Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 13 april 2011

Jussi Björlings skenande hjärta

Bara en kort observation apropå artikeln i SvD om operasångaren Jussi Björlings skenande hjärta som tog hans liv vid 49. 

Hälsofrågor kräver ju tidpunkten men i det här fallet är det ändå intressant att se hur redan att större segment tid rymmer faktorer som skulle kunna ges en hälsomässig tolkning, och som mer än troligt spelade in i Björlings exakta horoskop.
Det är välkänt att angina pectoris - kärlkramp - är en möjlig effekt av en misskötsam Saturnus ("stryparen"). Inte minst stämmer detta med den vediska astrologin som håller Saturnus och hjärtats Sol för att vara direkta planetära fiender.

Med detta i åtanke ser vi hur sångarens Saturnus inte bara direkt kopplar ett snålt och hämmande grepp om Solen (och råkar just i det här fallet också attackera sitt eget hemtecken Stenbocken), den är till på köpet fallen i Väduren, styrd av Mars, attackernas och febertopparnas planet. 

Och för att fullborda det katastrofala intrycket är också den upptrissande och giriga demonen Rahu på plats i Väduren detta år för en eländig kombination av saturnisk återhållsamhet och Rahus vilja att sväva högre och högre.

Situationen kompliceras än mer av att expansionsplaneten Jupiter söker motverka den pga. Rahus inverkan "extremkontraktiva" Saturnus! För det är så, tror jag, man måste läsa hungriga Rahu i kombination med Saturnus: en extrem hunger efter kontroll och myndighet - ambitionen tog honom ända ut i vida världen, till de stora operahusen.

Är det konstigt att alla dessa omen kortade sångarens liv (Solen) till bara 49 år?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.