Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 29 november 2010

Immun mot Helandet i Centrum?Om socialistiska feministen Barbara Ehrenreich skriver DN att hon i boken "How Positive Thinking Fooled America and the World" adresserar "USA:s tvångsmässiga optimism." Ehrenreich är vidare av åsikten, att "genom historien har förändring ofta haft sin utgångspunkt i människors ilska", vilket naturligtvis är ren idioti och typisk socialistmytologi.

Den goda förändringen kräver ett sinnelag i balans, inte patologisk affekt. Jag undrar hur många "röda" som ens känner till den konfucianska "Doktrinen om Medelvägen" - en subtil psykologisk manual som producerades av en kultur den västerländska 2.000 år senare ännu inte är i närheten av.

En mer detaljerad recension i SvD av den nu översatta boken föranleder ompublicering med ett tillägg. [Men upplagan tycks trögsåld så några månader senare puffas det för boken igen, nu åter i DN - och bloggen följer svit med genom att åter påminna om själens enda dimension, "Djupet" som Herakleitos sade.]Bloggens vana läsare behöver inga kommentarer till det här horoskopet, som helt domineras av ett psyke inflammerat av vredesmodets Mars och en ovanligt klen förmåga till kärlek (Venus i fallet läge i hyperkritiska Jungfrun).

Mars gränslande Vatten och Eld är en extremt emotionellt instabil position. Mars kommer dock att ligga i Fiskarnas 30e och sista grad hela dygnet över staden Butte, Montana, så den direkta undermineringen av psyket/Månen är som mest akut under dygnets tidigare del.

Sinnelaget (Månen) är nominellt den harmoniska Vågens, men disponenten Venus är således fallen, jämvikten med största sannolikhet svårt angripen av krigaren Mars!

Och den välsignelse lyckans Jupiter ser ut att att från materiella Oxen sända till Venus undsättning kan verkligen ifrågasättas: negativa och restriktiva Saturnus har redan lamslagit positivitetens Jupiter!

Jupiter är också helandets planet, Saturnus den strikta materiella nödvändighetens. Realismens planet har alltså tagit kontroll över "miraklens".

Lägg ovanpå det här psykologiska grundverket den drivande Solen, hemma i härskarläge i Lejonet. Ibland är den stor, faderlig och generös (dock alltid en smula dominant). Men givet den skissade emotionella basen vet jag knappt vad att säga!

Är det ett hätskt Lejon som söker agera myndig centralgestalt, en perfekt missnöjesmänniska, en sådan som inget positivt tänkande i världen kan kurera?

Vissa människor är bara så fördomsfulla att de aldrig är redo att prova helt nytt tänkande. Den intellektualitet och den kunskapsmängd de utvecklar under ett liv är likväl en partisanprodukt från början till slut. Sällan är väl detta tydligare än inom det tunna verklighetsskikt den politiserande människan lever.

Tamas guna, den låsta attitydens kvalitet, tycks dra ner människan i en habituering hon inte - i detta livet - själv förmår lösa upp. Jag tror dessa är öronmärkta livsöden där karma har för avsikt att inympa vissa bestämda händelser. Tamas rigiditet är så att säga ett mått som blivit fullt, och det som koagulerat måste nu brytas upp med kraft.

*****

Ehrenreich är själv kunnig i cellbiologi och hennes ilska rörde främst den peptalk-mentalitet i USA hon håller för oduglig och vilseledande. Här kan man naturligtvis peka på att Saturnus, materialismens princip, står primitivt i jordbundna Oxen och att filosofins Jupiter i samma tecken bara kan expandera längsmed kroppsligt tänkande enligt materialismens modell.

Det här är således en människa helt förlorad för högre sanningar om existensen - Saturnus, materiens princip, har sista ordet. Hon kunde lika gärna ha besparat sig tankarna på trons helande kraft. Horoskopet indikerar något som närmar sig total oemottaglighet för suggestion.

Men samtidigt har bloggen redovisat den nyplatonske filosofen Proclus horoskop från år 412. Det uppvisade också en kombination av Saturnus och Jupiter i Oxen. Hur förklara detta?

Antingen med argumentet från det inlägget: tiderna nu är ogynnsammare än någonsin, och samma planetära kombinationer uppvisar en mer förmörkad grundsyn än i senantiken, då människor ännu var förtrogna med tankar om själen och trons helande kraft!

Jag skulle dock hellre peka på hur illa kvinnans horoskop fungerar rent elementärt. Proclus hade inga störningar alls, hans himmel dominerades av Luft och Jord, vilket gav en rationalist i ordets antika och korrekta bemärkelse. Det vill säga, en människa som bejakade det kosmiskta förnuftet (Nous) eller Gud. Dagens rationalister är istället ett sorgligt och begränsat släkte som stulit ordet rationalitet från den äldre och visare mänskligheten och reducerat dess innebörd.

Proclus hade Solen i Vattumannen, motsatsen till Ehrenreichs Sol-Lejon. Här vill jag påstå att återigen ett av feminismens problem spökar: många av den här övertygelsen har den besvärliga blockering som kommer ur en stark eldkomponent (t.ex. Solen i Lejonet) och en lika stark negativism från Jordelementet.

I amerikanskans fall blir det inte mer negativt än att ha Saturnus i Jord och inte mer positivt än att ha Solen i Lejonet. Men som helhet kortsluter de här två tendenserna varandra.

Ehrenreich tycks just en sådan som inte får ut några resultat av positivt tänkande för hennes horoskop (och själ) istället var predestinerat att söka problem att adressera.

Det är ett plågat horoskop, och jag kan förstå att hon skyller sin cancer på medicinindustrin. Till skillnad från hos filosofen Proclus stör Jordelementet ut alla finare fakulteter på den här himmelen. Kopplingen mellan Oxen och Jungfrun är en sällsynt "död" zon.

Bananas-filmaren - ett så bra horoskop!
Astrologin är ett finkalibrerat instrument. Den känner till att jorden är en skyddad verkstad där en art som kallas mänskligheten försöker växa till sig och bli ädla varelser. Därför går det tio halvdana horoskop på ett bra. 

Av alla det kanske dussinet politiker bloggen hittills tittat på har hittills bara Lars Ohlys haft mycket som talar för sig. Hur paradoxalt att detta är! Det är samme man vars parti de flesta svenskar ogillar. Det säger något om landets kollektiva hälsa. En B-nation av självtjänande människor långt ner på själens evolutionsnivå.

Men så kommer här Fredrik Gertten som ännu ett ljus i mörkret - en man som tar strid mot stora fruktbolaget Dole (DN, SvD) för utnyttjade arbetares rättigheter (precis som Ohly på Newsmill). Och genast ger stjärnorna toppbetyg igen! 

Det är något att tänka på, alla som röster åt höger, för marknadskapitalism och rätten att leva väl på andra människors bekostnad. Det är något i grunden sjukt i det västerländska civilisationssystemet något så sjukt att de flesta inte längre kan kliva ut ur det och titta på verkligheten.

