Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 11 oktober 2012

Var sker syndafallet? 196 Nobelpristagare i fysiologi


Oxen - kroppslighetens tecken


På grund av mitt extrema ointresse för idén att vi är fysiska kroppar och inget därutöver, har jag hittills inte orkat lägga ner den tid det ändå tar att leta upp födelseuppgifter för alla Nobelpristagare i fysiologi och medicin, och beräkna deras horoskop.

Visst är ett piller då och då nyttigt om man blivit riktigt sjuk, men med den här vetenskapsgrenen brukar också följa den mest inskränkta typ av naturalism och ateism. Det är skäligen trista typer. (Och Nobelpriset i fysik ska vi inte tala om!)

Men nu är det Nobelprisutdelning igen och jag tog mig samman. Vetenskapen kräver offer och att man ställer sina egna preferenser åt sidan! Vid sidan av genomgången av pristagare i litteratur och lite senare matematik/fysik kan nu bloggen utan vidare omsvep presentera det vansinnigt fascinerande fyndet, att kroppsfixeringens tecken och den naiva identifikationen med sina fysiologiska processer är det tecken som kammar hem signifikant många Nobelpris! Båda som sol- och måntecken drar Oxen mot det kroppsliga. 

Inte undra på att de judiska asketer som i meditation och bön och med astrologiska läror sökte höja sina sinnen ut kroppsfixeringen för 2.000 år sedan fastslog att ondskan kommer från "Oxens fot" (stjärnan Algol precis i början av Oxens tecken).

Och undertecknads eget sinnelag, Månen i Tvillingarna, visar sig vara helt värdelöst på att göra Nobelprisvärdiga upptäckter kring det fysiska!

Ingen som läser detta kan förstå hur bekräftad bloggaren känner sig i sin världsbild. Det gladde mig till att börja med att indisk astrologi tillskriver Månen i Tvillingarna filosofiska böjelser - den verkliga människan är ett väsen, en idé och inte i grunden en biologisk skapelse. Först med tappad tankehöjd träder det kroppsliga i förgrunden och tar över. Judisk mystik säger att Adam före syndafallet hade ett huvud som "sträckte sig ända in i himmelen". Efter fallet var allt som återstod en liten krumelur av lera och vatten.

Den sideriska zodiaken (i bruk i Indien) har i sig visat sig vara den korrekta - minns dominansen av mördarhoroskop under den "fallna" Månen i dödens Skorpionen och hur illa med läran västastrologins resultat timmar. Dessa mördare skulle enligt tropisk zodiak ha det välvilliga Skytt-sinnet! 

När denna korrekta zodiak så visar att ytterst få fysiologer med Månen i Tvillingarna vinner Nobelpris, då ÄR det ett tecken på att Tvillingarna, steget efter den kroppsbundna Oxen, faktiskt har vaknat till en högre insikt, ätit det där kunskapsäpplet som kreaturen Adam och Eva i lustgården (kvar i Oxens blinda identifikation med sina lustar) lurades av ormen (Merkurius) att äta. Allt för att homo sapiens - den visa, tänkande människan - skulle födas.


Sol & Måne hos 196 Nobelpristagare i medicin
14 13
22 25
15 6
9 17
19 20
20 15
16 18
19 12
16 18
15 17
14 12
17 23
Snitt:
16,3
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=9,8 e.
>=22,9


Som synes faller Solen i Oxen knappt under gränsen för statistisk signifikans även med det generösare ±40% intervall för förväntad slumpvariation. Men eftersom även Månen i Oxen indikerar samma sak har vi här en ovanligt tydlig signal som dessutom stämmer perfekt med alla astrologiska traditioner om vad Oxen signifierar.

Det är samtidigt glädjande för Oxens tecken (som inte har det nådigt på den här bloggen) att vi äntligen hittat ett område där detta tecken får excellera!

Fascinerande är också att sinnelaget (Månen) i Fiskarna producerar så mycket fysiologer. Här går tankarna omedelbart till Fiskarnas tolfte hus i den naturliga zodiaken, ett hus som kommit att dra på sig allsköns negativa konnotationer. Astrologer runt Medelhavet kallade detta den onda daimonens hus, och senare i västerlandets historia har sjukhusvistelser och andra isolerade tillstånd kommit att förknippas med det.

Det är sant att väldigt många av Nobelpristagarna varit "patologer", dvs. studenter av sjuka kroppsliga tillstånd, och en mängd har varit involverade i cancerforskning - märkligt nog är cancerns tecken Kräftan markant underrepresenterat på solsidan. Den romerske skalden Manilius förklarade Kräftan vara ett handelsmannatecken, så att det kanske hellre är i den riktningen tecknet uttrycker sin naturliga instinkt.

Men Månen i Fiskarna är som sagt minst lika talande som Oxens tecken, för det är ju här själen frigör sig från sin samlade orenhet enligt ålderdomligt tänkande. Och på ett prosaiskt plan kan då detta fattas som enbart arbetet på att hitta lösningen på fysiologiska krämpor, trots att vår förmörkade och materialistiska tid inte längre förstår vilken slags "moksha" eller befrielse en äldre och mer intelligent tid talade om.

Men likfullt är det träffande att se hur Nobelpriset tydligt "fysikalitetens upplevelse", vare sig som sol- eller måntecken, och hur medicinvetenskapen faktiskt kan tolkas som en primitiv och famlande variant av den själens rening som är Fiskarnas verkliga innebörd. Om vi håller Vattenelement som en symbol för den osynliga Moder Natur och hennes dolda processer, då passar det plötsligt perfekt att det är det enda KUNSKAPSORIENTERADE av de tre Vattentecknen, det sattviska Fiskarna som söker förståelse av de dolda biologiska processerna!

Och kanske anar vi också varför Solen i Kräftan är så dålig på medicin: detta är ju Vatten i dess lidelsefulla eller passionerade tillstånd. Och en drucken människa är illa rustad att förstå den böljegång man är fånge i. Minns hur de fyra högersossarna som talade om en "affärsplan" för Sverige, tillsammans avslöjade att de talar den i lidelse fjättrade människans språk!

Att sedan också Månen i Fiskarna dominerade bland över 200 direktörer, många av dem världens rikaste företagsledare, är ännu en astrologisk gåta. Men Fiskarna är nu så förunderligt designade att den ena fisken verkar välja "vägen ner" (syndafallet) medan den andra fisken simmar "uppströms", kanske i syfte att bryta det fysiologiska kretsloppets makt över själen.

Resonemanget utifrån de tre kvaliteterna håller nu inte hela vägen. För enligt guna-läran skulle Oxen reprsentera mörkrets kvalitet i dess grövsta form (eftersom tecknet också är konstruerat av Jordelementet). Det vill säga, tecknet borde vara alltför flegmatiskt för att överhuvudtaget vara intresserat av forskning. Disneys tjuren Ferdinand rör sig inte ur fläcken med mindre han blir stungen av en geting.

Men det kanske just därför vi har Satan själv insmugen i detta tecken! I en aspekt tycks stjärnan Algol vara just Pan (Faun, Fan), den externa naturen i dess brunstiga primitivism. Men en annan och mer sinister aspekt tycks vara plågoanden Satan, som genom negationer, korruption och med allsköns plågor söker få själen att vakna upp ur sin materialistiska indifferens. Kanske är det förekomsten av sjukdom i det fysiska substratet som är det behövliga getingsting i arlset som får Oxen att producera så mycket forskning om sin egen biologiska fängelsehåla?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar