Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 oktober 2011

Mer om SvD:s satir och Döden

Den som förmår följa astrologins sublima system av symboliska markörer där inte sällan "de dolda sambanden är de viktiga" (Herakleitos) och som fascinerades av att en så briljant stilist och bildmakare som SvD:s ledarskribent Linder drivs av en så simpel ande, bör veta att inte heller den här bloggaren är vid vägs ände än.

Astrologin är ett oslagbart verktyg för självkännedom (och kanske t.o.m. en impuls till moralisk och ideologisk uppryckning), och jag har bistert kontemplerat de tillkortakommanden som tecknades på den egna födelsehimmelen. 

Som jag sade i senaste Linder-inlägget är Saturnus alltid vårt slutmål, och då inte bara i den uppenbara meningen Liemannen - det faktum att Saturnus kommer att skörda oss och skilja agnen från vetet, kroppen från den essens vi lyckats forma under ett liv på jorden.

Undertecknad brottas t.ex. med följande intrikata motivkombination i frågan om de yttersta frågorna, om vad som gör ett liv på jorden meningsfullt. Det kan genast sägas att det inte är handlar om Linders irrationella själ och dess själviska tro att den har rätt att berika sig själv på alla andra människors bekostnad. Men det är heller inte något helgonlikt som tecknas i ett slutmål i Skytten men där tecknets herre Jupiter inte hållit jämna steg:Saturnus sjunkande i väster, dess världsligt starkaste läge: "senkomna prestationer", helt i linje med den kinesiska filosofins dictum att, "de bästa kvaliteterna är de som tar längst tid på sig". Kina vördade ålderdomen och visheten. 

Jämför det med landet Sverige på 2000-talet där lagar och regler formuleras så att ungdomen ska löpandebandslussas genom högskolan och snabbast möjligt bli en produktionsenhet. På grund av grundläggande obildning i Sverige har folket till del köpt denna subhumana syn på människan och valt fårskallighetens eget ansikte som sin ledare, Fredrik Reinfeldt - en man som till och med visar hur kallsinnig han är inför människovärdet. Kanske den första inhumana statsminister Sverige någonsin haft. 

Från hans ideologiska vänner i Svenskt Näringsliv hörs samma försök att bryta ner västerlandets mångtusenåriga respekt för människan genom att avfärda högskoleämnet filosofi som "olönsamt". Kvartalsekonomin kräver "JIT"-utbildade ("just in time") löneslavar till Maskinen.

Hör måttstocken Penningen slå ännu en spik i kistan för folket! 

Svensken är nu så degraderad att den här nationen nästan raderats från den verkliga världskartan (inte samma som det hjärnsläpp Moderaternas spinndoktorer ritar och ritar om). 

Men det är exakt Storkapitalets ambition. Inga nationella gränser för Kapitalet, barriärer skapar friktion och friktion reducerar Lönsamheten. 

Ur detta perspektiv ska man lyssna på Reinfeldt och så förstå att folket valt sig en som av nödvändighet måste svika dem, ty han tjänar inte dem som valt honom utan har en annan - hemlighållen - uppdragsgivare!

*****

Vad har då detta med ovanstående utsnitt av undertecknads horoskop att göra?

På ett ytligt plan kan man jämföra Reinfeldts/Moderaternas hemliga bidragsgivare med den i Skorpionen fördolda rikedomens Jupiter - lagens verkställare Saturnus underliggande disponent. Sjunken under västra horisonten - nu i det dödas rike - är det härifrån som Jupiter likväl fortsätter informera gränsdragaren Saturnus i hans starkaste världsliga läge.

Jag ser och känner i min egen kropp gemenheten bakom Moderaternas själviska politik - därför att min egen själ i detta liv valt att smaka min egen beska medicin. Du säljer inte människor i slaveri utan att det kommer tillbaka i ett senare liv!

Ja, jag har i ett tidigare liv varit inte just mycket bättre än de skitar som just nu regerar Sverige och bryter ner både det goda samhället och dess medborgare. Som reducerar allt till små privatistiska öar som kommer att vara borta i det ögonblick vredens Ocean häver sig upp mot den nya egocentrerade svensk som anammat Reinfeldt som sitt paradigm.

Den här typen av svensk har varit på väg under många år... se Nationalhoroskopets Måne i Väduren disponerad från korruptionens åttonde hus. Reinfeldt är bara förkroppsligandet av en lång utveckling. Svenskarna under Jantelagen söker sig mot en "medelklass" som fursteslickar uppåt mot kapitalet och i förskräckelse tittar bort inför de allt flera tiggare och hemlösa som deras livsval framskapat på gator och torg. Går det ens att föreställa sig ett mer korkat och ologiskt folk?

Jag säger inte vad som kommer att ske med Sverige, det är värre än någon kan ana och inbegriper i värsta fall geologiska förändringar... Ja, Moder Jord själv kan involvera sig i länders och hela civilisationers val av ideologi (världsbild). Genom att som Moderaterna ignorera sina medmänniskor för att fylla sina hem med lyx antagoniserar de själva den grund varpå deras hus vilar. Detta är inte för folkflertalet att förstå. (Ett av Moder Jords motmedel mot mänsklig ohyra omnämns i DN och SvD.)

Med detta sagt, visar ovanstående utsnitt av ett horoskop således en människa som predikar en slags universellt giltig sanning (astrologin) från Skyttens tecken men själv inte är riktigt klar med den föregående uppgiften i Skorpionen. 

Vad lär man sig i Skorpionen? Egodöd! 

Lyckligtvis innehåller ibland ett horoskop motbud till ett sådant här veritabelt omen om en hycklare eller falsk profet, och jag får hänvisa till min Sol i det femte solhuset och dess ömsesidiga reception med Venus i tredje kommunikationshuset. Förutan den indikationen ligger ett bedövande dåligt omen över alla dem som föddes under den tid Jupiter i Skorpionen visade sig vara omogen den enastående insikt i den andliga världen som Saturnus i Skytten tecknar. 

Slutmålet finns där - Saturnus som själens form badande i synliggörandets Eld - men bara för dem som klarar utmaningen som tecknas av Jupiter i Skorpionen. Vågar du växa dig in i Mörkret och gå mot din egen död? Utan det modet saknar du seriositet och blir ännu en av den här mörka tidsålderns många stereotypa klichérapare. Icke-egentliga skuggexistenser, som Heidegger korrekt beskrev det förfelade livsödet.SvD:s satiriska fulländning

Läser P.J. Anders Linders nu dygnsgamla söndagskrönika i SvD och slås av vilket lustmord på Håkan Juholt det är, från början till slut. Linder frammanar bilder menade att förlöljiga Juholt genom att locka till skratt. Ja, Monty Python-sketchen med den ettrige riddaren - en smart omarbetning av Don Quixote och hans kamp mot väderkvarnarna (män som Linder) - kan få vem som helst i rätt ålder att dra på smilbanden.

Lika lite sysslar Linder med verkligheten - för det är inte hans avsikt - när han ser Juholt blanda en cocktail bestående av statlighet, reglering och skäll på regeringen eller när han frammanar bilden av en borgerligt instiftad Juholtaffär som tvingat offret att enbart tala in mot den egna gruppen. 

Bortsett från sistnämnda sladd i den egna träcket har Linder verkligen förmågan att frammana förminskande bilder, och jag tycker synd om de läsare som inte ser att det är en litterär fabrikation som har en uppdragsgivare och ett syfte. Själv blir jag alltid berörd av väl hopsnickrad text och köper ofta ytan under flera minuter innan maskineriet snurrar i gång med frågan, "Men vänta nu..."

[Carter_Charles_age61.jpg]Den fascinerande engelsmannen Charles Carter, föddes 1887 till en välbeställd familj, och där kunde sagan ha slutat. Han var redan på god väg att bli överrättsadvokat (barrister) när hans blick fastnade på ämnet astrologi och där beseglades hans öde.

Istället för att bli en slipad advokat blev Carter Englands mest skarptänkte astrolog under gott och väl ett halvt århundrade. Till hans märkliga författarskap hör undersökningar i "olyckornas astrologi" och den beska och humoristiska "An Encylopaedia of Psychological Astrology", en onådig blick på den dåraktiga mänsklighetens många självförvållade mentala krämpor. (Andra inlägg om Carter.)

Att han förefaller ha resonerat utifrån grundprinciper snarare än empiriskt material är enda förklaringen till att hans domslut klingar helt perfekt. Han använde nämligen den tropiska zodiaken som är nästan ett helt tecken skev jämfört med den korrekt tänkta sideriska (som tar hänsyn till vårdagjämningens precession).

För att förstå hur väl Carter såg det Platon kallade "formerna" behöver man bara gå till Linder, SvD:s chefpropagandist, och notera den babylonisk-indiska zodiakens sinnelag/Månen i Skytten, disponerad av Skytthärskaren Jupiter i konceptuella Vattumannen. Eld baserad på Luft således, en kombination jag tidigt i bloggens historia retade några med att ge ensamrätt på "kreativitet". Men Jord och Vatten kan tyvärr inte ärva himmelriket, och det är där man ska samla sina skatter och inte på jorden.

Enligt västerländsk zodiak flyttar Linders sinnelag till Stenbocken och blir en smula torftig och legalistisk, låt vara välstrukturerad. Vattumannen förblir aktiverad, men nu inte av den burleska och frimodiga Jupiter utan av surmulna och korrekta Saturnus.

Men se här hur Carters analys av Linder enligt den ursprungliga zodiaken stämmer på pricken när det gäller sinnelaget/Månen:
[Kombinationen] Skytten/Vattumannen producerar två notabla exempel - Charles Dickens och Lewis Carroll. I sig skulle man från de här två tecknen förvänta sig en rätt satirisk syn på den mänskliga naturen.  Det är intressant (låt vara något utanför vårt ämne här) att notera hur Skyttens koppling till resande dyker upp i "Alice" och i flera av Dickens verk, t.ex. "Pickwick Papers". Det är exakt den typ av tecken-dualitet från vilken man kan förvänta sig klipska skämt och sketcher av den mänskliga naturen. 

Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1948, s.102)

Ett gott skratt på Juholts bekostnad i all ära men låt oss då granska Linders bevekelsegrunder. Vem är hans herre och uppdragsgivare? Vad motiverar honom till denna nidbild av en politisk ledare - därtill en bild till stora delar producerad utifrån den fabrikation högern själv givit upphov till?

Fredrik Reinfeldt är nog så intressant att undersöka som en patologisk one trick pony och en klantig lögnare dessutom - begåvade människor har så många års vision, framåt och bakåt, att man klarar ljuga oupptäckt. Reinfeldt dabbar sig hela tiden!

Vad säger det om svenska folkets fortsatta tillit till honom? Ett desperat klamrande vid åtminstone något som utger sig för att vara en ledare i tider då socialdemokratin söker omorganisera sig efter den ärligt talat mindre lyckade utnämningen av Sahlin. Hon var ingen match för Reinfeldts bedrägliga sinne och retorik, men Juholt, han har fått borgarna att sätta desserten i halsen. Det är därför t.o.m. betydande stilister som Linder ser sig tvungna att ge sig in i gyttjebrottningen.

För svaret på frågorna ovan är: gyttja. Det är dyn som är Linders bevekelsegrund och källa till motivation.


Sinnelaget i pigga Skytten har noterats, och dess disciplinerade och maximala utnyttjande genom Jupiter i Vattumannen. Faktiskt, 1962 skapade extrema ideologer - det var också Kubakrisens år, och gasartade Jupiter är planeten som expanderar och skapar bubblor, fyller upp - här det intellektuella luftrummet - tills allt antingen spricker för att gränsdragaren Saturnus inte klarar att hantera situationen, eller den yttre gränsen gör sig förmärkt.

Juholt delar födelseår med Linder och jag har mött en och annan socialdemokrat av denna årgång, vidunderligt korkade och antiintellektuella. Floskelmaskiner. Grunddraget för 1962 är alltså ideologisk extremism, men ovanpå denna inflexibla bottensats kan man sedan fernissa slutprodukten med flera ytterligare lager. (Jfr Sveriges nationalhoroskop med Jupiter i Vattumannen.)

Och det är här, bakom Luft-Jupiters uppblåsta åsiktsvärld, i Saturnus, vi hittar den yttersta uppdragsgivaren och skälet till att Linder förspiller en perfekt författarkarriär på menlösheter i den borgerliga pressen.

Saturnus står i negativt hemmatecken i Jordelementet, den är ur jordbornas perspektiv sjuk genom kombinationen med avhuggna eller själv bestraffande Draksvansen. Eftersom mittöver det giriga Drakhuvudet lever rullan i de outsläckliga begärens Vattentecken Kräftan och här också vistas penningens Venus, växer för den vise snart ett himmelskt omen fram. Linders verkliga arbetsgivare är inte borgerligheten som sådan, utan dessa pseudointellektuella varelsers besatthet!

De drivs av hungern efter penningar och gränslöst komfort och lyx åt det egna hemmet (Kräftan) - de som mini-Saddam Husseins i sin strävan att skapa det perfekta palatset, var och en åt sig själv och inget intresse alls för den omgivande samhällsstrukturen. Men zodiakens eviga "kärring", Kräftan, fruktar en enda figur och det är den patriarkala fursten eller kejsaren, Saturnus - han som drar gränser för privathushållets konsumtion och begär.

Linders verkliga uppdragsgivare är således den han fruktar mest: Saturnus som satsar på regleringar och staten!

Se hur påver och ynklig den här människan plötsligt blir: han är den räddhågsna monetära Venus-Kräftan i all dess perversa och naturvidriga hunger (Rahu/Drakhuvudet). Hela hans intellektuella konception (Jupiter i Vattumannen) vilket hans sinne så grafiskt förmår meddela, är fixerat vid den här gyttjiga underklassmänniskans kamp för det egna hemmets ohållbara privilegier, sett ur den Saturnus perspektiv som Linder ser som sin livsuppgift att halshugga (Draksvansen).

Så väl han matchar horoskopet för en annan av Sveriges värsta kärringar, Sol-Kräftan Reinfeldt! Här har vi vad Herakleitos, den store filosofen, kallade de fasansfulla "vätskande själarna", de sjuka organiska varelserna som är som svampar och parasiter i samhället. ("Vatten är döden för en själ.")

Vi har mött dem i deras uppenbara form genom missbrukare som Whitney Houston, Plura, Warren Beatty och genom många andra typiska Vattenhoroskop. Linder är innerst inne av samma skrot och korn, men för att se det måste man först skrapa bort fernissan av kreativ satiriker.

*****

Med Chandra lagna-metoden som ser psyket (Månen) som den yttersta verkligheten hittar vi det perversa monetära begärets Kräfta (jfr Annika Falkengrens Måne och Drakhuvudet i Kräftan) i dess kamp mot spartanska Stenbocken placera sig längsmed den sataniska axeln som inte bara kan ses mellan Oxen och Skorpionen (Jord+Vatten), utan också deras hus, andra finanshuset och åttonde korruptionshuset.

Här befinner sig Linders perversa begärsnatur Kräftan i korruptionens hus. Hans synder här och nu i Sverige kommer troligen inte att hinna manifesteras i detta liv. Det blir i hans återfödelse i ett annat liv, kanske ett annat land, kanske som lytt, kanske som utfattig som den pågående korruptionen kommer att kunna beskådas. Hur Linder kommer att hötta sin näve mot de besuttna och förbanna dem för deras själviska politik, en ren styggelse inför den kosmiska morallagen.

Att vi redan i detta horoskop ser Linders framtid, öppnar för det ständiga problemet om världen i rum och tid är en predeterminerad show, vars manus låg färdigskrivet redan ögonblicket före Big Bang. Hela universum som "dåligt karma" efterlämnat från ett annat universum, en annan Linder...


Se även föregående inlägg om Linders på ytan så fascinerande horoskop.PS. Saturnus är alltid vårt telos, vårt yttersta mål. I det här fallet är symboliken både entydig och tacksam eftersom Saturnus stod i härskarläge och därmed i negativ och död Jord kortsluter kedjan av sinnelagets disponenter. "Av jord är du kommen."

Detta sinne är inte gudomligt trots att det bländar på jorden. Det kommer inte att få gå in i himmelen då det som sin yttersta uppdragsgivare har "denna världens herre" - i antikt bibliskt språkbruk Djävulen själv.

Saturnus i Jord är något helt annat än Saturnus i Luft, dess essentiella och rena natur. Saturnus i Jord tyder också på att själar har en lång och negativ skuld att betala av. Det här är inte första gången Linder valt fel uppsättning värderingar under ett jordeliv. Till sist blir det som en habituering, denna materialism.Överkurs.

Så Linder, den egoistiska kapitalisten är en ideologisk extremist, men så även Juholt? Har då Linder inte i sak rätt, även om han glömmer se sig själv i sanningsspegeln?

Nej. Juholts födelse innehåller inte den generande och helt irrationella instinkt att berika bara det egna hemmet som vi ser hos Linder. Det borde ha varit mot Linders Venus/Demon i Kräftan pressens drev skulle ha gått, inte mot Juholt som bara fyllde i en taffligt utformad blankett. Juholt må tillhöra året 1962 där den materiella basen är viktig (Saturnus i Jord), men han har inte Linders måttlösa krav på att själv må bra på det gemensammas bekostnad. Därför är Linder på väg ner i helvetet och Juholt en stigande Sol.


Dubbel överkurs.

Notera ansvarsplaneten Saturnus som är den springande punkten här. Linder söker smita samhällsansvaret för att det där på hans privata hus (Kräftan) i all dess perspektivlösa omåttlighet. Juholt har inte det problemet.

Se nu gransknigarna av 50-talet (m)-politiker och lika många (s)-politiker och notera hur de, som grupp betraktat, skiljer sig åt. Varför finns det inga Stenbockar (Saturnus) - ansvarstagandets tecken bland Moderaterna? Varför är samma tecken överrepresenterat bland (s)-politiker?

Är det vi ser här, synliggjord genom astrologin, helt enkelt sanningen att högern är sämre människor, själviska och privatistiska?

Borde Linder kanske ta sig en ny funderare över vad några av ingredienserna i "Juholts cocktail" egentligen står för? Då slipper han kanske det stundande helvetesstraffet i en usel återfödelse...


söndag 30 oktober 2011

Socialdemokratiska partistyrelsen

Nu ska (s) partistyrelse utsättas för samma granskning som för Nya Moderaternas del slutade med allvarliga frågetecken om gruppens kompetens och verklighetskontakt. Läs om behövligt det inlägget först.

Här ska bara sägas att i termer av den indiska läran om tre kvaliteterna dominerade Mörkret betänkligt över Ljuset, vilket är precis vad man kunde förvänta av ett parti som aldrig stått på de breda folklagrens sida, men på sistone via falsk PR sökt framstå som medelklassens parti.

Ja, de har till och med haft fräckheten att kalla sig "arbetarparti". Vilken blåsning för de obildade och korttänkta svenskar som för en liten slant mer i månaden lät detta hatiska parti riva ner hela det utmärkt fungerande svenska välfärdssamhället på bara några år.

 Socialdemokraternas partistyrelse 2011-2012
Soltecken
Måntecken
Urban Ahlin Vågen Vattumannen
Phia Andersson Skytten Tvillingarna
Erik Bergkvist Väduren Väduren
Carina Blank Skorpionen Skytten
Hans Ekström Väduren Lejonet
Marie Granlund Lejonet Vattumannen
Monica Haider Kräftan Skytten
Lena Hallengren Skytten Skytten
Jörgen Hellman Kräftan Stenbocken
Hans Hoff Fiskarna Jungfrun
Berit Högman Kräftan Kräftan
Anders Johansson Jungfrun Tvillingarna
Mats Johansson ---- ----
Morgan Johansson Väduren Lejonet
Roger Johansson ? Stenbocken Oxen
Ylva Johansson Vattumannen Stenbocken (?)
Jonas Karlsson Fiskarna Vattumannen
Anders Lago Vågen Jungfrun
Ingrid Lennerwald Jungfrun Tvillingarna
Anna-Carin Magnusson Skorpionen Skytten
Ella Niia Tvillingarna Fiskarna
Pia Nilsson Fiskarna Stenbocken
Mariam O Sherifay Skorpionen Kräftan
Janne Rudén Skorpionen Vågen
Margareta Widén-Berggrren Väduren Skorpionen
Karin Åström Tvillingarna Jungfrun


(S)-partistyrelse är mer månghövdad än den för (m), drygt dubbelt så stor men likväl naturligtvis alltför liten för att eventuella särdrag ska vara statistiskt säkra. Vi använder här inte materialistens eller empirikerns kvantitativa öga, utan det psykologiska ögat som ser Livets intelligenta tilltal och antydningar i de resultat vi får.

Av de 26 namnen utgår ett för vilket jag inte lyckades hitta någon födelsedag. Ylva Johanssons Måne kan nästan lika gärna ligga i Vattumannens tecken (efter 13.00) men den får stå kvar i Stenbocken. Till sist ett litet frågetecken för Roger Johansson - jag är nästan säker på att det här är rätt person, men inte helt.

De fyra elementen visar en egenhet på solsidan (handlingslivet, livsuppdraget)  - det materialistiska Jordelementet med tre placeringar är klent representerat jämfört med t.ex. Vattens tio placeringar. Snittet är 6,25 och Vattnet var statistiskt överrepresenterat redan vid 9 politiker. Men åter, det är alldeles för lite data att tala i dessa termer.

På månsidan inget att rapportera. Med undantag av Ylva Johansson var alla Månar som bytte tecken under dygnet rätt "säkra", dvs. de skiftade tecken så tidigt på morgonen eller sent på kvällen att nästan hela dygnet gick i det tecken som angivits i förekommande fall. Det var bara några stycken.

Men det spännande är här om de tre kvaliteterna (de tre gunas) ser annorlunda ut än hos de naturliga motståndarna, mörkermännen Moderaterna som är så onda att de inte ens släpper in något ljus över vem som finansierar deras politik.


Partistyrelsens fördelning på
de tre medvetandekvaliteterna

Solen Månen
Rajas (lidelse) 10 7
Tamas (mörker) 6 7
Sattva (ljus) 9 11


Där åtta av tolv Moderater hade sinnelaget i Mörkrets kvalitet, dubbelt så många som förväntat snitt och "statistiskt signifikant", och både det solära handlingslivet och lunära instinktslivet ömkansvärt befriat från viljan till Ljus, intelligens och en korrekt, verklighetsanpassad politik, där uppvisar socialdemokraterna ingen sådan bisarr brist på verklighetsförankring som grupp betraktat. Enligt ett synsätt är idealet att alla tre kvaliteterna ska ha balans. Å andra sidan är den indiska traditionen entydig: Ljus är medvetenhet, Mörkret obetänksam slentrian, dvs i praktiken medvetslöst robotbeteende!

Att de tre gunas måste tolkas olika beroende på historisk situation är helt klart. För en del upplevs Mörkret som stabilitet. "Ignorance is bliss" - jämför med Moderaternas historieförfalskning nyligen. Ljuset är å andra sidan sanningen och den kan vara alltför smärtsam vilket den här bloggaren fått erfara med storkorset i Sattva guna och svartlistning från båda de borgerliga tidningarna DN och Aftonbladet.

Men det är ändå notabelt att det är Moderaternas forte - att mörka och ljuga - som är den minst representerade kvaliteten inom socialdemokratin och att sinnelaget i Ljusets kvalitet faktiskt dominerar med "en poäng" över de lidelsefulla handlingsliven (Solarna)!

Således bekräftar denna studie på ett vagt sätt att det faktiskt är två helt olika andor som driver dessa dominanta svenska partier. Och det behövs bara lågstadieutbildning för att se vilka som är "de goda" i svensk politik. Värt att tänka på inför den massiva smutskastning och skevt vinklade artiklar den borgerliga pressen hänger sig åt!


Linderborg & Överklassen

AB:s Åsa Linderborg dras motvilligt in i det brittiska klassamhället modell tidigt 1900-tal men beundrar tv-seriens skapare, artisten och konservativa politikern Julian Fellowes för hans hantverk.

Ofta är det före detta överklasslynglar - som grovt missbrukat sina privilegier - som i ett efterföljande liv kastas ner i underklassens misär och den hårda vägen omskolar sina själar genom den mer fungerande syntes som uppstår ur tesen och den efterföljande antitesen.

Bildbevis ges här nedan. Linderborgs himmel i inre kretsen blickar ut, och finner sig omringad av Lord Fellowes i den yttre kretsen. 

Hur lika är inte dessa båda horoskop på flera avgörande punkter! Speciellt på det onekliga trycket i de maktorienterade "mörka" tecknen. (Se Moderaternas partistyrelse och dess massiva kollektiva betoning av Tamas guna.)


Klicka för större bild

Men skillnaderna är lika stora. "Gamla pengar" syns förstås genom Fellowes Sol med Saturnus, en tekniskt sett dålig kombination då kreativa Solen (särskilt i härskarläge i Lejonet) kan känna sig hämmad av Saturnus konservatism och långa tradition. [1]

Likaså lär Linderborg och Fellowes ha upplevt den illmarigt grinande Djävulen eller Pan helt olika. Kopplad till Solen i Kvinnans fall, ger t.ex. faderns alkoholism och svek en gestaltning åt den här suspekta fixstjärnan.

I Fellowes fall och sinnelaget (Månen) ger den troligen mer av "full i sjutton" - en rackare inom societeten. Jämför buspojken Charlies Sheens persona i Oxen med Algol (al-Ghul, Rosh Ha-Satan) stigande över horisonten just inom tillåten avvikelse enligt den antika - och generösa - regeln. Enligt denne ansågs stjärnor påverka med en avvikelse upp till 7½ grad._____

1. Saturnus är knepig. Den kan också indikera makalös fattigdom, vilket antyds genom indisk astrologi som väljer den för att signifiera den lägsta arbetarkasten. Men det är väl känt att den också är verksam som den fordrande Arbetsgivaren. För Saturnus och extrem fattigdom, se inlägget Saturnus-Lejonet, kunglighet och reggae.


Homosexualitet som psykologisk konflikt

Medan RFSU sörjer bortgången av den förste dansk som registrerade sig för homosexuellt partnerskap (AB, DN), hittar jag i Axel Axgils horoskop en guldgruva av bekräftelser på snart tre års bloggande om astro-psykologisk symbolik.
Det står mer och mer klart att luftslottsbyggandet i mentala Luftelementet kan blir väldigt egenartat när Vattenelementets omedvetna böjelser går på tvären, dvs. söker kombinera sig med Luft. Irrationalitet och rationalitet är per definition motsatser.

Min teori (och mer än så, dr Ian Stevenson forskade i trettio år i ämnet) är att den homosexuella åkomman beror på ett byte av kroppstyp mellan två liv. I några fall misslyckas övergången och omedvetna minnen av det förra livet påverkar individen så att en individ, fastän i detta liv förpackad i kvinnlig kropp, har ett psyke som alltjämt präglas av föregående manliga liv och därför riktar sin libidinösa Vatten-nivå av psyket mot kvinnor.

Och samma för kvinnor som återföds som män: det inneboende fragmentet av en tidigare kvinna lustar fortfarande efter manliga kroppar i detta liv.

Den här pionjärdansken Axel har hela baletten av välkända störningar från sex- och pillermissbrukaravdelningen. Åsynen av samma Sol i Fiskarna och Måne i Skorpionen som hos Madonnas ex-make, den sexmissbrukande skådespelaren Warren Beatty, leder förstås till en fundering: alla dessa män som skryter över tusentals erövrade kvinnor - vad söker de bevisa egentligen. Att de INTE är bögar? 

Beatty var mycket möjligt kvinna i sitt föregående liv, men kämpar mot sin "forna" instinkt med parodiska resultat. Danske Axel lät helt sitt omedvetna dominera detta liv. Svårt att säga vem som löst den psykiska störningen bäst.

Samtiden förstår inte längre Platons lära om att man kan fungera på olika intelligensnivåer och har därför normaliserat psykisk sjukdom som bättre kunde avhjälpas via djuphypnos. Det är mycket möjligt att en individ skulle kunna påbörja sitt nuvarande liv om han/hon bara fick ett "avslut" på problemet som hänger kvar från ett tidigare jordeliv...

Se tidigare inlägg om Platons vegetativa Vatten-själ i Lena Mellin & Fredrik Reinfeldt - fruktan sitter mellan benen.

*****

Jag har nu också en misstanke om att de många störda religionshatare på Newsmill under hösten 2011 som jag studerade - alla (vad jag minns) med svåra "dissociationer" mellan Luft och Vatten - att alla dessa vara latent eller hemligt homosexuella vare sig de fattat det eller ej. För bakom religionshatet i Sverige verkar oftast ligga samma gamla skäl: den för avvikare förhatliga kristna synen på sexualitet. 

Kristendomen var alltid motståndare till Platons irrationella själ men såg sexualiteten som legitim för fortplantning av släktet. Scenskifte: en helt urspårad västerländsk kultur uppstår som inte längre gör några distinktioner alls, inte längre känner till livets mening. Inte konstigt att människor utan kunskap, utan historia, hatar vad de nu befinner sig flera logiska tankesteg från att alls kunna begripa! Inte ens kristendomen verkar i dag kunna redogöra för den antika världsbild varpå den heterosexuella normativiteten vilar.

Astrologin är dock tidlös och i det här paradigmatiska homohoroskopet påminns man om vad antikens tänkare förstått av naturen. Detta horoskop är djupt dysfunktionellt. Men typiskt danskt.

Mannen delar nämligen danska nationalhoroskopets syndiga Måne i Skorpionen. Nationalhoroskopet har folksjälen disponerad från Mars med Saturnus i Fiskarna/Vatten - bara krampaktigt bindning till sinneskonsumtion i den danska nationalsjälen, en förskräcklig gris. 

I fallet Axel är det mer problematiskt ändå, sinnet - dränkt i omedvetenhetens Vatten - disponeras från en falsk föreställning om den egna identiteten (Solen) genom att Sol-Fisken disponeras från Jupiter i Luft för en dubbel dissociation - både Sol och Måne har havererat in luftslottskonstruktionernas värld.

Det går att precisera analysen av hur Luft och Vatten icke-koopererar mycket längre än så här, men det får räcka med att lyfta fram själva gestalten av en osynk mellan medveten tanke och omedveten drift, om att leva i dubbel självförljugenhet. Horoskopet är som en lasagne av lager där Luft och Vatten upprepade gånger är isolerade från varandra, det grundläggande felet skruvas gång på gång! 

Man kan ana hur mycket mediaskriverier världens första homovigsel fick och hur många lager av skeva föreställningsvärldar som klumpat sig i förståndet på den här individen. För det är ju så att en homosexuell per definition saknar kontakt med sitt inre och bygger sig en ersättningsvärld utifrån och in. I den meningen är han dock inte en värre kålsupare än övriga sekulära konsumister utan bara en mer udda fågelart.

Det kan krävas många liv på jorden för att räta ut en sådan här röra av Vatten och Luft! Eller kanske bara ett. Allt beror på viljan att förstå. Saknas Sattva guna i ett horoskop och Tamas överväger, då kan själen vara fånge en evighet i sina egna attityders fängelse. För som man tänker, sådan blir verkligheten i nästa liv...

Nuri Kino - egenmäktig anti-rojalist

Journalisten Nuri Kino är ett ganska lysande fall av hur zodiaken eller Platons arketyper kan skapa en vettlöst driven psykologi. 

Jag hade glömt vem det var intill AB-artikeln om hot mot honom, men han var ju  författaren bakom det sjaskiga boken om kungen som AB av och till söker realisera ut på reklamplats.

Hur ser man då en störd psykologi på den här himmelen?


Mitt förslag är att problemen börjar redan med de stora byggbitarna - de fyra elementen. Här ses en dominant Mars i Jungfrun, alltid kämpe för sin egen egoistiska sak och inte sällan bara enbart simpla pengar (jfr Fredrik Reinfeldts identiska Mars stigande i öster).

Denna omoralens planet bor i alla, men här infekterar den journalistens eget sinne (Månen) med följden att Jord och Eld låser sig i ett "egenmäktighetssyndrom".  Det pågår bokstavligen smutskastning (jord) mot ett annars så genomlyst sinne i Skytten! Är detta hotet från anonyma källan eller Kinos eget psyke? Troligen både-och.

Mars fortsätter sin smutskastning med brun Jord även mot disponenten till sinnelagets Måne, Jupiter i Väduren. 

Dessa båda onda aspekter blir till beklämmande indikationer på en självrättfärdighet och ynklig psykologisk grundtyp.

Men det är "syndrom" nummer två som ger riktning åt den här störda kämpen: det överbefolkade Vattumannens tecken, monarkins (Lejonet) motståndare!

I ett fall som norske massmördaren Anders Breivik, utspökad på egenhändigt tillverkade "pr-foton" till någon slags adelsman, såg vi en olycklig fullmåne mellan just Kinos "folkliga" Sol i Vattumannen och en extremt störd Måne i rojalistiska Lejonet. Astrologin indikerar ibland extremt komplicerad motivkombinationer som man kan misstänka leder till förvirrade livsöden.

I fallet Kino har vi som sagt en förvirrad överbetoning av Vattumannen, passande nog Sveriges soltecken från den dag det sekulära samhället ytterligare kringskar kungahuset i ny grundlag.

Vi kan betrakta Kino som en störd version av en republikansk hållning. Likt Anders Breivik bedriver han ett sjaskigt arbete under bältet för att tillintetgöra något denna Sol i Vattumannen saknar förmåga att förstå, pga mentala (Månen) tillkortakommanden. 

Notera här hur horoskopets sinne i sig är expansivt i Skytten, men väldigt subjektivistiskt - Månens disponent verkar från egotecknet Väduren. Det är dock vid disponenten till Månens disponent som hela motorn skär ihop, för Vädurens härskare Mars står i grovkorniga Jordelementet som alltid skadar transparensen hos Elden.

Med denna psykiska bas kan inte Vattumannens symbol nå sina högsta och ädlaste gestaltningar.

*****


Bonusspaning

En sökning på Solen i Vattumannen och Månen i Skytten med den senare skadad av attacken från Mars ger följande två av 5.400 sparade fall:

Anais Nin och Peter Gabriel. Den förra, erotisk författarinna, har beskrivits kritiskt av dem som kände henne. En neurotiker som bara spelade ett spel. Gabriel har som bekant varit intagen på mentalsjukhus och brottats med demoner även senare i sitt liv, bl.a. ett tärande kontrollbehov som troligen låg bakom en skilsmässa som traumatiserade honom.

Vi anar därför att den flyktiga Månen i Skytten är ganska sårbar, vilket bekräftas av att några av världshistoriens mest sinnessjuka människor föddes med denna typ av psyke: Adolf Hitler, Kheiu Samphan och Muammar al-Ghaddafi. (Samphan är den mindre kända massmördaren i Kambodja - Pol Pot var inte ensam om det folkmordet.)

Detta kan bara förklaras med att Skytten brassar på - gränslöst! - när detta sinne tycker sig ha fått vittring på ett byte. Som jag sagt tidigare kan Eld och Luft ge extremister och SVT tycks ha anställt sig en sådan.

Aftonbladet, makten & härligheten

Aftonbladets journalister är stukade nu. För några dagar sedan skrev Martin Ezpeleta en desillusionerad krönika om att journalistens roll hotas av Internet där inget annat än snabbkompilerade "just-in-time"-texter duger. Hans krönika innehöll sanna iakttagelser.

Men när Eva Franchell försöker skjuta ansvarsfrågan för journalistdrev ifrån sig på exakt samma sätt som chefredaktören Jan Helin, då går skam på torra land. Mängder av läsare genomskådar Franchells bakvända historieskrivning, att det skulle vara folkvrede som till att börja med startar ett drev som det mot Juholt.

Nu är menigheten så påläst att den vet att det ingalunda förhöll sig så. Drevet kom sig av att Juholt fyllt i otydliga blanketter så väl som man kunde tänkas göra, och att AB fabricerade en story syftande att framkalla moralisk indignation in i det socialdemokratiska folkhemmets innersta vrår. 

Aftonbladet kan således liknas vid en terroristbombare - vissa element sökte spränga partiet inifrån.

Jämför med hur lika plats Moderaten Tobias Billström för några dagar sedan fick i vad som är ett genuint trixande med bostäder för att göra sig miljonklipp. Fastän han beslogs med direkt lögn - eller kanske därför - valde Aftonbladet att tona ner materialet! Som läsarkommentarer i AB säger - vem är det som ger order om sådant här?

Eva Franchell, shoppingkompis med Anna Lindh på morddaggen var enda vittnet till knivhuggen, har som bäst en så blåögd och naiv syn på demokrati (folkstyre) att hon inte längre ser verkligheten för kartriktningen. 

Men som värst tillhör hon faktiskt en diffus socialdemokratisk stockholmsmaffia som är mer blå än röd och som älskar sin shoppingrunda på fina varuhuset NK, vill ha bort kungen, vill ha bort den otäckt radikala och dessutom kulturintresserade Juholt, vill på utomparlamentarisk väg (läs: via tidningsdrev) styra landet. 

Den här dolda grenen är en oerhört obehaglig tendens i Sverige, till skillnad från Nya Moderaterna vars klantighet i lögnens konst nu börjar bli uppenbar för även den mest politiskt ointresserade. Att försöka skriva om sin reaktionära och fascistoida historia fastän partiet i allt väsentligt fortfarande stinker, var droppen!

Franchell har kanhända traumatiserats av mordet på Anna Lindh, hon har lyckats hålla t.o.m. en så harmlös personuppgift som födelsedagen utanför nätet. Jag orkade inte söka längre än den diffusa "Januari 1952" som gavs på www.allabolag.se och där det framgår att Franchell är konsult i den ädla konsten att organisera företag.

Ni vet, den där rundan där man med några års mellanrum sparkar personalen eftersom lönerna blivit för höga och sedan nyanställer lite yngre, mindre kompetenta men till ingångslöner. Nej, det finns inte mycket av jämlikhetstänkande i Franchells privata värld, om hon tjänar sina övriga pengar utanför journalistiken inom detta område.

Vad går att göra av ett horoskop för enbart januari månad? Mer än man kan tro!Månen/sinnelaget kan direkt lyftas bort från kartan, och vi återgår till en enkel "naturlig zodiak" som den trycks i läroböcker, med Väduren klockan nio på urtavlan.

I vår tid skiftar Solen tecken i den sideriska zodiaken i mitten av månaden. Under den 14 januari lämnar den Skyttens 30e grad och förvandlas till en drivande faktor i Stenbockens tecken. Stenbocken, zodiakens praktiska organisatör och självutnämnda arbetsledare (både AB:s och Expressens chefredaktörer har sinnelaget/instinktgen i Stenbocken). 

Låter inte det här som ett solklart fall av en födelse i Stenbocken, givet hennes huvudsyssla som företagsorganisatör?

En läsare uppmärksammade att jag har skrivit fel årtal - det står 1962 istället för 1952 om tittar noga på kartan ovan. Detta skulle kunna ha varit förödande för den följande texten, men ödet ville nu annorlunda!

Här är den korrekta kartan och allt jag hädanefter säger om FEL karta fungerar på ett generellt sätt även med RÄTT karta! Detta på grund av Jupiters och Saturnus opposition mellan Vatten och Jord år 1952!

Det krävs dock lite förkunskaper för att hänga med på varför Saturnus i Jungfrun är att betrakta som Arbetsgivarens lakej. På den korrekta kartan kontrolleras Jupiter stenhård av arbetsledaren Saturnus.

Jag beklagar felskrivningen som gör att läsaren i praktiken kan hoppa direkt ner till nästa horoskop.

Korrigerad till rätt år - 1952

Faktiskt inte. För året 1952 såg en Skytt-Sols disponent Jupiter "fallen" i Stenbocken. Så även månadens första fjorton dagar ger en mycket otypisk Skytt, alls inte filosofisk, samvetsgrann och förutsättningslös, utan redan "radiostyrd" från sin disponent Jupiter, som tagit parti för "makten och härligheten" och nu enbart försvarar organisationen som den råkar uttrycka sig i varje given situation. Franchell är en verklig tillgång för AB, vad de än företar sig i spalterna. inte en nyttig idiot utan tvärtom en av de onda konspiratörerna bakom Juholt-drevet!

Hur kan man påstå detta? Välan inte enbart utifrån en klantigt skriven artikel som söker flytta uppmärksamheten från Eliten (Stenbocken) till den maktlösa lilla människan (Kräftan) och hennes enda verktyg: upprördhet?

(Franchells polariserar agendasättaren Stenbocken mot Kräftan/Månen, dvs. den irrationella, vegetativa själen i människoväsendet. Den senare tänktes i antiken främst verka genom slavar och kvinnor eftersom dessa grupper inte fått tillgång till bildning och därför saknade kontakt med sin rationella själ.)

Nej, men genom att konstatera att hon valt arbetsgivarens sida i sin privata konsultverksamhet och genom att jämföra hennes horoskop med chefredaktören Jan Helins, klarnar nog det mesta. För enkel jämförelse ritas även Helins födelsedag som en naturlig zodiak:

Sinnets kärlek till makten - Mån-Venus i Stenbocken - blir nu tydligare än någonsin. Och den "upphöjda" framgångs-Jupiter i det maktlösa men irrationellt känslofyllda folket (Kräftan) är maskineriet som smörjer överhetens (Stenbocken) penningtillflöde (Venus)!

Kan det bli tydligare? När jag med rätta pekade på tidningens namn i folkmun, Aftonhoran (vilket är exakt vad vi i symboliska termer ser på denna himmel), i samma inlägg som Helins namn nämndes, då tvekar jag nu inte ett ögonblick att misstänkta denne man för att vara sandlådementalitetens fulspelande småpojke - min blogg svartlistades från Aftonbladets länksystem. (För all del, under drevet mot kungen förtjänade sig denne anti-monarkist ett tidigare vasst inlägg där jag blottlade mer tafflig argumentationsteknik - se länken.)

Så beter sig Stenbocken, zodiakens egen diktator då den har motvind: den bommar igen dörren, målar judestjärnor på väggen eller något annat otyg. Makten söker till varje pris markera distansen till "den andre" och tillgriper ofta Objektifiering för att "sätta den andre på sin rättmätiga plats".

Som synes drivs Helins Sol i Skytten av en helt annan ande än Franchells. Här är det sensationsjournalistisk som gäller: samma irrationella och hungrande folkmassa som berikar överheten/Stenbocken, ger Helins Eld-Sol visuella rubriker att råka i affekt över! Eld och Vatten är direkta fiender bland elementen och söker förgöra varandra, men gud vilka rubriker det blir medan kampen pågår!

Om Kräftan som det ansiktslösa folket: det är därför så pass många kan identifiera sig med den ansiktslösa Sol-Kräftan Fredrik Reinfeldt - han SER harmlös ut på ytan fast han har en djävuls förakt för allt utom den högpresterande människan på insidan.

Och för Franchells solidaritet med makten och inte folket: det här nu väl känt att Jan Helin hördes instämma i att Juholt var på väg ut (tack vare Aftonbladets drev). Dubbelexponera nu dessa båda kartor och det står helt klart vad som avses med "lilla i säng med" - ännu en klyscha från den omogna politiska nomenklaturen tillkommen för att påverka folket. För det här är underklassens visuella bilder, de påverkar ingen som sökt bilda sig det allra minsta.

Jan Helin och Eva Franchell tillhör båda vad astrologin kallar den hycklande typen av Stenbock, självrättfärdiga till det yttersta men likväl skenheliga tjänare av andra ideal än de låtsas torgföra. I Franchells fall är det en total identifikation med de som har makt eller kontroll (Saturnus) och i Helins fall snarare en identifikation med dem som har pengar. 

Som jag indirekt sade i ett tidigare inlägg: hans födelsehoroskop personifierar närapå aftonstjärnan Venus - antikens hora som smög sig på arbetarna efter deras mödosamma dag på åkerfälten. Aftonbladet som fenomen är en distinkt anti-intellektuell kraft som motverkar folkbildning och individens bemyndigande. Det vet naturligtvis alla inblandade och skäms i djupet för att de valde världen och förlorade sin själ. Men istället för att starta om sina liv, svartlistas de som påpekar hur naken och genomskinlig tidningskejsaren är.

*****

Trots religionens "död" återstår dock det viktiga, den morallag som finns kodad i zodiaken. Den verkar i det tysta i verkligheten! Men som antikens filosofer sade: du ser bara vad du kan se. Varje zodiaktecken är en lektion i livets skola, även för dem som famlar i blindo. Ibland bara verkar man "avancerad" som t.ex. en Skytt eller en Stenbock medan horoskopet i själva verket avslöjar en låsning på något annat ställe, vid någon mer elementär och preliminär lärdom...


Bonusspaning

Av 5.400 sparade horoskop resulterar en sökning på "horans mönster" (Sol/karriär i Skytt, baserad på framgång med köparen/folket och pengarna i Stenbocken) följande 10 paralleller till Jan Helin:

 • Maurice Utrillo;26.12.1883
 • Simone de Beauvoir;9.1.1908
 • Lisa Fabre;3.1.1967
 • Mikaela Valtersson;6.1.1967
 • Anonym - "vacker men vass";7.1.1967
 • Robert 'R' Kelly;8.1.1967
 • Jens Henriksson;11.1.1967
 • Jan Helin;12.1.1967
 • Vendela Kirsebom;12.1.1967
 • Emily Watson;14.1.1967
 • Caster Semenya;7.1.1991

Utrillo - fransk målare av stadslandskap
Beauvoir - bedragen feminist
Fabre - fd programledare SVT (multikulturell vinkling)
Valtersson, slö fd miljöpartist som tog taxi till jobbet istället för pendeln, nu inom näringslivet (där man vet hur att göra det bekvämt för sig själv)
Anonym - arbetskollega i ungdomen, inga detaljer men oerhört negativ och sluten personlighet (Reinfeldts Mars i negativa Jungfrun som bas för en fallen Måne i Skorpionen!)
Kelly - rappare, dömd för sedlighetsbrott (sex med minderårig)
Henriksson, dygnet före Helin, är intressant: vd för Stockholmsbörsen - den Stora Skökan!
Kirsebom - ex-modell, värd för norska versionen av Top Model (ja, en modern, legitim variant av Skökan!)
Watson - aktris (barnstjärna i Harry Potter)
Semenya - idrott, löperskan som könstestades - kvinna eller man?


lördag 29 oktober 2011

Jonas Sjöstedt - kampen mot Mörkret

Efter dagens två inlägg om den förmörkade Moderata mentaliteten upptäcker jag en artikel i AB om Vänsterpartiets eventuella nya ledare och finner det som för eller senare måste infinna sig: en födelse under samma förmörkande symbolik - men tillhörig motsatt ideologi! 

Det är återigen mitten av 1960-talet och återigen det stora korset i Tamas guna, av indiska filosofer klassat som trögflytande tider i universum då mörker och vansinne dominerar människans livsyttringar. 

Bland 1900-tals mest skamfulla och orättfärdiga krig var det som gigantiska USA förde mot lilleputtlandet Vietnam - och förlorade. Dess start sätts visserligen redan på 1950-talet men det var 1965 det övergick till väpnat angrepp under samma storkors som syns redan här i slutet av december 1964:Hade det rört sig om samma år månad och dag som det moderata kommunalborgarrådet i Stockholm - staden där alla bara tänker på sitt - då hade det varit läge att slå ut med armarna och resignera. Utan födelsetid kommer man bara så långt. Det exakta klockslaget är vad som täppa till annars olustiga tendenser på himmelen för den dagen så att sociopatiska drag aldrig utvecklas.

Enligt det här synsättet finns det alltså inget sådant som en "god" eller "ond" själ. Den eviga delen av människan existerar på en nivå bortom simpla motsatspar, en nivå där själen ser att allt verkar till det goda. 

Fastän den moderatledda regeringen hopar synder de får betala i kommande liv för att de vet vad de i ideologins namn förorsakar andra som de smittar med egofilosofi - för att inte tala om alla som far illa av egoideologins praktiska konsekvenser - är dock denna vanvård av Sverige nödvändig ur himmelens perspektiv. 

Vårdandet av penningen och vanvårdandet av alla goda värderingar tjänar nämligen att väcka svensken ur hans likgiltighets slummer. Fall som den utvisningshotade 91-åringen påminner om att det Goda ändå existerar på en högre nivå än den relativistiska skala där man slentrianmässigt väger en utgift mot vad relativt gott som kan komma ur den.

*****

Hos Jonas Sjöstedt tycks inte frågan om sociopatens härsklystnad uppstå. För trots samma olustiga diktatoriska grepp från ideologins Vattuman mot Skorpionen - "det sociala utstötningssyndromet" - händer något annat och mycket viktigare på denna himmel. 

Det är den fascinerande triangeln i Eld, antikens noblaste element och enligt filosofen Herakleitos i någon mån undantaget från de andra tre. Eld är nämligen förbränningen i kosmos, själva förvandlingsprocessen som i full medvetenhet löper som en röd tråd genom allt. Eld står närmare gudarna än något annat. Eld manifesteras i den materiella världen som ljus, så självklart och ständigt närvarande att man lätt tar det för givet i dess världsliga gestalt.

Precis som borgarsvinet tar arbetsinsatsen gör given som föregick deras inköp av den exklusiva varan, tillverkad av en underbetald barnarbetare i ett land man knappt vet var det ligger och inte är redo att ta reda på det heller.

Så vad säger den här förnämliga triangeln i Eld på Sjöstedts himmel, vad betecknar "Jupiter-Mars-Sol"?

Jupiter i Väduren = jaget är en välsignelser, en tillgång, en källa till framgång och frihet.

Mars i Lejonet = järnet bitar hårt som Lejonhärskaren ryter - kampen om det hårda arbete som i en bättre värld borde tillfalla inte den vidriga moderaten utan Mars disponent i Lejonet: Solen i universalistiska broder- och systerskapstecknet där ingen längre söker fixa sin egen penninghög som den läskiga Tobias Billström.

På ungefär ett halvt dygn lät Aftonbladet nyheten självdö om hur Billström med en helt annan cynisk medvetenhet än Håkan Juholts använt sig av riksdagsmännens hyresersättning för att tjäna pengar på en tom lägenhet i Malmö där han står skriven. En korrupt människa som samtidigt driver en politik där man sparkar ut blinda 91-åringar ur Sverige.

Jonas Sjöstedt har ett genuint arbetarhoroskop - Moderaternas lögnspråk är ofattbart! De är INTE arbetarklass om nu inte pappersvändande byråkrati är det som klassiskt menas med arbetare. Järnets planet Mars disponeras således av det hårda dagarbetets Sol i det slutgiltiga och universella Eldtecknet Skytten. Och Solen i sin tur disponeras av Jupiter i jagets tecken för en perfekt enad grupp som säger: det är vi som utför allt arbete och det är oss makten (Lejonet) rätteligen tillhör.

Det är nog tur att Sjöstedt har ett sinnelag (Måne) i Jungfruns tecken, tjänarens och arbetarens tecken, vilket skruvar ner elden en smula. Annars hade detta varit en revolutionär.

*****

På grund av Eldtriangels magnifika kraft och Solen som den egna andesjälens livsuppdrag, kan man här - det föreslår jag - koppla bort Sjöstedt från den missprydsamma diktatorstendensen som fanns t.ex. hos den moderata borgmästaren. I det här fallet indikerar detta istället den orättfärdiga kapitalismen, den onda arbetsgivaren eller Lögnen som uppfyller vårt samhälle och som ständigt vidmakthållas av borgare. Av skjortor som tycker verkstaden är smutsig men väl vill komma åt dess tjänster till billigaste möjligaste pris.

Vänsterpolitikerns horoskop innehåller 6 av 9 placeringar i Eld/Vatten. Det häftiga krigets kombination. Men detta är Eldens krig mot mörker och småaktighet från arbetsgivarens sida. Kriget mot oansenligt ynkryggar som Fredrik Reinfeldt som inte själva hade klarat sig på öppna marknaden utan föddes till en snitslad bana.

Sjöstedts jupiteriska och av Mars intensifierade välsignelse av Solen är en märklig intelligenshöjare. Han kan säkert lyckas föra (v) framåt. Den alltid lika mediokra allmänjournalistisken i AB söker polarisera Juholt och Sjöstedt mot varandra. Men det är ändå intressant hur båda männen har en nyckelplanet i Lejonets (ledarskapets) trettionde grad: Juholt Solen och Sjötstedt "lilla Solen", dvs krigaren Mars.

Men inte låter sig mäktiga Solen i Lejonet beröras av nålsticken från Mars, hur symboliskt träffsäkert sammanträffandet än var. Solen och Mars är att börja med planetära vänner och båda relaterar till heder och stolthet - något en egocentrisk borgare aldrig kan köpa sig.


*****

Till sist: Missa inte att artikeln är ännu ett led i Aftonbladets drev mot Håkan Juholt. De där journalisterna som ligger bakom sånt här kommer att brinna i helvetet för att de inte klarar att hålla sig till journalistik utan söker mindfucka tidningens läsare...

Till sist-sist: Astrologistudenter, missa inte den ofattbara megaversionen av "ömsesidig reception", där två härskare besöker varandras zodiaktecken för att "stärka domänen". Här händer det extremt sällsynta att samtliga tre härskare över Eldtecknet kombineras i en besläktad reception: Lejonets Sol i Skytten, Skyttens Jupiter i Väduren och Vädurens Mars i Lejonet. Jag har på 30 år aldrig sett detta omen förr. Oerhört.

Stadsborgarrådet & det korrumperande mörkret

Ett långt inlägg som går från trädhat till den underliggande ideologin och hamnar i en liten men talande fallstudie av hur Zeitgeist lever rullan med marionetten människan. Jag drar sensmoralen redan här: ju värre vår hybris, dess hårdare snärjer vi oss i falsarier som får konsekvenser för våra medmänniskor.
 
*****

Det är Stockholms medborgare som sågar ner och förgiftar kommunala träd, dvs. träd eller miljö som människan tillsammans vårdar över. Men stockholmaren är sedan länge en Moderat kommun och den här ideologin värdesätter ingen annat än den egna penningpungen. Det är som politik för treåringar eller för människor som aldrig ens började tänka kring vad en människa är och vilka olika väsensled som ingår i denna varelse. 

Det är Stockholms politiker som styckar upp stadens lokaler och tillgångar och bjussar sina polare på till underpriser. Det är en flock av bestar som håller staden i sitt grepp och den enormt korkade medborgaren bryr sig inte. Inte så länge han har ett jobb och en lön och lite köpkraft. 

De här liven, ser man från himmelens höga höjd, är de bortkastade liven. Människor i gemen som utfyllnadssjälar och bleka bakgrundsfonder medan de kraftfulla demonerna och änglarna i människors skepnad utkämpar slaget om mänsklighetens framtida öde. De svarta tror inte på sanning och konsekvens och är bara i spelet för att roffa åt sig själva, de ljusa har börjat ana att både naturen och mänskligheten har en underliggande plan. En plan som förpliktar till vissa tankar och vissa politiska val.

När då en intressant DN-artikel beskriver en ålderdomlig ek som ligger pyrt till på Östermalm, stadsdelen där pengar och arrogans frodas (sinnebild: Carl Bildt), då finner man naturligtvis ett djupt degraderat horoskop hos stadens främsta ansikte. Inget annat hade varit möjligt.För precis som antik verklighetsbeskrivning gjorde kungen till personlig representant för hela landet inför Gud, och en dagstidning jordas i dess chefredaktör som ansvarig utgivare, så representeras f.n. den moderatledda borgerliga regeringen av Fredrik Reinschuld och den moderatledda huvudstaden av borgarrådet Sten Nordin.

Precis som hos Fredrik Reinfeldt finner vi det förödande okänsliga storkorset i Mörkrets kvalitet, vilket indisk filosofi psykologiskt liknade vid vansinne - bristen på reellt förstånd! Det är också en tragisk upptäckt att Mörkrets kvalitet tycks mer sugna på MAKT än de två andra kvaliteterna, Passionen och Ljuset, vilket tycks garantera att jorden alltid kommer att vara helvetet.

Jag sammanfattade den senaste Moderata partistyrelsen i termer av de tre gunas eller kvaliteterna och fann där att Mörkrets kvalitet illustrerar gruppen som ett kollektiv.

Hur kan då Moderaterna, intill sanningen om deras umgänge med Lögnen i skandalen när de sökte skriva om sin partihistoria, ha lockat så mycket som en tredjedel av svenska folket? 

Av de tre materiella kvaliteter som indisk astrologi postulerar lockar uppenbarligen Nya Moderaterna fram de människor som vävts av den mörkaste, minst transparenta och mest egoistiska av de materiella fibrerna att rösta på partiet. De är dessa som säger "fuck naturen" om den står i vägen för ett bättre säljpris på den egna bostadsrätten. 

Människan älskar triader, och fast det är anakronistiskt kan jag inte låta bli att jämföra med Søren Kierkegaards tre människotyper vilka han såg som steg i en evolutionär process. Förrän den religiösa människan, den unifierade och hela människan kan uppstår, måste individen ha uppnått det moraliska tillståndet.

Och förrän detta är möjligt måste man ha lärt sig se skillnaden på sådana åtgärder som förfular ett samhälle och sådana som förskönar det - dvs. den estetiska människan. Helt klart motsvarar förblindelsens och omedvetenhetens kvaliteter Mörkret med nöd och näppe en estetisk medvetenheten. Kierkegaard nämnde aldrig ens det som läran om de fyra elementen kallar "Jord", dvs. helt död, objektifierad fysikalitet. 

Genom detta perspektiv - Jordelementets perspektiv - ser vi människan i helvetet oförmögen att stå över den ovärdiga instrumentella synen på sig själv och andra - och allt annat. Den danske filosofen slapp leva för att se att det faktiskt fanns en regression som gör människan till t.o.m. mindre än en estet. För att förstå den totala syndfallet måste man istället tillgripa fyrelementsläran för att förstå "objektiva fakta" eller "objektifieringen" - detta naturens mest fallna och omedvetna tillstånd.

Helt klart befinner sig Moderat ideologi i en föga avundsvärd återvändsgränd. Den vill varken veta av naturen om naturen sinkar penningflödet, den vill heller inte veta av sin historia eftersom sanningen radikalt skulle decimera partiets popularitet och möjligheter att undanröja träd och människor som står i vägen för penningflödet ner i de egna fickorna. 

Partiet saknar existensberättigande ur den kloka människans perspektiv - homo sapiens underkänner dessa mörkermän som i evighet vandrar över jorden och sveper trakterna i skugglika töcken och falsarier. Moderata partiprogrammet är en skandal av episka proportioner men folket har ännu knappt förstått vidden av vilka de är, dessa som nu börjat kalla sig "de statsbärande"...

*****

Indiska tänkare hade helt rätt: den materiella kvaliteten Tamas guna indikerar galna människor, fullständigt utan vett. Men så galen är vår tid, och så dominant den borgerliga nyhetsvinklingen på allt som sker, att de här grisarnas beteende allt mer uppfattas som normalt beteende. Hollywoods alla individualistiska framgångssagor späder förstås på myten som på senare år via krigsspel stärkt unga män i villfarelsen att ensam är stark.

I termer av filosofi producerar nu svenskarna sådana avträde i form av avkomma att man kunde anamma Rudbecks derangerade fantasi om vårt land som det saknade Atlantis och hoppas det än en gång ska sjunka under vattnet.

*****

Teknikalia

Storkorset i Tamas förvärras på stadsborgarrådets födelsehimmel av att Solen i står i ideologiska Vattumannen - tecknet som är som skräddarsytt för en kommunalpolitiker eftersom det signifierar en ideologi och anknyter till den sociala, artikulerade Luft-dimensionen. 

Problemet är inte soltecknet i sig utan att dess disponent, organisatoriska Saturnus, står i hatiska Skorpionen. Vi får här en variant av det sociala mobbnings- eller utstötningssyndromet som i Moderaternas tappning blir till den näriga, svarta individens i dennes skorpioniskt bottenlösa hat till det goda och kollektiva samhället (Vattumannen).

Eftersom Vattumannen på en banal tolkningsnivå kan representera vilket ideologiskt paraply som helst som människor samlas under, är blir det avgörande Skorpionen - den "försmådda, missunnsamma individen". 

Den särskilda psykopatologi som det moderata borgarrådet uttrycker och som vi sett hos "übermobbaren" Usama bin Ladin och många andra med förryckta värderingar och en pervers intolerans - det här är i själva verket diktatorsmentalitet av det grymmaste slaget vilket skulle vissa sig om Stockholm råkade på bistra tider. 

Det är Skorpionen som i sin vägran att ge upp sitt syndfulla trots mot Gud och Helheten kommer att projicera sin hatiska natur mot den tidigare, mer kollektivistiska socialdemokratin (som fungerade väl, och lät medborgarna blomstra i sina hemstäder) och således - när Vattumanhärskaren Saturnus står här - skildrar en ond samhällsfilosofi!

Det här är inte så mycket en egen ideologi som det är Satans eller Åklagarens "tvärtom-mentalitet". På ytan kan de här människorna verka nog så belevade, särskilt så länge de finner alla i omgivningarna vara till sin egen smak. Men psykopatologin lurar just under ytan.

Men även Adolf Hitler kunde krama barn, försåvitt de tillhörde herrefolket. Jag upprepar: psykopatologi kan vara närmast transparent för den generation som lever nu eftersom de så att säga simmar i det redan förgiftade vattnet och har lungorna fyllda av oren ande.

Vatten och Luft mixar inte och här har vi den fulaste varianten. Eftersom Vatten också relaterar till den antika tanken om den vegetativa själen (hos växter, djur och människor - men inte gudaväsen) förstår vi direkt att Vatten och Luft i vissa "kombinationer" (läs: patologiska störningar) kan leda till rent förakt för naturen. 

Då får vi en politik som söker kommersialisera varje kvadratmeter av staden och som Reinfeldts politik hånar arbetslösa och sjuka på riksplanet, på samma vis söker man lokalt eliminera träd som på sitt sätt minner om att livet är mer än att vara en maxad produktionsenhet som ska mjölkas till sista droppen. Hade inte svenskarna varit så obenägna att tänka, hade de redan genomskådat att Moderaterna sysslar med slaveri. 

När man hatar människor (för att man innerst inne hatar det monster man själv är), vem tror då att man bryr sig om miljön, naturen? DN:s artikelförfattare är mer än lovligt naiva. De fegar inför det enda korrekta perspektiv man kan ta på de många enskilda symptom Stockholm uppvisar och där det gamla trädet bara är ett. 

Själv 52 och stadd på kurs mot Reinfeldts Fas III eftersom åldersdiskriminering på arbetsmarknaden är ett annat uttryck för samma Moderata självhat och hat mot naturens gång, kan jag bara iaktta en ideologi med inbyggd mekanism för självdestruerande. I en annan tid hade det här kallats en Djävulens filosofi, på kant med allt och alla. Och för att ingen någonsin ska se sakernas tillstånd sökte Svenskt Näringsliv kampanj mot ämnet filosofi med argumentet att det inte var "lönsamt"!

Ni hör själva vad tiden är liden.

*****

Bonusspaning

Genom att precisera en sökning av 5.400 horoskop bortom Sol i Luft "dissociativt" disponerad av Saturnus i Vatten (=livslögn) genom tillägget av ett psyke i egocentriska Väduren, får vi ner antalet träffar till bara en handfull.

Fats Domino;26.2.1928
Anonym;17.2.1956
Sten Nordin;18.2.1956
Ted Gärdestad;18.2.1956
Gustaf Dymov;15.2.1986

Amerikanska rhythm & Blues-artisten Fats Domino som hade några intressanta år sent 1940- och tidigt 50-tal med sin tids "race music". Han blev den svarta musikens kanske första stormrika musiker och kvaliteten på hans musik urvattnades i samma takt han lyckades korsa gapet mellan svarta och vita. Domino som person var en produkt av sin tid och miljö, en ointressant, kulturfattig människa som ville bli rik. End of story.

Anonym: Tidvis institutionaliserad, mentalsjuk dråpare. Intelligent men kliniskt befriad från empati. 

Dagen därpå således Stockholms mäktigaste man!

Ted Gärdestad - likt Fats en talang för melodier, men allt mer anfäktad av inre demoner och ett hemskt slut i självmord. Som jag minns det en ung och extremt äregirig (framgångslysten) artist.

Man glömmer gärna den aspekten när man hör hans onekliga kompositionsförmåga - även om broderns texter är det som gjorde det. Ted föddes samma dag som Nordin, vilket bekräftar tanken om makthungern som tydligen låg som en mörk demoni i detta segment av tidsandan (Zeitgeist)

Gustav Dymov - en i övrigt ointressant ungmoderat som hamnat i datasamlingen. Skälet: "Villards skatteplanering mot Peru (för att undanhålla svenska folket allmän välfärd) helt okej".

Behöver jag diskutera mer varför vårt brott - och i synnerhet Moderaternas - mot antiken är oförlåtligt? 

Våra föregångare fann den objektiva morallagen och dagens svin ömsom förnekar den och ömsom trampar på den! Dagens Nyheter har sökt tysta den här bloggen genom svartlistning, men så ömkliga är dagens teknokratiska ateister att t.o.m. censuren är halvhjärtad och inkomptent.

Herakleitos sade, "Jag rannsakade min själ." Låt envar som röstat höger göra detsamma. Fråga ditt inre varför du lever överhuvudtaget och med vad rätt du kan hävda att din livsstil kräver återinförandet av ett klassamhälle med tiggare på Stockholms gator? 

Säg inte att du är lika mentalt blockerad som en viss statsminister som i ett av sina många obalanserade ögonblick kallat svenska folket mentalt handikappat! Se Ann Charlott Altstadts krönika i Aftonbladet

Reinschuld hade i en mycket speciell bemärkelse rätt, men inte som han tänkte sig saken. (Se inlägget om Jantelagen i folkkynnet). Detta ursäktar emellertid inte hans cyniska utnyttjande av den andliga blockeringen hos svensken.

Stockholm och Sverige behöver hjälp att kasta av sig detta mörka täcke av tamasisk oförmåga till självreflektion.

*****

Noterat: Popkulturell referens till den ålderdomliga astrologiska insikten om tillfälliga tidsandor:
torsdag 27 oktober 2011

"Tjejporr" och horoskopsymbolerJag är inte alls kallad att kommentera sakfrågan - om nödvändigheten av att tjejer läser porr. Men DN:s blänkare till artikeln, en illustration av artisten Lina Neidesten, var en så uppenbar allusion till Stenbocken - bloggens gamle häradspåsättare för den som minns de inläggen - att jag var tvungen att inspektera horoskopet!

I illustrationen av ett köttberg under den förryckta fullmånen påminns man direkt om stengeten, ett av tecknen i den lidelsefyllda gruppen enligt den sideriska zodiaken. Geten stångar och kämpar sig upp till bergets kulmen, och dess instinkt är mer självhävdelse än sex, men i den här medvetenhetsregionen - kan det vara helvetets lägsta krets? - är det ju bara segraren som får komma till!Visst är den babylonisk-indiska zodiaken skrämmande! Neidesten föddes med all säkerhet just med Månen (dock inte fullmåne) i Stenbocken!

Dessutom är det träffsäkert att hitta den sataniska axeln, som frestar människan att fastna i enbart kroppsmedvetande, väl utvecklad på den här himmelen. Den svarta driftens Mars står i härskarläge i Skorpionen och interagerar med Algol mittöver. Här kan det passa att istället för Satan visualisera han med bockhornen som Pan, rådaren över den animala delen i människan.

Och de behornade tecknen bara dräller in - Solen står i baggens tecken Väduren och i opposition till Stenbockens härskare Saturnus.

Och här faller en pusselbit på plats. Saturnus är upphöjd i konstfärdiga Vågen detta år. En bättre disponent kunde inte sinnelaget/Månen ha än den formsäkra Saturnus i sitt upphöjda läge! Det finns inga skador mot Saturnus så det här är en högpresterande formgivarplanet. (Till skillnad från tokan Annie Lööf som bara bluddrar inom sitt fack.)

Den varning för låg intelligens som ibland måste utfärdas när begränsaren Saturnus attackerar Solen (de här två är ömsesidiga fiender), kan här avblåsas genom att lyckobringaren Jupiter välsignar Solen - ett generellt omen om framgång i sin dagaktiva verksamhet. Dessutom är Eld och Luft en kreativ kombination och Saturnus högre sida är ju luftig, så placeringen är ideal för den med "blick" (Solen upphöjd i Väduren) för det artegna eller pregnanta.

Jag läste igenom artikeln och noterade åter detta med vikten för kvinnor att bejaka sin drift. Det är oerhört träffsäkert att se just bestraffande eller bestraffade Draksvansen söka göra sig kvitt Mars blinda fortplantningsenergi i Skorpionen (sex utan estetik)! 

Här har helt klart ett ämne hittat sin utvalda illustratör.