Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 26 februari 2012

Vårdprofitörer - vilka stjärntecken?


I januari tog jag ICA-dirren Bengtssons horoskop som underlag för en ny diskussion om det Platon kallade den fallna själen, människan som aldrig finner någon ro eftersom det biologiska substratet styr hennes själva tankemönster. Det är de här människorna som drivs att jaga karriärer med gigantiska löner.

Det är egentligen mest synd om dem själva - och de människor som berörs av deras framfart. För de hamnar, som statsminister Reinfeldt så tydligt visat i tanke och handling, ofta hotande nära något som bäst kan beskrivas som en socialdarwinistisk världsbild. En hyllning av den starkes rätt att ta för sig på den svagares bekostnad.

SvD skulle inte vara det fursteslickande organ det är om tidningen inte producerade material liknanden dagens doxologi över denne Bengtsson - som bara händelsevis också orkar vara en av Svenskt Näringslivs ledande figurer. En sockrad amerikansk framgångssaga för söndagsläsaren att låta sig bländas av.  Kapitalismen tänker inte dö utan strid. Det finns nya svaga själar där ute att infektera med samma livssyn!

(Det goda samhället ger dessa barn extra friluftsövningar så att de får rusa av sig överskottsenergin i barndomen. Sedan kan de med bättre fokus delta i det noblare mänskliga projekt är Ekonomismens värsta fiende. Ja tänk om folk skulle komma på tanken att göra något viktigare av sina liv än tjäna pengar! Det skulle stava undergång för dem som upptäckt hur man skimmar ytan och skor sig på de blinda råttor som rusar runt med produktivitetens kvarnsten runt halsen...)

Från januariinlägget behöver vi bara ta med oss insikten om att Bengtssons sinnelag - Månen i Kräftan - är astrologins motsvarighet till vad den gamla grekisk-romerska filosofin med visst förakt kallade den vegetativa själen. Det var mot denna tendens att falla in i simpel girighet och oändliga behov som varje man värd sitt kön arbetade på att stoiskt stålsätta sig. Platon var uttrycklig, det finns inget sätt att återerövra sin tappade gudomlighet med mindre än att man får stopp på den lägre själens våldtäkt på de högre förståndsgåvorna. Bär detta i minne när vi nu övergår till det här inläggets fascinerande upptäckt.

*****


Följande kvantitativa test är alldeles för litet för att gälla som statistisk indikation på astrologins verksamhet bortom våra nuvarande vetenskapliga ramar. Men redan 30 mötpunkter visar något jag är övertygad om skulle ses även med ett större underlag, för det som skymtar är en klockren bekräftelse av de antika traditionerna kring zodiaken.

På bara några minuter sållade jag fram 30 namn som antingen utmärkt sig för att kraftfullt förorda vinster i vården eller själva är kallhamrade kapitalister - som moderaten Douglas som sålde Attendo till riskkapitalister för hundratals miljoner. Eller, giriga sjukhus-vd:s, i något fall en klippare som blivit rik på Stockholmsmoderaternas vänskapskorruption.

Politiskt är det flest moderater i testgruppen - de verkar insyltade upp över öronen i det mänskliga förfall det ändå måste sägas vara att vilja tjäna pengar på svaga människors grundläggande behov. Men även tre-fyra socialdemokrater som tydligt signalerat sin oförståelse av vad som adlar och vad som degraderar en människa. Värst är en av drevkarlarna mot Juholt, tillika involverad i skandalföretaget Carema, någon högersosse vid namn Morian.

När testunderlagen blir större har det visat sig att en avvikelse om ±40% från förväntat snitt fungerar bra som indikation på att tecknen signalerar ett "beteende". Att jag här återvänder till bloggens äldre och striktare ±50% beror på det ringa underlaget, men ska inte ses som tillräcklig kompensation för de "vilda svängningar" som alltför små dataunderlag ger. 

Här nöjer vi oss därför med att notera vilka tecken som håller sig för goda för att kapitalisera på andras ohälsa och vilka som inte kan motstå penningens lockrop.

För att få ihop 30 stycken inkluderade jag också Herr Reinfeldt, en man som är för profit i precis alla sammanhang. Eftersom hans polisanmälda hustru ingår - helt klart insyltad i den här privatiseringskorruptionen som moderat politik är - får han vara med i gruppen som hennes "moraliska" stöd.

Faktiskt, att bara ge sig på undanflykten "särfall" i samband med Carema-skandalen fast eländet är en naturlig följd av moderat materialism och själviskhet, meriterar honom sannerligen för inklusion i denna skamfulla grupp. Givet en timma hade jag lätt kunnat leta fram lika många anhängare av tanken på vårdprofit ytterligare, men de här har hållit en hög profil i medierna eller på Newsmill i frågan.

Tecken
30 vårdprofitörer eller tillskyndare av slik profit
antal antal
0 2
4 5
2 1
4 8
0 1
2 0
2 5
5 1
2 2
3 2
3 1
3 2
Snitt
2,5 2,5
Signifik.
rel. snittet
(±50%):
<=1,25 eller
>=3,75
<=1,25 eller
>=3,75


Som sagt, ovanligt många signifikanta tecken här, vilket snarast beror på det magra underlaget än på att många zodiaktecken möjliggör som artypiskt uttryck en vårdprofiterande mentalitet.

Men botten- och toppvärdena är faktiskt intressanta!

Jag kände på mig redan före testet att den ärbara Solen i Lejonet skulle hålla sig för god för att profitera på de svaga. Och mycket riktigt! Solen i Lejonet symboliserar antikens goda konung eller kejsare, som enligt de äldsta nedtecknade lagtavlor som finns, alltid "bemödar sig om änkor, faderlösa barn och svaga" - statsminister Fredrik Reinfeldt gör det motsatta och bryter således mot normen för den goda och värdiga härskaren! Vi ska snart komma till hur detta kunde vara möjligt, hur folket kunde välja sig en sådan skitstövel, ursäkta franskan.

Men intressant är också att Solens upphöjelse i sonens eller avkommans tecken Väduren inte vill röra vid det här ämnet. Sådan far, sådan son!

Sedan ser vi på den solära sidan åter den sorgesamma "sataniska axeln" lysa fram genom Oxens och Skorpionens överrepresentation. "Pengar" och "andras pengar" kan vara signifikationer som passar att nämnas i det här sammanhanget.

Men vård är egentligen en lunär företeelse, i indisk astrologi beskrivs Solen som stekande och skoningslös medan kvällen kommer med den svalkande och återfuktande Månen (vars arbete i vår fysiska värld ses i gryningen som daggdropparna på gräs och löv).

Och om vi raskt passerar den skrämmande monetärt fixerade Mån-Oxen (även överrepresenterad i moderata politikers horoskop) så når vi det här minitestets sensation: den oerhörda girigheten som innebor i Månen i dess härskarläge i den "vårdande moderns" tecken Kräftan. Det här bekräftar ännu en gång den inte helt smickrande bild bloggen mejslat fram av detta tecken som girighetens själva rot.

Jag ska inte ännu en gång repetera den tekniska argumentationen för varför Kräftan är så benägen till girighet annat än notera att planet och tecken symboliserar den vegetativa eller irrationella själen, moder natur som ständigt drivs av en inre tomhet och söker konsumera för att fylla sig och de sina. Det är en oändligt kurrande mage, detta svarta hål i verkligheten som vår sublunära bubbla utgör.

Men även Månen i Vågen uppvisar en instinkt att göra sig pengar på den man trätt i relation med! Det var inklusionen av Fredrik Reinfeldt som fick Mån-Vågen att stå fram lite extra.

Men det vi kan ta med oss från testet är framför allt följande otroligt fascinerande "symmetrier" som spontant format sig.

Solen i härskarläge i Lejonet - den nobla, älskande och generösa Fader - tjänar inte pengar på de små människorna!

Månen i härskarläge i Kräftan - det ringa, gemena folket - är fyllda av avund och girighet och söker sko sig på varandra när någon av dem sjuknar in. Ja, jag väljer av hänsyn mot "det bättre könet" att hellre väljer Månen/Kräftan som symbol för den ansiktslösa folkmassan.

Och så ännu en axel, men en som löper mellan dag och natt:

Sonen, vari Fadern finner sin upphöjelse, går Faderns ärende och trampar inte på de svaga - men hans partner, den nattliga Vågen, en sådan som Fredrik Reinfeldt har inga samvetsbetänkligheter med att suga ut de svaga!

Detta kan mycket väl vara ett av bloggens djupaste fynd i all dess anspråkslöshet. Uråldriga, "kosmiska" sanningar har uppenbarats i detta lilla stickprov på Sveriges simplaste och mest beklagansvärda om inte rent av föraktansvärda varelser.

Om Månen i Vågen skulle fortsätta visa sig överrepresenterad i ett betydligt större dataunderlag, vill jag påminna om att också "lätta pengars" Jupiter beter sig illa i det här tecknet i horoskop för brottsdömda! Det är alltså inte alls självklart att Vågen representerar kompetens att hantera allianser, partnerskap eller andra relationer som innebär ömsesidiga förpliktelser. 

På Vågens nattsida tycks frestelsen att berika sig själv vara stark, och här ser vi faktiskt Månen i Kräftan och i Vågen plocka hem hela 13 placeringar åt kvaliteten Rajas, som har en del med passion eller hunger att göra. Inkluderar vi även de två andra månplaceringarna i Rajas resulterar det i 17, som är signifikant mer än det förväntade genomsnittet om 10 månplaceringar (5-15 hade gällt som rimlig slumpvariation).


*****


I kvantitativa tester är individerna i sig inte viktiga, det är zodiaken vi är intresserade av. Men för den som betvivlar bloggens flera anmärkningsvärda fynd som ligger så helt i linje med antika traditioner kring zodiaken, listar jag här namnen för den som själv vill verifiera sol- och månplaceringar.


Anders Lindberg
Anderw W Jonsson
Anna Britta Wallgren
Bengt Marcusson
Birgitta Holm
Birgitta Rydberg
Carl Gyllfors
Cecilia Daun Wennborg
Ewa Samuelsson
Filippa Reinfeldt
Fredrik Reinfeldt
Gustaf Douglas
Hans Lindberg
Henrik Borelius
Henry Sténson
Håkan Tenelius
Johnny Magnusson
Jonas Morian
Kent Ehliasson
Kristina Axén Olin
Lars Joakim Lundqvist
Lena Hallengren
Maria Sundling Grundtman
Mats Gerdau
Mikael Damberg
Nima Sanandaji
Peter Weiderman
Ralph Riber
Ulf Hallum
Ulf Öfverberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar