Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 28 februari 2011

Två veckors andpaus...

Går en intensivkurs i datormjukvara. Redan efter första dagen inser jag att här blir det ingen kraft kvar att blogga. Högtryck! Astrologin får vila ett litet tag.

söndag 27 februari 2011

Olof Palmes horoskop

Så många år har förlöpt att jag inte längre minns var någonstans jag hittade Olof Palmes födelsetid. Jag vet bara att det här var ett av de första exakta kändishoroskopen jag sparade i på papper i pärm, innan hemdatorerna.

Men tidpunkten 5.15 stämmer väldigt bra, inte minst med berättelsen om den faderlösa ynglingens "svåra" år på internetskola som berättas i ett längre bokutdrag på Expressen. Han var nämligen ett försigkommet ljushuvud och flera år yngre än sina klasskamrater vilket blev till en avgrund då de andra kom i puberteten betydligt tidigare än han själv. Läs gärna historien, horoskopet blir tydligare då!Precis som påven Benedikt XVI, som också har ett rykte om sig att vara extremt intelligent, hade Olof Palme SOLEN i det tredje huset som naturligen tillhör Merkurius eller Buddhi, intellektets planet. 

Eftersom Saturnus ur alla perspektiv är hemskt illa placerad i Skorpionen i första huset och aspekterar Solen/Merkurius, ger horoskopet en fin inblick i prioriteringarna. Att Saturnus verkligen är en "illgärningsman" på alla sätt och vis här, antyds av det indiska schemat över planeters verksamma natur.

I en återblick i SvD citeras moderaten Erik Krönmark: "Lika gemen som han kunde vara i debatterna, lika charmig kunde han vara privat". Håll den här utsagan om stenhårda Saturnus i personatecknet Skorpionen i minnet när vi senare kommer till det fjärde huset för det inre sentimentet.
 
Men Saturnus aspekt hämmar här alls inte intelligensen, vilket annars är en möjlighet då planeterna står för diametralt motsatta egenskaper: bländade ljus mot hård filtrering!

Solen i tredje är helt enkelt ett så viktigt budskap när det gäller den mentala kalibern att inte ens en stigande Saturnus kan förstumma den (helt och hållet).

Däremot tecknar Saturnus/Liemannen i dödens Skorpion troligen faderlösheten, särskilt som Saturnus på detta rent externa plan blockerar Solen (faderssymbol).

Palme var en aggressiv och konkurrenslysten natur, duktig på idrott i ungdomen. Detta framgår tydligt av den starka Mars i härskarläge i Väduren, om än placerad i ett ondskefullt hus och bara "verksamt neutral". Eftersom det sjätte huset också är fiendernas hus, verkar det rimligt att anta att denna placering senare i livet var aktiv vid mordattacken på honom. Mars beskriver ju redan i födelsehoroskopet en direkt attack mot hans egen kropp, Skorpionascendenten.

Expressens utdrag ur boken om Palme diskuterar arrogansens psykologiska bottnar. Astrologiskt har jag ofta mött ett arrogant eller överlägset tonläge i samband med den "sociala utstötningsmekanism" som är så uppenbar i Palmes horoskop. 

Dvs, Skorpionen och Vattumannen är samtidigt aktiverade för ett "giftsting" i samband med den kollektiva tanken (Vattumannen). Palmes särlingskap och ointresse av klassattribut som upplevdes hotfullt för de överklasslynglar som ängsligt sökte programmera in den sociala konformismen på den fina internatskolan i Sigtuna, nämns flera gånger i texten.

Det är helt uppenbart att den sociala utstötningen via de här oförenliga tecknen figurerade om och om igen i Palmes liv, och särskilt mot slutet av hans liv på svenskarna borde ha ställts upp på rad och skjutits för det "Palmehat" de gjorde sig skyldiga till i en i raden av psykoser det här infama folket periodiskt faller in i.

(Se detta klarsynta citat om utstötningssyndromet av 1900-talsastrologen Charles Carter och notera att ett astrologiskt komplex att verka i bägge riktningarna - den mordiskhet som Carter nämner kan alltså även drabba Palme själv!)

Det är en kollektiv skuld att vi inte klarar att tänka nyktert utan att förvränga bilderna av våra omgivningar och det har inte med någon socialdemokratisk massifiering av individen att göra, utan vars bottnar måste gå mycket längre tillbaka i historien. Jag vet inte varifrån problemet kommer, men det måste ha med att hela folkslag reinkarnerar och att landet Sveriges öde i modern tid är en fortsättning av någon mindre lustig berättelse som utspelat sig någon annanstans i världen i en annan tid. 

Kalla det för att hela länders själ reinkarnerar och kan poppa upp på helt andra ställen på jorden. Det är exakt samma kollektiva mekanism som på individplanet där själens byte mellan en manlig och kvinnlig kropp kan trassla till det (homosexualitet) eller en rasist kan behöva återfödas till ett öde som färgad i en fientlig miljö.

Det sociala utstötningssyndromet eller "dissociationen" märktes inte minst i Palmes avhopp från sin egen klass och att han tog en klassresa ner till ett enklare och direktare liv. Det är intressant att hans soltecken är just klass- eller hackordningsmedvetenhetens Stenbock! Men det är alltså Stenbockssolens disponent Saturnus som är involverad i grupptillhörighetsproblematikens syndrom!

Hans chosefrihet och förmåga att tala direkt till människor har säkert en del att göra med Mars i Väduren som är en psykologiskt enkel impuls. Den agerar direkt, inget filtreras genom "hjärnan" först.

Men Palmes natur är extremt komplex eftersom det motsatta antyds av Solen i tredje huset. Solen i Stenbocken förfogas över av Saturnus, en riktig ränksmidare! 

Palme såg alltid extremt lurig ut och det kan ha avskräckt många som bara såg gäckfullheten men inte förmådde följa mer komplexa resonemang. Det går inte att överskatta folks imbecillitet! Många röstar bara på det personliga uttrycket och har överhuvudtaget inte konstruerat sig någon mer genomgripande världsbild och därtill svarande politisk position.

*****

Från min ungdom minns jag skrönor om att Palme skulle ha varit mentalt sjuk och inskriven på Beckomberga mentalvårdsinrättning. Naturligtvis stödjer ingenting kring Månen (sinnet, själen) dessa gamla illvilliga lögner. Månen i Skytten är faktiskt den välgörande friska delen här, som motverkar alla problemen som anfäktar hans karriär- och handlingsväg i livet (Solen under attack från Saturnus, till viss del självförvållade problem eftersom Saturnus är en högdragen planet).

Månen i Skytten förfogas över av filosofins och välviljans Jupiter och den kombineras här med den lilla välgöraren Venus i den stora konceptionens tecken Vattumannen. Ett så uppenbart omen om ett sinne som ser den anonyma folkmassan (Månen) inom ramen för en rättrådig och human kollektivistisk ideologi! I Palmes värld hade man råd med människor av alla de slag - här syns på himlen signaturen för Palmes verkliga storhet! Inte som i Reinfeldts sjukligt egoistiska värld.

Men eftersom Venus/Jupiter befinner sig i 4e huset för det mest privata eller dolda, kan man tänka sig att Palme hade svårt att kommunicera detta grandiosa koncept till svenskarna. Folket var för dumma och frågade bara efter materiell välfärd. 

Med åren började Palme istället rikta fokus mot världen som den enda arena som matchade hans vision, alltför stor för Sverige, trots att detta sedan 1974 varit ett Vattumanland. Måttet var rågat när Palme i tv-intervju inte ens visste vad en liter mjölk kostade och (s) kort därefter förlorade valet. 

Då kände jag, ung, att han kanske inte hade hjärtat med i det han gjorde längre. Men det var först med astrologin jag förstod vilket ointressant folk det här är, om man bara blickar på den kollektiva nivån, utan hänsyn till individen! Vem skulle inte tappa sugen? 

Sveriges nationalsjäl kan sammanfattas med Månen i egocentrerade Väduren, radiostyrd från disponenten Mars i Oxen: "Jag och mina materiella behov". Hur intressant, 1-10, är en sådan människa? Det är som om den psykologiska mognaden kom av sig efter bebisens orala stadium. Sekularismen skriker sitt degenerationens språk genom det svenska nationalhoroskopet.

Reinfeldt kallade i sin tid svenskarna "det sovande folket", men då med hänvisning till att de skulle vara socialdemokratiskt "sövda". Men detta är alltså inte sant, det är något djupare som ligger bakom den framväxande separatismen och egoismen i landet och den allmänna sekulariseringen i väst har troligen skapat värre röta i Sverige än på annat håll eftersom vi till att börja med lever så avlägset från det Europa där kontakterna mellan länderna är tätare. 

När så plötsligt ordet "humanism" dyker upp i det här svala landet är det genom en ateistisk sekt som likt en simpel krämare importerat en förfalskad omdefinition som inget alls har att göra med t.ex. den klassiska renässanshumanismen. Den rymde både en positiv tro på människan och tron på Gud och en enorm fascination för antikens filosofier, inte minst den senantika hermetiska filosofin med dess själavandringstro. 

Jämför den kontinentala vitaliteten med dessa sorgliga nej-sägande svenska Humanister vars världsbild bara passar för förståndshämmade fundamentalister som är så svenskt teknifierade att de bara klarar att leva genom prefabricerade tankemönster. Själens akuta förtorkning.

Så illa ligger det här landet.

Men det är klart, även Palme var en torris, det framgår tydligt av horoskopet. Hans enda placering i Vatten, Saturnus, är en distinkt icke-empatisk planet. Men likväl var det just resan med tåg i Indien (som han berättade om i en tv-intervju), där han såg resenärer trampa på lågstatusmänniskor som låg på golvet under den långa resan, som fick honom att ta ställning mot det orättfärdiga klassamhället. 

Någonstans anas ett skorpionsting i Palmes inre - han har ju faktiskt "klasstigmats" Saturnus i sitt eget första egohus och måste ha upplevt varje typ av nivåskillnad akut. Men han ältade inte känslorna som typiska Vattenmänniskor tenderar utan översatte den genast i en rationell plan för det goda samhället: Jupiter/Venus i Vattumannen. 

Internationalisten och den världssolidariske Palme är samma godhet i den Stora Ideologins tecken. Det är dit svenskarna måste lära sig blicka för detta är världen av imorgon. 

Men först måste själviskhetens apostel Reinfeldt nackas och elimineras. Han har satt tanketaket vid ett "all-time low" i landet genom att just bara vara en liten civilekonom, utan egentliga visioner om människan och det goda livet som understryker människans värdighet. Det liv som börjar först bortom hans och Borgs monetära trixande för att slussa pengar åt de som redan har på bekostnad av de fattiga. 

Moderaternas politik är ovärdig mänsklighetens genius. Studera Vattumannen i Olof Palmes horoskop, och dess intressanta husplacering: hans vision var att se den Kosmiska Människan återspeglad i varje litet käll. En intellektuell vision om alla människor i gemensamt välmående!

Vilken vision har Reinfeldt för människans innersta? (horoskop här) Fjärde huset i Skytten och Jupiter i nionde, i Oxen: att expandera i riktning mot mer pengar för det egna hemmet som högsta ideal! Inte en anstymmelse till nobel ideologi om människans väsen. Gud, så ynkligt. Och jag säger det: det är något beklämmande med den svenska nationalsjälens karma, för den ser lika usel ut som Reinfeldts andliga kondition.

*****


Anm. Någon kanske minns massmördaren Ted Bundys lika imponerande möte mellan Jupiter och Venus i Luft, fast i Vågens tecken. Nu krisade det stort i övrigt på den himmelen, men även där fanns den sociala kompetensen att övertyga andra som Expressen-utdraget från boken nämner i Palmes fall.

Ted Bundy är en påminnelse om hur svårt det är att fatta det avgörande beslutet om man studerar ett omoralisk födelsehoroskop eller för någon som gör gott i en rutten historisk situation. För en himmel som lurade även erfarna astrologer, se inlägget om massmördaren John Gacy.

"Min första astrologibok" - horoskopet

[Nostalgispaning och en liten studie i transiter.]

I förra inlägget erinrade jag mig min första astrologibok, en öppen men icke-förpliktad granskning av amerikanske journalisten Jess Stearn. Titeln, "A Time For Astrology", alluderar till verser ur Predikaren i Gamla testamentet som påminner om antikens astrologiska världsbild.

Men den fullständiga historien är att jag bara plockade upp zodiaken efter att jag bekantat mig med kinesisk astrologi och funnit den fascinerande och träffsäker. (I efterhand ser man förstås att det man tyckte var träffsäkert då kanske var rätt ytliga "bekräftelser"...)

Vid den här tiden var min ideologiskt motiverade vapenvägran på tapeten, och jag förundrades över att min födelsetid med kinesernas bildspråk beskrevs som "pensionerad general" - en som redan vunnit sina strider och nu drog sig tillbaka från slagfältet. 

I min ungdomligt idealistiska och naturligtvis helt fruktlösa slutplädering inför tingsrätten pekade jag på muren mellan öst och väst som borde rivas - protetiskt skulle det visa sig eftersom Berlinmuren föll ganska exakt sju år senare. Men då hade jag redan avtjänat ett fängelsestraff på en månad för brottet att tänka lite längre än världen.

"Generalen" som inte längre ville kriga [1] var ett av det kinesiska karaktärstecknarsystemets två, tre distinkta härförarteman. Ett annat framträdande är, intressant nog, det som vidhäftar statsminister Fredrik Reinfeldts födelsetimma (tiden fanns på en seriös svensk astrologisajt innan samtliga celebriteter togs bort och webbplatsen förändrades till det sämre, blev en "sluten" sajt med föga information för den som inte ville betala för sig.)

Med åren har jag förstått att "generalen" indikerar en strateg, en analytiker, och astrologin är ett typiskt uttryck för den som tycker om att göra avvägningar och logiskt analysera en härva av möjligheter - precis som generalen på stridsfältet, eller schackspelaren, måste överväga ett antal möjligheter i varje given situation. 

Det är därför ingen slump att jag hamnade inom datorprogrammeringen några år senare, helt utan utbildning. Genom astrologin hade jag redan lärt mig programmera och det var bara att byta ut "språket"...

Jag försökte tala om det kinesiska systemet med vänner och bekanta men responsen var fullständigt noll. Eftersom jag fått blodad tand för idén om att det kan finnas något lagbundet, något kosmiskt, kring hur människor formas fattade jag ett medvetet beslut att börja studera zodiaken istället - uppenbarligen var det viktigt att finna ett språk som möjliggjorde kommunikation med andra. 

Det här var 25 år innan nattliga drömmar diskret indikerade att jag borde titta på en annan zodiak än den västerländska, på den som byggde på de faktiskt observationerna av rymden som de gamla babylonierna utfört. Under den mellanliggande tiden hade jag både lagt ifrån mig astrologin och tagit upp den igen flera gånger. Den verkar vara en del av mitt karma eller öde i det här livet... 

Idag är första gången jag granskar inköpsdagen för min första bok i ämnet astrologi (icke-kinesisk), och dubbelexponeringen av den 30 september 1982 ovanpå mitt födelsehoroskop ger faktiskt intressanta signaler!Zodiaken visar Tvillingarna i öster (ascendenten) - det är bokköparens ascendent och 12 hus. Bokköpardagen visas som den yttre planetkretsen och den inre är återigen bokköparens medfödda planetpositioner. Jag har ett ungefärligt minne av inköpstiden på dagen: tidig eftermiddag, kanske mellan 14-15 då Skytten var i stigande i Stockholm. Jag studerade vid den här tiden och hade för vana att vegetera i bokhandlar tidig eftermiddag. 

Det faktum att transiterande Månen i Tvillingarna skulle matcha min förstahusplacerade Måne stärker tanken om att jag fick syn på den här boken medan Skytten var i stigande över Stockholm, för det skulle i ett världsligt horoskop placera Mån-Tvillingarna i sjunde huset - jag skulle så att säga se en projektion av mitt eget psykiska innehåll på en "potentiell 7e-huspartner"!

Intressanta överlappningar mellan bokköparens himmel och inköpets himmel är förstås framför allt Saturnus vid den här tiden. Jag följer här det extremt "snåla" indiska aspektschemat men behåller Charles Carters idé om att transiter enbart är potenta när de triggar komplex i födelsehoroskopet som den transiterande planeten själv är involverad i. 

Eftersom vedisk astrologi har så få aspekter är det desto mer intressant att detta faktiskt var tiden för en mycket viktig Saturnus-T (transit) till Saturnus-N (natal). Saturnus påverkar mig och mitt psyke (Månen) via opposition i födelsehoroskopet, vilket gör den luni-saturniska axeln till horoskopets totalhärskare. Jag är tydligen extremt "hårt hållen" av ett förutbestämt öde i detta liv!

Jag har också sett tidigare liv i drömmar och fått förvarningar om "dåliga tider" och t.o.m. fått se i drömmen hur dessa dåliga tider hänger samman med försyndelser i tidigare liv! Fader Tid, Kronos/Saturnus har uppenbarligen ett finger med i spelet hos dem med vad som på engelska kallas "far memory", men som ett sekulärt land som Sverige inte ens har ett ord - upplevelsen finns i landets verklighetsbeskrivning annat än möjligen som "vanförestälning"! En kultur har verkligen fallit lågt när uttryck för ett genomlyst psyke förklaras som inbillning.

"Långt minne" är alltså förnimmelse av egna tidigare liv på jorden och eftersom Månen astrologiskt symboliserar minnet (och det inre sinnet) är symboliken i fallet med undertecknads horoskop ganska tydlig.

Naturligtvis finns det otaliga andra kombinationer som skulle kunna uttrycka samma sak. Dalai Lama svarade en gång "ja" på en direkt fråga från reportern Stina Dabrowski om han mindes egna tidigare liv, dock utan att gå in på detaljer eftersom hon var så fullständigt vettlöst otamjad som ställde en så djup och krävande fråga i ett läge när laman var på väg förbi! Studiet av Dalai Lamas horoskop kan emellertid ge ett bättre exempel på "aktiverat långt minne".

Det här är dock inte stället att i närmare detalj diskutera tidigare liv, eftersom ingen som inte själv är klar med egoproblemet och det faktum att vi kommer att dö äger kapacitet att seriöst tala om sitt "större jag" eller vad som dykt upp i det "långa minnet".

Platon talade i vart fall om vikten av "hågkomst" i själens arbete på att restaurera sig själv från sitt parodiskt förkrympta tillstånd som idag hyllas som egokultur i västvärlden. Men detta kände jag inte alls till då jag började registrera att vissa drömmar var suspekt "historiska" och där jag fullständigt naturligt rörde mig och verkade i "realistiska" scener från andra tider och platser.

I det världsliga horoskopet för horoskopboksköpet tycks således Stockholms ascendent ha tangerat min medfödda Kronos-Saturnus i Skytten: viljan eller kravet att sätta en gräns för Skyttens indikation om en oändlig expansion. Att saturniskt definiera ett kosmos - ingen kan leva i gränslöshet! 

Eftersom astrologin är en metod som ser gränser uppstå för att sedan upplösas i tiden, passar det förnämligt om "den lokala tidsandan" via Skytten triggade mitt intresse för tid och gränsdragning. Jag drogs mot en bok om astrologi!

Men än viktigare är kanske Saturnus egen placering vid den här tiden. Planeten var extraordinärt idealistisk under sin passage genom Vågen och jag hade under denna nobla Saturnus vägrat vapentjänstgöring! Till saken hör förstås att jag är född Sol/Mars-Våg, så vi har här en tung Saturnus-passage över min djupast andliga identitet: en Sol/Mars-individ, kanhända en "general" i något tidigare liv, som nu var återfödd för att dra ett streck över sin gamla krigiska natur och arbeta med fredstematiken istället!

Det går att spekulera i det oändliga, men jag kan säga att inget av de minnesfragment har jag ("långa minnet") inkluderar någon militär, däremot en eller två "politiker", varav en som definitivt hade inflytande på landets militära policy).

*****

Som nämnt aspekterar Saturnus i tiden min natala Saturnus i Skytten via den vediska astrologins 60-gradersvinkel. Aspekter i antiken var från tecken till tecken, inte planet till planet! Detta innebar att min medfödda ryggsäck med synder och meriter stod i stark belysning, och några månader efter bokinköpet kröp jag in i fängelset för att jag drog min gräns kort om vapentjänst.

Saturnus transit genom Vågen = restriktion av min solära krigarnatur, men även samhällets straff/Saturnus avgränsning för detta "osolidariska" beslut. Jag läste "A Time For Astrology" någon gång i januari 1983 under mitt livs första och enda (hoppas jag) fängelsevistelse! 

Det här formligen skriker karma eller ekon från ett tidigare liv. Transiterna omvittnar ibland extremt viktiga milstolpar i en människas liv men frågan är hur många som i ögonblickets hetta klarar av att lära sig vilken meningen med det man är med om, är.

Utöver Saturnus direkta kontakt med sitt natala läge är det intressant att finna även den andra stora målarpenseln, Jupiter, i kontakt med sitt natala läge. Den hade här fullbordat två varv och befann sig åter i Skorpionens tecken. 

För det tredje passerade Solen i september 1982 Jungfruns tecken och befann sig därmed under påverkan av den natala Saturnus långa 270-gradersaspekt mot detta tecken. Solen utsattes således för bokköparens diktatoriska eller saturniska tendens att söka ett avslut och Solen i Jungfrun gör som den alltid gör, rusar till scheman av siffror eller allmän logik genom vilken en situation kan åskådliggöras för intellektet.

De världsliga horoskopens "sekundvisare" Månen har vi sett i flera olyckshoroskop där Månen tycks fungera som timern. I det här fallet stämmer den observationen perfekt: Även Månen aspekterade sitt natala läge via kombination (befann sig i samma tecken). Men en sådan lättviktig passage som Månen har naturligtvis ingen betydelse om inte de tyngre planeterna redan riggat ett "temporär handlingsfält".

Det går säkerligen att gräva fram fler kopplingar mellan den natala och transiterande himmelen apropå detta första köp av den första astrologiboken som jag aldrig kunnat tro skulle bli början till ett livslångt intresse. Men jag menar att det är Saturnus (och kanske filosofins Jupiter) som är det viktiga här, speciellt som Saturnus utlöser en medfödd opposition mellan Saturnus och Tvillingarna, mellan Saturnus och Månen. Det är en tämligen filosofisk axel och via Sattva guna öppen för att bryta ner gammal kunskap och finna nya svar._____

1. "Inte ville kriga" var en oprecis läsart som byggde på min då ringa kunskap om det kinesiska systemet och delvis också förorsakad av Richard Wilhelms inte helt perfekta översättning av Förvandlingarnas bok (I Ching).
Sista ordet ska nog gå till Rudolf Ritsema vars egendomliga "The Original I Ching", där han levererar gloslistor istället för en fixerad övesättning, möjliggör för envar att själv förstå innebörden av de kinesiska piktogrammen utan att kunna kinesiska.

Enligt min nuvarande förståelse talade födelseominat alls inte om en general som redan retirerat från fältet eller "gått i pension", utan om en som stod inför sin sista och avgörande strid. Det är viss skillnad!

Top six:
The great Prince has [received] the Mandate.
Opening up the City [besieged, and thereafter] receiving the House.
Insignificant persons [should] not be included [lit: used, employed] [in this endeavour].
(källa)


Som vanligt kan (och måste) de kinesiska omina depersonaliseras för att fungera som generella riktlinjer om Vägens (naturlagens) gång i just det här läget. Uppmaningen att aldrig göra bruk av "obetydliga människor" kan i andra sammanhang betyda att man t.ex. aldrig ska göra bruk eller köpa in sig på "odugliga idéer". Och så vidare.

Ominat talar, som nämnt, om analys och att göra bruk av sin urskillningsförmåga, eller kanske t.o.m. av sin intelligens. Detta var då enligt kineserna "uppdraget" för den här inkarnationen. Nu har det gått så många år att jag bara kan instämma. Det kinesiska motivet beskriver på sitt vida sätt verkligen mitt livsuppdrag för detta liv. Och det är faktiskt inte alls olikt det omen som Solen med Mars i Vågen levererar!

Filosofi, Agneta Sjödin & partnerskapets Vågen

Jag reagerar på en drastisk rubriksättning i Expressen - lite som den här bloggen när den poserar som moralfundamentalist: "Jag är inte ond", säger Agneta Sjödin och förklarar strax att det bara handlar om ett samtidigt sökande kärleken och en tillräckligt stor rädsla för att bli övergiven att hon själv varit den som stuckit först.

Ämnet intresserar undertecknad som har samma intressanta men dubbeltydiga placering av passionsplaneten och initiativtagaren Mars i partnerskapets tecken Vågen. 

Men Mars är också "olyckan", och även om det i mitt fall handlade om tillräckligt många flyttningar underbarn- och ungdomsåren för att permanent sluta engagera mig i myten om "det bestående" (jfr kyrkans "till döden skiljer oss åt"), måste jag erkänna en viss tendens i yngre år att ta lätt på relationer.

"A Time for Astrology", den första bok i ämnet jag läste, lät amerikanska journalisten Jess Stearn några kändisastrologer komma till tals. En av de intervjuade kommenterade ur den tropiska (västerländska) zodiakens perspektiv, att "ingen kan älska som Mars i Vågen, men bara för en helg".

Detta är en häpnadsväckande bra beskrivning givet att västerlandet inte på många hundra år kunnat korrekt uppskatta tecknens verkliga beteende till följd av vårdagjämningens precession. Den som idag tror sig ha studerat 100 samtida horoskop med Mars i Vågen har i själva verket lärt sig en väldig massa om hur sexenergin beter sig i Jungfruns tecken! 80 av horoskopen har nämligen haft den placeringen av Mars.

Att läroböckerna i väst ändå fortsätter att berätta rätt historia är ett fascinerande vittnesbörd om att tradition ibland kan vara så stark att den har ett eget liv som sedan förvänder folks ögon och inre sinne att de tycker sig se vad texten säger. Att vakna upp från den dröm den västerländska astrologen är och istället gå in i den mer pregnanta dröm som började spinnas i det gamla Babylon varifrån astrologin sedan nådde både Indien och "de gamla grekerna", har varit en sann uppenbarelse! 

Babylons sexagesimala talsystem tycks även ha gått på export till Kina - eller gick tänkandet omvända vägen? Tanken slog mig bara igår att det babyloniska året med dess 360 dagar och 12 månader med 5 dagar i veckan kuriöst överensstämmer med den kinesiska sextioårskalendern, vars 12 årstecken genomlöper en egen cykel bestående av fem element eller tillstånd!

Den här bloggen har, åtminstone unikt för Sverige, sökt utföra tester på hela grupper med samma indikationer, och den vägen hittat tillbaka till flera senantika påståenden om tecknens "beteende". 

Att Vågen har en tradition om sig att vara lat bekräftades t.ex. av att "lätta rikedomens" Jupiter var distinkt överrepresenterad i Vågen i testet av 200 horoskop för brottsdömda! Här visade sig alltså två goda ting i kombination bli lite för mycket av det goda och moralen löper risk att urholkas.Agneta Sjödins horoskop uppvisar flera ytterligheter, vilket ofta är vad som ger folk motivation att "bli någon" - minns hur Platon beskrev de gamla själarna som kloka nog att gömma sig i folkdjupet, det är de unga själarna som är strebers. 

Men på den här himmelen syns också intresset för frågor om själen och psykiskt välbefinnande eftersom Månen i Skytten ger ett rastlöst brinnande sinne som vill vidga sina vyer och disponenten Jupiter lyckligtvis via Kräftans tecken (där den är upphöjd för en överdriven sensitivitet) som söker växa på insidan, i det privata, i själen!

Jag har andra horoskop från samma år och uppfattar att en upphöjd Jupiter i Kräftan också kan indikera en abnorm trygghetsnarkomani, men Sjödins himmel visar istället ett sensationalistiskt Eld- och Vatten-krig eftersom Månen i Skytten nästan kan sägas fly från risken att Elden ska släckas av Vattendjupet. Det är ett överreagerande och smått halsstarrig komplex så det är alls ingen självklarhet att sinnet (Månen) vågar närma sig Djupet!

Nu vet vi att Sjödin pushat för Deepak Chopra i Sverige och att hon är intresserad av meditation och liknande saker. Frågan som en Mars-i-Vågen alltid måste ställa sig (och jag är smärtsamt medveten om det): "Duttar jag bara eller petar på ämnet som en dilettant, eller har jag kraften att praktisera det här tillräckligt länge för att se resultat?"

Madonna är en annan kvinna med Solen i Kräftan och Månen i ett Eld-tecken och hennes gymnastikpass på scenen tål väl att jämföras med Sjödins flängande i Fångarna på fortet. 

Den sensationshungrande tonvikten på Eld och Vatten blir knappast mindre av att horoskopet sedan totalt saknar förankring i Jordelementet! Det finns inget som bromsar ner och konkretiserar den här flyktigheten. 

Här talar vi om så allmänna tendenser på en födelsehimmel att man många gånger inte ens tänker på att det också finns en tavelduk med en viss grovhet i fibern. Tänk den indiska astrologins tre gunas, de tre repen som universum tvinnats av. 

Krymper vi makrokosmos till en människa, ett mikrokosmos, kanske det är mer passande att tala om att kropp och sinne är spunnet av tre sorters fiber. Agneta Sjödin har ingen barlast, hon saknar Tamas fasthet. I kombination med en "skadad" Mars i Vågen får vi en "will o' the wisp", en fladdrig dagslända.

Att Sjödin är med i medierna år efter år, och folkkär, beror förstås på den favoriserade födelsen med lyckobringaren Jupiter "upphöjd" och i samma tecken som Solen (den officiella människan till skillnad från Månen, den privata naturen).

Varför jag inte känner igen mig i Sjödin ständiga bikter i kvällspressen, nu senast om fruktan för fasta förbindelser, beror på att hennes sommarhimmel 1967 innehåller mer än bara Mars-Vågens tendens till blixtförälskelse och den för Vågen så förhatliga tråkgörat att odla den passion som tändes på den intellektuella Luft-nivån. (Allt är så enkelt i Luftdimensionen, på ritbordet, i det mentala konstruktet.)

Sjödin har tyvärr också den halshuggna Draksvansen (Ketu) i Vågen. Här är då "kapandet" av relationerna eller fruktan för att bli "halshuggen" eller skild. (Minns det förskräckliga fallet med Skara-kannibalen vars halshuggna månnod han kände sig manad att själv gestalta!) 

Naturligtvis är det här en extremt destruktiv influens, två "naturligt onda" planeter och den ena dessutom "skadad" (enligt den hellenistiska om än inte indiska astrologin). Jag mottog tyvärr en tragisk rapport från en kvinna som inte har mognad väl under livet om två misslyckade självmordsförsök med en Mars/Ketu-ascendent i Vågen.

*****

Hur ska Solen med expansiva Jupiter i Vatten klassificeras? Med etiketten "intelligens" eller "emotionell intelligens"? Är Solen med Jupiter därtill alltid  intelligenshöjande? Solen med åtstramande Saturnus är ju inte ovillkorligt en intelligenshämmare! 

Sådana här bryderier måste alltid lösas från fall till fall och det är egentligen inte ens lönt att försöka pressa tolkningen när inte födelseklockslaget är känt. Se funderingarna om påven Benedikts horoskop, där det just är födelsetimman som avslöjar att hans upphöjda Sol i Väduren ockuperade det tredje mentalitetshuset. 

Benedikt är som sagt känd som en av de mest belästa och intelligenta påvar Katolska kyrkan haft på mången god dag. Eld i ett Luft-relaterat hus ger hög intelligens även om Jupiter eller Mars inte skjuter till extra energi eller vitalitet.

Inte för att svenskar i gemen har talangen att se igenom sina egna fördomsfulla attityder och se människan bortom påven och se hur genomlyst och fullständigt logiskt den människans tankeliv är. "Sekularism" är en effektiv blockering mot just kontakten med den inneboende intelligensen.

Solen är intelligensen inom oss, vårt eget andejag. Katolicismen kallar den t.ex. Spiritus Intellectus och uttrycket hänför sig till den Guds eget medvetande nedlagd som en andegnista (gr: pneuma) i den enskilde. (Här finns en finns sammanblandning mellan metaforerna Eld och Luft - "solvindar" torde säga allt och "pneumatisk" - i rörelse - är en klassisk fingervisning om vinden/anden som rör allt utan att själv synas.)

Här är då en av mänsklighetens stora debattfrågor (före västerlandets kollaps in i materialism och ateism): Äger människan sin egen intelligens, eller är vi bara Världssjälens marionetter? Arabiska filosofer hävdade under medeltiden att människan inte kunde göra anspråk på att äga sin intelligens, den tillkom enbart Den Ene (Gud), medan de kristna skolastikerna (i Plotinos efterföljd) såg intelligensen som en fakultet inom den enskildes själ. Se den Katolska Encyklopedin för en utmärkt diskussion av ämnet!

Som antyddes, hade Platon långt tidigare benämnt Intelligensen Nous - fritt översatt: "Den Vetande". Försokratiske filosofen Anaxagoras sägs ha varit först att använda uttrycket, men religionshistorikern Thomas McEvilley har med förödande kraft visat hur väst har mottagit sina tankar från Östern, så västchauvinismer av det här slaget kan man ta lätt på. Nous kan t.ex. med fördel liknas vid den indiska filosofins Purusha, den kosmiska människan. Vattumannens tecken tycks också vara en symbol med viss återkoppling till denna Nous, detta "kosmiska förnuft".

Men eftersom alla är födda under Solen innebär inte det att alla individer är intelligenta. Det är när en energisk planet kopplar till Solen man får ett omen om förhöjd medvetenhet. Men för att verkligen kunna dra nytta av sin intelligens måste man också ha en fungerande Måne så att reflektionen av solljuset korrekt motsvarar "originalmaterialet". 

Det är med andra ord bra många kriterier som måste vara uppfyllda och få är födda på det viset. Det är därför vi har ett snitt-IQ definierat som 100 och vilket bara några få procent av mänskligheten höjer sig distinkt över.

Eftersom Solen i de tre Vatten-tecknen indikerar en livsmission i den sublunära världen, ett uppdrag som relaterar till fysiologiska processer, känslor eller det psykiska "mellanskiktet" mellan kropp och andesjäl, skulle jag vilja föreslå att Agneta Sjödins Sol + Jupiter i Kräftan ska beskrivas som "emotionell intelligens" snarare än en nödvändigtvis hög IQ. Det innebär att många av bloggens äldsta inlägg som taggades "intelligens" utifrån en djupare betraktelse kanske hellre skulle vara en begåvning på det emotionella planet.lördag 26 februari 2011

Sexsjuk kyrkoledare - välkänd astrosignatur

110810: Livstidsdom har nu fallit över polygamisten och våldtäktsmannen Warren Jeffs. Det här inlägget förtjänar därför en ompublicering.


Vatten i rörelse förvränger!

Bloggen tycks ha hamnat i en loop. I princip varje gång den tar ett stickprov på samhällets urartade element via braskande rubriker hittas samma astrologiska signaturer. Antingen beror detta på att signaturerna täcker in för mycket eller också låter sig astrologin bevisas för den som har tålamod nog att över tid utföra tillräckligt många tester!

Efter 7.000 sidors bloggande har jag bildatd mig en egen uppfattning. Kanske har någon läst tillräckligt många inlägg för att också ha sett graverande indikationer på att vissa psykologiska egenheter tycks dyka upp under vissa symboler. Som allsköns sexmissbruk under Vattenelementet. Här är ett fall ytterligare.Jag noterar dock att AB inte ens har sensibilitet nog att korrekt kalla sexmissbrukaren Warren Jeffs med sin rätta titel (jfr Wikipedias artikel). Han var ordförande för en mycket stor mormonkyrka men tidningen vräker på sitt sedvanliga sätt till med "sekt" så fort det är något religiöst.

I Sverige älskar vi att fylla våra huvuden av lögner och skeva vinklingar för att få vatten på just vår kvar. Mentaliteten i det här landet förbluffar. Den vulgära pöbelns urskillningslöshet dominerar både låg och hög. Vi jobbar aktivt med att fjärma oss från en mer nyanserad och insiktsfull världsbild.

*****

Glöm chefen från helvetet från igår (om telekomföretaget Phone Houses vidriga företagskultur). Bigamisten Jeffs Här är ännu en Skorpion (sexdriftens tecken) med den sataniska axeln aktiverad. Och man kan argumentera för att den här ledarens horoskop är i ännu sämre kondition pga. just det patologiska begärets sinnelag i Kräftan! 

Det är dock lustigt att stöta på två rubriker som båda anknyter till uselt ledarskap och där horoskopen ha så tydliga beröringspunkter...

Återigen en Mars i Vågen - en mental placering. Denna libidoplanet tenderar här att rationalisera sina förehavanden inför sig själv: Mars i Luft aspekterar ett Jordtecken för att hitta konkreta argument som motiverar den egna impulsen.

I det här fallet torde Jeffs kunna falla tillbaka på att mormonerna faktiskt har en doktrin (ett skäl, "a rationale") som påbjuder månggifte. Grundaren Joseph Smith fick det uppenbarat för sig att många själar väntar på att få återfödas till jorden i nya människokroppar. Varje god man bör således bidra med att genom sexuella handlingar framskapa så många fysiska kroppar som möjligt!

(Jämför med AB:s, tror jag, käpprätt okunniga desinformation - att bigami skulle vara en förutsättning för mannen själv ska få komma till himmelen efter sin död.)

I mina öron låter det som om gamle Joseph Smith hade en skruv lös och hårdvinklade Bibelns uppmaning till människan att ta världen i besittning och föröka sig. Hur han hittade fram till själavandringsläran har säkerligen religionshistoriska studier av mormonismen kartlagt, men den här udda grenen på det kristna trädet har inte intresserat mig värst.

Det finns mycket att säga om horoskopet, men inget nytt. Vi har t.ex. sett Skorpionen greppa Lejonet förr, för en melodramatisk eller dramadrottningsliknande brist på sensibilitet. Här är det Saturnus som både stör Solen invid och sedan stryper eller förvrider lyckoplaneten Jupiter i Lejonet. 

Av den anledningen rödfärgar jag här Jupiters "välsignelse", för att indikera ett påfallande problem med "expansionsplaneten" i barnkärlekens tecken Lejonet. Som framgår av AB "importerade" Jeffs minderåriga från Kanada till sitt etablissemang i USA. 

Se också unga mörderskan Amanda "Foxy" Knox för en annan variant på hur Saturnus i dödens Skorpion kan degradera det som händer i Lejonet. Dessa är förstås "värsta-scenarier" och alls inga störningar som dömer en människa till degradation. Men det fascinerande är hur ofta vissa typer av störningar är för handen då riktiga skandaler uppstår. Har någon läsare någonsin sett en bestialisk människa med ett "bra" horoskop? 

Jag har aldrig beräknat horoskopet för en värsting och häpet saknat de här klassiska indikationerna på en omdömeslöshet. Det är något, som antikens filosofer sade, med hur själen "sänker sig ner" mot Jorden och sätter på sig dessa planetära klädnader. En gör entré i rumtiden när klädesplaggen inte är väl matchade! 

Och det är själens karma som avgör när den måste återvända till ett nytt liv och en ny kropp. Av hypnoterapeuten Michael Newtons udda böcker tycks själen uppleva att den själv fattar sitt beslut om att det är tid att återfödas som människa. Men här, inuti Tidsströmmen, ser vi samma process via t.ex. det astrologiska schemat och då verkar det som om våra återfödelser är predestinerade. Starthimlen är en färdkarta och den kommer att förverkligas med årens gång, på gott och ont.

Socialistisk kollektivist och individualist?

SvD:s genomgång av ännu ett tänkbart ledarnamn för det som en gång var Sveriges största parti innehåller några intressanta detaljer som får mig att beräkna horoskopet för Tomas Eneroths födelsedygn (födelsetimma okänd).
Enbart för bloggens kunniga läsare listar jag några SvD-kommentarer och pekar ut hur besynnerligt väl de återkommer som karaktäristiska omen på himmelen. Här är med andra ord en politiker som agerar ut sin födelsehimmels övergripande idékomplex väldigt tydligt.

Hans närmast besatta fixering vid individualitet först, vilken föranledde SvD:s rubriksättare till den geniala formuleringen, "Doldis som inte alltid gått i takt (med partiet)". 

Doldisen är förstås själva födelsen i mörkläggningens och egodödens tecken Skorpionen! SvD noterar att, "hans CV är befriat från upplysningar av mer personlig karaktär". Vi ska strax nämna det "sociala utstötningssyndromet" som finns på himmelen och kort föreslå ett möjligt skäl till förtegenheten.

Under samma astrologiska "komplex" platsar helt klart hans arbete med pensionssystemet! (Se Vattumannens 11e hus = inkomst via tjänst och Skorpionens 8e hus = andras pengar!)

Men vi vet vad en livskraft (Solen) i Skorpionen sysslar med. I nio av tio fall vill den inte förverkliga sitt motiv för att därigenom kunna överskrida det. Istället kämpar Skorpionen för fortsatt liv och välgång inom de redan satta ramarna - som akutläkare, som trapphusstädare. Beträffande det senare indikerar Skorpionen hur sopberget växer när vitaliteten sjunker. 

Våra soptippar i västerlandet indikerar en akut döende livsstil... En frisk civilisation genererar inte så här mycket utsläpp och sopor! Fysiologiskt är Skorpionen tarmslutet och anus.

Men "doldisen" eller det solära livet i mörkret, är bara halva historien. För Eneroth är ingen skorpion som trycker under en sten. Han märks, trots doldisskapet. Det tycks bero på att Månen i Lejonet, den ljusstarka individualiteten, svarar på den här sammanbitna och motståndskraftiga Solen. Månen i Lejonet affirmerar känslomässigt och intellektuellt Sol-Skorpionens beska inför livets ständiga hot om erosion. Han gör sig alltså förmärkt som en nej-sägare.

Livets och Dödens tecken i så här nära förbund (Månen disponeras här av Solen) brukar ibland ge präktiga dramadrottningar, och tecknens rigida karaktär (Tamas guna) indikerar något av fundamentalister. 

Kvaliteten Tamas styrka kan ingen missa: t.o.m. en så ideologiskt simplistisk människa som Fredrik Reinfeldt övertygar det svaga svenska folket om sin trovärdighet enbart i kraft av denna inflexibla och absolutistiska (egentligen extremt antidemokratiska) identifikation med "den rådande ordningen". 

Tamas guna ger alltså fundamentalister, "den enda vägens människor", oavsett inom vilket område individerna satts av ödet att verka. De är klippor att luta sig mot för dem som inte äger någon utvecklad autonomi.

Tamasiska individer går knappast att omvända, och inte för inte skapade den kristna kyrkan en tradition i linje med sin tids astrologiskt färgade världsbild: de fyra evangelisterna Markus, Matteus, Lukas och Johannes motsvarade himlavalvets fyra fixerade tecken, Oxen, Lejonet, Skorpionen och Människan (Vattumannen). 

Dessa fyra är "hörnpelare". De anger normen och dikterar var skåpet ska stå. Relationer mellan starkt tamasiska och starkt nyfikna och förändringsbenägna sattviska individer är nästan hopplösa. En stark polarisering uppstår där Tamas vill konservera och Sattva upplösa och gå vidare. 

Det stundom spända förhållandet mellan Eneroth och Partiet SvD antyder, ligger emellertid på ett annat ställe: Saturnus aspekterar från Vattumannen en Sol i Skorpionen. "Det sociala utstötningssyndromet", där tydligen Eneroth är livrädd för att kollektivet (Vattumannen) ska strypa hans redan döende individualitet.

Någonstans anar man en avgrundsdjup dödsskräck i Eneroths födelsehoroskop och det är i själva verket en döende egoist som från Skorpionen söker förlänga sin livscykel en smula. "Resonanslådan" Månen, vårt inre sinne, verkar i Lejonet med maximal styrka att förstora just kampen MOT individens utslocknande. 

Det är ett under att Eneroth alls återfinns inom socialdemokratin. Eller kanske inte. För Sol-Skorpionen indikerar kampen MOT något. Som negativt polariserad Sol är den inte FÖR något speciellt, utom då i det här fallet individualitetens värde. 

*****

När det kommer till positivt bejakande noterar SvD att Eneroth, stick i stäv med sitt parti, är för hushållsnära tjänster, dvs. ekot av det gamla klassamhället med dess drängar och pigor. (Har SvD vinklat hela sin presentation av Eneroth?) 

Och det är klart, när så mycket psykisk energi går åt att slåss för individualitetens primat, måste ju en och annan blindfläck uppstå där "planeterna" grabbar människan tar henne på en omedveten tur.

Vilket är hemmets tecken? Kräftan. Här hittar vi blomstringens Jupiter, "upphöjd" och därmed ultrasensitiv för ett välmående hem. Jämför gärna med det svart-vita och troligen inte helt lyckliga berättelse om hans eget barndomshem med en Sol och Måne inbegripen i en liv- och dödkamp (dramadrottningen). Horoskopet visar hur hans idiosynkratiska form av socialdemokrati helt och hållet bygger på hans egna erfarenheter.

Genom sin härskare Månen kan emellertid Kräftan också representera den ansiktslösa massan i naturlig opposition med Husbonden eller arbetsgivaren Stenbocken. Men denna "upphöjda" Jupiter i sårbarhetens tecken kan låna sig till i princip vilken ideologi som helst och kan båda skapa extremt begärsdrivna konsumister av genomsnittligt borgerligt slag och människor som pläderar för massans välmående. Bristen på födelsetid gör det omöjligt att säga längsmed vilka kanaler planeten tenderar att uttrycka sig. Man kan bara konstatera att Jupiter i Kräftan inte är fel hos en människa som ömmar för folket.

*****

När Sahlin på extramötet meddelade att hon ämnade lämna partiledarposten, var det som om hela himmelen öppnades. Blå LUFT dominerade. Tanken var åter fri inom socialdemokratin. Horoskopet för det mötet var som min önskedröm att socialdemokratin äntligen skulle vakna ur sin fördummande materialism och bli ett formidabelt framtidsparti där den arbetande människan också levde på ett vasst intellektuellt plan - en komplett människa på båda planen, den socialrealistiska Jorden och i den andligt-intellektuella Luften.

Vad blir kvar av ideologin i fallet Eneroth? Slutet på 1966 ser här den essentiella Luftplaneten Saturnus på väg bort från sin kollektivistiskt omfattade ideologi. I Vattumannens 30e och sista grad uppstår den märkliga dubbelindikationen att Principens, Moralens (med mera) egen planet dels är döende, dels blir horoskopets atma karaka, dess själsliga signifikator.

Det här betyder att Eneroth egentligen inte alls brinner för de stora koncepten, inte alls vill se Vattumannens tidsålder då hela mänskligheten kommer att leva i konceptionen av att vara ETT FOLK men samtidigt individuellt medvetna celler inom ramen för denna konceptuella enhet. Eneroths Saturnus är gammal och trött på "laganda". 

Han är som en stockkonservativ som kämpar sin kamp för en egoistisk individualitet som per definition måste dö eftersom Skorpionens synd var att bryta sig ut ur Gudsstaten (Vattumannen) till att börja med. 

Eneroth har visserligen inte storkorset i Mörkret likt Mammon-dyrkarna Reinfeldt & Borg, men han är sannerligen inte en framtidsmänniska på plats här och nu för att leda svenskarna till ett tänkande utöver privategoismen.

Möjligen ser vi i det här horoskopet socialdemokratins logiska nästa steg: sveket mot det kollektivt solidariska samhället begick sossarna redan under 90-talet med dess närmande till marknadskapitalismen. Eneroths horoskop beskriver en människa helt utan egen form, i strid mot allt förutom det enskilda hemmets "rätt" att blomstra och må bra. Notera hur "hushållsnära tjänster" (Jupiter-i-Kräftan) aspekterar och välsignar Solen. 

Eneroths "socialistiska" vision kan alltså sammanfattas som en känslomässig attityd (Vatten) om att individens oundvikliga död (Skorpionen) kan undvikas och (i en fantastisk fantasi) t.o.m. stärkas genom att man låter pigor och drängar blomstra. Det här räcker inte. Det här är inte morgondagens socialdemokratiska ideologi.

Titta en gång till på horoskopet för SAP:s extrakongress. Där ligger uppslag till ett nytt ledande svenskt socialdemokratiskt parti! 

Det är möjligt att en vision som ännu ligger 100 år fram i tiden visade sig några timmar på den himmelen, men att socialdemokratin i dagsläget inte är partiet som i ett enda schackdrag kan röra sig så radikalt på spelplanen och anamma visionen av mänskligheten i den postkapitalistiska, globala Vattumannens världsordning. 

För dem fjättrade i Tidens åskådningsform finns ett stort antal mellanliggande steg att ta först. T.ex. måste det svenska samhället först få haverera illa under Reinfeldts vanvård av de väl fungerande koncept landet Sverige arbetade fram under årtionden. Blodig klasskamp på landets gator måste uppstå. De inglasade egoistkvarteren bombas. 

Den själviska medelklassen bringas till insikt att det inte går att kasta loss och börja bygga ett samhälle i samhället. Det är sinnessjukdom, det är cancer i samhällskroppen! Och det är just på denna väg Regeringen, ledd av en F. Reinfeldt, född i cancerns tecken Kräftan, har lurat in svenskarna mot! "Täbyandan" universaliserad är lika med Sveriges sammanbrott.

fredag 25 februari 2011

Den ovillige telekomchefen i repris

Minns någon envis bloggbesökare studiet av den f.d. Tele2-chefen N.P. och hans vägran att göra avkall de vinster hans piratnerladdande kunder gav honom genom tillhandahållandet av loggfiler som visade vilka av Tele2-kunderna som var kriminella?

Här har vi nu chefen från helvetet, Phone House-vd:n med så dålig koll på sin inre företagskultur att han inte märkt vad som pågick. Efter häftiga attacker kovänder han plötsligt på ett sätt som låter som om något PR-företag gått in med krishantering. Han gör nu en perfekt politiskt korrekt pudel och säger precis det man ska säga - se SvD.

(För fullständighets skulle ska sägas att företaget omorganiserar efter att skandalen var ett faktum.)

Och chefens horoskop visar ännu ett fall av ... DEN SATANISKA FULLMÅNEN.
Tänk att det är telekom-branschen igen! Jag tror det är där alla ointressanta men materialistiska nollor samlas. Teknokrater utan mänsklig värdighet. De vill ha pengar för att köpa statusobjekt och leva i en flashig dockskåpstillvaro med alla de rätta tillbehören. (Jo, män leker också med dockskåp!) Så beter sig människor som inte uppnått någon kultur alls.

Jag tror alla som följer den här bloggen till och från sett att astrologin faktiskt är något på spåren. För om någon minns en annan ryggradslös individ, mannen som lämnade stora telekomföretaget för oljeindustrin och mitt under brinnande oljekatastrof i Golfbukten passade på att berika sig själv genom inköp av BP-aktier medan de stod lågt, då minns den läsaren kanske också att Carl-Henric Svanberg hade precis samma attack från omoralens Mars mot monetära Oxen som vd:n för Phone House. 

Att mottagaren till attacken från Mars skiljer sig förändrar inte den grundläggande läsningen av zodiaktecknens innebörder. Oxen är under stress ett extremt pengafixerat tecken.

Phone House-chefen omedveten om vilken terror som utövades mot de anställda, pyttsan! Här har vi några olika horoskop som alla illustrerar vad man är villig att låna sig till när girigheten får styra hela ens tankeliv och livsföring. 

Märk att Phone House-chefens Jupiter hemma i härskarläge tydligen inte presterar bar alls när "lätt framgång" går till överdrift genom den vulgariserande överdriftens demon - här står Drakhuvudet Rahu med Jupiter så det blir en överdos av vilja till snabb och lätt framgång. Kombinera det budskapet med den sjuka materialistiska böjelse som en fullmåne längsmed den sataniska (inomvärldsliga) axeln ger.

På annat ställe säger han sig vara intresserad av natur, och det kan man ge Jord/Vatten-typerna. De är helt sublunära i sin mentalitet och naturligtvis älskar de sina närmiljöer. Även Adolf Hitler samlade konst som avbildade idyllisk tysk natur.

*****


Teknikaliteter. 

Pga. Månens konjunktion med Saturnus, materieprincipens planet, har vi både etiketten "materialism" och "egenmäktighet" här. Och i det här läget, med Saturnus som begränsar båda Ljusen, kan vi inte annat än tala om nedsatt IQ. Det kan vara därför chefen inte uppfattade företagskulturen, han är så korkad att han inte mer än klarar att knyta sina skosnören! 

Men mer troligt är att Saturnus opposit Solen ger honom samma blindfläck som Humanisternas ordförande Sturmark som också har en Sol hämmad av Saturnus. Dessa män tror de är ödmjuka men är i själva verket envåldshärskare till sin mentalitet. Omvärlden ser deras obändighet men inte de själva.

För detta måste tydligt sägas för alla astrologistuderande: SOLEN SAKNAR SJÄLVMEDVETENHET. När därför psyket/Månen inte fungerar uppstår solära typer som är tvångsmässigt utagerande. De duger egentligen bara till att bli äventyrare där ett minum av reflektion och konsekvensbedömning (Månen) krävs.

Jag har emellertid kollat Nobelpristagare oppositionen Sol-Saturnus. Den finns i dessa celebra sällskap och tycks därför inte överlag reducera intelligensen. Det är när ytterligare viktiga psykologiska indikatorer som Måne eller Merkurius blandar sig i leken, det höjs varningsflaggor.

Men inte ens då vet man säkert för de horoskop där födelsetimma saknas. Skulle Phone House vd t.ex. ha Jupiter/Rahu i tredje mentalitetshuset skulle han allra minst ha varit omedveten om kulturen. Han skulle ha varit fullständigt medveten och kanske till och med satt den i system pga sin profithunger (sataniska fullmånen).

Till teknikaliteterna hör också att vi här utgår från en födelse före Månen slinker över i nästa tecken (Tvillingarna). Det händer strax efter klockan två på eftermiddag. Men även en Måne i Tvillingarna är emellertid kritisk eftersom psyket nu istället drabbas av oppositionen från den överhungriga Skytten! Vissa dagar är bara körda. Är det då det kosmiska avskummet dumpas ner på planeten Jorden?


Du måste hata världen för att vara kristen

Debattsajten Newsmill har outsourcat granskningen av läsarkommentarer och blogglänkar. Sedan den dagen har inte en enda länk från den här bloggen accepterats! Följande funderingar över kristendomens centrala frågor är bara det senaste fallet.

Det inhyrda företaget måste ha Sveriges mest ointelligenta personal, individer helt utan förmåga att skilja spam från elliptiska kommentarer till sakfrågan! Eller också finns en svart lista på typer av bloggar som inte får förekomma, t.ex. astrologiska vinklar på ett ämne. Okunskapens och mörkläggningens Sverige är tydligen ett faktum.

Fiskarnas tecken - från katakomben i Domitilla

Utifrån denna denna utmärkta redogörelse från sjukpensionerade läraren och katolske teologen Johannes Forsblom varför konservative högerkristne författaren Poirier Martinsson inte uppfattat kärnan i det kristna budskapet, att en kristen värdegrund inte är förenlig med marknadskapitalism, gjorde jag ett fascinerande astrologiskt fynd. 

De båda herrarna känner kanhända inte till att de är födda samma dag med två års mellanrum. Och skillnaden i "kvalitet" mellan dessa två tidpunkter visar att läraren Forsblom vet vad han talar om, medan Poirier Martinsson är ännu ett inbilskt offer för Satans bländverk!

Kristna, oavsett typ, förkastar astrologin eftersom de både är barn av sin tradition och vår sekulära, scientistiska värld. Kristna har det faktiskt svårt i dagens samhälle - det krävs åtskillig bildning för att förstå de falska anspråk som den sekulära, scientistiskt färgade världsbilden gjort och många har köpt in sig på en ren myt och sökt skohorna in den inom ramen för sin likaledes mytologiskt färgade kristendom.

(Se stående puffen för förnämlige vetenskapsmannen Berlinskis "The Devil's Delusion" i bloggens högerspalt, där han klär av scientismen, den vetenskapliga metod som förgudligats och upphöjts till pseudoreligion av vissa.)

Troende kristna är ofta heller inte värst intresserade av religionshistoria eftersom objektiv kunskap upplevs hota tron. Heter man Poirier Martinsson och tror på marknadskapitalismen och samtidigt försöker kalla sig kristen är forskning i ämnet inte bara livsfarlig, det gäller också att läsa Nya testamentet just som Fan läser Bibeln. 

Det gäller att titta åt ett annat håll var gång fattigdom som förutsättningen för helgelse kommer på tal, man måste bortförklara Jesus vrede inför handelsmännen på templets förgård, och de tydliga spår av kommunistisk egendomsgemenskap ("insamlingar") som vagt kan skönjas genom dessa texter där det är ytterst svårt att veta vad som är autentiska minnen av läraren Jesus och vad som är litterära konstruktioner skapade för att förmedla någon lärosats.

Forskare är emellertid överens om att Jesus vredesutbrott över "kapitalisterna" framför templet är en så generande historia att den garanterat är autentisk. Den kunde inte strykas eller censureras eftersom den var så välkänd.

Pga. kristnas vanföreställning att tro och vetenskap står i konflikt är det mycket få som vet hur långt forskningen i Dödahavsrullarna, 1900-talets mäktigaste arkeologiska fynd, fortskridigt. Kopplingarna mellan de första kristna och den strömning i Palestina som ömsom kallats esséer, ömsom ebioniter ("De fattiga") och ömsom "Ljusets barn" är nu fastslagen. Kristendomen fanns redan innan Jesus föddes, och det är fullt möjligt att det är hans horoskop som finns i fragmentarisk form bland rullarna. 

Insikten om att också judarna levde i full medvetenhet om den hellenistiskt färgade världsbilden där Babylons astrologi intog en prominent plats förklarar varför tre horoskopfragment hittades bland rullarna. Rörelsen sökte efter en nationell ledare ("messias") med just de redskap som ansågs rationella i en tid då man verkligen trodde på kosmos som en lagbunden ordning som signalerade via teckenspråk till de människor som kunde avkoda Guds handskrift på de sju himlarna.

Det judiska kriget 66-70 slog den första kristendomen i spillror och det som tog form utanför landet var missionären Paulus avsevärt modifierade form av lära. Inslagen av Dödahavsklostrets teologi märks naturligtvis i hans texter också, men han driver ett helt annat program, anpassat till den hellenistiska omvärlden där inte frågan om en nationalistisk messias hade något intresse. 

Paulus spinner istället vidare på de stora religiösa och filosofiska traditionerna som var knutna till tanken om en Ordnande Princip i tillvaron, Logos eller Ordet, och den historiska Jesus kunde inte ha intresserat honom mindre. Det var ett fräckt förräderi och han fick alla ledarna i Jerusalem mot sig, inte minst Jesus yngre bror Jakob som nu tagit över den messianska rörelsen. 

Religionsvetenskapen har grävt fram en spännande historia och kristna har i det längsta spjärnat mot de nya insikterna. Ty de första kristna var betydligt mer extrema än en samhällsanpassad högerkristendom föredrar. Inte för inte kallade de sig för ebioniter, "De fattiga". Många levde i kommunistisk egendomsgemenskap, precis som pytagoréerna i Syditalien varpå Platon formulerat sin tanke om den perfekta staten. 

Och även de judekristna som inte höll lika hårt på den perfekta renhet som krävde en likgiltighet inför denna världen och inte minst "denna världens furste", Djävulen själv, styrdes av strikta moraliska principer som minimerade risken för "kontamination" till följd av världslighetens avkomma, Satans barn. 

Sjukpensionerade läraren och teologen Forsblom förbluffade mig genom att gräva fram tankar från salig Johannes Paulus II som tydligt visar att åtminstone Katolska kyrkan än i dag behållit (eller har återvunnit) en klar blick för skiljelinjen mellan anden och vad den kräver för slags agerande i denna världen, och förfallna materialister eller än värre, ulvar i fårakläder, skenkristna som i själva verket dyrkar världen mer än dess upphov eller Skapare.

Låt oss föreställa oss att vi är högt rankade asketer i Dödahavsklostret för 2.000 år sedan och att vi använder astrologin för att skilja fåren från getterna. Tydligen underkastades alla medlemsaspiranter en granskning, för att säkerställa deras grad av naturlig andlighet och därmed ingångsposition i rörelsens hierarki. 

Använd välkänd kristen symbolik när du jämför de två horoskopen, t.ex. Jesus uppmaning till sina anhängare att bli "människofiskare". Detta är förstås en tydlig allusion till Fiskarnas tidsålder (en platonsk månad i storåret) och Fiskarnas stjärnbild med dess koppling till att leva självförsakande.

Det vill säga, Fiskarna indikerar ett stadium före syndafallet ner i egots perspektivförvridning och - även om det leder till "världslig förlust" - någon som i val av ideologi eller handlingsprogam vittnar, i ord och gärning, om att man verkar från en högre nivå av insikt. Kristendomen är egodödens religion framför andra, och just det gör den så oattraktiv för de sämsta människorna, de som i praktiken samlar sina skatter på jorden och inte i himmelen (i andesjälen).

Av dessa två horoskop är det ingen tvekan om vilket som förstått vad kristendomen är. Ser du vilket? Gammal är äldst så jag placerar Poirier Martinssons överst, väl medveten om att "de första skall bli de sista och de sista de första":
Notera att inget av horoskopen sammanblandar Vatten och Luft. Men Poirier Martinsson rationaliserar (Luft/Jord-blandning). Det gör inte Forsblom.

Jag finner det höggradigt intressant att dessa herrar som båda tillhör Katolska kyrkan, föddes i Vattumannens tecken, symbol för "Kristi återkomst". Att den sista måltiden ska ätas i det "hus", enligt "Jesus instruktioner", där man kan se en man bära ett vattenkrus, är naturligtvis så potent astrologisk symbolik att kristna inte på många hundra år förstått vad Nya testamentet talar om.

Texten talar om nästa platonska månad, efter den Fiskarnas tidsålder som tog sin början med Jesus framträdande på jorden. Det verkar dra ihop sig till Vattumannens tidsålder på jorden nu och kyrkofadern Augustinus "osynliga kyrka" kommer att bli synlig.

Hur lär man sig se det osynliga? Genom att stiga upp till anden. I astrologin symboliserad av Luftelementet. Här skönjer man så Vattumannen, den kollektiva kroppen, det stora konceptet. Den platonska filosofins NOUS.

Nej, Poirier Martinsson har verkligen inte förstått ett dyft av kristendomens väsen. Konkurrens finns inte i Nous eller Kristuskroppen! Gud är inte ett djur, inte av denna världen. Tanken var att vi skulle förverkliga Luftdimensionen här på jorden och utsläcka den biologiska distorsion de fallna själarna tror är verkligheten.

"Himmelriket finns inom och utom er", sade mästaren enligt Thomasevangeliet. Även detta är ren platonism eller evig filosofi. Marknadsekonomi är en annan, mer sinister skapelse av makter som inte vill se människosläktet befriat. Härvidlag finner jag Forsbloms horoskop helt perfekt vad än den olyckssaliga Solen/Mars/Saturnus kan ha inneburit för honom personligen och som reducerat honom till en sjukpensionär.

För vad horoskopet samtidigt visar är en helt rent sanningsvittne, utan att Vatten och Luft rör ihop sig till en skenhelig desinformatör eller en hysteriskt efterrationaliserande dubbelnatur.

Går det att se en mer perfekt kombination än Venus upphöjd i osjälviska Fiskarna och filosofins Jupiter hemma i härskarläge i den osjälviska och därmed per definition andliga människans tecken? Det är så bra! Och Vattumannen sätter bara tanke och ord på sagda AXIOM via en kommunikatör som fastmer är isolerad i Jord för att påminna om att kristen lära har en praktisk aspekt.

*****

Se även etiketten esséer på min andra blogg eller esséer / ebioniter / judekristna på den här.

Illegitimt horoskop: Kaddafis statskuppI all enkelhet en solär karta för den 1 september 1969 då Kaddafi genom en statskupp skapade en icke-legitim ny stat. Kan det förvåna någon att vi har ett sjurungandes "egenmäktighetssyndrom" på himmelen, parallellt med "den sociala utmobbningsmekanismen" via en hatiskt Skorpions krigiska (Mars) angrepp som den rådande ideologin (Vattumannen)? 

Jämför gärna med Usama bin Ladins horoskop. Här synes vi ha att göra med en speciell sorts av rättshaverister som inte kan lida tingens ordning med mindre de själva får spela en huvudroll... 

Naturligtvis blir de här kartorna väldigt grovkorniga, de gäller ett helt dygn. Det är bara i backspegeln vi kan se att vederbörande verkligen uttryckt den lägsta och sämsta sidan av de planetära komplexen. Sett inifrån individernas egna sinnen (Månen) tycker de säkert att de står för det rätta.

Och det är just sinnelaget (Månen) den 1a september 1969 som är kritiskt, särskilt eftersom Solen just då fixerar individuellt ledarskap i Lejonet och detta år Lejonet är infekterat av Rahu/Ketu-axeln. Med hjälp av detta klassiska diktatorshoroskop kan vi preliminärt rekonstruera hur planeterna tycks bete sig. 

Det är det tidigare kungariket Libyen Gaddafi gav sig på och det är därför vi har Solen i Lejonet tillsammans med den "straffade avhuggna draksvansen". Här är alltså bilden av den avpolletterade kungen, ett skadat Lejon. Yrkesmilitären Gaddafi passar som hand i handske med Mars i Skorpionen, särskilt som Mars också är disponenten över den egenmäktiga subjektivism i Väduren som så dominerar denna dag.

Bloggen tycks hitta fler och fler indikationer på att Saturnus verkligen beter sig rejält illa under sitt "fall" i egocentriska utblickens Vädur. Men möjligen måste man använda astrologin på "högsta nivå", som politiskt instrument för att förstå vad de antika stjärnskådarna såg och förstod. 

Människan är per definition en fallen själ, en egoist så att Saturnus faller i Väduren behöver inte leda till några mer uppseendeväckande karaktärsbrister - de osynliggörs av den lika mediokra omgivningen. 

Det är bara under vissa omständigheter man upptäcker hur lite gott den fallna Saturnus har att göra världen, en sådan omständighet kan vara när en ung och frisk politiker som Gustav Fridolin - med Saturnus "upphöjd" i rättrådiga Vågen - sarkastiskt konstaterar att den borgerliga regeringen verkar ha svårt att välja mellan demokrati och diktatur! 

Det är andra gången på bara några dagar jag hajar till inför ett klockrent uttalande från denna miljöpartist som jag inte ens kände till tidigare, eftersom politik är en ovärdig sysselsättning. Politik ska komma som en naturlig effekt av en filosofisk skolning för att vara mödan värd. 

Detta har inte ens en promille av det svenska folket fattat, som bloggar som besatta med politik som ren pseudoreligion. Har man bara de klassiska filosofiska (kosmiska) principerna klara för sig är det den enklaste match i världen att genomskåda vissa partiprogram som ren förbrytarideologi - samhällsdestruktiv kanske redan på kort sikt och definitivt på lång. 

All god politik handlar om att inte sätta egot orimligt högt på dagordningen och i så måtto är svenskarna riktigt illa ute med sitt enfaldiga propsande på sin personliga integritet och alla andra tecken på ett havererat folk helt utan ett utvecklat perspektiv på vad livet handlar om. 

Jag kommer att tänka på pseudovärlden i filmen MATRIX med människor som går till jobbet och gör vad de ska för att sedan kunna sitta vid datorn framåt kvällen och shoppa för sina förvärvade penningar. Detta är inte verkligt liv. Det är MAYA - den stora slöjan eller det psykiska mellanskiktet (Månen) som ligger mellan individen och hans/hennes upplysning.

Fridolins uttalande om den svenska tafattheten inför en oerhörd händelseutveckling i världen kastar således ett klart ljus över Saturnus formkurvor. Här, via hans upphöjda Saturnus i Luft, hör man plötsligt att vi har att göra med en planet som i grunden rör Idéernas eller Formernas värld (Platon). Den är här inte infantilt bunden till det personliga livsödet och dess möjligen men inte alls säkert allmängiltiga perspektiv som den fallna versionen i Väduren indikerar. 

Det här statskuppshoroskpet beskriver precis vilken ynklig och subjektivistisk bas hela Libyen vilat på sedan 1969. 

Världen driva av en objektiv morallag, så är det bara. Vi kan skrota den nihilistiska värdesubjektivismen. Den sideriska zodiaken visar att Världssjälen spelar upp ett spel för oss och att symboler verkligen är tecken för den okände gudens vilja. Det finns en spelplan mänskligheten bör följa för att alla ska må bra, och moderaternas ideologi är ett rent verk av Satan! 

Så länge man inte förstått hur individualitet och kollektivitet hänger samman, ska man inte ägna sig åt politik. Därför låter den här bloggen en smula naiv, för jag tog mig tid att förstå den eviga filosofin hjälpligt innan jag ens tittade på vilka landets politiker är. Granskningen förskräckte. 

Det är fel kosmiska indikationer som driver det här landet för närvarande. Som tur är existerar bara nuet och ny kunskap förändrar individens potential - inom vissa gränser. Några är inte födda till detta liv för att tänka om och tänka stort, andra är det. 

Det är därför en politik måste börja med Helheten och därifrån arbeta sig ner mot det individuella. Fredrik Reinfeldt är helt fel ledare, han får krupp bara han nuddar vid tanken på ett samhällssystem. Han är som ett barn som bara vill bryta ner strukturer. Vad hade svenska folket för dålig dag då de trodde att han var en ledare som skulle tillgodose Helhetens behov? Vissa lärdomar är dyrköpta.Medierna:

Senast: Kaddafi gör en Reinfeldt, mutar folket med lite mer pengar! (Stoff ör ett nytt inlägg. Vilka ledare försöker KÖPA folkets kärlek? Vad tyder det på?)Se även Moderaternas underlåtenhetssynder för en längre astrologisk kommentar till Bildts och Reinfeldts flathet inför det som händer i världen.