Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 augusti 2012

Zeus Soterios och gårdagens människotyp

[En fristående fortsättning till Vilka zodiaktecken är penningfixerade och som utmynnar i ett intressant och statistiskt signifikant resultat av studiet av 270 vd-horoskop.]

SvD/Näringsliv drar fram en av de tre Doktor Domedag som jag hittills noterat, schweiziskfödde Marc Faber, vars citat om USA:s tillstånd (2008) på Wikipedia är värt att återge här:

Det federala styret sänder var och en av oss en skatterabatt på 600 dollar. Bränner vi pengarna hos Wal-Mart, hamnar pengarna i Kina. Spenderar vi dem på bensin går pengarna till araberna. Köper vi oss en dator är det Indien som kammar hem dem och Mexiko, Honduras och Guatemala om vi köper frukt och grönt. Inhandlar vi en bra bil går pengarna till Tyskland men köper vi värdelös smörja tjänar Taiwan på det. Inte en dollar går tillbaka till den amerikanska ekonomin. Det enda sättet att hålla pengarna hemmavid är att spendera dem på öl och fnask eftersom det är det enda som USA fortfarande producerar. Jag har dragit mitt strå till stacken.

Kunde den här satiriska dolkstöten komma någon annanstans ifrån än det himmelska Luftelementet? Räknar man likt indierna norra månnoden men inte södra som en aktiv kraft, har den antika astrologin åtta positioner att fördela på de fyra elementen. Vid Fabers födelse är sex av åtta planeter i Luft.Så varför "dr. Doom" - är det för att han har rätt som det överblickande Luftelementet brukar ha? Eller för att han, alla höga konceptioner till trots har sinnelaget (Månen) klistrat vid den materiella landbacken (Stenbocken/Jord)? Han ger dock inget som helst intryck av att vara en idealist eller förespråka en ny världsordning trots Solen i den kommande tidsålderns tecken, Vattumannen.

Den negativt polariserade Månen är faktiskt en kandidat till hans dysterhet om världsekonomins utsikter i kapitalismens yttersta dagar (när Vattumannen kommer, kommer alla världens religioner och vakna individer att känna igenom honom som sin egen och kalla honom vid sitt namn).

Månen i realistiska och jordnära Stenbocken ägs ju faktiskt av Saturnus som här verkar från den merkantila Tvillingarna och således är luftburen och kapabel att se bortom den lokala horisont som begränsar landkrabborna. Vad denna Saturnus tillför sinnelaget (som måste röras förrän människan kan yttra sig) är enligt kartan idel elände! I den 26e graden är visserligen Saturnus horoskopets längst fortskridna grad (och här i dubbel bemärkelse "gammal är äldst") men i sitt följe har den två olycksplaneter, Mars och äregiriga norra månnoden (Drakhuvudet).

Men skulle kunna beskriva Mars och Drakhuvudet i handelsmannatecknet Tvillingarna som den onda, globala marknadskapitalismens eget signum. Och eftersom historien redan är känd, att Drakhuvudet kommer att dra gudarnas vrede på sig för sin brist på tygel, sin omåttlighet och inbillning att den dödliga tillhör de odödliga, vet både du och jag och doktor Domedag att Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs och Svenskt Näringslivs doktrin och att låta kapitalet sköta sig självt, är döden för västcivilisationen. Faktiskt en produkt av västcivilisationen, så det är inte mycket att tillägga.

Men ett horoskop blir tydligare ju fler detaljer som stämmer in i ett skönjbart tema. Och om sinnelaget i Stenbocken i sig tenderar mot negativitet (Saturnus är dock melankolins och depressionens planet), och inget i Saturnus näromgivning lättar upp, så går botten formligen ur det här himmelska partituret när man undersöker handelsmannen Merkurius själv.

Tvillingarnas härskare Merkurius är fallen, vilket innebär dess placering i den världsliga förlorarens tecken Fiskarna. Och Vatten är kallt och tillhör astrologins negativa polaritet. Vattnet faller neråt. Vi kan därför sluta oss till att basen för Tvillingarna, för fri handel som idé inte bär. Här är den egentliga roten till Marc Fabers missmod. Det ligger i det giriga Vattenelementets instinktiva och irrationella natur. (Det är väl apropå domedagsprofeter att erinra sig att Fiskarna också är kända som martyriets tecken, dvs de frambär vittnesbörd.)

På ett sätt säger pessimisten bara att "allt gott måste till sist nå ett slut", men det intressanta är alltså att Faber är född Vattuman men talar utifrån "den läckande osunda girighetssjälen" som mänskligheten i 2.000 år slavat under. Tiden har kallats "Fiskarnas tidsålder" och Jesus låg förundransvärt rätt till i sitt löfte att göra alla till "människofiskare". Det är nu, under några hundra diffusa år när Fiskarnas kalla och kaotiska vatten ger upp till förmån för Vattumannens höggradigt organiserade världsstyre med Människan (Vattumannen) i centrum, som ett gammalt system bryter samman och ett nytt kommer. 

Men Marc Faber är så lågt sjunken, som alla krämare och profithungrande företagare med blott djurets själ aktiv i sina kroppar, att han inte kan kliva ut ur den snäva ekonomiska verklighet han alltid befunnit sig och se vad som EGENTLIGEN håller på att hända med jorden och mänskligheten. 

Detta är större är de små ekonomisterna Borg och Merkel ens kan föreställa sig eftersom de saknar adekvata tankekategorier för det som håller på att hända mänskligheten.

Om det kommer att göra ont? Skriv upp det. Det är en hel mänsklighet som går under just nu (i väst), i förberedelse för nästa mänsklighet, den mogna kollektiva socialt demokratiska människan. Bäva månde själviska och profitlystna högermänniskor som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. De har inte heller fattat att världen just nu genomgår ett "nivålyft" och att Vattumannen betyder att mänskligheten globalt kommer att koppa sig samman, land med land och individ med individ.

Internet är ett tecken på att vi är på väg och de senaste tjugo årens globalisering av marknaden med den girighet som nu uppstått i var man den sista dödsryckningen som den giriga djursjälen (Vatten) i människan.

Går tankarna om den irrationella själen inom näringslivet att påvisa med annat än löst tyckande? 

Jag har samlat 270 horoskop för vd:ar och styrelseordföranden, i huvudsak "stora namn" men också en handfull av små entreprenörer med (ännu) mer modest verksamhet. Styrelseordföranden inkluderas eftersom dessa inte sällan är företagsledare men sprider ut sig på så många ställen det någonsin är möjligt för att dra in ännu mer pengar utan att anstränga sig överhövan.

Min hypotes inför den här materialinsamlingen var vag, men baserades på hur jag i många blogginlägg noterat hur Vattenelement tycks vara problemet med människor som aldrig får nog (profitmentalitet, slaveri under sina begär). 

Det är något i den vegetativa själens kyla som får den att bära sig illa åt och ständigt vara på jakt efter tillfredsställelse. Fredrik Reinfeldts "drivkrafter" som han likt en djävul tog sig för att söka aktivera hos sjuka och arbetslösa genom att ta ifrån dem t.o.m. deras grundtrygghet, handlar för amöbor likt honom själv enbart om att hålla det dödsfruktande och begärande Vattenelementet varmt (och liknöjt). En organism utan mänsklig värdighet är bara ett djur som klöser och har sig och - med Reinfeldts "arbetslinje" - kan förmås att degraderar sig hur djupt som helst för lite mat i magen. Det ska till ett djur helt utan mänsklig värdighet att skapa en sådan här "arbetslinje"!

Så länge Reinfeldt behåller makten är han, ett typiskt vattendjur, således själv lika liknöjd som de svenska soffliggare han ser i sina onda fantasier, och han kommer aldrig mer att producera en skapande tanke. 

Lustigt nog anklagas nu Obama i USA för samma trötthet som Reinfeldt, och båda männen är födda samma dag (men inte samma år), i Vattentecknet Kräftan som inga andra ambitioner har än att skaffa sig en trygg liten vrå. Kan någon spetta loss Reinfeldt ur Rosenbad? Där har han förskansat sig med en stab av pr-agenter med uppdraget att säkra det här vegetativa krypet ytterligare en mandatperiod genom att ännu en gång dupera vad sagda vattendjur så träffande kallade "Det sovande folket" i sin människoföraktande bok från 1993.

Vad visade då de 270 entreprenörs- och vd-horoskopen? Jo en anmärkningsvärd överbetoning. Den profithungrande företagartypen tycks uppstå i ett speciellt tecken - ett Vattentecken vilket således bekräftar det mönster som skymtat över tre års bloggande (för den som läst tillräckligt många inlägg). 

Det är ingen slump att "svampar" som Whitney Houston (både Sol och Måne i kallt Vatten) kör skiten ur sina liv genom att ha fastnat i ett kroniskt "konsumtionsläge", den irrationella själens dominans märks också på dem som söker sig till näringslivet där de stora pengarna finns. 

Men där jag med den romerske astrologen Manilius (1a århundradet) hade gissat på Kräftans tecken, Månens tecken och "begärens moder", där kom återigen den tanken på skam. Se inlägget i länken för den första falsifieringen av tanken att BEGÄRETS MODER, Kräftans tecken, också är den princip förverkligar den irrationella själens omåttlighet. Faktum är att lite eftertanke skulle kunna klargöra det: Kräftan står för naturens självprotektionism, vätan hindrar elden för att torka ut livet, natten kyler ner dagen. 

När både Löfven och Reinfeldt gillar tanken på att göra sig personlig vinst på sjukvård är det den rena stupiditeten vi hör tala. Kräftan, som helt saknar urskillning, och enbart ser till sin egen överlevnad. En nobel själ skulle svälta för sin övertygelse, den möjligheten tror jag inte ens finns för dem som drivs direkt från den nutritiva själen!

Så vilken Måne, vilket sinnelag är det som driver människor till vd-positionerna, där de stora fångsterna kan håvas in? Att det är Vatten är redan avslöjat men det är inte Kräftan, som i sitt normaltillstånd som Reinfeldt blir en av "det sovande folket" så fort den nått sitt mått på trygghet inför morgondagen. Är det då Skorpionen eller Fiskarna? Svaret är givet för den som kan sina planeter. Den förra behärskas av Mars och den senare av Jupiter.

Tecken
270 vd &
styrelseordföranden
antal antal
27 14
20 24
19 22
26 28
18 23
21 20
22 17
26 25
15 24
24 11
31 27
21 35
Snitt:
22,5
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=14 e.
>=32Varför utmärkte sig inte ett enda tecken för en påfallande tendens att söka ledarskap när Solen passerade tecknet? Innebär inte detta en falsifiering av påståendet att Solen i härskarläge i Lejonet är ledarskapspositionen framför andra?

På den andra frågan: Ja, det kan tyckas som om astrologin förmedlat en felaktig bild av Lejonet som den självklara ledaren! 

Samtidigt måste man fråga sig om dessa i många fall stormrika och inte helt ärbara vd-namn jag samlat in verkligen skulle hålla måttet för vad den gamla astrologin menade med ledarskap. Lejonet är orienterad mot människor (den stirrar mot Vattumannen - folket som helhet). Det argumentet faller dock när man erinrar sig att Vattumannen i indisk tradition också står för (ansamling av) förmögenhet. 

Vattumannens krus innehåller inte nödvändigtvis vatten. Aquarius eller Water Bearer är inte ens tecknets ursprungliga namn utan tillkom senare, i väst. Det babyloniska namnet är "Den Store" (kanhända den kosmiska Människan). Jag har tidigare argumenterat för att kruset symboliserar Alltet, dvs den kosmiska luften, det kosmiska rummet eller rymden. Gränsdragaren Saturnus härskar över tecknet och definierar krusets volym. Kosmos är inte oändligt! Men olika människor har definitivt olika stora "världsbilder" eller mentala rum att leva i, beroende på hur de som mikrokosmiska variationer på tema är konfigurerade.

Eftersom Sol-Lejonet i teorin är All-Seende, dvs den sfäriska Solen (symbol för den perfekta själen) sänder ut strålar åt alla håll, är zodiakens opposition en schematisk förenkling. Solen befinner sig i själva verket i centrum av Vattumannen eller dess krus, upplysande kosmos i alla riktningar.

Symboliken är så mycket större än en fattig vd som berikar sig! Och det är också möjligt att man går för långt om man tillskriver tecknet Vattumannen "stor materiell rikedom" även om det naturligt ger sig om kruset är det kosmiska Alltet som rymmer allt som kan rymmas. Det är den indiska astrologins 11e hus som står för förmögenhet och man kanske inte ska utgå från att husen är helt identiska med deras korresponderande zodiaktecken. Tecknen är himmelska och drivande "principer", husen indikerar konkreta ämnen i vår värld.

Likväl saknas det bara en vd/styrelseordförande i Vattumannen - "förmögenhetsansamlaren" för att nå statistisk signifikans och bara det, att det är Vattumannen som snuddar vid gränsen, är intressant. 

Men teoretiskt är det inte Solen som är intressant för frågan om hur begäret driver vissa att söka ledarskapspositioner där pengarna finns. Solen är högre än Månen och det är när Solen såsom livsuppdraget strålar igenom den sublunära sfären som dess orientering kan dra på sig den vattniga och giriga lägre själens tendenser. Att Kaos bor granne med Gud bekräftas storligen när vi tittar på Månens kolumn och upptäcker att penningkåta chefer och entreprenörer står som spön i backen i Fiskarnas tecken, men att grannen Väduren är signifikant ointresserad av att gå den vägen. 

Ännu en gång visar sig alltså den filosofiskt böjda Månen i Väduren stå över penningen, Djävulens förledande morot för de fallna själarna! (Se återigen länken till föregående test.)

Varför Fiskarna kan kopplats till kaos och Väduren till Gud har tidigare behandlats som separata frågor. Men Solen (Gud) förhärligas som sagt i sin Son enligt den kristna treenighetsläran som är baserad på filosofisk-astrologiska tankegångar. Solen är "upphöjd" i Vädurens tecken och läran om upphöjelser och fall tycks gå ända tillbaka till den ursprungliga babyloniska astrologin (spåren är dock svaga).

Fiskarna är metafysiskt ett kaostecken och Vattenelementet är här sattviskt, dvs i rörelse mot ett fokus. Men dualiteten i tecknet antyder två olika virvlar, en är "vägen ned" eller syndafallet och den andra är "vägen upp" eller reningen från den irrationella djursjälens besmittelse.

Det verkar sannolikt att alla dessa människor i hungern efter de ledarpositioner som bär rikedom i sitt sköte har sinnelag (Månen) i den av Fiskarna som virvlar neråt, mot inkarnation på jorden, vilt drömmande om att det skulle vara i den här öknen den verkliga Rikedomen står att finna! Kan man misstänka att t.ex. klostermunkar och nunnor också skulle ha en överrepresentation av Månen i Fiskarna, men då den fisk som reverserat riktningen och nu simmar hemåt bort från Jordelementets degraderande nedsmutsning?

Hade det stannat vid två signifikanta avvikelser, en över- och en underrepresentation exakt där zodiaken slutar för att genast starta om (även detta är på ett dunkelt sätt talande), hade det varit perfekt. Men nu sällar sig också sinnelag i Stenbockens tecken till dem som antingen inte är intresserad av chefskap och stora pengar, eller kanske saknar kompetensen (det är överlag mycket framgångrika personer jag noterat i min datasamling - de ledare som man läser om nationellt eller internationellt).

Jag tar det som ett tips från studiet av cirka 100 moderata politikerhoroskop och lika många sossehoroskop att det rådde skriande brist på moderater födda i Stenbocken men en signifikant överrepresentation av Sol-Stenbocken bland socialdemokraterna. Detta är logiskt. Moderater representerar principiell egoism och avskyr därmed staten - Stenbocken representerar just makt och fördelning av resurser (folkets skatteinbetalningar som de folkvalda investerar i folkets väl). Det var därför exceptionellt logiskt att hitta de många solarna i Stenbocken hos (s)-märkta politiker.

Följer man den ledtråden blir det genast mer begripligt varför den begärsfyllda Månen i Stenbocken saknas bland de rika vd-typerna. Månen i Stenbocken må kallas tråkig och formalistisk (och mycket annat), men den är uppenbarligen också påfallande fri från girighet. Det här skulle man kunna förklara med att kombinatet Måne + Stenbock är en kortslutning eller självmotsägelse. Månen är en underdog och Stenbocken den födde envåldshärskaren. Det är mycket möjligt att instinkten (Månen) att underkasta sig en Stark Ledare (en Sol i Stenbocken) är så uttalad att just det här sinnelaget skapar en usel ledartyp som därför sällan märks i mediernas skriverier om de stora och framgångsrika!

Inte heller denna test har slutgiltigt "bevisat" astrologins giltighet, men den är en pusselbit i ett växande mönster där ständiga bekräftelser ges från andra tester. Att Månen i Väduren visade sig filosofiskt intresserad i ett test och omvänt kallsinnig (underrepresenterad) i frågan om Pengar antyder att pengagruppen med 128 bankmän m.m. kanske ändå inte är helt väsensskild från den här gruppen av vd:s och entreprenörer. 

Det förstås en möjlighet att de filosofiska Månen i Väduren representerar "gamla själar" som attraheras av Jaget i en djupare mening, den "upphöjda" Solen i Väduren som sinnets relation till Gud, själen och de stora frågorna. Bristen på Måne i Väduren bland bankfolk och vd:s skulle dock kunna förklaras med att Väduren är debutantens tecken och generellt står för en så ungdomlig och egocentrisk natur att ledarskap ännu är en framtida uppgift. Därav underrepresentationen. Månen i Väduren känner ännu inget begär efter något mer än friheten att vara till och upptäcka saker i sin egen takt.

Den påfallande ansamlingen av Månen i Fiskarna hos framgångsrika företagsledare öppnar dock för ett problem som någon kanske redan noterat: Fiskarnas tecken symboliserar ju "världsliga förluster", "offer" och så vidare! Och bloggen har ju tidigare kontrasterat just den profitsugna lilla åkerbrukaren Jungfrun mot det ständiga hotet att "främlingen" mittöver (Fiskarna) ska komma som en översvämmad flod och erodera frukten av det egna arbetet på den egna skörden/vinsten. Vi har noterat främlingsfientlighet i mängd längs den här axeln och i det perspektivet har Fiskarna verkligen indikerat flyktingar, båtflyktingar på drift, människor utan en egen fast åkerlott. Jungfrun blir då den imbecilla lantisen som inte klarar att hantera "befruktningen" när nytt friskt vatten når den lokala miljön. Jungfrun visar då sin dåliga sida och börjar diskriminera mot det främmande.

Men i samma berättelser hör vi ju nu att Fiskarna kommer med potentiell fruktbarhet, deras vatten skulle kunna få Jungfruns åkerlott att blomstra som aldrig förr om inte Jungfrun var en Stenbock i miniatyr, en kontrollhysteriker som vill ordna allt på sitt vis.

Och det är mycket möjligt att ZEUS SOTERIUS, dvs den räddande Jupiter som var uppställd som staty i det antika Greklands hamnar är ett eko av att Jupiter i Vatten verkligen är en fertil influens. Sjömän och handelsresande kom säkert tillbaka från sina utfärder under Jupiters beskydd, och många gånger rikare än de var då de for! Här är de gröna fingrarna. Trädgårdsmästaren Jungfrun skulle inte kunna existera om det inte vore för den välgörande Jupiters vattniga läge i Fiskarna mittöver. 

Det är med andra ord precis samma komplexa situation vad gäller vd som i inlägget om horan och madonnan, om flickor som säljer sina kroppar (och själar?) för klirrande mynt. Det testet bestod bara av 72 s.k. glamourmodeller, men fyndet av Mån-Fiskarnas dominans bland de 270 vd-typerna bestyrker att fyndet av samma Måne dominant bland unga kvinnor som säljer sina kroppar för att komma åt pengar. En vd är med andra ord per definition en hora och därmed stämmer trots allt Fiskarnas epitet "samhällets olycksbarn". De verkligt rika i vår värld avslöjar genom sin strävan att de är de största förlorarna av alla.

En av dessa Mån-Fiskar är Bill Gates, f.n. (tror jag) "bara" världens tredje rikaste människa. Men han visar förvisso att de flexibla fiskarna har det i sig att hoppa från den nedåtgående strömvirveln till den uppåtgående. Han har nu blivit en världens välgörare och filantrop av rang! Horan/madonnan (helgonet) är som sagt två sidor av samma mynt.

*****

Se också Bush & Persson - om att vilja tjäna på jorden, som mot slutet knyter ihop det här fyndet med en av många diskussioner på bloggen om varför profittänkande tillhör Fiskarnas motpol Jungfrun.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar