Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 maj 2011

Tidningen Bright - när Satan maskerar sig till en ljusängel

[Inlägget dras troligen med fler språkliga slarvfel än de två, tre jag rättade då jag råkade titta till den en tid senare. Vissa dagar går det väldigt fort undan i skrivarverkstaden, andra dagar är språkkontrollen noggrann...]


 
Ett inlägg på Newsmill om religionens rätt att existera i skolan av redaktören för en nystartad tidning som ska granska vidskepelse och religion. Man kunde tro att Humanisternas senaste blaska gått så dåligt att den ännu en gång gått under jorden och återuppstått under nytt namn. 

Hur det än är med den saken har tidningens titel en orkeslös anglicism - utgivarna har inte orkat tänka ut något eget utan snor ordet Bright som i England är en liten klubb för självbelåtna ateister som fått för sig att de på något sätt skulle vara mer intelligenta än övriga mänskligheten. Det räcker med att nämna biologen Richard Dawkins som en medlem av engelska "Brights" för att man ska förstå det intellektuella haveriet. 

Hans antireligiösa böcker är nu så sönderkritiserade att han borde ha önskat att han inte gav sig in på ett område han inte behärskade. Men som bloggen börjat skönja, tycks förmågan till både lögn och självbedrägeri vara påfallande bland åtminstone svenska skeptiker, och Dawkins har också en släng av Vatten och Luftelementen i osynk. 

Han låtsas förmodligen inför sig själv som om hans dumprat fortfarande har högsta valens. Jag rekommenderar bl.a. den här boken för avprogrammering om någon råkat läsa Dawkins okunniga böcker. Även den av en engelsman, en av landets bästa matematiker och garanterat en "bright", om han nu inte fnyst åt hela konceptet.

*****
 

Tidningsredaktören Camilla Grepes horoskop indikerar redan vid första påseendet att hon åtminstone är en kvicktänkt individ - här ses storkorset i just ljushuvudets kvalitet, Sattva guna. Men bloggen har redan tidigare konstaterat att man inte naivt eller bokstavligt kan likställa den sattviska kvaliteten med moralisk godhet eller extraordinär insikt eller ens en människa som tar parti för det goda. 

Att t.ex. hitta det intensiva sattviska storkorset hos den rasistiska populistpolitikern Geerd Wilders tar genast alla missriktade tendenser till fundamentalism ur astrologen. Det här systemet är lurigt, och det som ser gott ut behöver inte alls vara det!

Allmänt kan sägas att Sattva - i vilken historisk kontext den än finner sig - är en upplösande och desintegrerande faktor. Den söker göra sig kvitt rigiditeten hos Tamas guna. Vissa traditioner är värda att upplösas för att de bottnar i felaktiga antaganden om världens beskaffenhet, som t.ex. 1900-talets stora kvantfysiker inifrån fysiken själv (paradoxalt nog) avslöjat att den materialistiska världsbilden är felaktig. 

Den insikten har inte mottagits väl, eftersom både de stora Nobelprisbelönta tankarna själva och många andra har noterat att fysiken numera pekar mot sådana antaganden om verklighetens natur som man tidigare hittat bland de stora tänkarna inom religionerna. 

Det vill alltså synas som om Grepes tidningsprojekt redan från början hamnat lite snett och stick i stäv med den större rörelsens riktning, som - vilken även dem som granskar folks beteendemönster noterat - pekar mot religionernas storskaliga återkomst. 

Grepes storkors i Sattva guna tycks ha satsat på den förlorande hästen, och hennes "ljus" är det falska ljus som den religiösa utsagan brukar tillskriva Djävulen när han kommer och låtsas representera ljus och upplysning.

Samtidigt finns stor intellektuell kapacitet i horoskopet, om än inte intelligens enligt den klassiska definitionen.

Vi har t.ex. sinnelaget i Vattumannen (Luft), disponerad från den restriktiva och konceptskapande Saturnus i Skytten (Eld). Eftersom Månen passerar ett dogmatiskt tecken (Vattumannen tillhör Tamas guna som i koppling med Luftelementet är något av en tankepolis (se ateisten Christer Sturmarks Saturnus hemma i Vattumannen men extremt infekterad av irrationella underströmmar i det omedvetna - ingen Bright-varning där inte), befinner sig den ständigt variabla sinnelagsplaneten på fientlig mark. 

Månens natur är nämligen att reflektera, processa och assimilera - inte att stå och mässa stereotypa klichéer från det ateistiska prästskapet, vilket uppenbarligen är vad Grepe känner sig kallad till. Låt oss spåra turerna i horoskopet som föranleder mig att frånkänna henne en egen röst.

Saturnus är en planet som i det universalistiska Eldtecknet Skytten kan tänkas intressera sig för de platonska formernas ontologiska status eller åtminstone språkets denoterande företeelser i en fenomenvärld (Eld motsvarar här det grekiska begreppet phanein, att visa sig - jfr hur Gud meddelar Moses sin existens genom ett buskage i eld, "Jag är på det att jag är" - existensen, varandet konfirmerar sitt varande).

Vi måste här ta Chandra lagna-horoskopet på största allvar för det är allt vi har att resonera utifrån, medvetna att vi sysslar med teckentydning i just detta fall och inte gör några utfästelser om alla människor som föddes samma dygn och som därmed skulle ha ett identiskt horoskop. Att ersätta den riktiga ascendenten med Månens position är som sagt ett sätt att komma lite närmare än bara genom soltecknet som är detsamma under 30 dagar.

Grepes sinnelag svarar alltså positivt på själva idén om att konceptualisera fenomenvärlden. Det är detta vi ser av ett sinne i mentaliserande Luft men disponerat från formgivaren Saturnus i det visuella Eldelementet. Som saker står i månhoroskopet befinner sig t.o.m. Saturnus i 11e ideal- och föreningshuset, vilket återknyter till samma tanke som hos Vattumannen. Här har vi klubben för inbördes beundran: alla som känner att de har en klar och tydlig kontakt med fenomenvärlden och vilka språkliga kategorier man kan kläda dess innehåll i.

*****

Så långt allt väl. Men den här självnämnda klicken av smakråd i frågan om att sätta namn på fenomenen, klä det vi ser i en diskurs är inte det viktigaste budet. Ascendenthärskaren Saturnus i 11e huset är i termer av världslig styrka klart distanserad av den sataniska axeln som fullständigt dominerar horoskopet. 

Inte heller den i sig utmärkta Solen, "upphöjd" i Väduren, har ett lika stort inflytande, rent världsligt, som Djävulens grepp om det här livsödet. Det är därför jag kallar horoskopet en satan maskerad till en ljusängel. Storkorset i Sattva har annekterats av Mörkret, av Tamas guna.

Vi kan alltså ta ett steg till och fråga vad slags fenomenvärld Grepe bekänner sig till, vad är det organisatören och systematiseraren Saturnus är intresserad av för slags fenomen? Jupiter själv utgör ena halvan av den materialistiska fixeringens satansaxel och står i instinktens och driftlivets Skorpionen, i en tygellös och uppmuntrande opposition till den rena fysikalismens filosofi, tecknad av Venus i härskarläge i Oxen. 

Den här ryggradslösa och efterlåtna lergegge-oppositionen tecknar således en total och okritisk identifikation med det materiella substratet som de stora kvantfysikerna redan visat är en chimär, just bara ett fenomen. Detta hade redan för 2.300 år sedan den genomreligiösa filosofen och mystikern Platon sett igenom. Han kallade, kanske under påverkan från den indiska filosofin, fenomenvärlden en förbiflytande dröm, ett ständigt pågående tillblivande som dock aldrig resulterade i något verkligt vara. 

Jupiter i tionde har inte goda omen med sig för en Vattumanascendent, här är regeln från sidan om Planeternas hemmatecken (m.m):
[Den tillfälliga] Härskaren över ett angulärt hus (kendra, 1, 4, 7, 10) är en verksam illgärningsman om den är naturligt god och verksamt neutral om den är en naturlig illgärningsman!

Grepe visar sig alltså tillhör den typ av "ljushuvuden" som sänkt takhöjden så lågt att de inte bara glömt att västerlandet redan löst alla intellektuella problem utan också är så fast i en obsolet syn på verkligheten att de inte lyssnar till de nya tankar om religionernas plausiblitet som stora Nobelpristagare som dansken Niels Bohr eller tysken Werner von Heisenberg gav uttryck åt, till den akterseglade naturalisten (ateisten) Albert Einsteins förtrytsamhet.

(Ja, det var inte att kvantfysiken öppnade för paralleller med den österländska mystikens utsagor om verkligheten som retade Einstein, utan att de nya fynden omintetgjorde hans relativitetsteori.)

Att Grepe valt att vända ryggen till vetenskapsfilosofin och anammat en typiskt svensk simpel realism, gör henne, som sagt, inte alls korkad. Horoskopet är ett av de slugaste jag sett, fast på ett begränsat och till syvende och sist kontraproduktivt sätt. 

I Chandra lagna-horoskopet ges den materialistiska axel som bara tillerkänner sublunära betraktelsesätt högsta auktoritet genom Jupiter i tionde huset. Jupiter tar här färg av smutsen, av Jorden, och som filosofiplanet presenterar den sig som överhetens (10e huset) officiella materialistiska, men kanske främst biologistiska modell. Jag tror Jupiter i Vatten i tionde gör att Grepe är bäst bevandrad i just biologi och totalt väck i alla de frågor jag här har gläntat på. Men notera att hennes biologistiska filosofi (Jupiter i Skorpionen som en ond kraft i tionde) inte är nöjd med att finna glädje i de biologiska studierna. Hon vill använda sin lilla nisch till att förneka andra kunskapsvägar! 

Detta är då Satan själv, Negationskraften, Åklagaren - den ontologiska Ondskan som de flesta inte tror existerar. Den kan smyga in genom de mest oväntade planeter, som här genom Jupiter - religionens planet! Det är därför Grepe inte har en sund inställning till religionerna samtidigt som hon inte vet att hon använder sin egen kunskap på ett demoniserande sätt. Håll den här tanken i minne, för bloggaren har samma Jupiter också som verksam illgärningsman!

Det var helt oavsiktligt att göra två inlägg på raden om en Vattumanascendent! Viktiga observationer om den religionshatiska Skolinspektion - ett verk från Helvetet, upprepas här för tidningen Brights redaktör. Inte bara är Jupiter en källa till ondska utan till och med psyket självt - Månen - som i ett Chandra lagna-horoskop motsvarar individens jag-horisont - detta psyke förklaras vara en källa till distorsion! Således säger även tolkningsparametern "planetens verksamma natur" att vi har att göra med en falsk filosofi, ett grumlat perspektiv som beror på Syndafallet (Månen markerar Fallet från andlig medvetenhet ner i simpel sinneserfarenhet).

Och ska vi titta noga på Jupiter i Skorpionen - tronande i det maktfullkomliga tionde huset, är filosofin också störd på mer än ett sätt. Den är inte bara en Skorpion/Ox-tyngd filosofi (enbart materiella bevekelsegrunder) utan också behäftad med dissociationens förmåga att skapa falska scenarier. Denna Vatten-Jupiters disponent är Mars i Luft! Och den på så vis störda Mars är sedan den som disponerar över den upphöjda Solen i Väduren!

Hur mycket är det nu kvar av det inledningsvis så "brighta" horoskopet? 


*****


(Långt) efterord. 

Det här var ett "sensitivt" horoskop att fundera över eftersom jag efter 25 år med västzodiaken bara börjat skrapa på de extrema resonemang indierna anlägger på ett horoskop. Det formligen stinker extrem intelligens av det indiska systemet, men också här och var den unkna doften av oreflekterade och kanske t.o.m. korrupta traditioner (tankar som memorerats och traderats utan att någon sökt utröna sanningsvärdet). 

Med största försiktighet försökte t.ex. det västerländska radarparet de Fouw och Svoboda i sin bok "Light on Relationships" föreslå för det indiska samfundet av astrologer att Venus med fördel kunde introduceras i de indiska systemen för partnerutvärdering! Fatta, kärleksgudinnan används inte ens som en variabel i Indien. 

Detta säger något om den kulturens patriarkala strukturer, och jag har i flera inlägg föreslagit att den indiska traditionens tummen upp för aspekter mellan Saturnus och Venus (planetära vänner hos indierna) kanske inte är odelat positiv. 

Samtidigt är det svårt att förneka den glasklara logiken i de indiska resonemangen: Saturnus, trohetens planet, är urstark i sjunde partnerskapshuset medan flörtiga Venus, naturligt kopplad till sjunde huset genom Vågen anses illa placerad där. Ja, vem vill ha frestare eller fresterskor i sjunde huset. De skadar familjens/äktenskapets sammanhållning!

Varför den här ateistiska Grepes horoskop var svårt var pga vårt delade födelseår, och även jag har de två stora "ödespenslarna" Saturnus i Skytten och Jupiter i Skorpionen. Även i mitt horoskop förvandlar Tvillingascendentens karaktär Jupiter till en verksam illgärningsman!

Och även jag - och detta är det viktiga - har en gång varit närmast hatisk mot religion (om än inte filosofi, som jag upptäckte sent i livet). Det var den vanliga historien, tvingad av föräldrarna till kyrkans söndagsskola av ren och skär tradition fastän det inte i den sekulära hemmiljön fanns ett spår av beteende som rimmade med vad som lärdes ut. 

*****

Först vid 18 började jag meditera, helt utan några religiösa tankar, och upplevde efter mycket kort tid ett så kallat kundalini-uppvaknande där jag såg min egen gyllene gloria runt huvudet - en slags aura som likt en fontän sprutade upp ur ryggraden som i sig lyste för fullt, rött vid bäckenet och sedan blått i hjärttrakten. 

Allt detta var en helt intern synupplevelse, kroppens inre dimensioner var som en objektiv värld visavi det observerande medvetandet som kunde röra sig i förhållande till olika nivåer av detta skeende. Jag såg människan ur ett annat perspektiv som en levande energivarelse. Det kanske är detta (jag vet inte säkert) som avses med det indiska begreppet jiva-atman - den levande själen. Lyssna: Di Leva, Di Jiva - våra ord kommer österifrån, indoeuropeiska språkfamiljen...

Från illuminationsdagen visste jag att ateismen var en psykisk förorening och aldrig kan användas i samma andetag som ordet "bright". En ateist är per definition inte intelligent. Det var upplevt var något helt annat än det sövande mässandet i kyrkan. Med egen upplevelse av religionernas mystiska kärna, var det emellertid inte svårt att se att de kristna texterna innehåller tydliga spår av den mystiska lägre eller högre nivån. Jesus tal om en kroppens inre lampa är t.ex. närmast övertydligt efter att själv ha upplevt Ljuset bryta in som en övernaturlig störtflod. 

Med årens gång har den här upplevelsen - som kom några få gånger under meditation - bleknat bort. Jag fick inget "kosmiskt medvetande"... Jag vet inte vad som skulle ha hänt om jag fortsatt disciplinerat med en daglig meditationstimma. Eftersom effekterna kom bara veckor efter jag börjat drar jag slutsatsen att jag måste ha sysslat med det här i ett tidigare liv och undertecknats horoskop, också det med storkorset i Sattva har förvisso en intressant förbindelse mellan tredje Merkuriushuset och femte hjärtats hus. Jag förstod det inte vid tiden (använde inte ens "rätt" astrologiskt system för att kunna förstå), men nu ser jag de planetära indikationerna också som ett andligt budskap. Men under många år var femte huset likväl bara ett tydligt nöjeshus i mitt liv...

Vad jag antyder här är alltså att min egen Sol i 5e huset (eventuellt kan man även beakta dess ömsesidiga reception med sin disponent Venus i tredje) har tagit över där Jupiter inte riktigt gjorde jobbet. Solen i femte är så att säga ett ganska "rent" budskap, även om Solens fall i Vågen sinkade husets uppvaknande till sina bättre uttryck. 

Samtidigt är mitt nionde religions- och filosofihus härskare Saturnus, inte längre ond utan verksamt neutral enligt det indiska schemat. Varför den inte kan bli en verksam välgörare för Tvillingascendenter beror på att den också tillfälligen härskar över det onda åttonde huset. 

*****

Saturnus i just Skyttens Eld är inte en helt dum placering, och som jag förmodar gäller för ateistredaktören brinner jag för att "formalisera" (Saturnus) fenomenvärlden (Eld, skenets värld).

(Saturnus är fallen i Väduren, illa placerad i Lejonet vars disponent då blir dess ömsesidiga fiende Solen, men fungerar bättre i Skytten vars härskare Jupiter den har ett moget och neutralt förhållande till.)

Eldelementet står i sina riktigt gudabenådade stunder inte bara för fenomen alstrade av en förmodad materiell värld utan även för inblick i andliga realiteter. Där går jag och ateistredaktören skilda vägar, främst på grund av den sataniska axeln som gyttrar igen hennes fysiska system. Den som göder sin kropp tappar förmågan till andlig klarsyn. 

Hennes Vädurs-Sol disponerad av Mars i skeptiska Tvillingarna, har det för övrigt inte i sig att ställa de stora frågorna. Inte att inte kombinationen kan ("brighta" Benedikt XVI har den!) men de kringliggande faktorerna leder denna Sol på avvägar.

*****

Påven är faktiskt ett delikat exempel, för även han har Vattumanascendent vilket gör Jupiter till en verksam illgärningsman, och han har religionsplaneten stigande i öster, i första huset! Gör det honom då till en "Antikrist"? Nej.

Påven har å andra sidan både Saturnus och Venus som verksamma välgörare och det är enormt viktigt då Saturnus för världslig makt befinner sig i tionde makthuset - en god, konservativ men ansvarstagande makthavare! 

Och Saturnus och Venus, goda vänner, knyter ihop tionde huset för position och nionde huset för filosofi och religion eftersom Venus tillfälligen härskar över nionde! Makt å religionens vägnar. Fantastiska omen för en verkligt nobel människa i betydelsefull position! 

Likväl kan ingen ha missat att ämnet religion varit en källa till ont i påvens liv, och med Jupiter i första huset måste han ha känt av pedofilskandalen hårt och personligt.

Inga av påvens klara tecken syns i ateistredaktörens horoskop. Venus är visserligen också här både naturligt och verksamt god och ger en indikation om niondehusets typ av religion eller filosofi. Den är - som vi redan sett - helt identifierad med det fysiska via sitt härskarläge i Oxen: "Min religion är det materiella." Och eftersom sedan Jupiter - här i ond skepnad - opponerar Venus i den självefterlåtna och geggiga Jord/Vatten-blandningen, blir kvinnans filosofiska tankehöjd generande och simplistisk.

Jag kan ha missat viktiga aspekter i den här tolkningen, men bloggen är ändå långt från allmänningen! Men minns att läsarna besparas det närmast oöverskådliga systemet med yogas - särskilda kombinationer som registrerats i den indiska traditionen. Dessa kan bestå av fem villkor som samtidigt måste vara uppfyllda, och eftersom det finns hundratals av dem är det knappt möjligt för en människa ha så många variabler i huvudet samtidigt.


PS: Hela detta långa inlägg skrevs innan jag läst Grepe på Newsmill. Nu har jag börjat göra det. Herregud, kvinnan är ju helt korkad! Jag ångrar att jag lade ner så mycket möda på inlägget, men jag ville se hur pass smart horoskopet varkade vara....

Läs och hör den gyttjiga tonen i det hon säger - insinuationer om skälet till att folk uttalar sig för en traditionalistisk skolavslutning är rasism eller islamofobi! Kvinnan är ju bara förrtyckt. Hade jag läst artikeln först hade det troligen färgat mina intryck av horoskopet extremt negativt! Fascinerande att gå tillbaka i texten och se var varningsklockarna ändå klämtade.

Skolinspektionen, ett verk från Helvetet

Statsvetaren Stefan Olsson påpekar på Newsmill att den av högerregeringen inrättade Skolinspektionen bryter mot grundlagen när de söker hålla svenska folkets skolavslutningar borta från kyrkor och kristna inslag. 

Artikeln är ytterligt läsvärd, men här vill jag titta på hur myndighetens födelsehoroskop ser ut. Går det att få någon uppfattning om en distinkt religionsfientlig ton i den. En gång värnade politiken till höger om religionen även om den i praktiken förbröt sig mot kristendomens alla bud om att se till sin nästa. 

Idag har sekulära människor åt höger, sådana som Fredrik Reinfeldt, släppt hyckleriet, dumpat religionen helt pga. dess besvärande moraliska förpliktelser och lanserat en helt Marknadsanpassad högerpolitik som bara har som uppgift att producera låglönearbetare åt Maskinsamhället. 

Utvikning. Och de dumma svenskarna köper det! Mer och mer kör de fast i konsumtionens ekorrhjul, fixerar sina egna problem inuti tvångströjan och struntar helt i att de står på ett smältande isflak i ett söndervittande och allt mer överhettat samhälle. Vad ska de med sina villaförorter till när stormande och hungriga ligister börjar kasta brandbomber in i deras trädgårdar? Sannerligen, de har redan tagit ut sin lön dessa sena marknadskapitalistiska år. Nu väntar slutnotan.

Jag uppviglar alls inte till inbördeskrig - eller klasskrig som okunniga människor tror det rör sig om, människor som inte vet att det finns en moralisk norm i universum som inte är en produkt av människans tänkande utan en av parametrarna till det faktum att vi lever i ett ordnat kosmos och inte i ett förvirrat kaos. Nej, jag konstaterar bara hur civilisationer brukar sluta när de "bäst lämpade" själviskt dragit ihop sig och minglar med enbart varandra vilket leder till ohållbara negativa spänningar i samhällskroppen.

Den socialdarwinistiska myten, som brukar användas som argument för en konkurrensutsatt marknad, är således falsk - den är en självdestruerande myt, en tickande bomb. De "bäst lämpade" är katalysatorerna till deras eget systems destruktion!Ja, vad säga? Regeringen Reinfeldt kunde inte ha valt en bättre tidpunkt att rulla ut Skolinspektionen. Sådan far sådan son. Om vi betraktar högerregeringen som frontad av två män, ett dubbelt ledarskap i Reinfeldt och Borg, kan vi konstatera att båda har medfödda kopplingar till Helvetet eller det Yttre Mörkret via sina storkors i Tamas guna, ignoransens kvalitet. 

Medan regeringsvänliga dagstidningar spottar ur sig vinklade data om Sveriges välmående kvarstår det faktum att borgarna inte kan regera. De förstör allt de tar i! Fas III och sjukvårdsreformen är bara de tydligaste tecknen. Alla andra skandaler, som att Reinfeldts vänner i myndighetsställning säljer ut statlig eller kommunal egendom - folkets egendom - till sina kompisar till förargelseväckande underpriser, är sådant som passerar förbi och glöms. 

Men universum ser och registrerar deras illgärningar och bygger, en bit in i framtiden, kroppar som motsvarar de nuvarande brotten. KARMA är en gruvlig mekanism för den som inte lever upp till sitt bästa jag!

Det är således inte förvånande att också Skolinspektionen "föddes" med ett storkors i vanvettets och de dåliga rådslutens Tamas guna. Som statsvetaren säger, de kan inte ens Sveriges grundlag! Alla som träder i närheten av en sådan här mörkerspridare som storkorset i Tamas utgör får räkna med att dras in i en härva av missförstånd och käpprätt dumhet. 

Jag har själv lärt mig av erfarenheten att varje gång jag hamnat i ett projekt styrt av dessa "stabila" tamasiska väntar en total krasch på slutet. Idealet är att ett mått av Sattva skänker öppenhet och ljus så att man kan inspektera sina egna käpphästar utifrån. Det kan inte en människa som kollapsat i sin mentalisering och enbart "tänker inuti lådan" (Tamas och i synnerhet storkorset).

*****

När en myndighet bojas vid storkorset får vi direkt misstankar om myndighetsmissbruk - precis som i fallet Reinfeldt och Borg de helt enkelt inte har visionen framåt. Det enda de vill är att bryta ner den gamla socialdemokratiska modellen för välfärdssamhället där de som gör bäst ifrån sig stöttar och hjälper upp på bana de samhällsmedborgare som tillfälligt (eller permanent) saggat efter. Men i Reinfeldts hemkommun Täby får man inte längre bo om man inte visar sig så duglig att man kan köpa sin bostad. 

Inte konstigt att Skolverket inte förstår ett dyft av vad som krävs för att utföra sin uppgift på ett vettigt sätt. De representerar den ultimata rättsrötan i ett samhälle - exakt som den Regering som bildade myndigheten.

Detta är vad de gamla hederskulturerna - med insikt i naturens lagar - menade när de såg hur en människas felsteg skadade hela huset. Perverst nog är det svenska folket som valt en minoritet att representera dem i Regeringen och denna minoritet syndar nu så mycket de kan, rusiga av sin makt och fyllda av själviskhet och ideologiskt hat mot en mer kollektiv, mer inkluderande typ av social kompetens som ser till allas välfärd och inte bara de som uppfyller någon slags socialdarwinistisk prestationsnivå.

Med storkorset i Tamas guna vet man ganska säkert att det finns attitydproblem som blockerar medvetandet. Här finns mörklagda zoner som inte inspekteras. Skolinspektionen ser inte sin egen plattform, förmår inte utvärdera sundheten i den egna basen innan de sätter åstad. Detta är så typiskt högerregeringens alla förhastade och rent inkompetenta åtgärder de senaste åren! Skolinspektionen kan inte ens Grundlagen.

Men finns det något aktivt religionshat krypande i Skolverkets innersta sentiment, likt det hos alla de brutalt underbegåvade skeptiker, teknokrater och ateister som beretts allt mer medieutrymme sedan den 11 september olyckligtvis kom att kopplas samman med religionen i den obildade allmänhetens ögon?

Jag kan direkt svara "nej", på den frågan och det för att horoskopet är så helt förstoppat redan från första stund. Statsvetaren har rätt - kan man inte ens Grundlagen - kommer allt annat att gå snett också. 

*****

Enligt det här kommunala dokumentet lärde jag mig om Skolinspektionens inrättande, den 1 juli 2008 och det är midnatt som gäller som födelsetid (som i Sveriges nationalhoroskop som också trädde i effekt f.o.m. angiven dag i utfärdat dokument - se det första inlägget om nationalhoroskopet).

Midnatt under sommaren ger en Vattumanascendent (nationalhoroskopets soltecken, händelsevis) och härskaren Saturnus är därmed en influens till gott. Placerad i väster har den sin maximala världsliga styrka, så att vi förstår att detta är en viktig myndighet som måhända har med hur kunskap utformas - Vattumannen är ju det Lufttecken där strödda data organiseras till konceptioner. Vattumannen har också en folklig eller social aspekt - det är ett samhälles "kollektiva intellekt" eller världsbild, så att säga.

Som dokumentet från Järfälla kommun pekar ut, krympte högerregeringen det tidigare Skolverkets uppgifter och inspektionen ägnar sig nu bara åt att vifta magisterkäppen och peka på oegentligheter. Precis som nuvarande skolminister Jan Björklund med sin besynnerligt inskränkta polis- och förbudsmentalitet!

Ja, naturligtvis föddes Björklund med en Sol (fri intelligens) avsevärt insnävad av en aspekt från Saturnus och därmed mer intresserad av regelverk och disciplin än vad som kanske är nyttigt om en skolas syfte är att vidga elevernas förståelsehorisont snarare än att stöpa dem i snäva former och låsa dem i ett distinkt okreativt klichémässigt tänkande!

Fundamentala problem i Skolinspektionens horoskop syns direkt! Visserligen fick Saturnus rollen som verksam välgörare, den är alltså en restriktiv planet som söker kanalisera och reglera men vi kan inte beskylla Saturnus för att vara en diktator eller ens lieman här. Inte förrän vi vägt in fler omständigheter i vilket fall. 

Men en degraderande omständighet är att Saturnus, fastän stark och inflytelserik i ett kendra-hus (hörnhus) är skadad i Lejonet, tecknet mittemot sin egen härskarposition. Och här kastar den också en opposition mot sin eget rollspel eller myndighetsutövande (personan i Vattumannen). Saturnus i Lejonet står i det tecknen som tillhör dess naturliga fiende, den fria Intelligensens Sol - och Solen i Lejonet när den fungerar är, precis som artisten The Moniker, ett Sol-Lejon, beskrev sig själv: "djupt religiös"!

Vi ser redan här ett formidabelt haveri vara på väg, för religion och intelligens är samma sak i den antika världsbilden. Religion är den praktik varmed en människa länkar sig samman till sin inre Sol, sin egen andesjäl - vissa vill här hellre tala om Gud. När nu en illa placerad Saturnus, lagens praktiska verkställare, ställer sig som en censor i Solens eget tecken är detta varken ett bra omen för begåvningen eller myndighetens förmåga att utföra ett gott arbete eller för det specifika ämnet religion!

*****

Och det är inte slut än. För som synes angrips Skolinspektionens egen planet Saturnus av illgärningsmannen Mars! Energiplanet kan den väl kallas i vissa sammanhang, eller libido, eller initiativtagare. Men antikens astrologi var inte lagd åt att skönmåla gudarna som den hycklande västerlänningen med hennes drivor av livslögner. 

Mars är skit, så är det bara. Den är fysikalistisk, otaktisk i sin direkhet. Den stör ordningen och, som tidigare nämnt, romarna ville inte ens förära krigsguden ett altare inne i staden utan placerade det på behörigt avstånd, ute på ett fält! Det säger sig självt att Venus är komfort och Mars är bristen på komfort. 

Mars ger vedermödor och är själv orsaken till dem. Alla vill ju skapa en anledning att få behålla sitt jobb. En del låtsas vända papper på kontoret och se upptagna ut när mellanchefen går förbi. Mars skapar krig för att sedan kunna ropa på hårdför intervention.

I den här fula kombinationen av båda illgärningsmännen, där inte Saturnus kan få helt och hållet godkänt trots att den är tillfällig härskare över det goda förstahuset, ser vi därför en illvillig myndighet! Det är inte bara så att den är ute för att hugga mot oegentligheten i skolan - Mars skulle förvisso kunna läsas som de objektiva missförhållanden myndigheten söker upp. Nej, den här sekulärt borgerliga versionen av spanska inkvisitionen SKAPAR BROTTEN SJÄLVA för att sedan kunna beivra dem! Det är precis vad statsvetaren i Newsmill-artikeln upptäckt.

Skolinspektionens horoskop är precis lika brottsligt som Fredrik Reinfeldts och Anders Borgs födelsehimlar! Jag undantar här skolministern Jan Björklunds himmel, för han är bara en byfåne helt bortkopplad från verkligheten i sin militärt regimentära fantasivärld. 

Det är storkorset i Tamas guna man ska akta sig för, för här handlas det med grova Lögner vilka presenteras som sanning. Som listiga räven i barnsagan strösslar de skyldiga korgen med jord med lite lingon på topp! Jämför jobbskatteavdragen - Regeringens mutor till vissa av svenskarna för att de ska göra sig delskyldiga till det ultimata majestätsbrottet. 

"Det du gör mot en av mina minsta har du gjort mot Mig"

*****

PS. Trots att det här horoskopet slår knut på sig själv redan i dess fysiska kropp (1a huset infekterat av sin egen herre Saturnus och av Mars) så att myndigheten kan liknas vid en svårt handikappad människa, kan jag inte låta bli att kasta en kort blick på nionde huset för högre utbildning vilken primärt innefattar just religiös skolning och på ett något högre plan filosofi (att kläda den faktiska religiösa erfarenheten i ett teologiskt, filosofiskt eller metafysiskt system). 

Här har Skolinspektionen Vågen dvs. Venus. Nionde är ett gott hus och därför fortsätter Venus för Vattumanascendenter i sin naturliga roll som välgörare. För vad det nu kan vara värt är Venus bränd av Solen, med vilken den har ett fientligt förhållande! Solen vill vara den ende och söker eliminera Venus, vars uppgift är att länka samman. Myndighetens själva verksamhetskärna (solära uppgift) i Tvillingarnas - den elementära kunskapens och skolgångens tecken - upplever alltså i ögonvrån niondehusets härskare som en oönskad närvaro och så att säga bränner eller osynliggör Venus! 

Inte ett gott omen! Får myndigheten bedriva sin verksamhet skär den av alla kopplingar mellan trivialt vetande och högre kunskap!

Även nionde husets bhava karaka dras in här. Det är Jupiter som signifierar religion och filosofi och fastän den ser snyggt placerad ut i sitt positiva härskartecken Skytten (och därtill i 11e idealhuset), förvandlas Jupiter för en Vattumanascendent till en verksam illgörare! Religion är inte bra - det är hela myndighetens utgångspunkt.

Med den indiska astrologins snåriga tolkningsregler kommer vi alltså fram till att planeter som på ytan ser bra ut inte alls gagnar den subjektivistiska entitet som horoskopet rör. Skolinspektionen är alltså antikristlig eller religionsfientlig i själva grunden.

Och det hade vi faktiskt kunnat räkna ut från dess besinningslösa domslut!

Vattumanhoroskopets verksamma illgörare är Månen (!), Mars och Jupiter.
Dess verksamma välgörare är Venus och Saturnus, men där den förra är bränd av kärnverksamheten (Solen) och den senare behäftad med flera gynnsamhetssänkande faktorer. 

Hur mycket bättre om bara några få skitstövlar eller möjligen förståndshandikappade individer fötts under denna himmel. Nu är det en myndighet med makt att snöpa hela generationer skolungdom och ge dem ett fattigare mentalt liv. För den som eliminerar religionen eliminerar en kunskapsväg till vilka vi är som människor. 

Denna blogg sysslar t.ex. med religion, i vid mening. Astrologi är ett av de äldsta system av människohand som påminner om hur vi delvis är barn av detta universum, men också har något annat i oss. Astrologin bjuder bl.a. på de tre "befrielsehusen", moksha-husen (4e, 8e och 12e) för dem som börjat arbeta på att klippa banden med sin fallenhet in i konsumtionshjulet (kretsloppet).


*****

Tillägg. 

Den sedvandliga apskocken av ateister på Newsmill är förstås framme och begabbar inlägget. Ett typiskt exempel:

Det bisarra resonemanget i Olssons text framkommer måhända bättre om man byter ut "kristen" mot "socialdemokratisk", och "gudstjänst" mot "partimöte". #7 Jakob Jonsson,

Bortsett från att sakfrågan gällde att verket frångår den grundlagsskyddade religionsfrihheten ser man här en obildad människas oförmåga att placera "kristen" och "socialdemokrat" i rätt kategori. För en obildad människa som just fått insikten om elementär och högre bildning avskuren (se horoskopet), finns det ingen skillnad. Båda orden hänför sig bara till det sociala rummet - den socialrealistiska men totalt andligt förblindade svenskens standardfel.

Som astrologin indikerar med Solen som jiva-atmans, den eviga andesjälens signifikator, representerar Kristus (Logos) en högre ontologisk ordning, en evig ordning. Alla är per definitivion kristna redan i födelsen eftersom de är emanationer ur detta Logos, detta Ord.

Att de kanske sedan inte i sina fattiga och obegåvade liv någonsin når den upphöjda insikten är en sak för sig.

Socialdemokrat, å andra sidan, är bara en av de otaliga kategorier som frodas i en viss kultur i tiden - dvs. i den lägre ordning som Platon kallade det ständiga vardandet (men som likväl aldrig ägde någon verklig eller bestående existens).

Svenskarna dömer sig själva stundligen till ännu mer mörker eftersom de vandrar i mörker.

Saturnus: depression, skönhet & look-alikes

Tittade förstrött på blasknyheter i Expressen och fick syn på ett foto av brittiska sångerskan och allt-i-allot Cheryl Cole. Inte alls olik en ung Geena Davis vid tiden för hennes "livs roll" i Thelma & Louise!


Och varför inte en svag koppling mellan brittiskan och en yngre Lena Olin - här en detalj från ett suddigt foto hittat på nätet (Ett Drömspel):Innan jag gav mig på en astrologisk "look-alike"-jämförelse hann jag emellertid granska Expressens källa vilket strax ledde mig till en länk som gav en mycket vettigare förståelse av varför Cheryl Cole kickats från X-factor i vad hon trodde skulle bli ett amerikanskt genombrott.

(AB och Expressens unga journalister är ofta chockerande usla på att sammanfatta de engelskspråkiga nyheter de "lånar", jag har sett svenska versioner som varit totala missuppfattningar av vad saken gällde, helt fel stycken utvalda och översatta...)

Den unga kvinnan var mitt i en pågående depression när hon tog jobbet och har även tidigare varit "kliniskt deprimerad" vad det nu innebär - hospitaliserad?
Den hyperintelligenta Geena Davis fick några ord i ett tidigare inlägg, och lyckligtvis är hennes födelsetid känd eftersom den visar sig vara nyckeln till den påfallande utseendelikheten mellan kvinnorna.Här var det varken Sol eller Månen, astrologins omvittnat starkaste planeter, som "förklarade" varför båda kvinnorna fått så infernaliskt "docksöta" ansikten. Men lustigt nog hamnar förklaringen precis där jag var för bara några dagar sedan i samband med Scarlett Johansson som eventuellt också kunde beskrivas på något snarliknande sätt. Hon är söt snarare än svalt och klassiskt Greta Garbo-vacker.

Cheryl Cole föddes, precis som Scarlett Johansson, ett år då formförlänaren Saturnus firade sin största triumf, "upphöjd" i Venus eller skönhetens tecken Vågen. Brittiskans födelsetid är okänd men Geena Davis är känd. Och givet klockors benägenhet att gå lite fel, kan man just undra om Davis 00:06 borde justeras lite grann så att hennes Vågascendent EXAKT matchar Coles upphöjda Saturnus i 4:06 Vågen...

Men titta noga, det finns en koppling till. Geena Davis Vågascendent disponeras av Vågen som här ligger i Vattumannens 12e grad. Cheryl Cole har sin Måne mellan 5-17 grader Vattumannen.

*****

Jag har en bild på en fd arbetskamrat som jag inte vill visa här, men där horoskopet totalt domineras av Vågen (Månen), Tvillingarna (Saturnus) och Vattumannen (Solen/Jupiter - hyperintelligent kvinna) - alla tre Lufttecknen.

Hon hade en olycklig barndom där fadern dog tidigt, hon drogs med nedstämdhet, viktproblem och hade tics, men ansiktet var så vackert att man fick dåndimpen. Ansiktskvaliteten var just "sockersöt" och jag noterar samma tre tecken som hos Cheryl Cole fast andra planeter! Här finns uppenbarligen mycket astrologisk forskning att göra.

Jag får upprepa mig från Scarlett-inlägget. Venus heter Shukr i Indien och är kopplad till socker och sötsaker. Märkligt hur dessa planeter ibland verkar på ett rent bokstavligt sätt.

Hur ser man depressionen i Cheryl Coles horoskop? Jag tittade en stund innan jag fattade att det måste bero på ännu ett fall av osynk mellan Vatten och Luft, men nu klurigare än någonsin tidigare. Den brittiska artikeln ger ledtrådar - hon kände sig inte alls hemma i den amerikanska le-och-se-lycklig-ut-kulturen, avskärmade sig på sitt hotellrum och började odla en intensiv hemlängtan.

Man kunde tro att en Sol-Tvilling skulle älska resor och upptäcktsfärder, men jag har en bekant som reser mycket i tjänsten och ständigt kverulerar över det. Även han har, likt brittiskan, Venus, komfortplaneten, parkerad i hemkära Kräftan. Denna emotionella Vatten-Venus är inte en stabil bas för eller disponent till sinnelagets Måne som befinner sig i ständigt mentaliserande Luft, i Vattumannen. 

Den brittiska artikeln berättar att hon började hänga upp sig och repetera saker och ting, känsloharmonin (Venus) störd i avsaknad av hemmet, och sinnet, så typiskt ett fixerat tecken som Vattumannen börjar slira runt i mentala föreställningar som bara förvärrar det som ursprungligen var bara en känsla men inte mer. Det här är en form av dissociation, för Venus är i obalans men något annat händer på Luftnivån som i detta fall är indikerar en människa som tenderar att "tänka sitt liv", mentalisera över det.

*****

Och Luft/Vatten-friktionen finns på ett ställe till: sinnelaget/Månen i Luft lutar sig nu mot eller tar order från sin härskare Saturnus, som vi såg var upphöjd i Vågen. För disponenten leder detta oss tillbaka till Venus i Vatten! Och nu kan man tala om brittiskans utanförskapskänslor inlåst i ett rum i termer av torgskräck - ett problem jag påtalat flera gånger när Vågen och Kräftan möts och Vågen tappar balansen inför okända människor eller öppna ytor - det senare är inte en svaghet hos Vågen utan Kräftan - som vill in i sitt lilla skal när den ser ett stort torg!

Vi har alltså en "evighetsloop" som bara snurrar runt och runt mellan Vågen, Kräftan och Vattumannen i det här horoskopet. Nu tycker åtminstone jag mig förstå lite av att kvinnan har en klinisk historia av depression. Här en upphöjd Saturnus som sammanhänger med en Venus för fantastisk skönhet, men där de fyra elementen beskriver en hela annan dimension där hon inte blev lika lyckligt lottad.

Det finns faktiskt en tredje förekomst av osynk mellan Vatten och Luft men den är av svagaste sorten: både Vattumannen och Skorpionen är aktiva genom gästande planeter. Det sociala utanförskapssyndromet! 

Men här långt från någon mobbartendens för den svaga länken är, som vi sett, den inåtvända Venus i Kräftan (tänk Mars taggarna utåt så förstår man Venus tonläge). Även Jupiter i Skorpionen expanderar "inåt" så kvinnan råkade in i ett tillstånd av självplågeri istället för att plåga/mobba/stöta ut andra! 

Det intressanta var dock att hon tagit jobbet i USA för att göra just det, sätta åt andra - X-factor är väl ännu ett av dessa mobbingprogram där en jurypanel läser lusen av stackars barnstjärnor, typ.

*****
Tilläggsobservationer

Expressen-texten om Cheryl Cole dyker upp strax efter att jag för en vän kommenterat Lena Olins kyliga Saturnus kopplad till Venus. I flera blogginlägg har jag har reagerat på att individer som hyllats för en varaktig skönhet alla har haft en aspekt från Saturnus till Venus. Det kan vara en "astrologisk sanning", men jag vet inte än.I samband med någon tidningsintervju apropå Lena Olins hemflyttning till Sverige - hon har ju hyllats för sin naturliga (tror jag) skönhet - och varaktig dessutom (reservation för plastikfusk) - upptäckte jag en Saturnus "upphöjd" i Venus tecken Vågen, samma som hos Cheryl Cole men ett Saturnusvarv tidigare.

Med lyckobringaren Jupiter i Luft skapas en fenomenal triplett på svenskans himmel - all Luft är aktiverad och Vågen (Venus) som de högre konstarternas tecken stämmer perfekt i Lena Olins fall. Hade hon känt sig hemma i det intellektuella artisteriets antika Grekland!

Hon har följaktligen blivit något av en ikon för vår tid, en avatar, en Indra - en guds dotter som sänker sig ner från det osynliga Luftelementet för att visa de fallna och syndiga jordmänniskorna vad överjordisk skönhet är, vad som väntar på andra sidan. Olin beklagade sig i hemflyttningsintervjun (DN) övar att måhända blivit castad till vissa kvinnotyper, men hon har helt enkelt inte sett sitt sideriska/österländska horoskop och kanske inte riktigt greppet sitt öde i detta liv!

Att ha Saturnus upphöjd i Vågen är en slags parallell till den mycket möjligt skönhetsbevarande Saturnus aspekt till Venus. Rättare sagt Saturnus i sin upphöjelses tecken ger den enklaste formen av yoga (kombination): en planet i ett visst tecken. 

När man tittar på Olins Venus så står den i Stenbocken och disponeras alltså av den upphöjda formplaneten i Skönhetens tecken (ömsesidig reception). Japp, aspekt Saturnus/Venus här också, fast på ett lurigare och supertajt sätt! Just den ömsesidiga receptionen fanns också hos den olyckliga kvinnan med tics och det otroligt vackra och harmoniska ansiktet.

Faktum är att Lena Olin upprepar Cheryl Coles "rundgång" mellan Saturnus, Venus och Måne, men på ett mycket mer fördelaktigt sätt. Med Venus i Jord slipper Olin den brittiskans nervsvaghet.

Jag kan nu inte säga att detta är en regel utan undantag - det finns så många tusen astrologiska kombinationer som bara ber om specialstudier men problemet är att det behövs så otroligt många horoskop för att kunna avgöra om Saturnus och Venus för med sig en överrepresentation av vad man brukar kalla vackra människor.

Och om så vore, finns många andra kombinationer som också tycks skapa attraktiva människor. Minns hur kvinnornas gunstlingar Brad Pitt och Johnny Depp båda hade feminina Vattenascendenter välsignade av tursamhetens Jupiter.

Kanske är Olins Sol i Fiskarna för svag i sin kurs för att kunna kapitalisera fullt ut på den ofattbara välsignelsen i Luftnivån. Olin har så länge jag kan minnas pratat om sin "identitetskris" (låtit lite som Ingmar Bergman, faktiskt, och hans demoner).

Astrologiskt, är det inte konstigt. Solen i Fiskarna är icke-jagets tecken, här finns ingen identitet, bara tillfälliga hållplatser! Solen i Fiskarna kan vara den perfekta pokerspelaren eftersom "ingen är hemma" och kan röja sanningen i frågan.

I Olins liv har Vatten/Luft-slirat runt Solen i Vatten disponerad av Jupiter i Luft. "Dissociationssyndromet", men här inte som lögn, mobbning eller något annat, utan som gammal hederlig osäkerhet över sig själv, över "vem man är"! Sol i Vatten disponerad från Luft har bara mentala teoribyggen, andesjälen/Solen bottnar inte i sitt tillfälliga element.

Exkurs. Jämför åter olyckan Fredrik Reinfeldt, som borde varit kvinnornas och de svagas bästa vän med Solen i moderliga Kräftan. Men Solen disponeras nu av Månen som i Luft-Vågen söker något mycket ytligare och mer glassigt än att bekymra sig om samhällets olycksbarn.

Hans Måne i sin tur disponeras av lyxsökande Venus i Lejonet i 12e huset för förluster, vilket jag tidigare tolkat som att Reinfeldt är livrädd för livets solkigare sida - därför skapar han politik som gör människor olyckliga. Ett totalt stolpskott till politiker som själv skjuter helt i blindo och kallar dom andra för "det sovande folket"!

Patologiskt.

I grunden verkar Olins jordade Venus i indirekt koppling till Månen (psyket) vara betydligt hälsosammare än vad som ses på Cheryl Coles himmel. Brittiskans Sol/Mars/Merkurius tyder förvisso på extrem alerthet och ett vasst intellekt. Men till vilken glädje är det om den psykiska, lunära sidan (fundamentet!) har "vattenläckage"?

måndag 30 maj 2011

När mörkrets kvalitet blir rigid blir den bitter

Vänsterbloggaren Jinge.se (och Expressen) har läst Mona Sahlins större intervju (i DN) sedan frånträdet och hör en bitter människa som inte kan förändras med tiderna. Hon är varken ordförande längre eller har en plats i Riksdagen men tillåts leva i det förgångna genom eget tjänsterum i socialdemokraternas partilokaler. 

Jag hade tänkt lämna hennes horoskop i fred, men intervjun påminner om en viktig och inte helt ovanlig astrologisk karaktärssvacka: den hopplösa fixering vid makt och en fast position som ett storkors i Tamas guna - obändighetens kvalitet - för med sig. Det är ur den här sirapssega tendensen att låsa situationen (då den är till egen fördel) som bitterhet föds fram när man inte längre sitter i samma position. 

För Tamas guna, denna det universella och individuella psykets grövsta fiber, finns bara förlust under protest. I sin livsfientliga vilja att bara behålla vunna segrar (t.ex. de Monas politikerföräldrars vann), blir Tamas alltid otidsenlig. Sattva guna är Ljuset, den fina fibern i psyket som ständigt söker sig vidare.
Mona var en sorglig borgare, fifflade för att fixa sin privatekonomi, en omoralisk människa. Därför var leendena mellan henne och Fredrik Reinfeldt efter avslutade tv-debatter innerst inne ett samförståndets leende: "Här är vi som ordnat det så gott för oss själva". 

Men Reinfeldts materialistiska storkors låg fiffigt dold bakom ytan och via Jungfruns rollspel framstod han alltid som den lite kvickare, lite mer verbala än den otympliga Mona med hennes utarmade ordförråd. Jag har inte forskat bakåt, men hon är säkert ännu en av det här landets alla politiker som inte har mycket mer än grundskola eller någon helt likgiltig utbildning som Reinfeldts ekonomi. 

Höga statsmän ska inte ha som enda kvalitet att de kan räkna, den uppgiften kan delegeras. Vad de behöver är allmän historia, idéhistoria och filosofi. De måste känna till mänsklighetens kroniska belägenhet, och inte som höger-Mona och Reinfeldt springa kapitalets vägar. 

Platon gav västerlandet modellen för det goda samhället redan för 2.300 år sedan och enligt detta sublima styresskick visar sig Reinfeldt ingratiera sig med och springa det lägsta ståndets ärenden - folket på marknadstorget! Så inte-statsmannamässigt! Så långt från en klassisk, idédriven (i Platons mening) ledare! 

Mona var av samma skrot och korn. Hon hade sina mest löftesrika år under yuppie-eran - 80-talets "jag satsar på mig själv enbart" och början på marknadsföringen av marknaden själv - "du är ditt eget varumärke" är ett sunkigt tankemönster som härrör från den här perioden. Hon fallerade bittert under 90-talet med sin i överkonsumtion grundade problem.  

Där borde historien ha slutat och hon insett att hon i djupet mer motsvarande en självtjänande borgare, men så seg är Tamas guna att hon inte förstod vad hennes egna problem indikerade. 

Och nu sitter hon kvar i sitt gamla tjänsterum och grämer sig över valförlusten 2010. Mönstret upprepar sig - årtionden efter att ha förlorat avkomma i spädbarnsdöd satt hon ännu och talade om detta barn som "mitt bar" och dessutom i presens och att hon tänkte på det varje dag. 

Här kan man naturligtvis peka på Månen med olyckans Mars i det fysiska uttrycket för Tamas guna. Materialistiska fäder och mödrar tenderar att betrakta sina barn som "sina", som tillhörigheter. Materialisten vet inget om hur de bara är kanaler eller fyrtorn för inkommande andesjälar utan har som sin religion biologins trevande modeller.

För människor så tungt låsta i materialismens och förmörkelsens kvalitet Tamas som Mona Sahlin, Anders Borg och Fredrik Reinfeldt, finns ingen reell insikt om vart politiken måste gå för att människan ska överleva sig själv och sin naturliga själviskhet. En själviskhet som inte blir mindre av att hon kan tänka i mer komplexa banor än djuren utan bara större.

Människan i relativt välstånd i västerlandets civilisation fastnar i ett kretslopp, de når aldrig nästa nivå som är kunskaps- och visdomsnivån. Istället blir de rusande runt som gnagardjur i ett kretslopp som riggats av Rovkapitalisterna och de senare skrattar hela vägen till banken varje gång du köper en ny mobiltelefon och i praktiken regredierar som människa.Teknisk observation

När jag ännu en gång tittar på Sahlins horoskop inser jag att här finns en början på ett "dissociationssyndrom", dvs. Mona har en kapacitet att ljuga inför sig själv och andra, att isolera (dissociera) fakta från varandra för att dölja en helhet som inte känns lockande. 

Alla vet att hon ljög friskt, men att nu upptäcka hur Solen i Vattumannen disponeras från Saturnus i Skorpionen, Luft och Vatten i osynk, säger plötsligt allt! Vattuman och Skorpion bildar ju samtidigt det "sociala utstötningssyndromet" och med "kroniska" Saturnus / Kronos i det bittra giftalstrande tecknet Skorpionen som fundament för den sjunkande - akut döende! - Solen i väster, finns hela den bittra historien om ett löfte nedgång och fall skrivet redan i födelsehoroskopet! Men dessa turer har jag redan i tidigt inlägg (innan hon avgick) pekat på. 

Nu, med facit i hand, ser man hur tragiskt blockerat det här livsödet är. Tamas guna ska man ge mindre ämbetspositioner, spärrvakter och övervakare - den typen av jobb. Det är en kvalitet som fungerar bra med människor som sitter still och förvaltar en redan rullande maskin - se Reinfeldt och Borg som bara förvaltar Göran Perssons sanerade svenska ekonomi. 

När Tamas guna ska skapa något nytt - se åter Reinfeldts sjukvårdsreform och arbetslinjen - då går Mörkrets kvalitet i dagen, hämmande, oupplyst, okreativ om inte rent av ondskefull. Där de arbetslösa behöver Sattva - ljus, ny kunskap, utbildning - där skapar en nattsvart tamasisk själ som Reinfeldt nattsvarta återvändsgränder - de vidriga arbetslägren Fas III som låser fast människor i permanent undermänniskostatus. Så fungerar en förbrytares mentalitet, och indisk filosofi likställer faktiskt Tamas guna vid vansinne! Moderat politik är vansinne. Smaka noga och eftertänksamt på den.

Platons hade så rätt! Sätt aldrig kapitalister att styra en stat - de förstör den omgående!
Anm. Undertecknad har plöjt några tusen sidor Platon det senaste året, men måste erkänna att han dröjt med att läsa det för sin tid voluminösa verket Lagarna, som enligt vissa ska vara en senare omvärdering av tankarna i Staten.

Idé- och filosofihistorikern Thomas McEvilley menar för övrigt att man i Platons liknelse med körsvennen och hans två hästar (Faidros) ser påverkan från den indiska läran om de tre gunas! (McEvilley - The Shape of Ancient Thought, s.185)

söndag 29 maj 2011

Moniker och kartan till vårt inre

Blicken hinner bara falla på AB:s foto på sångaren The Moniker innan jag vet att han är Lejon. Enligt den sideriska zodiaken så klart. På tre år har psyket helt omskolats och intuitionen talar nu via den äldre zodiaken, den psykologiskt korrekta.

Den obeskurna artikelbilden gör det ännu tydligare än enbart ansiktet på förstasidan, den här komfortabla hängstilen kan bara djurens konung kosta på sig! (Se AB - bilden ovan är beskuren.) Och för den som vill rota i sitt minnes "look-alike"-arkiv säger jag bara: finansministern Kjell-Olov Feldt (s), säkert helt okänd för alla kids som lyssnar på schlagerfestivalen. 

Eller varför inte Cornelis Vreswijk? Den mäktige vispoeten var visserligen född i Kräftans tecken, men eftersom Solen så starkt tar order från sin disponent i det tecknet, är det Månen i Lejonet som ger nyckeln till hans flamboajanta natur och stora hjärta.

Moniker säger sig vara djupt religiös, exakt som anstår ett fungerande Lejon som inte trippat på tecknets glamourfälla - partylejon eller bara högdragna egon - Lejonets väg är kantad av individer som inte klarade att förstå vad storheten inom dem låg i. 

Kyrkofadern och filosofen Augustinus stjärntecken är okänt men när han sade, "Gud är mig närmare än min egen halspulsåder", hör man en tänkare som fattat vad troligen Moniker också fattat: "problemen med religion kommer bara om man börjar bråka om vilken som är bäst" - dvs, slutar att odla sitt bästa medvetande och förfaller till en nolla som sitter von Oben och tror sig kunna "sortera" eller "rangordna" - sånt som biologer och botaniker roar sig med. 

Den sorten vegeterar i instinktslivets Vattenelement och har inte några egentliga förutsättningar att förstå religion som tillhör det rena Eldelementet som upplevelse och, kanhända, Jordelementet som institutionaliserad religion. 

Luft, vill jag påstå, tillhör logiker och filosofer snarare än religiöst folk. I urartade tider som den sekulära får man därför Luftmänniskor som är rena sociopater, kalla rationalister som framskapar så dåligt tänkande att materialismens spetsfilosofi - positivismen - självdog pga. sin oduglighet att adekvat göra människors frågeställningar rättvisa. 

Likväl tycks efterblivna ateistiska grupper som Humanisterna tro att positivismen ännu är en hållbar linje - fast den varit död i över femtio år. Sverige är verkligen ett bakvatten.

Och jag drar fram luggslitna Humanisterna ännu en gång för att vi här har en delikat tankenöt framför oss. The Moniker och ateisternas ordförande Christer Sturmark är båda stolta Lejon och har båda det ganska lågmälda sinnelaget i Jungfrun, ett kritiskt och analytiskt tecken som när det sköter sina kort lyssnar till Sol-Lejonets (chefens) order och bryter ner hans gudomliga Vision till praktiskt genomförbara moment. Jungfrun har alltså det svåra arbetet att se Chefens kluddiga handstil och skriva ut det på ett begripligt sätt här nere i det jordiska. 

Om inte Månen/sinnet i Jungfrun håller måttet lyckas inte Chefen kommunicera sina avsikter. Uppenbarligen har något gått snett med Sturmark vars sinne är svärtat av ateism. Han ser inga logiskt bindande själ att anta att en Gud existerar. The Moniker, samma Sol i Chefens tecken och samma sekreterarsinne i Jungfrun har kommit till motsatt slutsats! Så vad är det som skiljer de båda männens horoskop åt?

The Moniker - djupt religiös

Christer Sturmark - religiöst tondöv


Jag noterar som en helt ovidkommande detalj att båda männen föddes i Lejonet med Månen vid dygnets början i Jungfruns första grad, dvs akut död, enligt den vediska avashta-läran om en planet mognadscykel. Beträffande Månen som hemfrontens signifikator kan inga tvivel råda om vad det betyder i Monikers fall, stor tragik med både far och mor döda i unga år. Min logik är egentligen haltande här, men jag närmast utgår från att denna omständighet placerar artistens födelse medan Månen befinner sig i Jungfruns första sex grader, alltså mrita eller döende. 

Vad gäller ärkeateisten Sturmarks hemförhållanden har jag inga som helst uppgifter, men det förefaller vara problem där också, av den anledningen att han inte bara upprepar Monikers olycksplanet Mars i Kräftans/hemmets tecken utan också har ett fördjupat emotionellt trauma i tecknet. 

Det är värt att notera att Monikers far just dog i kräfta eller cancer och möjligen är den fallna Mars tillsammans med demonen Rahu en indikation om särdeles djupa dalar i hemmiljön. Sturmark har i jämförelsen bara en sexuellt ambivalent Mars/Venus-kombination här, en slags emotionell instabilitet eller hat-kärlek till de sina (eller kvinnfolk).

Med Månen som ställföreträdande ascendent (Chandra lagna) har Moniker frankt talat ett så hyperkomplicerat känsloliv och förstahus (jag-uppfattning) att det inte förvånar att han framtonar som tio inkarnationer äldre än den studentikosa Sturmark med sina tafatta skrivövningar i ateismens och det sekulära samhället - renat från islam får man väl tillägga.

Man skulle kunna spekulera i tanken att Mars olyckor i det megaformat som Rahu indikerar i Monikers horoskop helt enkelt katapultat honom ur den beklämmande ynkliga världsbild som Kräftorna ibland betecknar, ett partisantecken som bara går på trygghet i varje läge och skyr de stora och universella tankemönstren. 

Hos Sturmark finns visserligen olyckor i samband med den här privatistiska och snäva utblicken som bara värnar "det svenska" (i vårt fall) - och hans impopularitet bland svenskarna i stort kan förklaras med att hans sekteristiska Mars-Kräfta ligger i skarp friktion med det svenska nationalhoroskopets soltecken Vattumannen, vilket betyder att Sturmark BJUDER UNDER det svenska folket redan kan som kollektiv betraktat. 

Han framstår alltså som mindre än gemene man i sina utspel. Korkad är ett relativt begrepp men om en nation redan arbetar med Vattumannens idé - en global samhörighet - då är det lite sent att söka predika invandrarfientlighet och religionshat, hur väl den såriga kärnan än lindats in i rationaliseringar.

Och det är här jag tror det har skitit sig på Sturmarks himmel, Moniker som betecknar sig som "djupt religiös" har en andesjäl av bästa märke - Solen i Lejonet. Sturmarks Lejon-Sol har fastnat i envig med Saturnus i starkt härskarläge i Vattumannen, men denna Saturnus är redan så svårt skadad av irrationella impulser som sköljer över den från Mars-Kräftan, att vi kan tala om en irrationell Vattuman-ideologi. Jag har ofta hävdat att ateism är en lindrig form av sinnessjukdom och Sturmark ändrar inte det minsta på det intrycket. 

Se vidare nyliga artiklar om de underliga teknokraterna på Newsmill, som utan att kunna ett dyft om religionshistoriens metoder och konsensus bland forskarna försöker få det till att Jesus aldrig haft någon historisk existens (en helt separat fråga från "trons Jesus", men inte ens det lyckas dessa ateister hålla isär). 

Det är påfallande hur dessa svenska skeptiker alla tycks ha betydande problem av Sturmarks art, med kraftfull osynk mellan Vatten och Luft (irrationell instinkt och logik) som gör att de havererar i frågan om religion. 

Vad handlar religion om, om inte att dö för att återuppstå som ett gudamedvetande, som en större människa? Många med störningar mellan Vatten och Luft tycks helt enkelt vara så skraja för egodöden att deras enda väg ut är att rationalisera bort religionen ur sina liv genom att jaga med ljus och lykta efter alla argument de kan finna för religionernas vidrighet och inhumanitet. 

Egentligen är de bara livrädda för att dö själva, vågar inte praktisera religion (re-ligare = metoder för att länka sig samman med sin källa till liv, faktiskt närmare människan än hennes kroppsliga halspulsåder). Så nu vet vi det: ateism bottnar i feghet. Sedan, i nästa steg, kommer det oändliga debatterandet hos ateisterna för att det inte finns något bortom döden. De är alldeles för rädda för att ta en tripp och se efter själva. Religion har med upplevelsen av Livet att göra, och inte fakta i tabeller.

Därför är Sturmarks Sol-Lejon ett sorgligt exempel på en som stupade innan han nådde full resning medan Moniker, misstänker jag, har vuxit genom att konfronteras med stor sorg och prövning i detta fysiska liv. Notera hur Chandra lagna placerar den store Testaren Saturnus invid Månen i första huset. Saturnus är mycket seriös, men fungerar bättre ihop med Månen, som till fullo accepterar en styrande "form" (Platon) än Sturmarks olyckliga opposition mellan Saturnus och Solen. Dessa två är nämligen varandras direkta fiender. Blotta idén om det skulle finnas en gudomlighet (Solen) som motsvarare ordet Gud (Saturnus som de språkliga konceptionernas härskare) får ateisten att balla ur. 

Likväl har jag varit negativ om Månen med Saturnus i många inlägg. Individen fastnar lätt i en materiell form har jag sagt, och det går inte att undvika att tänka på både Idol och ESC i samband med Moniker. Men Saturnus i Jord är en klassisk hantverkarplanet och även om världens former kan äta sig in i själen och förytliga den (och kanske oftast gör det), kan man inte säga att ALLA med Måne och Saturnus måste ha sålt sin själ till Djävulen för att vinna världen. Det är högst intressant att Monikers Sol-Lejon är "homefree" och att trubblet bara rör den sublunära eller materiella sfären.

Tar man substituthoroskopet med Månen som ascendent/första hus, ger också egohärskaren Merkurius ett avvikande omen i de båda horoskopen. Hos Moniker ligger den fantastiskt välplacerad i både härskande och upphöjt läge samtidigt i Jungfrun, dvs. i första huset. Detta är ett perfekt tecken på intelligens enligt vedisk astrologi. Sturmark, åter, är mindre lyckligt lottad. 

Hans intellektsplanet har rasat in i tolfte huset för lidande och umbäranden och försakelser. Detta gäller även Moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt som har en "äkta" Jungfruascendent baserat på känt klockslag. Många anser att han är en rapp och intelligent debattör, men jag menar det motsatta. 

Likt Sturmark svävar han på målet och pratar mycket men slingrigt och undvikande. Vaghet utmärker honom även om detta delvis kan tillskrivas hans garderade Sol i Kräftan. Sturmark är känd för att vägra ta debatter (eller snarare, vara noggrann med att bara ta debatter som gynnar hans publika profil), precis som Reinfeldt inte ville debattera med Juholt och även vid andra tillfällen knipit som en mussla. Detta beteende tillhör nu inte bara Kräftan (ett tecken som driver båda männen) utan även en kommunikationsplanet i exilens tolfte hus (hos båda männen, men enligt två olika ascendenttyper). 

Publicismens Merkurius i 12e är också ett tydligt tecken på dålig press och Sturmark har verkligen inte gjort Humanisterna något gott sedan han tillträdde som ordförande. Monikers mottagande i pressen har jag ingen koll på men tittar man på serien av planeter i förstahuset är den imponerande: Sinnet/Månen med pressens Merkurius och seriösa Saturnus (redo att göra ett gott hantverk). Framom dessa två framgångens Jupiter (låt vara inte i sitt vassaste tecken här, men likväl intressant som motpol till den restriktiva Saturnus). 

Och slutligen som horoskopet allra längst fortskridna planet och därmed enligt vissa vediska synsätt en djup själsindikator: Venus - konstarternas planet. Tyvärr fallen i Jungfrun och således precis som i fallet Karin Bergman (Ingmar Bergmans mor) en källa till beskvikelser. Men Venus i Jungfrun figurerar i många fantastiska musikers horoskop - och en del mindre fantastiska. Jag kan nämna namn som Elvis Costello och E-Type, Brian Johnson (AC/DC) och Christer Sandelin. Enbart den placeringen ger egentligen ingen indikation om den musikaliska ambitionen.

Fem våldtäkter i Stockholm samma natt

Förklaringen till detta utbrott av vansinne låg i tiden, vilket astrologin menar rent bokstavligt. 

Dessutom. Fem minuter över midnatt tryckte en nattredaktör på knappen och DN publicerade den sjukaste artikel på länge, en vulgär hyllning till den kapitalistiska tillväxttanken som snart kommer att knäcka planeten. 

Det krävs inte en Einstein för att förstå kopplingen mellan egoistens känsla att han har rätt att ta för sig och låta Moder Jord gå åt helvete och våldtäktsmännens mentalitet. 

Horoskopet för DN:s skamfulla försök till opinionbildning för byrackan Reinfeldts arbetsgivare är alltså samma horoskop som beskriver en våltäktsmans psyke!

Kusligt, är det inte?

*****


Expressen om turbulensen i huvudstan. Jag noterar att ett av tillbuden skedde på en "sexmässa" i Alvik, nordväst om Stockholm - samma del av staden där egenmäktiga småkapitalister sågar ner kommunens träd för att skaffa sig snyggare sjöutsikt...

Karin Bergman - Sattva guna som kronisk obeslutsamhet

För fullständighets skull ett horoskop även för Ingmar Bergmans mor Karin - på sistone ifrågasatt i modersrollen.
Här är det uppenbart att de omskrivna slitningar hon avslöjade i sin hemliga dagbok har sin astrologiska grund i en överdrift av Sattva guna, den medvetna kvaliteten. Individer ser och förstår för mycket och deras förmåga att inta allsköns perspektiv hämmar deras beslutsfattande. 

Eftersom jag delar detta storkors med Karin Bergman och därtill en fallen Sol i Vågen kan jag lätt leva mig in i hennes beslutsångest. Jag älskade för övrigt Clash-låten "Should I stay or should I go", just för att de orden så perfekt beskrev vågskålarnas tecken när så mycket information, så många möjligheter ständigt strömmar in i sinnet och kräver sin plats i helhetsbedömningen.

Karin Bergman var prästfru, och förnäm sådan också. Fast hennes stöd till Vågen, partnerskapets tecken, var så klent det kunde bli: Venus är fallen i kyska och kritiska Jungfruns tecken. Egentligen en väldigt solitär position som skiljer sig från Vågen just genom att inte egentligen delta med både själ och hjärta i några allianser. I zodiakens sjätte tecken kulminerar tendensen att leva blott för sig själv för att sedan i Vågen (andra faktorer likvärdiga) slå över i en fullblodad sällskapsmänniska! Zodiaken synes i vissa segment vara tydligt uppbyggd med teser som följs av antiteser. 

Om sedan "syntesen" står att finna i det tredje tecknet från det man börjar nysta från, är jag mindre säker på. Eller, rättare, jag har aldrig systematiskt gått igenom zodiaken ur det här perspektivet. Men vad t.ex. om Jungfrun som privatism (jfr Fredrik Reinfeldts Jungfruascendent) och Vågen som den motsatta eller antitetiska sällskapligheten - vad slags syntes skulle då Skorpionens "bortdöende" representera? 

Kanske de offer (att dö är ett offer) som två egocentriska individualister (Jungfrun) i nära allians (Vågen) tvingas till. Som jag pekat på tidigare är det bara egot som dör i Skorpionens mörka tecken, inte andesjälen.

*****

"Skuld och frihetslängtan i ena vågskålen, plikt och tålamod i den andra."
 
Utan att ens DN-journalisten vet om det använder hon i sin skildring av Karin Bergman och hennes hemliga dagbok Vågens symbolspråk! 

Här ser man de sanna urbilderna tränga fram, för enligt västzodiaken, om skribenten känt till Karin Bergmans födelsedag och "stjärntecken", skulle soltecknet varit Skorpionen. Detta är visserligen en många gånger repressivt tecken, men det är helt uppenbart att Karin Bergmans livsmotiv inte var sexualitet och död utan kretsade kring sitt äktenskap med hovpredikanten.

Men den kyska Venus i Jungfrun trånade efter den andre teologen! Varför två av samma sort? Hennes psyke (Månen) låg i det märkliga tecknet Fiskarna som gärna lever ett kuriöst dubbelliv. Månen i Fiskarna är inte den mest trogna av sinnelagspositioner. 

Jungfruplaceringen för Afrodite var den enda som var distinkt frånvarande i studien av 120 hbt-horoskop! Givet den röta den här gruppen uttrycker i sina förbindelser, bekräftade det här underliga fyndet faktiskt - bakvänt - Jungfrun som det sedesamma tecknet!

Men tydligen tryckte det sinnliga Fiskpsykets hunger på och oppositionen Jord/Vatten är känd för att inte ens vilja motstå köttets lustar.

Tar man i brist på känd födelsetid Månen som ascendent uppstår det intressanta att partnern - predikanten Erik Bergman - beskrivs genom kombinationen av Mars och Venus, som jag tidigt i bloggens historia beskrev som "horbockssyndromet" innan jag mildrade till "förhöjt libido".

Enligt månascendenten skulle alltså Karin ha varit gift med en liderlig sälle till präst, med reservation för den "normaliserande" och anständighetskapande prägel som Jungfrun söker dölja den här lidelsen bakom. Frågan förblir alltså ur det här horoskopets perspektiv öppen om prästen var otrogen, också han, med många kvinnor. Mars och Venus i sjunde är inte en lyckad åktenskapsindikation, faktiskt vill indisk astrologi att sockersuktande Venus håller sig borta från den här sektorn överhuvudtaget! Varför? Jo för att det är en prostituerad, en fresterska och därmed skadlig för äktenskapet! Att sedan också lägga in den dunkla driftens Mars i samma livsområde...

Men för makens vidkommande upprepas samma bud om en horkarl ännu en gång och nu genom att den här libidinösa kombinationen disponeras av Merkurius som själv ligger i åttonde huset för skorpionisk drift, tillsammans med indikatorn i ett kvinnohoroskop för hennes äkta make (om någon): Solen. 

Denna Sol är emellertid fallen i Vågen saknar med detta kvaliteter man skulle önska sig av partnern. Ett flertal indikationer kretsar kring samma motiv och det provisoriska Chandra lagna-horoskopet ger här väldigt tydliga indikationer om en "tematisk" överhettning och en frustration kring maken (och äktenskapet)!


Jag noterar också skillnaden i temperament på sol- och månsidan: i känslan en Måne i Vatten disponerad av Jupiter i Eld (hunger efter omväxling och sensationer), på handlingssidan (Solen) Luft disponerad från jordnära Venus i Jungfrun, en rationell nästan snusförnuftig ådra.

Nej, inte heller här ser horoskopet helt lyckligt ut. För Solen agerar ju inte ut det som instinkten - Månen - skulle vilja! I så måtto som hustrun lämpade över sin egen Sol på maken att gestalta, kan jag förstå hennes frustration. Men lämnad på egna ben, hade hon heller då kunnat uttrycka sin lunära hunger? Skulle inte hennes egen begränsade sol-kraft med dess överdrivna sedessamhet ha stått i vägen för fantasiernas (Månen = fantasier) realiserande?

I vissa livet är själen helt enkelt i obalans, och då ser horoskopen ut så här. Under andra magiska liv stämmer plötsligt alla motiven och individerna gör stora framsteg!

*****

Se även horoskop för maken


Erik Bergman