Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 31 augusti 2012

Den smutskastande danska högerpolitikern
Troels Lund Poulsens tilltag beskrivs i AB. Högerpolitikern anses ha drivit en åtalbar smutskastningskampanj mot blivande socialdemokratiska statsministern Helle Thorning-Schmidt.


Politikern föddes under en nymåne i Fiskarna och tecknet rymmer en fallen Merkurius som jag tidigare försvarat genom egna intryck av att den är humoristisk. Men till saken hör också att jag i flera fall märkt hur Fiskarnas tecken rapidsnabbt simmar och i alla riktningar för att undvika pinsamma fakta. 

Slingriga och i dessa lägen extremt ovarsamma med sanningen. Under den här Merkurius hittar vi människor som fabulerar rena påhitt för att täta pinsamheter. De kan gå från små vita lögner till ren desinformation, och i danskens fall tycks det vara så. För går man till Merkurius positiva hemmatecken hittar vi där en glödande Mars men som alltså finner sig underminaerad av Merkurius som fallit i irrationella och instinktiva vatten. "Dissociationsfenomenet" där man bryter loss vissa fakta och presenterar dem, men där bilden avsiktlig är skev. 

Använder man Månen som ascendent, resulterar för Fiskarna en ansenlig mängd verksamma illgärningsmän (vilket påminner om att Fiskarnas "naturliga" tolfte hus är "den onda ängelns hus" - kanhända de orena motivens hus. Det är också det hus där man enligt indisk astrologi arbetar på moksha, sin rening och själs frälsning. Detta skulle inte vara nödvändigt om inte själen dessförinnan grottat ner sig rejält i karmisk skuld via oaktsamma tidigare liv!

Det är alltså ett djupt missförstånd att tro Fiskarna är "det bästa" tecknet bara för att det avslutar zodiaken. En viss evolution i zodiakens konstruktion kan förvisso skönjas. Vatttenelementet är driftlivet eller den irrationella själen - sexdrift är i själva verket naturens sätt av avslöja sin girighet och själviskhet! - och i den meningen kan man säga att detta är det sista bandet man måste klippa med människoartens djuriska komponent. Annars väntar ett nytt varv i zodiaken och livets kretslopp. 

Det är ett tecken på hur väl genomtänkt det indiska systemet är, att t.o.m. detta återkommer genom associationen av det tolfte huset med "sängkammarens hemliga nöjen". Att tolfte symboliserar sexlivet är mig veterligen inte en lärosats i den västerländska astrologin där extrem förvirring råder. Sex ligger utkladdat över nästan hela zodiaken och påminner om hur degraderad västerlänningen är - hans orenhet återspeglas i allt han gör, inklusive västerlandets astrologiska flum. 

Varför knappt finns några vetenskapliga studier av zodiaken av den typ den här bloggen bedriver, beror på att västastrologin inte "fungerar"om man testar den kvantitativt. Västastrologerna har givit upp försöken att hävda astrologins vetenskaplighet och lever i ond tro, i en livslögn. Men så är det ofta, man växer ur en sak, men klamrar sig ändå fast vid den i brist på ett logiskt nästa steg.

Eftersom den danske politikerns Fiskar drivs av en energisk Jupiter i Väduren har vi ett sjudande, hett Vatten, dvs en ovanligt sprittig och livlig fisk med ett ovanligt oärligt intelllekt. Resultatet blir bara ett : högern rymmer verkligen mycket skitstövlar, oavsett i vilket land de lever och verkar.

Inte konstigt att det är dessa människor som ägnar sig att sprida så mycket dynga om hur en social demokrati inbjuder till soffliggande bidragstagande skräpmänniskor. Det är ju dem själva som har orent mjöl i påsen!

Planeterna som antar skepnaden av verksamma illgörare när Fiskarna stiger är Solen, Merkurius, Venus och Saturnus. Månen och Mars är välgörare och Jupiters verksamma neutralitet låter dess grundläggande vilja att expandera och välsigna fungera rätt obehindrat.

Det är således inte illvilja bakom smutskastarens tilltag, i det här sjuka och snedvridna Merkurius-intellektets tankebanor ser vi hur personen känslomässigt upplever sig göra en god insats för att rädda sin egen höger från maktskifte. Hans tilltag påminner otroligt mycket om hur svenska myndigheter och Moderaterna numera beter sig efter sex år av högerstyre.

Dansken är likväl en förfallen människa eftersom han inte längre vet skillnad på sanning och lögn, en ynklig varelse så typisk det usla danska nationalhoroskopet, vars korruption bara kan matchas av det svenska horoskopets egocentriska och materialistiska sinnelag.

Iskyla ligger i betraktarens öga?


Efter att ha knutit Aristoteles naturalistiska syn på de fyra elementen till astrologin är det naturligt att man hajar till inför en slasknyhet som den om Expedition Robinson, där en deltagande man kallar en annan deltagare den "iskallaste kvinna" han någonsin mött (AB).

(En summarisk artikel på nätet av en pensionerad kemiprofessor om de fyra elementen i judisk litteratur. Kemisten tror naturligtvis att de fyra elementen bara är nys, en simplistisk, förvetenskaplig fantasm som inte motsvarar något i fenomenvärlden.)

Uttalandet är ett gyllene tillfälle att ta ännu ett stickprov på verkligheten, för att se om mannen hallicunerar eller satt fingret på något utanför sina egna sinnesintryck. (Bara en naiv männsiska tror det man upplever i sin hjärna faktiskt existerar "där ute".)

Att döma av AB:s foton ser inte kvinnan anmärkningsvärt kall ut men omslaget på en bok är som bekant inte någon säker ledtråd till innehållet."Iskalla kvinnan":I förstone förefaller Robinson-deltagaren Johnny Leinonen ha uppfattat rätt. Horoskopet är extremt på så sätt att båda de viktiga Ljusen, Sol och Måne båda befinner sig i torra och kalla tecken av Jordelementet. 

Här finns placeringar i Eld, men se vad som händer: planeten Saturnus räknas själv som en frigid planet (trots att den härskar över Vattumannen vars element Luft räknas som varmt om det anknyter till Eld). Motsägelsen beror på att Aristoteles inte sträckte sig längre än till att diskutera de fyra elementen i direkt anslutning till vår jord - hans missuppfattning var att det femte elementet Eter tog vid redan from och med Månen.

Jämför med t.ex. indisk astrologi och kosmologi där endast Jupiter till sin essens består av Eter. Eftersom Jupiter representerar expansionens princip - fyller "Överguden" Zeus/Jupiter hela det kosmiska rummet och i den meningen kanske man ändå kan harmoniera Aristoteles tanke om att allt bortom Månen består av eter! Jag har ignorerat Aristoteles eftersom jag alltid tyckt han degraderade sin lärare Platons sublima tankar, t.ex. genom den helt enkelt falska uppfattningen att själen inte kan existera separat från en fysisk kropp.

Den nyplatonske romaren Plotinus några hundra år senare ansåg att de fyra elementen finns representerade på varje punkt i världsalltet, men i de lysande stjärnorna dominerar t.ex. Eld och bara så mycket negativ och kall Jord finns för att binda Elden och så att stjärnorna håller ihop som kroppar betraktade.

När ett Eldtecken får besök av den frigida Saturnus sker en tydlig temperatursänkning och Saturnus i Väduren anses därtill vara fallen, så att individen ligger nära en kylig och principiell egoism. Men det här budskapet måste också avstämmas med Vädurens härskare och Saturnus disponent Mars.

Den eldiga Mars i Eldtecknet Lejonet måste väl ge strid och hetta? Även här tillstöter problem. Den halshuggna Draksvansen lägger sordin över hela Lejonet så att inte heller här Elden förmår uttrycka sig!

Lägg till detta att Saturnus också opponerar det varma och förbindliga Lufttecknet Vågen med dess två sociala och älskvärda planeter Jupiter och Venus. Jag har ett illustrativt fall av en flygvärdinna född i Jungfrun 1970 med alla de här placeringarna (förutom Månen): ständigt leende och uppassande i flygplanskabinen var hon i själva verket närapå en misantrop och avskydde folk, ville inget hellre än ha ensamhet efter den socialt intensiva arbetsveckan! Man kan spekulera i om Solen framflyttad till det sociala Lufttecknet Vågen hade givit en natur som älskade människor och även efter jobbet ville fortsätta mingla... Här märker man hur det ändå är Solen i Jungfrun som sluter sig och kopplar bort omgivningarna - ett typdrag för detta zodiaktecken.

Av detta exempel kan man sluta sig till att den formalistiska Saturnus i direkt aspekt mot Venus i hög grad handlar om artificiella och påklistrade leenden, Saturnus är diktatorn på himlen och vägrar ingå någon egentlig jämlik förbindelse, den är ensamheten, steriliteten och kylan personifierad.

Så det blir faktiskt ingen värme kvar på den här himmelen.

*****

Men är Johnny Leinonen verkligen rätt person att yttra sig? Bara det faktum att han deltar i Expedition Robinson antyder ju en narcissist eller sociopat med en klart störd självbild. Hur låg är egentligen intelligensen hos männskor som fjantar sig inför tv-tittarna, eller för den delen de som tittar på skräpet? Möjligheten finns ju att Johnny bara projicerar sin egen känslokyla på kvinnan och just i det här fallet bekräftas av den opartiska astrologin.Det här horoskopet är inte totalblockerat, och ger intressanta ledtrådar om man följer tecknens bakomliggande härskare. Det är dessas placering jag indikerar som ett element som "läcker" in härskarens elementplacering till sitt eget tecken.

Mannen har en enda placering i Eld men det är den aktiva norra månnoden (Drakhuvudet) som indisk astrologi tillskriver mer drag i än den dämpande södra månnoden som höll tillbaka värmen i kvinnans horoskop.

Hans Drakhuvud kanaliserar nu Vädurens härskare Mars som själv befinner sig i Tvillingarna, dvs. det varma elementet Luft. Det här är Väduren med dess underliggande härskare och därför ett genuint omen om Drakhuvudets riviga hetta. Men står de eldiga Solen, Mars och Jupiter då i genuin varmluft?

Nej, för Tvillingarnas disponent Merkurius ligger i kalla och våta vattentecknet Kräftan, vars härskare Månen i sin tur ligger i kalla jordtecknet Stenbocken. Och Månen i din tur disponeras av en frigid Saturnus i vattentecknet Fiskarna.

Detta innebär att Tvillingarnas Luft inte är så het som det giriga och överdrivna Drakhuvudet i eldiga Väduren låter göra gälla. Mannen presenterar sig som en hetare individ än han är. I själva verket är den här Tvillingen en våt och och kyligt luft. Faktiskt den orena och störda luft som bloggen kallar "dissociativ", "desinformerande" med mera. Den är en opålitlig människa av samma snitt som moderata försvarsministern Tolgfors som fick avgå. 

Men framför allt är naturligtvis ett sinne i iskalla Stenbocken, baserat på Saturnus i det instinktiva vattnet som förfaller röras om av mannens egna tankar (eggar sig själv med tankekonstruktioner), på samma sätt som hans tankeliv i Tvililngarna är underminerad av den primitiva och instinktiva Kräftan.

Detta tycker på en kall och hal ål, och knappast den rätta person att uttala sig om andras kyla. Men det är väl den här nivån av horoskop som attraheras av program som Robinson.

En intressant sak är att mannen som anklagar - likt Satan, den store åklagaren - har en placering i Vädurens 30e och sista grad, precis som kvinnan han beskyller för iskyla. Man kan spekulera i att den 30e graden ligger mycket nära Satans huvud (stjärnan Algol) i Oxens tredje grad och att sataniska människor tycker det är bra underhållning att rösta bort och eliminera varandra. Det är egentligen ett sjukt och subhumant beteende som barn likväl lär sig redan i skolan när ungar snart sorterar varandra i A- och B- och C-lag.


torsdag 30 augusti 2012

Zeus Soterios och gårdagens människotyp

[En fristående fortsättning till Vilka zodiaktecken är penningfixerade och som utmynnar i ett intressant och statistiskt signifikant resultat av studiet av 270 vd-horoskop.]

SvD/Näringsliv drar fram en av de tre Doktor Domedag som jag hittills noterat, schweiziskfödde Marc Faber, vars citat om USA:s tillstånd (2008) på Wikipedia är värt att återge här:

Det federala styret sänder var och en av oss en skatterabatt på 600 dollar. Bränner vi pengarna hos Wal-Mart, hamnar pengarna i Kina. Spenderar vi dem på bensin går pengarna till araberna. Köper vi oss en dator är det Indien som kammar hem dem och Mexiko, Honduras och Guatemala om vi köper frukt och grönt. Inhandlar vi en bra bil går pengarna till Tyskland men köper vi värdelös smörja tjänar Taiwan på det. Inte en dollar går tillbaka till den amerikanska ekonomin. Det enda sättet att hålla pengarna hemmavid är att spendera dem på öl och fnask eftersom det är det enda som USA fortfarande producerar. Jag har dragit mitt strå till stacken.

Kunde den här satiriska dolkstöten komma någon annanstans ifrån än det himmelska Luftelementet? Räknar man likt indierna norra månnoden men inte södra som en aktiv kraft, har den antika astrologin åtta positioner att fördela på de fyra elementen. Vid Fabers födelse är sex av åtta planeter i Luft.Så varför "dr. Doom" - är det för att han har rätt som det överblickande Luftelementet brukar ha? Eller för att han, alla höga konceptioner till trots har sinnelaget (Månen) klistrat vid den materiella landbacken (Stenbocken/Jord)? Han ger dock inget som helst intryck av att vara en idealist eller förespråka en ny världsordning trots Solen i den kommande tidsålderns tecken, Vattumannen.

Den negativt polariserade Månen är faktiskt en kandidat till hans dysterhet om världsekonomins utsikter i kapitalismens yttersta dagar (när Vattumannen kommer, kommer alla världens religioner och vakna individer att känna igenom honom som sin egen och kalla honom vid sitt namn).

Månen i realistiska och jordnära Stenbocken ägs ju faktiskt av Saturnus som här verkar från den merkantila Tvillingarna och således är luftburen och kapabel att se bortom den lokala horisont som begränsar landkrabborna. Vad denna Saturnus tillför sinnelaget (som måste röras förrän människan kan yttra sig) är enligt kartan idel elände! I den 26e graden är visserligen Saturnus horoskopets längst fortskridna grad (och här i dubbel bemärkelse "gammal är äldst") men i sitt följe har den två olycksplaneter, Mars och äregiriga norra månnoden (Drakhuvudet).

Men skulle kunna beskriva Mars och Drakhuvudet i handelsmannatecknet Tvillingarna som den onda, globala marknadskapitalismens eget signum. Och eftersom historien redan är känd, att Drakhuvudet kommer att dra gudarnas vrede på sig för sin brist på tygel, sin omåttlighet och inbillning att den dödliga tillhör de odödliga, vet både du och jag och doktor Domedag att Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs och Svenskt Näringslivs doktrin och att låta kapitalet sköta sig självt, är döden för västcivilisationen. Faktiskt en produkt av västcivilisationen, så det är inte mycket att tillägga.

Men ett horoskop blir tydligare ju fler detaljer som stämmer in i ett skönjbart tema. Och om sinnelaget i Stenbocken i sig tenderar mot negativitet (Saturnus är dock melankolins och depressionens planet), och inget i Saturnus näromgivning lättar upp, så går botten formligen ur det här himmelska partituret när man undersöker handelsmannen Merkurius själv.

Tvillingarnas härskare Merkurius är fallen, vilket innebär dess placering i den världsliga förlorarens tecken Fiskarna. Och Vatten är kallt och tillhör astrologins negativa polaritet. Vattnet faller neråt. Vi kan därför sluta oss till att basen för Tvillingarna, för fri handel som idé inte bär. Här är den egentliga roten till Marc Fabers missmod. Det ligger i det giriga Vattenelementets instinktiva och irrationella natur. (Det är väl apropå domedagsprofeter att erinra sig att Fiskarna också är kända som martyriets tecken, dvs de frambär vittnesbörd.)

På ett sätt säger pessimisten bara att "allt gott måste till sist nå ett slut", men det intressanta är alltså att Faber är född Vattuman men talar utifrån "den läckande osunda girighetssjälen" som mänskligheten i 2.000 år slavat under. Tiden har kallats "Fiskarnas tidsålder" och Jesus låg förundransvärt rätt till i sitt löfte att göra alla till "människofiskare". Det är nu, under några hundra diffusa år när Fiskarnas kalla och kaotiska vatten ger upp till förmån för Vattumannens höggradigt organiserade världsstyre med Människan (Vattumannen) i centrum, som ett gammalt system bryter samman och ett nytt kommer. 

Men Marc Faber är så lågt sjunken, som alla krämare och profithungrande företagare med blott djurets själ aktiv i sina kroppar, att han inte kan kliva ut ur den snäva ekonomiska verklighet han alltid befunnit sig och se vad som EGENTLIGEN håller på att hända med jorden och mänskligheten. 

Detta är större är de små ekonomisterna Borg och Merkel ens kan föreställa sig eftersom de saknar adekvata tankekategorier för det som håller på att hända mänskligheten.

Om det kommer att göra ont? Skriv upp det. Det är en hel mänsklighet som går under just nu (i väst), i förberedelse för nästa mänsklighet, den mogna kollektiva socialt demokratiska människan. Bäva månde själviska och profitlystna högermänniskor som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt. De har inte heller fattat att världen just nu genomgår ett "nivålyft" och att Vattumannen betyder att mänskligheten globalt kommer att koppa sig samman, land med land och individ med individ.

Internet är ett tecken på att vi är på väg och de senaste tjugo årens globalisering av marknaden med den girighet som nu uppstått i var man den sista dödsryckningen som den giriga djursjälen (Vatten) i människan.

Går tankarna om den irrationella själen inom näringslivet att påvisa med annat än löst tyckande? 

Jag har samlat 270 horoskop för vd:ar och styrelseordföranden, i huvudsak "stora namn" men också en handfull av små entreprenörer med (ännu) mer modest verksamhet. Styrelseordföranden inkluderas eftersom dessa inte sällan är företagsledare men sprider ut sig på så många ställen det någonsin är möjligt för att dra in ännu mer pengar utan att anstränga sig överhövan.

Min hypotes inför den här materialinsamlingen var vag, men baserades på hur jag i många blogginlägg noterat hur Vattenelement tycks vara problemet med människor som aldrig får nog (profitmentalitet, slaveri under sina begär). 

Det är något i den vegetativa själens kyla som får den att bära sig illa åt och ständigt vara på jakt efter tillfredsställelse. Fredrik Reinfeldts "drivkrafter" som han likt en djävul tog sig för att söka aktivera hos sjuka och arbetslösa genom att ta ifrån dem t.o.m. deras grundtrygghet, handlar för amöbor likt honom själv enbart om att hålla det dödsfruktande och begärande Vattenelementet varmt (och liknöjt). En organism utan mänsklig värdighet är bara ett djur som klöser och har sig och - med Reinfeldts "arbetslinje" - kan förmås att degraderar sig hur djupt som helst för lite mat i magen. Det ska till ett djur helt utan mänsklig värdighet att skapa en sådan här "arbetslinje"!

Så länge Reinfeldt behåller makten är han, ett typiskt vattendjur, således själv lika liknöjd som de svenska soffliggare han ser i sina onda fantasier, och han kommer aldrig mer att producera en skapande tanke. 

Lustigt nog anklagas nu Obama i USA för samma trötthet som Reinfeldt, och båda männen är födda samma dag (men inte samma år), i Vattentecknet Kräftan som inga andra ambitioner har än att skaffa sig en trygg liten vrå. Kan någon spetta loss Reinfeldt ur Rosenbad? Där har han förskansat sig med en stab av pr-agenter med uppdraget att säkra det här vegetativa krypet ytterligare en mandatperiod genom att ännu en gång dupera vad sagda vattendjur så träffande kallade "Det sovande folket" i sin människoföraktande bok från 1993.

Vad visade då de 270 entreprenörs- och vd-horoskopen? Jo en anmärkningsvärd överbetoning. Den profithungrande företagartypen tycks uppstå i ett speciellt tecken - ett Vattentecken vilket således bekräftar det mönster som skymtat över tre års bloggande (för den som läst tillräckligt många inlägg). 

Det är ingen slump att "svampar" som Whitney Houston (både Sol och Måne i kallt Vatten) kör skiten ur sina liv genom att ha fastnat i ett kroniskt "konsumtionsläge", den irrationella själens dominans märks också på dem som söker sig till näringslivet där de stora pengarna finns. 

Men där jag med den romerske astrologen Manilius (1a århundradet) hade gissat på Kräftans tecken, Månens tecken och "begärens moder", där kom återigen den tanken på skam. Se inlägget i länken för den första falsifieringen av tanken att BEGÄRETS MODER, Kräftans tecken, också är den princip förverkligar den irrationella själens omåttlighet. Faktum är att lite eftertanke skulle kunna klargöra det: Kräftan står för naturens självprotektionism, vätan hindrar elden för att torka ut livet, natten kyler ner dagen. 

När både Löfven och Reinfeldt gillar tanken på att göra sig personlig vinst på sjukvård är det den rena stupiditeten vi hör tala. Kräftan, som helt saknar urskillning, och enbart ser till sin egen överlevnad. En nobel själ skulle svälta för sin övertygelse, den möjligheten tror jag inte ens finns för dem som drivs direkt från den nutritiva själen!

Så vilken Måne, vilket sinnelag är det som driver människor till vd-positionerna, där de stora fångsterna kan håvas in? Att det är Vatten är redan avslöjat men det är inte Kräftan, som i sitt normaltillstånd som Reinfeldt blir en av "det sovande folket" så fort den nått sitt mått på trygghet inför morgondagen. Är det då Skorpionen eller Fiskarna? Svaret är givet för den som kan sina planeter. Den förra behärskas av Mars och den senare av Jupiter.

Tecken
270 vd &
styrelseordföranden
antal antal
27 14
20 24
19 22
26 28
18 23
21 20
22 17
26 25
15 24
24 11
31 27
21 35
Snitt:
22,5
Signifik.
rel. snitt
(±40%):
<=14 e.
>=32Varför utmärkte sig inte ett enda tecken för en påfallande tendens att söka ledarskap när Solen passerade tecknet? Innebär inte detta en falsifiering av påståendet att Solen i härskarläge i Lejonet är ledarskapspositionen framför andra?

På den andra frågan: Ja, det kan tyckas som om astrologin förmedlat en felaktig bild av Lejonet som den självklara ledaren! 

Samtidigt måste man fråga sig om dessa i många fall stormrika och inte helt ärbara vd-namn jag samlat in verkligen skulle hålla måttet för vad den gamla astrologin menade med ledarskap. Lejonet är orienterad mot människor (den stirrar mot Vattumannen - folket som helhet). Det argumentet faller dock när man erinrar sig att Vattumannen i indisk tradition också står för (ansamling av) förmögenhet. 

Vattumannens krus innehåller inte nödvändigtvis vatten. Aquarius eller Water Bearer är inte ens tecknets ursprungliga namn utan tillkom senare, i väst. Det babyloniska namnet är "Den Store" (kanhända den kosmiska Människan). Jag har tidigare argumenterat för att kruset symboliserar Alltet, dvs den kosmiska luften, det kosmiska rummet eller rymden. Gränsdragaren Saturnus härskar över tecknet och definierar krusets volym. Kosmos är inte oändligt! Men olika människor har definitivt olika stora "världsbilder" eller mentala rum att leva i, beroende på hur de som mikrokosmiska variationer på tema är konfigurerade.

Eftersom Sol-Lejonet i teorin är All-Seende, dvs den sfäriska Solen (symbol för den perfekta själen) sänder ut strålar åt alla håll, är zodiakens opposition en schematisk förenkling. Solen befinner sig i själva verket i centrum av Vattumannen eller dess krus, upplysande kosmos i alla riktningar.

Symboliken är så mycket större än en fattig vd som berikar sig! Och det är också möjligt att man går för långt om man tillskriver tecknet Vattumannen "stor materiell rikedom" även om det naturligt ger sig om kruset är det kosmiska Alltet som rymmer allt som kan rymmas. Det är den indiska astrologins 11e hus som står för förmögenhet och man kanske inte ska utgå från att husen är helt identiska med deras korresponderande zodiaktecken. Tecknen är himmelska och drivande "principer", husen indikerar konkreta ämnen i vår värld.

Likväl saknas det bara en vd/styrelseordförande i Vattumannen - "förmögenhetsansamlaren" för att nå statistisk signifikans och bara det, att det är Vattumannen som snuddar vid gränsen, är intressant. 

Men teoretiskt är det inte Solen som är intressant för frågan om hur begäret driver vissa att söka ledarskapspositioner där pengarna finns. Solen är högre än Månen och det är när Solen såsom livsuppdraget strålar igenom den sublunära sfären som dess orientering kan dra på sig den vattniga och giriga lägre själens tendenser. Att Kaos bor granne med Gud bekräftas storligen när vi tittar på Månens kolumn och upptäcker att penningkåta chefer och entreprenörer står som spön i backen i Fiskarnas tecken, men att grannen Väduren är signifikant ointresserad av att gå den vägen. 

Ännu en gång visar sig alltså den filosofiskt böjda Månen i Väduren stå över penningen, Djävulens förledande morot för de fallna själarna! (Se återigen länken till föregående test.)

Varför Fiskarna kan kopplats till kaos och Väduren till Gud har tidigare behandlats som separata frågor. Men Solen (Gud) förhärligas som sagt i sin Son enligt den kristna treenighetsläran som är baserad på filosofisk-astrologiska tankegångar. Solen är "upphöjd" i Vädurens tecken och läran om upphöjelser och fall tycks gå ända tillbaka till den ursprungliga babyloniska astrologin (spåren är dock svaga).

Fiskarna är metafysiskt ett kaostecken och Vattenelementet är här sattviskt, dvs i rörelse mot ett fokus. Men dualiteten i tecknet antyder två olika virvlar, en är "vägen ned" eller syndafallet och den andra är "vägen upp" eller reningen från den irrationella djursjälens besmittelse.

Det verkar sannolikt att alla dessa människor i hungern efter de ledarpositioner som bär rikedom i sitt sköte har sinnelag (Månen) i den av Fiskarna som virvlar neråt, mot inkarnation på jorden, vilt drömmande om att det skulle vara i den här öknen den verkliga Rikedomen står att finna! Kan man misstänka att t.ex. klostermunkar och nunnor också skulle ha en överrepresentation av Månen i Fiskarna, men då den fisk som reverserat riktningen och nu simmar hemåt bort från Jordelementets degraderande nedsmutsning?

Hade det stannat vid två signifikanta avvikelser, en över- och en underrepresentation exakt där zodiaken slutar för att genast starta om (även detta är på ett dunkelt sätt talande), hade det varit perfekt. Men nu sällar sig också sinnelag i Stenbockens tecken till dem som antingen inte är intresserad av chefskap och stora pengar, eller kanske saknar kompetensen (det är överlag mycket framgångrika personer jag noterat i min datasamling - de ledare som man läser om nationellt eller internationellt).

Jag tar det som ett tips från studiet av cirka 100 moderata politikerhoroskop och lika många sossehoroskop att det rådde skriande brist på moderater födda i Stenbocken men en signifikant överrepresentation av Sol-Stenbocken bland socialdemokraterna. Detta är logiskt. Moderater representerar principiell egoism och avskyr därmed staten - Stenbocken representerar just makt och fördelning av resurser (folkets skatteinbetalningar som de folkvalda investerar i folkets väl). Det var därför exceptionellt logiskt att hitta de många solarna i Stenbocken hos (s)-märkta politiker.

Följer man den ledtråden blir det genast mer begripligt varför den begärsfyllda Månen i Stenbocken saknas bland de rika vd-typerna. Månen i Stenbocken må kallas tråkig och formalistisk (och mycket annat), men den är uppenbarligen också påfallande fri från girighet. Det här skulle man kunna förklara med att kombinatet Måne + Stenbock är en kortslutning eller självmotsägelse. Månen är en underdog och Stenbocken den födde envåldshärskaren. Det är mycket möjligt att instinkten (Månen) att underkasta sig en Stark Ledare (en Sol i Stenbocken) är så uttalad att just det här sinnelaget skapar en usel ledartyp som därför sällan märks i mediernas skriverier om de stora och framgångsrika!

Inte heller denna test har slutgiltigt "bevisat" astrologins giltighet, men den är en pusselbit i ett växande mönster där ständiga bekräftelser ges från andra tester. Att Månen i Väduren visade sig filosofiskt intresserad i ett test och omvänt kallsinnig (underrepresenterad) i frågan om Pengar antyder att pengagruppen med 128 bankmän m.m. kanske ändå inte är helt väsensskild från den här gruppen av vd:s och entreprenörer. 

Det förstås en möjlighet att de filosofiska Månen i Väduren representerar "gamla själar" som attraheras av Jaget i en djupare mening, den "upphöjda" Solen i Väduren som sinnets relation till Gud, själen och de stora frågorna. Bristen på Måne i Väduren bland bankfolk och vd:s skulle dock kunna förklaras med att Väduren är debutantens tecken och generellt står för en så ungdomlig och egocentrisk natur att ledarskap ännu är en framtida uppgift. Därav underrepresentationen. Månen i Väduren känner ännu inget begär efter något mer än friheten att vara till och upptäcka saker i sin egen takt.

Den påfallande ansamlingen av Månen i Fiskarna hos framgångsrika företagsledare öppnar dock för ett problem som någon kanske redan noterat: Fiskarnas tecken symboliserar ju "världsliga förluster", "offer" och så vidare! Och bloggen har ju tidigare kontrasterat just den profitsugna lilla åkerbrukaren Jungfrun mot det ständiga hotet att "främlingen" mittöver (Fiskarna) ska komma som en översvämmad flod och erodera frukten av det egna arbetet på den egna skörden/vinsten. Vi har noterat främlingsfientlighet i mängd längs den här axeln och i det perspektivet har Fiskarna verkligen indikerat flyktingar, båtflyktingar på drift, människor utan en egen fast åkerlott. Jungfrun blir då den imbecilla lantisen som inte klarar att hantera "befruktningen" när nytt friskt vatten når den lokala miljön. Jungfrun visar då sin dåliga sida och börjar diskriminera mot det främmande.

Men i samma berättelser hör vi ju nu att Fiskarna kommer med potentiell fruktbarhet, deras vatten skulle kunna få Jungfruns åkerlott att blomstra som aldrig förr om inte Jungfrun var en Stenbock i miniatyr, en kontrollhysteriker som vill ordna allt på sitt vis.

Och det är mycket möjligt att ZEUS SOTERIUS, dvs den räddande Jupiter som var uppställd som staty i det antika Greklands hamnar är ett eko av att Jupiter i Vatten verkligen är en fertil influens. Sjömän och handelsresande kom säkert tillbaka från sina utfärder under Jupiters beskydd, och många gånger rikare än de var då de for! Här är de gröna fingrarna. Trädgårdsmästaren Jungfrun skulle inte kunna existera om det inte vore för den välgörande Jupiters vattniga läge i Fiskarna mittöver. 

Det är med andra ord precis samma komplexa situation vad gäller vd som i inlägget om horan och madonnan, om flickor som säljer sina kroppar (och själar?) för klirrande mynt. Det testet bestod bara av 72 s.k. glamourmodeller, men fyndet av Mån-Fiskarnas dominans bland de 270 vd-typerna bestyrker att fyndet av samma Måne dominant bland unga kvinnor som säljer sina kroppar för att komma åt pengar. En vd är med andra ord per definition en hora och därmed stämmer trots allt Fiskarnas epitet "samhällets olycksbarn". De verkligt rika i vår värld avslöjar genom sin strävan att de är de största förlorarna av alla.

En av dessa Mån-Fiskar är Bill Gates, f.n. (tror jag) "bara" världens tredje rikaste människa. Men han visar förvisso att de flexibla fiskarna har det i sig att hoppa från den nedåtgående strömvirveln till den uppåtgående. Han har nu blivit en världens välgörare och filantrop av rang! Horan/madonnan (helgonet) är som sagt två sidor av samma mynt.

*****

Se också Bush & Persson - om att vilja tjäna på jorden, som mot slutet knyter ihop det här fyndet med en av många diskussioner på bloggen om varför profittänkande tillhör Fiskarnas motpol Jungfrun.

 

Jungfruns musikalitet (Paul Simon & Cat Stevens)

Det här skrevs den 30 juli och blev sedan liggande en månad. Med lite mer uppmärksamhet hade den kunnat länkas till nyheten om årets Polarpristagare, Paul Simon! Oh well...

Paul Simon och Cat Stevens tidigare i deras karriärer
 
Eftersom Nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldts horoskop så generöst visat hur den sämste sidan av Jungfruns tecken ser ut, dess ovilja att sträcka ut en hjälpande hand eftersom dess hela världsbild handlar om "envar för sig själv"-filosofin, har jag avsiktligt arrangerat två fenomenalt begåvade musiker i samma inlägg som plåster på såren för alla med en planet i Jungfruns tecken.

Paul Simon är en levande legend för åren med Art Garfunkel och hans intrikata sätt att bygga melodier och spela gitarr associerar direkt till det merkuriska intellektet, som i Jungfruns tecken tycks vara mer "knepigt" än samma Merkurius i Tvillingarna. Enkelt uttryckt för att det är Jordelementet som sådant som introducerar förmörkelser i andesjälens liv. Merkurius i Luft lever ett lättare liv och är nöjd med att tankens modeller är vackra, symmetriska, smarta - eller hur man nu sätter sig ribban. 

Jungfrun är i Jordelementet primärt en "görare" eller intellektet applicerat på konkreta ting och den som rusar rakt in tjockan är inte längre den Buddhi som ser igenom tingen, utan "knepigt" måste konstruera sina argument från världens utsida. Jordelementet symboliserar exilen från andens dimension i vilken allt redan ligger förklarat och utbrett och där intellektet bara behöver öppna käften och tala om vad den ser.

Logos, ordet som också är förnuftsprincipen, kan även beskrivas som den dos av Guds medvetande som spjälkats av och som utgör andesjälens absoluta centrum - en nivå bortom astrologins räckvidd men där just ledet "ande-" söker återknyta till grekiskans/Platons Nous. För det är allmänt vedertaget att Nous hos grekerna är en tanke (t.o.m. ett idélån) som hos indierna benämns Buddhi eller den kosmiska intelligensen (som dock på inget sätt är en djinn som stoppats in i en försluten kruka och nu är identisk med kosmos). Luftkopplingen kommer sig ju av att Buddhi är indiernas namn på Merkurius: Luftassociationerna tränger sig ständigt på när folk söker hitta ord för det osynliga!

Intressant med Paul Simon är att han är så skrämmande ärlig när han hämtar material från sitt inre att jag knappt kan tro han själv förstod varifrån låten "I Am a Rock" från mitten av 1960-talet kom. Den är avsiktligt slängigt avvisande ("defiant") och attitydstinn, som om Paul försöker gestalta en viss persons - men inte han själv förstås! - negativa inställning till det sociala livets alla beroendeförhållanden. 

Men det är ju hans egen djupaste essens som talar, Jungfruns tecken som också Garbo demonstrerade med fulländning i frasen "I just want to be left alone". Paul Simon är Fredrik Reinfeldts perfekta kampanjmusiker! Låt oss leva det själviska livet!

Jag vet att detta inte är mycket tröst för Jungfruns tecken, men innan vi kan komma till det bra måste man inse att Paul Simon kanske skrivit Jungfruns text bättre än någon annan. I princip alla negativa inlägg om hur det här tecknet dominerar självisk moderat politik kan summeras i denna Simons nidbild av en människa som försöker hålla världen utanför. Som sagt, undrar om han själv vet hur kan kunde skapa en så perfekt bild...

Utvikning. Här skulle en anhängare av den skeva västerländska zodiaken kanske försvara Simon som Sol-Våg med att det inte var hans solhjärta i den sociala kompetensens tecken som skrev den låten, utan den tropiska Månen i Kräftan. Inte värt att bemöta. Simons totala sångbok är till brädden född av material som formligen skriker Jungfrun och hennes ensamhet. "I Am A Rock" tillkom när Simon lämnat Garfunkel och reste ensam ett år i England för att undersöka - sig själv förstås - och den engelska vistraditionen.

Han blev då bekant med skotske vissångaren Al Stewart vilket syns på männens perfekta match. Båda har Månen i sideriska Tvillingarna - två resande trubadurer - det tredje huset (Tvillingarnas naturliga hus) är f.ö. särskilt dedikerat till sång och dans i indisk astrologi. Och Al Stewarts fina Sol-Lejon var något som Paul Simons Lejonascendent kunde relatera till - så byggs band, astrologiskt.

Och glöm inte den gamla kopplingen mellan stjärnan Spica (i Jungfruns veteax) och traditionen om hennes sårbara och ensamma position på himlen. Är det denna gamla myt som DRIVER tillvaron på jorden och alltjämt får Jungfrur som Simon att gestalta den räddhågsna privatismens etos?

A winter's day
In a deep and dark December;
I am alone,
Gazing from my window to the streets below
On a freshly fallen silent shroud of snow.
I am a rock,
I am an island.

I've built walls,
A fortress deep and mighty,
That none may penetrate.
I have no need of friendship; friendship causes pain.
It's laughter and it's loving I disdain.
I am a rock,
I am an island.

Don't talk of love,
Well, I've heard the word before.
It's sleeping in my memory.
I won't disturb the slumber of feelings that have died.
If I never loved I never would have cried.
I am a rock,
I am an island.

I have my books
And my poetry to protect me;
I am shielded in my armor,
Hiding in my room, safe within my womb.
I touch no one and no one touches me.
I am a rock,
I am an island.

And a rock feels no pain;
And an island never cries.

Här är de, moderaternas höga grindar som skyttar deras privata boenden, deras rädsla för att identifiera sig med andra - för det gör ont! Reinfeldts njugga hånleende på läpparna: "It's laugher and its loving I disdain." En tillkämpad självkontroll fast vem som helst ser att mannen är livrädd för att likt Jungfrun bli våldtagen och berövad sin naiva och privatistiska syn, sin falska ideologi att var och en är en liten isolerad ö som bara ska jobba och konsumera för sin egen del.

Men också: böcker och poesi för att skydda mig med! Hur typiskt Jungfruns mer litterära böjelser som bloggen också noterat tidigare. Men Simon råkar avslöja vad Jungfrun har dem till - att skydda sig från det verkliga livet med.

Lyckligtvis var inte detta allt på Paul Simons stjärnhimmel för då hade han varit en bra tråkig typ! Men tittar man noga på hans texter finns ingen som helst filosofi där. Jungfrun ägnar sig helt åt vardagen och det näraliggande, bekymrar sig om sina egna tankar och känslor, en extrem introvert kort och gott. Och så låter egentligen Paul Simons texter. Men det är så intelligent skapat och så tydligt att man lätt glömmer att han uttrycker den moderna sekulära och urbaniserade individen. 

Halleluja-tramset på Simon & Garfunkels debutalbum passade så otroligt illa in i helheten att man direkt hörde att det inte tillhörde duons centrala värden eller verkliga styrka. Det är möjligt att Paul Simon är kristen, jag har inte kollat upp. Men han låter inte som en sådan, utan som en som ägnar sig åt längtan och fruktan och livet i alla dess små enskildheter - ett hyperbegåvat barn av denna världen.

Och det tycks också Satan på toppen i horoskopet säga att han är.


Många texter handlar om ensamhet och har en "låg" stämning, jag förmodar att Algol, bortmotad av Saturnus och i opposition till Venus avslöjar att det i Simons bakgrund ändå finns någon slags puritansk kristen fostran. Han är så att säga den första generationen av sekulariserad avkomma. Faktum är att han har två "sataniska axlar", dels den baserad på zodiaktecknen Oxen och Skorpionen, och dels den som deras naturliga hus (2a och 8e) tecknar. 

Här är den andra axeln hyperaktiv via två eldiga planeter i rörliga (sattviska) tecken. Jag förstår plötsligt varför Simon är så dyster i sitt tonskapande men samtidigt så lätt och kvick i sin musikaliska penselföring att man kan missa hur svart han är. Också Månen i Tvillingarna understryker hur snabbtänkt och begåvad han är. Showmanskapet som kvällspressen nyligen skrev om (efter en spelning i Sverige) kan förstås härledas till det sceniska Lejonet. 

Jag vet inte om Simon sålt sin själ till Djävulen för den legendstatus han fått, men - och här kommer slutknorren - om det så är kanske man ska tänka sig att flöjtspelaren Pan (Faun, Fan) kanske är Djävulens mest godartade uttryck. I den här aspekten saknas dess ondska eller försök att korrumpera själen av ren "fanskap".

Pan som naturens rådare är visserligen en riktig bock, men arketypen har ändå attraherat andra konnotationer än den sataniske Åklagaren. Om det nu är Pan som informerar den formalistiska Saturnus och detta förstås i Venus tecken Oxen, då kanske vi helt enkelt har en bild av en exceptionellt musikalisk själ här - särskilt som också Venus blandar sig i via opposition!

Paul Simons horoskop må ytligt likna det för Svenskt Näringsliv, men de sysslar med olika saker. Eller? Paul Simons skiva Graceland firar nu 30 år och det där var en tid när Simon fick mycket skit för. Artistvärlden i övrigt bojkottade Sydafrikas rasistiska lagar, men han åkte ner till Sun City, motsvarigheten till Las Vegas, och spelade för generösa summor pengar och utan, tydligen, någon som helst politisk medvetenhet. [Rättelse: han spelade inte Sun City, men bröt ändå mot FN:s artistembargo.]

Kanske Jungfruns privatistiska perspektiv inte räckte för att se det rätta att göra. Å andra sidan kom det en bra skiva ur debaclet och alla (hör noga Reinfeldt!) kanske inte är födda att ägna sig åt politik, som när allt kommer omkring, handlar om att gagna folket.

Hur mycket jag än gillar Simons eftertänksamma melankoli - och han har tredje husets sång- och danshärskare Venus i aspekt med tionde huset för karriär - så räcker inte det här horoskopet för att upprätta den ära jag kan ha tagit av Jungfruns tecken genom att återupptäcka dess tvivelaktiga rykte i antikens astrologi. För så här har det låtit: indisk tradition - fienden. Hellenistisk tradition - olyckan. Traditionen om Spica och våldtäkten av Persefone - en avledning av gamla babyloniska myter om kärleksgudinnan Ishtars "fall" ner till Underjorden att jämföra med Venus traditionella "fall" i Jungfruns tecken.

*****

Jag går istället över till Cat Stevens som fick en rapidsnabb karriärstart i övre tonåren med några hits ("The First Cut is the Deepest") innan han nästan dog i lungsjukdomen TBC och sedan - fortfarande bara i de tidiga 20 - startade om sin karriär med ett nytt sound. Även här finns samma djupa introspektion som hos Paul Simon, men ett helt annat socialt patos och en rastlösthet som Paul Simon bara avslöjar (Jungfrun är som merkuriskt tecken nervöst lagt, snabbt att tappa tålamod med de långsammare eftersom det själv representerar en cerebral typ).


Idén till inlägget kommer sig av att jag fick händerna på en gammal knastrig LP med Stevens, den storsäljande "Catch Bull at Four" från 1972. Jag var aldrig förtjust i Stevens musik på radion vid den här tiden, men nu fick jag chansen att höra ett helt album och inte bara den rivigt nerviga "Can't Keep It In" som jag minns som en av de första låtar på radio jag positivt avskydde. 

(Jag var helt enkelt för ung och outvecklad i musiksmaken för att uppskatta den här typen musik och hade ingen aning om att Stevens hade grekiska rötter - vilket jag nu tydligt hörde i musiken. Grekerna har alltid uppfattats som ett nervigt, merkuriskt folk! De såg sig själva på det sättet i antiken.)

En genomgång av alla Stevens album på AllMusic.com visar att hans ryckiga och abrupta spelstil (som om han inte har tålamod att låta en idé sätta sig utan merkuriskt bryter upp sin egen musik) var ett genomgående särdrag. Recensenten låter sig inte imponerad av ett särdeles inåtvänt, självefterlåtet och ointressant album där Stevens mer låter som en matematiker eller pythagoreisk numerolog - jag tror det första inlägget på bloggen som påminde Jungfruns koppling till sifferbegåvning var det om astronomen och ufologen Jacques Vallee.

Efter att ha noterat att han var nära döden två gånger - han drunknade nästan 1976 - så blev jag formidabelt intresserad av att göra detta horoskop. (Höll själv på att drunkna 2005 och det blev starten på ett helt nytt liv på en högre kvalitetsnivå.) Lyckligtvis finns tidpunkt för Cat Stevens och det visar sig direkt varför han hade en så nervig natur via en uppenbar "appointment with Death". 

Likt Reinfeldt har Cat Stevens Mars stigande i öster och är därmed en olycksplanet som aspekterar det åttonde huset för korruption och död (men också, i sällsynta fall, grogrunden till en pånyttfödelse). Det är en känd Cat Stevens-historia att han, en andligt sökande person, bag Gud om hjälp i vågorna och tolkade sin överlevnad som ett skäl att verkligen ge sig hän åt religionen. 1977 konverterade han till Islam som den kärleksreligion den är för dem som vågar se igenom västerlandets paranoia efter det extremistiska attentat mot den Store Satan den 11 september 2001 (se om USA:s perversa dödsdrift här).

Vad som skiljer Reinfeldts normalnerviga och småarroganta Mars stigande i Jungfrun med Cat Stevens variant är att sångaren hamnar i någon konstig rundgång: Mars kastar sin dödsaspekt från första jag-huset mot det åttonde tecknet och i dödshuset står nu "förstoringsglaset", den hungrande demonen Rahu och gör allting i den här frågan mycket större! Tala om dödsdrift! Och vad är det Rahu förstärker när den triggas av Mars aspekt? Jo sitt värdteckens härskare, som är...Mars! Därav rundgången. 

Plötsligt förstår jag varför jag fann mannens sjungande så outhärdligt när jag var liten. Eld i Jord är en smutsig eld. och han var själv inte nöjd med sig själv och sitt liv. Allmusic.com gav mig en insikt i hur han hatade sitt eget liv som popsångare och egentligen inte ville ha det.  Att vi har en fullmåne mellan Stenbocken (yttre form, formalism) och Kräftans ständigt skiftande stämningslägen, är inte heller ett omen om en stabil natur. 

Men att därtill hitta de merkuriska och intellektuella Tvillingarna i tionde karriärhuset med verbala Merkurius och konstnärliga Venus var bara för mycket. För hur passande är det inte med en man som lär få leva sina dagar med det faktum att han själv vill heta Yusuf Islam men alla hans fans fortsätter referera till honom som Cat Stevens. Tvillingarnas dubbelnatur kan vulgärtolkas i den riktningen även om det inte alls fångar den djupa tanken bakom tecknets dubbelhet. 

I Indien indikeras Tvillingarna med en manlig och en kvinnlig figur och påminner om tecknets nyfikenhet på sociala kontakter inklusive sexuella. Jag umgås föga med skurkar och drägg, men känner en enda människa som dejtade ett halvdussin eller fler kvinnor samtidigt just efter en skilsmässa och hade flera sexuella affärer på gång samtidigt. En Sol i Tvillingarna naturligtvis, med en typisk dos Vatten för en tendens mot den sunkigare typen (jfr poeten Marcus Birros ständiga malande om sitt förflutna som alkoholist ).

Att som mer än vuxen återvända till en ung Cat Stevens - "I can't keep it in, Oh! I got to let it out... So much to say..." var en mindre uppenbarelse. Nu hörde jag hans energiska men ännu oförlösta Jungfru. Han var nära att dö en gång men var tvungen att nästan dö två gånger innan det åttonde dödshuset avtvingade honom ett förpliktande till de andliga stämningar som inte lyckats bryta igenom helt. 

Cat Stevens/Yusuf Islams primära "mission" är som synes av tionde huset att kommunicera kärlek, man uppenbarligen var hans Jungfru-ego (1a huset) en så stor belastning och källa till irritation att han var tvungen att dö egodöden. (Stackars Fredrik Reinfeldt som trots samma stigande Mars inte fått den extra puffen från ödet - som kontrollerar Döden - att gå hela vägen och dumpa sin privatistiska utblick!

Jag vill se detta som ett Jungfruhoroskop - ascendenten är otroligt viktig i detta fall pga. rundgången som Mars för med sig. Men inte Jungfru på en förskolenivå utan Jungfruns konstantvärde satt i ett komplext sammanhang. Jungfrun som en spelbricka i ett skeende där Cat Stevens står inför sitt självupptagna ego om och om igen och varje gång vill han bara dö bort från sig själv. (Och att byta namn på värdkroppen är förvisso ett sätt att markera ett av de här varven genom åttonde dödshusets mörka dal.) 

Detta är då en bra Jungfru, en död Jungfru! En som gått vidare och slutat fixera sig på sitt eget och nu är helt fri att likt nästa tecken Vågen koncentrera sig på värdet av en fungerande social miljö - för det är i Luftelementet mänskligheten hör hemma, även om vissa dippar ner i lersörjan där djuren bor. Cat Stevens händelser i det publika tionde huset (det som rör många människor) är ett betydligt mer spännande budskap än Paul Simons, faktiskt, fast båda är experter på att berätta sina historier.

Och det är också en bra påminnelse: det är Jungfruns tecken som samlat flest Nobelpristagare i litteratur. Sannerligen att de gamla babylonierna såg himlen med klara ögon när de döpte Merkurius till Nebu, gudarnas skrivare.

Här har vi sett två hyperbegåvade lyricister som både har dubbel betoning på Merkurius - via både den himmelska kommunikatorn i Luft och också via den jordiska aspekten som väver in det konkreta livet i berättelsen.

Simon och Stevens-Islam... lite senare (2008/09)

onsdag 29 augusti 2012

Mitt Romney - illusionisten!

En professor i Nordamerikastudier inledde häromdagen i SvD en analys av presidentkandidaten Mitt Romney med följande stycke:
Ingen presidentkandidat i modern tid, som nominerats av de två stora USA-partierna, har varit mera gåtfull än Mitt Romney. Varje gång han ställt upp i politiska val har bedömare förr eller senare ställt frågan: Vem är egentligen Mitt Romney, och vad står han för? Tio veckor före årets presidentval är frågan ännu obesvarad. 

Och lite senare:

Nomineringen av Ryan reser ånyo frågor om huruvida Romney har någon ideologisk kärna eller om allt är ett cyniskt spel.

Strax efter den här analysen avlossar politikern ett avgörande tal till varken bu eller bä (AB, DN, SvD) Bloggen har redan kort studerat Romneys förfärande horoskop ur det indiskt kosmologiska perspektiv som ser fenomenvärlden som en blandning av tre gunas eller kvaliteter. Bara ibland dyker det upp tider då astrologin som ett mätverktyg tecknar att universum själv är i olag och lutar för hårt åt någon riktning. Mitt Romney föddes just i en obalanserad tid, då mörkrets kvalitet dominerade storligen.

Men utifrån professor Erik Åsards ord förtjänar Romneys karta att ritas om med tonvikt på de fyra elementen. Det visar sig nämligen att han t.o.m. överträffar Lady Gaga när det kommer till hänsynslös och cynisk manipulation av sin publik - "sina små monster" - för sina egna syften.
Bakom det kantiga nybyggar- eller corporate-ansiktet väl tecknat av Oxen stigande i öster, och där tecknet för identifikationen med pengar och materialistiska värderingar ytterligare solidifieras av att pengarnas Venus (Oxens härskare) också befinner sig i Jordelementet, och därtill i religionens och de högsta värdenas nionde hus, råder bara en enda stor oren sammanblandning av Vatten och Luft, av dunkla instinkter och det mentala livets rationaliseringar av dem.

Bloggen har döpt horoskop med tydlig tonvikt på Vatten och Luft till den "dissociativa typen" och exemplifierat med illusionister som duperar publiken att titta åt fel håll just som magikern norpar klockan från någon i publiken eller kanske skyfflar ner ytterligare härliga skattefria miljoner i sin förberedda plan för skatteflykt. 

Man tror knappt sina ögon när man ser horoskopet - att detta är en av de två män hela Amerikas förenta stater har att välja mellan! Professorns möjliga farhågor besannas helt av horoskopet - det här är en bona fide sociopat. 

Hur en man kan mörka sin försäkringsreform som imiterades av Obama - SvD berättar historien - kan ge mardrömmar bara det. Så här beter sig maktgalna människor, sådana som inte står för något alls när det kommer till kritan.

Jag har tidigare häcklat svenske statsministern för hans lögner och spelade förvåning inför de usla följderna av regeringens politik, men i jämförelse med Mitt Romney föddes Fredrik Reinfeldt under en mild västanfläkt.


*****

Teknikalia

Som återkommande läsare noterat har jag fattat tycke för den indiska metoden som nyanserar planeternas beteende i ett givet horoskop beroende på naturen hos de hus/livssektorer de tillfälligen äger. Det är spekulativt att använda metoden på horoskop utan känd födelsetid men i Romneys fall finns en sådan.

Då Oxen stiger i öster får maktplaneten och gränsdragaren Saturnus en särställning som yoga karaka (sambandsindikator). Saturnus äger nämligen både ett angulärt, världsligt hus, och ett triangulärt, andligt hus. Romneys öde i detta liv är att få en möjlighet att sammanföra sin andliga disposition i det materiella livet. Inte underligt att han valt politiken.

Problemet är bara allt igenom goda själar är en på miljonen. Den indiska astrologin är enormt sträng och en själ kan komma till jorden med många fallerade dispositioner. Ja, även själens sensibilitet för religionen kan vara smutsig, vilket Romney så tydligt visar. Han kallar sig mormon, men vilken människa med korrekt religion skulle smyga med sina inkomster som han gjort!

Professorn påpekar hur allmänt omöjligt det varit att få reda på något, och förklaringen ligger just gränsdragaren Saturnus. Fast tekniskt en tillgång som yoga karaka, är allt annat man kan säga om planeten bedrövelse. Den står illa i Vattenelementet, i Kräftans tecken. Som en restriktiv influens i Krabban, vars typiska tendens är just att "clam up", är det inte underligt att mannen vägrar kommunicera ur hjärtat. Han kan inte! Han rapporteras vara torr och tråkig (till skillnad från sin mer socialt kompetenta hustru) och "taciturn Saturn" i tredje kommunikationshuset är faktiskt inte någon vinnare alls! 

Jfr Reinfeldts synnerligen problematiska attack FRÅN Saturnus MOT tredje huset i hans (likaledes tidpunktsförsedda) horoskop. Även Reinfeldt utlöser en Vatten/Luft-konflikt som yttrar sig som en tydlig tendens att ljuga och kasta om innebörden. Varför Romneys Saturnus i Kräftan är dissociativ och tenderar att splittra upp ämnen och bara berätta den del som passar hans egna syften bäst beror delvis på kommunikationshuset motsvarar Luftelementet (på husens nivå). 

Frankt talat finner sig de tre Jordasscendenterna att de arbetar med Vatten i ett hus som har det i sig att kunna kanalisera ren Luft, ren ande. Det är priset för att ikläda sig en Jordkropp och utgå från att man är en fysisk varelse - det tredje intellektshuset blir lidande! (Generaliseringar av denna typ kan naturligtvis upplösas om planeterna står mycket fördelaktigt.)

De här som praktiserar Vattnets väg där rent förnuft borde råda är sliriga människor, och jag har bara upptäckt ett område där Vatten/Luft kommer till nytta: skådespeleri där människor har som uppgift att vara dubbelnaturer. Någonstans, sade Margaretha Krook, måste skådespelaren själv finnas kvar inne i sin roll och hålla i karaktären. Även absurdister och poeter kan ha nytta av den här känsliga balansen mellan irrationalitetens, girighetens och mörkrets instinkter och rationalitetens och andlighetens klara förnuft.

När Oxen stiger faller Solens ägarskap på det tionde huset. Här tycks regeln gälla, att naturligt onda planeter som Solen som torkar ut livet och gör det mindre komfortabelt, blir verksamt goda i hörnhus. Romneys tionde hus för offentlighet, karriär och ren och skär makt med Solen är ett praktfullt omen om framgång i största allmänhet, och särskilt som också framgångsplaneten Jupiter OCKSÅ står i ett världsligt hörnhus! Och glöm inte att Romneys ascendenthärskare Venus står i horoskopets "bästa hus", det nionde!

Men Solen är också den involverad i en slirig historia, dess fokus och naturliga uttryck synes vara ideologiskt (Vattumannens tecken är ytterligt idéburen). Men det är bara ytan - det tionde publika kan vara platsen för rena sociopater. Aldrig blir det väl så tydligt som här, där ideologin (blå luftslott) visar sig bottna i djupa och iskalla Vatten! 

Det är förstås Saturnus som i bakgrunden målar med en ideologisk palett, men den står starkt rotat i Kräftan, symbolen för den egna säkerheten och tryggheten. Obamas sjukvårdsreform som alltså i verkligheten var Romneys sjukvårdsreform är uppenbarligen det mest genuina och "från hjärtat" den här mannen gjort! Och nu förnekar han sitt eget förflutnas ståndpunkter för bara makt. Vilket mänskligt förfall.

Visserligen är Solen verksam välgörare men Vattumannen - och därmed relationen till stora människogrupper förenade av det faktum att de är tänkande individer (homo sapiens) förpestas av disponenten i Vatten och att olycksbringaren Mars bryggar till ytterligare ett Vattentecken, nämligen mörklagda Skorpionen. (Så mycket mörker och fördragna gardiner i detta horoskop!)

Och nu kommer slutknorren som sänker den här skutan, både hans personlighets representant, ascendenthärskaren Venus, den redan från början "fallna" Månen i Skorpionen och den stora rikedomens Jupiter är VERKSAMMA ILLGÄRNINGSMÄN i kraft av deras husägarskap. Och i och med detta, särskilt via Månen och Jupiter i Skorpionen, kan man med emfas säga att den Sol som står uppe på podiet och talar höga och vackra ideologiska ord, är en ren cynisk lögnhals. Som sagt, ett extremt obehagligt horoskop. Svenskt Näringsliv har inte någon som ens är i närheten av den här förställningskonstnären, även om Moderaternas Per Schlingmann har en själ som valt svenska folket att studera in lögnens och förslagenhetens grundkurs på.
Se även: Den oetiske skeptikern (om en illusionist) och
Illusionister och astrologins Luft

...samt vid pass 456 inlägg taggade "dissociation / bortträngning /utstötning". Efter den läsningen kommer du att veta allt om människor som lever i svår livslögn eller gått ännu längre och nu ägnar sig åt storskalig mind-fucking. Blir de inte sinnessjuka i detta liv, väntar dem en hemsk återfödelse på jorden. Några är troligen redan där, eftersom den här störningen också tycks kunna yttra sig som en debilitet och psyken som läcker som såll.

Föds man monster? Våldtäktskvinnan Michelle Martin.

En födelse i soluppgången
ger här en tydlig variant
av Stenbocksutseende!
Pga. av sitt och dåvarande maken Dutroux vidriga tortyr-svält-mord på fängslade flickor söker jag Michelle Martins födelsedata och hittar en verifierad födelsetid på AstroDatabank

Och med klockslaget även uppgiften att hon redan innan hon mötte Dutroux suttit fängslad i fem år för våldtäkt och för att ha hållit minderåriga olagligt inspärrade! En sinnessjuk kvinna med andra ord. 

Kanske den biografiska detaljen kan hjälpa, att hon satt bredvid sin pappa i en bilolycka som kostade honom livet när hon var vara sju år gammal. Där har vi dödsmotivet inpräglat tidigt, precis som hos musikproducenten Phil Spector som bevittnade sin fars självmord och sedan sköt ihjäl en uppraggad barservitris.

Med en meritlista som innefattar (minst) två tillfällen då hon spärrat in barn (sig själv i bilkrocken i bilkupén?), förvånar det föga att hotta det "inspärrade tolfte huset" överbefolkat. Minns att Ptolemaios bevarat en egyptisk-hellenistisk tradition där det tolfte huset kallas "de onda andarnas hus".I modern tid tycks den här kraftfulla beteckningen ha "glömts bort" eller snarare korrumperats i takt med att västerlänningarna sjunkit allt djupare in i en kulturens egocentriska självlögn. Allt ont kallas numera gott och Satan styr effektivt västerlandets själva väsen.

Michelle Martin har en högintressant ömsesidig reception mellan härskarna över dödens Skorpion och pånyttfödelsens Skytten, mördaren Mars och frälsaren Guru (Jupiter).

Jupiter är den som stiger uppåt på himmelen och har nått antikens "goda ande", det elfte huset. Men disponenten Mars väger baktungt och står stadigt i den onda ängelns hus. I det onda huset står dessutom hennes egen personas härskare Saturnus inspärrad - precis samma fenomen som hos Fredrik Reinfeldt, där t.o.m. borgerliga medier för några år sedan medgav att mannens förmåga till empati verkade nedsatt. 

Jag syftar på rabaldret när det visade sig att Reinfeldt mycket medvetet skadat de sjuka och svaga i landet och sedan spelade överraskad av den bisarra sjukvårdsreformens elakartade effekter på människor som redan hade de svårt. DETTA ÄR SADISM, maskerad eller ej. Reinfeldt har rationaliserat sitt hat mot svaga genom att se dem som "mentalt handikappade" produkter av det socialt demokratiska välfärdssamhället, vilket han av någon anledning hatar djupt. 

Statsministern vill, enligt sin bok Det sovande folket, se de mindre lyckligt lottade medmänniskorna sjunka ned mot fattigdom just på svältgränsen. Allt vill Reinfeldt ta ifrån den människa som inte Marknaden är intresserad av. Visst är det ren jävelskap som frodas i huvudet på den här människan! Den här sadismen finns mer eller mindre i alla som dyrkar i egots och självhävdelsens tempel.

Fallet Phillip Garrido kommer för mig, mannen som vid 25 påbörjade en karriär som kidnappare av kvinnor han höll inspärrade i en lya och våldtog. Här var det Fiskarnas tecken och inte dess motsvarande tolfte hus som bidrog med den kuriösa tendensen att förbli utanför det integrerade samhället som detta tecken tycks stå för.

I ett andra inlägg upptäckte jag hur lika Garrido och David Letterman var, sedan den senare avslöjats ha ett hemligt kärleksnästa i CBS-huset i New York dit han "kidnappade" sina kvinnliga anställda. Intressant här var att Letterman, precis som Michelle Martin och Fredrik Reinfeldt har acendenthärskaren i den onda andens våld, dvs. de är inte bara "satta" i fängelse, utan deras eget ego - utblicken på livet - tycks problematiskt styrt av ett beslöjat undermedvetet.

Man kan hävda att planeter i tolfte huset undandrar sig individens medvetande så att i svåra fall en människa utvecklar en dr Jekyll och mr Hyde-natur. Jag tror svenska folket valde sig en statsminister med en djävul på insidan och en äcklande förmåga att snabbt ställa om sina ord för att alltid tajma rätt åsikter och "låta" progressiv. 

Nu senast gormar Reinfeldt mot bankernas vinster och befinner sig i ren populism inne på värderingar Moderaterna egentligen omhuldar - sen när förnekade en Moderat en driftiges rätt att tjäna rejält sin företagsidé? Det finns något obehagligt karaktärslöst över den mannen och det är ett skriande underbetyg åt de svenska väljarna att de så dålig kan läsa människor och förstå de verkliga motiven bakom läpparnas tomprat!

Michelle Martin utvecklar som synes ett präktigt Eld/Vatten-krig genom den ömsesidiga receptionen mellan ett gott och ont hus. Sensationalism, en hunger efter spektakulära visuella intryck och stormande upplevelser. Var det bilkrocken med pappan som höjde ribban så att bara extremt mänskligt lidande sa henne något?

Givet att det också är fullmåne - en brytningspunkt där en människa antingen regredierar eller går framåt - börjar vi nu ana hur extremt det här horoskopet är. Och gissa åt vilket håll den här fullmånen förde individen? 

Fullmånen inträffar i den negativa polariteten, mellan maktfullkomliga Stenbocken och maktlösa Kräftan. Solen i första huset är ALLTID ett problem i outvecklade människors horoskop eftersom de både blir narcissistiska och i det här fallet härsklystna. När dessutom Stenbockens härskare Saturnus står i tolfte kan det finnas en självdestruktivitet över deras tilltag.

Det är en fullmåne som betonar Jord och Vatten - materiell sörja. Det kan vara en tid för den imbecilla människans behov att FYSISKT GESTALTA saker hon inte förmår tänka igenom och lösa redan på "skrivbordsstadiet". Hon måste "agera ut" för att själv hålla näsan över vattnet.

Min mor, djupt under Jordelementet, citerade ofta sin mor, kraftfullt under Luft: "Det man inte har i huvudet får man ha i benen." Det är typiskt att Jord bara förvaltar och förmedlar vidare vad som utgått från himmelen eller Luftelementet. Luften är människans livsande, hennes osynliga rörare, Jorden den relativt statiska yttre formen.

Det tydligt att den här brytpunkten eller fullmånen leder till varelsens regression, till ett fall nedåt i linje med den negativa polariteten. Eld/Vatten-dramat kräver stimulation och Jord/Vatten behöver KONKRETA KROPPAR för att upprepa det inre död/överlevnadsdramat som via den ömsesidiga receptionen tycks gå evig hand i hand. 

Därför kom den här kvinnan att sedan ägna sig åt att förgripa sig på barn för att reda ut, i första rummet bilolyckan hon var med om som barn. Men mer än troligt avslöjar det här horoskopet EN SJÄL SOM FALLIT FRITT redan i föregående liv på jorden. Hon föds ju nämligen med dessa planetplaceringar. Se horoskopet som en frusen ögonblicksbild som också beskriver ett moment i själens större rörelse genom evigheten.

I bästa fall har nu hennes ANDRA långa fängelsestraff i detta liv bringat själen till halt så att syndafallet från och med nästa jordeliv kan böra väntas till en mödosam klättring uppåt, tillbaka till den himmelska medvetenhet om människors nära samhörighet som sadister och egoister så helt tappat bort. 

Intressant nog har 12e husets samtliga moderna associationer - "fängelse", "mentalvårdsinstitution" och "kloster" - aktiverats i kvinnans nuvarande liv. Efter frisläppandet väntar nu tio år i ett avskilt nunnekloster där stora själar (eller djupa syndare som sonar sina brott) nu ska förbarma sig över Michelle Martins själ.

*****

Se även horoskopet för ex-maken och sadist-mördaren Marc Dutroux.

Se även det tidiga inlägget om mördaren John Gacy som gömde de mördade pojkarna i skrymslen i ett hus. Återigen dominerar Fiskarnas tecken, återigen ser vi motivet med "avskilda rum"!

I medierna om frisläppande av Michelle Martin: SvD, DN 

*****

Bonusspaning

Bland drygt 6.100 sparade horoskop har följande 10 registrerat på bloggarens näthinna.


 • Michelle Martin;15.1.1960
 • Anonym 1;18.1.1960
 • Johan Stenhardt;20.1.1960
 • Johannes Jacobus Sleutels;20.1.1960
 • Michael Hutchence;22.1.1960
 • Anonym 2;24.1.1960
 • Anonym 3; 26.1.1960
 • John Galliano;28.1.1960
 • James Spader;7.2.1960
 • Christian Engström;9.2.1960
 • Rabbani Hodjattallah;12.2.1960

Anonym 1 var en försagd tonåring som blev lite av en hackkyckling för en elak tysk tyskafröken i en egoistisk och moderatblå stockholmsförort. Inga spår om vad som hände därefter.

Stenhardt en brottsdröms fastighetsmäklare bosatt i Reinfeldts moderatblå Täby kommun - var annars?

Sleutels är en samtida holländsk filosof, mest känd för sitt deltagande i frågan om människan bara är en zombie (typ den svenska behavioristiska positionen - snart ett århundrade efter övriga världen).

Hutchence - sångaren i INXS som begick självmord 1997

Anonym 2 - hyperintellektuell "udda" personlighet. Mentala besvär i ungdomen och institutionaliserad en tid

Anonym 3 - ytterligt falsk kvinna med ett stort mindervärdeskomplex som hon ständigt kompenserade genom att namndroppa en känd förfader

Galliano - Diors homosexuella chefsdesigner som avskedades efter att ha avslöjat sin rasism (antisemitism)

Spader - Hollywoods förmodligen sjukaste skådis, som hittat filmens värld som ett perfekt legitimt sätt att få leva i närheten av onda teman, som sexuell fixering (titta på hans resumé och se vilka typer han väljer att spela, jag tror ALDRIG jag sett honom göra en trevlig personlighetstyp)

Engström, Piratpartiets vice ordförande, ansåg domen mot hälarna Pirate Bay vara "vansinnig"

Hodjattallah - läkaren på Karolinska som skar av hustruns läppar och åt upp dem

Kan någon betvivla att det här var den med marginal sjukaste grupp personer som någonsin samlats i en av de här bloggens små sökningar på andra födda inom samma tidssegment? 

Att hitta ett eller två sociopater i en grupp av tio händer ibland, men det här är extremt. Är det den ömsesidiga receptionen mellan syndens Skorpion och den nya frihetens Skytt som i sig derangerar? Hur viktig är Saturnus (soldisponeten) indragen i Eld/Vatten-dramat? 

Finns det fler indikationer på himmelen under denna tid som jag missade i min snabba genomgång?