Här är horoskopet för en som ser verkligheten:Notera 1956, den fruktade Eldhästens Eldapans år enligt kineserna! Nu har Doyles banankompani fått känna på den lurifaxen! Viktig är den enda placeringen i lidelsefulla Rajas guna - den ytterligt välplacerade Jupiter, välviljans planet som här "upphöjs" i Kräftan, symbolen för omsorg med de sina. Ibland beskrivs Kräftan bättre som naturens försvarsinstinkt, men här är det uppenbarligen solidaritet med de små människorna som åsyftas.

(Stenbocken mittemot är den stränga arbetsgivaren, en som söker universell dominans över samtliga små enklaver av typen Kräftan.)

Vad som gör att Gerttens Kräfta vidgar sina sympatier bortom den nästan maffialiknande klanfavoriseringen som är tecknets naturliga solidaritetssfär, är den ovanligt och ytterst välgörande ömsesidiga receptionen mellan det begränsade hemmets Kräfta och utlandets Skytt! Tecknen utväxlar diplomatiskt sina planetära härskare, Månen och Jupiter, med varandra! Det ger Eld och Vatten, dvs. sensationalism eller aktivism - här det senare.

Den upphöjda Jupiter visar sig dessutom disponera över båda Ljusen - i det här horoskopet är inte bara Månen i Skytten jupiterisk utan även Solen i Fiskarna! Nu börjar någon kanske förstå vad genuin godhet är det som sägs vara Sattva gunas innersta väsen, fast bloggen hittat många sattviska individer med svåra störningar som smutsat godheten och satt ifråga epitetet "god". 

Men här håller sig t.ex. den stora illgärningsmannen förhållandevis lugn, och förutan födelsetid kan man inte säga att den gör något alls. Mars i Skytten blir också en rättfärdighetens krigare eftersom Jupiter står så stark och sprider sitt tonläge så tydligt genom hela horoskopbilden.

Titta nu på den usla människan och migrationsministern Tobias Billströms horoskop (nytt fönster) och jämför med Gerttens. Du förstår direkt. Båda har ett fokus på utlandet (Skytten), men där Gertten vill främlingen väl från sympatiska Kräftan, där drar Billströms horoskop i den allra snålaste nödbromsen från motsatta överhetstecknet Stenbocken. 

Obs. Stenbocken i ett horoskop innebär inte automatiskt att man blir en von Oben-typ, det kan också vara ett ämne man bekämpar [1], eller bara står i ett neutralt förhållande till.

På objektiv grund - utifrån sina egna spelregler - visar astrologin att den lilla människan inte har någon vän i högern eller Billström själv, inte om man kommer från utlandet i alla fall. 

Bara ett väldigt uselt och själviskt folk röstar fram sådana här politiker. Och Reinfeldts dubbelspelande horoskop har vi tittat tillräckligt mycket på, mannen som spelar flexibel vän med breda folklager men mörkar partiets verkliga Intressenter.

Hur får man människor som Gertten att intressera sig för politik?? Det går inte sade Platon - de äldre själarna på jorden, som varit med några varv, de skyr makten som pesten. Folk får verkligen de ledare de förtjänat sig. Sådan är den hemliga mekanismen bakom demokratin. Systemet skapar en nedåtgående spiral av allt mer frihetsbegärande tölpar och till sist rasar civilisationen samman och övergår i diktatur. 

Det kan vara svårt här idag att se konsekvenserna av de vi är och det vi favoriserar, men det går att räkna på nuet och se om det kommer att funka femtio eller tvåhundra år in i framtiden. Det gör det inte. Män som Bill Gates gör ett jobb i toppen för att sprida välviljans budskap till andra abnormt rika företagsledare, men vad händer lägre ner i varats väldiga spektrum? Vad händer i Sverige t.ex.?

*****

PS. Den "sataniska axeln" är här identisk med Påvens och hans kamp mot synden. Men Gertten har också den demoniska girigheten (månnoderna) involverad i sitt uppdrag. Ett remarkabelt horoskop!

_____

1. Ta t.ex. bloggens preliminära intryck att aggressiva kvinnliga feminister ovanligt ofta tycks födda med Månen och krigaren Mars i samma tecken eller i aspekt. Eftersom Månen "tillhör" Kräftan har vi redan här ett anti-stenbocksbudskap eller ett anti-saturniskt budskap, fastän de två patriarkala symbolerna inte ens figurerar i kombinationen! Astrologin är extremt komplex.

Svenskar, ett folk av schackrare


Tradera och Blocket -
vinstmaskiner för den lilla människan

Den nobla människan ägnar sig åt dygd,
Den ringa människan ägnar sig åt profit.
Konfucius, 500-talet fvt

I studierna av den kristna aposteln Paulus förräderi mot den ursprungliga kyrkan i Palestina möter jag det hebreiska ordet för "lögn", shaqar (transkriptioner är en djungel av stilarter, jag har sett sheker också).

Genast ringer en klocka. Varifrån kommer ordet schackrare som jag vagt registrerat i samband som någon slags försäljare?

Jag hittar den här intressanta artikeln om svensk folkmentalitet. 

Svenska folket är faktiskt själva vardagspraktiserande i upphandlingsbranschen. Det som förr var rara tillfällen för köpslagan – sterbhusauktioner, prutande vid bilköp och förhandling om semestertider – har blivit ett i stort sett vardagligt schackrande.
Vi är nämligen ett folk av schackrare.

Det kan knappast råda tvivel om att detta är hebreiskans shaqar och kanske en följd av judarnas månghundraåriga närvaro i Europa, tvingade till pengahantering. "Goda" kristna höll sig för fina för att göra vinst på kapital, och judarna var ju ändå ett smutsigt folk som tagit död på Jesus Kristus, Guds son. 

Kärt barn har många namn så i samma bransch har vi också en som kränger varor, en "nasare". Här är den judiska kopplingen påfallande men historien är paradoxal för nasaréer eller rättare naziriter, var den första judekristna grupp som vägrade rikedomar! 

Med européernas smutsiga sinne förvandlas även ordet NZR (nezer) till "smutsig månglare"! I hebreiskan betyder det "helgad" eller "extra renlighet" och syftade på den grupp som vägrade den grekisk-romerska livsstilens dekadens. Deras vägran av rikedomar var grundad i en kommunistisk livsstil där alla hjälpte alla och egocentrism var det största onda som kunde drabba människan.

Lite enkel språkforskning ställer alltså svenskarna i ett helt annat ljus, de är ett smutsigt folk som står så lågt på den mänskliga trappan att de just inte är mer än vinstlystna materialister - precis det västerlänningen under sin historia kommit att beskylla en folkminoritet för att vara! Och häpnadsväckande nog berömmer sig till sist den enfaldige över sin egen ringhet!

Den schackrande svensken står naturligtvis skriven med eldskrift i nationalhoroskopet, så fött Sverige än var under socialdemokratisk regering 1974. Horoskopet går djupare än så, det lyfter fram djupa psykologiska tendenser i nationen.

Schackraren är Månen som suger åt sig när prylen är som billigast (Månens disponent Mars står väldigt ofruktsamt) och sedan via Solen/Jupiter söker haussa upp och sälja samma sak till högre pris.

På ett annat plan beskriver detta varför svensken är en så grötmyndig besserwisser! Med den allra magraste information bröstar han sig och låter som en landsfader eller politiker i regeringsställning. 

Men var tog det hebreiska ordets betydelse vägen? Shaqar eller "shaqarare" skulle ju betyda "lögnare". Ja, hur går talet? Den ohederliga hästhandlaren blev vår tids falske bilhandlare. Den kapitalisthyllande texten här ovan kunde lika gärna ha sagt, "Vi är nämligen ett folk av lögnare" - och då skulle många pusselbitar falla på plats. 

Minns inläggen om svensken som Skandinaviens värsta snattare och inte minst vår fördomsfullhet mot andra folk. Fördomar bygger alltid på lögner och svensken har uppenbarligen svårt att vara ärliga. Fiffel-Sverige och bidragsfuskare. 

Återigen är det psykets disponent i åttonde korruptionshuset som visar ett land simplare än de flesta andra folk på jorden. Definitivt lägre än så kallade hederskulturer. Vad misslyckades politikerna med i det här landet eftersom folk stannade av på en så primitiv nivå?

*****

En bekant med avsevärda magisterkomplex kommenterade det här inlägget, inte med egna ord utan genom att myndigt skicka ett uttdrag från en länk till en svensk resurs (typ Caligula, smisk med linjalen över fingrarna). Enligt hans utdrag av texten skulle shagah, vandrande, ligga bakom ordet schackrare.

SCHACKRA ʃak³ra² l. SJACKRA ʃak³ra² v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (se d. o.), -ING; -ARE (se d. o.), -ERSKA (se avledn.); jfr SCHACKER. (schackra (schjackra) 1800 osv. schakra1709. sjackra 1912 osv. skackra 1674–1872. skakera 1633. skakra (skacra) 1678–1790)
[jfr d. sjakre; av t. schachern, av jiddisch sachern, av hebr. sāhar, vandrade omkring (ss. försäljare)]

Etymologi är knepigt, men i Sverige tror vi oss om väl mycket och den svenska resursen härleder helt klart ordet schackra till fel hebreisk rot (se bild nedan).

För det är ganska uppenbart att det ligger en våldsamt negativ klang i ordet! Och spåren leder ända tillbaka till ordets äldsta meningen av "lögnare" eller "bedragare"! T.o.m. i astrologin har den merkantila Merkurius kopplats till såväl tjuveri som lögn.

Bekantens länk ledde mig dock till en annan aspekt, shagah som den "vandrande juden", gårdfarihandlaren!

Allt har ett sammanhang.

http://www.studylight.org/lex/heb/


PS. Det näraliggande uttalade shekar betyder alkoholhaltig dryck och fyllo! De gamla judarna ansåg alltså inte att man fick höra sanningen från "barn och fyllon" utan snarare att sprit lyfter fram lögnaren i en människa.

Intressant och knivskarp observation från en kultur dagens sekulära vita slödder anser sig stå högre än! Västerlandet blir allt mer demoraliserat i avsaknad av religion. Det lilla barnets intelligens tror sig nu vara det enda tillkommet utan föräldrar, som om "Fadern" aldrig existerat. De sekulära ateisterna kommer att gå till historien som mänsklighetens grövsta urspårning. Trots att metoderna till adekvat kunskap fanns, valde de att titta åt ett annat håll.


Tillägg. 

Några dagar senare plockar DN upp det exakta temat ur bildtexten - men utan sarkasm! Och det må väl vara hänt att schackrarmentaliteten har sin plats under studieåren, givet Sveriges styvmoderliga hantering av studenter. Mina danska bröder uppbar på sin tid studielön - danska staten hade minsann fattat hur man stimulerar en befolkning för att få till stånd ett kunskapslyft.

Vad gäller DN:s exempel, är det emellertid en boren schackrare. Ett snabbt uppslag på birthday.se visar Solen i pekuniära Oxen, disponerad av pengarnas planet Venus i handelsmannen Tvillingarnas tecken! Och krämaren Merkurius (Tvillingarnas härskare) återvänder till pengatecknet Oxen för en "ömsesidig reception" som klockrent knyter "pengar" och "handel" till varandra!

Astrologin är en kuslig bedömare av förväntad livspotential. Jag har en bekant (se ovan) som inte kommer en meter intellektuellt bortom frågor om "köp och sälj" och prylar. Säkerligen en handelsman i ett tidigare liv som alltjämt har hjärtat på samma ställe.


Deadpan-komedins moderna mästare
Leslie Nielsen har avlidit vid 84. Livets gång, och det är bara att tacka för många skratt till Nakna Pistolen-filmerna och dessförinnan Airport! - dessa härliga skruvade deadpan-komedier från mannen som föreföll fullständigt bortkopplad från verkligheten! Kommissarie Frank Drebins oförstående minspel inför varenda situation tillhör humorfilmens klassiker.

Horoskopet för mannen som kallades filmparodiernas kung är en formidabel uppenbarelse. Här visas flera astrologiska särdrag i deras renaste form. Till exempel är Nielsen ett skolboksexempel för att förstå Stenbockens tecken. Inte minst eftersom han föddes med den överdrivande Skytten stigande i öster som sin rollspelsmask/personlighet. Eldtecknet verkar här som ett förstoringsglas för horoskopets övriga innehåll.Den direkta Mars vid ascendenten intensifierar horoskopet och den fullständiga bristen på Luft känner vi igen som kommissarie Drebins totala brist på intresse för att intellektuellt bearbeta sina intryck! Nielsens rollfigur saknade fullständigt Sherlock Holmes slutledningsförmågor. (Jfr Holmes författare Arthur Conan Doyle).

Sex planeter i Stenbocken är extremt mycket, och tecknet harmonierar med det prosaiskt vardagliga andra huset för ekonomi och konkreta "prylfrågor". Mycket av Nielsens komedi utspelar sig i dialog med föremål. Den snygga bävern är en klassisk enradare kring Priscilla Presleys uppstoppade djur.

Bloggen har ända sedan Heidi Montags extrema plastikoperationer påmint om att Månen är "skadad" i Stenbocken i det antika planetschemat. Det som borde vara psykisk rörlighet tenderar här mot "direktimport" av världens yta så att individen även på insidan rör sig i linje med tillvarons ytstrukturer (kändisreportage, mode- och stiltips, etc, eller för teknikern: en slavisk fixering vid exakta fakta och systematik). Det är något av den här naiva identifikationen med tingens nominella valörer som Nielsens alla missuppfattningar bygger på. 

Stenbocken är bara ytan, det nominella - "what you see is what you get" - tecknet kan upplevas som korkat och humorbefriat. Här ser vi istället hur Nielsen ANVÄNDER sin dominanta torra, saklighet från Stenbocken och förstärker den via den expansiva Skyttascendenten. Och notera att också Skyttens härskare Jupiter är "skadad" i Stenbocken (Jfr artisten Christer Sandelin, modeexperten Susanne Ljung och allt-i-allot Alexander Bard - alla barn av ett annat år då filosofins Jupiter låg skadad i det realpolitiska Stenbockens tecken).

Det mest intressanta är nästan den dolda disponenten Saturnus, som förfogar över denna hiskliga mängd faktorer som alla verkar på basis av den snåla och gränsdragande Saturnus. Eftersom särdraget i den komediform som kallas "deadpan" består i att under totalt gravallvar framföra repliker som inte har i sammanhanget att göra, är det förstås passande att Nielsen totalt domineras av den känslolösa Saturnus.

Och här kommer en observation för bloggen: Saturnus är perfekt placerad i tolfte huset för offer och förluster! Jag redovisade kort vilka planeter som är husens signifikatorer (sanskrit: karakas) här. Men eftersom de flesta kändishoroskop saknar klockslag används sällan denna tolkningsparameter på bloggen. Nielsens morgonfödelse ger en Saturnus i det hemlighetsfulla och förtegna tecknet Skorpionen i ett hus och kombinationen sägs favorisera "segregation, ensamhet och förluster". 

Detta är ju upp i dagen Frank Drebins vedermödor! Minns hans ensamhet och förlust i separationen från sin älskade kvinna (spelad av Priscilla Presley). Segregationen eller avskildheten är faktiskt hela hemligheten med deadpan-komedin. Han är en träskalle - fullständigt isolerad från vad situationen egentligen handlar om!

Finlir: Samtidigt som den burdusa och direkta Mars är starkt utagerande i Eld och vid personlighetsmarkören (ascendenten) BACKAR dess disponent Jupiter bakåt i en krampaktig låsning till Stenbockens nominalistiska ytlighet. Det är i den här fullständigt oförenliga kombinationen av "friskt framåt" med en tveksam och negativ Jupiter vi hittar ännu en nyckel till Nielsens säregna karaktärer!

Naturligtvis kvarstår bloggens generella tanke om att sammantvingad Eld och Jord innebär en ibland frustrerad kamp mot den materiella naturens djävlighet. Exakt Nielsens predikament, där han kör in sin bil i soptunnor mest hela tiden men - tolftehus-Saturnus trogen - tycks helt omedveten om det.

Om Stenbocken vittnade om en viss bokstavstro och oförmåga att känna sig in i situationens undertexter, blir dess härskare i tolfte ett extremt besked om något som från utsidan måste upplevas som en ren pappskalle!

Jag hoppas läsaren kan se hur ofattbart väl det här horoskopet illustrerar exakt den personlighetstyp Leslie Nielsen spelade till fulländning.

Var människan Nielsen så här korkad i verkligheten också? Det får vi inte veta, men min gissning är att han inte behövde söka särskilt djupt i sitt inre för att locka fram "typen".

*****

Avslutningsvis ett citat av Charles Carter, kopierat från inlägget om Heidi Montag. Den som har kommissarie Frank Drebins beteendemönster i klart minne kan leende känna igen sig i den "plottrighet" som antyds. Carter kan ha varit västerlandets bästa astrolog under 1900-talet, mannen hade redan påbörjat sin juridikutbildning när han mötte astrologin - och insåg djupet i det system som gav upphov till västerlandets rättsmedvetande:

Scorpio/Capricorn would seem to the the ideal basis for a diplomatist or courtier, for there would be plenty of ability to use speech to dissemble thought, and probably also a liking for details of court-demeanour. Edward VII represents this type well and also was punctilious over matters of court-ritual, military uniforms, and similar trivialities. Goethe spent much time on court functions and ceremonial and he has this pair represented not indeed by aspect, but by Saturn rising in Scorpio and the ruler Mars i Capricorn.

Charles Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1947. s. 101)

DN, AB, Expr om Leslie Nielsens bortgång.


Se även: Satirens astrologiska profil - om tidningen MAD:s grundare Harvey Kurtzman.


söndag 28 november 2010

Satirens astrologiska profil

I DN en intressant artikel om tecknade satirtidningen MAD som fyller femtio i sin svenska inkarnation. Om tidningens upphovsman, serietecknaren Harvey Kurtzman, ger den här illustrerade kortbiografin en förnöjsam läsning. Här hittar jag flera små sidokommentar som bekräftar ett och annat bloggen klarlagt om zodiaktecknen.Som t.ex. så nyligen som i föregående inlägg, om hur hårt stylade discoartisten Petra Marklunds formplanet Saturnus står i sitt upphöjda läge i artisteriets Vågen och verkligen är en bra bas för målmedvetet arbete mot ökad stilistisk säkerhet. Faktiskt har hennes artiststil något karikerat eller serietidningsaktigt ut över sig, utan att på något sätt tillhöra de extremaste.

Harvey Kurtzman har emellertid andra aspekter som förklarar den skruvade stil han hittade med MAD. Är inte det "sociala utstötningssyndromet" en perfekt grogrund för satir! Vi omtolkar det bara i riktning mot mobbning, en vanlig manifestationsform, men kombinerar den tanken med den upphöjda Saturnus. Då får vi intelligent mobbning eller satir!

Naturligtvis spelar också Solen i Jungfrun in här, zodiakens mest kritiska och detaljfixerade tecken. Det är ungefär vad jag minns av mina pojkår runt 10-12 med tidningen MAD - hur välgjorda och detaljerade alla illustrationer var.

Beträffande Jungfrun som den målmedvetna profitjägaren, är det uppenbart att Kurtzman ville åt pengar, men samtidigt aldrig kunde behålla ett jobb särskilt länge ("offer" för det sociala utstötningssyndromet!). Biografins författare verkar inte särskilt nöjd med att den vassa samtidskommentatorn blev en sellout och mot hög och framför allt månatlig ersättning klängde fast i årtionden vid en vampig serietidningsbrutta han skapat åt Playboy Magazine. 

Biografen antyder att Kurtzman skulle ha dragits just mot den stabila inkomsten och det är bara att se Sahlin, Reinfeldt, Arkelsten och alla andra politiker som sökt makt för att den ger dem stabilitet. Den mörka kvaliteten Tamas dominerar även Kurtzman via placeringar i Lejonet, Skorpionen och Vattumannen.

För den pekuniära läggningen är snaskets Mars i störning mot Solen i Jungfrun intressant. Solen är dagsverket i ett sattviskt, dvs. starkt föränderligt tecken. Mars är aggression i ett mer inflexibelt tecken. Fast/rörlig, där ligger källan till ett problem i horoskopet!

Samma stickiga "onda öga" som Mars riktar mot hyperkritiska Jungfrun bidrar naturligtvis till bilden av en träffsäker satiriker (attacken ligger i Vattumannen, folkets tecken eller företeelser och tankar bland folket). 

Men här ger Mars och Skorpionen också en "sleazy" inre sida när det kom till pengar och ämnesval, och Playboy - en typisk skorpiontidskrift (sex) - passar på något sätt väl ihop med den här himmelen, där rikedomen (Jupiter) och det i Skorpionen "förfallna" sinnelaget kommer samman.

Tagna för sig är Jupiter och Månen i Vatten tecken på en enorm förmåga att bottna i djupa och skruvade känslor, fenomenalt för en satiriker! Skorpionen i betydelsen gift eller fermentation kan konsten att koncentrera stinget!

Men i det lukrativa jobbet för Playbog [sic] gick något ironiskt i dagen. Det är väl så att man inte i längden kan häckla etablissemanget om man samtidigt i smyg åtrår dess njutningar. Venus i hedonistiska Lejonet talar ett helt annat språk än horoskopets ironiska och taggiga delar. Helt bortsett från Kurtzmans onekliga talang skulle man kunna beskriva horoskopet som ett praktfullt exempel på dubbelmoral.

Petra Marklund: karaktärsfast horoskop

DN intervjuar discoartisten - hoppsan, det heter bestämt "dance" numera - Petra Marklund, och artikeln påminner om andra uttalanden från sångerskan som jag snabbt fångade upp från nätet. Det allra bästa är att de alla bekräftar de budskap den äldsta zodiaken - den från Babylon - ger som artistens födelseomen.

Petra må säga att det tar tid att lära känna henne och kanske i bakhuvudet ha den modesta och förtegna Jungfruns tecken som en modell VeckoRevyn och övriga veckopressen bjudit på för de födda i september. 

Men sanningen är ju att den sideriska zodiaken pekar ut henne som född till ett scenlejon. Det redde bloggen för länge sedan ut i fall som t.ex. sångerskan Nina Persson. Ingen som studerat många ansikten kan missta sig på att vår gåtfulla del av universum stöpte också Petra Marklund i en av Lejonets åtskilliga varianter, den kattlika ansiktstypen! Och kan man tänka sig, något i Petras omedvetna djup "hör" det kosmiska bandet - i Expr 2008 tyckte hon att "Nina Persson i Cardigans är jättevacker".

(Vi ska inte här gå in på hur Själen äger en föreställningskraft som skapar dess egna fysiska kroppar! Biologin kan gå och lägga sig, den har ingen aning om hur det här miraklet som kallas liv egentligen går till. Men det har den klassiska filosofin och dess praktiska teknik astrologin.)Skälet till att Petra nobbat Playboy trots kopiösa mängder pengar (Expr), joggar men "inte med målet" att bara gå ned i vikt (Expr) ligger nu inte med Solen i Lejonet, utan med den planmässiga och syftande Saturnus. (Den som studerar horoskopet ser naturligtvis att hon visst är fåfäng på ett högst konventionellt sätt - Venus i Jungfrun ger en omistlig fysisk fixering av det negativa och självkritiska slaget.)

Det verkliga skälet till att Petra hela tiden uttrycker sig "mentaliserande" är att hon måste ha förvaltat sina tidigare liv så väl att hon kunde surfa in i tid och rum just som den formmedvetna, fokuserade och, om sanningen ska fram, rätt tillslutna och karriäristiska Saturnus "upphöjdes" i sin passage genom konstens och skönhetens tecken Vågen.

Kanhända därav en del utseenderelaterade ungdomsneuroser med tillhörande ätstörningar. Den gamla devisen lyder ju: "Saturnus äter sina barn", låt vara pga. oviljan att ens öppna möjligheten för någon annan att överta makten! 

Och fast Saturnus i Vågen teoretiskt representerar sann uppfattning av vad Rättvisa är och den venusianska Vågen eliminerar mycket av Saturnus diktatoriska drag, ser vi alltså här att de egentligen inte alls har försvunnit: Saturnus perfektionism slår sig istället på konsten, utseendet och Vågens alla bekanta uttryck! Samtidigt favoriseras naturligtvis en långt gången formsäkerhet just i dessa frågor!

En pissdålig Saturnus som tar ett kontrollerande stryptag på den lätta framgångens Jupiter skulle med enkelhet kunna resultera i ett liv helt utan medvind! Men givet Saturnus allra nådigaste utförande och att den expansiva och tursamma Jupiter här ligger stark i sitt härskarläge i Skytten - utlandets tecken - ser vi istället en maximalt gynnsam kontrollerad expansion! 

Ingen dagslända, således, utan en Saturnus inställd på att leverera kvalitet och konsolidera och vidareutveckla den. Vi talar nu den senantika astrologins två grövsta målarpenslar, de som ger den reinkarnerande själen en grundform att hålla sig till, så många under samma tid föddes med den här ambitiösa men i grunden väldigt kompetenta kombinationen.

På temat Skytten som utlandet, noterade jag tidigare hur Skyttens tecken inom bara några veckor producerade tre svenskor som skördat stora framgångar på gott och ont i utlandet. Jag summerade tankarna i inlägget om Tuva Novotny som, visserligen, ännu har att infria det tydliga genombrottet som Noomi Rapace plötsligt fått eller, mer dubiöst, Elin ex-Woods... 

Poängen är den att zodiaktecken i sig själva ger tydliga effekter. Petra Marklund lever i sin fantasi för och i utlandet och fascineras nu av sin placering på amerikanska Billboardlistan - den som räknas! Apropå amerikanska listplaceringar hittar vi hos Per Gessle samma tydliga indikation på Skytten som den som siktar högt och långt bort (Solen, Merkurius, Saturnus).

Naturligtvis kan man inte kräva astrologin på en rent mekanisk omenuppfyllelse. Sveriges första Billboard-etta någonsin hade ju Björn Skifts ("Hooked on a Feeling") men hans horoskop har ingenting i Skytten. Men så gick utlandskarriären helt åt pipan också! Turnén som skulle följa upp listframgången kom för sent och var illa upplagd. Han blev ett "one hit wonder" i USA, vilket å sin sida rimmar bra med Skifs nymåne (Sol + Måne) i "det nya fräscha ansiktets" tecken Väduren!

Lustigt nog delar "September" för närvarande i en tv-serie där också popsångaren Christer Sandelin deltar. I samband med hans horoskop hade jag anledning att skriva om ett betydligt mer kritiskt möte mellan Saturnus och Jupiter som "drabbade" generation 1961

Det är intressant att jämföra dessa två årgångar och besinna att det existerar en OBJEKTIV OJÄMLIKHET för människan på jorden. Samtidens tjattrande om "respekt" för egot och "jämlikhet" är bara tomt pladder, en i sig tidsbunden neuros som kommer att släppa stryptaget om folk tids nog. Just nu är delar av mänskligheten låst i en låg mentalitet, men kosmos har en plan för den här planeten.

Alla kommer inte med samma förutsättningar, allt är inte här för att förverkliga allt eller ens samma saker. Vilka tidsfönster som står öppna för oss, beror helt på vad vi gjort av våra förutsättningar i tidigare liv. Själen är ett ständigt pågående byggnadsprojekt. Det är intressant att DN sätter rubriken med ett citat från Petra: "Mitt liv är skrivet i sten". Så låter ren saturnisk fatalism! Eller som Jupiter som Lagen, som i äldre tider höggs in i sten!

I avsaknad av exakt födelsetimma måste vi anta att form-fixeringen i Vågen är vad som driver detta horoskop och öde, och att riktningen anges av Saturnus aspekt mot Jupiter i Skytten.

Med en "fallen" Venus i Jungfrun i opposition till den inlevelsefulla Månen i egolösa Fiskarna är det inte underligt att livet började med självtvivel. Resan från Månens förmörkade psyke till Solens upplysta självklarhet beskrivs perfekt av det här horoskopets luni-solära "livslinje". Hon hade alltid vetat att hon skulle bli stjärna. 

Visst, en standardfras när drömmarna väl börjat slå in, men i det här fallet finns det fog för dem. Jag har sett horder av horoskop med Venus (konsten) i närheten av Solen (i termer av planeters omloppsbana är Venus OFTA i närheten av Solen) som just bara var dagdrömmar om att blir en firad Afrodite. Men utan den bistra och självplågande Saturnus, grovjobbaren, blir det aldrig något av Venus sockrade dagdrömmar.

Missa heller inte att Jupiter välsignar Solen. Se horoskopet för boken "Den själviska genen" för ett kort resonemang om den saken. I artistens fall handlar det förstås inte främst om framgången i sig utan den intelligens som är en förutsättning för att nå någonstans. Allt går inte att sälja med mördande reklam eller en digitalt putsad röst. Det måste finnas en material till att börja med. Och kan det bli bättre än än ett dramatiskt Sol-Lejon för vilket utlandet (Skytten) öppnar sig via framgångsplaneten Jupiter, tillika det högre (andliga) medvetandes signifikator? Så här ser en "gammal själ" ut, astrologiskt.


*****


Tillägg.

Så upplyftande är horoskopet som helhet att den sataniska axeln är en gåta att knäcka. Hur förklara den här förfallenheten hos den negativa och självcentrerade kombinationen av Oxe och Skorpion, en kombination som obönhörligt dras mot sinnesrelaterade och kroppsmedvetna frågor och tenderar att tränga bort "högre" frågeställningar?

I vissa horoskop förefaller axeln ha mindre med personen själv att göra, den beskriver istället något tema som intresserar. Minns t.ex. Sofie Arkelstens "miljöengagemang" som kan placeras under Skorpionens korruption av den rena moder jord (Oxen/Terra). Ännu tydligare var "giftalarmistiske" miljöminister Andreas Carlgren med samma axel. 

Jag har för lite kunskap om Petras eller artistjaget Septembers öden och äventyr (kände inte till namnet förrän tidningarna började skriva), men en preliminär gissning kan vara att axeln beskriver dem som konsumerar hennes musik. 

I ett horoskop med tidpunkt skulle axeln kunna korrekt placeras i de numrerade husen för ökad tydlighet. I det solära horoskopet ovan anges bara den arketypiska tanken om föda/pengar (Oxen) och exkrementet efter att näringsupptaget gjort sitt. 

Och visst, ätstörningar är en tänkbar läsart! Men här blir det en en "omvänd världslighet". Notera hur negativt horoskopet är på "analöppningens sida" (Skorpionen). Den här pottkantsproblematiken kan förstås påverka orala Oxen så att den matvägrar. (Påven hade också en "nej till världslighet" i sin sataniska axel.)

Psykologiskt förklarar den här aspekten också Petters kommentar i samband med tv-serien, att han inte tidigare fått något vidare grepp om vem artisten är. Astrologiskt beskriver Mars i Skorpionen ofta en människa "snål som en skotte" och ständigt skitnödig för att Skorpionen så reserverat kniper ihop. 

Att det här beteendet, som i sina bästa stunder ger en föredömlig integriet, hamnar i akut konflikt med Sol-Lejonets vilja till fritt uttryck, säger sig själv. Den bör kopplas till horoskopets betoning av den mörkläggande Tamas guna. Även generellt bra himlar har sina knutar att lösa...

Offer för Lasermannen samt Vågens subtyper

Någon kanske minns hur tidigt i bloggens historia problemet med att brottslingar och deras offer så ofta har snarlika horoskop, för att inte tala om födelsehimmelen för brottsmålsadvokater kunde se nog så sjaskig ut. Jag resonerade att deras dagliga arbete med samhällets avskum knappast kunde se annorlunda ut, astrologiskt.

Efter att antalet snabbgranskningar passerat tusen kan det inte längre råda någon tvekan om att i princip alla människor föds under potentiellt problematiska himlar, och att bara ha tillgång till födelsedagen men inte födelsetimman räcker inte riktigt hela vägen.

Trots det visar horoskopet för juridikkandidaten som uttalade sig positivt om domen mot Pirate Bay kontra det för Mel Gibsons ex-hustru Oksana - båda födda under en opposition som i hög grad definierar året 1970 - att det även utan klockslag går att treva sig fram mot en idé om hur olika individer tar sig an ett övergripande tema ur olika perspektiv och med vitt skilda resultat. (Juristens horoskop summerar även fallet Oksana)

I Aftonbladet berättar ett av den rasistiske Lasermannens offer om hur han fått varaktiga men av mordförsöket och lider av dödskräck och orolig sömn. Jag har inte läst betalartikeln men noterar i hans horoskop indikationer som tidigare setts i samband med främlingsfientlighet. 

Detta utlöser återigen frågan om förövare och brottsoffer tenderar att födas astrologiskt matchade. Den som vill kan studera John Ausonius horoskop i länken här ovan med det överlevande brottsoffrets:Det här dygnet rymmer en viktig ingress. Soltecknet Vågen (harmoni med medmänniskan) har Venus (harmoni) som sin härskare. Vid dygnets början befinner sig Venus i "detriment", i skadat läge i Skorpionens 30e och sista grad. Vi har sett just den här typen av Våg/Skorpion, fast med Sol och disponent omkastade i "Bitterfittan" Maria Sveland som uppenbarligen också lever med "ont" som sitter fast år efter år. 

Vågens tecken är känsligt, Solen lider sitt "fall" här och blir i många fall mer eller mindre beroende av relationer för sitt eget välbefinnande. Typiskt nog kan dess härskare Venus aldrig befinna sig längre bort än cirka 1½ tecken från Solen själv, och - hör och häpna! - Venus har undermåliga placeringar både i tecknet före Vågen (Venus fall) och i tecknet efter, Skorpionen, med dess "detrimentplacering". 

Det är bara när Solen och Venus står på hyggligt rät linje med Jorden som vi får födslar i Vågen med Venus hemma i sitt härskarläge, men då ska man å andra sidan minnas att Solen och Venus är planetära fiender och de har en tendens att stöta bort varandra så att det tecken som mest åtrår allianser också är det som klarar relationer sämst! Budskapet ligger dolt i zodiaken: Solen i Vågen är på jorden för att lära sig stå på egna ben och inte leva genom en annan!

Sen finns det en minoritet av födslar till Vågen, dagarna precis i början och precis i slutet, där Venus kan ligga i förrförra eller nästnästa tecknet. Dessa placeringar för Venus (Lejonet resp. Skytten) är neutrala. Venus i Lejonet ger naturligtvis en utomordentligt gynnsam "ömsesidig reception" mellan tecknens härskare, i så måtto man kan tala om gynnsamhet när Solen är fallen och glädjeflickan Venus i vilket fall som helst är en fiende till den självtillräckliga Solen. 

Kanske är det här den bästa kombinationen för Vågar som börjar lära sig leva utan bortom illusionen om att behöva en "tvillingsjäl". Födslar till Vågen med Venus i Skytten kan kanske sägas vara än bättre, för nu "saggar" inte disponenten relativt Solen, utan Venus ligger i ett längre fortskridet tecken än livsuppdragets Sol kräver. Faktum är att Venus i Skytten kan tyda på kärlek i eller från utlandet, utforskande kärlek och en mängd andra läsarter som bara ett exakt horoskop med födelsetid kan närmare precisera. 

Ett annat argument för att Vågar med sin Sols disponent i Skytten är den bästa sorten är att Venus nu befinner sig inne på Jupiters territorium och därmed som den kopplerska hon är länkar Jupiter med Solen. Och dessa två är planetära vänner! Jag kan inte bestämt avgöra om det förhållandet slår den ömsesidiga receptionen mellan Lejonets Sol i Vågen och Vågens Venus i Lejonet. Säg bara att de har olika "livsuppdrag".

För Lasermannens offer funderade jag en stund på en födelse med Venus i Skorpionen eller en Venus i Skytten. Solens disponent byter tecken strax före lunch så det är 50/50 chans på vilketdera värdtecknet.

Varför jag valde - helt hypotetiskt - att anta en födelse runt lunch eller senare är att, om brottsoffret verkligen har fått sitt liv så fördärvat som han tydligen har, så bör Solens disponent vara så illa åtgången som möjligt. Även om Månen symboliserar den dagliga rutinen har naturligtvis Solen med vår dagliga livskvalitet att göra. 

Den är inte bara livets stora högtidsdagar eller den aktiva strävan (livsuppdraget), Solen indikerar också vår förmåga att vara "här och nu" med intentionen klart och tydligt fixerad på det som faktiskt händer. En klen Sol och en stark Måne tenderar t.ex. mot introvertism och en tendens att leva i fantasin om inte Månen i sig är väldigt extrovert (t.ex. en Måne i utåtriktade och erövrande Väduren).

I själva verket måste båda Ljusen avstämmas mot varandra så man får en uppfattning om de samverkar i upplevelsen av livet. Undertecknad, med båda i Luft behöver t.ex. knappast alls någon "input" utifrån. En stor del av mitt liv utspelar sig i slingrande tankevärldar - via böcker, horoskopställande eller andra "problematiserande" sysslor som pågår i det mentala.

Hos Lasermannens offer har vi också båda Ljusen i Luft vilket tyder på en människa som i hög grad lever i tankens värld. Så varför bryter då minnena från en snart tjugo år gammal händelse in så starkt?

I brist på klockslag blir min teori att det är Venus som i Skytten är svårt skadad redan dygnet horoskopinnehavaren föddes. Dels angrips den från Fiskarna av den ytterst fula kombinationen av Saturnus och Drakhuvudet, och dels "hi-jackar" den våldsbenägna Mars Jupiters hela kraft i Jungfrun (där för övrigt optimismens Jupiter redan är försvagad, i "detriment") så att en våldsamt maximerad aggressor också hugger mot Venus i Skytten.

Hur kan en Venus stå pall detta massiva angrepp från ondskan? I det här läget gör den tydligen inte det, för välviljan och helandets Jupiter är som sagt skadad och har lånat sig till våldsmannen Mars attack. Den attackerande Mars angriper något - Jupiter - som den själv står i nära förbund med. Ser vi ett självskadebeteende här?

Här kommer frågan om rasism och främlingshat in. Ausonius var själv invandrare i Sverige! Jag har inte läst något om saken men tror han var precis som sin landsman Adolf Hitler, vagt medveten om något främmande i sitt blod som han inte gillade (gentester har nyligen visat att Hitlers släkt hade judiskt påbrå). Ausonius främlingsskap visavi svenskheten kan ha lett till att han sparkade nedåt, mot det han uppfattade som en ännu lägre stående grupp invandrare än den han själv tillhörde.

I just det här fallet tror jag att Saturnus/Rahu i Vatten, i attacken mot den hypotetiska Venus i Skytten, förorsakar ett Vatten/Eld-krig som är av sällsynt "demonisk" natur. Själva attentatet den 1 november 1991 illustreras av Jordtecknet Jungfrun - i Jordelementet råder inga fantasier eller griller, här är allt högst materiellt och konkret. 

På Fiskarnas "offersida" hittar man däremot sviterna efter försöket att undanröja honom, och det är dessa som en kronisk (Saturnus) mardröm (hungerdemonen Rahu) anfäktar hans inre öga pga det förhöjda tryck som Vatten och Eld i kontakt skapar. Jag antar att han som musiker - före attentatet - använde samma "kanal" för "högtrycksmusik". 

Apropå Mars i handgripliga och konkreta Jungfrun kan det ligga en poäng i att våldsmannen slagit sig ihop med den avhuggna eller straffade Draksvansen Ketu. Kanhända kan man läsa även detta som en mördare ute för att straffa någon. Från bloggens måste granskade mördarhoroskop kommer jag på rak hand bara ihåg paradexemplet Ted Bundy där så många planeter nästlat sig in i Rahu/Ketu-axeln. 

I fallet med norske mördaren Joshua French hade vi t.ex. både Mars och Saturnus som från Jungfrun angrep eller irriterade Drakhuvudet via 90-gradersaspekt. Från tidigt i bloggens historia minns jag också massmördaren John Gacy, vars karta var uppritad med det västerländska aspektsystemet men som enligt det indiska också han uppvisar Mars och Saturnus i 90-gradersaspekt mot giriga och perversa Drakhuvudet.

Rahu kan förvisso stå för stor framgång också, men när två onda planeter stör sig mot det, då måste man misstänka något vanställt eller perverst i uttrycket. Jag saknar, som sagt, erfarenhet av månnoderna, men mycket talar för att de har ett finger med i spelet när horoskop går till extremlägen. Ungefär den funktion en illa aspekterad Uranus har tillskrivits i västastrologin.

*****

Jag har inga andra av Lasermannens offer som horoskop, men i just det här fallet är det symptomatiskt att Ausonius har sin "rasistiska" planet - gränsdragaren Saturnus i Jungfrun som, åtminstone som måntecken var misstänkt välrepresenterad i en genomgång av bloggens alla rasisthoroskop. 

Och då hade jag ändå glömt etikettera nazisten Josef Mengele som rasist, ännu en Mån-Jungfru. Den här lunära placeringens sämre sida (även överrepresenterad bland brottsdömda) återkom rätt tydligt när jag gick igenom en del horoskop jag sparat för kända nazister från Andra världskriget. 

Tillräckligt har sagts redan om att det är Jungfruns strävan efter renlighet och ordning och reda som, tydligen, kan urarta till både städmani, bakterie- och främlingsskräck! Ausonius föll tydligt in i mönstret och hade därtill mycket av den ofta trångsinta Kräftan som även den drar mot partiskhet och sluter dörren mot främlingar.

Det kan ha sitt intresse att det här offret för Lasermannen hade sin Lieman (Saturnus) i Fiskarnas 27e grad och Ausonius sin Lieman och renhållningsarbetare i puristiska Jungfruns 28e grad. Ausonius hittade såldes en projektion i "den andres" Saturnus som var på graden när.

