Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 27 juli 2012

Två Eldhoroskop - en seende och en förvänd

[Ett några dagar gammalt inlägg eftersom jag inte har tid att följa upp alla infall...]

SvD har skaffat sig en satiriker på ledarplats, en herr Musaefendic som inte ens försöker att argumentera för den giriga själens förtjänster, utan stärker de egna enbart genom att förlöjliga vuxenvärlden - dem med vett att ifrågasätta profitmentalitetens plats inom vård och skola.

När jag tittar på horoskopet för en typisk satiriker, är det naturligtvis den tydliga faktorn Eld som drar blicken till sig, och särskilt Solen i Lejonet, känd för att dra åt det dramatiska. Även Månen i Väduren känns igen som en demagog - det är faktiskt samma Måne som Håkan Juholt hade, en man vars retoriska sluggerstil är påfallande lik den här högerpropagandisten!

Faktum är att Jupiter är hemma i härskarläge i Skytten och en stor triangel i Eld resulterar. Nu blir det riktigt bekymmersamt. Gav jag inte nyss vårdvinstmotståndaren Jonas Sjöstedt (v) högsta betyg, mycket tack vare en nästan likadan Eldhimmel?

Det här kräver en jämförelse av likheter och skillnader mellan födelsehimlarna!

Sjöstedts himmel har ritats upp och kommenterats tidigare för dess extremt sällsynta "trippelsida reception". Alla tre Eldtecknen har utbytt sina härskare med varandra i ett "skicka vidare"-drama som bara kan tolkas som en extremt idealistisk natur, en själ som står nära den gudomliga insikten om att allt tillhör alla.Det är alls inte nödvändigt att vara religiös för att ha förstått religionens innersta kärna. Tvärtom verkar den ateistiska socialismen (ett barn av maskiner, atomlära och ohejdad tilltro till det materiella) producera mer andliga människor än åtminstone Sveriges högerreaktionära kristna med deras ängsliga materialism och rädsla för att leva upp till Mästarens svåra påbud: "Sälj allt du äger och följ mig och min lära."

Däremot tycks Sjöstedts tydliga ideologi (strukturplaneten hemma i härskarläge i den sociala organisationens Vattuman) inte vara särskilt förtjust i monarkin! Folkväldets tecken i nästan rak opposition kungaplaneten Regulus kan vara en detalj värd att hålla ett öga på eller t.o.m. utföra en studie kring så småningom. Ger detta republikanska böjelser?

Det finns flera missljud på himlen men det är naturligtvis den häpnadsväckande starka anden eller eldsjäl som här horoskopets hela poäng. Och det är faktiskt så att högerbladets raljante dyngspridare bara ytligt kan placeras blad de rena eldsjälarna. Hans födelse - vad tragik den nu innehållit i barndomen - kommer med en synnerligen elakartad "psykskada". Ja, astrologin som "sinnesundersökning" är faktiskt påfallande ofta pinsamt avslöjande eftersom hans typ av osaklig argumentation så väl matchar följande problem:Jonas Sjöstedts ideologiska Saturnus-Vattuman tycks omöjlig att reformera, han är likt Fredrik Reinfeldt född med Saturnus i härskarläge. Det finns således ingen annan planet som i bakgrunden förfogar över den, den saknar potential att bli mer än en luftslottsbyggande ideolog.

På samma sätt saknar den här Musaefendic perspektiv på elände och olycka. Mars står hemma i sitt negativa och ärligt talat ibland rent hatiska tecken Skorpionen. Därtill är Mars minimerad till följd av södra månnodens undertryckande tendens. Mannens sunda aggression är faktiskt dubbelt störd, eftersom Satans stjärna Algol å sin sida förstärks av norra månnoden att blir extra benägen att förvränga och skapa nidbilder av verkligheten.

Denna kompakta anstormning av satanisk verklighetsförvrängning skadar naturligtvis den redan försvagade Mars mittöver. Mannens impulser är helt förgiftade, han kan inte värja sig om den inre föroreningen. Detta är den sataniska axeln det år girighetens norra månnod i materialistiska Oxen förstärks av Den Hånfule som viskar i örat att hela världens rikedomar kan bli Musaefendics, om bara han faller till föga och blir högerns nyttiga idiot och budbärare till alla svenska läsare med lika exotiska namn som han själv bär.

Jonas Sjöstedt hade den smala lyckan att ha sitt sinne i Jordelementet, i Jungfrun. Normalt har den en instinkt att blanda sig i varje spel där det finns något att vinna på det för egen del, men diskret och sällan genom att dra uppmärksamhet till sig själv. Men här finns en nyttig dämpning av den merkantila krämaren Merkurius, tack vare samma dämpande södra månnod. Vänsterpartisten har en klart dämpad begärsnatur, han är inte girig. Med en så svag nattsida är det extra tydligt hur den solära sidans fulla nobless kan brassa på.

Inte så hos mustafa (f.o.m. nu förenklar jag det jobbiga namnet). Här är det själva sinnet som är det sjuka. Månen i egocentriska Väduren i kombination med sceniska Sol-Lejonet skulle kunna ge en bra estradör - detta är när allt kommer omkring just Håkan Juholts sol- och månplacering - en man han förlöjligar i sin krönika!

Men en betydligt sämre version av Juholts horoskop pga. den sataniska axeln som drar ner mot identifikation med det materiella och det faktum att Månen/sinnet faktiskt inte ser friskt ut, baserat som den väduriska jagiskheten är på den svårt angripna sinnesdisponenten Mars. Jag vet inte om detta blir till ett regelrätt Eld och Vatten-krig i mannens inre, för Mars i negativt härskarläge i Vatten är en märkligt deformerad placering.

Går det alls att förstå det här helt instinktiva skorpiondraget? Mars i härskarläge i Skorpionen är inte en komplett psykologi utan bara en blind drivkraft. Jag kan inte fatta det som något annat än det biologiska livets konstant: sexualdriften.

Men här är den både kväst och sataniskt förvriden, och jag tror kanske att mannens extrema högervridning är ett sätt att maskera djupare problem... Det är väl ett tidens tecken när SvD släpper in den här typen av pseudoanalytiker på sina sidor. Den smörjan hade tidigare DN monopol på, och så bloggar av den här typen förstås.

I ett annat inlägg föreslog jag att placeringar i Skorpionen mitt emot Satans stjärna spjärnade mot och bjöd Satans korruption motstånd. Men vad händer i detta fall där demoniska Drakhuvudet ger Satan medvind (jfr Charlie Sheens horoskop) medan den ständigt motkäftande och reserverade Skorpionen har en "bestraffad" eller avklippt kuk? Blir då inte Djävulens materialistiska välde helt ostoppbart och individen ett fullständigt offer för den Store Satan som här i Sverige tydliggörs av horoskopet för Svenskt Näringsliv?

Att båda männen hade en komplett aktivitet i Eldtrilogin var återigen en sådan där enkelt nybörjariakttagelse som strax bröt samman när man verkligen började titta på horoskopens särdrag.

Därmed inte sagt att Vänsterpartisten är något fromt helgon, han kan uppbåda en nästan skrämmande vredeseld i debattlägen, och fastän trippelreceptionen mellan eldplaneterna helt definierar honom ska man inte missa att han, precis som Fredrik Reinfeldt har en underton av social mobbning. Hade det här varit Franska revolutionen och Jonas Sjöstedt varit en av folket är jag säkert på att han jublat när kungligheters och adels huvuden åkte.

Några sista ord om mustafas upphöjda Saturnus i Vågen. Det är väl tid att inse att denna fina symbol för perfekt rättvisa kan bli uppenbart skadad den också! Margaret Thatcher och Annie Lööf är verkligen inga roliga fall, och jag har tidigare noterat f.n. "kidnappade" kristdemokraten Aron Modig för hans märkliga avsaknad av verkligt kristna värderingar, där den främsta är antikapitalism.

Modig uppvisar i likhet med mustafa en opposition mellan Saturnus och det hypersubjektivistiska sinnelaget i Väduren. Kan det vara så enkelt? Hade Håkan Juholt, med sin fenomenala Venus i härskarläge i Vågen för en idealistisk syn på människor i endräkt och kooperation fungerat bättre utan den direkta och ibland nästan flåsiga Månen i Väduren?

Är det själva tecknet Väduren som drar ner betyget för Vågen, detta arma kompromissvilliga tecken som så lätt verkar kunna förhandla bort sin ära till följd av sin svaghet: att tecknet har en stark instinkt att vara andra till lags?  (Se inlägget om nya Catwoman Anne Hathaway.)

I fallet Annie Lööf är det uppenbart kvinnan är en katastrof av utspädd substanslöshet, impotenta kalkyler som avser att stärka hennes aktier men som inte övertygar på någon. Det är tråkigt att inse att astrologins tyngsta planet inte övertygar bättre än så här i sitt "upphöjda" läge, men man får minnas att det finns hur många sätt som helst för den att tappa stinget.

Den omänskliga brittiska premiärministern Margaret Thatchers horoskop måste verkligen studeras noga, hon hade denna Saturnus-Våg stigande i öster! Dock ska man minnas att indisk astrologi hävdar att öster är Saturnus absolut sämsta väderstreck och att den sann upphöjd Saturnus i Vågen kanske bättre ska studeras när den sjunker mot väster, dvs. hos dem med Väduren stigande.

Men då är vi tillbaka vid samma fråga igen: kan Vädurens själva egocentricitet, tecknets innersta natur, i så fall någonsin annat än skada Saturnus i Vågen? Går det kanske inte ens att få se hur en bra upphöjd Saturnus fungerar? Jag tror man ska söka det perfekta uttrycket hos dem som föddes med den upphöjda Saturnus i Vågen i tionde makthuset, och Stenbocken stigande i öster. Vilken dynamitkombination för en idealistisk samhällsförbättrare.

Låt oss glömma dessa högertokar, mustafa, Modig och Lööf och ögna igenom datasamlingen efter just en sådan. Jag har som sagt bara 1400 kartor med klockslag så det blir inte många träffar.


 • Charles de Secondat;18.1.1689; 8:30
 • William Butler Yeats;13.6.1865;22:40
 • Herbert George Wells;21.9.1866;16:30
 • Wassily Kandinsky;16.12.1866;10:50
 • Mao Zedong;26.12.1893; 8:30;+7:31
 • Jiddu Krishnamurti;12.5.1895; 0:23
 • F Scott Fitzgerald;24.9.1896;15:30
 • Benny Hill;21.1.1924; 8:15
 • Truman Capote;30.9.1924;15:00
 • Segolene Royal;22.9.1953;16:10
 • Kim Basinger;8.12.1953;11:04
 • Condoleezza Rice;14.11.1954;11:30
 • John Hinckley;29.5.1955;23:42
 • Willem Dafoe;22.7.1955;19:30

Författaren HG Wells horoskop är från Lois Roddens datasamling och eftersom Vågascendenten är en efterhandsrekonstruktion gav hon det horoskopen en mycket låg C-rankning. Hade hon varit medveten om hur mycket mer exakt den sideriska zodiaken är och dessutom sett författarens sällskap i denna ministudie hade hon kanske inte tvekat så.

Så den artistiska eller estetiska böjelsen träder fram! Den är nästan löjligt tydlig och helt i linje med att Stenbocken är en formgivare i jorden och Saturnus i Vågen sätter fokus på den himmelska skönheten (Venus).

Den skönheten kan nu ta sig olika uttryck: som den undersköna aktrisen Kim Basinger eller som en snuskhummer i brittisk tv på 70-talet, Benny Hill, vars program i princip bara handlade om hans dräglande och jagande efter lättklädda Kim Basinger-blondiner! Idag är väl sådan tv helt omöljig att göra.

Estetik några nivåer upp på bildningsstegen representerar förstås Yeats, Wells, Kandinski Fitzgerald, Capote (?) och remarkabelt skarpskurne (och begåvade) karaktärsskådespelaren Willem Dafoe. Den senare tror jag skulle ha gjort fler karaktärsroller typ hans Jesus än billiga skurkar i Hollywoods drömfabrik, om han inte samtidigt haft ett öga mot penningen...

När vi tagit bort alla med artistiska kopplingar blir det inte mycket kvar, men betänk noga hur vi med ett undantag helt saknar drägg, skurkar eller psykologiska stolpskott. Detta tyder på att hypotesen är helt rätt, Stenbocken är en lycklig ascendent med en upphöjd Saturnus i ett hus där den fungerar bra.

Den sociala medvetenheten borde vara hög och så finner vi också att de resterande med ett undantag är sociala krafter: den politiska tänkaren Secondat, folkets vän Mao, franska socialisten Royal, den, sades det, ytterligt intelligenta Condolezza Rice men som likväl hamnade i en av USA:s mest genanta regeringar någonsin, den under Bush Junior. Jag räknar också in den andlige mästaren Krishnamurti som en social kraft för det bättre.

Det enda undantaget är Hinkley som lustigt nog är knutet till den amerikanska politiken som varande en mentalsjuk man som sökte mörda högerpresidenten Ronald Reagan.

Bakom sjukdomsbilden (skada på en lägre planetär nivå än Saturnus) hittar vi således återigen det sociala engagemang som man kunnat förutsäga. Bloggen har tidigare studerat John Hinckleys störda horoskop och drog även den gången slutsatsen att egocentriska Väduren tycktes störa Saturnus (med mycket mera).

Men det är verkligen remarkabelt hur tydlig den estetisk-artistiska böjelsen var här, med den upphöjda Saturnus i venusianska Vågen i officiella karriärhuset!

Det är sådana här tester som övertygar, med uttänkta hypoteser i linje med den gamla astrologiska traditionen och resultat som bekräftar flera astrologiska "sanningar" på en gång. "De gamle" visste vad de gjorde när de upphöjde Saturnus i Venus tecken!

Mustafa och de andra pengagiriga människorna vet inte ens vad det här handlar om, de har kanske dussintals jordeliv kvar innan de börjat få in känslan för vad själen är på jorden för att lära sig.

2 kommentarer:

 1. "Benny Hill, vars program i princip bara handlade om hans dräglande och jagande efter lättklädda Kim Basinger-blondiner"

  Det är sorgligt att detta komiska geni alltid smutskastas. Hans medspelare i TV-showen har i alla fall aldrig sagt ett ont ord om honom. Jag tycker att han framstår som en genuin och godhjärtad människa. Nu handlar det ju om den sortens humor där framförandet och timingen är roligare än själva skämten. På detta område var Hill oefterhärmlig. Dessutom var det inte bara "jaga brudar", han var genial på ordlekar och gjorde riktigt vassa imitationer också.

  Skulle vara intressant att se ett inlägg med din tolkning av hans horoskop. Hans far var tydligen kondomförsäljare medan farfadern var cirkus- och varietéartist. Hans typ av humor kommer ju från burlesque och vaudevilletraditionen. Jag hittade några intressanta citat på nätet, från en recension av en Hill-biografi:

  "Benny Hill levde dock helt för sitt arbete, och det är inte osannolikt att det snöpliga avskedet från Thames bidrog till att förkorta hans liv. Han dog tre år senare."

  "Han var uppenbarligen fullständigt ointresserad av pengar; i hans byrålåda låg högar med aldrig inlösta checkar. Han var blyg och tillbakadragen, och släppte inte många inpå livet."

  "Benny hade ett par korta förhållanden i sitt liv, men föreföll annars paniskt rädd för att ta initiativ med kvinnor. En av hans kvinnliga vänner berättar i boken att Benny kanske friade till henne, men att hon inte är helt säker – om han gjorde det var det alldeles för diskret och inlindat för att hon skulle märka något. Hennes tolkning är att Benny föredrog att göra ingenting framför att riskera att få nobben."

  "I trettio års tid umgicks han i hemlighet med två rullstolbundna kvinnor som oberoende av varandra hade skickat beundrarbrev till honom. Han hjälpte dem ekonomiskt, bodde en vecka om året hos dem, och stöttade dem på alla sätt han kunde. Varför hölls detta hemligt, t o m inför Benny Hills övriga vänner? Ja, säg det. Mycket i Benny Hills liv är gåtfullt."

  I serien ville Benny gärna vara omringad av kvinnor, men i brudjagarsketcherna var ju alltid hans rollfigurer förlorare till syvende och sist.

  En av Benny Hills stora beundrare var Michael Jackson, som besökte Benny på sjukhuset 1992. Sedan dog han ensam i sin lägenhet under påskhelgen samma år, sittandes i TV-fåtöljen. Finns ju en viss likhet dem emellan om man läser citaten ovan.

  En av bokens läsarrecensioner på Amazon.com ger en annan variant på misslyckandet med kvinnor:

  "Even his failed romances weren't romances, but attempts to reach for unattainable women so he never had to make a commitment that would limit his freedom to do as he pleased."

  SvaraRadera
 2. Hill - först vill jag tacka dig för en initierad utvikning.

  Själv är jag är gammal nog (52) att ha många barndomsminnen av tv-showen. Visst var det en harmlös brittisk sexism, på nivå med britternas fäbless för sina Page Three-flickor (som jag tidigare granskat ur zodiakalt perspektiv).

  Med mognad ser jag likväl att hela upplägget var kvinnokroppens objektifiering, som bäst kanske en manlig självironi över den egna lustan. Naturligtvis kan man bryta ner programidén på andra sett och applådera mannens komiska tajmning. Och alla avsnitt handlade ju inte från början till slut om att jaga kvinnor i underläder genom engelsk parkidyll.

  Och jag valde ändå att sortera honom i gruppen esteter/artister snarare än bland perverton, vilka verkligen lyste med sin frånvaro i detta inlägg, vars centrala tes du inte med ett enda ord kommenterat här.

  Benny Hill har för övrigt samma kinesiska HO LO LI SHU-horoskop som den här bloggaren, SHIH eller Härföraren, vilket är intressant med tanke på hans bokstavliga kopplingar till militären (& undertecknads fängelse för sin militärvägran).

  Viktigast för en general är kanske blicken för strategi och tajming, som du också nämner som Benny Hills (eller produktionsteamets) styrka - att veta inte bara vilken strid som är värd att utkämpa utan framför allt NÄR att slå till för maximal effektivitet. Det blir förstås komisk tajming om man placerar en generalstyp i underhållningskonsten! :-)


  Det är även denna bloggares största bekymmer: det finns hur mycket galenskap som helst att kommentera och dräpa med tendentiösa horoskopframställningar! :-)

  SvaraRadera