Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 januari 2012

Underklassafari funkar inte ("Me too"-typ)

En kristdemokratisk politiker vill också visa sig på styva linan, snor det geniala Överklassafari-konceptet rakt av och försöker göra sig lustig på samhällets fattigas bekostnad: Underklassafari. Det blev fel på alla punkter! Både en beige copycat och smaklös. Grattis. (DN, SvD)

En kort koll på horoskopet ger, tror jag lösningen på den här typen av omdömeslöshet: han har samma sjukliga linslusbehov som Jonas Gardell, Solen i Vågen och en fullmåne i egeocentriska Väduren.


Men det är den halshuggna Draksvansen vid Solen som lägger sordin på utspelet - briljansen kommer inte med ett så styvmoderligt förhållande till sin inneboende ande. Och Månen - som alltid bara är tvåa på allt (efter Solen) - är i Väduren för impulsiv för att reflektera igenom idéerna. (Juholts fall var att hans Mån-Vädur responderade för kvickt några gånger!) Med den giriga men distorderande förstärkaren Drakhuvudet blir det bara fel och insensitivt.

Notera också Saturnus i de utslagnas tecken Fiskarna. I sin vilja att glänsa (se all Eld!) tappade han helt kontakten med vad kristendom står för. Men att KD inte har ett dugg med kristendom att göra, visste väl alla. Partiet är Djävulens hånfulla kopia av den verkliga varan. Riktig kristendom är kommunism om man ska vara historiskt korrekt och gå bakom Rom, varifrån en helt ny fabrikation spreds som hade väldigt lite med det judiska originalet att göra.


Närstudie: 24 mördare med Månen i Skorpionen

I testet av 161 horoskop för morddömda var det 24 fall som gjorde den fallna Månen i dödens tecken Skorpionen överrepresenterad. Av dessa fanns primärt ett osäkerhetsmoment: dråparen Tjostolv Moland hade en Måne som nio timmar in på dygnet lämnade Skorpionen. Men då statistisk signifikans var nådd redan vid 20 Skorpionmånar var resultatet ändå säkert.

I en enkel uppföljning vill jag nu se hur den "fallna" Månen hos dessa interagerar med disponenten Mars. Indisk astrologi har ju kallat "planeten bakom planeten" för dess själ. Ett annat synsätt är att betrakta Månen i Skorpionen som den givna eller aktualiserade karaktären hos psyket.

Den bakomliggande "själen" eller disponenten anger en potential - som i det klassiska exemplet där metallen brons (en aktualitet) bär en staty inom sig som potential. (Bronsen var förstås också en potentiell verklighet för vad som nu som föregick den.)

 Tecken
24 disp.
till Skorp-Måne
antal
3
5
1
4
2
3
1
3

0
0
1
1
Snitt
2
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=1
eller
>=3


Nu är 24 placeringar alltför få för en robust studie, vilket direkt framgår av att så många disponentplaceringar nådde statistisk signifikans. Men det är värt att notera vilka som genast drog i från övriga fältet: den omvittnat brutala Mars i Oxen och en Mars i Kräftan som tidigare figurerat starkt i homosexuella horoskop. Och det är förstås väl känt att homosexualiteten är överrepresenterad bland mördare.

De två saknade Marsplaceringarna i Skytten och Stenbocken påminner om att tecknen båda har hedervärda berättelser knutna till sig, och att redan detta faktum berättar varför de inte finns som dolda disponenter bakom det fallna psyket i Skorpionen när det går hela vägen till den skorpioniska ytterligheten mord. Hade vi haft hundratals mördande Mån-Skorpioner till hands, hade säkerligen några placeringar droppat in även här, men vågar man gissa att Skytt och Stenbock fortsatt vara underrepresenterade?

Buntar man ihop de här 24 Mars på de fyra elementen får vi denna illustrativa skillnad mellan den "varma" supralunära sfären och den fallna och "kalla" sublunära:

Element Tecken Antal
Polar-
itet
Eld ♈♌
4 7
Luft ♊♎♒ 3
Vatten ♋♏♓  7 15
Jord ♉♍♑ 8


Vad vi här gör är att på ett "fraktalt" sätt skåda in i ett nytt men ändå repetitivt mikrokosmos som gömmer sig inom den givna tanken att Månen är fallen i Skorpionen, så att den "mörka" (Tamas) Mars styr sinnelaget.

Vad naturligare än att då finna en tydlig markering av den "goda" supralunära sfären (det eviga och gudomliga livet utanför den korrupta sublunära värld där mänskligheten snubblar omkring)? Disponenten Mars i det typiska mördarsinnet berättar således att den - mördaren - bekänner sig till den negativa världen, som i annat språkbruk också kallats en värld i händerna på Djävulen.

Det var nog få som trodde de antika myterna var annat än just fantasier och sagor. Så hur kan det då komma sig att systematiska studier av mänsklighetens lågvattenmärken öppnar upp och bekräftar dessa urgamla berättelser?

Jag har inget svar, men blir allt häpnare att så logiska responser kommer från en enligt nutidens mått mätt helt felaktig världsbild som anser att jorden ligger som ett genomnegativt centrum, och där själens syndafallet äntligen upphör efter deliriet i Vattenelementet, en värld från vilken människosjälen åter kan börja klättar uppåt och förvärva kvaliteter som symboliskt associeras med Luft och Eld.

Vad denna ministudie inte styrkte var tanken, som jag ibland ventilerat, att "dissociationen" eller slirandet mellan Vatten och Luft som värst resulterar i "urskillningslösa" massmördare. Det var den brittiske astrologen Charles Carter som teoretiserade om detta för horoskop där Skorpion och Vattuman är samtidigt aktiva, och således egentligen en helt annan utsaga än den här granskningen av en Mån-Skorpion och dess underliggande disponent. Enstaka fall, som t.ex. bin Ladin, har visserligen visat hur urspårad den gruppsociala Vattumannen kan bli när dess fundament Saturnus ligger i avvisande Skorpionen. Det är en kombination som inte ger någon astroLogik - ekvationen går inte ihop.

Men som synes här är Mars i Luft (tankemönster) som bas för (eller frukten av?) "snea" skorpionkänslor inte alls lika frekvent vid mord som en Mars "skadad" i Oxen och i attack mot sitt eget hemmatecken (och den gästande Månen).

Detta hade jag ingen aning om när jag på eget bevåg döpte den här axeln till "den sataniska" för snart tre år sedan. Det gjorde jag på basis av en gammal tradition som ansåg att 2a och 8e båda var förknippade med döden och genom en ren slutledning: orala Oxen och anala Skorpionen står för ren och skär kroppskonsumtion - exakt vad Djävulen söker lura i människan att livet handlar om. Äta och fortplanta sig: du är bara en biologisk dagslända.

Samma lögn använder Svenskt Näringsliv och hela det marknadskapitalistiska samhället och att konsumismen blivit sinnessjuk de senaste årtiondena omvittnar att den ständigt lika självdestruktiva Satan håller på att begå självmord med delar av mänskligheten. Det pågår just nu en fördold slutbedömning av själarna på jorden, vilka som ska skickas ner ett pinnhål och vilka som ser igenom. Tyvärr är alla högersympatisörer på väg ned. Människor med miljöhänsyn och den radikalism som måste följa av sådana står någonstans mellan himmel och helvete. Många är dagligen mördare fast de tror de lever högst anständiga "västerländska" liv.

******De 24 Mån-Skorpionerna:


John Wilkes Booth;10.5.1838
Reinhard Heydrich;7.3.1904
Edward Gein;27.8.1906
Søren Kam;2.11.1921
John E. du Pont;22.11.1938
Phil Spector;26.12.1940
Michel Fourniret;4.4.1942
Myra Hindley;23.7.1942
Ted Bundy;24.11.1946
Issei Sagawa;11.6.1949
Kenneth Bianchi;22.5.1951
Luis Alfredo Garavito;25.1.1957
John Evander Couey;19.9.1958
Richard Lee McNair;9.12.1958
Adolfo De Jesus Constanzo;1.11.1962
Juha Valjakkala;13.6.1965
Anders Eklund;6.8.1965
Gerlandino Messina;22.7.1972
Raoul Moat;1.1.1973
David Jassy;11.4.1974
Steven Hill;26.4.1978
Tjostolv Moland;28.2.1981
Ephrem Yohannes;19.12.1987
Robin Schüttman;8.3.1991EEC-horoskopet: materialism som krigsterapi

Politiska eller världsliga horoskop är ett aber. Ska man gå efter ett klubbslag i riksdagen som f.d. (?) astrologen Stefan Stenudd gjorde i sitt förslag till Sveriges horoskop, det datum (dagen efter) som angivits i den officiella dokumentationen (och som jag valde för den här bloggen), eller datumet för den nya grundlagens verkställighet (vid årsskiftet 1974/75)?

Samma problem gäller för EEC som tillkom då två fördrag undertecknades i Rom den 25 mars 1957 men som faktiskt trädde i existens den 1 januari följande år (källa). Nick Campion, den enda politiska astrolog som vunnit ryktbarhet tack vare sitt mödosamma jagande efter data, valde det senare datumet för sin bok om viktiga världshoroskop.

Kan man se den officiella dokumentationen som bekräftelsen på att en konception har skett, att spermien befruktat ägget och att därmed en IDÉ är för handen men att verkställighetshoroskopet är det faktiskt förlossade barnet?

Det var så jag argumenterade i första inlägget om Sveriges horoskop: tänk om riksdagen klubbat den nya grundlagen på eftermiddagen och en gigantisk komet strax därpå krossat Sverige? Då hade det inte blivit något officiellt dokument utskrivet, daterat nästa dygn. Det officiella tillkännagivandet hade aldrig kommit. Det är av praktiska skäl, vill det synas, men ställer horoskop för barnet först då det förlossas, och inte för konceptionsögonblicket. Men man kan plädera för båda tidpunkterna...

Med den 1a januari som verkställighet blir på en gång politisk astrologi ganska tråkigt eftersom som många politiska entiteter föds då! Inom överskådlig tid är alla dessa födda i Skyttens tecken enligt den sideriska zodiaken. Men man kanske inte ska överdriva: även om Solen är Skytt skiftar dess disponent Jupiter värdtecken från år till år, och disponenten är på många sätt intressantare än Solen själv! 

Därtill kommer också Månen, som i sina tolv olika tecken kan återspegla Solen på skiftande sätt, och naturligtvis också (utom Månen "hemma" i Kräftan) har en planetär disponent som kan indikera en harmonisk eller disharmonisk potential utifrån Månens egen faktiska position.

Det råder således ingen brist på metoder för Observatörens interaktion med Kartritningen, fastän än mängder med politiska horoskop kommer att betecknas som "solskyttar".

EEC-horoskopet (Europeiska ekonomiska gemenskapen) är en giltig startpunkt snarare än senare avtal eftersom, som Nationalencylopedin säger, grundtanken är på plats redan i Romfördragen. För att fundera över vilken världsbild Reinfeldt, högern och delar av socialdemokratin vill dra in svenskarna djupare i, är således 1957- eller 1958-horoskopen grunden. Här är båda två, med ascendent för midnatt det dygn dokumentationen anger. Det första naturligt ställt för Rom där fördragen tecknades och det andra för Bryssels enligt Nick Campions förslag.


Intressantaste är att Romfördragen tydligare - i mina ögon - avslöjar TANKEN MED DE SEX LÄNDERNAS EKONOMISKA SAMARBETE: det skulle göra det omöjligt för någon av dem att starta krig! En så negativ grund, en så kolsvart syn på den europeiska staten, kan naturligtvis inte skildras annat än som Djävulens eget horoskop! Samtliga faktorer ligger sjunkna i leran, i Jord och Vatten, och krigets och dödens Skorpion stiger i öster - "turligen" med självkontrollens Saturnus stigande i öster! Notera krigets Mars i opposition från partnerhuset. Jag har sett äkta par där den ena haft Mars i sjunde som ständigt släpat in aggression i hemmet bara för att sedan skylla på partnern! 

Detta maximalt olustiga horoskop är således den "andliga basen" högern vill involvera svenskarna i. Att det är en ekonomisk union märks t.ex. på handelsmannen Merkurius och välståndets Jupiter i ömsesidig reception och pengarnas (och fredlighetens) Venus i "upphöjt" läge i Fiskarna. Likväl går hela horoskopet i den negativa polariteten vilket tyder just på bara en vilja att "hindra" att något sådant som Andra världskriget upprepades. Men botemedlet som Satan viskade i staternas hjärta var "ekonomi". Nu vet vi hur Djävulen lurat oss att ekonomi skulle kunna lägga grunden för en mänsklighet i harmoni och samverkan: inte ett dyft! Horoskopet ser ut som ett dödfött barn.

När så EEC rullar igång i sinnevärlden, ser det bara ut som om sprittig och livfull Eld tagit över. Men Månen i "nystartens" Vädur står nu bojad i dödens och korruptionens åttonde hus och avslöjar att "allt är inte över än". Månens disponent lider svårt av Saturnus repression - den där som ville förhindra krig i förra horoskopet. Det är en ansträngd union där aggressiva underströmmar, bitterhet och det förgångna är inlåst men vill bryta ut igen (Månen i Väduren: upprepa ett varv till av samma historia).

Solen i Skytten ser muntrare ut, det dagaktiva arbetet disponeras eller styrs från förmögenhetsplaneten Jupiter som passande nog befinner sig i det andra huset för finanser/ekonomi. Soltecknet visar alltså här via disponenten att horoskopets hjärta handlar om ekonomi "mot alla odds" eller som botemedel mot det förflutnas mörka skuggor (den lunära sidan). 

En annan egenhet med alla politiska och världsliga horoskop som startar den 1a januari är att de allesamman under en platonsk månad (2.160 år) har Jungfrun som ascendent. (Tids nog kommer vårdagjämningen att föra jordklotet bort ur det här privatistiska och vinstlystna tecknet och världen kommer att bli en mycket bättre plats! "Postkapitalismen" är ofrånkomlig, den är skriven i mänsklighetens öde.) 

Eftersom härskaren Merkurius alltid ligger i närheten av Solen innebär detta att det här slentrianmässiga sättet att låta juridiska och andra abstrakta entiteter "födas" den 1a januari en smula tar död på den idé som besjälade ögonblicket då fördraget faktiskt slöts.

Även om man ser ekot i det andra EEC-horoskopet från det första, föredrar jag faktiskt Romfördragens karta - den säger allt om den fallna materialistiska mentaliteten som tror att pengar löser problem! På ytan finns det inte en anstymmelse till positiv glädje inför de sex ländernas partnerskap (7e huset) i horoskopet. Tvärtom är Mars i monetära Oxen girig, surmulet omedgörlig och självisk. Hemska samarbetspartners! 

Emellertid finns en potential till förbättring: Oxens Venus själv är upphöjd och involverad i en axel av Sattva-kvaliteten, rörlig och sökande nya vägar. Men hur långt räcker ett sökande efter framkomlighet som enbart utspelar sig i den fallna djävulska sfären, inom Jord- och Vatten? Horoskopet är som en person som tror psykiska vanföreställningar kan lösas genom att man utvecklar märkliga ritualer som att undvika att trampa gränslinjer och liknande. 

Jag noterar också att det här "ur-horoskopet" för en fri marknad med folk som rör sig mellan länderna för att hitta jobb också innehåller den rasistiska axeln mellan Fisk och Jungfru. Den undertonen och potentiella risken (trots att båda de goda Venus och Jupiter ingår i "axeln") har verkligen blossat upp i Europa igen! Jag tror det kunde vara intressant att göra planetära cykler (dashas) på kartan och se om "Europahoroskopet" just nu är inne i en cykel som involverar den här potentiellt främlingshatiska axeln. 


*****


Om EU:s finanspakt i medierna:
AB: "Sverige fick ja"
DN kacklar falskt "ingen 'bakväg' för att gå med i euron"
SvD/Reinfeldt säger detsamma: Europakten ingen bakväg till euron.

SvD:s ledarskribent saknar förståelse

Följande 2000 ord ämnar synliggöra hur människan själv inte är verklig utan blott ett redskap för och ett synliggörande av underliggande transpersonella krafter kallade logoi, förnuftsprinciper, hos de gamla grekerna. Förutsätter förkunskaper i den antika naturvetenskapen och hur Platons idélära kommit att omtolkas runt vår tideräknings början.

Någon i medierna kallade den guidade bussturen till Solsidan en pr-mässig snilleblixt. Privategoismens fanbärare Johan Ingerö på SvD är förstås inte lika förtjust. Problemet är att hans motdrag inte är i närheten av den slagkraft den lilla gruppen entusiastiska aktivister gav prov på. Vällevnad gör människan däst och trögtänkt?

Ingerö: "Överklassafari. Så löd namnet på den bussresa genom Saltsjöbaden som ett nätverk med det kanske lite för avslöjande namnet ”Allt åt alla” genomförde i lördags."

"Lite för avslöjande"? Aktivisterna har kanske inte idéhistoria ens som hobby, men devisen är en variant på en av mänsklighetens allra mest grundläggande tankeformer. Bara en avsnörd övre medelklassgettoit som Ingerö kan vara så okunnig att han anför besvär inför formuleringen.

Fast tanken om alltings närvaro i allt, som återkom under 60- och 70-talets tankekittlande holografiska fototeknik, är gammal som gatan, kan vi hoppa in i det första århundradet för ett tydligt avtryck i den västerländska traditionen. 

Det är den kristna missionären Paulus som röjer sin insatthet i detta metafysiska antagande, som väntar på sin realisation i mänsklighetens sätt att bygga sitt samhälle. Det är förstås det klasslösa samhället eller samhällsteorin kommunism som, så gott det låter sig göras i en tillvaro av fysiska kroppar (vilka var och en upptar fysisk volym) förverkliga tanken om alltings närvaro på alla ställen. Paulus formulerade denna föregångare till Karl Marx och andras tankar så här:
Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna.... Då han förintat varje välde och varje makt och kraft [inkluderande de sju planeterna!], ty han måste härska tills han lagt alla fiender under sina fötter. ... [N]är allt har lagts under honom, skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. (1a Kor. 20-28)
I den här världsbilden råder absolut spänning mellan Ljusets värld och Mörkrets, eller hos Platon: Idévärlden eller "Det Levande Tinget" och avbilden, det fysiska universum. Det senare, vårt kosmos, är en fallen världen, en gnostisk dystopi där "makter" håller människans själ i ett strypgrepp och förmörkar hennes förestånd. Världslig klokskap är den värsta dårskapen inför den gudomliga intelligensen. 

Paulus var medlem av den judiska gruppen esséerna eller ebioniterna ("de fattiga"), vilka historien lärt känna som de första kristna. Den talrika gruppen var spridd i hela Palestina och praktiserade just kommunism eller tanken på att Gud är allt i alla och därför ger allt åt alla - om människorna kommer samman och genomskådar Satans bländverk som är materien - illusionen att människor är av olika slag och att vissa förtjänar mer än andra.

När aktivisterna därför kallar sig "Allt åt alla" hakar de på den mäktigaste metafysiska tanke mänskligheten någonsin formulerat om hur verkligheten är beskaffad, klar och tydlig för var och en som höjer sig över den materialistiska blindheten till ett beskådande av den underliggande, eviga spelplanen.

Naturligtvis kan inte SvD hålla sig med alltför skarpa hjärnor - som näringslivets megafon handlar det just om att hålla rullgardinen neddragen och vädja till andra att också fortsätta leva genom den materialistiska dimslöjan. De som blivit privilegierade har blivit det genom vissa insikter i spelets mekanismer och de vet att "allt åt alla" är den kosmiska grundlagen. Men likt Lucifer är de fallna själar, som valde att tjäna den mörka sidan. Att återvända till mytologins kartor gör det ofta lättare att se vad man faktiskt håller på med i detta nu!

Som Djävulens barn kastar de därför ut omvända budskap. Satan älskar att spegelvända berättelsen eftersom han har allt att förlora på en illuminerad och insiktsfull mänsklighet. Människor som genomskådad Satan - och propagandister som Ingerö - skulle genast sätta åstad att bygga sig en civilisation baserad på denna sanning om alltings ultimata enhet.

Ingerös plumpa moderatperspektiv har redan föranlett två inlägg, men låt oss titta en gång till på hur egoistisk privatism - en falsk synvilla baserad på den materialistiska filosofin - synliggörs via just de "makter" som Paulus tänkte sig skulle rullas tillbaka eller upphävas när själen nådde upplysning och såg att en gudomlig plan verkar genom till och med de onda planeterna:
De avvikande färgfläckarna inom tecknen antyder det dolda inflödet från det element i vilket planetens disponent befinner sig. 

Här har vi t.ex. den separatistiska Månen i Jungfrun, ett sinnelag som i linje med Sattva guna jobbar oförtrutet på att klarlägga mer och mer av den materiella världens falska sanningar. Det här sinnelagets överrepresentation bland rasister tycks gå hand i hand med rapporten att främlingshatare har lägre intelligens och högervärderingar, så Ingerö är ett lysande exempel på just att egoism och dåligt förstånd går hand i hand.

Att Månen i detta Jordtecken har ett inflöde av grönt Vatten beror på att sinnets disponent, den intellektuella Merkurius befinner sig i den giriga Vegetativa Själens våld: i Skorpionen kämpar intellektet för sitt individuella liv och Ingerö befinner sig alltså just i det kritiska läge där Paulus berättelse tog sin upptakt: att de separatistiska och egoistiska resonemangen måste dödas innan man kan se att allt faktiskt hänger ihop, att mänskligheten faktiskt är på väg mot ett "allt åt alla" eftersom mänskligheten då förstått hemligheten med den Kosmiska Människan (Vattumannens tidsålder), den varelse indisk filosofi kallar Purusha eller Gud-i-Världen.

Det kunde tyckas som om Ingerö redan besegrad Döden och det falska egots propsande på sin egen privata förmögenhet: Merkurius (handelsmannens) dödskamp i Skorpionen disponeras ju från det tecken som står bortom döden: Skyttens nystart som universellt medveten! Så varför märks inga tecken på att Ingerö skulle ha gjort upp med Djävulens mörker?

Här kommer vi in på den antika tanken om potential och aktualitet, vad vi har i oss att bli kontra det vi föddes som. Ingerös Måne i Jungfrun med en underliggande Merkurius i Skorpionen visade att han föddes som ett själviskt väsen, utan en tanke på några större sammanhang, bara en djupt liggande fruktan för att hamna på bar backe. Hela hans irrationella instinktsliv ropar efter själviskt roffande. 

Hans horoskop är lika fattigt i grundbyggnaden som Zlatans horoskop - också baserat på stark Jungfru och stark Skorpion. Gettobarnet Zlatan bor nu som en katt bland hermelinerna på "fina gatan" någonstans i Skåne och har erövrat "fina flickvännen" och det är egentligen ohyggligt tragiskt att en påver barndom begränsar en människa att sätta sin ambitionsnivå så lågt som både Zlatan och Ingerö vittnar om. Jord och Vatten ärver aldrig Medvetenheten. Dessa är människorna fångna i illusionens snaror.

Men Ingerös Skorpionen disponeras ju från Mars i Skytten? Har han då inte övervunnit döden och det falska egot? Nej. Har vi gått så här långt måste vi också ta ställning till vad slags Skytt detta är. Och nu sjunker potentialen: för Skyttens härskare Jupiter (altruism, kosmisk medvetenhet) befinner sig i ett ömkligt begränsat tecken jämfört med vad Skytten som sådan symboliserar. 

Med det grindsomgärdade privata kvarterets Kräftan är vi återigen nere i den Vegetativa Själens instinkt att bara vårda sitt eget fysiska liv och tryggheten för sin närmaste klan. Kräftan saknar helt Skyttens öppenhet mot nytänkande. Söker vi denna generande inskränkta typ av välvilja har vi gått ett fullt varv: för bakom denna klanbegräsning väntar Kräftans disponent Månen i privatprofiterande Jungfruns tecken. 

SE KRETSLOPPET SOM MÅSTE BRYTAS!

Ingerös "universalistiska" Skytt blir därför bara en gapig megafon som egentligen enbart talar egoismens evangelium: alla de viktiga planeterna - Måne, Merkurius och Jupiter befinner sig i zodiakens egorelaterade första planhalva. Den större planhalvans Skytt är här bara substanslös och tom megafon: den söker sprida som allmän sanning en djurisk instinkt som är falsk i så måtto människan äger högre väsensled, ett djurbeteende som aldrig kan leda världen i rätt riktning.

Ingerö talar privat egoism som om det vore lösningen på världens våndor. Han är med andra ord Satans redskap: Fördärvaren som kastar käppar i hjulet på den snubblande mänsklighet som till del föddes som en apa med den Vegetativa Själens alla begränsningar. 

Men Människan är en helt annan art, en farkost genom tiden för en annan sorts varelser: de odödliga själarna. Denna högre art använder det förgängliga biologiska materialet och alla som är ateister eller inte har funderat över dessa ting kan alltså med rätta kalla sig besatta! De har någon annan inom sig, men som de inte känner till. De själva är bara det ego som den fysiska naturen framskapat och som indisk astrologi kallar ahamkara eller jag-skaparmekanismen, dvs. ascendenttecknet som indikerar en punkt där individen förefaller stå skild från övriga världen i den mån man enbart är en naiv materialist.

*****

Angriper man Ingerös horoskop med hjälp av månascendenten och läran om planeters "verksamma natur", är historien precis lika sorglig.

Månen som ascendent leder i just Jungfruns fall till att sinnelaget blir verksam för det onda - det är nämligen det 11e förmögenhetshuset som matchar måntecknet Kräftan i sådana här horoskop, och 11e förmögenhetshuset är en källa till allt ond. "Pengar är roten till det onda."

Med detta liknar Ingerö med ens Fredrik Reinfeldt, som med "äkta" Jungfruascendent får en ond Måne i Vågen och där det begärliga sinnet därtill avslöjar sig genom sin placering i 2a huset för "egen ekonomi".  Ingerö på Månens, psykiska nivå, precis samma känslor: pengarnas Venus i 2a huset!
Och där Reinfeldt med Solen i giriga Kräftan i 11e huset för förmögenhetsbyggande, där placerar Ingerö sin "förmögenhetsplanet" Jupiter i samma 11e sektor! Inte undra på att Ingerö bekläder posten som en av näringslivets (gömda bakom täckmanteln Moderaterna) huvudsakliga megafoner. 

Man kan faktiskt utifrån Ingerös och Reinfeldts närmast identiska horoskop (vi talar nu djup förståelse för motiven och inte ytans tecken hit eller dit) kalla dem båda för köpta megafoner för en bakomliggande uppdragsgivare: Ägandets demon. Alla de zodiaktecken som nämnts som verksamma är undersätsiga ordertagare. Båda männen horar för de dolda Kapitalägarna och deras rätt att fortsätta hålla den Ofrånkomliga Framtiden stången. 

I Vattumannens tidsålder kommer inte Rovkapitalism och Bankvälde längre att styra världen! Ekonomiska Modeller kommer i sin tur att styras via andra överordnade Målsättningar. Detta kan tyckas som en utopi idag, men det är högst hundra år kvar. Det är inte ens säkert att det är Kinas nuvarande statskapitalism som kommer att ersätta de västerländska staternas hegemoni. Det kommer ett helt Nytt Paradigm. 

Paulus talade om att mänskligheten skulle förstå att det gudomliga är allt i alla och med det skulle skrankor - sådana som privatism och egoism - bryta samman. Men kan anse att han beskrev en utopi, men faktum var att ebioniterna redan praktiserat kommunism i flera hundra år i Palestina när han skrev dessa ord. Historikerna har just börjat ana vad som tilldrog i sig i landet före Titus brände ner Jeruslam år 70 och judarna drabbades av kollektiv förträngning över sitt uppror mot Rom (den kristna utlöparen av judenheten var lika angelägna om att glömma).

Inför dessa gigantiska penseldrag som berör Mänsklighetens väg mot den enda och självklara civilisationsformen, förädlad och befriad från den Vegetativa Själens omättbara hunger, står då pajasen Reinfeldt som svenskarnas representant och vill dra Sverige djupare in i EU och valutasamarbete. Han förstår överhuvudtaget inte vilken roll han spelar i sin kamp FÖR nyfattigdom och försämringar för de fattiga (ebioniterna!) och sitt rövslickande Rom.

Han, som många andra aktörer på den internationella politiska scenen återuppför bara ett spel som setts på jorden flera gånger förr. Själavandringen för individer tillbaka till de vägskäl där de misslyckats förr. Reinfeldt ser ut att misslyckas förstå Livet även den här gången.

I ett försök att förstå Djävulens redskap, människor som Ingerö och Reinfeldt, kan man citera de gamla grekernas närmast plattitydartade insikt: Du ser bara det du har en inre potential att se. Det vill säga, de här horoskopen är så ohyggligt begränsade att man måste anta att de dolda själarna är lika omogna. De har inte kommit längre än så här, och Ingerö är som vi sett fången i ett kretslopp av disponenter som bara inte vill lyfta. Han är förutbestämd till döddagar att tillhöra de onda som splittrar världen i x antal egon som inte tror det finns några inre band som förenar mänskligheten, någon inre värld överhuvud. Med mindre än en gudomlig intervention inträffar kommer han att dö i Ondska och hänvisas till "Det Yttre Mörkret där Ormen aldrig vilar."

Planeterna beskriver en människas naturliga potential, dock inte den övernaturliga världen vari den Frihet befinner sig som människan i sin dumhet tror sig äga här nere i Grottan!

Dessa två män, Ingerö och Reinfeldt, med deras snarlika monetära hunger, hade sina "femton minuter" i en tid när världen mådde dåligt. Vårt solsystem är ett gigantiskt självspelande piano, och ytterst sett kan inte Ingerö eller Reinfeldt klandra sig själva för sin skeva förståelse. Vilka val hade de, givet sin inre fattigdom? Dessa döda gycklare är bara skådebröd för De Levande som ser och begrundrar och i sina Tankar bygger Nya Nät vilka kommer att utgöra morgondagens sammanhang och skäl till verksamhet.


måndag 30 januari 2012

Varför liknar sig Robert Gustafsson vid Bert Karlsson?
Komikern mår fysiskt lika illa som hans dysfunktionella karaktärer inför dräll med pengar. Han har köpmän i släkten. (AB)

Men hur går hans tankar när han liknar sitt sexåriga jag vid krämaren Bert Karlsson?

Jo, astrologin visar återigen hur vi bara tror vi sköter våra liv, och i Gustafssons fall, vår plånbok. I själva verket är vi mer eller mindre våldtagna av de planetära gudarna och intvingade i sådana tvångsmässiga mönster som jag tror Björn Gustafsson vet mer än de flesta om...Förutsättning: Gustafsson är inte en man av stor kultur. Han köper Andy Warhol att hänga på sin vägg. Han kan inte ägna sig åt stor kultur eftersom han enligt den yttre planetkretsen i kartan vill leva stort och lyxigt. Då får man se till att ligga på en låg buskisnivå för att fånga upp så mycket publik som möjligt.

När därför Gustafsson söker någon rik knös på nära håll att jämföra sin egen girighet med, då finns det inte så många. Bert Karlsson kommer i hans tankar.

Men hur kan Skara-Bert anmäla sig? Jo, pga. kosmiska sympatisvängningar enligt den antika världsbilden. 

Hur väl stämmer då Bert och Robert?

Till att börja med har Bert Karlsson de "lätta pengarnas" planet Jupiter i Lejonets 27 grad. Lejonet motsvarar också ett horoskops femte hus som har med spekulation på börsen och lek att göra. Bert har vidare en gränslös självgodhet och en banal estetisk smak (att döma av ett hemma hos-reportage) och hans lycko- och förmögenhetsplanet välsignar den överhettning på pengar och risktaganden som synes i egotrippade skrytartecknet Väduren. (Lyssna på Vädurar - de skryter så det räcker för alla de andra elva tecknen! Det är detta drag som tar sig uttryck i Berts famösa "frispråkighet".)

Berts Jupiter i Lejonet står med andra ord som en blinkande fyr i Nöjes-Sverige och säger: Här är jag Lejonkung och enormt framgångsrik. 
Gustafsson har också en planet i Lejonets 27e grad och det är konkurrenslystna Mars. Jag skulle tro att det där var mer än ett infall: Bert Karlsson har varit en person denna skenbart beskedlige komiker haft som en fantasins sparringpartner under många år! Han vill bräcka eller åtminstone söka nå samma förmögenhet själv som Sveriges bondtölp nummer ett. 

Dygnet då Gustafsson föds ser också Månen i ett handelsmannatecken, Tvillingarna. (Har själv samma Mån-Tvilling - i första huset - och min salig far alternerade mellan roller som försäljningschef och vd. En bekant med Månen i Tvillingarna, också han i första huset, kom från rejält profithungrig handelsmannafamilj. Även härskaren Merkurius kan ge krämarfasoner.)

Gustafsson är troligen inte född exakt vid midnatt men det är intressant att dygnet som sådant öppnar (i Sverige) med en Måne i Tvillingarnas 17e grad. När Berg Karlsson föddes stod girighetens demon Rahu just i den 17e graden, tätt omgiven av krämaren Merkurius och imperiebyggaren Saturnus!

Ännu en gång står Bert Karlsson där som ett blinkande fyrtorn i den högre andliga verkligheten och mot vilken Robert Gustafsson handlöst dras som malen till nattlampan...

Sedan kan man förstås anföra Gustafssons egen fullmåne, Solen i "tursamma" Skytten mot Månen i opportuna Tvillingarna. Den har vi sett hos en riktig guldgrävare: före detta Elin Woods! 

Tyvärr ledde den här snabbstudien till att jag tappade mycket av respekten för Björn Gustafsson... Men hans myckna Eld glädjer andra så naturligtvis har hans liv fyllt en funktion åtminstone på det planet. Och hans barn kanske tycker om att titta på en svindyr men intellektuellt helt ointressant Andy Warhol-tavla på väggen...

Horoskopet påminner mig om att girighet inte enbart kommer ur Vattenelementet, det kalla som längtar efter bränsle och en eld. Lejonen blir rika som de spekulerande naturer de är, men medan de blir rika har de roligt. Att detta ändå till sist är ett horoskop som skriker av själslig smärta - han mår dåligt av slarv med pengar - beror dock på en helt annan sak.

Vänder man enbart Gustafssons karta rätt och lägger Mån-Tvillingen som en månascendent syns genast den fixerade Saturnus i Vattumannen (låsningar i vissa tankemönster/ideologier) och dess "onda kontrollaspekt" mot pengarnas Venus i Skorpionen. Venus skadad i Skorpionen kan läsas som "kapitalförstöring" och det är just detta Gustafssons mentala störning handlar om: han står inte ut att se pengar glida ifrån honom. 

Således är jakten på pengar en kombination av de positiva faktorerna vi såg, PLUS det här närmast psykopatiska kontrollbehovet. Eftersom Venus också på ett mer normalt plan står för äktenskapslycka, finns nog ett och annat hemligstämplat på den punkten. Han har en hustru som inte alls delar hans mentala egenheter, och som väl mest finns där som någon överseende modersgestalt. 

Jag har sett människor med horoskop helt dominerade av Vattuman och Skorpion offra familjelivet för att de så åtrår pengarna! Det finns en tydligt separativ effekt eftersom Vattumannen står för folkumgänge och Skorpionen blir den som hamnar utanför vimlet. När Venus ingår i en sådan här kombinationen tar äktenskapet stryk eller är i värsta fall bara ett konvenansparti.

Om någon undrar hur Vattumannen och Skorpionen kan ge en så befängd hunger - förutom att Skorpionen tillhör det kalla och hungriga Vattenelementet, så glöm inte Vattumannen och dess indiska koppling till 11e huset, det andra räknat från det tionde karriärhuset - ett hus för förmögenhetsansamling mer än ett "vänskapshus" som i den västerländska astrologin. Det är kanske ingen slump att 11e huset anses göra dess tillfälliga härskare till "ond" i sin verksamhet. Vattumannen i Indien avbildas ibland som en potta med pengar!

Det är förvirrande att gå från västastrologin till den tydligare och bättre fungerande indiska. I Indien hittar vi nu vänner i tredje huset, det som naturligen motsvarar Tvillingarna. Det elfte (och Vattumannen) ska bättre förstås som människor ett steg bort från dem vi kallar vänner. Elfte onda huset i horoskopet motsvarar den dårskap som i väst nu haussas under namnet "sociala nätverk" - ett fenomen som i utföranden som Facebook skapar psykopater i miljontal. Oärliga människor som hela tiden lägger sina repliker tillrätta för att vara "säljbara" i "nätet". För tänk på saken: i den naturliga zodiaken ligger Vattumannen här och med den Saturnus. Saturnus saknar känslodjup och representerar den enbart rationella planläggningen. Hur kan någon kalla detta vänskap? 

*****

Indiens astrologin är mer genomtänkt i sitt hussystem. Här är dessutom Tvillingarna inte som det grekiska halvt homo paret bestående av två små pojkar utan en ung man och en kvinna. Därför har Tvillingarna i Indien en kärlekstradition knuten till sig som helt saknas i västtraditionen. Jag tror detta stämmer. Sex är inte kropp utan intelligens. Oerhört obegåvade människor tror sex har med bröstförstoring eller penisförlängning att göra och kräver därför också "kroppar av viss typ". Dessa har inte förstått ett dugg av hur intellektet spelar in i sexakten men är desto nyttigare idioter för den kommersiella industrin. 

Svenskt Näringsliv vill inte att befolkningen läser filosofi på högskolan - ämnet är "olönsamt". Tacka för det! Den som lär sig tänka är inte längre ett lika enkelt rov för konsumtionssamhällets försök att hålla medborgaren på imbecillens nivå.

Den brittiske komikern Ricky Gervais blir bara bättre och bättre sedan sin första och rätt enkla figur i The Office. I den tänkvärda "The Invention of Lying" (2009) hade han skapat en extrem nidbild av vår samtid, där allt bara handlade om fakta och yta. Det fascinerande med den här världen (fast det vet inte dess innevånare) är att de är så ytliga och "socialrealistiska" att de inte kan tala annat än sanningen. De kommenterar varandras yttre helt utan omskrivningar eller omtanke. 

Jennifer Garner

Gervais karaktär förtjusar sig i vacker men frankt talat helkorkad kvinna, spelad av Jennifer Garner. Hon är kroppsligheten personifierad som alla andra i denna ytliga värld. Det enda hon ser i Gervais figur är en genetiskt olämplig match, en småfet och trubbnäst figur. I ett desperat ögonblick upptäcker så Gervais att han kan vinkla och ljuga i en värld så naiv att den inte äger den reflektiva gåvan. Plötsligt är det han som via vissa finter blivit dagens hjälte...

Vad har detta med Gustafsson eller något att göra?

Jo, dels är den brittiske komikern född precis som Bert Karlsson: Månen i Vågen (troligen) men framför allt Solen och Merkurius i Tvillingarna - tecknet med förmåga att vinkla informationen (horoskop här). I "The Invention of Lying" har Gervais ännu en gång skrivit en historia som utgår från symbolerna i hans eget horoskop. 

Och jag vill gärna se en beskedlig Mån-Våg i honom eftersom Venus (disponenten) så hamna i osynk med känslolivet mittöver i egoprincipens Vädur. (Se bara hur hans kontorschef i The Office fungerade, eller rättare sagt inte fungerade!) 

Skulle Gervais Måne ha hunnit in i Skorpionen går mycket av hans extremt lätta intellektuella handlag förlorat. För han är en kommentator av människan på Luftnivån och inte den djupa förgrämda Skorpionsjälens mer svårartade besatthet. Att han var vara elak så det står härliga till kräver inget i Skorpionen, Tvillingarna är ett vasst tecken och dessutom har han Mars/Rahu i Lejonet - vilka attacker mot uppblåsta Hollywood-divor det kan ge!

Men ytterst sett är det Gervais tecken Tvillingarna - ett relationstecken i Indien - som föranleder denna tankeflykt till filmen ifråga.

Jag tror det är Gervais själv som castade Jennifer Garner som den korkade men vackra fysiska kropp som bara pratade fysiska företräden med hans karaktär. För se här hur perfekt hon förkroppsligar det nazistiska "ariska" tänkandet. Hon har Solen i Aries (Väduren) som Adolf Hitler själv men hela cirkusen styrs i själva verket från den i biologi och rasmässighet helt försjunkna Oxen. Det är häpnadsväckande att den inte tittat fram i studiet av rasism. Dock visade sig tre av de fyra skandinaviska PARTILEDARNA vara födda i Oxen och det kanske är gott nog...

I vilket fall har Gervais lyckats hitta helt rätt kvinna att förkroppsliga den dummaste av alla tänkbara världar - vår pågående nutid i västerlandet - där folk totalt har reducerat sig till kropp och ingen intelligens alls finns kvar. Det stycke i filmen där Gervais - den enda som hade upptäckte förmågan att formulera abstrakta tankar i en värld av naiva realister - kallar sig världens ensammaste man, var knäckande! (Tvillingarna/Merkurius står just för det operativa intellektets uppvaknande och mognad mellan 5-14 år.)
Hur passande med en motspelerska till den Eld-Luftige kreatören Gervais som bara är FYSIK (Jordelementet) och nativa kommentarer kring den YTA hon SER (Eld = vision)! Fascinerande nog gör alltså Gervais "det uppvaknade intellektet", dvs nästa steg i zodiaken efter Oxen, och väljer som närmaste motspelerska en typisk Oxe för det "för-psykologiska" stadium som naivt tar materien som den enda verkligheten. (Ja, även på hans arbetsplats gör Tina Fey, Oxe, rollen som en kvinna som avskyr honom. Dessa är inte slumper utan visar vilken hög intelligens som ligger bakom Gervais manus.)

Sanningen är att jag fångat Garner i några roller. Hon gör aldrig några intressanta figurer utan begränsar till att gestalta "kvinnor i sorg" och liknande. Egentligen tycker jag horoskopet ser mest lämpat ut för en idrottskarriär, eller något som kräver att man tar i.


Den dumme svenske datorkaparen

Bara häromdagen föreslog jag försiktigt utifrån det omtalade kanadensiska forskningsresultatet där främlingshatare visade sig ha lägre intelligens än andra, att detta fynd även syns i den här bloggens astrologiska grundforskning.

Eftersom markant rasistiska Månen i Jungfrun och Månen i Fiskarna motsvarar hela 17% av befolkningen går det dock inte att uttrycka sig på något svepande sätt. Att bloggen hittat signifikant överrepresentation innebär långt ifrån att 17% av svenskarna med dessa två måntecken är underbegåvade. 

Lågt i tanketaket kan tecknas på ett antal olika sätt i astrologin och det existerar inte ens några traditioner om tecknen och intelligens - ämnet är kanhända för känsligt. "Alla är väl lika god som nån", som det heter i jantelagens Sverige. Men den här bloggen visar att jämlikhet i verkligheten är en myt, även om det jämlika samhället är eftersträvansvärt. 

När de stora vovvarna inte längre är snälla mot de små, utan som Fredrik Reinfeldt uppmuntrar dem till i sin politik, att stjäla från de små - då sysslar vi inte längre med mänsklig civilisation utan med ett civilisationshaveri.

Nu står en svensk dataprogrammerare efterlyst av själva FBI i USA för att ha byggt virusliknande program ("malware") som infekterar datorn och skrämmer användaren att köpa falska antivirusprogram (AB). Jag fick själv ett sånt på datorn föra bara några dagar sedan - det kallade sig för en "Windows antiviruscentral 2012". 

Fejkprogrammet slog ut tangentbordet totalt så att användaren till sist i desperation skulle köpa programmet. Ett program som motsvarar en flygplanskapning som tvingar planet att flyga till ny destination: och fylla gangsterns bankkonto! Lyckligtvis hade jag bara några meter till en frisk dator och kunde därifrån hämta hem den komplicerade metoden för att avlusa den lamslagna datorn.

Redan Aftonbladets flera år gamla foto på den svenska datagangstern säger att något är fel i huvudet på människan. Sällan har man sett två så olika ansiktshalvor och med det en misstanke om att han föddes när det rådde obalans i solsystemet:

Sundin - original
Hans högra halva x 2
Hans vänstra halva x 2

Mytologiserandet om höger och vänster hjärnhalva tillhör vår tid, men skulle vi använda tanken om den datanörd som sitter fastlåst i sin vänstra "logiska" hjärnhalva och helt saknar fungerande känsloliv eller empati (höger halva), då är det faktiskt väldigt tydligt att den sista bilden - med det hängande ögat dubblerat - visar en ren gangster. 

Det spelar egentligen ingen roll var man placerar Månen detta dygn, men jag vill föreslå ett sinne i kyliga, själviska och kalkylerande Jungfrun hellre än Lejonet. Och horoskopet visar varför psyket ser helt förstört ut genom den placeringen, klart värre än om det "minglat" med Merkurius och Saturnus i Lejonet:


Giriga Rahu och en överhettning (Mars plus fallen Venus) i det profitjagande tecknet. Att knyta det i sig begärande sinnet till denna smutsfläck ger en så logisk berättelse. Och när sedan Solen står i likaledes instinktiva och hungrande Kräftan så att denna störda Måne blir handlingslivets disponent, ja då har vi en riktig "typ" av det mest själviska slaget.

Jag noterar hur ännu en gång inte ens välviljans Jupiter i "upphöjt" läge i Kräftan kan råda bot på ett horoskop som börjat luta mot ondska. Tvärtom kan man anta att Jupiter nu förvandlas till "lätta pengar" och ytterligare förstärker den vinstlystna Kräftan.

Så här skulle Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt kunna ha blivit om han inte tyglat sin girighet och låtit sig nöja med "bara!" 144.000 i månadslön för att inte göra ett skit åt landet Sveriges beklämmande tillstånd - ett läge han själv har skapat genom en självisk privatiseringspolitik (Jungfru + Kräfta i framskjutna positioner = extrem fokusering på den egna komforten)!

Han och datagangstern delar en verksam illgöraren i Mars-Jungfrun och en Sol som i 11e huset sätter begäret (girigheten) som ett ideal! (Detta gäller för gangstern Sundin bara under förutsättning att Månen verkligen hunnit in i Jungfrun och då enbart som en indikation om sinnets preferenser, inget sagt om individen verkligen kommer att agera ut sin girighet.)

Hur kommer låg intelligens in i det här? Ska inte dataprogrammerare föreställa smartare än de flesta? 

Det beror på hur intelligens definieras. I den mån de i självförhävelse förnekar att universum är levande, intelligent och styrt av naturlagar som också är moraliska till sitt väsen, i den mån är dataprogrammeraren bara som vilken idiot som helst. Jag har alltid anat att Jungfruns tecken älskar teknik  och datavärldens simpla logiska spelregler.

Att Månen i detta tecken så tydligt producerar brottsdömda människor tyder på att det simpla ateister tror är intelligens i själva verket är bristen på intelligens. Och det har antikens djupaste människor alltid sagt: vi lever i upp-och-nedvända världen här på jorden. Tingen är inte vad de synes vara.


Ungern bekräftar bloggens grundforskning

Aftonbladet/Kultur recenserar en bok om statsfascism och högerextremismen i Europa i vår tid. Boken är tematiskt uppdelat och under demoniseringens paroll, "Parasiterna", beskrivs Ungern, "den europeiska demokrati som gått allra längst i att vrida samhället mot en statligt sanktionerad rasism".

Att astrologin har problem med nationalhoroskop och nationers exakta födelsetid är det inte tu tal om - man tager vad man haver som underlag för diskussion. För mycket unga Folkrepubliken Ungern (landet pånyttfött 1989) har historieexperten Nick Campion uppsnappat uppgiften att republiken deklarerades vid middagstid. Det är gott nog för våra syften och ger en mycket viktig men tragisk bekräftelse på vad bloggens läsare redan visste: att de snäva sympatiernas tecken, familjens och revirinstinktens Kräfta är överrepresenterad bland rasister. Som måntecken, ska tilläggas.

Det har ännu inte gått två dagar sedan ett utvidgat test med 133 rasistiska horoskop än en gång bekräftade Månen i Kräftan som ett onormalt tillslutet tecken, och här är den igen, det filosofer av Platons böjelse kallat den irrationella själen i dess astrologiska uttryck.


Man kan tolka Månens koppling till "halshuggna" Draksvansen som att den ungerska folksjälen känner avmätthet inför sig själv! Men med denna blockering följer också en brist på den moderliga Kräftans empati med minoriteter (Kräftan = klaner, minoritetsgrupper). Eller i andra ord: hjärtlöshet. 

Det är väl värt att notera att horoskopet kastar om vår hjärtlösa statsminister Fredrik Reinfeldts sol- och månplacering! (Minns någon ens att Sanningen om Reinfeldt var SÅ HÄR NÄRA att nå det allmänna medvetandet, och tidningarna till och med talade om hans empatibrist. Men sedan lyckades Moderaterna med minsta möjliga marginal behålla makten i valet 2010, och så steg Reinfeldts förtroendesiffror igen. Man kan bara häpna över det svenska folkets dumhet. Hur man människor vara så här lättlurade? Det är som att vifta en morot framför huvudet och genast börjar åsnan traska i ny riktning.

Svenskarna har tydligen ännu inte fattat att Reinfeldt skrivit en kvasifascistisk bok vars vision mer än väl liknar det rasistiska Ungern! Det är därför en pressad Reinfeldt stött sin invandrarhatiske minister Tobias Billgren i att det kostade "miljarder" att låta särskilt ömmande fall som den mer än 90-åriga och ensamma kvinnan stanna i landet. Rent ljug visade det sig när de verkliga och mycket beskedliga siffrorna togs fram! 

Det är därför jag från första inlägg om Reinfeldt genomskådat hans horoskop och kallat det en karta för en socialdarwinist, en som tycker det är okej att trampa på de svaga eftersom han redan i sin egen fantasi demoniserat dem och anser att de är "Parasiterna" - det sovande folket, slöfockar som måste piskas hårdare så de blir friska eller hittar vilket skitjobb som helst för Marknadens skull.

Ungern och Sverige möts genom den mest perfekta partnermatch - tänk om vi lyckades skicka Reinfeldt i exil, vilken ledare för de rasistiska, minoritetshatande ungrarna han skulle bli:

Reinfeldt: Sol-Kräfta, Mån-Våg
Ungern: Mån-Kräfta, Sol-Våg.

Naturligtvis hjälper det föga att Ungern har sin symbol för folksjälen i åttonde döds- och korruptionshuset - vilket för övrigt även Sverige har, om man bedömer disponenten som den viktigaste fingervisningen om svenskarnas tendens mot korrumperad materialism och en sjukligt penning- och konsumtionsfixerad mentalitet (Mars/Satans huvud i Oxen i åttonde).

Men som tidigare nämnt är Månen i Kräftan i sitt eget tecken och vittnar därför om en karaktär som saknar potential att gå i en ny riktning. Ibland är detta tecken på karaktärsstyrka men ibland bara en förstockelse! Här avslöjar Månen i sitt hemmaläge i protektionistiska Kräftan att landet varit rasistiskt eller främlingsfientligt mycket länge. Det är en djupt sittande ådra i nationalsjälen. Redan detta förklarar citatet om hur rekordsnabbt den nya folkrepubliken dragit mot institutionaliserad rasism och t.o.m. barnamord bland romer.

Precis som med Fredrik Reinfeldt stirrar man häpet på den balanserade Vågen och undrar var omdömesförmågan tagit vägen! Men Ungerns Sol i Vågen har en bedrövligt placerad disponent: Venus är skadad i hatiska Skorpionen och den har trillat in i tolfte onda huset.

Då Skytten stiger i öster vid utropandet av det nya Ungern (inte längre kommunistiskt) leder det inte bara till att diktatoriska Saturnus följer med upp (jfr Margaret Thatcher som skapade det helvete till marknadsliberalism som nu skapar nya riskkapitalister var dag och där Reinfeldt får jobba till det yttersta med vattnigt språk för att inte visa att han älskar detta system).

Nej, förutom diktatorn Saturnus hemska placering i det totalt egocentriska förstahuset ger Skytten Vågens härskare Venus ägandeskap över två hus som förvandlar den till en verksam illgärningsman! Ett av dessa är elfte huset där vi hittar Våg-Solen (som Venus alltså äger). Venus själv befinner sig i det onda tolfte huset som har med allsköns mänskligt lidande att göra: fängelsevistelser eller t.o.m. att skickas i exil. 

Och det är denna smutsiga härva av Vatten och Luft (dissociation) som bäst förklarar hur Ungern så snabbt spårat ur och börjat visa psykopatologiskt beteende. Vi har redan sett så många personhoroskop av den här typen att vi vet att det är närmast kört för det här landet.

Känner någon hur nästa storkrig i Europa närmar sig? För att den vite mannen inte kan tänka redigt! När människor blir så uppfuckade och tänker så grumligt att de röstar på Reinfeldt, då är inte heller Sverige på säkra sidan. Mänskligheten är självdestruktiv och det är därför indisk astrologi innehåller så mycket "mörka signaler". Det är ett tecken på västerlandets självlögn att västastrologin är en ljus och skönmålande egoastrologi. Den saknar förankring i den gudomliga verkligheten som är exakt den verkligen vi också känner av fysiskt.

Problemet tycks vara att västerlandet inte kan hantera Luftelementet, vari luftbubblor, luftslott, lögnaktiga låtsasvärldar konstrueras. Jag tror det är få västastrologer som ens efter statistiska bevis att den babylonisk-indiska zodiaken är den som stämmer, är redo att riva sitt gamla luftslott. De flesta har inte tillräckligt mycket Sattva guna i sina horoskop för att överleva desillusion och sedan kunna gå till omstart.

Astrologi är inte en vetenskap för dessa utan fundamentalism. Vem vet, om jag inte tagit paus några år från astrologin och istället arbetat som dataprogrammerare kanske jag också hade tvärat inför upptäckten att "min" zodiak som jag lagt tjugo år på var missvisande... Men jag hade tur som tog en andpaus och kunde komma tillbaka och se sanningen för vad den var. Jag har också ett storkors i Sattva guna - Ljusets kvalitet - vilket förstås underlättar omorientering.

Att Ungern har så mycket Sattva guna, indikerar i mina ögon bara att landet var extremt förändringsbenäget från dag ett och att förändringen var mot det sämre, till den ohjälpliga lögnmentalitet som Solen och Månen antyder. Jag har mött en hel del svårartade fall av mytomani när just Sol och Måne ockuperar Luft och Vatten (oavsett vilket ljus som ligger i vilket element). Fredrik Reinfeldt (ett storkors i Mörkrets kvalitet) är ett övertydligt exempel på ideologisk indoktrinering där Vattnets instinktiva känslor blockerar individen från att revidera ett luftslott som inte stämmer med verkligheten.


Bonusspaning

Att ha den herrelösa Månen i Kräftan och sedan en Sol som är skadad enligt skissen ovan, låter som en usel kombination. Jag genomsökte cirka 4.800 horoskop på jakt efter en identisk signatur (Mån-Kräfta, Sol-Våg, Venus-Skorpion). Följande 14 träffar är högintressanta!

 • Ezra Pound;30.10.1885 - bokstavligen vansinnigt antisemitisk författare!
 • Charles Bronson;3.11.1920 - våldsskådis, sinnebild för den amerikanska inskränktheten!
 • Kurt Vonnegut;11.11.1922 - författare, mycket svartsynt
 • Hugh Everett III;11.11.1930 - ateistisk fysiker, kedjerökande och drinkande upphovsman (eller en av dem) till "mångavärldsteorin" (vad som helst för att slippa adressera den Stora Frågan om upphovet)
 • Hans Furuhagen;12.11.1930 - rabiat religionsfientlig författare!
 • Adi Da Samraj;3.11.1939 - USA-född "självförverkligad" guru, modellerade sig efter indiskt mönster
 • Philip Pullman;19.10.1946 - rabiat religionsfientlig brittisk fantasy-författare
 • Franz Schmidberger;19.10.1946 - extremistpräst, hävdar judarnas "mord på Gud" (dvs. en i religiösa termer uppklädd rasism)
 • Göran Färm;17.10.1949 - högersosse numera lobbist för Penningen
 • Adde Malmberg;6.11.1955 - ståuppkomiker med en hårdhet som för tankarna till John Clees i sina gestaltningar av nazister...
 • Kaki (Katherine) Hunter;6.11.1955 - amerikansk B-skådis
 • Kristina Axén-Olin;21.10.1962 - moderat politiker, "etisk" rådgivare åt skandalföretaget Carema
 • Anonym;18.10.1965 - få uppgifter. otrogen kvinna från ett skandaldrabbat övre medelklasshem
 • Lindsey Von;18.10.1984 - idrottskvinna, alpinist, skönhet

Det behövs inte många kilobyte RAM för att se att här flockas ett övermått av religionshatare och rasister. Detta bekräftar bloggens intryck av att Vatten och Luft inte klarar att tänka klart i alla frågor. Religion kan t.ex. utlösa en omedveten "Vatten-attityd" och så drar hela luftslottskonstruktionen snett. "Dissocationen" får dem att välja bort t.o.m. för sakfrågan avgörande fakta. Dessa människor är med andra ord sinnessjuka fast de för en ytlig lyssnare kan förefalla framlägga argumenten "vettigt".


Anm. Bloggen redovisar ibland, ibland inte, de namn som ingår i de rent kvantitativa småstudierna. Jag sparar sedan något år alla testresultat om någon för sig själv vill verifiera fynden med det använda underlaget.

PS. Holländske rasisten Geert Wilders har också ett storkors i Ljusets kvalitet, ett fynd som beredde mig vissa bekymmer.


Fastighetsskojare & ett girigt kretslopp

Apropå ett stressad moderat finansborgarråd i Stockholm (SvD)...

Byggföretaget Primula i maskopi med moderaterna i Stockholms kommun. För detta riktar Vänsterpartiet blåslampan efter dem (SvD 2). De båda ägarna har också en riktigt ful historia med påhittade hyresgäster i ombildade bostadsrättsföreningar bakom sig (SvD 3). 

Bloggen är mindre intresserad av de tekniska detaljer giriga och oärliga människor klurar ut för att bryta mot ära och redbarhet, men desto mer av hur skumraskmentalitet korrelerar med den astrologiska världsbilden och dess moraliska dimensioner.

Som regelbundna läsare vet har denna blogg världsunikt visat att den äldre babyloniska zodiaken ger statistiskt signifikanta resultat - ett antal av de ålderdomliga utsagorna om zodiaktecknen tycks överensstämma med för oss obegripliga "ledande principer" inbäddade i tillvaron själv. Detta får följder för vilka handlingar i livet som är acceptabla och vilka som ger "dåligt karma" för framtiden...

Birthday.se ger bara två män med namnet Kussofsky - kanhända far och son. Men bara sonen, född 1962, kan vara aktuell när jag söker en match med det något mer högfrekventa namnet Johan Humble. 

Men då det finns en 62a med detta namn och därtill likt Kussofsky-sexitotvåan bosatt i den kriminella stockholmskommunen Lidingö, klippare och själviska högerröstare hela högen, tycks saken lösa sig själv. 

Och eftersom man kan förutsäga harmonier mellan två horoskop vars ägare jobbat tillsammans länge, sådana som syns nedan, kan identifieringen sägas vara i stort 100% säker.
 

Efter tre års bevakning av tidningsrubriker är det här ett lättbegripligt horoskop. Detta är en sjaskigare variant av bloggens skolexempel på hur Vattenelementet är kallt och därför girigt - ständigt i behov av mer bränsle på den eld den inte själv äger: bankchefen Annika "Fallskärm" Falkengren - under en kort tid för några år sedan hatad av svenska folket som en symbol för bankernas girighet och orimliga bonusar till sina egna höjdare. 

Eftersom ett folk per definition är korkat, saknar individualitet (en grå massa kan inte ha enskilda ansikten), nyckfullt och därmed lätt att leda i nya riktningar, har sedan dess tidningarna sålt på massorna samma indignation flera gånger om. Senast var det Nordeachefen Christian Clausen och hans lyxlägenhet i Stockholm! 

Tills den korkade massan lär sig lägga ihop 2 + 2 kommer och rösta på ett parti som verkar mot sådant här kommer emellertid tidningarna bara att upprepa samma vals om och om igen, det är samma gamla visa men nya ansikten.

Och astrologin avslöjar att det alltid är samma gamla OMEN inblandade: det giriga Vattnet hos de omoraliska vilket exakt motsvarar avundsjukan i det irrationella folkdjupet. För indignationen är absolut inte så "ren" som den förorättade svensson inbillar sig. 

I samma position skulle samma typer upprepa exakt de misstag Falkengren, Clausen och nu det här två fastighetsbluffarna gjort med sina liv: tillåtit sig bli styrda av den djuriska delen av deras själ - den obegåvade delen av deras natur.

Fastighetsskojaren Kusoffsky på fina Lidingöadressen är således född samma år som SEB-chefen och har samma Sol i kallt och girigt Vatten och samma exceptionellt urspårade sinnelag som aktiveras under 1962 då gånger Månen passerar sitt hemtecken Kräftan och där giriga demonen Drakhuvudet ligger. Notera vad Kräftan står för: Bygg- och fastighetsbranschen!

Och hans kanalje till kumpan har precis lika olycksbådande födelseomen:


Här är inte sinnelaget besmittat av ett överdrivet och lidelsefullt (Rajas guna) begär utan istället beskriver Månen "fallen" i Skorpionen ett perverterat psyke, fullständigt laddat av viljan att kämpa mot den skorpioniska döden och kylan. Den här mannen är den ledande i illdåden till följd av den omoraliska Mars i härskarläge i Väduren som hettar upp Skorpionens kalla vatten och aktiverar vad av Synd som än låg där som ett avskuret bakvatten (Tamas guna, mörkrets kvalitet, kan som Vatten liknas vid ett stagnant vatten, gamla och djupgående attitydstörningar).

Men missa inte att den hetlevrade Mars-Väduren faktiskt också gör precis samma sak med Kräftan, det lidelsefulla begärets och bostadsfrågans tecken! Och ett kvartal efter kompanjonens födelse har nu pengarnas och välmågans Venus hunnit fram och infekteras av girighetens demon. 

Det måste också påpekas att båda männen därmed lider av samma gyttjigt materialistiska axel mellan Kräfta och Stenbock (Vatten och Jord) eftersom det här året ser planläggaren och formgivaren Saturnus hemma i sitt "imperiebyggartecken".

Just den här axeln har på sistone tittat fram i ett antal människor som tillhör det slödder som kollektivt kallas näringslivsmänniskor - folket som aldrig hinner tänka efter över vad de håller på med eftersom Rajas guna, passionen, tvingar dem att springa som gnagare runt, runt i overklighetetens pariserhjul. Dessa är mänsklighetens verkliga slavar fast de tror de fuskat och fejkat sig fram till samhällets åtråvärda gatuadresser (se dessa båda på Lidingö t.ex.)

*****

Bara några få dagars sneglande mot ekonomirubriker i tidningarna har staplat upp en mängd slika oppositioner:
 • Nyssnämnda Falkengren och Clausen
 • Banksvindel och girighet - om ett språkrör från lobbyisten Svensk handel
 • Näringslobbyisten som tjatar om att häva Las - en indirekt axel mellan Kräftan och Stenbocken där Jupiter-i-Oxen går in och kastar en aktiverande aspekt mot Stenbocken; i Kräftan har vi redan den iskalla Saturnus och med detta ett fruktansvärt kyligt begär. Som synes är Jupiters förmögenhet riktad mot Stenbocken/Arbetsgivaren och inte det lilla folket (Kräftan)! En falsk propagandist som talar med kluven tunga!
 • När det började hetta till om Filippa Reinfeldts bortslumpande av ett Stockholmssjukhus så att "den inre kretsen" som gjorde sig individuella flermiljonklipp, valde äntligen Filippa att ge en intervju som var det mest löjeväckande och undanglidande som skådats. Den reporter som hade till uppgift att underdånligt "pressa" henne uppvisar själv fursteslickandets och statusdyrkans axel mellan Kräftan och Stenbocken.
I "Banksvindel och girighet" även länkar till några andra horoskop, inte minst det för NASDAQ-börsen, som påminner om hur det ser ut när man drivs att likt en streber klättra mot Satans högborg.

Jag ska berätta något som kan bli en obehaglig överraskning för många som har den här axeln i full verksamhet i sina horoskop: detta är sinnebilden för de nyrika, den obildade pöbeln som kämpar för att uppnått en snofsigare yta och slutar som så parodiska nollor att den verkliga överklassen inte vill ha dem i samma rum. Problemet är att Kräftan står för populism och Stenbocken för ytans strukturer. Vi har alltså att göra med helt tanklösa plagiatörer.

Och det är lustigt nog därför Peter Wahlbeck är en rolig komiker - hans axel mellan lidelsefull känslas Kräfta och strukturens Stenbock gör honom till en perfekt "fysisk" komiker. Han plagierar företeelser alla känner igen och behöver sedan bara toka till dem (kanhända via den "skadade" Mars i Kräftan).

Wahlbeck har förstås också i hemma hos-intervju i någon tidning beskrivit sitt prylbelamrade hem, vilket påminner om hur Kräftan (Hemmet) är en tom och girig lokal som inget hellre vill än fyllas med saker. Och ju mer pengar, ju större slott och ju mer tomma kalla rum som bara skriker ut begärets dödssynd! Som sagt, detta är djup fallenhet i kretsloppet.

*****


Se även det stressade moderata finansborgarrådets himmel - snedvriden på ett helt annat sätt...

Se även det andra stressade moderata borgarrådet i "Varför hymla? Reinfeldts mannar är svin"

Samma dekadenta politiker återkommer i tidningarna gång på gång och jag behöver numera bara länka till äldre inlägg!

Och vad det är för fel på Stockholms invånare som inte förstår den spelplan de favoriserar politiskt är en gåta. Tillhör de helt enkelt den mörka sidan i detta verklighetens Stjärnornas krig?Bonusspaning.

En kommentatör i SvD är grundligt påläst i frågan och kallar Vänsterpartiets sak förlorad. Det finns bara en i Sverige med samma namn och detta i en Stockholmsförort inte så långt från den aktuella lägenhetshärvan.

Att sedan räkna ut horoskopet bekräftar att detta är kartan för en som helt trasslat in sig i Penningens mentalitet och inte längre kan tänka utanför förtjänstens sub-humana världsbild. Detta är också en typkarta för lägsta sortens socialrealism, tio återfödelser på jorden innan frågor om moral ens aktualiserats:


Här kan visserligen sinnet (Månen) ha lämnat den fallna filosofiplaneten i maktkåta Stenbocken och sällat sig till den omoralens Mars i Vattumannen som pumpar in lusta för penningen (Oxen). Det spelar ingen större roll vilket måntecknet är för sinnet drabbas i båda positionerna av en riktigt ful ömsesidig attack som de båda illgärningsmännen Mars och Saturnus utför på varandra. Det blir ett oändligt kretslopp av montetär hunger.

Ett mycket passande horoskop för en som skriver ett inlägg som enbart handlar om beräkningar men helt saknar högre insikt om vilka värderingar som BORDE råda i ett gott samhälle. Att ha "låsningens" Saturnus redan i orala Oxen vittnar om att grundbehoven (pengar!) ockuperar den här sub-generationen otillbörligt.

Alla som föddes i ett liknande "tidsfönster" har vita fläckar (eller snarare svarta) i sin själs färdbok. Ett standardtips är att de kommer direkt från ett föregående liv i svält och extremt armod. Nu vill de bara ha pengar. Det goda samhället ger dessa en liten skyddad verkstad (låt dem spela Monopol!) men tillser i övrigt att samhället sköts utan korruption och underbordet-överenskommelser.

söndag 29 januari 2012

Näringslivslobbyisten som tjatar om att häva Las

[Obs. Pga en felskrivning på en månad av födelsedatumet har vissa textstycken modifierats. Den övergripande gestalten förblev sig lik och blev till och med tydligare när kartan korrigerades.]


Ekonom, grundtyp

I SvD en partsinlaga som säger något helt annat mellan raderna än i texten. Djävulens försåtliga hantverk över hela inlagan: "Regeringen sätter stopp för det framgångsrika jobbskatteavdraget", säger de iskallt just som det visat sig att arbetslinjen troligen inte fungerat överhuvudtaget.

Skrivet av Svenskt Näringslivs chef(s)ekonom Stefan Fölster och en rookie vid namn Björn Lindgren. Den senare tjatar precis överallt på nätet om vikten av att upphäva löntagarens anställningstrygghet "för dennes eget bästa"! En närmast besatt enfrågemänniska eller kanske näringslivets spjutspets för att destabilisera den enskilde svensken ännu mer.

Jag ville ställa horoskop på Lindgren men gick rakt i vägen. En av dessa som sett till att sopa igen spåren efter sig på nätet. Jag fick dock upp ett spår som ser lovande ut. Av officiella fotot på lobbyorganisationens sajt ser han ut att vara tidiga 30 och kanske upp mot 40, under förutsättning att det är nytaget. (Gissa ålder är ett elände - det finns folk som ser tio-femton år yngre ut och de på 30 som redan kunde tas för 40-åringar eller mer...)

Inför det vanliga namnet som ger många träffar i Stockholm - den enda ortsadress jag menar möjlig med någon anställd hos Svenskt Näringliv - resonerar jag krasst och sorterar bort alla från Birthday.se som bor i förorter utan "prestige"-stämpel. Det lämnar mig med bara två stycken en 41-åring på Bergsgatan i Stockholms innerstad och en med Björn i fetstil på Maria Prästgårdsgata på fashionabla söder i Stockholm. 

När jag går till Eniro för ett nytt perspektiv visar sig dock mannen på söder ha försvunnit i rullorna samtidigt som den rätte Björn Lindgren framträder med sin arbetsgivare Svenskt Näringsliv men utan adress. Det angivna postnumret är en falsk ledtråd då postens nummersök visar att det inte tillhör en privat adress utan en hel hoper av Svenskt Näringslivs sidobolag:


ADLITAM AB
114 82STOCKHOLM
ADM SERVICE STORGATAN 19 AB
114 82STOCKHOLM
ARBETSMARKNADENS YRKESRÅD AY
114 82STOCKHOLM
FINFO ARBETSGIVARNAS FÖRSÄKINFO AB
114 82STOCKHOLM
FÖRENINGEN SVENSKT NÄRINGSLIV
114 82STOCKHOLM
FÖRLAGS AB LIBERTAS
114 82STOCKHOLM
INDUSTRIFÖRBUNDET AB
114 82STOCKHOLM
INTR.ORG SV NÄRINGSLIV SW ENTPR AB
114 82STOCKHOLM
KRONPRINSESSAN MARGARETA LANDSTFOND
114 82STOCKHOLM
NÄRINGSLIVETS EKONOMIFAKTA AB
114 82STOCKHOLM
NÄRINGSLIVETS EUROFAKTA AB
114 82STOCKHOLM
NÄRINGSLIVETS MEDIAINSTITUT NMI
114 82STOCKHOLM
RADAR DIN GUIDE AB
114 82STOCKHOLM
RÅDET FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR
114 82STOCKHOLM
RÅDET FÖR UTVECKLINGSFRÅGOR HB
114 82STOCKHOLM
STIFTELSEN LIBERTAS
114 82STOCKHOLM
SVENSKT NÄRINGSLIV SERVICE AB
114 82STOCKHOLM
SVENSKT NÄRINGSLIVS IDROTTSFÖRENING
114 82STOCKHOLM
SV NÄRINGSLIV SUPPORTBOLAGET AB
114 82STOCKHOLM

Vi står därför inför möjligheten A/ Björn Lindgren har aldrig fångats upp av Birthday och vi är ute i ogjort ärende, eller B/ det är Lindgren som tidigare bott på eller alltjämt bor på söder men nu anmält hemlig adress fastän "ekot" stannat kvar i birthday.se:s register. (Jag har t.ex. ibland hittat personer på birthday.se som varit döda en längre tid.)

Att den Lindgren som bor på Bergsgatan skulle vara ekonomen som spelar dubbelspel och har en "öppen" adress på Eniro men låtsas ha anonym adress där han uppger sin arbetsgivare, är lite väl konspiratoriskt. Kvarstår alltså den tidigare söderbon med födelsedagen den 11 juli 1977.

Faktum är att detta är en starkt Ox-dominerad himmel får mig genast att lystra. Oxe är pengarnas tecken och Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström är passande nog född i samma tecken. När jag upptäcker att den potentielle Lindgren också har Månen strypt av kontrollören Saturnus börjar det se riktigt lovande ut. Den begränsande Saturnus står ju i hemmets tecken Kräftan !!! En signal om någon som inte vill visa sin privata sida!Kan det verkligen vara rätt person? Ja, som han går på med falska åsikter om att Las skulle "hindra" människor från att prova på nya jobb och "låsa" dem i gamla platser, ser horoskopet faktiskt korrekt ut. För se hur den unga och instabila Väduren HATAR läran om att gamle Saturnus, många år i gården, ska kunna hindra den unga Väduren i dess - läs: Arbetsgivarens vilja att snabbt kunna sparka folk för att säkra sina vinster även i tröga tider. Åldringen Saturnus bringar kallt vatten över eldiga Väduren och därför är Las och allting som har att göra med ålderns rätt livsfarligt för den här människan.

Den här omoraliska aspekten från "dödaren" Saturnus till den extrema föränderlighet en Måne i Väduren ger, blir då uttrycket för hans pekuniära Oxe! Månen i Väduren är i själva verket baserad på en "Algol-distorderad" Mars! (Minns Mona Sahlins Mars i början av Oxen och hennes krokiga turer i frågan om ekonomi.)

Horoskopet indikerar kampen mot alla "negativa" saturniska pålagor eller ansvarstaganden (som lagen om anställningstrygghet ändå är för en arbetsgivare som inte vill ta något ansvar alls för personal - detta nödvändiga onda). 

Minns: detta är en extrem högerekonoms horoskop vi eventuellt tittar på - och nog ser det så ut! Vi har handelsmannen Merkurius bara fyra grader från den oseriösa Satans huvud vilket genast sätter trovärdigheten i det sagda ifråga. Oxen rymmer också "storkovan" Jupiter för en tydligt materialistisk levnadsväg.

Vad om Månen hunnit in i Oxen, tecknet för dess upphöjelse? Det sker redan vid tiotiden på förmiddagen. Ja, då har vi en fullständigt otrolig monetär fixering, en hemsk materialism! Månen med Satans huvud och den libidinösa överskott (Mars attackerar Venus) som här totalt identifierat sig med Mammon, med Penningen!

Jämför med horoskopet för en lika bedräglig lobbyist från Svensk handel som jag för omväxlings skull lade på min andra blogg. Två män ute i samma ärende: dra in mera pengar åt det intresse de företräder. Oxens tecken - när den verkligen beter sig så simpelt detta tecken kan utan att hamna i bottendivisionen. Där excellerar Oxen som brutal brottsling enligt tre kvantitativa studier som alla pekat i samma riktning. Penningmentalitet och kriminalitet är bara två punkter på en glidande skala...

Horoskopet indikerar en ideologisk fanatiker som vrider och vänder argumentationen så att den ska passa Arbetsgivarens intressen. Han har betalt för att skapa omvända berättelser och låtsas att de är fakta. En halvdan ekonom med ett stort mått mytomani - det stämmer bra på horoskopets Vatten/Eld-krig som sannerligen inte är känt för finstilthet eller nyansering.

Skulle det här ha varit fel person, måste det ändå sägas att det var ett väldigt själviskt och ekonomiskt fixerat horoskop vi råkade på, en intellektuellt lågpresterande karta värdig krämarbranschen. Jag gissar att det faktiskt är rätt karta.PS. Chefekonomen Fölster har typiskt nog också han en förhöjd libido: Mars med Venus tillsammans här med, och dessutom i omättligt giriga Kräftan och i opposition mot kalla och äregiriga sinnelaget i Stenbocken! Påfallande tydliga  omen för en normal världslig streber och en grasserande materialistisk livssyn.

Jfr NASDAQ-börsens horoskop för hur fult den här statusjägaraxeln mellan Stenbock och Kräfta kan uttrycka sig. Vi talar många gånger om jordens andliga slödder. Det finns nobla undantag, men axeln excellerar i materialism, precis som dess mer primitiva föregångare, den sataniska axeln mellan pengarnas och förnöjsamhetens Oxe och missnöjets och avundens Skorpion.