Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 26 augusti 2012

Vilka zodiaktecken är penningfixerade?

[Lång text, 3.400 ord, med en kvantitativ studie och resonemang om fynden.]

Här är en genomgång från i juni som blev liggande. Jag genomsökte då de cirka 6.100 horoskopen efter dem som flaggats "ekonomi eller finans" -  människor som dragits så starkt mot pengar att det blivit deras profession vare sig som nationalekonomer som är nöjda att låta fingrarna spela över kalkylatorknapparna eller giriga bankmän.

Här finns också stormrika investerare som George Soros och en handfull svenska ekonomer som valt politiken - t.ex. socialdemokratins nya svekfulla Magdalena Andersson, som likt Löfven låter exakt som Moderaterna. Nu när Reinfeldt skapat fattigsamhället är inte Andersson karl för sin hatt att höja folkets moral igen, siffernissar är kroniskt vekryggade!

Läs AB:s Karin Perssons troligen korrekta uttydning av vad Magdalena Andersson mumlade om Reinfeldts nya förnedringssamhälle. Hon låter precis som Moderaterna som alltid i alla kniviga frågor flyttar fram lösningen på obestämd framtid.

Att klumpa ihop så här vitt skilda kategorier under "pengar" är möjligen en artificiell gränsdragning. Rubriken "företagsamhet" i min primitivt arrangerade datasamling innehåller många personer som kanske egentligen bara stirrar på penningen och rikedomen. 

Jag har sett förskräckliga exempel på näringsidkare i mitt liv som inte bryr sig ett dugg om vad de säljer, allt de är ute efter är vinsten. Men det är hopplöst att sålla ut dessa ur gruppen av de "företagsamma", det skulle kräva tidkrävande efterforskningar av de egentliga motiven hos var och en.

En viss logik ligger det i vilket fall i urskiljandet av dem som inte ens skapar en produkt för marknaden utan bara går rakt på pengarna eller sifferbollandet som sådant. Företagsamhet är inte detsamma som en dragning mot Penningen, det är två helt olika orienteringar.

En helt annan kategori är "brottsdömda", och från den gruppen hämtade jag en och en ett trettiotal som gjort sig skyldiga till ekonomiska brott. Extremisterna bland bankfolk och nationalekonomer så att säga...

Skälet till den här studien var det att se om de spontana intrycken av vissa zodiaktecken som ofta förekommit på bloggen i mindre smickrande ordalag också skulle dyka upp när man slutar gå som katten kring het gröt och direkt ställer upp avguden PENGARNA som fokus för frågeställningen. 

Flera gånger har t.ex. Månens eget tecken Kräftan förts på tal. Den "nutritiva" eller "irrationella" själen blir aldrig mätt och tycks många gånger slå över i samlarmani. Ett tidigt exempel var bankchefen Annika Falkengren över vars fällskärmar det lättledda folket stormade för några år sedan, bara för att, som den intet ont anande slaktboskap de är, nu tomt gestikulera över något annat.

Kräftans tecken ansågs redan i antiken vara lystet på affärer och skicklig på att skapa vinster. Möjligen ska detta snarare beskrivas som en manisk typ av "företagsamhet" - Kräftan är kallt Vatten, men också av typen Rajas (passion), så det finns en lidelse att komma åt den där värmande solenergin så att den kalla Månen känner att den lever! Det är svårt att se att pengarna skulle vara det mest centrala.

Jag upprepar citatet från den romerske skalden Manilius (tidigare använt i samband med girighetens apostel Fredrik Reinfeldt, född Kräfta):

"Kräftans natur är att rafsa åt sig och kan ses i dess ovilja att tjäna andra. Därigenom skänker den många slags vinningar och förmågan att profitera. Kräftan möjliggör för en person att transportera sina investeringar i främmande handelsvaror från stad till stad, och med ögat fästat på de tvära kasten i spannmålspriset riskera sina pengar på havsvindarnas gynnsamhet för att kunna sälja till världen och kommersiellt etablera band mellan otaliga okända länder, hitta nya vinstmöjligheter under främmande skyar, och från höga priser på sina innehav ansamla plötslig rikedom." (Astrologen och poeten Manilius, 1a århundradet)

Naturligtvis är äganderättsprincipens tecken Oxen en kandidat. Behärskad av Venus som via Jordelementet kommer att beteckna pengar eller annat av värde. Alla tre Jordtecknen är för övrigt intressanta som motsvarande horoskopets tre artha-hus, resurshusen enligt indisk astrologi.

Man kunde visserligen kunna hävda att det är strukturmedvetna Stenbocken och inte Oxen som representerar äganderättsprincipen, för principiell är Oxen knappast. Likt Disneys tjuren Ferdinand sätter den sig bara ner och annekterar ett stycke jord den anser att den från och med detta ögonblick förfogar över. Stenbocken är ju husbonden som äger Jungfrun, arbetaren, trots den senares privatistiska tendens och jordbrukandets nära koppling med skördar som är en vinst och därmed pengar.

Skorpionen brukar kunna kopplas till "andras pengar" - det andra "ekonomihuset" räknat från partnerns sjundehus i den naturliga zodiaken. Men Skorpionens förhållande är mer det av avundsjukan, och jag tror inte det är något egentligt pengafixerat tecken - inte som de tre Jordtecknen.

Sedan är det alltid intressant att se om något tecken fullständigt lyser med sin frånvaro, dvs. avslöjar sin idealistiska, icke-materialistiska sida. Här är det svårt att säga annat än att den positiva polariteten (Eld och Luft) presenterats på bloggen som mindre penningfixerad än de kalla och hungrande Jord- och Vattenelementen.

134 horoskop lyckades jag vaska fram, vilket måste sägas duga för en pilotstudie (märkt hur det dagspressen presenterar som vetenskapliga sanningar inom t.ex. biologin kan bygga på generande små underlag, några tiotal undersökta personer). Förväntat genomsnittet är 11,2 personer per zodiaktecken och vid ±40% avvikelse hittar vi de signifikant överrepresenterade penningfixerade (eller, vid markant underskott de fria, idealistiska själarna). Jag avrundar gränsvärdena för enkelhets skull, 7 eller färre är fria från Djävulens bländverk, 16 eller fler av ett visst zodiaktecken har identifierat sig med livet ur dess ekonomiska aspekt och därför tappat sikte på vad mänskligheten är på jorden för att lära sig.

Resonemanget låter vansinnigt bara om man glömt att mänskligheten är på väg mot ett post-kapitalistiskt samhälle där penningen inte längre är någon motivationsgrund. Om mänskligheten når dit kan sammanfattas som kriget mellan Ljusets barn och Satans horder. Det har pågått sedan urminnes tider och är egentligen ett krig mellan altruism och privatism. I modern tid kan det beskrivas politiskt som konstrasten mellan den sociala människan - den sociala demokraten - och den inkrökta privatisten. 

Jag inkluderade av nyfikenhet både soltecknet, måntecknet och Mars placering. (Mars ligger utanför Jordens omloppsbana och kan därför stå i vilket tecken som helst medan Merkurius och Venus är alltid uppbundna till soltecknet eller ett tecken nära soltecknet. De kan därför inte användas för studier av zodiaktecknen. 

Jag testade också Jupiter, men har inte inkluderat den. Ett enda tecken var signifikant underrepresenterat när det gällde lyckoplaneten och pengar, och det var Väduren. Fyndet blir så mycket mer meningsfullt när man påminner sig ett äldre test på filosofi- och religionsplaneten Jupiter i horoskop för filosofer. För mig helt otippat visade sig Jupiter i Väduren vara ett fenomenalt tecken för vetgiriga eller djuptänkare! Och man minns ju Descartes navelskådande, "vem är jag - var sitter själen?" Som egoprincipen är det kanske i Väduren - debutanten! - som de stora frågorna ännu känns trängande. 

Det är därför fullständigt logiskt att samma tecken inte i det expansiva jupiteriska stadiet havererar till simpel penningmentalitet! Jupiter kan inte samtidigt söka sanningen och vara "barn av världen". Jag kan inte nog uttrycka glädjen över att två test nu inbördes bestyrker varandra.

Och jo, som soltecken är Väduren kriminellt överbelastat, men Solen är en naturlig illgörare enligt indisk astrologi, och Jupiter är den stora välgöraren. Så även här ser man hur vi egentligen talar om Väduren ur olika perspektiv, en Vädur som tar färg av det som pågår inom dess domän.

Efter denna fascinerande lilla utvikning, så till de 134 pengamänniskorna. Jag har övervägt om jag ska börja lista namnen på alla personer i sådana här undersökningar. I enstaka fall har jag gjort det men namnen på figurerna är inte det viktiga - det är zodiaktecknen som studeras, de sideriska zodiaktecknen ska tilläggas.

Jag upptäckte dock att den värsta räknenissen av dem alla, Fredrik Reinfeldt (Sol-Kräfta/Mån-Våg/Mars-Jungfru), inte var med här. Det beror på att han primitivt grovsorterats under "politiker och militär" på min hårddisk och att jag aldrig skrivit in nyckelordet "civilekonom".  

(Ja! Politiker OCH militär - ni trodde väl inte att den här demokratin var på riktigt? Att de med Pengarna skulle låta fria demokratiska val verkligen vara fria? Vad som finns att rösta på och vilken information som ges om ett samhälle är hårt styrt för att skydda den rådande ordningen. Ingen med Pengar vill ha ett nytt Kuba i västvärlden, så informationen som hjärntvättar en "allmänbildade" (men i grund lurade) svensken är en hårt beskuren bild av vad mänskligheten egentligen skulle kunna bli, om de bara bytte ut det rådande paradigmet mot en ny uppsättning grundvärderingar.)

Tecken
128 penningfixerade individer
antal antal antal
10 14 12
9 8 12
9 7 12
12 10 13
12 11 17
14 13 17
9 6 12
7 13 8
10 8 13
15 15 5
10 17 6
17 12 7
Snitt:
10,7 10,7 10,7
Signifik.
rel. snittet
(±40%):
<=7 e.
>=16
<=7 e.
>=16
<=7 e.
>=16

Först och främst:

Kräftans tecken kan avföras från bloggen som extremt penningfixerad! Att Annika Falkengren kom att bli själva sinnebilden för begärets last (se De fyra lasterna) berodde uppenbarligen på att girighetens demon Rahu i Kräftan får tecknet att gå överstyr.

Sant är att tecknet står för ett trygghetsbehov, men uppenbarligen tillfredsställs deras passionstörstande Vatten inte av tanken på pengar i sig. Någonstans kan man ana varför Kräftan inte utmärkte sig som rena penningdyrkare. De är snarare "näringsidkare", rastlöst verksamma för att de inte vågar stanna i steget - de är så rädda att gå hungriga ens en timma!

Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt älskar den här sortens människa, det är rädslan som är den drivkraft han vill se hos människor och av detta följer också hans förödmjukande av sjuka och arbetslösa. Han flyttar dem sadistiskt så nära det helvete Kräftan lever i, den ständiga ovissheten om man ska överleva, och söker på så sätt tvinga sjuka människor att inse att Reinfeldts Sverige saknar humanitet. Kräftan är således zodiakens egen lilla flitiga myra, men inte pengafixerad i sig.

I den mer diffusa "självbevarelsedriften" ligger förklaringen till att Det är också därför Reinfeldts enda politiska gärning är att drälla ut 5 miljarder på sänkt matmoms som INGEN behövde! Inte Stockholms moderata befolkning som redan hade pengar nog att gå på restaurang om de så önskade och inte landets fattiga, som i vilket fall tvingas leva ännu sämre kost än McDonalds-skräpet.. Det är ibland parodiskt hur tydligt en människa uttrycker sitt solteckens centrala "hang-up"!

Låt Reinfeldt-klanen gå till historien som en löjeväckande politikerfamilj som lät sig köpas av McDonalds. Människor som inte tänkte med hjärnan utan med mag- och tarmsystemet. Sådana kan man inte ha som politiker för de sänker folkets förmåga att höja sig, förädla sig. Folket blir simpelt om ledaren är simpel.

Tesen om Vattenelementet som begärligt tycks få sig en rejäl knäck när Solen i Skorpionen t.o.m. är signifikant frånvarande från penningmentaliteten! Men sedan återkommer tanken via Solen i Fiskarna med en påfallande tendens att ge sig i lag med pengar!

Detta måste vara den delen av Fiskarna som väljer "vägen ned", det låga begärets väg. För tecknet innehåller också möjligheten att rena sig från jordisk besmittelse och irrationella drifter, sådana som Kräftan satte i rörelse genom sin passion. Uppenbarligen faller själarna som furor i Fiskarnas tecken!

Det är kanske en ledtråd att Fiskarna är jupiterisk, och Jupiter har sitt mest primitiva uttryck i "stora pengar" (eller "lätta förtjänster"). Samtidigt har Fiskarna en tradition om att stå för "världslig förlust", men det kanske är Vattnets kyla och fruktan för förluster som får dem att simma i stim tid där Penningen står som en klippa och en garant för räddningen från ofärd...

Varför då ingen emfas på det positiva Jupitertecknet Skytten? Jag hade blivit förvånad om sådan noterats, för tecknet står inte alls för en penningmentalitet utan tvärtom en förutsättningslös nyfikenhet på allt bortom de kända gränserna. Skytten fruktar inte som Kräftan att lunchen kommer en timma för sent! Skytten har satt målet bortom sin egen bekvämlighet!

(Ja, när man ser på zodiaken på det här sättet, är onekligen vissa livsvägar noblare än andra. Varför själar väljer att "växla in" på vissa uppdrag är och förblir en hemlighet. Det är deras långa vandring. Ibland tror jag t.o.m. att en avancerad själ kan "falla" en smula i ett enstaka liv för att inte drabbas av hybris... Den kan sänka ribban för sig ett snäpp för att inte tappa humaniteten.)

Måntecknen är i några fall osäkra eftersom merparten av horoskopen saknar exakt födelsetid. Min förhoppning är att det jämnar ut sig i slutändan. Här visar sig bloggarens egen Måne i Tvillingarna vara särdeles ointresserad av pengar, och den som läst några inlägg inser genast hur perfekt detta stämmer.

Trots att Tvillingarnas härskare Merkurius är merkantilismens eller handelsmannaskråets skyddsgud är detta inte en girig eller penningfixerad placering. En verklig handelsman lever i kommunikation med kunderna, pratar och har sig, och är socialt kompetent. Det är den sociala dimensionen som är kärnan i verksamheten, inte profitlystnaden!

*****

En intressant anekdotiskt fall mitt i den här diskussionen av signifikanta avvikelser. Under tonåren älskade jag reggaemusik. Genren stendog när det cyniska och egoistiska 80-talet startade - Moderaternas kräkartade mentalitet spriddes över världen genom den onda marknadsliberalismen. Som om det var ett omen i sig, gick reggaerebellen Bob Marley ur tiden, bara 36 år gammal.


Men några artister framhärdade med en politiskt- och kulturellt medveten musik och I-Jahman var en av dem. Han hade ett kriminellt förflutet  och hade suttit i fängelse. Vad jag kan se av horoskopet verkar det troliga ekonomisk brottslighet (stöld). Så genomgick han en religiös omvändelse och lovprisade Gud från början till slut på sitt första och ganska extraordinära album (Haile I Hymn, 1978).

Här är det intressant att se hur "kungavärdighetens" stjärna Regulus är allvarligt demoraliserad därför att brottslingen Mars står i vägen och skymmer. (Eftersom Månen kan ligga antingen i Stenbocken eller i Vattumannen det här dygnet är det inte ens meningsfullt att spekulera över Mars verksamma natur - om den naturligt onda ändå gör gott eller är den "ond/ond".)

Men hans kriminella förflutna matchar väl en vilja att vara "gatans kung", dvs. en Regulus som "kapats" av den själviska och grova Mars. Men Mars kan också agera som trigger för nyutveckling, och det är tydligen vad den gjorde här. I vilket fall är det intressanta i det här sammanhanget artistens soltecken.

Idag är populärmusik på låg nivå så förljugen och schablonartad att den inte ens går att använda för att illustrera osynliga "kosmiska principer", men när man noterar att I-Jahman är född i Tvillingarnas tecken med den merkantila Merkurius hemma i härskarläge och en av hans tidiga singlar hette "Tradesman", då förstår man plötsligt att den omvända brottslingen sjunger rakt ur sitt solära hjärta!

Den som är äkta kan inte annat än uttrycka pregnanta motiv som matchar det egna horoskopet. För vem i hela världen skulle skriva en så töntig titel som "Handelsman" i dagens tillgjorda och falska västsamhälle? Texten handlar naturligtvis om att han kränger Guds budskap och inte någon konsumtionssmörja!

Trades Man [sic] från 1981. Artistnamnet,
"Jag, gudsmannen", har stavats olika
på olika skivor, "I-Jahman, I.Jahman,
"IJahman" och t.o.m. "I Jahman Levi"
(ref. till den judiska prästklanen leviterna).*****

Jag känner en affärsidkare, Solen i Jungfrun och Månen i Oxen som medgett att han "hatar kunder", de är besvärliga, tar tid och sen köper de ändå inget. Och så går hans affär dåligt också! Han måste sprida en diskret negativitet omkring sig som får kunderna att backa ur köpet.

Sedan händer det igen på den lunära sinnelagssidan, också Vågen saknar intresse för pengar! Tankarna går förstås till Fredrik Reinfeldt (som inte fanns med i den här studien). Hans Måne i Vågen måste vara atypisk. Det är min upplevelse att Vågen som tecken känns en smula bohemiskt, t.o.m. slackerartat. Det är som om Vågskålarna är nöjda med sinnesfri och harmoni, och fixeringen vid Pengar är något som skulle kunna störa deras livskvalitet, som alltså inte är bunden till materia (Jordelementet) utan till anden (Luft). Ja, att "tänka" är en andlig verksamhet - det är därför mästaren Jesus varnade för odisciplinerade tankar - de alstrar dåligt karma direkt!

Sedan händer något mycket märkligt i Månens eller sinnelagets kolumn: det positiva av de båda saturniska tecknen visar sig penningfixerad! Och naturligtvis, det är bara på en mycket sublim och insiktsfull nivå Saturnus är "själens form". Men den står också som materiens princip, och den är, får vi nu bekräftelse på, äganderättslig! Den älskar att dra gränslinjer runt vartenda ting i världen och tilldela dem en ägare. Intressant nog är "Vattumannens hus" (i antiken användes tecken och hus lösligt) också platsen för kapitalackumulation enligt indisk astrologi!

*****


Den omoraliska Mars har en tydlig topp runt det slösaktiga och lyxälskande Lejonet och den privatistiska och vinstjagande Jungfrun. Chefen och hans sekreterare är båda lika fixerade vid pengar. Tragiskt men sant...

Men så märkligt då att saturniska Vattumannen - och saturniska Stenbocken -  nu kovänder när olycksplaneten Mars ligger där. Pengamänniskor ser till att hålla olyckan borta från de tecken där sinnets Måne söker ro och trygghet i det materiella!

De många Månarna i Vattumannen påminner som sagt om dess naturliga elfte hus som i indisk astrologi står för ansamling av förmögenhet. Då Månen symboliserar aptit och längtan är det uppenbart att "materialistiska drömmare" ser till att positionera sig i yrken där Pengar står i centrum!

Olyckans Mars i Fiskarna, tecknet för "världsliga förluster" är också klart underrepresenterad. Är kombinationen så "negativ" att de som väljer bankverksamhet, ekonomi med mera, så att säga har repellerats långt bort från denna extrema olyckssignal? Det skulle vara intressant att hitta ett yrke eller en disposition dit Mars-i-Fiskarna flockas!

Det är inte någon vidare smickrande bild av Vattumannen som ges här, men lyckligtvis är tecknet betydligt större. Den här testen har avslöjat bottenskrapet av mänskligheten. Och mänsklighetens lägre skikt är naturligtvis offer för myten om att penningen är allt, ger frihet, löser problemen och så vidare. Bottenskrapet, dvs. medelklassen, får frossbrytningar av bara tanken på att falla ner i det svarta hål av armod Fredrik Reinfeldt har skapat i Sverige genom att förstöra det sociala välfärdsnätet.

På så sätt har denna djävul (naturligtvis i lag med andra djävular som Anders Borg) sått split i landet så att vi troligen kommer att få höra än fler grötmyndiga svenskar förklara att de minsann känner någon soffliggande bidragstagare si och så gärna uppåt Norrland till. Så vidriga låter de från övre delen av Sverige som flyttar in till Stockholm varifrån denna blogg skrivs. På kort tid har de som i boken "1984" diktat ihop en ny stockholmsinfluerad myt om sitt förflutna och de människor de lämnat efter sig. Man blir äcklad över det inkonstanta och principlösa SINNET (Månen) som styr så många människor. De har ingen kontakt med sanningen alls, utan lever bara i sitt eget mentala virrvarr och tror samtidigt att de är höjden av rationalitet!

Dessa små människor har alla fastnat i en livslögn, det är deras egen själviskhet de söker skyla över med såna här rapporter om "någon som gick sexton år på bidrag, hade tre barn och ändå var ute och festade och köpte kläder", avsedda att ge Reinfeldts Moderater rätt.

(Exemplet är färskt, jag klippte permanent kontakten med kvinnan när hon satte igång på detta bekanta sätt. Hon ljög mig rakt i ansiktet, precis som Moderater har för vana. När jag ifrågasatte trovärdigheten i en ensamstående trebarnsmor på socialbidrag som "partar och köper kläder", justerade hon lögnen och lade till att det också fanns tre fäder i bakgrunden som gav ekonomiskt understöd!

Tidningen ETC dokumenterade tidigare i år åtminstone ett dussin rena lögner från Fredrik Reinfeldt under hans år vid makten. Men det är ingen idé att upplysa kräldjur om vad de sysslar med, för de ligger så oerhört långt efter en normal människa i mognad.

Det tragiska är att jag tror AB:s politiska redaktör Karin Pettersson har rätt. Löfven och sosse-ekonomen Andersson accepterar det fanstyg Moderaterna åstadkommit, försämrad grundtrygghet och förstörd sjukförsäkring.

De är sådana ynkryggar och så lågt ut på högerskalan själva att de aldrig skulle våga börja reparera den skada i svenskens humanitet som Reinfeldt synliggjorde med sin politik. De vet att majoriteten gillar sin marginellt förbättrade status på de svagas bekostnad.

Dagens politiker är fähundar som inte låtsas om att en ledare också har en folkfostrande uppgift. Nu har Reinfeldt i sin valseger 2006 visat vilket moraliskt tvivelaktigt och själviskt folk svenskarna egentligen var. Sänk först folks förstånd så att det verkligen tror att pengar löser alla problem och ge dem sen en tusenlapp till i månaden för meningslös konsumtion. Det är fenomenalt att folkmassan är så enkel att manipulera!

Jag bryr mig inte längre om (s) lyckas ta tillbaka makten 2014, partiet är lika skamligt nu som under Persson och Sahlin. Vilken märklig dröm de där dagarna med Håkan Juholt var - en märklig figur som plötsligt förklarade att humanistiska värden var viktiga - och direkt undanröjdes av en dold maktstruktur som inte har någon politisk färg utan stavas Pengar.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar