Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 29 juni 2012

Tom Cruise en härsklysten djävul?

Jag har velat se protesterna mot att fule Tom Cruise rövade bort unga Katie Holmes som uttryck för den kollapsade västerlänningens allmänna oförmåga att hantera frågor som rör religion och filosofi. 

Scientologin må se ut som ett kommersiellt geschäft för många, men jag har själv haft många värdefulla aha-upplevelser med vad som i allt väsentligen är böcker utgivna på kommersiella bokförlag och i avsikt att ge författaren ett levebröd.

Men nu tar Katie Holmes enligt DN (och AB) initiativet och skiljer sig efter sex år med en man som ryktesvägen varit smått fascistoid i sin betoning av disciplin. Det finns födelsetidpunkt för Katie Holmes men ingen trovärdig uppgift om Cruise så kvinnan ligger i den här kartans inre krets och det är hennes Kräftascendent som är markerad i utkanten.Man kan notera att det är kvinnan som har Skytten som sitt soltecken. Elden som rastlöst brinner och vill vidare. Hon har visserligen Månen i sitt allra mest hemkära tecken, i Kräftan, och eftersom Cruise har samma förtegna och privatistiska sinnelag är det inte konstigt om att det - som med allt Reinfeldt sysslar med - blev ridå direkt när kvinnans begäran om skilsmässa blev känd.

Det som slår mig är inte bara att kvinnan har ett emotionell men inte särskilt intressant horoskop utan hur primitiv Tom Cruises födelsekarta är.

Hans fysiska sinne, Månen, är helt "sublunär". Månen i Kräftan råder sig själv och tar inga order, med mindre Solen skulle stå i direkt opposition. Vi har att göra med en person kapabel till potentiellt farliga hjärnsläpp - precis som när han sänkte sina aktier i Hollywood genom att stå och hoppa i Ophras tv-soffa och jubla över sin kärlek. Detta är ren Måne, ren Kräfta, ren mångalenskap eller galenskap rätt och slätt. Bara sinnesrörelse men inget intellekt som håller i tyglarna.

Faktum är att Cruises Sol i Tvillingarna borde ha indikerat detta intellekt, men fast det normalt inte är någon kritisk avvikelse vill jag peka på att Merkurius, Solens disponent, inte hållit jämna steg med Solen här. Merkurius befinner sig i föregående Oxe och är där mer "kropp" än "tänkare".

Jag låter Merkurius kortslutning i det helt negativa Jordelementet sippra in i den blå Luft-Tvillingen för att indikera hur det är materialistiska frågor som sysselsätter den här mannens typ av tankestruktur. Oxen är enkel och tror på äganderätt, den är så fysisk att den inte kan förstå hur allt är ett lån för en kort tid och försöker - ofta buffligt - bygga sig ett imperium på basis av ägodelar eller realvärden. I så måtto kan man misstänka att Tom Cruise - helt vid sidan av vad projicerar mot åskådaren via sina roller - i själva verket är en slug och hypermaterialistisk affärsman. Kräfta och Oxe har med kärleken till det materiella i sig att göra och här är medlaren Tvillingarna knappast den självständiga kraft den brukar vara.

Men katastrofen i Tom Cruises horoskop är förstås hans pakt med Djävulen, herre över denna världens penningflöden. På ett psykologiskt plan blir just Satans stjärna och den omoraliska och olycksbringande Mars ett bud om ett helvetets humör. Jag i släkten sett ett exempel på denna gradexakta konjunktion och det var verkligen en sub-human varelse när kreaturet inom människan vaknade. Ett annat känt svenskt fall med aggressionens Mars nära Algol är Mona Sahlin, vars psykologi verkar vara det mest fyrkantiga som har lyckats ta sig ner i ett par skor.

Så med en ny titt på Tom Cruises karta börjar jag nu ana vad det är Katie Holmes har tigit och lidit om i sex år.

Jag har sett intervjuer där Cruise verkar så påfallande trevlig och personlig. Men detta är Månen i Kräftan. I vissa av månens faser öppnar sig den lunära själen och porlar av det man upplever som harmlös mänsklighet. Men Kräftans tecken är de fyra månfasernas tecken och den har (åtminstone) tre andra personlighetssidor också...


Strauss-Kahns blockerade kungavärdighet

När nu historien om den franske politikern som var Frankrikes näste tilltänkte president rullar vidare med berättelser om Strauss-Kahns delaktighet i gruppvåldtäkter på papperslösa flyktingar och minderårige, anar man att västerlandets dagar är räknade. Hur kan sådan korruption nå så långt i karriären?

Eftersom franska AstroTheme hade mannens födelsetid fanns det efter den första kartgranskningen i samband med hotellvåldtäkten (eller inte) anledning att notera Kräftascendenten i ett andra inlägg, då tonvikt på den nominelle socialistens monetära fixering i 2a huset.

Allt detta var innan jag tog fram den antika kungastjärnan Regulus i Lejonets sjätte grad för att över lite tid samla intryck av denna, precis som bloggen orerat intill leda om Satans vrånga huvud - fixstjärnan Algol.

Eftersom det många gånger rådde tvivel om människor under Algols inflytande verkligen var perverterade på något sätt - där avvikelse beroende på vad Den Onde tydligaste slog klorna i - eller om horoskopen bara illustrerade otur, hade jag i bakhuvudet att granska Regulus med ett mer öppet sinne, och vara mentalt förberedd även på situationer där kungavärdighetens budskap inte fungerade alls.

Och det dröjde inte länge förrän jag tyckte mig se hur noblessen var fullständigt blockerad hos moderate politikern Tomas Tobé där Regulus välsignande stråle mot människornas värld, fångades upp och blockerades av den lede Saturnus. Regulus och Saturnus på rak linje, hypotetiserade jag, är inte bara en god vilja som vägras inträde i världen utan ett uttryckligt omen om en bristande konungslig kvalitet. Låt dessa varelser ägna sig åt andra ting än att leda människor. Inget gott kommer av det!

Inte långt därefter noterades en riktigt illa åtgången Regulus, havererat i sitt uttryck pga en drängig sänkning av dess nobla utstrålning. Återigen en högermänniska, en skribent i regeringsmegafonen DN.

Och för att understryka att astrologins språk ligger bortom den fådimensionella politiken ger nu Strauss-Kahn ytterligare ett exempel på den graverande avsaknaden av det älskarvärda och nobla Lejonets goda kvaliteter! Det är ännu ett fall där Saturnus nästan gradexakt låser den arketypiska Konungen utanför situationen. 

Och vad blir det då av en så extrem maktfixering som den vi ser i fransmannens tionde hus, om ett annat omen säger: se upp, den här strebern är inte en god människa?
Hade västerlandet haft någon heder, och inte varit sekulärt, är det här ett sådant öde där man skulle rekommenderat Strauss-Kahn ett offentligt självmord, harakiri. Jag förstår inte vad annat skulle kunna friköpa honom från det helvete han har skapat för sig själv.

Men hade han något val? Är inte det här en karta så nära man kan komma för "fördömda själar" - individer som redan när de föds in i denna världen har på programmet att bli de allra värsta typerna?

Med astrologin öppnar man ohyggligt svåra frågor om tillvarons natur. Jag tycker jag funderat på de här sakerna i åtskilliga år, men jag har inte kommit några svar närmare.

De drygt 2.000 år gamla judiska Dödahavsrullarna vilka säkerligen Jesus kunde utan och innantill är säreget tydliga: för själar högre i samfundets hierarki gällde regeln att älska men också hata individer, allt i enlighet med deras predeterminerade grad av delaktighet i Ljuset eller i Satans domän. Som reinkarnerad från den tiden (men utan tydliga minnen, den munkens intelligens låg avsevärt över den som är tillgänglig i den här kroppen), har den här bloggen i själva verket smugglat ut den antika fatalismen under drygt tre års tid! En del har sett det utan att förstå den större frågan om vilka vi egentligen är, och förfasat sig över ordavändningarna.

Är det en tillfällighet att vi nu har två sexuella perversioner i Kärlekens Tecken Lejonet, moderatpolitikerns homosexualitet och fransmannens fullständiga grobiannatur? Kärlekens Lejon indikerar att traditionen knutit rätt motiv till det eftersom också Lejonet stigande i öster som ascendenttecken visat en förhöjd frekvens bland homosexuella, tillsammans med livskärlekens naturliga avslut i dödens Skorpion. 

Underlaget i den studien var dock alldeles för litet för att säga något säkert (67 homosexuella kartor med klockslag). Jag kommenterade dock det typiska att det var just dessa två tecken som direkt började utmärka sig. Och givet t.ex. bloggens tre utvidgade studier av kriminalitet i de 12 soltecknen och att samma busar envist fortsatt dominera trots ett växande dataunderlag, tyder på att vi nu har sanningen om Livet på kornet. 

Det tycks finnas "kosmiska" eller kanske är det psykiska konstanter (om världen nu är en Idé som många av världens största tänkare kommit fram till). Dessa konstanter eller tillvarons grundprinciper är det inte lönt att försöka ta sig bakom eller ytterligare reducera eftersom det är de själva kategorier våra intellekt är skapade med i syfte att begripliggöra tillvaron! 

(Jämför språkforskaren och filosofen Noam Chomskys "universella grammatik", som han dock menade var hårdkodad i primathjärnan och alls ingen metafysisk bakomliggande grundplan. Nå, materialist till trots är också han styrd från Platons osedda idévärld och kan inte annat än uttrycka "grundplanens" platoniska form, lite som C-G Jung talade om en underliggande primal Form t.o.m. för Gud! De kristna gick i taket!) 

Mer elementära kategorier eller Former grupperar sig enligt Platon på stjärnhimlen och bildar mer komplexa Former eller Idéer, av vilka en del blivit kända som zodiaktecken, "uppgifter" eller "motiv" som själarna tar sig an när de föds till människor. Jämför den kinesiska legenden om kulturgrundaren Pao Hsi som jag relaterade i det här inlägget. 

Även Arthur C. Clarke, skaparen av den inflytelserika science fiction-romanen, "2001 - A Space Odyssey" (filmad av Stanley Kubrick innan boken gavs ut), återknyter till den gamla tanken att våra intellekt är frukten av apors dumstirrande på natthimlens stjärnbilder! 

MONOLITEN flashade sina symmetrier mot en skock gloende apor och förr eller senare kom ögonblicket då en apa plötsligt vaknade ur sitt töcken och förstod! Våra intellekt är helt och hållet en gåva från himlen. Detta förstod antikens tänkare bättre än dagens materialister. Varför förmår då inte ett så skarpt intellekt som Chomsky blicka uppåt och se vad andra sett? Vid hans födelse är det inte en fråga om kejsarvärdighet och konungslig kärlek till undersåtarna eller ej, utan - naturligtvis - ett helt annat livsuppdrag. Men vad kan resultera när Saturnus och Solen - ömsesidiga fiender - stiger i Skorpionen? Det är
stoff för ett annat inlägg. 

Det här inlägget ska avslutas genom en jakt på andra sparade kända horoskop under de år så Saturnus under en kort tid effektivt blockerat Regulus för att röra vid världen. Eftersom Saturnus är så långsam skärper jag kriteriet till det yttersta för att inte få med alltför många: Saturnus ska på rät linje med Regulus och avvikelsen får inte vara större än ± 1½° - ett tre grader stort fönster på himlen. Den precisionen hade de babyloniska stjärnskådarna redan flera hundra år före vår tid. En annan sak är att de var lata och inte orkade granska himlen för envart fall. Istället använde de lathundar (efemerider) som inte alls gav särskilt exakta för vissa av planeterna.

Trots den snäva orben ger cirka 6.100 horoskop en nätt skörd om 59 personer, Strauss-Kahn inräknad. Jag kommer därför bara att lista namnen och kommentera när jag ser något som i något avseende kan beskrivas som markant "blockerad kungavärdighet".

 • Fredrika Bremer;17.8.1801 - Sveriges första öppet lesbiska författarinna. Kan man tänka sig ett tydligare förnekande av "kungens värdighet"? En parallell med moderatpolitikern Tobés homosexualitet direkt, och således en störning av Lejonet som ju är kärlekens tecken.
 • Philip Sheridan;6.3.1831 - amerikanskt militärbefäl: "ett bra rödskinn är ett dött rödskinn".
 • James Clerk Maxwell;13.6.1831 - fysiker, elektromagnetismens upptäckare
 • Alan Leo;7.8.1860 - hjärtsvag brittisk astrolog (Saturnus i hjärtats tecken)
 • Klara Hitler;12.8.1860 - mor till världshistoriens minst kungavärdiga despot !!
 • Joseph "Elefantmannen" Merrick;15.8.1860 - fullständig tragik, en gravt deformerad människa
 • Martin Heidegger;26.9.1889 - filosof, hade en nazistisk period, en skam han synes ha bearbetat senare i livet genom djupt tänkande kring vad som är autentiskt varande. Eftersom Lejonet är den rena existensens tecken är det mycket intressant att hitta "blockerad kungavärdighet (eller sann existens) hos just Heidegger med hans särskilda filosofiska intresse.
 • Vyacheslav Molotov;9.3.1890 - rysk politiker
 • Evert Taube;12.3.1890 - vissångare
 • William Lawrence Bragg;31.3.1890 - Nobelpristagare i fysik
 • Ho Chi Minh;19.5.1890 - politiker, massmördare
 • Karl Lashley;7.6.1890 - oseriös psykolog, korrumperade behaviorismen (i sig en djupt korrumperad lära om att människan bara är en betingad automat) - total brist på kungavärdighet här! Förfalska en redan från början falsk lära, vad säger det...
 • Billy Graham;7.11.1918 - tv-präst i USA. Nära vän med Nixon och hans bittraste dag var när presidentens falskhet gick i dagen. Ja! Graham som OFFER för extrem brist på kungavärdighet.
 • Werner Aspenström;13.11.1918 - författare
 • Lars Erik Aldin;24.11.1918 - rasist, donerade miljoner till Sverigedemokraterna
 • Aleksandr Solzhenitsyn;11.12.1918 - beskrev Sovjetstatens negativa sidor - ja! Sovjets revolution urartade snabbt och blev med åren en "akut brist på kungavärdighet"
 • Jerome David Salinger;1.1.1919 - författare till en enda bok, ungdomsromanen Räddaren i nöden, och gick sedan under jorden. Total brist på kungavärdighet.
 • James Lovelock;26.7.1919 - brittisk biokemiker. Förfalskade antikens läror och skapade Gaia-teorin, att den BIOLOGISKA JORDEN är ett i någon mening intelligent system. Vad jag förstår en ren materialistisk spekulation som inte inkluderar den planetära Själen.
 • Primo Levi;31.7.1919 - ateistisk kemist (apropå ovanstående). Överlevde Förintelsen och därför också han i närheten av den absoluta frånvaron av kungavärdighet (men i sanningens namn var många många miljoner det under krigsåren).
 • Margareta B Kjellin;3.9.1948 - moderat vårdlärare, förespråkar profiterande på sjuka människor
 • Jeremy Irons;19.9.1948 - med vilken underbar aptit denna brittiske skådis tar sig an de mest sketna och ovärdiga rollfigurer i mäktiga eller "konungsliga" positioner. Full pott men återigen en SUBLIMERING av fenomenet under studium
 • Dana Gillespie;30.3.1949 - bisexuell aktris och sångerska, gjorde Maria Magdalena i den ursprungliga London-uppsättningen av Jesus Christ Superstar
 • Lasse Lindbom;30.3.1949 - popsångare, fd gruppen Landslaget. Jag har en gammal skiva med dem och det är åtskilliga allusioner till indisk mystik i texter eller titlar.
 • Lasse Eriksson;1.4.1949 - den folkkäre komikern som dog 2011
 • Ewa Samuelsson;4.4.1949 - borgerligt äldreborgarråd, medansvarig till vårdskandalen 2011
 • Shing-Tung Yau;4.4.1949 - fysiker, tankar om strängteorin
 • Rolf Wikström;5.4.1949 - bluesmusiker. Ja, om bluesen är den förnekade kungens sorgesång, stämmer också detta fall perfekt in på vårt motiv, där depressiva Saturnus håller den nåderika kungen utestängd
 • Horst Ludwig Stoermer; 6.4.1949 - Nobelpris i fysik
 • Jan-Erik Broman;7.4.1949 - biokemist
 • Christopher Hitchens;13.4.1949 - religionshatisk journalist, söp och rökte sig till cancer, som han dog i. Lär väl bli ett sekulärt helgon hos Humanisterna eftersom de inte förstår att de också ägnar sig åt religion, fast en mycket svart sådan
 • Sonja Kristina (Linwood);14.4.1949 - talangfull och vacker dansk-engelsk sångare under det flummiga tidiga 1970-talet (gruppen Curved Air)
 • Manley "Big Youth" Buchanan';19.4.1949 - reggae-rappare, stor under 1970-talet
 • John Miles;23.4.1949 - rocksångare, gitarrist
 • Dominique  Strauss-Kahn - referensen
 • Venche Solveig Renhammar Metus;30.4.1949 - avhoppad Sverigedemokrat, rasist
 • Henrik Brors;7.5.1949 - förhastad röst i DN, implicerade islam i vad som visade sig vara högerextreme Anders Breiviks massmord på socialdemokrater
 • Billy Joel;9.5.1949 - singer-songwriter med depressiv-suicidala tendenser ("We didn't start the fire / it was always burning / since the world is turning")
 • Thomas Amberg;16.5.1949 - det vedervärdigt fulmunnade bloggtrollet som öste otidigheter över den här bloggen under dess första år och kom med personliga hot mot bloggaren - och det var inte bara kungavärdigheten som var blockerad där !!! Nu klarnar ännu mer av den karaktären...
 • Rick Wakeman;18.5.1949 - känd men svekfull pianist. Lämnade en bra karriär med brittiska bandet Strawbs I SMYG för att han fick en chans med bandet Yes. Förbrödning med Strawbs efter flera bittra årtionden.
 • Björn Ranelid;21.5.1949 - notera närheten till Wakemans datum, Sveriges egen melodramatiker (Wakemans musik var väldigt dynamisk)
 • Pam Grier;26.5.1949 - snacka om blockerad kungavärdig. Blaxploitation-skådisen som räddas ur förglömmelse av Tarantino och visar vilken kraft och pondus som ligger latent när en Saturnus spjärnar mot konungsligheten. Intressant med denna posterflicka för svart frigörelse från vit amerikansk rasism är ju att de svarta (med rätta) tolkar att deras svarta värdighet (kunglighet) är undertryckt och förnekad!
 • Karl Sigfrid;17.10.1977 - moderat politiker, "försvara Wikileaks"
 • Carina Berg;1.11.1977 - programvärd eller nåt
 • Brittany Murphy;10.11.1977 - död skådis, slet som ett djur men blev aldrig stor
 • Maggie Gyllenhaal;16.11.1977 - levande skådis, hyllad kvinnlig skådis kapabel till att spela riktigt destruktiva kvinnoöden - kanske också en sublimerad variant på "blockerad kungavärdighet".
 • Henrik Dorsin;20.11.1977 - så kallad komiker
 • Celia Blanco;22.11.1977 - porraktris som numera kallar sig "aktris" och "romanförfattare"
 • Annika Norlin;22.11.1977 - popartist, mig veterligen utan förflutet i porrträsket
 • Mattias Trotzig;7.12.1977 - har tidigare kladdat på Prinsessan Madeleine men är nu tillsammans med Carolina Gynning. Nedbyte? I så fall har vi en annan variant av blockerad "kungavärdighet", pärlor för svinen.
 • Emmanuelle Chriqui;10.12.1977 - karismatisk kanadensisk skådespelerska av marockansk härkomst
 • Anonym;12.12.1977 - ansågs av yngre medarbetare vara företagets "kap"; förvisso en vid tiden mycket söt och vänlig men ganska enkel ung kvinna
 • Sanna Lundell;1.1.1978 - blockerad kungavärdighet och Sannas far Ulf Lundell ???  Vid tiden hon föddes var han väl bara en försupen trasa, lägrandes kvinnor han inte ens kände igen två dagar senare...
 • Linus Bylund;2.1.1978 - rasistisk Sverigedemokrat, pressekreterare
 • Per Granqvist;2.1.1978 - här har jag skrivit "Uppsala-docenten" och ett frågetecken, samt "psykolog". Minns inte vad saken gällde
 • Kelly Stables;26.1.1978 - aktris, den nästan dvärgkorta karaktären Melissa i "2 ½ män" som dejtade den distinkt kungaovärdiga parasitbrodern till Charlie.
 • Liv Strömquist;3.2.1978 - satirisk och feministisk serietecknare
 • Oscar Julander;3.2.1978 - förvanskande Expressen-journalist
 • Josh Hartnett;21.7.1978 - tvåfager Hollywood-skådis
 • Roberta Alenius;29.7.1978 - regeringen Reinfeldts pressekreterare. Och bättre än så kan inte den här listan avslutas, än med en som lånar sig till den mest distinkt kungaovärdiga stadsminister Sverige haft i modern tid. Noterade henne i samband med ett "hotfullt samtal" till DN för att de skrivit något som misshagade pösmunken i Rosenbad.

Helt klart är "tappad kungavärdighet" inte en total katastrof. Och jag skulle sätta en slant på att det är Strauss-Kahns infernaliska övertryck i egoistiska Väduren i det maktfullkomliga tionde prestigehuset om utgör den egentliga förklaringen till hans bestialitet. Att han sedan står avskuren från varje tanke om hur en god härskare skulle bete sig, underlättar förstås inte...

*****


Om Strauss-Kahn i AB

Horoskop: rasisten som visade sig vara jude


Sådana nyheter måste bara snabbgranskas astrologiskt, som att den ungerske extremrasistiske politikern Csnanád Szegedi råkar upptäcka att hans mormor var judinna och dog under nazisternas Förintelse av ett helt folk!

Och hur Månen - symbol för sinne eller psyke - blir allt klarar ju länge den här bloggen ihärdar med att plocka tidningsrubriker som stoff för sin utdragna undersökning av den ursprungliga zodiakens trovärdighet. För Månen hinner bara ligga någon timma i Vågen Szegedis födelsedygn innan det är dags för en signatur som tveklöst här hans eftersom den fallna Månen i syndarens tecken Skorpionen inte sällan uttrycker sig genom mödernet! I det här fallet ska man förstås snarast tala om att mormodern föll offer för Syndaren som är den europeiska best vi alla utgör celler i, ett kanske mer primtivt folk än andra genom jordens långa historia. De som tror sig vara vassare än andra är det ofta något djupt fel på... Om vi efter två världskrig på bara några årtionden, en liten andningspaus och sedan höger- eller moderatmentaliteten och ett fall in i privatismens och marknadsekonomins försämring av livskvaliteten skulle se ett EU kollapsa totalt, då skulle åtminstone inte jag sörja. Den här världsdelen åstadkommer mer ont än den gör gott för mänskligheten. Det kan vara något genetiskt fel på "den vite mannen"...

Jag hade bara sysslat några månader med den sideriska zodiaken innan jag började se att tecknen äntligen började stämma in. Redan på kort avstånd i den egna släkten hade jag två gamla kvinnor, systrar, som båda levde olyckliga liv, en ena i ett anskrämligt äktenskap med en fattig man av statarhärkomst som hon såg ner på, själv dotter till en gårdsägare men så oattraktiv att husets man bara kunde gifta bort henne "neråt" i hierarkin. (Ja, detta är 1900-talet!) 

Den andra kvinnan förblev ogift hela sitt liv och sög ungdomens sötma som en vampyr genom att konsekvent umgås med klart yngre väninnor. Födda med några års mellanrums lyckades båda flickebarnen bli födda av sin mor dagar då Månen passerade Skorpionen. Modern dog när den äldsta var runt tio år. Hela det här släktödet stank av skorpionisk förbannelse eller en blodslinje som Ödet reserverat för själar destinerade till återbetalning av gamla synder och förseelser.

*****

Vad mer kan sägas om den ungerska rasisten som så snopet visar sig ha "skiten" i sitt eget blod?

Det kan passa sig att återuppliva ett äldre resonemang om planeter i härskarläge, baserat på den nyplatoniske filosofen Plotinus. Med viss påverkan av Aristoteles talade han om ett tings potential och förverkligande eller aktualiserande. Överfört på astrologin innebär paradoxalt nog att rasistens sinnelag ("fallet" som det är), vilar i händerna på skorpionhärskaren Mars som, hemma i sitt eget tecken, anses vara fullt aktualiserad och därför sakna potential att bli något annat än den är!

Detta är så djupa tankar att man kan stanna här och låta insikten sjunka in. Hur det måste krypa under skinnet på rasisten nu, som byggt upp ett helt liv av mental negativitet - kring de celler och det blod som är hans egen nuvarande existens. Tala om rekyl!  DN, som refererar en fransk artikel, berättar att rasisten genast kvalifierat sitt jude- och romhat genom att hävda att det inte är den biologiska nivån han ogillar utan - tydligen - den romska och judiska oförmågan att bete sig "ungerskt"... 

*****

Den som noterar dominansen av Jord och Vatten i horoskopet känner genast igen den ultranegativa typens totala brist på andlighet eller klarhet i förhållande till de realiteter den bearbetar. Det hela slutar i gyttjig bokstavstro och till och med när rasisten söker avsvära sig den förmörkade själens fixering vid det konkreta, ramlar han i precis den fällan genom att återigen hänvisa till substansen - vad som utgör en verklig ungrare. 

Trots att det säkert finns ett och annat helgon under Jord och Vatten (den negativa halvan av skapelsen som ALDRIG kommer att ärva eller se himmelriket) blir intrycken bara starkare att den här ungraren är ganska typisk för vad man får med Solen och Månen i Jord och Vatten eller vice versa.

De båda välgörarna Jupiter i Vågen och Venus i Lejonet har uppenbarligen inte haft något att säga till om i det här livsödet, inte så här långt. Det är förstås en öppen fråga om vad upptäckten om sin biologiska härkomst och sitt folks utsatthet för den europeiska rasismen på sikt kan innebära. Vad vet man, han kanske just har nått Jupiters expansiva planetära cykel och därmed får åtnjuta en nåderik tid i sitt liv, en injektion av högre intelligens än den han började sitt liv med.

När dygnet är till ända har Månen nått Skorpionens 12e grad och därmed lämnat oppositionen till Rosh ha-Satan, judarnas namn på den onda planeten Algol. Men nog är det frestande att tänka sig en födelse rätt tidigt på dygnet för en hälsosam dos av den här korrumperande tendensen, riktad rakt mot det lättkorrumperade psyket i Skorpionen och som redan från början står Mars infernaliska stämningar så nära! En Måne i opposition med Algol skulle ge en klassiker: tendensen att projicera sitt eget mörker på andra, och demonisera dem!

Och Jungfruns tecken, som har dragits i sådan vanära genom den här bloggens oväntade fynd i diverse studier, den har förstås också tidigare hittats i kombination med Skorpionen i fall av vederstygglig rasism. Både den kombinationen och Jungfrur mixade med antingen Kräftans Vatten eller Fiskarnas Vatten är inte alls ovanligt bland rasister. Och det har att göra med just den oandliga och simpelt materialistiska syn på vad en människa är som dessa själar så lätt faller offer för. Är det inte materialisterna som kallar guld den ädlaste av metaller? Hur låter då sådana här mörkervarelser när de börjar tala om människor, folkgrupper, etnicitet?

*****

I samband med en genuin Skorpionascendent nyligen, noterade jag att detta tecken stigande transformerar den fallna Månen i Skorpionen och gör den till en verksam välgörare. Är det då i långa loppet också resultatet av rasistens judenhet på mödernet? Att han kommer att omvärdera sin första och onda tid på jorden? Här vet vi inte vilken den sanna ascendenten är, utan använder Månen eller sinnelaget som ett fattigmanssubstitut. Månen är dock sinnelaget och kan tjäna som stand-in. Månen kommer i alla fall människan närmare än Solen gör, som är en väldigt vad grundton eller direktiv för livet. 

Här ser vi t.ex. Jungfru-Solens typiska tendens till negativitet och diskriminering, fast helt ur spår och uttryckt som rasism. Det är annars Månen i Jungfrun bloggen noterat överrepresenterad bland rasistiska politiker, men jag tycker mig märka att även Solen i Jungfrun poppar upp titt som tätt i samband med dubiösa livsåskådningar. Troligen är det detaljsinnet i Jungfrun som tappar i blick för helheten. Vart tecken har sin styrka, och mycket mer är det inte med det.

Här är faktiskt Solens disponent Merkurius verksam som illgärningsman och det är Saturnus också, och båda planeterna befinner sig i konjunktion. Vad har då denna Sol för möjlighet att visa kärlek och generositet? Ingen alls. Det ÄR en ond själ som föddes under dessa betingelser, men med något gott gry mitt i mörkret: ett guldkorn dold i just hans egen blodslinje som han först hatat så.

Ett paradoxalt öde. Horoskopet kan studeras länge, för det här styckena var knappast resultatet av en veckas djupmeditation över rasisten Csanád Szegedis "ingångsvärde" i tid och rum.

torsdag 28 juni 2012

Vad är centralt i Skyttens symbol?Det är en traditionell tolkning att Skytten representerar andesjälens uppvaknande ur sin enbart djuriska själ (hästkroppen), dvs drifterna är inte längre det som styr människan. 

Man Skytten står också för uppvaknandet från en urvuxen fixering vid individen - det som programmatiskt uttryckts som humanism, denna människocentrering som i vår tid saluförs av lögnare vilka förfalskat den äkta renässanshumanismen - den som ännu innehöll en insikt om att människan är en unik individ just för att hon har en gudsgnista i sig. 

Gudsgnistan är således den yttersta delen av Skyttens symbol, pilen som detta sammansatta väsen nu riktar tillbaka mot kosmos, som för att ge tillbaka till universum vad som för en tid låg inbäddat i den märkliga hybriden människa, ett slags svartbygge där en simpel bas från djurvärlden försågs med en ovanligt stor hjärna.

Men kentauren/bågspännaren kan uppfattas på ett annat sätt, och den tanken slog mig när ScienceDaily med samma naiva aningslöshet som alltid inom den vetenskapliga fållan låter antyda att mänskligheten famlat i mörker fram till just DETTA senaste vetenskapliga rön. Pil och pilbåge, har några klipska forskare kommit på, kräver nämligen en avsevärd komplexitet i tänkandet för att ens bli till:

Bows and arrows appear to have been in use for some 64,000 years, given evidence from South Africa.

Until recently, their significance in human cognitive ability was unclear. Now two researchers have been able to decode the conceptual foundations of the bow and arrow. 

Hur ny är då den här insikten? Åtminstone 2.000 år gammal eftersom Skytten redan i de första dokumenterade traditionerna har en koppling till vishet - vilket i modern astrologi blivit det nionde husets förutsättningslösa grundforskning. Att med absolut öppet sinne låta sig informeras av de eviga Formerna (i Platons eviga idévärld) och sedan i den egna personen binda samman himmel och jord - låta "Ordet bli kött" eller låta idén hitta ett kroppsligt uttryck.

Den astrologiska traditionen blir maximalt tydlig i Indien eftersom Skyttens härskare Jupiter där går under namnet Guru och uttryckligen syftar på Jupiter som en lärare som inviger människobarnen i överjordisk kunskap. Jupiter representerar "kosmiskt medvetande" eller en intuitiv direktförståelse av tingen som inte kräver att skottspolen Merkurius ränner runt och binder samman trådarna till en logiskt begriplig helhet. 

Jag är kanske inte världens mest effektiva eller snabbtänkta natur, men jag har märkt att jag aldrig "tänker" när jag löser problem, sinnet mer vilar och låter saker jag knappt ens registrerar komma och gå. Så (i bästa fall), har jag plötsligt svaret på ett problem utan att jag alls använt någon metodisk eller logisk problemlösning. 

Jag begriper faktiskt inte hur jag kunnat fungera som dataprogrammerare med en så extremt antilogisk grunddisposition! Men jag misstänker att detta kan vara en mycket svag början på vad som i ett långt senare liv kommer att utmynna i "kosmiskt medvetande" eller omedelbart och direkt intuitiv förståelse av vad än sinnet riktas mot. 

Jag tror det är få som ens är så navelskådande att de kan redogöra för sina olika kognitiva stilar. Människan är i allmänhet orienterad utåt, mot den påtagliga och verkliga verkligheten. Där finns stenbumlingar att rulla undan och ting att applicera på sin kropp för att attrahera världens blickar. Vem bryr sig i vår "valfria" tid åt vilka processer som pågår på insidan, om själva medvetandestrukturens "stil" eller dialekt? Folk har blivit mer primitiva på 2000-talet än de tidiga människor som klurade ut hur man skapar detta dubbla, samverkande redskap, båge och pil.

Före astrologin satt några skriftliga spår efter sig, för säg 3.000 år sedan, var redan pil och båge själva sinnebilden för högre intelligens. De gamla kineserna tänkte sig i likhet med så många andra folk, att den högre intelligensen initialt givits människan genom gästande kulturgrundare. Idag, när världskartans vita fläckar blivit ifyllda, kanske den kollektiva fantasin istället tänker sig utomjordingar som landar och inviger den famlande mänskligheten, oförmögen att leva upp till sitt bättre jag, i nästa evolutionära steg.

En kinesisk miniatyrberättelse om civilisationens tillblivelse tillfogades på ett tidigt stadium den konfucianska klassikern Förvandlingarnas bok, eftersom den här kosmologins 64 principiella "milstolpar" eller noder i den kosmiska vävnaden ansågs verka bakom mänsklighetens utveckling som underliggande arketyper. Likt astrologins symbolik föreställde sig kineserna dolda motiv, stillastående vägdelare, stationer en människa måste förstå och bemästra för att kunna gå vidare till nästa nivå. Språket från den datoriserade spelvärlden lämpar sig mycket väl för det var just så de gamla kineserna tänkte sig saken.

Så som barnet börjar med konkreta ting i sin hand och med tiden lär sig abstrahera koncepten och kanske - i en välsignad civilisation eller med hög medfödd intelligens - upptäcker att dessa koncept inte är människors verk utan alltid fanns i en högre verklighet - på samma sätt bygger den här miniatyrhistorien upp ett scenario där mänskligheten förvärvar civilisation tack vare några eviga principer och deras synliga eller materiella avtryck i denna världen. 

Var de eviga principerna håller hus, avslöjas redan i de första raderna:

När i tidig antik tid Pao Hsi regerade över världen, blickade han uppåt och kontemplerade himlarnas [stjärn-]bilder. Han blickade nedåt och kontemplerade jordens mönster ... Han utgick direkt från sig själv och indirekt från objekten. På detta sätt uppfann han de åtta trigrammen för att träda i kontakt med kraften som bor i gudarnas (stjärnornas) ljus och på så sätt reglera de levande varelsernas betingelser.

(Wilhelm/Baynes: I Ching or Book of Changes, s. 334)

Kulturgrundarens gåva: de åtta trigrammen

Den mytologiska kulturgrundaren hade således ett så öppet sinne att han kunde hämta kunskap om den perfekta regleringen av människors levnad direkt från stjärnhimlen! Gudarna själva tycktes tala till honom! De åtta trigrammen är kärnan i Förvandlingarnas bok, vilka dubblerade blir till de 64 "milstolparna" som var och en består av ett tecken/trigram för situationens inre aspekt och ett för den yttre. Människan hade fått sin första vägkarta, inspirerad direkt från en kulturheros insikt i hur himmel och jord relaterade tillvarandra.

Med snabba steg beskriver de följande verserna hur mänskligheten når allt längre i sin civilisation. Det är tveksamt om den korta texten är strikt kronologiskt upplagd, men som så introduceras båge och pil på ett stadium där redan mänskligheten "fallit" och börjat kivas om föremål. De har redan blivit jordbrukare och låser in sig bakom barrikaderade murar och har nattväktare. Så oerhört likt Fredrik Reinfeldts moderata världsbild, där giriga människor räddhågset låser in sig i sina grindsomgärdade villakvarter eftersom de vet att de skurit av sig från TAO, det stora flödet, där alla parter samverkar till Helhetens bästa. 

Människorna strängade ett stycke trä till en båge och härdade träspetsar i elden som pilar. Meningen med båge och pil är att hålla världen i fruktan. [De tidiga] människorna fick sannolikt denna [tanke eller insikt] från emblemet OPPOSITIONEN (emblemet KUEI avhandlas i det 38e kapitlet i Förvandlingarnas bok).
Forskarna som "upptäckt" hur avancerat tänkandet bakom båge och pil är, jämför med andra enklare "set" av verktyg, som t.ex. "nål och tråd" eller "metspö och fiskelina". Man kan notera att KUEI eller oppositionen just sysselsätter sig kring frågan om två motsatta men samverkande delar (eller parter).

Helt klart är den kanske 3.000 år gamla texten ett första och primitivt försök att skriva civilisationshistoria utifrån ett grandiost perspektiv, och med dagens datering av båge och pil som minst 64.000 år gamla, stämmer det förstås inte att agrikulturen föregick uppfinnandet av pilbågen. 

Utan att gå närmare in på saken, har jag dock haft meditationsupplevelser där jag sett mig i ett tidigare liv som är så avlägset att det måste handla om verkligt tidiga människor. Dagens förståsigpåare placerar jordbrukets uppkomst i Främre orienten för kanske tiotusen år sedan. 

I min dröm var jag en reslig rödskinnad jordbrukare i Amerika (?) för så länge sedan att jag ännu inte hade mycket till mänskligt språk. Istället deltog jag under meditationsupplevelsen i ett medvetande som var lika vidöppet mot universum som den kinesiske kulturgrundaren Pao Hsi. Jag kunde läsa "auror" i luften och i min meditationsflashback till ett tidigare liv "kände jag" att detta var jordbruk redan för över 30.000 år sedan. Bonden såg hur en aura i luften som glimrade av guld och "visste" då att han skulle få regn på sin åkermark inom några dagar. 

När den kunskapen "satte sig i honom" (på den här tiden ansåg sig ingen vara ägare till sina egna tankar), gick det en elektrisk stöt genom hela hans kropp, för genom fötterna svarade åkerjorden på hans insikt om stundande regn med glädje! 

Den förhistoriske bonden slöt i sin egen person ett slags energiskt kretslopp och var förmedlaren av himmelens löfte till jorden. Bonden stod mitt i spelet mellan dessa båda krafter och njöt i fulla drag. En slags psykisk orgasm. Där någonstans stängdes själens fönster till en märkligt realistisk scen som, om den var verklig, ligger så långt tillbaka i tiden att den väl aldrig kommer att hitta något stöd i arkeologiska fynd.

Det är från den här vakenvisionen under djup meditation jag tror mig veta något om hur Zeus eller Jupiter eller Guru - det metalogiska medvetandet är konstituerat. Vid den tid då människan kommer på tanken att kalla Merkurius "upphöjd" i Jordelementet (Jungfrun), då har mänskligheten redan lämnat den tidiga och "glesa" medvetandeform som ännu var liktydig med höggradig klärvoajans. Merkurius "upphöjelse" i Jungfrun är frukten av att Pao Hsi ritade kartor för aporna och civiliserade dem en liten smula. 

Aporna blev jordbundna merkurier, dvs. lärde sig stycka upp världen och handa den för sin egen nyttas skull. De lärde sig tala och i fascinationen över möjligheten till System skapade de grammatiska regler för sitt eget språk. 

Jag tror Zeus eller Pao Hsi bara roade sig med aporna. Det skulle stämma bra med Skyttens tecken som långtifrån är så fromt religiöst eller andligt som man kunde tro av de astrologiska traditionerna. I Indien har en guru en hel del hyss för sig. Som förkroppsligandet av den kosmiska Lagen är gurun dock fri i förhållande till den. Elden leker.

Jag tror Zeus/Pao Hsi öppnade vägar för aporna, bara för att se vad de skulle hitta på själva. Och här är de, årtiotusenden senare: urgröpta små borgare som flänger runt nio-till-fem för att maximera sitt lönekonto för att genom detta kunna flänga runt världen och roa sig med fattiga värdkulturer som den vordna semesterpampens underdåniga uppassare. "För det är jag värd", som reklamen tutat i apskallarna.

Kanske återvänder Kulturgrundarna en dag som utomjordingar, för att reda upp i det kaos de vållade genom att ge aporna en smula merkurisk intelligens, men utan dess komplement, den jupiteriska visheten.


Horoskop för knivhugg i mörk Stockholmsgränd

En liten notis i Dagens Nyheter om ett våldsamt rån med eventuell dödlig utgång förvandlas - tack vare tidpunkten för polislarmet - till en perfekt illustration av den indiska läran om hur planeter skiftar natur beroende på vilket zodiaktecken som stiger i öster. Planeten behåller sin essens, men t.ex. Venus koppling till pengar och välbehag är inte längre en tillgång under tiden ifråga, eller för människan, utan källa till problem. 

I värsta fall går pengarna den rena Ondskans ärenden, som t.ex. när Sveriges högerregering via socialpolitiken driver redan fattiga och arbetslösa och sjuka ännu längre ner i samhället för att försäkra sig om den breda medelklassens fortsatta stöd till dessa förmedlare av en splittringens livsfilosofi - en typ av kortsiktig destruktivitet som alltid leder till samhällets undergång och dessförinnan en uppsjö av kriminella sidofenomen vilka bara är ekon av de styrandes omoral och brist på insikt i den objektiva morallag de antika astrologerna studerade och klargjorde.Först frågan hur långt omkring sig Satans huvud (Algol) greppar och söker korrumpera sina omgivningar. Det äldsta (judiska) textfragment som (troligen) indikerar traditionen om den onda stjärnan säger bara att ondska står att finna "i Oxens fot", dvs i tecknets början (fot/svans). En antik orb är 7½ grad, vilket skulle innebära att Algol har ett finger med i spelet här, där den stiger över den högborgerliga och djupt materialistiska statsdelen Söder denna stockholmskväll. 

Det är svårt att låta bli att politisera rånet, med tanke på Söder som under mitt liv som i tonåren inflyttad stockholmare förvandlas från en varierad och spännande stadsdel till ett getto för extremt tomma borgare av typen konsumister, slätstrukna högersvenskar. De unga tror de är radikala men det enda de är, är sina dyra kläder designade efter lagom slummig 70-talsstil. Fejkbohemer!

Bränsle för politiseringen är förstås den sataniska axeln (Oxen/Skorpionen) med dess extrema identifikation med materiella värden. Den definierar hela stockholmshimlen, från öster till väster, vid tiden för rånet. 

Borde ägaren av laptop-datorn ha varit mindre identifierad med materien och släppt detta döda ting och därmed undgått ett knivhugg som eventuellt kan ända hans liv? Att en som rånar andra på ting är helt en Djävulens slav, behöver inte ens kommenteras.

För det andra, och viktigast, är det här möjligen den mörkaste tid vi sett tecknad via astrokartor sedan bloggen startade. Här stiger nu de två välgörarna Jupiter och Venus i öster, men eftersom tecknet är Oxen förvandlas båda två till verksamma illgärningsmän! Tala om att "livets goda" visar sig vara ren Ondska när avsändaren avslöjar sig som den satan han är.

Rånet, att avhända en annan människa hennes tillhörigheter, läser jag in i Draksvansen som representerar ett (rättmätigt) halshuggande av den giriga demonen som bor i själva jordens atmosfär - de två månnoderna som en drake som ringlar sig runt jorden och stör alla sinnen (Månen) som därunder vistas - barnen av den Irrationella Själen, de som bara går på de yttre sinnenas data utan att avstämma med sin inre logik och sitt bättre vetandet, det gemensamma vetandet (samvetet en avläggare till sanskrit, sama veda).

Med antikens skoningslösa gränsdragning har vi denna kväll en negativt polariserad Måne i Jungfrun - en av de mest kriminella sinnelagspositionerna, och när också Månen klassificeras som verksam illgörare då Oxen stiger i öster, måste väl ändå vara droppen som får bägaren att rinna över!

Ska man spekulera, ligger den materialistiska Oxens tre svaga punkter alla i dharma-hus, husen som tecknar det som måste göras eller ske för att individen - eller Tiden - skall vara sitt inre väsen trogen. Detta är alltså en alltigenom Förbannad Tidpunkt. Det här ögonblicket var, som de judiska astrologerna predeterminerat för att låta alla inblandade få vad som ankom dem. Eller som Andra Henoksboken från ungefär samma tid som det judiska horoskopfragmentet, formulerar saken:

Alla som befunnit sig i sin moders livmoder har allaredan haft en själens viloplats beredd för dem, och ett mått bestämt för hur mycket en person är bestämd att prövas i detta liv."
(2 Henok, kap 49)

Tydligare än så här blir knappast vittnesbördet om att även judarna hade en själavandringslära. Ingen som varit ett foster i moderlivet har inte dessförinnan gått till vila i en grav (dött från ett tidigare jordeliv) och Dödahavsrullarnas lära om hur Ödet vävs för att stämma överens med var själ genomsyrar även det här stycket. 

Första Henoksboken har hittats i många kopior i fragmentarisk form bland Dödahavsrullarna, så det förefaller troligt att också Andra Henoksboken kommer från samma judiska kretsar, där mystik, numerologi, och astrologi florerade. Dessa är tider INNAN den judiska kabbalan och mystiken anses ha rullat igång, men judiska historiker har under den stor del av 1900-tal anat att rötterna går längre tillbaka än någon tidigare trott. 

Även om det inte kan beläggas att judarna övertog astrologin direkt från dem som skapade den under den babyloniska fångenskapen på 500-talet fvt, tycks det vara en österländska grenen snarare än den hellenistiska varianten som praktiserades. Ebioniternas ("De fattiga") starka betoning på Ljus och Mörker i persisk stil, tyder på det.

Det kan också tilläggas att Dödahavsrullarna innehåller fler indirekta signaler på vad de tyckte om denna världen. Satan (Belial/Beliar), Horan och Pengar var alla uttryck för samma sak: identifikationen med den materiella världen som får själen/intellektet att grumlas. "De tolv patriarkernas testamenten" är en text i denna tradition som från början till slut varnar för att falla ner i identifikation med sin kropp, med föda, med pengar. 

Johannes Döparen, en lite senare medlem i denna idétradition, livnärde sig som en ren asket på "vildhonung och gräshoppor", och man kan ur det här perspektivet se Jesus som lite av en bråkmakare inom rörelsen, som synbarligen tog lätt på en del av rörelsens käpphästar. Han åt och drack (vin) i sällskap med båda ockupationsmakten Roms skattmasar och horor! Man anar att den här mannen introducerade en schism i rörelsen som senare ledde till ett totalt brott mellan "kristna" och "judar".

*****

Solen är så viktig att den inte kan lämnas helt utan kommentar. Den ligger i Oxens "naturliga" hus, dvs det som rör äganderätt och pengar. Solens disponent är Merkurius och här verksamt god. Kan man säga att ägaren av datorn hade rätten på sin sida, men att Tidens ondska som blixten på Peace & Love häromdagen ändå slog ner i honom?

*****

En sak talar för Oxen när den stiger i öster någonstans på jorden: den stora illgärningsmannen Saturnus går här Godhetens ärende och verkar i all sin strävhet ändå som välgörare. 

När därför Saturnus i rån-horoskopet delar dharma-hus med den verksamt onda Månen, kan detta läsas som att även onda sinnen (Månen) med extrem materialistisk profithunger i sig (jfr Nya Moderaternas partihoroskop) tjänar ett högre syfte. Ja, t.o.m. när Saturnus framträder som extremt negativ polariserad och kanske ikläder sig rollen som Liemannen, finns det en mening med detta. Den negativa polariteten är det spelfält där själarnas karma (onda och goda gärningar) som allra tydligast blir synliga.

Ju mer man spårar zodiakens inre logik, desto mer förvånad blir man att den utgör ett helt och alltigenom genomtänkt system. För om materiens princip Saturnus är den bästa planeten för Oxen, då stämmer ju det perfekt med att tecknet som sådant - via sin härskare, identifikationens Venus, representerar ett totalt andligt utslocknande till förmån för att njuta av en fysisk jordekropp och mumsa i sig av det jordiska goda. Den här människan lyder totalt under Mätbarhetens princip Saturnus, hennes varje huvudhårs grånande kan förutbestämmas. Hon är bara "ett kött" och kommer inte att ärva Himmelriket.

Bättre lycka på nästa varv! Själar är kända att röra sig över hela spektrumet från liv till liv. Från högsta privilegier och den fula själviskhet som då genast skapar invärtes röta till efterkommande slumliv där den dåliga karman förbränns och själva avsaknaden av "livets goda" lämnar plats för större tankar och bättre insikter.

onsdag 27 juni 2012

DN och oavsiktlig humor

Ibland är en blänkare i tidningen så rolig att man inte vill förstöra ögonblicket genom att också läsa artikeln. Inför nedanstående lilla sak på DN:s förstasida skrattade jag muntert. 

Aldrig har väl en sidredaktör så perfekt lyckats skapa bilden av en övermaga och förnumstig besserwisser som i den här kombinationen av rubrik och ett ansiktsuttryck kliniskt befriat från självdistans!En jakt efter en födelsedag och ett horoskop är påkallad. Som om kvinnan var medveten om sin synd förklädde sig kvinnan bakom ett fullständigt hopplöst alldagligt namn. Men Birthday.se ger faktiskt en Anna Kristina (med K) Lindquist (med QU) när man söker på exakt stavning. 

Jämfört med Eniros lista av svenskar ser det ut att vara samma person som ståndscirkulerat och rört sig från extremborgerliga Vasastan i Stockholm till fisförnäma och närmast naziborgerliga Östermalm. Eller omvänt, jag vet inte vilken uppgift som är färskast. Men åldern 33 ser ut att stämma bra på en person gammal i förtid på grund av sin medfödda beskäftighet. 

Innan jag defintivt spikat den troliga identiteten hittar jag dock en annan upprörd person på nätet som tycker - inte! - om DN-murvelns karaktär. Här en lamentation som fäster sig vid Lindquists "ynkliga ordförråd". Och det var just bombasmen i DN-rubriken i kombination med den überseriösa bildbylinen som jag fann så oemotståndlig! Det här horoskopet måste bjuda på något riktigt smaskens!

Och om det gör! Den originella stjärnhimlen närmast i sig bekräftar att vi hittat rätt person. Följande axel mellan Lejonet och Vattumannen har jag nämnt flera gånger nu i de senaste inläggen som den enda punkt där 56 svårt mentalstörda visade en förhöjd aktivitet. Lejonet eller Solen representerar människans råa intelligens och motsatta Vattumannen eller Saturnus hennes förmåga att konceptualisera och begripliggöra det solögat blickar på. Det är faktiskt skrämmande logiskt att just den här av zodiakens sex oppositioner steg fram i just i samband med kognitiva störningar.


Kan det månne vara kungavärdighetens fixstjärna Regulus - här svårt skadad - som gör att rubriken låter så bombastisk? Den smädade rösten på nätet noterar tvärtom att kvinnan sänker sig till bruk av ordet "foliehatt" om sådana hon inte behagas av, och då talar vi verkligen om ett långt fall ner från kungavärdigheten!

Låt oss titta på den här lätt Anders Breivik-inspierade oppositionen mellan härskarviljans Lejon och formuleringarnas Vattuman.

Eftersom flera planeter ligger mycket nära Regulus passar det att ta nobless som utgångspunkten, som arbetshypotes. Bloggen introducerade Regulus helt nyligen och ska nu undersöka den tills något mönster visar sig. Redan har två förträffligt nobla människor hittats som mottog Regulus välsignelse via Jupiter, också en symbol för nobless och den hövlighet som kommer av hög bildning (eller en naturligt ädel själ).

Men ack! Det är inte Jupiter som får äran att förmedla kungavärdigheten vidare, för "strålningen" kapas av två sinistra krafter. Den omoraliska och tölpaktiga Mars slår sig samman med det omåttligt giriga Drakhuvudet och leder ner Regulus inflytande. Resonemanget är autentiskt indiskt, vars astrologi löser komplexa horoskop genom att noga titta på de inblandade planeternas ordningsföljd och gradtalen. Jupiter må vara den som vandrar i täten i det dominanta Lejonet men Regulus välsignelse rövad av den plumpa Mars.

Sedan vet vi att Drakhuvudet eller Rahu är en lunär manifestation, även om södra och norra månnoden "personifierats". Drakhuvudet representerar omåttlighet från jorden och ambitiöst eller streberaktigt riktad upp mot gudarna. Vi har därför en vulgaritet i den lägre, demoniska delen av vårt kosmos (onda andar lever i den lägre rymden, i vår andningsbara atmosfär). 

Denna hunger att bli något mer, att sälla sig till gudarna möter nu sin perfekta match i en omoralisk Mars som vårdfört sig på kungavärdigheten och vanställd den till något som mest liknar en nidbild av en god regent. Här möts så i Lejonet den uppåtsträvande influensen från Drakhuvudet och den ankommande influensen från Mars, nu uppblåst med en myndighet som inte står gamla tiders despoter efter ! 

Hur kan man längre tvivla på att det var just detta som fick mig att skratta så roat. DN vet verkligen inte vad de sysslar med eller vilka de anställer. Men det är så här folk är på högerkanten. Foliehattar hela bunten och oavbrutet sysselsatta med att svartmåla andra.

När sedan journalistens sinnelag i Vattumannen nås av den här fullständiga urladdningen i lägre luftlager där demonerna står som spön i backen, då är katastrofen redan ett faktum. Nu går kommunikatören Merkurius samman med detta anfrätta sinne och mentaliserar vansinnet. Lindquist skriver tydligen nedsättande om foliehattar och anser myndigt att man inte behöver lyssna på en del människor. En obehaglig människa. Vem sa att inte översittare också kan födas i kvinnokroppar?

Blänkaren stärker intrycket att mentalsjukdom står att finna längsmed den här axeln och att Anders Breivik är helt begriplig ur astrologins perspektiv. Jag har faktiskt också brutit en relation en gång med en kvinna med samma axel, just på grund av en hätsk, demonisk grundton och åtbörder av att stå över alla andra - precis det som DN-blänkaren andas. 

Det var en märklig dubbelnatur eftersom sötaste sötma var lika tillgänglig när personen så behagade! Placeringarna var Månen i Lejonet och Saturnus i Vattumannen och så sötman, Shukra eller Venus längre in i Vattumannen! Ett psyke/Månen som mottog två distinkta signaler från den konceptuella världen i Vattumannen: Saturnus dödande frost och Venus försonlighet. Och: kvinnan hade vistats en tid på mental institution i tonåren. Ännu ett årtionde senare kunde ibland tvångsföreställningar och bisarra tankekonstruktioner skymta fram. 

Man undrar just vilka demoner Lindquist söker besvärja genom att sysselsätta sig med andra "foliehattar"... Det finns mer att säga om horoskopet, men eftersom det inte är 100% säkert, räcker det här så bra. Det gav en möjlighet att diskutera hur krafter kan blockera varandra, astrologiskt, så att man som här får raka motsatsen till kungavärdighet. Vilken den upprörda rösten på nätet också noterat.


*****

Faktum är att snarlika horoskop eller astrologiska signaturer verkar komma i klump över loppet av några dagar, och för tidigare inlägg som handlat om den här axeln och dess synbarliga tendens att skapa psykiska problem som man lastar omvärlden för, se t.ex. dessa inlägg:

Folkmördaren al-Assad och Lejonets tecken (samma dag DN publicerar sin blänkare)

Linné, copycat av antikt tänkande? (usel svenska i den rubriken!) Noterar hur Linné har enbart den goda biten av DN-murvelns opposition: Regulus/Jupiter som direkt informerar sinnet i Vattumannen! Så ska det se ut.


Det mjuka Lejonet - Egyptens goda president. Obegripligt nog glömde jag klistra in Regulus-figuren i horoskopet fast Solen bara två grader från kungastjärnan formligen ropar ut "god ledare"!

Den här serien inleddes den 25 juni med inlägget om Den ärelöse moderaten, där jag uppmärksammade hur Regulus istället för att som i fallet Kristina Lundquist kapas och korrumperas helt och hållet utestängs från vårt solsystem pga den blockerande Saturnus. 

Dessförinnan förekom strödda inlägg om Regulus bidrag till karaktär eller öde, alla (tror jag) märkta med sin etikett.

Konstnären, skattebrottet och fullmånen

Vanligen brukar jag samla sådana här rubriker på hög och fylla dataarkivet med dem för att då och då, när antalet brottsdömda ökat, återvända till den fortgående studien av astrologins sanningsanspråk. 
Här sticker jag in norrmannen Odd Nerdrums karta bara för att påminna om att Månen i Jungfrun fortsätter att stadigt droppa in i samband med kriminalitet (DN). Med den "fallna" Månen i Skorpionen är detta de två signifikant överrepresenterade sinnelagen hos brottsdömda. Detta är så oväntat och man måste tänka till rejält kring de astrologiska traditionerna för att förstå vad det är i Jungfruns symbol som lånar sig till fifflande för den egna vinningen... 

Tillräckligt mycket har redan sagts om den saken. Här vill jag bara peka på hur Månen är viktig för konstnärer (och författare). Det noterade redan franske statistikern Michel Gaquelin som med exakta metoder försökte bevisa att astrologin bara var dumheter, men upptäckte statistiskt signifikanta egenheter som talade för en "astrologisk affekt".

När Månen på indiskt vis också tjänar som ersättare för en okänd ascendent, uppstår det olyckliga att den exakta och merkuriska Jungfrun som ascendenttecken hamnar i problematiskt förhållande till den ständigt skiftande Månen (på engelska betyder "shifty" också oärlig, opålitlig, men den talande dubbelmeningen saknas i svenskan).

För Jungfruascendenter - kända personer är t.ex. Fredrik Reinfeldt (ständigt en "shifty" ordvändare) eller f.d. president Sarkozy - blir det egna sinnelaget till "en verksam illgörare". I många fall kan man räkna med att de här personerna gör det lilla folket illa eller kanske bara kvinnfolk. Reinfeldt har t.ex. tagit pengar i sex års tid från ensamstående mödrar och givit till sina vänner i den villaboende medelklassen. 

Det är den sortens falska perspektiv som den "smarta" och ständigt beräknande Jungfrun ställer till med om den hamnar på svår kant med sin egen förmåga till medkänsla och sensibilitet (lunära egenskaper). Hur skadat sinnet blir, beror i hög grad på hur väl Månen i övrigt beter sig i horoskopet. Reinfeldt har t.ex. sitt sinne i den onda daimonens hus, vilket gör hans sätt att förhålla sig till verkligheten dubbelt farligt för omgivningen. 

S H I F T Y

Man kunde tro att svenskarna är jordens mest obegåvade folk som inte genomskådar en sol-och-vårare när han gör entré i politiken, men sanningen är ju att folk är folk oavsett land eller kultur. Månen är symbolen för den odifferentierade massan, skocken som läser tidningarna och tror på allt som sägs. Först den som tar steget från Måne till Sol når någon form av autonomi inför den mer eller mindre perversa tidsanda man kan finna sig i.

Tittar vi på skattesmitaren Odd Nerdrums Måne i Jungfrun och hur den fungerar i ett större sammanhang, uppstår det maximalt oturliga att sinnet inte bara klassas som sårbart för ondskan (och Jungfrun är redan från början ett av de egoistiska tecknen). Den naturliga illgöraren Mars blir med Jungfruascendenten en explicit illgärningsman och här står den i merkuriska (gatsmarta) Tvillingarna och angriper sinnets Måne med sin typiska omoral. Norrmannen är helt enkelt en rutten skit, men som råkar måla rätt bra.

Det är som målarens perversa sinne skadar alla som kommer i beröring med honom, för något mer haltande hopklipp av text än det SvD levererar, har jag sällan sett. Tankerytmiken saknas helt i nästsista stycket, ett frånvarande "klippa och klistra" så utmärkande för den nya generation människor som himmels portar öppnat för. Det kanske inte är vinstintresset i skolan som gjort det här. Det kanske är ett själarnas B-lag som är på jorden lagom till Harmageddon (eller åtminstone Europas totala ekonomiska kollaps under marknadsliberalismen)? Nästsista stycket:

"Både Nerdrum och hans bildvärld har i årtionden retat etablissemanget och konstnären agerar långt utanför både modernism och postmodernism. Istället vill han jämföras med det figurativa ideal som de gamla mästarna, främst Rembrandt – företrädde."

Jungfruascendenten, som excellerar i en skolfrökenaktig petighet, får inte oväntat det stora perspektivets Jupiter som en verksam illgärningsman. Ur det lilla och egocentriska perspektivet måste varje ord från Jupiter - eller Guru som indierna kallar planeten - vara ovälkommet. 

Guru berättar nämligen om den stora verkligheten, utanför privategoismens inhägnader och staket, och om det utsiktslösa i harvandet och lobbandet efter fördelar för en själv. Jupiter härskar i till Jungfrun opposita Fiskarna och ger därifrån det ovälkomna beskedet att din frihet och tillväxt som varelse hänger på att du vågar förlora! Säg den jordiska normalmänniska som köper det budet. Ändå är astrologins kodifiering av själens eviga sanningar på pricken guruns eller läraren Jesus besked till de rika. Det de bygger i detta liv kommer att komma åter som en mardröm i nästa eller nästnästa inkarnation.

Här är Jupiter upphöjd i Kräftan, som dock är ett "närigt" Vattentecken, fyllt av den irrationella själens "brus" - behov och begär som pockar och lockar. Därtill förstoras dessa begär kraftfullt av "zoomfaktorn" Drakhuvudet i närheten av Jupiter. När man sedan väger in att disponenten över detta giriga drama är den verksamt onda Månen, då blir hela gyttjekomplexet av Jord och Vatten till just den låga och simpla problemhärd jag till mångas förtret påpekat att de negativa elementen är. 

Det är en svensk sjuka att allt ska vara "jämlikt", uppenbarligen en idé som gått till ett extremläge. I den antika astrologin finns inget sånt. Hela tillvaron bygger på ojämlikhet även om en god härskare i antiken aldrig likt Reinfeldt skulle ha jobbat häcken av sig för att BYGGA IN fattigdom i samhället efter att landet lyckats eliminera den!

Eld och Luft var och är "the good guys"; Jord och Vatten det frikyrkan förr kallade "jämmerdalen". Svårare är det inte. Och det stämmer förbluffande väl när man granskar extrema individer i verkliga livet! All depression kommer nu inte ur gyttjan, en Saturnus stigande i öster och som täpper till Eldelementet kan vara till stor skada för livsglädjen... Astrologin har mängder av kombinationer.

*****

Den norske konstnären Nerdrum är född under en fullmåne mellan Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun som förvisso figurerat hos några ruskiga tyska nazister från Andra världskriget men som mer normalt handlar om just ett liv som rycks i två delar eftersom egoismen är så extrem hos Månen i Jungfrun medan själen i detta liv satt sitt solära uppdrag mot Fiskarna, att våga upplösa gamla ansamlingar för att växa som människa. 

Jag har sett den här fullmånen ge ganska så olika uttryck och ibland har samma människa varit horribelt egoistisk och snål mot vissa grupper - och då applåderat moderaterna som "sätter åt samhällets latsmaskar" - bara för att i nästa ögonblick ömma för någon utsatt minoritet. Konsekvens och logik verkar inte vara en framträdande sida när både Sol och Måne befinner sig i "rörliga" eller "föränderliga" tecken. 

Man måste nog se dessa människor i skenet av deras slutgiltiga göd och konstatera att alla självmotsägelser hade att göra med Herakleitos "panta rhei" - allt flöt och var i rörelse under livet. Den som högaktar perfekt integritet och en symmetri som genomsyrar hela människan bör nog undvika fullmånen mellan Fiskarna och Jungfrun (jag har ingen uppfattning om båda typerna är lika föränderlig).Bonusspaning.
En genomsökning av drygt 6.100 horoskop efter norrmannens mycket specifika fullmåne där sinnet står under attack från Mars i bedrägliga kommunikatören eller handelsmannen Tvillingarna, gav några intressanta fall:

 • Makoto Kobayashi; 7.4.1944
 • Antoon Geels; 19.3.1946
 • Anonym; 1.4.1961
 • Susan Boyle; 1.4.1961
 • Stephen Gately 'Ronan Keating'; 17.3.1976

Kobayashi är Nobelpristagare i fysik, vilket motsäger allt jag sagt hittills om kaos och självmotsägelser! Eller? Han fick priset för sina upptäckter av "brutna symmetrier" i det kvantfysiska substratumet till vår icke-existerande materia. Bruten symmetri är det minsta man kan säga om ett SINNE som samtidigt utmanas av både Solen och Mars...


Geels är svensk religionshistorier och religionspsykolog. Får mest underliga vibbar av honom. Kanske är han homosexuell, jag brukar ha intuition för en del saker.


Anonym en fullständigt sönderbruten symmetri, hela kvinnan och hennes livsöde. Båda föräldrarna dog inom något år när hon var runt 9-10 och där tappade hennes liv, tror jag, fokus. En gång väldigt söt men helt neurotisk. En sönderbruten logik och fragmentarisk i kommunikationen, harvar efter lösryckta delar. (En mardröm att söka kommunicera med, faktiskt, pga. förvirringen och osammanhangen.) Med åren börjat psykosomatiska sjukdomar tillstöta - kraftiga allergiska reaktioner i ansiktet. Ett typiskt exempel där den röda illgöraren Mars bidrar i ett extremt "psykosomatiskt" problemsammanhang. 

Eftersom klockslag är känt här, visar sig också Mars vara boven i dramat, härskare över en Skorpionascendent. Mars anses neutralt sinnad när Skorpionen stiger i öster, men här stod den i åttonde korruptions- och dödshuset. Mycket problem utlöst av dödsmotivet (via båda föräldrarna)?


Boyles tragiska ungdomsöde, märkliga genombrott som sångfågel och sammanbrott direkt efter framgången bör ses i skenet av hennes födelsedag: samma dag som Anonym, men i England.


Gately var en homosexuell flickidol (från "pojkbandet" BoyZone) som dog ung i sina egna spyor efter en fyllekväll på någon turistö. Mer "brutna symmetrier".Högern sätter ner foten i EU

Fler sådana här DN-artiklar och var svensk skulle vara stolt och status quo trogen - kissblöjor, fas 3-slavar åt företagen och allt vad högern hunnit åstadkomma. För kroppskultur är ju den enda anstymmelse till kultur vi har. Mat och så den nödvändiga gymnastiken för att inte bli helt sjuk av sagda födoämnesfixering.

Vår trygge men sjukdomsförnekande landsfader är på väg till EU för att sätta ner foten och förklara att Europas skräpländer minsann får reda ut sina egna problem ... fast de är förorsakade av högermentaliteten i Europa och ett bankväsende som helt löper amok. 

På väg till de stora grabbarna glider han in i Radiohuset några minuter och visar inför radiolyssnarna hur han inte räds en brottningsmatch med orden och - de gånger grammatiken håller ända fram till punkt - han verkligen kan konsten att ändra deras innebörd. Allt för att dölja den grundläggande själviskheten i hela hans världsbild - detta vi mot spagettislummen ute i Europa. 

Detta har blivit av Sverige under högerregering: Det enda land som skickar minoriteter till en säker död i kritiska zoner i världen, söker sparka ut 90-åriga kvinnor utan rot i världen (det sistnämnda projektet gavs upp). 

Högermänniskan sysslar uppenbarligen med en oerhört primitiv livsuppgift: att säkra sin egen hydda mot de inbillade stormar och hot. Hon förstår verkligen ännu inte de stora sammanhangen, Lagen om alltings interrelation. Eller att det är "fenomenet" Människan som skapar civilisationer, medan penningens tjänare är de som som bryter ner Människans goda strävanden.

Så enkelt är det faktiskt. Man är antingen svart eller vit. Svenskarna, som älskar att gömma sig i gråzoner omdefinieras därför ur den kosmiska lagens perspektiv som Ondskans tjänare. Det här landet behöver ett helt annat styre än det politiska. 

Men... Tänk om där ligger ett posterat UFO utanför svenska vatten... Tänk om det är det här landet där INTERVENTIONEN börjar. Operation Avsättande av den inkompetenta strebrarna vi fått som politiker för vår största synd: likgiltigheten inför allt utanför det egna kvarteret. Jag kan knappt bärga mig tills dagen D kommer! D som i Daimonen. 

För inse, en helt materialiserad mänsklighet kommer likt nazisterna i första Indiana Jones-filmen att se demoniserande på innehållet i Arken med lagtavlorna. Det är den egna själens innehåll som avgör hur man uppfattar händelserna i det yttre.

Dramatik i upplösningen av första Indy-filmen.
Urladdningen kommer när onda sinnen
fäster blicken på Arken med lagtavlorna, lagen
som skulle värna mot högerns profitmentalitet.


Reinfeldt minglar med EU-höjdarna i DN, SvD

AB ser ett annat (ett av många) problem, att Reinfeldts politik skapar en framtida underklass - barnen han lämnar lottlösa i sin själviskhets anda!

tisdag 26 juni 2012

Pophistoriens främsta sexlåt


"Let's get physical. P H Y S I C A L !!!"
Västerlandets sexigaste låt (!)

Till och med av trivianyheter i Aftonbladet kan man lära sig ett och annat! Som nu när någon mentalt retarderad jury gått och röstat fram Olivia Newton-Johns klämkäcka workout-video Physical från 1981 till tidernas sexigaste låt. Man tar sig för pannan! Det är exakt amerikanernas motsvarighet till den där outhärdligt frejdiga Susanne Lanefelt som debuterade med gympapass på svensk tv bara två år efter Olivias hitlåt. Gymnastisk och kroppskoordinerad visst, men sexig???

Men en klocka ringer varnande. Det är 80-talets brist på seriöst tänkande (kanske för mycket av den varan på 70-talet) - början på det marknadsliberala samhället av tom och ytlig konsumtion - som nu givit oss människor som inte längre har verkliga upplevelser. "Sexigt" misstas idag för svettiga kroppar på ett gym, "fitta" människor, posörer som spelar med musklerna. Som Kraftwerk hackade ur sig för många år sedan: "We are the showroom dummies". 

Det är så basalt, så avskalat från alla mänsklighetens mer raffinerade uttryck att man bara häpnar över hur Stockholm ännu idag är befolkat av neandertalmänniskor uppklädda som moderata kontorsråttor och som då när de var unga på 80-talet och nu som äldre finner att detta är sexigt! [Se läsares rättelse nedan om omröstningens ursprung.]
Olivias horoskop är klass A-rankat på AstroDatabank, men vilken hopplöst tidpunkt att födas! Klockan sex prick stiger den 30e graden av Lejonet och redan 6.01 gäller en siderisk Jungfru som kroppstecknet. Med tanke på att stela och formalistiska Saturnus ligger i Lejonet det här året finns det skäl för en sådan förstahusplacering: Olivia har alltid tyckts mig mekanisk och överregisserad, teknisk och ointressant. Som countrysångerska (före "Grease") var hon medioker. 

Vad som faktiskt talar för att en sen Lejonascendent är att den 30e graden sliter hela fem minuter med att stiga över Cambridges östra horisont i England, och att resonemanget att barn oftast redan är förlossade innan någon kommer på tanken att titta på klockan, den tanken är psykologiskt sund.

Men faktum är att jag vill föreslå klockor som gick lite fel, så att Jungfrun har börjat stiga i öster. Därmed uppstår en nervig och mental stress i det 2a huset för kroppens näringsintag. Olivia är en sådan här pseudoreligiös människa som gjort matintaget till en viktig sak - hon är vegetarian. Eller försöker vara eftersom hon medger visst köttintag i AstroDatabanks text. För mig låter nu detta som en velig Våg med en försvagad Mars i andra huset för födoämnen!

Dessutom skulle detta ge zodiakens mest osexiga tecken stigande i öster: den orörda Jungfrun som enligt äldsta astrologisk tradition om sin stjärna Spica är så nervig inför det sexuella att själva hennes fruktan tycks utlösa Hades våldtäkt på henne. Jag vet inte om forcerat sex ingår i det empiriska material som i de hellenistiska astrologernas händer utmynnade i att Jungfruns sjätte hus - det som numera kallas "hälsohuset" (eller kanske gymmet?) klassades som Olyckans hus. 

Indierna gick ännu länge och sade att detta är Fiendens plats på jorden. Ja, även judarna ansåg att människor som sysslar med fysisk fitness är lägre än Livet självt, och det är förstås den Goda Lyckans femte hus - Lejonets naturliga boning - som representerar äkta sexighet, sann kärlekskonst. I jämförelsen är det som nu röstats fram bara ett sterilt gympingpass. Folk kan verkligen inte skilja agnarna från vetet!

Mager skrika koras
till sexighetens talesperson
Men Olivia blev i den urdåliga gym-filmen med John Travolta någon slags språkrör eller ängel för den här banala livsstilen. Och även här passar en födelse med Jungfruascendent bra eftersom den gör Olivias Måne i Tvillingarna hörnhusplacerad i tionde - en maximalt effektiv plats för Kommunikatören Tvillingarna att nå massan (Månen).

Och på någon obskyr medvetandenivå kan vad faktiskt svagt förstå upplevelsen hos ett primitivt djur som svettas och tror att det är själva fysikaliteten som är det sexiga i kråksången! Olivia har framgångens Jupiter acceptabelt placerad i driftslivets tecken Skorpionen. Jupiter sänder härifrån sin välsignelse mot den attraktiva Venus som i Kräftan bidrar till att det dunkelt instinktiva lever kraftfullt i kvinnan. Det är troligen dessa irrationella strömningar som slagit sig på psyket så att Luftelementet i andra födoämneshuset obsessar över vad kroppen skall och inte skall äta. (Likväl fick kvinnan cancer, men överlevde.)

Olivia Newton-Johns betydelse för många unga tjejer i USA och Europa via filmen Grease ska inte underskattas och gör man en avvägd bedömning av BÅDE Venus och Månens husplaceringar talar Jungfruascendentens Venus i 11e idealhuset och Månen i det maximala publika inflytandets hus ett sannare språk än om Lejonet stigit i öster och Venus legat obskyr och undanskymt i den onda daimonens tolfte hus och Månen (förvisso) i 11e huset.

Men som alltid är symbolerna inga heliga kor, det är vad man lyckats får ut av dem som spelar någon roll. Det finns en berättelse att bygga runt en Saturnus i första huset som också liknar det här sagda. Inte minst Saturnus som en artificiell varelse, en slav under strukturer. AstroDatabanks författare tycks anse Olivia för att ha varit en överspänd neurotiker runt tiden för låten Physical, men senare i livet lugnare och mognare. 

En Saturnus i första huset i Lejonet som hämmar den spontana Solens möjlighet att uttrycka sig utan koreograferade förberedelser skulle kunna stämma på den beskrivningen. Men även Solen själv stigande i Jungfrun eftersom även här den spontana solenergin fått ett slags freudianskt överjag över sig - Merkurius som ständigt och självmedvetet analyserar varje litet steg och gest den egna kroppen utför. En tröttande självupptagenhet som släpper först i Vågens tecken då två personer i relation blir det nya blickfånget istället för själens donande med sin egen kropp. Därmed övervinns också Jungfruns sexualskräck, rädslan att öppna sig för andra människor, som förevigats i svårtydda babyloniska och grekiska myter.

"Att odla sin trädgård", hortikultur, är andra uttryck för Jungfrun. Att få det fysiska att blomstra. Let's get physical rör bara tingens yttre form. Kärleken och kyskheten, Lejonet och Jungfrun, sida vid sida i zodiaken.

Och när jag efter alla dessa år slår upp Susanne Lanefelts födelsedata på nätet, vad hittar man då om inte ännu en Sol-Jungfru! Jag slår vad om att hon fick sin tv-fitness-idé direkt från Olivia Newton-Johns travesti på sexighet! Men Lanefelt hade väl inga ambitioner om att det skulle vara sexigt så hon får grönt kort för sin hemkokade burleska version av det nya gym-fenomenet!Notera dock samma klena Mars i Vågen som hos Newton-John. Jag har den också men har aldrig känt någon maning att bli fysisk. Tvärtom har jag i hela mitt liv hjärtligt hatat kroppsansträngning eftersom den fördunklar tankeförmågan. Tro inte de som säger sig tänka bättre efter en löparrunda! Det enda som händer är att de gräver in sig än djupare i sina mentala hjulspår. Livsstilen äger dem och belönar dem med mer av samma vara. Men så fungerar inte geniet, geniet (latin för "ande") vandrar fritt och obundet och behöver inga upptrampade joggingspår att binda sig fast i.