Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 19 september 2012

Test & Tanke: 216 ateister

Det kan tyckas väl snart att upprepa testet av vilka, om några, zodiaktecken som utmärker sig för ateism - den fallna själens tro att hennes eget omdöme är sista ordet i frågan. Det är bara ett drygt år sedan det första testet.

Men det slog mig att mina klumpigt arkiverade horoskop kunde sökas med fler nyckelord än bara "ateist" "skeptiker", "nihilist" och "materialist". Den här gången lade jag också till "naturali", "evolut" och "darwin" för att fånga in några ytterligare kartor. För det är ju så att naturalisten per definition är en gudsförnekare, naturlisten (= materialisten) tror (utan att ha några som helst belägg för sin "tro") att vetenskapen erbjuder tillräckliga förklaringar för att anta evolutionen som tillräcklig förklaringsprincip. De 216 hittade kartorna är en ökning om 32% jämfört med det första testet.

Att förklara varför detta är århundradets största lögn, underhållen av den västerländska konsumtionsindustrin, skulle kräva en enormt lång uppsats. Sägas kan bara, att om moral och andlighet skulle återupprättas skulle den västerländska produktiviteten krympa enormt. Doktrinen om evig tillväxt kan inte acceptera att värderingar får styra över närigheten i vår nuvarande kultur.

Och t.o.m. denna instrumentella ateism (för tro inte att Christer Sturmark egentligen bryr sig - han har bara sina Humanister som en födkrok) alstrar i sin tur företagsamhet. Se bara på den internationella bokutgivningen och hur dårar som apforskaren Richard Dawkins med hans dåliga researchade religionskritik effektivt har kontrats av en uppsjö meriterade forskare och tänkare. Marknadsekonomins hjul snurrar!

Jag har som i förra undersökningen av ateisthoroskop viktat resultaten, men det behövs strikt talat inte för även om min datasamling med 6.340 personhoroskop uppvisar bottenvärdet 482 Solar i Skorpionen och toppnoteringen 605 i Fiskarna, ligger variationen inom det tillåtna slumpintervallet ±40%.

Idealt ger en jämn fördelning av antalet födslar 8,3% Solar i vart tecken. Skorpionens 7,7% av de 216 ateister jag hittat är således något under snitt och Fiskarnas  9,4% något över. Jag har därför viktat alla placeringar genom att multiplicera antalet placeringar med t.ex. 1,07 i fallet Skorpionen och 0,988 i fallet Fiskarna.

Som framgår av tabellen nedan var det här ett helt onödigt arbete eftersom så lite skiljer det viktade värdet från det absoluta. Det är av den anledningen jag brukar strunta i den här marginella korrektionen i bloggens olika tester. Men nu när vi har med det gudsförnekande intellektuella bottenskrapet att göra, är det bäst att visa att bloggen är medveten om falluckorna i samband med undersökningar som gör anspråk på vetenskaplighet.

(Observera att jag använde ett annat sätt att vikta datat i föregående studie av 163 ateisthoroskop. Jag använde också ett något större intervall för "förväntad slumpvariation" - ±50%, men 1.000 slumpgenererade datum visar att det är feglir. Slumpvariationen är inte så våldsam när datamängderna blir lite större.

Att uttala sig om 12 zodiaktecken på basis av tolv eller t.o.m. tio gånger tolv mätpunkter är mindre klokt, men bloggens uppföljningar av det första skurktestet har med växande datamängd visat att det är samma tecken som fortsätter uppvisa en signifikant högre benägenhet till kriminalitet - eller åtminstone att åka fast och bli dömda!)


Tecken
216 ateisters & naturalisters (etc) fördelning på de 12 tecknen
alla ateist ateist,
viktat
alla ateist ateist,
viktat
582 21 20,8 533 18 18
543 28 27,9 494 14 14,7
552 19 18,9 496 15 15,8
508 17 17,5 533 23 23
517 15 15 519 17 17,2
530 15 15 526 21 21
497 24 25 552 20 19,9
482 9 9,6 539 22 22
488 10 10,6 544 19 18,9
522 18 18,2 548 14 14
514 16 16,3 529 15 15
605 24 23,7 527 18 18
Total
6340 6340
Signifikant
rel. snittet
(±40%):
<=11
eller
>=25

<=11
eller
>=25

(Tabellerna på bloggen är korrekta i det program där de tillverkas,
men det finns buggar i Googles system Blogger - det saknas
nästan alltid en eller flera ramar/linjer när tabellen publiceras.)Trenderna i tabellen anades faktiskt redan vid det förra testet, men då användes den något hårdare ±50%-regeln. Den gjorde att bara det uppenbart materialistiska/ateistiska soltecknet Oxen som hamnade i fokus. (Se det förra inlägget för en diskussion.)

Men det kanske mest intressanta fenomenet föll bort: att ateismen når en topp i den mentala balansaktens tecken Vågen, ett Lufttecken som alltjämt är helt och hållet jordbundet. Därmed visar sig BÅDA tecknen som styrs av den behagsjuka (i alla bemärkelser och riktningar) Venus vara boven i dramat.

Hypotes: Människor som fått smak på jordelivets fägnad får frossbrytningar över blotta tanken på att behöva dö och lämna allt detta, och likt barn är deras reaktion vägran. De förnekar möjligheten av en fortsättning eftersom hela idén om att dö och sedan gå till någon annan plats (himmel eller helvete) rubbar VENUS HOMEOSTAS. Oxen är en bokstavligen "tjurig" typ som ofta saknar intellektuell kapacitet att höja sig över sin sinnliga tillvaro. Oxen står för jorden och sinnevärlden som ett paradis.

Att undertecknads eget soltecken Vågen var så markant ateistiskt lagd, hade jag dock börjat misstänka eftersom många av de närmast rättshaveristiska och ofta otrevliga religionshatarna på Newsmill i och andra fora visat upp Vågen i horoskopet. När den mentala balansen slår slint blir det hur galet som helst och man spelar rationell fast det bara är ett godtyckligt luftslott man försvarar.

För att vara säker på att inte sökorden ledde till oavsiktliga inklusioner, gick jag igenom alla 24 Sol-Vågar men fann inga problem:

 1. Max Stirner;25.10.1806
 2. Bartholomaeus von Carneri;3.11.1821
 3. Friedrich Nietzsche;15.10.1844
 4. Joseph McCabe;12.11.1867
 5. Leon Trotsky;7.11.1879
 6. Albert Camus;7.11.1913
 7. Warren Allen Smith;27.10.1921
 8. Hugh Everett III;11.11.1930
 9. Hans Furuhagen;12.11.1930
 10. Pierre Bergé;14.11.1930
 11. Carl Sagan;9.11.1934
 12. Sune Kronlid;28.10.1938
 13. Paul Churchland;21.10.1942
 14. Eugenie Scott;24.10.1945
 15. Philip Pullman;19.10.1946
 16. Frans de Waal;29.10.1948
 17. Pat Condell;1.11.1951
 18. Fredrik Olsson;24.10.1963
 19. Erik Lindholm (John Houdi);1.11.1964
 20. Anders Martinsson;29.10.1966
 21. Peter Olausson;6.11.1971
 22. Jesper Jerkert;23.10.1975
 23. Per Mikael Nilsson;24.10.1976
 24. Sofia Fransson;1.11.1978


Det är notabelt att den unga svansen alla är svenska teknikfascister och skeptiker - människor helt utan klassisk bildning och typiskt sårbara offer för det döende västerlandets obefogade fantasi om att stå över alla andra folk och kulturer. Den enda inte klart deklarerade ateisten är författaren Hatte Furuhagen, men det krävs inte mycket talang för att utifrån hans författarskap se var han står.

Dock är det vad som händer efter Vågen som är det verkligt intressanta och det styrker en misstanke jag länge haft, och uttryckt på bloggen då och då. Att det är i Skorpionens tecken människans synd blir så kväljande tydlig att det är här egot måste dö och själen vakna upp och ta över från det värdelösa egot.

Något händer BORTOM (meta) Vågens artificiella luftkonstruktioner. Allvaret sätter in när pseudo-hit och pseudo-dit ställs inför den verkliga varan:

"INGEN KAN SE MITT ANSIKTE OCH LEVA", säger Gud till Moses ur den brinnande busken. Dvs. ingen som rörts av det gudomliga kan sedan fortsätta med "business as usual". Egot skygglappar är bortryckta. Det gamla livet är slut och den gudomliga människan är född. Åtminstone så länge "frälsningens behag varar" och tills dessa att engagemanget för världen återigen sätter in.

Denna övergång mellan dödens Vatten och livets Eld, Skorpion och Skytt, ger som synes zodiakens enda plats där ateisterna om inte helt dör ut så åtminstone krymper signifikant!

Och tacka för det. Med Skytten har vi motsvarigheten till det som bland horoskopets hus är det "bästa huset" enligt indisk lära, det nionde för genuint samvete dvs. högre kognitiva förmågor (t.ex. telepati, klärvoajans och liknande).

Nionde är också huset för högre studier på universitet eller högskola, och husets viktigaste ämnen är grundforskning (=upptäcktsresande), filosofi och religion - de båda senare ämnen som det svenska folket helt vänt ryggen till.

Vi har krymplingens Saturnus i nationalhoroskopets nionde sektor och detta kan också läsas som ett bildningskomplex. Aldrig har väl den svenska obildningen varit tydligare än under skolminister Jan Björklund, vars ena förslag är dummare än det andra! Nu senast ettåriga gymnasieprogram för "dumskallarna"!

*****

Mig veterligen har new age-aktigt mumlande om "galaxens centrum" dykt upp först med astronomins senaste framsteg, och ingen vet exakt var Vintergatans mittpunkt ligger. Men moderna indiska astrologer talar om Skyttens första tredjedel, vilket naturligtvis perfekt bekräftar den relativa avsaknaden av ateism i den här riktningen i det kosmiska rummet.

Rummets egen konstitution bekräftar
mänsklighetens djupaste intuitioner!

Den här bloggen har i och med detta unika lilla test givit världen dess kanske första belägg för att det galaktiska centret kanske inte bara är flum. Det kanske utgår en välgörande kraft från detta "världsallts" högsta gud. (Men man måste med filosofen Kant och all världens djupa tänkare minnas att avstånd i kilometer eller ljusår bara tillhör de "inbyggda åskådningsformer" som ingår i det paket man köper när man som själ bestämmer sig för att göra ett jordeliv som människa. Galaxens centrum ligger i själva verket inte "där borta" utan "här inne".

Därmed skulle vi kunna föreställa oss en ny "kraft" bortom de strikt astrologiska lärorna om verksamma tecken och planeter, ungefär som vi sett att Satans huvud (stjärnan Algol) i början av Oxen tycks vara en pesthärd i det kosmiska rummet.

Och kanske Algol också ger bidrag till den ateistiska sinnesförfattningen fast så långt går inte det här resultatet, som bara noterar bara att Oxen är det oandliga kreatur den astrologiska traditionen och t.o.m. Walt Disney i tjuren Ferdinand beskrivit det som. (Minns bloggens tidigare diskussion av tjuren uppställd på Wall Street och judarnas avfall i Bibeln till en dans runt en guldkalv.) Nöjdast är Oxen då den utan intellektuell verksamhet får strosa runt i naturen och bara idissla (därför är nästa tecken, den intellektuella Tvillingarna ett formidabelt problem som Oxen inte riktigt förstår sig på).

När Vågen blir ateist, då har vi genast en mer sinister typ som tydligen ofta blir fanatisk eftersom vågskålar ur balans (eller falskt viktade) blir lögner.

Undertecknad är själv Våg och har inte svårt att föreställa sig hur den här bloggen hade låtit om den istället producerats genom "folkvettsbildaren" Peter Olaussons psyke - en inbiten skeptiker (ateist) med både Sol-Våg, likt undertecknad, och samma rationella sinne (Månen) i Tvillingarna. Olausson driver sajten Faktoider med syftet av genomskåda pseudovetenskap, som vilken han räknar astrologin, samt allehanda skrönor. Det skulle vara intressant att se honom replikera det här testet i avsikt att falsifiera de noterade trenderna. Jag skickar gärna dataunderlaget så att ett uppföljningstest består av helt nya horoskop.

*****


Varför inte en enda Måne (sinne) visar sig vara mer eller mindre disponerat till det mänskliga gisslet ateism, har jag inte hunnit reflektera över än. Men minns vad Sol och Måne, de två viktigaste himlakropparna, står för.

Månen är engångssinnet som tillhör denna materiella kropp ("du kan inte samla dina skatter här på jorden, för du får inte ta med dig något av det som baserar sig på simpla sinnesdata"). Det är möjligt att Månen inte kan testas på den här punkten eftersom dess essens så att säga är Solens andra sida.

Solen är en mindre personlig planet men står för något långt djupare. Månen är den ytliga personen och läggs av vid döden - många antika traditioner antyder dock att merparten själar aldrig när längre efter döden än till Månen. Det är där de lever ut sina fantasier om att vara i himmelen eller i helvetet.

Efter att på Månens typiska sätt ha assimilerat och tillgodogjort sig sitt föregående livs poänger återvänder de tillbaka till en ny fysisk kropp. Betydligt färre mänskliga själar övergår efter döden till högre stationer i vårt system (eller utanför det), vilka korresponderar med deras högre intellektuella eller andliga mognad.

Om Månen kan beskrivas som personlig är det Solen som är vår karaktär, vår sanna individualitet. När antikens platonska filosofer dryftade möjligheten av att den lägre irrationella själen (Månen) kunde skada den högre själen, vacklade alla i frågan. Det är inte lätt att uttala sig om stora frågor som på det hela taget ligger bortom den mänskliga tankens (Luftelementet) förmåga att rationellt utgrunda saker. Vågen tycks vara ett Lufttecken som särskilt mår illa och känner obalans när den söker tänka så högt. För om Vågen står för relationer, är det mänskliga relationer som avses, inte relationen till "nästa våning"! Ingen kan se Gud och sedan återvända till samma vanliga rutin!

Så Vågen är kanske, precis som skrönan låter meddela,ett ytligt och ibland t.o.m. banalt tecken. Ateismen här skulle då bara vara ett uttryck för tankelättja. Intresse för "faktoider" ska dock inte skyllas Vågen, utan det yngre Lufttecknet Tvillingarna, som likt Jungfrun är intresserad av detaljer på bekostnad av den övergripande strukturen. Logiska Merkurius tycks ha den baksidan när den yttrar sig i människans värld. Vad "Merkurius" egentligen är, vågar jag inte ens gissa!

Utvikning. Om nu bloggaren både är Våg och har Månen i Tvillingarna frågar sig kanske någon hur kan han ens skriva detta. Svaret är tvåfaldigt: statistisk signifikans är ett mått som tillfredsställer en mycket obegåvad del av mänskligheten, de som förlitar sig på siffror och hårda fakta. Merparten av alla födslar med denna soli-lunära kombination är inte ytliga och kritiska i den maximalt olyckliga förening som ger ateism eller intellektuell lättja! Det andra svaret hittas bortom den avmaskning av det totala horoskopet som vi nu ägnar oss åt för att bara studera tecknen i samband med det ateistiska uttrycket.

Enkelt uttryckt är bloggarens själsliga form - Saturnus - tillfällig ägare av det nionde goda huset för filosofi, och hans Saturnus verkar därför särskilt genom den förutsättningslösa grundforskningens sektor. Min respektlösa och av traditionen oberörda nyfikenhet fanns med redan från yngsta år. Leksaker var att leka med sa de vuxna, men vid fem år - med väckt Merkurius - lekte jag aldrig. Jag "hade sönder" allting enligt vuxenvärlden som inte förstod att jag forskade, ville upptäcka hur leksakerna var konstruerade, vilka delar som fanns i dem, och så vidare.

Hellenistisk astrologi kallade det nionde "Gudens hus" och eftersom bloggarens Merkurius därtill befinner sig i det femte huset, som i sagda tradition var "Tursamhetens hus", ser det ut som om undertecknad har mer tur med sig i utforskande av de högre tingen än i frågor om att tjäna en bunt pengar som ordinära människor.

Hur många har ett kontinuerligt minne från liv till liv och därmed är kapabel att avgöra hur själens själva essens kan ha skadats av överdrifter i ett eller annat liv så att den inkarnerade själen vid nästa besök på jorden beter sig sämre än tusen år tidigare? Bara en mycket vaken människa! Något som mer börjar likna den Merkurius som inte bara är det dikotomiserande intellektet, som planeten oftast får beteckna i astrologin.

I den mån gudsförnekande tas som en skada eller själslig förorening är det uppenbarligen de själar som i det här livet visar sig genom Oxens och Vågens - de båda symbolerna som ägs av Venus - som har störst problem. Kanske inte med relationer i största allmänhet, vilka Venus normalt styr, men väl med den ultimata relationen, den som rör själen och hennes förhållande till sin Fader och Skapare! Här visar sig då Venus vara den världsliga varelse hon ändå är. Tvingad till beslut väljer hon kattguldet, varje gång.

*****

Det är möjligt att människan måste nå ett steg längre än Vågen i evolutionen - och uppleva Skorpionens dödstema förrän man verkligen börjar vackla i sin grötmyndiga övertygelse att människans egna luftkonstruktioner och sociala (luft-)ambiens kanske ändå inte är det yttersta... Det ju typiskt att Luftelementets tre tecken alla har en typiskt humanistisk inriktning, de handlar om social kompetens, men tydligen, i Vågen, en stor motvilja mot att tänka bortom det tvärsnittet på Existensen.

Det är också fascinerande att indisk astrologi håller just Solen och Venus för att vara planetära fiender, så att "tvåsamhet" (social kompetens) i någon mån är oförenlig med den andliga självinsikt, men också självtillräcklighet, som Solen i ensamt majestät representerar.

Och vilken roll kan det faktum spela, att Solen (andegnistan) anses "fallen" i Vågens tecken? Solen har således i detta "livsuppdrag" att existera i en "dialektal miljö" som inte alls passar den eftersom Solen representerar den aldrig sönderfallna andegnistan.

Är det därför ateisterna misstar sig och applicerar rätt intuition men på fel område? De vet att det finns en allt annat inneslutande förklaring men är banala nog att tro att det är deras egen finsnickrade och väl avstämda världsbild som är Verkligheten?

Det är här sjukdomen "scientism" kommer in, oförmågan att hålla isär förutsättningslöst vetenskapligt sökande med ism-mentalitetens tendens att paketera en ynklig mängd kunskap och presentera den som allomfattande (uteslutandet behovet av en Gud).

Ism-typen är perverst narcissistisk och håller sin tillfälliga luftslottskonstruktion för att vara det sista ordet i frågan. Scientister är det sista verkliga vetenskapsmän behöver ha som ett obildat entourage. De liknar faktiskt fanatiskt religiösa mer än rationella och upplysta invidivider.

Vågen är som bekant avstämningens och sammanjämkandets tecken. Men halva zodiaken är kvar att uppleva och man ser cirkel som en linje med en start och ett mål i karmabefrielsens tecken Fiskarna! Vad människan har uppnått här är bara motpolen till hennes extrema egocentrering i Väduren. I Vågen lär hon sig äntligen samexistera med andra. Men livets högre lärdomar är hon uppenbarligen lika omedveten som fientligt inställd till i detta tecken.

Att någon föds Vädur i detta liv betyder inte att själen inte kan ha lärt sig "Vågen" redan i ett tidigare. Det lär snart märkas. Även om TECKNET Väduren står för egoprincipen, har jag mött många fantastiska Vädurar som helt klart "gjort zodiaken" flera varv redan och bockat av många av livslärdomarna.

Den här studien påminner också om Skorpionens finaste sida, vilken grovt försummats på bloggen i jublandet över att Månens fallenhet i tecknet bekräftat den sideriska zodiakens närmare släktskap med de tolv tecknens traditionella karaktärer. För det är just i Skorpionens nedbrutna tilltro till den ytliga Vågens harmoniska tjatter som den djupare varelsen har en teoretisk chans att för första gången titta fram.

Detta påminner om att Lejonet några steg dessförinnan inte är något egentligt "gudstecken" trots att Solen står för den enskilda andegnistan som är av Guds eget väsen. Lejonet är snarare en hyllning till den manifesta och levande människan som mogen individ, människan som Guds avbild. Lejon glömmer ofta detta, för de är så uppfyllda av sin inre kraft och den kan ett klent eller ofärdigt ego kan kidnappa så att de blir uppblåsta nollor.

Närhelst Lejonet är aktivt i ett horoskop måste man noga studera vad det är för slags "storhet" som antyds. En ascendent som inte håller måttet när en Sol står hemma i härskarläge i Lejonet kan bli rätt outhärdlig. Och ett "spelat" Lejon på ascendenten men för lite krut i övriga horoskopet kollapsar snabbt vid närmare beskådan.

Att Skorpionen så föga lockas av ateism i testet visar vilken enorm potential som bor i tecknet. Det är rätt typiskt Skorpionen att den både visar sig stå för himmel och helvete: den fallna Månen dominant bland mördare visar hur negativiteten tar sig positivt/manifest uttryck, medan Solens "negativa" frånvaro bland ateister (-1 x -1 = 1 dvs. en positiv produkt) tycks säga att Solen som andesjälen eller dess livsuppdrag redan förvärvat Bibelns insikt om att "inte sitta bland bespottare eller gå i de ogudaktigas råd".

Solen i Skorpionen vet allt om att smutsa ner sig psykiskt - en lärdom som den fallna Månen i samma tecken ännu hopar illgärningar för att på sikt lära sig! Det finns förvisso en subtil logik i dessa skilda utfall för Skorpionen som sol- och måntecken.

Till sist. Att bara Solen men inte Månen för väsen i denna studie av ateismens möjliga genklang via zodiaktecknen är filosofiskt intressant. Som noterat är Solen som är den närmaste symbolen för åtminstone individen som en "gudsnista" man kan komma i astrologin.

"Gudens hus", det nionde i Alexandrias astrologi (förevigad av Claudius Ptolemaios i hans Tetrabiblos) kopplar å andra sidan direkt till det troligen ursprungliga babyloniska tänkandet som i Indien gjorde Jupiter till "Guru", en lärare som ESSENTIELLT är identisk med Gud själv. Det är därför fullständigt logiskt att vi har ett tydlig minskning av ateism i Skytten eftersom tecken och hus är varianter på samma tema, arketyp eller platonisk form.

Månen å andra sidan, är "sublunär jordbunden mentalitet" och kommer aldrig att gudomliggöras. Att dyrka jorden för dess egen skull är bortkastad tid - så beter sig förmörkade materialister. Att däremot vårda jorden därför att omsorg är en gudomlig kvalitet, det är upplysthet. Människans själ är förmer än planeten jorden och dess satellit månen, de båda senare ska betraktas som själens förbrukningsmaterial.

_______________
Tillägg. Direkt efter tryck på publicera-knappen ser jag denna oerhört judiska (talmystika) och djupa formation visa sig som tidangivelse för en test med text jag jobbat med gott och väl en dag:


1 0 0 1

Vad det signifikerade visste jag i ett tidigare liv. Nu ligger det just under medvetandetröskeln och pockar på uppmärksamhet. Jag låter det ligga. "Been there, done that". Det finns så många nya utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar