Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 september 2012

(M) & hemligstämplandet ger oss klarsynRegeringen Reinfeldt har redan tidigare varit fena på att i en hast hemligstämpla material eftersom den har en härskarstil som ogillar mediernas granskning. Jag vet inte om Reinfeldt förutom att skriva den halvfascistiska boken "Det sovande folket" - om oss "mentalt efterblivna" svenskar - också studerat diktatorer och Machiavellis härskartekniker. 

Högerregeringen blir bara sjukare för varje kvartal som går, och nu när DN:s opinionsundersökning bekräftat att Oppositionen fortsätter leda (och åtta av tio svenskar avskyr högerns vinstmentalitet i sjukvårdsfrågor) kan vi se fram mot ännu mer huvudlösa och diktatoriska tilltag. 

I Sverige gör man inte revolution, men valet 2014 kommer att upplevas som en revolution för Fule Fredrik. Det afrikanska talesättet säger att, "ju högre apan klättrar dess längre blir dess fall." Sällan har väl svenskarna vaknat upp så brutalt från en sol-och-vårares insmickrande och silkeslena till insikt om vad han egentligen håller på med, i den faktiska politiken.

Det vore väl fantastiskt om regeringsmegafonen DN i sina forskningar i myndigheters slöseri med skattemedlen hamnar på rak kollisionskurs med sina agendasättare! (Journalistkåren närapå kantrar åt andra hållet i en nyvunnen yrkesstolthet!) (För regeringens hittills värsta S-K-A-N-D-A-L-beteende, se DN, AB, SvD)

Säkerhetspolisens beskyddarinna, "justitie"-minister Beatrice Ask (m), granskades astrologiskt i Förundren er icke över moderaterna i februari i år, men apropå hennes plötsliga rullgardin ned, kan det passa att kort kommentera hennes Sol och Måne i Eldelementet, två nyckelplaceringar som borde tala för total transparens!


Under många år med den västliga astrologin var jag visserligen medveten om att en planet på något sätt ansågs påverkas av det tecken som var dess tillfälliga värd. Det kryllar av enkla läroböcker som radar upp kombinationerna - Venus-i-Väduren, Venus-i-Oxen - och karaktäriserar...ja vad? Planetens inverkan på tecknet eller tecknets inverkan på planeten? Indisk astrologi skulle betrakta alla sammansatta ting som "yogas" eller föreningar. Venus-i-Väduren och Venus-i-Oxen är två helt skilda storheter och har inget att göra med de båda delar som kombinerats.

Samtidigt så ser indisk astrologi "planeten i tecknet" som dess exoteriska eller yttre sida, det triviala skenet. Men behöver knappt ha någon hjärna alls för att naivt peka uppåt och utbrista "månen". Men Månen har också en esoterisk eller inre sida och den avslöjas genom värdtecknets härskare. Den här planeten gör som moderaternas hemliga bidragsgivare: manövrerar ytskenet (de moderata nickedockorna i regeringen Reinfeldt) utan att någonsin ge sig själva tillkänna. 

När nu B.Ask hemligstämplar Säpos räkenskaper är det bara ytterligare en handling som följer exakt samma mörkläggningens mönster. Det finns således sannolikt en annan berättelse, och en berättelse som indierna tog på största allvar, bakom hennes ljusstarka Sol och Måne (kvinnan måste ha varit mycket vacker som ung, mycket ytlig skönhet finns kvar pga. en fördelaktig benstomme).

Bara i ett fall gäller "what you see is what you get", och det är när en planet står i sitt eget tecken. I ett infall av kreativ klarsyn insåg jag i januari i år att den romerska filosofen Plotinus med mer än ett flyktigt intresse för astrologin men också tydligt aristotelisk i sin bildning, kunde sägas uttrycka den senares lära om potentia/acta astrologiskt. 

En planet i härskarläge saknar potential att gå utöver sig själv, den är redan aktualiserad eller realiserad. Den här endimensionaliteten kan vara ett problem eftersom ett allmänt ostyrigt horoskop med t.ex. illgöraren Mars i härskarläge i Skorpionen (för att ta ett exempel av många möjliga) skulle kunna ge en "oreformerbar" eller "förhärdad" brottsling. Mars i Skorpionen är Mars i Skorpionen hela vägen. Uttrycket, "man kan inte lära gamla hundar att sitta", passar också rätt bra.

Nu har inte Beatrice den gamla hundens problematik, hon har förvisso en dold potential bakom sina båda maximalt ljusstarka Ljus, Solen "upphöjd" i Väduren och Månen i Lejonet som en överdramatiserande spegel till vad nu den unga och av sitt egoperspektiv ännu hämmade Väduren nu företar sig. Ask kan upplevas som "bara för mycket" eftersom redan Sol-Vädurens utfall brukar kärva och ligga snett i förhållande till Det Etablerade (Stenbocken).

Och det är just det som är problemet: Solen i Väduren förfogas av en Mars som står i etablissemangets och den råda maktövarens Stenbocken. Ett kristallklart exempel på bloggens "egenmäktighetsvarning" - individer (eller partier) som så hårt pressar sin egen linje att de ter sig som autokrater eller diktatorstyper.

Stenbocken har också mycket med prestige och yttre anseende och är den som vill ha "monopol på problemformulerandet". DN:s granskningar går denna dolda ägare av Beatrice Asks aktivistiska Sol på nerverna och styr nu nickedockan att agera precis tvärtemot den transparenta Solen i Eld. Medan Solen verkar naturligt, genom den positiva polariteten, är dess värdtecken zodiakens kanske mest negativt laddade.

Det är som om ljuset sugs in i människan istället för att gå ut ur henne. Stenbocken blir en skopa mörk och ogenomtränglig jord och Ask har i sin livsgärning (Solen) möjligheten eller potentialen att gå till historien som en formidabel Sanningens Fiende, en mörkläggare av episka proportioner! Frågan är om hon inte i detta nu aktualiserat sin herre Mars dolda potential !!!

Kvinnan är flagrant ur fas med sin omvärld - det skär i hela mitt kroppspsyke när jag ser och hör hennes molande svärta i varje intervjusituation. (Nu är det istället den transparenta Elden som röjer vad som finns på insidan.) Det har att göra med att Månen - den flexibelt reaktiva personlighetssidan - förstärker Solens varje tilltag. Lejonet har dramatikerns natur som en del av sitt väsen - Mån-Lejonet har skördat fler Nobelpris i litteratur än någon annan Måne. 

Och vad Asks sinne förstärker är förstås dess disponent Solen och dess "baksug" som Mars i ultranegativa Stenbocken vittnar om.

Men temat mörkläggning kan faktiskt tas ett steg ytterligare, för även Mars har en disponent, och det är gränsdragaren Saturnus med dess många likheter med Stenbockens psykologi och anspråk på total makt. Och det här nu horoskopet kollapsar helt in i mörkläggningens och diktaturens filosofi, för envåldshärskaren Saturnus befinner sig i det ultimat mörka tecknet, dödens Skorpion!

Och vad innebär det, om inte en ÖMSESIDIG RECEPTION mellan Stenbockens och Skorpionens planetära härskare, ett mäktigt starkt band nere i den negativa polaritetens dödande djup. (Inget gott kommer av att liera sig med den temporala makten när denna visar sig saknar kopplingar till Ljuset och godheten.)

Så vad blev kvar av Asks Sol och Måne i Eld? INGENTING. Jo, de är fortfarande helt transparenta och låter envar se rakt in i kvinnans förgrämda och härsklystna själ. Elden manifesterar till 100% kylan i de två negativa elementen Jord och Vatten. Ask är en värdig medlem i moderaterna, men i mina ögon en mer genuin gammelmoderat - den råa kapitalistens och mycket troligt försvarsindustrins mellanhand. 

De finns dem i Sverige som vill sälja försvarsmateriel till diktaturer och Bofors-minor som spränger benen av barn runtom i världen och de är säkert till 100% moderater. Ask tillhör denna vederstyggliga maffia av undermänniskor. Symboliken i horoskopet bekräftar inte att hon skulle vara någon "själ från ovan" som kommit hit för att göra världen till en bättre plats. Tvärtom, helvetet släppte henne fri på jorden för att i maskopi med andra smådjävlar som Reinfeldt och Borg driva en sådan politik som syftar till att säkra Djävulens makt över människors sinnen. 

Den totala Negationen styr bäst genom att invagga människor i materialistiska drömmar som bara handlar om pengar och konsumtion, så Paradiset lär inte upprättas bara för att svenskarna tröttnat på moderata vårdvinster och ger sossarna makten valet 2014. Den alltför verklighetsnära Katrine Kielos söker i dagens AB försvara "företaget" Löfvens "goda kapitalism". Vissa har det inte i sig att ännu se världen efter kapitalismen. Och det beror på att den visionen också inbegriper ens egen förestående död. Det är det främsta skälet till att människor blir materialister. Den döda Jorden skänker dem ett pseudoliv och en förnimmelse av "stabilitet".

Men Jordmodern är hemsk, för det enda materialismen leder till är död och åter död, och Jordmodern sviker sina barn på varje varv genom att suga livet ur dem och ta allt det hon låtsades ge tillbaka. Jordmodern är, som jag tidigare skissat på, filmvärldens ALIEN, en självisk organism som parasiterar på de levande och eviga själar som råkat förirra sig ner i hennes skuggiga dal. Det är bara att studera man-kvinnan Sigourney Weaver i filmen från 1979 i detalj. 

T.o.m. ALIEN:s "moderskepp" är designat som en livmoder (och fylld av ägg). Filmmakaren har - och inte särskilt subtilt - anslutit sig till en uråldriga mänskliga tradition som ser förkroppsligandet som ett gigantiskt misstag. Människor av biologiskt hon-kön skulle - om de saknar all medvetenhet - här med viss rätt kunna tala om ett fortsatt spridande av misogyna motiv, men det jag talar om är Kräftans princip (Naturen) i kombination med Oxen/planeten Jorden, och kombinationen tittar fram påfallande ofta i samband med imbecilla förklaringar om vad livet är till för. 

Att alla såväl onda som goda kapitalister i Europa just nu verkar vara födda i Kräftan påminner om att det är närigheten som är västerlandets nuvarande modell. Den framväxande Människan kommer inte längre att drivas av vinstmotiv eller närighet överhuvudtaget, eller åtminstone att ha fått proportion på den utsiktslösa viljan att själv överleva i det av högern hopdiktade "allas krig mot alla" och ha infogat humanitet som en högre prioritet än pengar. Den tanken förmår inte ens Kielos, oaktat många bra krönikor, tänka eftersom både hennes sol- och måntecken styrs av pengarnas Venus och dessutom är de båda tecken som utmärkte sig i det nyliga testet av 216 ateister. 

Ateisten kommer att portförbjudas från planeten Jorden i framtiden, och det ska till en oerhört obegåvad (= genomsekulariserad) europé för att inte inse det. Men det är inte stupidots eurabia-fantasi som kommer att realiseras utan en ny religion som ännu inte fått fast form. Den kommer att inbegripa vetenskap OCH insikten om de högre världarna. 

Inse, den alltmer vacklande mänskligheten väntar på en ny Frälsare, vare sig man kallar honom Krishna, Kristus eller den tolfte imamen. Varför islam ser Frälsaren i en tolfte iman kanske djupast kan förklaras av zodiakens tolfte tecken som "tvår världen från dess synd", likt offerlammet Kristus i kristen tradition. Indisk astrologi placerar det fullständiga reningsbadet som leder till moksha eller befrielse från återfödelsens ekorrhjul i det tolfte huset, associerat med det sattviska och potentiellt renande vattnets tecken Fiskarna.


PS. Är det inte rätt talande att JUSTITIA - Saturnus i Vågen - just nu råder på himmelen när Sveriges egen justitieminister med sin Saturnus i syndens Skorpion visar prov på motsatsen till rättrådighet ???

(Alla födda med Saturnus i Skorpionen behöver inte ta åt sig, men för att förstå varför krävs en snabb instudering av bloggens vid pass säkert 7.000 sidor som vederbörande måste ha missat.)


Bonusspaning.

Från en blandad samling med 6.300 horoskop hittar jag förutom Ask följande tio med Solen förfogad av Mars förfogad av Saturnus på samma sätt. Från ljust till mörker och till ännu mer mörker... Namnen ger faktiskt några små aha-upplevelser som vittnar om det beckmörker som ligger bakom Ask och som hon valt att tjäna...

 • Elizabeth II;21.4.1926 - stockkonservativ von Oben-drottning med outvecklad empati (vid prinsessan Dianas död och inför landssorgen)
 • Paul Buchanan;16.4.1956 - remarkabelt dyster skotsk låtskrivare (gruppen Blue Nile)
 • Staffan Engblom;16.4.1956 - någon ovanligt korkad högerkommentar via AB:s FB-spalt
 • Beatrice Ask;20.4.1956 - "justitie"-minister (m)
 • Cecilia Schön Jansson;25.4.1956 - ordf. Sveriges kommunikatörer försvarar sin branschs lukrativa jobb med att mörka, vinkla och snedvrida (så kallad PR)
 • Lars von Trier;30.4.1956 - regissör, trasslade in sig ohjälpligt i pro-nazistiskt svammel och skadade sitt rykte
 • Vladimir Lisin;7.5.1956 - Rysslands rikaste, stålindustrialist
 • Elmer Wayne Henley;9.5.1956 - bisexuell massmördare och torterare
 • Frank Andersson;9.5.1956 - adhd-vilding, fd brottare
 • Trond Sefastsson;11.5.1956 - mutdömd tv4-journalist
 • Staffan Hellstrand;13.5.1956 - ytterligare en dyster men skicklig låtskrivare (se skotten Buchanan ovan).

Personer som Ask tycks hantera sin dragning mot mörker bäst om de håller sig borta från politiken och bara skriver av sig i låttexter. Sämst om de blir journalister och låter mörkret korrumpera dem. De mest skoningslösa kan bli stora imperialister eller stålmagnater och de helt urspårade blir bara sadistiska mördare. Grattis Sverige, sådan är kvaliteten på de politiker du valt dig de senaste åren.

lördag 29 september 2012

Förklara en lögn med en ny lögn (ultimat skadekontroll)

Ibland förvandlas astrologin till ren underhållning. Som när Kolmårdens zoologiska chef tillgriper en ny lögn för att förklara varför han ljög då en skötare dödades av varg sommaren 2012 och då sade att något liknande inte inträffat tidigare fast det hade det.

DN citerar (för ovanlighetens skull) AB och återger (förhoppningsvis korrekt) följande svammel från chefen:

"Just nu kan jag inte redogöra för varför vi inte kommunicerade det här. Ur ett besöksperspektiv kan jag förstå att det framstår som bagatelliserande och nonchalant. Det är verkligen inte meningen. Vi har inte försökt mörka någonting."

I de här stötvisa yttrandena gömmer sig en praktfull freudiansk felsägning. När han felaktigt säger "besökspespektiv" istället för "besökarperspektiv" avslöjar han förklaringen till det mörkande som han sedan bestrider skulle ha skett. För det är just besöksperspektivet - hotet om vikande besök till djurparken - som är förklaringen till att han "just nu inte kan redogöra" för företagets tystnad. Elementärt, min käre Watson.

Den astrologiska humorn ligger i chefens spektakulärt mörkläggande horoskop. Enligt indiskt perspektiv är Solen och Månen båda ljusgivare och tillhör den sattviska kvaliteten. Men säg den lycka som varar eller överlever ens en första granskning av födelseominat! Här inträffar det fenomenala (men ändå inte helt unika) att båda Ljusen står under angrepp från varsin "naturlig illgärningsman", vilka förutsägbart nog båda tillhör helvetesvärldarnas, mörkrets och livslögnens kvalitet Tamas. Största boven i dramat är säkerligen Solen i den subjektiva partsinlagans tecken Väduren. Här attackeras Solen av sin egen disponent, den omoraliska och olycksbringande Mars, som fastmer anses "upphöjd" i Stenbockens tecken. 

Det är således en aggressiv Eld som från Stenbocken slungar Jordelementet på den visuella Solen i Väduren - som man släcker en eld med en skopa jord - allt för att mörka händelsens vidare ramifikationer. Och skälet som han råkade försäga sig om, var förstås att besökarna måste serveras Vädurens skygglappsförsedda och subjektiva intryck av Kolmården som en idyllisk och säker plats varifrån man som enfaldig människa kan dumstirra på de fängslade vilddjuren och fascineras av Darwins skröna om att vi skulle stamma från djuren.

Men man kan inte förneka den genialiska kombinationen av mörkrets Saturnus i sattviska och ljusbringande Skytten i aspekt mot - återigen - sitt eget härskartecken (om än inte en disponerad planet). 

Här har vi att göra med en skicklig saturnisk formgivning av vad Vattumannen (folkmassan) ska serveras för koncept - Lufttecknet Vattumannen och Saturnus är båda oerhört skickliga spinndoktorer och representerar ett färdigt problem, ett koncept eller en organiserad upplevelse. 

Notera också hur folkmassans planet Månen här står med pengarnas Venus, chefen och konceptartisten Saturnus är naturligtvis intresserad av en betalande publik! 

Ju mer jag tittar på det här horoskopet, ju mer inser jag att hela Kolmården är som en konstgjord estetisk komposition! Fabricerad natur från början till slut. Naturligtvis, säger säkert några luttrade cyniker. Men jag har aldrig tidigare funderat över vad djurparker mitt i den västerländska civilisationen egentligen är för något. En häpnadsväckande bisarr företeelse egentligen, på samma sjuka nivå som när kolonialmakterna monterade ner andra kulturers praktbyggen och släpade hem till förevisande i sina egna museer. Västerlandet har sannerligen samlat mycket dålig karma inför Domedagen.

Med "Domedagen" menas som alltid ett tidsåldersskifte, när resten av världen får sin tid och väst reduceras till ett enda stort getto - kanske ett zoo för andra delar av mänskligheten att flyga över och se hur barbarerna slåss för sin överlevnad..

Vildlivet torde för övrigt lyda minst lika mycket under Skytten som under Lejonet eller Väduren. (Eld är det friaste elementet.)


Nobelprisförfattarna, Jupiter och Saturnus

I den nyliga studien av den strukturerade och vetenskapliga Saturnus hos pristagare i fysik/matematik visade sig häpnadsväckande nog upptäcktsresanden Skytten vara en mycket fördelaktig plats för den metodiska Saturnus. 

Vad jag glömde säga i det sammanhanget var att Saturnus och Jupiter inte är antagonister i indisk astrologi, båda är helt neutrala till den andres passage genom något av de egna tecknen. Men här är det frågan om vi inte kan förkasta ännu en av den hinduiska astrologins doktriner, precis som avashta-läran (planetens livscykel under loppet av dess färd genom ett zodiaktecken). 

Avashta var lätt att falsifiera, under de sex sista och döende graderna borde Solen sannerligen producera färre om ens några Nobelpristagare i fysik in Solen verkligen är intelligensens signifikator (eller åtminstone den viktigaste). Men avashta-doktrinen gav inga positiva resultat alls. Jag nämner den därför inte längre i inläggen. 

I boken "The Art and Practice of Ancient Hindu Astrology" av amerikanske hinduiske astrologin James Braha fanns, trots många dubiösa ståndpunkter en sund tanke: en tolkningsmetod som inte visar några resultat i sig själv kan anses vara falsifierad och mogen sophögen. För hur skulle någon till att börja med ha identifierat "effekten" om den inte vid ett systematiskt studium går att påvisa?

"Effekten" är i många fall uppenbarligen resultatet av enstaka observationer som upphöjts till regel att astrologin självkritiskt vidgat perspektivet och provat uppfattning. Det finns mycket bråte i astrologin, och att den lever vidare beror på att det inte är några Einsteins som sysslar med det här ämnet i vår tid.

En annan förklaring är att det är asociala individer som ägnar sig åt ämnet (!) och när folk bara sitter på sin kammare och tänker ut "sanningar" utan att någonsin presentera dem för "peer reviews" kan märkliga lärobyggen uppstår.

Det är min misstanke att t.ex. det olyckliga valet av tropisk zodiak i västerlandet beror på att någons åsikt i frågan sattes på pränt och blev normerande för efterföljande astrologer. Ingen ifrågasatte ens lärofadern och det skulle komma att ta århundraden innan vårdagsjämningens precession avslöjade att systemet var "på glid". I det läget kunde västastrologin ha gått till botten med problemet, men som människan älskar att göra, skylde man bara över problemet med nya luftslott och rationaliseringar. Skorpionen matchade hösten eftersom löven multnar då!

Jag vill höja en varningsflagg även för den indiska läran om planetära vänner och fiender som jag just refererade till. Saturnus på Jupiters spelplan (Skytten) var en harmlös position, sade jag. Men vad då säga om bottennappet i det studiet, där Saturnus tangerade signifikant underrepresentation i de två påföljande tecknen Oxen och Tvillingarna vars härskare Venus och Merkurius båda välkomnar Saturnus som sin vän!?

Varför ens dessa regler lever kvar, tror jag beror på att den skickliga indiska astrologin närmast försvinner in i något dissociativt psykologiskt tillstånd när han/hon sitter och trollar med alla talrika tolkningsregler. Reglerna är i många fall lika verkningslösa som en spågummas kristallkula men något händer i medvetandet hos uttydaren. Intuitionen kan leverera korrekta slutsatser trots att metoderna tagna i isolation kanske inte fungerar statistiskt!

Så varför ihärdar jag då med dessa typiskt västerländska kvantitativa granskningar? För att det måste ha funnits åtminstone några regelbundenheter som antikens astrologer fick syn på och som lade grunden till föreställningen om att våra liv påverkas av dolda principer, även man som romerske filosofen Plotinus vägrar att se astrologin som mer än en (fungerande) lära om himmelska omen, men inte som att planeterna är verkande orsaker till det som händer på jorden. Han föreställde sig alltså himmel och jord som två parallella spår som var synkroniserade. Det fanns med andra ord något tredje, osynligt, i bakgrunden och som förklarade den här synkroniseringen av himmel och jord...

*****

Jag lär aldrig kunna bevisa det på den här bloggen, men jag hyser viss tilltro till schemat om planeters härskarlägen för att jag misstänker att detta tillhör den allra äldsta astrologin, den som producerades i Babylon. Sedan var både indier och greker båda lika spekulativa och börja lasta löskokta idéer på det grundläggande systemet tills man hamnade i de fullständiga avarter som speciellt västerländsk astrologi är, där inte ens zodiaktecknen längre stämmer med den ursprungliga tolvdelningen av solekliptikan.

Vid följande tabulering av de 106 Nobelpristagarna i litteratur (t.o.m. 2011), för att se om de två stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus står i något förhållande till författarskap och zodiaktecknen, såg jag genast att jupiteriska Fiskarna reagerar med en ren chockreaktion på Saturnus närvaro i tecknet, trots regeln om att Saturnus och Jupiter är fördragsamma mot varandra. Ännu ett tecken på att vänskapsschemat bara är nys (vilket James Braha faktiskt också hävdade i "Art and Practice" från år 2000).


106 Nobelpristagare
i litteratur
11 11
9 5
8 7
4 11
4 7
8 12
13 9
10 10
12 11
6 11
8 11
13 1
Snitt:
8,83
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=4,4 e.
>=13,25


106 mätpunkter är ett så litet underlag att jag höjer kravet på signifikant avvikelse till ±50%. Jag vet, som nämnt, inte riktigt hur stor datasamlingen måste vara innan man kan släppa på tyglarna och låta allt bortom ±40% gälla som indikation på att astrologin fungerar. Vid tusen slumpgenererade datum är slumpfluktuationen lägre än ±40% relativt medelvärdet.

Möjligen är författare ett mer sensitivt släkte än naturvetenskapsmän och matematiker eller också har en stabilisering inträtt vid 185 horoskop medan dessa 106 författare har flera falsklarm som skulle försvinna om datamängden var större.

Hur som helst är de signifikanta tecknen högintressanta. Välgångens och lättsinnets Jupiter misslyckas helt att hjälpa Månens och Solens tecken på traven till prisbelönt författarskap!

Venusstyrda Lufttecknet Vågen har jag alltid misstänkt vara en god författare, fastän inget märktes av detta i den äldre studien av 100 Nobelprisförfattarnas sol- och måntecken. Att det testet synliggjorde två soli-lunära axlar är i och för sig intressant eftersom Jupiter misslyckas göra gott just i Solens och Månens egna tecken!

Men varför skulle Vågen vara en bättre författare än t.ex. kommunikatören Tvillingarna/Merkurius eller den stora konceptualisten Vattumannen/Saturnus?

Jag läste i en bok att "Jupiter joys in Libra" och detta beskrevs som ett ålderdomligt talesätt (utan att ge någon källhänvisning). Den fröjdefulla och behagliga stora välgöraren mår således extra bra i det luftburna Venustecknet. Finns det något vinnande i denna kombination som fungerar extra bra för litteratur? Vad jag vet att jag för närvarande bara har en i bekantskapskretsen med Jupiter i Vågen och den människan slukar böcker som en besatt, värre än någon jag någonsin stött på. Minst tre romaner eller fackböcker samtidigt pågår i det hemmet, men så befinner sig också både Sol och Måne i Tvillingarna, ett "splittrat" tecken som breder ut sig en hel del.

Det hade ju varit roligt om någon spegelvändning visat sig mellan de komplementära motpolerna Saturnus och Jupiter - som i det tidigare författartestet. Utöver mystiken med underrepresentationen vid ett av zodiakens centra, de två tecknen som skiljer den supra- och sublunära sfären åt, är det bara Fiskarna som beter sig intressant här.

Jupiter hemma i föreställningarnas och fantasins Vattenelement fungerar tydligen långt bättre för storslaget författarskap än Jupiter i dess så kallat "upphöjda" läge i Kräftan! (När jag söker framkalla minnen av vilka bekanta som varit formidabla bokmalar kommer två namn för mig, båda Sol-Fiskar om än inte Jupiter-diton.)

Men vad säga om Jupiter motpol, den kalla och strukturerade Saturnus under sin passage genom Fiskarnas tecken? En enda Nobelpristagare! Rent fiasko för den placeringen och säkert en antydan om en djup "kosmisk hemlighet".

Den depressiva Saturnus verkar verkligen inte kunna höja sig till någon inspiration (eller förmåga till uthållighet i författandet) när den, svårmodets planet, passerar genom tecknet för världslig förlust, och tillika den känslomässiga kluvenhet som de båda fiskarna symboliserar i sina olika färdriktningar.

Är det detta vi kan ta till oss? Att Saturnus är så formalistisk att den här bara bekräftar sin nej-sägande natur? Att den i förlustens tecken Fiskarna blir en markant negering av förmågan att tillräckligt länge hålla i en inspiration för att åstadkomma producera prisbelönt litteratur? (Jag har mycket få intryck av sub-generationen med Saturnus i Fiskarna, men de få intryck jag har, har varit att individerna är rätt ytliga. Astrologi är ett livslångt studium av rytmer som flödar genom mänskligheten! Kanske ger Saturnus som karma-indikator en fingervisning om att det strömmande fiskvattnet i sig är för "biologiskt" för att kunna fokusera på litterärt mästarskap.)

Det slår mig också att den indiska astrologin låter Saturnus och enbart Saturnus från sitt negativa och fordrande härskarläge i Stenbocken kasta en restriktiv 60-gradersaspekt mot just Fiskarna. "Saturnus äter sina barn" och Fiskarnas tecken symboliserar just dem med svag ödeslott i detta liv. Dess tolfte hus är t.o.m. "den onda daimonens barn", vilket troligen betyder dem med dåligt karma att frigöra sig från. I arbetet på att rena sin själ kanske inte författande är det bästa redskapet?

Fiskarnas märkliga dubbelnatur - röjd av motpolerna Jupiter och Saturnus - påminner om att 216 chefshoroskop (många av dem världens rikaste) totalt dominerades av Månen i Fiskarna!

Så vad gäller egentligen? Månen i Fiskarna bra för att bli superrik kapitalist men Saturnus i Fiskarna usel på att organisera en bra, litterär berättelse? Ja, uppenbarligen.

Tänk så här: det är inte längre zodiaktecknen vi tittar på utan kombinationerna av en planet i ett tecken i relation till en viss typisk verksamhet. Redan nu har vi hamnat i en viss komplexitet och kommer att behöva göra hundratals tester av olika slag innan vi - kanske - har bekräftat att zodiakens konstruktion är korrekt och att antikens djupa tänkare satt ihop ett system så mäktigt att vi knappt förstår någonting av det än.

Att fysiker hade en benägenhet att vinna Nobelpris om de var födda med Saturnus i Fiskarna, motsvaras INTE av ett omvänt läge här, även om det är nära. Jupiter i Skytten saknar en pristagare för att nå signifikans. Datamängden är nog för liten för att ge säkra resultat.
På samma sätt ligger Saturnus (en essentiell Luftplanet men den har också en jordig sida) bara en pristagare från signifikans för Jordtecknet Jungfrun.

Som soltecken låg Jungfrun också bra till, men nådde inte riktigt signifikans (jag råkade felaktigt uppge att den gjorde det i några inlägg). Jag tror på Jungfrun som ett författarämne, och vem vet om Sverige inte sjunker till havets botten, 500 Nobelpris senare kanske statistiken är så stabil att detta naturalistiska Merkuriustecken visar sig tillhöra de som producerar stor litteratur!

Den inledande frågan om dugligheten av det indiska vänskapsschemat har här fått ett vagt negativt svar. Samtidigt är dess logik sund: restriktiva och hushållande Saturnus är logiskt den slösaktigt strålande Solens naturliga fiende och vice versa. Som heuristiskt redskap fungerar schemat utmärkt, även om jag ännu varken lyckats bevisa eller helt falsifiera det, och det är till god hjälp när man bygger upp en inre mental konception av horoskopet under studium.

Tre livsfrossande Systembolagshatare

Till viss del ger jag rätt till de tre vinälskarna som i en lobbyartikel i SvD driver högerns vanliga "privatisering är mångfald och valfrihet men inte  kapitalförstöring och onödigt lidande"-filosofi, bara dold under en skenfråga. 

För de har onekligen en poäng, Systembolaget hycklar i sin reklam när de säger sig vilja motverka folkets spontana tendens att bli fyllebultar men samtidigt låter pöbelns lådviner breda ut sig allt mer på hyllorna på bekostnad av överklassens Dyra Viner. 

De tres gäng på SvD gnäller således egentligen bara för dessa numera ökända "en procenten" som skaffat sig patetiskt dåliga vanor och har degraderat sig till sub-humana kreatur som enbart lever för sina smaklökars tillfredsställelse. (Går det att mer tappa sikte på varför vi valde att födas i den här artens kroppstyp och inte som vilken pungråtta som helst? Ja, om man väljer att blunda för att vi är levande själar som bara nyttjar en tillfällig fysisk kropp.) 

De själva lever alltså så snuskigt rika och meningslösa liv att de "lider" av att inte ha tillräckligt mycket "valfrihet" i de högre prisklasserna, men vill ändå inte låta de som förlorat på högerns egoistiska politik dricka sig under bordet med de billiga skräpviner vilka är allt de har råd med. 

Jag noterar också att lobbyisterna försåtligt satt "högre prisklasser" vid 70 kr. Så lurar man t.ex. korkade moderata medelklasslavar att de tillhör de privilegierade fast de egentligen är konsumenter av massproducerade "individualism". Det är ett skämt att gå in i hjärnan på dessa ledande människor som likt Mitt Romney tappat kontakten med verkligheten och egentligen bäst kan klassificeras som parasiter på mänsklighetens kropp.

Nu är dock inte de privilegierade säkra i sin lyxkonsumtion (som börjar med vinflaskor LÅÅÅNGT över 70:-. Man påminner sig att restaurangmomssänkarministerns far - ute i rasistgettot Täby där man inte tillåter andra raser än sådana som har råd att köpa sin bostad (i allmänhet enbart Fredrik Reinfeldts "etniska svenskar") - åter har haffats för rejäl rattfylla.

Som ett kvasivetenskapligt stickprov kan vi titta astrologiskt på dessa tre "vinkännare" och se om några av bloggens ofta repeterade lärosatser dyker upp. Vi tittar på kartorna enligt principen gammelfar först:

Mats Hanzon är vd för ett företag som kallar sig Vinakademin.


Här kan jag inte motstå frestelsen att flytta födelsetimman till hypotetiska 13.00 eller senare på dygnet. Då får vi nämligen in sinnelagets Måne i Kräftan, en rejält svampig position, som om och om igen återkommit i horoskop för alkoholister och andra substansmissbrukare. Att t.ex. nämna Whitney Houston (Sol-Fisk/Mån-Kräfta) eller Amy 'vinstugan' Winehouse (en betydligt mer komplex interaktion mellan Vatten och Eld) är inte att säga att bara kvinnor dekar ner sig, den enda bekantskap som mig veterligen har tvingats söka hjälp för begynnande alkoholism var t.ex. en man med just Hanzons Måne i Kräftan. 

Å andra sidan har jag i samma kretsa en torftig helnykterist med just Whitney Houstons sol- och månplacering. Personen är så neurotisk och överreagerande att man faktiskt skulle föredra ett avslappnat alko! Tydligen är vederbörande på djupet medveten om en karaktärssvaghet och för en hård linje mot sig själv! En del av oss har sådana inneboende andar som vet att de fått ett svagt kroppsfordon men har givit sig tusan på att ta sig igenom det här jordelivet och lyckas med den utmaningen.

Den tydligt vegetativa själ vi hypotetiserar om i Hanzons fall, är dessutom djupt störd i lidelsens kvalitet Rajas eftersom Kräftan också ockuperas av den passionerade krigaren som anses fallen i detta tecken och definitivt inte vet vilja krig den ska kämpa. Det är bara att se på Humanisternas ordförande med samma krigarplacering för att se en fullständigt desorienterad människa som försöker både vara ideolog, krigare och tjäna pengar på sina krig (mot religion och "vantro") samtidigt. Den här Hanzons kamp för sin patetiska överklass är just inte mycket vackrare för ögat.

Varför jag menar att det är mer än en hypotes att tillskriva vd:n denna slaskiga sinnelagsplacering (identisk med den pöbel han så tydligt markerar mot - Månen i Kräftan är just symbolen för den ansiktslösa massmänniskan), är att ett sinne med Mars gör hans aktivism via Solen i Väduren så mycket tydligare. Väduren är per definition den subjektivistiska partsinlagan men den här defekta, ja, faktiskt svagsinta om vår månplacering är korrekt, lobbyisten agerar solärt utifrån Vädurens fallna härskare, Mars i Kräftan. 

Det går att studera även de andra förhållandena mellan zodiaktecknen i termer av hur deras planetära härskare själva står (eller fallit), men Eld och Vatten-störningen överskuggar allt annat. Eld/Vatten är i bloggens terminologi "sensationalism", att bara leva för att stimulera sig via sinnesintryck. Det var detta som kostade Amy Winehouse livet i en ytterligt komplicerat variant på det iskalla Vattnets behov av LIV på konstlad eller genuin väg.

Den andra vinälskaren, Lars Torstenson, är polare med Hanzon och ledamot i Vinakademins styrelse.Här saknas Eldelementet helt och det är Vatten och Jord och Luft som dominerar. Torstenson är en inte oäven vinodlare eller en man med erfarenhet och idéer om hur att kränga nya smaker och upplevelser ur de druvor som jorden ger ifrån sig. En av bloggens tidigaste "etiketter" för människor vars tänkande Luft hängde lågt och involverade sig i Jorden snarare än i den gudomliga Elden var "rationalister" - ett tänkande och resonerande kring möjligheterna med det vardagliga.

Här är infektionen mindre än hos Hanzon, "övernyttjandet" har ersatts av kyliga analyser och jordmån och fuktighet. Man kan särskilt notera hur krigaren Mars än en gång är en usel man och krigare men desto bättre på att vinkla och vrida fakta (Tvillingarnas Merkurius/intellekt och kommunikation). Den här mannen skulle kunna sälja vilken skit som helst och få det att låta som himmelriket! Ett typiskt reklambyråhoroskop där Vatten/Luft-störningarna frodas. 

Eller i klartext: det kylslagna och näriga Vattnet står för instinkter och den vegetativa själens (upplevda) behov och när Vatten blir aggressivt och attackerar Luft, som här, uppstår efterrationaliserande Luftslott. Den Vatten/Luft-skadade statsminister Reinfeldts alla belagda lögner är en mild västanfläkt mot vad ovanstående horoskop är kapabelt till i sin kommunikation. 

Bloggen kallar fenomenet "dissociationssyndromet" och i låga typer finner man det som en kapital oförmåga att hålla sig till sakfrågan, instinkter leder till ständiga stickspår. I högre men lika låga typer, finns istället förmågan att manipulera den lägre typen med desinformation, t.ex. hela Stockholms vinpimplande moderata medelklass som genom prisuppgiften "70 kr" nu tror de tillhör den privilegierade ena procenten.

Dock kan man inte ta från kartan att den omvittnar gröna fingrar och ett fantastiskt handlag med jorden. Synd att den här mannan inte föddes till enkel jordbrukare, då hade han gjort mindre skada.

Eftersom vi så tydligt har att göra med den rika och ultraborgerliga och kvinnohatande elitens röst, förvånar det inte att det är junioren i artikeln som är kvinna och naturligtvis bara en kypare (ja, sommelier är förstås ett finare ord för de finare slavar/kvinnor som betjänar den "manliga" överklassen - notera att båda männen har defekta manlighetsplaneter, placerade i det feminina Vattenelementet).

Förnäma kyparen Mischa Billing, också hon ledamot i samma lobbyföretag som de andra, har faktiskt det bästa horoskopet av de tres gäng (bäst utifrån det kraftigt förenklade subset av astrologiska parametrar detta inlägg begagnar):Här slipper vi både sensationalismen och slirandet på sanningen, sinnelaget är faktiskt genuint kreativt. Den subjektivistiska Väduren sätter sig in i bordssällskapets preferenser och kombinerar sedan mat och dryck på bästa sätt. Månen i Väduren är här bara skenbart egocentrisk och begränsad, dess disponent är Mars som står med Saturnus i dess härskarläge, den allomfattande mentala konceptionen. En sommelier måste ha djup och omfattande teoretisk kunskap och det är exakt vad vi ser här.

Efter att noga ha studerat den man som Oxfordianerna, vilka kunnat räkna kända namn som Mark Twain och Orson Welles till sina led, pekat ut som den verkliga personen bakom pennamnet Shakespeare, tvekar jag inte att likna Mischa Billing vid matbordets motsvarighet till det brett informerade författarskapet. Även horoskopet för greven av Oxford innehöll nyckelplaceringar i mentalt omfattande Vattumannen plus den pregnanta spjutspets ("skakande spjutet") touch som en väl fungerande Vädur ger. Litteraturforskarna har konstaterat att grevens ordförråd var väsentligt större än någon annan författare av samma dignitet i 1600-talets början.

Men läskunskap räcker inte om man talar om smak- och luktsensationer (och Eldens visuella), så Jordelementet har en lika viktig del. En Sol i Stenbocken markerar paradoxalt såväl få och privilegierades status högst upp på samhällsstegen men även fattigdom och (i Indien) arbetarnas kast. Jag har antytt varför det här är horoskopet för slaven, trots hennes fina näsa och skarpa intellekt.

Det är faktiskt frestande att släpa fram en nästan glömd form av astrologi (som jag ingenting kan om), där varje enskild grad tilldelades en egen kvalitet. Den här läran florerade ännu i senantiken innan de numera kristnade romerska härskaren stängde ner Platons akademi och den mörka medeltiden kom över Europa (ett mörker "Upplysningen" ingenting gjorde för att skingra - om möjligt blev europén än mer bestialisk sedan tron på en Gud avklingade och ingenting längre fanns att hålla den här genetiskt felprogrammerade delen av världen stången.)

Jag har nämligen ett annat horoskop tillhörigt den 30 januari och Solen i Stenbockens 17e grad (det är graden som är viktig, för i takt med vårdagjämningens precession förändras tecknens förhållande till kalenderåret över tid). Vederbörande hade en "speciell talang" som var det märkligaste jag sett, kvinnan kunde blixtsnabbt addera alla bokstäver i t.o.m. mycket långa textstycken. 

Frågan är om det är den 17e graden som är hemligheten eller kvinnans Måne stod i "öppna" Lejonet (och i opposition mot "sammanjämkande" Venus) och därför sinnet var perfekt lämpat att fånga in hela den fysiska Jord-verklighet som solögat riktade sig mot. Kvinnan hade paranoia inte långt från medvetandeytan eftersom hon tydligen tog emot så här mycket intryck hela tiden (men kunde i allmänhet sila dem och simulera normal).

Jag prövade de 6.300 sparade horoskopen för att se vilka Solar i Stenbockens 17e grad - sommelierens grad - som så här långt registrerats. Det är svårt att missa Mozart (som synes inföll den 17e graden redan den 27 januari på 1700-talet). Eller för den delen den mördade statsministern Olof Palme som alltid beskrivs som hyperintellligent. 

 • Wolfgang Amadeus Mozart;27.1.1756 - kompositör, geniförklarad
 • Friedrich von Schelling;27.1.1775 - romantisk och andlig poet, såg Guds evolution i naturens utveckling - med Solen i Jordelementet har man i allmänhet människor som saknar förmåga att förstå att det fysiska är följden av en föregående IDÉ och Schellings tankefel är dessutom dubbelt: han gör Gud beroende av den fysiska naturens utveckling! Nåväl...
 • Boris Pasternak;29.1.1890 - Nobelprisförfattare
 • Gladys Davis;30.1.1905 - livslång sekreterare åt Edgar Cayce, den mest synska människa som någonsin fötts på amerikansk mark
 • Olof Palme;30.1.1927 - statsminister, socialdemokrat
 • Islom Karimov;30.1.1938;12:00 - Uzbekistans diktator som TeliaSonera skrivit lönsamma avtal med
 • Martin Schøyen;31.1.1940 - Entreprenör. Äger världens största privata samling antika manuskript.
 • Tom Selleck;29.1.1945 - Surmulen (Saturnus!) skådespelare. Se hans blick! Extremt hög intelligens.
 • Göran Lysén;30.1.1946 - Publicerade en juridisk artikel på Newsmill, men födelsedagen inte bekräftat korrekt.
 • Phil Collins;30.1.1951 - ledde musikgruppen Genesis in i en andra och kommersiellt om än inte artistiskt övertygande andra andning.
 • Håkan Syrén;31.1.1952 - Militär. Överbefälhavare 2004-09
 • Lars-Ingvar Ljungman;30.1.1953 - Rasistiskt lokal högerpolitiker 
 • Johnny 'Rotten' Lydon;31.1.1956 - Ikonisk punkrockare.
 • Anonym1;30.1.1964 - "räknefäblessen"
 • Mischa Billing;30.1.1966 - kartan som jämförs
 • Ulrica Messing;31.1.1968 - (s)-politiker
 • Magdalena Bosson;31.1.1968 - VD Familjebostäder, försöker smyginföra marknadshyror
 • Anonym2;30.1.1970 - vaga ungdomsbilder från cirka 20. Spelade förvirrad men var i själva verket glasklar i sinnet. Mycket märklig själ. Bar alltid dokument på exakt det ceremoniella vis som högre tjänstemän i det gamla Kina bar dem - några decimeter ut från hjärtat, halvt utsträckta till mottagaren även om det var en kilometer att gå! (Du vet bara intuitivt sådant du själv varit med om.)
 • Christian Bale;30.1.1974 - Anspänd men hyperbegåvad skådespelare
 • Daniel Tammet;31.1.1979 - Udda särbegåvning/idiot savant, såg talet PI som ett färgat landskap och behövde bara mentalt promenera genom det och uppge decimalsiffrorna för sitt Guinness-rekord. 
 • Emanuel Karlsten;31.1.1983 - Aftonbladets säljredaktion, hängde ut läraren Stavros som fuskare, vilket han inte var
 • Alida Indira Morberg;30.1.1985 - kändisbarn, skönhet. Skymtade förbi i 3-reklam för ett antal år sedan
 • Gabriel Itkes Sznap;30.1.1985 - stickprov från mediebrusset, ung ambitiös förläggare redan innan journalisthögskolan var genomgången.
Troligen bloggens mest meningslösa genomgång hittills! Visst, det var fascinerande att utifrån utgångspunkten, sommelierens vidöppna mentala landskap associera till en annan Stenbock i sjuttonde graden, kvinnan som blixtsnabbt kunde addera bokstäver och därifrån upptäcka den lika kufiska Daniel Tammet och hans promenader genom ett landskap av siffror! Vi är säkerligen något på spåren här, men frågan är bara om det är just den 17e graden i Stenbocken det handlar om. 

Jag känner en annan Stenbock med perfekt fotografiskt minne och som enligt ryktet ritat sprängskisser på SAAB-motorer för hand. EXAKT. Där talar vi en inbyggd geometrisk perfektion som direkt för tankarna till Stenbockens härskare Saturnus, "formaliseraren"! 

Intressant nog föddes den fotografiskt exakta mannen halvstrypt av navelsträngen och man misstänker en hjärnskada, kanske mot de högre mentala fakulteterna. Så alla har alltså förmågan att exakt återge sina sinnens data innan man förkrymper till att bli människa och börjar "tänka"???

fredag 28 september 2012

Skytten är zodiakens bästa tecken

...Och hade jag inte upptäckt den ursprungliga zodiaken hade jag kunnat stoltsera med Jupiter i härskarläge i Skytten! Men nu är det som det är och jag känner mer att Jupiter i Skorpionen har varit och är den bättre symbolen. Jag var långt från "home free" men har lärt mig mycket om döden och nödvändigheten att ge upp sina mest älskade poser under detta liv. Det som föds som stark egohävdelse i Väduren måste dö i sitt åttonde steg.

Vid några tillfällen har jag föreslagit att Skytten rimligen borde vara arbetarklassens signatur eftersom tecknet är så bra. Enligt Platon är det usla själar som kämpar för att göra sig märkvärdiga, näriga usla själar. De äldre själarna är inte längre strebers, de har inte ens aptit på politiken (makt).

Tittar man på Skyttens sammansättning är det uppenbart varför: Eldelementet står för livsglädje och en ren ogrumlad varseblivning. Dess kvalitet (i indisk astrologi) är Sattva, dvs attraktionen till det goda, det lätta, det ljusa. Tecknet bör vara mer begåvat än de andra eftersom Gud är ren Intelligens utan ett spår av smutsfläckar i sin obrutna medvetenhet. 

Det senare har jag nu ingen statistik på - Nobelpristagare i matematik/fysik fördelar sig rätt jämnt över de tolv tecknen (som soltecken). Någon skulle kanske invända att verkligt intelligenta människor sysslar inte med matematiska strukturer för att försöka beskriva tillvaron, de bygger inte fåniga apparater för att klyva atomer med. Intelligens handlar enbart om de levande varelserna. Den intelligens som vänder sig bort och ägnar sig åt döda ting själv har slocknat.

Till sist har Skytten också tilldelats Jupiter - på sanskrit: Guru - som sin härskare. Planeten Jupiter sägs vara av Eter (vi vet idag att planeten är gasformig) och Eter förklarar också varför en guru i Indien anses "allvetande". I indisk filosofi ligger Eter som tillvarons grundsubstrat och "Eterdimensionen" är omedelbart medveten om allt som sker, Etern saknar nämligen rumsliga mått. Hela det kosmiska rummet är alltså fyllt av en grundeter som i sig saknar måttangivelser och därför finns i sin helhet i varje liten subatomisk partikel och i varje människa. 

Detta är Gud inom oss, vår inre Guru eller Lärare, och genom att ödmjukt be Guru om hjälp kan vi vårt psyke fyllas med vilka kunskaper som helst, från valfri tid och plats i universum. Mästaren Jesus försäkrade folk att de hade sådana krafter - bara de kunde tro det. Och det är där problemet ligger. Folk är inte tillräckligt andliga för att våga tro på mirakler. 

Många är dessutom så psykiskt förorenade att de inte ens kan föreställa sig att det är den positionslösa Etern som förklarar varför de beter sig som brottslingar i sina privata egotrippande liv, där de söker stänga ute den större sanningen om alla människors släktskap. Höger gör inget annat än sprider dynga som är ett rent brott mot mänsklighetens bästa insikter om hur livet faktiskt hänger ihop.

När AB:s kulturskribent Ann-Charlott Altstadt skriver om satiriska berättaren Sara Granér som använder seriemediet blir jag med ens sittande med två horoskop att göra. Minuten innan har jag glatts åt att mäktige skådespelaren Samuel L. Jackson ställt upp i en reklamfilm mot Mitt Romney och Republikanernas försök att ta makten.

(Varning: Moderaterna sägs ha rest med Obamas kampanj för att studera strategier men deras politik är i stora stycken storkapitalets och lika föraktfull mot den vanliga människan som Romneys. Som någon kanske minns stal Moderaterna sosseretorik 2006 men fyllde det med ett människohatiskt innehåll.)

Lustigt nog har jag aldrig kommit mig för att göra Jacksons horoskop tidigare, trots att han är en av Hollywoods mest pregnanta individer - märk individ och inte bara "personlighet" - astrologin gör en åtskillnad på de fyra första tecknen, "de personliga" och de följande fyra, "individerna". Dessa representerar en fördjupning av vad det innebär att vara människan och förbereder för zodiakens tredje akt, där Universalismen regerar. 

Det är t.ex. symptomatiskt att av drygt 100 moderata politiker det helt saknas "energi" i zodiakens mest avancerade tredjedel om man ser till sinnelaget (Månen). Däremot kryllar det av moderater med hågen (sinnet) ställt till pengarnas tecken Oxen, till näriga Kräftan och till den märkliga Skorpion där egot faktiskt spelat ut sin roll - platsen där korruptionen och själviskheten måste dö för att individerna är genomförgiftade i sina själar.

Fascinerande nog visar sig både Samuel L. Jackson och konsumtionssamhällets kritiker Sara Granér vara Sol-Skyttar. Båda har en "motor" som starkt driver mot de universella, dvs. allmängiltiga sanningarna - sådant varje människa vet om hon bara har den minsta kontakt med det sanna och rätta inom sig. 

Efter att ha läst AB:s Altstadt beskriva Granérs hopvecklade tankefigurer förvånar det inte att upptäcka att hon på sin födelsehimmel har just en kamp mellan det ynkliga och privatistiska (Jungfrun) och det storslaget allomfattande (Skytten). Skådespelaren är istället en just så extrem individ som han alltid visar sig som i alla roller: Månen med den dignifierande Saturnus i det individualistiska tecknet Lejonet.

Säg att Jacksons sinne uttrycker sinnet i dess exhibitionistiska och utåtriktade fas, medan Granérs Mån-Jungfru också befinner sig på det individualistiska stadiet men knyter sig samman och söker leva i ett privatistisk gated community (Garbo: "I just want to be left alone"). 

Men det är hennes Sol i det stora Livets Skytt som inte lämnar hennes lägre natur någon ro och tydligen ger denna kamp mellan ynkedomens Jord och storhetens Eld lysande konstnärliga resultat!


Runt 16.00 på eftermiddagen går Granérs sinnelags Måne in i artistiska Vågen, men i Jungfrun utsätts sinnet för mycket större tumult pga "de stora", Saturnus och Jupiter och detta (med slitningen i förhållande till den eldiga Solen) illustrerar i mina ögon mycket bättre de sargade figurer hon tecknar. 

Dessutom pågår här en ömsesidig reception mellan Jungfruns och Skyttens härskare Merkurius och Jupiter vilket ytterligare spär på slitningen och frustrationen över att vara fångad i ynkedomen och privatekonomismens Jungfru-värld! (Fredrik Reinfeldt har som sagt, illgöraren Mars stigande i öster i Jungfruns tecken, apropå galna privatiserare och kapitalförstörare... 

Reinfeldts ädla Skytt-hus, det nionde för nobel filosofi, faller därmed platt till marken och det bästa han kan tänka här är: ....pengar. Jupiter i Oxen i nionde filosofihuset är ett rent skämt. (Jupiter i Oxen = materiellt överflöd.) 

Jag vet inte om det här är Reinfeldts första liv som människa eller om han enbart varit en slav i tidigare liv och nu inte kan tänka på något annat än välfärd för sig själv - och de som vill följa honom på hans egotrippad kamp mot välfärdssamhället, mot den större människa många redan född inom sig.)

Samuel L. Jacksons filmfigurer är i allmänhet onda, och Månen med den stora illgärningsmannen Saturnus i dramatiska Lejonet skulle kunna tyda på någon som vistas i närheten av onda slavdrivare. Lejonets herre Solen avskyr dessutom patriarken och slavägaren Saturnus eftersom Lejonet är stor, kraftfull och slösande fri med sin energi medan Saturnus är snål och ständigt kalkylerande och vinstmaximerande.


Och med Jacksons häpnadsväckande TRIANGEL i Eldelementet och särskilde feedback via förstärkande Drakhuvudet som spyr ut Mars enorma kraft - dock en krigare tempererad av filosofins Jupiter - och andesjälens Sol - med i samma soppa, då inser vi plötsligt att här är en av de verkligt stora själarna på jorden! Eld ger ofta visuellt anslående figurer. 

Enligt det här horoskopet ser Jacksons IQ-värde att slå i taket - hans uttryck i ögonen vittnar faktiskt om en förtärande intelligens (Gud till Moses ur den brinnande busken: "Ingen kan se Mig och sedan leva (som om inget hade hänt).")

Och på temat den goda människan finns på vänstersidan, aldrig på högern, inser jag plötsligt att dagens AB på ett bräde levererat två Skyttar som komplement till lovorden över Sol-Skytten Jonas Sjöstedts (v) horoskop. Han har precis som Sara Granér en Sol som kämpar för att lyfta helheten upp från Mån-Jungfruns privatism och han har precis som Samuel L. Jackson en mycket ovanlig triangel i Eld, faktiskt ovanligare. 

Det har blivit sex inlägg om Jonas Sjöstedt på bloggen trots att man knappt hör ett knyst från honom i medierna. Notera att han har exakt samma brinnande intensitet i sin blick som Jackson, även om de alls inte är porträttlika. Det handlar om Eldelementet.

Den som nu är en gemen liten privategoist som lever för att shoppa utan att fundera överhövan på arbetsvillkoren för dem som skapat den västerländska luftbubblan, den människan behöver inte oroa sig allt för mycket. Med all säkerhet kommer du att vara statist i hundratals år och flera återfödelser ännu. Det går inte att bara vakna över en natt och förstå lögnen man varit inbäddad i. Det här kommer lite i taget och kan ta tusen år att nå full klarhet om.

Johnny - en hatisk ateists död


Mördade hyresvärdinnan och ramlade sedan mot
sin egen död från hustak. Poetisk rättvisa. (AB)

Trots bloggens flera tester av planeter i zodiaktecken vilka tytt på att det ligger genuin kunskap dold bakom det gamla schemat med planeternas "fall" och "upphöjelser", har Saturnus nobla position i Vågen mest verkat vara en olägenhet! Som bloggare registreras varje fall längst bak i huvudet och i det omedvetna växer en bild fram.

Det började redan med den nya unga generationen svenska politiker där KD-Aron, C-Annie och hennes idol Margaret Thatcher inte verkade ha alla hästar hemma. Bara MP-Fridolin tyckte jag uttryckte värderingar som påminde om den perfekta, dvs. humana rättviseprincipen. Urvalet är naturligtvis för litet men vågar i obalans och bara en med korrekt omdöme, talar inte direkt för Saturnus "upphöjelse" i det här tecknet.

Det är möjligt att individen själv inte alls gynnas av Saturnus i Vågskålarna utan att Saturnus - som traditionen faktiskt också antyder - är en transpersonell kraft som verkar på en större arena än den individualpsykologiska. Nog för att Saturnus "läcker ut" även genom individer, men det är inte där "Själens form" själv befinner sig. 

Världssjälen som kosmisk Domare har att opartiskt hålla hela systemet på rätt köl, vilket enligt indiska myter inte är helt lätt. Periodvis tilltar ateism och människorna vulgariseras. Då tvingas Krishna nedstiga till en lägre verklighetsnivå, som en avatar, och går där tillrätta med mänsklighetens mentala förfall. Den indiska kosmologin har enorma tidsrymder, men Saturnus i Vågen stämmer symboliskt med en passande tid för ett sådant här nedstigande.

Vad en upphöjd Saturnus i Vågen kanske betyder är att dessa är domedagens tider. Att det är under dess upphöjelse falskhet´ och osundhet exponeras och bryter samman. Det är ur Domarens perspektiv Vågen är en perfekt plattform, inte nödvändigtvis för den skröpliga och degraderade människan!

Att studera vilka tv-serier Johnny Lewis med de vattnigt outgrundliga ögonen varit med i, är en stilstudie i västerlandets allt djupare dekadens - en tid där en avatar skulle behövas. Wikipedia listar allt från "Kriminella sinnen" till "Anarkins barn" och "CSI:s brottsplatsundersökningar". Det är BARA MÄNSKLIG SJUKHET på den här skådespelarens meritlista. Och det slutade i mord på hyresvärdinnan och strax därpå hans eget väl förtjänta dödsstörtning från ett hustak.

(Vågen som soltecken tycks ha uppenbara problem med mänsklig godhet eftersom dess intellekt verkar avklinga snabbt när man talar om högre ting. I testet av 216 ateister visar sig Vågen vara en av zodiakens mest primitiva tecken, trots att halva zodiaken nu har nåtts.)

Jag tror vi ser Domaren Saturnus i verksamhet i detta drama - för idioten valde den sämsta tänkbara tid i Saturnus knappt 30-åriga cykel för att rasa uv sig sin inre störning:Det var förstås Johnnys (bara namnet!) egen 30-årskris, Saturnus som nu var på väg att fullborda sitt första varv.

Problemet var bara att skådisen var född som Fredrik Reinfeldt fast bakfram, Sol och Måne i omkastade positioner. Men Luft och Vatten är dissociativt och eftersom Månen till Solen tecknar livslinjen eller vägen från präglat barn till mogen individualist, finns det separativa tendenser i själva livslinjen. Den kan spricka eller börja glida i olika riktningar när stress uppstår. Stess som t.ex. då tunga och mörka Saturnus fullbordar ett varv. 

Här kastar dessutom både den medfödda och transiterande Saturnus en tung och kontrollerande aspekt mot skådisens rotlösa och flackiga sinne i Vatten. Mycket Vatten kan ge en risk för missbrukarpersonligheter, det har bloggen tydligt upptäckte genom stickprov på nyhetsmaterial. Men även Luft och Vatten i osynk förefaller bära på den risken. Skådisen var hög på någon ny drog när han förvandlades till en bestialisk mördare.

Om man ponerar att mordet och dödsstörtningen inträffade vid lunch eller senare på dagen, befinner sig den transiterande Månen i Lufttecknet Vattumannen, vilket är ett naturligt väsensfrämmande läge för en som är född med sinnet i Vatten. "Underliga tankar" kan aktivera de medfödda Vatten-instinkterna. 

I normala fall Månens 2-2½ dygn snabba passage bara en tid när ett Vatten-sinne känner sig lite ur gängorna och inte presterar lika bra som vanligt, men här har vi alltså Saturnus tryck på Johnnys psyke. Och inte bara Saturnus eftersom Mars i samma tecken sägs bilda en kombination. Det var alltså "tryck" med "aggression" som hängde tungt över hans sinnelag - och hade så gjort en tid.

Jag vill inte ägna mig åt numerologisk spekulation, men indierna gör det tydligen själva i sin astrologi. Och det är faktiskt ett omen i sig (fast taget i sig i flugviktsklassen) att den passerande Månen stod i ett "åttondehusförhållande" till skådisens eget sinne denna dag och påföljande. "Åttan" har alltså en dödskonnotation genom zodiakens själva konstruktion.


Bonusspaning. Andra med samma Sol och Måne

Jag undrar om inte Sol-Vågen och Mån-Kräftan i kombination granskats förr? Nå, nu är datamängden större än 6.300 horoskop, och en snabb granskning av följande 43 tyder på en viss markering av mentala problem.

 • Johan Friedrich von Schiller;10.11.1759 - poet, författare (verksamheter som tycks dra nytta av slirigheten mellan Luft och Vatten...)
 • Samuel Coleridge;21.10.1772 - poet, romantiker, filosof
 • Oscar Wilde;16.10.1854 - poet, författare, dömd för homosexualitet
 • John Dewey;20.10.1859 - ateistisk pragmatist, filosof som föreslog "sekulär religion"
  Leon Trotsky;7.11.1879 - marxistisk revolutionär
 • Ezra Pound;30.10.1885 - poet, sjukt judehatande och inspärrad för sinnessjukdom
 • Felix Bloch;23.10.1905 - Nobelpristagare i fysik
 • Robert Monroe;30.10.1915 - radiostationsägare, ut ur kroppen-pionjär
 • Charles Bronson;3.11.1920 - skådespelare, dyster och av medborgargardetypen (Månen i Kräftan vetter ofta åt ren pöbelinstinkt)
 • Kurt Vonnegut;11.11.1922 - svart, sarkastisk författare
 • Hugh Everett III;11.11.1930 - kedjerökande ateistisk fysiker
 • Hans Furuhagen;12.11.1930 - författare, ateist
 • Pierre-Gilles de Gennes;24.10.1932 - Nobelpristagare i fysik
 • Adi Da Samraj;3.11.1939 - amerikan som blev guru av indisk typ
 • Olle Svenning;1.11.1942 - antimonarkistisk ledarskribent i AB
 • Larry Flynt;1.11.1942 - publicerade grövre och mer pornografisk kvinnoexponering än Playboy, skjuten och efter det förlamad 
 • Catherine Deneuve;22.10.1943 - fisförnäm fransk aktris
 • Philip Pullman;19.10.1946 - ateistisk religionshatande brittisk författare
 • Franz Schmidberger;19.10.1946 - katolsk extrempräst, hävdar fortfarande att judarna begick "mord på Gud"!
 • Göran Färm;17.10.1949 - journalist, svekfull sosse, numera lobbyist
 • Adde Malmberg;6.11.1955 - ståuppkomiker, av hård, kantig och inte värst trevlig typ
 • Kaki (Katherine) Hunter;6.11.1955 - skådespelerska (B-filmer)
 • Veronica Hart/Jane Hamilton;27.10.1956 - porrskådespelerska
 • Martin Timell;13.11.1957 - svensk manlighet
 • Stanley Tucci;11.11.1960 - skådespelerska
 • Hyapatia Lee/Victoria Lynch;11.11.1960 - porrskådespelerska, blev sinnessjuk
 • Saila Quicklund;31.10.1961 - (m)-styrelsen, ljög om kvinnors ökade inkomster under högerregeringen ("dissociationen" som medveten desinformation eller lögn)
 • Mårten Palme;31.10.1961 - nationalekonom
 • Kristina Axén Olin;21.10.1962 - (m) borgarråd, satt i Caremas "etiska råd" ("dissociationen" som total självlögn, att göra ett medan man lever i ett helt annat luftslott)
 • Yasmin LeBon;29.10.1964 - celebritet (ex-popstjärnehustru)
 • Anonym;18.10.1965 - kvinnlig it-konsult, otrogen natur i arv från fadern som spräckte familjen genom omtalad otrohet
 • Jack Phoenix;6.11.1966 - Bi-polär och medicinerad snubbe på nätet, hamnade på hans sajt och den var vettvillig
 • Kirsten Imrie;26.10.1967 - scandal beauty, modell, kokain etc
 • Keith Urban;26.10.1967 - Nicole Kidmans kokainberoende partner till countrymusiker
 • Carl-Michael Edenborg;27.10.1967 - förläggare, snusk och sexuell perversion i snygg förpackning. "Borgerskapets diskreta charm"
 • Katarina Barrling Hermansson;1.11.1969 - statsvetare, försvarade Reinfeldts partipiska (diktatorsfasoner - se boken "Knapptryckarkompaniet")
 • Claes-Henrik Julander;2.11.1969 - riskkapitalist, medgrundare till Pan Capital
 • Ryan Adams;5.11.1974 - hysteriskt överproduktiv musiker, svår tinnitus
 • Thaher Pelaseyed;10.11.1979 - politiker Gbg-(v)
 • Sarah Carter;30.10.1980 - skådespelerska
 • Lynndie England;8.11.1982 - torterade krigsfångar i Irakkriget
 • Johnny Lewis;29.10.1983 - densamme
 • Lindsey Von;18.10.1984 - sport, skidåkerska, glamourvacker

I mars 2010 lyckades jag sålla fram 56 fall med mentala problem ur min horoskopsamling. Idag finns det större fall på bloggen (402 brottsdömda) och det är uppenbart att så små tester är alltför osäkra. Hur många fler med psykisk sjukdom som en definierande del av deras öde som tillkommit på 2½ år har jag ingen aning om. Men om vi säger 6.300 kartor som kan fördelas på 144 kombinationer av Sol och Måne innebär det drygt 43 horoskop per kombination.

Frågan är om det inte är lite väl mycket galenskap i den här listan med just 43 personer? Mördare, sinnessjuka, lögnare? 

Eller kanske är det bara ett helt normalt tvärsnitt som avslöjar hur primitiv och ofärdig människan är när civilisationstypen är av "moderat" typ, dvs uppmuntrar till ett liv med dubbel bokföring och själviskhet som enda ledstjärna. I mina ögon finns ett klart problem när man mixar Kräftans symbol med rättrådiga Vågen, för Kräftan kan eller vill inte hantera ett intellektuellt perspektiv, och kidnappar ofta Vågens sociala talang och intellektuella kapacitet till att skapa efterhandskonstruktioner. Reinfeldt är ett typiskt exempel på en som gjord en dygd av simpel girighet och ett måttlöst "trygghetsbehov" (men bara för sin egen samhällsklass).

Om vi vänder Sol och Måne för att få Reinfeldts positioner, är jag säker på att vi skulle få lika mycket störda "celebriteter". Men Sol-Kräftan med Mån-Våg har, tror jag, redan förekommit i något äldre inlägg. (Det är så mycket information på bloggen nu att det knappt går att hitta tillbaka till gamla insikter! Och bloggaren glömmer t.o.m. bort fantastiskt tydliga bekräftelser på astrologins korrekthet.)

Tjurskallen Zidane, antik astrologi & kosmologi

Vad som började som en kommentar till en staty som förhärligar tjuvknep (SvD, DN) växte till en hel betraktelse över antik kosmologi och människans val att förbli djur eller nå Spelets nästa nivå!


Den dåliga förloraren Zinedine Zidane som i VM-final skallar en motståndare när loppet redan är kört genljuder av en djup - kanske evig - sanning. Nu har de underliga fransmännen förevigat händelsen som en staty? I vilket syfte? För att förhärliga bristfällig självkontroll?

Psykologen Jung kallade livets klockrena scener arketypiska ("urtyper") och han snodde egentligen bara Platons lära om att idéerna existerar bortom tid och rum. Periodiskt aktiveras de och på jorden hänger uttryckt på vilka personer eller byggmaterial som råkar finnas till hands. 

Den idealistiska västerländska filosofin står betydligt närmare t.ex. hinduismen än dagens sekulära människa och hennes "naturalism". Själva materialismen är i sig en platonisk form eller idé, och västerlandets nihilism som gång på gång skapar världskrig, recessioner och den starkes förtryck av den svage (se regeringen Reinfeldts politik) - hela väst kan i denna meningen sägas driven av en primitiv urprincip.Just den principen ser vi stiga i öster då Zinedine Zidane föddes. Oxens tecken ger en ofta en riktigt tjurig psykologi när dess fysiologiskt rotade medvetande rubbas i sina cirklar. Oxen kan vara ett av de tecken som mest av alla typer lyssnar in i den mörklagda biologiska realiteten för verkligen lever genom sitt "svallande blod". Som soltecken dominerar Oxen tillsammans med sin granne Väduren i bloggens studie av kriminell psykologi.

Oxen symboliserar den unga människans totala identifikation med sina fysiologiska processer, och innan gym-kulten drabbade de minst individuella av svenskarna, skulle man troligen ha kunnat hitta en överrepresentation av Oxar i sträckbänkarna, dyrkande sina egna kroppar eller egentligen Den Stora Destruktiva Modern.

För Jordmodern skonar ingen, hon är ett självdestruktivt system som bygger upp och bryter ner tillfälliga uttryck för sin nyckfullhet. Antikens tänkare kunde inte annat än beskriva vår värld som i klorna på den Irrationella Själen. "Vi", människorna, hade emellertid en del i den högre "Rationella Själen" som aldrig föds och aldrig dör.

Zinedine uttrycker intressant nog båda komponenterna i kosmos fallna hälft, den irrationella eller sublunära sfären. Syndafallet var från de himmelska sfärerna (ja, Venus är befolkad, men inte för vår begränsade blick). Fallet ledda ner i det mörka hål som är sfären under Luna och i horoskopet ser vi i måntecknet Kräftans alggröna Vatten krigaren Mars bokstavligen fallen. Eftersom Månen själv befinner sig i ideologidriven Luft uppstår ett glapp mellan den irrationella och den rationella sfären.

Zinedines Mars ger en ännu mer vanartig variant på Reinfeldts Sol i Kräftan (och Måne i Vågen), vilket förklarar varför Sveriges statsminister har en så huvudlös politik och enbart sätter ord på den primitiva och näriga människan. Att sätta en värdig agenda för Sverige som inte stannar vid skattesubventionerade restaurangbesök för de "etniska svenskarna" är bortom hans kapacitet.

Men Kräftan är den osynliga Naturen, Vattnets princip som, när det faller som regn, får den mer grovt fattade Naturen att blomstra. Oxen som vårt stabila (fast egentligen inte) materiella substrat innehåller här den hårda och dominanta Saturnus i öster. Men det är naturligtvis Satans huvud, den onda stjärnan Algol, som är spektakulär här. 

Om franska AstroTheme har en korrekt tid på Zinedine skiljer det bara tre grader från en exakt konjunktion och fotbollsspelaren blir därmed en intressant variation på en annan buffel, den stånkande, sex- och spritgalna Charlie Sheen som verkligen gestaltar Oxen i all dess sensualistiska primitivism, men med humor! Saturnus har ingen humor alls, och i första huset har vi andra exempel på detta: monstret till premiärminister Margaret Thatcher (som f.ö. startade ett krig).

Zinedines tilltag i VM-finalens döende sista sekunder beskriver perfekt den negativa polariteten eller Satan som Korrumperare. (Finalen fick verkligen en ful eftersmak!) Ytterst sett är alla Vatten- och Jordtecken "tärande" eftersom de konsumerar Livet. (Själva anser de sig i lika hög grad som andra bygga upp imperier - se Kamprads horoskop - men detta är inte himmelsk kreativitet utan bara ett plockade med redan tillgängliga råvaror. Till sist kommer även dessa sandslott att spolas bort). 

Det är Eld och Luft som från ovan, från den himmelska sfären, gav den första förutsättningen för själens upplevelse av Livet i den materiella världen.

Själen själv kan associeras med Luftelementet, men den här pre-existerande "strukturen" började verka i vårt solsystem först när Ljuset plötsligt lyste fram i formen av solen. Fastän antik kosmologi utgick från Jorden som sitt kosmos medelpunkt tycks de mest slipade tänkarna ha vetat hur det egentligen förhöll sig. Att jorden är rund likt alla andra himlakroppar sägs rakt ut i flera filosofiska texter.

Frågan blir förstås om inte Underjorden eller Dödsriket uppfattades som en rörelse INÅT, in i planetens Jordens eget icke-materiella själsliga djup. Helvetet är inte på Jorden (även det kan upplevas så), utan i Jorden. Men inte i dess glödande kroppsliga innanmäte utan i dess egen själ. Den onda stjärnan Algol i början på Oxens stjärnbild kan vara den tidiga människans sätt att för sig själv beskriva att ondskan kommer ur materiens egen rot! 

(Filosofen Empedokles kallade de fyra elementen för "de fyra rötterna" och tycks ha visualiserat dem som aktörer i varsin ringhörna. När de gav sig in i leken blandades de i olika kombinationer och vid kosmos undergång - eller vid en människas död - upplöses den tillfälliga manifestationen och de fyra elementarvarelserna ställer sig åter i sitt eget hörn i väntan på att bidra till nästa manifestation.)

Kommande manifestationer ligger som "aktivt karma", alltjämt laddade positiva handlingar som inte neutraliserats genom en exakt motåtgärd. 

Innan alla solsystem uppstod, var och en med en central ljuskälla (en levande andesjäl), fanns bara det kosmiska rummet eller etern. Det är därför antik grekisk filosofi ansåg att universum aldrig har startat med något Big Bang utan alltid har funnits. Likt hinduismen ansåg en del greker att världsalltet periodiskt drogs in i en världsbrand och förintades innan det "återvanns" och föddes på nytt. 

Det är en intressant fråga om antikens tänkare visualiserade detta eteriska rum som rumsligt, för det krävs ju fysiska kroppar för att kunna mäta upp ett rum! Kanske har Jesus och Buddha och flera andra svaret: antikens tänkare visste att himmelriket rymdes inuti ett sandkort eller i en människas handflata. Det följer överhuvudtaget inte några den rumsliga tankekategorin!

Det är tack vare det ständigt närvarande substratet Eter som alla föregående händelser bevaras mellan väldsallten som "karmiska spår" - precis som de ovetenskapliga neurologerna numera pratar om "minnesspår" i hjärnan fast minnet överhuvudtaget inte lagras i den enskilda fysiska kroppen. En människas tankar och handlingar sparas som intryck i etern och därifrån uppstiger gamla synder och meriter i nya kombinationer med andra intryck från andra föregående livscykler när en själ ska till att återfödas. 

I den astrologiska versionen såg man detta som att själens utträde ur etern och inträde i vårt solsystem började vid dess form, Saturnus. Sedan sjönk själen ner genom de himmelska sfärerna och klädde på sig osynliga kroppar vid varje planetär station innan hela härligheten till sist knöts ihop i en köttsäck, Moder Jords bidrag med det materialistiska perspektivet.

Hur kunde då Zinedine Zidane bli en så klockren illustration för brutaliteten i Jordens själ? Man kan ses statyn som förevigar hans låghet genom den fallna krigaren, Mars i Kräftan är känd för sina fega tjuvnyp och fulknep, Humanisternas ordförande var antingen totalt okunnig eller också ljög han medvetet för några år sedan om att parapsykologin saknade positiv evidens för sin sak. Där ser vi den fallna Mars i instinktiva Kräfta i attack mot Saturnus i Vattumannen. Låga instinkter skadar eller söker gå till storms mot strukturerat tänkande eller ideologier: Humanisternas fega krigföring mot religion, astrologi och parapsykologi. 

Med Zinedine är födelsetiden känd och man kan dessutom se hur den här problematiska aspekten skadar honom: Mars attackerar tionde huset för en människas ryktbarhet och Vattumannen i tionde vetter ut mot hela kosmos, mot hela mänskligheten. Zinedine har förevigats som staty som den arketypiska skitstöveln, som en illvillig bufflig Oxe anfrätt i sitt inre av Satans huvud, en slags kronisk inbyggd vägran. 

Naturfilosofen Aristoteles ansåg till exempel att den primala materian var identisk med ren ondska eftersom den inte förmådde ta till sig ens de simplaste av Platons former (Platons "Det Goda", den perfekta formen, kan således sägas stå i ett dialektiskt förhållande till Pur Ondska, och tankarna går direkt till den judiska mystiken där Ljusets och Mörkrets krafter eller andar båda utgick från den Gud som själv stod ovanför all relativitet men där naturligtvis Godhetens form eller arketyp leder till positiva upplevelser och avvikelsen - eller själens uppror mot Gud och påföljande syndafall som involverar själen i allsköns problem.

Men pga. av dess fullständiga oemottaglighet för ens den svagaste ljusstrimma blir också urmaterian för evigt osynlig och för Aristoteles i princip bara en abstraktion. Då det finns grader i helvetet kan man dock på goda grunder hävda att antikens astrologiska tänkare ansåg Oxen, det första av de tre Jordtecknen, representera den mest primitiva formen av dem alla, sista identifierbara entiteten som mottagit en ljusstrimma eller en form: "Jordelementet". Det är ett levande väsen i sin egen rätt, en elementarvarelse.

Tekniska noteringar om Zinedine Zinedans horoskop:

Oxen som stigande tecken är fascinerande eftersom indisk astrologi håller dess egen härskare, den kontaktbyggande Venus, för att vara en "verksam illgärningsman". Bloggen har dryftat den här gåtan tidigare utan att riktigt hittat fram till logiken.


Utifrån det ovan sagda, kan man dock fundera lite över den klassiska filosofins absoluta ondska, dvs pur materialitet, med vilket vi idag skulle mena ett dött ting, ett ickebiologiskt föremål. Eftersom vi är under Satans välde t.o.m. normaliserar vi de döda tingen och hyllar materiella prestationer som åtråvärda. Vår kulturs brutalitet ses dagligen i svenska tidningars rapporter om den ekonomistiska högerregeringens förgrovande inflytande över Migrationsverk och allehanda andra frågor som involverar levande människor. 

Det är ondskan som angriper den godhet som människan ytterst är ett uttryck för, de döda jagar judaspengar - 30 silvermynt - genom att varje dag förråda sig själva och andra i jakten på en verklighetsnivå som antikens bästa tänkare med rätta hånade. Är det värdigt en människa att ränna runt ett helt liv efter pengar för att köpa sig materiell komfort och en högst illusorisk frihet? I slutändan hånskrattar Jordmodern och maken Satan åt den dumma själen, NEGATIVITETEN har lyckats i sitt uppsåt som den energitjuv den är. En lägre livsform lever genom att besätta en högre livsform.

Jord och Vatten producerar inget, de är tärande element. Bara om man tappat bort de två högre elementen helt och hållet skulle man falla för myten att närigheten skulle vara produktiv. (Och på den urartade nivån befinner sig västerlänningarna för närvarande.)

Zinedines Oxe i öster är alltså närmare associerat till den totalt objektifierade människan - hon som bara ser sig som x antal kilo kött som drivs via någon slags biokemisk process. Detta är inte ens intelligens ur antikens perspektiv, det är total demoni. "Satan är deras fader", hör man gång på gång ur det ovanligt våldsamma Johannesevangeliet, vilket tyder på att delar i den här texten ligger mycket nära den ursprungliga läran som också finns bevarad i Dödahavsrullarna. 

Den första kristendomen var naturligtvis inte "kristen" enligt senare definition, den var mycket kosmologisk och röjde vilka djupa intryck judarna tagit av omgivande kulturer, inte minst de babyloniska astrologerna. (Rent teknisk var judendomen vid den här tiden inte helt renlärig eftersom de hade heliga texter som fördömde grannfolk för deras dyrkan av planeterna som gudar. Den här judiska riktningen höll dock distinktionen klar mellan den bortomkosmiske guden och de "makter" som verkade i världen.

Varför Oxen i öster står i negativt förhållande till sin egen härskare Venus kan således lösas filosofiskt: att associera sig (Venus) med denna urprincip är som att be om att dö. Det är en falsk allians eller identifikation. "Köttet kommer aldrig att få ärva himmelriket" varnade Jesus (med nyssnämnde gåtfulla filosofi) men det är just äktenskap med den onda materian - med Satan - som Oxen tecknar! 

I Zinedines fall är det bara alltför tydligt: han har den verksamt onda Venus hemma i sitt negativa härskarläge och i första huset, huset som tecknar den egna fysiska personen. 

Att detta tjänande, denna identifikation med det som bara ett steg längre bort är ren Ondska, samtidigt skänkt honom framgångar, det vittnar Saturnus i första huset om. Saturnus är en dominant planet och för Oxen i öster en "verksam välgörare" trots att den för jordmänniskan essentiellt är en illgörare. Den tilldelar kroppen en portion tid och sedan skördar Saturnus människans liv. 

Detta beror på att Saturnus också är själens form, och själen är inlåst i denna tillfälliga värld och måste gå igenom hela den historiska processen. Själen kan inte fastna på ett ställe. (Vissa antika skolor förnekade möjligheten att lämna kretsloppet, andra menade att det var möjligt, men bara med små myrsteg och över loppet av flera jordliv alla dedikerade till den uppgiften.)

Det är dock inte Saturnus som har sista ordet i Zinedines horoskop eftersom Venus har ett högre talvärde i sin placering. Det går faktiskt inte att bräcka en planet i den 30e och sista graden. Detta är horoskopets atma karaka. Själens orientering är därför ond, ju mer man gräver sig förbi det första budskapet om en stark dominant tjur (Oxe + Saturnus). 

Fransmannen som gjorde statyn valde det ytliga Saturnus-budskapet, en urstark tjur som attackerar. Men just under ytan på detta saturniska "äremonument" (Saturnus äger Zinedines tionde hur för "ära" och "status i det offentliga") finns störningen från den svaga Mars och dess fula tjuvnyp. Och skallandet är förstås statyns verkliga motiv vilket ger oss "dissociationen" mellan Vatten och Luft, en märligt "dissociativ" eller schizofren staty som berättar två historier samtidigt. 

Tänk om en annan kultur såg statyn och trygga den här kulturen hyllade fysiska angrepp på medmänniskor. De skulle ha rätt, för så här ser västerlandets officiella människosyn ut. Det var bara det att före den 11 september hade den vite mannen glömt vilken best han är men dold bakom det ekonomiska krig som den näriga marknaden kämpar. 

Det är svårt att ens i tanken föreställa sig den ofattbara skuld ("dåligt karma") den vite mannen nu hopat sig i sin kolonialisering av övriga världen, hans sätt att suga ut andra folk för att kunna shoppa mycket och billigt i sin verklighetsfrämmande lilla skyddade verkstad.

Zinedine Zidanes horoskop skulle lika gärna kunna vara kartan för en ond imperialist, driven av Luft eller en ideologi innerst inne, men en ideologi som är en vulgär och störd version av naturalism och Darwins skröna om hur de bäst lämpade lever vidare. Sanningen är att alla lever vidare och att det är individens moral som avgör om man närmar sig bestens mentalitet eller växer ut kläderna och behöver en större, rymligare, mer generös och kosmisk klädnad. Ett luftigt DiLeva-plagg?