Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 23 juni 2012

Pedofilprästen i Philadelphia & den beläggbara Synden

Katolska kyrkans mest inbäddade och förhärdade homosexuella syndare döms nu i USA för en stor pedofilskandal. William J Lynn ska också ha mörklagt andra likasinnade prästers övergrepp på unga pojkar (DN - en rad i SvD, naturligtvis, tidningen ägnar sig numera uteslutande åt pengar).

Med nästan total säkerhet ger en sökning på amerikanska birthdatabase.com utdelning på en William J Lynn i rätt ålder i delstaten Philadelphia. Tanken om en fullträff stärks av att horoskopet innehåller Månen i den sideriska Skorpionen, zodiakens arketypiska Syndare och tillika ett tecken som från det att bloggen började undersöka den äkta astrologins anspråk systematiskt har visat sig leva upp till den antika berättelsen om dess mörker, och förgiftade syn på saker. 

Den som föds när Skorpionen är ett viktigt tecken på himlen har uppenbarligen ett val att göra: kämpa mot korruption eller själv bli en del av Ondskan på jorden.

Ännu ett sinnelag, en måne i dess "fallna" position i Skorpionen skulle kunna räcka som poäng för det här inlägget, men men för att skapa lite extra gåtor för den så hågade, "missfärgar" jag vart tecken/element med det element som tecknets härskaren till tecknet indirekt förmedlar genom sin egen placering. Nu uppstår långa kedjar av sammanhang, modifikationer av det uppenbara grundbudet. För naturligtvis finns mer att säga än bara "sinnelaget i fallet läge i Skorpionen".


Detta den kritiska instinktens element Vatten smutsas här av att skorpionhärskaren Mars befinner sig i Jordtecknet Stenbocken. Där anses Mars "upphöjd", dvs. agera särskilt obehindrat. Jag har vacklat över den här placeringen eftersom den kan tolkas på två sätt. Som att Mars stabiliseras genom att krigaren gästar den strama toppstyrningens Stenbock (härskaren Saturnus är drar gränslinjerna snålt och definitivt och tål inte att bli motsagd). 

Samtidigt finns en solkigare sida hos denna "upphöjda" Mars i Stenbocken som inte verkar stämma med att aggressorn "ciliviserats". Jag har noterat något burdust och ofärdigt över placeringen. Det här kan vara en placering värd att återkomma till för en specialstudie.

Man kan notera att Humanisternas husbiolog Patrik Lindenfors, som skyr kyrkan som pesten och predikar meningslöshetens (ateismens) lov, själv har ett horoskop som mycket påminner om pedofilprästens: Mars (och Solen) i Stenbocken, Satunus i Jord, samt sinnelaget/Månen i ett Vattentecken (dock inte Skorpionen).

Varför biologen fallit rakt ner i den gudlösa ateismens oinspirerade tjocka i den tragiska figuren Darwins fotspår beror naturligtvis på bristen på den högre dimensionens Eld och Luft. För någonstans fanns det säkert "en kallelse" även i William Lynns liv, här illustrerad av den i sig utmärkta kombiantionen av Solen i religionens tecken Skytten baserad på skytthärskaren Jupiter utmärkt placerad i ideologiska Vattumannen.

Eld baserad på Luft. "I begynnelsen var Logos" (Luft), och enligt en variant av skapelseberättelsen är det Luften som själv genererar Ljuset eller Elden i ett tillstånd av tillräcklig förtunning. Här ligger de två elementen i precis rätt förhållande för den Berättelsen.

Det är Jupiter i Luft som förfogar över Ljuset i Eld. Bakom varje synligt (Eld) fenomen finns alltid en tanke, ett förnuftsskäl, ett Ord (logos). Bara dårar - eller riktigt svarta själar - tror det här universat "trillat ihop" av en ren slump!

De som sjunkit ännu djupare i Lögnen hävdar dessutom att en helt blind, medvetslös material LIKVÄL har förmågan att SPARA DE LYCKOSAMMA MUTATIONERNA som uppstår. Ateisten förutsätter alltså en medvetenhet eller en bakomliggande Plan i eller bortom den döda, kaotiska materien. Men det är ju detta de förnekar de gudlösa och obegåvade!

*****

Men pedofilens problem tycks snarare kunna härledas till den fallna, negativa delen av skapeslen, "det svaga köttet" eller kroppen som tar kontroll över de själar som återföds under negativt polariserade horoskop och sedan (typiskt nog) saknar positiv ambition att bekämpa ateisternas och ytterst Satans falska Berättelse om att det bara finns materia och sedan inget mer. 

Inte bara är Månen fallen i det skämda Vattnets Skorpion, och i djupet stört av Mars märkliga passioner i det kalla och kontrollystna Stenbockens tecken. Mars är i sin tur förfogad över av Stenbockens herre Saturnus, den som binder och kontrollerar. Denna Saturnus står i Jord och "skändar" oskuldens tecken Jungfrun. Den tanken kommer osökt eftersom tecknet lika väl kan representera unga, sexuellt oerfarna pojkar som flickor.

Saturnus kastar sedan sin onda aspekt mot sinnelaget i Skorpionen så att vi får ett kylslaget och emotionellt otillfredsställt minidrama i Jord och Vatten - den onda materian och rent kroppsliga stämningar som verkar helt utan styrning från den andliga och livgivande Solen. En formidabel skymningszon i den homosexuella prästens horoskop!

*****

Man man också notera att det sociala utfrysningssyndromet tycks vara verksamt här. Jag har tidigare pekat på att homosexualitet verkar vara ett stående (men inte det enda) uttrycket för det gruppsociala Vattumannens problem att samexistera i samma horoskop med den avoga och ibland nästan antisociala Skorpionen. Den senare är också symbol för det blinda driftlivet.

Flera exempel på graverande perversion och homosexualitet med Vattumannen och (i förhållande till Vattumannens kollektiva åsikter) instinktivt avvikande Skorpionen, har figurerat i tidigare bloggstudier. Elton John är ett namn jag särskilt kommer att tänka på i det här sammanhanget (religionshatare som han är).

Låt mig exemplifiera med två andra Syndare som tagit betäckning inom Svenska Kyrkan, de homosexuella och med varandra gifta prästerna Brunne och Lindén, den förra biskop över det stift som sammanfaller med Stockholms län där Stockholms stad är genomkorrumperad av normlös egoism av moderaternas typ.

I den här staden skänker politikerna folkets egendomar till varandra på skattebetalarnas bekostnad, men skattebetalarna är själva så korrupta och egoistiska att de inte längre förstår sammanhangen eller den verklighet de i morgon kommer att stå inför till följd av sin obegåvning.


Det förvånar inte att se stadsminister Reinfeldt dela samma pesthärd i sitt horoskop med de här två prästerna som uppenbart inte bryr sig om religionen utan tvärtom korrumperar kristendomen för att driva det "tredje könets" agenda. ("Till man och kvinna skapade Han dem", lyder skildringen av skapelseordningen i Bibeln.)

Det var f.ö. Reinfeldts regering som öppnade för homoäktenskap, samma år Brunne valdes till biskop i Stockholms stift. Astrologin visar med andra ord tydligt hur samma smitta ligger i tiden och att landets huvudstad Stockholm numera är djupt infekterad av förfallets krafter. Hit dras normlösa människor som bara med läpparna bekänner något slags minimalt socialt kontrakt men i övrigt känner sig fria att följa sin djupa egoism ända ner i helvetet - för det är säkerligen där de kommer att sluta sina dagar.

I skenet av det här ogenerade hånet mot kristendomens mest centrala legitimering av människans "biologiska kall", är det förvånande att i DN på midsommarafton läsa biskop Brunne m.fl. lovvärt stötta judars rätt att omskära sina gossebarn eller muslimers rätt att få vara sina egna. Man anar en homoagenda bakom denna för kyrkan märkligt toleranta inställning.

Manlig omskärelse - en av många bibliska föreskrifter som bör
förstås som uråldriga och korrekta insikter i hälsofrågor.


*****

Jämför noga två svenska korrumperade av den kristna läran med den katolska pedofilprästen - horoskopen är påfallande lika när det kommer till den lägre, irrationella eller vegetativa själen. Månen betecknar en förbrukningsartikel som människan överger i sin död. Månen regerar så att säga över Obeständighetens domän. Vårt enda hopp står till den högre rationella själen, som betecknas av Merkurius (Hermes) i hellenistisk tradition.

I judisk senantik tradition tycks ängeln Metatron, sittande på Guds högra sida och verksam bl.a. som hans skrivare, likna Merkurius/Hermes, eller för den del den indiska astrologins Buddhi ("intellektet"). Metatron sägs ha samma inblick i tingens natur som Gud själv, så det är uppenbart att den Merkurius horoskopet kartlägger bara är en blek skugga av vår verkliga natur som gudomliga väsen av ren intellektskraft.

Likväl är det vår rationella själ som skiljer oss från jordens djur, vilka enbart lever under den lägre "naturliga" själens inflytande (Månen). Att sakna en stark Merkurius men leva nästan helt under Månen utesluter inte en viss primitiv intelligens, men den är konkret och klibbar sig fast fast vid yttervärlden i sina iakttagelser. (Eller kvider när den vänder sig inåt och då typiskt bara förnimmer kroppens välmående eller olustsignaler. En mycket primitiv nivå med tanke på att vi är Människor och inte Djur.)

(Solen tecknar också själen, men mer som en levande, verksam helhet, måhända motsvarande Aristoteles begrepp "enteleki" eller Bibelns formulering av hur livsanden inblåst i Adams näsa gjorde människan till en "levande själ". Indierna säger om Solen jiva-atman - "en levande själ"!)

*****

Likheten mellan den amerikanska pedofilen och de svenska homoprästerna består i en Måne som representerar sitt naturligt fallna tillstånd. Vattenelementet är realiteten bakom den biokemiska förklaringsmodellen - den irrationella själen som tar kroppens signaler på allvar utan att först lyssna med den högre rationella själen.

Alla dessa tre homosexuella har irrationella själar vars dolda disponenter (härskare över måntecknet) befinner sig i TOTAL NEGATIVITET, i den rena Ondskans (formlöshetens) element, Jordelementet. Detta är då det totala fallet från Gud Nåd som skildras, och de båda kvinnorna är faktiskt mer illa ute än katoliken, vars Sol ändå antydde en genuin kallelse innan köttets svaghet tog över.

För all del, biskop Brunne har en andesjäl i Vattumannens (folkets) tecken, och disponenten Saturnus står faktiskt upphöjd i Vågen, också Luft. Detta är ett rent budskap om en mission i den lägre världen av lersörja!

Och tagen för sig var DN-artikeln bra, och rimmar i tankehöjd med biskop Brunnes kritik av profittänkande i vården (DN 111116). De sjuka Humanisterna har överhuvudtaget inget i den offentliga diskussionen att göra. De bara käbblar mot religionen bara för att tjäna pengar på sina sekulära konfirmationer (ren stöld från kristendomen!). Sådant missbruk av yttrandefriheten kan komma åter som stumhet i nästa liv. Att då vilja säga något men inte längre obehindrat kunnat göra det, för att man for fram med konstlade argument i ett tidigare (men nu lyckligt bortglömt) liv. Stumhet tjänar till att fokusera den vilsegångna själen på vad som verkligen är viktigt att kommunicera.

Det är med tanke på Brunne & kompanis rådliga markering mot Humanisternas demonistering av judar, deras omskärelse, och islam förvånande hur ett gott budskap kan samexistera med orena personliga bevekelsegrunder som t.o.m. rationaliseras för ökad legitimitet - och allt inom den nu från andevärlden helt avskurna Svenska Kyrkan. (Se Syndarens Skorpion stiga i öster när kyrkan fattade ett förödande beslut den 22 oktober 2009.)

*****

Titta nu på det "sociala utstötningssyndromet" i de båda kvinnornas horoskop. Är det inte det absolut värsta av dem alla? Inte bara står den blinda driftens Mars ultrastark i Skorpionen, men denna nattsvarta drift attackerar också och korrumperar totalt den högre, rationella själen Merkurius! Så här ser Lögnens barn ut i astrologisk tappning. Om dem kan man läsa mer i Dödahavsrullarna, vilka Jesus enligt spåren i Nya testamentet tycks ha studerat grundligt innan han kände maningen att bryta sig ur moderorganisationen (Ebionim, "De Fattiga") och bilda en egen enklav i det esséiska sociala nätverk som var spritt över hela landet.

Hur svår är Lögnen i de här kvinnliga prästerna? Ur perspektiv av den fria merkuriska själen kan naturligtvis Mars ses som ett angrepp från Dödsriket eller den lägre Naturen. Det sociala utanförskapet är inte självvalt utan påtvingad av en kropp och en biologisk funktion inför vilken man känner sig främmande.

Det är här Katolska kyrkan ännu förmår göra distinktioner Svenska Kyrkans i sin totala korruption inte ens formulerar längre: felsteget ligger inte i den onaturliga böjelsen utan i att agera på den. I Sverige har de homosexuella agerat och med Reinfeldt och andra nyttiga idioter lyckats få tillstånd en lagändring som förklarar det onaturliga för naturligt, i någon flummigt sekulär arvtagare till de amerikanska hippieårens "I'm okay, your'e okay", "anything goes". Detta är kapital lögn.

Jonas Gardell, affischnamn för Svenska Kyrkan, representerar samma intellektuella härdsmälta i sin tro att den sanna kristendomen saknar normer och att allt handlar om ett karaktärslöst bejakande av varje impuls som når den rationella själen från dess syndiga lägre bagage: smörja själen har dragit på sig under dess många tidigare besök på jorden.

*****

Vid den senaste genomgången av horoskop med födelsetid noterade jag att antalet homosexuella horoskop med känd ascendent ökat en aning på de 3½ år bloggen funnits. Vid testet i juli 2009 bestod underlaget av 50 horoskop, nu är de 67. Lite väl tidigt att göra ett uppföljningstest, men tillkomna kartor har inte ändrat den tidiga upptäckten av Skorpionen som zodiakens Syndare.

Tvärtom understryks här vad som skymtat då och då under de tre gångna åren, att det astrologin förefaller avslöja några KONSTANTER i det universum som denna märkliga vetenskap synliggör.

Vad är det för universum, egentligen? Ett "psykiskt universum"? Som likväl inverkar på det som händer i den "fysiska" världen, om inte på individuell basis, så åtminstone när man backar två steg och märker att det finns urskiljbara processer. Astrologin beskriver inte fantasier, den är "något" på spåren. Vad detta "något" är tittar man förgäves efter i biologi- och fysikböcker. Kristendomen som borde lära ut vad detta är, har istället blivit ett tillhåll för djupt störda själar som förgriper sig på barn eller andra av sin egen sort. Märkliga tider, dessa.


Tecken
67 homosexuellas fördeln. på de 12 ascendenterna

Asc
Personliga/ Individuella/ Universella
antal antal
3 20
5
6
6
9 35
8
6
12
4 12
2
4
2
Snitt:


Signifik.
rel. snittet
(±40%):
<=3 eller
>=8
<=13 eller
>=31


Med bara 67 mätpunkter är testet knappast robust. Jag markerar därför bara topp och bottennoteringarna även om även Lejonet meriterar "röd flagg" enligt det valda måttet på signifikant avvikelse från snittet.

Det är ändå iögonenfallande hur snabbt Skorpionen dragit ifrån. Paradoxalt nog är Fiskarna som ascendenttecken - dvs. kroppsidentifikationens tecken - det som tillsammans med Stenbocken är minst predisponerande till homofili.

Det enda svar jag har på varför så skulle vara står att se i en annan och större rörelse som märks i den Berättelse zodiaken utgör. Den personalististiska första tredjedelen utmärker sig inte för någon förhöjd homosexualitet, vilket är ganska begripligt. Den personalistiska naturen är ännu en ytlig person, starkt kopplat till sin kropp och person här och nu.

Det är i andra fasen, djupare sittande problem kommer upp till ytan och stör sig mot den nya kroppen/ascendenten själen tagit på sig för detta liv. Den mellersta sektorn i zodiaken som påbörjas med Lejonet och avslutas med Skorpionen går djupare, "ända ner till själen."  Dessa är de sanna individualisterna och som synes stiger Lejonet som homoascendent ivägl mot statistisk signifikans (kriterium: ±40% jämfört med förväntat genomsnitt).

Lejon-Solens tendens till homosexualitet har kommenterats flera gånger tidigare. Och Skorpionen tycks ha lätt att bli vanartig vare sig man talar om Månens fall i tecknet eller när det stiger i öster.

Sedan, i zodiakens tredje universalistiska fas, har själen lärt sig att se "den stora bilden" och den egna kroppen eller en falsk känsla av individualitet är inte längre alltings början och slut. Den universalistiska människan fokuserar saker bortom det futtiga jaget och detta tycks generellt leda till att hon inte inte fastnar i den psykiska sjukdom, den synd, som egofixeringen är och som kan yttra sig som en böjelse att bara dras till det som liknar en själv, dvs. en homofil böjelse. Homosexualiteten kulminerar skarpt och t.o.m. statistiskt signifikant i mellanzonen bara för att tappa greppet om människan så fort hon blir en universell varelse!

Dessa är då synliggjorda delar av den skapelseordning den nya korrupta Svenska Kyrkan så flagrant hånar. Men de objektiva spelreglerna skrevs ner för länge sedan av stjärnskådare som säkert upplevde att de fått syn på Guds vilja, skriven i planeternas rörelser. Den gudomliga lagen kodad i komplexa inbördes relationer mellan himlakroppar som mer ansågs vara tecken för en bakomliggande Intelligens och mening än materiella kroppar.

*****

Se även: 56 fall av mental störning och hur en av zodiakens viktigaste axlar synliggjordes i detta test, den som löper mellan Intelligensens tecken Lejonet och Konceptualismens Vattuman. Sedan det testet i mars 2010 har världen lärt känna massmördaren Anders Breivik med en fullmåne över denna region. Men vi har även den religionshatiska Humanisten Christer Sturmark med en svår opposition längsmed samma axel. (Notera oförsonligheten hos både Breivik och Sturmark.) Är det detta vi står inför: är homosexualitet (och dess försvar) uttryck för mental störning?

Det vill synas som om problemen emanerar från Solen eller Lejonet självt och sedan "slår sig på" Vattumannen som byggaren av tankemönster eller ideologier. Testet med de 56 mentalstörda stämmer in i den stora bild vi börjat se här, och där Solen i Lejonet och Lejonet som ascendent förekommer flitigt bland homosexuella, samtidigt som det är här, i steget in i den individualistiska zonen som de djupast förvirrade själarna tycks hålla till, de som i bytet av en kropp till en av motsatt kön, bibhåller så mycket individualitet från sitt föregående liv att de helt enkelt blånekar att acceptera den nya kropp ödet vävt åt dem.

Om SOLEN har den enorma kraft som bloggens undersökningar ger vid handen, då måste vi tala om att vissa andevarelse är sjuka "in i själen". Men det är här den högre sanningen kommer in, att Spelet kräver båda änglar och demoner. Vissa är utvalda för att bara göra ont, men de tjänar Spelet, de med. De hjälper nämligen de som ännu inte är oförbätterliga syndare att ta ställning och bestämma sig i olika frågor. Efter avslutat jordeliv kommer alla att skaka hand i himmelen och tacka för väl utfört arbete.

2 kommentarer:

  1. Ha, ha. Det här var skoj men tyvärr tror du väl på det här på riktigt?

    SvaraRadera
  2. Från en anonym till en annan anonym: varför avslutar du med ett frågetecken ..,vilket skrämmer dig mest, ett ja eller nej!?
    Lycka till på din fortsatta vandring!
    Pärlfiskaren

    SvaraRadera