Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 3 december 2011

Anders Lettströms affärsmannahoroskop


Bild: Nyheter24


AB:s drev mot kungahuset blossar upp igen (minns sommarens kampanj för att sälja fler lösnummer medan Mars och Jupiter i Väduren pressade detta, kungens eget födelsetecken). 

Nya uppgiften är att kungens vän Anders Lettström skulle ha berättat att han ämnade kontakta kriminella element för att få en dementi av potentiellt graverande uppgifter.

Att Lettströms himmel uppvisar en närig affärsmans mentalitet är uppenbart, här finns flera klassiska indikationer som tillsammans pekar mot en som vill berika sig och har förmågan att göra så.
Den äldsta bevarade skildringen av Kräftans karaktär (från första århundradet) kan tyckas dyster läsning. En opportunistisk girigbuk. Men astrologen Manilius tar här bara upp en enda sida och ett tecken har nu olika uttryck - och därtill goda och dåliga tagningar av samma grundmönster. Även om man tycker om att tjäna pengar, att det i sig ger en kick i livet, finns det olika sätt att göra vinst på sin verksamhet, ärbara eller fula. 

Det finns kräk bland Kräftans barn och de som är normala. Hjältar i tecknet hittar man bara i deras inre fantasi eller i de fall då tecknets "beskyddarinstinkt" slår till och krabban håller i barnet som just tar ett steg utför stupet.

Det är troligen från krabbans starka kniptänger vi fått sinnebilden av modern som håller spädbarnet intill barmen med sina båda händer. Den instinktiva naturens grabbande instinkt har här överförts och tolkats som moderlighet eller beskyddarinstinkt. Kräftan kan på ett sätt reduceras ner till denna absurditet: den klänger fast och håller i. Men konsten att släppa taget ingår inte i detta tecken! Det är tur att ett horoskop är sammansatt av flera "mekanismer".

Givet Kräftans tydliga roll på Lettströms himmel är det säkert den tendensen vi sett här: viljan att skydda de av sitt eget blod, de allra närmaste. Problemet är som synes att det är monstruöst dåliga planeter i Kräftan: den lilla illgärningsmannen Mars i sitt fallna läge tillsammans med den stora illgärningsmannen Saturnus. Sådana beskyddare klarar man sig kanske bättre utan!

Dygnet börjar med Månen/sinnelaget i Lejonet men jag röstar för en födelse på förmiddagen eller senare eftersom Månen i Jungfrun visat sig så tydlig bland t.ex. Moderata politiker och lämpar sig mycket väl för affärsmän och människor som räknar på pengar och själva åtrår standardförbättringar. Jungfrun är ett profitörens tecken och överbetoningen på kriminalitet hos den här Månen visar att affärsmannen bara är ett steg från fifflaren. Har man väl börjat fantisera om vinster är man redan på mänsklighetens sluttande plan.

Dessutom skulle en Måne i Jungfrun ge en perfekt fullmåne, vilket stämmer bra med den här överspända situationen Lettström hamnar i. Den enda kriminella kvinna jag någonsin ställt horoskop för (utöver material hämtat från pressen), hade den här fullmånen.

Att Jupiter står stark och progressiv och förfogar över den solära halvan av fullmånen bara understryker den oroliga, framåtdrivande tendensen hos personen. Eld och Vatten - sensationalism. Ja, rubriker har han fått sent i livet, men inga behagliga sådana.

Den lilla slutna kretsens Kräfta ser verkligen ful ut i horoskopet! Att en Måne i Jungfrun drabbas av denna dubbelfula attack från näriga Kräftan sätter, tyvärr, hans moral och förmåga till sanning i fråga. Så här ser de ut, t.o.m. stora affärsmän!

Och kärlekens (och pengarnas) Venus i Väduren är en korttänkt och egoistisk syn på relationer mellan människor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.