Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 6 oktober 2011

Klein förklenar, Skytte prickskjuter

Det är synd att inte Göran Skytte är religionshistoriskt påläst och känner sin nyfunna kristendoms äkta ursprung som en judisk rörelse som idkade egendomsgemenskap, dvs. "vänstertänk". Dess anda var helt oförenlig med den mögliga privatföretagarkapitalism dagens självförljugna kristenhet hyllar. Synd, för i sak har han rätt om att ävenledes nyblivna kristna Helle Klein är ute och flaxar väl mycket med armarna i sina svepande åthävor mot Mats Odell (Expr). 

Faktum var att jag tyckte Humanisterna hade rätt när Klein på grund av för mycket instinkt och för lite intellekt hamnade i blåsväder om deras tidning Sans också (det handlade om slöjor...), men då Humanisterna är barnen Gud glömde eftersom de valt att glömma honom, kommenterade jag inte den saken.

Men här måste Helle Kleins besynnerliga horoskop synas. Det, och hennes intellektuella "stil", formligen skriker av det intelligenssänkande dissociationssyndromet trots att det tekniskt sätt inte är akut. Det vill säga, ingen planet i endera elementet attackerar en planet i det andra elementet och sätter igång den naturliga ömsesidiga bortstötningen mellan Luft och Vatten, som kan leda till en så besynnerlig hantering med sanningen.

Sanning är ett ord dagens sekulära människor inte ens förstår längre eftersom de lever en livslögn ända tills dess de somnar in om kvällen och låter själen få drömma fritt i sin egen dimension. Häromnatten drömde jag t.ex. att tyget på ett par helt nyinköpta blå jeans sprack upp rejält någonstans ovanför knäet. 

I drömmen upprördes jag över att byxorna höll så låg kvalitet. Påföljande dag ramlade en bok från Amazon.com in genom brevinkastet, rejält skadad av den långa frakten. Det var vetenskapsfilosofen och katoliken Wolfgang Smiths "Christian Gnosis" och bokens pärmar var blå, precis som de förstörda byxorna i nattens dröm!

Sedan när den sekulära människan vaknar, är hon genast tillbaka i Lögnens värld igen och hon slår genast ifrån sig eventuella minnesrester av en dröm, utan att förstå att hon gjort sig till en främling för sig själv. Hon dissocierar sig från frågor som uppstår när drömmarna är så nära sanndrömmar man kan komma men väljer att byta ut en detalj. Detta är själens sätt att söka tala till det avskurna egot (syndens frukt är egot), ett försök att inleda vägen hem till självkännedom.

Helle Kleins horoskop omvittnar samma brist i förmågan (viljan?) att integrera världarna med varandra, att adekvat översätta eller transponera den ena världens påbud till den motsvarande typer av aktivitet i den andra:


Två indirekta förekomster av dissociationssyndromet
(känslor och tankar spretar åt olika håll)

Jag förargade många homosexuella i inlägget förra julen om en svensk sångare som "läckte" kvinnoförakt genom sitt ärende, att håna kristendomen (som hämnd för att rörelsen och religionen i sin ursprungliga form inte tolererade sodomi). Denne Rickard Söderberg har ett horoskop vagt besläktat med Helle Kleins och samma kritik mot intellektuellt hafs gäller för båda.

När jag sedan använde Söderbergs himmel för frågan, "med det här läckaget från Platons irrationella, blott av naturen givna, själ kan man väl rimligen inte högprestera intellektuellt?" och studerade 187 Nobelprisbelönta snillen i fysik/matematik bekräftades "dissociationssyndromet". Långt färre snillen än det förväntade snittet var födda när instinkt och intellekt slirade mot varandra. 

Detta var en av bloggens stora ögonblick, en reell indikation om att astrologin faktiskt är en fungerande vetenskap trots att dess geocentriska världsbild förkastats. Det är tråkigt för det halsstarriga HBT-folket - i regel ateistiska hedonister - att behöva visa att de faktiskt saknar intelligens och är offer för blödande, traumatiserade själar, vilka troligen bytt kön mellan liven. Homosexualiteten förklaras kanske bäst som tillväxtvåndor hos omogna själar. Ge dem här ett dussin återbesök till på jorden och sen har de fattat grejen. Saker förändras, även kroppen - så "live up to it"!

Kristendomen, urholkad och korrumperad inom bara några hundra år, förbjöd förstås själavandringen på ett medeltida kyrkomöte. Begripligen. De fick inte ihop dogmen om Jesus ställföreträdande offerdöd för att lyfta "vår synd" från oss med reinkarnationen som gör varje individ enskild ansvarig för sin historia och varje kollektiv eller idé också ansvarig för sin framfart genom tid och rum.

Faktum är att den levande varelsen ÄR en idé, en levande intelligent idé eller "form", vilket platonismen alltid hävdat. Några få klipska tänkare inom katolicismen har haft grepp om det antika kulturarvet, men med Martin Luther gick allt totalt överstyr. Det är bristen på bildning som får Helle Klein att göra bort sig så ofta. Och hennes och Jonas Gardells homoliberala kristendom ÄR ett en korruption av den ursprungliga kristendomen. Bara syndare skulle komma på tanken att sataniskt spegelvända sanningen och förklara lidelse och därtill perverterad lidelse för att vara ledstjärnan. 

De få som bryr sig om ämnet i Sverige är alla helt ur stånd att förstå den kloka och nyanserad hållningen hos t.ex. Katolska kyrkan, den som konstaterar att själens natur nu är skapt som den är och en homosexuell böjelse i sig inte är en synd - sedan kyrkan förnekat reinkarnationen för att istället hävda att Gud skapar en ny själ för varje enskild barn, skulle det just se ut om Gud först skapar homosexuella själar och genast dömer ut dem som syndiga, misslyckade, förfelade produkter! 

Katolska kyrkan väljer därför att understryka att korrupta böjelser finns inom alla, attraktion till sitt eget kön är bara en variant, och synd uppstår först när man agerar på tendensen, första när man bedriver hor.

Med detta har, tycker jag, Katolska kyrkan bevarat en gnutta värdighet och framför allt humanitet. Den verkliga förklaringen till synden har de redan avhändat sig eftersom den kristna teologin eliminerat en integral del, läran om själens preexistens och gradvisa återerinrande sig sin gudomliga natur genom många liv.

Skytte ser med rätta den generande avart Svenska kyrkan kommit att bli, en ohelig allians mellan socialrealism, queertänkande och en hoper andra sjukdomar som tillhör den materialistiska och sekulära västvärlden. Som skyddad verkstad för alla dem som inte hittar någon hemvist i materialismen döda era må den tjäna en funktion, men Svenska kyrkan representerar inte alls den ursprungliga kristendomen. 

Jesus var inte tandlös och analfabet som Jonas Gardell vill ha honom, han beskrivs som högläsande ur Tora och tilltalas Rabbi (lärare) av sin omgivning. Så här långt är de självförljugna fallna själarna redo att gå för att berättiga och "friskförklara" sin urspårning. Allt det här ser troligen Göran Skytte. Det enda han inte förstår är att han är lika skyldig själv, som skyltar med titeln "egenföretagare". Detta är inte kristet. Sann kristendom består i att göra uppror mot Satans välde. 

Satan kan visa sig som ockupationsmakten Rom som stal judarnas rike, Satan kan visa sig som det rovkapitalistiska systemet som nu dragit ner USA och Sverige (under Göran Persson och Fredrik Reinfeldt) i ett själviskt och snävt perspektiv. Ett systemskift är på väg i väst, och bäva månde den falska kristna högern. De vet att de aldrig någonsin följt Mästarens bud, att älska varandra. Då skulle de inte acceptera ett ont ekonomiskt system som bygger på egocentrisk konkurrens, människor emellan. Kooperation ger alltid bättre resultat, det visade de första kristna, på den tiden kända som "Ljusets barn", "De Fattiga" eller - i den grekisk-romerska historieskrivningen som "Esséerna".

Det är nu inte var man eller kvinna givet att bortse från egots begär, precis som de homosexuella är mänskligheten som art ett tillhåll för smutsiga, fallna varelse, smådjävlar som i dagsläget inte platsar på de gudomliga planeterna för att tala lite indisk kosmologi.

*****

Anm. Normalt skulle en Sol med Jupiter i Luft etiketteras "intelligens". Men likt Fredrik Reinfeldts horoskop (Sol i Vatten, Måne i Luft) tycks Ljusen, på varsin sida av den här svåra "översättningszonen", hamna i lägen där de inte vet vad som är sant och vad som är falskt. Reinfeldt ljuger och mörkar avsiktligt, det har det kommit flera avslöjanden om.

Eftersom Sverige lever i lögn passerar tyvärr dessa oerhörda skandaler med en axelryckning. Klein har istället Sol i Luft men Måne i Vatten. Här tycks effekten bli en annan. Hon "besmetar" andra med falska etiketter som Skytte säger. Bland den här bloggens etiketter är det faktiskt desinformationen, en variant av osynken mellan Luft och Vatten, som också här passar bäst. Det är alltid tråkigt när en Guds tjänare ägnar sig åt Lögnen och det som borde varit intelligens (Solen + religionens Jupiter) blir pga horoskopets komplexitet en perverterad intelligens.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.