Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 31 januari 2013

Spel och dobbel-svensken
Den här rubriken om en travtävling som säljer ut på nolltid leder till en sida av nationalhoroskopet lätt att missa: spel och dobbel-svensken!

Men egentligen är det uppenbart: femte huset är inte bara kreativitet utan också lek och spekulation. Själva ordet spekualari ("att iaktta") återkopplar ju till den naturliga zodiaken där Lejonet och dess Sol - det stora seende ögat - motsvarar det femte.

I inlägget om GW Persson, "det folkliga förnuftets affischpojke", finns en viktig ledtråd som förklarar varför folket älskar att iaktta hästar som ränner runt runt men också spekulera i vinnaren i hopp om att tjäna lätta pengar.

Nationalhoroskopets Jupiter ("lätt framgång" i det femte nöjes- och spekulations huset och i kombination med det betraktande solögat är närmast självförklarande, bloggaren har bara aldrig funderat över vilken tips- och lotteribesatt nation detta är. Det har funnits och finns kulturer på jorden som anser att spel & dobbel är ungefär så lågt en människa kan sjunka. 

Ledtråden till Sveriges femte spekulationshus ligger i GW-inläggets kommentar om femtehusägarens relativa omognad. Eftersom landets femte hur går i Luftens tecken, blir Vattumannens härskare Saturnus i Tvillingarna en svensk intellektuell mentalitet på "korsordslösarstadiet". 

Det är precis denna rätt elementära intellektuella nivå som kännetecknar folk som läser in sig på hästar och kombinerar det rena gloendet med lite "förnuftsmässiga bedömningar" i hoppet om storvinsten eller Jupiters lätta pengar i lekfulla femte huset. Det är inte tu tal om att det är samma pojkaktiga nivå som ligger bakom Sverige som teknokratland.


Samtidigt är Saturnus i Tvillingarna alls ingen dum kombination - planeten står för struktur och Luften är tänkande och Tvillingarna är en god om än lite omogen värd, själv av intellektuell Luftnatur. 

Svenska exportframgångar av vårt standardiseringsdille måste också tillskrivas denna nästan abnormt faktafixerade unga Tvilling. Att det sker en utväxling, Luft till Luft, mellan två härskare, intellektets Merkurius och formprincipens Saturnus, bara understryker att svenskarna är intellektuellt besatta av att rita upp scheman för allting. 

Tyvärr har vi därmed också blivit Europas värsta land när det gäller åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. En tolvårig merkurier som bygger dataprogrammeringar bortsållningssystem och "systematiserar" arbetssökanden enligt en förbestämd "form", är en systemfascist som bara väntar på att haverera landet. En garanti att all verklig kreativitet sållas ut så att svenska företag blir dåliga på att tänka utanför lådan. Och det arma Svenskt Näringsliv kan inte, vill inte, medge att det är deras egna fascistoida urvalsmetoder som skapar bristen på dugligt folk! De har gnällt i åratal om "mismatchen" på arbetsmarknaden 

Jämför arbetsgivarnas verktyg med astrologin och inse på vilken låg nivå rekryterare arbetar. "Var ser du dig om fem år?" Så låter det när allt kreativitet försvunnit och kvar står döda "former" som bara repeterar sig själva. Här är den verkliga svenska katastrofen: att vi inte kan tänka annat än i schabloner.

Det är hur olyckligt som helst att Sverige använder "datorstöd" i snart sagt alla beslutsprocesser. Vi har blivit inhumana och än mer socialt inkompetenta än innan datorn tog över snart sagt varje verksamhet. 

Kombinera nu en näringslivsmänniska med denna sjukliga vilja att räkna på allt och alla, och man inser snart att spel & dobbel kanske är den mest harmlösa sidan av det svenska folkkynnets intellektuella del!


Som tidigare nämnts är dessa turer mellan de två Lufttecknen också ett omen om svenskarnas djupt rotade bildningskomplex. Att grundläggande logiska operationer ockuperar nionde huset för en nations högsta målsättningar är inte ett optimalt bud. 

Och eftersom nionde huset är ett dharma-hus som tecknar nationens andliga plikt (mot sig själv och sina medborgare), är det tydligt att det är just bildningskomplexet som Sverige är ödesbundet att avhjälpa. Nationalhoroskopet är från 1974 men att döma av medierna har ingenting hänt med gamla Fattigsverige. Här är landet där man fortfarande kan bli politiker eller en improvisera och dupera som en finansminister Borg utan några vettiga resultat från högskolan. 

Nå, landet som helhet är på den här punkten mer utvecklat än dess nuvarande "landsfader". Reinfeldt har inte kommit längre än till att göra religion av pengar och mat (Oxen i nionde). Och att det verkligen står så illa till med hans förståelsehorisont, framgår av att Jupiter själv befinner sig i hans nionde!

Och när det gäller Solen och Jupiter i femte som ett kreativitetshus, har Sverige sedan samma år nya nationalhoroskopet blev verklighet varit en märkligt lyckad nation för musikexport. (Abba vann melodischlagern bara några månader efter det nya horoskopet och i ett slag blev vi mycket mer än plagiatörer av den anglosaxiska popmusiken.) 

Sång och dans ligger visserligen under det tredje i indisk astrologi, men eftersom det är Jupiter som äger tredje i nationalhoroskopet och faktiskt befinner sig i femte, knyts husen samman!


Grovt fall av "sociala utstötningsmekanismen"

Deltagare i white trash-smörjan Farmen i tv menar att en deltagare hotat dem och han har nu uteslutits från serien (Expr). Horoskopet för den avpolletterade busen har ett t.o.m. starkare hatsymbolik på sin himmel än Osama bin Ladin. Det säger en del.

Visserligen har bloggen redan hur många exempel som helst på den här problematiska kombinationen av asocial Skorpion (i normala fall bara en rätt lågmäld doldistendens och den gruppsociala Vattumannen. Det är fallet är dock exemplariskt i sin tydlighet.

Det är när de två tecknen aktiveras samtidigt på en himmel något tycks hända! Se bara Fredrik Reinfeldts Saturnus i hemmaläge i Vattumannen och hur planetens angrepp på hans skorpioniska tredje mentalitetshus gör honom minst sagt klumpig med orden (nu senaste försvaret som ett "särintresse") - om det inte rent av är så här galen han är i sitt inre... 

Reinfeldt tillhör gruppen mobbare (mobbare av arbetslösa och sjuka genom sin enfaldiga fixering vid "lönsamma människor"), liksom tydligen den avhysta dokusåpamedlemmen. Men det tål att upprepas att det "sociala utstötningssyndromet" också kan leda till att man själv utsätts för mobbning eller stöts ut ur en gemenskap. Ibland är det just den upplevelsen som får en inneboende röta att bryta fram så att man själv blir en rättshaverist.


Varför horoskopet är ett skolexempel beror på att motivet med social (Vattumannen) utstötning (Skorpionen) bildas av den extremt kraftfulla aspekt mellan två planeter som kallas ömsesidig reception. Här besöker Vattumannens herre Saturnus Skorpionen medan det senare tecknets härskare Mars har placerat sig i Vattumannen. Luft och Vatten, tankar och attityder i en kaotisk röra.

När också det direkta och impulsiva sinnelaget, Månen i Väduren, har samma problematik som sitt underliggande fundament - Mars disponerar över sinnets Måne - då börjar utstötningstendensen bli alarmerande!

Lägg till detta också Satans vrånga huvud i Oxens tredje grad och hur den onda stjärnan ingår i en opposition som helt enkelt ser fruktansvärt problematisk ut. Den stora illgöraren Saturnus har förenad sig med de onda demonerna Drakhuvudet och Draksvansen.

Det giriga drakhuvudet förstärker demonin från Algol medan Saturnus och den halshuggna Draksvansen verkar beskriva både ett hat mot auktoriteter och auktoriteten som slutligen "kapar" huvudet på individen själv. Som "formens" planet tecknet Saturnus i sådana här svåra horoskop mer än "typ" än en verklig människa. Och det är ju också kufar programidéer som Farmen vill ha. Underhållning för den absoluta underklassen.

Men det går att nyktra till, till och med med ett så här extremt omen om en "psykisk förgiftning" (Skorpionen = förgiftningstillstånd). Minns bara det tidiga inlägget om barnprogramledaren Jonas Leksell som "kom ut" och erkände att han före sin "rehabilitering" varit ett ondskefullt mobbande barn i tio år! I hans problembild ingick också rattfylla, och alkohol som "gift" sorterar förstås också under Skorpionen. 

Spontant ser dock Leksells födelsehimmel ut som rena semestern jämfört med kartan här ovan.

onsdag 30 januari 2013

Fredde och hans särintresses-demoner

Den moderata politiker som skriver på Newsmill har absolut rätt. "Landsfadern" har gjort en anmärkningsvärd tankevurpa som dömer ut hela Sveriges försvar som ett "särintresse" som inte har med det allmänna goda att göra. 

Jag och bloggens läsare förstår förstås hur Tok-Fredde tänker. Det är hans separatistiska Jungfruascendent som får honom att försöka klyva och maska av precis allt som konfronterar och misshagar honom. 

Mars är dubbelt hårklyvande i Jungfrun och när Ful-Fredde föddes steg det tveeggade svärdet Mars i öster som en dubbelt ond faktor - enligt indisk lära om planetens verksamma natur. Den här mannen ser fiender i precis alla - arbetslösa, sjuka - alla som upphäver sin röst med en annan åsikt än Knapptryckarkompaniets diktator anser vara den rätta vägen.

Bloggens astrologiska analyser av Reinfeldt var troligen det som kostade den en svartlistning från DN (fastän parerad genom en s.k. omdirigering). DN som dessutom nästan helt slutat länka till bloggosfären eftersom det bara är klartänkta "vänsterbloggar" som bryr sig om det som händer med landet. 

Men för varje månad eller kvartal som fortskrider blir det allt tydligare hur korrekt den astrologiska analysen av Reinfeldt är. Och det är inte ens svårt att se hur "Landsfaderns" symboler är rätt snäva och inskränkta. Mars i öster, Jungfru i öster, storkors i Mörkrets kvalitet och till råga på allt "överhettning" i de båda ekonomiska husen (2a och 11e). Nog är det siffertricksaren och räknenissen man ser, allt!

Det märkliga är att Reinfeldt så ofta använder ordet "särintresse". För hela nerven i hans eget horoskop är ju Solen i Kräftan, en partisan och ett särintresse. Och dessutom ligger Kräftan upphöjd som 11e husideal när ett annat av de särintresserade tecknen, Jungfrun, stiger! 

Jag tror faktiskt Reinfeldt anfäktas av sina egna demoner, men han tycker sig se att alla andra är drabbade. Själv går Landsfadern den breda vägen, tror han. Möjligen den breda väg som leder mot undergången.

tisdag 29 januari 2013

Näringslivets springpojkar krossar fler än LO-jobbenNäringslivets köpta springpojkar, regeringen Reinfeldt, har totalt misslyckats reformera den svenska arbetsmarknaden genom att vandra ut i de marknadsliberala snåren (DN, se även SvD om låglöneproblemet). 

Svenska arbetsgivare utnyttjar cyniskt den arbetskraftsinvandringen till lågkvalificerade jobb till slavlöner. Precis som Reinfeldt och anhang behandlar svenskar som hamnar i fas 3 eftersom man bejakar arbetsgivare som praktiserar girighet och åldersdiskriminering - eller vilken diskriminerande åtgärd som än krävs för att "kapa kostnader" och maximera sin egen vinst. "Ekonomism" kallas den ideologi som tilltalar de trubbigaste av alla sinnen, de som mötte miniräknaren i småskolan och sedan aldrig utvecklades längre.

Se även: I ett illa betitlat inlägg hittar jag en dramatisk historisk bekräftelse på bloggens upptäckt att zodiakens oppositionspar Jungfrun och Fiskarna representerar respektive profittänkandet och vittnesbördet om de som drabbas av vinstjägarna - martyrerna.

Civilekonomen Reinfeldt själv har slagit ut med armarna inför regeringens missbruk av svenskarnas förtroende genom att regera enligt samma princip av "allas krig mot alla". Han har förklarat att folk i sjukdom och nöd får försöka hitta någon anhörig att hålla dem vid liv. I Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs, Annie Lööfs och Svenskt Näringslivs Urban Bäckströms Sverige har djungelns lag återinförts som ledande Princip. 

Näringslivet låtsas som att inte Reinfeldt
står på deras lönelista (SvD 120128)


Så lågt har det här landet fallit i medvetandenivå: Vi är tillbaka på det simpla djurets nivå. Folket företräds av djur i regeringsställning och som alla hatar DEN SOCIALT KOMPETENA MÄNNISKA som ju faktiskt socialdemokratin sökte och skenbart lyckades introducera under sitt mångåriga samhällsbygge. 

Men under ytan fanns fortfarande den gamla fattigsvensken kvar, och den som aldrig haft något har naturligtvis NOLL träning i konsten att se till helhetens bästa. Nödtorftigt utbildade ekonomer med ett fattighjons själ - folk som Nya Moderaterna - klöser omkring sig och söker sko sig själva så mycket det någonsin är möjligt. Tills någon vrider makten ur händerna på dem.

Men DN tar inte upp att det är mer än de svenska LO-jobben (städ/restaurang m.m.) som den snikna svenska arbetsgivaren söker runda genom att hitta utlänningar till slavlöner. Som f.d. dataprogrammerare kunde jag på mitt första obetalda slavarbete i Reinfeldts fas 3-åtgärd för långtidsarbetslösa konstatera att "sysselsättaren" var ett uppstartsföretag inom IT och finansierat med högerns riskkapital.

Deras, ytterst sett, statligt subventionerade affärsidé förverkligade de till 60-70% genom en företeelse jag, som lämnade IT-branschen efter kraschen 2001, aldrig hört om. Nätet innehåller numera halvskumma jobbmarknader där datatekniker av högst skiftande kompetens bjuder under varandra - spiralen ner mot total svält - för uppdraget att programmera och skapa funktionalitet i produkter som svenskar med en gammal slavdrivares mentalitet tänkt ut grunddragen hos, men i sann global anda inte vill betala svenska löner för att förverkliga. 

Det här kallar korrumperat folk för "entreprenörsanda", men det är ju bara folk som saknar viktiga pusselbitar i en fungerande verklighetsuppfattning! Det har slagit mig hur ofta "entreprenörer" är ohyggligt obildade och hellre borde få springa av sig överenergin i ett ekorrhjul än laborera med anställdas väl och ve.

Regeringen Reinfeldts dåraktiga hat mot den svenska modellen (signerad den gamla socialdemokratin) leder således också till att det svenska IT-undret som en gång Carl Bildt vurmade så för har skjutits i sank i takt med att dessa företagare - men ekonomiska terrorister är ett bättre namn - lagt ut svenska arbetstillfällen på entreprenad till lägstbjudande eller flyttat verksamheten till låglöneländer. 

Jag förstod efter några veckor vad som tidigare utspelat sig på denna fas 3-plats. Uppstartsföretaget inom it-sektorn sökte balansera så mycket gratisjobbande folk mot varandra som möjligt för att få verksamheten att nå nästa milstolpe: skollever för "copy", fas 3:are för ditt och datt och - i värsta fall - betalda öststatstekniker man bara mött över en brevlåda på nätet.

Öststatarnas tjänster var oerhört billiga (och jag misstänker att det var försigkomna små killar arbetsgivaren lejde för fickpengar). Produkten som tog form, del för del och med alldeles för många kockar över samma soppa, slutade som ett riktigt skitbygge, fungerade illa och hade tusen och ett fel. I slutändan visade sig svenska folket via skattsedeln ha delfinansierat det här uppstartsföretaget och fått en undermålig produkt av tvivelaktigt värde. 

Sådant här applåderar uppenbarligen högerregeringen i sitt välkomnande av rätten till fri global rörelse för kapitalet - inklusive "humankapitalet" (det är en levande människa för de normalt funtade). 

Vi förstår nu varför Fredrik Reinfeldt svartmålar "visioner" och kallar klarsyn "farligt". Han är själv blind och föredrar därför instinktiva djur som grottar runt i det mörker (fri konkurrens kallar han det) och söker få till något dugligt, naturligtvis på den andres bekostnad. 

Män som Reinfeldt och Borg kan bara tänka i vinst och förlust, de har inte lyckats kliva en våning högre och se hur "win/win"-system kan designas. Jag var som sagt datasystemsdesigner, men i Sverige dumpad på den växande sopptipp av mänskliga resurser som avslöjar regeringens grova vanvård av landet eftersom den är köpt av Näringslivet som enbart vill ha lägre lönekostnader. På sophögen hamnar därför alla som kostar mer än 12-åriga programmerare i Östeuropa. Och Reinfeldt talar om att hans regering "tar ekonomiskt ansvar". Vilken dimridå och avmaskning av det verkliga katastrofscenariot!

Sverige under högerregeringen har blivit en ormgrop. Landet är precis lika misskött som Grekland bara man slutar stirra på Borgs stabila penningpung och börjar se fler sidor av ekvationen. Och sossarna har så trögtänkta och av ekonomismen förhärdade snillen att inte heller de har något om Sveriges framtid att säga i frågan. 

Vad är detta för trams om sysselsättning? Vi vet ju att den rådande modellen KRÄVER arbetslöshet för att hålla de med arbete i Herrans tukt och förmaning. Sossarna tycks inte ha några invändningar mot det Onda Systemet längre och faller in i tramset och säger att de också ska sätta press på de arbetslösa - precis som regeringen Reinfeldt och alla tiders Slavägare!
 
Gud bevare Sverige när inte folket eller deras politiker har den förmågan! En värld där näringslivet genom tv-reklamen psykknullat ett helt folk att röra sig i unison mot samma konsumtionsvaror (allt medan de psykknullat upprepar sitt falska mantra att de ägnar sig åt "valfrihet") - en sån värld vill ingen leva i. 

Det är en skräckfilm vi regisserat för oss själva.

måndag 28 januari 2013

Se hur maktens lakejer ljuger dig i ögonenVarför detta i DN, hack i häl på insikten om att ungdomen ingenstans har att bo längre i ett högersamhälle som snålar på nybyggnationen för att de med bostad vill kunna tjäna mer pengar, särskilt på dem som strömmar mot Stockholm i hopp om att göra lyckan?

Det är naturligtvis ett rent beställningsjobb att omdefiniera den rotlösa ungdomen som en skojighettens tid i livet, och dessutom utsträcka den upp till trettio! Så här länge vill marknadskrafterna att du ska hänga i tomma intet eftersom man satt en sådan prislapp på det privata boendet att du kommer att få kämpa många år för att ha råd med! 

De gamla onda härskarnas teknik lever och har hälsan: Härska genom att söndra folket och göra dem till små maktlösa individualister.

Och sedan, efter bara tio år som "vuxen", är plötsligt Arbetsgivaren inte särskilt intresserad längre, med mindre du är ett chefsämne (och det är inte värst många). Den svenska åldersfascismen på arbetsmarknaden sägs vara värst i hela Europa.

När lögner och myter duggar alltför tätt uppstår till sist en känsla av Lustiga huset - en värld av falska spegelbilder som väl inte en enda människa längre kan tro på.

Medierna i Näringslivets ledband har förlorat allt förtroendekapital. Det ÄR en konspiration, det du möter varje sekund av ditt vakna liv. NÅGON vill inte att du ska börja lägga ihop 2 och 2. Naturligtvis kan man inte längre kommentera sådana här försåtliga propagandaartiklar i DN. Mindfuck is the name of the game, fråga Nya Moderaterna.

