Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 22 september 2012

Statistik: horoskop för 165 xenofober & rasisterJupiter och Merkurius i positiv och negativ polaritet röjer sig?

Sedan inlägget Låg intelligens och rasism har min datasamling på den senare punkten bara vuxit med 24%. Men eftersom jag just kommenterade en artikel om svenskarnas påfallande blindfläck passar jag på att redovisa läget för de 12 zodiaktecknen och deras tendens till xenofobi eller ännu värre yttringar.

Jag ser rädsla för det okända och uttalade ideologer som nedgraderar vissa som steg på en progressiv skala som slutar i folkmord och folkmördare som Adolf Hitler. I de tidiga stadierna sjukdomen kanske kan hävas bara genom att skaka hand med en främling och tala med honom/henne... Människan är dock större än hennes irrationella instinkter eller den gröt av vansinniga luftslottskonstruktioner som en fånig liten fruktan kan bygga upp.

I några få fall har jag valt att hellre fria än fälla. Således gallrade jag bort moderaten Maria Hagboms "LOL" till moderaten Böhlmarks "klappturk"-kommentar på Twitter. Böhlmark ingår i gruppen, liksom vd:n Markus Uvell, vd på Fritt Näringsliv, för att ha manat Reinfeldt till samarbete med Sverigedemokraterna. Logiken är enkelt för dem som förstår vad ordet "anstiftan" betyder. I några fall handlar det om artisters enstaka rasistiska tillmälen, men här gäller regeln "ingen rök utan eld".

Ett enda fall kan ses som subjektivt: Torkild Strandberg (fp) som ansåg att folk ska tvingas till oavlönat arbete för att få socialbidrag. Det är här så grovt att det kan kallas neo-nazistiska fasoner och skulle den mannen psykoanalyseras, skulle mycket mer skit komma upp! Tragisk för astrologin är de två stjärntydare (varav en som följde den sideriska zodiaken) som stod i nazismens tjänst. Man regeln är tydlig: man visar vad man är genom den man väljer att tjäna.


Tecken
165 xenofober
& rasister
19 13
12 9
14 8
10 21
16 9
11 24
12 13
10 17
7 14
12 16
20 9
22 12
Snitt:
13,75
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=7 e.
>=21

(Gränsvärden för signifikans
avrundade till närmaste heltal)

Jag vet uppriktigt inte hur stort dataunderlaget bör vara innan man kan slappa på det skarpare kravet på statistisk signifikans som jag här använder (allt mindre än ±50% betraktas som rent slumpmässig fluktuation). Tusen slumpgenererade datum visar att den slumpmässiga fluktuationen är mindre än de ±40% vilket jag ibland använder, senast i det något större testet med 216 ateisthoroskop. 

Skillnaden är dock liten, med det här underlaget (165 horoskop) är skillnaden mellan intervallen 2 horoskop (avrundat) för signifikant tendens till främlingsfientlighet.

Testet visar - för vilken gång i ordningen? - zodiakens märkliga lek med observatören. Saker uppträder parvis och för varje topp tycks en motsvarande sänka produceras. Jag noterade först fenomenet i samband med vilka sol- och måntecken som vann Nobelpris i litteratur. 

Med det generösare intervallet ±40% skulle den fetade Mån-Tvillingarna ha blivit grönfärgad, dvs. distinkt fri från risken att falla ner i främlingsfobi. Och tveklöst bör den vara så, Tvillingarna står ju för en resenärs mobilitet och själva tecknets intellektuella vilja att hålla sig fri och obunden talar starkt mot att fastna i sagda åkomma.

Därmed får vi en intressant axel mellan de positivt polariserade Skytten och Tvillingarna, båda "resenärer", där Skytt-Solen och Mån-Tvillingarna båda är behagligt befriade från rasistisk degradering, Skytten som aktiv varelse och Tvillingarna som den som från opposition re-Agerar och re-Flekterar på utlänningens och utlandets eget tecken Skytten. 

Dessa associationer har vi noterat tidigare i många anekdotiska fall. Nu ser vi hur de preliminära observationerna av zodiaktecknens natur också stämmer på den begränsade människans sätt att vinna förståelse: genom kvantitativa studier.

Fenomenalt nog avslöjar sig också i den sattviska kvalitetens ljus att den negativa polariteten dras med en negativ typ av kunskap (sattva = ljus, kunskap, medvetenhet) eftersom för varje insiktsfull människa i den sublunära sfären (Eld och Luft) det måste finns en motsvarande dåre den andra, sublunära axeln mellan Fiskarna och Jungfrun. 

Återigen är det Solen i ett främlingstecken (båtflyktingar som kommer över fiskarnas vatten) som alstrar xenofobins fula fenomen. Men också motpolen Jungfrun vars sinne eller Måne reflekterar "samhällets olycksbarn" Fiskarna med sin numera ökända egoism och snålhet och ovilja att släppa "losers" i närheten av sina små välkrattade villarabatter. Främlingen Fiskarna blir som bäst en spansktalande husa i Hollywoods filmer! 

Och djävulen Reinfeldt söker göra svenskarna till samma skitstövlar, var och en med sin egen lilla tjänare. Notera att det är Jungfrun som är trälen och att Jungfruascendenten Reinfeldt bara projicerar sin egen underklassighet på motpolen (sjunde partnerhuset går i Fiskarnas tecken när Jungfrun stiger).

Allt detta har bloggen gång på gång upprepat, men ju fler fall som samlats ju tydligare blir det att vi har verksamma "astrologiska" principer bakom våra fynd. Inte så att alla Fiskar och Jungfrur är rasister eller Tvillingar och Skyttar nobla och fördomsfria. Tvärtom finns flera undantag. Främlingsfientliga migrationsministern Tobias Billström är t.ex. Skytt. Men nu talar vi inte om "enstaka fall" som räknenissen Fredrik Reinfeldt brukar säga om allt som avslöjar hans inhumana och odugliga politik, utan om just matematiskt bestyrkta trender. 

Den som vill kan söka bloggen efter inlägg som t.ex. analyserar hur Jungfruns symbol kommit att kopplas till en profitmentalitet som anknyter till döden eller underjorden själv, och hur denna vilja att själviskt tjäna på allt den engagerar sig i MÅSTE ha en motpol i Fiskarna som representerar förluster.

Men lika fascinerande var det att se att det INTE är den xenofobiska och profitorienterade Månen i Jungfrun som kammar hem de stora pengarna utan den motsatta Månen i Fiskarna! Åtminstone enligt ett stort test av vd:ar, en grupp jag valde ut för att de helt och håller är positionerade i förhållande till temat profit. 

Anledningen till att inte snustorra Jungfrun tjänar något på sin sifferexakthet och profitorientering kan vara att Jordelementet är ofruktbart tills dess att jorden bevattnas. Det är Fiskarna med dess härskare Jupiter som representerar fruktsamhet här nere i den jordiska sfären; här "förräntar" sig pengarna och ger förmögenhet (Jupiter som förmögenhetens planet). 

En intressant paradox är att de verkligt rika (Månen i Fiskarna) inte är rasistiska, och man påminns här av att Jupiter är en generös och tolerant planet och Månen och Jupiter bästa vänner.

Varför då så mycket främlingshat när Solen står i Fiskarna? Ja, det är ett förvirringens tecken, en dubbelnatur med ena fisken som just simmar ner mot än djupare nivåer av instinktivitet och den andra fisken som förefaller vilja hoppa upp ur vattnet och bli en luftvarelse. Kanske är identitetslösheten som är en integral del av detta "oceaniska" tecken (steget före en distinkt egoformation i Väduren) någon form av självhat som projiceras på de människor som till det yttre ser ut att platsa som främlingar eller "losers". Jag har inget svar på den frågan just nu, eftersom avsikten bara vara att redovisa de senaste siffrorna.

Men nog är det fascinerande hur den hellenistiska astrologins husbeteckningar nu börjar bli begripliga? (Se bilden ovan.) Till och med Månen i Tvillingarna som den rena och silverblå Diana för bli begriplig för några få utvalda läsare. Den indiska astrologin har alltid postulerat en viss släktskap mellan Månen och tredje huset även om Mars är dess bhava karaka

Selene Artemis, ett eko av Skytten,
Bågspännaren, närmare vår värld?
Månen i Luft kan övervinna besten?
Och minsann, avbildas inte romarnas Diana med jaktvapen i hand? Hennes grekiska förlaga var Selene (= Luna) Artemis (Se en blogggenomgång av fem typer av denna gudinna.) Här nuddar vi vid en annan mytologisk berättelsecykel där inte alls Månen fungerar som den irrationella djursjälen utan som en högre instans. Diana jagar ner djuren, hon identifierar sig inte med djurets simplare impulser. Fastän barnafödandets gudinna stod hon själv jungfruligt ovan djurkroppens förehavanden.

Indisk astrologi ser också en filosofisk böjelse i Månen i Tvillingarna, vilket även det stämmer perfekt med det tredje husets intellektuella verksamhet. Naturligtvis har inte djurets irrationella impulser någon plats när den blå gudinnan står på rak linje med sin Gud, Solen i Skytten, tecknet som i sin tur är orienterat in mot Vintergatans centrum!

Främlingsfientlighet (-fruktan) och biologiskt baserad rasism tillhör i sanning en lägre och fördunklad värld och det mest fascinerande är naturligtvis frågan: kan man ens kalla Fiskarna och Jungfrun "sattviska" tecken i skenet av detta fynd? De rör och kränger sig men i synnerhet Jungfrun tycks bara gräva sig allt djupare ner i det partikulära, klyva atomen och sedan sakna förstånd att återvända till helheten.

Diskriminering och rasism är mycket lättare att begripa i detta teckens konfiguration än något annat, mycket för dess koppling till det konkreta Jordelementet och Merkurius analytisk-diskriminerande natur. Likväl föreslog jag i inlägget om rasism och andra hackordningar att det är från den store hierarkiupprättaren Stenbocken kärnan till t.ex. Mån-Kräftans låga beteende utgår. Och likväl döljer sig Stenbocken som anstiftaren till rasistiska hackordningar inte i statistiken. Förklaringen till detta är också en värdig intellektuell uppgift att lösa utifrån de pusselbitar som nått oss från antikens seende tänkare.

Beror det på att Stenbocken är en dubbelnatur och säger en sak i det publika (dess eget element) men står för något annat bakom lyckta dörrar? Man minns att tecknet sedan äldsta tid haft en dubbelnatur i sin symbol: en bock eller get kombinerad med en fiskstjärt!

I Indien har tecknet istället en krokodil som symbol och apropå det djurets knipande käftar påminns man om den grekiska legenden där Saturnus (Kronos) äter sina barn för att girigt behålla makten själv. Nu visar det sig att den indiska astpektläran ger Saturnus (Stenbockens härskare) exklusivt anspråk på 60-gradersaspekten (och alltid bara framåtriktat), så det blir samhällets olycksbarn Fiskarna som Saturnus/Stenbocken ger sig på! I den meningen spelar Fredrik Reinfeldt inför våra dumma ögon upp den klassiskt "onda härskare" i sina angrepp mot t.ex. sjukvård och sjukvårdsförsäkringen (ett Fiskområde).

Att Oxen, sin äganderättskänsla och bundenhet till det territoriella inte utmärker sig särskilt, förvånar också en smula, men kreaturet är kanske så passivt att det bara vaknar till liv när "främlingen" kommit mycket nära, dvs. anlaget till restriktivitet finns i alla tre Jordtecknen, men det är bara det mest rörliga av dem (Jungfrun) som tappar coolet och röjer vad den tycker om fenomenet "Främlingen".

Ett annat problem är varför Solen i Vattumannen är så rasistisk, men här är logiken tydligare. Detta är ett ideologiskt tecken, i väst är det känt som "klubbars och föreningars" symbol (gärna via dess naturliga 11e hus). Vattumannen representerar ett folks intellektuella självbild och är som sådan ytterst sett symbolen för Människan, för hela vår art. Men tydligen finns en minst sagt tydlig tendens hos Vattumannen att inte nå upp till sin ideala tankehöjd.

I en fördjupning skulle man kunna studera om alla de personer som hjälpte till att ge Vattumannen en xenofobs stämpel alla hade ett sinne som inte fungerade bra med soltecknet, men jag misstänker att vi här står inför ännu ett kosmiskt "givet". Vattumannen har en svart sida och det noterades också i studien av mördare där tecknet som soltecken utmärkte sig.

Detta kastar onekligen en skugga av landet Sverige, som är fött i Vattumannen, men gör myndigheternas alla övergrepp mot individer - senaste ett fyraårigt utvisningshotat föräldralöst barn - så mycket tydligare. Svenskarna har fegat från krig i så många hundra år nu att ett vidrigt monster vuxit på deras insida.

Nå, Vattumannen som rasist är nu inte en svensk specialitet eftersom horoskopen är hämtade från många olika sammanhang, även om det onekligen finns en betydande bas av svenska främlingshatare bland dessa 165 (och en annan stor grupp är nazister från Andra världskriget).

Det finns ännu ett sätt att se på Vattumannen som rasist, och det är att vi har med något större att göra. För tre tecken på rad bidrar med en kraftig förhöjning av xenofobin i zodiakens slut och omstart: Vattumannen - Fiskarna - Väduren. Jag känner inte till någon tradition som skulle innefatta ett så stort segment och det är inte datat som är skevt (se tidigare diskussion om viktning av data i ateisttestet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar