Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 april 2011

Arrogant hjärnsläpp på DN:s ledarsida

Vilken sjaskig nivå DN:s ledarredaktion - här som anonym grupp utan enskilda namnunderskrifter - lägger sig på när de hånar, ja hånar (s) för låg genomsnittsbildning och sedan följer upp med insinuationer om svågerpolitik.

Hur, om de själva är så lysande akademiker, kunde de släppa igenom en så pinsam plattiyd som det andra stycket:

Det finns ingenting som säger att den som har en högre utbildning är smartare än den som inte har det. Däremot torde det inte vara särskilt kontroversiellt att hävda att en individ som genomgår en högre utbildning lär sig någonting av den jämfört med om hon inte hade gått den.

Jag kan direkt tänka ut åtminstone några sätt att sätta bättre spinn på den styltan. "Inte särskilt kontroversiellt..." Så skriver pösmagar helt utan egen lyskraft.

Håkan Juholt förefaller smart, t.o.m. mycket smart. Det har jag redan hävdat i ett tidigare inlägg. Jag kände inte till att han var journalist tidigare - inte utbildad sådan försöker DN trycka till med i sin smutskastning - men då stämmer mitt tidigare inlägg dess bättre! Jag drog där paralleller med andra (gissningsvis formellt utbildade) skribenter som haft samma astrologiska grundmönster, de intellektsskarpa merkuriska tecknen Tvillingarna och Jungfrun i kombination. 

Reinfeldt har enbart Jungfrun som smarthetsindikation, det är väl därför han inte vågar debattera mot Juholt men tramsar sig ur utmaningen med en fånes argument att vilja debattera först när den andra parten skaffat sig en sakpolitik. Det är inte bara arrogant, det är också som om Reinfeldts stab sysslade med avlyssning av den typ som borgerliga politiker tidigare beslagits med och som då ledde till att några mindre viktiga personer fick gå!

I bloggens tredje inlägg om Juholt använde jag den indiska Chandra lagna-metoden vilket ytterligare understryker hans knivskarpa intellekt. Här landar nämligen Mars i det tredje mentalitetshuset för vilken krigaren står som bhava karaka, husets naturliga signifikator. Det är inga dåliga besked!

Läste själv en gång in en kandidatexamen (humaniora) och kan genom distanserad introspektion jämföra den sidan av mig själv med den helt självlärda datorprogrammaren, en utfransning framtvingad av att Sverige nästan är en monokultur och där utbildningar erbjuds som inte motsvarar arbetsmarknaden - särskilt inte den parodi som Reinfeldts marknadsstyrda verklighet utgör, och där allt som inte "lönar sig" obönhörligt slaktas (sjuka människor, långtidsarbetslösa eller hela verksamheter som sådana). 

Introspektionen säger mig att formell skolning absolut ingenting utsäger om något. Det är snarast som självlärd (programmerare) i kamp med krångliga logiska uppgifter mina intellektuella färdigheter, i den mån jag besitter några, har vuxit fram - inte genom träig universitetslitteratur som i Sverige dessutom låg tio år efter det internationella forskarläget. (Vi måste ju subventionera våra egna läroboksförfattare... I vissa fall innebar det rejält daterade böcker från 1960-talet på litteraturlistan.)

När en framsynt docent introducerade lite spjutspetslitteratur på engelska sparkade de inbilska svenska eleverna bakut. Så mycket för den självgoda svenskan som menar sig vara så bra på engelska...

DN debatt har sökt imponera på människor med låg intelligens, folk som tar skydd bakom titlar och formalism. Det är oerhört genant.

Nu finns naturligtvis en skillnad mellan pöbelns klichéartade åsiktsmaskineri och ett fritt sinnelag, men den är given redan i födelseögonblicket och har inget med senare skolgång att göra. 

Om detta handlar ju faktiskt den här bloggen som därmed är extremt politiskt inkorrekt. För många genuint begåvade själar är formell skolning obehövlig. Det borde DNs ledarredaktion haft begåvning nog att veta. Men sanningen tjänade inte deras syften den här gången.


Se även detta inlägg vars vediska definition av intelligens bloggen instämmer i.


Saturnus fall i Väduren & Fantomens farsa

[Långt inlägg om en legendarisk seriehjälteskapare]
 
Lee Falk - extremt Vädurshoroskop

I gårdagens inlägg om den egyptiska mobbens övergrepp på reportern Lara Logan kom jag åter in på svårigheterna att bedöma hur fallna planeter beter sig, i det här fallet Saturnus kollaps in en utblick som begränsas av den egna personen, något som kan försvåra eller sinka tillägnelsen av universella principer. Saturnus och Väduren tycks destinerad att syssla enbart med frågan om "jag och min makt". Därav ligger en potentiell "miniatyrdiktator" inbyggd redan i en enkel placering.

En utomordentligt belysande kontrast bjuder seriefiguren Fantomens skapare Lee Falk på. Sverker Lenas skriver en fyndig och perceptiv artikel i DN om sin gamla barndomshjälte och noterar med spelad naivitet att just Sverige blivit ett land som reservationslöst tagit figuren Fantomen till sitt hjärta, en extremt suspekt superhjälte som stinker av fördold europeisk kolonial överhöghet fast ytan polerats upp så att han, Fantomen, inte längre smiskar kvinnor på baken utan att tvärtom hans kvinna Diana är en modern och självständig kvinna som arbetar för FN. 

Fantomen som purken eremit långt in i sin skog men en infantil skattkista som minner om den socialt halvt inkompetenta svenskens smygande materialistiska privatism, är en annan höjdare som artikelförfattaren lämnar att upptäcka - om han har ögon att se.

Jag beräknar horoskopet för Lee Falk och fascineras att han perfekt matchar horoskopet för det land som han enligt DN blivit så oproportionerligt populär i. Tre dominanta svenska tecken, Vattumannen, Väduren och Oxen går igen även i Lee Falks horoskop och de är exakt lika viktiga där.

Men svenskhetens kluvenhet mellan den spontana jagiskheten (Månen i Väduren) och befolkningens (kollektiva) målsättning att lära sig tänka globalt (Solen i Vattumannen) och de uppenbara kriser (Sverigedemokrati) som resulterar när de svagaste själarna inte orkar tänka stort, högt och fritt, behöver inte föredras ännu en gång.

Istället är det en annan tanke ur Sverker Lenas rika artikel som jag fastnat för. Författaren noterar att Lee Falk alls inte hade konceptionen om Fantomen klar för sig då serien rullade igång på 1930-talet utan karaktären förändrades "vartefter äventyren skrevs och Lee Falk ändrade åsikter". 

I ett tidigare inlägg föreslog jag att namnbytet av Fantomens hemmaplan från Bengalen till Bengali återspeglade en influens till Fantomen i den blålila Krishna-figuren i indisk tradition. Kanske inte Falk, som enligt DN kämpade med ett från början ogrundat rykte om att vara berest och kunnig om världens alla platser rörde ihop saker och ting?

Hur beskriver man det livslånga individuella lärandet som socialdemokraternas nya ledare Juholt nyligen påminde om att ett samhället inte får tappa bort som den snåle Storkapitalkramaren Fredrik Reinfeldt helst vill?

Ja, det är bara att titta på Lee Falks horoskop. Här syns personlig utveckling (lärande) gå hand i hand med en formbar och växande konception om vad Fantomen är, vad han representerar. 

DN:s Sverker Lenas föreslår att Fantomens tjuskraft beror på att han inte så mycket upplevs som en individ utan mer som en förkroppsligad idé - händelsevis exakt som man skulle kunna beskriva den nedstigande blålila avataren Krishna vars uppgift enligt boken Bhagavad Gita bokstavligen är att slåss mot mörker och religiös indifferens! 

En beskrivning av dessa blå varelsen direkt från Luftens rike är ju att andesjälen är en levande idé - Platon kallade ju formernas (idéernas) värld för en värld befolkad av levande väsen!
Luft har tre stadier eller faser. Den duala Tvillingarna indikerar förflyttning mellan olika punkter och förmedling av faktabitar. Kommunikation och information. I Vågen balanseras eller harmonieras de spridda utsagor den amoraliska eller icke-värderande Tvillingarna sprider omkring sig (Tvillingarnas och Merkurius roll som amoralisk eller icke-värderande förklarar dess plats som journalist, ett yrke som egentligen handlar om saklig förmedling av fakta).

Duala Tvillingarna är ett sattviskt, föränderligt och kunskapssökande tecken. Det kontrasterar med Luften i dess tredje stadium: Vattumannen. Vattumannen söker inte längre ny kunskap, här har Luft övergått i det fixade Tamas gunas tillstånd. Det som en gång var synvinklar och idéer är en fix och färdig konception i Vattumannen, ett politiskt program, en ideologi - idé-ologi.

Att hitta Lee Falks energiska Mars som en oroshärd i den konceptuellt satta och fixade Vattumannen kan tyckas som en oförmåga att låta ett snyggt intellektuellt arrangemang stå som det är. Mars bryter upp, bryter sig ut, skapar oreda. Men omvänt ger den också en extra laddning åt Vattumannens tendens att vilja bygga upp en konception. 

Seriefiguren och serien Fantomen var som sagt ett ständigt pågående utvecklingsprojekt, och hur tydligt blir det nu inte att det är Lee Falks egen lärdomsprocess som avspeglas. Denna Mars är ju disponent till nästan varenda planet i horoskopet, som i huvudsak utspelar sig i Väduren, nybörjarens och pionjärens tecken. Lee Falks egen väduriska nymåne gjorde honom till Tarot-kortet Dåren - nummer noll - figuren i resans början som nu måste göra alla erfarenhet själv, trilla i alla fallgropar, tänka om och tänka bättre. 

Det här är förklaringen till att Fantomen är en sådan sopsäck av motstridiga elementet. Rättvisekämpe och ändå halvrasistisk kolonialist, och så vidare. Lee Falks horoskop tål verkligen att jämföras med Adolf Hitlers, en man som också var besynnerligt förtjust i omogna pojkberättelser. Samma tonvikt på den ariska Väduren, samma subjektiva inbilskhet om att sitta på sanningen.

Ja, Hitler hade den "kreativa impulsen" där Luft (Vågascendenten) hettas upp av eldiga Väduren. Men Hitler saknade "goda" Jupiter Vågen och hade ett enligt vediska astrologerna Hart de Fouw & Robert Svoboda ("Light On Life" s. 357-64) ett katastrofalt horoskop när man begagnar den fulla uppsättningen av indiska tolkningsmetoder. 

*****

För att börja avrunda där vi började: Lee Falk föddes ett år då Saturnus rättrådighet fallit in i det svarta hål av total okunskap som är Vädurens tecken eller det vi kallar ego-subjektiviteten. För att kunna odla illusionen om vår unikhet måste vi sätta skygglapparna så snävt att vi framstår som Tarot-kortet den fallna dåren ur ett högre, mer all-inkluderande perspektiv.

Att Fantomen, ursäkta, Lee Falk ändå var så villig att mogna och inkorporera nya insikter - inte minst om hur män bör bete sig mot kvinnor - måste tillskrivas den goda Jupiter i Vågen som indikerar att det är just i partnerförhållanden som han hade sin största potential till tillväxt. 

Samma Jupiter välsignar också Mars energiska arbete med Den Stora Konceptionen, i det här fallet Lee Falks egna mentala universum i vilket han nyanserade och "fördjupade" figuren Fantomen, sitt alter ego. Och det är korrekt, Solen är upphöjd i Väduren, en ytterligt stark uppenbarelse, men Solens "själ" är dess disponent Mars och den verkar på basis av formella Saturnus. Och en form, sade Platon, är just en idé. DN-skribenten var ohyggligt perceptiv - han har förstått Fantomens essens!

När Formens planet Saturnus nu faller i egofällans Vädur, då finns det anledning att titta på alla de halvreaktionära attityder som gömmer sig i figuren Fantomen. Man inser att Lee Falk måste ha börjat i total ignorans när han först skapade figuren. Den "tidiga" Fantomen blir således en perfekt uppfyllelse av det jag sade i inlägget om krigskorrespondenten Lara Logan: Saturnus intentioner kan vara goda även i Väduren, "men uttrycket är primitivt/brutalt." Läs Fantomen och se själv!

Lee Falks horoskop är nobelt. Det är läraktigt, Eld och Luft bildar synergi. Därför är det en förhållandevis bra Saturnus i Väduren vi ser här, trots att den är fallen. Och där skiljer sig serieskaparens öde från Lara Logans hemska trauma från Egypten (som kan komma att prägla henne för flera kommande jordeliv). 

Lee Falk har en ömsesidig reception mellan Saturnus och Mars, Eld och Luft. Lara Logan var "bara" en sensationalistisk nyhetsrapportör och hos henne mixade sig den fallna Saturnus ogynnsamt med Jordelementet som är känt för att smutsa ner dem som tar parti för det materiella. Lee Falk visar hur lite äldre själar istället arbetar direkt från "idéplanet". 

Till sist slutar de som etablerat sig i den supralunära sfärens Luft och Eld helt och hållet att återkomma till Jorden. De behöver inte materiens feedback längre. Det extrema uppfinnargeniet Nikola Tesla behövde inte bygga sina uppfinningar och testa dem. Han vandrade runt i och testkörde uppfinningen redan på idénivån, och rätta till de fel han då upptäckte.

Teslas uppfinnande på det abstrakta planet är en märklig men tydligen sann berättelse och den dök åter upp i den förunderliga långfilmen "The Prestige" med David Bowie perfekt i den lilla rollen som det östeuropeiska geniet. Teslas horoskop var utlovat, men det hade jag glömt. Tills nu.

Även idéer har bokstavligen sina fäder. Och det är i den meningen Gud existerar. För om andesjälen är en idé eller form, måste det finnas ett subjekt någonstans - eller ingenstans - som tänker denna idé så att den får sin existens. 

Det är i den meningen kreationismen har rätt vad än snävsinta och filosofiskt okunniga naturvetare föreställer sig. Allt är skapat, men inledningsvis på Idéplanet - låt oss kalla det en annan värld eller dimension. Det finns goda skäl att likställa den här världen med astrologins Luftelement, i den mest "högtflygande" av läsarter.

fredag 29 april 2011

Den löjligt giriga svenska direktören


Bilden anonymiserad för att
förebygga upprörd äggkastning

SvD beter sig ibland otypiskt, som när den faktiskt indirekt tar parti mot det egoistiska svineri den marknadskapitalism tidningen i övrigt bekänner sig till. Men det är naturligtvis ett så bra nyhetsmaterial att det inte går att motstå, berättelsen om hur fabriksarbetarna solidariskt gick med på sänkta löner för företagets skull, och i det läget vd:n prompt höjer sin egen lön med 48%. Det borde vara skottpengar på sådana människor. (Bloggen boksyster har en kommentar till affären.)

Men den här bloggen vilar på hanen, tänker ett varv till och föreslår som en gång förr, att morgondagens preventivmedel kommer att heta astrologin. Det är väldigt lätt för föräldrarna att utifrån stjärnornas indikationer praktisera celibat något år för att undvika att man släpper in själar till jorden som bara degraderar och förstör endräkten.

Vid första påseendet ser vd:n Pehrssons himmel riktigt trevlig ut. Solen med Jupiter berömde jag bara för några dagar sedan i samband med ett "certifierat medium" som sköter spåruljansen i Aftonbladet. 

Solen och Jupiter tillsammans höjer intelligensen men leder ibland just inte till mer än äventyrare och chanstagare. Jag har för lite pokerspelarmaterial ännu, men lätta pengar ligger för Skyttens härskare Jupiter vilket bekräftas av den här djupt själviska figuren i Umeå.
Ju mer man tittar på den här himmelen ju värre blir det. Här finns inte bara ett utan två egenmäktighetssyndrom! Båda utgår från den "upphöjda" Mars i Stenbocken och giriga demonen Rahu i Väduren tar bort all värdighet den Stenbocken ursprungligen kan ha haft. Mars "upphöjelse" kan också ifrågasättas när man ser var någonstans dess disponent (Stenbockens härskare) befinner sig! Saturnus ligger i Lejonet, vars disponent den är ömsesidig fiende med.

Inte bara tecknar elementen "egenmäktighet" eller brist på rättrådighet, även den fula aspekten mellan Mars och Saturnus berättar samma sak, Mars såsom genuin Eldplanet och Saturnus som delvis en Jordplanet.

Vi har med andra ord tre egenmäktighetssyndrom på samma himmel! Jösses. Här handlar det bara om att roffa åt sig.

Ur det här perspektivet kan inte Solen och Jupiter i tionde huset innebära någon rättrådighet längre. Faktiskt kan vi med två eldplaneter i det tionde, ett jordigt hus, tala också om en fjärde konflikt mellan det ädla och det simpla elementet.

Jag har här ritat ut även planeternas aspekter till husen. Således kastar husbonden (och vd:n) Saturnus - illa placerad i de anställdas sjätte hus - ett långt öga mot tredje huset i Oxens tecken. Enligt läran om planeters verksamma natur resulterar en Fiskascendent i att en mängd planeter agerar i rollen av illgärningsmän i det här horoskopet: Solen, Merkurius, Venus och Saturnus.

För en Fiskascendent är inte ens tecknets härskare Jupiter en källa till gott utan enbart en neutral influens!
Det här innebär att den Sol/Jupiter som i förstone såg ut som en så jovial (Jupiter = Jove) influens i själva verket är en skit i sin tiondehusroll som chef!

Saturnus är ännu värre än vi kunde föreställa oss i sin snålhet inom det sjätte huset för underlydande. Och Merkurius, intellektet, en potentiell lögnhals och försnillare! Venus, pengarnas och samarbetsförmågans planet, är en verksam kraft för det onda här och det är ett dåligt betyg för tredje merkuriska huset.

Två varningar för en hal falskspelare å intellektets vägnar. Venus själv - aktiv som illgärningsman i just detta horoskop - står i moralens nionde hus men är skadad ("detriment") i Skorpionens tecken. Vi har alltså signaler om omoral också från det nionde huset.

Räcker det så?

Familjeplanering bör ta astrologin i beaktande för att undvika att sådana här osolidariska och falska själar slinker upp ur helvetet och återvänder till Jorden! Problemet är att de astrologiska förhållandena skiftar så snabbt att det knappast går att planera för det goda samhället. 

Med det här rekonstruerade horoskopet som använder Månen som ascendent, blir nästan allt på himmelen till bekymmer. En annan timma samma dygn skulle inte alls uppvisa samma verksamma natur hos de sju klassiska planeterna och således mycket tänkbart en bättre människa.

Till syvende och sist styr människan ändå inte över något. Dessa själar kommer till jorden för att de behöver lära sig något. Den här vd:n tycks ha så många störningar i sin själ att man kan undra vad han var här för att lära sig den här gången. Något om att ta vara på sina chanser kanske. Men han lämnar jordelivet med en enorm skuld till alla människor han svek och det sveket kommer att bli den matris som ett kommande liv baseras på. 

"What goes around comes around."


Lara Logan & den bestialiska egenmäktigheten

Så varför blev krigskorrespondenten Lara Logan slagen och våldtagen av en pöbel i 40 minuter (AB) medan krigskorrespondenten Åsne Seierstad åtalades och dömdes för att ha missbrukat sina gästfria värdars förtroende fastän båda kvinnorna är födda under det så kallade egenmäktighetssyndromet? 

Kombinationen av ego och makt (Vädur och Stenbock) som kan få individen att tappa alla perspektiv på mått och balans när egocentriciteten ger fullt utslag på mätaren. Minns Christian Bales totala vansinnesutbrott under en filminspelning eller Russell Crowes telefon i skallen på en nattportier på hotellet.

Det som hände Logan var vidrigt att ens tänka på, att ligga trekvarts timma med en galen mobb över sig och vänta på att dö! Nästan lika illa till mods kände jag mig när Åsne Seierstad plötsligt var på allas läppar och ansågs vara en modig kvinna under USA:s orättfärdiga invasion av Irak.

Jag upplevde hennes ögon som direkta speglar av en hård och oskön själ och fattade inte varför alla var så begeistrade. Kanske för att hon minsann visade att "kvinnor kan" (på männens villkor) Nå, en rättegång senare och jag fick det bekräftat. Det går att SE människans själ, Seierstad var inte en sympatisk människa utan en makthungrig och extremt egoistisk typ - just den värsta sorten av egenmäktighetssyndromet.

De båda kvinnliga krigskorrespondenterna är intressant nog födda nära varandra i tiden, med cirka ett års mellanrum. Den stora penseln Saturnus målar alltjämt samma historia om en fallen auktoritet eller egots problem att hantera gränser när Lara Logan, den yngre av de två, föds.Bådas Måne är med största sannolikhet i Fiskarna respektive Väduren och därför bruket av Månen som en substitutascendent (Chandra lagna).

Det visar sig genast att egenmäktigheten - eller egenmakten - uttrycker sig på helt olika sätt i de båda horoskopen. För mig är det rätt symptomatiskt att Seierstads egoism binder samma 11e huset för vänner (och inkomst från karriär) och 2 huset för eget kapital. Hon svek alltså människor för att tjäna pengar på dem. 

Det här indikerar samtidigt en riktigt korrumperad moraluppfattning utan att vi ens behöver titta på nionde huset för etik. Nionde är för övrigt inte alls i bra skick eftersom tillfälliga härskaren Mars står konjunkt med Månen. Naturligtvis indikerar ett så oroligt känsloliv (i lättpåverkade Fiskarna) också hennes dragning mot nionde och rapportering från utlandet - varför inte i frågor rörande Mars/krig?

Seierstads problem med pengar upprepas genom att hon har en känsla "Jag-och-Du"-axeln (Vädur och Våg) aktiv mellan 2a huset för "mig och mina pengar" och 8e huset för "andras pengar". Hennes kortsiktiga vinst blev till ett skadestånd i rätten till personerna hon hängt ut i sin storsäljande bok. 

Jag noterar särskilt att Vågen - harmoni och kärlek mellan alla inblandade parter - är illa placerad i 8e, ett "ont" hus och att dessutom ett "illvilligt sinne", som man kan läsa Seierstads Måne + Mars, angriper Jupiter-Vågen för en Vatten till Luft-aspekt, en dissociativ koppling till partners. Ibland spelar Vatten/Luft-störningen ett dubbelspel på två nivåer och det var säkert så den uthängda familjen upplevde efterspelet till norskans besök.

Men Lara Logan har en värre problematik kring sin Måne och i detta månhoroskop sin egen person. För egenmäktigheten - eller vem som trampar på vem - blir här absolut tydlig med första huset i Väduren exakt matchande "den naturliga zodiaken" och detsamma för tionde makthuset i Stenbocken.

Och överheten i tionde, som har makten över den egna personen och kroppen i det första representeras här av en FALLEN Saturnus som så att säga ockuperar den egna kroppen (Väduren i första). 

Problemet med hackordning, "the chain of command" eller förmågan att kunna sätta sig i respekt så ingen mobb eller tölp trampar på en och tar sig friheter, återkommer faktiskt i en andra indikation:

Månnoderna sträcker sig mellan Stenbocken och "absolut makt-huset" och Kräftan - Månens och folkmobbens tecken. Axeln är aktiverad av krigaren och förövaren Mars som, precis som Åsne Seierstads fall har med nionde utlandshuset att göra. Lara Logan har illgärningsmannen i nionde och därifrån kastar den sin uppviglande aspekt mot Kräftan/folkmobbens tecken. 

Efterklokt skulle man kunna säga att Lara Logans typ av horoskop aldrig borde ha åkt utomlands till oroshärdar (Mars). Och i synnerhet inte röra sig bland den nyckfulla människomassan i landet.

Tyvärr verkar Jupiter i sexualtecknet Skorpionen i åttonde huset för blind drift inblandad i de sexuella antastanden som mobben gjorde mot hennes underliv. Jupiter gynnar Solen i Fiskarna som Lara Logan har i 12e huset för lidande och sexuella nöjen. Förstärkt av denna monstermagnet till Sol nuddar till sist Jupiter också folkmobbens tecken och dess önskan att bestraffa eller hugga huvudet av Draken. Norra månnoden hade i sin evigt retrograda rörelse just gjort entré i Kräftans sista grad då Logan föddes.

Jag kan från mitt eget horoskop sluta mig till att Jupiter stimulerar till denna halshuggning av demonen. Jag föddes då tvärtom Saturnus söker begränsa Ketu i Jungfrun, och jag har i hela mitt liv kämpat med att lära mig sätta gränser för hur mycket detaljplotter jag ska förlora mig i. Men jag vill heller inte vara för ospecifik! Typiskt kontrollören Saturnus som jobbar mot Jungfrun som - om man släpper tecknet fritt - helt tappar det stora perspektivet pga alla detaljer den älskar att ägna sig åt. 

Att en så generell aspekt som Saturnus till en månnod kan märkas så tydligt i ett enskilt livsöde beror naturligtvis på var någonstans planeterna befinner sig. Jag har Saturnus exakt i väster så att den lyfts fram som en av horoskopets viktigaste faktorer. Lara Logan hade istället en "gynnande" Jupiter i åttonde, ett "ont" hus och som enligt Charles Carter utöver en ständig påverkan på sinnelaget. Carter följde västtraditionen men tycks ändå ha upptäckt vad indisk astrologi hävdar.

Det här är bara ett av många fall jag noterat där Jupiter i själva verket inte gör någon nytta alls, utan kan förstärka negativa tendenser. Inför sådana här avvikelser kan man förstås undra om astrologin förutsäger något alls. 

Enligt den indiska tanken om planeters "verksamma natur" gör en ascendent i Väduren Jupiter till en verksam välgörare, dvs. den behåller sin grundläggande natur. Frågan är dock om den har makten att förvandla en hussektor - ett livsområde - som i sig själv är i grunden klassat som bekymmersamt. Åttonde indikerar driftlivet som källan till att vi måste dö, om och om igen. Jupiter i Vatten i åttonde tyder på att Lara Logan var extremt libidinös. Kanske en farlig egenskap i vissa i sig obehärskade miljöer!

Givet Vädursascendenten blir nu Merkurius, Venus och Saturnus kanaler till ont i Logans horosko enligt läran om planeters verksamma natur. Och jag förmodar att dessa regler även gäller horoskop där Månen är inhoppare för en ascendent och indikerar förstahuset.

Lara Logans förstahus rymmer således två av dessa tre för henne olyckliga planeter, och Saturnus är som sagt dessutom fallen och mer eller mindre renons på rättrådighet under passagen genom Väduren. 

Fallenheten maskeras i de fall Saturnus ligger i ett "dolt" hus eller där ascendenten gör den till en "verksam välgörare". Jag har inte erfarenhet nog att säga hur mycket den fallna Saturnus nollställs, men någon upphöjd Saturnus i rättrådighetens Våg lär den inte bli. Den lär alltjämt vara rätt självfixerad och om sig och kring sig i Väduren. 

I inlägget om Petra Mede noterade jag hur Saturnus entré i Väduren nästan exakt tamjade mordet på den svarta medborgarrättskämpen Martin Luther King och de folkprotester som det utlöste i USA. De färgades uppror mot rasismen i USA kan man kanske se som det bästa en fallen Saturnus mäktar. "Mer makt till mig", och så ett fasligt tumult på gator och torg. Intentionen kan vara god men uttrycket är primitivt/brutalt.

I Lara Logans horoskop kastar denna prominenta men skadliga Saturnus sedan en aspekt mot den makthungriga Rahu och därmed har vi ett ohyggligt slitigt förhållande mellan ego och övermakt. Det här är nog det fulaste egenmäktighetssyndrom man kan möta, och det märkliga är alltså att Lara Logan utsattes för en mobb som utvecklade denna sida i hennes horoskop. 

Naturligtvis var detta återbetalning från ett tidigare liv där Lara Logan kommit på kant med människor, men det är hennes själs angelägenhet hur hon nu mött och varit med om något hon själv tillfogat andra en gång i tiden. Det är nästan alltid samma metod: en maktmissbrukare återvänder till jorden och plattas till rejält genom ödets agenter, galna folkmobbar eller någon annan.

Men det är den Stora Berättelsen inför vilken man bara kan anlägga ett stoiskt jämnmod. Den som inför det inträffade inte känner med ett offer har redan börjat bygga sig ett senare liv på jorden där han/hon själv kommer att få utstå något vederstyggligt. Själen måste gå igenom allt där den har blindfläckar! Som läromästaren Jesus sade, fast ingen längre förstår vad han menade: "Sannerligen, du slipper inte ut förrän du betalat tillbaka till sista öret!"

Han hade säkerligen rest i världen och lärt sig om karmaläran som var het vid den här tiden.
Jag kan inte påstå att jag egentligen förstår varför inte Seierstad men Logan blev brutalt attackerad. Nog för att jag ser att mobben (Kräftan) är inblandad, nog för att Logans rekonstruerade förstahus är riktigt illa däran. Men ändå... Seierstads himmel har också tydliga skavanker. 

Återigen kommer jag tillbaka till den märkliga slutsatsen att Vattnet på Lara Logans himmel bidrog till överfallet. Logan var en synnerligen attraktiv kvinna och detta antyds av Jupiter-Solen-(Ketu). (Horoskop som tydligt bryter i en stark Vatten-del och en lika kraftfull Eld-del kan bli väldigt karismatiska!)

Det kanske var det faktum att hon var blond och utländska och bröt mot mängden som utlöste den fördunklade mobbens beteende. Vattenelementet representerar ju i sig total irrationalitet och tanklöst uppblossande begär.

Väduren är också ett mycket mer aggressivt ascendenttecken än Fiskarna och Seierstads Mars-Måne i första huset kanske indikerar att hon med fiskarnas smidiga rörlighet seglade runt i krigets Irak. 

Lara Logans Vädursascendent är dock inte jupiterisk (välvillig) utan triggar valören Mars, krig och aggression. Och Mars attackerar faktiskt hennes Sol, vilket inte nämndes tidigare. Det kan läsas som ett attentat mot hennes liv, och för all del, hennes privata kön (Fiskarna/12e huset).

Ibland slutar den astrologiska tolkningen i att man får känna sig fram, strikt logiska regler hjälper bara en bit...


Febriga Hives - laglösa sällar?

The Hives revisor har jonglerat med pengar enligt DN. Cardigans har stämt det poserande punkbandet med artistnamn värdiga småstjärnorna. Doktor Matt Förstörelse och Niklas Mordbrand? Kom igen pojkar och väx upp! Ni är trettioplussare sen flera år.

På prov tittade jag på gruppens horoskop för att se om något mönster skulle visa sig. En femte medlem utgår pga. ett generiskt namn som ger för många träffar för året 1978 för att det ska vara värt att följa upp. (För övrigt den löjligaste artistnamnet - hur kan en enskild individ kalla sig "medborgargarde" med mindre man är besatt av en Legion onda andar?) 

Men de fyra återstående medlemmarnas horoskop bör säga något om vad bandet sysslar med.
Redan i frågan om den sublunära och supralunära sfären - horoskopets delning av människan i en sämre och bättre del, i en fallen själ och den aspekt av den levande varelsen som aldrig kan falla, uppvisar alla fyra precis samma mönster.

Deras bättre själshalva, den solära, har i samtliga fyra fall fallit ner under Månens herravälde. Alla vandrar de i detta liv dödens väg, fädernas väg, för att använda ålderdomliga begrepp. De är traditionalister, vilket vem som helst kan se på deras skamlösa stöld av manér som mejslats fram av tidigare rockmusiker. Inget fel i fädernas väg, men den flyttar inte fram jordklotets medvetandepositioner nämnvärt.

Tre Solar i Jordelementet där andesjälen helt kortsluts och en Sol ännu på fall ner mot medvetslöshet i Vattenelementet. Vi talar den antika världsbilden nu och det är inget man kan ta personligt. Vi är alla människor i det här livet och som Di Leva med rätt eller orätt sjön, så har vi bara varandra. Att se och lära av.

Varför bandet lyckats så väl måste rimligen bero på att samtliga fyra - återigen! - är helt eniga om hur att gestalta en solär drivkraft som orienterat sig neråt, mot världen. Fyra Solar i negativt polaritet matchas nu lustigt nog av fyra Månar i positiv polaritet. Men märk väl: Månen kan inte återspegla mer än Solens status! Så vi har fyra grabbar (män?) som alla via Eld och Luft agerar ut sina Solars fallenhet. Punkrock och yra. Hives som hudrodnader - något febersjukt under ytan.

Vad gäller den finansiella härva de knappast varit omedvetna om att de ingått i, kan noteras att två av de fyra Solarna agerar genom Oxens tecken, det som är mest identifierad med materien av dem alla. Även pengarnas tecken. Här och i Väduren hittade bloggen en distinkt överrepresentation i horoskopen för 200 brottsdömda individer, så det är på ett sätt inte förvånande att halva gruppen verkar inom Penningens Domän i detta liv och att en monetär skandal tornar upp som likvärdig med deras musikaliska framgångar. 

Solen har en tendens att beskriva livets lätt räknade milstolpar medan Månen bättre beskriver människan från dag till dag, människan som sinnesstämning.

*****

Aggression och utlevelse, så viktig för mer primitiva musiktyper har en distinkt koppling till Mars. Rockmusik är inte så många steg avlägsnad från gamla tiders marschmusik för att driva upp fotsoldaterna i frenesi och få dem att kämpa väl och offra sina liv (för ingenting). 

Här faller de fyra medlemmarna i två hälfter. Två av dem har Mars i Eldtecken och två har en fallen Mars i Vattentecknet Kräftan. Men den senare positionen är faktiskt mer aggressiv än man kunde tro, givet att Kräftan symboliserar den värnande revirinstinkten. De här människorna verkar ständigt gå runt i högsta alarmberedskap och överreagera på saker och ting. Wikipedia citerar ett moment i sångaren Pelle Almqvists scenshow som illustrerar det här:
Pelle: "I'm out of control! Tell me to take it easy!"
Crowd: "Take it easy!"
Pelle: "No, I wooon't!"
Mars i Kräftan är en verklig orosande och givet Kräftans koppling till begäret efter trygghet, kan misstänkas ett starkt sug efter rikedom. Det är inte för inte som Humanisternas ordförande Sturmark, med olycksplaneten Mars och pengarnas Venus i Kräftan ständigt tar upp offentlig plats kverulerande om att staten inte bistår föreningen ekonomiskt! Buddhisterna får ju pengar fast de är ateister så varför inte vi, hörs en småunge gnälla på mamma Staten (Kräftan som modersgestalten som garanterar trygghet och överlevnad).

Alla fyra i The Hives har helt eller till 99% "säkra" månplaceringar, så vi kan använda denna mest personliga av planeterna som ersättningsascendent (i brist på födelseklockslag). Det ger en möjlighet att reflektera kring omen från planeternas fördelning på de tolv husen. Bloggens tidigare stickprov på Chandra lagna-metoden har givit tänkvärda resultat.

Jag tycker det är signifikativt att alla utom sångaren har ett oerhört energiskt tryck runt Månen. Pelles storebror med Månen i Eld i kombination med eldiga Jupiter och hela fyrverkeriet disponerat av Mars i Eldtecknet Skytten (jag utelämnar för enkelhets skull det faktum att Månen befinner sig någonstans mellan Jupiter och den "avhuggna" Draksvansen).

*****

Bassisten Mattias Bernwall har också Månen och Jupiter i kombination, men en fallen Mars i Kräftan i 2a ekonomihuset. Lyckligtvis disponerar denna Mars ingen annan planet, men i den mån dess svaghet kommer till uttryck bör det vara i finansiella frågor. Obs. Det här är bara en snabb och ytlig genomgång av fyra musikerhoroskop, observationer som klottras ner i ögonblicket!

Trummisten Christian Grahn har en intressant månascendent med tanke på att han står för den stabila rytmen: Månen med Mars men i det fasta Tamas-tecknet Lejonet. 

Tidigt i Lejonet ligger också den schematiska Saturnus eller Kronos, som i egenskap av kronometer håller tiden eller takten! Jag fiskar upp ett horoskop för en skicklig trummis (och f.d. dj) ur egna bekantskapskretsen och noterar där en hungrig Måne i stabila/tamasiska Oxen, dvs. Månen med hungriga Drakhuvudet. Detta i opposition till ett förhöjt libido (Mars + Venus) i Skorpionen. 

Lika perfekt i förmågan att hålla en takt (och variera den), lika rigid och avvisande till den moderna världens alla tekniska finesser är han! :-) Och Saturnus/Kronos, tidmätaren, ligger förstås i ett Tamas-tecken, den med!

Jo, Tamas guna kan nog utses som den kvalitet som strävar efter att vara den som anger takten - en annan version än de makthungriga och autokrata politikerna av typen Fredrik Reinfeldt, Anders Borg eller Göran Hägglund. Tamas ligger nära diktaturen och diktatorn, regissören, dirigenten med flera, är alla uttryck för Saturnus, en planet som vedisk astrologi i sig sorterar under Tamas guna.

Hives trummis har också en planet i 2a ekonomihuset och det är det hungriga Drakhuvudet, medan sångaren Pelle istället har "avmätta" eller "avhuggna" Draksvansen. 

Vid halshuggning brukar man ju se det som att det är huvudet som huggs av, alltså den kroppsdel som symboliserar ledarskap eller initiativet till det oacceptabla. Men den vediska tanken kring månnoderna är ju att Drakhuvudet ännu inte fått känna av konsekvenserna av sin ambition eller girighet. Norra månnoden indikerar den punkt där Månens bana börjar förhäva sig relativt solekliptikan och klättrar uppåt på nordliga latituder. 

Det är först när straffet sätts in mot demonen som den hamnar i en position av "avmätthet" gentemot sitt gamla hungriga jag, eller kanske inte fattar att domen var korrekt utan bara lider av att vara en "avhuggen" kropp/svans. Månnoderna tycks motsvara brott och straff, en remarkabelt mörk bild jämfört med den västerländska traditionen. 

Västerländsk astrologi var emellertid nästan helt omedveten om månnoderna till slutet av 1800-talet så de lösa antaganden som sedan knutits rankar jag som mindre tillförlitlig än den indiska traditionen som under årtusenden studerat noderna som viktiga budskap i sig.

Är det i praktiken någon skillnad på att ha Rahu eller Ketu i 2a ekonomihuset? Tyvärr bloggläsare, jag kan inte svara på det. Man måste ha studerat hundratals horoskopet utifrån ett visst perspektiv för att börja förstå mönstren, och månnoderna är nya för mig. 

Men eftersom månnoderna alltid färdas som ett par, som myntets två sidor, är det tänkvärt att Pelle Almqvist har sin hungriga Rahu i åttonde huset för partnerns pengar. Partnern i det här fallet är den eller de människor man befinner sig i någon form av kontraktsbunden allians med (7e huset). Enkelt uttryckt: Åttonde huset är det andra (ekonomihuset) räknat från det sjunde. En revisor är förvisso en kontraktsbunden allians. 

Dessutom har sångaren en oerhört slitig koppling i gränsen mellan Vatten och Eld, en fallen Mars i Kräftan och en illa placerad kontrollplanet (Saturnus) i "ohämmade" solära Lejonet. Titta härvidlag på hans citat här ovan - en retorisk vädjan till någon att "kontrollera" honom, följd av egen respons: det är omöjligt eftersom han själv styr sin "galenskap" eller brist på kontroll. 

Så här märkliga uttryck kan man räkna med när så ohyggligt illa synkade kombinationer uppstår som ett kontrollkrig över en sensationalistisk Vatten/Eld-gräns i zodiaken. Naturligtvis måste det resultera i förbrytare eller cirkusfreaks eller andra effekter som inte alls fungerar i svenssons 9-till-5-verklighet.

Eftersom den här förödande usla konjunktionen mellan de två illgärningsmännen Mars och Saturnus också disponerar "Ylande Pelles" psyke (Månen), framtonar raskt bilden av en Måne i Vattumannen som inte alls är typisk för hur man skulle kunna föreställa sig denna: sval, intellektuell, omdömesgill. den fallna Mars infekterar Månens disponent Saturnus i dess skadade detriment-placering i opposition till Månen och vi får sagda cirkus-freak.

Det förvånar inte alls att Pelle Almqvists horoskop har åtskilliga likheter med rockmusikern Lou Reeds horoskop som i sin tur visade sig skrämmande likt den avlidna idrottstränare som efter sin död avslöjats som pedofil av flera av sina skyddslingar. När det finns svåra spänningar i Tamas-tecknen tycks uppstå märkligt uppdämda och tvångsmässiga känslor som brutalt och primitivt söker förverkliga sig. 

Här är då den typ av horoskop som även män tar avstånd från när de påminner om att lättklädda kvinnor visst är en direkt signal till primitiva män att våldta. Citatet från Pelle är korrekt. Vissa har i en viljeakt bestämt att ingen och inget ska få tygla dem. Sådan är upprorsmannens eller rättshaveristens signatur. En laglös.

Därför känns det rimligt att särskilt utifrån Hives ledarfigur anta att den ekonomiska kalabaliken runt Tambourine Studios i Malmö fortgått med gruppens gillande. Deras favoriter är när allt kommer omkring musikens dynghögar, Sex Pistols och annan slum. Träskmänniskor har så uppfuckade värderingar att de kanske t.o.m. sätter en ära att leva utanför lagens råmärken.

*****

En sista snabbkoll på de fyra månhoroskopens nionde hus för genuint samvete. Jag vet att det är otillbörligt att ta enstaka stickprov eftersom ett horoskop noga måste bedömas i dess helhet, men jag gör det ändå fast varje påstående med nödvändighet aktiverar andra, relaterade omen.

Pelle Almqvist: 9e i Vågen. Konst- och skönhetsstörstande Venus kombinerad med "lätta pengarnas" eller expansionens Jupiter i femte huset för individuellt skapande. Båda välgörarna i konjunktion i ett kreativt hus - ett mycket lyckobådande budskap för en individuell karriär byggd på skapande!

Nionde står för utlandet, så jag börjar undra om det inte är "internationell framgång" vi ser här, snarare än hög etisk medvetenhet. Jag misstänker nämligen att den svårt angripna Månen redan har sänkt moralen rejält. 

Och en Sol i pengarnas (och ljudvibrationernas) Oxe i ett "enkelt" hus som det fjärde för privat trygghet omvittnar också en väldigt enkel orientering. Det är därför pga. Månens och Solens omständigheter svårt att ge niondehusbudskapet fullt klartecken.
Niklas Almqvist: 9e i Skytten med Merkurius i detriment samt Mars. Disponerad av Jupiter i första huset som är en prominent eller framhävd husplacering. Ännu ett budskap som favoriserar framgång utanför det egna landets gränser.

Mars och disponenten Jupiter har dessutom en ömsesidig reception (i Eld) och de båda bröderna är enligt Wikipedia de som lever rullan på scenen och ger publiken en visuell (Eld) show! Men en illgärningsman och en planet i detriment i 9e är inte min idé om en nobel och upphöjd etisk medvetenhet... Den här själen har inga som helst helgonambition i detta liv.

Men kan också fundera kring den ytterst status- och prestigemedvetna Sol-Stenbocken i tionde huset för ära i världens ögon, och hur placeringen möjligen destabiliseras av att disponenten själv har fallit ända ner till 4e huset och i Kräftan anses skadad. 

Samma kontrollplanet kastar också en degraderande aspekt mot Månen/Jupiter i första och här kan eventuellt Solens fall från prestigepositionen vara förutspådd. Jord/Vatten-oppositionen kan antyda att instabiliteten har med rent materiella frågor att göra. 

Niklas har också en andra ömsesidig reception, mellan Saturnus och Venus. men här utlöses den svårbedömda "dubbla bokföringen" där Vatten och Luft inte blandar sig väl. Och det är värt att notera att Venus i Vattumannen står i 11e huset för pengar via karriär (2a huset räknat från 10e karriärhuset). Om något verkar det här horoskop mer involverat i ekonomisk förvirring än broderns.
Mattias Bernwall: 9e i Vattumannen som disponeras av en skadad Saturnus i Lejonet i opposition till sitt eget hus! Uttalat omen om nedsatt moralisk sensibilitet.

Christian Grahn: 9e i Väduren, disponerad av Mars i första huset, i konjunktion med en skadad Saturnus i Lejonet (och psykets Måne). Samma som föregående: en egoistisk natur med en stor blindfläck där moral och högre medvetenhet skulle ha uttryckt sig.

Av dessa fyra är det alltså de två drivande bröderna Almqvist som har mixade budskap i 9e-husfrågan och som kräver en betydligt noggrannare analys än den här snabba granskningen.

torsdag 28 april 2011

Tränar-pedofilens horoskop - ett mönster!
Nej, inte är höjdhoppstränarens horoskop en vacker syn för den som går bortom ett spontant konstaterande att Månen i Lejonet borde betyda stor barnkärlek. 

Lustigt nog påminner Viljo Nousiainens efternamn om engelskans "nuisance", vars synonymer är klargörande: "annoying, unpleasant, obnoxious, pest"! 

Kan tro att hans skyddslingar upplevde saken så.

Den här "barnkärleken" i Lejonets tecken är fullständigt utslagen av angreppet från båda illgärningsmännen Saturnus och Mars, där dessutom den sexuella Mars anses skadad ("detriment") i den påfallande fysiska och opsykologiska Oxen.

Lägg till det att det är fullmånetider så att vi antingen har en förhöjd mental skärpa eller tendenser mot urspårning. Här har uppenbarligen urspårningen gått hand i hand med fullmånens förmåga att vässa sinnet till högprestation. 

Till historien om Lejonets barnkärlek måste man förstås väga in att Månen disponeras just av den planet, Solen, som behärskar den. Det här är ganska komplexa förhållanden!

Använder vi Månen som substitut för det saknade födelseklockslaget, ser vi också att Kräftan (omvårdnad) är en hemlig källa till skador, placerad i det tolfte huset för förluster eller saker människan gör till sitt eget förfång. Två emotionellt hungrande planeter, Jupiter och Drakhvudet disponeras här av ett sinnelag som vi redan sett är svårt stört av den degraderade variant på sinnliga Oxen som uppstår pga. Mars och Saturnus samgående. 

Mars + Saturnus = bestialitet via auktoritetsrollen. Det intressanta är att det här också kan läsas som idrottscoach! (Mars = atletens planet.) Ibland räcker astrologins symbolspråk inte till riktigt för att skilja agnarna från vetet, eller också krävs extraordinära tolkningsinsatser från stjärntydaren.

På det här eländet lägger jag emellertid inte mer än de fem minuter det tog att iordningsställa inlägget. Horoskopet tycks vittna om vilken skada TAMAS GUNA kan göra mot samhällets svaga i sitt plumpa mörker. För andra exempel på samma kriminella okänslighet med människor, se horoskopet för statsminister Reinfeldt och hans handgångna man Anders Borg, båda födda under den mörklagda kvaliteten Tamas.

Lustigt nog meddelar en annan svårt tamasisk moderat, Sofia Arkelsten, idag att Moderaterna efter ännu mer kritik bestämmer sig för att häva mörkläggningen över vem som finansierar partiet. Tyvärr är det inte ens början till en bättring. Hela moderatens världsbild måste upplösas av Ljuset. Att ge sig på sjuka och beröva långtidsarbetslösa en väg tillbaka in i samhället tillhör definitivt samma typ av kriminalitet som pedofilens illdåd mot sina skyddslingar. 

Även i statsminister Reinfeldts horoskop syns allvarliga problem med 12e huset. Vi kan också påminna oss tv-personligheten David Lettermans 12e hus och hans mörklagda sexaffärer hos arbetsgivaren CBS. Ibland är 12e huset inte ett "offrens" livsområde utan spelplan för ett slugt ränkspel bakom ridåerna. 

I fallet statsministern har jag tidigare teoretiserat om att symboliken antyder en patologisk rädsla att själv hamna på obestånd vilket på märkliga vägar omvandlats till en ideologi som i calvinsk anda ser materiell framgång som tecken på Guds (=Marknadens) välsignelse och fattigdom som tecken på en falsk och bedräglig människa som parasiterar på statministern, den goda samhällsmedborgaren. Det händer ibland i en nations historia att rent sjuka människor kommer till makten och implementerar modeller som bygger på totala vanföreställningar...

Senast jag såg något tillnärmelsevis lika urspårat horoskop som idrottstränarens och som involverade den under störning bestialiska Oxen och dominanta Lejonet, var den förbluffande korkade skeptikern James Randi. Detta är en man som verkligen hatar själva påståendet att det övernaturliga existerar. Hans egentliga problem visade sig vara homosexualitet och i horoskopet sågs istället Mars ge sig i lag med onda Drakhuvudet i Oxen för att attackera kärlekens Venus i Lejonet: pervers kärlek till män (Lejonet), eller kanhända barn... Precis som i statsminister Reinfeldts fall en underliggande motivstörning som sedan riktas åt ett annat håll, mot en utvald grupp av syndabockar.

Ska vi av bara två fall, James Randi och finske idrottstränaren, börja skönja en ny typ av signatur för homosexualitet? Lite tidigt att säga, men till skillnad från det intellektuella patrask som kallas skeptiker och som helt missförstått vetenskapens natur, pågår på denna blogg en långsam men stadig datainsamling där redan flera av de antika astrologiska påståendena preliminärt har verifierats. 

Från tidigare fynd är det ingen slump att vi hittar kriminellt beteende som utgår från Oxens tecken eller vidhäftar människans föreställning om ett sådant tecken. Oxen har en mörk astrologisk historia och huserar fixstjärnan Algol som i sig bär på en mörk tradition. Mona Sahlins skadade Mars konjunkt med Algol i monetära Oxen behöver inte ännu en gång beskrivas.

******


Avslöjandet om idrottstränaren i medierna:
Aftonbladet, DN1, Expr1, Expr2, SvD (idrottsministern kommenterar), DN2 (BRIS kommenterar), DN3: Christian Skaar Thomassen triggade avslöjandena.


*****


Kvantitativ fördjupning.

Låt oss från en samling av cirka 4.700 horoskop söka efter alla som har den olustiga kombinationen Mars/Saturnus i Oxen i attack mot Lejonet och Lejonet därtill innehåller en eller flera planeter. 

Jag vet i det här läget inte vad om något som kommer att visa sig, men här kör vi ... ... ...

Det blev 34 träffar.

 • Allan Clarke
 • Andrew Jackson
 • Aretha Franklin
 • Ben Kingsley/Krishna Bhanji
 • Benito Mussolini
 • anonym - "stiff" och anspänd datatekniker
 • Björn Rosengren
 • Chuck Norris
 • Clifford T Ward
 • Daniel Dennett
 • Erica Jong
 • Franz Kafka
 • Harry Shearer
 • Hendrik Lorentz
 • Jan Guillou
 • Jimmy Page
 • John Cale
 • John Gacy
 • Keith Richards
 • Laila Westersund
 • Leslie Man
 • Mark Felt/Deep Throat
 • Mauritz (Maurice) Stiller
 • Michel Fourniret
 • Mikael Drakenberg
 • Paul Wolfowitz
 • Peter Greenaway
 • Roger Wolcott Sperry
 • Samuel R. Delany
 • Silvia Bernadotte (Sommerlath)
 • Stig Bergendorff
 • Stig Malm
 • Viljo Nousiainen
 • Walden Welch

Jag tänker inte närmare beskriva de namn som inte är allmänt kända utan konstaterar att det finns oväntat många "dunkla" eller "dolska" öden här! Ibland verkar det så harmlöst som i filmregissören Greenaways fall, att yrket legitimerar ett frosseri i groteskeri. 

Men vi har faktiskt flera homo livsöden och även ett OFFER för svåra pedofila angrepp från sin styvfar (amerikanska astrologen Walden Welch). Franz Kafkas extrema porrfixering platsar lätt i den osunda miljön, den homosexuella våldspornografiska författaren Samuel Delany likaså. 

Att hitta Mussolini, mördaren Fournieret och massmördaren och homosexuella pedofilen John Gacy i sällskap med hatiska ateisten Dennis Dennett bara förtydligar bilden. Sexmissbrukerskan Erica Jong faller också lätt in i samma mönster.

Här måste man se drottning Silvia, med hennes månande om barn, som undantaget som bekräftar regeln. Men hon ÄR särskilt intresserad av utsatta barn. Här beskriver den brutala attacken från Oxen mot Lejonet (barnens tecken) ett helt och hållet objektivt förhållande som hon valt att engagera sig i. 

Istället ser det ut som om samhällets lägsta avskum ger sig på henne i vad som närmast liknar mediernas förföljelser i frågorna om faderns ställningstaganden en gång i tiden. Här har svenska medier visat samma mentala och moraliska nivå (ingen alls!) som figurer som den finske idrottstränarpedofilen och pojkmördande John Gacy! 

Även Jan Guillous välkänt mobbade ungdom på privatskolan kanske tillhör den typ som blir offer snarare än själv uttrycker Mars och Saturnus degradering av Oxen till en "bully" (på engelskan fattar man ordvitsen som påminner om Oxens mentala nivå när den är störd).

Roger Sperry, den hjärnskaade hjärnforskaren skulle kunna vara ett exempel på att störningen också kan ta sig fysiologiska uttryck. (Han kunde knappt tala och Oxen är det orala tecknet.) Även brittiska sångaren Clifford Ward drabbades av svår sjukdom (MS) och dog tidigt.

Kan tilläggas att avantgardemusikern John Cale (från Wales) som mötte homosexuella Lou Reed [1] och bildade rockgruppen Velvet Underground i New York på 1960-talet antytt hemska barndomsminnen från en uppväxt med en far som var präst. Cale förefaller ha mått riktigt illa i perioder av sitt vuxna liv men den självdestruktiva rockkulturen hjälpte säkert till.

Vi är helt klart en generellt osund astrologisk signatur på spåren, även om naturligtvis inte alla känt av den på samma sätt.


_____

1. Jag nämner specifikt Lou Reeds sexuella läggning eftersom han nästan i detalj upprepar idrottstränarens horoskop!

Solen i Vattumannen, Månen i Lejonet och Mars i Oxen. Med minsta möjliga marginal undviker Lou Reed att få in även Saturnus i Oxen, men den står och stampar i sitt "fallna" läge i Väduren och befinner sig faktiskt redan i konjunktion med Mars över teckengränsen!

Lou Reeds data är 2 mar 1942 12.00 Freeport New York för den som vill jämföra.

Tankar kring världsliga människor

Rubriken travesterar DN-skribenten Josefine Hökerbergs programförklaring på egna bloggen där underrubriken lyder "Tankar och kommentarer kring världsliga saker".

Jag blev nyfiken på horoskopet för en människa som i sin DN-artikel så medvetslöst faller in i smutskastningen av Scientologerna som jag i min ungdom på lite distans sett rädda livet på en olycklig ung kvinna från sitt missbruk. 

Ibland bespottas Scientisterna för att de är skeptiska till västerlandets övermedicinerande av sin befolkning - allt för att de stora kemijättarna ska tjäna pengar. Skandalnyheten nyligen att hela projektet med massmedicinering mot höga kolesterolhalter får säkert Scientologikyrkans grundare Ron Hubbard att le belåtet från sin himmel: 

"Så nu börjar de äntligen fatta hur de låter sig vallas runt i detta deras töcken till en falsk världsbild som ironiskt nog kallar upplyst."

Annars brukar den pöbelaktiga svenska opinionen, likt alla obildade massor världen över, rikta in sig på att Hubbard tjänade stora pengar på sina kurser i medvetandeträning.

Men snälla någon, från det att världens folk började mötas där handelskaravanernas vägar korsades har idéer och information alltid varit hårdvaluta! Även den heliga Dalai Lama är beroende av ett materiellt substrat så länge han går i denna värld.

Med lyxvaror från och till orienten bytte t.ex. kineser och greker också tankegods, filosofier och hela världsbilder. Det är därför vi idag har något som kallas "intellektuell egendom" och olika typer av upphovsrättsskydd. 

Idéer är också existerande ting. Detta har simpla materialister och mentalt efterblivna oerhört svårt att förstå. De senare är ursäktade, men inte materialisterna eftersom de gjort ett val av världsbild på basis av egoistiska böjelser.

De sällsynt tjuvaktiga unga svenskar som redan förstörts av sekularismens fåvitskhet var en katastrof som bara väntade på att inträffa. Med nätet kom möjligheten att generöst förse sig gratis med andra människors intellektuella slit. 

Hur lätt väger därför inte rösterna från den unga och indoktrinerade svenska apskocken i Newsmills kommentarspalter närhelst ett ämne som ens vagt påminner om religion förs på tal. Titta på dårarnas parad i spalten under Scientologikyrkans replik på DN-artikeln.

Först ut är en Anders B. Westin som deklarerar, "Vad du än skriver så tror jag inte på vad du skriver". Behöver mer sägas? Han omyndigförklarar sig själv och erkänner att han inte klarar att föra en intelligent dialog! Inlägget illustrerar så överdimensionerade skygglappar att ännu ett stickprov på det intellektuellt obemedlade folket känns motiverat.

Syskonet filosofi vet de här fanatiska sekularisterna inte ens vad det är. Annars skulle de väl börja angripa även västerlandets portalfigurer i disciplinerat tänkande, individer som Pytagoras och Platon. 

*****

Denna Hökerberg, som alltså tydligt bekänner vilken av världarna hon lever i, bör således uppvisa materialismens signifikatorer på sin födelsehimmel. Det är alltid lika spännande att ta stickprov, söka upp ett födelsedatum och se hur väl den egentligen ohyggligt generaliserande gränsdragningen mellan "negativt polariserade" zodiaktecken och "positivt polariserade" faller ut. 

Bloggens stående brasklapp, att man visst kan vara andlig fastän höljd i de sublunära elementen Jord och Vatten, ljuder lite ihåligt givet de "empiriska" rön som visar hur ofta tudelningen mellan en slags individ orienterad mot livet under Månen och en annan som söker livet bortom Månen verkligen rimmar med verkliga förhållanden.

Men t.o.m. de positivt polariserade (supralunära) tecknen har svårt att nå en vettig tankehöjd i det sekulära västerlandet. I synnerhet tycker jag mig ha sett att "rationalismen" - fritänkande Luft i kombination med den fysiska identifikationens Jord - resulterar i tankelivets begränsning till jordiska åsikter och omdömen. Omvänt ger kombinationen utmärkta naturvetenskapare, så kallade empiriker. 

Men Platon menade ju att tecknet på en "fallen själ" var just att den gjort sig avhängig av sina yttre sinnen. Att förneka högre verkligheter bara för att de är osynliga och luktfria - inte "empiriskt" verifierbara - är sannerligen inte ett mått på någon högre intelligens enligt den antika världens rationalister - de som trodde på ett förnuft (gr: nous) som existerar i en evighet som föregår tid och rum och därför svårligen kan beskrivas i mänskliga termer. 

För dem som inte har ett öppnat inre öga, direkt in i Idévärlden ger sig istället Nous tillkänna via effekter vi kan uppfatta med våra sinnen och vars existens vi indirekt kan sluta oss till. 

Det vill säga, inte för den naiva människa som bara glor på tillvaron och lapar i sig världen, men väl för den som funderar över fenomenen i tillvaron och upptäcker att allt egentligen är "tecken", att hela livet är oavbruten kommunikations- eller informationsprocess.

Just detta, universum ÄR information, är den hetaste tanken i vetenskapens framkant just nu. I den kristna beskrivningen är Nous lika med Guds eget medvetande. Astrologin studerar samma Nous via tecknen och planeterna! Allt ÄR information, det har mänskligheten vetat i hur många tusen år som helst.

Men inte fallna själar som Hökerberg, för vilka livet bara är ett ställe att konsumera. Det verkar av bloggen som hon ändå har en vag känsla av att något inte står riktigt till med henne, även om hon definierar sin olustkänsla i rent temporala termer. 

Oj, vilken konstig känsla att skapa sin egen blogg. ....skäms...lite för att ha skapat min egen blogg... Får lite känslan av att jag vill gömma mig under täcket. Och att det på ngt sätt är komiskt - här kommer jag fem år senare. (källa)

Hon syftar uppenbarligen på att ha börjat blogga så många år efter att tåget rullade igång. Det här löskokta svamlet från en människa orienterad mot "världsliga saker" är guld eftersom tankarna så tydligt kan spåras tillbaka till stjärnhimmelens utseende dagen hon föddes. 

Faktum att ordet "skam" hjälper att spika när under dygnet hon föddes. För skam har inget med en förmiddagsfödelse med sinnelaget i konstnärliga och harmonisträvande Vågen att göra, men allt med en eftermiddagsfödelse då Månen faller in i syndens tecken Skorpionen! Och att skamkänslorna relateras till tidslinjen förvånar inte när Solen passerar genom tidens tecken Stenbocken. Härskaren är som sagt Saturnus eller Kronos!

I praktiken enbart driven av de sublunära
tillstånden Jord & Vatten - "ett barn av värld"


Notera att detta var kvinnans nyckeltext - så som hon djupt försjunken i en materialistisk sömn presenterar sig och sin blogg. Det är därför inte förvånande att både en fallen, skuldmedveten Måne och en tidsfixerad Sol tittar fram i texten. 

*****

Tanken jag älskar att tänka: Vi tänker inte ens våra egna tankar, vi är radiostyrda från kosmos tills vi inser att religionen alltid berättat för hos hur tillvaron hänger samman. Det finns en "övervåning" som vi borde väga in i allt. 

Det visste Ron Hubbard som konstruerade en människobild som i stora stycken överensstämmer med den antika synen på själen och hennes besmittelse som utåtvänd. (Det vi kallar vår externa omvärld är i själva verket "negativ polarisering" - ett svart hål inom själen!) 

Men Hubbard var inte dummare än han hade näsa för affärer också. Det är intressant hur den hycklande pöbeln plötsligt protesterar när pengar kombineras med religion, fast de själva lever enbart under Satans kontroll! 

Pengarna är i bästa fall ett smörjmedel som hjälper att sprida viktiga idéer. Frågan som ska ställas är inte att idéer kan vara avgiftsbelagda utan om idéerna har varit till nytta för mig, jag som bearbetat dem i mitt hörn av det kosmiska förnuftet. 

De som inte ens tagit in informationen i sitt sinne (Månen) och öppet prövat den i sitt eget liv, har ingen yttranderätt. 

Frågan ur den filosofiska idealismens perspektiv, som hävdar att tillvaron ytterst är grundad i medvetandeströmmar eller tankar som tänks i Nous, är inte om idéerna är sanna eller falska, för det blotta faktum att de tänks eller yttras visar att de existerar, utan om de varit mig till nytta. 

Egen upplevelse är det enda kriteriet i vissa frågor. Och kan sedan flera med t.ex. övernaturliga upplevelser komma samman och stämma av och se om de haft samma typ av upplevelse, då är det början till ett verifierande av idévärldens objektivitet. Detta var filosofen Ken Wilbers argument för att det finns en empiri/objektivitet även i det en del avfärdar som ointressanta subjektiva utsagor. 

Själv har jag hittat några av mitt livs mest minnesvärda drömmar i hypnoterapeuten Michael Newtons arbete med klienter som minns livet "på andra sidan". Det var verkligen tankeväckande, men klarnar genast om man påminner sig psykologen Carl-Gustav Jungs försök att återbekanta västerlänningarna med Platons gamla lära om Idéerna. Jung kallade dem istället "arketyper". Astrologins tolv zodiaktecken är visualiseringar av lika många arketyper!

Men svenskarna är inte långt komna i dessa frågor. Istället har de specialiserat sig på att låtsas stå höjda över sitt ego. De är besserwissers som från någon högre höjd (Gud?) inbillar sig ha tilldelats rätten att ytterst avgöra vad som är rätt tänkt. Det har något att göra med att vi inget annat kan än ingenjörskonst i det här landet och därför satsar hårt på miniräknare och triangulering i den praktiska delen av verkligheten. 

Detta hyckleri som så tydligt utmärker "svenskheten" syns i nationalhoroskopet via skillnaden mellan en Sol i Vattumannen och en Måne i Väduren. Jag har nyss och även tidigare antytt varför landets Sol och Måne liksom lever i två skilda världar. 

Svenska nationalhoroskopet illustrerar väl att inte ens båda Ljusen i den positiva, supralunära polariteten ("Himmelen" på religiöst språk) är någon garanti om den övergripande trenden i västerlandet är av sekulär art. Tiden och dess anda är ett större ting än enskilda länders horoskop och mitt förslag till ett "västerlandets horoskop" har jag redan presenterat i kartan för Franska revolutionen. Där sattes ribban för "Upplysningen" - himmelen är helt och hållet "sublunär" eller inomvärldslig. 

Varenda planet i Jord eller Vatten indikerar - som idé (!) - en total förlust av koppling till kosmos och en mänsklig intelligens på en myras nivå. Lyckligtvis har mänsklighetens främsta skikt (kvantfysikerna) brutit sig igenom västerlänningens självorsakade förbannelse från Upplysningen. Många, ateisterna Humanisterna inte minst, tror dock fortfarande att 1700-talets tänkande är sista skriket...

Men redan i konstaterandet att svenskarna är sekularister, inser man att de också bara är ute och driver i en viss typ av föreställning - illusionen av att vara mer objektiv än andra. Detta är i själva verket varken en bättre eller sämre synvinkel än någon annan. Bra för somt men en oduglig hållning i många andra sammanhang.

 *****
Tekniskt tillägg.

Hökerbergs horoskop är intressant. Sällan ser man en så total låsning under Jordelementet. Solen i Stenbocken disponeras av den fria andesjälens direkta fiende, Saturnus. Här förfogar materieprincipens herre över såväl Ketu, Solen, Mars som Jupiter - filosofiplaneten här fallen i Stenbockens tecken. Det ligger nära till hands att tänka sig "materialistisk filosofi". 

Saturnus och Jupiter är neutrala till varandra men då Jupiter är fallen blir det Saturnus, materiens och begränsningarnas herre som totalt behärskar situationen. Och det hörs i den osäkra bloggingressen. 

Saturnus stryper även Mars, förefaller det så att krigaren, fastän upphöjd i Stenbocken, blir en stukad bas för vårt hypotetiska "fallna" sinnelag Månen i vämjelsens och skammens tecken Skorpionen. 

Hade inte Scientologerna existerat, skulle den här typen av psyke våndas över något annat istället. Symbolerna är så långt från Scientologernas idealtillstånd av "clear" eller klarhet man kan komma. I äldre kulturers språkbruk motsvarar detta exakt ett förutsättningslöst och öppet medvetande, men Månen i Skorpionen tycks ofta kämpa hela livet med sina egna negativa attityder. 

Här baserar sig Månen på en Mars som inte ens vill upptäcka friheten, djupt låst under en materialistisk och habituerad Saturnus som redan dödat frihetens Jupiter. Det är sitt egna själsliga slaveri, "världsligheten", DN-skribenten väljer att projicera på religionernas värld och då särskilt Scientologerna. Hon borde, med en stor del av svenska folket gå i terapi. Den här reliigionsbashingen är en folksjukdom, en mental störning.


onsdag 27 april 2011

Veronica & vattendjupen


Foto: Elisabeth Frang

En recensent i DN hyllar Veronica Maggios nya album som ett mästerverk, även SvD menar att det handlar om en fullträff. 

Här är en lagom krävande gissningstävling för alla som för ögonblicket glömt att livet och konsten är en och samma sak. Med den ursprungliga sideriska zodiken är det 50% chans att sångerskan Veronica Maggio är ett totalt blötdjur, det vill säga föddes då både Solen och Månen passerade det själsliga Vattenelementet. Kan det förhålla sig så?
Runt lunch lämnar sinnelagets Måne Tvillingarna och går in i härskarläge i Kräftan - nog för att den positionen har sin beskärda del av känslomässiga svarta hål och substansmissbrukare. Maggio har enligt DN-recensionen redan hittat till den tematiken i sina texter. 

Den här bloggen har upptäckt att elementen har sina distinkta fram- och  baksidor och lika enorma som musiker som Vattendjuren är, lika hjälplöst kan de falla in i just känslomissbruk och droger. 

Jag behöver knappast påminna om de flera klassiska horoskopen av det här slaget jag hittat under min måfåvandring genom pressen. Från legenden David Crosby som fick byta ut lite inre organ till följd av sitt supande till sorgliga svampen Whitney Houston, artister med båda Ljusen i det sublunära Vattenelementet.

"Fallna själar" hade man sagt förr. Men det finns uppenbarligen något i det här fallet som resulterar i enastående förmågor att återge livets skuggsidor.

Vad som för min del avgjorde frågan om Veronica är en genuin siren (vattennymfer vars sång fick svultna sjömän att kasta sig i havet och drunkna) var ett foto på henne taget av Elisabeth Frang. Jag tror bilden är från 2009.

Jag tar det som en inte så liten fingervisning när fotografen väljer att bada Maggio i ett ljushav av medelhavsgrönt. Samma färg jag valt för Vattenelementet på den här bloggen för att undvika sammanblandning med det blå Luftelementet. 

Vad som fick fotografen till den egentligen rätt överdrivna koloreringen kanske hon inte själv var fullt medveten om, men jag tror hon fångade upp något av artistens själ. Enligt astrologin ligger den troligen helt nedsänkt i det gåtfulla Vattenelementet - dimensionen som Fredrik Reinfeldt talar om när han kallar svenskarna ett sovande folk. 

Som jag sagt tidigare var Reinfeldt helt ovetande om att han talade om sig själv i det läget, själv född i den sideriska Kräftan, Månens, nattens och den sovande människans tecken! Det är för att han inte förstår sig själv som han nu försökt förneka sjuka människor att sova och återhämta styrkan. Så illa är det med vår så kallade landsledare. I Reinfeldts fall är alltså hans vakenplanet Solen som sover och drömmer även om han anser att det är de andra som gör det. 

Maggio har, gissar jag, den mer lämpliga Månen i sitt härskarläge i Kräftan, men det ömsom slutna ömsom överresponsiva sinnelaget (smärta ger bra konst!) leds här av en Sol i Fiskarna som allraminst leder någonstans. 

Oceanen är fiskarnas hem, och där driver de omkring och tar färg av allt de simmar genom. Det är därför Maggio håller på att arta sig till landets bästa gestaltare av känslohavet.

Men Vatten är ett av de kalla elementen, och fiskar är kalla och undanglidande. Därför finns det ett "cool" kring henne som man skulle kunna förväxla med Luftelementet. Men det här är ett djur som går helt på instinkt, det kan jag nästan lova.

*****

"Visa mig dina vänner och jag ska säga dig vem du är". DN-recensenten tycker sig förnimma ekon av ett sprucket förhållande med en musikerkollega i Maggios texter. När jag slår upp namnet på exet hittar jag en födelse med Solen i Kräftan och Mars fallen i samma tecken. Säger Maggio i en text på nya skivan: "...du är krossad och jag går fri". Ja, det finns något väldigt sensitivt över män med Solen i Månens hemmatecken och Mars i sitt kanske överkänsligaste läge.

Men poängen är naturligtvis att föredettingens soltecken ger en tydlig vink om var Maggio själv har sin Måne, enligt teorin om Sol och Måne som ett grundläggande komplementpar. När mannen visade sig vara Sol-Kräfta ökar det sannolikheten att Veronica faktiskt föddes som Mån-Kräfta (känslomässigt hypersensitiv). 

Varför det inte fungerade beror kanhända på att båda har problem i det känsliga och protektionistiska hemmatecknet Kräftan. Han med en debil krigare och hon med det gränslösa begärets Drakhuvud.

Är det här en musikens motsvarighet till Annika 'Fallskärm' Falkengren? Hur man nu ska tänka sig att ett känslomässigt svart hål av begär utvecklar sig om inte i riktning mot pengar som trygghetsskapare... Det kan bli stor konst också - det är påfallande hur många riktigt stora personligheter som verkar ha månnoderna "på sin sida", fastän de är klassade som problemskapare i den indiska astrologin.