Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 29 maj 2012

Platon om zodiaken och planeterna


Klicka för läsbarhet. Platon i engelsk översättning.
(Plato - Complete Works, ed. John M. Cooper, 1997)

 
Det finns ett intressant stycke i dialogen Timaeus, ett av flera där Platon avslöjar sitt djupa intresse för astrologin. Det är så pass suggestivt att jag gör en snabböversättning här - annars kom häromåret en ny frisk svensk översättning av Platons samlade verk. 

Parentesen är Platons, klamrarna mina. "Det Sammalunda" är den åttonde sfären, himmelen med zodiakbältet, "det Annorlunda" är de sju lägre sfärerna som har "perversiteten" att från dag till dag färdas i sinister (motsols, vänster) riktning genom zodiaken, medan själens med sig själv identiska ("sammalunda") rörelse är dexter, medsols eller åt höger. 

Vi känner igen den 500 år yngre naturvetaren och astrologen Ptolemaios fokus på himmelens medsols rörelse och kan i planeternas perversa tendens att gå åt motsatt håll se den religiösa gnosticismens avsky mot den fallna och "felaktiga" lägre delen av kosmos - de sju planeterna som onda demoner snarare än gudar, enbart ute för att snärja människosjälen i Ödet! 

Läser man det här stycket av Platon noga, ser man hur mycket mer sensitiv hans förståelse av Världssjälen är. Greker och romarna upplevde den kosmiska fatalismen som något förunderligt vackert, och onda och goda livsöden samverkade båda till den här världen, den enda möjliga och därför den rätta. Inget är fel, allt är precis som det ska vara. Men det är bara en lägre del av verkligheten. Ytterst verkar gott och ont för att frambringa insikten om det Ultimat Goda som velat ge oss en värld snarare än inte ge oss något alls.

Eftersom själen är en blandning av det Sammalunda, det Annorlunda och Vara (de tre komponenter vi tidigare beskrivit), och därför att den delades upp och bands i olika proportioner, och därför att den cirklar runt sig själv - då, när den kommer i kontakt med något vars vara [eller väsen] låter sig skingras, eller, med något vars vara är odelbart, rörs själen upp genom hela dess själv. [Den stoiska skolan talade senare om den kosmiska väven som gungade i "sympatisk" samsvängning.]

Själen deklarerar sedan vad exakt det ting är detsamma som, eller vad det skiljer sig från [eller är annorlunda i förhållande till], och i vad avseende och på vilket sätt, likväl som när NÄR det visar sig att de är antingen sammalunda [som själen] eller annorlunda [från den] och också karaktäriseras så.

Detta gäller såväl ting som träder in i vardande [i tid och rum] och för de ting som är alltid oföränderliga. Och när den här kontakten ger upphov till en berättelse som är lika sann vare sig den handlar om det som är annorlunda eller om vad som är sammalunda, och bärs fram [med själens dextera rörelse] utan vare sig yttrande eller ljud inom detta av-sig-själv-rörda ting [Världssjälen], då, närhelst redogörelsen gäller något som är förnimbart, går det Annorlundas krets rakt och proklamerar detta genom dess hela själ. Det är på det här viset fasta och sanna åsikter och övertygelser blir till.

Å andra sidan, närhelst redogörelsen gäller vilket som helst förnuftsobjekt [idévärldens Former] och det Sammalundas cirkel rör sig väl och avslöjar detta [objekt], blir det nödvändiga [tvingande] resultatet förståelse och [sann] kunskap. Och om någon någonsin skulle kalla det i vilket dessa två [åsikter och sann kunskap] uppstår, inte själ utan något annat, är vad den människan säger allt annat än sant.

Timaeus 37a-c

Jag har aldrig brytt mig om att till fullo bena upp den här texten, men det är säkert ingen vågad gissning att när Platon talar om att de sju planeterna eller det "Annorlundas krets" "går rakt" se retrograd planetär rörelse. Exakt som i indisk astrologi säger alltså Platon att planeten visar sin SANNA sida när den slutar att erratiskt trotsa med den sinistra motsols rörelsen (framåt genom zodikaken).

Men att få grepp om denna lilla nyckel via orden "gå rakt" (dvs. medsols) är knappt ens början på avlockandet den här texten dess djupa hemligheter! Vi är nu inne på tankar om vad astrologin berättar som inte längre finns kvar i västerlandet. 

I himlarnas "redogörelse" eller berättelse till människan i frågor om den fallna, inbilska sinnesvärlden (i kontrast till den rationella idévärlden), producerar retrograda planeter med Sanningen överensstämmande åsikter i människosjälen (som är en mikrokosmisk kopia av Världssjälen).

Platon hade uppenbarligen insikter i en lära som kanhända kan ses i Indiens traditioner (eftersom Platon var en produkt av indiskt inflytande) men som västerlänningarna tappade bort! Redan Ptolemaios i Alexandria ser under det andra århundradet i vår tid ut att vara på väg att röra till saker genom sin snåriga och svårbegripliga redogörelse. 

Faktum är att omläsningen av denna passage hos Platon förklarar Ptolemaios perfekt. I sin bok Tetrabiblos påstår han nämligen att planeterna på sin ordinära bana är sjuka! Och det är ju exakt det Platon säger. Kanske inte de judiska och kristna gnostikerna ska lastas så hårt ändå i sin negativa värdering av planetkretsarna? Det finns en kuriös dubbelhet redan i Platon i det att han både hyllar världsskaparen (Demiurgen) för hans fina skapelse, men samtidigt kallar den mänskliga kroppen för en "grav" och gärna talar om "felet" i den lägre, planetära delen av Världssjälen.

Platon är nog bland det mest tunglästa det går att stöta på. Vilket förklarar att västerlandet snarare tycks ha blivit dummare idag än det var för 2.300 år sedan. Ni stirrar vi på ett lättsmält YouTube-klipp istället! Tomma ögon fixerade på den flimrande fantasmen. Många är inte ens medvetna om att det existerar en högre, rationell själ av vilken vår hjärnas kapacitet till logik bara är ett blekt återsken.


Bra och angelägen Lokko

Popskribenten Lokkos horoskop har jag läst lusen av tidigare, men nu skriver han en riktigt angelägen krönika i SvD apropå svensk främlingsfientlighet och Loreens spektakulära schlagerseger. Den kunde inte ligga mer rätt i tiden efter Fredde 'Fiktion' Reinfeldts otäckt formulerade fras om att etniska svenskar i sina bästa år minsann inte låg samhället till last med arbetslöshet. Man riktigt hör gaskamrarna förberedas...

(Ja, han har skapat slavsystemet Fas 3 för arbetsgivarna! Ett led i en ful, riktigt ful, kampanj för att pressa ner lönerna i Sverige och skapa en ny underklass vilken sedan som en negativ laddning kommer att attrahera allt fler som idag kallas "medelklass" och dra ner dem i ett svart hål. Reinfeldt och Moderaterna: samhällsförstörarna!)

Och så kommer härmapan Erik Ullenhag bara några dagar sedan med en fullständigt fri fabel om att invandrarna minsann må packa sig iväg dit det finns jobb - i tåg till Auschwitz kanhända? Arbeit macht Frei i slavägaren Reinfeldts Sverige.

Lokkos eget horoskop passar förträffligt som illustration till bryderierna över var sinnelaget (Månen) befann sig då Loreen föddes. I Stenbocken eller i Vattumannen? Jag noterade då att "ras" eller "hudfärg" är tydligt förknippat med hackordningens tecken Stenbocken, en hackordning Lokko tidigare själv givit tydligt uttryck för i sin strävan efter ett exklusivt materiellt liv, rapporter från Sotheby's och snarlika exkurser ut i det flärdfulla. Till försvar för den här typen av Stenbocken ska sägas att den verkligen upplever konstfullheten i hantverk som få andra! The consummate materialist!

Men här rör han således verkligen vid en annan och central kärna i den nebulösa arketypen Stenbocken: den diskriminerande grundton som ännu bara kan ses i rudimentär form i det första Jordtecknet Oxen, men tydligt gör entré i det andra, Jungfrun (särskilt när nattsvarta Månen passerar tecknet). I Stenbocken, det tredje och avslutande kapitlet av Jordens saga, "institutionaliseras" avgränsningarna och blir till en doktrin om tingens relativa värde i en objektiv hackordning. Lokko, med någon diffus invandrarbakgrund, har själv Månen i Stenbocken, och att han upphäver sin stämma i just den här frågan stärker ytterligare tanken att Loreen föddes med samma sinnelag. Själen famlar förgäves efter en substans att kalla sin egen (varken svensk, varken marockan) och famlar efter yttre ting att hålla fast vid, yttre stil. 

(Prisade/prissatta reportern Susanne Ljung med programmet Stil, utmärks av en nymåne i inlevelsefulla Fiskarna, och både Sol och Måne kommer därmed att ägas av Jupiter som lider sitt fall i Stenbocken och dessutom hålls krampaktigt hårt fast av stilplaneten Saturnus i negativt härskarläge i samma tecken! Vem kan med ett sådant horoskop betvivla ett helt liv fullständigt absorberad av tingens yta, av formaliteter, av klädkoder?)

Månen i Stenbocken tenderar att se problemen med begränsningarna från Saturnus, ett sinne i Vattumannen ser samma gränsdragningar som något positivt - det här sinnet ger uttryck för sin böjelse mot abstrakt tänkande och är mindre materiell eller fysisk. Visserligen skulle man kunna argumentera för att Loreen har en Måne i Vattumannen eftersom den symboliserar en folkmassa i opposition till hennes Mars/Venus i Lejonet: en tydlig indikation om en estradör! 

Men estradören Lejonet står inte och faller med att den har sin publik (Månen) mitt emot sig. Nå, det går att stöta Loreens månplacering fram och åter i det oändliga! Och det viktiga är kanske inte svaret utan just att man stöter och blöter.

*****

Se även: det här gamla inlägget om nazisten Björn Söder, som fejsbokade "Sverige?" som enda kommentar till Loreens seger (DN)! Vad hittar vi där om inte samma Måne i Stenbocken som vi dryftat här, men också en vedervärdig vurpa på himlen i formen av Månens ägare i direkt opposition, från den i många lägen inskränkta och rasistiska Kräftan!
Ullenhag & mytomanin

Politiska reportern Anders Lindberg i Aftonbladet behöver inte ens gräva utan bara skrapa lite på ytan för att avslöja högerpolitikern Erik Ullenhags senaste utspel - att (lata) invandrare minsann får flytta dit det erbjuds jobb - som ren och skär mytomani. Och det kommer bara dagarna efter att Fredrik Reinfeldt deklarerat att etniska vita svenskar i sin bästa medelålder (som Fredde Fiktion själv) minsann inte försämrar arbetslöshetssiffrorna. 

Båda dessa män visar sig nu lida av det astrologiska dissociationssyndromet, där grumliga känslor rationaliseras och presenteras som förmenta sanningar. Reportern Lindberg visar att Ullenhag inte har något som helst fog för att misstänkliggöra invandrarna, det finns helt enkelt ingen statistik någonstans i Sverige som styrker hans misstänkliggörande. 

Så har då ytterligare en mytoman i ledande regeringsställning visat sitt sanna ansikte!Men det kunde man ana redan när Ullenhag gjorde sin falska mediestunt och skulle ut i invandrartäta förorten och "jobba" flera dagar. Upptäckten av den patetiska fantasibubblan sänkte honom totalt i min aktning. "Gäst i verkligheten några dagar" - värt att förakta.


Jag hade nog en viss självförebråelse efter att ganska tidigt på bloggen kritiserat hans horoskop - han verkade ju så städad och trevlig, den unge mannen! Men sken kan bedra, och integrationsministern har nu dragits in i Fräcke Fredriks allmänna ljugfasoner och panik över att makt och trovärdighet totalt håller på att glida alliansen ur händerna. Folk har börjat se vad som pågår i Rosenbad!

Inlägget från januari kompletterade med dissocationssyndromet som här vittnar om en ful men dold smygrasism. Den fallna Mars angriper i subjektivistiska och partiska Kräftan med all sannolikhet objektiva och mentala Vågen. Som lindrigast blir det här torgskräck men jag har ett mycket otäckt fall av en kvinna, lika charmerande till det yttre som Ullenhag måste sägas se bra ut som karl, men som med tiden visade sig vara fullständigt ovederhäftig. Där attackerade den fallna Mars Solen istället för Månen.

När väl fasaden krackelerat och jag började lyssna utan att bedövas av kvinnans avsevärda personliga charm, insåg jag att hon var en notorisk mytoman. Jag började lyssna på vad hon verkligen sade, och över lite tid visade sig ingenting passa ihop med något annat. Precis som när Vatten och Luft slirar mot varandra rationaliserade hon bara instinkter och förnimmelser för stunden, och klädde upp dem i "mänsklig (Luft) konversation".

Missa inte att samtliga tre Lufttecken tecknar människor och Vågen indirekt så genom vågskålarna som påminner om det högsta mänskligt intellekt frambragt, nämligen insikten om och den mentala konceptionen av rättfärdiga förhållanden mellan alla inblandade.

I Ullenhags fall lämnar Månen Vågen någon gång efter 16.00 eftermiddagen, men eftersom hans copycat-påstående kommer så tätt efter Fredrik Reinfeldts generande självskryt över arbetsföra vita medelåldersmän, sådana som han själv, ser vi här den klassiska "kosmiska sympatisvängningen" - när en tar till orda stämmer likasinnade in. 

Och Fredrik Fabel är född med Sol och Måne milt kantrade mot varandra i ett dissociativt förhållande, Solen i Kräftans Vatten och Månen i Vågens Luft. (Räkna med att hans humana känsla för vågskålarnas balans är skadad - hans sinne av balans och proportion uppstår först när hans lilla Kräft-klan har det bra, att bedömda och se till helhetens väl klarar han inte).

Fredde Fiktions mytomani - "svenskarna ett sovande, bidragstagande folk" - sätter sannolikt dagordningen för copycat Ullenhag, och stärker oss i antagandet om den senares månplacering. För det ger oss ännu en man med Solen i Kräftan och sinnelagets Måne i den känsliga mentala balansens tecken Vågen!

I ett inlägg från mars i år, just innan försvarsminister Sten Tolgfors lämnade regeringen efter uppenbara lögner, påtalade jag också hans svåra förhållande till Luft och Vatten. Ånyo hittar vi Solen i den distinkt "lunära" och fabulerande Kräftan och Månen i en mer primitiv form av Luft än Vågen, den i sig smått dubbelspelande Tvillingarna!

Lägg till detta Vatten och Luft i tydlig störning i horoskopen för en hoper andra borgerliga politiker, främst moderater, och vi börjar se ett kollektivt mönster av högerfolk som lever i fullständig livslögn gentemot fakta och verkligheten. Mänsklighetens lägsta patrask!

Men det finns förmildrande omständigheter, även om svensk höger är skamfläckar på jordens yta. För det som här uppträder som desinformation eller ren mytomani kan i andra sammanhang kallas "konstnärlig frihet", även om engelskans "poetic license" fångar idén med bättre precision. Konst implicerar inte nödvändigtvis mentalitet men "poetik" vetter rakt mot Luftelementets mentala konstruktivism medan Vatten är en märklig hybrid av sinnesförnimmelser och omedvetet stoff. 

Artister är således satta på undantag, för de lever av just förmågan att berätta skruvade historier som föga har att göra med de verkliga eller objektiva förhållandena! Att det inte skulle finnas någon objektivitet - vilket dagens sjuka västerlänning fått för sig, förnekas av astrologin vars själva system påminner om att det just är Sanningen och de olika avvikelserna från den som ligger under luppen. 

Reinfeldt och Ullenhag tycks därvidlag vara mänsklighetens ynkligaste figurer, helt oförmögna att leva i verkligheten bortom rosatintade ideologier som lovsjunger det egna etniska välmåendet. Jo, AB:s Anders Lindber har sett rätt, fast han inte vill säga det helt ut: sedan en god tid har den svenska högerregeringen börjat stinka av samma främlingsfientlighet som många andra högerregeringar ute i Europa. Och min tidiga bloggvision om att vi i regeringen har ett gäng feta nazister från Andra världskriget återfödda, ter sig åtminstone som en poetisk sanning!

Men insikten om "dissociationens" legitima uttryck i poesin gör naturligtvis bara den svenska högerregeringens totala förfall så mycket mer beklämmande. Dessa är ett pack vanemässiga lögnare och de lurade hela svenska folket vid valet 2006. 

Fyra år senare hade förtrollningen börjat avta och nu - de senaste månaderna - verkar hela pressen ha insett vilken skandal Fredde Fiktion och anhang är och hur tacksamt det är att granska den förda politikens underbyggnad. Det visar sig att särskilt Moderaterna saknar all förankring i verkligheten - det är bara den näriga och giriga vegetativa själen (Vatten) som hittat Luftelementet varigenom att rationalisera sina omedelbara och trängande behov. 

Programmatisk egoism, så skulle man kunna beteckna dissociationssyndromet när det uppträder genom politiker. Och det var just det dramatikern Harold Pinter så pregnant formulerade i gårdagens inlägg - en man som borde veta eftersom han själv bar på en djup rämna i sitt psykiska substrat - men här, genom hans värv, uttryckt som "poetens rätt att skalda".

*****

I DN för några dagar sedan: Nyanlända måste flytta dit jobben finns- även i SvD.


måndag 28 maj 2012

Harold Pinters skärpa

Jag hittar ett helt förödande insiktsfullt citat av den store dramatikern Harold Pinter på Kommunisternas blogg, som jag bara måste återge:

”Det politiska språket, det språk som talas av politiker, ger sig inte ut i de här markerna, eftersom de flesta politiker enligt de bevis som vi har tillgång till inte är intresserade av sanning utan av makt och av att hålla sig kvar vid den makten. För att kunna hålla sig kvar vid den makten gäller de att hålla folk i okunnighet, så att de lever i okunnighet om sanningen, till och med sanningen om sina egna liv. Därför är vi omgivna av en väldig gobeläng av lögner som vi livnär oss på.” 

Helt utan intresse för drama (åtminstone i detta liv) har jag aldrig sett eller läst något av denne Pinter, men hans horoskop berättar en hel historia om sanningslidelse det är lätt att identifiera sig med. Särskilt om lätthetens kvalitet eller Sattva guna dominerar i ett horoskop. 

Pinter är dock på inget sätt extrem, han har en dos av samtliga tre kvaliteter, men det är i inte svårt att förstå vad som dominerar när Ljuset samlat flest planeter och det dessutom är sattviska tecken som äger horoskopets fyra hörn!
Och apropå hans knivskarpa formuleringskonst, är det väl att minnas att Solen i Jungfrun är det tecken som kammat in flest Nobelpris i litteratur.

Pinter dog, om jag minns rätt, i cancer och det är naturligtvis ett allvarligt omen att hitta en fallen Mars i tecknet Cancer och därtill i åttonde dödshuset. Än värre att denna mars disponerar över sinnets Måne, tillika planeten för "livets utgång".

Men jag gissar att den här extrema Eld/Vatten-konflikten ("sensationalism") som på samma gång är en "ömsesidig reception" också bidrog till hans svartsynta dramatik. Saturnus stigande i öster ger heller sällan några muntergökar.

Och på temat politikernas ständiga och systematiska lögner har vi förstås hos Pinter en snarlik störning mellan Vatten och Luft som hos Fredrik Reinfeldt. Som jag tidigare sagt tycks dissociationen leda till ett av två resultat: individen är själv mentalt förvirrad, en kronisk lögnare eller desinformatör. Eller, som i fallet med poeter och konstnärer: de är mästare på konsten att förklä ord och ge dem dubbelmeningar!

Pinters otroliga fokus (med indiska mått mätt) på ett luftigt tredje kommunikationshus, bland annat den "dissociativa" attacken från Mars, visar att han helt klart kunde sätta sig in i politikerns särskilda sjukdom - deras lögnaktighet.


Loreen förringad av de ringa
När SvD skriver om hur Loreen som sitt eget varumärke seglat upp till mångmiljonbelopp känns det som kräkmedel. Kan vi inte bara tiga ihjäl dessa kryp som försöker förgifta våra tankemönster från morgon till kväll? Sluta att använda deras förnedrande reduktion av den levande människan till ett objekt som mäts i mer eller mindre antal pengar?

Läs hellre Göran Greiders serie av ytterst korta men knivskarpa artiklar i AB. Bättre än så tror jag aldrig jag sett någon visa hur skändlig dessa de yttersta dagarnas människa har blivit.

Vad gäller högertidningens bild är den naturligtvis smått pinsam för Loreen. För helt oavsiktligt kysser hon, den orörda Jungfrun, här en fallos, bedyrar det patriarkala samhällets fruktbara stånd sin vördnad. Jag är inte alls säker på om hon riktigt förstått att hon gjorde sig själv till en spelbricka i sin ambition att bli discostjärna...

I vilket fall ger SvD:s ekonomiska perspektiv ett bra argument för frågan om var på himmelen Loreens Måne eller sinnelag stod den dagen hon föddes i Västerås.

Sannolikheten talar för att sinnet är av den sideriska Stenbockens typ eftersom Månen når Vattumannen först strax efter halvfem på eftermiddagen, och det antagandet stärks när man ser var sinnelagets dolda härskare befinner sig i händelse av ett "stenbockigt sinnelag":
Några ord i repris bara om den indiska metoden att bruka måntecknet som ett ascendenttecken där födelsetiden är okänd. 

Eftersom den sjudelade Världssjälen i sin rotation alltid spinner vår flyktiga och obeständiga värld kan Månen aldrig bli en helt individuell ersättare för ett exakt klockslag. Alla nyfödda under två till två och ett halvt dygn kommer att ha exakt samma horoskop. Det är därför något större än bara den enskilda människans sinne som ett Chandra lagna-horoskop fångar in. Ska vi kalla det för Moder Jords egna drifter, önskningar, fantasier?

Vissa under dessa två dygn kommer att tydligt gestalta Månens placering, men i andra fall dominerar istället någon annan planet och söker bygga SIN berättelse med övriga planeter som medskådespelare.

Men en Måne i exceptionellt nyckfulla och t.o.m. giriga Kräftan finns alltid där, vare sig hållen i schack av andra mer omdömesgilla krafter eller lämnat så sin egen mångalna fluktuation. Och omvänt Kräftan kommer alltid en Måne i snustorra Stenbocken att indikera en "torr själ" som bara ibland lever upp till vad filosofen Herakleitos för 2.500 år sedan menade med den beteckningen: en människa som lyft sitt sinne upp till Logos eller Förnuftets höjd och därmed dränerat sig själv, upphört att vara en vätskande och blott "vegetativ själ".

Det vill säga, en vidareutvecklad planta på två ben men som likt växtlighet inte annat än vid liv för sina sinnesorganens skull, för deras stimulation och behovet att genom dem ständigt suga åt sig näring. Översatt till en mänsklig varelse blir detta en girig näringsmänniska totalt preockuperad av arbete och profit. En av de tärande. Rastlösa verksamhetsdårar helt i våldet på sina kroppsvätskor.

Av skilda tidningsartiklar får man intrycket av att Loreen spelar eller faktiskt är ointresserad av sin enorma framgång och sitt helt plötsligt så värdefulla "varumärke". Det påminner perfekt om Månen i Stenbocken som är mer stoisk och kärv än en Måne i Vattumannen, trots att de båda har samma planetära härskare. 

Jag har tidigare kommenterat kejsar Augustus korrekta horoskop som helt klart har Stenbocken stigande (nu som "äkta" ascendenttecken) och hans påfallande irritation över den romerska överklassens självefterlåtenhet och lyxiga ovanor. Han var en typisk stoiker, en Stenbock med tydliga principer. Det var främst de romerska patriciernas omåttlighet när det gällde heminredningen han störde sig på. Och var hittar vi hemmets komfort om inte just i Kräftans tecken, den läckande själens tecken! 

Notera att Fredrik Reinfeldt, gynnare av en enfaldig fokusering på privatism och en maffialiknande mentalitet som delar upp bytet inte med alla utan bara med den egna rövarklanen, har Solen i Kräftan. Loreen, om har Månen i Stenbocken torde emotionellt stå fullständigt kall inför ouvertyrerna från en Kräfta. Stenbocken är herren och Kräftan ordertagaren. Jag har sett otaliga män med den sideriska (korrekta) Kräftan välja starkare kvinnor i sina relationer, bara för att ibland gå sönder och bli våldsamma mot dem. 

Det är förmodligen svårt att vara en mjukis som Reinfeldt när man är man. Det kan förklara hans vettlösa och rent onda sjukvårds- och arbetslöshetspolitik. Han är den Onda Kräftan, den vansinniga Modern som hatar de svaga istället för att hjälpa dem framåt. Jag har aldrig noterat samma problem med kvinnor födda i Kräftans tecken.

Nu finns det emellertid också ett sämre uttryck för Månen eller sinnet i Stenbocken. Och de är rövslickarna, namndropparna och de allmänt osjälvständiga naturer (ofta med sjukligt dålig självkänsla) som lever upp enbart om de lyckas associera sig med någon världsligt mäktig figur att i sitt sinne (Månen) återspegla och identifiera sig med. När Loreen på fotot kysser den falliska mikrofonen är det ytterst Stenbocken såsom patriarkat hon bedyrar sin underdånighet. (Kräftan/Månen är förstås matrikarkat.)

Detta ögonblicksfoto stärker således tankarna att det är den fysiska - denna världens - Saturnus vi har att göra med i sinnelagshänseende, Månen i Stenbocken, och inte Månen i folkmassornas Vattuman. Visst är det frestande att läsa in Vattumannen i hennes miljoner nyvunna beundrare i Europa, men dessa är bara incidentella. Det är Loreen själv som kysser bocken Pans kuk, en djup åtbörd av fertilitet från en Måne som anses som en av zodiakens mest sterila och tillbakadragna.

Och så var det frågan om hur sinnets dolda disponent Saturnus stärker tanken om Stenbocken hellre än Vattumannen som det motiv Loreens sinne alltid spelat mot. Ras, hud och hudfärg sorterar under Stenbocken och Saturnus, symboler för ytornas gränsdragning. Hon retades i arbetarstaden Västerås för att hon var klassens enda färgade flicka, berättade hon i en intervju. Hon har troligen både Sol och Måne i Jordelementet och därför kommer hela hennes liv att kretsa kring externaliteter av detta slag. 

Svaga själar kan bli så uppbundna av det yttre ödet att allt reduceras till en fråga om miljöfaktorer: "dumma mamma, dumma pappa gjorde mig sådan här". I detta ser man varför antiken rankade Jordelementet som själens yttersta förnedring. Att "bara" ses för sitt yttre, som si eller så många kilo vältränad kropp eller "vara" ett varumärke värt så och så många miljoner. 

Detta är då bockguden Pans värld under ett annat namn: Fan eller Satan. I själva verket är den fysiska världen en ond dröm men Djävulen jobbar hårt på att dra ner folk i materialistiska betraktelsesätt. Djävulen finns, han är summan av alla människor med taskig attityd och dålig filosofi kombinerade! Djävulen är med andra ord en trans-personell kraft som man kan välja att tjäna och stärka eller välja att strypa.

Var Loreen befinner sig är oklart, men mycket tyder på att hon är ett världens barn, eftersom Stenbocken placerar sinnets, drömmarnas och begärens dolda ägare Saturnus i just det tionde huset för världslig makt. 

Världssjälen drömde dessa två dygn om att bli kött (Jord) med avsevärd världslig makt. Och det fantastiska här är att det är en Saturnus som året till ära anses "upphöjd" i den perfekta rättvisans tecken Vågen. Loreen må vara en oslipad diamant (hennes åsikter om kultur i DN var så grovt tillyxade i Stenbockens stenbrott att hon hade behövt en talskrivare), men intentionen var god. Och det är just Saturnus i det ideologiska Lufttecknet Vågen som får mig att tro på Månen i Stenbocken. Den här positionen är så mycket tajtare än om man ponerar en Mån-Vattuman och flyttar in Saturnus i nionde huset för filosofi och andlighet. 

För som saker står, vittnar Solen och Merkurius i nionde huset om en tydlig spiritualitet. Hade detta varit ett genuint horoskop och inte "bara" sinnelagets horoskop, innebar Solen i nionde att andesjälens symbol ockuperade den indiska astrologins högst utvecklade husområde, det nionde för sanningssökande, grundforskning, filosofi och religion! Den som ondgör sig över religionerna har också kastat smuts över vetenskapen, för dessa två hör samman i den högre verkligheten.

Ett sinnelag i Stenbocken ger också en intressant placering för Saturnus disponent Venus. Under Saturnus, "själens Form", hittar vi således anpassningsförmågans Venus, instängd i det onda åttonde huset. Utan att gå för långt i tolkningen av ett horoskop som dock gäller för två hela dygn fungerar även den här indikationen bra på Loreens liv. 

Om Saturnus nu är hudfärg, etnicitet och andra "externa" karaktäristika, visar Mars och Venus, krig och kärlek, i åttonde dödshuset och i dramatiska Lejonet, hur sårad Loreen (och Världssjälen!) är över Gränsdragningens art. Det är en upphöjd men harmsen Saturnus vi ser Världssjälen nära i sin dröm. Och barn föddes för att i varierande grad ta strid mot orättfärdiga fäder och dåligt ledarskap.

Och mitt under denna värdiga kamp är allt SvD kan göra att skriva om hur många miljoner kronor Loreen är "värd". Som sagt: vissa människor har sjunkit så lågt att de inte har mer i det här livet att göra. Deras livsinvestering gjordes troligen redan med föräldrarnas värderingar. Nu går de bara igenom dyningarna på väg mot sin fysiska och andliga död.

Studera den moderata Stockholmspolitiker som vill låta stadsbor i allmännyttan ensidigt bekosta vägarna som burgna villabor i Bromma, på Lidingö och Djursholm då och då nyttjar för att bila sig till sina nöjen. Se hur i grunden sjukt det horoskopet är! Den som föddes under sådana omen och lyckades vänta sitt liv till något nobelt, har har utfört ett mindre mirakel!

*****

Medierna:

DN: Semester om två år för Loreen
DN: Loreens märkligt formulerade men i grunden sunda syn på kultur


Ljus och Mörker - mer än en myt?

Apropå en uppseglande diskussion i Stockholms stad om att berika sig på människor som valt att bo i solidaritet med varandra (ulven och fåren). Rapporterat i SvD.

Mästaren skall bereda väg i enlighet med (sökarens) renhet och förståelse, älska och hata efter samma princip, dölja läran för Lögnens barn och förmedla sann kunskap till dem som valt Vägen.

Dödahavsrullarna, Ordensregeln, kolumn IX

Ni, (mina förtrogna), har fått veta Guds rikes mysterier, men för dem som står utanför är allt bara liknelser - för att de skall se med sina ögon utan att se, och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.

Jesus till sina anhängare i Markus evangelium, 4:10-12


Således, den med ögon må se angående en moderat vd som gärna omvandlar hela Stockholm till en privat inhägnad tummelplats för enbart sådana som honom själv, rika girigbukar som ideologiskt söker stämpla och avliva människor som står för en solidarisk livsstil, en för alla, alla för en:
Den blomstrande hade egentligen aldrig någon chans. Han var dömd på förhand att vara det han är. Underskatta aldrig Saturnus förmåga att binda en själ när den aktiva Solen tar sitt varje steg i passionens och egennyttans tecken och därvidlag är radiostyrd från en Saturnus under attack från omoralens Mars och själv återgäldar med en aspekt! En i sanning självförgörande tendens.

Vår inkompetenta högerregering

SvD och DN meddelar kortfattat att Riksdagens konstitutionsutskott kommer att pricka arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (m) med flera ministrar. I Engströms fall för ren desinformation.

Vilket prima tillfälle att pröva det astrologiska dissociations- eller desinformationssyndromet! Att den etniska svensken Fredrik Reinfeldt - i sina bästa år! - har extrema problem att tala sanning är numera allmänt känt, men vad om kvinnan som har hand om högerregeringens förnedring av många svenska arbetslösa i fas 3?

Jag häpnar alltjämt i upptäckten av hur många svenskar som inte ens känner till den rena slaveriverksamhet vars fortsättning i åtminstone fyra år till de röstade fram i förra valet! Arbetsgivaren får 5.000 i fickpengar varje månad istället för den arbetslöse för fullgot arbete! Ja, det heter ju att man inte får ta bort något arbetstillfälle, men hallå, hur naiv kan man vara?

Själv sitter jag f.n. på ett litet dataföretag och utför verkligt arbete men betalar nästan 1.500 ur egen ficka varje månad eftersom högern frusit arbetslöshetsersättningen sedan sex år och mat- och hyresläget i Stockholm seglat iväg som galet under moderat kommunal ledning!

Så stavas politik från underjorden, skapad av vettlösa ideologer som inte har i maktställning att göra.

Men vänta lite! Engströms sideriska horoskop har ju redan figurerat på denna blogg. Och visst var det ett problem mellan det rationaliserande Luftelementet som kan ta vid när det instinktiva Vattenelementet inser sina blindfläckar och naturens skyddsmekanismer sätter in och söker skyla skavankerna.

Extrem protektionism i revirtecknet Kräftan
skadar allvarligt den konceptuella Vattumannen.
= Risk för extrema självbedrägerier

Nå, en nyritad och lite snyggare karta är hon värd för dem som vill studera det bekymmer hon delar med t.ex. Humanisternas ordförande Christer Sturmark: att inte ens vilja kasta en blick på hårda fakta som säger att den egna luftbubblan är ogrundad och att det finns rön som talar om att verkligheten inte ser ut som den egna ideologin dikterat.

Att moderaterna valt blått till sin färg påminner också om att bloggaren, trots själv född med både Sol och Måne i Luft, inte kan förneka den tunnhet som regelmässigt kan observeras bakom pannbenet hos många luftdrivna individer. Engelskans "air head" saknar tyvärr en svensk motsvarighet som knyter an till de klassiska fyra elementen.

Det är som Sverige inte kom med i leken förrän propellern och därmed saknar övriga Europas delade idéhistoriska tankegods. Kanske är det denna obildning som gör ung teknokratisk ungdom i Sverige till sådana ohängda lymlar. Humanisterna och Vetenskap och Folkbildning är ju tillhåll för rent pack, fåvitska och arroganta datanördar. Samma sort hittar man också bland svenska ekonomister eller dyrkare av penningen framför kultur och mänsklig storhet.

Det är därför Nya Moderaterna drar skam över den blå färgen och det egentligen rätt fenomenala Luftelementet - en antik bild av pneuma eller anden. I Astrologin är Saturnus-Kronos en essentiell luftplanet och agerar i en lägre instans i legering med Jupiter-Zeus som den "kosmiska grid" de levande människovarelserna finner sig intrasslade i, men också upplevandes.

Som de visa indierna sade, "Du är DET." Men det förutsätter sensibilitet mot livet som det verkligen är, och inte Reinfeldts nya moderaternas befängda lögn och dikt.

*****


Teknikalia

Eftersom krigaren eller olyckshärden Mars redan är fallen i Kräftan, måste det anses ett formidabelt bottenläge i Tiden att också den giriga demonen Rahu (norra månnoden) passerar genom den slutenhetens och partinanskapets Princip då Engstöm föddes.

Dessutom opponerar sig denna subjektivistiska instinkt (Vatten) mot hårda fakta (Saturnus) och passar dessutom på att, som illustrerat med färg på kartan, derangera den mentala kartritningen i Vattumannen (Luft).

Det är Venus som mottar attacken från Mars vilket ger oss horans- och horbockens syndrom, en beteckning jag drog tillbaka från bloggen då den kändes för grov. Men det var innan jag läste vad den egytpiske naturvetaren Claudius Ptolemaois sade om den, i början av vår tideräkning. Jag hade rätt, eller "kanaliserade" åtmnstone en äldre tids astrologi, från innan västerlandets totala egohaveri satte in och alla tolv Principerna smetades ner med självsmickrande trams.

söndag 27 maj 2012

Loreens seger en pakt med Djävulen?

Låten Euphoria är fantastisk. I fem lyssningar. Sedan börjar den simplistiskt konstruerade melodin gå mig på nerverna. Men visst hörde man att det var en vinnare direkt. 

Loreens skrällseger i Eurovisionsschlagerfinalen i Baku hjälper att med hygglig säkerhet spika hennes sinnelags gäckande position på himlen. I det första inlägget om hennes sideriska horoskop ritade jag en karta baserad på midnatt och en siderisk Måne i Stenbocken, ett fysiskt och strukturerat tecken. I ett andra inlägg frågade jag mig om en födelse lite senare på dygnet passade bättre - då hade Månen nått Vattumannens tecken, vilket inte minst matchade det svenska nationalhoroskopets Sol. 

Loreen som ekokammare för den svenska kreativiteten? 

Enligt den här bloggens förslag till nationalhoroskop, är svenskarna ett folk i Vågens tecken - ascendenttecknet alltså. Jämlikhet, lugna och samlade i alla lägen, och med Solen i Vattumannen i Solens eget femte hus, vilket indikerar ett kollektivistiskt sinnelag, en samfälldhet ända ut i de individuellt kreativa uttrycken. Alla köper en Volvo och målar sin sommarstuga med samma färger. När landets kompositörer skriver en låt, bygger den också på svensk tradition, att röra ihop, ljumma till det och kasta ut till Europa någon slags utspädd "one size fits all". (Men som alla nu vet var det Loreens egen trolska uppenbarelse som hade "det" och som lyfte numret.)

Baku kl. 03.00 i centrum. Loreens födelse
i yttre kretsen. Loreens himmel som kosmisk livmoder
som bär segerns tid inom sig och introspektivt
blickar in i skeendet - som alla själar gör!


Men segern i Baku skedde då Månen - nu symbol för världens folkmassor och den strikt sinnesorienterade delen av själens vegetativa och hummande sida -  då denna Måne passerade sitt härskarläge i Kräftan. Som så ofta tycks Månen fungera som en sekundvisare när Ödet slår till. 

Först ställer sig de stora planeterna på rätt ställen i förhållande till en individ och sedan är det bara att vänta in Månens ankomst till något känsligt läge där den kan utlösa händelsen. Bloggens stickprov på olika katastrofer har tydligt visat Månen i denna roll. Långt oftare än inte verkar Fru Fortuna själv lägga handen vid sitt verk.

Loreen nås också av den lunära triggereffekten - OM man släpper tankarna om att hon resonerade med den svenska, rätt utslätade individualiteten (vilket hon ju faktiskt inte alls gör). Är hon istället född med sitt sinne i Stenbocken, hade hon igår och idag en opposition från Månen i transit.

Stenbocken passar faktiskt perfekt hennes minst sagt torftiga förråd av repliker när hon möter allmänheten. "I love you" tror åtminstone inte jag på längre. Svenskarna har fått höra frasen, publiken i Baku med, och inte minst alla hennes "fans" ute i Europa har fått höra den. 

Stenbocken är kanske mer än något annat tecken hemfallet åt att tänka och tala i klichéer, något jag fick rika tillfällen att uppleva som i en flickvänsaffär för länge sedan. Den unga kvinnan med Månen i Stenbocken stigande exakt i öster hade i princip ingen egen formuleringsförmåga alls, annat än i slitna ordbilder som, "här sitter man, och kan inte annat", eller "som en fågel på en pinne". Det kan tilläggas att det inte fanns en bok i finrummet i hennes föräldrahem, och vi talar således om arbetarklassens strikt orala kultur, deras tankespår som går från far till son, mor till dotter. 

Och ja, det finns något i Loreens behagliga ansikte men undfallande och solitära utstrålning som påminner om den gamla flamman. Nu är skillnaden mellan Loreens båda sinnelagsalternativ inte jättedramatisk eftersom båda tecknen är saturniska och hon föddes med Saturnus upphöjd i de högre konstarternas Vågen. Men Månen i Jord förfogad av en sublim och osynlig Saturnus i blå Luft säger en hel del om att ta en struktur (Saturnus), en koreografi, och förankra den i jorden.

*****

Loreen är med största sannolikhet helt "jordbrun", Solen i Jungfrun och Månen i Stenbocken, och detta kan indikera hennes försagdhet och att hon sin koreografi förutan nästan krymper bort helt och hållet. Jordelementet är det mest kontraktiva eller begränsande, medan Luften är expansiv och glesnande. 

Det är därför astrologin kallar Saturnus "Världssjälens form". Planetens essens är Luft och den innefattar idén om en ultimat gräns. Saturnus sjunde krets binder och håller alltså i hop hela vår värld, som alltså egentligen bara är vår mentala föreställning. 

En del lever i ytterst små verklighetsuppfattningar, "rationalistiska" ateister i en mindre värld än nästan hela mänskligheten. Deras själar har tappat enorm höjd och förstår inte ens vad en sådan här text talar om! Den alltmer glesnande luften har alltså sin gräns i Saturnus och det är härifrån tingens dolda form eller struktur utgår. 

Varför rubriken provokativt frågar om Loreen - eller några i hennes närhet - står i pakt med Djävulen, är förstås bloggens fortsatta lek med den Gamle Satan eller stjärnan Algol i ganska exakt 2 grader och 18 bågminuter av Oxens tecken. Framgångens Jupiter anslöt sig under natten exakt till denna position så att den segerrika Jupiter/Zeus direkt kanaliserade den gycklande Imitatörens kraft.

På ett generellt plan var detta Loreens tid, för hon föddes med Jupiter i Skorpionen, så att vi på ett högre och mer generellt plan kan tala om samma triggereffekt här som med "sekundvisaren" Månen. Att också månnodsaxeln passerar den sataniska axeln Oxe/Skorpion har säkerligen med saken att göra. Bara några dagar tidigare var historiens mest haussade börsintroduktion av Facebook på tapeten. Där blev det fiasko och Zuckerberg började snabbt sälja av egna aktier för att få loss reda pengar istället. 

Så beter sig ett rötägg. Vad hände med "kaptenen stannar till sist på det sjunkande skeppet"? Dagens unga entreprenörstyper måste vara ett sämre lass själar som släppts ner på jorden inför Domedagen. De är outvecklade och har därför prickat in en skitperiod i västerlandets historia för att göra sådana erfarenheter som kan få dem att växa upp. De är själar av Fredrik Reinfeldts genant låga kaliber.

Zuckerbergs beteende var just det man kan räkna med när Djävulen styr skeendet eller de inblandade aktörerna.

Frågan är vilka som kommer att bli rika nu, på Loreens seger. Vad är det för svensk maffia som håller på att monopolisera hela euroschlagern? Hörde jag rätt? Var det svenska låtskrivare till tio av gårdagens bidrag? Var det därför startfältet sades vara ovanligt starkt? I mina öron var det samma ointressant gegga som vanligt, där den lidande, krumma unga kvinnan i tredje numret var det enda verkligt fascinerande (röstresurserna var häpnadsväckande).

Loreens horoskop kanske inte är riktigt lika fantastiskt integrerat med segerkvällen som den unga tyskan Lena var med sin kväll för två år sedan. Men visst finns flera direkta "knuffar" från himlen. Inte minst aggressorn men också initiativtagaren Mars som har en mycket stark placering i kungliga Lejonet. Och i dramatikerns tecken stod den också - med konstens Venus - då Loreen föddes. Vi har alltså tre transiter i tiden som på ett allmänt sätt fungerar som utlösare till horoskopets medfödda potential.

Eller fyra, om man noterar att Saturnus just nu ser ut att gå baklänges på himmelen och från Jungfruns 30e grad står på "klassiska triggeravståndet" 1° från hennes Sol i Jungfruns 29e grad och närmar sig en exakt mörkläggning eller kontroll på distans av Solen - Loreen här och nu, mitt i det vi kallar livet.

Ja, Saturnus skördar liv men den är också Ödet. Och måste man gå till födelsehoroskopet och fråga sig om Loreens "upphöjda" Saturnus i älskliga Vågen ser ut att vara bärare av en sådan stor publik framgång.

Tyvärr går inte det att uttala sig när födelsetiden saknas.

Men visst, Saturnus i Vågen disponeras av konstens (och pengarnas och kärlekens) Venus, en planet demonstrativt förstärkt av krigaren Mars närvaro och därtill i ledarskapets Lejon.

Skönhetsgudinnan hittar vi hemma i sitt andra härskarläge, i fysiska och sinnliga Oxen. Så med Satan, denna världens herre som fångar in Jupiter, framgångsskaparen, och öser materiell framgång över Oxen, vem blir då en bättre förmånstagare än en människa med nyckelplaneter i Oxen?

Eller se det så här, i tiden verkar: 

Algol (den falska världens herre) --> Jupiter-Oxen (stor framgång) -->

Och på mottagarsidan:

Loreens norra eller "lyftande" månnod, som förstärker ambitioner, gör Oxen till ett viktigt tecken för henne. Det innebär också att Venus i Lejonet (med dess krigiska föstärkning från Mars) för tillfället är en viktig placering. Och med en Mars på himmelen som "petar" på sig själv i Loreens födelsehoroskop, ser man en "turbulent" tid !

Loreen född med anpassbara Venus i Oxen vilken i sin tur förfogar över konstfulla Saturnus i Vågen, vilken som transiterande planet återverkar på Loreens medfödda Sol i Jungfrun.


*****

Och hennes karriär-Sols härskare Merkurius då? Medfött i sitt upphöjda läge i exakta och fysiskt koordinerade Jungfrun. Merkurius i tiden också den indragen i Djävulens gynnande Oxen - denna världen som en liten lekhage för själar i sin ungdom. Faktum är att Merkurius under tävlingsdagen låg EXAKT i linje med månnoderna som för tillfället rör sig genom den sataniska axeln för världslig konsumtion.

Ju mer man tittar på Loreens planeter, desto fler sätt visar sig hennes himmel faktiskt vara integrerad med dessa femton minuter av berömmelse!


What's love got to do with this?


*****

Se också: Lena Meyer-Landruts synk med kvällshimlen (ESC-seger 2010).

Medierna om schlagersegern: 

SvD:  SVT: "Sverige kommer att framstå som proffs / redan föreberedda på att sköta nästa års tävling". Så, nu vet vi vem Djävulen är... Näringslivet. Vad var det jag sade om en svensk maffia?

DN: Storsegern i Baku

GP: "Utan er hade det inte gått" (klichéer och truismer... Loreen som marknadskrafternas nyttiga idiot)PS. Den uppmärksamme noterade en ny kuf på kartan. En liten kung i Lejonets 6e grad. Detta är motvikten till Satans huvud eller Algol, antikens mäktigaste stjärna Regulus. Passande nog i kungliga ledarskapstecknet Lejonet.

Regulus har inget med den här schlagersegerna att göra, men nu har han i alla fall introducerat sig på den här bloggen. För hur länge kunde Satan tillåtas få fri exponering utan att ens den goda fixstjärnan nämndes?


lördag 26 maj 2012

Psykologen som skrev falskt om JungI am a practicing attorney, and recently have developed a certain interest in Jung. I read Noll's book before I had read any of Jung's own works. ... It was obvious to me that Noll was not engaged in legitimate scholarship. ... Noll's book is based almost entirely upon insinuation, rather than demonstrable proof. (Tredje högst rankade bokanmälaren på Amazon.)


En bekant med en kronisk förmåga att förvränga information meddelade glatt att han fyndat på antikvariat. Fyra böcker för 80 kr. En av dem var psykologen Richard Nolls försök att släpa psykologen Carl-Gustav Jung i smutsen.

Nog för att Jung hade många synder på sitt samvete: en tid av nazisvärmerier, kroniskt otrogen sin hustru med kvinnliga patienter, tiden av sinnessjukdom (om den nu var en synd - kanske mer troligt ett psykes försök att avlasta sig problem medhavds från tidigare liv).

Men att han skulle försökt ha starta en ny religion har väl aldrig någon med rimlig kunskap om Jungs djupa bildning och historiska intressen beskyllt honom för tidigare! Detta påstod nu Noll, enligt bekanten.

Jag tittade på Amazon och noterade snart hur förödande lågt "Jung-kulten" av Richard Noll skattades, även av individer som inte ens anser sig stå Jungs arketyplära nära!

Min omdömeslösa bekant med en kroniskt förmåga att läsa dålig mainstream-litteratur som bankar in "enbart materia"-paradigmet föddes under hemska angrepp på himlen: Solen i Oxen några grader från Satans huvud i åttonde huset för korruption, som för att befästa sitt onda öde! I detta liv ska tilläggas, och ingen vet vad han straffar sig själv för genom att ensidigt välja ateistisk/materialistisk litteratur av sämsta sort.

Jag blev intresserad av namnet Noll (så pregnant på svenska!) men Wikipedia och nätet innehäll inget mer än att han föddes 1959, inte ens uppgifter om var i USA. 

Men så kom äntligen Birthdatabase.com till lite nytta. Många gånger har jag sökt där för att hitta uppmärksamma skandalpersoner i USA men kammat noll. Den har gången hittade jag närmare 50 nollor i ungefärlig ålder 52! Sedan var det bara att eliminera alla utom dem födda 1959. Alltjämt en handfull kvar, men redan första namnet var rätt. Richard C. Noll (den enda med den mellaninitialen) visade sig matcha psykologen och författaren. 

Så vad felas denna man, som kallas barnslig, ytlig och pseudorationell av Amazons högst rankade recensent? Han har ju storkorset i Sattva guna! Skulle inte detta ge perfekt illumination eller åtminstone en stark drift att vilja förstå?Jag kan inte komma till något annat än att det är Satans huvud (Algol) som ÅTERIGEN SKADAR RELIGIONENS PLANET JUPITER.

Jag måste vid tillfälle göra en systematisk studie av detta, för jag har tyckt mig se Algol och Jupiter fungera illa tillsammans, gång på gång. Ibland på rät linje (konjunktion) och ibland i direkt opposition (om med planeten jorden som "gisslan" mellan dem).

Om man kan spika att det är denna enda opposition som så tydligt får omdömesförmågan att kantra och DEMONISERINGEN av Jung, och det falska tillskrivandet honom ett försök att starta en ny religion, så innebär det att Ljuset dock ändå inte segrar över Mörkret i detta horoskop. 

ETT FÖRBANNAT LIVSÖDE.

Och notera den hyperstarka Solen, upphöjd i Väduren - det är enda placeringen i Rajas eller passionens kvalitet. Psykologens själva motor brinner för egot och denna unga eller rent av juvenila (som en Amazon-recensent uppfattar författaren)  orientering, står då i kläm mellan tendenser att smutskasta och demonisera och tendensen i Sattva guna att bringa ljus och klarhet. En typisk historierevisionist med andra ord. 

Och gissa vad, vi har ju på bloggen också en annan historikeförfalskare, den invandrarhatande holländaren Geert Wilders, vars storkors i Sattva guna bekymrade mig eftersom man kunde tro att ljuset skulle stå över populistiskt smutskastande av minoriteter.

Det är dock intressant att jämföra båda dessa dyngspridare: båda har Solen i Eld (aktivister, driftiga, vill sätta en agenda, gärna med sig själva i centrum). Båda har sinnelaget i Fiskarnas tecken som är ett emotionellt och impressionabelt tecken, och där Sattva guna verkar för emotionernas rening och klarhet.

En passande beskrivning för en psykolog, Månen i Fiskarna - bloggens psykologfavorit neo-jungianen James Hillman har samma sinnelagsplacering. 

Men hos denne Richard Noll baserar sig Mån-Fisken på ingen annan än religionens och filosofins Jupiter, och den har vi redan sett hur den tar en enorm salva från den store Satan, korruptionens och svartmålningens kraft!

Precis som jag i fallet Wilders bara kunde falla tillbaka på en ytterst ful ömsesidig attack mellan de "naturligt onda" Saturnus och Mars på varandra, ser det också här ut som storkorset i Ljuset "förorenas" av andra och simplare faktorer på himlen.

Men USA tycks vilja belöna den här psykologen precis som Geert Wilders är en ytterligt intelligent och listig typ. Noll har just fått något obskyrt bokpris för sin senaste fackbok, "American Madness" (Wikipedia). I värsta fall är bokpriset instiftat av någon med intressen i samma förlag boken är utgiven på. Med Satan med i bilden kan motiv och bakgrund vara hur grumliga som helst.

Dramadrottningar, homos och dödskamp

Jag noterar på Newsmill ett ruttet försök från Moderaterna att plocka populistiska poäng genom att ta parti med sångerskan Loreen. 

Men det enda Moderaterna vill med sitt cyniska instrumentaliserande av Lorren för egna syften är ett "öppet" Europa för Arbetsgivarna. De vill sätta fattiga människor på vandring i jakt på korttidsprojekt för fickpengar. Högern har nästan krossat facken där människor sluter sig samman i kampen mot vår tids slavdrivare. 

Vad bryr sig EU-anhängaren Christofer Fjellner och den oärliga siffertrixerskan Anna Kinberg Batra om Loreen? De är bara ute för att rädda Moderaternas vikande opinionssiffror - och de utnyttjar Loreen. Sickna äckel. Tja, öppet homosexuella Fjellner är förstås säkert anhängare av schlagern.

Just hans läggning fick mig att återvända till en av astrologins kanske tydligaste signaturer för en "dramadrottning", och en liten kontroll av strax över 6.000 horoskop. 

Vad hände med andra celebriteter som hade Fjellners märkligt kortslutna himmel där Månen i Lejonet - där Solen härskare - med full kraft återger sin härskare Solens karaktär? Men vid Fjellners födelse står Solen i det älskande och slösaktigt fria Lejonets raka antites: den slutna och sammanbitna Skorpionen? Månen återger här till fullo den död och synd som Skorpionen symboliserar. Eftersom Lejonet är en dramatiker uppstår här en märklig typ av dramadrottning: Skorpionens anspändhet och vilja att kontrollera situationen förstoras upp av Månen och dramadrottningens utspel skulle här kunna vara sådant att man förstärker upp BRISTEN på livstecken från skorpionsolen. Man sätter i sina utspel fokus på det som inte är.

*****

Minns från några få inlägg om hellenistisk astrologi från det första århundradet hur det var brukligt att tänka "medsols" och hur en planet 150° framom ascendenten, dvs. i Skorpionens åttonde dödshus, ansågs ha förlorat kontakten med ascendenten och därmed med det nyfödda barn som tecknas av det stigande tecknet.

På den här bloggen hade jag redan innan jag plöjde den krångliga texten Tetrabiblos beskrivit åttonde huset i snarlika termer - för traditionen har fortlevt i väst i 2.000 år och Ptolemaios klassiska astrologiska text bekräftade detta. 

Åttonde huset, "naturligen" korrelerande till Skorpionen, har kallats "korruptionens hus" på bloggen, platsen där saker snörs av, läggs i träda, och förmultnar. Märk dock att Skorpionen bara i väst denoterar höstens fallna och multnande löv. I österlandet och i den sideriska zodiaken där vart och ett av de 12 tecknen under 26.000 år är det tecken som råder över planeten jordens vårdagjämning (filosofen Platons "stora år").

Utifrån Fjellners horoskop "förstärkte" jag sökmönstret eftersom han också har olyckans Mars hemma i negativt härskarläge i Skorpionen. Månens dramatiserande reaktionsmönster förstärker med andra ord en negativ bindning till män, en anal bindning till dem. Jag vill här föreslå att homosexualiteten kan ha en ingång eftersom symboliken är så uppenbar. Skorpionen råder ju fysiologiskt över könsorgan och analöppning. 

Genomsökningen av 6.000 horoskop ger med Fjellner följande 12 födslar:

 • Jean Sibelius;8.12.1865 - kompositör
 • Patrick Blackett;18.11.1897 - Nobelprisbelönad fysiker
 • Jonathan King;6.12.1944 - musikproducent
 • Jonas Hallberg;7.12.1944 - underhållare
 • Terence McKenna;16.11.1946 - etnobotanist och modern shaman (dvs. reser till naturnära folk för att få testa deras sinnesutvidgande droger)
 • Amanda Lear;18.11.1946 - discosångerska
 • Armin Meiwes;1.12.1961 - massmördare, kannibal
 • Safra A Katz;1.12.1961 - världens mäktigaste affärskvinna (Oracle datasystem)
 • Christofer Fjellner;13.12.1976 (m)-politiker
 • Anonym;14.12.1976 - person som berättade i någon kvällstidning om hur hon fått cancer tre gånger i livet hittills
 • Sofia Talvik;24.11.1978 - singer-songwriter, gjort musik för... Moderaterna
 • Katherine Heigl;24.11.1978 - amerikansk skådespelerska


Det är lönlöst att göra sådana här "djupundersökningar" om man inte också djupstuderar celebriteterna. Ofta vet jag alldeles för lite om dem, men på temat "liv och död" (Lejonet och Skorpionen) upptäckte jag nu att finske kompositören hotades till livet av misstänkt cancer och genomgick en svår operation i strupen. Jag nämner detta pga. "Anonym" som attackerats av cancer flera gånger i sitt liv och "etnobotanisten" McKenna som dog i hjärntumör. Det är tre cancerfall på bara 12 personer eller chockerande höga 25%. Jo, nog har vi en dramadrottnings signatur här, men inte den yviga utan den som sammanbitet kämpar mot döden!

Eftersom jag tidigare sammanlänkat Moderaternas ideologi med Satan, som sår split och bygger egoistiska människor är det inte förvånande att hitta något så ovanligt som en moderat singer-songwriter (Talvik). Synd på så rara ärtor. Hon är intressant nog född samma dygn som den mycket frispråkiga (till hennes egen skada) Katherine Heigl, som trots den bild amerikanska folket fått av henne vill beskriva sig själv som en "vanlig tjej" - något jag tror gäller också för Sofia Talvik.

Jag har tidigare sagt att det inte går att placera zodiaktecken politiskt, inte helt lätt i vilket fall, eftersom en människa alltid har en komplex samling tecken i horoskopet. Och det bevisar den brittiske Nobelpristagaren i fysik som tydligen var precis lika frispråkig som Katherine Heigl - för socialismens sak! Han var för vänster för att brittiska arbetarpartiet skulle vilja ha honom, bl.a. var han mot Englands parasiterande på indierna. 

Så här hittar vi både moderater - slavdrivarens mentalitet - och internationalister som den brittiska fysikern under samma dramadrottningsignatur. Helt klart räcker det inte att bara studera några få planeter lösryckta ur ett horoskop. Även om man tycker sig se en överbetoning av något tema - här är t.ex. det skorpioniska dödshotet via cancer tydligt - kommer det alltid att finnas avvikelser.

Intressant nog bekräftas dock homovarningen i lika hög grad som dödshotet. För vid sidan av moderaten Fjellner har vi den på sin tid stora brittiske popproducenten Jonathan King, en homosexuell som sedermera åkte i fängelse för att ha lurat till sig sex men en minderårig grabb. Och kannibalen Armin Meiwes var en spritt språngande sexpervert. Och sångerskan Amanda Lear gjorde sig lustigt nog ett namn genom att spinna på en antydd transsexualitet (man omgjord till kvinna). Om vi räknar bort henne är det alltjämt hela 3 av 12 eller 25% homosexuella i den här gruppen. Att jämföra med att bara 2-4% av den här lindriga psykiska sjukdomen bland folk i gemen.

(Bör nämnas att horoskopsamlingen idag består av 6.104 kartor. Av dessa är 204 för homosexuella individer, vilket innebär 3,3% eller en perfekt spegelbild av proportionen i åtminstone den västerländska befolkningen.)

Har bloggen med orätt kallat kombinationen av Lejon och Skorpion i ett horoskop för en dramadrottningsinfluens?

Nej, Katherine Heigl har gjort ett antal filmroller som utnyttjar hennes överspända "på" attityd, en natur som tydligt kunnat ses också hos den sammanbitne och stundtals mycket roliga Jonas Hallberg! Jonathan King som det råhomo han var, älskade också en överdriven show och Amanda Lears bögdisco faller också in i samma kategori.

Var då någon av dem slutna och sammanbitna? Ja, det verkar som om de som kämpade mot cancer, dvs. Skorpionen som förruttnelse och död, tvingades lägga ner den yttre yvigheten. Sibelius musik är intensiv på djupet och en ganska perfekt illustration av två eldplaneter som söker sig inåt. För den goda sidan av Skorpionen är ju dess vilja att söka i mörkret och finna svar på dödens gåta. 

Själv med expansionens Jupiter i Skorpionen, har jag alltid haft en oerhörd fascination för det mörka. BARA ELD kan bli för ytligt, för mycket sken, för mycket hemmastaddhet enbart i de fenomen som fladdrar inför sinnet (Månen). Vattenelementet (Skorpionen) står visserligen för den vegetativa själens lidelse och fortplantningsinstinkt men ett renat Vatten är ett stilla vatten, ett sinne med förmågan att registrera och djupt uppleva små, små nyanser.

Men de här tolv fallen är alltså motsatsen: individer med en benägenhet att uttrycka och i stor stil gestalta med extroverta Eld-sinnen. Nästan alla de här kända personerna är publika figurer, t.o.m. laboratorieråttan - fysikern - var en politisk aktivist. King och Hallberg är den flamboajanta typen, likt Heigl. Talvik vet jag inte och heller inte den mäktiga affärskvinnan. Men troligen liknar den senare Fjellner - dvs. tycker om att ta talarstolen i besittning. Sibelius grad av scenhunger känner jag inte till, men på Wikipedia beskriver han det sting av smärta han upplevde när han insåg att han blivit för gammal för att någonsin kunna bli en perfekt musiker (så det blev komposition i stället).

Glöm inte att ascendenttecknet inte diskuterats i något av dessa fall (jag har det bara för några få). En riktigt introvert ascendent skulle t.ex. kunna försvåra Mån-Lejonets dramatiska böjelse och då skulle totalbilden mer likna den djupt behärskade Sol/Mars-Skorpionen.

*****

Kort om Fjellners horoskop som gav upphov till den här intressanta upptäckten av en markant förhöjd dödsrisk (cancer) och en homo läggning - sjukdomsrisken talar alltså MOT att kalla detta en dramadrottning, för dramatiken finns där! Men det är inte säkert sant, för det kan vara olycksbringaren Mars som skapar ÄKTA dramatik och när jag hittade på signaturen räknade jag enbart med tecknen, Lejonet och Skorpionen, utan hänsyn till vilka planeterna var som aktiverade dem.Här har vi ett överskott av lidelse (Rajas guna) kvaliteten som slits mellan Ljus och Mörker - kanske den bästa sinnebilden för att vara människa på jorden, mittemellan sitt bättre jag (Sattva guna, Ljusets kvalitet) och sitt sämre (Tamas guna, Mörkrets kvalitet). Notera att detta är ett filosofiskt ställningstagande i indisk filosofi. Mörkret tynger människan och gör henne inskränkt och dåraktig, Ljuset lyfter människan och för henne in mot sitt innersta odödliga centrum. Med de rajasiska tecknen kan det bli lite hur som helst.

I fallet Fjellner är det ingen tvekan om att livslinjen (Månen --> Solen) utspelar sig i de helvetiska mörka världarna (Tamas) och att mannen "brinner för mörker". Då blir man moderat. Horoskopet liknar såtillvida det för avpolletterade Sofia Arkelsten som också bara hade en enda placering i den lätta och medvetna kvaliteten Sattva. Där var mörkret precis lika påfallande som hos Anders Borg (storkors i Tamas) som nu verkar ha blivit avslöjad en gång för alla med att bara spela upp en show av kunnig ekonom. Storkorset i Mörkret får en själ att med den kosmiska centrifugalkraften sprida sig allt tunnare och bli allt mörkare. Förlora sig i världslighet - prylar och pengar.

Fjellners enda planet i ljuset blir därför ytterst avgörande. I västastrologin anses Merkurius "skadad" i Skytten (tecknet som lever på Jupiters hopp och frimodighet snarare än på Merkurius snäva logiska kalkyler). Indisk astrologi känner inte begreppet "detriment" (skada) men uppenbarligen är det här inte ett sant sökande efter ljus som vi ser i moderatens intellektsplanet, för disponenten Jupiter står i egoprincipens Vädur och är således knuten till passionen. Dessutom är Jupiter "avsnörd" genom den förminskande södra månnoden. Så mycket för Sattvas sanningslidelse på den här himlen.


fredag 25 maj 2012

Ödet förföljer folk in i döden


Geoffrey Cornelius, före detta president för ärevördiga Astrological Lodge of London, påpekade att en människas öde kuriöst nog fortsätter spöka sedan hon själv - just det, gått över gränsen och blivit ett spöke. I den historiskt vinklade "The Moment of Astrology - Origins in Divination" visar han hur väl transiter fortsätter att aktualisera celebriteter även efter deras död.

Som här i Sverige, när Aftonbladet den 25 maj ägnar en ledare åt den under skandalösa omständigheter avgångne moderate arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin och hans "arbetslinje". En linje jag ofta kallat Reinfeldts skamligaste politiska idé, särskilt det förnedringens fas 3-moment jag själv genomlider för tillfället, med uppgifter lagom för en försigkommen tolvåring för en akademiker med livslångt lärande bakom sig. 

Men naturligtvis en idé som alla moderater gärna applåderar - folket som gärna vill känna att de kommit någonstans i livet men som i brist på verklig talang istället inrättar en underklass att städa hemmen åt sig eller göra arbete gratis på deras arbetsplats!


Det slog mig inför politiska redaktören Karin Petterssons Littorin-krönika att vi har den sideriska Solen på väg genom pengarnas tecken Oxen just nu och att det ju var förre arbetsmarknadsministerns österländska soltecken. Cornelius observation är här mitt i prick, för det finns gradexakta överlappningar mellan Littorins födelse 1966 och dagens himmel:Och en titt på den 20 maj 1966 (i inre cirkeln) visar en annan intressant sak: Vi har pengarnas tecken Oxen kraftigt hämmad av fattigdomens Saturnus i förlorarnas tecken Fiskarna!

Samma världsliga förlust som utmärkte Littorin, "torsken", hann han alltså i samråd med Reinfeldt, Schlingmann och Borg pådyvla svenska folket innan hans privata synder hann i fatt honom.

För Saturnus, den restriktiva, ovanpå pengarnas Venus i förlorarnas tecken binder effektivt och lamslår basen för hela den monetära Oxen - som ju har Venus som sin härskare! Vilken ofattbar kortslutning hela Littorins horoskop är!

Och här måste man vara försiktig för det föddes ju många människor till världen under Oxens 30 dagar detta år. Men inte så många under själva nymånen i Oxen, då hela livslinjen (Måne --> Sol) dras in i den kalabalik Saturnus ställer till med.

Faktum är att Littorin hade samma krisartade kombination av Algol, den vrånga, och Mars, för en osedvanligt krisande himmel.

Låt aldrig komplicerade horoskop som detta anträda politikens bana! Det de ger folket är bara sitt eget ONDA ÖDE i megaformat. Littorins medfödda astrologiska problem är lika betydande om inte än värre än Fredrik Reinfeldts eller Anders Borgs. (Och det är väl därför han redan är ute ur den politiska leken).

Idag, när hans vålnad åkallas genom ledarkrönikan, är som synes en dag när starka krafter på himlen koinciderar med hans födelsehimmel. Djup ropar till Djup.

Ledarkrönikan missar hans födelsedag med cirka 5° men kanske är det inte Solen som är det viktigaste här, utan hur hans katastrofala kombination av olyckans (eller omoralens) Mars förstärks av girighetens Drakhuvud precis i närheten av den korrumperande Satans huvud (Algol) för närvarande triggas av rikedomens Jupiter på himmelen. Rimligen tillkom ledarartikeln de senaste dagarna då Jupiter just letat sig in i Oxen och började puffa på Littorins "våldsamma olycka" (Mars+Rahu).

Och det är här det är intressant att se den fundamentala eller djupa nivån under den just nu elektrifierade Oxen. 1966 års Oxar har förmodligen problem lite till mans nu, och för den förre arbetsmarknadsministern är det exakt som den djupa nivån av snåla Saturnus i fattighjonets tecken Fiskarna och ett stryptag om pengarnas Venus vittnar om. 

Hur klockrent summerar inte Karin Pettersson Littorins insats och djupa nivå i födelsehoroskopet: han såg till att stora skaror av svenskar åter blev fattiga! Ett målmedvetet och planerat framskapande av en underklass som Schlingmann och Reinfeldts smidde ihop redan 1993 och sedan väntade på tiden att genomföra. Vilka är dessa onda andar från avgrunden, moderater? Vilken perverterad samhällsvision de när. Vilken egoism!