Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 7 juni 2011

Astrologin: Ibland får man bara inte till det

AB förmedlar som din vänliga patraskblaska uppgift att Emma Watson, 21, hon från Harry Potter-filmerna, beklagar sig över uteblivna framgångar i kärleken.

När hon tänker högt och misstänker att stjärnstatusen har en avskräckande effekt på annars hågade unga män, gör hon sig dock skyldig till ytlig snusförnuftighet. 

Det hon talar om syns visserligen tydligt som den lodräta karriäraxeln mellan Månen och Jupiter. Den "lätta framgångens" Jupiter placerad i tionde karriär- och prestigehuset triggar Månen, som bl.a. representerar kvinnosläktet. ("Framgångsrikt fruntimmer")
Men är det verkligen framgångens Jupiter som skrämmer männen?

Utan att ens lägga trettio sekunder på horoskopet ser jag direkt ett flertal andra tendenser som sammantaget varslar om potentiella kärleksproblem.

Jungfruascendenten är inte i sig någon varning för att förbli en orörd ungmö hela livet, men när även den sterila Saturnus lägger sitt glädjelösa förnuft i femte huset - som borde vara ett lekens hus - då har horoskopet genast mörknat ett snäpp.

Om sedan detta förnekande åtföljs av att Mars och Venus tecknar förhöjd libido - fast i Luften (få sex på hjärnan) - och denna drift ligger i 6e fiendehuset, då börjar en verkligt komplicerad och kanske konfliktfylld syn på kärleken torna upp sig. 

Mars är dessutom disponenten eller förfogaren över hennes Sol i Väduren, i normala fall en brådstörtad typ som inte fort nog kan snubbla i livet och göra sina erfarenheter. Men Solen är, likt sin disponent, inspärrad i ett ondskefullt hus, det åttonde som har med död, sexualitet och obetalda skulder från ett tidigare liv att göra.

Nej, Emma Watson och kärlekslyckan är långt ifrån en självklar ekvation i detta liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.