Dramadrottning samma som tourettes?

Märkt av att han hasplade ur sig n-ordet och ställde till med oreda självdiagnosticerar sig artisten Danny Saucedo och kommer fram till att han nog har en släng av tourettes syndrom - den där sjukan som "tvingade" Mozart att häva ur sig oanständigheter i tid och otid (AB).

Saucedo har slagit mig som en hygglig om än sorgligt prestigesökande människa - men det är så här folk artar sig i det nya degenererade Sverige, där marknaden och kortlivade Idol-produkter styr det allt mer imbecilla folkets hjärnvindlingar.

Det finns verkligen något vinnande över horoskopet, och frågan är om beskan på kartan, som bloggen tidigare kallat dramadrottningens signatur i själva verket är tourettes sjukdom skriven i stjärnorna?


Skillnaden på detta och tidigare inlägg är att fokus den här gången inte läggs på de tre starkt betonade tecknen i Tamas guna (omedvetenhetens och de fixerade attitydernas) kvalitet, utan på elementen.

Dramadrottningar kan visserligen alla med Eld och Vatten i krig med varandra bli, de varvar upp oerhört lätt och kan spela över. Men är ändå inte den värsta sortens dramadrottning den som tar sig på åt helvete för stort allvar, dvs den kamp på liv och död som uppstår när Eld och Vatten konfronterar varandra via de två fixerade eller tamasiska tecknen Lejonet och Skorpionen. 

Lejonet kan inte tänka sig skorpionens undergång och nesa, och Skorpionen som lever med en ständig besatthet av att överleva saknar Lejonets befriade och lekfulla sätt. Eld och Vatten, liv och död, hårddras när just dessa tecken kombineras.

Och planeterna som åstadkommer kombinatet är inte de roligaste! Det är aggressionens Mars som här tycks lida av någon slags repression genom den begränsande och kalla Saturnus inverkan. Då och då brukar de här Mars-typerna krevera när överjagets eller den falskt spelade rollens "stil" blir för plågsam. Mars är en råbuse och vilde, ingen kulturvarelse, men här finner sig Danny stajlad av industrin till en idol och den rollmasken frestar säkert på.

Faktum är att det här skulle kunna vara Anders Breiviks "snälla kusin på landet", för det handlar om precis samma fullmåne mellan ledaren Lejonet och folkets tecken Vattumannen. Men där Breiviks psyke (Månen) anfäktades av precis varenda ond planet inom sikte, har Dannys himmel flera förmildrande drag.

Först och främst välsignar kungavärdighetens stjärna Regulus hans lyckostjärna Jupiter via opposition. Hela den här axeln mellan Eld och Luft indikerar en kreativ och vital natur. Jupiter sprider sedan välsigelserna vidare genom Vattumannens tecken så att den här fullmånen verkligen kan tolkas som en älskad folkledare! Och det tror jag Danny Saucedo har varit i ett tidigare liv. Åtminstone ur månascendentens perspektiv formligen skriker det här horoskopet: bra tidigare liv-krediter (purva punya i indisk astrologi).

Hos Breivik var den konceptuella Vattumannen totalt urspårad pga. sinnets många anfäktningar. Hans ideologi var bisarr och baserad på rena skrönor. Dramadrottningar på den intellektuella eller ideologiska nivån beskrivs kanske bättre som "fanatiker" och "extremister".

Och visst finns en släng av båda sorterna hos Danny Saucedo. Kan detta vara tourettes? Eller är det enbart Vattnets försök att döda livsglada Lejonsinnet som ska beskrivas så, eller en kombination av båda tendenserna?

Hur som helst mildras och förbättras horoskopet oändligt jämfört med massmördaren Anders Breiviks genom att välgörarna Venus och Jupiter dock innerst inne vill väl. De bäddar så fint in idolplaneten Solen mellan sig och gör Danny till en mjukisidol, en tjejfavorit. På Breiviks himmel såg det mycket bistrare ut längsmed den här folkledaraxeln.


Hos Breivik smutsades Lejonsinnet av en aggressor i Jordelementet i fiendskapens och den egoistiska vinningens sjätte sektor. Fastän horoskopet bara bygger på en månascendent och tecknar inre fantasier, inser man just genom den friktion som uppstår mellan Eld och Jord hur krigiskhet ligger mycket närmare Breiviks sinne än Dannys. 

Hos artisten är det snarare en fruktan att bli djup och allvarlig som beskrivs i Skorpionen, en kamp mot psykologisk mognad som ofta skapar värre problem än att erkänna en depressiv och mörk sida. Det är det här låsta ställningskriget mellan liv och död som ger den brist på nyansering som utmärker en dramadrottning. Allt är svart eller vitt, individen kan vara bipolär i bristen på att våga binda ihop liv och död till en insikt om våra livs ändliga natur och därefter upptäcka gråskalan eller nyanserna.

Men, återigen, artisten Dannys öde hänger liksom i vågskålarna, Jupiters välvilja och med Venus som ett tillskott av behaglighet till personligheten står som ett bud som påverkar hans sinnelag (Månen). Men från Skorpionen kommer den andra och mörkare sidan. 

I den meningen är det faktiskt ett större krig mellan nyansering och blind besatthet inom honom än det som tecknades på Breiviks himmel: där var det, så vitt man kan bedöma av bara en karta för hela dygnet, närmast totalt kört lopp redan vid födelsen. Ett oerhört klent "kosmiskt råmaterial" för själen att göra något vettigt av. Om nu själen inte är detsamma som det kosmiska råmaterialet... 

(Den största av de stora frågorna, som också väcker frågan om Gud är något som existerar utanför tid och rum eller bara ett annat sätt att säga "universum".)

Trams om svensk chefskultur i Expressen
En skribent som vurmar för den svenska chefskulturens (och näringslivets) förträfflighet, skriver dumheter i Expressen.
Jesus hade tolv lärjungar, och ändå var det en som gick snett, påpekade en kollega.

Skribenten går chefsmaffians ärenden och lobbar med tandlösa bibelparalleller för att chefer ska få en minskad arbetsbörda - fast förmodligen och till skillnad mot vad arbetsgivarna vill se för de lågavlönade - utan att sänka sina löner.

Varför bibelliknelsen är så sällsynt illa vald är förstås att svikaren Judas just representerar mannen som säljer sin själ för 30 silverpenningar - den klassiska näringslivsmänniskan eller ekonomisten för vilken pengar glittrar oemotståndligt.

Låt oss glömma tramset som söker urskulda Judas Iskariot med att han ville "provocera" Jesus att påskynda himmelrikets ankomst. Slik apologetik är ibland inte ens medveten om att detta är en politisk läsart som avser ett judiskt uppror mot ockupationsmakten Rom. Dvs, "himmelriket" är det befriade och självständiga Israel. Historikern Robert Eisenman har övertygande - och under den kristna historieforskningens uppbragda protester - noterat den revolutionära underströmmen i Jesusberättelsen och de ständiga redaktionella försöken att släta över eller tona ner den nationalistiska grundtonen och förvandla budskapet till ren "andlighet". 

Men Jesus med svärdsbärande lärjungar i en park om natten, Jesus som kastar krämarnas bord med ytliga produkter över ända, Jesus som avböjer att ens röra vid det romerska myntet - här är den ursprungliga och nästan helt censurerade historien om Ljusets barn, den stora judiska rörelse som smidde planer på ett uppror mot Rom! (Det var Jesus yngre bror Jakob som i Eisenmans rekonstruktion blev katalysatorn för det judiska kriget, 66-73.)

Texterna om Jesus har således skrivit om och redigerats, vilket i hög grad förändrat tonläget för att passa en senare tids kristendom, när de politiska spänningarna i Palestina var historia. En vanlig och rimlig tanke är t.ex. att Jesus "förutsägelser" om att templet i Jerusalem ska rivas, är ett rent sakförhållande som flyttas tillbaka till tiden före det judiska kriget och placeras i Jesus mun som en fabricerad profetia.

Var det ens tolv lärjungar. Dödahavsrullarna, skapade av just den grupp Jesus löst tycka ha tillhört, anger på traditionellt judiskt vis tio medlemmar som minimum för en församling. Jag misstänker att utvidgningen till tolv är ett litterärt och symboliskt tilltag. Vi har återigen att göra med Herkules tolv storverk för att upphöjas från människa till gud eller zodiakens tolv tecken med Jesus som det andliga navet.

Rötägget Judas går ganska lätt att identifiera i zodiaken. Han säljer sin själ (=Jesus) för 30 silvermynt. Det finns bara tre zodiaktecken som är helt dedikerade det världsliga goda, och av dessa är det faktiskt bara ett som säljer information för pengar: merkuriska krämaren och skvallertackan Jungfrun!

Merkurius är på sin skuggsida en tjuv och fifflare - Carolina Gynning har nyligen visat detta näranog normaltillstånd hos den Princip i zodiaken som söker VINST. Bloggen har också noterat att Jungfruns "nattsida", dvs. som måntecken är överrepresenterad bland brottsdömda och figurerar ymnigt bland sådana som söker polarisera människor och diskriminera mot vissa (främlingsfientlighet). Jungfrun är förstås den jordbundna och främlingen är den som kommer över vattnet via opposita Fiskarnas tecken.

Man kan notera hur noga Jesusberättelsen polariserar de pengagiriga människorna mot de som FÖRLORAR denna världen för att vinna nästa. Och nu är "nästa värld" tvärtom Fiskarna, de som offrar och vittnar för att rena sina själar! 

Det är bloggens näst populäraste axel Jungfru/Fiskarna (vinst/förlust) som smyger i Jesusberättelsen! Det är i Jungfrun penningens planet Venus "faller" till en simpel horas eller krämares nivå - en moderat en näringslivsprisse. Det är i motsatta Fiskarna Venus istället tjänar allas välmående (universell empati) och oh därmed anses vara en Maria Magdalena löst från sitt horande för penningen och i greppet på zodiakens ondaste tecken!

Ja, vår väna Jungfru tycks ha sopat igen spåren och gjort en remake på sig själv! Men Nya Moderaterna föddes så tydligt under Jungfruns tecken att vi bara behöver studera det politiska haveri av egoism och materialism, att den gamla zodiakens insikter åter blir fullt synliga! För att ingen ska missa att Sveriges fula medelklass är raka motsatsen till den goda människa Jesus och hans ideologiska tankeström ville se, är också Nya Moderaternas partiledare född med Jungfrun stigande i öster med en aggressivt självtjänande krigare (Mars)! Och privatekonom är han förstås, den där Fredrik Reinfeldt.

Notera att Jungfruns symbol ALLTID står för instinkten att vilja profitera. Viljan till vinst kan dock vara undertryckt genom dess husplacering i ett enskilt horoskop. Först i nästa symbol, Vågen, kommer ett motbud mot "tillväxtekonomins" myt: Vågen berättar istället berättelsen om nolltillväxtsamhället där alla fokuserar på sin mänskliga kompetens och arbetar tillsammans, för varandra! 

Man kan säga att Venus härskarläge i Vågen är en försmak av den upphöjda Venus i Fiskarna. Notera hur stackars Jungfrun, denna smågiriga och privatistiska princip dels opponeras av den goda viljans tecken Fiskarna och dels överflyglas av Vågen, som får själviskheten hos det tidigare tecknet att se rent pinsamt ut. Zodiaken är verkligen 12 storverk Herkules (människan) måste lära sig bemästra för att upphöjas till en Jesus, en gud!

År 66 och judiska kriget mot Rom

Eftersom Ljusets barn, författarna till Dödahavsrullarna, var astrologer kom jag på tanken att upproret kanske var astrologiskt planerat eller kom att ta sin början enligt stjärnornas och därmed Guds plan.  

Wikipedias presentation av judiska kriget ger två intressanta skäl men inga av dem med några synbarliga astrologiska bevekelsegrunder. Problemen ska enligt historikern Josefos (i sin ungdom medlemsaspirant i Ljusets barn) har börjat med krämare som sålde fåglar utanför en synagoga - en direkt parallell till den famösa incidenten där Jesus röjer upp bland krämarna framför templet i Jerusalem. 

Artikeln tar fågelbråket som ett faktum och säger att upproret eskalerade med nya bråk som rörde romarnas beskattning av judarna. Återigen en parallell i Jesus som vägrar röra vid det romerska myntet och säger, "ge Ceasar av honom tillkommer och Gud vad Han ska ha" - ett svar som kristna tolkat som att man ska vara underdånig en ockupationsmakt eller den världsliga överheten. 

Historien där Jesus råder judar att göra mer än de behöver när romerska soldater beordrar dem till tvångsarbete är löjeväckande - vilken Jesus känns som en fabrikation, den sociala aktivisten eller en rövslickande ynkrygg? Vilken av dem verkar mest benägen att snabbt och skoningslöst avrättas av ockupationsmakten? 

Jag tänker som en enkel parallell på hur den här bloggen snabbt svartlistades av Dagens Nyheter, då som nu borgerlig megafon som inte ville att sanningen om Nya Moderaternas avgrundslåga bevekelsegrunder skulle bli kända. Det är naturligtvis de som höjer sin röst som är de sanna och verkliga figurerarna. Anpasslingarna är bara skuggvarelser.

Det har ofta föresvävat mig att den historiska Jesus kan ha varit föga mer än en ovanligt brådstörtad bifigur som bröt sig ur modersamfundet och bildade en egen församling (minyan) med tio medlemmar (eller t.o.m. blivit exkommunicerad för allmän bråkighet - tumultet med krämarnas produktbord utanför templet och andra i sin tid välkända skandaler).

Judiska kriget kan inte dateras närmare än till år 66 och nedanstående karta är naturligtvis vår kulturs första dag detta år. 


Men det intressanta med kartan ligger fast på himlen hela året, och det är att vi har den starkast tänkbara axel mellan profitintressets Jungfru och martyrernas eller sanningsvittnenas Fiskarna! Minns hur Fiskarna senare blev den första kristna kyrkans (utanför Palestina) symbol.

Tar man 1 januari som vårt perspektiv på det år som såg Judiska kriget, är kartan precis lika intressant. ALLT går i den djävulska materialismens muddiga Jord och Vatten. Övermakten Rom är tydlig via Stenbocken och det hårt pressade folket syns i Kräftan. 

Revolutionen är förstås Mars i Skytten i religionen och den Högsta Sakens nionde sektor. Denna krigare har dessutom stöd i Sanningsvittnets Jupiter, hemma i härskarläge i sitt andra tecken. Och från Fiskarna opponerar den Goda Tankens Jupiter den ytterligt fula Saturnus-Jungfrun, maktens fixering vid profit (eller beskattning av tjänarna).

Jag tror bestämt att folkupproret mot det giriga Rom var skrivet i stjärnorna! Men folkets sak lockade inte Judas, förrädaren. Likt den privatistiska Jungfrun var han mer intresserad av vad att bakhåll på Ljusets barn kunde ge i reda pengar. 

Judas identifierade sig med överheten (Saturnus). Trettio silverpengar gav den tidens Fredrik Reinfeldt honom istället för sänkt moms på flottiga McDonaldsburgare. Sedan fattade Judas vidden av sitt svek och gick och hängde sig. Inte för inte kallade indisk astrologi Jungfruns sjätte hus för "fiendens sektor" och hellenistisk astrologi samma sektor för "olyckan".

sr.se 130128

I ultramoderata Stockholmsförorten Bromma tar just nu ungdomar livet av sig själva i ovanlig omfattning. En ond ande verkar genom delar av den svenska folkkroppen, men Djävulens materialism och löften om egofixeringens vinster visar sig vara tomma dunster - i varje århundrade.


söndag 27 januari 2013

Attention Spam

Noterar för den här lilla bloggen ovanligt många besök på inlägget om tokliberalen Segerfjutt och slås av skillnaden i koncentrationsförmåga hos den svensk som måhända studerar vid Oxfords universitet och den genomsnittliga inhemska läsaren. (En hel del besökare backar förskräckt ut efter max en halv minut, troligen helt vilsna i terrängen och sina egna förutfattade meningar.)Hela 17 minuter förblir utlandssvensken på bloggen. Man kan jämföra med de sex sekunder näringslivets datatekniker för befolkningens fördummande tyckt vara ett lämpligt nytt medieformat (SvD)!

På dessa 17 minuter hinner besökaren också söka på och sedan lämna sajten via "Albert Einstein" - som för att kontrollera om bloggen var en dårfinks verk eller någon att räkna med!

Aftonhoran förgiftar folksjälen

Jag har noterat att Aftonbladets chefredaktör Jan Helin ofta inkommer med sin krönika när aktualiteten redan svalnat sedan 2-3 dagar. Antingen är han tidningssveriges mest trögtänkta skribent eller också väntar han till en konsensus i frågan skapats och lägger sig sedan an politiskt korrekt vinkel på detta. En feg kapitalist med andra ord, som låter vinstintresset kväva vad av sanning och skaparkraft han kanske hade i sin ungdom.

För det är ju så här hans arbetsgivare förväntar sig att han ska sköta verksamheten:
Aftonbladets uppdragsgivare, göder den svenska avundsjukan med sådana här specialartiklar. Och det fina i kråksången är att de svenska fäna till och med förväntas betala för att degradera sig till den usla tankevärld där pengar är allt. 

Att det är Mammon i kombination med it-horor som ligger bakom det här löjeväckande spektaklet avslöjas av att man kan "söka och sortera efter namn, ålder eller församling". Det är några förbannade datanissar som satt ihop ett litet system som direktkopplar till svenska dataregister. Ondskans nyttiga lakejer (se detta inlägg). Och är detta allt svenskarna önskar av sina medier: att kunna sortera några summor i stigande eller fallande ordning? Vad är detta? Är vi på dagis eller?

Förstå vilka mäktiga räknenisseintressen som från den svärtade bakgrunden söker hålla svenska folket på en nivå där privatekonomen Reinfeldts budskap att bara bry sig om den egna plånboken faktiskt upplevs som sunt och normalt. I själva verket handlar det om en befolkning som nått den absoluta botten och knappt ens kan kallas människovärdiga längre.

Verkliga människor är intresserade av människor, zombies pratar om döda föremål och glittrande mynt. Med lite större empati är det förstås så att Sverige var Europas fattigaste land för bara hundra år sedan (Stefan Löfven hos Skavlan) och precis som med släktförbannelser sitter ett simpelt sinnelag kvar i folksjälen, generation efter generation. Men med IT-teknologins muskler har det blivit så uppenbart vilka fattighjon vi alla är och hur simpla våra idéer om "självförverkligande" ter sig, jämfört med kulturfolken genom historien.

För egen del föddes jag svensk - tror jag - för att på detta sätt återfå minnet av tidigare liv i just civilisationer privilegierade nog att ha kunnat utveckla kultur. Så länge själen inte sett hur lågt människor kan sjunka, har den inte perspektiv på vad den själv varit med om. Var och en borde pröva på att gå in i ett skurknäste då och då och notera den särskilda kultur som frodas där. Märker man inget särskilt, så är det väl så det är...

Kapitalismen skapar massdöd 2030

Forskare varnar för att vanliga infektioner kommer att leda till döden inom trettio år pga. västerlandets hämningslösa bruk av antibiotika (Expr, även SvD). 

Naturen tar hämnd och struntar högaktningsfullt i vad de i anden tyskättade kemisterna kokar ihop i läkemedelsföretagens laboratorier världen över. 

Människosläktet kommer att decimeras extremt och det är Borgs och Reinfeldts och nyliberalen Annie Lööfs dolda regissörer, Rovkapitalisterna, som startar massmordet på mänskligheten. 

När inte fattigdom för de arbetslösa eller lönedumpning och kravet på den fega medelklassen att jobba fler timmar utan övertid, återstår det bara en sak för de snuskigt rika - att minska antalet munnar som måste mättas. Den egna rikedomen måste säkras. Det kan göras genom att med en blind dåres envishet fortsätta spotta fram läkemedel enligt marknadskapitalismens regler. Uppfinnarna har blivit galna i penningens tjänst.

Det är detta svindlande föraktfulla och människohatiska projekt Anders Borg och Fredrik Reinfeldt genomdrivit i Sverige under sex borgerliga år, men borgarna kommer alltså att falla för Ondskans mekanismer, de med! Och de farligt rika kommer alltså via sin ohämmade produktutveckling och galna reklam för medicinering av minsta snörvlande att vara det redskap Naturen tar till bruk!

Här är bloggens förslag till massdödens början. Det finns ett riktigt ruskigt tidsfönster under 2030, väl i linje med forskarnas "inom 30 år". För att tydligt se de bärande Principerna har lättviktiga planeter tagits bort från kartan:


Satan, Absolut Negativism eller Korruption ligger fast i Oxens fot och mot slutet av september är det åter tid för tillväxtens Jupiter att ställa sig i opposition i dödens tecken Skorpionen. En riktigt ful variant av den "sataniska axeln" som bl.a. tycks relatera till kroppslig hälsa. Oxen står för näringstillförsel och Skorpionen för elimination av slaggprodukter. 

Här ser vi hur Satan predikar KONSUMISM (jfr horoskopet för Svenskt Näringsliv) och hur Saturnus för ackumulerad synd på temat inmundigande står kopplad till bestraffningen: den giriga demonens halshuggna Draksvans.

I Skorpionen - "syndens lön är döden" - befinner sig naturligtvis det giriga Drakhuvudet och det är extremt girigt pga. delat tecken med Jupiter som också är en förstärkande influens. Synden, sjukligheten och döden på tillväxt och hunger och problem i "näringsintagets" Oxe, således.

Skorpionens härskare Mars står dessutom som en skönhetsfläck i livsförmågans tecken Lejonet under någon månad denna höst.

Man kan återknyta till psykologen Melanie Klein som populariserade Freuds tes om en till libido motsatt kraft, thanatos eller dödsdriften. Hon föddes då månnoderna stod som de kommer att göra 2030. 

Bloggen noterade tidigt hur samma giriga Drakhuvud i Skorpionen runt 1974/75 i sinom tid ledde till två uppmärksammade självmord i den svenska skådespelarkåren. Ta det som ett tidigt tecken på hur den närmast religiöst läkemedelsfixerade svensken kommer att stryka med som flugor när det kvartalskapitalistiska utsugarsystemet går under med dunder och brak - på flera plan samtidigt.

Varför inte börja tänka Rätt redan idag? Du slipper du dö som en huttrande och ärelös hund när Skördetiden kommer. Dina läkemedel kommer inte att rädda dig.

*****

Det finns inte ett enda fall av Drakhuvudet och Jupiter i Skorpionen i opposition mot Liemannen Saturnus i min samling av f.n. ~7.300 horoskop. Förklaringen är enkel. Samtliga faktorer har så långa omloppsbanor att den här samlingen celebriteter som så smått rullar igång för några århundraden sedan och fokuserar på samtida folk, inte någon har "superdöd-signaturen":

Hur ovanlig är den? Astrologiprogrammet får beräkna perioden 1 januari år 1 fram till 1 januari år 3000 med månadsvisa stickprov på planeternas placeringar. Jag utelämnar lilla "triggern" Mars som förvisso är en pest- och olycksbringare men ändå en liten detalj jämfört med det stora scenario Saturnus, Jupiter och noderna målar.
Range of search: 1.01.0001 - 1.01.3000
In steps of: 720h 0m
Search for...:
nod.sco & ju.sco & sa.tau

Realization intervals (begin - end):
 5.02.0263  0:00 (GMT) -  2.12.0263  0:00 (GMT)
 9.10.2030  0:00 (GMT) -  6.02.2031  0:00 (GMT)
 6.07.2031  0:00 (GMT) -  5.08.2031  0:00 (GMT)
27.08.2885  0:00 (GMT) - 26.10.2885  0:00 (GMT)
Att år 2031 så snabbt följer på 2030 beror förstås på att Jupiter lämnat Skorpionen men snart nog i backande läge (retrograd) gör en liten returvisit.

Har då historien bevarat något minne av massdöd eller katastrofer från år 263?
Märkligt nog leder lite googlande till starten för den kinesiska Chin-dynastin just år 263, eller med pinjin-transliteration, Jin-dynastin. Hur säkert året är, vet jag inte, för i sin "A History of Chinese Philosophy Vol. II" från 1953 uppgav den kände historikern Fung Yu-lan dynastins start vid 265.

Men intressant är att dynastin uppstod ur den oförblommerade katastrof som var de tre dynastiernas period, om vilken chinahighlights.com säger:
Through the natural disasters and warfare at the end of the empire and during the Three Kingdoms Period, the population of the region was reduced.
Läs mer i artikeln om den gamla kinesiska folktron att mänskligheten ödeläggs när makthavarna förlorat Himmelens mandat, vilket de gör varje gång de börjar tänka och bete sig som de rövare som nu dominerar västerlandet. 

Studera bara högerregeringen och deras bakomliggande intressenter för en bild av hur dessa mänsklighetens mördare beter sig på våra breddgrader. I precis allt de gör visar de sin demoni. Håller nere bostadsbyggandet i Stockholm för att driva upp priserna och så själva bli rikare på kuppen - de som redan bor i det här området. Det borde vara skottpengar på moderaterna och kan mycket väl så bli om medborgargarden spontant uppstår för att säkra sin överlevnad i takt med att väst faller sönder... (Se AB: "Våran generation kommer att flippa ur.")

Två minuters googlande på år 263 för oss således direkt till temat: mänsklig nöd i stor skala. Jag vet att det finns en och annan numerologiskt intresserad läsare av denna blogg. Vad om 2 + 6 + 3 = 1 + 1 = 2? Är inte tvåtalet Satans egen symbol, splitens, (klass-)delningens och osämjans tal?

Ska man vara strikt i sitt parallelltänkande är det alltså nu västerlandet lever i motsvarigheten till den skakiga tredynastiperioden med dess mänskliga nöd. Du ser helvetet marknadsliberalismen skapat på jorden var dag, från svimfärdiga, slavarbetande sömmerskor åt svenska H&M till utförsäkrade sjuka svenskar i moderaternas på pin kiv förstörda välfärdssystem i Sverige!

I så måtto har googlandet inte styrkt tanken om massdöd med start år 2030 - vi sjunger redan på västerlandets sista vers. Allt som återstår för Lögnens människor är att slå in sista spiken i kistan. För ingen tror väl att oreglerad kvartalskapitalism har framtiden för sig, eller en helt stupid befolkning som sitter och dumglor på gladiatorer som pucklar på varandra på tv? 

Detta är botten av mänsklig civilisation. Antikens folk hade häpnat över den låga varelse jobba-för-att-shoppa-människan är. I den meningen är Löfvens sossar så tokigt ute man kan komma. Det är inte sysselsättning som är problemet. Röj bara undan högerns människoförakt och ge den del som inte marknaden vill ha en dräglig ekonomisk existens! 

Själv finansierar jag min arbetslöshet med en tusenlapp i månaden - för att komma upp till fattiggränsen! Tills dess bankboken är tömd. Sedan blir det socialen. De svenska politiker som skapade det här systemet för att driva ner överkvalificerade människor i låglönejobb (till allt lägre löner) är i mina ögon inte människor, de är djävlar! Och det finns en plats reserverad i helvetet för dem, den dagen de avslutar sina jordeliv.

Den horribla f.d. Timbro-lögnaren


Segerfeldt: "Låt utlänningar leva som fattiga"
Ullenhag: provjobbar några dagar i Stockholmsförort

I DN ramponerade i en slutreplik forskaren Tino Sanandaji en osaklig bok från marknadsliberalerna Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt, vilken de fåvitska karriäristerna i Stureplanscentern använt som underlag för sitt bisarra och utskrattade nya partiprogram.

Norbergs födelsekarta underkastades en tråkig och rätt detaljerad analys i ett nyligt inlägg medan ifråga om Segerfeldt bloggen redan två gånger (här och här) uppmärksammat denna säck full av lögner som lämnat både Timbro och Svenskt Näringsliv (förmodligen pga. alltför grumligt tänkande för dessa demoniska lobbyisters syftemål). Dårskapen är tydlig t.ex. i forskaren Sanandajis korta summering av Segerfeldts position:

"Segerfeldt har beskrivit det som positivt att invandrare lever på ”existensminimum” och om sin vision att i samband med införandet av fri invandring avskaffa välfärdstaten."

Att med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg förespråka ett samhälle där den fula medelklassen driver tillbaka sjuka, fattiga och arbetslösa - och invandrare - till existensminimum borde få åtminstone några av de kollektivt skyldiga att vakna upp ur sin tidigare naivitet. De gör sig genom sin röst medskyldiga till ett samhällsskick som kommer att sluta i blodig klasskamp! Så kortsiktigt att ha fått den där extra slanten i din plånbok om priset blir att dina barn lemlästas på öppen gata! 

Medelklassen är i själva verket de mediokras segment, de skiljer sig på inget sätt från dem de trampar ner för att stå ett snäpp högre på statusskalan. Faktiskt, sparkade du inte nedåt, skulle dina fattiga statusprylar - billiga imitationer av de verkligt välbeställdas föremål - ta sig som de marknadens ihåliga bländverk de är. Men du är medioker så du kommer inte högre i detta liv. Du vandrar i självlögnen. 

I det gamla Persien hatade man Druj, Lögnens ande och det här moraliskt starka folket imponerade så starkt på judarna att också den kulturen anammade en kosmologi som byggde på spänningen mellan Sanningens ande (Ljuset) och Lögnens ande (Mörkret). 

Det är mer än troligt att det är denna dualism som möter i en av astrologins äldsta schematiseringar, den om den positiva och den negativa polariteten. Enligt denna kommer negativt Jord och Vatten aldrig att "ärva Himmelriket" (Eld och Luft), för de förlorar sig ner i ett mörker av materiella fixeringar och partiska perspektiv. 

De ser aldrig den komiska grundsanningen, Alltet finns i allt med det åtföljande moraliska imperativet: allt du önskar för egen del måste du också tillerkänna din medmänniska. Att skapa klasskrankor som högern, är det första brottet och tecknet på att man tillhör Lögnens ande eller Satan själv.

Ett horoskop helt i Jord och Vatten saknar troligen andlig orientering och ger en materialistisk disposition. Fick Svenskt Näringsliv bestämma, skulle alla barn dödas om de inte hade perfekta konsumist-horoskop av denna typ. Likväl påmindes jag häromdagen att astrologin också har sätt att upphäva sina egna omen: instinkten att vilja profitera på allt och alla för den egna vinningens skull - Jungfruns tecken - neutraliseras effektivt om den placeras i 12e huset för "försakelser" eller "världsliga förluster". 

Lite eftertanke visar hur logiskt detta är: för att Jungfrun ska vara beredd att offra sin sociopatiska och navelskådande natur krävs att Jungfrun toppas av ett högre motbud. Och det händer när Vågen stiger i öster och förpassar Jungfrun till 12e "offerhuset". Vågen är en motbild till Jungfrun och betonar varken Jordelementets prylvansinne eller tecknets självtjänande natur (Jungfrun vill verkligen inte ha några nära förbindelser eftersom de offer som därmed avkrävs står i strid med tecknets själva grundtema: att profitera!)

Hur högerextremisten Segerfeldt kan härbärgera så sociopatiska och funktionsodugliga idéer trots att han är född i Vågen, diskuterades i de två första inläggen. Problemet ligger i att hans horoskop i långa stycken ser ut som en variant på "temat" Fredrik Reinfeldt, en självisk och inte helt klartänkt individtyp, vars förmåga att konstruera tankemodeller är svårt skadad av en instinktiv rädsla för avvikande människor. (Vad ger det? Populistiska och slätstrukna åsikter! Ointressanta människor samlas i flock och normaliserar sin egen brist på karaktärsstyrka.)

Den "fallna" krigaren Mars i ämnesomsättningens Kräfta ger en irrationell rädsla för att gå hungrande för egen del. Bättre då att låta andra svälta om det kan säkra det egna hemmet. Det här är "modersprincipen" när den är som sämst, när enkel biologi slagit ut de högre förståndsgåvorna. Vi får rädda människor som rationaliserar sina magars kurrande och skapar sjuka samhällssystem som enbart gynnar dem själva. 

Kräftan George Bush Jr. blev känd för "förebyggande attacker" (preemptive strike)! Det egna kylskåpet - partsintresset - före allt annat. Det är förekomesten av Kräfta i USA:s horoskop som gör nationen till en sådan katastrof som politisk stormakt. USA ser inte hur skeva värderingar de har. Läs också Katrine Kielos om "Cameron hjärta Reinfeldt" - två privategoistiska Kräftor mellan vilka det uppstått ljuv musik. Reinfeldt ställer sig också in hos tyskan Merkel - ännu en Sol-Kräfta! Detta är en av zodiakens principer som UTESLUTER ANDRA, ett livsfarligt tecken att ge makten till.

I en annan värld borde sådana som Reinfeldt och Segerfeldt lämnas till änglamakerskor som spädbarn - allt för att säkra världen mot framtida dårskap. Rasbiologi på ett nytt sätt. 

Problemet är astrologins urvalsprinciper, fastän remarkabelt tydliga i stora drag, inte är helt exakta på individnivå. Den fallna Mars i Kräftan uppvisar också en signifikant korrelation med homosexualitet (se testet av 120 hbt-horoskop), och man skulle kunna tänka sig att denna sjukdom faktiskt bygger på en irrationell och djup fruktan för det motsatta könet. 

Homosexuella är helt enkelt patologiskt fega människor som  tidigt i sina liv börjar demonisera det andra könet. Senare har deras libido bara ett alternativ kvar för sitt uttryck, om individen inte alls förmår sublimera sina lägre energier: att ränna efter på folk av samma kön som dem själva.

Skulle då även homosexuella tas av daga för att vara säker på att ett land inte får några vettvillingar som ledare? Nej, det här är en tillspetsning!

Eftersom de dominanta dissonanserna i Segerfeldts horoskop redan diskuterats, prövar jag här att genomsöka drygt 7.300 horoskop efter andra med snarlika drag.

Med astrologiprogrammet ZET:s skriptspråk hittar man snabbt 14 personer enligt följande:
variable = mo;
ma90 := ma.90.variable & variable.<.ma;
so.0.ma & ma90 & ma.can
Vi behöver alltså hitta den unikt indiska 90-gradersspekten som Mars enbart kastar och därtill bara framåt i zodiaken. Den ska kastas från sitt fallna läge i Kräftan (Cancer) framåt mot Månen i mentaliserande Vågen. Kräftan ska också vara soltecknet.

Segerfeldts horoskop är, som tidigare nämnt, en intensifierad variant av Reinfeldts Sol-Kräfta med Mån-Våg. Båda varianterna utlöser "dissociationssyndromet" vilket kan beskrivas som en förmåga att leva i självlögn, eller låta primitiva biologiska behov bygga upp en låtsasvärld där "arbetslösa är parasiter". 

Gör sedan ideologi av denna dissociation från samtliga fakta i målet och på denna Förintelsens åminnelsedag då detta skrivs är vi genast mot rationaliseringar som gör det klokt att gasa ihjäl alla som vi i vår mediokra mentalitet för tillfället råkar anse vara ett hot mot vårt eget välmående. 

Detta är den bistra sanningen om tokliberaler och nymoderater: de står för Lögnens ande av värsta sort. De lever i en helt inbillad verklighet, företrädesvis i Stockholms chica innerstad eller solsidans förorter.

Styrker då de 14 träffarna på denna extrema variant av dissociationssyndromet tanken på den skyggande typen av sociopat, som helst vill dra sig in i ett rikemansgetto och "svälta bort" hela världen utanför sin egen kokong? ("Dissociation" i samband med sociala Vågen och privatistiska Kräftan ger ofta torg- och folkskräck.) Tja...
 • Knut Hamsun;4.8.1859 - Norges största folkförrädare
 • Rudolph A. Marcus;21.7.1923 - kemist, Nobelpristagare
 • Baruch Samuel Blumberg;28.7.1925 - läkare, upptäckte mekanismerna för hur sjukdomar sprids (se symboliken!), Nobelpristagare
 • George Klein;28.7.1925 - immunolog (se symboliken - igen!)
 • Mikis Theodorakis;29.7.1925 - musiker, populariserade grekisk folkmusik genom filmen Zorba
 • Per 'Plura' Jonsson;10.8.1951 - för "immun" eller skyddad verkstad, se Pluras alkoholism/drogmissbruk och Kräftans skyddade zon: "Pluras kök"! (Jfr Reinfeldts sänkta matmoms för att förmå alla att dra sig in i det skyddade köksskalet och bara leva som hukande rädda djur som äter, äter, äter för att kunna uppnå djurets välmående. Reinfeldts värld passar för lägre djurarter, inte människor!)
 • Jill De Vries;20.7.1953 - utvikningsbrud i Playboy
 • Thomas Friedman;20.7.1953 - Pulitzerbelönad skribent på N.Y. Times, miljömedveten (Kräftan som "Naturen", störningen till mentaliserande Vågen som "miljöproblem".)
 • Jocke Ahlund;9.8.1970 - musiker, Teddybears gitarrist, föll i trappa och bröt nackkota men tillfrisknade mirakulöst på bara två månader.
 • Fredrik Segerfeldt;10.8.1970 - Apropå föregående snabba tillfrisknande hyser Vågen inte bara Månen dessa två dygn år utan också "räddaren i nöden", Jupiter!
 • Erik Ullenhag;20.7.1972 - politiker (fp) - inte särskilt övertygande integrationsminister eftersom "dissociationen" mellan det slutna sällskapets Kräfta och den sociala harmonins Våg inte är lätt att överbrygga.
 • Mila Kunis;14.8.1983 - ger röst åt den vidrigt mobbade dottern i tecknade serien Family Guy. Störste mobbaren är hennes egen far. (Tv-serien har en så avgrundssvart humor och en så skoningslös blick för människans tillkortakommanden att man ofta sätter skrattet i halsen.)
 • Oskar Linnros;15.8.1983 - musiker men kanske mer känd som föredetting till Veronica Maggio - en kvinna djupt ner i Vattenelementet och med en viss sexualbesatthet i sina juvenila texter. Detta är inte ett "guilt by association"-resonemang, utan en påminnelse om hur "lika barn leker bäst" och hur tydligt detta syns genom det astrologiska symbolspråket.
 • Mattias Bäckström-Johansson;25.7.1985 - främlingshatande politiker (sd)

Hur passande att den här sökningen började med Knut Hamsun, en landsförrädare, och en Sverigedemokrat, förrädare av hela mänskligheten ("människan" har eller är en enda Form; främlingsfientliga lever i ett luddigt mentalt tillstånd som ibland snöar in på etnicitet som är ett rent "Vatten-fenomen", alltså bara biologi). 

Ibland handlar det om att Luft inte tänker klart när Naturen (Vatten) grumlar intellektet. I några fall i listan här ovan har tydligen tankeskärpan varit intakt med den irrationella själen har drivit hälsofixerade individer att studera kroppens immunförsvar (Kräftan är protektionismens princip). 

Lite obehagligare är upptäckten av läkaren som undersöker "smittsjukdomars spridning". Nu är vi genast mycket nära främlingsfientliga åsikter rakt ur den irrationella själen. Och tokliberalism och Reinfeldts arbetsföra "etniska svenskar" vittnar om hur mentalsjukdomen smyger i det undermedvetna även bland de som lyckats. 

Faktiskt, om man lyssnar till en Segerfeldt eller Fredrik Reinfeldt och utgår från att de använder sitt eget liv för skrävel, är man sanningen om dessa debila intellekt mycket nära. De rationaliserar, som sagt, bara sitt eget välmående och demoniserar och tillskriver andra skulden för det motsatta tillståndet. 

Egentligen borde alla politiker och lobbyister tvingas genomgå kriminalvårdens stora psykundersökning. Då skulle vi genast få mindre desinformation och råljugande i svenska medier. Folkkroppen skulle snart tillfriskna!


lördag 26 januari 2013

Aftonbladets känsla för dramatik

Språkligt felaktiga rubriker blir allt vanligare i de svenska tidningarna vartefter folkets bildningsnivå pga. "marknadens" inflytande sjunker till nivåer ingen kunnat drömma om för tjugo år sedan. 

Men den här förstasiderubriken i Aftonbladet var rolig. Någon har inte full koll på vad som engagerar människor utan finner relationen mellan krokodilen och trädet det mest eggande i tillbudet - stick i stäv med all världens journalistutbildningar...


AB 130126


Läsaren ska förstås identifiera sig med människan och inte med trädet: "Satt 22 timmar i träd, omgiven av krokodiler". Det har den fattat som rubriksatte själva artikeln. 

Jag misstänker att förstasideredaktörerna jobbar så hårt med att ändra tidningen var och varannan minut att de inte riktigt ser vad de skriver. De har drabbats av det som korrumperar it-människor: förändringshets. Den här sjukdomen är speglingen i den enskilda individen av det som på annat håll kallas kvartalskapitalismen.


Tokliberalismens svenska ansikte


Johan Norberg och den onde Stevie
i Family Guy, barnet som föddes
med drömmar om världsherravälde

I DN monterade nationalekonomen Tino Sanandaji isär tokliberalen Johan Norbergs bok "Migrationens kraft" och demonstrerade den vara ett extremistiskt aktstygge ideologi med fula förvrängningar eller missrepresentationer av verkliga fakta. 

Centerns haveri högerut är som jag tidigare föreslagit, ett resultat av Näringslivets dolda hand, nu när Nya Moderaterna blivit fega med sin ledare och inte längre förmår drive vansinnets ideologi - moderater har fått smak på makt och de patetiska små fördelar de lyckats kamma in åt sig och de sina, och nu vill de bara sitta still i båten och behålla makten. Näringslivet hade trott att Annie Lööf skulle kunna ta över där Fredrik Reinfeldt kollapsade in i sin lojhet.

Ondskan själv, Näringslivet, vill å sin sida fortsätta sitt rövartåg med sänkta löner och ökade vinster för sig själva. De agerar utomparlamentariskt och är de facto en aggressionsmakt, ett särintresse inom landet, men nästlar sig skickligt in och köper politiker (Nya Moderaternas dolda bidrag). Så falska är svenska politiker att Reinfeldt - mutad av näringslivet - sedan står upp och spelar falskspel inför folket och låtsas kritisera Svenskt Näringsliv för att vara ett "särintresse". Detta är den smartaste sortens lögn, dubbelspelet, och moderata finansministern Anders Borg sysslar med det non-stop!

Svenskt Näringslivs horoskop är referens på denna blogg för den personifierade Ondskan, mönstret för en kraft som bara vill dominera för egen del, och diktera andra människors materiella villkor.

Att nu hitta Johan Norberg som Lejon i nymånetider ger också honom ledarskapets tecken som sol- och månascendent. Den tredje och avgörande ascendenten, den som bygger på födelsetimman, förblir okänd.Efter att nyss ha lovordat kroppskultiveraren och låtsasaktrisen Jessica Albas Lejon- och Elddominerade horoskop för dess positiva livsenergi - på flera sätt påminnande om Johan Norbergs "aktivistiska" natur - måste de här två kartorna differentieras. För trots överensstämmelser i både Lejonet, Väduren och Jungfrun representerar kartorna helt olika saker.

Norberg har precis som Alba skördat framgångar inom sitt område tack vare "kungamakaren" Regulus välgörande inverkan. Albas fysiska ascendent berörs av Regulus och hon har universellt hyllats för sin fysiska kropp och smittsamma persona. 

Norbergs fysiska ascendent är okänd men här är det fakta- och kommunikationsplaneten Merkurius som välsignas av Regulus, så att Norberg tycks destinerad att påverka kungar med sin kommunikation - eller åtminstone ett ungt gäng hyperegoister runt Stureplan i Stockholm som infiltrerat det gamla Bondepartiet och reducerat det till ett redskap för sina egna maktambitioner. Näringslivsmonster.

Vad man lär sig av Norbergs horoskop är att Regulus kan välsigna planeter i det antika solsystemet hur mycket den vill, men Merkurius kan likväl framhärda med sin sämre sida: slarvern, lögnaren - DN-artikeln visar en skrämmande ovarsamhet med fakta, som bara moderaterna med deras falska matematik kommer i närheten av. För att sprida myten om marknadsliberalismen drar sig inte Norberg för att läsa att en av fem somalier, hans tänkta nya slavklass i Sverige, är analfabet. Det korrekta uppgiften är att bara en av fem har läskunskaper.

Att förklara dessa missuppfattningar med att Solen bränner Merkurius stämmer inte. Mina undersökningar av Nobelpristagare i matematik och fysik visar att det "inre intellektet" inte berörs av brändheten, precis som indisk astrologi säger. Det är Merkurius i dess helt externa aspekter som skadas. Det här skulle betyda att Sol-Lejonet som härskare eller dominant är en så djurisk besatthet att dominera att finliret - Merkurius fakta - får stryka på foten. En stark sol är en stark vision, men också fanatism.

Särskilt om förmågan att reflektera över sin egen ambition är skadad, som den är när sinnets Måne "bränns" av närheten till Solen, då får vi en fullständigt blind fanatiker. Norbergs nymåne med bränd Merkurius är således totalt sett en rätt kritiskt händelse! Men kungamakaren Regulus i den åttonde himlasfären bryr sig inte, den kastar sin välsignelse och låter de lägre sfärerna reda ut gräddfilsmöjligheten bäst de vill...

Inlägget om Jessica Alba fastslog att de eldiga planeterna Solen, Mars och Jupiter alla är verksamma välgörare med Lejonet i första huset (Jupiter klassificeras som det osedda elementet Eter, men dess positiva tecken Skytten tillhör Eld). Norberg har också lyckats väl med att bli en tongivande visionär för tokliberalismen - hans skräpbok har faktiskt givit direkt upphov till Centers penibla idéprogram. 

Det är uppenbart att Merkurius som publiceringsbranschens och de skrivna dokumentens härskare har tumme med Regulus. Om man inte tar Regulus som en automatisk kungavärdighet kan man kanske säga att den bjuder på möjligheten att bli en dominant, om man hamnar under dess strålar - för Jessica Alba räckte det med att trimma sin kropp och bli drömtjejen för en generation ytliga unga amerikanska grabbar.

Med det vill jag påstå att bra planeter (eller lyckosamma stjärnor) i det fysiska första huset visserligen hjälper en individ men knappast gör annat än skapa en narcissist. Egohuset är som skygglapparna på arbetshästen - det egna jaget blir dessa människors ytterligt förkrympta spelplan. Är de goda, som jag tror Jessica Alba är, är det likväl deras egna personer som blir arbetsredskapet varigenom de sprider sitt välgörande inflytande. Med fokus på andra hus, minskar egocentriciteten och horoskopet öppnar upp på andra sätt.

Den värsta men samtidigt mest subtila narcissist jag mött hade Norbergs nymåne, men i Tvillingarna istället för Lejonet och i det fysiska första huset. Detta innebär att alla tre ascendenterna säger exakt samma sak. Den här projektledaren inom informationsteknologin (Merkurius i Luft - vad annat än IT?) hade den fallna Saturnus i egocentriska Väduren i det mäktiga 11e idealhuset. Därifrån bestrålade den mest skygglappsförsedda positionen för denna policy- och formalieplanet nymånen i Tvillingarna. 

Mannen var identisk med tokliberalismen, pengar och kulturkonsumtion av mainstreamtyp - det var hela hans världsbild. Liberalismens sociala dimension kände han inte ens till, barn som han var av krämare! Han trodde på atomer men inte på själen. Fullständigt mind-fuckad in i tredje led av den förkrympta tidsålders värderingar och krämarskråets ännu mer förkrympta omvärldsorientering.

Här leder det avancerade 11e idealhuset i kombination till en inskränkt Saturnus och ett narcissistiskt förstahus till en allvarligt förkrympt människa, begåvad, belevad och socialt angenäm (som Lufthoroskop ofta är), men på många sätt ett aborterat foster i vuxen kropp. Jag ser i det skissade horoskopet ingen möjlighet för denna människa att växa sig större än sin tids värderingar, han är fast i en ideologisk bubbla. Det är 11e huset som förtrycker Tvillingarna i första, och en nymåne i första är i vilket fall så självupptagen att den inte ens är medveten om hur Freuds Överjag (Saturnus) totalt kontrollerar detta ego!

Johan Norberg har enligt sol- och månascendenten också han diktatorns och policysättandets Saturnus i 11e idealhuset. Detta är en definitiv idé om en fanatisk ideolog. IT-krämaren blir galen som Hitler i talarstolen om man ifrågasätter hans världsbild och tappar helt logiken. Kanske för att Saturnus låg fallen i Väduren då Andra världskriget startade. Kontraktionens planet i ett tecken som vill expandera ger en motsägelsefull symbol. Man bör till den lilla bilden ovan tillägga att också detta horoskop, likt tokliberalen Johan Norberg har Merkurius tillsammans med Solen och Månen.

De här personerna blir alltså i sina egna kroppar och självupplevelser (1a huset) levande annonsplank för vad nu det elfte idealhuset tecknar. Nu har vi som synes lämnat de observationer som gällde för Jessica Alba - Norbergs horoskop drar tydligt åt ett annat håll än den hjärtegoda men i hemlighet sorgsna Alba. 

Den tunga och mörka Saturnus var inte alls central i hennes horoskop men hos Norberg är den lika dominant (för sinnelagsascendenten, och handlingsascendenten) som hos t.ex. i självspillaren Stig Dagermans horoskop - också han en energisk ideolog men som drabbades av idétorka (skrivkramp). 

Från texten om Alba minns vi att Lejonet i första huset har en svuren fiende i just Saturnus så det är aldrig lyckosamt för Lejonet att få Saturnus blickar riktade mot sig! Lejonet (och Solen) är livfull och leker sig fram, men motpolen Saturnus är principiell - den är samhällets verkställande makt. Naturligtvis hatar tokliberaler Saturnus och ser lag och ordning som en fiende till deras obalanserade idé om vad frihet är. 

Saturnus spelar således en speciell roll i 11e huset: hos IT-krämaren handlar den mest om en förkrossande självfixering - mannen ägnade sig verkligen bara åt "jag och min livsstil" som ideal. Hos Norberg är idealen alltjämt simpla eftersom Tvillingarna inte lämnat zodiakens första personorienterade tredjedel. Men enligt sol- och månascendenten upphöjer Johan Norberg Tvillingarnas typ av personalism till högsta ideal. Och vad står då Tvillingarna för? Inte ett skit! Deras enda heliga ko är att de kräver att få slippa förplikta sig. Tvillingarna är sändebudet, handelsmannen, alla typer av mellanhänder 

IT-krämarens karriärutveckling tog slut redan på projektledarnivån - den klassiska mellanhand Arbetsgivaren placerar mellan slavarna på fabriksgolvet och kunderna, för att inte slavarna ska kunna starta en egen firma och ta med sig den upparbetade kundstocken - notera hur vidrigt marknadsmänniskor som ekonomen Fredrik Reinfeldt ser på människor, kunderna är en "stock", dvs. en boskapshjord ("livestock")! De har inget egenvärde utan representerar bara klirr i den egna kassan. 

Detta är en ovärdig urspårning av västcivilisationen och just det Svenskt Näringsliv representerar. Och svensk media pumpar ut förklädda artiklar vars djupare syfte är att stöpa folket i samma tankemönster.

Tokliberalisten Norberg har fixeringens och tvångets Saturnus två snäpp bortom Vädurens rena egofixering, i kommunikationens och idéspridandets tecken. Men Tvillingarna är substanslösa eftersom de enbart söker Luftens eller idéernas frihet ("liberalism") och inte vill förplikta sig till några strukturer. Luft tar lätt på samhället och dess institutioner och särskilt då detta det "yngsta" av de tre Lufttecknen. 

På Norbergs himmel ser vi dessutom en önskan att bestraffa eller avskaffa Saturnus via Draksvansen. Det är just tendensen till elimination av begränsaren Saturnus som öppnar för galen gränslöshet ("fri invandring"). Låt oss då se hur Saturnus motpol, förökaren Jupiter sköter sig. Lejonet i öster har Jupiter med sig, men Jupiters förmåga att expandera (myten om "tillväxtsamhället") är allvarligt skadad i detta horoskop. 

Saturnus (definition) och Merkurius (fakta) är Lejonets svurna fiender och fungerar båda som "verksamma illgärningsmän" i horoskopet. Båda planeterna har viktiga, ja dominanta positioner i både sol- och månhoroskopet och nu börjar man förstå vad DN-skribenten menar med en pseudobok fylld av smörja (skit som StureplansCentern svalt med hull och hår eftersom de är ett intellektuellt patrask, själar med djupt störda värderingar.)

Precis som i Jessica Albas horoskop stannar Norbergs tillväxtbringande Jupiter vid materiella faktorer (Jordelementet). Dessutom leder Norbergs förmåga att bringa tillväxt till det sjätte fiende- och olyckshusets typiska effekter. 

Hans brist på tyglar (Saturnus) och vilja till frihet resulterar bara i olycka och fiendskap. Det är verkligen ett horoskop för en dominant (Lejonet) men en driftig natur som saknar vett. Och mot jordisk dårskap kämpar gudarna - som själen bakom stjärnan Regulus - förgäves.

Hur man än ser på saken, drar det här horoskopet snett, där Jessica Albas dock pekar i god riktning, låt vara att hon valt ett enkelt livsuppdrag som mest handlar om att hålla en fysisk kropp vid god vigör och le sina bedövande leenden. Johan Norbergs viktiga Saturnus med Draksvans ger oss istället en destruktiv libertarian. Horoskopet är ett utmärkt exempel på bloggens förslag att Eld/Luft ur styr ger ideologiska fanatiker.


Bonusspaning.

Vad om verifierade fall av nymånen under attack från en synnerligen idealistisk Saturnus i 11e? Eftersom jag bara har 1.500 horoskop med känd födelsetid stannar det vid tio träffar. Dessa kan inte direkt jämföras med Norbergs mån- och solascendenter eftersom det inte handlar om Lejone med unga Tvillingarna i idealsektorn. OBS. Ingen av dessa har Saturnus med demonen Ketu (Drakhuvudet).
 • Karl Marx;5.5.1818
 • Arthur M. Schlesinger;15.10.1917
 • Leslie Nielsen;11.2.1926
 • Toni Morrison;18.2.1931
 • Annie Lennox;25.12.1954
 • Anonym;xxxx
 • Kylie Minogue;28.5.1968
 • Anonym2;xxxx
 • Alison Krauss;23.7.1971
 • Kate Winslet;5.10.1975
Att listan börjar med tidernas största ideolog, Karl Marx, är naturligtvis intressant. Men nu pratar vi inte Tvillingarnas juvenila ideologi utan KORREKT syn på den samhälleliga människan: Saturnus i härskarläge i Vattumannen i elfte huset! 

På många sätt är Marx Vädur i öster en potentiellt lyckosam ascendent eftersom zodiaken då är den "naturliga" som låter primitiva tecken husera runt i den personliga zonen (husen 1-4) och ett avancerat och universalistiskt medvetet tecken som Vattumannen verka genom sitt eget 11e idealhus (världen är idédriven, vilket redan Platon insåg).

Om Schlesinger har jag skrivit följande minneskommentar: "Social historian / critic. writer, Liberal, Pulitzer Prize awarded twice. Harshly critical of both unregulated capitalism and Liberalism's coexisting w communism."

-Remarkabelt nära det ämne vi avhandlar i detta inlägg. Notabelt för denne skarpa kritiker är att skrivaren Merkurius stiger i härskarläge i Jungfru - ingen ideologi passar någonsin tecknet vars enda uppgift är att analysera sönder! Schlesinger har inget konstruktivt på sin himmel, bara placeringar i negativ materialism (Jord/Vatten). Idealhuset som Fredrik Reinfeldt, närighetsprincipen Kräftan (Vatten).

Nielsen är "Nakna Pistolen"-snuten Drebin, fin komiker. 

Morrison är Nobelpristagare i litteratur och här har vi Saturnus i Skytten i 11e och nymånen i Vattumannen. Suverän kombination där intellektuell Luft i konceptuella Vattumannen informeras av formens planet i Seendets element Eld!

Lennox sångerska med en på sin tid extrem stil (totalt plagierad av svenska Marie Fredriksson). Annie Lennox har mycket typiskt Saturnus (form) och Venus (skönhet/estetik) i Vågen i 11e idealhuset!

"Anonym" - enligt egen utsago "gråsosse" med en Jupiter strypt av Saturnus i Stenbocken i 11e idealhuset. Titta noga och "sosse" framtonar redan ur denna kombination. Personen föddes dock bara något dygn från ytlighetsmästarna Alexander Bard (också någon slags tokliberal eller också bara en skamlös opportunist) samt Susanne Ljung, stilexpert. 

Jag har ofta kommenterat tendensen att bara gå på ytan i samband med Saturnus och Stenbocken. Jupiters framgångar knyts i detta läge just till konformism med vad ytan, klassen eller traditionen föreskriver. Knappast några nydanare. (Vad nytt Bard spottar ur sig är resultatet av att han som Fisk suger i sig och producerar kopior av de vatten han simmat igenom.)

Popidolen Minogue är också yta/stil och väldigt lite substans, variabla Fiskarna i 11e idealhuset och första huset som ren Oxe, rent objekt.

"Anonym2" är nämnde IT-krämare och Krauss rekordhållande countrysångerska med 26 Grammys (2011). Saturnus i Oxen i 11e visar hennes ideal: den lokala myllans tradition (country & bluegrassmusik)

Winslet, aktris med tungsinta och dödliga Saturnus i depressiva Vatten i 11e idealhuset. Tala om att "Titanic" var hennes biljett till megaberömmelse!

Som synes är det bara Marx som representerar en intellektuell ideolog, men av annat slag än Johan Norberg. Annie Lennox Saturnus/Venus tycks ha valt att idealisera den "konstnärliga formen". Dessa var de enda tre med Luft i det idéstyrda 11e lufthuset.


Se även Den horribla fd Timbro-lögnaren (om Norbergs medförfattare Fredrik Segerfeldt).