Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 11 januari 2013

Lööfs man Ankersjö, en satans politiker

Med de gamla fixstjärnorna, som inte verkar ha varit i bruk i astrologin sedan antiken, får man zooma sinnet in och ut några gånger för att få grepp om hur man bäst ska förstå t.ex. den onda stjärnan Algol. Den som den numera glömda judisk astrologi kallade Satans huvud.

Men jag tror inte vi missar målet med mycket genom att anta att Algol är den otrogna hundens eller nihilistens egen signatur - den typ av människa som frodas i västerlandet efter att materialismen för många blivit svaret på livets fråga snarare än religion eller metafysik.

Överfört på politiken beskriver den onda stjärnan Algol i dess negativitet perfekt Stureplanscenterns hat mot staten och besatthet över individernas rätt att trampa på andra och berika sig på deras bekostnad. Satan är känd inte bara som nej-sägare utan också som korrumperare, och det är därför alla normala människor reagerar så våldsamt på Centerns nya partiprogram. Det omvittnar ren och skär galenskap!

Annie Lööf har givit ansikte åt den äckligaste sorts människa världen skådat sedan nazismen kom och föll på eget grepp: den kulturbefriade materialistiska strebern. Det är därför jag tidigt beskrev henne som den påläggskalv Svenskt Näringsliv hoppades på, när Fredrik Reinfeldt, den nyttiga idioten, gjort sitt för att hjälpa små och stora rovkapitalister ta över hela landet. 

Schibsted-ägda Aftonbladet hjälper till på sitt håll genom att späcka tidningen med innehåll som mässar PENGAR PENGAR PENGAR tjugofyra timmar om dygnet. Svenskarna håller på att reduceras till tanklösa nollor just medan jag skriver detta. Ondska håller på att bryta ner svenskarnas tillgång till tankens alla kategorier het och hållet. Vi är redan akut fördummade, och det ses på den remarkabla serie rena idioter som passerar revy som folkvalda politiker. Varför protesterar inte fler mot lögnaren Reinfeldt? Ser folk inte taktiken?

Vem är då Annie Lööfs tillskyndare Per Ankersjö, nämnd flera gånger i medierna som "programgruppens ordförande" och därmed en typisk pådrivare inom galenskapscentern? (DN, SvD)  Ankersjö tillhörde för övrigt dem som förra året tyckte man skulle få bygga hur högt och fult som helst i Stockholms city, en rejält blind anarkoliberalist med andra ord, en som uppenbarligen hatar alla regler och begränsningar.

Det förvånar föga att se den simplaste sortens horoskop vid hans födelse, en berättelse som enbart utspelar sig i gyttja. Både intellektuell Luft och visionär Eld lyser totalt med sin frånvaro.
Jag har inte lyckats leda i bevis att horoskop bestående av enbart Jord och Vatten faktiskt resulterar i påtagligt lägre intelligens än de med en bra blandning av samtliga fyra element, men det är alls inte omöjligt! 

(Mental notering: kolla om någon lyckats vinna Nobelpriset med en födelse redan i födelsen helt liggande i materialismens gyttja...)

Som synes har Ankersjö en kanske mer extrem koppling till Satans huvud än de flesta. Faktum är att hans karta liknar Svenskt Näringslivs förfärande fula horoskop mer än något annat. Satan och Arbetsgivarens Saturnus kommer här samman och pengarnas Venus och handelsmannen Merkurius är också involverade. 

Samtidigt ser man i makttecknet Stenbocken hur sinnet är missfärgat av en extrem hatiskhet (Mars förstärkt av demoniska Drakhuvudet) till frågor om hackordning. Den här typen av Stenbock drivs i allmänhet av ett sjukt maktbegär för egen del, så att de egentligen inte är emot stat eller makt, bara att det är de själva som vill styra och ställa.

Det är återigen den korrumperande Algol som skadar auktoritets- och hackordningsplaneten Saturnus så att denne Ankersjö är lika sinnessjuk som lobbyisterna i Svenskt Näringsliv när det gäller att söka döda allt motstånd i Sverige och sedan låta de penninggalna ta över hela landet. 

Sverige har i sanning öppnat sig för det lägsta patrask som kan ta mänsklig kropp, tillspetsat skulle man kunna säga att Per Ankersjös horoskop skulle fungera bättre i ett lagom aggressivt djurrike än som människa. Kan sådana här himlar vara tidsfönster igenom vilka djursjälar tar chansen att prova på hur det är att vara människa?

Jag återkommer i nästa inlägg till problemet med den sataniska axeln som hos Ankersjö alltså består av hela fem planeter (förutom den onda Algol). Ibland händer det ju att individen vaknar upp i förhållande till detta det andliga förfallets signum. Det mer idéhistoriskt orienterade kommande inlägget "Demeter, Persephone och Poseidon" är redan skrivet och innehåller ett resonemang om nuvarande påven som tycks vända sig mot det mänskliga förfall individer som Annie Lööf och Per Ankersjö representerar, aktiv satansaxel på himmelen eller ej.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar