Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 30 april 2011

Arrogant hjärnsläpp på DN:s ledarsida

Vilken sjaskig nivå DN:s ledarredaktion - här som anonym grupp utan enskilda namnunderskrifter - lägger sig på när de hånar, ja hånar (s) för låg genomsnittsbildning och sedan följer upp med insinuationer om svågerpolitik.

Hur, om de själva är så lysande akademiker, kunde de släppa igenom en så pinsam plattiyd som det andra stycket:

Det finns ingenting som säger att den som har en högre utbildning är smartare än den som inte har det. Däremot torde det inte vara särskilt kontroversiellt att hävda att en individ som genomgår en högre utbildning lär sig någonting av den jämfört med om hon inte hade gått den.

Jag kan direkt tänka ut åtminstone några sätt att sätta bättre spinn på den styltan. "Inte särskilt kontroversiellt..." Så skriver pösmagar helt utan egen lyskraft.

Håkan Juholt förefaller smart, t.o.m. mycket smart. Det har jag redan hävdat i ett tidigare inlägg. Jag kände inte till att han var journalist tidigare - inte utbildad sådan försöker DN trycka till med i sin smutskastning - men då stämmer mitt tidigare inlägg dess bättre! Jag drog där paralleller med andra (gissningsvis formellt utbildade) skribenter som haft samma astrologiska grundmönster, de intellektsskarpa merkuriska tecknen Tvillingarna och Jungfrun i kombination. 

Reinfeldt har enbart Jungfrun som smarthetsindikation, det är väl därför han inte vågar debattera mot Juholt men tramsar sig ur utmaningen med en fånes argument att vilja debattera först när den andra parten skaffat sig en sakpolitik. Det är inte bara arrogant, det är också som om Reinfeldts stab sysslade med avlyssning av den typ som borgerliga politiker tidigare beslagits med och som då ledde till att några mindre viktiga personer fick gå!

I bloggens tredje inlägg om Juholt använde jag den indiska Chandra lagna-metoden vilket ytterligare understryker hans knivskarpa intellekt. Här landar nämligen Mars i det tredje mentalitetshuset för vilken krigaren står som bhava karaka, husets naturliga signifikator. Det är inga dåliga besked!

Läste själv en gång in en kandidatexamen (humaniora) och kan genom distanserad introspektion jämföra den sidan av mig själv med den helt självlärda datorprogrammaren, en utfransning framtvingad av att Sverige nästan är en monokultur och där utbildningar erbjuds som inte motsvarar arbetsmarknaden - särskilt inte den parodi som Reinfeldts marknadsstyrda verklighet utgör, och där allt som inte "lönar sig" obönhörligt slaktas (sjuka människor, långtidsarbetslösa eller hela verksamheter som sådana). 

Introspektionen säger mig att formell skolning absolut ingenting utsäger om något. Det är snarast som självlärd (programmerare) i kamp med krångliga logiska uppgifter mina intellektuella färdigheter, i den mån jag besitter några, har vuxit fram - inte genom träig universitetslitteratur som i Sverige dessutom låg tio år efter det internationella forskarläget. (Vi måste ju subventionera våra egna läroboksförfattare... I vissa fall innebar det rejält daterade böcker från 1960-talet på litteraturlistan.)

När en framsynt docent introducerade lite spjutspetslitteratur på engelska sparkade de inbilska svenska eleverna bakut. Så mycket för den självgoda svenskan som menar sig vara så bra på engelska...

DN debatt har sökt imponera på människor med låg intelligens, folk som tar skydd bakom titlar och formalism. Det är oerhört genant.

Nu finns naturligtvis en skillnad mellan pöbelns klichéartade åsiktsmaskineri och ett fritt sinnelag, men den är given redan i födelseögonblicket och har inget med senare skolgång att göra. 

Om detta handlar ju faktiskt den här bloggen som därmed är extremt politiskt inkorrekt. För många genuint begåvade själar är formell skolning obehövlig. Det borde DNs ledarredaktion haft begåvning nog att veta. Men sanningen tjänade inte deras syften den här gången.


Se även detta inlägg vars vediska definition av intelligens bloggen instämmer i.


Litteputtar gömmer sig i skrythemmets vrår

[Långt inlägg på cirka 2.200 ord - som en "Under strecket" i SvD.]

Läser på Newsmill en träffsäker om än föga smickrande analys av svenskens verklighetsflykt in i ett oupphörligt plockande med sitt skyddande kräftskal - eller "Hemmet" som det också kallas i astrologin. 

Och vem kunde tjäna idén om det privatistiska Hemmet bättre än statsministerparet Reinfeldt där han själv är född i den protektionistiska och tillslutna Kräftan. "Inga intervjuer, tack". Fredrik Reinfeldt går numera från klarhet till klarhet, och visar med all tydlighet varför man inte kan sätta Kräftans tecken att leda ett land. Alla zodiaksymboler har domäner de är bekväma med, och Kräftan styr per definition över det lilla. 

Tecknet som sådant har inte ett tillräckligt öppet och opartiskt perspektiv för att ta på sig de uppgifter Reinfeldt har. Kräftan är traditionellt den tacksamma hustrun som bistår sin herre Lejonet i allt på hemmaplan, som tack för att han garanterar henne säkerhet och lite lyx till sin domän, Hemmet. 

(Kräfta/Lejon, Måne/Sol - här går gränsen mellan världarna, den tillslutna lilla bubbla som kan kallas den sublunära sfären eller den fallna människans lilla bubbla, och den fria andesjälens supralunära sfär - där den kognitivt klara andesjälen ser och kommunicerar med livsformer vi på Jorden bara uppfattar som skrönor.)

I Fredrik Reinfeldts fall är det nu uppenbart för var svensk att hans make, idol eller Sol heter Rovkapitalismen eller Marknaden. Han är i själva verket bara en springpojke åt Systemet som vill ha så billig arbetskraft som möjligt och som på alla sätt och vis har intressen som går emot medborgarnas. 

Reinfeldts Jungfruascendent visar att han just är springpojken eller tjänaren, och i kombination med Kräftan tappas alla vettiga ledarkvaliteter. Därför gömmer han sig mer och mer, vartefter svenskarna börjar se att han inte har något vettigt samhälle att erbjuda, utan tvärtemot raserar hela trygghetsstrukturen. Detta för att hans båda nyckeltecken, Jungfrun på ascendenten och Solen i Kräftan båda har extremt privatistiska agendor. Han saknar helt enkelt det stora perspektiv som man måste kräva av en ledare i upphöjd position. 

(Reinfeldts tredje nyckeltecken, sinnelagets Måne, disponeras i Vågen av Venus som tyvärr för Reinfeldts del befinner sig i tolfte huset för mardrömmar om att misslyckas ekonomiskt. Hans materialism är således av en sjuklig typ. Det som fört honom framåt är i själva verket en pervers baklängesföreställnikng - den om att inte var tillräckligt materiellt framgångsrik. En ömklig och inte så lite sorglig motivationsgrund...)

*****

Lyckligtvis har inte svenskarna helt glömt en tid då vi ännu var stolta över att tillhöra eller ha bidragit till att skapa en samhällsmodell - välfärdssamhället - som beundrades i världen, inte minst för dess fantastiska allmänna sjukvård. Svenskarna betalade gärna sin skatt för att veta att det fanns en värld där ute och inte en djungel eller en avgrund om olyckan skulle vara framme. 

Med privatistiskt tänkande som började förstöra världen redan under 80-talet - yuppie-eran då den äcklande självgoda framgångstypen spriddes över västvärlden från USA som en idealtyp att efterlikna - och det påföljande 90-talet då trenden institutionaliserats som marknadsliberalism - med detta egotänkande har idag dåliga människor helt tappat förståelsen för skillnaden mellan en social och fungerande individualitet och ett själviskt as som livnär sig på andras död. 

Trots en vänsteropposition (som verkar på väg att återhämta sig) är svenskarna så pass illa däran i det här avseendet att många inte verkar förstå att Reinfeldt har tagit från de svagaste i samhället för att finansiera medelklassens skattelättnader och överklassens enorma vinster. När hörde man senaste om någon som mutar sig till folkets röster i statsmannaställning? Det är inte verklig politik där är usel populism.

Det var faktiskt bara några årtionden sedan svenskarna ännu kunde tänka - intellektuellt! - och förstå värdet av en god och solidarisk samhällsmodell. Idag tycks avsevärda delar av befolkningen har rasat ner under miniminivån för homo sapiens och beter sig mer själviskt än t.o.m. många djurarter där man ser rörande exempel på hur hela arten samarbetar för den gemensamma överlevnaden. 

Vad visar pressen idag? Jo, enskilda djur ute i trafiken som drar en fallen kompis ut i väggrenen. För inte så länge sedan illustrerades samarbete i större skala än på den enklare "kräftnivån" vars logik är "om du är bussig mot mig gengäldar jag i samma mått". Så fungerar människor som slutat tänka (eller ännu inte uppnått tankens stadium) och bara går på instinkt. Reinfeldts idioti hade aldrig kunnat slå rot i Sverige för ett par årtionden, hans ömkliga mutor hade genomskådats.

Nu hotar den falska läran om individualismen att rasera en god modell som bygger på att stora själar (mahatmas) bryr sig om de mindre själarna eftersom alla färdas på samma båt. Små själar som Fredrik Reinfeldt försöker segla loss i en variant på Stockholmssyndromet. De är trogna brottslingen eftersom de själva fått lite större brödsmulor kastade åt sig. Sickna idioter, Rovkapitalet är ingens vän förutom sin egen. Det kommer gradvis att börja trycka ner även dagens medelklass lägre och lägre för att kunna förbättra sina vinster. 

Ordet "tillväxtekonomi" betyder att du som tror på den i morgon kommer att dras ner mot fattigdom och ofärd om du inte jobbar ännu hårdare och accepterar ännu sämre råmateriel i produkterna du köper för ditt slit. Det är en helvetesmaskin som lyckats maskera sig med mördande reklam och falsk tal så att folk t.o.m. upplever den som att den står för något gott. 

Nå, var och en måste vakna i sin egen takt. För de som sover på Reinfeldts vis kommer ett liv, om inte detta så ett kommande, då de kommer att leva och känna på ett helt samhällets kollaps och den vägen - genom eget lidande - förstå vad ordet solidaritet betyder.

*****

Svenskhet: 0 planeter i den djupa inlevelsens Vatten

Det svenska nationalhoroskopet från 1974 gäller alltjämt. Att Sverige f.o.m. i år har knutit än tätare band med EU räcker inte för att upphäva det föregående horoskopet. Däremot kan man följa landets formsvackor via den vediska astrologins planetära cykler eller dashas (skrivs ibland dasa med prick under s som indikerar sh-ljudet).

Här har jag en sista gång ritat om nationalhoroskopet med alla indiska aspekter, även dem till "tomma" hus, och med en impressionistisk idé om hur tecknets och husets element bildar en blandning som antingen bildar en positiv eller negativ synergi. Som synes är Sverige ett starkt kreativt land, Eld och Luft möts på många aktiva ställen. 

Men vi är inte passionerade, det är eldhusen som huserar befolkade Lufttecken. Eld är den ultimata agenten eller kanalen men de tre triangulära trikona- eller dharma-husen gör inte i sig individen varm. Men de är transparenta och låter i synnerhet den svenska fäblessen för tänkande och resonerande (Luft-elementet) manifesteras utan något grummel.

Sverige är ett land av teoretiker och tyckare. Vågen som rollmask gör att vi gärna bildar små kretsar och utbyter åsikter. Solen i Vattumannen visar att vi ännu hellre sluter oss till större sällskap och talar om sammansatta ämnen.

Detta har på senare år nätet och läsarkommentarerna visat: Gud, vilka åsiktsmaskiner svenskar är. De sitter vid sidan av världen men vet allt om allt. Det gäller också den här bloggen, ännu ett uttryck för att svensken inom vissa områden starkt drar mot mentalisering och teoribygge.

Landet "återföddes" 1974 i Vattumannens tecken med Solen i femte kreativitetshuset och det är naturligtvis vår på den tiden lysande ingenjörskonst som syns där. Men också vårt svenska samhällssystem som bygger på människan som en social och inte privategoistisk varelse. 

Det fullständigt genomlysta och transparenta femte huset lät under en tid Sverige framstå som något av en utopi för världens alla folk, ett land som förverkligat det goda och solidariska samhället. Ett samhälle med högt i taket, ja, av horoskopet att döma en social ingenjörskonst som tagit alla eventualiteter i beräkningen. 

Solen och Jupiter i samma tecken antyder avsevärd intelligens och talang för komplexa scheman. Belackarna kallade istället det här för "byråkrat-Sverige". I själva verket saknade de antingen intelligens nog att sätta sig in i systemen, eller också var de redan då tidiga varsel om den primitiva och själviska typ som Fredrik Reinfeldt illustrerar.

*****

Det mesta av det här har jag redan ventilerat i tidigare inlägg om den svenska folksjälen och avslutningsvis ska jag bara knyta relevant ställe i horoskopet till observationen från Newsmill-författaren Colette van Luik om svenskarnas reträtt in i ett dyngliv där skrytiga hem blir en ersättning för vettig kommunikation människor emellan. Hur kunde vi bli så här primitiva när så mycket god Luft utmärkte svenskheten på 1970-talet?

Jag har i annat sammanhang talat om att landet just nu och ett antal år in i framtiden slavar under en ond demon enligt den cykliska dasha-läran. "Svenskhet" är därmed liktydigt med en svacka av sämre och smutsigare tankemönster än normalt. 

Resonemanget förutsätter förstås att det finns objektiva normer för vad som är gott och undermåligt och hela den här bloggen är en påminnelse om att den slashasiga värdesubjektivismen tillhör det svarta 1900-talet när västerlänningarna i ateism och brist på förståelse av tillvarons inbyggda, objektiva världen närapå utplånade sig själv med två på varandra tätt följande världskrig, krönta av den ultimata domedagsuppfinningen - atomkraften. 

Att vi fortfarande är kvar skulle kunna tyda på att vi passerat lågvattenmärket nu, men vi är ännu - som art - så illa ute att inget verkar ha förbättrats. Plötsligt kollapsar nordborna tillbaka i sin rasism, som man trodde de slutgiltigt befriat sig från. Än kan mycket hända. Om norden inte vill ha världen utan nöjer sig med att bygga skrythem inför sin nästgårds granne, då kanske Naturen eliminerar den här delen av världen helt och hållet genom att stoppa Golfströmmen och låta isen ta över. 

Blir ett folk kallt så svarar naturen genom att imitera. Så fostrar nämligen Moder Natur sina skyddslingar. Fader Himmel är mer förutseende. Men svenskarna har f.n. tappat bort sin kontakt från 70-talet med Solen och verkar fångna i Månen i nationalhoroskopet, en distinkt privategoistisk Vädurstyp som bryter distinkt med Solens högre perspektiv.

*****

Hur var det då med den bokstavliga reträtten bort från Vattumannens sociala gemenskap och in i ett Hem som nu enbart fattas i materiella termer och inte längre innehåller någon intellektualitet eller några känslor?

Jo, här ligger roten till det onda och gror redan i nationalhoroskopet från 1974. Det vi ser här bara bygget av Folkhemmet med drägliga hemförhållanden för envar. När grupptänkandet kollapsat och marknadskapitalismens sataniskt viskande röst om att ständigt köpa nytt och byta ut allt gammalt, i denna malström förtingligas arketypen Hem än mer. Men det enbart materiella projektet fanns redan tidigare i Sveriges historia så missljuden i 1974-horoskopets fjärde hus var bara ett arv från Fattigsverige. Det här är min tagning på Venus i Stenbocken i fjärde huset, bara en av många möjliga.

Stenbocken är zodiakens ytligaste tecken eftersom dess bärande idé är just strukturen eller t.o.m. blotta ytan på materiella ting. Den som är mer intresserad av hur tinget fungerar, väljer istället Vattumannen som är teoretikerns tagning på samma reella fenomen. Den rationella Saturnus härskar ju över såväl ett Jordtecken som Vattumannen (Luft). Saturnus egen essens sägs vara Luft så den tillhör mer Vattumannen. 

Sverige var ett fattigt land, så det är inte förvånande att hitta heminredande konstplaneten Venus i Hemmets fjärde hus disponerad från en Saturnus i Luft i nionde huset som representerar dörren ut till stora världen (utlandet). Samtidigt är Saturnus en restriktiv influens så man skulle lika gärna kunna säga att svenskarna har ett restriktivt synsätt på vad man vill importera utifrån. 

Det är den här aspekten som bränt till i våra dagars främlingsfientlighet. I takt med att svenskarna blivit allt mer inskränkta och pragmatiska (Jord) och alltmer tappat greppet om den ädla mentala zonen (Luft) där idealen blomstrar, har vi urartat till ett ytligt folk som inte förmår läsa utlandet på djupet. Luft visar att kommunikationen brister. 

Lustigt nog anser sig svenskarna vara utmärkta på engelska fast BP:s ordförande Svanbergs legendariska fadäs visar hur mediokra vi är. Saturnus i Tvillingarna motsvarar inte en mogen begreppsbildning här hemma om vad som pågår i stora världen. Tvillingarna står för en tioårings mentala mognad, en ung och ännu ganska enkel mentalitet. Vi kan de fyra räknesätten och med dem tror vi att vi ska kunna förstå vår omvärld. Ingenjörsmentaliteten igen. 

Saturnus krymper och skapar nålsögon men i rättvisans namn är placeringen i Tvillingarna inte ett stort problem. Som disponent för Sol/Jupiter är det emellertid illavarslande att Saturnus är så mycket "yngre" än vad Sverige som Sol söker framstå som. Disponenten är lättviktigare i Tvillingarna än Vattumannen själv. Man måste kunna sina 12 tecken väldigt väl för att börja smaka på "kvaliteterna" i var arketyp. Vissa innehåller mer än andra, men medan man befinner sig i tecknets våld är det hela ens värld...

Enligt astrologin går det inte att sjunka lägre än till Jordelementet. Jorden är "fallets" slutpunkt. Här vänder historien och det bär uppåt igen. Jordelementet kan stå för urberget - den iskalla och brutala materiens verklighet. Sverige är ett gruvbrytarland och vi hade goda intäkter som råvaruexportörer och som byggare av stora plåt- och metallprodukter. Så tappade vi hela rederibranschen till utlandet... men hade ändå SAAB och Volvo och några flygande tunnor kvar. För en tid...

Sveriges tillbakagång i det marknadskapitalistiska systemet (bara en världsbild av många, vi skulle kunna stänga av och göra ett "Kuba-experiment" i morgon om vi ville), våra tappade positioner i världen motsvaras måhända av att den enskilde svensken sugs neråt och inåt mot det kalla negativa urberg han uppfört sig privata lilla hem på. 

Sveriges fjärde hus för befolkningens alla Hem går i det kalla Jordelementets känsla där hela verklighetsupplevelsen är avhängigt av att vi har något att fästa våra yttre sinnen på. Men vi har i alla fall Venus här, så vi försöker dekorera bort den inre livlösheten. Och detta är ju precis vad Newsmill-debattören säger! Det vete fåglarna om hon inte studerat nationalhoroskopets fjärde hus...

Vad om horoskopets totala brist på empatiskt Vatten? Är det en nationell skamfläck som kan ses i vår historia? Ja. Jag har har varit inne på det förra och det är svenskens rädsla för det psykiska. Vi har närmast en rädsla för det som pågår på insidan, i själen! Så samma sak här: att vi har de båda emotionella planeterna Mars och Venus i Vattenhus innebär inte att vi äger en normal dos av inlevelseförmåga.

Detta innebär enbart att där själens kvalitet borde råda, där skapar vi materialistiska avbilder eller ersättningar istället! Och däri ligger den kanske berättigande kritiken av välfärdssamhällets sjukvård i gigantiska dehumaniserade fabriksanläggningar. I allt sitt mentala ingenjörstänkande visar sig svensken sakna normal inlevelseförmåga.

Det är därför man ibland blir mörkrädd av att läsa folkets åsikter i kommentarspalterna. De lever instängda i små åsiktsceller utan kontakt med ett allsidigt tänkande som bygger på att i djupet ha sökt förstå motpartens tankar och åsikter.

Svensk besserwissermentalitet och självgodhet är helt enkelt - säger nationalhoroskopet - ett kompensatoriskt utslag av nationens själsliga efterblivenhet!

Bristen på Vattnets empati har också ett annat namn: psykopati. Sverige visar sig således sedan 1970-talet ha haft ett klart anlag till psykopatens oförmåga att läsa och förstå sin omvärld, för att istället bygga upp berg av åsikter om "vad det handlar om".


*****

PS. Roligast och förutsägbarast hittills är den här läsarkommentaren på Newsmill:

Maken till högfärdigt och pretentiöst moraliserande har sällan skådats på Newsmill. Att, helt utan att underbygga det med mer än egenhändigt ihopsnickrade teser, behäfta svenska folket med existentiell ångest för att de vill göra sina hem fina känns mer än lovligt absurt.

Min övertygelse är att människor i allmänhet vill skapa sig en livsmiljö som de är nöjda med själva, även om det är mer raffinerat att alltid peka på materiell hysteri och statushest.
Slutligen tycker jag att vi ska välsigna vår lycka för art vi lever i ett land där man kan utpeka renovering av kök och badrum som någonting negativt, det är sannerligen få förunnat.


Mannens sårade invändning tyder i sig på att vi har mycket Kräfta i horoskopet. Också reaktionen på "högfärd" tyder på att han skriver ur det lägsta tecknets perspektiv Kräftan. Stenbocken är ju den som färdas med hög svansföring och söker markera sin prestige - det är här vi ser nationalhoroskopets "felkoppling". Prestigetecknet har kopplats till det maktlösa fjärde huset för Hem och Privatism.

"Livsmiljö" är ett nyckelord som också knyter direkt till Kräftan. Livet som materialisten känner det existerar enbart under Månen: själsligt-biologiskt liv. Kräftan är kanske det mesta miljötecknet av dem alla.

När kommentatören till sist tycker att "vi ska välsigna vår (egen) lycka", då går det klaniska, instängda och unkna i den canceralstrande Kräftan tydligt i dagen! Ja, jag missstänker att det "lilla livet" faktiskt alstrar sjukdom. Det är livsfarligt att göra en enskild cell till hela sin värld, inte bara fördummas man, kroppen hamnar i osynk med de livsnödvändiga spelreglerna som enbart finns ute i det skrämmande stora kosmos.


Saturnus fall i Väduren & Fantomens farsa

[Långt inlägg om en legendarisk seriehjälteskapare]
 
Lee Falk - extremt Vädurshoroskop

I gårdagens inlägg om den egyptiska mobbens övergrepp på reportern Lara Logan kom jag åter in på svårigheterna att bedöma hur fallna planeter beter sig, i det här fallet Saturnus kollaps in en utblick som begränsas av den egna personen, något som kan försvåra eller sinka tillägnelsen av universella principer. Saturnus och Väduren tycks destinerad att syssla enbart med frågan om "jag och min makt". Därav ligger en potentiell "miniatyrdiktator" inbyggd redan i en enkel placering.

En utomordentligt belysande kontrast bjuder seriefiguren Fantomens skapare Lee Falk på. Sverker Lenas skriver en fyndig och perceptiv artikel i DN om sin gamla barndomshjälte och noterar med spelad naivitet att just Sverige blivit ett land som reservationslöst tagit figuren Fantomen till sitt hjärta, en extremt suspekt superhjälte som stinker av fördold europeisk kolonial överhöghet fast ytan polerats upp så att han, Fantomen, inte längre smiskar kvinnor på baken utan att tvärtom hans kvinna Diana är en modern och självständig kvinna som arbetar för FN. 

Fantomen som purken eremit långt in i sin skog men en infantil skattkista som minner om den socialt halvt inkompetenta svenskens smygande materialistiska privatism, är en annan höjdare som artikelförfattaren lämnar att upptäcka - om han har ögon att se.

Jag beräknar horoskopet för Lee Falk och fascineras att han perfekt matchar horoskopet för det land som han enligt DN blivit så oproportionerligt populär i. Tre dominanta svenska tecken, Vattumannen, Väduren och Oxen går igen även i Lee Falks horoskop och de är exakt lika viktiga där.

Men svenskhetens kluvenhet mellan den spontana jagiskheten (Månen i Väduren) och befolkningens (kollektiva) målsättning att lära sig tänka globalt (Solen i Vattumannen) och de uppenbara kriser (Sverigedemokrati) som resulterar när de svagaste själarna inte orkar tänka stort, högt och fritt, behöver inte föredras ännu en gång.

Istället är det en annan tanke ur Sverker Lenas rika artikel som jag fastnat för. Författaren noterar att Lee Falk alls inte hade konceptionen om Fantomen klar för sig då serien rullade igång på 1930-talet utan karaktären förändrades "vartefter äventyren skrevs och Lee Falk ändrade åsikter". 

I ett tidigare inlägg föreslog jag att namnbytet av Fantomens hemmaplan från Bengalen till Bengali återspeglade en influens till Fantomen i den blålila Krishna-figuren i indisk tradition. Kanske inte Falk, som enligt DN kämpade med ett från början ogrundat rykte om att vara berest och kunnig om världens alla platser rörde ihop saker och ting?

Hur beskriver man det livslånga individuella lärandet som socialdemokraternas nya ledare Juholt nyligen påminde om att ett samhället inte får tappa bort som den snåle Storkapitalkramaren Fredrik Reinfeldt helst vill?

Ja, det är bara att titta på Lee Falks horoskop. Här syns personlig utveckling (lärande) gå hand i hand med en formbar och växande konception om vad Fantomen är, vad han representerar. 

DN:s Sverker Lenas föreslår att Fantomens tjuskraft beror på att han inte så mycket upplevs som en individ utan mer som en förkroppsligad idé - händelsevis exakt som man skulle kunna beskriva den nedstigande blålila avataren Krishna vars uppgift enligt boken Bhagavad Gita bokstavligen är att slåss mot mörker och religiös indifferens! 

En beskrivning av dessa blå varelsen direkt från Luftens rike är ju att andesjälen är en levande idé - Platon kallade ju formernas (idéernas) värld för en värld befolkad av levande väsen!
Luft har tre stadier eller faser. Den duala Tvillingarna indikerar förflyttning mellan olika punkter och förmedling av faktabitar. Kommunikation och information. I Vågen balanseras eller harmonieras de spridda utsagor den amoraliska eller icke-värderande Tvillingarna sprider omkring sig (Tvillingarnas och Merkurius roll som amoralisk eller icke-värderande förklarar dess plats som journalist, ett yrke som egentligen handlar om saklig förmedling av fakta).

Duala Tvillingarna är ett sattviskt, föränderligt och kunskapssökande tecken. Det kontrasterar med Luften i dess tredje stadium: Vattumannen. Vattumannen söker inte längre ny kunskap, här har Luft övergått i det fixade Tamas gunas tillstånd. Det som en gång var synvinklar och idéer är en fix och färdig konception i Vattumannen, ett politiskt program, en ideologi - idé-ologi.

Att hitta Lee Falks energiska Mars som en oroshärd i den konceptuellt satta och fixade Vattumannen kan tyckas som en oförmåga att låta ett snyggt intellektuellt arrangemang stå som det är. Mars bryter upp, bryter sig ut, skapar oreda. Men omvänt ger den också en extra laddning åt Vattumannens tendens att vilja bygga upp en konception. 

Seriefiguren och serien Fantomen var som sagt ett ständigt pågående utvecklingsprojekt, och hur tydligt blir det nu inte att det är Lee Falks egen lärdomsprocess som avspeglas. Denna Mars är ju disponent till nästan varenda planet i horoskopet, som i huvudsak utspelar sig i Väduren, nybörjarens och pionjärens tecken. Lee Falks egen väduriska nymåne gjorde honom till Tarot-kortet Dåren - nummer noll - figuren i resans början som nu måste göra alla erfarenhet själv, trilla i alla fallgropar, tänka om och tänka bättre. 

Det här är förklaringen till att Fantomen är en sådan sopsäck av motstridiga elementet. Rättvisekämpe och ändå halvrasistisk kolonialist, och så vidare. Lee Falks horoskop tål verkligen att jämföras med Adolf Hitlers, en man som också var besynnerligt förtjust i omogna pojkberättelser. Samma tonvikt på den ariska Väduren, samma subjektiva inbilskhet om att sitta på sanningen.

Ja, Hitler hade den "kreativa impulsen" där Luft (Vågascendenten) hettas upp av eldiga Väduren. Men Hitler saknade "goda" Jupiter Vågen och hade ett enligt vediska astrologerna Hart de Fouw & Robert Svoboda ("Light On Life" s. 357-64) ett katastrofalt horoskop när man begagnar den fulla uppsättningen av indiska tolkningsmetoder. 

*****

För att börja avrunda där vi började: Lee Falk föddes ett år då Saturnus rättrådighet fallit in i det svarta hål av total okunskap som är Vädurens tecken eller det vi kallar ego-subjektiviteten. För att kunna odla illusionen om vår unikhet måste vi sätta skygglapparna så snävt att vi framstår som Tarot-kortet den fallna dåren ur ett högre, mer all-inkluderande perspektiv.

Att Fantomen, ursäkta, Lee Falk ändå var så villig att mogna och inkorporera nya insikter - inte minst om hur män bör bete sig mot kvinnor - måste tillskrivas den goda Jupiter i Vågen som indikerar att det är just i partnerförhållanden som han hade sin största potential till tillväxt. 

Samma Jupiter välsignar också Mars energiska arbete med Den Stora Konceptionen, i det här fallet Lee Falks egna mentala universum i vilket han nyanserade och "fördjupade" figuren Fantomen, sitt alter ego. Och det är korrekt, Solen är upphöjd i Väduren, en ytterligt stark uppenbarelse, men Solens "själ" är dess disponent Mars och den verkar på basis av formella Saturnus. Och en form, sade Platon, är just en idé. DN-skribenten var ohyggligt perceptiv - han har förstått Fantomens essens!

När Formens planet Saturnus nu faller i egofällans Vädur, då finns det anledning att titta på alla de halvreaktionära attityder som gömmer sig i figuren Fantomen. Man inser att Lee Falk måste ha börjat i total ignorans när han först skapade figuren. Den "tidiga" Fantomen blir således en perfekt uppfyllelse av det jag sade i inlägget om krigskorrespondenten Lara Logan: Saturnus intentioner kan vara goda även i Väduren, "men uttrycket är primitivt/brutalt." Läs Fantomen och se själv!

Lee Falks horoskop är nobelt. Det är läraktigt, Eld och Luft bildar synergi. Därför är det en förhållandevis bra Saturnus i Väduren vi ser här, trots att den är fallen. Och där skiljer sig serieskaparens öde från Lara Logans hemska trauma från Egypten (som kan komma att prägla henne för flera kommande jordeliv). 

Lee Falk har en ömsesidig reception mellan Saturnus och Mars, Eld och Luft. Lara Logan var "bara" en sensationalistisk nyhetsrapportör och hos henne mixade sig den fallna Saturnus ogynnsamt med Jordelementet som är känt för att smutsa ner dem som tar parti för det materiella. Lee Falk visar hur lite äldre själar istället arbetar direkt från "idéplanet". 

Till sist slutar de som etablerat sig i den supralunära sfärens Luft och Eld helt och hållet att återkomma till Jorden. De behöver inte materiens feedback längre. Det extrema uppfinnargeniet Nikola Tesla behövde inte bygga sina uppfinningar och testa dem. Han vandrade runt i och testkörde uppfinningen redan på idénivån, och rätta till de fel han då upptäckte.

Teslas uppfinnande på det abstrakta planet är en märklig men tydligen sann berättelse och den dök åter upp i den förunderliga långfilmen "The Prestige" med David Bowie perfekt i den lilla rollen som det östeuropeiska geniet. Teslas horoskop var utlovat, men det hade jag glömt. Tills nu.

Även idéer har bokstavligen sina fäder. Och det är i den meningen Gud existerar. För om andesjälen är en idé eller form, måste det finnas ett subjekt någonstans - eller ingenstans - som tänker denna idé så att den får sin existens. 

Det är i den meningen kreationismen har rätt vad än snävsinta och filosofiskt okunniga naturvetare föreställer sig. Allt är skapat, men inledningsvis på Idéplanet - låt oss kalla det en annan värld eller dimension. Det finns goda skäl att likställa den här världen med astrologins Luftelement, i den mest "högtflygande" av läsarter.

fredag 29 april 2011

Den löjligt giriga svenska direktören


Bilden anonymiserad för att
förebygga upprörd äggkastning

SvD beter sig ibland otypiskt, som när den faktiskt indirekt tar parti mot det egoistiska svineri den marknadskapitalism tidningen i övrigt bekänner sig till. Men det är naturligtvis ett så bra nyhetsmaterial att det inte går att motstå, berättelsen om hur fabriksarbetarna solidariskt gick med på sänkta löner för företagets skull, och i det läget vd:n prompt höjer sin egen lön med 48%. Det borde vara skottpengar på sådana människor. (Bloggen boksyster har en kommentar till affären.)

Men den här bloggen vilar på hanen, tänker ett varv till och föreslår som en gång förr, att morgondagens preventivmedel kommer att heta astrologin. Det är väldigt lätt för föräldrarna att utifrån stjärnornas indikationer praktisera celibat något år för att undvika att man släpper in själar till jorden som bara degraderar och förstör endräkten.

Vid första påseendet ser vd:n Pehrssons himmel riktigt trevlig ut. Solen med Jupiter berömde jag bara för några dagar sedan i samband med ett "certifierat medium" som sköter spåruljansen i Aftonbladet. 

Solen och Jupiter tillsammans höjer intelligensen men leder ibland just inte till mer än äventyrare och chanstagare. Jag har för lite pokerspelarmaterial ännu, men lätta pengar ligger för Skyttens härskare Jupiter vilket bekräftas av den här djupt själviska figuren i Umeå.
Ju mer man tittar på den här himmelen ju värre blir det. Här finns inte bara ett utan två egenmäktighetssyndrom! Båda utgår från den "upphöjda" Mars i Stenbocken och giriga demonen Rahu i Väduren tar bort all värdighet den Stenbocken ursprungligen kan ha haft. Mars "upphöjelse" kan också ifrågasättas när man ser var någonstans dess disponent (Stenbockens härskare) befinner sig! Saturnus ligger i Lejonet, vars disponent den är ömsesidig fiende med.

Inte bara tecknar elementen "egenmäktighet" eller brist på rättrådighet, även den fula aspekten mellan Mars och Saturnus berättar samma sak, Mars såsom genuin Eldplanet och Saturnus som delvis en Jordplanet.

Vi har med andra ord tre egenmäktighetssyndrom på samma himmel! Jösses. Här handlar det bara om att roffa åt sig.

Ur det här perspektivet kan inte Solen och Jupiter i tionde huset innebära någon rättrådighet längre. Faktiskt kan vi med två eldplaneter i det tionde, ett jordigt hus, tala också om en fjärde konflikt mellan det ädla och det simpla elementet.

Jag har här ritat ut även planeternas aspekter till husen. Således kastar husbonden (och vd:n) Saturnus - illa placerad i de anställdas sjätte hus - ett långt öga mot tredje huset i Oxens tecken. Enligt läran om planeters verksamma natur resulterar en Fiskascendent i att en mängd planeter agerar i rollen av illgärningsmän i det här horoskopet: Solen, Merkurius, Venus och Saturnus.

För en Fiskascendent är inte ens tecknets härskare Jupiter en källa till gott utan enbart en neutral influens!
Det här innebär att den Sol/Jupiter som i förstone såg ut som en så jovial (Jupiter = Jove) influens i själva verket är en skit i sin tiondehusroll som chef!

Saturnus är ännu värre än vi kunde föreställa oss i sin snålhet inom det sjätte huset för underlydande. Och Merkurius, intellektet, en potentiell lögnhals och försnillare! Venus, pengarnas och samarbetsförmågans planet, är en verksam kraft för det onda här och det är ett dåligt betyg för tredje merkuriska huset.

Två varningar för en hal falskspelare å intellektets vägnar. Venus själv - aktiv som illgärningsman i just detta horoskop - står i moralens nionde hus men är skadad ("detriment") i Skorpionens tecken. Vi har alltså signaler om omoral också från det nionde huset.

Räcker det så?

Familjeplanering bör ta astrologin i beaktande för att undvika att sådana här osolidariska och falska själar slinker upp ur helvetet och återvänder till Jorden! Problemet är att de astrologiska förhållandena skiftar så snabbt att det knappast går att planera för det goda samhället. 

Med det här rekonstruerade horoskopet som använder Månen som ascendent, blir nästan allt på himmelen till bekymmer. En annan timma samma dygn skulle inte alls uppvisa samma verksamma natur hos de sju klassiska planeterna och således mycket tänkbart en bättre människa.

Till syvende och sist styr människan ändå inte över något. Dessa själar kommer till jorden för att de behöver lära sig något. Den här vd:n tycks ha så många störningar i sin själ att man kan undra vad han var här för att lära sig den här gången. Något om att ta vara på sina chanser kanske. Men han lämnar jordelivet med en enorm skuld till alla människor han svek och det sveket kommer att bli den matris som ett kommande liv baseras på. 

"What goes around comes around."


Lara Logan & den bestialiska egenmäktigheten

Så varför blev krigskorrespondenten Lara Logan slagen och våldtagen av en pöbel i 40 minuter (AB) medan krigskorrespondenten Åsne Seierstad åtalades och dömdes för att ha missbrukat sina gästfria värdars förtroende fastän båda kvinnorna är födda under det så kallade egenmäktighetssyndromet? 

Kombinationen av ego och makt (Vädur och Stenbock) som kan få individen att tappa alla perspektiv på mått och balans när egocentriciteten ger fullt utslag på mätaren. Minns Christian Bales totala vansinnesutbrott under en filminspelning eller Russell Crowes telefon i skallen på en nattportier på hotellet.

Det som hände Logan var vidrigt att ens tänka på, att ligga trekvarts timma med en galen mobb över sig och vänta på att dö! Nästan lika illa till mods kände jag mig när Åsne Seierstad plötsligt var på allas läppar och ansågs vara en modig kvinna under USA:s orättfärdiga invasion av Irak.

Jag upplevde hennes ögon som direkta speglar av en hård och oskön själ och fattade inte varför alla var så begeistrade. Kanske för att hon minsann visade att "kvinnor kan" (på männens villkor) Nå, en rättegång senare och jag fick det bekräftat. Det går att SE människans själ, Seierstad var inte en sympatisk människa utan en makthungrig och extremt egoistisk typ - just den värsta sorten av egenmäktighetssyndromet.

De båda kvinnliga krigskorrespondenterna är intressant nog födda nära varandra i tiden, med cirka ett års mellanrum. Den stora penseln Saturnus målar alltjämt samma historia om en fallen auktoritet eller egots problem att hantera gränser när Lara Logan, den yngre av de två, föds.Bådas Måne är med största sannolikhet i Fiskarna respektive Väduren och därför bruket av Månen som en substitutascendent (Chandra lagna).

Det visar sig genast att egenmäktigheten - eller egenmakten - uttrycker sig på helt olika sätt i de båda horoskopen. För mig är det rätt symptomatiskt att Seierstads egoism binder samma 11e huset för vänner (och inkomst från karriär) och 2 huset för eget kapital. Hon svek alltså människor för att tjäna pengar på dem. 

Det här indikerar samtidigt en riktigt korrumperad moraluppfattning utan att vi ens behöver titta på nionde huset för etik. Nionde är för övrigt inte alls i bra skick eftersom tillfälliga härskaren Mars står konjunkt med Månen. Naturligtvis indikerar ett så oroligt känsloliv (i lättpåverkade Fiskarna) också hennes dragning mot nionde och rapportering från utlandet - varför inte i frågor rörande Mars/krig?

Seierstads problem med pengar upprepas genom att hon har en känsla "Jag-och-Du"-axeln (Vädur och Våg) aktiv mellan 2a huset för "mig och mina pengar" och 8e huset för "andras pengar". Hennes kortsiktiga vinst blev till ett skadestånd i rätten till personerna hon hängt ut i sin storsäljande bok. 

Jag noterar särskilt att Vågen - harmoni och kärlek mellan alla inblandade parter - är illa placerad i 8e, ett "ont" hus och att dessutom ett "illvilligt sinne", som man kan läsa Seierstads Måne + Mars, angriper Jupiter-Vågen för en Vatten till Luft-aspekt, en dissociativ koppling till partners. Ibland spelar Vatten/Luft-störningen ett dubbelspel på två nivåer och det var säkert så den uthängda familjen upplevde efterspelet till norskans besök.

Men Lara Logan har en värre problematik kring sin Måne och i detta månhoroskop sin egen person. För egenmäktigheten - eller vem som trampar på vem - blir här absolut tydlig med första huset i Väduren exakt matchande "den naturliga zodiaken" och detsamma för tionde makthuset i Stenbocken.

Och överheten i tionde, som har makten över den egna personen och kroppen i det första representeras här av en FALLEN Saturnus som så att säga ockuperar den egna kroppen (Väduren i första). 

Problemet med hackordning, "the chain of command" eller förmågan att kunna sätta sig i respekt så ingen mobb eller tölp trampar på en och tar sig friheter, återkommer faktiskt i en andra indikation:

Månnoderna sträcker sig mellan Stenbocken och "absolut makt-huset" och Kräftan - Månens och folkmobbens tecken. Axeln är aktiverad av krigaren och förövaren Mars som, precis som Åsne Seierstads fall har med nionde utlandshuset att göra. Lara Logan har illgärningsmannen i nionde och därifrån kastar den sin uppviglande aspekt mot Kräftan/folkmobbens tecken. 

Efterklokt skulle man kunna säga att Lara Logans typ av horoskop aldrig borde ha åkt utomlands till oroshärdar (Mars). Och i synnerhet inte röra sig bland den nyckfulla människomassan i landet.

Tyvärr verkar Jupiter i sexualtecknet Skorpionen i åttonde huset för blind drift inblandad i de sexuella antastanden som mobben gjorde mot hennes underliv. Jupiter gynnar Solen i Fiskarna som Lara Logan har i 12e huset för lidande och sexuella nöjen. Förstärkt av denna monstermagnet till Sol nuddar till sist Jupiter också folkmobbens tecken och dess önskan att bestraffa eller hugga huvudet av Draken. Norra månnoden hade i sin evigt retrograda rörelse just gjort entré i Kräftans sista grad då Logan föddes.

Jag kan från mitt eget horoskop sluta mig till att Jupiter stimulerar till denna halshuggning av demonen. Jag föddes då tvärtom Saturnus söker begränsa Ketu i Jungfrun, och jag har i hela mitt liv kämpat med att lära mig sätta gränser för hur mycket detaljplotter jag ska förlora mig i. Men jag vill heller inte vara för ospecifik! Typiskt kontrollören Saturnus som jobbar mot Jungfrun som - om man släpper tecknet fritt - helt tappar det stora perspektivet pga alla detaljer den älskar att ägna sig åt. 

Att en så generell aspekt som Saturnus till en månnod kan märkas så tydligt i ett enskilt livsöde beror naturligtvis på var någonstans planeterna befinner sig. Jag har Saturnus exakt i väster så att den lyfts fram som en av horoskopets viktigaste faktorer. Lara Logan hade istället en "gynnande" Jupiter i åttonde, ett "ont" hus och som enligt Charles Carter utöver en ständig påverkan på sinnelaget. Carter följde västtraditionen men tycks ändå ha upptäckt vad indisk astrologi hävdar.

Det här är bara ett av många fall jag noterat där Jupiter i själva verket inte gör någon nytta alls, utan kan förstärka negativa tendenser. Inför sådana här avvikelser kan man förstås undra om astrologin förutsäger något alls. 

Enligt den indiska tanken om planeters "verksamma natur" gör en ascendent i Väduren Jupiter till en verksam välgörare, dvs. den behåller sin grundläggande natur. Frågan är dock om den har makten att förvandla en hussektor - ett livsområde - som i sig själv är i grunden klassat som bekymmersamt. Åttonde indikerar driftlivet som källan till att vi måste dö, om och om igen. Jupiter i Vatten i åttonde tyder på att Lara Logan var extremt libidinös. Kanske en farlig egenskap i vissa i sig obehärskade miljöer!

Givet Vädursascendenten blir nu Merkurius, Venus och Saturnus kanaler till ont i Logans horosko enligt läran om planeters verksamma natur. Och jag förmodar att dessa regler även gäller horoskop där Månen är inhoppare för en ascendent och indikerar förstahuset.

Lara Logans förstahus rymmer således två av dessa tre för henne olyckliga planeter, och Saturnus är som sagt dessutom fallen och mer eller mindre renons på rättrådighet under passagen genom Väduren. 

Fallenheten maskeras i de fall Saturnus ligger i ett "dolt" hus eller där ascendenten gör den till en "verksam välgörare". Jag har inte erfarenhet nog att säga hur mycket den fallna Saturnus nollställs, men någon upphöjd Saturnus i rättrådighetens Våg lär den inte bli. Den lär alltjämt vara rätt självfixerad och om sig och kring sig i Väduren. 

I inlägget om Petra Mede noterade jag hur Saturnus entré i Väduren nästan exakt tamjade mordet på den svarta medborgarrättskämpen Martin Luther King och de folkprotester som det utlöste i USA. De färgades uppror mot rasismen i USA kan man kanske se som det bästa en fallen Saturnus mäktar. "Mer makt till mig", och så ett fasligt tumult på gator och torg. Intentionen kan vara god men uttrycket är primitivt/brutalt.

I Lara Logans horoskop kastar denna prominenta men skadliga Saturnus sedan en aspekt mot den makthungriga Rahu och därmed har vi ett ohyggligt slitigt förhållande mellan ego och övermakt. Det här är nog det fulaste egenmäktighetssyndrom man kan möta, och det märkliga är alltså att Lara Logan utsattes för en mobb som utvecklade denna sida i hennes horoskop. 

Naturligtvis var detta återbetalning från ett tidigare liv där Lara Logan kommit på kant med människor, men det är hennes själs angelägenhet hur hon nu mött och varit med om något hon själv tillfogat andra en gång i tiden. Det är nästan alltid samma metod: en maktmissbrukare återvänder till jorden och plattas till rejält genom ödets agenter, galna folkmobbar eller någon annan.

Men det är den Stora Berättelsen inför vilken man bara kan anlägga ett stoiskt jämnmod. Den som inför det inträffade inte känner med ett offer har redan börjat bygga sig ett senare liv på jorden där han/hon själv kommer att få utstå något vederstyggligt. Själen måste gå igenom allt där den har blindfläckar! Som läromästaren Jesus sade, fast ingen längre förstår vad han menade: "Sannerligen, du slipper inte ut förrän du betalat tillbaka till sista öret!"

Han hade säkerligen rest i världen och lärt sig om karmaläran som var het vid den här tiden.
Jag kan inte påstå att jag egentligen förstår varför inte Seierstad men Logan blev brutalt attackerad. Nog för att jag ser att mobben (Kräftan) är inblandad, nog för att Logans rekonstruerade förstahus är riktigt illa däran. Men ändå... Seierstads himmel har också tydliga skavanker. 

Återigen kommer jag tillbaka till den märkliga slutsatsen att Vattnet på Lara Logans himmel bidrog till överfallet. Logan var en synnerligen attraktiv kvinna och detta antyds av Jupiter-Solen-(Ketu). (Horoskop som tydligt bryter i en stark Vatten-del och en lika kraftfull Eld-del kan bli väldigt karismatiska!)

Det kanske var det faktum att hon var blond och utländska och bröt mot mängden som utlöste den fördunklade mobbens beteende. Vattenelementet representerar ju i sig total irrationalitet och tanklöst uppblossande begär.

Väduren är också ett mycket mer aggressivt ascendenttecken än Fiskarna och Seierstads Mars-Måne i första huset kanske indikerar att hon med fiskarnas smidiga rörlighet seglade runt i krigets Irak. 

Lara Logans Vädursascendent är dock inte jupiterisk (välvillig) utan triggar valören Mars, krig och aggression. Och Mars attackerar faktiskt hennes Sol, vilket inte nämndes tidigare. Det kan läsas som ett attentat mot hennes liv, och för all del, hennes privata kön (Fiskarna/12e huset).

Ibland slutar den astrologiska tolkningen i att man får känna sig fram, strikt logiska regler hjälper bara en bit...


Febriga Hives - laglösa sällar?

The Hives revisor har jonglerat med pengar enligt DN. Cardigans har stämt det poserande punkbandet med artistnamn värdiga småstjärnorna. Doktor Matt Förstörelse och Niklas Mordbrand? Kom igen pojkar och väx upp! Ni är trettioplussare sen flera år.

På prov tittade jag på gruppens horoskop för att se om något mönster skulle visa sig. En femte medlem utgår pga. ett generiskt namn som ger för många träffar för året 1978 för att det ska vara värt att följa upp. (För övrigt den löjligaste artistnamnet - hur kan en enskild individ kalla sig "medborgargarde" med mindre man är besatt av en Legion onda andar?) 

Men de fyra återstående medlemmarnas horoskop bör säga något om vad bandet sysslar med.
Redan i frågan om den sublunära och supralunära sfären - horoskopets delning av människan i en sämre och bättre del, i en fallen själ och den aspekt av den levande varelsen som aldrig kan falla, uppvisar alla fyra precis samma mönster.

Deras bättre själshalva, den solära, har i samtliga fyra fall fallit ner under Månens herravälde. Alla vandrar de i detta liv dödens väg, fädernas väg, för att använda ålderdomliga begrepp. De är traditionalister, vilket vem som helst kan se på deras skamlösa stöld av manér som mejslats fram av tidigare rockmusiker. Inget fel i fädernas väg, men den flyttar inte fram jordklotets medvetandepositioner nämnvärt.

Tre Solar i Jordelementet där andesjälen helt kortsluts och en Sol ännu på fall ner mot medvetslöshet i Vattenelementet. Vi talar den antika världsbilden nu och det är inget man kan ta personligt. Vi är alla människor i det här livet och som Di Leva med rätt eller orätt sjön, så har vi bara varandra. Att se och lära av.

Varför bandet lyckats så väl måste rimligen bero på att samtliga fyra - återigen! - är helt eniga om hur att gestalta en solär drivkraft som orienterat sig neråt, mot världen. Fyra Solar i negativt polaritet matchas nu lustigt nog av fyra Månar i positiv polaritet. Men märk väl: Månen kan inte återspegla mer än Solens status! Så vi har fyra grabbar (män?) som alla via Eld och Luft agerar ut sina Solars fallenhet. Punkrock och yra. Hives som hudrodnader - något febersjukt under ytan.

Vad gäller den finansiella härva de knappast varit omedvetna om att de ingått i, kan noteras att två av de fyra Solarna agerar genom Oxens tecken, det som är mest identifierad med materien av dem alla. Även pengarnas tecken. Här och i Väduren hittade bloggen en distinkt överrepresentation i horoskopen för 200 brottsdömda individer, så det är på ett sätt inte förvånande att halva gruppen verkar inom Penningens Domän i detta liv och att en monetär skandal tornar upp som likvärdig med deras musikaliska framgångar. 

Solen har en tendens att beskriva livets lätt räknade milstolpar medan Månen bättre beskriver människan från dag till dag, människan som sinnesstämning.

*****

Aggression och utlevelse, så viktig för mer primitiva musiktyper har en distinkt koppling till Mars. Rockmusik är inte så många steg avlägsnad från gamla tiders marschmusik för att driva upp fotsoldaterna i frenesi och få dem att kämpa väl och offra sina liv (för ingenting). 

Här faller de fyra medlemmarna i två hälfter. Två av dem har Mars i Eldtecken och två har en fallen Mars i Vattentecknet Kräftan. Men den senare positionen är faktiskt mer aggressiv än man kunde tro, givet att Kräftan symboliserar den värnande revirinstinkten. De här människorna verkar ständigt gå runt i högsta alarmberedskap och överreagera på saker och ting. Wikipedia citerar ett moment i sångaren Pelle Almqvists scenshow som illustrerar det här:
Pelle: "I'm out of control! Tell me to take it easy!"
Crowd: "Take it easy!"
Pelle: "No, I wooon't!"
Mars i Kräftan är en verklig orosande och givet Kräftans koppling till begäret efter trygghet, kan misstänkas ett starkt sug efter rikedom. Det är inte för inte som Humanisternas ordförande Sturmark, med olycksplaneten Mars och pengarnas Venus i Kräftan ständigt tar upp offentlig plats kverulerande om att staten inte bistår föreningen ekonomiskt! Buddhisterna får ju pengar fast de är ateister så varför inte vi, hörs en småunge gnälla på mamma Staten (Kräftan som modersgestalten som garanterar trygghet och överlevnad).

Alla fyra i The Hives har helt eller till 99% "säkra" månplaceringar, så vi kan använda denna mest personliga av planeterna som ersättningsascendent (i brist på födelseklockslag). Det ger en möjlighet att reflektera kring omen från planeternas fördelning på de tolv husen. Bloggens tidigare stickprov på Chandra lagna-metoden har givit tänkvärda resultat.

Jag tycker det är signifikativt att alla utom sångaren har ett oerhört energiskt tryck runt Månen. Pelles storebror med Månen i Eld i kombination med eldiga Jupiter och hela fyrverkeriet disponerat av Mars i Eldtecknet Skytten (jag utelämnar för enkelhets skull det faktum att Månen befinner sig någonstans mellan Jupiter och den "avhuggna" Draksvansen).

*****

Bassisten Mattias Bernwall har också Månen och Jupiter i kombination, men en fallen Mars i Kräftan i 2a ekonomihuset. Lyckligtvis disponerar denna Mars ingen annan planet, men i den mån dess svaghet kommer till uttryck bör det vara i finansiella frågor. Obs. Det här är bara en snabb och ytlig genomgång av fyra musikerhoroskop, observationer som klottras ner i ögonblicket!

Trummisten Christian Grahn har en intressant månascendent med tanke på att han står för den stabila rytmen: Månen med Mars men i det fasta Tamas-tecknet Lejonet. 

Tidigt i Lejonet ligger också den schematiska Saturnus eller Kronos, som i egenskap av kronometer håller tiden eller takten! Jag fiskar upp ett horoskop för en skicklig trummis (och f.d. dj) ur egna bekantskapskretsen och noterar där en hungrig Måne i stabila/tamasiska Oxen, dvs. Månen med hungriga Drakhuvudet. Detta i opposition till ett förhöjt libido (Mars + Venus) i Skorpionen. 

Lika perfekt i förmågan att hålla en takt (och variera den), lika rigid och avvisande till den moderna världens alla tekniska finesser är han! :-) Och Saturnus/Kronos, tidmätaren, ligger förstås i ett Tamas-tecken, den med!

Jo, Tamas guna kan nog utses som den kvalitet som strävar efter att vara den som anger takten - en annan version än de makthungriga och autokrata politikerna av typen Fredrik Reinfeldt, Anders Borg eller Göran Hägglund. Tamas ligger nära diktaturen och diktatorn, regissören, dirigenten med flera, är alla uttryck för Saturnus, en planet som vedisk astrologi i sig sorterar under Tamas guna.

Hives trummis har också en planet i 2a ekonomihuset och det är det hungriga Drakhuvudet, medan sångaren Pelle istället har "avmätta" eller "avhuggna" Draksvansen. 

Vid halshuggning brukar man ju se det som att det är huvudet som huggs av, alltså den kroppsdel som symboliserar ledarskap eller initiativet till det oacceptabla. Men den vediska tanken kring månnoderna är ju att Drakhuvudet ännu inte fått känna av konsekvenserna av sin ambition eller girighet. Norra månnoden indikerar den punkt där Månens bana börjar förhäva sig relativt solekliptikan och klättrar uppåt på nordliga latituder. 

Det är först när straffet sätts in mot demonen som den hamnar i en position av "avmätthet" gentemot sitt gamla hungriga jag, eller kanske inte fattar att domen var korrekt utan bara lider av att vara en "avhuggen" kropp/svans. Månnoderna tycks motsvara brott och straff, en remarkabelt mörk bild jämfört med den västerländska traditionen. 

Västerländsk astrologi var emellertid nästan helt omedveten om månnoderna till slutet av 1800-talet så de lösa antaganden som sedan knutits rankar jag som mindre tillförlitlig än den indiska traditionen som under årtusenden studerat noderna som viktiga budskap i sig.

Är det i praktiken någon skillnad på att ha Rahu eller Ketu i 2a ekonomihuset? Tyvärr bloggläsare, jag kan inte svara på det. Man måste ha studerat hundratals horoskopet utifrån ett visst perspektiv för att börja förstå mönstren, och månnoderna är nya för mig. 

Men eftersom månnoderna alltid färdas som ett par, som myntets två sidor, är det tänkvärt att Pelle Almqvist har sin hungriga Rahu i åttonde huset för partnerns pengar. Partnern i det här fallet är den eller de människor man befinner sig i någon form av kontraktsbunden allians med (7e huset). Enkelt uttryckt: Åttonde huset är det andra (ekonomihuset) räknat från det sjunde. En revisor är förvisso en kontraktsbunden allians. 

Dessutom har sångaren en oerhört slitig koppling i gränsen mellan Vatten och Eld, en fallen Mars i Kräftan och en illa placerad kontrollplanet (Saturnus) i "ohämmade" solära Lejonet. Titta härvidlag på hans citat här ovan - en retorisk vädjan till någon att "kontrollera" honom, följd av egen respons: det är omöjligt eftersom han själv styr sin "galenskap" eller brist på kontroll. 

Så här märkliga uttryck kan man räkna med när så ohyggligt illa synkade kombinationer uppstår som ett kontrollkrig över en sensationalistisk Vatten/Eld-gräns i zodiaken. Naturligtvis måste det resultera i förbrytare eller cirkusfreaks eller andra effekter som inte alls fungerar i svenssons 9-till-5-verklighet.

Eftersom den här förödande usla konjunktionen mellan de två illgärningsmännen Mars och Saturnus också disponerar "Ylande Pelles" psyke (Månen), framtonar raskt bilden av en Måne i Vattumannen som inte alls är typisk för hur man skulle kunna föreställa sig denna: sval, intellektuell, omdömesgill. den fallna Mars infekterar Månens disponent Saturnus i dess skadade detriment-placering i opposition till Månen och vi får sagda cirkus-freak.

Det förvånar inte alls att Pelle Almqvists horoskop har åtskilliga likheter med rockmusikern Lou Reeds horoskop som i sin tur visade sig skrämmande likt den avlidna idrottstränare som efter sin död avslöjats som pedofil av flera av sina skyddslingar. När det finns svåra spänningar i Tamas-tecknen tycks uppstå märkligt uppdämda och tvångsmässiga känslor som brutalt och primitivt söker förverkliga sig. 

Här är då den typ av horoskop som även män tar avstånd från när de påminner om att lättklädda kvinnor visst är en direkt signal till primitiva män att våldta. Citatet från Pelle är korrekt. Vissa har i en viljeakt bestämt att ingen och inget ska få tygla dem. Sådan är upprorsmannens eller rättshaveristens signatur. En laglös.

Därför känns det rimligt att särskilt utifrån Hives ledarfigur anta att den ekonomiska kalabaliken runt Tambourine Studios i Malmö fortgått med gruppens gillande. Deras favoriter är när allt kommer omkring musikens dynghögar, Sex Pistols och annan slum. Träskmänniskor har så uppfuckade värderingar att de kanske t.o.m. sätter en ära att leva utanför lagens råmärken.

*****

En sista snabbkoll på de fyra månhoroskopens nionde hus för genuint samvete. Jag vet att det är otillbörligt att ta enstaka stickprov eftersom ett horoskop noga måste bedömas i dess helhet, men jag gör det ändå fast varje påstående med nödvändighet aktiverar andra, relaterade omen.

Pelle Almqvist: 9e i Vågen. Konst- och skönhetsstörstande Venus kombinerad med "lätta pengarnas" eller expansionens Jupiter i femte huset för individuellt skapande. Båda välgörarna i konjunktion i ett kreativt hus - ett mycket lyckobådande budskap för en individuell karriär byggd på skapande!

Nionde står för utlandet, så jag börjar undra om det inte är "internationell framgång" vi ser här, snarare än hög etisk medvetenhet. Jag misstänker nämligen att den svårt angripna Månen redan har sänkt moralen rejält. 

Och en Sol i pengarnas (och ljudvibrationernas) Oxe i ett "enkelt" hus som det fjärde för privat trygghet omvittnar också en väldigt enkel orientering. Det är därför pga. Månens och Solens omständigheter svårt att ge niondehusbudskapet fullt klartecken.
Niklas Almqvist: 9e i Skytten med Merkurius i detriment samt Mars. Disponerad av Jupiter i första huset som är en prominent eller framhävd husplacering. Ännu ett budskap som favoriserar framgång utanför det egna landets gränser.

Mars och disponenten Jupiter har dessutom en ömsesidig reception (i Eld) och de båda bröderna är enligt Wikipedia de som lever rullan på scenen och ger publiken en visuell (Eld) show! Men en illgärningsman och en planet i detriment i 9e är inte min idé om en nobel och upphöjd etisk medvetenhet... Den här själen har inga som helst helgonambition i detta liv.

Men kan också fundera kring den ytterst status- och prestigemedvetna Sol-Stenbocken i tionde huset för ära i världens ögon, och hur placeringen möjligen destabiliseras av att disponenten själv har fallit ända ner till 4e huset och i Kräftan anses skadad. 

Samma kontrollplanet kastar också en degraderande aspekt mot Månen/Jupiter i första och här kan eventuellt Solens fall från prestigepositionen vara förutspådd. Jord/Vatten-oppositionen kan antyda att instabiliteten har med rent materiella frågor att göra. 

Niklas har också en andra ömsesidig reception, mellan Saturnus och Venus. men här utlöses den svårbedömda "dubbla bokföringen" där Vatten och Luft inte blandar sig väl. Och det är värt att notera att Venus i Vattumannen står i 11e huset för pengar via karriär (2a huset räknat från 10e karriärhuset). Om något verkar det här horoskop mer involverat i ekonomisk förvirring än broderns.
Mattias Bernwall: 9e i Vattumannen som disponeras av en skadad Saturnus i Lejonet i opposition till sitt eget hus! Uttalat omen om nedsatt moralisk sensibilitet.

Christian Grahn: 9e i Väduren, disponerad av Mars i första huset, i konjunktion med en skadad Saturnus i Lejonet (och psykets Måne). Samma som föregående: en egoistisk natur med en stor blindfläck där moral och högre medvetenhet skulle ha uttryckt sig.

Av dessa fyra är det alltså de två drivande bröderna Almqvist som har mixade budskap i 9e-husfrågan och som kräver en betydligt noggrannare analys än den här snabba granskningen.

torsdag 28 april 2011

Tränar-pedofilens horoskop - ett mönster!
Nej, inte är höjdhoppstränarens horoskop en vacker syn för den som går bortom ett spontant konstaterande att Månen i Lejonet borde betyda stor barnkärlek. 

Lustigt nog påminner Viljo Nousiainens efternamn om engelskans "nuisance", vars synonymer är klargörande: "annoying, unpleasant, obnoxious, pest"! 

Kan tro att hans skyddslingar upplevde saken så.

Den här "barnkärleken" i Lejonets tecken är fullständigt utslagen av angreppet från båda illgärningsmännen Saturnus och Mars, där dessutom den sexuella Mars anses skadad ("detriment") i den påfallande fysiska och opsykologiska Oxen.

Lägg till det att det är fullmånetider så att vi antingen har en förhöjd mental skärpa eller tendenser mot urspårning. Här har uppenbarligen urspårningen gått hand i hand med fullmånens förmåga att vässa sinnet till högprestation. 

Till historien om Lejonets barnkärlek måste man förstås väga in att Månen disponeras just av den planet, Solen, som behärskar den. Det här är ganska komplexa förhållanden!

Använder vi Månen som substitut för det saknade födelseklockslaget, ser vi också att Kräftan (omvårdnad) är en hemlig källa till skador, placerad i det tolfte huset för förluster eller saker människan gör till sitt eget förfång. Två emotionellt hungrande planeter, Jupiter och Drakhvudet disponeras här av ett sinnelag som vi redan sett är svårt stört av den degraderade variant på sinnliga Oxen som uppstår pga. Mars och Saturnus samgående. 

Mars + Saturnus = bestialitet via auktoritetsrollen. Det intressanta är att det här också kan läsas som idrottscoach! (Mars = atletens planet.) Ibland räcker astrologins symbolspråk inte till riktigt för att skilja agnarna från vetet, eller också krävs extraordinära tolkningsinsatser från stjärntydaren.

På det här eländet lägger jag emellertid inte mer än de fem minuter det tog att iordningsställa inlägget. Horoskopet tycks vittna om vilken skada TAMAS GUNA kan göra mot samhällets svaga i sitt plumpa mörker. För andra exempel på samma kriminella okänslighet med människor, se horoskopet för statsminister Reinfeldt och hans handgångna man Anders Borg, båda födda under den mörklagda kvaliteten Tamas.

Lustigt nog meddelar en annan svårt tamasisk moderat, Sofia Arkelsten, idag att Moderaterna efter ännu mer kritik bestämmer sig för att häva mörkläggningen över vem som finansierar partiet. Tyvärr är det inte ens början till en bättring. Hela moderatens världsbild måste upplösas av Ljuset. Att ge sig på sjuka och beröva långtidsarbetslösa en väg tillbaka in i samhället tillhör definitivt samma typ av kriminalitet som pedofilens illdåd mot sina skyddslingar. 

Även i statsminister Reinfeldts horoskop syns allvarliga problem med 12e huset. Vi kan också påminna oss tv-personligheten David Lettermans 12e hus och hans mörklagda sexaffärer hos arbetsgivaren CBS. Ibland är 12e huset inte ett "offrens" livsområde utan spelplan för ett slugt ränkspel bakom ridåerna. 

I fallet statsministern har jag tidigare teoretiserat om att symboliken antyder en patologisk rädsla att själv hamna på obestånd vilket på märkliga vägar omvandlats till en ideologi som i calvinsk anda ser materiell framgång som tecken på Guds (=Marknadens) välsignelse och fattigdom som tecken på en falsk och bedräglig människa som parasiterar på statministern, den goda samhällsmedborgaren. Det händer ibland i en nations historia att rent sjuka människor kommer till makten och implementerar modeller som bygger på totala vanföreställningar...

Senast jag såg något tillnärmelsevis lika urspårat horoskop som idrottstränarens och som involverade den under störning bestialiska Oxen och dominanta Lejonet, var den förbluffande korkade skeptikern James Randi. Detta är en man som verkligen hatar själva påståendet att det övernaturliga existerar. Hans egentliga problem visade sig vara homosexualitet och i horoskopet sågs istället Mars ge sig i lag med onda Drakhuvudet i Oxen för att attackera kärlekens Venus i Lejonet: pervers kärlek till män (Lejonet), eller kanhända barn... Precis som i statsminister Reinfeldts fall en underliggande motivstörning som sedan riktas åt ett annat håll, mot en utvald grupp av syndabockar.

Ska vi av bara två fall, James Randi och finske idrottstränaren, börja skönja en ny typ av signatur för homosexualitet? Lite tidigt att säga, men till skillnad från det intellektuella patrask som kallas skeptiker och som helt missförstått vetenskapens natur, pågår på denna blogg en långsam men stadig datainsamling där redan flera av de antika astrologiska påståendena preliminärt har verifierats. 

Från tidigare fynd är det ingen slump att vi hittar kriminellt beteende som utgår från Oxens tecken eller vidhäftar människans föreställning om ett sådant tecken. Oxen har en mörk astrologisk historia och huserar fixstjärnan Algol som i sig bär på en mörk tradition. Mona Sahlins skadade Mars konjunkt med Algol i monetära Oxen behöver inte ännu en gång beskrivas.

******


Avslöjandet om idrottstränaren i medierna:
Aftonbladet, DN1, Expr1, Expr2, SvD (idrottsministern kommenterar), DN2 (BRIS kommenterar), DN3: Christian Skaar Thomassen triggade avslöjandena.


*****


Kvantitativ fördjupning.

Låt oss från en samling av cirka 4.700 horoskop söka efter alla som har den olustiga kombinationen Mars/Saturnus i Oxen i attack mot Lejonet och Lejonet därtill innehåller en eller flera planeter. 

Jag vet i det här läget inte vad om något som kommer att visa sig, men här kör vi ... ... ...

Det blev 34 träffar.

 • Allan Clarke
 • Andrew Jackson
 • Aretha Franklin
 • Ben Kingsley/Krishna Bhanji
 • Benito Mussolini
 • anonym - "stiff" och anspänd datatekniker
 • Björn Rosengren
 • Chuck Norris
 • Clifford T Ward
 • Daniel Dennett
 • Erica Jong
 • Franz Kafka
 • Harry Shearer
 • Hendrik Lorentz
 • Jan Guillou
 • Jimmy Page
 • John Cale
 • John Gacy
 • Keith Richards
 • Laila Westersund
 • Leslie Man
 • Mark Felt/Deep Throat
 • Mauritz (Maurice) Stiller
 • Michel Fourniret
 • Mikael Drakenberg
 • Paul Wolfowitz
 • Peter Greenaway
 • Roger Wolcott Sperry
 • Samuel R. Delany
 • Silvia Bernadotte (Sommerlath)
 • Stig Bergendorff
 • Stig Malm
 • Viljo Nousiainen
 • Walden Welch

Jag tänker inte närmare beskriva de namn som inte är allmänt kända utan konstaterar att det finns oväntat många "dunkla" eller "dolska" öden här! Ibland verkar det så harmlöst som i filmregissören Greenaways fall, att yrket legitimerar ett frosseri i groteskeri. 

Men vi har faktiskt flera homo livsöden och även ett OFFER för svåra pedofila angrepp från sin styvfar (amerikanska astrologen Walden Welch). Franz Kafkas extrema porrfixering platsar lätt i den osunda miljön, den homosexuella våldspornografiska författaren Samuel Delany likaså. 

Att hitta Mussolini, mördaren Fournieret och massmördaren och homosexuella pedofilen John Gacy i sällskap med hatiska ateisten Dennis Dennett bara förtydligar bilden. Sexmissbrukerskan Erica Jong faller också lätt in i samma mönster.

Här måste man se drottning Silvia, med hennes månande om barn, som undantaget som bekräftar regeln. Men hon ÄR särskilt intresserad av utsatta barn. Här beskriver den brutala attacken från Oxen mot Lejonet (barnens tecken) ett helt och hållet objektivt förhållande som hon valt att engagera sig i. 

Istället ser det ut som om samhällets lägsta avskum ger sig på henne i vad som närmast liknar mediernas förföljelser i frågorna om faderns ställningstaganden en gång i tiden. Här har svenska medier visat samma mentala och moraliska nivå (ingen alls!) som figurer som den finske idrottstränarpedofilen och pojkmördande John Gacy! 

Även Jan Guillous välkänt mobbade ungdom på privatskolan kanske tillhör den typ som blir offer snarare än själv uttrycker Mars och Saturnus degradering av Oxen till en "bully" (på engelskan fattar man ordvitsen som påminner om Oxens mentala nivå när den är störd).

Roger Sperry, den hjärnskaade hjärnforskaren skulle kunna vara ett exempel på att störningen också kan ta sig fysiologiska uttryck. (Han kunde knappt tala och Oxen är det orala tecknet.) Även brittiska sångaren Clifford Ward drabbades av svår sjukdom (MS) och dog tidigt.

Kan tilläggas att avantgardemusikern John Cale (från Wales) som mötte homosexuella Lou Reed [1] och bildade rockgruppen Velvet Underground i New York på 1960-talet antytt hemska barndomsminnen från en uppväxt med en far som var präst. Cale förefaller ha mått riktigt illa i perioder av sitt vuxna liv men den självdestruktiva rockkulturen hjälpte säkert till.

Vi är helt klart en generellt osund astrologisk signatur på spåren, även om naturligtvis inte alla känt av den på samma sätt.


_____

1. Jag nämner specifikt Lou Reeds sexuella läggning eftersom han nästan i detalj upprepar idrottstränarens horoskop!

Solen i Vattumannen, Månen i Lejonet och Mars i Oxen. Med minsta möjliga marginal undviker Lou Reed att få in även Saturnus i Oxen, men den står och stampar i sitt "fallna" läge i Väduren och befinner sig faktiskt redan i konjunktion med Mars över teckengränsen!

Lou Reeds data är 2 mar 1942 12.00 Freeport New York för den som vill jämföra.