Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 17 februari 2012

Mars och Jupiter hos 402 brottsdömda

I ett tidigare test av hur lagens planet Jupiter betedde sig i horoskopen för 200 brottsdömda, var det mest förbluffande att Jupiter, tagen för sig själv, var signifikant involverad i brott när den passerade Vågens tecken. 

Sedan 2010 har jag en ny tanke, mer grundläggande, om varför den behagsjuka Vågen och Jupiter går över gränsen. Visst kan det vara så, som jag spekulerade, att det blir för mycket av det goda, när "lätta vinsters" Jupiter placerar sig i det venusianska penning- och komforttecknet. Men varför här och inte i t.ex. Jungfrun, som ju symboliserar arbetet med jorden för att tjäna på den? 

Var det - innan man förirrar sig alltför långt i funderingar kring de antika zodiaktecknen - till att börja med bara en slumpmässig avvikelse? Kommer ett uppföljningstest att nollställa det första resultatet och istället sprätta iväg i ny riktning? Då vet vi att det första testet bara presenterade en artefakt och inte en verklig himmelsk signal.

När nu mängden brottsdömda horoskop dubblerats i min samling, är det en perfekt tid att se om Jupiter och Vågen är en dålig kombination när det galler att hålla sig inom lagens råmärken. Men minns också beslutet att sänka fordringarna på vad som kallas statistisk signifikant från ±50% till ±40% avvikelse från medelvärdet. (Diskussion här)

402 brottsdömdas fördelning
på de 12 tecknen
antal % antal %
30 7,5 16 4,0
38 9,5 39 9,7
35 8,7 31 7,7
32 8,0 41 10,2
41 10,2 31 7,7
45 11,2 43 10,7
30 7,5 45 11,2
27 6,7 37 9,2
32 8,0 37 9,2
30 7,5 24 6,0
31 7,7 28 7,0

31 7,7 30 7,5
Total
33,5 8,33 33,5 8,33
Signifik.
rel. snittet
(±40%):
<=20 eller
>=47
<=5,0 e. >=
11,7
<=20 eller
>=47
<=5,0 e. >=
11,7


Här är resultatet, och jag inkluderar också illgärningsmannen Mars, men inte Saturnus då denna inte utmärkte sig speciellt i något av de tolv tecknen. Skälet till detta, skulle jag vilja föreslå, är att Saturnus har så lite med moral att göra. Den bara ÄR. Som "själens Form" eller den bakomliggande kartritningen till ödet i Tiden, står den ovanför frågan om gott och ont. Saturnus använder bådadera för sina syften.

När Saturnus i vissa blogginlägg kallats moralens planet, åsyftas Saturnus på en lägre verklighetsnivå: Saturnus som denna världens hackordning, och vår förmåga till självbehärskning och avhållsamhet från den saturniska motsatsen: Jupiter, som hoppfullt tar var chans. Detta är då förstås den motsvarande lägre Jupiter, inte den kosmiska morallagens Jupiter.

I vissa inlägg syftar planeterna på högre kosmiska realiteter, som när Saturnus indikerar själens "platonska" Form. Säkert bidragande till förvirringen är att planeterna tycks glida fram och åter på en skala, från det mest degraderade till det mest nobla och upplyfta och det är med många personhoroskop närmast omöjligt att komma till en korrekt slutsats om individens andliga status och troliga beteendemönster i livet. I själva frånvaron av tydlig profil ligger då sanningen om den själen: den är diffus och saknar "andlig ryggrad"! Lyckligtvis brukar "riktiga typer" som gör sig förmärkta som sådana också ha horoskop som på olika sätt är extrema.

Nå, efter en dubblering av dataunderlaget står Jupiter i Vågen alltjämt vid gränsen till signifikant överrepresentation - enligt det mer generösa gränsvärdet. Bland de 202 tillkomna horoskopen var visserligen Jupiter i Vågen alltjämt dominant, men mindre så än i den äldre gruppen. Detta är viktigt, för nu kan vi bestämt säga att det är något olyckligt i kombinationen av frihetlighetens Jupiter och Vågens venusianska böjelser. Minns att Venus kvalitet är lidelsens (Rajas guna), precis som dess positiva härskartecken. Jupiter för sin del är sattvisk, lätt och rörlig. Är det så, som jag föreslog, att den här lättheten för med sig lidelsen - efter pengar eller sexuell njutning - för långt så att gränsen för det lagvidriga korsas?

Den nya och mer grundläggande tanken jag nämnde inledningsvis är att ren logik föreskriver att Jupiter borde begå mer brott i Vågen. Det är nämligen här den återhållsamma och helt passionsbefriade Saturnus har sin "upphöjelse" och illustrerar perfekt rättrådighet. Då Jupiter är Saturnus polära motsats kan man alltså redan a priori misstänka att kombinationen planet och tecken har något laglöst över sig! Så långt tänkte jag dock inte i det äldre inlägget.

Från den studien bortföll nu Jupiter "fallen" i Stenbocken som underrepresenterad bland brottsdömda och således en ovanligt laglydig placering. Den förblir nära gränsen för underrepresentation vilket är nog för att jag ska ana vad detta betyder: Jupiters expansionslusta ligger helt i händerna på dess disponent Saturnus, och Saturnus vill inte expandera! Motiv till brott är svagare här, men de astrologiska influenserna är, som ofta påpekat, svaga. Och minns att brottslighet ofta brukar synas genom en rad olyckliga placeringar och konflikter på himmelen. Jag är förundrad över hur redan så här enkla indikationer som en planet i ett tecken faktiskt antyder de gamla astrologiska reglerna!
Tillägg. En observant läsare såg något jag slarvat bort: det indiska planetära vänskapschemat. Hon noterar att Jupiter betraktas som en oönskad fiende av Venus under dess passage genom venusianska Vågen och Oxen.

Kanske för att Jupiter är "uppfyllaren", den breder ut sig och slår ut Venus vilja till fair play och tvåsamhet.

Dessutom är upplever Merkurius sig ha fått en fiende i sitt hus då Mars passerar merkuriska Jungfrun och Tvillingarna. Åter en indikation från den indiska traditionen om att suboptimala resultat.

Och därtill noterar läsaren att Merkurius även håller Jupiter för en fiende, och som framgår av tabellen är Jupiter i Jungfrun mer aktiv i brottsdömda horoskop än i något annat tecken bortsett från Vågen!

*****

Illgärningsmannen Mars i all ära, men så här långt in i bloggens historia är det dess enda sånär signifikanta placering som väcker frågor. Vad är det med Jungfruns tecken? För några år sedan var detta ett "snällt" tecken i mina ögon ett av de där som det skrivs väldigt lite om, just för att berättelse är så städad. Kritisk, flitig, etc. Men genom kvantitativa studier har bloggen upptäckt att Jungfrun är kriminell till en signifikant grad då sinnets Måne passerar tecknet. Mån-Jungfrun har utmärkt sig både bland främlingsfientliga och i denna samma grupp av 402 brottsdömda.

Och nu visar sig också Mars i Jungfrun ha en notabel tendens mot kriminalitet. Det kanske inte är någon slump att Filippa Reinfeldts moderater i Stockholms län polisanmälts mer än en gång - och befunnits skyldiga - för att korrumperat ha skänkt bort kommunal egendom till vänner långt under marknadsvärdet. I äktenskap sägs två öden flätas samman och Filippa är faktiskt gift med en statsminister som av ideologiska skäl tvingas ljuga så det står härliga till för att dölja att hans galna ideologi bara inte fungerar.

Och Fredrik Reinfeldt har Mars stigande i öster i Jungfrun och har därtill en verksam natur som illgörare pga de dåliga hus den äger. Hade han inte blivit född under gynnsamma omständigheter kunde man ha misstänkt brottets bana och frågan är om Sverige inte har en brottsling till statsminister. Ännu. Det är sorgligt att Sverige är just så mentalt handikappat som han - den mest andligt snöpta av dem alla! - påstod i sin kryptofascistiska bok Det sovande folket. En kalkon men lika obehaglig för den saken.

Här hör man vilken ful människosyn den unge Reinfeldt hade och uppenbarligen ännu har. Och Per Schlingmann med - uppenbarligen har båda knåpat ihop boken tillsammans. Samma mytomaniska tendenser återkommer i senare pr-kampanjer som tydligt bär Schlingmanns anda, som t.ex. det generande försöket att skriva en lögnhistoria om Moderaternas ärorika förflutna! Dessa två tillhör bloggens favoritgangsters och naturligtvis har även Schlingmann samma omoraliska Mars i Jungfrun.

Vad man kanske inte tänker på är att vi just nu - mitt framför våra ögon - ser stjärnorna antyda den gamla tanken att Hermes (Merkurius) är en tjuv. Jag har dock nämnt det flera gånger: Merkurius knyts här till Jordelementet, och det finns goda skäl att knyta Jungfrun till marknadsplatsen där den långfingrade Merkurius verkar mitt bland alla de legitima handlarna (också Merkurius).

Svenskarna har till alltför stor del blivit ljugna rakt i ansiktet av två lögnare och tjuvar, två Mars-Jungfrur, vilka har förflyttat enorma summor från den fattigare delen av Sverige till den rikare. Här ser vi för första gången en statistisk bekräftelse på att just Mars i Jungfrun har det i sig att låga en helt kallsinnig själviskhet diktera politiken!

*****

Visserligen är de enskilda individerna ointressanta vid statistiska studier, men för att visa det breda spektret av brottslighet med Fredrik Reinfeldts och Per Schlingmanns typ av kriminellt och bakslugt tänkande vill jag lista alla de 45 som hade Mars i Jungfrun. Den iskallt planerande fadern Josef Fritzl som höll sin dotter fånge i en källare är bara ett av många vidriga sociopater i listan, medan andra i denna grupp om 402 begränsar sig till ringa narkotikabrott.


 • Albert de Salvo - massmördare
 • Anders Eklund - dubbelmördare
 • Anders Hugo Gjersvold - landsförrädare/spion
 • Anni Fønsby - bordellmamma
 • Bruno Tillander - ekonomisk brottslighet, bedräglig artistmanager
 • Candy Barr (Juanita Slusher) - porraktris, narkotikadom
 • Carl Williams - massmördare
 • Charles Starkweather - massmördare
 • David Norris - mördare
 • Derrick Bird - massmördare
 • Elias Abuelazam - massmördare (rasist, mördade färgade)
 • Emilio Ingrosso - olaga hot
 • Goidsargi Estíbaliz Carranza Zabala - dubbelmördare
 • Gwendolyn Graham - homosadistisk massmördare
 • James Bulger - maffiaboss, massmördare
 • Jan Olov Onshagen - polismästare sökte mediekälla inom kåren / grundlagsbrott (kan vara felsorterad, jag vet inte om det ledde till åtal och dom)
 • Jeffrey Skilling - ekonomisk brottslighet
 • Jeret Peterson - sexutnyttjad, begick självmord
 • John E. du Pont - mördare
 • Josef Fritzl - kidnappare, otukt med dottern
 • Joshua French - dödsdömd för mord i Kongo
 • Khieu Samphan - massmördande politiker
 • Kobe Bryant - 105 fall av otrohet mot hustrun med olika kvinnor
 • LTJ - kopplaren/toppchefen (sorterad som "pending", vet inte hur det gick)
 • Marita Aaras - vanvård av barn "Skräckens fosterhem"
 • Mehdi Seyyed Nazari - brottsdömd gängledare
 • Muhammed Usman Saddique - terrorbombare London 2006
 • Nadja Benaissa - hiv+ oskyddat sex med många män
 • Ola Lindholm - ringa narkotikabrott
 • Paul Shaefer Schneider - nazi pedofil
 • Per Enar Nygren - ekonomisk brottslighet
 • Robert 'R' Kelly - sedlighetsbrott
 • Roland Kotlar - ekonomisk brottslighet (bidragsfusk)
 • Shamin Mohammed Uddin - terrorbombare London 2006
 • Slavko Vujanic - narkotikakurir
 • Staffan Jordansson - ekonomisk brottslighet, bedräglig artistmanager
 • Stein Bagger - ekonomisk brottslighet, iscensatte fejkad kidnappning
 • Stig Bertilsson - moderat entreprenör, grovt bedrägeri
 • Subhi Othman - hedersmördare
 • Søren Kam - mördare
 • Taimour Abdulwahab - självmordsbombare
 • Tito Beltran - sedlighetsbrott
 • Victor Bout - vapenhandlare
 • Werner Best - jurist, nazistisk krigsförbrytare
 • Yannick Bapupa - sedlighetsbrott

Eftersom Fredrik Reinfeldts utbildning, civilekonom, ligger så snuddande nära revisorsyrket, och bloggen många gånger kommenterat Jungfrun som matematiker, är det fascinerande att notera att BÅDA de svenska artistmanagers som på senare tid varit omskrivna har Mars i Jungfrun.


3 kommentarer:

 1. Jupiter är i fiendetecken i Vågen (Venus ogillar Jupiter), och Mars är i fiendetecken i Jungrun (Merkurius ogillar Mars), enligt indisk astrologi. Kanske en förklaring...

  SvaraRadera
 2. Jupiter är även i fiendetecken i Jungfrun, dvs Merkurius ogillar både Jupiter och Mars!

  SvaraRadera
 3. Men självklart!

  Jag glömde helt bort det indiska vänskapschemat här. Stort tack för de här partiella bekräftelserna av ett schema den amerikanske vediske astrologen James Braha fnös åt och frånkände all betydelse.

  Men Braha var tungt under Jungfruns tecken, vilket kanske kunde förklara blindfläckar åt det hållet. (Han anser uniformt att det är bra när en planet från opposition aspekterar sitt hemtecken och detta trots att han tagit med sig västastrologins lära om planeternas "detriment".)

  Jag tror man omedvetet stänger av medvetandet i vissa frågor - det tillhör ödet, ens livsuppdrag, att ha blindfläckar. Det är den här förmörkelsen man ska putsa bort från spegeln så att återspeglingen av Verkligheten blir perfekt.

  ("Var ni perfekta såsom er Fader i Himmelen är perfekt", var Jesus synbart helt omöjliga uppmaning. Men omöjlig bara om man bortser från att detta är exakt vad österlandets visdom samtidigt lärde ut som det primära uppdraget för en människovarelse, och att det faktiskt finns två vägar inbyggda i människan. Att jobba på sig själv och inte jaga profit på andras bekostnad är den goda vägen som på sikt kommer att ge själen bättre och bättre återfödelser, dvs. fler och fler tillfällen att göra gott.)

  Jag lånar och flyttar upp dina schema-kommentarer i huvudtexten!

  SvaraRadera