Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 mars 2012

Reinfeldt i Caligulas fotspår

Har dagen sett ett inlägg där Reinfeldt paras med namnet på en avskydd diktator, kan den se två!

Här är en text från förra sommaren (12/7) som då lades på hyllan.


Föranlett av ett tv-klipp på DN.

Bloggen fortsätter med enstaka historiska paralleller mellan den korrupta regim Sverige nu har men stora delar av folket inte märker av eftersom deras andliga korruption är i paritet med rovkapitalismen vars springpojke Reinfeldt är.

Fredrik Reinfeldts maktambitioner går bättre att förstå om man jämför hans horoskop med den perverse kejsaren Caligula som klarade hela tre år vid makten innan han mördades. Det är ett tecken på att tiderna är lugnare nu än förr, att Reinfeldt är inne på sitt sjätte år i maktställning och ännu är vid liv - om än nätt och jämt.

Wikipedia återger historiska källor som exakt beskriver Reinfeldts sätt att plundra staten genom att sälja ut dess egendomar till privatintressen. När det började gå Caligula emot, då sades han ha falskeligen anklagat och t.o.m. dödat individer i syfte att ta över deras egendomar (och så förbättra statsfinanserna). 

According to Suetonius, in the first year of Caligula's reign he squandered 2,700,000,000 sesterces that Tiberius had amassed. His nephew Nero Caesar both envied and admired the fact that Gaius had run through the vast wealth Tiberius had left him in so short a time.

Reinfeldt ÄR slösaktig och saknar intelligent politik. Han bryter ner samhället, säljer ut det, och dräller skattelättnader över alla dem som minst behöver dem!
 
Caligula började också auktionera ut underhållningsgladiatorerna, en åtgärd som påminner mycket om en omvändning av Reinfeldt, som istället betalar arbetsgivare för att hålla anti-gladiatorer - samhällets mindre konkurrenskraftiga - sysselsatta i nonsensverksamhet i (nu avblåsta) Fas 3.

[Tillägg: Trodde vi ja! Oppositionen gick på semester sommaren 2011 och här sitter nu underteckad i en fas 3-åtgärd... Att socialdemokraterna styrs av en närmast marknadsliberalistisk falang visade nytillträdde Löfven med all tydlighet när han förklarade att det inte blir tal om något återförstatligande verksamheter som överhuvudtaget inte har i händerna på profitörer att göra.]

Astrologin vet att det ibland är samma principer som verkar bakom spegelvända skeden, men då med spegelvända planeter. Och mycket riktigt sker en utväxling i kapitalsamlaren Kräftan: Caligula hade Månen där, men Reinfeldt placerar sin Sol där.

Vad Caligulas galenskap och sexuella perversioner beträffar, har vi inte hunnit lära oss allt om Reinfeldt än. Jag har en "tidstvilling" till honom och den mannen inte bara liknar Reinfeldt med samma gråtande ögon och höga panna, utan har till och med samma kinesiska födelsehoroskop (baserat på helt andra teorier). Och: han är en sexuell pervert. 

Nå, anekdotiska fall övertygar inte skeptiker. Och det är just under Reinfeldts och Caligulas stigande tecken i öster, Jungfrun, vi hittar den mest inbitna skepticismen.

Caligula - notera den grova tamasiska mörkläggningen
i 12e huset för omedvetenhet och världslig förlust.

Reinfeldt - notera den grova tamasiska mörkläggningen
i 12e huset för omedvetenhet och världslig förlust.
  
Den fåfänga och självmedvetna uppsyn vi finner hos Reinfeldt gick sannolikt igen i en gränslös narcissism hos Caligula, där också Solen steg i det självmedvetna och privatistiska tecknet. 

Caligula kan därmed lika väl jämföras med hans sentida och genomkorrupta romerska statsman Berlusconi! (Här en jämförelse av Reinfeldts och Berlusconis horoskop.) 

Där, mellan tummen och pekfingret har vi kalibern på den man svenska folket valde till sin ledare. Och då har jag inte ens repriserat parallellerna mellan Reinfeldts horoskop och Italiens diktator Mussolini under Andra världskriget!

Kan Reinfeldts missprydsamma pompositet ha att göra med ett avlägset liv som högdragen romare? Mer än troligt. Vi är alla här igen, vi som byggt historien kollektivt. Vissa har kastat käppar i hjulen och bara velat leva för sig själva, på massornas bekostnad.

Våga tro på dina intressen - i dem kommer du att hitta nycklarna till dina tidigare liv!

*****

Några sista saker om Caligulas horoskop och de betydande parallellerna med Reinfeldts. Storhetsvansinnet hos Caligula har redan många politiker sett hos Reinfeldt. Något har gått snett i den mannens ledarskap.

Båda har ett omedvetet som inte fungerar väl. I Reinfeldts fall ligger "lilla välgöraren" Venus i tolfte, i Caligulas fall den "lilla illgärningsmannen" Mars. Att Caligulas vansinne var mer uppenbart än Reinfeldts är uppenbart, se hur den lilla illgärningsmannen och den stora (Saturnus) leker katt och råtta och ömsesidigt attackerar varandra! Detta förenar 12e huset för materiella förluster med det tredje, som bl.a. står för intellektuell redbarhet. I detta hus hittar vi också ena halvan av den "sataniska axeln" så att nionde huset för samvete är degraderat.

Mordet på honom kunde kanske beräknas med dasha-metoden för planetära cykler, men jag nöjer mig med att notera att den onda cirkeln mellan Mars och Saturnus, illdåd och gränsdragning (även gränser i tiden) och inte minst mellan livets och dödens tecken, Lejonet och Skorpionen, ger intryck av att hans livslängd var predeterminerat kort. 

Caligula hade för övrigt sett hela sin familj utplånad (inkl. sex syskon) tidigare i livet, så det är uppenbart att detta är en farlig astrologisk indikation! Vi har sett den förr i samband med mord eller självmord. Bloggen är tyvärr så ofantligt omfångsrik redan och sökmöjligheterna så primitiva att värdefulla parallellfall försvunnit in i dunklet... 

På här punkten kan Reinfeldt känna sig trygg (fast han ser ut som om mordet på Caligula ännu ekar i honom personligen). Han har inte lika extrema dödsaspekter i sitt 12e hus.

Precis som Reinfeldt var Caligula fullständigt fixerad vid pengar, men romarens horoskop uttrycker den dubbla emfasen på 2a huset för ekonomi och 11e huset för inkomst via karriär lite annorlunda. Men en dubbel emfas är det också hos Caligula, eftersom han har den hungrande och njutningslystna Månen i Kräftan i elfte med pengarnas Venus, och Venus är andra ekonomihusets tillfälliga härskare.

*****

Tillägg 120331Jag hade redan hunnit rita upp Caligulas horoskop när jag upptäckte det här skrinlagda inlägget.

Hade jag skrivit en text idag hade jag snarare fokuserat på kartan enligt ovanstående färgläggning, och gjort kopplingar till Adolf Hitlers förskräckliga krig mellan Eld och Vatten (se föregående inlägg).

Caligula föddes som sagt till en blodig fejd och alla hans syskon dog i kampen om makten. Liemannen Saturnus i dödens Skorpion kopplar här hårt grepp om livets och kärlekens Lejon, som redan rymmer olyckans Mars, vilken i sin tur attackerar makt- och positionsplaneten Saturnus. Vilken förbittrad låsning i horoskopet på denna onda människa!

Eftersom åtskilliga kompletta romerska kejsares horoskop med födelsetid bevarats (bl.a. av filosofen Appolinus om jag inte missminner mig), finns det anledning att tro att franska Astrotheme kan ha ett korrekt födelseklockslag i detta fall. Det slätstrukna "sex på morgonen" luktar genuint, i synnerhet som det tiden inte koinciderar exakt med soluppgången. (Vid sådana historiska horoskop misstänker jag alltid att det är en solär karta...)

Vi har därför ännu en gång Jungfrun i öster och precis som i fallet med Reinfeldts identiska ascendent resulterar detta i Månen som en verksam illgärningsman.

Det är lite kusligt att det otroligt viktiga sinnet (Månen) anses vändas mot det onda när Jungfrun stiger i öster, men sanningen är att jag noterat åtskilliga Jungfruascendenter hos människor som inte är goda. De håller god min, ja, men elakhet läcker igenom dem i obevakade stunder. I flera fall har Månen befunnit sig i Vatten, precis som i fallet Caligula. Den sinnessjuka romaren har dessutom Månen i Kräftan i 11e huset, en märklig parallell till Reinfeldts Sol i Kräftan i 11e huset.

Caligula sägs ha börjat sitt styre bra, men snart nog börjat visa tecken på mental urspårning. Månen i Kräftan är kritisk eftersom detta sinne inte tar order från någon. På avstånd i min egen bekantskapskrets finns en Mån-Kräfta hos en kvinna som vägrar män, och en manlig Mån-Kräfta som misshandlat sin hustru! Båda har också stark betoning på Jungfruns tecken och uppvisar likt Caligula tydligt egenmäktiga, själviska tendenser.

Jag tror kombinationen Kräfta/Jungfru - som hos Caligula/Reinfeldt kan urarta i ett patologiskt "jag mot världen". Vår svenske statsminister är verkligen i riskzonen för mental härdsmälta, utlöst av hans egen egoism och snålhet mot andra människor.

I dag hade jag också skrivit något om Satans huvud eller den onda stjärnan Algol. I antiken ansågs bara konjunktioner effektiva, men jag tycker att Caligulas starka opposition mellan den dödliga Saturnus och vrångskalliga Algol stämmer oerhört bra in på det eftermäle den här härskaren fått.

Apropå ett inlägg nyligen om Britney Spears tillfälliga (?) sinnessjukdom är naturligtvis frågan om Caligulas mentala hälsa intressant. Kejsarens tredje hus är lika horribelt som Reinfelts. Hos den svenske politikern angriper Saturnus tredje via en dissociation/lögnbenägen Luft/Vatten-aspekt.

Romaren har istället Saturnus i tredje huset och infekterad av gycklaren Algol. Här är elementen istället Vatten och Jord, vilket kan tyda på en tendens till mentala förgiftningstillstånd till följd av ohälsosamt intag av mat och dryck. Jag har ingen uppgift om Caligula "svullade" onormalt.

För det mentala är, som sagt, en verksamt ond Måne och därtill i Vatten ingen lyckosam indikation och från inlägget om Britney Spears kan man också påminna sig det femte huset för horoskop med känd födelsetid. För Jungfrun stigande gör Stenbocken i femte Saturnus mindre ond än vanligt, den anses "verksamt neutral". Den äger dock också det onda sjätte huset för fiender och kroppslig hälsa och den står de facto i onda tredje och attackeras av Algol. Detta är knappast en berättelse om ett skarpt intellekt! Jag skulle snarare se det just som skadad intelligens.

Merkurius och Solen i första kan normalisera omina något, men då har vi å andra sidan problemet med Jungfruns egoism och hur Solen i öster inte sällan blir extrema narcissister! Se Berlusconis horoskop! Det är med andra ord mixade budskap men de tenderar åt det kritiska...


Och än Hitlers & Reinfeldts miljö?


Klara Hitler och hennes son Adolf...

DN:s ledarredaktion har idag skrivit - anonymt - en av de mer vedervärdiga texter jag läst i denna, högerregeringens direkta megafon. 

Bakom en fabricerat vetenskaplig eller rationell hållning torgför DN ännu en gång Moderaternas arbetslinje och säger nästan rakt ut att arbetslösa människor är det för att de lärt sig att håglöshetens konst av sina föräldrar! DN pådyvlar - likt Reinfeldt och hans cyniska anhängarskara - individen ansvaret för sitt eget sociala utanförskap. 

Svensken har "lärt sig" bli en soffliggare (Reinfeldts budskap i "Det sovande folket" från 1993), men skälet är inte längre en alltför generös socialdemokratisk välfärdspolitik utan genom miljöfaktorn: "Vad apan ser, det härmar den."

Arbetslös blir man genom att registrera sina arbetslösa föräldrars situation och mentalt förbereda sig själv på detsamma. Och minsann, enligt den forskning DN hänvisar till, snart nog finner sig barn till arbetslösa föräldrar snart nog själva i samma sits!

Högern byter här försåtligt ut Reinfeldts nu ogångbara smutskastning av välfärdssamhället men fortsätter på den Lögnens väg där man låtsas som det bara existerar en arbetstagare och dennes motivation. Inte ett ord från DN:s anonyma "ledare" om arbetsgivarna, som nu fått blodvittring och inte längre är intresserade att anställa utom genom Reinfeldts mest sataniska gest åt näringslivet: fas 3-slavar som beordras in från arbetslöshetens kyla, fast nu utan lön!

Det vore intressant att se en framtida biograf skriva om hur Fredrik Reinfeldt kom att bli en så cynisk och lögnaktig hatare av den svenska välfärdsmodellen snarlikt till hur Alice Miller en gång beskrev hur en patologisk diktator vid namn Adolf Hitler formades av ett patriarkalt och kärlekslöst hem. 

För om miljö- eller präglingsargumentet - "den dresserade apan" - nu har något som talar för sig, gäller det förstås i bägge riktningarna. Och det är naturligtvis en sjufaldigt viktigare uppgift att studera vilka miljöer som fostrar framtida psykopatiska ledare, in i helvetet beslutade att driva folk in i fattigdom för att som de rövslickare dessa mellanhänder är, som belöning kanske själva få lite guldglans från de verkligt rika.

Reinfeldts "negerrötter" minns vi från den 2006 fortfarande rätt humoristiska släktforskning Aftonbladet gjorde. Efter sex år med den här människohataren vet vi att något gick väldigt fel i familjen - en avlägsen skugga som hänger kvar - och att här troligen finns ett självhat hos sittande statsministern som kan förklara en del av hans kallsinniga politik. 

Problematiken med släktförbannelsens miljö ska hållas isär från den vidare mentala störning som går under många namn: själviskhet, egoism eller Täbyandan. Täby är Sveriges kanske mest ondskefulla och själviska kommun, den utan pengar behöver inte ens besvära att titta dit. Man har sett till att hålla alla borta som inte kan KÖPA sig sin boyta. Det är ett inverterat judegetto! Styrt av moderater förstås. Är det en enklav återfödda tyska nazister som nu med ödets ironi burat in själv själva och markerar sin status av undermänniskor? Ödets lagar är faktiskt finurliga.

Det är ingen slump att dagens nyhet för några dagar sedan var upptäckten att ungdomsarbetslösheten är värre i blå kommuner än i de röda. Det har att göra med den själviska mentalitet som traditionellt odlas på sådana platser som där Fredrik Reinfeldt fick sin prägling. Dessa människor är sedan "skadat gods" under resten av sina liv, för konsten att uppfinna sig själv på nytt, är sällsynt och enbart given de gamla själar som i vilket fall aldrig skulle urarta till den nivå där moderat politik befinner sig.

*****

Låt oss kort titta på Alois och Klara - Adolf Hitlers föräldrar - och se om några spontana idéer infinner sig. När nu DN stoppat in armen i bikupan och rört om är det bara att följa ... pengarna så att säga. Hur kan sådan skit som animerar båd Fredrik Reinfeldt eller Adolf Hitler uppstå?

Precis som fege Fredriks anfader, negern som sol-och-vårade tills han kördes ut från Sverige, var Adolfs pappa ett praktfullt svin som lägrade unga kvinnor - närapå inför ögonen på den äldre kvinna han gift sig med. Beroende på hur man bedömer Alois paternalitet skulle han faktiskt kunna ha avlat fram sin ondskefulla son Adolf med en nära släkting! Klara kan ha varit Alois syssling.

Att Adolf brås på sin mor - särskilt de stålblå/grå ögonen - går inte att ta mista på, och detta bekräftas också av horoskopen, där Adolf har fler beröringspunkter med mor Klara än den åldrade och högst distanserade fadern Alois som med Klara var inne på sin tredje hustru.


Alois planeter i övre kartans inre krets. Notabelt är den skadliga attacken från Saturnus i äktenskapets tecken Vågen mot Månen i Kräftan. Han har beskrivits som en ond man med dåligt humör. Vi ser här samma slag av "dissociation" mellan förnuft och irrationella begär som i Fredrik Reinfeldts horoskop, som också drivs av de båda begärande tecknen Kräftan och Vågen. 

Men Hitlers far hade ett långt mer problematiskt sinnelag (Månen) eftersom också Jupiter späder på den ombytlighet och instabilitet som kan förutspås när mentala föreställningar söker styra ett i sig oregerlig instinktsliv. Hitlers far var urtypen för en som sökte rationalisera sina affekter - ett drag som tydligt märks även hos Fredrik Reinfeldt och som troligen är en falskhet som gått i arv i hans släkt, kanske ända tillbaka till sol-och-vårar-negern.

Alois Hitler hade ett kraftfullt stellium i Oxens slutparti, Solen, Merkurius och Venus, vilket omvittnar en primitiv och hedonistisk natur. Fredrik Reinfeldt har faktiskt sin livsfilosofi (Jupiter) i samma sluttamp av den enkla Oxen. Det enda genuina över den mannen är hans dåliga litterära smak och fäbless för skitmat på McDonalds. Han är verkligen så primitiv! Och "livsuppdragets" Sol i matsäckens tecken Kräftan lyfter honom inte nämnvärt över den snarlika Oxen.

Intressant nog är Alois Hitler och hans tredje hustru Klara en "match gjord i himmelen". Både näringstecknet Oxen och hungerns Kräfta dominerar dem sinsemellan, mannens Sol troligen på kvinnans Måne i Oxen, kvinnans Sol helt klart på mannens Måne i Kräftan!

Den som följt den här bloggen kan nu dra sig till minnas vilka tecken i zodiaken som är mest disponerade till rasism och notera hur Adolf Hitlers föräldrar tillsammans bildar den perfekta basen för ett rasistiskt rötägg genom att erbjuda just dessa två snäva och begränsade symboler.

Oxens territoriala fixering säkrades dock inte genom statistiska undersökningar utan anekdotiskt genom Nordens fyra främlingsfientliga partiledare, av vilka tre var födda i Oxen och den fjärde hade svåra problem i just detta tecken. Kräftan å andra sidan, är som måntecken tydligt associerat med snäva och xenofobiska attityder.

Detta talar för att "skit" går i familjer och jag har många gånger noterat hur vissa släkter tycks "förvalta" vissa zodiaktecken, så att de ständigt återkommer i familjemedlemmarnas horoskop, företrädesvis som sol- mån- eller ascendenttecken, men ibland på lite mer kluriga sätt.

I fallet Adolf Hitler och han mor Klara ser vi t.ex. att Tvilling/Skytt-axeln gått i arv från mor till son. Jag misstänker att det är Skytten som ligger bakom de ljusa, glödande ögonen hos båda. Med denna observation knäcker vi också frågan om Mikael Persbrandts månplacering. Nog för att Månen når Skytten tidigt hans födelsedygn, men hans oroliga inre Eld förklaras väl av ett sinne i Skytten. Och Skyttar har ofta oerhört starka ögon.

Det mest framträdande i Adolf Hitlers horoskop är annars den dåligt placerade diktatorsplaneten Saturnus i sitt starkaste hus, det tionde makthuset. Saturnus är kall och det är Vattenelementet också. Men aggressorn Mars i Väduren eldar på, samtidigt som Saturnus söker döda Elden i barnet (Väduren). Det är en synnerligen problematisk "evighetsloop" som pågår i Hitlers horoskop mellan dessa båda onda planeter och man förstår bättre att han VILLE se världen brinna från det ögonblick man återvänder till den ursprungliga babyloniska zodiaken som ger korrekta signaler. 

Faktum är att den som sett hans skrikande och härjande i talarstolen i gamla journalfilmer kommer att bättre förstå den anda som "animerade" Maud Olofsson under hennes tid som centerledare. Det är inte bara i Sverige, således, folket är så bakom flötet att de röstar fram helt rabiata figurer till maktställning.

Som synes är det från modern Klara Adolf fått den här "sensationalismen" eller "sinnen i brand". Moderns horoskop har en Mars i Eld som kastar sitt långa "dödsöga" mot moderskapets Kräftan. Klara förlorade på kort tid sina första tre barn med Alois men Adolf överlevde. Tyvärr. Sedan födde hon ytterligare tre och det är inte svårt att förstå överhettningen som kartan visar runt moderskapets tecken Kräftan.

Både Adolf och hans mor har den excessiva libidons symbol: våldets Mars konfigurerad med amorösa Venus. Adolf Hitlers horoskop antyder att han måste ha sett en hel del våld, utövat av den diktatoriska äldre fadersfiguren (Saturnus i maktfullkomliga tionde) mot sin mor.

Men han förlorade också en bror runt tretton och den blivande massmördarens skrämmande brist på vett - bara Eld och Vatten - är typisk för dem som lever ut - om och om igen - bilder som fastnat på näthinnan men där förmågan att bearbeta dem intellektuellt saknas. Hitler var, hur märkligt det kan tyckas, en helt visuell natur. Det har sagts att han hade en kuslig intuition och detta bekräftas fullständigt av Elden i det tredje intellektshuset. Men bara i den österländska zodiaken, västastrologin är som vanligt ute på sitt villospår.

*****

Om någon tycker att inläggets delar saknade integration, håller jag med! I huvudet föddes en vision i ämnet som hade krävt cirka 25 sidor. Sorgebarnet Reinfeldt fick gå sin väg med släktförbannelsen från sol-och-våraren, och Hitlers astrologiska förhållande till sina föräldrar får vänta till en annan gång på sin fulla utredning...

Tarkovskijs gyttjebruna ödeslott
Som aspirerande men sedermera avsigkommen kulturkonsumist gick jag mig på bio runt 1980 för att se den senaste snackisen, Tarkovskijs Stalker. Jag var på tok för obildad vid tjugo för att förstå filmens djupa motiv, om människans behov av ett mysterium att tro på. Det bestående intrycket av filmen var bara en massa gyttjepölar och droppandet av vatten.

Nu anmäler DN/Kultur en ny bok med alla Tarkovskijs filmer och håller Stalker för att vara kulmen på den sjukdomsneurotiske och också tidigt avdöde Tarkovskijs karriär som filmregissör.

Utifrån den här bloggens treåriga arbete att genom den korrekta babyloniska zodiaken restaurera de fyra elementens ursprungliga "ton", är det intressant att se DN:s Helena Lindblad summera Tarkovskijs kluvna förhållande till vattnet, en "symbol för både liv och förfall".

Förfallen är västastrologin, men i Indien (som övertog zodiaken, babyloniernas klenod) är alltjämt tanken levande om Vattenelementet och dess tre tecken Kräftan, Skorpionen och Fiskarna, som det korruptibla och falska livets ändlighet. I Vattenelementet upplöses tingen och, i den kristna symbolläran, löses den jordiska besmittelsen också genom vattendopets renande. Själens porer sköljs ut och den är äntligen redo att stiga ut ur jämmerdalen.

Men märk väl: moksha eller befrielsen kommer först med den tredje installationen av Vatten; i passionens (Rajas guna) Kräftan ställer själen till det för sig - som vi så illustrativt kunnat se hos giriga politiker som Sol-Kräftor Fredrik Reinfeldt, Sten Tolgfors och (s) senaste småfegt pragmatikiske Stefan Löfven, som idag deklarerar i samma DN att han inte tänker återreglera någon verksamhet som högern i sin korruption kastat åt de vinstlystna undermänniskor som benämns "marknaden". 

Det är inte mycket att säga om saken. Kräftan är helt enkelt filosofen Platons sinnebild för en själ fången i begärets snara, och född Kräfta skulle således Löfven gå emot sitt eget medfödda livsuppdrag om han gjorde det rätta: förbjöd vinsthungern som legitimt motiv för att driva verksamhet inom vård och utbildning. Det är just därför Kräftan inte är Stenbocken, det diametralt motsatta tecken åt vilket anförtrotts ledarskapet i det Mysterium som är zodiaken.

*****

Situationen för den fallna själen förvärras ytterligare i nästföljande Vattentecken Skorpionen, där begäret nu övergått i mörker och ignorant fixering (Tamas guna). Men i tillfälligheternas värld anar nu Skorpionen att den är bärare av döden och det är en smaksak om vi kallar akutläkarna för mänsklighetens hjältar i sin kamp mot den biologiska naturens tendens till korruption och död eller om de är fullständiga offer för den falska avbild som Vattenelementet bjuder på och som så många människor tar för att vara den verkliga tillvaron.

I Vattnets tredje fas, Fiskarna klyvs så äntligen vägarna, en fisk simmar uppåt, mot sina andliga rötter och den andra fisken dras till följd av Kräftans passion och Skorpionens synd med i ett varv till i Vattnets falska värld, ner till jorden och en ny återfödelse där än mer av Jordelementets lort gnuggas in i själens porer och individen förfaller till avgrundsdjup materialism.

Att långt senare i livet ha fått ynnesten att upptäcka de gamla babyloniernas zodiak och nu för första gången se Tarkovskijs korrekta horoskop är en mindre uppenbarelse. Här behövs inga kommentarer till hans vattenpölar och gyttja, de fyra elementen talar sitt eget tydliga språk:Tekniska anmärkningar.

Tarkovskijs ständiga besatthet över klen hälsa - även innan han blev varse cancern - skulle möjligen kunna knytas till "trickstern" Algol, antikens onda stjärna som här ligger på ganska rak linje med det fysiska välmåendets Venus i sitt eget negativa hemmaläge, den med den fysiska verkligheten identifierade Oxen.

Det kan noteras att liemannen Saturnus i härskarläge i regissörens eller ledarens tecken Stenbocken kastar en hård blick mot cancerns tecken Kräftan, vari celldelningens Jupiter befinner sig. Saturnus håller också nymånen i Fiskarna kort genom sin 60-gradersaspekt mot Fiskarnas tecken.

Saturnus är en av de faktorer som studeras för att utröna den tilldelade livslängden, men så ynklig har dagens västerlänning blivit att även astrologerna gömt undan alla prognoser som har med livslängd att skaffa. 

I vår kultur ska egot smörjas, begären trissas upp och själen totalt fallera under sitt besök. Ett liv enbart ägnat arbete och konsumtion! Jag förstår uppriktigt inte vilka som valt att bli västerlänningar under materialismens korta glanstid i väst. Är det jordmoderns egen kreationer? Är de bara säsongsblomster som ännu inte är bärare av den eviga komponenten? Saknar, kort och gott, västerlänningarna en egen, individuell själ? Är dessa bara fysiska kroppar, på ytan omöjliga att skilja från de äldre själarna, de som numera bara gästar planeten för att tillföra den något, inte för att som Reinfeldt och Löfven ta från den?

Tarkovskijs gyttjebruna horoskop är fascinerande eftersom det exakt påminner om hans bildspråk, och ingen som kan sina 12 tecken kan missa de återkommande referenserna till martyriet. Det avslutande tolfte tecknet Fiskarna är ju martyriets, dvs. vittnesbördets tecken! "Det vi vet, därom talar vi", säger Nya Testamentet. Tarkovskij må se ut som ett lerigt svin, astrologiskt, men han talade om just denna belägenhet!

De första judiska kristna i Palestina var astrologiskt bevandrade och det är inte förvånande att de kände till att stjärnhimlen sakta rörde sig och att Fiskarnas tidsålder eller välde stod för dörren - tvåtusen år av särskiljande getterna från fåren, hökarna från duvorna (eller vad du vill). 

I Roms katakomber ristade de kristna in fiskarna som sitt bomärke. Här en variant från katedralen i Domitilla, Italien:


DN:s skribent nämner också barnet som symbol för "en bärare av hemliga och mystiska kunskaper". Ur jämmerdalens lersörja höjer sig en enda detalj på Tarkovskijs födelsehimmel, och det är Hermes, budbäraren. 

Denne Merkurius står i barnets tecken Väduren och på kartan har jag sökt illustrera med en vattengrön utgjutning hur Vädurens ägare Mars själv står i Offrets tecken Fiskarna så att här uppstår en intensiv medvetenhet om dödligheten hos detta kommunikativa Barn. 

Fiskarna ägs av Jupiter som upphöjd i Kräftan indikerar en vishet som fallit i vettlös lidelse men vars försonande drag är empatin med det svaga. Cyniskt uttryckt bara för att denna position ser sitt eget syndafall i samhällets olycksbarn. Kräftan har ännu inte förstått den kosmiska lagen eftersom symbolen - och Vattnet - indikerar dimslöjorna som måste avlägsnas. 

Något kommunicerades dock till Tarkovskij för han tycks ha varit medveten om att denna lyckanse och framgångens Jupiter var begränsad av Saturnus/Kronos - herren som mäter ut vår tid. 

DN-skribenten nämner ett profetiskt drag hos den ryske filmaren, men det kan alltid diskuteras vad man läser in i efterhand. Att de ödsliga scenerna i Stalker filmades i Tjernobyl, senare plats för den förskräckliga kärnkraftsolyckan, är kusligt. Men är inte detta ett sekundärt pålägg från läsaren. Den i filmen så centrala Telefonen (det enda jag minns nu!) talar ett helt annat språk.Telefonen - Merkurius - kommunikationer. Jämför Tarkovsikjs Merkurius i direkt Eld. Samtalet med Gud. 

Jag tror DN-skribenten seglade ut på ett ofruktbart och billigt stickspår i frågan om profetism, men det verkar vara tid att se om Stalker. Nya ting kommer säkert att uppenbara sig.

fredag 30 mars 2012

Internets födelse

Ända från den 20 april 2009 är det här opublicerade inlägget. En googling på sajtinnehållet (fältet uppe till höger), visar att internets föregångare ArpaNet nämnts sju gånger. Kanske hade jag glömt jag bort att det här horoskopet aldrig blev publicerat... Kanske för att Pirate Bay var hett vid den här tiden och jag redan tjatat nog om "generation gratis".Som internets födelsedag måste väl ändå dagen gälla, då den första noden i det nya ARPA-nätet sattes upp? I vilket fall väljer jag detta tillfälle då "man tager vad man haver", och detta är den första daterade händelsen på den här tidlinjen.

Horoskopet är signifikant av flera anledningar. Dels har vi den klassiska kampen mellan Eldelementet och Jordelementet - det strävande anden (Eld) som hatar världen (Jorden) och dess tjocka och tröga motstånd. Personhoroskop som betonar båda dessa element är ofta svårt sargade som människor, ibland pga. medfödda (eller senare förvärvade) handikapp. Ibland är de nobla andar men ibland är den visionära (Eld) tendensen fullständigt nersmutsad av självtjänande och materialistiska tendenser. Då uppstår det. s.k. "egenmäktighetssyndromet" jag fann i horoskopen för en handfull ekobrottslingar.

Mer intressant visade sig flera av medlemmarna i The Pirate Bay lida av olika typer av Eld/Jord-störningar. Och här ser vi ett modernt uttryck för den urgamla störningen: att vägra verkliga livet, och istället upphöja den fantiserade nätverkligheten till det subjektivt mer verkliga.

Givetvis är detta en antisocial störning och förklarar varför fenomenet internet nu fött en generation människor som inte längre förstår att det finns kulturarbetare utanför deras datorer - i verkliga livet - som de skadar genom sin fantasi om "friheten" och "gratis" inuti sin egen luftbubbla. ArpaNet födde en underart av monster! En lägre art av levande varelser utan kontakt med de gemensamma värderingar som fört mänskligheten från grottmänniskorna.

På många sätt kan den till datorn bojade nörden faktiskt vara en sentida ättling till grottmänniskan. Ut ur grottan (ut på nätet) och släpa hem ett byte (ladda ner en illegalt kopierad film) för sina egna behov. Det här är "var och en för sig själv"-stadiet som forskare spekulerat i, då människan ännu var mer djur än människa.

Att dagens hominid behärskar logisk tanke och en aldrig sinande serie argument som söker rättfärdiga att hon totalt droppat utanför civilisationens råmärken, förändrar inte basfakta.

Ja, hon är inte ens medveten om hur långt hon missat målet för vad som kan anses ett socialt eller kommunalt leverne, eller har så demoniserat människor och intressen i verkliga livet att hon är en ren sociopat. I hennes värld ska artisterna dansa som dresserade apor på scen för henne - i verkliga livet. Då kan hon tänka sig att lägga en slant åt dem i deras tiggarhattar!

Många som är för "gratis" är bara oerfarna tänkare, ännu kapabla att visualisera det totala samhällssystemet och reglerna om respekt för den andres arbete. Men, för att bli metafysisk och ta fram själavandringsläran (som många tecken tyder på är korrekt), finns här också en kärntrupp som kan vara mänsklighetens drägg. De har varit för osociala för att fungera väl i många tider och kulturer och har fått "stå över". Men nu har de beretts chansen att reinkarnera just lagom till en större - och plågsam - förändring på jorden.

Detta går nu inte att direkt utläsa ur internets födelsehoroskop, som ju sprang ur militära och politiska intressen. Men det är uppenbart att Eld och Jord i ett horoskop alltid driver fram något krigiskt, viljan att slåss för något. Och när man besinnar att tyngdpunkten ligger på de två själviska Jordtecknen Jungfrun och Oxen, inser man att internets innersta själ handlar om låg privatism.

Därför är de som predikar gratis nerladdning dock i botten bara intresserade av sina egna privilegier. De är egoister, beredda att ta död på HELA underhållningsbranschen om de kan. Sen får de själva sitta och sjunga falskt till sina ostämda gitarrer eller till sin död titta om och om igen på gammal film de laddat ner olagligt på den tiden filmindustrin ännu kunde tillverka underhållning. Kanhända kommer detta att upplevas som några sista årtionden i helvetet...


Viktiga astrologiska punkter i internets födelsehoroskop.
Ansvarets planet Saturnus är fallen i egocentriska Eldtecknet Väduren, eller "debil" som indierna säger. Det enda den här individen känner ansvar för är sig själv. Redan i internets födelsehoroskop varnas för att tekniken kommer att föda en vidrigt självcentrerad mentalitet. Ja, projektet var ju först en egocentrerad motåtgärd mot att ryssarna kommit igång före USA med ett rymdprogram, så en egotjänande grundton är inte förvånande.

Alla planeterna i Jungfrun (Jord) är intressant, för härskaren Merkurius är hemma i sitt eget tecken och därtill "upphöjd" (gör ett extra bra arbete) i tecknet. Merkurius/Hermes är ju kommunikationens planet, och ett Jordtecken i dess rörliga modalitet indikerar fraktande av informationsbitar på det fysiska planet. (Merkurius andra härskartecken, Tvillingarna, är av Luftelementet, och detta signifierar istället blueprintet, kommunikationen som sådan, som mental process.

Varför Merkurius inte "upphöjs" i Tvillingarna utan i sitt andra härskartecken, tror jag beror på att den i Jordelementet slår två flugor i en smäll. Alla människor har inte tillgång till en högt utvecklad mentalitet, men om du klär informationen i något jordbrunt - något fysiska och "gripbart" - då ser alla vad du talar om!

Typiskt nog placerar astrologin händerna (förmågan att "fatta", "gripa tag i" under Jungfrun/Merkurius. Det här också händerna som tar tag i grepen och kultiverar, "rör om" jorden i odlandet av marken. Jungfrun är mycket jordnära och "verklighetsorienterad", så man kan hävda att detta är det perfekta tecknet för ingenjörsmentalitet och informationsteknologi!

*****


Tillägg 120330


Den 8 september 2009 tittade jag på Googles horoskop, och apropå den fallna Saturnus i Väduren i ArpaNets horoskop, föddes Google ett Saturnusvarv senare, vilket fick mig att tala om Google som som en solipsistisk diktator! Här finns en tänkvärdhet i att det är samma Saturnus i båda dessa för datortekniken så viktiga horoskop. Bildskärmen tillhör gruppen visuella hjälpmedel och Eldelementet anknyter till det visuella, och Saturnus är förstås organisation (synliggjord visuellt på bildskärmen).

I en märklig vision jag hade under meditation vid de tidiga tjugo befann jag mig inför några individer som närapå verkade vara utomjordingar. Vi diskuterade min "avresa" men jag hörde inga ord - det var som jag bevittnade en liten stumfilm.

Jag lade min handflata på en kolsvart vägg (totalt ljusabsorberande) och plötsligt lyste det mest komplicerade, spindelvävsliknande mönster upp över hela väggen. Jag såg och förstod, som på en teknisk kartritning eller en arktitektritning, min själs komplexa rörelser mellan olika liv. Jag valde tydligen mitt nästa liv här!

Säg att det var runt 1982 - ett kvarts sekel innan jag hörde tala om hypnosregressionisten Michael Newtons arbete med att föra människor över till "andra sidan" och återuppleva livet innan födelsen. Där figurerar vanligen scenarier väldigt lika den här "vakendrömmen". Själarna (nu i en annan värld) studerar tidigare liv med hjälp av någon slags bildskärm om man ska tro rapporter från tusentals djuphypnotiserade amerikaner. "De äldstes råd" finns med där också, precis som i min ungdomsvision, och de lotsar speciellt de unga själarna genom processen med att välja sitt kommande liv.

Tilläggas kan att tv förstås fanns men att jag inte skaffade min första dator förrän cirka tolv år senare. Däremot, hade jag hade som Ultravox-fan förstås noterat skivomslaget till albumet Metamatic med det kylslagna syntpopgeniet John Foxx!Om man vill, kan man se "visionen" som en extremt vidareutvecklad variation på tema eftersom skivomslaget varken beskriver en vägg men väl en bildskärm som lyser upp helt vit vid Foxx beröring.

2005 mötte jag nästa gång den komplexa "kartritningen", nu i en dröm som utspelade sig i England just i 1600-talets början. Den här gången uppenbarade sig inte mönstret genom att vidröra en svart vägg utan genom att med ett stort svärd rista in en liten geometrisk figur på en gravsten! Mönstret lyste gulaktigt den här gången också.Regeringen Reinfeldts krigsidol

[Skåpmat från den 6 mars - i efterdyningarna till den senaste turen Tolgfors i regeringen Reinfeldts sjabblande med sitt mörklagda vapen- och oljefuffens].


Naturligtvis lär man sig ingenting om verkligheten genom högermedierna. Jag var hittills inte ens medveten om den fanatiske anhängaren av marknadsekonomi, Eric Prince, som från att vara elitsoldat blev grundaren av världens största armé av betalda soldater. Det vill säga, yrkesmördare. Hans samröre med CIA röjdes av politiska skäl enligt Wikipedia och han bor nu i Förenade arabemiraten. 

Men denna figur nämndes på en blogg kallad Kommunisternas. Och fastän inlägget kanske är väl konspiratoriskt får inte minst den svenska borgerliga diplomatins feghet sin förklaring. Och det måste finnas högerpolitiker som beundrar Eric Princes radikala entreprenörsanda och tycker att också Sverige borde slå mer mynt av samröre med arabiska diktaturer! Regeringen Reinfeldt borde avgå.Eric Prince horoskop är högintressant eftersom det dels innehåller den sataniska axeln och dels det sociala utstötningssyndromet. Att hans hemliga identitet som yrkesmördare för CIA röjdes är väl ett så tydligt exempel som något!

Men enligt Wikipedia hade han redan som barn tagit djupa intryck av ett studiebesök i ett av nazismens dödsläger och det var folkmordet i Rwanda som fick honom att bygga en privatarmé. Det här horoskopet döljer säkerligen ett svart, svart öde. Kanhända är den nuvarande Eric Prince en själ som i sitt förra liv gasades ihjäl i nazismens händer. Och en själ som hamnat i häftigt spinn kan mycket väl bli en obalanserad extremist i sitt nästa liv. På ett plan så välvillig och engagerad, men också helt förryckt. 

Efter praktik hos kaliforniske kongressledamoten Dana Rohrabacher kommenterade denne att unge Prince var "en klipsk och driftig ung man". Men ordet "driven" på engelska tangerar också betydelsen fanatisk, och det är ingen slump att den här "terrorbekämparen" nu bor i Arabien, varifrån Osama bin Ladin började sitt krig mot ... USA. 

Bin Ladin hade också en kuriös version av det sociala utmobbningssyndrom som brittiske astrologen Charles Carter ansåg kunde leda hela vägen till "urskillningslöst massmördande". Här är det alltså UPPLEVELSEN av två folkmord (judarna, rwandierna) som fyller en individ och slutligen fyller henne med uppfattningen att hon själv innebär ett framsteg genom att själv börja mörda "för den goda saken". 

När en människa blir besatt av de astrologiska krafterna slutar frågan om god och ond att spela någon roll. Individen har tappat bort sig och krafter större än han kan föreställa sig driver med honom! Eric Prince är ett prima exempel på något vi också ser bland moderaterna i Sverige: besatta människor.

Underskatta inte potentialen för demoni som lurar i vissa ideologer.

*****

Medierna i svallvågorna efter Tolgfors avgång:

DN (Tolgfors "stolt"), SvD (Tolgfors lämnar ett försvar i kris), AB/Mellin (Vek och ynklig)


[Nu daterade länkar]

DN: Saudiarabien ser chansen att bli en stormakt

DN 2: Regeringen lägger på locket om den Saudidarabiska vapenskandalen!

SvD: Björklund (fp) var kritisk till avtalet med Saudiarabien.


Se även:

Täbyandan och vapen till diktaturer

Statsekreterare grillad i helvetet

Fridolin - korrekt svar på Ödets tilltal

Sällan har en skandal givit så många värdefulla möjligheter att studera hur stjärnorna visar människan vägen mot det goda men också mot korruption och död. Den här regeringen representerar död i allt de företar sig, från behandling av cancersjuka till slutförvaringen långtidsarbetslösa i fas 3-läger. Och nu också i frågan om vad demokratin är värd när klirret av pengar ljuder...

Den svenska tågskandalen, apoteksskandalen, vårdskandalen - dessa ting är ingenting mot det som rullas upp här. Inte en svensk i medelklassen (de som bara trott de vunnit på regeringens politik) kommer att vilja kalla sig moderat hädanefter.


onsdag 28 mars 2012

Sizzlas dödshoroskop - nästan

Medan homosexuella ateisten och före detta prostituerade Alexander Bard spyr galla över jamaicanska rapparen Sizzla, finner jag mer intresse i det brev den senares management skickat ut för att förklara att det pågår en lögnkampanj mot den andlige och socialt aktiva välgöraren - Sizzla driver ungdomscenter ön för att rädda pojkar ur sådan ungdomskriminalitet som Bard trillade dit i.

AB summerar uselt och rubriksättaren är patetisk som påstår att "Sizzla går till motangrepp". Lyckligtvis återger tidningen hela brevet så att var och en kan se att det inte är något "motangrepp" alls, utan ett försök till nyansering av den barocka homokramarstämningen i Europa som vurpat och blivit en Sizzlahatarstämning. Förstörd av dummifierande svensk press syns brevet orimligt långt, men innehållet visar sig motivera textmängden.

Jag upptäcker att den extremt produktiva artisten nästan förlorade livet i en mc-olycka förra sommaren. Bussföraren smet men Sizzla hämtade sig ur sitt kritiska tillstånd och är uppenbarligen redo att turnera igen.

Jag har skrivit om Sizzla tidigare, men här är horoskopet för olyckskvällen verkligen remarkabelt tydligt kopplat till artistens födelsedag:Vid tiden för olyckan bildade de två illgärningsmännen Mars och Saturnus (olycka och död) en ruskig "evighetsslinga" - enligt den indiska aspektläran. Mars angriper i nittio grader tecknet där Saturnus vistas och tecknet där Mars vistas blir synat av Saturnus långa 270-gradersaspekt. Tecknen är båda merkuriska, dvs. har en koppling till transportmedel.

Det betyder att någon med viktiga planeter i Tvillingarna eller Jungfrun kunde tänkas ligga pyrt till vid den här tiden. Titta nu noga på Sizzlas medfödda olycksplanet i Tvillingarna: tjugoförsta graden. Exakt det gradtal transiterande Mars hade nått vid åttatiden på kvällen den 24 augusti 2011! Spooky.

Att Jupiter passerade den marsianska Väduren - där den låg när Sizzla föddes - kan också ha bidragit, om man leker fritt med tanken på att Jupiter här förstorar upp allt som händer i Väduren eller med bas i Mars göranden. Kanske var det tänkt att Sizzla skulle ha dött den kvällen, för Jupiter brukar ju förlossa individen snabbt och lätt från detta jordeliv. Men han överlevde!

Och ja, liemannen Saturnus stod också i 21 grader den här dagen. Dubbel-spooky!

Månen som "sekundvisaren" för att klocka tilldragelser ligger med olycksplaneten Mars, så i efterhand är det här fallet nästan övertydligt!

Men det finns en sak till att ta med sig och fundera över - åtminstone för mig som tagit för lätt på månnoderna i hela livet. Den förstärkande norra månnoden hade lite tidigare förra året backat sig in i dödens tecken Skorpionen (ett Mars-tecken) och därmed hamnade den i fokus för Saturnus korta 60-gradersaspekt. Det innebär att dödens planet Saturnus alltid synar dödens tecken Skorpionen medan den passerar "hälsotillståndets" tecken Jungfrun. Kan indierna ha en liten baktanke här? Men vad händer när begränsande Saturnus granskar en "förstorad död" - som man ju kan läsa Rahu i Skorpionen?

Är det i själva verket så att Saturnus räddade livet på Sizzla genom att förvägra den giriga Rahu att blåsa upp dödstemat maximalt? Herregud, det tar ett helt liv att förstå dessa intrikata turer. Med lite tur återföds jag indier och får det här systemet med mig med modersmjölken... På den tiden är Sverige efter Reinfeldt-behandlingen tillbaka på grottstadiet med en majoritet som lever i fattigdom - folkets hela förmögenhet stals av riskkapitalister och fördes utomlands. Under tiden har Kina och Indien utvecklats till högkulturer.

Se även: SvD och DN om inställda Sizzla-konserter i Sverige.


PS. Sizzlas födelsetid är inte känd. Men det är frestande att gissa på cirka 22.00 på kvällen för en Måne framme vid 25 grader Skorpionen - precis på "en grads triggeravstånd" från den dödshungriga Rahu... En annan tänkbar tid om man använder mc-olyckan som en "milstolpe" i Sizzlas liv, är cirka 16.00 med Månen i Skorpionens 22e grad - nu istället på en grads triggeravstånd från Saturnus stränga blick! Jag har aldrig seriöst sökt mig på "rektifikation", men det sägs att om han har några viktiga milstolpar kan en bild framtona som pekar mot vilken ascendent (födelsetimma) individen måste ha.


Humanist-liknande massmörderska och satanist

Ett inlägg från den 31 januari i år som hamnade på hyllan...


Under granskningen av de 24 mördarhoroskopen med en fallen Måne, fick jag syn på ett nytt smaskigt fall av särskilt intresse för svenskar. Mexikanska Sarah Aldrete-Villareal är en kvinnlig massmördare, satanist och eventuellt med homosexuella böjelser, likt hennes manliga kumpan i diverse vederstyggliga tortyr-mord. Allt på en gång således! AstroDatabank ger en kortfattad biografi men mest intressant är hur hon sökte svära sig fri från allt och hävda att hon varit hjärntvättad.

Det vore fascinerande att höra samma ursäkt från Humanisternas ordförande, den ateistiske Christer Sturmark den dagen han vaknar upp ur sin tillbedjan av Nihil, den Totala Intigheten som är Satans utmärkande karaktärsdrag och förklarar att också han varit hjärntvättad under alla år av religionsförakt! Det visar sig nämligen att båda är födda inom ett dygn från varandra! 

Här är för min del "the smoking gun", eftersom jag sedan länge anat svår psykopatologi hos den snarstuckne och arrogante sektledaren. Att homoböjelser figurerar så starkt i mexikanskans nära omgivning matchar också Sturmark som pläderar för acceptans för denna grupp. 

Kanhända är svensken en urvattnad, avdramatiserad kopia av mexikanskan som ju också levde i ett på ytan "straight förhållande" med mannen Constanza som hon sedan skyllde allt på. Just att inte vilja ta ansvar för något är också en av Sturmarks favoritgrenar. Det är världens religioner som jävlas med hans sinnesro, det har absolut inte att göra med hans eget psykiska stoff (kvardröjande föroreningar/trauman från tidigare liv).
Med födelsecertifikat och en säker tid ses här planeterna stå i usla positioner. Vi har den sataniska axeln formad, inte genom Oxen/Skorpionen utan genom deras hus, 2a till det onda 8e dödshuset. Paret torterade sina offer till döds på gruvliga sätt och här passar det att jämföra med markis de Sade och hans sinnessjuka fantasier om brutalt våld mot kvinnor. Man kan notera att båda har Solen i åttonde och aggressorn i 7e partnerhuset!

Kring Sturmarks horoskop har jag tidigare pekat ut den ytterligt misstänkta kombinationen av en fallen Mars i Kräftan i en libidinös förhöjning med Venus och hur hela denna störning i den vegetativa (köns-) själen attackerar den mentala konceptionens Vattuman och leder till "udda" ideologier för egen del och omvänt, till en irrationell hatiskhet mot andras ideologier. Det vill säga, exakt som han beter sig - inte helt friskt. Hos mexikanskan lokaliseras den här dissociativa störningen eller instinkter som utlöser perversa tankemönster och sjunde till andra huset indikerar svåra vanföreställningar om födointag. Jag har inte bakgrund eller erfarenhet att föreställa mig vad detta blivit i praktiken.

Däremot är Satanismen lätt att se: religionens eller filosofins Jupiter befinner sig på gradexakt rät linje med Satans huvud (Algol) och detta dessutom i det femte huset som har med mer än kreativitet, barn och lekfullhet att göra. Det är också ett av de andliga husen. Här förmörkas det femte "eldhuset" fullständigt av denna hånleende Satan - en nidreligion som tillhör samma släktträd som Christer Sturmarks Nihilism eller dyrkan av Meningslösheten, frånvaron av levande intelligens i universum. 

Jag tror nu inte Sturmark har Stenbocksascendent för en extremt skadad horoskophärskare (Saturnus). Då hade troligen också han gått över gränsen för länge sedan. Därför talar jag om en utspädd version hos den svenske Satanisten/Nihilisten, fastän Humanisten och massmörderskan delar exakt samma horoskop enligt månascendenten (Chandra lagna): De med Jungfrun stigande i denna karta har ett ont sinne - Månen blir en verksam illgörare enligt denna metod, men vissa timmar under 2-2½ dygn kan neutralisera det onda sinnet.

Jag har ett anonymt fall där Jungfruascendenten och en "ond" Måne i Kräftan ledde till terapi och häpnadsväckande nog fick patienten där höra att skuldbeläggningen av fadern varit ett misstag, det var modern som var den onda i hennes liv. Så vitt jag kan bedöma var det alls inte så. Exemplet visar på hur oförutsägbara vägar "stjärnorna kan slå till" - demonin kan t.o.m. komma från en derangerad terapeut som inte är har grönt ljus med sin andesjäl än och därför inte borde ägna sig på själavård!

I den förenklade tabellen för planeters verksamma natur anges inte Månen för Stenbocksascendenten. Här är spelreglerna svåra. Mexikanskans Måne har just fullbordat en nymåne och är på tillväxt. Det gör Månen till en naturlig välgörare. Tyvärr äger Månen här det sjunde hörnhuset (Kräftan) och därmed kastas dess natur om och den blir en verksam illgörare.

Jag har obegripligt nog glömt nämna detta, men indierna använder flera ascendenter - den normala, Månens och Solens. Ju fler av dessa som instämmer i en viss fråga man ställer horoskopet, desto tydligare blir ominat. Som i andra fall då flera bud (multipel attestering) som liknar varandra gör ett visst förhållande mer sannolikt.

Detta betyder nu att båda lagna och Chandra lagna signalerar en ond Måne, ett ont sinne. Jag behöver inte kommentera detta omen. Att sedan Månen ligger i nionde "goda" huset innebär därför att kvinnan dras till onda religioner, ond filosofi etc, eftersom hennes eget sinne smutsar ner allt hon kommer vid - särskilt då det hus där Månen placerat sig. Hon hittade en man som gav henne Satanism...


Anm. På fotot är kvinnan rätt lik Liza Marklund. Svenskan föddes två år tidigare och med Solen i Lejonets 23e grad. Lustmörderskan har sin Sol i Lejonets 21a grad. Liza Marklund har Saturnus/Ketu i Stenbockens 13-14e grad och mexikanskan har sin ascendent i Stenbockens 9e. Det är väl de närmaste överlappningarna. Kanske därför Marklund drogs mot deckargenren...Bonusspaning.

Lejonen av årgång 1964 verkar mystiska så jag letade rätt på allihopa som hamnat i min samling (jag tror jag skrivit fel på sistone, en räkning ger f.n. nästan exakt 5.900 personhoroskop). Alla har en historia.

 • Maria McKee;17.8.1964 - begåvad singer-songwriter som kämpat med svåra drogproblem, mörk, mollstämd musik
 • Mats Wilander;22.8.1964 - fd tennisstjärna och en rockkarriär som blev kortare än kort
 • Joanne Whalley;25.8.1964 - skådespelerska, exceptionell skönhet
 • Paul Bernardo;27.8.1964 - massmördare och sadist (!)
 • Stefan Hanna;2.9.1964 - centerpolitiker: beskatta feta människor (!)
 • Keanu Reeves;2.9.1964 - skådespelare, förlorade flickvän i bilolycka
 • Anthony Weiner;4.9.1964 - USA-politiker, sexskandal, skickade foto på sitt organ till 21-årig kvinna.
 • Rosie Perez;6.9.1964 - högljudd och vulgär N.Y. komedienne
 • Sarah Aldrete Villareal;6.9.1964 - massmörderskan
 • Christer Sturmark;7.9.1964 - religionshatisk "humanist"
 • Håkan (osäkert datrum);10.9.1964 - tidningsartikel om en peson diagnosticerad med både adhd och manodepressivitet. Försökt begå självmord 18 gånger. Av tre alternativa födelsedatum på Birthday.se tycktes det som låg i den här kullen av Lejon mest troligt. Upptäckten av mexikanskan bara styrker att det är troligen inte främst Solen i Lejonet utan störningen mellan Vatten och Luft som ger en udda årgång av det storvulna tecknet.

Få kommentarer behövs, centerpolitikerns förslag var ungefär lika humant som Christer Sturmarks version av humanismen... Att hitta två massmördare och sadister i en så här liten grupp är också anmärkningsvärt. Biokemiska störningar (Maria McKee) kunde vara en annan yttring om också suicidala Håkan är rätt person i den här gruppen.

Aktrisen Joanne Whalley vet jag inget om och IMDB.com har här som alltid tillrättalagda biografier utan liken i garderoben. Dock intressant att hon gjorde ett namn i England i roller som "baksluga och försigkomna" flickor - dvs. inte helt odelat sympatiska typer (Se åter Mars i Kräftan i attack mot planläggningens Saturnus i Luft, se åter Sturmarks "dissociativa" världsbild som helt sonika väljer bort fakta han inte vill låtsas om.)


Filippa i sanningsspegelnI sanningsspegeln ser man tydligt hur både olycklig och farlig denna kvinna är! En riskkapitalistkramare som inte förstått att vård måste vara undantagen människans sämsta sida: profitmentaliteten. Med rätta kallar stockholmspolitikern Birgitta Sevefjord den egenmäktighetspolitik Filippa Reinfeldt ägnar sig åt en skandal (AB).

Den senaste kapitlet i det moderata bortslumpandet av skattefinansierad och därmed folkägd sjukvård till privata vinstdrivande företag motiverar en ny titt på kvinnans horoskop. Vad är det för fel på den här himmelen? Hur kan den i sig sunda individualismen som ett sinnelag (Månen) i Lejonet tecknar övergå i sjuk ideologisk fanatism?Redan tidigt på bloggen pekades Eld och Jord ut som två element som inte var bästa vänner. Det visuella Eldelementet har visioner eller skådar ting som det söker realisera men Jordelementet står för hinder på vägen så att kämpaglöd ofta kan ses hos sådana här individer. 

Fastän senare Nobelpristagare i matematik och fysik visade sig rymma signifikant många horoskop med en Eld/Jord-drabbning, är vanligt - bland vanliga dödliga - att individen på något sätt urartar och att t.o.m. ett korrupt jävlaranamma resulterar. Individen är så stridbar att han eller hon tycks ha tappat allt vett. Värsta effekten verkar uppstå när både Sol och Måne befinner sig som hos Filippa: i tecken av Mörkrets kvalitet (Tamas guna).

Med ett sinne i storhetens, framgångens, lyxens och individhävdelsens Lejon-Eld men där Lejonets härskare Solen själv befinner sig i det extremt materialistiska och pengafixerade Jordtecknet Oxen har vi alla varningstecken på en djupgående simpelhet i naturen, en fixering vid en flashig och materialistisk livsstil - inte en människa som borde ägna sig åt politik utan snarare själv vara en riskkapitalist.

Men så ser det alltså ut när näringslivet köpet sig en politiker som Filippa Reinfeldt - alltjämt polisanmält för sin förra utförsäljning av ett sjukhus för fickpengar till vänner och bekanta: horoskopet är grovt, förtvinat och simpelt som kapitalisterna själva.

Med ett sinne i Lejonet fast den kognitiva klarheten här är tydligt grumlad av smutsig jordbrunhet (materialism) kan man lite löst prova den indiska läran om planeternas verksamma natur. Med Mån-Lejonet som "psykets ascendent" (utblick) leder ägandeskapen över husen till följande kortlista:


yoga karaka Verksamt god Verksam neutral Verksamt ond
Lejonet Mar Sol,Mar,Jup Mån Mer,Ven,Sat

Krigaren Mars, vanligen en problemskapare, får med Lejonet som ascendent titeln "yoga karaka" - sambandssignifikator - eftersom den äger både ett hörnhus (4e) och ett triangulärt hus - här dessutom horoskopets bästa hus, det 9e för filosofi.

Så långt förstår man att Filippa verkligen TROR att krig (konkurrens) gör saker bättre - även inom vården. Hon må vara duperad ända in i benmärgen, men hon förstår faktiskt inte bättre. Lejonet - djurens konung - har naturligtvis krigaren i sitt innersta (4e) som en källa till lycka. Lejonet är ett rovdjur och med Mars som äger även till 9e filosofihuset blir kamp dess filosofi. Det är denna evolution en själ på jorden nått med Lejonet som ascendent.

Resonemanget är förstås förenklat, här talar vi bara om ett Lejon i fantasin, i Månen, i sinnelaget! Men det stämmer på Filippa som inte förmår se konsevenserna av sitt sinne utan kallar den stundande försämringen på St. Görans akutsjukhus "tuffare kvalitetskrav" - en idiots sätt att med ord söka vända bakfram den enkla sanningen att alla nu måste slita häcken av sig för att riskkapitalisten ska dra in vinst på ett arbete som tidigare gjordes med människors hälsa i första rummet.

För Filippa är det Solen i Oxen - livsmissionen i pengarnas tecken - som är det viktiga. Det är faktiskt sjukt att hon kommit att bli boss för Stockholms sjukvård - ett sämre horoskop för den uppgiften är det faktiskt svårt att föreställa sig.

Notera att också Solen är "verksamt god" i Oxen och det måste upprepas: Filippa är något som ödet dragit in från ett parallellt universum. HON TROR VERKLIGEN PÅ SIN IDEOLOGI.

Vi måste emellertid se även på de verksamt onda för att bättre förstå vari hennes fel består.

Nu ska jag släppa en nyhet, aldrig nämnd i något tidigare inlägg.

Jag misstänker att Saturnus, som antikens visa män kallade "själens form", kan indikera om individen är född som rötägg. Den saturniska faktorn är så djup att den kan tyckas dold bakom t.ex. Månens personlighet eller Merkurius intellektuella stil. Filippas Merkurius i Tvillingarna tyder på en snacksalighet och en slängighet - Tvillingarna kommer i två grundtyper, djuptänkare och tomma pratmakare.

(Man måste överblicka alla budskap innan man kan säga vilken sorts Tvilling det rör sig om. Som tumregel är förstahus-Tvillingarna narcissistiska och ytligt aktualitetsfixerade - det har jag sett många exempel på. Första huset anses visserligen gott, men det är dock ett egocentrerat hus och Tvililngarna är redan i sig en amoralisk symbol.)

Ur psykets eller Månens perspektiv är nu Saturnus en verksam illgärningsman pga de hus den äger och den blir sannerligen inte bättre av placeringen i 8e huset för korruption och död. När nu denna onda själsliga form (som fotot överst har avslöjat!) angriper Solen i monetära Oxen - i makthungriga tionde huset - då har vi plötsligt hamnat i ett helt nytt läge i tolkningen.

Denna själ är tydligen inte här för någon god livsgärning! Det kan vara ett av rötäggen som kommit till jorden för att ställa till problem för andra, en själ vars enda mening är att fungera som en katalysator - kanske väcka det själviska sovande svenska folket om att saker kan gå för lång!

Själens form (Saturnus) är ur det lunära perspektivet placerad i den åttonde sektor där den håller på att ruttna bort för att till sist upplösas! Filippa Reinfeldt håller på att förlora sin själ medan hon lever dessa sina dagar på jorden! Själv tror hon bara hon ägnar sig åt sjukvård - åttonde husets yttre innebörd för att inte tala om att Fiskarna i sig har en association till sjukhus.

Men hon vet inte om att hon spelar med sin egen själs fortsatta öde. Nu förmildras visserligen Saturnus onda natur något av att dess disponent Jupiter är en verksam välgörare. Men det är innan man insett att Jupiter står tillsammans med den lyxsökande och monetära Venus som här har rollen av ond kraft! Sällan har man sett ett horoskop där varje ansats till det goda omgående blockeras! Det finns något djupt problematiskt med den här människan...

Eftersom även Merkurius är en verksamt ond planet i det här horoskopet blir det direkt klarare varför hon står polisanmält för att ha slumpat bort ett sjukhus till moderata bekanta. Av Merkurius flera betydelser, kommunikatören, handelsmannen och tjuven, ligger det senare närmast till hands. Enligt det lunära perspektivet ligger Merkurius också i 11e huset som i Indien står för förmögenhetsanhopning och är ett ondskefullt hus. Det är notabelt att Filippa har planeter i alla hus som handlar om pengar, elfte, andra och det åttonde för "andras pengar"! Likt ex-maken Fredrik är hon en omvänd Robin Hood, hon stjäl från folket och ger till de bättre bemedlade.

Det är inte svårt att med facit i hand förstå hur en verkligt ond Saturnus i det kalla giriga Vattenelementet i korruptionens åttonde hus aspekterar och lamslår det goda Mars i andra ekonomihuset nu kunde tänkas stå för såsom "verksam välgörare". Den "omvända" Mars är när allt kommer omkring kanske inte någon större tillgång i andra finanshuset. Den onda "själens Form" perverterar den.

Att också Venus, pengars planet och Solens disponent är en verksam illgärningsman, knäcker till sist den i sig "goda" Solen. Denna materialistiska Sol kan inte göra gott i maktställning när den undermineras av både en ond och försåtlig Venus och aspekteras av en verkligt ond själslig Form. Filippas livsöde kommer hon efter döden inte att vilja se tillbaka på. Detta var det sista livet som skitstövel hon levde. Hon kommer att ges ett nytt direkt inför eventuella återfödslar på jorden som inte har ett dyft med den djupa privategoism som fått hela hennes andliga struktur att ruttna.

*****


Missa för all del inte kommentaren till Filippas realiseringsdårskap på bloggen Ett hjärta rött - det är troligen Sveriges bästa blogg för dem som fortfarande har förmågan att tänka tydligt kring det sluttande plan som är Sverige i moderata händer....

tisdag 27 mars 2012

Varför Annie Lööf inte vinner någon

[Framgrävt utkast, till hälften skrivet den 3 februari 2012.]

Läser politiska bloggaren Jinge.se som irriterat sig på ett oskick hos nya centerledaren Annie Lööf - kommen direkt från skolbänken och in i politiken. Hon hånler eller gör arroganta grimaser åt sina meningsmotståndare. Då jag inte är tv-tittare har jag aldrig sett detta, men horoskopet bekräftar till fullo vad det handlar om.

Chandra lagna-metoden, om man vågar lita på den, visar faktiskt hur själen mår, utan att dölja eller "söva" den i en fysisk kropp. Enligt denna metod leder Månen i Jungfrun till en "psykisk" månascendent som motsvarar Fredrik Reinfeldts fysiska Jungfruuppenbarelse. Han har den onda Mars i första personlighetshuset och gör också arroganta miner mest hela tiden!

Men i Annie Lööfs fall är det värre.Jungfrun i första huset, antingen via den lunära eller den jordnära ascendenten, gör som sagt Mars till verksam illgärningsman, och då är den förstås redan från början illasinnad. Mars i Tvillingarna är en intellektuellt spetsig version som ger ett gott intellekt. Hos Håkan Juholt såg man t.ex. denna placering men tempererad av en mycket välplacerad Venus i härskarläge i balanserade Vågen.

Både sinnelagets Måne och den merkuriska Mars disponeras tyvärr av Merkurius i Vatten vilket kanske förklarar varför Lööf bara pladdrar floskler. Men tycker sig ofta märka något överkokt i gränslandet mellan Tvillingarnas verbala stil och Kräftans känslomässiga affekter. Det blir ibland märkliga kommunikatörer, vilket paret Assange/Tolgfors visade.

Lööfs Venus är visserligen (med Merkurius) en verksam välgörare men den här klent placerad vad gäller huset och hon är därför inte bra på att uttrycka någon samförståndsanda. Frågan är om hon ens kan samarbeta. Även Reinfeldt har sin Venus i Lejonet inburad i tolfte. Möjligen bra för älskogslekar eftersom tolfte i Indien står för sängkammarens hemliga nöjen, men Venus i meningen "kooperation" kanske inte producerar lika bra utanför det slutna tolfte...

Mars däremot, står i det mäktigaste huset, det tionde offentliga (och karriärhungriga), och signalerar attack mot hennes psyke. Jag tror helt enkelt hon är so skitnödig i sin nya maktroll att de där hånleendena helt enkelt är irrationellt beteende med vilket hon söker försvara sig som upplevt hotfulla opponenter.

Men, som tidigare sagt, när det ena merkuriska tecknet bekrigar det andra, uppstår ofta ett tydligt elakt och snipigt personlighetsdrag. Om hon inte går till grunden med den karaktärsdefekt som får henne att hylla egoismen kommer hon att bli en avdankad häxa senare i livet.

På det gamla ämnet om Saturnus upphöjelse till sann rättrådighet i Vågen fungerade inte den lärosatsen vare sig för den rabiata marknadsliberalen Lööf själv eller hennes märkliga idol, Margaret Thatcher. Däremot kan man notera att liberal faktiskt inbegriper tecknet Libra (Vågen). Det finns något frihetslängtande över detta tecken som kanske förklarar deras något svala naturer vilket ibland tolkats som ytlighet. De är svala för att de inte vill förbinda sig för hårt, ett märkligt förhållande eftersom det också är tvåsamhetens tecken.

Ska man vara petig är Saturnus i andra huset för materiella resurser inte den bästa av placeringar och marknaden - som är det tredje huset - huserar här "lätta och stora pengars" Jupiter som är en verksam illgärningsman.

Väger man dessa båda komplementerande principer mot varandra, begränsaren Saturnus och förmeraren Jupiter, får jag en känsla av att Saturnus mest ser ut som "fixering vid det ekonomiska" medan Jupiter i Vatten som så ofta indikerar en gränslös girighet - Vattnet är kallt och upplever abnorma behov. Just som marknadens fallna själar brukar bete sig. Mycket vill ha ännu mer och de gamla grekiska tänkarna såg inte krämare som de rätta att styra ett folk. Svenskarna gjorde ett hiskligt fel som valde marknadskramaren Reinfeldt - landet är helt ur styr och att så många fortfarande tycker regeringen gör ett gott jobb är ett sorgligt underbetyg åt folkets förmåga att sätta sig in i stora frågor.

Samtidigt kan man fråga varför den "halshuggna" Draksvansen på Lööfs himmel inte förmår undertrycka eller begränsa Jupiters vilja till stora klipp, lätta pengar och oreglerad näringsverksamhet i tredje marknadshuset. (Om Drakhuvudet förstärker likt Jupiter själv, bör Draksvansen begränsa, likt Saturnus.)

Är det häcklaren Satan som korrumperar Jupiter fast den senare lämnat den exakta oppositionen med cirka fem grader?

Jag har inget vettigt svar, men man skulle kunna tänka sig att Jupiter som här förvandlats till verksam illgärningsman, i samma tecken som den naturligt onda Draksvansen och båda två disponerade av den naturligt omoraliska Mars - här också verksam som illgörare - är en så katastrofal serie av fula budskap om Lööfs tredjehusintellekt och husets innebörd av handelsmän, att det är den övergripande mentalsjukan som är det viktiga.

Kvinnan har bevisligen lagt sig till med värderingar så underlägsna en normalbegåvad människas, att horoskopet på det "psykiska" Chandra lagna-planet måste ses som ett allvarligt fall av den "blå-gröna" sörja som bloggen betecknar som "dissociation" - människor som i vissa fall inte längre förstår sina egna tankar eftersom de är helt drivna av den irrationella djursjälen som djuren också delar med växtriket.

Mänskligheten är överlag längre kommen än så, men ibland föds "grönsaker" som människor och när de tar till orda får man vidrigheter som Annie Lööfs hyllning av egoismen. En planta är nämligen bara en liten egoistisk varelse på en stjälk, för sig själv sträcker den sig upp mot solen för att få mer, mer mer. Den vegetativa själen är en ful själ när den blir programmatisk (Luft). I kombination med Eld kan den vegetativa själen bli karismatisk och oerhört vacker.

söndag 25 mars 2012

Astrologin om Britney Spears omyndigförklaring

Britney Spears är så före detta att jag riktigt rycker till när jag ser AB-rubriken att hon ännu är omyndigförklarad. Domare måste besluta om hon ska få ta plats (som domare!) i någon slags idoljury.

Det har gått några år nu sedan hon kidnappade sin egen dotter under med att hon var inspärrad för mentala problem. Man kan se svåra mentala störningar i ett horoskop och Britney har dem. Ett flertal varningstecken ger sammantaget sådana indikationer att man kan misstänka en risk för huvudlöshet och t.o.m. sammanbrott.Tredje Merkurius-huset är viktigt för frågan om sinnessjukdom och även det femte Sol-huset för intelligens. Månen måste alltid studeras, liksom i viss mån också det första huset (ett svårt skadat första hus kan antyda genetiska skador).

Här hittar vi tredje intellektshuset i Vatten - vilket inte i sig är så allvarligt även om intellektet är förknippat med Luft. Allvarligare är dock attacken från galna krigaren Mars från det onda tolfte huset för mentala institutioner!

Jämför gärna Fredrik Reinfeldt vars skorpioniska intellekt istället attackeras från det onda sjätte hälsohuset - därav den här mannens inhumana ondska via politik och ständigt spelade ovetskap om de vidrigheter den moderata politiken leder till. Ju förr svenskarna genomskådar den här charlatanen, dess bättre. Hans sjuka ideologi har redan fått utsatta människor att ta sitt liv!Faktum är att Britney Spears har en mildare släng av samma Reinfeldtska sinnessjuka, för den empatilösa Saturnus står hos henne i första egohuset och angriper eller avtrubbar intellektet. Kvinnan är tyvärr rent ut sagt ointelligent och helt identifierad med stela mallar och formler (Saturnus = stylisten).

Samma varning för en ytlig och rigid mentalitet återkommer i femte intelligenshuset vars ägare här är just Saturnus! En klen Måne i femte och Venus. Minns att Britney Spears i själva verket är mentalt våldtagen av sin mor - det är moderns självförverkligande vi ser i detta lamslagna horoskop. Britney är moderns stiliserade produkt.

Visserligen är Merkurius en verksam välgörare för Jungfruascendenterna, men det är nästan också allt. Här lamslås den intellektuella rörligheten av aspekten från Saturnus - kvinnan ser på sig själv som en koreograferad dansande docka! - och man kan diskutera huruvida den brända Merkurius (av Solen) faktiskt blir ett av flera olyckliga omen här - bloggen har ju noterat att en bränd Merkurius inte alls varit något hinder hos horoskop för Nobelpristagare i matematik. 

Här står dock Merkurius står under attack från TRE naturliga illgärningsmän, Mars, Saturnus och Solen, och i tredje huset för mentala processer! Jag har aldrig sett en så tydlig bekräftelse på just det jag satte ut för att säkerställa!

Och det är inte slut än. Som tidigare noterat om Reinfeldts horoskop är sinnelaget den kalkylerande Jungfrurollens egen värsta fiende! Månen som verksam illgörare är extra kritisk hor Britney Spears eftersom den ockuperar intelligensens femte hus och dessutom är skadad av "halshuggna" Draksvansen.

Jag tror inte vi behöver säga mer. Horoskopet svämmar över av varningstecken på mentala bekymmer.