Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 20 januari 2013

David Bowies kreativa sinnessjukdom

David Jones 1966
Radioprogrammet Stil kunde naturligtvis inte ignorera surret om att David Bowie släppt ny musik. Tacksam är han också för de som vill diskutera ekipering! Att Bowies Jungfruascendent skapar just den här ibland sjukliga självupptagenheten och fixeringen vid den större människans lilla persona har redan avhandlats i samband med den anpassliga kameleonten Fredrik Reinfeldt. 

Vi vet t.ex. nu att Bowie bara ljög när han kallade sig "gay". Jungfrun har en tendens att instrumentalisera eller våldföra sig på allt och alla för att tjäna på det!
Anmärkning. Detta är en märklig empirisk upptäckt eftersom traditionen kallat Jungfruns nyckelstjärna Spica "den sårbara". I verkligheten har den lägre sortens Jungfru en fantastisk förmåga att såra andra, som Nya Moderaterna och dess ledare Reinfeldt visar i sin faktiska stöld av folkets skatter som de sedan delar ut till sina egna - se Stockholm, moderat experimentverkstad för egentjänandets ideologi, motsvarande Jungfruns symbol i zodiaken.

I det här inlägget vill jag istället peka på hur tydligt Bowies bipolära eller manodepressiva tendens syns i horoskopet, och det mycket tack vare den kända födelsetiden. Hans "atypiska" singel från kommande albumet avslöjar tydligt hans depressiva sida. 

Bowies sluga sätt att ytligt dyka ner trender, låta sig genomsyras av dem och snabbt producera bra musik har mycket med den manodepressiva pendlingen att göra eftersom mani är ytlig och spretig (se på hans karriär som helhet och det maniska och osammanhängande draget blir uppenbart) medan depression förtätar och bygger själens form. 

Inte för inte kallades den depressiva Saturnus i antiken för "själens form". Det är ingen vågad gissning att se detta som att sjunde planetkretsen ringade in vårt kosmos och vidmakthöll dess form.I den sublunära sfärens centrum, planeten Jorden, vistas de människor och djur som fallit lägst. Det finns själar på de andra planeterna också men gemensamt är att de alla är Solens barn, även om Solen tillspillogivit en del själar åt Satan eller den anti-kosmiska kaosprincipen! 

Ondskan har sin symboliska representation i stjärnan Algol i den för övrigt rutinmässiga Oxen. Att redan dansen kring guldkalven (pengar eller jordbundna resurser) är direkt skadlig för människans själ tycks inte bara judarna ha listat ut, apropå berättelsen om de vilsna ökenvandrarnas avgudabild och Moses tio förhållningsregler.

Även indisk astrologi låter identifikationen med det yttre, det materiella, blir den Aktiva Ondskans ingång i en människa. Detta uttrycker indisk astrologi som att Venus ("harmoni med"), fastän en naturlig välgörare förvandlas till en verksam illgörare för dem som har Oxen stigande i öster. En bekants kinesiska horoskop uttryckte materialismens ofruktbarhet med en typiskt beslöjad kinesisk utsaga:
Går på tvären mot [den sanna] näringen.
Ett framhärdande bringar olycka.
Tio år utan anställning [eller: "utan nytta"].
Ingen gynnar [den som går på tvären].


Förvandlingarnas bok, tema 27, "tredje linjen" (källa)

Det kan tilläggas att individen drev runt i livet, satsade på en prestigefylld utbildning i det stora landet bara för att tappa sugen i samband med examen. Flyttade hem, grälade hårt med sin mor, och modern begick självmord. Trauma. Kvinnan beskrev hur hon i tonåren varit en som "gick på tvären", trotsig i allt. Man är frestad att här se hur Venus kanaliserar Ondskan istället för kärleken. (Satan som den som alltid motsäger och invänder sig eftersom Ren Negativitet saknar konstruktiva förslag.) 

I nämnda horoskop stod den "verksamt onda" Venus hög och mäktig i tionde maktshuset (kvinnan utropade med jämna mellanrum, "jag är bäst!" och jag var aldrig säker på hur mycket som var skämt och allvar). Denna Venus delade Vattumannens tecken med Saturnus, hemma i sitt positiva härskarläge. Fastän planeterna anses "vänner" är det ingen tvekan om att Saturnus patriarkala och dominanta natur förändrar Venus natur, förhärdar, konserverar och formaliserar anpassbarhetens planet.

David Bowies hela sinne hålls hårt av den formaliserande Saturnus, vilket förstärker Jungfruascendentens antydan om en utseendemedveten natur. Men Saturnus är kall och likgiltig och Månen i Kräftan normalt en begärsfylld och obeständig rackare. Fylld av entusiasm och överflödande energi ena dagen och helt tillsluten och orkeslös nästa. Sinnet "andas" och i Vatten tycks det vi kallar biokemiskt alstrade "känslor" uppta sinnet helt och hållet. Bowie har i alla intervjuer jag sett varit en märkligt kall och samlad figur - belevad som den gentleman Jungfruascendenten tecknar men svår att komma in på livet.

Saturnus som direkt "kapar" och "informerar" Månen är det klassiska tecknet på en allvarsam läggning, och i Vatten t.o.m. en depressiv sådan. Yvigheten eller manin kommer istället från Bowies rödglödgade Skytt! Solen sägs bränna bort den yttre effekten av krigaren Mars (och rätt androgyn är han, absolut ingen biffig man). Solen är den större eldplaneten så det spelar nu ingen större roll - ELD eller "driv" kommer ändå inte att saknas i naturen, särskilt inte när Solen ligger i ett tecken av samma element.  

Men internt finns även en "bränd" Mars kvar och här skadar Bowies extremt expansiva Skyttnatur hans eget psyke, den unika indiska 210-gradersaspekten indikerar att Eld hotar att ånga bort det vederkvickande Vattnet i Kräftan! ("Putting out fire with gasoline.") 

Uppenbarligen sker detta och när protektionistiska och reflekterande Kräftan är utslagen är Bowie i sitt maniska (kreativa) tillstånd. Bara Solens kollaps får stopp på detta, och då svänger pendeln över till en period helt under det depressiva psyket (Månen nedkyld och immobiliserad av Saturnus, gränsdragaren).

Bowies abrupta stilbyten kan troligen förklaras av dessa totala kollapser. Han har i varje cykel fullständigt bränt sina broar att han inte kan ta i sitt närmast föregående alter ego.

Det merkuriska intellektets tredje hus är naturligtvis också viktigt för studier av psyket. Indisk astrologi kopplar Mars till tredje huset, men utan någon vidare förklaring förbinder den hellenistisk astrologin tredje huset med "gudinnan". Men vilken gudinna? Eftersom motsatta nionde huset tillhör Zeus (astrologins Jupiter), verkar Zeus maka Hera vara gudinnan ifråga. 

Hera rådde över kvinnan och äktenskapet, och det är möjligen i äktenskapet man ser ett halvt utsuddat band mellan indisk och grekisk astrologi: i Indien porträtteras Tvillingarna som en ung man och kvinna. Tecknet indikerar uppenbarligen sociala relationer mellan könen! Kan det vara så att den astrologiska traditionen trasats sönder och att en pusselbit hittas hos grekerna efter Alexander den Store och en annan del av samma tradition bevarats i den indiska versionen?

I så fall har den här fragmenteringen av ett äldre tänkande följts av ett senare tillägg där indierna tillförde ett schema för vilka planeter som bäst signifierade de tolv husen. Vissa planeter har släktskap med fler än ett av husen. Ett är i alla fall säkert, här går hellenistisk och indisk tradition stick i stäv med varandra, för tredje husets gudinna - om hon är Hera - har sannerligen inget gemensamt med krigaren Mars, karaka för tredje huset i indisk astrologi.

David Bowies tredje hus i Skorpionen har just Mars som ägare, och Solen, Mars och Skorpionen i fjärde introverta Vattenhuset är redan detta en indikation om ett Eld/Vatten-krig i den dolda sidan av naturen (4e: det privata, känslan av välmående). Detta krig förflyttas nu via Mars till det tredje huset för intellektuella frågor och Vatten i ett lufthus ger naturligtvis en pikant brytning å det intellektuella. 

Venus avsnörd pga. den halshuggna Draksvansen kanske förklarar hans berömda lögn från 1972 om att han var gay. (Redan 1973 låtar han sig avbildas med sin hustru på omslaget till skivan Pin-Ups.) Det är det desinformerande eller dissociativa i ett luftigt intellektshus som är fyllt av skorpioniska Vatten påeldade av Mars i Eld som bidrar till mediernas (3e huset) och den faktiska bilden av en total kameleont. Bowie är en begåvning men uppenbarligen helt karaktärslös enligt gängse normer. 

Men vad är då karaktär? Bloggen använder ordet "individualitet" och zodiakens mellanakt (Lejonet, Jungfrun, Vågen och Skorpionen) som platsen där själens unikhet träder i förgrunden.

Bowie har det mest fysiskt individmarkerande av alla tecken som sin personliga ascendent - och här menas med person enbart den djupa individens teatermasken, i vilken också ingår den fysiska kroppen. 

Lika oviktig för den verkliga själsvarelsen eller individen är det tredje intellektshuset, som alltjämt bara löper parallellt med zodiakens personliga första akt. Bowies intellektshus indikerar här Skorpionen - hans person eller persona dör gång på gång, i takt med att hans genuint sökande Sol-Skytt söker sig mot nästa steg!

Men inte ens Solen i det sattviska eller medvetna och medvetandesökande Skytten ges klartecken här på jorden för Skytten befinner sig i det sista av de fyra blott personliga husen. Bowies Skytt är alltså av primitivaste sort, hans expansion och banbrytande rör enbart den yttre personen, rollmasken.

Och som vi sett i samband med Jungfruascendenten Fredrik Reinfeldt, blir viljan att presentera en kultiverad materialistisk persona till att 11e idealhuset inte når högre än "privat/inre lycka" (Kräftan). Det här är att sätta ambitionen lågt, men tydligen var det detta alla som föddes under Jungfrun ville med detta jordeliv. De kom hit med oavslutade affärer och behövde tydligen navelskåda ett liv ytterligare!

Inte konstigt att ångest och allvar ("Where are we now?") kan gripa en människa som lever ett helt liv på bara ytan av sitt sanna väsen.

Med allt detta sagt verkar David Bowie vara en rasande sympatisk människa även om en hyggligt avancerad avvägning av tecknens mognad och husens mognad visar hur pass primitiv denna själ är. 

Faktum är att Väduren stigande i öster är den bästa grundplåten, förutsatt att Sol och Måne nått den tredje universella akten. Dessa tider föds - åtminstone i teorin - verkligt stora själar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar