Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 augusti 2011

Ingemar Hedenius & Satans huvud


Hedenius - en grobian?
 

Den som söker han finner. Det går lättare att begripa astrologin om man vet vad man ska titta efter. Som fixstjärnan Algol i meningen den sataniskt vrångskallige, den som inget positivt har att ge utan bara söker bryta ner - en ateist eller en moderat som hatar det gemensamma goda människor bygger upp.

Jag kom därför på tanken att titta på Ingemar Hedenius horoskop en gång till, och nu med fokus på Algol. Jag mindes bara att han var född under ytterligt mycket Jord och Vatten, en kombination som lätt kan landa i oinspirerad vardagsrealism. Men han var ju så energisk, sägs det! Inte alls lika den genomsnittliga konsumisten.

Och det kan vara "rackaren" Algol som är förklaringen.


Jag sökte och hittade en längre artikel om Hedenius krig mot svenska kyrkan, "en mäktig organisation med lagfästa privilegier som Hedenius utsatte för lustmord", publicerad 2008 i Svenska Dagbladet.

Låter inte det här exakt som gycklaren Satan:

Men det var inte denna svårsmälta kost [religionsfilosofi] som satte känslorna i svang och skapade en av 1900-talets största idédebatter. Det som satte snurr på debatten var Hedenius anfall på vissa spe­ciellt utvalda biskopar i Svenska Kyrkan. Hans ton var fullständigt respektlös och smädelserna över biskoparnas intellek­tuella otillräcklighet kryddades med en alldeles speciell maliciös humor.

Maliciös, illvillig, utan ett gott ben i kroppen, alltigenom sprungen från en vilja att "lustmörda". Detta är sannerligen den klassiska definitionen på Den Onde som horoskopet visar att Hedenius plockar upp genom Satanshuvudets nära förbindelse med redan i sig illvilliga krigaren Mars några få grader längre fram.

Jag tror inte man ska missa attacken från Oxen mot Skytten i detta horoskop. Skyttens "naturliga" nionde hus är ju religionens och filosofins hus, ett transparent och "seende" Eldhus. Här är det som om en gyttjebrottare går till storms mot något han inte är i närheten av att kunna varsebli för egen del...

I det här provisoriska nionde huset (Hedenius födelsetimma är okänd), hittar vi också "bestraffaren" eller "bestraffade" Ketu - den avhuggna draksvansen. Så mycket illvilja pumpas in i denna avhuggna stump från de båda illgärningsmännen Mars och Saturnus att Skytten för en gångs skull verkligen visar sig som religionens tecken. Och vilket hat mot religionen!

(Bloggen har haft vissa problem med att belägga den traditionella kopplingen mellan Skytten och åtminstone organiserad religion.)

Även om indisk astrologi menar att influenser sprider sig genom hela tecknet, är jag lite osäker på den här traditionens syn på stjärnorna. Jag använder därför den västerländska hellenistiska astrologins tanke om att stjärnan influerar 7½ grad åt vardera hållet (vilket i sig innebär ett metodproblem då indierna menade att planeters influens inte sträckte sig bortom tecknets gräns. 

Det skulle i så fall betyda att Algol, drygt 2 grader in i Oxen inte "läcker" tillbaka över slutet på Vädurens tecken. Jag har ingen åsikt i saken än, utan prövar den antika "orben" där Algol ligger i centrum av ett 15 grader brett segment av zodiaken.

Indierna var emellertid knappast omedvetna om att den starkare effekten av planeter i konjunktion och därför kan man hos Hedenius se Algol i illvillig förening med Mars - Satans korruption! - sprida sitt gift mot näraliggande Venus och därbortom sinnelagets Måne. Ett maliciöst psyke är rätta ordet, och det är typiskt den primitiva Oxen att gå på person. 

Jämför man Hedenius med hans sentida copycat, ateisten Christer Sturmark, är det inte svårt att förstå hur man gjorde Hedenius till sin rollmodell för några år sedan (åtminstone just då Hedenius jubileet var aktuellt).

Hedenius filosofiska Jupiter presterar kanhända inte stor filosofi i Kräftan, som är alltför sinnesorienterad, men nog tänder Sturmarks libidinösa komplex av Venus och Mars i samma tecken på Hedenius filosofiska typ!

Båda männen har också en intelligenshämmande kombination mellan Solen och Saturnus, vilket sänker tankehöjden. Men i gengäld uppstår en fäbless för långrandigt, logiskt resonerande. De här människor älskar tabeller och scheman! Jag tror ingen i hela Sverige brydde sig när Sturmark försökte leka Hedenius för några år sedan och dra en massa gamla gudsbevis fram och åter. Det var "formaliserad - saturniserad - solaritet", dvs. "död sol" (måhända ett första tecken på den ateistiska sjukdomen, den medvetslöshet som fullständig försjunkenhet i världen leder till).

Nu vet man inte hur det lät på Hedenius tid och vilken den svenska intellektuella standarden var, men han har framställts som ytterligt briljant något som man inte kan tro när man ser Solen med Saturnus. Men här kommer den upphöjda Jupiter till stöd åt Solen, en medvind som inte Sturmark hade vid sin födelse. Hedenius slipper också den förödande neurotiska grundton på Sturmarks himmel (Vatten attackerar Luft) och som gör dennes ateism så föga attraktiv för tänkande människor.

*****

Efter att ha konstaterat hur i grunden missriktat Hedenius psyke var - notera att Månen i sig anses upphöjd (extra stabil) i Oxen medan Hedenius har den utsatt för flera attacker från onda planeter (Saturnus, Mars samt stjärnan Algol) - så sökte mina tankar sig till ett tänkbart scenario för en enkel test.
Vi har redan sett erotiska Venus anfäktad av Satans hånfulla perversion i större utsträckning i homosexuella horoskop än i en slumpmässig grupp födelsedagar.

Vad om vi skulle prova Algol mot den relativt stora gruppen med 187 Nobelpristagare i fysik. Om nu Algol tycks korrumpera, gyckla, skapa försmädigheter och så vidare, borde rimligen världens skarpaste snillen vara förskonade från den här planetens inflytande! Sådan blir alltså hypotesen, men jag låter det vara osagt vilka planeter som bör hållas borta från Den Onde för att en Nobelprisvinnande vetenskapsman ska resultera. Låt oss undersöka saken.

.... .... ....

Minsann. Statistiskt signifikanta avvikelser etablerade! (Någon kanske minns hur min allra första tes om Algol och dyslexi föll platt, innan jag hittade guld med Venus korruption i hbt-horoskopen.)

187 Nobelpristagare
i fysik/matematik
7 klassiska
planeterna
Konjunktion
med Algol (±7½°)
Solen 8
Månen 11
Merkurius 5
Venus 3
Mars 10
Jupiter 4
Saturnus 4
Anmärkn.
Orb ±7½°=
4,16% av 360° (24:1)
Snitt: 7,79
Signif. avvik
(±50%):
~ 4-12


Remarkabelt nog är det återigen Venus från homotestet som genom att hålla sig borta från Satans huvud tycks bidra till skarpt tänkande. Det här är ett nästan obehagligt resultat för det var just en kvinnoföraktande homosexuell sångare som jag tog som hypotes i ett tidigare test: "Så här kan rimligen inte himlen vara konfigurerad om man ska nå Nobelpris" - och det var den heller inte.

Det finns en viktig poäng i detta negativa fynd: Venus är inte bara skökan som avleder, Venus är också Penningen, den skinande. Det är uppenbarligen till vetenskapen fromma att dessa dedikerade män inte tänker som statsminister Fredrik Reinfeldt - enbart i pengar. Mänskligheten skulle snabbt regrediera tillbaka till grottmentalitet om alla var så desorienterade om vad som lyfter en civilisation och får den att producera.

Stora själar "gör det" inte för pengarnas skull, de har en hederskänsla som inte Reinfeldt ens kan drömma om. Jag nämner moderatledaren här eftersom jag aldrig har sett ett lika penningfixerat horoskop som hans. Båda ljusen i penninghusen 2 och 11 samt Venus i kombination med ascendenthärskaren i 12e huset för paranoid fruktan att förlora i världslig status - det är ett sk "double bind" som för Reinfeldt helt oförmåga att höja sig till sann humanitet och bortse från Satans simplaste lockbete...

Dessa båda tester, Algol/Venus i hbt-horoskopen och den negativa hypotesen om en signatur som inte borde finnas i Nobelpristagarhoroskopen, stödjer den tes bloggen hela tiden haft som en metafysisk ståndpunkt (alltså inte grundad i astrologisk doktrin eller empiriska studier av astrologins trovärdighet): att homosexualitet är en psykisk sjukdom, låt vara lindrig.

Det är en särskilt sorts betingning som kommer från det undermedvetna och som jag tror beror på att individen bytt fysiskt kön mellan två efterföljande inkarnationer. Att Algol som en gycklare och hyssmakare "fuckar upp" de här själarnas förmåga att känna samröre med sitt aktuella biologiska kön har karmiska bakgrunder som det är lönlöst att ens spekulera i.

Som synes är Venus synnerligen frånvarande när det gäller kombinationen med gycklaren Satan (symboliserad på himlavalvet) hos de skarpa matematiska snillena. Förförerskan har ingen makt över dessa sinnen. De är rationella, de är "torrisar"!

Med det sagt fascineras jag av hur nära Månen (traditionellt "upphöjd") i Oxen kommer statistiskt signifikant överrepresentation.

Kan det vara så att Satan som den stora nej-sägaren ändå måste finnas med som en kryddsättning för att en människa ska ha ambitionen att forska? Ett välplacerat och stabilt sinnelag plus en dos av "full i fan" för att föra det mänskliga vetandet framåt... Minns Satan som en som introducerar korruption.

Men här måste man föreställa sig att vetenskapsmän också drivs av en stark vilja att inte enbart bryta ner utan också bygga upp. Ingemar Hedenius var som framgick bara negativt destruktiv, allt hans jävlaranamma gick bara ut på att krossa kyrkan, dess och dess företrädares trovärdighet.

Mänsklighetens verkliga vänner har också något gott att erbjuda istället för den gamla modell de bryter ner, men Hedenius 1700-talsupplysning var nattstånden redan på 1950-talet, totalt satt i fråga av det tidiga seklets förunderliga kvantfysiska upptäckter. Materia var inte längre materia som man tänkt sig saken. Men i bakvattnet Sverige kunde Hedenius naturligtvis briljera, det fanns ingen på plats att komplicera hans presentation.

*****

Faktum är att det svänger friskt i tabellen. Enligt satta kriterier på signifikant avvikelse från förväntad slumpvariation, håller sig också de två verkliga tungviktarna Saturnus och Jupiter på behagfullt avstånd från den vrånge Satans när stora vetenskapsmän föds.

Det går att fundera en hel del ur den här enkla tabellen (vilket jag inte gjort här, för jag skriver direkt utan dagars övervägande av vart inlägg)!

Eftersom det kommer att ta hundra år tills lika många ytterligare Nobelpristagare i fysik samlats är detta ett test som inte kan upprepas. Astrologin har här sagt sitt: Satan är en korrumperande kraft i det kollektiva mänskliga psyket och testet antyder Algols verkan, men omvänt, som att snille resulterar när bara den avslutande instansen, sinnet (Månen) "kryddas" av lite fanskap.

Ska man spekulera lite kring fyndet, kan man tänka sig att det vore högst olyckligt för en sund vetenskaplig läggning - för rationellt tänkande - om principiella Saturnus skadas. Då är redan formen för horoskopets vidare utformning störd. Samma för Jupiters förmåga att expandera och skapa variation på tema, även här bör man undvika Algols perversioner.

Intressant är att Mars närmar sig statistisk signifikans. Kan det finnas synergi mellan Mars och Algol? Mars är ju en naturlig illgärningsman och dess röda färg kopplar till infernaliska ilskeutbrott eller bara naturligt hög energi. Och energi är per definition inte något förfinat tillstånd.

Kanske de tio konjunktionerna mellan Mars och Algol är att betrakta som den extra motivation som fått Nobelpristagarna att nå hela vägen fram. I judisk tradition är Satan ytterst sett bara Guds redskap - Gud använder Satan för att  korrumpera och pröva människan.

Men som i alkemin tjänar förruttnelsen ytterst en ny och högre vision. Einstein fann relativitetsteorin genom att "ifrågasätta ett axiom". Han agerade så att säga Djävulens advokat eller språkrör. (Einstein hade förresten ingen planet i närheten av Algol - vi talar inte om några absoluta måsten här utan om signifikanta trender som hjälper att verifiera antikens tankar om vissa astrologiska faktorer.)

Jag är inte säker på att politiker som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, båda med storkorset i Mörkrets kvalitet, kan inkluderas i detta resonemang om att förstöra ett gammalt system för att man har en vision om ett nytt och bättre... Jag noterade visserligen en verksam Algol hos Borg nyligen, men drog där inga slutsatser om ett subversivt geni. Tvärtom hävdar jag på min andra blogg att, Nya Moderaterna kanaliserar den ontologiska ondskan - en spin-off på astrologins Algol...
tisdag 30 augusti 2011

Om Heather Graham varit man...

Om söta men rätt obegåvade skådespelerskan Heather fötts som man, hade hon då blivit utagerande på ett sätt farligt för andra?

Frågan uppstår sedan en biografisk detalj på IMDB fått mig att titta en gång till på hennes horoskop och där se en del små varningstecken. IMDB nämner att hennes far arbetade för FBI och att detta tvingade familjen till ideliga uppbrott och flyttar under Heathers barndom. Som en följd av detta blev Heather "allt mer blyg".

Kan det vara i ett senkommet uppror mot fadern, tänkte jag, att hon halkade in på och fastnade i filmroller där hon spelade sexuellt provokativ? Jag vill minnas artiklar där hon formligen osat av upproriskhet mot sin barndom och där det sexuella momentet från filmer som "The Guru" eller "Boogie Nights" tycks ha varit en del av hennes privata liv också.


Jag brukar inte rita ut oppositioner mot tecken när inte födelsetiden är känd (här är tolvslaget satt bara för att ge en Måne i Vågen - Månen når Vågen redan någon timma in på dygnet och placeringen är nästan helt säker). Men se hur alla den indiska astrologins aspekter fokuserar hennes Tvillingarna och hur förflyttningens planet Merkurius opponerar sitt eget tecken.

Månen som hemmets planet och Merkurius för förflyttningar verkar här samverka för att ge just bilden av ständiga uppbrott, och horoskopet stöder därför i viss mån biografins berättelse om att flyttarna bidragit till en ovanlig skygghet - och kanske en önskan att få agera ut i filmens värld. 

"Knubbigt regn" kanske ger en alldeles äkta bild av den verkliga Heather Graham som en lantlolla som kommer in till staden för att bli aktris och går rakt i händerna på en nästan helt uträknad filmregissör...

Och vad om hennes "livs roll" (om man nu kan tala om någon sådan) - jag syftar på "Roller girl" i "Boogie Nights", en roll hon spelar på Merkurius bevingade fötter - fast här i formen av rullskridskor. Det blir inte mer Merkurius / Tvillingarna än så!

Jag inkluderar det här horoskopet på bloggen bara som en tankeställare till den själviska bankklipparen Joshua Stampfli, en av skuggfigurerna bakom världens störste svindlare, bankmannen Bernard Madoff.

(Madoff, apropå bloggens intensifierade studium av stjärnan Algol, har pengarnas Venus och "straffade" Draksvansen bara några grader från "Satans huvud"! Mars ligger just utanför den sensitiva zonen, men det är uppenbart att också den spelat med här.)

Heather Graham och Joshua Stampfli har en viss likhet genom att båda är födda 1970 med Saturnus i sin "depression" (sitt fallna läge) och denna depression bestrålar hos både en nyckelplanet i Vågens tecken, hos mannen Solen och hos kvinnan Månen.

Faktum är att jag ibland uppfattat denna väna Heather som aningen, hur ska man säga, "unhinged". Svenskans "ur gängorna" fångar inte engelskans subtila antydan om att något inte står helt rätt till i skallen (om det nu är där själen sitter - Platon trodde så).

I hennes fall är det uppenbart att Mars attack mot Månen (ett rörligt tecken mot ett lidelsefullt tecken, Sattva-->Rajas) dels kan beskriva en instabil hemmiljö och tyvärr också ett psyke som söker förhålla sig rationellt (Månen i Luft) men där Mars i martyriska Fiskarna indikerar en djupt sårad själ.

Därav frågan om en manlig Heather inte skulle grinat och sökt hämnas på pappan genom lätt lösaktiga roller på film (men ack så harmlösa, egentligen) utan blivit en farligare, mer utagerande kriminell.

Vi är tillbaka till frågan om dissociationssyndromet - irrationella Vatten som angriper Luft och skapar lustiga mentala föreställningar. Möjligheter till artisteri, ja. Men här attackerar båda illgärningsmännen Heathers Måne/sinne.
Låter man sig bedras av hennes stora rådjursögon. Är detta ett levande, hysteriskt helvete i kvinnoförpackning?

*****

Nedanstående horoskop är för en kvinna som i hög grad liknar Heather (ej född samma år) - hon ser ut som en blond ängel men kan förvandlas till ett veritabelt monster. Kvinnan har ett arbete men hon är medicinerad mot sina humörsvängningar och pendling mellan hatiskt ursinne och fobisk fruktan. Ännu ett totalt svek från den svenska "materialistiska" sjukvården. Jag tror djup hypnos skulle kunna frigöra vad det nu är som äter henne inifrån...

Jag har några bakgrundsfakta. Problem sedan barndomen, dålig modersrelation, den alkoholiserade fadern som sedermera ersätts av en tyranniserande och misshandlande styvfar och i vuxen ålder (naturligtvis) en serie misslyckade relationer med män. 

Det ruskiga är att horoskopet redan från början tycks beskriva "damaged goods" och man måste undra om dessa är ögonblick som är öronmärkta för själar som i detta liv måste inkassera en hårdhet från andra som de en gång utsatt andra för...Skorpionascendenten bär med sig den sataniska axeln och den fallna Månen i Skorpionen opponeras av den överdriva bindningen till jordiska krafter (Jupiter) samtidigt som här är ett verkligt tydligt horoskop om man vill förstå varför fixstjärnan Algol fick sitt dåliga rykte. 

Drakhuvudet och Draksvansen, psyket (Månen) och Satans huvud väver en förödande svart energi omkring henne och alla planeter ligger inom 3 grader från varandra.

Som om det ibland är så att Gud faktiskt ger en människa mer än hon orkar bära, så attackerar också Saturnus Skorpionen för en ännu svartare problematik än i Heather Grahams fall. 

Men nu är det inte Sattva som "stimulerar" Tamas utan Tamas mot Tamas. Och Vattuman/Skorpion är förstås bloggens värsta form av "dissociation" - det sociala utstötningssyndromet (astrologen Charles Carter såg det sträcka sig ändå till "urskillningslöst hat" och massmördare). Jag betvivlar inte att den här människan har mördat i ett tidigare liv för inte så länge sedan (som vi räknar tid) och att det är detta karma som ligger så nära under ytan att det dominerar hela detta livets födelsehoroskop...

I skenet av det medfött skadade psyket ser naturligtvis inte framåtskridandet i denna värld ljust ut heller: Saturnus, den långsamma, hämmar Solen som borde ha stått för fri intelligens...

Mars ligger på en fallen Merkurius i Vatten - horoskopet visar verkligen på kylan och depressionen i detta element när flera faktorer samverkar negativt.

Ingen Eld alls på himmelen, inte ens en fungerande eldig planet i något av de fyra hörnhusen... (Både Jupiter och Solen står faktiskt i hörnhus, men titta på deras belägenhet!)

Fixerade tecken och starka käklinjer

Jag ser för första gången en bildbyline på journalisten Emanuel Karlsten - han som orättfärdigt sökte släpa läraren Stavros i smutsen med anklagelser om fusk - och häpnar. Minsann, det är ju terroristen Anders Breiviks ansiktstyp!Måhända bor det dold förtrytelse även inom Karlsten över ditt eller datt i livet, så att han därför söker journalistiska scoops...

Med den här speciella käklinjen och ögonplaceringen vet man ganska säkert att det finns ett övermått av Tamas guna hos individen, dvs. Mörkrets kvalitet dominerar. (Avvikelserna från regeln saknas inte, men efter många års beskådande av människor blir man allt säkrare i sina gissningar...)

Eftersom jag händelsevis redan råkat blogga om Karlstens misslyckade anklagelse mot Stavros och även räknat ut Breiviks horoskop är det bara att lägga dem sida vid sida och jämföra. (Jag mindes att Breivik var tamasisk men hade släppt den obetydlige Karlsten ur minnet...)

Jag säger "minsann" igen! Det var Månen i Lejonet - Tamas guna - som var minsta gemensamma nämnare här. Och båda har också oppositioner från tamasiska Vattumannen för den där dogmatiskt inflexibla attityden till livet...

Och man väl börjar tänka på saken, samma überfixerade käklinje anas även hos religionshataren Christer Sturmark och även här en opposition mellan Lejonet och Vattumannen!Nej, jag skarvade lite. Innan ärkeateisten började lägga på överflödiga kilon hade han ett ganska smalt ansikte. Men den här ögonblicksbilden från SVT Eftersnack häromåret är för rolig för att inte använda. Sturmark är inte medveten om att han är i bild och vänder sig bort från de andra människorna. 

Men vad är det han tänker på under denna sekund av privatism? Se hur han sväljer läpparna nästan som om han ångrar sin rabiata attityd i diskussionen om det övernaturliga... Han har själv gjort sin inre ande till en ond daimon och nu straffar den honom genom underliga inre förnimmelser.

Eller är det en sjuårig pojkes självbelåtenhet man ser? "Se där satte jag dit dem bra!"


Tillägg (15 minuter senare)

Jag hinner knappt lyfta psykologen James Hillmans "Alchemical Psychology" och vända blad förrän jag hittar följande, en klockren bekräftelse på ambivalensen i Sturmarks minspel:

"We are strangely disconsolate even in a moment of radiance; we suffer an inmost irritation simultanenous with exhibition, for display harbours as well the feelings of shame and awkwardness..." (s. 240)

Tillägg (1 dag senare)

Läser en Marcus Birro-krönika om anonymt näthat i Expressen och tankarna om att Karlsten likt Breivid saknar något fördjupas:
Emanuel Karlsten är sakkunnig i dessa frågor [näthat]. Han fick i tidningen Dagen frågan vilka det är som utsätts för näthatet och svarar ”de som tillåter sig att utsätta sig för det”. Sedan tar han mig som ett exempel.
I inga andra fall ska en människa behöva stå ut med att hon ”utsatte sig” för påhopp.
Karlstens sociopatiska utfall mot Birro är inte samma sak som att om Annika Östbergs långa fängelsestraff säga (som jag gjorde), "den som sig i leken ger får leken tåla". Näthatsfrågan rör ansvaret att bottna i sina uttalanden med sin hela person (sitt namn) och inte bara vara tom ekokommare åt Ondskan. När Gud använder sig av sin underhuggare Satan är detta en bild av att det goda ibland kan använda besk medicin för att driva fram en högre medvetenhet. Anonyma näthatare drivs inte av någon god ambition alls.

Journalistkårens sätt att självsanera


[Tillägg den 1 sep: En mycket intressant artikel i AB av en rättssociolog anknyter till min kritik i detta inlägg av hur Facebook påverkar psyket.]


DN "avböjer" detta inlägg. Läs själva och fråga er om innehållet är "subversivt" eller om det bara sitter en inkompetent moderator på DN!

"För att vi ska länka till din blogg så krävs det att ditt inlägg och din blogg är relevant för artikeln du bloggat om."

Notera hur DN förbehåller sig rätten att censurera hela bloggar som förefaller handla om annat än deras artikel. Vilket bekvämt sätt att avvisa ett inlägg utan att ens behöva sätta sig in i det. Vilket bekvämt sätt att t.ex. censurera hela ämnesområden - astrologi, filosofi - vilka kunnat belysa saken ifråga ur oväntade perspektiv. För att inte tala om samtidskommentarer maskerade som satir.

DN har nått det intellektuella haveriets gräns. Fåkunniga moderatorer ges myndighet att styra blogglänkarna precis utifrån eget tycke och smak. Censur och svensk dårskap av år 2011.

Turbulens i tidningsvärlden. Expressen stänger nätkommentarer, meddelar DN (även GP) och Aftonbladet sammanfattar vad andra tidningar gör för att stävja det anonyma näthatet.

Förvisso verkar AB:s nya metod bättre än Expressens, där man låter ett team moderatorer försöka lista ut om läsarkommentaren har med ämnet att göra eller inte (se detta inlägg om Expressens policy som återspeglingen av chefredaktörens horoskop).

AB väljer en lösning som inte är perfekt den heller, men som åtminstone inte utsätter tyckaren för samma censoriska godtycke som Expressens - här måste nu inloggning göras med namn som hämtas från det Facebook-konto var och en förväntas ha. 

Vad detta sänder för signaler vill jag inte ens tala om! 

Facebook utvecklar människans mest sociopatiska och förljugna sidor. Systemet främjar bara PR-människan inom oss alla och sedan jag sent omsider gick med insåg jag att ingen vettig människa väl kan vilja meddela sig genom att så obegåvat system. Antingen säger man för mycket eller för lite. Det blir som spam eller massmarketing - det man säger på "väggen" att skräddarsytt att angå alla och därmed ingen [1]. Meningslös kommunikation.

*****

Det är intressant att medierna nu riktar sig enbart mot att trycka tillbaka den lilla minoritet (som de alla hävdar att det är) som smutsar ner kommentarspalterna med rasism. (Expressens Mattsson är snäppet grinigare än så, han vill också förbjuda människor som inte förmår hålla sig till sak. Jag håller med honom till viss del - ofokuserade svamlare är enerverande. Men ska de censureras bara för att de inte har ett lika vässat sinne som andra?)

När jag lyfte fram Sveriges mentala problem ur ett "planetcykliskt" tillstånd i somras (den 1 juni, före Breiviks attentat mot sitt eget land) var det inte mediekonsumenterna jag såg som det stora problemet utan journalistkåren själv! Deras ständiga hetsande om än det ena och än det andra.

Men händelseutvecklingen ger den indiska metoden med planetära cykler rätt, för den nya repressionen från medierna vittnar än en gång om att det är just den här yrkesgruppen som tappat förståndet! Den vinglar hejvilt från den ena ytterligheten till den andra och kvällstidningsredaktörerna Mattsson och Helin visar var sitt prov på detta.

Den ene sätter inkompetenta censorer över folket och den andre integrerar det psykopatframkallande Facebook för identifiering av läsarna. När jag smakar på den senare metoden en gång till, är frågan om inte Helin/AB valde det sämre av alternativen... 

För vad är en namnunderteckning till läsarkommentaren om man samtidigt bejakar och normaliserar ett kommunikationssystem som sakta förgiftar hela mänskligheten? Som förvandlar dem till kalkylerande pr-maskiner för sig själva och sina göranden (Storebror som chefen eller den potentiella nya arbetsgivaren ser mig ju på FB - bäst att le mot kameran...).

Å andra sidan kan man bara häpna över Mattssons banalitet, näthatet är inte ett större problem för honom än att han på sin blogg raskt gör det vaknade kollektiva tidningssamvetet till en tävling där han är vinnare och de andra tidningarna härmapor! Att han först ventilerar detta sentiment för att sedan ta tillbaka det, spelar ingen roll. Han ville skryta.

*****

Notera hur nära i tiden Expressens policybeslut 29/8 ligger ett cykelskifte i svenska nationalhoroskopets ödesresa genom tiden:
Vimsottari Dasa:

 Rah MD:  2002-10-13  -  2020-10-13
  Merc AD:  2010-09-25  -  2013-04-10

   Pratyantardasas in this AD:

   Merc: 2010-09-25  -  2011-02-01
   Ket:  2011-02-01  -  2011-03-27
   Ven:  2011-03-27  -  2011-09-01
   Sun:  2011-09-01  -  2011-10-18
   Moon: 2011-10-18  -  2012-01-02
   Mars: 2012-01-02  -  2012-02-24
   Rah:  2012-02-24  -  2012-07-14
   Jup:  2012-07-14  -  2012-11-17
   Sat:  2012-11-17  -  2013-04-10

Den här ödesmetoden hade förutsett att Merkurius-företeelser (t.ex. medier) skulle ha gått in sin ansvarstagande solära sub-subcykel den 1 augusti. Nu hände det två-tre dygn tidigare. Men ändå!

Igår var det förresten nymåne i Lejonet och Venus (hon som sockrar) befann sig i konjunktion med denna omstart. Det kan vara transiten som skyndade på förloppet eller, rättare, preciserade cykellärans prognos.

Viktig är också symboliken i denna nymåne: Lejonet är den som framträder som en identifierbar individ! Månen den ansiktslösa pöbeln. Här "bränns" Månen bort och regeln är nu: "Visa din individualitet (din namngivna jiva-atma)"!

Jag är nybörjare på vedisk astrologi men kan inte låta bli att fascineras av hur mina första stickprov visat att systemet faktiskt har koll på viktiga gränser. Här lider Sverige av en ond demon 2002-2020 (Rahu mahadasa = huvudcykeln). Demonin har nyligen lokaliserats till subcykeln Merkurius skilda domäner (datakontrollerade transaktioner på börsen, journalistiken, med mera).

Och nu initieras dp en korrektiv sub-subcykel signerad Solen (chefen)... Men som jag påpekat i detta inlägg - med Facebook som sinnebild - har medierna alls inte åtgärdat roten till det onda. Vi är så djupt inne i demonens våld att vi tror näthatet är vårt verkliga problem!

*****

Annat i medierna om härdsmältan i det merkuriska fenomenet:
 • Publicisterna måste besinna sitt ansvar (SvD)
 • Anna Troberg (pp): "Bjud in människor till samtal" (DN)
 • Thomas Mattsson kommenterar reaktioner på nya policyn (Expr)

____

1. Den som avstår "väggen" eller vad "klotterplanket" nu heter och delar in "vännerna" i grupper som blir mottagare till mer skräddarsydd kommunikation omvittnar faktiskt att teknokratirötan nått än mer skrämmande proportioner. För genom Facebook tränar nu individen på att DISKRIMINERA andra! Nog sagt om detta verktyg. Det vittnar om att västerlandet inte har långt kvar. Alla friska värderingar är som bortglömda...

Josh Stampfli & det bankrutta bankväsendet

En läsarkommentar i SvD/Näringsliv leder till en intressant figur i skuggan av storsvindlaren Bernhard Madoff - symbol för den moraliska bankruttheten (!) i västerlandets bankväsende och vår allas (i synnerhet Fredrik & Filippa Reinfeldts) ensidiga profitmentalitet - skälet till att väst kommer att ersättas av en bättre civilisation inom överskådlig framtid.

Figuren är Josh Stampfli, anställd av Madoff för att sköta den datoriserade börshandel som på sistone diskuterats i svensk press (och här på bloggen). Än en gång lyckas jag lokalisera den obskyra individen via birthday.com där den ljusskygga individen lyckats hålla sig (eller sina personuppgifter) borta från nätet i övrigt.

JOSHUA R STAMPFLI 1970-11-01 New York NY

Några ord från den här amerikanska börskommentatorn för att få en känsla av träsket vi nu sätter ner fötterna i:

...I see zero on Madoff the man who founded NASDAQ. Yes, that NASDAQ. Yes, founded it. As a competitor to the NYSE to TRADE. Hello, trade.

I see zero on Madoff the man who spoke at great length just over a year ago on TRADING in the Future of the Stock Market. I doubt that very many have read his words. .... I doubt very many have a clue .... he just sat on the 17th floor and counted it [the money] till it all went away. ...

I doubt very many of you know that he brought Josh Stampfli with him, his head of automated trading. And they discussed trading automated versus manual, from the history of Wall Street when Madoff invented it to current day operations.

Yes, brokerage is different from investment advisory, although the trustee says the two were run together as one, but I'll get to that in a minute, but Madoff's clients were given reports of trading activity and Madoff said 99% of his trading was automated with people watching over it, he pointed out unlike many other firms. And he did have people sitting there on the 17th floor doing just that.

(källa)

Jag visste inte att det var Madoff som grundat NASDAQ-börsen, men hur träffande blir det inte att jag valde ut börsens födelsehoroskop som själva sinnebilden för den korrumperande Satans verksamhet i världen!

Stampfli hade således en position analog till utpekade personer i den svenska HQ Bank-skandalen. Horoskopet nedan ger verkligen prima material för en studie av den klassiska manschettbrottslingen, smart och sjukligt girig.Det här ser väl inte så farligt ut, tänker kanske någon. Solen med båda välgörarna Venus och Jupiter, vilket också skulle influera den neutrala Merkurius (handelsmannen) mot godhet. Månen visserligen "fallen" i Skorpionen...

Det är verkligen svårt att på förhand peka ut vem som blir sociopat, de "astrologiska generna" syns - men kommer individen att ta steget?

Vad som talar för att jag just försökte vilseleda genom att peka ut Solen med de båda välgörarna, är att desto fler placeringar talar ett annat språk!

Solen fallen i Vågen
Månen fallen i Skorpionen
Saturnus fallen i Väduren

Vad sägs om det?

Vidare: ett tidigt test på bloggen upptäckte att "lätta framgångars" Jupiter är överrepresenterad bland kriminella när den ligger i venusianska Vågen. "För mycket av det goda", frågade jag då.

Men framför allt: den fallna Saturnus spelar än en gång en huvudroll i detta horoskop. Placeringen, tagen för sig, betecknar faktiskt ett havererat rättsmedvetande som ser allt ur strikt egosynvinkel. (Jfr Annika Östbergs livsöde med 28 år i fängelse och Saturnus med brottslingen Mars "upphöjd" till objektiv förståelse av rätt och fel.)

Horoskopet indikerar en svårt korrumperad natur där den svaga Solen i opposition till en svag Saturnus helt enkelt indikerar fullständigt skeva värderingar.

Och här kommer sinnelaget i Skorpionen in som bas för denna obalanserade Våg. För psyket i Skorpionen är en formidabel girigbuk, det har jag kunnat konstatera i vänkretsen och när sinnelaget i sitt fallna läge dessutom är signifikant överrepresenterad bland mördare, så råder ingen tvekan om hur kritisk placeringen i sig är. Den figurerar inte sällan i samband med svåra hemmiljöer och där inte så är fallet, verkar barndomsfamiljen likväl har extrema blindfläckar av något slag. 

Månen är abnorm i Skorpionen och man kan förvänta sig abnorma detaljer i livsödet även hos den som sköter sina kort. Ta t.ex. neurobiologen Fallon som vid upptäckten av sju mördare i familjens historia blev så fixerad vid frågan om "den kriminella hjärnan" att det avgjorde hans karriärval eller åtminstone forskningsinriktning. Han har exakt denne Josh Stampflis kombination av både en fallen Sol-Våg och en fallen Mån-Skorpion! 

Det här ger en ledtråd till kristendomens svårbegripliga rättesnören i Jesus Bergspredikan där blotta tanken på synd (t.ex. äktenskapsbrott) likställs med synd som levs ut i ord och handling. Det krävs den ålderdomliga astrologiska världsbilden för att förstå hur Jesus tänkte här. 

Redan förekomsten av vissa astrologiska komplex i individens mikrokosmiska själ visar att synden är för handen. Individen är redan besatt och var så bestämd alltifrån sin födelse. Tills individen arbetat på sin "frälsning" och hittat en högre plattform i sitt medvetande tillhör han/hon "syndarna" som valsar runt i den lägre, demonangripna medvetandessfär som astrologin synliggör!

Jag noterar en intressant skillnad mellan bankmannen och neurobiologen - den senares välgörare Jupiter har gått vidare, från Vågen till Skorpionen. I sitt högre och noblare uttryck är Jupiter inte en klippare och chanstagare utan en genuin sanningssökare, och i Skorpionen söker Jupiter högre kunskaper om det som ligger mörklagd i Skorpionen. Undertecknad tillskriver sitt intresse för "det okända" samma Jupiter i Skorpionen. Jag är närmast glad att ha sluppit en födelse under bankmannens Jupiter i Vågen, om vilken brittiske astrologen på rent logiska grunder konstaterade att, "Jupiter joys in Libra".

(Jag säger på "logisk grund" eftersom Carter arbetade med den skeva tropiska zodiaken men uppenbarligen skrev utifrån zodiaktecknen som principer snarare än utifrån empiriska rön - de statistiska resultaten som visar att den sideriska zodiaken och inte den tropiska är den korrekta hittas på den här bloggen.)

Går man ett steg till i analysen av Stampflis sjukt begärande sinnelag i Skorpionen och väger in disponenten Mars spikas sinnets materialistiska orientering. Mars i Jungfrun återkallar vad bloggen uppdagat om Jungfrun som åkerbrukarens tecken, bonden som odlar inte för nöjes skulle utan för att göra sig en vinst. Jungfrun är zodiakens profitör och härskaren Merkurius som handelsmannen återkommer här i ett mer jordbundet tillstånd är Merkurius härskarskap över Tvillingarna där vi istället får den handelsresande (Tvillingarna är Luft och inte bunden till sitt lokala näringsfång som Jungfrun).

Bankdoldisen (Månen i Skorpionen är extrem dold och dolsk!) har således en gyttjig kombination av Vatten och Jord på sin instinktiva månsida och idel självisk kreativitet på sin rationella, solära sida. Behöver mer sägas om det mänsklighetens bottenskrap som söker sig till bankvärlden för att på världens och medmänniskornas bekostnad göra sig sin egen karriär?

Om jag i flera inlägg lovat invånarna i Jungfruns tecken att dess egoistiska profitmentalitet bryts upp genom en dos av nästföljande Vågskålarna med deras rättrådiga känsla för "fair play", då menade jag inte Josh Stampflis typ av Vågen där Solen visserligen inte blir stupid pga. oppositionen från insnävande Saturnus, men väl ett egoistiskt kräk, en i sann bemärkelse "undermänniska". 

Adolf Hitler var själv en sådan här undermänniska och det var väl därför han projicerade insikten om sin ringhet mot syndabocken judarna samtidig som han spegelvände sitt problem i Väduren (latin: Aries) och kallade det för den ariska människans övermänniskoegenskaper!

Det är i princip samma förvridna världsbild vi ser hos Joshua Stampfli. (Av namnet förefaller han vara av judisk börd, vilket är en sann paradox!)
*****

Bonusspaning

Att söka datasamlingens 5.300 horoskop med Stampflis sol- och månplacering och positionen för deras härskare, var ett alltför krävande kriterium. Så jag släppte Mars i Jungfrun. Då resulterade två fall, konstnären Pablo Picasso och danske Venstre-politikern Søren Pind.

Spontant kommer jag att tänka på Hasse & Tage-filmen där den äldre Picasso föga smickrande porträtteras som en girigbuk som massproducerar motiv bara för att tjäna pengar! Picasso hade f.ö. Mars i det andra merkantila tecknet Tvillingarna!

Immigrations- och integrationsministern Søren Pinds födelsedag sparade jag som exempel på en rasist, då han hävdar olika kulturers ojämlikhet. Ingen kan betvivla att det är rasplaneten Saturnus i sitt sämsta läge som vanställer Sol-Vågens förmåga till balanserat omdöme här!

Problemet är när en kultur är så degenererad att ingen längre hör hur illa vissa människor låter! Då har psykologiskt sjukliga föreställningar blivit, som det heter, normaliserade. Den moderata världsbilden som lockar så många svenskar att partiet med nöd och näppe knep sig en andra mandatperiod representerar just en sådan här normalisering av något som i grunden är psykiskt sjukdom. 

Det är därför jag insisterar på att använda öknamnet "Fallskärm" på t.ex. SEB-bankchefen Annika Falkengren. De dolda (och dolska!) intressen som finansierar Nya Moderaterna är Djävulen manifesterad i västvärlden. Den här bloggens fynd är konsekventa. Det är vissa motiv som återkommer gång på gång i samband med människor som dukat under för sin själs sämsta sidor.

Att Satan sedan verkar sin egen undergång (som nämnt i detta inlägg), det är en klen tröst eftersom de skyldiga individerna samtidigt förgiftar hela generationer av människor med sina självtjänande värderingar. Om människan i grunden inte är nobel utan måste tjäna ihop till sin gyllene gloria, betänk då vad de profitsökande och ledande skikten gör sig skyldigt till som drar ner massorna i sådana synsätt som korkade unga journalister dagligen hjälper till att befästa genom sin skräpjournalistisk... 

Vart går dessa själar när de smutsat ner sig tillräckligt. Mals de ner någonstans i solsystemet, som synske Edgar Cayce (1877-1945) hävdade, och förlorar chansen att etablera sig som eviga Ljusvarelser? Recyclas deras subtila substans och är det därför vi ibland kan känna en liten djävul inom oss? 

Eller är detta orenheter i vår psykiska substans som beror på vi är återfödda med en knivsudd av någon illgärningsman vi en gång var karmiskt aktiverad i vårt blodomlopp? 

Jag har hittat både en och två individer med kriminalitet bland mina tidigare liv, och paradoxalt nog också flera välgörare! Under många liv kastas själen fram och åter mellan ytterligheter - själen har ännu inte förvärvad någon autonomi i förhållande till de världsliga processerna...


Bonusspaning 2

Jag är ändå nyfiken på kombinationen av Stampflis fallna psyke i Skorpionen med Mars som egoistisk aggression i Jungfrun och provar denna kombination tillsammans med Solen i Vågen (släpper m.a.o. den fallna Saturnus i Väduren).

Nu hittas dessa tre:

1. Friedrich Nietzsche - övermänniskofilosofen som imponerade på nazisterna och som jag helt nyligen hade tillfälle att nämna i samband med... Stockholmsbörsens vd !!!


Ingen kan väl missa den tematiska rundgång vi hamnat i här.

2. Nancy Cartwright - gör rösten till rötägget Bart i tecknade serien Simpsons (fantastiskt sätt att sublimera och legitimt uttrycka själens inneboende dekadens!)

3. Søren Kam. Vadan detta, en dansk till? (Jag har verkligen inte många kända danskar bland de drygt femtusen horoskopen - se dock danska nationalhoroskopet.)

Och nu är det allvar, Kam var SS-officer, mördade en antinazistisk tidningsredaktör.

Banker, Satan och Nazism/rasism - just den smet man kunde ha räknat med. För det här är högerns verkliga ansikte. Astrologin avslöjar den.

Rösta bort moderaterna helt, små medelklassmänniskor. Vet ni inte att livet är en kamp mellan det goda och det onda? Det visste alla innan den sekulära kulturen förmörkade massornas sinnen.

Horoskopet för Franska Revolutionen - Europas vändpunkt som Satan med nyspråk kallade "Upplysningens tidevarv" - visar sinnet totalt förmörkat av Saturnus i Fiskarnas tecken, förlustens tecken. 

Detta tecknar den extremt begränsade biologistiska verklighetssyn som frigjorde västerlänningens värsta sidor - och de naturliga begären späddes på eftersom fabrikörer vilje sälja sälja sälja. Människorna reducerades till gnagare i ett ekorrhjul och hjärntvättades att tro att konsumera och samla på hög - jämför Anders Borg och statskassan - var livets enda mening!

Vakna ur drömmen! Ser ni inte hur ovärdigt ni lockats av Reinfeldt och hans superhemliga uppdragsgivare att bete er? Betala MER skatt, undvik bankvärlden, och känn samvetet tacka er inifrån för att ni nu är mänsklighetens vänner och inte fiender.

*****

Även observerat från bedragarnas värld: 

Wettex-duken blev under året tydligt försämrad. Den är nu så tunn (för att ge tillverkaren bättre vinster) att jag råkade riva sönder första duken direkt efter att ha brutit förpackningen...

måndag 29 augusti 2011

Astrologin ser neurobiologens kriminella hjärna

James Fallon, materialistisk neurobiolog.
Menar sig vara född med psykopathjärna.

Människan är en märklig skapelse som aldrig lär sig av sin historia. Neurobiologen James Fallon med sju mördare i sin släkt skulle lätt kunnat vända sig till astrologin för en fullgod myt - om det nu är förklaringar han känner sig tvingad att söka - till varför han t.o.m. "mäter" groteskt vid skanning av hjärnan.

Se Fallons hjärna PET-skannad i en årsgammal amerikansk förlaga som utgör cirka hälften av stoffet i SvD:s artikel.

Djuppsykologen och nyplatonisten James Hillman kallar Fallons problem "det literalistiska felslutet". Hela det vetenskapliga dna-projektet är en enda lång irrfärd in i en fantasins tunnel.

På den tiden astrologerna förklarade hur saker hängde samman var man åtminstone medvetna att människan är ett spratt gudarna spelar sig själva - en distraktion, en underhållning i tiden. På sistone, tack vare märkligt förkrympta människor har emellertid den sekulära humanismen gjort intrång i väst och folk börjat ta sig själva på väl stort allvar.

Övertygad om att Fallons skannade hjärna motsvara en födelsehimmel med de signaturer vi lärt oss känna igen hos mördare och vansinniga, gav jag mig ut på nätet efter hans födelsedata. 

Men vanligtvis så välunderrättade Wikipedia gav inget och enbart året, 1947, var det närmaste jag kom. Men äntligen var birthdatabase.com till lite nytta. Alltför ofta leder den här sökmotorn bara till en betalsajt där man ändå inte vet om man får födelsedatum på den person man söker, men nu hittades en Fallon med rätt mellaninitial och dessutom lokaliserad i Kalifornien.

JAMES H FALLON 1947-10-18 Costa Mesa CA

När man sedan ser horoskopet, och inte minst jämför det med hans ryktbara släkting, välsituerade dubbelmörderskan Lizzie Border, finns inga tvivel om att födelsedagen är korrekt. (Alla med lite astrologisk erfarenhet vet att zodiaktecknen på himlen tycks gå i arv inom släkter, när det är någon i familjen som inte stämmer med "grupptrycket", så är det nästan alltid också "familjens svarta får"!")


Svåra angrepp från traditionsplaneten Saturnus (via Mars)
i familjetecknet Kräftan mot Solen/fädernet.


Det som hos Lizzie Borden var en rubbad menstruationscykel (bara fyra gånger om året), ett hat till styvmamman och enligt horoskopet en spritt språngande och via oppositionen till starka Mars förödande mångalenskap - bloggens läsare känner så väl igen den här typen av patologiskt Vattenelement - det har hos ättlingen Fallon blivit en ärrbildning i den mångalna Kräftans tecken.

Hos neurobiologen indikerar nu Saturnus, traditionens och den historiska återkopplingens planet en surdeg eller dåligt karma i familjen (Kräftan). Här finns också den kriminella Mars i fallet läge, en position bloggen tidigare visat signifikant överrepresenterad i homosexuella horoskop. Zodiakens båda illgärningsmän tillsammans och båda mycket klent placerade. Månen (psyket) fallet och under attack från illgärningsmannen Rahu samt Algol - en förödande berättelse båkåt i tiden.

Och det vill sig inte bättre än att denna korrumperade krigare (Mars) attackerar en knappt född Sol i Vågens första grad för just det "dissociationssyndrom" vi hittat hos bindgalna ateister och skeptiker här i Sverige, absurda ateister som tänker så illa och skevt att man bara undrar vilken agenda Newsmill har som släpper fram dessa religionshatare. Yttrandefrihet kan vara oerhört skadlig om betänker att de värsta dårarna låter normala för en människa som inte satt sig in i ämnet...

En studie av etiketten "dissociation" kommer att visa en lång rad individer med precis samma angrepp från det irrationella Vattenelementet mot tankesmedjan i Luftelementet.

Kanske viktigast var bloggens "omvända granskning" som frågade om Nobelpristagare verkligen kunde ha den här "flumkombinationen". Mycket riktigt visade sig den variant av "dissociationen" som testades distinkt underrepresenterad hos de 187 Nobelpristagarna i fysik.

Psykopathjärnor är helt enkelt inte tillräckligt skarpa för att föra mänsklighetens vetande framåt. Det är därför ett antal "dissociationssyndrom" i Vetenskap och Folkbildning istället ägnar sig åt att smutskasta andra.

Därför kan man nog ta neurologen Fallons resonemang om genetik och miljö med ro. Det finns ingen anledning att fästa sig vid dessa det sekulära samhällets "failure of ideation" (svenska språket nås inte av det främsta tänkandet utomlands och därför saknar väsentliga fraser översättning).

De sekulära materialisternas tänkande är inte vasst nog, de har ingen aning om att antikens lärde förstod sammanhangen på ett annat och mer sammanhängande sätt. Kosmos är både människans arv och miljö samtidigt, det finns ingen anledning till dessa styltiga modeller som den moderna människan upprättar.

Jag gillar SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson för att han inte lätteligen släpper den gamla termen "ondska" (rättare: ontologisk ondska, ett självsubsistent, transpersonellt väsen eller energi).

Sedan jag på allvar fick upp ögonen för antikens mest fruktade stjärna Algol, har en del rön gjorts på den här bloggen (etiketterna listas tyvärr otympligt baklänges med senast först, vilket gör det otympligt att i efterhand tillgodogöra sig den fortgående diskussionen). Även om vart tredje horoskop har en aktiverad Algol är det inte alla som har den så markerad som neurobiologen Fallon med sin mordiska släkt och begripliga besatthet av ämnet psykopatiska mördare.

Se även gitarristen Buck Dharma från Blue Öyster Cult och hans besatthet av döden - bandets signaturlåt "Don't Fear the Reaper" är en rockklassiker och Dharma har exakt samma signatur på sin himmel som Fallon!

Den sataniska axeln är som synes aktiverad hos Fallon, och "zoomfaktorn" Rahu ligger precis i linje med Satans huvud och aktiverar så Fallons "fallna" Måne (även Månen en indikation om familje- eller släktförhållanden).

I neurobiologens fall kan det vara välvilliga Jupiter i Skorpionen som räddat honom så att han forskar i galenskap snarare än agerar ut den själv - se dock den "bindgalna ateisten" ovan. Det är oerhört svårt att avgöra när dessa astrologiska syndrom går över gränsen!

Jämför sedan hans anmoder, Lizzie Bordens snarlika kluster runt de demoniska månnoderna med massmördaren Ted Bundy (Solen/Merkurius opposit Algol) eller för den delen pojkmördaren John Gacy (stryparen Saturnus konjunkt Algol) - den senare kombinationen densamma som hos vedervärdige Marc Dutroux som kidnappade och torterade småflickor i sin källare...

Jag säger som i sistnämnda inlägg: "extrem dissociation" tycks vara det som indikerar att något kan komma att gå riktigt fel i det nyfödda barnets liv - för den materialistiska samtiden har onekligen ett problem på halsen när den besinnar att dessa är kartor som menar sig förutsäga en barndom som ännu inte inträffat! Som sagt: arv och miljö är en fantasi i huvudet på sekulära människor. De gamla platonisterna visste bättre: "Vi har inte en själ, vi lever i Själen" (Plotinus, 200-talet)

Men återigen: gitarristen Buck Dharma må visserligen nästan ha knarkat ihjäl sig, men det går att hitta ett legitimt utlopp för sin inre psykopatologi - via musiken eller genom en materialistisk fantasi som Fallons alkemiska hopkok av "dna & miljö".

To each his own.

Thomas Mattssons markering mot sin egen röta

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson skriver långt om tidningens nya policy för läsarkommentarer, tillkommen i ett försök att stävja den smörja som väller upp ur den tanklösa svenska provinsialism som överhuvudtaget aldrig nåtts av idéer om att mänskligheten är ett enda släkte och att alla hänger ihop! Näthatet är en kulturell perversion, då långt är jag med Mattsson.

Jag  öppnade för egen del en trevlig konversation med nya arabiska (?) ägarna till mitt lokala närlivs som sköter paketutdelningen. Som vanligt är det maten som bryggar skilda världar - jag kommenterade i positiva ordalag deras beslut att bryta upp det dödligt enahanda sortimentet med Arla apelsinjuice, Arla appeljuice - du förstår - med en mangodryck tillverkad i Egypten. 

Det behövdes inte mer för att bryta isen. 

Näthatare måste vara ofattbart socialt inkompetenta. Jag misstänker att de är den första fullt formade avkomman till Datorn, främst unga pojkar som aldrig utvecklat någon förmåga att interagera med levande varelser utanför sina pojkrum och våldsamma dataspel. De är i ordets sannaste bemärkelse Satans avkomma, deras munnar är kopplade rakt till andevärlden och de transpersonella kraftfält som vistas där.

*****
Men Mattsson och Expressen är inte de rätta man att föra tidningsvärlden ett steg vidare i den snåriga problematiken. Sedan jag började blogga i december 2008 har jag reagerat på att Expressen är den mest odemokratiska av alla de fyra stockholmsbaserade tidningarna, trots att de tycks vilja profilera sig som antirasistiska och frihetliga.

Jämfört med DN, SvD och AB är det ytterst få av deras artiklar som förses med Twingly-länken. Expressen visar bara det allra ljummaste intresse av den nya tidsåldern Vattumannen, då människor är integrerade med varandra i ett enda kollektivt och informerat tankeutbyte (internet är den första tydliga manifestationen av den nya astrologiska tidsåldern). 

*****

Dess mer tycks Mattsson identifiera sig med rollen av censor när han nu introducerar förhandsmoderering av läsarkommentarerna i ett försök att stävja rasismen. Det är som han med detta erkänner tidningens misslyckande i att föra ut sitt liberala budskap. Högerliberalism biter inte på den lokala lort som producerat näthatet.

Vad värre är att Mattsson också har skolfrökens tendenser. Han verkar se fram mot att ett team av moderatorer - likt det företag t.ex. Newsmill hyr in - ska nedkämpa människans ständiga tendens att fransa ut och kommentera ovidkommande, "off-topic" ting. 

I praktiken introducerar Mattsson i kampanjen för sjystare och mer saklig diskussion ute i landet en ny form av yttrandeförbud, för de snillen som sitter och modererar tidningstext är som många upptäckt vet inte landets bästa. 

Företaget Newsmill hyr in berättade för några månader sedan att bedömningsfel visst kan uppstå - en modererare kanske inte uppfattar läsarkommentarer som den var tänkt - men staben av censorer har gubevars fått en hel dags utbildning! Just det, en hel dags träning i innehållsanalysens ädla konst! 

Det är inte konstigt att jag inte lyckats länka en enda astrologisk sidokommentar till aktuella ämnen på Newsmill sedan de anlitade det här  modereringsföretaget. Här sitter samhällets troligen minst välutbildade människor och ska bedöma om en astrologisk vinkling håller sig till ämnet eller inte. De censurerar materialet direkt, för de är dubbelt inkompetenta att avgöra saken. 

Dels tolkas astrologiinlägg troligen som "off-topic" utan omsvep. Så fungerar bokstavstroende ("nominalister") som fastar på ytan och där tror sig ha hittat en avvikelse från ämnet. Mängder av mänskliga uttryckssätt är förlorade för dessa enkla människor, satir blir "off-topic", allegorier likaså.

De som tänker lite längre fastnar i nästa typiska svenska galenskep - det sjukliga värnande om personers integritet, som om personen och det han/hon uttalar sig om vore två skilda ting! I äldre tider fanns inte denna sjuklighet som uppstått i vår egofixerade kultur. Astrologin påminner om att vi är ett tidsbundet fenomen, individen ett väsen med måna olika sidor.

Här kommer Thomas Mattssons nya policy att bli förödande och helt ta kål på läsarnas intresse av att interagera med "hans" Expressen. För som ett tidigare inlägg visade, är hans horoskop och natur själva essensen av kverulantism och maktfullkomlighet. Ingen bisats är för liten för att inte Mattsson ska se en anledning att dra in den! 

En ledares ande påverkar hela företagsklimatet och jag tror visst att det är snålheten i nedanstående horoskop som är förklaringen till att Expressen aldrig var intresserat av att seriöst integrera blogglänkningen i sin policy. 


En sällsam stilstudie i andlig negligens -
"Enbart materiella faktorer för mig, tack"

Tolkar jag Mattssons himmel rätt har han fört in en arrogant elitism på Expressens redaktion - skribenter med ansvara för att öppna för inkommande blogglänkar är smittade av Mattssons von Oben-perspektiv och man ser ner på bloggskribenter. Jag bara önskar att jag hade hårda siffror som bekräftar mitt intryck under några år att Expressen bjuder färre möjligheter till blogglänkning än de andra tidningarna...

*****

Att Mattsson har problem i sin upplevelse av "hatisk pöbel" beror förstås på horoskopets totalt negativa polarisering - han ser allt som är fel men ser inte den goda gestalten i alltihopa. 

Månen står för den anonyma folkmassan och det är bara att konstatera hur beklämmande dålig kontakt han själv har med omvärlden - med människorna - enligt denna stjärnkarta. Månen med aggressorn Mars i härsklystna Stenbocken tyder på att han demoniserar människor och förstärkningen från Drakhuvudet visar att han har problem med omdömet. 

Att han ändå förmår intellektualisera om för och mot i frågan om läsarkommentarer med namn och bild ska han tacka de bättre krafterna i Jungfruns tecken för, men faktum kvarstår att denne chefredaktör är fullständigt omedveten om att "pöbeln" är hans eget omedvetna! Psykologen Jungs ord om att "de gudar du visade på dörren kommer tillbaka som dina sjukdomar", kan läsas på flera sätt!

Hans Måne i Stenbocken är ett närmast perfekt exempel på varningen till alla sinnen i världslighetens tecken att den som väljer världen förlorar sin själ. Och utan själ saknas sensibilitet och sann förmåga att reflektera. Mattsson har vänslats för länge med den materialistiska världsbildens onda bieffekter. Gradvis blir en sådan människa allt otympligare och alltmer kategorisk, nedtyngd av tankar och försök till lösningar som ingen av dem innebär något reellt nytänkande "utanför lådan".

Jag noterade en viktig parallell till det nyliga inlägget om fängelsekunden Annika Östberg vars rubrik deklarerade att, "Annika Östberg vet mer än recensenten". Bokrecensenten var journalisten Sara Stenholm, och genom oppositionen mellan jupiterisk expansion och saturniskt snål sammandragning placerad längs den sataniska axeln inser jag att hon tillhör samma årgång som Expressens chefredaktör.

Låt mig ordagrant upprepa vad jag där sade om denna helt förstelnade (Tamas guna) axel och se om det kan gälla även för Thomas Mattsson:

"Här ser vi Saturnus och Jupiter spänna sina krafter mot varandra i den sekulära gyttja som Satan viskar i människans högra öra att hon lugnt kan hålla sig till. Oppositionen indikerar i rigida Tamas guna svårigheter att se skillnaden mellan princip och tillämpning!"

Problem att relatera princip och tillämpning, kunde det sägas bättre? Mattssons långa blogginlägg omvittnar en man som har problem. Han vet inte hur framtiden ska se ut i tidningsvärlden, hur läsarkommentar ska hanteras på sikt. Allt han vet i nuet är att Censurmyndigheten, Diktatorn i hans inre skriker after att få tysta dessa irriterande röster ur den nattsvarta pöbeln som vägrar att låta sig upplysas av en högerman!

Mattssons himmel är problematisk för vem kan inte dela bekymren med en obildad mobb vars åsikter kommer ur en världsbild som är under all kritik. Problemet är bara att högern med deras marknadskapitalistiska modell är exakt den vansinnesideologi som attraherar människor i främmande världsdelar att söka lyckan i väst. Därför predikar Mattsson för döva öron, hans version av frihet är satanisk, materialistisk. Han har fått mobben på sig och sin tidning av goda själ. 

Detsamma gäller naturligtvis motpolen Aftonbladet. Inte heller den i grunden materialistiska socialdemokratin har visat något historiskt intresse för det människans plats i världen och därför har de svårt att anpassa sig till industrialismens krympande roll och att plötsligt förklara för medelklassen att de är förlorare, torskar och spelbrickor i elitens händer - samma slavar som alltid Övermannen hållit sig med. 

Historielösheten i den relativt unga socialdemokratin gör den också blind för det metafysiska Harmageddon som vi befinner oss mitt inne i just nu. Sossarna utgår från 1800-talets materialistiska världsbild och kan inte relatera till t.ex. blogginlägg av den här typen. Den sociala demokratin förstår inte att människans villkor hänger samman med faktorer på "våningen ovanför" och förblir omedvetna om vilka myter som människorna är beredda att svara positivt på. 

Människan står ju i kontakt med Platons idévärld genom sina själar, men socialdemokrater verkar ha svårt med poesin - allt de klarar är att peka på ekonomisk data och produktionsförhållanden. De måste göra det nästan omöjliga, återuppfinna sig och bjuda på en ny helhetsvision. Juholts fingrande efter kulturvärden (som motvikt till den människoförnedrande fixeringen vid ekonomi och pengar) var en bra trevare, men knappt ens en början.

En gammal världs undergång ("Harmageddon") är alltid att vänta när två astrologiska tidsåldrar skaver mot varandra. Problemet är att processen är så pass långvarig att generationer kommer och går, och det är få som kan backa tillräckligt många steg för att vi befinner oss mitt inne övergången. 

Mattsons problem med rasister i läsekretsen är bara symptomet på att den ekonomiska modell han dyrkar håller på att rasa samman. 

"Se jag gör allting nytt!"
(Uppenbarelseboken 21:5)


söndag 28 augusti 2011

Algol och homosexualitet

Idén kommer för mig att pröva materialet från hbt-testet mot fixstjärnan Algol, synbarligen en "rackare" som kan ställa till förtret på olika sätt.

Jag glömde spara de 120 hbt-horoskopen från den ursprungliga studien och vid förnyad sökning genom den stadigt växande datasamlingen har också den här gruppen ökat, till för närvarande 176 stycken.

Detta är en pilotstudie i syfte att upptäcka om någon av de sju planeterna är mer benägen till homosexualitet i närheten av gycklaren, förvrängaren och oroshärden Algol. Stjärnan kallades alltså al-Ghul av araberna - ett ord som finns i engelskan ("ghoul") med innebörden vålnad eller ond ande. Judarna kallade den "Satans huvud" rakt av - en riktig "vrångskalle".

Att den ligger i början av Taurus, tjuren, leder också till funderingar om huruvida Algol själv bidragit till traditionen om Oxens tjurskallighet...

Att Väduren och Oxen är zodiakens med marginal mest kriminella soltecken är också en möjlig pusselbit. Antikens stjärnskådare kan ha sett "ondskan" komma från det här 60-graderssegmentet av zodiaken och valt Algol som fokuspunkt eller "syndabock", nästan exakt placerad som den är i mitten av segmentet (2°18' Oxe).

Jag har ännu inte fått något riktigt grepp om den här fixstjärnan genom det som skrivits om den på nätet, och utför på bloggen en serie små studier för att se om någon egen bild växer fram...

Som tidigare nämnt har jag valt en vid orb på ±7½ grad då detta var praxis i de äldsta texterna. Under renässansen hade området före och efter stjärnan krympt till fem grader och förvalda inställningen i ett modernt astrologiprogram som ZET är ynka ±1°20'!

Var antikens astrologer för slappa eller är det vi som blivit alltmer millimeterhysteriska ju närmare vår teknokratiska civilisationstyp vi kommit? Jag röstar för att antikens stjärnskådare hade bättre kontakt med livet än dagens datornördar som troligen aldrig ens varit ute och observerat stjärnorna (det gäller mig också, fast som barn minns jag hur fascinerad av himlen jag var - gick alltid och stirrade rakt upp när det mörknat).

Med sagda orb har vi ett 15° brett segment av zodiaken inom vilket planeter "färgas" av Algols sattyg. Oddsen för att en planet ska ligga i den här zonen är 24:1 eller i procent, cirka 4,16. Som statistiskt signifikant avvikelse är som vanligt resultat vid eller utanför ±50% relativt genomsnittet.

Låt oss först granska 300 slumpgenererade födelsedagar (referensen). Här råder totalt "vitt brus" men låt oss för säkerhets skull försäkra oss om det:

300 slumpgenererade
födelsedatum
7 klassiska
planeterna
Konjunktion med Algol (±7½°)
Solen 14
Månen 11
Merkurius 18
Venus 13
Mars 12
Jupiter 13
Saturnus 8
Anmärkn.
Orb ±7½°=
4,16% av 360° (24:1)
Snitt: 12,5
Signif. avvik
(±50%):
~ 6-19

Jag avrundar här gränserna för signifikant avvikelse till heltal - med 300 datapunkter är 6 eller färre och 19 eller fler en avvikelse. Som synes ligger samtliga planeter inom den förväntade slumpvariationen.

Eftersom Merkurius alltid ligger mycket nära Solen förvånar det inte att se en liten kovariation mellan dessa två himlakroppar. De 300 födelsedagarna är inom ett tillräckligt långt intervall för att Saturnus ska hinna flera varv på sin 29½ år långa bana runt Solen, att så få som åtta Saturnus låg inom Algols räckvidd får ändå betraktas som en ren slumpavvikelse.

Och nu - med viss spänning - de 176 hbt-horoskopen:

176 homo, bi, trans
& queerhoroskop
7 klassiska
planeterna
Konjunktion
med Algol (±7½°)
Solen 9
Månen 3
Merkurius 3
Venus 12
Mars 8
Jupiter 6
Saturnus 9
Anmärkn.
Orb ±7½°=
4,16% av 360° (24:1)
Snitt: 7,33
Signif. avvik
(±50%):
~ 4-11

Det kan kvitta att ingen hypotes uppställdes i förväg. Alla som kan sin astrologiska tradition ser vad som hände här!

Liderliga Venus - den sinnliga kärlekens (och prostitutionens) signifikator "tände" till när Satan eggade den!

Men lika intressant är att homosexuella företrädesvis föds när sinnets/reflektionens Måne och intelligensens Merkurius håller sig utanför Algols domän. Vad detta ska betyda har jag dock ingen teori om, och det behövs heller inte.

Testet är tydligt i det att just den planet man i förväg skulle kunna misstänka vid "sexuell perversion", som indiska astrologerna de Fouw/Svoboda kallar saken i sin "Light on Life". Homosexuella födslar har i högre grad än referensgruppen sin syn på kärleken korrumperad av Den Hånfulle, av Satan.

Så otroligt olyckligt, detta fynd, efter homosexualitetens avkriminalisering och numera också försök att skapa mer homo ungdomar än nödvändigt genom intensivt lobbande för sexuell förvirring. Astrologin visar att antikens människoskådare (tidiga psykologer) sett och förstått världens gång väldigt väl.

Här vill jag åter bekänna att jag svävat lite på målet om Mars som sexualitetens signifikator. Det är den som sagt alls inte i indisk tradition. Men västastrologin är inte entydig och jag har alltid undrat vad som egentligen gällde. För vissa författare tycktes Mars definitivt representera sexualitet, och det färgade av sig på den här bloggen då jag betecknade Mars kombinerad med Venus som förhöjd libido.

Och det stämmer, men bara för att Mars är en energisk planet. Dess innersta väsen är brutalt och i salomoniska försök att få någon rätsida på saken har jag beskrivit Mars - via dess härskarskap över Skorpionen som ju är relaterad till sexualiteten - som en blind drift till skillnad från Venus som ser tvåsamheten i erotiken. En individ helt dominerad av Mars och med föga Venus i sig, kan misstänkas vara en usel älskare/älskarinna, gåpåig, hårdhänt och själviskt jagande sin egen orgasm.

Det här testet bevisar att den indiska astrologin har en bättre blick för vad planeterna står för, just för att vi här har Venus och enbart den, överrepresenterad i samband med den vrånga och distorderande Algol. Satan som hånar alla värden inklusive Venus som attraktionen som leder till fortplantning (och håller kretsloppet snurrande).

*****

Eftersom det här var ett statistiskt test är de enskilda individerna i sig inte viktiga. Jag har namnen här för den som vill ha underlaget, men jag lägger inte ut dem som jag brukar vid vissa kvantitativa undersökningar. Jag har noga rensat bort felträffar, som t.ex. egennamnet "Gaylord" eller "homofob", "anti-gay kommentarer" ur sökresultatet (kommenterar kort vad horoskopen är kända för, därav dessa kommentarer).

Likväl kan jag inte låta bli att titta på vilka personerna var som hjälpte avslöja Satan som en kärlekens perverterare.

 • Amber Heard - skådespelerska
 • Eva Nazemson - tv-värdinnan som spydde i direktsändning
 • Gösta Adrian-Nilsson - konstnär
 • Jean Cocteau - konstnär
 • Jeffrey Dahmer - massmördare och kannibal
 • John Waters - skådespelare "King of Trash"
 • Leonardo da Vinci - konstnär, universalgeni
 • Magnus Carlsson - sångare
 • Peter Jöback - sångare
 • Peter North - porrskådespelare
 • Rickard Söderberg - sångare
 • Steven Hill - porrskådespelare, mördare
Det är ganska symptomatiskt att vi har en rejäl överrepresentation på artistiska yrken i den här gruppen! Artisteri är ju traditionellt en tillflyktsort för de homosexuella som har åtminstone någon talang.

Till gruppens upprättelse och tröst finns förstås också geniet da Vinci, men vad Peter Jöback sysslar med, det förstår jag inte. Hans ständiga bekännelser i kvällspressen luktar inte friskt. Han både anser sig ha blivit utsatt för sexuella övergrepp från en homo men sedan verkar han glömma bort sig och hävdar närapå skrytsamt att han var mycket tidig och intensiv i sina homosexuella behov!

Med både Venus, Merkurius och Saturnus inom Satan/Algols räckfång kan nog Jöback utkoras till den kvintessentiella sexperverten. Bortom honom hittar vi de verkligt allvarliga fallen, som t.ex. kannibalen Dahmer. (Även Solen i klorna på Algol).

Algol har som synes ingenting alls att göra med förmågan att lyckas i denna världen. Det är tvärtom så att Djävulen tycks hjälpa sina egna. Charlie Sheen, med Algol konjunkt med sin Ox-ascendent var världens bäst betalda tv-skådespelare! Notera också där en total (hetero-)sexuell perversion.