Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 oktober 2012

Har moderaterna ett zodiaktecken?

Rubrikens fråga kan tyckas underlig eftersom bloggen redan redovisat Nya Moderaternas horoskop, komplett med en födelsetid som ger partiet samma ascendent och utblick som Reinfeldts: privatismens och den egna vinstens tecken Jungfrun. (Det tog mig några år att förstå hur det individualistiska tecknet Jungfruns innersta valör perfekt balanseras ut av motsatta Fiskarna som representerar den universella förlusten. För varje privategoist är Helheten - fiskstimmet - förloraren.) 

Men en fördjupning är alltid bra, och för det värdiga ämnet, "Vad får en människa att rösta på moderaterna?", följer jag här upp en äldre koll av horoskop för 107 moderata politiker med ett tilläggstest. I kompletteringen ingår moderata riksdagsledamöter.

Det tog nästan 2½ timma av fokuserat letande och inmatande. Alla gick inte att lokalisera utan mer efterforskning än jag hade lust att ödsla på ämnet. Men 101 av de 107 ger ändå ett tillskott till det äldre testet med (m)-politiker. Emellertid fanns redan 20 av dessa i den första gruppen så jag sparade bara 81 riksdagsledamöter till den nya gruppen.

Här är de 81 separat och direkt därefter samtliga 188 sparade födelsedagar. Det här börjar likna ett dugligt underlag, så jag kommenterar bara den stora tabellen. Jag har valt att också inkludera Jupiter eftersom jag den stiger i öster (tillsammans med pengarnas och välmåendets Venus) i Nya Moderaternas partihoroskop.

Synbarligen gillar moderater "lätta pengar" och "framgång utan ansträngning" - hela partihoroskopet är en lovsång till egocentrism och ovilja att beblanda sig med ett samhälles mindre lyckligt lottade medborgare. Kommer nu denna stora grupp att uppvisa några symboler som stämmer in i samma sång?

Sol, Måne, Jupiter hos
81 moderata
riksdagsledamöter
12 3 3
5 5 6
5 6 9
7 7 2
5 13 12
6 5 5
6 4 10
7 9 7
12 5 4
4 3 12
4 7 5
8 14 6
Snitt:
6,75
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=3,4 e.
>=10,1


Och här är då samtliga 188 sparade moderata politiker, lokala och på riksplanet (de första 107 moderaternas Jupiter har adderats). Det här "stickprovet" av moderat mentalitet är så pass stort att jag (godtyckligt) sänker gränsen för signifikant över/underrepresentation till ±40%.


Sol, Måne, Jupiter hos
188 moderata
riksdagsledamöter
25 10 15
17 18 13
13 14 19
15 20 10
11 20 22
13 13 12
13 11 19
16 21 14
18 13 21
15 11 16
17 17 16
15 20 16
Snitt:
15,7
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=9,4 e.
>=21,9

Jämfört med det tidigare testet av sossar och moderater - tvivelaktigt men underhållande - har här flera värden kastats om. Det överrepresenterade sinnelaget i Oxen från de 107 första sjönk i nästa grupp av 81 så att Oxen inte längre kan sägas representera moderat mentalitet.

Glädjande för alla Oxar som inte röstar på det partiet men saknar förmåga att hålla isär sin egen person från dessa försök att klarlägga VAD (om något) som egentligen faller under ett specifikt zodiaktecken. Glädja sig kan även sinnelaget i Kräftan som också föll tillbaka till "det vita bruset".

Hur se på detta? Som att tillskottet av 81 rikdsdagsledamöter inte längre är partigräddan? Franske matematikern Michel Gauquelin såg också sina statistiskt signifikanta trender gå upp i rök när han övergick från att studera franska elitidrottsmän och läkare och innefattade mindre kända sådana. Är det så att bara dem med spetskompetens eller stor framgång inom sitt gebit lyder under stjärnorna? Är alla de andra bara Modern Naturs irrationella bakgrundssurr? 

I åtminstone några inlägg har jag betvivlat att politisk färg går att se genom zodiaktecknen. Frågan om principiell själviskhet är så komplicerad att man egentligen inte kan förklara den enbart med ett enda zodiaktecken - även om det är frestande att se t.ex. se på Oxen, tecknet för äganderättskänslor, som passande för en mentalitet av högertyp. Inte minst till följd av Oxens omvittnade konservatism och vägran att flytta sig från den position där den hamnat i livet av tradition och ohejdad vana. 

Här är t.ex. kontrasten med nästföljande tecken slående. Den flyktiga Tvillingarna tycks kunna positionera sig hur som helst och där allt-i-allot Bert Karlsson i en livsfas driver invandrarhatiskt opinionsbildande med ett parti, där hittar man honom i nästa starta upp flyktingläger och tjäna pengar på det! Så typiskt Tvillingarna som är kända för att sakna moralisk kompass. Andra tvillingbranscher är dataindustrin och medierna.

Det skulle kunna tyckas som 188 moderater är en brokig skara av människor som alla har olika bakgrund i livet och skilda förhoppningar kring den moderata politiken.  

Men två placeringar överlever förändringarna som tilläggsgruppen medförde! Bär dessa på hemligheten bakom den osolidariska moderata mentaliteten? Folk som visserligen är laglydiga men saknar utvecklad förmåga att överblicka hela samhällsstrukturen och identifiera sig med den och förstå att samhällets bästa också är alla individers bästa. En förmåga som förvisso gör människan en smula gudalik och den förutan till något primitivt som katten släpat in.

Och släpper man frågan om zodiaktecknens kärnbudskap är det faktiskt rätt fascinerande att det är planeten Mars som styr den signifikant överrepresenterade Solen i Väduren och den närapå överrepresenterade Månen i Skorpionen. 

Och vad är omoralens och krigets Mars om inte den antisociala människans symbol ?! Symbolen visar en pil som bryter sig ur cirkeln, Satan som under namnet Lucifer störtar sig ur Himmelens perfektion för att göra "sin grej". Den första egotripparen och början på det strömhopp som kallats "syndafallet". Och detta är ju en fenomenal sinnebild för moderaterna, fast på en annan astrologisk dialekt. Mars, planeten som bryter lojaliteten för att den inte förstår att Helheten är det enda tänkbara och fungerande greppet.

*****

I testet av cirka 100 socialdemokrater visade sig visserligen också Sol-Väduren vara överrepresenterad. Jag föreslog då att placeringen kanske varken handlar om höger eller vänster utan att den upphöjda Solen är en ung själ som ännu tror på sin förmåga att stiga in i världen och dominera den. "Göra en skillnad." Ibland, som med Sol-Väduren Adolf Hitler, lyckas den hitta precis läge (och ett surmulet folk att populistiskt locka på). 

Men egentligen står inte Väduren för mycket mer än just Mars som bryter cirkeln och söker hävda sin egenart och det med Eldens hetta och i Rajas passion. Och sådant var ju det första socialdemokratiska horoskopet som bloggen tittade på för länge sedan. 

Negativ Mars, dvs. Skorpionen, bryter inte cirkeln men söker bara försvara det den har. Det här draget blir tydligast när inte den positiva Solen men den negativa Månen ligger i tecknet. Då har vi en känslomässig negativitet - i värsta fall en urbota själviskhet - som tar till sig det moderata budskapet om en själviskhet där var och en bara slåss för sitt eget. 

Skorpionen har en märkligt svart grundsymbolik där den följer på Vågen, tecknet där själen äntligen lärde sig att se till sitt men också andras behov. Kanske är det själva dödsmotivet i Skorpionen som gör att den släpper allt "lyxtänkande" om den andres rätt. 

Mån-Skorpionen känner Döden flåsa sig i nacken och då gäller det att grabba åt sig medan tid är. På så vis visar det här testet att moderaterna står mördarens psykologi väldigt nära. De dödar genom röstsedeln, de är medskyldiga till de medborgares död som moderaternas sönderbrutna välfärdssystem resulterar i. De är som grupp betraktat sociopater, precis som mördare. (Se det årsgamla testet med 161 mördarhoroskop.)

Mars är järnets och hettans planet och uttryckte en gång väl den ansiktslösa arbetarklassens första samlade ansträngning för att få sin rätt. De onda herrarna tyckte slaveri var en utmärkt inrättning. Arbetarna då var som barnen i Asien som syr tills de svimmar så att svenska H&M kan klä västvärlden i billiga plagg. 

Domen kommer att falla stenhårt över västerlandets Rovkapitalister. Vad blir det? Jättekomet eller aliens som tar över? Eller ett tredje världskrig för att få fart på en kollapsad ekonomi? Målsökande robotar kommer att träffa moderata väljare.

*****

Återstår den nya upptäckten, att frihetens planet Jupiter - även den "lätta framgångens" planet - är nästintill signifikant överrepresenterad i sitt positiva hemmatecken Skytten. Bloggen kan ha överbetonat Skyttens och Jupiters högre sida, den religiösa och filosofiska, för sanningen är ju att Jupiter för en omogen människa mest uttrycker sig som okuvlig optimism och tron att allt ständigt ska bli större och bättre. 

Naturligtvis är inte bara chanstagare, pokerspelare och rena klippare den här planetens (och tecknets) sämsta medborgare utan också dem som fanatiskt tror på myten om tillväxtsamhället. TILLVÄXT, det är Jupiter i ett nötskal. Och bubblor som spricker när Liemannen och Ansvarstagaren Saturnus så bestämmer.

Britten Charles Carter, som sålde mig på astrologin (av västlig typ) när jag var tjugo, liknar den simpla Jupiter vid skumrask vid stallarna på travbanor, alltid med säkra stalltips som de vill ha pengar för. Skulle tro att den genomsnittliga manliga ynglingen som torskat på nätpoker också röstar moderat. Det är idioternas parti vilket Reinfeldt tydligt visar i kommentaren till Löfven om vårdvinstbegränsning (SvD/Näringsliv). 

Läs statsministerns imbecilla försök att få allt att se väldigt problematiskt ut, och få svensken att framstå som han beskrev dem i sin famösa bok, som sovande och mentalt handikappade. Men i det här läget vänder han på detta hån och låtsas stå på de sovandes sida för att vinna stöd för sin ståndpunkt!

Han är så falsk och slipprig att han faktiskt lurar folk gång på gång eftersom de sovande hör hans entoniga röstläge men inte vad han säger. Den som istället står stadigt och observerar honom och hans metoder ser bara ett ryggradslöst kräk som hantering ord enbart för att vinna på det själv. En människa utan ett uns heder i kroppen och med ett enda mål i livet: behålla makten.

Vi har en cancerböld i Rosenbad och den måste troligen opereras bort för den har ätit sig in i väggarna. Den som idealiserar cancer (Kräftan i 11e idealhuset) är då Jungfrun i öster, privatismen som söker blunda för helheten eftersom det är lättare att bara tänka på sig själv. 

Och det är just den inskränktheten Reinfeldt söker tillskriva folk i stort i SvD-artikeln! Han borde nöja sig med att tala för sig själv och inte för "de som går i friskolor, förskolor, äldreomsorg med annan huvudman - de har nog väldigt svårt att ta in den här diskussionen" 

Hur kan vederstyggelsen få komma undan med sånt här svammel utan att reportern ens kommenterar saken? 

Om reportern korrekt återgivit vad Reinfeldt säger, är det bara ordbajs. Vad har barn i friskolor att göra med de beslut som vuxenvärlden nu måste ta om profit på barnens bekostnad, profit på de sjukas bekostnad? 

Reinfeldt tänker ungefär lika redligt som ett gammalt fyllo när han lägger frågorna på deras en förskoleunges bord och beklagar sig för deras skull! 

Därför är moderaterna ett parti för folk besläktade med mördare, men så korkade att de inte förstår vidden av sina tankar och beslut, för sig själva och för andra. Folk som bara pladdrar för att dölja sin tomhet för sig själva och andra, söker sig till Reinfeldt. 

Hur mannen som 1993 hånade de "mentalt efterblivna" nu har blivit deras anförare är egentligen inget mysterium. Från det en människa börjat kalla sig sekulär är det bara en fråga om tid innan hon tappar alla kompasser. Kvartalskapitalismen krymper perspektiven och alla blir bara mer och mer omdömeslösa. En feminist i DN ser tjejernas urartning - motsvarande den förlorade generationen män som tränats in via nätpoker att bara tänka på pengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar