Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 27 januari 2013

Attention Spam

Noterar för den här lilla bloggen ovanligt många besök på inlägget om tokliberalen Segerfjutt och slås av skillnaden i koncentrationsförmåga hos den svensk som måhända studerar vid Oxfords universitet och den genomsnittliga inhemska läsaren. (En hel del besökare backar förskräckt ut efter max en halv minut, troligen helt vilsna i terrängen och sina egna förutfattade meningar.)Hela 17 minuter förblir utlandssvensken på bloggen. Man kan jämföra med de sex sekunder näringslivets datatekniker för befolkningens fördummande tyckt vara ett lämpligt nytt medieformat (SvD)!

På dessa 17 minuter hinner besökaren också söka på och sedan lämna sajten via "Albert Einstein" - som för att kontrollera om bloggen var en dårfinks verk eller någon att räkna med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar