Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 6 december 2011

Dogmatikens enfald

När Aftonbladets ledarkrönikör Anders Lindberg lyfter fram graverande kopplingar mellan Moderaterna och de skandalösa privata vårdbolag som profiterar på samhällets gamla och sänker dem som jobbade ett helt liv för sitt land ett nesligt slut, då jublar gudarna åt hans insats!

När han sedan, ett socialdemokratiskt underklassperspektiv troget, ska få svenskarna att gå med högaffel mot kungahuset - för ett "brott" som inte ens tillnärmelsevis motsvarar Rovkapitalismens brott mot människan - då tappar jag helt tron på mänskligheten. 

Trots AB:s envetna kungadrev mot kungen och den nådastöt de trodde sin senaste nyhet skulle få, har de enligt opinionsundersökning bara lyckats uppvigla en fjärdedel av svenskarna. Pinsamt. Så mycket bråk för ingenting från dessa kretsar som tror sig kunna vinna något för egen på att avveckla monarkin.

Mer bekymmersamt är kanske hur en människa med ett så klart rättvisepatos som Anders Lindberg kan sitta så fast i ett daterat kollektivt underifrånperspektiv att han inte ser ens den internationella PR-vinsten i att ha ett kungahus i Sverige - dessutom Europas billigaste, har det sagts.

När han skriver en så dålig och ytlig krönika som den senaste, lever Lindberg alltså via en kollektivistisk ideologi som inte har något med samtiden att göra. "Kungen och hans feodalherrar" är inte längre desamma, det trodde jag Lindberg fattade när han så korrekt gav sig på Moderaterna, Carema och ytterst Svenskt Näringsliv i en krönika nyligen.

Men han verkar inte ha någon samlad bild av vem som är den verkliga "vännen" och "fienden", han verkar sakna filosofisk höjd och förmåga att väga betydelser av olika händelser. Finns något på himmelen vid tidpunkten som stöder en sådan tanke?

På ett sätt lyfter horoskopet mot skyarna av den filosofiska och futuristiskt orienterade Skytten, ett av zodiakens mest idealistiska tecken! Jupiter (filosofi och expansion, m.m.) är hemma i sitt eget tecken det här året, och kommunikatören och Solen (livsmotivet) enas alla i en nobel strävan.

Men det finns inget nobelt i att attackera ett kungahus som inte ens förtrycker sitt folk utan som tvärtom den överväldigande majoriteten av "undersåtarna" trivs med att ha! Så var brister omdömet på den här kartan?

Chandra lagna ska inte tas lätteligen, det läste jag just i en bok om vedisk astrologi av amerikanen James Braha[1], en kunnig om än väldigt kategorisk konvertit till det överlägsna indiska systemet. Månascendenten ÄR ytterst viktig, menar han, och räknar också han husomen utifrån den.

Om vi därför studerar den 10 januari 1972 ur psykets (Månens) perspektiv framtonar en förklaring till Lindbergs hat mot monarkin. Titta på axeln som löper mellan det lilla hushållets Kräfta och den övergripande paraplymakten Stenbocken. Stenbocken rakar åt sig pengarnas Venus här, precis som i svenska nationalhoroskopet. 

På högsta höjd placeras paradoxalt nog Kräftans tecken, den tillslutna privatismens tecken. Det här indikerar samtidigt en (ibland omedveten) önskan om att minska statens makt över individen och lyfta upp det enskilda hushållets maktbefogenheter. Direktdemokrati, ungefär. 

Eftersom Kräftan också symboliserar den ansiktslösa massan och Stenbocken, återigen, herrefolket, råder ingen tvekan om att sinnelags-Vågen i ascendentläge tycks ta parti mot Stenbockens absolutetsanspråk för den lilla människan (Kräftan). 

Men i fallet Lindberg har saker och ting spårat ur, för han ser inte nyktert på kungahuset och dess apanage (vad svensken via skatt betalar för att hålla sig med detta levande stycke historia). Och "psykstörningen" syns på två ställen.

Som många läsare säkert noterat kan en människa vara trevlig och belevad på alla sätt och ändå vara i djupet störd i sin psykologi. Fredrik Reinfeldt är, pga hans makt, det värsta exempel bloggen hittat. Hans syn under 90-talet - satt i pränt! - på svenskarna som mentalstörda och "sovande", är redan det ett tecken på en person med allvarlig sinnesrubbning som söker flytta fokus på någon annan. Samma metod har han med framgång använt under flera år vid makten, hans nära faller som furor medan han själv alltid står med blankt ansiktsuttryck och spelar tadelfri. Tonvikt på spelar.

Anders Lindberg har ett psyke som lider av "dissociation", dvs. känslor och intellekt har en tendens att driva bort från varandra så att den mentala bilden inte är fullt så balanserad som Vågen låter antyda. Jag nämnde Reinfeldt just för att också han har Månen i Vågen och att ytan av lugn och harmoni uppenbarligen lurar korttänkta människor som inte kan ta tio steg tillbaka och se den förfärande helhet som Moderaternas stöld från underklassen för att ge till medelklassen och de rika utgör.

Lindberg har också problem med Venus, disponenten till psyket, men också en mer direkt attack från omoralens Mars i förlustens tecken Fiskarna. Det är när Vatten/instinkt böljar mot Luftslottets Våg som vågskålarna hamnar i olag och omdömet tillmäter vissa söker alltför stor vikt.

Han bli, likt Fredrik Reinfeldt, till exempel upprörd varje gång det luktar förlust eller utgifter! 

I botten ligger kanske inte de moraliska skäl Lindberg anför mot kungen utan bara att hovet kostar pengar, punkt. Reinfeldt hetsade för sin del mot den socialdemokratiska staten en kostsam apparat som dessutom (menade han) passiviserade folket och gjorde dem bidragsberoende.

Det är samma ynkliga mentalitet som bara stirrar på pengar i båda fallen, men man har valt olika "djävul" att projicera det onda på. Reinfeldt det socialdemokratiska samhällsbygget och Lindberg kungahuset. 

Pengar (Venus) i Stenbocken är alltså hos Lindberg ett problem eftersom det verkar vara så exceptionellt stora pengar (Drakhuvudet/Rahu = förstoringsglas på Venus i makthavande Stenbocken).

Men Anders Lindberg är här bara en snål och girig människa som är i grunden lurad av Djävulen - han ska inte tror de röster som viskar i huvudet på honom när hans sinne driver i riktning mot monarkin. (Jag säger driver, för en Måne i Luft under attack från Mars i Vatten är stirrig och benägen till avvikelser från Vägen.) 

Se vem som disponerar över monetära Venus i Stenbocken: det är Saturnus på nästan rak linje med Gycklaren Algol, en djupt oseriös fabrikör av inbilskhet och ibland ren illvilja. Den poserar för poserandes skull, Djävulens glitter är helt ihåligt. "Pengar är roten till allt ont" - och antikens astrologer ritade in denna skönhetsfläck i just pengarnas och det materiella förfogandets tecken Oxen.

Anders Lindberg för således en omdömeslös kamp mot väderkvarnar när han ger sig på kungahuset, han drivs av Den Hånfulle men tror han tjänar en god sak. "Dissociationen" mellan Vatten och Luft leder honom förrädiskt att blunda för sin allra djupaste motvilja mot hovet - det faktum att han "tvingas" betala pengar för en symbol han inte vill ha. Han söker efter legitima skäl att angripa kungen. Men han blir i vissa lägen bara en liten självisk snåljåp. Detta måste vara något han övertagit från sin mor eller barndomshem (Månen) och inte ens fyrtio år gammal lyckats få medveten distans till. Han agerar i blindo, styrd av det undermedvetnas mönster.

Därför är det här horoskopet till del ganska tragiskt, för noblessen i den här årgången av Skytten är inte att ta miste på. Solen och Jupiter tecknar intelligens och en vilja till förändring och vidgade horisonter.

Men barlasten... Månen i luftslottskonstruktionernas Våg tyngs ner av martyrrollen (Mars i Fiskarna) och demoniseringen av den besuttna överheten ger ibland betänkliga problem med att sätta rätt tonvikt på rätt ställe. 

Och så ser Lindberg tydligt Djävulen i vitögat ena dagen, när han skriver om hur Moderater finns bakom de svenska skandalföretag som tagit över vården av landets gamla människor, bara för att nästa dag använda samma emfas på en ren petitess, kungens mänskligt naturliga ovilja att ha murvlar och skitstövlar gräva upp gamla ungdomssynder. 

Lindberg faller därför plötsligt ner och blir inget bättre än en dum drevjournalist. Vad ska man ha den "Tredje statsmakten" till när de vid närmare granskning bara är en yrkesgrupp drivna av sina personliga demoner? Inlägget om denna tredje statsmakt kan vara ett av bloggens viktigare, åtminstone vad gäller förhållandena i detta bakvatten som kallas Sverige.

*****

Anmärkning. 

Jag har noterat några födslar från senare året 1972 som varit sjukligt snåla (och jag menar absorberat fixerade att minimera kostnader), särskilt när ytterligare planeter hopat sig runt Satans huvud/Saturnus i Oxen eller stått i opposition från Skorpionens tecken. 

Se i sammanhanget horoskopet för lönepressarorganisationen Svenskt Näringsliv - varje arbetande svensks naturliga fiende och den grupp som i lönndom betalar Moderaterna för att muta den dumma svensken att rösta fram en politik som gör honom helt rättslös under det tomma mantrat "valfrihet". 

Först chockhöjdes fackavgifterna och lurade den småsnåla svensken att släppa sitt enda skydd mot lönepressarorganisationens och Moderaternas nästa steg i planen: göra individen till en liten oskyddad atom i ett hav av "privatistiskt" osammanhang. 

Med facket undanröjt kunde nu arbetsgivaren börja kräva mer och mer av den isolerade och sårbara individen. Obetald övertid, sämre bemanning på företagen... Ramlade den nymornade "privatisten" ner i underklassen var det helt hans eget fel enligt Moderat doktrin, för i deras lögn (en svensk version av amerikanska drömmen) existerar bara "individen", den omgivande miljön och djupare systemproblem gömdes undan i högermänniskans egocentriska och förenklade verklighetsbeskrivning. Och så obildad och fördummad av femton års tv-zappande och slösurfande på nätet hade nu svenska folket blivit, att lögnen fungerade. 

Ska svensken någonsin mer utveckla M E D V E T A N D E ?______
1. James Braha - The Art and Practice of Ancient Hindu Astrology (2001)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.