Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 13 oktober 2012

Mobbad på Facebook till självmord

En femtonårig tjej fick nog av det mobbande monstret i människan och tog en genväg hem till himmelen (AB).Det händer för mycket på den här födelsehimmelen för att fånga i en enda bild. Men viktigt i detta månbaserade horoskop är förstås aggressionen från tredje kommunikationshuset (Facebook) som riktar sig mot hennes själva väsenskärna - Solen i Skorpionen. 

Även sinnelaget i Tvillingarna är känsligt eftersom detta merkuriska tecken är som ett läskpapper som snappar upp och tar in så obehindrat. Men problem uppstår, tror jag, när Merkurius själv ligger i Vatten så att sinnelaget, som här är en typ som låter tankarna mala, infekteras av djupa känslor från Vattenelementet. (Grön-blå dissociationstypen utelämnad ur kartan för att istället markera storkorset i Ljusets kvalitet.) Här är det dessutom "dödskänslor" eftersom Skorpionen inte är någon muntergök och dess härskare Mars dessutom angriper "sig själv".

Månen opposit den smittsamt glada Jupiter tycks här inte ha kunnat avvärja de mörkare delarna i horoskopet och Merkurius undervattenstillstånd kan förklara varför inte den annars så positiva axeln Tvillingarna/Skytten lyckades rätta hennes sinne. Det är en Måne som innehåller två fullständigt motsägelsefulla bud! Dödens Skorpion eller det Nya Livets Skytt.

Hon valde att gå över gränsen för att nå något bättre. En hjälp i det beslutet kan ha varit storkorset i Sattva guna som kanske gjorde henne för god för denna värld. (Sattva, säger indisk kosmologi, är den fina fiber som de himmelska världarna bortom räckvidden för de mänskliga sinnena består av).

Sinnelagshoroskopet placerar en "halshuggen" Saturnus som det ultimata avtrycket hon hade i sinnet att sätta i denna värld. Dödsdrift kanhända, men också idén om en himmelsk varelse som var här för att statuera exempel: "Ni människor kan inte vara så här låga."

Horoskopet är inte lätt att förstå. Varför hjälpte henne inte den fina sociala kompetens som Venus i härskarläge i Vågen? Utifrån månascendenten står Venus utmärkt i femte kreativitetshuset.

Det är svårt att komma ifrån att dessa som föds Skorpioner med Mars i Lejonet har ett svårt öde, jag tycket mig minnas att många av den här typen passerat revy på bloggen och alltid har det vara bekymmersamma livsöden.

I förhållande till vilket som helst av de tolv soltecknen är chansen en på tolv att Mars står i det indiska korta attackläget (90°) mot Solen. Eftersom förövare och brottsoffer verkar ha så snarlika horoskop kan vi återvända till testet med de 161 mördarna och se hur Mars förhåller sig till livskraftens Sol i dessa horoskop. När man mördar gör man ju det mot sin egen själ (med skrämmande effekter på ett senare jordeliv, när ödet kommer i fatt förövaren).

*****

Ny granskning av bloggens 161 mördarhoroskop

Eftersom även självmord räknas in, bör Amanda Todd ingå i gruppen. Jag dröjer dock kvar vid det här "klassiska" datasamlingen från augusti 2011 som på allvar drev hem insikten hos bloggaren att den österländska zodiaken verkligen är den sanna.

Det är bara imbecillt, det resultat som den västerländska tropiska zodiaken ger: en topp av sinnelag i joviala och välvilliga Skyttens tecken hos mördare! Nej, det är uppenbart den gamla läran om Månens "fall" ner i dödsskuggans dal under sin vandring genom den SIDERISKA Skorpionen. 

Med utgångspunkt från Amanda Todds Mars som angriper livets egen planet Solen, ville jag än en gång undersöka de indiska planetaspekterna. I ett tidigt test av brottslingar såg jag inget som tydde på att aspekterna i själva röjde något. Men hur är det med kriminalitetens värstingar, mördarna?

Så här aspekteras Solen av lilla och stora illgärningsmannen (Mars och Saturnus) bland de 159 mördarna.

Det är 159 och inte 161 namn - jag hittade nu två felsorterade namn, skådespelaren Willem Dafoe, Sol-Kräfta/Mån-Lejon och sångaren och mordoffret Peter Tosh, Sol/Mån-Våg.

Dessa två påverkar således inte upptäckten av en särskilt brutal variant av den "sataniska axeln" i det ursprungliga testet, överrepresentationen av mördare med Solen i Oxen respektive den fallna Månen i Skorpionen. Tvärtom kan vi nu eliminera Peter Toshs Sol från den redan påfallande icke-mordiska Vågen.

Mars & Saturnus
aspekter till Solen
hos 159 mördare
aspekt antal proc.
21 13
90° 9 5,6
180° 5 3,1
210° 7 4,3
16 9,9
60° 13 8,1
180° 21 13
270° 13 8,1
Snitt/
aspekt
13,4 8,33
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=6,7 e.
>=20,1
<=4,2 e.
>=12,5


Märk att gradtalen här ska uppfattas på det indiska sättet. "0°" betyder alltså att Mars och Solen befinner sig i samma tecken.

Tankeväckande fynd. Men vad betyder de?

Att konjunktionen har kallat "alla aspekters moder" tycks här bekräftas av den impulsiva våldsverkaren Mars som är "perfekt" för besinningslöst våld när den kombineras (delar tecken) med den i sig utagerande Solen. Detta är perfekt logiskt och stämmer helt med astrologisk tradition.

Men vad om en Sol och en krigare som opponerar sig mot varandra? Här blir plötsligt den lilla illgärningsmannen underrepresenterad bland mördare. Solen verkar via opposition motsätta sig Mars våldsamhet, Mars har inte längre krupit under skinnet på Solen utan solögat har den våldsamme klart i blickfånget och motsätter sig dess obetänksamma utfall! Också detta verkar helt logiskt ju mer man tänker på de gamla lärosatserna.

En intressant uppföljning är förstås huruvida Mars fortsätter mörda även när den är "bränd" av Solen och enligt indisk tradition sägs vara desarmerad av Solen själv. Stämmer läran om "bränd planet" skulle alla dessa Solen-med-Mars visa på en underlig tendens att enbart producera mördare när Mars ligger på behörigt avstånd från Solen MEN alltjämt i samma tecken.

Enligt indisk tradition är Mars bränd när den befinner sig ±17° från Solen och Saturnus vid ±15°.

Jag har själv denna en tät konjunktion (±3°) mellan Solen och Mars och därför också en bränd Mars, och har onekligen rätt kort stubin fast en starkt ascendenthämmande Saturnus blockerar oöverlagda utfall. Det resulterar i en lättirriterad läggning som troligen är raka motsatsen till den sockrade charmören Sol/Venus. Den senare ger därtill en tendens till homosexualitet och man kanske kan kalla Solen med Mars en typiskt macho kombination i de fall där den inte är dysfunktionell och mordisk.

Jag har för mig att testet på 161 (159) mördare gjordes innan Amanda 'Foxy' Knox efter åtskillig lobbying från USA fick Italien att frikänna henne från mordet på sin studentrumskamrat. Därför figurerar hon i detta test och jag tror alltjämt hon i drogat tillstånd skar halsen av väninnan med sin tillfälliga pojkvän. Hon tillhör dem med Solen och Mars i samma tecken.

Norrmannen Moland dömdes i Kongo rent tekniskt för dråp och inte mord.  Namnen redovisas med Solens gradtal först, sedan Mars, och så ett "ja" eller "nej" för om Mars är bränd.

Adolf Hitler 9 - 25 JA
Amanda Knox 'Foxy Knoxy' 23- 18 JA
Anthony Sowell 2 - 26 NEJ
Carl Panzram 14 - 24 JA
Carl Williams 26 - 2 NEJ
David Berkowitz 18 - 29 JA
Derrick Bird 22 -16 JA
Gary Ridgway 6 - 12 JA
Gerlandino Messina 6 - 22 JA
Helen Caudwell 29 - 22 JA
Issei Sagawa 27 - 8 NEJ
John Ausonius 27 - 26 JA
John Wilkes Booth 28 - 12 JA
Joran van der Sloot 20 - 26 JA
Kenneth Bianchi 7 - 8 JA
Nidal Malik Hasan 20 - 9 JA
Raymond Fernandez 2- 4 JA
Ted Bundy 10 - 21 JA
Tim Kretschmer 20 - 21 JA
Tjostolv Moland 16 - 24 JA
Walter Rauff 5 - 13 JA

Den indiska läran om att en bränd Mars desarmeras tack vare närheten till Solen tycks vara rent nys, åtminstone vid studie av verkligt brutala personer!
En överväldigande majoritet (18 av 21)  mördarna har mördat trots att Solen överskuggar våldsverkaren Mars.
Tillägg. Några dagar efter inläggets publicerande insåg jag att bränningens vida orb helt enkelt inte möjliggör särskilt många fall, det blir inte så många "lediga" grader i tecknet kvar där en indisk "kombination" (en generell version av en konjunktion) kan inträffa.
Saturnus aspekter då? Här är det tvärtom! Saturnus eller Liemannen i OPPOSITION till livskraftens Sol talar sitt tydliga språk. Saturnus, som den mest opersonliga och objektiva planeten, verkar på sitt torra sätt signalera en person som har att göra med "begränsning av Solens livskraft eller tid i livet". Naturligtvis blir i nästa skede Saturnus lagens långa arm som griper och straffar den egenmäktige som trodde sig råda över liv och död.

Varför inte konjunktionen mellan Sol och Saturnus utmärker sig bland mördare kanske omvänt beror på att Saturnus som socialt överjag blockerar den utagerande Solen så till den milda grad att den inte begår några mord. 
Saturnus är också kall och rationell och kyler ner Solen (några av de mest iskalla och "effektiva" personligheter jag mött, har haft Saturnus i nära konjunktion med Solen - de är nästan omöjliga att få en djup kontakt med och har typiskt haft ett mycket smalt intresse område. Lite autismvarning, faktiskt, men definitivt en i grunden introvert personlighetstyp).

Visserligen har Saturnus rollen som den stora illgöraren, men det är mest i sin funktion som Döden som sätter en gräns för det roliga på denna jorden. Saturnus har en lika stark tradition som "pk", eller den fullständigt samhällsanpassade människan, som aldrig agerar utan att tänka på om det kommer att skada eller gagna hennes sociala ställning. En slags seg spontanitetshämmare - Freuds sociala överjag som bankas in i barnen så att de ska bli konformistiska ja-sägare. 
Att det faktiskt mördas friskt när den individuella Solen opponerar sig denna Saturnus kanske har med social missanpassning att göra? Kanske djupt skadade själar som fortsätter bråka mot auktoritativa föräldrar (Saturnus) genom hela livet och till sist sätter sig på pottan rejält, när de har mördat?

Den indiska astrologins specialaspekter tycks inte alls lika potenta som konjunktionen och oppositionen, och den söndermobbade Amanda Todd som utlöste den här specialstudien har alltså inte en Mars i attack mot Solen som är markant i de rent dödsmärkta horoskopen. Men det betyder förstås inte att Mars saknar effekt - det är påfallande hur "stridiga" personer med Mars i aspekt med såväl Sol som sinnets Måne blir. 
Dock lugnar de sig efter 28 om man ska tro indisk astrologi. Mars energi kulminerar då och individen får en chans att djupna när hormonerna inte längre styr hela showen. Nästa milstolpe är för människan att finna sin inre Sol runt 36-40 - fast för de flesta förblir de i mörker hela livet och Solen tolkas istället som karriärposition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar