Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 juni 2011

Telekomgrundaren Ericssons horoskop
Det är inte alltid ens hjärnfoster ("brain child"!) blir vad man tänkt sig. Lars Magnus Ericssons horoskop visar en eldsjäl, en typisk entreprenörstyp. Men det är inte vad som framtonar av horoskopet för hans "mekaniska werkstad" som trädde i existens den 1 april 1876!Som vanligt med juridiska entiteter såsom företag så räknar jag födelsen från midnatt dagen de träder i existens.

Ericssons eget horoskop är fascinerande i dess driftighet i de två lätta elementen Eld och Luft. Kan definitivt jämföras med Alfred Nobels horoskop vad gäller den av Jupiter intensifierade solära intelligensen.

Från den detaljerade informationssajten om företaget Ericssons historia, där också dagen för grundandet stod att finna (men inte på Ericssons bolagssajt), finns också en del uppgifter om L.M. Ericssons person, vilka vittnar om en idealist. Han ogillade advokater och menade att ett hedersord partners emellan skulle räcka.

Hur typiskt är inte detta Månen i Lejonet, ett av zodiakens mest hedersmedvetna tecken. Och hur mycket mer så när Lejonet opponeras av den formalistiska Saturnus, hemma i härskarläge i den fasta (och pålitliga) Saturnus. Även om känslorna svalnar med Saturnus i närheten av Månen, till och med en Måne i Eld, så brinner de här människorna på en annan nivå. De är inte personliga med folk utan just entreprenörstyper, visionärer.

Solen och Jupiter i Eld ger ett omen om en ypperlig intelligens och Väduren är en pionjär. Tillmäter man husen någon betydelse i detta horoskop där Månen agerar inhoppare för ascendenten, förebådar utlandshuset fenomenala framgångar! Och Ericssons framgångssaga började - om inte förr - efter Ryska revolutionen med jätteorders på telefonväxlar. Var företaget är idag vet alla.

*****

Samma lyckans Jupiter dominerar också företagshoroskopet och nu via dess prominenta placering nästan exakt vid ascendenten. Traditionen att Tvillingarna är nära förknippad med telekomindustrin måste anses stärkt av att både Ericsson och företagshoroskopet har Tvillingarna i viktiga positioner. Mannen själv genom Mars-Tvillingen i 11e huset för ideal och konceptioner (en elektrisk apparat är en i allmänhet rätt invecklad konception). Företagshoroskopet har istället Månen/psyket i Tvillingarna, vilket vittnar om vad företagets själ klappar för: kommunikation eller förmedling via Luftelementet.

Att företaget i början är väldigt mycket bokstavlig verkstad syns av axeln Skorpion och Oxe från öst till väst, Vatten och Jord, drar alltid mot praktiska färdigheter och i det här läget måste väl ändå det två välgörarna Jupiter och Venus sägas väga tyngre in illgärningsmannen Mars, även om den senare i Oxen anses skadad och en gräslig materialist. 

Faktum är Mars värsta sidor rensas bort här eftersom den i kraft av förstahushärskare (Skorpionen) förvandlas till en verksam välgörare! Så företagshoroskopet har även energiplaneten med sig, som i vissa tecken, t.ex. grundarens eget, har typiska ingenjörstendenser. Dvs, enkel logik utan något multidimensionellt och kvalitativt tjafs som dessa humanistiska människor envisas med! Vad är en väl en ogripbar roman mot ett välritat kretsschema?!

Det intressantaste med företagshoroskopet är hur markant en variant på det sociala utstötningssyndromet är! Det är Saturnus, välplacerad i sitt eget härskartecken men aningen svag till huset som kastar en lång aspekt mot ascendenthuset i Skorpionen där den kraftfullt expansiva Jupiter ligger.

Hur ska detta tolkas? Min teori är att vi här - remarkabelt nog - ser telefonin som ett uttryck för mentala störningar! Människor pratar med varandra via Luften fastän de inte står i någon sinnlig kontakt via Vattenelementet! Den sociala bortträngning som den här teckenkombinationen brukar innebära har här ett förhållandevis harmlöst uttryck - ingen blir mobbat eller utstött men parterna i samtalet är ömsesidigt "bortstötta". 

Jag har misstänkt det här en tid efter att ha studerat en av företagets nutida trotjänare en bekant som när Ericsson sparkade honom utan tack efter lång och trogen tjänst under krisen på 00-talet kämpade sig tillbaka in i firman, till synes bestämd för att det var i den koncernen han ville "leva och dö". Den fallna Månen i Skorpionen och Solen i Vattumannen - hans livslinje plockar upp de bärande tendenserna ur företagshoroskopet.

Det paradoxala med företagshoroskopets sociala utstötningssyndrom är att kommunikationsteknologin separerar människor för att sedan kunna introducera dem i en distorderad "fattigmansversion". Återstår att se om morgondagens kommunikation mellan människor helt når science fiction-romanens fantastiska virtuella verklighet där man tror sig se konversationspartnern lika verklig som två levande människor på den gamla tidens direktkommunikation upplevde varandra på alla de nivåer som telefonen så effektivt dödade.

Symbolerna Vattuman och Skorpion är verkligen rik i det här sammanhanget och kan ge upphov till många funderingar över vad vi har modern kommunikationsteknik till - för att gömma oss från en värld vi inte längre pallar med?

Rör det sig i själva verket om en tillfällig mänsklig regression, överstökad om, säg, 300 år? I framtiden kanske det är helt ute att "dissociera" ett visst mänskligt uttryck - rösten t.ex. - och mot betalning sälja på människan hennes naturliga kommunikation i syntetisk form. Morgondagens människor kanske varken längre lever på marknadskrafternas nåder eller värdesätter något mindre än full hjärnmassage - dvs. levande livet som det är... Människan har återvänt tlll ett naturligt stadium.

*****

Varför jag tittar till L.M. Ericssons horoskop beror på att DN påminner hur synonymt det praktiska ingenjörs-Sverige är med företaget Ericsson. 300 miljarder har företaget plöjt ner de senaste tio åren i den, enligt Världshälsoorganisationen, cancerframkallande mobilteknologin. Sekulära, ateistiska ingenjörs-Sverige står närapå och faller med att den senaste generationens infrastruktur för mobil telefoni (G4) blir en succé.

Det är slående hur Sveriges horoskop harmonierar med de båda Ericsson-horoskopen. Landets bästa sida är just det femte kreativitetshuset där Solen med intelligenshöjande Jupiter i Vattumannen tyder på hur i framkant vi alltid legat i frågan om systemtänkande. Organisatoriska Saturnus bygger infrastrukturen i Vattumannen, ett fixerat tecken som anger ramarna, Merkurius/Tvillingarna är skytteln - förr i representerad av den flinka växeltelefonisten, numera mest av hubbar och switchar - och Vågen är de två parterna som socialiserar i Luftelementet.

Och precis som i företagets horoskop tränger all denna systematiska mentalitet bort Jupiter-i-Vatten, så att vi blir ett land av själsdöda tekniker som bara talar fakta med varandra. Hur mycket lättare är det inte att prata om finesserna på senaste smartphonen än en krånglig roman vars rötter förlorar sig ner i hela världslitteraturen och människans samlade tänkande genom årtusendena? Sådana ämnen kräver mänskliga fakulteter Luftelementet i dess mest prosaiska läsart inte ens känner till.

Luften, så dubbelluft undertecknad själv är (Sol och Måne), är möjligen det mest "förkrympta" elementet när det fastnar i dess värsta återvändsgränd, logisk positivism. Dess naturliga tendens att vilja mentalisera allt kan kombineras med Jordelementet, vilket är det subset av verkligheten som är överlägset fattigast.

Den här degraderade versionen på Luft, att inte legitimt kunna resonera kring begrepp ("Gud") som saknar direkt koppling till ett sinnesdatum, är en gammal sjuka som såg dagens ljus redan kort in i den grekiska filosofins historia. Men det finns t.ex. matematiska "verkligheter" som inte är möjliga att reproducera i den konkreta (Jord) verkligheten [1], och därför självdog den logiska positivismen - utom i Sverige där byfånar som Humanisterna fortfarande låter som det gjorde i England i början av 1900-talet. Vi är så oändligt dåligt pålästa här i Sverige!

"Humanisterna" introducerade en helt död diskurs i Sverige och eftersom landet nästan helt består av tekniker som konstruerar prylar och folk som konsumerar dem, reagerade ingen ens. Svenska kyrkan var sällsynt illa rustat att ta den nya hätska ateismen som är en följd av sekulär ingenjörsmentalitet, den är inte i närheten lika väl påläst i logik, filosofi och idéhistoria som Katolska kyrkan med dess obrutna tradition av bl.a. Aristoteles logik.

*****1. Påståendet om icke representerbara matematiska verkligheter är övertaget från brittiske fysikern Arthur Eddington, jag kan inte ytterligare kommentera det då jag glömt merparten av hans exempel som handlade om representerbarheten hos de delar av Einsteins relativitetsteori som har med universums "ytterkanter" att göra. Även denna precis ges med vissa reservationer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.