Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 juli 2012

Livet roligare om man är bara kropp


"Jag tror hela livet blir roligare...om man är i form"

Jag ska inte vara alltför elak, för Aftonhorans posterpojke Erhardsson har säkert inte gjort en fluga förnär. Han avslöjar bara vad man lätt kan inse efter ett studium av zodiaken: att var och en blir salig på sin tro. Eller kanske inte...


Senast jag drog fram det grekiska ordet υλε (hyle, materia) i samband med ett personhoroskop var om folkbildaren Henrik Fexeus, mannen som skrev en bok om hur man likt en psykopat kunde ragga kvinnor genom att kallt och kalkylerat inta de rätta kroppsposerna. 

Jag förstår att raggningsboken kanske mest var på skoj, men faktum är att hans horoskop just beskrev en själsdöd människa som skulle kunna tänka och be sig så här instrumentellt, en torr materialistisk rationalism som utnyttjar t.o.m. kroppshållningen för att själv tjäna på det (i detta fall alltså ett helt meningslöst knull eftersom hela tanken om ömsesidigt intresse omöjliggörs av att den ena driver ett falskt och kalkylerat spel). 

Vid något annat tillfälle påminde jag om att de kättarkristna gnostikerna i Egypten under de första århundradena av vår tideräkning kallade de individer hyliker som de ansåg vara helt obildbara och själlösa materialister. Jag tror man måste se deras bruk av ordet i perspektiv av hur Aristoteles använde det, som en beteckning för en abstrakt uppfattat urmateria, en materia så låg och ond att inte en enda Form från den himmelska världen kunde tränga ner i mörkret. 

Låt oss kalla det Absolut Kortslutning - då framgår något av grovheten i tillmälet. Fexeus tackade för inlägget för några år sedan på sin blogg och var antingen smart i sin artighet, eller illustrerade just kortslutningens oförmåga att egentligen fatta djupet av det sagda. Den yttre formen är det enda budskap som går in hos de själlösa.

(Avfällingen Aristoteles förvanskade sin lärare Platons lära eftersom han menade att materia och form alltid måste gå hand i hand. Det är inte sant. Själen finns även utanför det formgivna.)

Man kan notera att den här kroppsbyggaren bara "tror" livet blir roligare, han har tydligen inga inre själsliga organ att känna efter med utan rationaliserar ett skäl till sin narcissistiska besatthet av sin kropp och att vara "i form". 

Notera hur "i form" exakt motsvarar soltecknet Stenbocken, vars härskare Saturnus just är formgivarplaneten, och i synnerhet då i Jordelementet. Nu talar vi om former som kan uppfattas genom det grövsta och mest primitiva elementet, inte t.ex. Luftelementets abstrakta former eller ens den levande andevarelsens mystiska Ljusform. 

Hade han inte varit fullt så självupptagen av sin kropp skulle den här posterpojken kunnat ha bli landskapsarkitekt, men nu är det så att också sinnelaget går i den jordbruna anlagets tecken och Månen i Jungfrun är just så här kringskuren i intressena. "Jag och min fitness." Faktum är att detta är "kroppsspråksraggaren" Fexeus fast med Solen och Månen i omkastade tecken!

(Jag har horoskopet för en landskapsarkitekt. Den vittblickande Sol-Skytten kanske behövs eftersom arkitektur i mycket är en visuell sak och ett landskap vidsträckt. Men vad gäller danandet av själva den döda och i sig helt ointressanta jorden hittar man en perfekt slaskig lerblandning med vars hjälp man kan uppföra vallar och kupera en artificiell terräng: Månen i Kräftans vatten i flegmatisk och undergiven opposition till formgivaren Saturnus, den senare hemma i härskarläge i Stenbocken och invid just Venus!)

Mycket mer behöver inte sägas och kroppsformaren. Annat än att det faktiskt finns en placering utanför den fallna sublunära gyttjans betraktelsesätt. Det är Jupiter i konceptuellt orienterade Vattumannen. 

Tyvärr råder inte den här "frihet genom konceptet" över sig själv, för det är Saturnus som äger den, och Saturnus själv står djupt insyltad i dödens och korruptionens Skorpion med den klassiska homo- eller narcissistvarningen Saturnus + Venus (kärlek till min egen form). 

Dessutom är det Mars som äger den här duon, en Mars som i Fiskarna (ett tecken med klen verklighetsförankring) kombinerats med omåttliga Drakhuvudet för en människa som totalt torskat på fantasibilder av mannen och som således avslöjar hur i djupet perverterad den intellektualitet (Luft) den här födelsedagen är. 

*****

När jag skrivit detta, fattade jag plötsligt att det troligen är en posterpojke för stundande Pride/homogalan (AB, DN). Är det för att visa upp sig på stranden, så handlar det om att visa sig för de andra pojkarna. 

Tidigare har bloggen hittat den fallna Mars i Kräftan som en enskild faktor överrepresenterad bland homosexuella. Men vad om Saturnus och Venus i tät konjunktion? I samband med kvinnor har jag haft upplevelsen att den verkar som symbol för "evig ungdom" eller kroppar vars åldrande (Saturnus = ålderdom) tar god tid på sig. Det är nästan som om Saturnus agerar som en konservator som bevarar den unga Venus-skönhet man nu kan ha blivit begåvad med. Men givet gaykulturens abnorma ytlighet borde astrosignaturen vara hemma i detta läger också!

Varför inte ta tillfället i akt och söka igenom de 176 HBT-horoskop jag använt i ett äldre statistiskt test. Om ena planeten är en konstant (säg Saturnus) är det en chans på 12 att också Venus befinner sig i samma tecken. Det vill säga, om enbart slumpen råder ska vi hitta 14,66 kombinationer med en viss tillåten avvikelse. 

Med små dataunderlag började bloggen med ±50% avvikelse som de gränsvärden vid vilka en signifikant avvikelse från förväntat "vitt brus" hittas. När jag tittade på 1.000 slumpgenererade horoskop insåg jag att 50% var onödigt hårt och 40% räckte väl. Men 176 horoskop har en bit kvar till 1.000 så här måste man räkna med större ryckighet i resultatet.

Så, kommer den "narcissistiska" kombinationen av Venus och Saturnus (jag mår bra när jag plågar mig med att producera en idealform) att visa sig överrepresenterad bland homosar?

Av de 176 öppet homosexuella horoskopen (många redovisade i tidigare inlägg genom bloggens existens) visar sig 22 ha Saturnus med Venus. (Indisk astrologi talar om en "kombination" så länge båda planeterna befinner sig i samma tecken.) Detta var mer än medelvärdet, men var det en signifikant överbetoning av självfixering?

JA! Med gränsvärdet ±50% är 22 exakt den punkt där vi kan säga: bögar är mer fast i ytans attraktion ("Saturnus-Venus") än normalt. Men använder man gränsvärdet för större populationer är bögar påfallande mer kära i sina egna kroppar än normalt folk. Eftersom Venus också är förmågan att harmoniera motsatser medan Saturnus är en snål och snävt begränsande planet, får vi också en annan undertext: social inkompetens! Det är denna medfödda oförmåga att relatera till det andra könet som sedan i vår tid slagit slint så att vi fått västerlandets dekadenta gaykultur.

Det här remarkabla fyndet innebär nu inte att alla som fötts med Saturnus och Venus är homosexuella! Vad bloggen lyckats visa under tre och ett halvt år är att astrologin verkligen stämmer. Även om de planetära egenskaperna är ett kapitel för sig, har andra tester visat att det är den ursprungliga sideriska zodiaken från Babylon som än i dag motsvarar de välkända beskrivningarna av stjärntecknen, inte den version som uppstod i Alexandria, Egypten, runt tiden för vår tideräkning. Det är t.ex. Skorpionen som än i vår tid står för sexuell perversion, inte Skytten (som västerländska astrologer skulle tro om de gjorde sig mödan att forska i sitt eget ämne).


Se även: Antikens "onda stjärna" Algol i 176 horoskop för hbt-personer.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar