Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 januari 2012

Vet Moderaterna fortfarande inget om sanning?

Ja, tänk. Nu har de gjort det igen. Miljöpartisten som i SvD påpekar oseriositeten hos de "ansvarstagande" Moderaterna måste ha missat att Anna Kinberg Batra helt nyligen, med en annan kumpan, var involverad i en annan graverande missrepresentation av fakta.

Ska svenskarna kanske börja ana snart förstå att Moderaterna är ett parti för männskor utan någon heder i kroppen? Att allt de säger bara varit rökridåer medan de sålt ut landet till vänner och riskkapitalister. En ren ohyra som bitit sig fast inom Rosenbads väggar...

Diskussionen av förflackade horoskop i samband med förra klavertrampet ompubliceras härmed.


*****

Man tror knappt det är sant. Det är bara helt nyligen som Moderaterna försökte lura i en ung generation att detta hemska parti skulle ha stått på kvinnors sida, varit progressiva och kämpat för de goda värden man normalt förknippar med Sverige. Kort sagt deras minst sagt misslyckade försök att kapa socialdemokratins ärorika förflutna och slå i folk att allt detta var typiska moderata värderingar.

Nu uppmärksammar en skribent i SvD nästa alarmerande signal på att Moderata politiker verkligen är korrumperade och inte vet vad hyfs och sanningsenlighet är. Läs och häpna över Moderata styrelseledamoten Saila Quicklund och Anna Kinberg Batra kör med den falskaste tänkbara vinkling för att ge sken av att den moderatledda regeringen gjort det bättre för kvinnor när det är precis tvärt om!

Detta bekräftar exakt hur jag upplevde Batra första gången jag noterade henne i mediebruset och föreslag att detta var borgerlighetens sämsta politiker (3). Jag ska inte gå igenom skälen en gång till utan bara placera hennes horoskop sida vid sida med Saila Quicklunds, så att det tydligt framgår hur två människor med vek verklighetsorientering kan falla in i gemensam mytomani istället för korrekt framställning av fakta:Uppenbarligen har en Sol-Vädur i opposition till en Sol-Våg bra synergi och mycket hetluft skapas mellan Eld och Luft. (Två positivt polariserade tecken och där oppositionen bygger upp en kreativ spänning dem emellan.) Även om den unga och egocentriska Väduren är benägen att dra rövarhistorier (och det är bara början på Batras astrologiska problem), så brukar Quicklunds Vågen åtminstone ha någon känsla för rätt och proportionalitet. Så vad har skurit sig här?

Jag är ledsen att tvingas revidera min hoppfulla tanke att det krävs svåra störningar mellan Vatten och Luft förrän oönskade sidor som falsk efterrationalisering eller ren desinformation resulterar. Men Fredrik Reinfeldt själv, med Saila Quicklunds sol- och måntecken men med planeterna omkastade, visar att människor även med lindriga "dissociationssyndrom" kan sätta Lögnen i system för att tjäna sina egna syften. 

Och sanningen är att om Reinfeldt har huvudet under Vatten i Kräftan och ett psyke som i Vågens Luft söker rationalisera sina egna grumliga och känslobaserade motiv, så är denna Quicklund än värre. Hon vet uppenbarligen inte om att hon lever i två verkligheter samtidigt! Solen driver på i idealistisk Luft medan känslolivet eller den primitiva instinkten (Månen i Kräftan) kör sitt eget race. Här finns ingen koppling mellan känslor och förnuft alls. Inga medlande planeter som (på gott och ont) kan knyta samman de två Stora Ljusen.

Quicklund delar med Batra att Månen är sin egen i kvinnotecknet Kräftan. Jag har flera gånger påpekat att just denna månplacering i det kanske mest fabulerande och "naturligt patologiserande" av alla. Och i avsaknad av någon extern disponent är den ytterst riskabel och benägen till "mångalenskap" om inte Solen inte ger Månen tydliga direktiv. (Ja, här är den gamla astrologiska tesen som blev till att mannen är satt att leda kvinnan! Men en man född under den skisserade problematiken skulle också få problem med att styra sina steg!)

Och klara direktiv ger knappast en fallen Sol i Vågen när den lutar sig mot sin disponent Venus - som också den är fallen i Jungfrun och i detta tecken tvåsamhetsplaneten är så privatistisk att varje försök från den aktiva Vågsidan att söka spela förbindlig och tvåsam till sist spricker när alla inser att individen hela tiden bara söker tjäna sina egna intressen. Det här är dessutom en självisk Venus som är kopplad med den många gånger ytterst tvivelaktiga intellektsplaneten Merkurius - krämarnas och tjuvarnas gud.

Så skapas genom en serie subtila "underpresterare" på himmelen en praktfull lögnare, en "kreativ siffertrixare", en sådan den alerta Jenny Bengtsson i Hotell- och restaurangfacket så effektivt klär av i Svenska Dagbladet.

Och detta är alltså en styrelseledamot i Moderaterna! Det är inte påhitt, det jag noterat i mina analyser av partiledaren själv. Det här partiet för programmatiska egoister tycks dra till sig människor med avsevärt lägre intelligens än t.o.m. medelsvensken! Eller säg så här: partiet befolkas genomgående av kriminella hjärnor, som man sade när neurologin och materialismen just brutit igenom i västerlandet. 

Så hur kan folket undgå att genomskåda den aktstycke av fejkad och manierad seriositet det här partiet håller på med?

Det är inte klokt vad Moderaterna lyckats ställa till med i landet på bara fem år. Ta tillbaka och ångra de förtroende ni gav en grupp sol och vårare, svenska folk!


Bonusspaning. 

Från 5700 horoskop filtrerar jag fram alla Vågar som har Venus fallen i Jungfrun och Månen i Kräftan. Det blir förutom Quicklund åtta stycken. Redan första beskriver självförljugenheten i ett nötskal.

  • Oscar Wilde;16.10.1854
  • Leon Trotsky;7.11.1879
  • Felix Bloch;23.10.1905
  • Veronica Hart/Jane Hamilton;27.10.1956
  • Saila Quicklund;31.10.1961
  • Yasmin LeBon;29.10.1964
  • Katarina Barrling Hermansson;1.11.1969
  • Claes-Henrik Julander;2.11.1969
  • Sarah Carter;30.10.1980

Döende av syfilis i fängelse ångrade den homosexuella poeten Oscar Wilde hela sitt ytliga och förljugna liv. Det ni.

Trotsky, den marxistiska revolutionären förstås kanske bäst av den sataniska axeln: Oxe/Skorpion, Mars/Algol mot Merkurius som försatte honom i ett anspänt förhållande till ägande.

Bloch, Nobelprisbelönad fysiker som studerade magnetism i atomkärnor

Veronica Hart - en porrskådis

LeBon - ytlig glamourhustru till Duran Duran-sångaren Simon LeBon (Estetiserande Vågen baserad på koketta och självmedvetna Venus i Jungfrun - jag kände på mig att det skulle dyka upp någon som _bara_ stod för ytlighet.)

Barrling Hermansson vet statsvetare som fösvarar Reinfeldts partipiska! Märkligt, jag skrev om denna synbarligen defekta psykologi bara häromdagen. Och så kommer nu Quickland från samma politiska hörn

Julander - rov (risk) kapitalist, grundare till Pan Capital som underminerar börsens existensberättigande med datorbaserad handel.

Carter - kanadensisk skådespelerska (glömt varför jag tog notis om namnet)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.