Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 december 2012

Skönhetsmissen & social utstötning


Som årets sista inlägg ett ovanligt tydligt exempel på astrologins sociala utstötningssyndrom, där avoghetens grundinställning Skorpionen möter den sociala instinktens Vattuman.  

Man kan också säga att Vatten skär sig mot Luft - den blinda och irrationella instinkten som driver djurriket kantrar mot den genuint mogna luft eller andemänniskan, hon som är i färd att återerövra kunskapen om att hon är en andlig och inte en biologisk varelse. (Fråga inte din genomsnittliga biolog om detta, fjättrad i Jord och Vatten som han/hon troligen är. Alla har inte samma agenda under ett visst givet jordeliv.)

Det roliga med den filtrerade svenska rapporteringen av skönhetsmissen som anklagar Trump-imperiet för att rigga Miss Universe-tävlingen, här representerad av DN:s Clas Svahn, är att tumultet i lika hög grad verkar röra en andra kritisk punkt: Sheena Monnin finner det moraliskt ohållbart att man tummat så mycket på den ursprungliga idén bakom Miss Universum-tävlingen att man idag godtar män som opererat om sig till kvinnor. 

Och genast är vi inne på exakt vad Vattumannens symbol på ett plan representerar: det gudomliga blueprintet för individen. Som härskare över Vattumannen betecknar Saturnus också "själens form", och som gamla traditioner säger, "till man och kvinna skapade Han dem". 

Men titta nu på Sheenas Saturnus och var den befinner sig i denna naturliga zodiak där tecknen matchas med deras normala hussektorer i idévärlden - innan vi gått ner till jorden och dess exakta födelsehoroskop. På jorden kan vissa idéer vara mer eller mindre väl matchade med sina hus - motsvarigheterna i denna världen till zodiakens styrande principer.
"Själens form" Saturnus står fixerad i det biologiska könets tecken Skorpionen och blir pga Saturnus fasta form ett absolut givet, inget man kan relativisera eller prata bort. Hur viktig Saturnus är framgår av att den äger en nymåne i Vattumannen, intellektets Merkurius i samma tecken, samt framgångens Jupiter som befinner sig i det jordbundna saturniska tecknet Stenbocken. 


(Ja, jordbundenhet är också en idé "i himmelen" - själens syndafall är också en tanke i Guds medvetande eftersom det gudomliga medvetandet rymmer alla tankar som är möjliga att tänka.)

Monnin har en fil kand i psykologi och är en begåvad kvinna, alls ingen rättshaverist. Annars är just "rättshaveristen" en vanlig effekt av störningen mellan Vattuman och Skorpionen. Antingen hatar den giftiga skorpionen folk eller åtminstone någon distinkt grupp i befolkningen eller också tillhör individen själv den breda massa som på idébasis förtrycker eller t.o.m. dödar någon svart syndabock (Skorpionen).

Att skönhetsmissen går i taken just över könsbyten tyder på att hon är renlärig kristen och tittar man på Saturnus fixering i könstecknet Skorpionen ägs den i sin tur av driftens Mars i variabla Fiskarna, i nära konjunktion med skönhetens Venus. Det här trånande libidon i sin tur, ägs av Jupiter i Stenbocken, ett Jordtecken som tenderar till fundamentalism och banal tro på det "objektivt givna". 

Via Stenbockens ägare Saturnus är vi tillbaka där vi började i detta lilla trepartsdrama som involverar två Vattentecken och ett Jordtecken. Kvinnan talar alltså som en fallen själ - ur de dödas perspektiv: för henne är Jord och Vatten heliga och inget man får rubba på eftersom det var så Gud knådade en kropp av vatten och lera åt var och en. 

Vatten och Luft bildar också vad bloggen kallat "dissociation" och jag märker ibland att de här människorna har påfallande svårt att ta in ny kunskap eftersom instinktens Vatten har en otrolig förmåga att vanställa intellektet och hålla det fången i rena attitydmässiga poser. Den här skönhetsmissen kan vara nog så intelligent men när Sol och Måne vilar på en disponent under vattenytan finns varningstecken. 

En verkligt omdömesgill person skulle kanske finna att hon lider av samma subtila galenskap som t.ex. Fredrik Reinfeldt vars hela politiska gärning - att bryta sönder det svenska samhällssystemet och öka klyftorna mellan fattiga och rika - bygger på ett irrationellt hat mot det socialdemokratiska välfärdssamhället. 

Uppenbarligen förgiftades Fredrik Reinfeldt redan från unga år av sina högervridna moderatföräldrar och han har så att säga aldrig någonsin varit utanför sin egen skokartong. Han är helt inkapabel att se objektivt på konsekvenserna av sitt irrationella hat mot socialismen. Det var sådana som han som kollektivt bär ansvaret för mordet på Olof Palme.

(Reinfeldts Saturnus i Vattumannen är egentligen en fin symbol för den sociala människan, men när denna idé flyttas ner till de jordiska husen hittar vi den i politikerns sjätte hus för Fienden. Reinfeldt är av allt att döma en sociopat som hatar människor i grupp. Det märktes tydligt att han har problem med kollektiv när han i ett tal gjorde ett nummer av att han åkt tunnelbana i Stockholm - hörde han inte vilken parodi han gjorde sig själv till?)

Sheena Monnin härbärgerar troligen liknande fundamentalistiskt kristna idéer som utan att kunna ta analysen vidare bara utgår från att könsbytet strider mot Guds vilja. Den här bloggen instämmer men intar en försonligare ton och pekar på hur tidigare liv kan röra till det så att individer varken vet ut eller in och vidtar de mest ytliga steg för att hitta sig själva - som att operera om kroppen. (Bloggen rymmer ett hbt-horoskop för en person som bytt kön flera gånger, vilket tydligt avslöjar att problemet sitter i psyket och inte i den kropp man tillfälligtvis råkar ha.)

Skönhetsmissens "sociala utstötningssyndrom" är alltså aktivt på flera områden samtidigt. Dels att hon gör sig själv till det svarta fåret genom att peka ut Trump-imperiet (Vattumannen) för att hemligen (Skorpionen) rigga tävlingen (Trump stämmer henne på miljoner.). Dels för att hon pekar på Trump-imperiets egen glidning från det ursprungliga konceptet (Vattumannen) bakom tävlingen till att nu acceptera "fejkkvinnor".

Vågar man gissa att Sheena själv har ett manligt liv just under ytan och att det är därför hon går loss så dant i denna fråga? Själv intresserar själavandring och könsbyte högeligen eftersom jag vid mogen ålder började komma i kontakt med åtminstone två olika kvinnofigurer som kan vara tidigare liv. Det hade jag aldrig ens vågat föreställa mig vid tjugo, mansidentiteten var inte tillräckligt stark ännu, och även vid fyrtio kände jag mig bara underlig över diverse ingivelser via nattdrömmar - "man och kvinna" är ju så orubbliga riktmärken i vår verklighetsbild!

Men det är naturligtvis så att själar inte bara byter kropp utan också kön mellan liven. Stöddiga typer kan behöva ett liv som kvinna i någon kvinnoförtryckande kultur och alltför undergivna själar kan pröva manlighet i ett land som Sverige där mansrollen är så kastrerad att t.o.m. små själar bör gå iland med ett manligt liv.

lördag 29 december 2012

Susanna Alakoski & astrologin om pengar

Lyssnar på Lundströms bokradio i P1 och hyllade författarinnan Susanna Alakoski berättar om sin uppgörelse i bokform av en socialt underprivilegierad barndom. Det är gripande, och mitt hat till moderaternas syn på att människor i botten "borde anstränga sig mer" ökar tiofalt under lyssningen. Jag har tidigare uppskattat hennes sociala patos i krönikor i AB.

Eftersom själavandringen smyger bakom varje fundering kring varför man föddes under den himmel den nu fick med sig i livet, blir det extra fascinerande när Alakoski efter djup eftertanke bedyrar sin oskuld - ingen av barndomens sociala misär var ju hennes fel.

Hon har rätt och fel. Rent tänkande kan naturligtvis inte nå bortom faktiska fakta, myndigheters sociala dokumentation av problemfamiljen och så vidare. Alakovski har rätt på Jordelementets nativa verklighetsplan: empiriska fakta tyder på att hon varit offer för ett orättvist samhälle. 

Skulle detta enstaka liv vara en pusselbit i en större plan, är det inget ett normalt intellekt kan fånga, inte utan högre intuition. Men vem i pressad situation klarar att vända sinnet inåt och söka de dolda världarna? Hela kroppsorganismen är krampaktigt fast i kampen för sin överlevnad.Således har Alakovski sinnets och det fysiska begärets Måne i tjänstehjonets tecken, Jungfrun. I Jordelementet är psyket fokuserat på livets yttre materiella villkor och frågan om hur dessa kan förbättras. 

Det här är första inlägget där detta zodiaktecken som tydliga rön kopplar till främlingsfientlighet och "moderaternas" vilja att gagna sig själv dyker upp i ett livsöde där självcentreringen plötsligt blir en fråga om att överleva.

Är det så här den högersympatiserande medelklassmänniskan upplever sitt liv: som en kamp för sin överlevnad fast hon har det väldigt bra? Är det Jungfruns egocentriska orientering som gör medelklassen så sjukt okunnig om sin sociala omgivning, som får Moderaterna (vars horoskop domineras av Jungfrun) och dess Führer Reinfeldt att producera skuldbeläggande myter om att samhällets olycksbarn måste jobba hårdare för att bli som de själva, de lyckade "etniska svenskarna"?

Då bekräftas bloggens tanke om att Nya Moderaternas politik attraherar vad som i praktiken är andevärldens vita patrask, en andlig underklass som aldrig lärt sig att skapa ur själen eller ge ut av sig själva. Dessa själar, denna omedvetet onda medelklass är en struktur av små svarta hål, små privata center som bara suger åt sig utan att ge något tillbaka till det samhälle de söker undvika.

Denna människotyp skapar helvetet på jorden, de slår sig samman och bildar småhelveten som moderata stockholmsförorten Täby, där de fördömda själarna t.o.m. hindrar folk med dålig ekonomi att flytta in. De här människorna har satt sig själva i karantän, för att renodla privatismens ondska - den som på ytan beskrivs som borgerskapets diskreta charm. I rikemansgetton som Täby fullbordar den aningslösa medelklassen  degraderingen som alltid kommer ur överdriven materialism i kombination med för lite och för dåligt tänkande.

Ur metafysiskt perspektiv ringer det varningsklockor när man ser ett horoskop så djup ner i Jordelementet som Susanna Alakovskis. Vad är det för näringsbrist en själ känner sig kallad att åtgärda och som bara kan synliggöras genom ett liv under den döda Jordens dominans? 

Själsliga defekter uppstår i himmelen men kan manifesteras via Eld, Luft, Vatten, eller, när inget annat biter, som en rejäl smocka från den karga verklighetens Jord. Här måste väl ändå själen reagera, när hennes blindfläckar kommer till henne i formen av en helt och hållet objektiv omvärld?

Metafysiken är skranglig. För som Jesus sade, "de fattiga har ni ju alltid omkring er [men min tid på jorden som er lärare är kort]". Västerländskt välstånd och dagens konsumistiska livsstil är troligen en parentes i världshistorien. Fattigdom har varit och kommer att förbli regel för planeten Jorden. Jord är något man växer ur, men det kan ske först när man fallit ner. Och på botten är verkligen Alakovskis horoskop.

Givet att barndomsfamiljen tycks ha varit oförmögen att hjälpa sig själv noterar man hur begränsad POTENTIALEN är på denna karta. Saturnus står i härskarläge i den materiella fördelningens Stenbock, men härskarläget betyder också att principplanetens fokus på materia eller resurser inte kan höja sig och hittar rikedom i annat än prylarna. Saturnus i Stenbocken kan verkligen beskrivas som "materialismens grundprincip".

Alakovskis Sol i Oxen står med stjärnan Algol -  Satans huvud - som gör ett rent hån av det här livsuppdragets normalt så triviala uppgift: hitta ro för kroppen genom mat och kreaturets komforter. (Jämför Svenskt Näringsliv vars onda stjärna i pengarnas tecken skapar en nidbild av Saturnus rättrådiga ledarskap.)

Eftersom även livskraftens Sol (med eller utan Algols perverterande inverkan) saknar potential ser det här livsödet ut att trampa runt i stoftet utan att veta hur man tänker sig ur problemen! Varför Solen saknar potential att nå högre är att den disponeras av Venus och jämviktens planet befinner sig i sitt eget negativa hemmatecken Oxen. Och eftersom det sinnelag i Jungfrun som faktiskt söker förbättrade materiella villkor har sin disponent Merkurius i denna Oxe stannar hela horoskopet kvar på det döda stoftets nivå, med sådant tänkande som tillhör materialisten. 

Metafysiskt kan man som bäst säga att Alakovskis själ VALDE en födelse som inte skulle ge några öppningar "uppåt" alls. Själen behövde denna konfrontation med samhällsbotten. Jag misstänker alltid tidigare liv som en arrogant och välbemedlad människa i fall där fattigdomen stigmatiserar rejält, någon hårdför och självisk onkel Scrooge som nu kommer tillbaka till jorden för att känna hur tjänstehjonen hade det.

Eftersom födelsetid saknas finns möjligheten att Månen cirka 17.00 tar över rollen som atma karaka från Venus i Oxens 29e grad. Men tidsfönstret är kort, redan 21.00 har Månen nått Vågens 1a grad. "Själens åstundan" kan alltså sägas beskriven av den mest materialistiska av alla positioner: Venus i negativt hemmaläge i den basala resurstecknet Oxen.

Och nu kommer en spännande upptäckt: för Jungfrun i 1a huset är Venus såväl en essentiell som verksam välgörare (det goda pengar kan köpa kan gagna välbefinnandet). Och det är förstahusägaren Merkurius också, här placerad strax före Venus. Venus i Jord - identifikationen med det materiella livet har i sitt närmaste entourage skribenten Merkurius. 

Det ser verkligen ut som om Alakovskis själ "wallraffat" i underklassen för att rapportera om den helvetesskugga själviska människor lite högre upp i samhället kastar bakom sig. Den triviala medelklassen kommer naturligtvis själva att falla ner ett eller flera pinnhål, men det blir i nästa liv. Då kommer också de, likt Alakovski, att ha mycket att berätta om sin konkreta miljö och vad den saknar i jämförelse med de som ÄGER. 

"Att äga" är Oxens modesta livsuppdrag, så Alakovski är på sätt och viss ute i samma ärende som Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström. Men hans fixering vid materiellt ägande favoriseras av gudarna! På Alakovskis himmel ser vi inte alls samma kreativa Eld eller intellektuella Luft. Faktiskt, välståndets Jupiter, hennes enda placering i Luft, "ägs" och binds till det materiella av sin disponent Saturnus. Och som om inte det räckte befinner sig rikedomens planet (ur sinnelagets perspektiv) i Fiendens sjätte hus. 

Den Jupiter-placeringen känner jag till från det egna horoskopet, men om Alakovski vet att rikedom (och den privilegierade överklassen) är själens värsta fiende, varför denna aktivism? Troligen för att sinnelagets Måne visar på en god Merkurius och står nära pengars Venus. 

Alakovski uttrycker en materialistisk förståelsehorisont i detta liv vilket, återigen, knappast någon annan än en mahatma skulle kunna göra givet en så trasig barndom. Bara stora själar har samlat sina skatter i det supralunära elementen Luft och Eld, och i den meningen var Urban Bäckströms själ mer i harmoni med kosmos morallagar då han föddes till sitt "bra" horoskop. Frågan är om han inte valde fel i detta liv. 

Men att tänka bortom marknadskapitalismen och se möjligheten av helt andra civilisationssystem, det kräver troligen en annan typ av solär intelligens än den som Oxen representerar - äganderättsprincipen. Konsten att skilja mellan mitt och ditt är dock en tidig lektion som måste läras in innan själen kan gå vidare. Den förhöjda kriminaliteten i Sol-Väduren och Sol-Oxen indikerar att det här i dessa mysterier som själarna snubblar.

*****


Alakovskis horoskop är extremt på många sätt - se giriga demonen Rahu i Kräftan och hur Månen i Jungfrun jobbar för att "mätta" hånfulla bild av en trygg och säker hemmiljö. Se Mars i Fiskarna - "samhällets olycksbarn" - och olyckans angrepp mot Månen för sinnelag och hemmiljön. 

Alakovski baxnade själv i radiointervjun inför hur komplext hennes unga liv varit, nu när hon med tid och distans kunde överblicka vad hon varit med om. En enda blick på horoskopet bekräftar fullt ut detta. Den Ondes hånfulla leende just invid Solen låter besynnerligt lik den textrad av Bob Dylan jag citerade i frågan om "Vad gör Svenskt Näringliv i politiken?": 
"No reason to get excited", the Thief he kindly spoke
"There are many here among us who feel that life is but a joke


"Boktipset":


fredag 28 december 2012

Tyrannen Thatchers mardrömmar
Det behövs bara tio sekunders granskning av det moderna Spaniens horoskop dubbelexponerat på den brittiska marknadsliberalen och krigshetsaren Margaret Thatcher för att se hur väl symboliken stämmer med DN:s uppgift.Man måste först minnas att självhärskaren Saturnus stiger i öster på Thatchers himmel. Att koppla absolut makt till ett enskilt ego är nog det sämsta man kan göra, men Saturnus position gör det extra intressant att se hur hon ser på Spanien. Hon "upplever" med demonen Drakhuvudets ständigt brist på verklighetsförankring i sitt tionde hus att Spaniens maktanspråk utmanar hennes eget anspråk på absolut makt!

Se även Thatchers syn på fiender - hennes sjätte hus (enligt indisk astrologi). Här är Spanien igen och irriterar med den framgångsrika Jupiter! Och zodiaktecknet Fiskarna har en stiliserad symbol som verkligen ser ut som två landmassor bryggade av en liten tvärslå - Gibraltar sund!

Slutligen var Thatcher en kvinna som själv engagerade sig i krig - om Falklandsöarna. Men i fallet Spanien är rollerna omkastade. Hon upplever Spaniens som aggression (Mars) från utlandet. Det skulle just vara typiskt om också Argentinas horoskop triggade Margaret Thatchers på det sätt som omvärlden triggar en galen despot. Grattis Centern, som valde en ny partiledare som ser Thatcher som en förebild! Sverige är ett mer än lovligt urspårat land numera.

Varför kunde inte Thatcher läsa Spanien rätt? Kanske för att dess Vågascendent är problematisk. Venus står fallen i Jungfrun och därtill dold i den onda demonens hus, ett väldigt svagt horoskop och som bekant bara ett steg bortom diktatorn Francos Spanien... Inte konstigt att förmågan till social kooperation släpar efter i det spanska nationalhoroskopet.

Jag upplevde själv i en kvinnoaffär som kom och gick och kom åter men aldrig ville sig hur krånglig Vågen i öster med en fallen Venus i 12e kan vara. Till sist förstod jag att det  bara var rikedomar kvinnan var ute efter och att hon var sliten mellan sina känslor och Jungfruns egennyttiga förnuftstänkande. 

Därför offras kärleken dubbelt i ett sådant här fall, dels genom Venus fall och dels genom tolftehusförlusten. Bör dock tilläggas att kvinna också var född under fullmånen, Sol-Våg till Mån-Vädur, vilket också skapar en slags överintelligent labilitet. Ett "svårt fall" för vem som helst, oavsett tjocklek på plånboken. 

Att det också tycks ha funnit far-dotter-incest med i bakgrunden (Venus i fall i 12e, Sol/Måne i opposition) var något jag började misstänka vartefter att biografiska fragment (många av dem motsägelsefulla) började bli fler. (Faktiskt så motsägelsefulla att jag insåg att kvinnan diktade ihop delar av sin personliga historia och därför troligen dolde en verkligt mörk hemlighet.

I fallet Thatcher räcker det dock att notera hur Spaniens horoskop trycker på alla osunda punkter i hennes födelsehoroskop. Drottning Elisabets gamla problem med spanjorerna tycks ha fastnat på Thatchers hjärna!


Den goda Kate Winslet & den onde Reinfeldt

Inlägget blev längre och mer vildvuxet än tänkt, men säcken knyts ihop på slutet. På vägen kommer flera astrologiska "stationer" att återbesökas och några nya slutsatser dras. Bland annat att det tolfte huset kan vara Djävulens hemvist!


Kate Winslet - en av Englands
många isdrottningar

När man stöter på två horoskop med känd födelsetid och där samma tecken stiger i öster, inser man hur grovt tillyxade tolkningar baserade enbart på dygnet är...

Kate Winslet, specialist på känslomässigt frusna och småneurotiska kvinnoroller, gifter sig nu för tredje gången (Expr) och kan väl därmed liknas vid en slampa eller möjligen en extremt sekulär människa som tar mycket lätt på traditionella västerländska värderingar. 

Som vi såg av "tokindividualisten" Dilsa Demirbag Sten tycks horoskop med extrem betoning av den självtjänande Jungfrun ge en ovanligt besvärad människa, brukande sin jord en bit upp på landbacken och som känner press från hotet från havet (Fiskarna = flyktingar), från staten (Stenbocken) eller andra organiserade system som hotar hennes djupa ovilja att engagera sig i andras problem. "I want to be alone" - Sol-Jungfrun Greta Garbos mest kända replik, med små variationer använd i åtminstone två filmer.

Kate Winslets tre äktenskap ("and counting...") indikerar samma privatism och jag blev genast nyfiken på var hon hade den otrogna Jupiter, en pluralistisk planet som skänker lätta framgångar men också grenar ut sig och inte likt motpolen Saturnus troget värnar om och upprätthåller de befintliga strukturerna. 

Precis som med den kroniska äktenskapsbrytaren och sexmissbrukaren Tiger Woods har Kate Winslet självtjänande Jungfrun i öster och Jupiter i "fruktbara" Fiskarna i 7e äktenskapshuset! Så mycket för prydliga fasader.
Aktrisen är dessutom född med Demirbag Stens nymåne i Jungfrun och dessutom med Solen exakt i soluppgången. Månen eller det reflektiva sinnet är alltså "bränd" och starkt underordnad den utagerande Solen. Dvs. det pågår ett minimalt besinnande hos extremsekularisten Demirbag Sten och hennes berömda astro-syster. Båda är "drivna" av Solen med dess enahanda budskap som i Jungfrun lyder "jag för mig själv". 

Detta passar utmärkt för Winslets val av agerandet som syssla, med fokus på henne själv som arbetsverktyget. Sol-Jungfrun Greta Garbos "mystik" sades bero på att hon egentligen aldrig spelade utåt mot motparten, utan sin Sol i negativ polaritet trogen stannade kvar inne i huvudet och spelade mot manus istället. Det här är bara ett annat sätt att förskönande beskriva Jungfruns ibland sjukliga introvertism.

Soluppgångsfödelsen antyder också varför brittiskan, faktiskt, har ett så begränsat register. Jag är ingen stor cineast och har kanske sett henne i fem-sex roller, men hon har gjort ungefär samma personlighetstyp i allihop. En viktig ingrediens är Saturnus som stryper och kyler ner hennes rollfigurer och sedan kan filmen handla om hur hon lär sig tona ner Jungfruns hysteriska kritik kombinerat med Saturnus kontrollbehov och ta för sig av livet.


Nu frågar sig någon kanske var berättelsen om "den goda Kate" (och den onde Fredrik Reinfeldt) tog vägen. Den börjar på allvar nu.


*****

Det är kanske inte förvånande att moderatledaren Fredrik Reinfeldt som sittande statsminister åtnjuter det högsta förtroendet av någon partiledare. Svenska folket inte smartare än något annat, och vem vill erkänna att man köpt grisen i säcken, att man röstat på en regering som utsätter de svaga i samhället för rent hån och samtidigt favoriserar de "präktiga" och "duktiga" - flitiga personer som Tiger Woods vars "varumärke" går plus? 

Svenska folket har klena psykologiska insikter vilket förklarar att vi gör som Kate Winslet, skiljer oss när vi retat upp oss tillräckligt på vår partner utan att kunna analysera och hitta vägar framåt. Vi konsumerar inte bara prylar som bara en död sekulär nolla kan, vi konsumerar också varandra. 

Näringslivet är värst, eftersom hela dess verksamhet just beskriver den påtvingade konsumtionens princip. Näringslivet är ett monster som själv vill gå med vinst vilket i Sverige lett till Europas värsta åldersdiskriminering och en allt aggressivare Arbetsgivare som kräver att få diktera lönesättningen. 

Det är Jungfrun i rollen som profitjägare som styr Arbetsgivarens köpta parti, Nya Moderaterna. Arbetsgivaren själv (pånytt-)föddes passande nog under ledaren Lejonet och med piratflaggans Satanshuvud grinande på topp, i tionde husets maktposition och nära sammankopplad med utsvältaren och slavdrivaren Saturnus. Bland den här bloggens säkert 2.000 horoskop är kartan för Svenskt Näringsliv ett av de fulaste.

Arbetsgivarens köpta springpojke råkar händelsevis vara Sveriges sittande statsminister Fredrik Reinfeldt. Och det är här vi kan kontrastera Kate Winslets Jungfru i öster med Fredrik Reinfeldts Jungfru i öster. För hon är i jämförelsen faktiskt en ängel, jämfört med den kalla Reinfeldt som bara vill riva samhället för att sådana om han, "framgångsrika och etniska svenskar", ska kunna få behålla mer av de vinster som deras händers arbete skänkt dem. 

Reinfeldts Jungfruascendent illustrerar den rent ut sagt sociopatiska Jungfrun, flera resor värre än Garbo som "bara ville vara för sig själv". Hos Reinfeldt är Staten en sådan fiende mot denna privata själviskhet att hans själ siktade landet Sverige och valde att rasa ur sig som politiker i detta land. Svenska folket har uppenbarligen ett nattsvart KOLLEKTIVA KARMA som dels attraherade en sådana här själ (och det finns många av dem) och sedan dessutom valde att ge honom makten.

Reinfeldts själviskhet och bristande vilja till social integration förefaller naturligtvis normal för honom själv. Vårt ego är ett par skygglappar som får hästen att lugnt trava framåt på den väg Solen vill vandra. Och Reinfeldts Sol är Kräftan, precis lika tillsluten som Jungfrun! 

En helt annan historia ser de utomstående - alla förutom det svenska folket. Reinfeldts popularitet beror på att svenskarna som folk inte förmår någon intellektuell analys, var och en själva måste bli lidande av Reinfeldts ofog innan de förstår.


*****

Varför Kate Winslet till sist ändå måste kallas en god version av Jungfrun och Reinfeldt en av de onda, en av de som förstör för alla andra genom att angripa välfärdssamhällets själva fundament med själviskheten ("mer i plånboken") som argument, det beror på den indiska astrologins finlir.

Vi behöver gå igenom ett par olika ställen i horoskopen för att se på vilka sätt de två skiljer sig. Men utgångspunkten måste alltid vara det viktiga första huset och dess tillfälliga ägare.
Som man intuitivt upplever att det borde vara, gör Jungfrun i öster ascendenthärskaren Merkurius till en "verksamt god" planet enligt indisk astrologi. (När likaledes merkuriska Tvillingarna stiger i öster anses Merkurius vara "verksamt neutral", i linje med dess variabla grundnatur.)

Till skillnad från den här bloggen anser alltså det antika schemat att aktiviteter som syftar till vinst är goda. Merkurius nedsänkt i Jordelementet ger tanken om ett "praktiskt intellekt" och det är knappast en slump att Jungfruns tecken också beskrivs som Lejonets högra hand, chefens sekreterare, Marduks (babyloniska Jupiter/Zeus) skrivare Nebo (Merkurius) och liknande.

Gwyneth Paltrow som sekreteraren Pepper Potts i Iron Man (2008)

Hur perfekt gestaltar inte Sol-Jungfrun Gwyneth Paltrow detta praktiska intellekt i sin roll som sekreterare åt vildhjärnan och uppfinnaren Tony Stark (Robert Downey Jr) i Iron Man-filmerna. I andra filmen får hon dessutom prova på att vara vd, en börda den utsatta stjärnan Spica/Jungfrun emellertid inte mäktar med!

Så varför blir det i så fall så fel när Fredrik Reinfeldt försöker styra den här skutan? Svaret är enkelt: hans Merkurius, hur god hans vilja till vinstskapande aktiviteter än är, har gått i exil i materiella förlusters 12e hus, hos grekerna känt som den "onda daimonens" hus. Tack vare en liten språklig exkurs i nyliga inlägget om Peter Settman kan vi nu ha fått kläm på denna onda och ofattbart mäktiga demon - hans gestalt är i själva verket så gigantisk att han fångat in alla som tror biologin ger förklaringen till livet i sitt våld.

Tolfte huset indikerar visuellt solens uppgång i öster och dess tidiga vandring genom de lägre luftlagren, och morgondaggen påminner om att vi här befinner oss i en zon där Vatten och Luft, känsla och intellekt möts - med mycket oklara följder. Och mycket talar för att "denna världens herre" är just Djävulen eller Belsebub - den onda daimon som kontrollerar människors tankar och känslor så länge de inte höjer sig över den här planetens partsinlaga till perspektiv och ser på livet utifrån, som en Främling (vad döljer du för mig?)...

Det är därför Merkurius härskarläge i Luft (i Tvillingarna) "bara" är neutral - "tanke för tankens" skull är som bekant inte i sig lönsam eftersom sådant tänkande inte samlar sina rikedomar i denna världen (och i det läge tappar de fallna och mörka själarna allt intresse).

Den hellenistiska astrologins lära om den onda daimonen eller de lägre atmosfäriska luftlagrens herre är helt uppenbart en annan tradition än den judiska astrologi som kanhända var den första att se Satans huvud i den onda stjärnan Algol. Men sådan är astrologin, här finns flera sätt att närma sig samma tankar.

Det finns fog för att koppla samman den antika assyisk-babyloniska storm- och regnguden Hadad med Zeus, dvs. astrologins Jupiter och därifrån till Jupiters negativa härskarskap över Fiskarnas Vatten och genom Fiskarna dess koppling till "den onda daimonens 12e hus"! 

Då skulle den "vattniga" och fruktsamma Zeus också förklara varför den grekiske överguden alstrade så ofattbart mycket avkomma och den indiska astrologins koppling till 12e huset som "sängkammarens hemliga nöjen" hitta en resonansmotten. Tolfte tycks alltså vara huset där sexualakten genomförs och skador mot detta hus har vi redan diskuterat i samband med David Letterman och hans hemliga "sexhåla" i CBS-huset i New York.

*****

Denna världens herre är således Djävulen eller fruktbarhetsguden Pan ("Fan") - som visar sig i vår "fauna". Kanhända ska man uppfatta vissa antika kulturers sexualfientlighet (den judiska traditionen togs över av kristendomen) som en insikt i att naturens blinda drivkrafter håller själen sovande under dess inkarnation på jorden.

Den som säljer sin själ till Djävulen brukar emellertid göra det inte bara för att knulla runt utan för att vinna världens rikedomar, och nu blir det intressant att påminna sig hur tydligt det lägre och begärsfyllda sinnet (Månen) i Fiskarna dominerade i horoskopen för vd- och styrelsemedlemmar!

Från David Lettermans hemliga sexrum där han förförde anställda på löpande band till storföretagens chefer talar vi hela tiden om själar som sålt sig till Djävulen för att få del av den lägre atmosfärens berikande regn. Folk som Jesus varnade för, folk som "samlar sina skatter i denna världen". Folk som under akuta angrepp från onda andrar skapar rapporter som förklarar att svensk ungdom ska skolas till nyttiga jobb och bestraffas om de väljer hobbykurser i ungdomen, väljer att läsa "olönsamma" ämnen som filosofi på högskolan? 

Nu börjar pusselbitarna passa. Svenskt Näringsliv har Satans huvud (stjärnan Algol) i tionde makthuset och detta är alltså ett annat sätt att beskriva den ultimata Ondskans inflytande över en själ eller organisation!

Varifrån kommer våra ingivelser?

Och stackars lille Fredrik Reinfeldt har sin utomordentligt viktiga Merkurius fången i Belsebubs eget hus! Vad hjälper det då att kungavärdighetens Regulus välsignar hans kropp och rollmask? 

Uppenbarligen hittar denna potentiellt helt utslagna kombination stöd någon annanstans ifrån, för mannen har ju de facto blivit "kung"! Svaret i Reinfeldts fall är framgångsstjärnan Jupiter som står utomordentligt viktigt placerad i 9e huset, ett av de hus den "naturligen" stämmer med och dessutom det hus individen kan uppleva som ett "religiöst kall" - en korsfararkänsla.

Men för att hålla kvar vid det tolfte, där Reinfeldt har sin kommunikationsförmåga och kungavärdighet. Tolfte representerar materiella förluster (och t.o.m. exil på grund av bristande framgång på hemmaplan). Hur går detta ihop med att sälja sin själ till Djävulen för världsliga vinster? Hur kan tolfte representera förlust medan husets korresponderande teckenhärskare Jupiter står för rikedomar? Svaret är enkelt: Det var inför "denna världens herre" man knäböjde i hoppet om att kunna avstyra förluster under handelsresan. Se inlägget om Zeus Soterios - det där 270 vd:ar undersöktes.

*****

Den stackars lille Reinfeldt är verkligen i Den Ondes grepp, för när man tittar på den kortsiktiga vinningen (Jungfrun) ur det större, jupiteriska perspektivet, finner man att det själen vinner i Jordelementet förlorar den på Jupiters andliga nivå. För Jungfrun i öster är Jupiter (som Jupiter och inte som Djävulen) visserligen alltjämt en essentiell välgörare - andlighet kan aldrig vara fel - men den är "verksamt ond".


Reinfeldts onda Jupiter befinner sig som sagt i nionde huset för religion och filosofi. Sveriges statsminister skulle själv kunna ha lagt orden i Svenskt Näringslivs mun, att "filosofi är inte lönsamt" (ur kvartalskapitalismens eller kapitalismens perspektiv)!

Att Jupiter verkar ur Oxens materialistiska mörker är också ett tecken på att mannen inte förmår tänka längre än till pengar. Han är civilekonom och den nivån borde han ha nöjt sig med. Reinfeldts båda "jupiteriska hus" (12e och 9e) säger en hel del om hans simpla förväntningar på livet. Reinfeldt kulminerar i 9e med den mognadsnivå de flesta når redan som spädbarn: med Oxens orala fas, grundläggande kontakt med mammas bröst och mjölk. Vad i helvete brast mellan baby Fredrik och hans mamma eftersom han blev så här vanskapt och så simpel i sin jakt på privata fördelar?

Skrämmande att se hur insyltad Reinfeldt är i ren och skär ondska - i allt det som degraderar människan, tar ifrån henne värdigheten och reducerar henne till en liten lätt utbytbar kugge i det groteska maskineri som tillverkar skräp för människor i slaveri att jobba för att kunna konsumera! När västerlandet går under med ett brak kommer ingen att sörja ondskans hantlangare, sådana som Fredrik Reinfeldt eller Svenskt Näringslivs Urban Bäckström. 

Den onda daimonen har fått många att slösa bort sina liv på improduktiva livsstilar. Kom till Stockholm och se de här små råttorna, stockholmsmoderaterna, jogga gata och upp och ned för att hålla "måttet" som föreskrivits av fascistorganisationen Friskis & Svettis för en preppy människa. Är de här varelserna ens mänskliga? Eller är de som i ljuvliga barnfilmen Guldkompassen likt de nordliga isbjörnarna (populationer i Norge och på Svalbard): varelser helt utan själ (daimon)?

Minns hur Kate Winslet slogs mot det fascistiska skönhetsidealet och tillät sig själv en naturlig rondör? (Det var då det, nu har hon också fallit in i ledet och ser ut att ha en "personlig tränare".)

*****

Det finns dock tydliga tecken på att hon är en långt trevligare variant av Jungfrun i öster än Fredrik Reinfeldt som, om någon missat det, dessutom har illgöraren Mars stigande i öster, både en naturligt ond planet och för Jungfrun också en ren och skär olycka. (Den politik Reinfeldts egen privatistiska utblick drivit honom att formulera är en ren katastrof för ett samhälle.)

Kate Winslet har även hon en Merkurius som blir en naturlig välgörare då Jungfrun stiger. Och när hon, till skillnad från Reinfeldt har den i härskarläge i Jungfrun och i första huset, då kan man tala om en lyckligt lottad kvinna! Ja, kanske lite för lyckligt lottad eftersom också den "lätta framgångens" Jupiter bestrålar ascendenten och sätter sprätt på den rörligaste och mest ombytliga av alla axlar i Jord/Vatten. Minns Tiger Woods syn på allianser (7e huset)! För vissa varar det ingångna avtalet om "trohet" mot den allierade partnern bara tills man lämnar sängen.

Men det finns en ännu mer avgörande skillnad mellan den goda Kate och den onde Fredrik och det är atma karaka - själsindikatorn - som röjer den. Av alla Fredriks planeter har Jupiter hunnit längst. Det går inte att toppa hans Jupiter i den trettionde och sista graden av ett tecken. Atma karaka sägs ange själens "begär" som en mer individuell variant av Solen som vårt "livsuppdrag" - Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström, har Solen i Oxen, dvs. missionen att "bara" vara materialist och propsa på det egna ägandet. (Ett ganska enkelt livsuppdrag, vill synas.)

Kate Winslet har Solen i Jungfrun, som inte bara vill äga sitt pund utan också förvalta och förmera det. Och här sammanfaller faktiskt Solens livsuppdrag med vad atma karaka säger, för det är ju den verksamt goda Merkurius som har hunnit längst i brittiskans horoskop. Således: Fredrik Reinfeldt, en "ond" förmögenhetsplanet i ägandets Oxe i 27e graden. Kate Winslet, en "god" kommunikatör och handelsman i förmerandets Jungfru i 27e graden. Lustigt att båda atma karaka möts numerologiskt i Perfektionens tal 9 (2+7). Är båda fulländade exempel på vad deras respektive själar hungrar efter?

Nu kan man undra varför Kate Winslet ägnade åratal åt att hävda sin rätt att vara småfet på film - det var naturligtvis ett finger mot Hollywood-idealen där hon, en typisk brittiska måste ha känt sig främmande. Hon blev "främlingsfientlig", ett särdrag som är tydligt med Jungfruns diskriminerande tecken. Nu har hon blivit vän med sin försörjare och fallit in i ledet och tycks inte ha ett gram fett kvar på kroppen, ansiktet är i princip bara en skeletal form - och en vacker form dessutom. 

Merkurius ger fint tecknade ansikten och romerske poet-astrologen Manilius (1a århundradet) röjer en tradition som tyder på att merkuriala Tvillingarna vid den tiden ansågs vara ett mycket vackert tecken. 

Nicole Kidman - "våra bästa år"

Titta på Sol-Tvillingarna Nicole Kidman för en glimt av vad antikens esteter kan ha menat! Vågen stiger i öster vilket framhäver Venus i tionde huset (Kräftan). Hon har en skönhet som är så skör att hon ser ut som en porslinsdocka. Jag tror Kidmans betoning av Vatten och Luft bidrar till den sällsamma karisman och djupet i hennes personlighet. 

Men Kidmans själsliga hunger - atma karaka - är Merkurius i härskarläge i Tvillingarnas 29e grad i det nionde och "bästa" huset - grekerna kallade det "gudens tempel" och för indierna var det den högsta andliga pliktens hus. (Själens åstundan - via atma karaka - ska inte blandas samman med Månen, den lägre och irrationella själens simpla fysiska begär. Det är Månen som gör oss till konsumister - att leva hela livet för att bara äta och köpa upplevelser och prylar.) 

Kanske är det själen hungrar efter också hur den ser ut... Själen ANTAR de kvaliteter som den sträcker sig efter. Nicole Kidman har den klassiska pojkflickesmala "merkuriska" kroppen. Det hade Kate Winslet med Merkurius i Jungfrun i öster haft, hon också om inte den fylliga Jupiter från det oformliga Vattnet opponerat sig mot ascendenten. Jupiter är en planet man måste hålla i schack om den inte ska breda ut sig.

Det är strikta formplaneten Saturnus som ger Jupiter en gräns inom vilken den tillåts breda ut sig. Kate Winslet har en dåligt placerad Saturnus i Vatten (Kräftan) som dessutom söker kontrollera hennes fysiska kropp (ascendenten). Ingen älskar Saturnus, så det är klart att hon stormade mot Hollywoods fascistoida kroppsideal. Men Saturnus vinner alltid till sist (den äter upp sina barn) och aktrisen ser numera smalare ut än i tidiga filmer. 

Saturnus kan slå till på olika sätt. Antingen som naturlig indikator om ålderdomen, eller också som härskare över en viss livscykel (enligt dasa-systemet). Helt klart är fylliga Jupiter i sin opposition till ascendenten en mer prominent placering än Saturnus i 11e idealhuset. Winslet tycks ha värjt sig mot dessa förtryckande formideal. Så gissningsvis "tänkte hon om" under någon av Saturnus sub-cykler enligt dasa-läran eller under en period då Jupiter var försvagad.

Att kalla Kate helt god och Fredrik helt ond är kanske inte så smart, för båda horoskopen har gott om "inre demoner". Men notera en sista gång illgöraren Mars som för Jungfrun i öster är både essentiellt ond och också en trubbelmakare i det egna livet. Hos Reinfeldt säger förstahusplaceringen att han har sig själv att skylla för sina problem (en ovärdig och självisk utblick på livet) - vilket han dock förvandlat till hat mot "lata och bidragstagande soffliggare" - ett klassiskt exempel på hur drägg resonerar. 

Kate Winslet har också svåra problem med Mars attacker men av helt annat slag. Här är de helt och hållet sammankopplade med hennes publika tiondehusroll, och det är som officiell "idol" Winslet upplever kritik mot sin egen kropp och person så prövande att hon demonstrativt slog ut mot Hollywoods skönhetsideal.

Man kan därför i hög utsträckning befria Kate Winslet från aktiv ondska, sådan som Reinfeldt kanaliserar. Hon är helt enkelt "offer" för Mars just genom att vara en världskändis. Och eftersom Jungfrun är så överkänslig och kritisk låter hon omvärlden få höra detta. Även Fiskarna lamenterar mycket, så Winslet kan nog privat (i äktenskapet) vara en hyperkverulant som nöter ut sina män. Hon har den gudomliga kärlekens Venus + Regulus, men precis som med Reinfeldts kommunikation är den instängd i 12e huset och knappast en dominant egenskap.

onsdag 26 december 2012

Ytlighetens mästare och skattesmitare

Stjärnor vid eller bortom perversionens gräns älskar det f.d. homoparet Doce & Gabbanas kreationer, vare sig det är krimskrams eller parfym. Nu står de båda männen inför utsikten att tillbringa flera år bakom lås och bom för samma okontrollerbara girighet som jag misstänker är en del i den homosexuella sjukdomsbilden. De har sökt skatteplanera lite väl fiffigt. (SvD)

När astrologin genom obegripliga kommunikationsmissar delades upp i en indisk och en västerländsk gren kom den förra lärans tre kvaliteter (guna-s) att i väst knytas till årstiderna. Den romerske astrologen Manilus lyckas under det första århundradet inte bara röra ihop kometer och meteorer, placera historiska händelser i fel ordning utan också producera en vildvuxen serie förklaringar till varför zodiaktecknen ser ut som de gör. 

Han företräder en astrologisk tradition som nu börjat se solens vändkretsar som Kräftan och Stenbocken så att zodiaken flyttats ner från himmelen och nu istället beskriver människornas kalenderår. Så gjorde aldrig babylonierna och den urspårningen undvek indierna i sin astrologi. Samtidigt ondgör sig Manilius över vissa materialistiska tänkare (atomläreförespråkarna) som söker "dra ner himmelen och fästa den vid det jordiska". Han har tydligen inte en aning om att han i fråga om zodiaken själv begår exakt samma "helgerån" (som han kallar materialisternas lära)!

Efter att ha förlorat den verkliga zodiaken ur sikte, är Manilius ändå medveten om att tecknen i skarp vinkel till varandra ändå grupperas i tre kvaliteter om fyra tecken var. För honom blir nu dagjämningarnas Vädur och Våg och vändkretsarnas Stenbock och Kräfta tecken som har "dubbel kraft" eftersom de delar både föregående, blandade årstid med det som i de nästföljande, "fasta" tecknen är årstiden när den är som mest konsoliderad. Det kalla Vattnets - och Månens - primära tecken Kräftan blir således i denna tokiga lära det heta högsommartecknet, fast andra och mer psykologiska traditioner som knutits till Kräftan inte alls tyder på någon värme. 

Vill man umgås med smältugnar, är det de tre Eldtecknen man ska hålla sig nära - Manilius kallar för övrigt Väduren, Lejonet och Skytten de tre "löpande tecknen" och Lejonet är den som "nedlägger största bytet". Samma dag jag skriver detta meddelar en bror född i det österländska Lejonets tecken sitt "byte" för 2012 en, om sanningen ska fram, rätt fånig och smått skrävlande meritlista på alla utlandsresor och berömda musikers konserter han har hunnit med under året. Det är Lejonets narcissim på lägsta nivå. 

Lejonet är inte sällan bara en tygellös konsumist och saknar varje koppling till de tankar om "ädla lejon" eller "upplysta monarker/chefer" som förstås också är en möjlighet hos den som lever för att uppleva så mycket som möjligt och sedan imponera på andra eller använda sina erfarenheter för gott ledarskap. Bara någon tid dessförinnan förorättade jag förmodligen ett Sol-Lejon helt enkelt genom att karaktärisera honom i tre-fyra ord. Solen i Lejonet är unikt på det viset att det som inget annat tecken tror sig stå över alla andra, Lejonet som chefen har så att säga monopol på att formulera "visionen". 

Tanken är djup - här i sitt härskarläge i Lejonet är Solen om möjligt så hemmablind den kan bli. Solen är det upplevande jagets mittpunkt och det går inte att lämna denna punkt för att få perspektiv på sig själv. Därför räknas Lejonet i Indien in bland de mörklagda och okunniga tecknen, trots att dess härskare tillhör Ljusets kvalitet och att tecknets element är nobel Eld.
 

Den indiska astrologins tre kvaliteter Mörker - Passion - Ljus är inte helt lätta att få grepp om eftersom deras verkan inte tycks tydlig nog att sätta några spår i statistiska undersökningar. Det är t.ex. inte så enkelt som att den i sig sattviska Solen (intelligensen) blir sämre rustad att nå Nobelprisnivå för sitt tänkande vid passagerna genom Tamas guna - Lejonet, Skorpionen, Vattumannen och Oxen. Just det testet var visserligen grovt tillyxat, för soltecknet som sådant är inte ens ett mått på intelligens i indisk astrologi. 

Samtidigt är det något undflyende över tanken om att t.o.m. de fyra elementen är "spunna" av de tre gunas i olika blandningar, att Skyttens Eld skulle vara ljusare och "lättare" än Lejonets tunga och ponderösa Eld från mörkrets regioner. 

Än mer kan man börja tvivla på guna-lärans tillämpbarhet på en enskild psykologi när man läser att kvaliteterna också använts som beteckningar för "de tre världarna" - vår mänskliga värld som i passionens våld (Rajas guna) ibland förmörkas (Tamas) och blir dum och trög och ibland öppnas upp mot ljus och lätthet (Sattva) och förstår sammanhang som aldrig förr. 

Lägg till detta att de fyra elementen i sig tycks innebära något av en hackordning, där Elden hålls för klarare än Jorden. Men detta stämmer alltså inte på Nobelpristagarna där min undersökning visar att t.ex. en Sol i Oxen (mörk Jord) gör lika bra ifrån sig som en Sol i Skytten (ljus Eld).

Är de tre kvaliteterna då bara poetiska fantasterier? Nej, jag upplever då och då så starka tecken på att det faktiskt ligger något i läran. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg kommer för evigt att vara den här bloggens två paradexempel på ett stort kors i Mörkrets kvalitet. Närmare två själar som stigit upp ur helvetesvärldarnas mörker kommer man knappast.

Hade inte anspråkslösheten förbjudit mig skulle jag flitigt ha använt mitt eget storkors i Ljuset som exempel på att vetgirighet snabbt kan genomskåda mörkermännens enkla dimridåer. Men sedan insåg jag att jag nog ändå inte hade ett storkors - ena axeln saknade verkliga planeter (bestod enbart av månnoderna).

Och så kommer här de två skattefifflande bögarna Doce & Gabbana som ännu ett lysande tydligt exempel där känslan säger, "ah, så här var det tänkt".

Lämnar vi månnoderna utanför bilden har de två männen med sitt imperium för dyr och onödig flärd 14 planeter att fördela på antingen Ljus och kunskap, Mörker och dumhet eller den osaliga anden som i passion eller bara i lidande slits i båda riktningarna. Så väl detta resultat stämmer med verkligheten - här är Dolce & Gabbana som en "kollektiv varelse":
1 placering i Sattva
10 placeringar i Rajas
3 placeringar i Tamas


Jag påminns av ett av moderaternas ändlösa rad av dåliga rekryteringar (med partiledaren totalt i Mörker måste man räkna med sådana) - Sofia Arkelsten som kom och försvann i en viktig roll. Där var det också passion med en större böjelse för mörkret än för ljuset.

Faktum är vi helt kan eliminera Dolce & Gabbanas enda placering i ljusets kvalitet. Månen i Tvillingarna hade visserligen varit en formidabelt viktig placering eftersom ett ljust sinne kan skingra mycket töcken, men indisk astrologi kräver att man dubbelcheckar den ytliga placeringar. Hur mår Gabbanas måndisponent Merkurius. Synbarligen står den mycket väl placerad eftersom Vågen likt Tvillingarna är Luft. (Det här är faktiskt bloggarens egen Sol, Måne och Merkurius!)

Men sen skiter sig Gabbanas psyke helt eftersom den fallna Mars i Kräftan angriper inte bara Merkurius utan också uppfattningen om kärlek (Venus) och själva identitetsplaneten Solen. Bloggens hbt-tester visade att just den fallna Mars i Kräftan var signifikant överrepresenterad i gayhoroskop och med Gabbana hittar vi ett nytt exempel på det. 

Det luft- eller tankeorienterade sinnelaget i Tvillingarna står alltså i ett par vågskålar som helt tappat balansen till följd av Mars störningar inom Månens eller den irrationella begärsnaturens eget tecken Kräftan. Det här är ett perfekt exempel på vad jag inledningsvis sade om att homosexualitet är en psykisk sjukdom. Homosexualitetens ytliga hoppande mellan flyktiga relationer är bara ett annat sätt att uttrycka en skadad libido (fallen Mars) i ett kallt och närigt Vattentecken som trånar efter att få uppleva den hetta och glädje i livet som är undanhållen Vatten. 

Vatten är det biologiska kreaturet, Eld är en levande och lyckliga andevarelsen. Sol-Kräftor som Fredrik Reinfeldt är således per definition utan inre kontakt med lyckan. De går via Vattnet och SPEGLAR andra som äger och utstrålar lycka och Eld. Det är därför Reinfeldt ljuger och kopierar andra något så enormt. Det är troligen svårt för en Sol i Vatten att vända på den här trenden, men det kan inte vara omöjligt. Och dessutom är inte Solen i Vatten det enda budskapet. 

Lite svårare att hitta sanningen om sig själv blir det om man som Reinfeldt har Månen i Luft, för då börjar man rationalisera över sin irrationellt hungriga Vatten-tendens. Man skänker t.ex. 5 miljarder till restaurangnäringen så att lyckade människor som man själv kan äta mat lite billigare, medan de fattigaste i samhället ändå inte har råd med restaurangbesök. 

Vatten och Luft tillsammans kan skapa självförljugna människor med så mycket fantasier i huvudet att det helt enkelt inte går att umgås med dem på en seriös nivå - såvida man inte vill dela en annan människas totala delirium. Kanske var det därför Filippa Reinfeldt fick nog... Jag känner en person med nästan samma horoskop som Reinfeldt och en värre mytoman har jag aldrig varit med om - sympatisk men ständigt skarvande (och inte särskilt omärkligt heller). 

Men här är vi redan inne på delikata avvägningar av många faktorer. Dolce & Gabbana visade ett tacksamt fall med på tok för mycket lidelse i horoskopet - vilket säkerligen är en av signaturerna på en förtappad konsumist eller shoppoman. 

Inte för inte är Madonna en storkund hos krimskrams-kreatörerna - jämför hennes horoskop med Dolces! Mars i Väduren angriper med stark Eld Kräftans tecken och får Vattnet att nästan koka bort - "sensationalism". 

*****

För en aktuell diskussion om Tamas guna, det arketypiska Mökret, se inlägget om Peter Settman publicerat samtidigt med detta.

Look who's talking!Det här kan varit julhelgens roligaste rubrik - Peter Settman om sina branschkollegor (AB).

Okej, så han är arbetsnarkoman. Ur den synpunkten kan han visst få brösta sig och vara märkvärdig. Men för en att uttala sig om medelmåttighet som började med Ronny & Ragge och efter det knappast tillfört svenska folket något av bestående värde, det känns som en ganska svullen blindfläck. Vet inte Settman att hans eget område - dumburk för dummies - i alla led är själva definitionen av medelmåtta?

Ibland, men inte alltid, tycks mörkrets kvalitet (Tamas guna) ge ganska rejält tjocka människor. Vad de dock aldrig tycks förlora är förmågan till de fyra räknesätten. Det den sataniska axeln i Svenskt Näringslivs horoskop som visar att den här "arten" egentligen inte har några andra ambitioner att ta föremål "A", lägga på en vinstmarginal och sälja vidare som föremål "B". Det är en praktisk orientering som kan bli smått enerverande för dem med en mer intellektuell eller problematiserande natur.

Settman är onekligen en girig arbetsnarkoman som lever enligt devisen, "den med mest pengar när han dör, vinner". Han har samma typ av satanisk axel som preppy affischflickan för egenföretagande, "Blondinbella" - fast den aptitliga Månen och enerverande omoraliska Mars har bytt positioner.

I grund och botten liknar de här två typerna av sinnen varandra, eftersom godmodets Oxe och missnöjets Skorpion geggar ihop sig. Världen blir deras enda verksamhetsfält - Djävulen är alltför stark att stå emot. Om Månen i Oxen är naturligt tillfreds där Månen i Skorpionen har kritiken som grundtillstånd, där ser den stingande Mars till att rubba båda typerna, ofta och lätt.

Låt oss titta på raka motsatsen till Peter Settman, om vi hypotetiskt betraktar honom själv som en formidabel medelmåtta enligt dagislogiken, "den som sa' det va' det". Vi har tidigare använt Nobelpristagarna som typiska för ett spetstänkande och kunde då konstatera att de saknade ett astrologiskt problem i sina led som låg bakom en homosexuell artists hätska angrepp på religionen för två jular sedan. 

Är det ett hinder att nå Nobelpris med en sådan medelmåttighet som Settmans eller Blondinbellas version av den sataniska axeln hypotetiskt indikerar?

Sedan testet julen 2010, som visade hur "dissociationssyndromet" (eller åtminstone en variant av det) var signifikant frånvarande hot Nobelpristagare i fysik, har jag samlat in alla Nobelpristagare, och vi har därför hela 513 horoskop att genomsöka efter de två mönstren Mån-Oxe opposit Mars eller Mån-Skorpion opposit Mars.

Alla Nobelprisen är inte helt uppdaterade t.o.m. 2012, men detta är det tveklöst största dataunderlag jag har som generellt kan kallas "horoskop för de smarta". Om hypotesen stämmer att det finns något tjockt, sensualistiskt och materialistiskt jordbundet över den här placeringen, borde den vara underrepresenterad bland de drygt 500.

Notera att jag redan med lätt sarkasm menat att Oxens dominans i horoskopen för medicinpristagare (både som sol- och måntecken) redan i sig antyder en skada mot intelligensen då den materialistiska förklaringen är så dominant i dagens läkarvetenskap. Vem vet, för 6.000 år sedan kanske den tidens läkare, shamaner och medicinmän, dominant föddes i Eldtecknen!

Oddsen för en opposition mellan Mars och Månen är förstås 12:1 och att den utspelar sig med antingen Mars i Oxen eller Skorpionen ger oddsen 6:1. Alltså 12:1 x 6:1 vilket procentuellt blir 1,38%

Multiplicerat med 513 horoskop ger detta medelvärdet 7,08 stycken sataniska axlar vända åt det ena eller det andra hållet. Tillämpar vi ±40%-intervallet är 4,2 eller färre eller 9,9 eller fler signifikanta avvikelser från slumpvariationen.

Gratisprogrammet ZET:s något omständliga sökning efter båda alternativen ser ut så här:
(mo.tau & mo.180.ma) | (mo.sco & mo.180.ma)
Spänningen är olidlig...

Ger den sataniska axeln när den förgrovande Mars verkar mot sinnelaget verkligen en tjocka som kommer i vägen för eventuella Nobelprisaspirationer? Nöjer man sig med att bli en räknenisse som Anders Borg, som knappt klarar att räkna eller en arbetsnarkoman som uttalar sig om kollegornas medelmåttighet?

Programmet ZET rusade snabbt genom samtliga 513 Nobelpriskartor och hittar tolv horoskop.

Hypotesen är således falsifierad. Det är dessutom en glädjande nyhet för folk under den sataniska axeln! Sinnet (Månen) blir inte trögare av lervällingen som Oxe/Skorpionen bildar - inte när den energiska Mars är en del i figuren!

Även om axeln, särskild längsmed en av korsarmarna i Mörkrets kvalitet (Tamas guna) sägs vara tung, gagnar tydligen dess dragning mot det fysiska de människor som lever för att räkna på konkreta fysiska ting. (De flesta Nobelpristagarna har matematik som verktyg, bara litteraturpristagarna är väl undantagna). 

Den som sålt sin själ till Djävulen får hjälp med matematiken för Djävulen råder just över det som låter sig mätas och räknas på. Illusionens domän eller "Maya", som den indiska filosofin säger men betraktar som en kvinnlig regent till skillnad från Jesus filosofi som kan ses i Dödahavsrullarna. 

I Jesus filosofi kallas denna världens härskare Belial - lite löst Satan eller Djävulen. Ordet är en variant på det semitiska "min husbonde/herre" - alltifrån kananiternas Ba`l till mesopotamiske Bel. (Ska Kaliforniens lyxiga distrikt Bel Air läsas som "Den ondes luftrum" om man är kristen och som en plats som utlovar världslig rikedom om man är hedonist?)

Se denna informativa text om det semitiska ba`l som också noterar originalet Baal-Zebul till vår folkligt korrupta variant Belsebub (Djävulen). För den som minns lösa anspelningar på orenheten där Vatten och Luft möts här och var på bloggen, kan det vara intressant att notera att Baal ursprungligen tycks ha varit en atmosfärisk gud som också innefattar åskurladdningar och åtföljande regn. Baal som herre över den luftdomän där andar - både onda och goda - vistas.

Det är också uppenbart att denna semitiska gud har likheter med åskviggarnas Zeus! Man att binda hela denna traditionslinje till astrologins Jupiter är minst sagt riskabelt och kan sluta i en enda röra. På bloggen har "denna världens herre" (Satan) inget med astrologins Jupiter att göra, förutom möjligen i dess mest dekadenta yttringar: som en materialistisk klippare och rovkapitalist.

Frågan är alltså om förmögenhetens demon Mammon ska kopplas till Jupiters härskarläge i Fiskarna eller någon annan av Jupiters placeringar - varför inte Jupiter i Oxen (underjorden, dvs vår fysiska verklighet)? Fredrik Reinfeldt tjänar uppenbart Mammon och han har Jupiter i Oxen. Baals koppling till tjurkulten och sexuella excesser är ett argument, särskilt som Oxen (jorden) är snustorr och död i sig själv och inviterar dyrkan av åsk- och regngudar för dess egna materialistiska syften! Jupiter i Oxen kan alltså beskrivas som "Mammon".


I en annan förgrening av senantikens judiska lärosystem kom Den Onde att kallas Samiel, Den Blinde, och associerades med Platons världsskapare, Demiurgen. Världen är med andra ord en ond plats eftersom den bara är en skugga av själarnas verkliga värld.

Nu förstår jag min måttliga diskalkyli bättre! Jag har aldrig kastat in handsken och anammat en lägre form av förståelse - sifferförståelsen. Djävulen fångar själar med sitt löfte om decimalprecision - folk blir stroppiga och tror de har bättre och exaktare kunskap men har nu blivit förblindade av Maya, bländverket, och klarar inte längre att bedöma VAD de ska låta sig bojas av sitt siffertrixande, som Löfven kallar det moderaterna sysslar med.


*****

Så... den i grunden energiska Mars - dock en mörk (tamasisk) energi - bidrar till företagsamhet, och är således en viktigare faktor än den "passiva", "kroppsnära" sataniska axeln.

Den som lever sitt liv inom Djävulens domän märker därför inte sin egen tröghet - tvärtom får han/hon likt Anders Borg många tecken på att vara smart - Sveriges sataniskt styrda högermedier hjälpte dessutom till lite extra och rapporterade inte att Borg bara i ett avseende var EU:s bästa finansminister men att han i ett annat vara mindre skicklig. Det skulle störa mytbildningen om den lyckade regeringen Reinfeldt om Borg till hälften tillhörde Europas MINDRE kompetenta räknenissar.

Det här sinnelaget tycks t.o.m. vara en smula favoriserat av den svenska Nobelpriskommittén när den väljer ut och belönar de bästa materialistiska upptäckterna. 

Testet var kanske felaktigt upplagt? För vad är nyttan med att diskutera grader i helvetet? Den sataniska axeln visar vad fallna själar kallar för begåvning och det är ur det perspektivet Settman sitter och ondgör sig över sina kollegers medelmåttighet. Hans förmåga med miniräknaren säger honom att han nu sitter på en större hög pengar än många kollegor och det är i själva verket detta som gör dem medelmåttiga. Fan ljuger jämt, till och med om sina egna skäl till vad han gör eller säger.

Jag ska försöka tänka ut ett test som verkligen synliggör "den sataniska axeln" - om den nu är "mätbar"... För tänk efter: Vad skulle Satans första tilltag bestå i om inte att vända ljus till mörker och mörker till ljus! Satan är mörkläggningens personifiering, och det är möjligt att det inte ens i princip går att synliggöra ren satanism med kvantitativa metoder. 

Så länge vi räknar och mäter på våra liv befinner vi oss i okunskap och från det ögonblick Sattva guna - kunskapskvaliteten direkt konfronterar Tamas guna - okunskapens kvalitet - upplöser sig mörkret och vi såg att män som Anders Borg och Peter Settman vara var illusionister. De höll inte på med något alls.