Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 27 mars 2011

Mentalister överskattar intellektetMentalisten som han presenterar sig
på sin sajt, tyngd av kors och allt.

(Manipulerad för att lyfta fram ansiktet ur skuggorna)


Det var bara en tidsfråga innan någon liten grötmyndig svensk skeptiker skulle öppna munnen och hävda att tv-aktuella Uri Geller är en bluff, vad gäller hans paranormala förmågor (AB). Den som undersöker frågan noga vet naturligtvis att det inte förhåller sig så, och man får väl anta att Samuel Thunbergs, 28, infama lilla påhopp på den världsberömde magikern mer handlar om att den unga generationen söker hävda sitt eget revir gentemot de äldre. 

Horoskopet för den här klentrogna människan är typiskt för den skeptiska människa som är så ofärdig som andevarelse att hon inte ens lärt sig hantera sin ordinära uppsättning sinnen. 

Hur skulle en sådan kunna öppna sig för det sjunde sinnet?

För märk väl, det sjätte sinnet har vi redan alla aktiverat! Astrologin menar att Månen (det inre sinnet) är den kommandocentral där de yttre sinnens möts och data jämförs med minnet, varpå en upplevelse av vad som gäller "där ute" föds. Det är intressant att sanskritordet för sinne, manas, liknar vårt "minne" så tydligt även om det är "mani" som är den närmare släktingen.


Oaktat en fin "generationsplacering" i den upphöjda Saturnus i Vågen, är det naturligtvis det sensations- eller sinnesintrycksorienterade Vattenelementet i kombination med den närmast simplistiska materialisten Oxen som gör att Thunberg lätt kan nämnas i samma andetag som andra svenska skeptiker typ Henrik Fexeus, individer utan ett uns andlig responsivitet.

Dessa själar är inte här på någon högre mission utan kanske kan liknas vid nybörjare på planeten Jorden. De ger sig med hela sin håg i kast med sinnevärlden och det är uppenbart att det totala förvärldsligandet leder till en mörkläggning av frågor som inte tillhör denna värld. 

Det är undertryckta skuldkänslor som får den här typen av människa att hätskt attackera människor som Uri Geller, som visar att syndafallet inte behöver vara så totalt som det materialisten givit sig hän åt.

Horoskoptypen har redan behandlats femtielva gånger och som vanligt måste man sticka in brasklappen att det då och då faktiskt dyker upp en "gyttjemänniska" (Jord + Vatten) som faktiskt uppvisar en öppenhet mot det andliga. Men de fyra elementens vittnesbörd är ganska tydligt. Dessa element representerar i den ockulta traditionen de subtila klädnader själen drar på sig inför sin inkarnation som människa och alla "material" är inte lika väl ämnade för att skåda Ljuset. 

Thunberg föddes därtill under en våldsamt patetisk version av den sataniska axeln, som mer än någon annan binder själen vid sin simpla fysikalitet. De här människorna klarar inte att tänka högt och fritt, de är inte så långt komna än. 

Eftersom även påven föddes under sataniska axeln är det viktigt att påminna sig att en del lyckas objektifiera fallet och därmed distansera sig en smula. I fallet Thunberg består den materialistiska identifikationen emellertid av Solen i Oxen, själva motivet till denna cykel i kretsloppet som är att identifiera sig med sin fysikalitet. 

Frågetecken kastas dock av Mars som i värsta fall skulle kunna leda till våldsamt hat över den egna fysikaliteten! "Mentalismen" blir en barnslig lek för att låtsas man existerar på en högre medvetandeplattform fastän man i samma andetag - självmotsägande - förnekare högre dimensioner. Aspekten är ytterst svårbedömd, men Sol/Mars ger inte sällan väldigt grälsjuka människor, särskilt i buffliga Oxen.

Vad som gör den här födelsen så svår är att från dödens Skorpion lyckobringaren Jupiter "hejar på" den solära aktiviteten. Vederbörande söker sig därför troligen aktivt in i Mörkrets intighet (nihilism). 

Den här själen kommer att vara ännu svartare när den kommer ut på andra sidan efter det här varvet i jämmerdalen. Om ingen intervenerar, människa, ängel eller demon.

*****
Se även: Uri Geller - det mäktiga horoskopet. Notera hur Geller-basharen Thunbergs "snåla" Saturnus söker förringa Gellers själva Sol. Nej, indierna hade rätt: Solen och Saturnus är öppna fiender. Det som är fullt möjligt för anden - Solen - är inte ens att tänka på för världens barn - materieprincipen Saturnus. Även västtraditionen avråder distinkt från relationer där den enes Saturnus lägger en fuktig kall filt över den andres affirmativa Sol.

De här små osjälvständiga skeptikerna brukar hylla illusionisten Randi som i ren och skär ondska hatat Geller hela sitt liv. Hans vederstyggligt usla horoskop studerade jag i det här inlägget.Den sorgliga sannningen om bildningsnivån
hos Aftonbladets läsare och kanske också svenskarnas i stort

torsdag 24 mars 2011

Trubbig styrelseordförande för NY Times
Det är faktiskt ganska frapperande, vad denne Sulzberger häver ur sig apropå den möjlighet som finns att komma åt New York Times - snart betaltidning fullt ut - gratis (SvD). Han menar att "gratis" bara kommer att utnyttjas av unga och arbetslösa - individer som ändå inte förmår greppa den ärevördiga tidningens analyser!

Naturligtvis förekommer båda de zodiaktecken vi lärt oss att närapå räkna med i horoskop för rasister och främlingsfientliga individer, den hyperkritiska Jungfrun och den sentimentala Kräftan. Vi kan alltså nyansera vår förståelse lite genom att inse att det är fördomsfullheten som sätter käppar i hjulet. Individerna bryr sig inte ens om att ta reda på allsidiga fakta. 

Invandrare är ett problem, punkt. Så låter det intellektuella haveriet och den tankemöda man sedan må ägna frågan handlar helt åt att hitta indikationer som stöder ens redan formade attityd. Sulzberger förefaller som Fredrik Reinfeldt tycka att arbetslösa är ett lägre stående pack, ett "sovande folk", men det är svårt att förstå varför han frånkänner unga förmågan till intellektuell analys.

Det är också intressant att hitta att tidningsmannen har samma astrologiska problem mellan Kräftans sekterism och Vattumannens stora och konceptuella grepp som t.ex. ett av bloggens referenshoroskop för den bigotta människotypen, distinkt skygglappsförsedda religionsföraktaren Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna. 

Den som följt tillräckligt många inlägg har kanske med undertecknad reagerat på att vissa astrologiska kombinationer sällan förekommer i samband med "bra" människor. Tvärtom har vi hittat många fall av den här kuriösa störningen mellan en fallen Mars i det hypersubjektiva perspektivets Kräfta och Vattumannens breda och objektiva överblick när individerna gjort sig kända för inskränkthet av ett eller annat slag. 

Jag tror vi preliminärt kan hålla för Mars "dödsaspekt" mot Vattumannen indikerar en mycket rädd människas fördomsfullhet mot dem som måhända har ett större grepp om sakernas natur än en själv.

Eftersom Månen/sinnet vid lunch New York-tid redan nått Tvillingarnas tecken (ett utmärkt tecken för publicister!), är det svårt att i brist på födelsetimma säga något. Månen i Oxen drar naturligtvis mot maktpositioner (se myckenheten av tamasisk/trög och maktsökande Lejon i samma horoskop), men skulle sinnelaget tillhöra den sattviska tidningsmänniskans typ, drabbas den här Månen av en mycket märklig aspekt från Solen och Saturnus.

Dessa två är naturliga och ömsesidiga fiender, men det kan inte förnekas att den makthunger som Saturnus ofta för med sig slår igenom i den solära, den aktiva livsvandringen. Här är styrelseordföranden barn till en tidningsman, så man kan se Saturnus i termer av Tradition.

Solen som fadern och en Saturnus-aspekt mot en hypotetisk Måne i Tvillingarna ger alltså en hemmiljö (Månen) under Merkurius överinseende, tidningsmannens planet. Och då vi hittar Merkurius själv i Lejonet, chefens tecken, finns det i själva verket kanske mer som talar för en Måne i Tvillingarna än i Oxen som jag råkade göra det här horoskopet.

Med båda Ljusen i merkuriska tecken får vi lustigt nog också den elakhet som jag tyckt mig se hos många skribenter, och väger man in Saturnus hämmande inverkan på Solens fria intelligens (redan från början något insnävad eftersom Sol-Jungfrun tar order från en mindre kraft än Solen själv: Merkurius), då kanske vi ser förklaringen till en så här samtidig korkad och bufflig kommentar om vem som "klarar" NYC:s artiklar och vem som inte gör det.

Det kan uppstå en enerverande ton av intellektuell överlägsenhet när Merkurius dominerar för mycket i ett horoskop, och ibland är det rent parodiskt att höra dessa individer, så smarta i egna ögon. För det kritiskt-reduktiva intellektet är kapabelt att leverera rena dumheter - det ser träden man har inte väntat länge nog för att upptäcka hela skogen.

Vad nytta Jupiter i härskarläge i Fiskarna gör den fallna Mars i Kräftan, är osäkert. Utan klockslag inga husplaceringar och därmed osäkra omen.


måndag 21 mars 2011

Bustyper. Bara ett ord om...

...Karaktären Stifler i de tre första American Pie-filmerna med deras under bältet-humor. Rätt charmiga. 

Seans Scott, som spelade den sarkastiska, homofoba och egentligen väldigt otrevliga [1] skrytmånsen Stifler, lägger nu in sig på torken för alkoholproblem meddelar AB de närmast sörjande.

Seann Scott som Stifler

Intressant i Wikipedias artikel, med hänsyn till Scotts horoskop, är följande mening:

...the actor has mentioned in a variety of interviews his fear of typecasting

Uttalandet stämmer perfekt in på hans potentiellt problematiska sinnelag, Månen som är erkänt hård och kallsinnig medan den lider sin skada ("detriment") i frostbitna Stenbockens tecken. Dessutom attackeras detta sinnelag av dess egen disponent Saturnus som dessutom lider sitt "fall" i tecknet för inskränkthet och provinsialism! Scott kom från en enkel arbetarklassfamilj och jag tror faktiskt inte han skådespelade alls i rollen som Stifler, den här oppositionen - när den visar sig från sin värsta sida - ger just precis alla de personliga tillkortakommanden som rollfiguren Stifler uppvisar.

Med all kylig (depressiv) Jord i horoskopet, och den förskräckligt klent placerade Saturnus, kan man undra hur kan kunde lysa upp filmduken så.

Svaret är enkelt och ligger i den eldfängda oppositionen mellan Väduren och Vågen. Intressant nog har jag ett annat extremt homofobiskt horoskop med samma kombination av Mars och Venus i "bisexuella" Vågen. Rollen Stiflers velande om sin egen identitet kan mycket väl ha varit Seann Scotts egen, och därför hans trovärdighet som taskmört.

Fruktan för att fastna i en rolltyp är naturligtvis Saturnus grepp om Månen i det här horoskopet, för både Saturnus och dess eget tecken Stenbocken indikerar formaliseringar medan Saturnus faktiska placering är i fruktans tecken Kräftan, en egenskap vi sett så många gånger på bloggen i samband med främlingsfientlighet och ren rasism. 

F.d. socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrson, född ett Saturnus-varv tidigare och med samma opposition mot en oempatisk Måne, gjorde det enda rätta när hon insåg att hon var på väg att bli "typecastad" som en hjärtlös byråkratisk ragata: hon avgick! Jo, det finns en formalism här som hotar att göra människan ytlig så att depression resulterar och kompensationer (alkohol) krävs för det känsloliv som frusit inne.

Minns tidigare inlägg om bl.a. Schlager-Anna och Schlager-Neo där Månen i Stenbocken först diskuterades (om jag minns rätt). När sinnelaget i Stenbocken fungerar väl, får man oerhört rationella och välstrukturerade psyken. Men det är en annan historia.

Det är mycket passande att hitta den här typen av horoskop i samband med den franschise som American Pie-filmerna blev. De bygger från början till slut på slitna klichéer, på formalism och en billig objektifierande kvinnosyn. Väldigt typiskt för unga sinnen, eller grunda.

*****


Se även: En sökning på samtliga då sparade horoskop med Saturnus-i-Kräftan opposit Månen-i-Stenbocken gjordes i anslutning till det här inlägget från förra våren om Saturnus som arbetarklassens herre.


______

1. I tredje filmen når Stiflers okänsliga egoism en så extrem nivå att manusförfattarna effektivt vänder biffen och låter rötägget genomgå en sinnesförändring till det bättre!

Nationalekonomen Assar Lindbeck
Ett horoskop nästan helt utan kommentar och som en fristående bilaga till föregående inlägg om moderaternas syn på en stark stat - i deras ögon en förhatlig fiende till den "fria" marknadskapitalismen som enligt dem ska få svepa människor än hit, än dit.

Namnet Assar Lindbeck har t.o.m. jag hört flitigt genom åren trots att jag aldrig läst tidningarnas ekonomisidor, medveten om hur pengar gör människan till en sämre sorts varelse och introducerar en gemenhet som ibland är ofattbar. Inte för inte tillskrevs i antiken pengar Mammon, en smådjävul på lägre nivå i det anhang Satan/Djävulen kommenderar.

Jag måste bara peka på två saker som sticker i ögonen så fort man granskar nationalekonomens himmel. 1. Det är Eld och Jord för hela slanten: kampen att styra upp det motsträviga materiella utifrån en tydlig vision. 2. Vi talar nationers ekonomi här, och det är inte fel att hitta hela horoskopet i den tredje, universalistiska delen av zodiaken. 

Personliga och t.o.m. individualistiska aspekter är nu historia, det är universalierna, de allmänna reglerande principerna som intresserar själar som tar en jordkropp under en sådan här himmel.

En enda extrem eftersläntrare ser vi: lyckobringaren Jupiter i Oxen, ägandets och penningens tecken. 

Och hur brukar det heta? "Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk."

Vilddjurets tecken (m)

Obs. Sedan detta inlägg skrivs har moderaten Peter Norman skärpt tonen mot den aggressiva finansbranschen. Läs inlägget utifrån den kunskapen om att åtminstone vissa på högerkanten (till följd av nya signaler från utlandet) börjat förstå att Rovkapitalismens dagar är räknade. Och ingen stå där med skammen som siste man att omvända sig under galgen...
Det finns bildbevis för att "nya" moderaterna är Satans sändebud till Sverige. Se bara vad jag upptäckte på Riksdagskansliets sajt sedan jag inspekterat borgarnas besinningslösa hat mot allt vad en stabil stat heter och gjort ett försök att sälja ut vårt - landets medborgare - utmärkta ägarinnehav i denna storbank.  (Raderad  och sedan återinsatt nidbild.)


Se före detta diplomaten Gösta Grassman klä av dessa brottslingar i en bra Newsmill-artikel.

Tankarna går osökt till Peps Persson som på sin tid var Sveriges bästa uttolkare av den jamaicanska reggaemusiken. Peter Tosh hade gjort grovjobbet och skrivit en av sina bästa melodier i "Mark of the Beast" och Peps behövde bara anpassa texten till svenska - eller globala - förhållanden. 

Det är marknadskapitalismen han synar, och politiker som lämnar åt marknaden att förgifta sinnelaget hos hela folk - minns ordet "sinnelag" för vi kommer strax till Månen vid horoskopgranskningen:

På deras panna ser jag vilddjurets tecken
å där de samlas växer hatet och skräcken
för dessa snea figurer som styr vår värld
ja dessa snea figurer i Babylon
det e snea figurer, se upp för dom
Dessa snea figurer

(hela texten från 1976 här)
Ex-diplomaten Grassman konstaterar att Regeringen saknar verklighetsförankring, de är inte ens praktiska utan försöker av rent ideologiska skäl skrota hela svenska staten! Någon kanske minns att jag försynt pekat ut risken för överdriven Eld och Luft i ett horoskop att dra mot opraktisk idealism eller t.o.m. fanatism. 

Om något är det väl Jordelementet som grundar en människa och får henne att titta den praktiska nyttan med saken. Finansmarknadsminister Norman har nu både ideologisk Luft och pragmatisk Jord, så man kunde i förstone uppfatta Grassmans kritik som ogrundad. Men låt oss säga det som nu går att säga om moderatens himmel, väl medvetna om att det okända klockslaget är ett avbräck.Sinnelaget kunde synas vara den typiska pekuniära pragmatikern - vi hittade ju den händiga Mån-Jungfrun hos C.S. Peirce, pragmatismens fader! I annat sammanhang har jag föreslagit den som en komponent i den perfekta revisorsmentaliteten med dess glädje att rita siffror i långa rader och addera kolumnerna.

Tyvärr har Månen i den profitlystna Jungfrun också figurerar i några mindre smickrande sammanhang - rasistiska och snålt avvisande som människor mot människor - och tankarna går åter till bloggens halvseriösa förslag att det finns många återfödda nazister från Andra världskriget bland dagens moderater. 

Jag kan bara förklara den här anomalin med en praktisk Måne (sinnelag) med att det är fullmånetid och där Solen i Fiskarna verkar för upplösningen av allt det Jungfrun representerar. De här typerna är ofta rätt knepiga att förstå sig på och kan visa vitt skilda karaktärsdrag från ett år till nästa. Fiskarna har i sig ingen fixerad karaktärskärna och den rörliga Jungfru-Månens tolv varv runt Solen varje år innebär en formlig smältdegel på nivån Jord och Vatten. Här är en som uppskattar en oreglerad marknad där det blandas och ges!

Men ändå inte, för Saturnus kontrollerar ju Månen. Vad är detta?

Låt oss lämna det här uppenbara materiella gungflyt en sekund och istället notera den tydligt ideologiska kombinationen av två Lufttecken. Det är Jupiter, som på sin enklaste nivå representerar enkelt ansamlad rikedom som "välsignar" pengarnas planet Venus, Luft till Luft. 

Vill man driva tesen att den här utförsäljaren är kriminell kan man peka på att Jupiter i just Vågen var tydligt överrepresenterad i studiet av 200 horoskop för brottsdömda. Här är en räknenisse som tänder på tanken på "lätta pengar", den myckna lersörjan (uppskattning av denna världens goda) kombineras här med en ideologi (Luft) som bara handlar om pengar (Venus i ideologiska Vattumannen). 

Vi har således två statistiskt överrepresenterade indikationer från de kriminella horoskopen på moderatens födelsehimmel: Månen i Jungfrun och Jupiter i Vågen. Varför jag tror på en ytterligt pengafixerad människa beror på att Jupiter i Vågen verkligen aktivt söker expandera Vågens dragning mot komfort, och här kan vi då lägga till: monetär komfort. 

Men Jupiter och Venus är båda välgörare och ingen vid sin fulla sans har väl spottat på det goda livet? Det är först inklusionen av demonerna Rahu och Ketu som väcker allvarliga misstankar kring den här lätta rikedomens Jupiter, och när också marknadens planet Merkurius (handelsmän) involveras i själviska Väduren, så börjar moderaternas sedvanliga mönster synas på den här himmelen.

Vi väljer de ideologiska program våra själar är mogna. Är själen efterbliven blir det pengar och egoism den tjänar. Sig själv först och främst. Det finns människor som inte klarar att tänka konceptuella alls, till följd av låg intelligens eller sjukdom och då faller själen tillbaka på den simpla djuriska själen som våra fysiska kroppar består oss med. En själ som kineserna menade återvände till jorden efter döden och återanvändes. 

Psykologen Jung talade istället om det kollektivt omedvetna, bloggen har betitlat jordsjälen som "den irrationella själen". Ja, egoistisk instinkt att vilja överleva är irrationalitet! Schopenhauer kan ha varit Västeuropas sista stora filosof som (med ledning av buddhism och hinduism) klart såg människans lidelse eller vilja till makt (Rajas guna) som bensinen som hälls på världsbranden.

Hur är det med den här lidelsen hos finansmarknadsministern?

Den är stark! Mars i sitt "upphöjda" läge för tankarna till en annan dedikerad förespråkare för det enbart jordiska, Humanisternas egen husbiolog Patrik Lindenfors. Hos ministern tillstöter emellertid problem eftersom även Väduren är ockuperad, så att Mars direkt bekrigar handelsmannen och kommunikatören Merkurius (i antiken var ofta handelsmännen också filosofer till husbehov och inte minst kommunikatörer eller berättare av historier från avlägsna länder).

Faktum är att fem av nio placeringar i Rajas guna ger just en tendens till passionerad idealism, men eftersom det är Ljusen som lägger ut hela livslinjen uppstår hettan i frågor som just handlar om struktur/avsaknad av struktur (Jungfrun/Fiskarna). Och eftersom fixeringen vid pengar är så abnorm i det här horoskopet är det naturligtvis där vi har Normans patologi: han hatar att se pengar bakom lås och bom. Allt ska ut på skördefältet och "omsättas"! Jungfrun som åkerbrukaren, med siktet inställt på rika skördar/avkastning på investerat kapital, har noga retts ut i bloggens förflutna. 

Faktum är att jag lite avstånd känner flera individer i bank- eller pengabranschen med just den här oppositionen mellan Jungfru och Fiskarna. Sysslan är i sig neutral, men här tror jag egenmäktighet (Stenbockens attack mot egocentriska Väduren) och fullmåne subtilt degraderar människans livsfilosofi så att den enda religion Peter Norman känner är Mammons konkurrensutsatta marknad. 

Saturnus i Skytten måste betraktas som en fiende i förhållande till horoskopets allmänna tendens till upplösning utifrån det diktatoriska egots godtycke, han hatar den här reglerande och moraliskt medvetna planeten som naggar hans sinnelag i kanten och hotar med frågor som tvingar fram ett vidgad perspektiv! Newsmill-artikeln summerar Normans (och moderaternas) ångestfyllda förhållande till karmaplaneten Saturnus som drev fram den urbota förlustaffären med Nordea-aktier så här:

...vår rädsla för begreppet "skuld" . Den strängen är det tacksamt att spela på hos ett folk med stark kristen tradition. Här har vi en del av den folkpsykologiska inramningen till den tragikomiska Nordea-realisationen.

Tack vare fullmånen som är inpräglad i hans själ, kan Norman leva med dubbelmoral, i två världar. Fullmånar skapar ofta paradoxala naturer. Men påståendet baseras i lika hög grad på att hans Sol i Fiskarna, människan som rör sig i alla riktningar, inte samarbetar optimalt med sin dolda själsliga disponent Jupiter. Den senare befinner sig i ideologiska Luftelementet vars uppblandning med instinktens Vatten är en potentiellt vek punkt. 

Och det är precis detta ex-diplomaten Grassman säger i sin analys, kanske med hänvisning till finansmarknadsministern själv - detta är inte signaturen för en vettig, praktiskt tänkande människa, "dissociationen" mellan ideologi och faktisk solär handling tyder på en människa som fanatiskt drivs av en ideologi som begår våld mot verkligheten och det svenska samhället.

Nå, bloggen har sett betydligt värre moderater än Norman, hur skakig och illa integrerad den här kartan än är.Tillägg. 

Det är en kuriositet att pragmatikern, matematikern och religiösa filosofen C.S. Peirce framlevde ett liv i totalt armod, trots ett sinnelag i kombination med båda de monetära Venus och Jupiter i Jungfrun!!! 

Här kan man möjligen peka på Jungfrun (Merkurius) som kärleken till systematisering och kvantifiering Peirce jobbade övertid med systematisering av språk och formaliseringar inom matematiken och det är ofta själva plottrigheten i det här tecknet som gör att de missar framgången, som Peirce misslyckades vinna favör med för hans karriär viktiga universitetspersoner. 

Han led också av en muskel- och nervsjukdom som gjorde honom oförmögen att le (Saturnus 270° Solen i Lejonet) - ett stort minus i det sociala landskapet. Så det det saknas inte "förklaringar" till varför den profitmedvetna Jungfrun här tog sig andra (och mer intellektuella) vägar. Jungfrun föll tillbaka till den extremt introverta och übermentaliserande sida som är välkänd för alla som studerar människor och zodiaktecknen. 

Jag känner människor med viktiga placeringar i Jungfrun som signalerar så tydligt socialt obehag när man stör dem i deras cirklar, att jag helt slutat kontakta dem. Minns Greta Garbos (Jungfru) klassiska filmreplik om att få bli lämnad i fred! Det är i Jungfrun själviskheten kulminerar för att sedan vända till sin motsats i Vågen - den ultrasociala människan. Med det sjunde tecknet Vågen vänder zodiaken och vägen upp har anträtts.


"Bilaga"

Jag noterar kuriösa samband mellan svenska nationalhoroskopet från februari 1974 och moderatregeringens utförsäljning av Sverige till marknaden via avyttrandet av Nordea-aktier i februari 2011.Jag har inte tittat närmare på synastrin men ser dock att både vid utförsäljningen både Sol och Måne disponeras av kontrollören Saturnus (och se hur Månen tangerar Sveriges nationella Vattuman-Sol). Saturnus i Jungfrun befinner sig nu i ett "hatiskt" förhållande till det svenska horoskopet! Stryparen gastkramar sig själv i dess begynnelseposition i Tvillingarna.

Detta är i sig ett tecken på att Sverige befunnit sig i psykologisk kris sedan Saturnus angjorde Jungfrun i september 2009. Materialism och snäv privatism är precis vad Saturnus i Jungfrun indikerar och det är också hit debatten dragit, efter att alltfler börjat ifrågasätta sansen i moderaternas eviga skattesänkarprivatism och nermontering av samhället.

Denna transiterande Saturnus i Jungfrun har - inte otippat - en tydlig koppling till Normans (och inte minst Fredrik Reinfeldts) horoskop. Som sagt, Sattva guna, kan ibland representera upplösning bara för upplösningens skull. Fattiga människor opponerar sig bara för att stärka sin egenart, inte för att de har något egentligt att komma med.

*****


Se även nationalekonomen Assar Lindbecks horoskop. Samma Saturnus i Skytten som hor Norman, men ett horoskop med betydligt mindre stressfaktorer (och därför bättre förutsättning för överblick). Jag noterar hur nationalekonomen har mycket Jord i horoskopet - dock inte den lilla privatistiska Jungfruns jordlott utan Stenbocken, den stora kartritaren och principryttaren!

lördag 19 mars 2011

Hajpad supermåne & den verkliga faranAtt inte bara kvällstidningarna utan även respektabla medier som SvD har fallit för frestelsen att använda sensationspressens varsel om "superfullmånen", beror väl på den anmärkningsvärda känsla av labilitet som genomsyrar världen just nu. Folkresning i arabländer, en svensk högerregering utan ett uns mänsklighet i sig, och så tsunamin och på det kärnkraftskatastrofen i Japan.

Jag har inte tidigare kommenterat den här fullmånen eftersom jag inte betecknar mig som astronomiskt orienterad astrologstudent. Jag håller inte reda på hur nära eller långt borta från jorden planeterna i sina banor ligger. Tanken knyter direkt an till idéer om dragningskraft och är i mina ögon ett fullständigt feltänk. En slags astrologins fundamentalism som använder fysikaliska tankegångar för att söka vinna kredd. 

Några av den här bloggens läsare vet nu att astrologins sanna väsen står att finna inom ramen för Platons filosofiska idealism. Vår värld - hela vårt universum - är bara en idé i Guds medvetande och vad som gör att astrologin fungerar har inget med den literalistiska nivå som fallna själar fallit till i sitt mätande och vägande av en värld som ytterst sett bara är en dröm som det gudomliga medvetandet drömmer. 

Att astrologin fungerar beror på att livet är medvetande och att medvetandet har ett innehåll som låter sig begripas. Livet är inte kaos utan röjer en bakomliggande ordning. Den har människan lyckats förstå i termer av först mytologiska framställningar och lite senare i geometri och matematik. Astrologin som kulturellt uttryck har kapslat in både sätten att förhålla sig till den fenomenella verkligheten. 

Det är inte förvånande att pressen uppehåller sig vid västastrologer som enbart talar om Månens förhöjda dragningskraft på Jorden när den under dagens exakta fullmåne befinner sig närmare vår planet än på 18 år (se kommentar nedan). 

Den verkligt intressanta symboliken för en västerländsk astrolog borde annars ha varit den närmast perfekta storkvadratur (fyra planeter i rät vinkel till varandra) som Sol och Måne bildar ikväll med de två månnoderna.

Men vedisk astrologi känner inte de ptolemaiska aspekterna och i Indien anses bara Mars kasta 90-gradersvinkeln. Likväl är det även i vedisk astrologi en extrem himmel som enbart för att den naturliga illgärningsmannen Saturnus angriper ena noden och därmed aktiverar nodaxeln så att vi har två samtidiga oppositioner på himmelen.

Symboliken är extremt ondskefull då vår sublunära värld (Månen) går samman med Saturnus som i sin tur regisserar Ketu, den onda bestraffaren (halshuggna baksidan av det som en gång var Rahus omåttliga begär).Betyder detta omen något? Vet inte. Jag observerar bara halvhjärtat de världsliga horoskopen för naturkatastrofer och befinner mig i stadiet av datainsamling.

Men ett är rätt säkert, det är inte kvällens särskilda fullmåne vi såg i olyckan i Japan häromveckan. Det kan bara ha varit en föraning om vad den här himmelen aviserar. Om det finns ett samband mellan den här kartan och händelser på jorden ska vi inom kort bli varse det. Jag säger inte, "det är nu det börjar", men onekligen är det symboliska budskapet extremt. Minns den astrologiska doktrinen om att en fullmåne gäller intill nästa, så det finns anledning att vara observant de närmaste fyra veckorna.

Ett storkors i förändringens kvalitet Sattva medan den involverade Saturnus är tvär motståndare till allt vad förändring heter. Sådant bygger upp spänningar som förr eller senare måste få sin upplösning. Man kan också säga att Saturnus och Ketu tillsammans har kokat ihop en riktigt hemsk straffdom, för Saturnus är också den skoningslösa rättskiparen och skarprättaren...

Jag har redan sett vanvettigt beteende i min närhet, där personhoroskopen innehållit viktiga placeringar i Jungfrun, tecknet den onda Liemannen Saturnus just nu passerar och som tydligen pressar många individer - några spricker. 

Det är inte bara Fredrik Reinfeldt som inför ett jublande gäng svenska fån spelat ut sitt Ondskans kort i reformer med udden riktad mot sjuka och svaga och deltidsarbetande (i Reinfeldts värld skall var arbetare vara kedjad vid Produktionsmaskinen hela dagen!), notera hur Sarkozy med samma Jungfruascendent i dessa dagar börjar föra EU:s talan inför väpnat angrepp mot Libyen. Faktiskt drar det ihop sig till attack just i samband med denna särskilda fullmåne!

Sarkozy har berörts i två tidigare inlägg, men här kan noteras att han föddes 1955, tre månnodsvarv tillbaka och ett år då Rahu och Ketu låg i samma tecken som just nu. Frankrikes president hade också en opposition från krigiska Mars mot södra månnoden och mot sin Jungfruascendent, så det är inte att förvåna att det är han som gripits av de himmelska demonerna, är djupt involverad i nuet och här agerar ut Världssjälens "vilja" - människornas öde.

Det är konflikt i luften, eller gudens Shivas dödsdans över världar gudarna vill se förintade för att de misshagat Himmelen.

I värsta fall kommer också det stora Tokyo-skalvet under eller snart efter den här konfigurationen, men jag hoppas verkligen att så inte sker. Eller...om inte nu så sedan. Det kommer att ske, och mänskligheten har själv förberett scenariot genom att bygga hur mycket atomkraftanläggningar som helst på värsta tänkbara plats. NÄR smällen kommer är det dödsstöten mot kapitalismen som vi kände den. Dumma art.

*****

Medierna:

SvD & DN: Oro att supermåne ska vålla kaos
AB: "Supermåne" bäddar för kaos
På forum för vedisk astrologi diskuteras supermånen och dess relation till månnoderna Rahu och Ketu.

En av kommentarerna påminner om förra gången Månen stod som närmast Jorden, den 12 december 2008, knappast några 18 år sedan, och vad slags världshändelse det utlöste: världens största finanssvindlare genom historien, Bernie Madoff, greps! Jämför det med förestående attacken mot Gaddafi...
PS. Saturnus gjorde entré i Jungfruns tecken i september 2009 och lämnar tecknet senare i år.


Arthur de Gobineau "rasismens fader"


Att sätta etiketter underlättar en provisorisk förståelse av terrängen, men naturligtvis är inte franske aristokraten Gobineau rasismens upphovsman. 

Att göra skillnad på folk och folk följde så att säga med våra djuriska värdkroppar, och Besökaren här på Jorden, andesjälen, ligger alltsomoftast begravd under en psykisk tjocka som tillhör Moder Jords mödosamma mentala evolution. Zoologen och antropologen studerar med intresse den här instinktiva formen av "rasism" eller instinktiva tendens att hålla sig på sin kant och forma en egen art.

Den psykiska smeten i planeten Jordens medvetande har Sideriska siktet effektivt identifierat med Vattenelementet, som så lätt förorenas. Jag vill påminna om en suggestiv tanke från nyplatonske filosofen Anthony Daimani som jag återgav här om att västerlandets tropiska zodiak (och det faktum att majoriteten av de astrologiintresserade följer den) omvittnar att vår kultur som helhet är andligt sovande, att vi lever ett indirekt, förmörkat lunärt liv istället för ett andligt uppvaknat solärt liv.

När jag nu via det intelligent valda aliaset "Parsifal" (Wagner-operan) i en AB-kommentar till de sanslösa svenskarnas sätt att profitera på katastrofen i Japan...

Antydan: Svenskar köper upp jod-tabletter
och profiterar på katastrofen i Japan.

...granskar Wikipedias inlägg om Parsifal, "den fullständiga dåren" (som var den litterära koppling jag registrerat någonstans men som Wikipedia tillbakavisar), vad hittas om inte ännu en förekomst av just den primitiva, till rasism gränsande, Kräftan i grevens horoskop? Tendensen är redan statistiskt belagd på bloggen, och den försvagas naturligtvis inte av att "rasismens fader" själv var född Kräfta, i tecknets klena första grad. 

I denna region har vi sett problem förr - minns Julian Assange. Eftersom Kräftan är negativt polariserad, genomgår planeterna en baklänges mognad. Enligt avashta-metoden anses planeten helt död i Kräftans första grad - jfr Assanges paranoia och rädsla för att bli dödad vid ett utlämnande till USA.

Här ska genast sägas att inte alla Solen-i-Kräftan är rasister! Däremot tecknar zodiakmotivet som soltecken att uppgiften i detta liv har något att göra med att öppna upp gränser och höja sig ur animal primitivism. Men den som inte tar den utmaningen förblir på tecknets lägsta nivå, djurlivets protektionistiska instinkt, bottenskiktet av obildad pöbel som bara känner och sedan låter munnen prata utifrån rena fantasier. 

"Åsikternas domän" kallade filosofen Platon föraktfullt den värld där människor kastades runt i obeständiga vattenströmmar och bara tyckte hit och dit utan något fäste i den principiella, eviga idévärlden. Själar som totalt fallit ner i det sublunära vansinnet under Månen. 

När filosofen Herakleitos något århundrade före Platon prisade den "torra själen" som den bästa, är det inte utan att man tänker på astrologins polarisering mellan de halvdränkta och patologiserande tendenserna i Vattentecknet Kräftan - även identifierat som den ansiktslösa massans tecken - och det torra Jordtecknet Stenbocken, vars härskare är den rationella (förnuftiga) principen Saturnus. 

Den gräns som den här bloggen drar - och som kanske Herakleitos drog - är emellertid den mellan den sublunära sinnesvärlden som sådan, Jord + Vatten, och den supralunära "himlasfären", Luft + Eld. Under Månen härskar fukt och korruption, ovan Månen kyla och beständighet.

I båda regionerna klär sig andesjälen i kroppar, men Eldkroppen är subtilare än Vattenkroppen, som i sin tur är mer skiftande än Jordkroppen. Det är det skenbart stabila tillståndet hos det människan kallar materia som förleder många att göra sak med denna världen och - åtminstone för det här livet - förlora sin själ.Vid en ytlig inspektion av Gobineaus horoskop skulle man ha kunnat stanna vid det kraftfulla inslaget av Luft. Den expansiva Jupiter i harmonierande Vågen visade sig visserligen överrepresenterad bland 200 dömda brottslingar - det är något med den här Jupiter, som arbetar efter minsta motståndets lag, och komfortsökande Vågen som inte är optimalt! 

Kombinationen tycks fresta med genvägar till komfort och i förlängningen till kriminalitet.

Men greven var författare och visst stämmer "trilogin" i Luft väl med en idémänniska, Jupiter "välsignar" den fantasifulla Månen som franske statistikern Michel Gauquelin noterade vara överrepresenterad hos framgångsrika författare när den steg i öster. Hos rasisten är emellertid Månen inte i toppskick, hämmad, avmagrad och mer legalistisk än normalt, till följd av Saturnus närvaro i samma tecken.

Taget för sig skulle detta indikera exakt Herakleitos "torra" (perfekt rationella) själ. Och betänk sedan vilken precision som potentiellt finns här, när greven sedan tar till orda och kommunicerar genom sin starka Merkurius hemma i Tvillingarna! Det saknas sannerligen inte tecken på en utvecklad kommunikationsförmåga här.

Men varför då ännu ett horoskop där den naturliga välgöraren Jupiters aspekt färgats röd, som för att varna för ett potentiellt problem?

Svaret är förstås att soltecknet Kräftan inte har någon naturlig affinitet med Luftelementet. Tvärtom skyggar det formlösa och instinktiva Vattnet undan Luftens försök att strukturera eller fånga in dess essens i en mental modell. 

Greven uppvisar en mild tendens till "dissociation", att leva ett mentalt eller intellektuellt dubbelliv med Solen (intelligens) sjunken ner i Vatten, ner i sublunära betraktelser, alltmedan sinnelaget (Månen) verkar på en högre nivå där den söker rationalisera och strukturera Sol-Kräftans nyckfulla sökarljus i sömnens domän. (Ingen kan väl ha missat att Fredrik Reinfeldt, som anklagat det svenska folket för att vara sovande, själv är född i Kräftans, sömnens, tecken? Ett typiskt fall av projektion på andra av ett problem inom det egna jaget.)

Men Måne och Sol på olika "tonhöjd" kan ibland vara bara ett pikant och lite vimsigt inslag och ibland en artistisk tillgång. Det verkliga problemet på Arthur de Gobineaus himmel är förstås det udda 150-gradersförhållande som den indiska astrologin tillskriver Mars och det tecken åtta steg bort (räknat från Mars placering) som krigshetsaren och olycksplaneten riktar in sig på. 

Vi har sett den här underliga aspekten i många horoskop av tvivelaktig karaktär, och i fallet med den religionsföraktande ordföranden för Humanisterna, Christer Sturmark, ägnade jag oförenligheten mellan lilla sekteristiska Kräftan och det stora konceptets Vattuman en extra genomgång


"de Gobineau aimed for an explanatory system universal in scope: namely, that race is the primary force determining world events."
(Wikipedia)

Notera hur exakt grevens horoskop stämmer med denna summering av hans ståndpunkt: Mars aggression från rastecknet Kräftan "irriterar" den universalistiska doktrinens Vattuman: hans rationaliserande försök att göra sin egen neuros (Mars i Kräftan) till den universella förklaringen till världens gång! "Persifal, den fullständiga dåren."

Jämför Sturmark som drivs av samma vettlösa försök att upphöja sitt eget problem med andlighet till ett allmänt förbud mot religiösa friskolor (hans symptom skiftar hela tiden, för några år sedan var det astrologer han bekämpade...).

Vi har också sett just den här "kräftgången" med tydliga attitydmässiga blockeringar mot ideologer som bara fyller Kräftan med oresonlig fruktan och irrationalitet hos andra obehagliga människor. Min bästa gissning har varit och är att den här konfigurationen avslöjar ett svårartat själsligt trauma som har att göra med en minoritets utsatthet i en värdkultur, eller en oförmåga att göra sig förstådd i omgivningarna. Sturmark kan mycket väl ha blivit den oförnuftiga religionshatare han nu är pga. ett olyckligt tidigare liv som anhängare av någon religiös minoritetsrörelse. 

När Vatten kontrollerar människan finns inget förnuft alls och i nästa liv vänder själen helt om och sticker kniven i ryggen på sig själv så att säga, sviker totalt de värderingar som beredde den besvikelser under föregående liv. Jag har själv hittat ett kuriöst lappkast i min själs förgångna, då ett liv som girig marockans handelsman följdes av ett holländsk godsägare som anslöt sig till ett korståg, hatisk mot muslimer. Det han hatade var i själva verket en skugga i sin egen själ, den giriga araben som inte hade en tanke på filosofi utan bara på profit. 

Med detta vet nu bloggens läsare något om varför tongångarna är som de är i dessa texter! Undertecknad har arbetat i årtionden på att eliminera profithungern, en extrem smutsning av själen, och den är nu nästan helt borta. Genom att beskriva horoskop som ännu drivs av denna primitiva sida, distanserar jag mig permanent från ett av de starkaste banden till den här planeten samtidigt som alla perspektiv som ventileras bidrar till mänsklighetens uppvaknande. Och det är ett verkligt uppvaknande, inte Fredrik Reinfeldts pseudofilosofi om människan som konsumist!

Greven Gobineaus osynk mellan Luft och Vatten är emellertid påtaglig, för den "fallna" Mars (en påfallande underpresterande planet) angriper inte bara psyket (Månen) utan även lyckoplaneten Jupiter. I det här läget ser jag ingen möjlighet annat än att rita ut Jupiters bidrag som alarmerande rött.

Grevens åsikt om vad som utgör balans (Vågen) omvittnar en mentalt störd uppfattning. Hans irrationella hat mot små enklaver (Kräftan) har redan derangerat omdömesförmågan. Gobineau introducerade tesen att blandning av raserna skulle leda till kaos. Gissa om han här talar om sin egen oförmåga att lägga ihop 2 + 2 till följd av den ansenliga orenhet i själens psykiska substrat (Mars fallen i Kräftan) som aristokraten själv bar på!

Och apropå världslighet och materiell girighet: här är ett år när Rahu och Ketu ligger längsmed den sataniska axeln. Det hungriga (och äregiriga) huvudet Rahu i Oxen och den straffande (eller straffade) Ketu i Skorpionen. 

Den i sig starkt placerade Saturnus har en mental konception men i sin 270-gradersaspekt fram till Skorpionen går något överstyr. Ketu i Skorpionen tvingas här samman med Saturnus i en irrationell (Vatten) vilja att döda eller bestraffa, skära av vissa folksegment. Vi har en tredje förekomst av osynken mellan Luft och Vatten, och den här gången under det "klassiska" sociala utmobbningssyndromet !!!

Mer behöver inte sägas. Många människor låter på ytan förnuftiga, de har sina skäl och de anför dem med god språkdräkt. Det är först när man lyssnar noga och jämför med universums eviga morallagar man hör att de är spritt språngande galna. Deras åsikter är enbart en återspegling av deras själs blindfläckar - som på något förunderligt sätt är exakt skrivna på himmelen vid tiden för deras födelse!

Det hänger ihop så här: vi har potentialen att bli autonoma andeväsen under livet på jorden, men att känt folk hämtade ur medierna så ofta stämmer så oerhört väl in på horoskopet till och med för bara själva dygnet, beror på att de subtila kroppar som själen sveps in i och som gömmer sig bakom den grova materiella kroppen - de faktorer som astrologin lyfter fram! - dessa kroppar förmörkar andesjälen så till den grad att den jordmänniskan lever hela sitt liv i totalt beckmörker utan att höra sin sanna inre röst! 

Det är därför, på gott och ont, t.o.m. dessa enkla solära horoskop är så träffsäkra. Under den franska rasistens födelsedygn fanns definitivt flera timmar då de här sjukliga tendenserna mojnade något, men med historiens facit kan vi sluta oss till att han måste ha fötts när de sämsta tendenserna på himmelen gavs fritt spelrum. Detta, om man följer det typiska indiska synsättet, som är extremt fatalistiskt (deterministiskt).


fredag 18 mars 2011

Otrohets-vd:n en riktig satan

Det går inte att argumentera för vilken nivå av degraderad bestialitet den norske vd:n befinner sig på som startat otrohetssajten Victoria Milan. Och det blir inte bättre av att sajten tycks vara ett rent bondfångartrick för manliga torskar.

Den som, likt den f.d. popstjärna som försvarar idéns vara med argumentet att folk ändå bedrar varandra (är svin i största allmänhet), saknar avgörande komponenter i sin själskonstitution. Peczynski har enligt egen utsago slagits med demoner i formen av svåra depressiva tillstånd, och det är min upplevelse att en olycka inte kommer ensam. Ofta visar sig en själens blindfläck på flera olika till synes orelaterade sätt.

Det är lönlöst att diskutera med den här underarten till homo sapiens, den visa människan. Dessa är i dagsläget störda själar med urusla tidigare liv bakom sig. De skeva värderingarna vittnar om att det finns aktivt karma att bränna. De kan ligga dussintals existenser efter genomsnittsbefolkningen, där alltjämt ett vagt eko av sann moral ringer alarmklockor inför "produktidéer" av det här slaget - trots den sekulära och i sig själsdegraderande kulturens inflytande. 

"Seemed like a good idea at the time", säger britterna när de börjat få perspektiv på sina inte så jättesmarta idéer från igår. Kanhända kommer norske vd:n Sigurd Vedal att säga detsamma om några hundra år från nu, i ett annat liv - efter det där han blev så bedragen att han knappt håller ihop som varelse längre, kanske t.o.m. begick självmord i besvikelsen över  människans extrema svekfullhet. 

Föga anar han i detta framtida liv att det är han själv som genom sin moraliska flathet själv hade riggat den här svekscenen - i livet då han skapade en otrohetssajt...

Det förvånar inte att se alla larmklockor ringa för den här perioden. Har jag hittat rätt person på norska versionen av Birthday.se - och det krisande horoskopet tyder på det - då har vi en serie klassiska signaturer som här slår in på tydligaste sätt.

Soltecknet är vekare än normalt genom Venus närvaro. Sensualism eller pengahunger kan resultera hos dem som inte förverkligar en konstnärlig böjelse. 

Kräftan tillhör Rajas guna, den lidelsefulla kvaliteten och bloggen har hittat många tecken på att symbolen är ytterst lättkorrumperad och med enkelhet blir en känslo- eller trygghetsnarkoman. Dess begär kan bli helt ohanterliga och med de två andra Vattentecknen är Kräftan paradoxalt en bra artist men i allmänhet också en försupen eller missbrukande sådan. 

Kräftan motsvarar Månen eller själens fullständiga fall ner i åsikternas pladdriga värld av overkliga dunkla impulser som sliter och drar. Det är logiskt att hitta detta soltecken hos en man som säljer underkastelse under sitt sämsta jag som produktidé! 

Programledaren Pontus Gårdinger, som inte har något mot att göra svin-tv för undermännskor, är född med både Sol och Måne i Vatten. (Kräftan och en fallen Måne i Skorpionen.) Minns showen han ledde där deltagarna mot betalning yppade mer och mer av sina sämsta sidor! 

För bara några dagar sedan fann jag det anmärkningsvärt (fast egentligen inte) att Gry Forssell inte tänkte till två gånger innan hon beskrev i tidningsintervju hur hon ljugit sig in i tv-branschen. Solen i mytomaniska Vattentecknet Kräftan där också.Hyle - död materia - var det skämmiga hån senantikens gnostiska sanningssökare riktade mot döda materialister. Orienteringen har funnits i alla tider och zodiaken har alltid pekat ut anti-intellektualisterna och praktikerna via antingen en övervikt på Jordelementet eller också en Saturnus (materiens princip) som styr hela showen. Månen (sinnet) kan också spela själen ett spratt. Eller rättare, teckna något om graden av genomlysthet av det högre medvetandet.

Utan klockslag förblir varje iakttagelse preliminär, när Vedal uppfyller med råge de varningstecken som den här sommarhimmelen 1971 tecknar. En hyliker av det mer störda slaget.

VD:n är i grund och botten själv en simpel sensualist, Jord och Vatten bildar lera och ett gyttjigt vadande i mänsklighetens lägre regioner. De här människorna vägrar i regel blankt befatta sig med sublima tankar som t.ex. Platons fråga till oss från antiken: "Tror du att det finns odödliga väsen, de s.k. Idéerna, vilka är våra sanna artfränder snarare än djuren på jorden?"

Hylikerna, de döda själarna opererar enbart via sina yttre sinnen och vet inte ens vad frågan rör. Den är inte korrekt ställd säger de, eftersom deras värld bara innefattar det som de kan registrera med sina yttre sinnen. Hylikern har tilldelats ett mindre intellekt än de flesta andra. Detta är karmiskt betingat, själen ägnar sig uppenbarligen åt en liten deluppgift i detta liv. De stora frågorna ligger inte på bordet den här gången.

Riktigt degraderade kan materialisterna bli om därtill den sataniska axeln (Oxe/Skorpionen) lyser på himmelen vid födelsen. Det gör den här, och på ett mer komplicerat sätt bloggen är van vid. 

Ta först standardexemplet Benedikt XVI som en referens. Påven bär denna låga, frossande världslighet inom sig, men själva planetplaceringarna är Saturnus och Venus, vilket betyder att gränsdragaren håller uppsikt på Venus, den amorösa. I påvens fall är uttrycket så pass extremt att vi får den bekanta frågan om människans syndafall som själens beklagliga fall ner i blindhet och sömn. Den minns inte sin sanna identitet utan drivs förvirrat av kroppskemins alla impulser. Satan - denna världens herre - har själen i ett massivt grepp.

Det finns anledning att tro vd:n instrumentaliserar Satan för sin egen vinning. Det skulle i så fall innebära en garanterad parkettplats i Helvetet så småningom. Mannens sinne är kallt och kalkylerande: Månen med Saturnus i pengarnas tecken Oxen bespetsar sig här på stora och lätta pengar: Jupiter i Skorpionen. Rikedom via sexualitet (Skorpionen) med andra ord.

Varför jag tror den sataniska axeln instrumentaliserats beror på att sexualitetens Skorpion disponeras av Mars som själv befinner sig i organisatoriska Stenbocken. Och det är ingen vanlig lidelse det här året i rajasiska Stenbocken, se den onda hungerdemonen Rahu i tät konjunktion med den onda och lidelsefulla krigaren Mars, extremt stark i det här tecknet.

Det är som att skissa på bilden av någon av Roms allra galnaste tyranner, en Nero eller en Caligula återfödd...

Den totala urartningen fortsätter: Mars skadar och förråar Venus via opposition så att vi har en indikation (inte särskilt sällsynt ska sägas) om förhöjd libido. Men återigen: hungerdemonen Rahu får allt att gå överstyr!

Inte ens handelsmannen Merkurius, den enda planet som håller sig utanför den alltigenom sorgliga och kletiga lergröten av Jord och Vatten, fungerar tillfredsställande! För samma bisarra Mars-Rahu angriper även Merkurius.

De som förstår zodiaksymbolik tittar rakt in i Helvetet när de studerar den här himmelen. [1] Det är totalt lönlöst att tala med människor från den sidan av livet. Den här gången är de här bara som katalysatorer, för att få själar i riskzonen att välja sida. Rekordmånga anmälningar till Reklamombudsmannen vittnar om att Sigurd Vedal hjälp åtminstone ett hundratal svenskar att stärka sig och välja sida mellan äcklets natur eller den goda människans. Det kommer att räknas på plussidan när han dör.

*****
Om otrohetssajten i medierna:

SvD, DN, AB (om anmälningarna)
Expr (om affärsidén)


_____

1. Räddningen skulle vara vissa födelsetimmar under dygnet då vanligtvis onda planeter vänds till det goda. Den indiska astrologin är för komplex för att gå in på här.

onsdag 16 mars 2011

Siaren Edgar om jordbävningarnas två orsakerFrån en publik artikel som diskuterar jordbävningar på geologen Huttons (betal-)sajt, några ord från siaren Edgar Cayce (1877-1945) som knyter an till astrologin:

The causes of these [jordbävningarna], of course, are the movements about the Earth; that is, internally - and the cosmic activity or influence of other planetary forces and stars and their relationships produce or bring about the activities of the elementals of the earth; that is, the earth, the air, the fire, the water - and those combinations make for the replacements in the various activities.

(Tranceföreläsning 270-35, den 21 januari 1936)

Cayces grammatik under hypnos var ibland väldigt krånglig, kanske för att hela hans medvetna jag var satt ur spel. Den aspekt av honom som talade var en djupare själsnivå bortom den verbala delen av hjärnan! Jag tror inte det finns någon som helst forskning på vilka hjärncentra som är inblandade i sådana här särskilda medvetandetillstånd.

Faktum är att fenomenet Cayce är ett av skälen till att jag velat beskriva samkörningen av Luft- och Vattenelementet i ett och samma horoskop som potentiella "förluster vid översättningen". Siarens horoskop har inte akuta konflikter mellan elementen men Solen i Fiskarna indikerar potentialen att verka på djupa nivåer av "cellminnen" eller vilka "resurser" man än accepterar som verkliga informationskanaler, medan merparten av horoskopet låg i Luft (Vattumannen) där informationsfragment monteras samman till just ett sammanhang.

Det är när man når psykets ytterkanter genom t.ex. hypersynska individer som Cayce man börjar inse vilken oerhörd konstruktion hela den s.k. mainstream-verkligheten är, och hur godtycklig är vår "verklighetskonstruktion".

Det är här man på goda grunder kan börja ana att den objektiva verkligheten, med dess utsträckning i rummet, ytterst bara är en ännu fantasi i medvetandet. Universum är enormt bara för den som köpt föreställningen. Hit nådde de gamla högcivilisationerna - och det är kanske därför de kulminerade och dog ut, upptäckten hur verkligheten är riggad tar luften ur den primitiva djurmentalitetens överlevnadsinstinkt.

(Västerlandet står just nu på randen att upptäcka sin egen illusion men rädda människor kämpar mot verkligheten! Hör Humanisternas desperata ateistkamp mot insikten om vilken godtycklig konstruktion också deras världsbild är.)

Trots den haltande engelskan lyckades hans undermedvetna producera värdefull information när han "kopplade samman" med vetenskapsmän. Många ryktbara människor flockades till Cayce medan han levde, t.o.m. de mäktiga uppfinnarna Nikola Tesla och Thomas Edison. Den senare sägs ha lurat sin anställde, Tesla, på konfekten. Edison presenteras ibland som en tjuv mer än ingenjör i egen rätt, en som stal och sedan tog patent på andras idéer.

Vid ett sådant möte med en vetenskapsman kämpade siaren Cayce förgäves med språket för att beskriva en remarkabel energisamlarteknik som han tillskrev en utplånad högcivilisation, det sjunkna Atlantis.

Han talade om ett slags energistavar som i mina öron inte alls låter olikt kärnkraftens bränslestavar, fast det naturligtvis är en ytlig parallell. Cayce talade om en antik teknik för att ackumulera och dirigera solenergi - som gick överstyr, precis som den nuvarande mänsklighetens kärnkraft. Den här publika artikeln om "The Firestone" från Hutton Commentaries är faktiskt rätt fantastisk för alla som gillar science fiction.

Cayce var i beröring med ämnet "elförsörjning" inte bara när han beskrev förmenta högkulturer som försvunnit. Grundliga biografen Sidney D. Kirkpatrick [1] noterade att Cayces vision om ett elkraftnät användes i USA under årtionden och betraktades som högsta ingenjörskonst, utan att någon visste på vilket märkligt sätt kraftnätet framskapats!

Samma biograf lyfter också fram Cayces anonyma bidrag till transistorns uppfinnande. Det här är naturligtvis sensationella uppgifter, och Kirkpatrick skrev den ultimata biografin först år 2000, när alla nära inblandade hunnit avlida. Marilyn Monroe hade besökt Cayce innan hon blev världsstjärna över något trivialt litet hälsoproblem!

Om Cayces påstådda mellanhavanden med USA:s president Wilson finns dock inte någon dokumentation bevarad. Hans inbjudan till Vita huset torde ha rört presidentens klena hälsa, för det var medicinska trancediagnoser som upptog merparten av Cayces vakna/sovande liv.

Så vad säger Cayce om jordbävningar och astrologin? Att planeterna, stjärnorna och deras (inbördes) relationer, är en utlösande faktor vid jordbävningar! Cayce hävdar uppenbarligen att astrologins planetära aspekter är en realitet och stämmer i så måtto bara in i en tradition som går ända tillbaka till Pytagoras talmystik (babylonierna hade redan den matematiska kunskapen om harmonierna, allt "grekiskt" tycks ha kommit från dagens Irak).

John H. Nelson, tekniker på radioföretaget RCA (Radio Corporation of America) fick i uppdrag att lösa kvalitetsproblemen som ibland uppstod med mellanvågssändningarna. Han upptäckte något snarlikt till Cayces påstående: störningarna i radioutsändningen korrelerade med vissa planetära aspekter. [2] (Modellen fokuserade dock på solstormar.)

Reportrarna Scott Hill och Guy Lyon Playfair kommenterade på 1970-talet torrt att fallet Nelson illustrerar vad astrologin "en gång kan ha varit (fördomsfri observation) och åter kan komma att bli". [3]


*****

Om Cayces haltande engelska under hypnos uttalade sig meditationsläraren Christopher Hills. Han menade att Cayce opererat genom ett suboptimalt centrum i den subtila energikroppen.


Christopher Hills (1979)

Eftersom brittisk-amerikanska "hippie-gurun" och evolutionsteoretikern Hills väl aldrig fått ett omnämnande i svensk press och hans universitet i Kalifornien är nedlagt sedan många år, kan det vara intressant att återge hans korta kommentar till fenomenet Cayce. Här ges ytterligare en pusselbit till en möjlig teori om astrologin:
Edgar Cayce, a remarkable example of someone who developed the sixth level inner knowing and documented it in thousands of readings of individuals, opened the higher functions of the mind but got most of his information from the sixth level.

Very rarely does he show any originality or vivid imagery common to seers of the seventh level. His readings are dull in style and often tedious repetitions of information from what he himself called the Akashic memory or soul memory of a person.

Mastery of the seventh level transcends soul memory and frees the individual from the limitations and modifying influences of the planets upon the radiant energies reaching us from powerful stars surrounding the solar systems. The effect of the planets on the mind of mankind is weak since a planet is only a modifier of the existing cosmic background forces impinging on us at all times. [4]

"Sjätte" och "sjunde" nivån hänför sig till läran om subtilkroppens sju hjul eller chakras. (Se denna korta text om Hills ringa men dock bidrag till chakra-teoretiserandet.)

Britten ger, möjligen, förklaringen till varför den tropiska zodiaken som används i västerlandet slutat fungera vartefter vårdagjämningens precession rubbat jordklotets förhållande till den omgivande världsrymden: det är kosmos - stjärnorna eller stjärnbilderna - som skapar den här föreställningen.

Att dra ner zodiaktecknen och koppla dem till planeten Jordens årscykel är möjligen det grövsta exemplet på den fallna mänsklighetens oförmåga att tänka stort och fritt. Till och med universum binder hon till sin tillfälliga utkikspost - tala om inskränkt provinsialism.

Babylonierna gjorde aldrig det här tankefelet och därför känner många igen zodiaksymboliken bättre på levande individer när de prövar den sideriska zodiaken. På något sätt är zodiaksymbolerna knutna till konstellationerna, belägna i rummet/rymden. De är inte tankeprodukter som projiceras runt jorden utan det är Själen som är Rummet och på insidan föreställer sig ett liv på lilla jorden, som en människovarelse...

Detta hävdade nyplatonikern Plotinus tydligt på 200-talet, men astrologerna efter honom saknade Plotinus (för sin tid) exceptionella geni. De var "räknenissar" (Anders Borg & Fredrik Reinfeldt-typer) snarare än illuminerade mystiker.

_____

1. Sidney D. Kirkpatrick: Edgar Cayce - An American Prophet (2000, Riverhead/Putnam)
2. Se här en nätartikel om radiomannen Nelsons pionjärarbete. 
3. Playfair/Scott: The Cycles of Heaven - Cosmic Forces And What They Are Doing To You (1978, Souvenir Press)
4. Christopher Hills: Rise of the Phoenix (1979, University of the Trees Press)


tisdag 15 mars 2011

Verklighetsförnekaren


I verklighetsförnekarens värld går inga civilisationer under.
(Yonaguni-monumentet under vatten i Japan.
Foto: Santha Faiia.)Uppenbarligen har DN-redaktören Anders Bolling fortfarande en betydande restupplaga av sin bok där han söker förringa apokalyptiska tankegångar. För nu är han på Newsmill igen i exakt samma ärende, bara med avstamp i katastrofen i Japan. 

Inläggets första rubrik, ungefär "Känn ingen ångest över Japan" var så fyrkantigt okänslig att han eller redaktionen hann ändra den under de få minuter det tog mig att skriva det här inlägget. Fyrkantighet är också nyckeln till hans horoskop och "psykiska fiber".

Det är intressant att gå tillbaka till analysen av hans horoskop från förra april, nästan ett år sedan, och notera att det är storkorset i TAMAS GUNA som är verklighetsförnekare, inte apokalyptikerna. Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, det haglar av viktiga människor i Sverige med storkorset i Tamas som alla verkar utifrån Lögnens materiella fiber - och alla presenterar de sin syn som den verkliga eller åtminstone realistiska. 

Sanningen om verkligheten är att den är sattvisk - SATTVA GUNA innebär ständig förändring. Mer än en tänkare genom historien har noterat att vi inte kan sätta ner vår fot i samma vatten två gånger. Inte bara Herakleitos fann på den metaforen utan även, om jag minns rätt, Konfucius. 

Vad TAMAS GUNA ger är illusionen av permanens, lögnens människor föredrar en stillbild som ger illusionen av stabilitet och förutsägbarhet. De använder gärna samma tankemönster om och om igen, lever via fraser, och går till sist inte att särskilja från zombies - levande döda. Se på Fredrik Reinfeldt med vaken blick nästa gång: han är en zombie!

De gamla taoisterna i Kina försökte säga det här. Tao Tê Ching, Boken om Vägen och Kraften, noterar att den Väg som det går att sätta ord på inte är den sanna eller osvikliga vägen. Här syftar författaren på att varje försök att permanenta (Tamas) ett fenomen inte bara är futilt utan också placerar aktören själv bland de mörkermän som låtsas sälja något hållbart, fast formaliseringen per definition är stendöd och tappar kontakt med Livet mer för var sekund.

*****


Saturnus söker mentalt (Luft) kontrollera den
hemska undergången, den avhuggna draksvansen i Skorpionen.


Som Sol-Oxe har den undergångsförnekande DN-redaktören naturligtvis kastat sin lott med Moder Jord själv. Och den här planeten lär naturligtvis ligga kvar i omloppsbana även sedan mänskligheten gjort slut på sig själv. 

Jag menar att få Solar i Oxen klarar av att distansera sig från den naturliga identifikation med den illusion av stabil beständighet som den här psykiska grillen (zodiaktecknet som ett psykiskt virus) introducerar i själen.

Det är intressant att åter påminna sig undergångsförnekarens Måne i Jungfrun - ännu en placering i tröga Jordelementet och under förra året uppdagad signatur för främlingsfientliga, kriminella och skeptiker.

Minns de viktiga talrören i Humanisterna, inkapabla att se den stora bilden och nästan alla med Månen i Jungfrun, negativa in absurdum till möjligheten av en större värld än det reduktionistiska ärthjärneintellektet kan mäta upp. Fångar i sin egen mentala inbilskhet. 

Ge ett barn en miniräknare och några instruktioner. Se sedan hur malligt det kommer att vara de närmaste åren över sin förmåga att behärska språket. Svårartade fall kommer t.o.m. att börja tro de erövrat verkligheten.

Det goda med människor tungt under Jord är att de, just som Bolling, inte tycks kapabla att ta intryck av verkligheten. För vissa ändamål är de klippor, ankare. 

Men saknas förlösande omständigheter i horoskopbilden som helhet lever de genom den mest grovkorniga verklighetsuppfattning som tänkas kan. De är andligt döda. Se åter illustrationen av Platons tredelade själ, där Jordelementet inte ens anses ha någon del i den psykiska verkligheten. Jord kommer aldrig att ärva Himmelriket, så är det bara.

******

På temat verklighetsförnekare har vi också alla de historiker och förståsigpåare som rycker ut varje gång människan hittar ett tecken på en gammal civilisation som gått under. Allt som ligger under vatten förklaras vara "naturliga formationer". Blotta tanken på att mänskligheten kan dö i vagnslaster, hela civilisationer gå till havets botten, tycks för svår att hantera för vissa. 

För min del slutade jag nästan helt tro på den politiskt korrekta pekpinnen sedan vissa forskare velat reducera Yoniguna-monumentet under havsytan i norra Japan till en naturformation!(Det ska tilläggas att det också finns forskare som tillstår att människor uppenbarligen har bearbetat den naturliga formationen.)