För detta offret för Lasermannen blir därför Venus i Skytten - harmonin till eller associationen med utlandet - ett problem. Den fallna Solen är helt beroende på Venus funktion men här angrips den dubbelt av två planeter som dessutom ingår i den demoniska axeln. Och axeln ligger som synes mellan just de två tecken där vi hittar så mycket rasism! 

Ta nämnde norske soldaten Joshua French som uppenbarligen av ren rasism mördade sin kongolesiska chaufför. Hans kombination av sinnelag (Måne), våld (Mars) och Lieman (Saturnus) i "renhållningsarbetaren" Jungfruns tecken är inte vacker! Och det är bara början eftersom det dessutom är fullmåne då han föds...

Upptäckten att Noomi Rapace, Elin ex-Woods och Tuva Novotny var tre Skyttar i samma "årskull" och att alla gjort sig ett stort namn utomlands var en av många signaler på att zodiaktecknen faktiskt "lever" med den sideriska zodiaken som de inte riktigt gör med den tropiska. 

Jag var därför vaken för Skytten som markör för "utland" eller "utlänningar", och när migrationsminister Tobias Billström visade vilken slags människa han var i samband med frågan om romer och uppehållstillstånd, gick misstankarna förstås genast mot hans flera planeter i Skytten som alla disponerades av en riktigt ful kombinaton av hårdhjärtad legalism: Skyttens härskare Jupiter stod "fallen" i lagiska Stenbocken sida vid sida med Venus.

Det finns därför också detta skäl till att anta att Lasermannens offer hade Venus i Skytten för att symboliken i termer av "utland" drar på sig illviljan från inte mindre än fyra demoniska krafter - Saturnus/Rahu och Mars/Ketu.

Horoskopinnehavaren i det här inlägget har alltså haft maximal "otur" (för den som fortfarande inte förstått att livet noga regleras av karma och att många olika liv på jorden samverkar i varje givet ögonblick) - han har råkat födas just i en tid där vissa typiska "invandrarproblematiska" tendenser finns antydda enligt den här bloggens begränsade pilotstudier. 

De har ändå bjudit några verifikationer av antika doktriner samt några nya och oväntade fynd - som att Venus, då hon är fallen i Jungfrun, tycks göra människor närmast immuna mot homosexualitet men där istället Månen i samma tecken har en beklaglig tendens till tjuvaktighet - eller till att bli språkrör för Humanisterna eller, en gång i tiden, tyska naziledare! Det här är sannerligen inte en sida av Jungfruns tecken som stått att läsa om i litteraturen!


lördag 27 november 2010

Klarsynt rättsman ser riktigheten i piratdomen


Daniel Westman:
"Klok och välskriven dom" (mot Pirate Bay)

I någon artikel jag inte längre hittar tillbaka till läste jag några resonemang kring domen mot The Pirate Bay som fick mig att inse hur välgrundade tankarna var. Artikeln hade bl.a. adresserat frågan om möjligheten att döma för medhjälp till olaglig handling fastän ingen dömts för huvudbrottet - de yttersta brottslingarna ju varandes hopen av sjaskiga "gratis"-svenskar, kollektivt drabbade av en omoralens sjukdom som rapidsnabbt kunnat spridas enär den sekulära kulturen redan underminerat möjligheten till intelligent och rättrådigt tänkande.

Bloggosfären visar landets moraliska förfall i den massiva dominansen av upprörda röster och idel tystnad från de laglydiga medborgarna. Det senare är en undlåtenhetssynd som bör noteras, även om den är långt ifrån lika allvarlig som den röta in i benmärgen som passerar för normalitet i Sverige i dessa tider. Rötan spricker ut överallt i samhällskroppen, i attityd till mänsklighetens stora ämnen som filosofi och religion, och nuddar hela frågan om vår egen identitet - fast vanställd som en projektion av våra personliga problem på utlänningar! Kort sagt, stora delar av befolkningen är i akut behov av psykoterapi.

Välgörande därför att se någon anse domen för "klok och välskriven" (SvD) - även om artikeln var i plattaste och torftigaste laget. Typiskt nog är det en doktorand i juridik och därmed så långt från det själviska och begärsfyllda packet man kan komma, en individ som tagit parti för Platons "rationella själ" snarare än den irrationella naturens blinda begär.

En beräkning av födelsedagen ger det minst sagt intrikata resultatet att bloggen åter står med ett exempel av gränsdragaren Saturnus "fallen" i egocentricitetens Vädur, en placering som först fokuserades på allvar i samband med Petra Medes missförstådda alter ego i tv-serien "Petra", där hon lät egocentrismen hos karaktären verka helt utan spärrar. (Rättare: spärren ÄR Saturnus och här börjar och slutar världen med egoprincipen, vad JAG ser och hör, vad JAG tycker...)

I ett antal senare inlägg har jag vidhållit att det här är en riktig bottenposition och det enbart utifrån den astrologiska teorin om planeters skiftande dignitet i olika tecken. Den fallna Saturnus dök upp så nyligen som i föregående inlägg om skådespelaren Harvey Keitel och där tog jag resonemanget i en lite ny riktning jämfört med tidigare omtagningar. Och här då en "jungiansk synkronicitet", ännu ett fall av den "defekta" gränsdragningsprincipen - och nu hos en juridikstuderande!

Horoskopet för Westman är intressant med tanke på de dubier jag uttryckt inför den här Saturnus i tidigare inlägg. Minns inte minst Mel Gibsons ukrainska hustru Oksana Grigorieva där frågan handlade om huruvida hon var en guldgrävare som till sist mötte en gränsdragare för sitt begär i Gibson och hans galenskap. 

Som vi ska se vilar juristen mot den jupiteriska sidan av den allmänna "jag-du-opposition" som råder 1970 mellan egocentriska Väduren och opartiska Vågen medan Oksana, född i Vattumannen, tenderade mot den saturniska sidan, dvs. den fallna egocentrismen.Oksana föddes en knapp månad före juristen men i mars har som synes Solen (livsuppdraget) nått Fiskarnas tecken vilket per automatik innebär att Lagens planet Jupiter i Vågen som förfogar över livsuppdraget. I fallet Oksanas Sol-Vattuman var det alltså den fallna Saturnus i Väduren som var hennes utgångspunkt. Födelsen var till trist grå rysk fattigdom och med oppositionens tendens att "projicera" är det inte svårt att se hur guldgräverskan metodiskt (Saturnus), man efter man arbetade sig närmare ett luxuöst liv i väst. 

Hon startade så att säga med sin fallna, historielösa och föga ärbara Saturnus i Väduren och blickade mot andra sidan där hon såg partnerskapets (och rättvisans) Vågen, och där Jupiter ur hennes perspektiv naturligtvis inte primärt tolkades som Lagen utan Lätta Pengar (Jupiter står för "omedelbar blomstring", "snabbkaffe" eller "krockkudde/katapult" - idén är rapidsnabb expansion). Eller: "framgång genom bra äktenskap".

För Daniel Westmans Sol i Fiskarna blir istället resans start identisk med Jupiter i Vågen och det mål han sätter sig är istället den Vädur som på den här knappa månaden hunnit degraderas ytterligare genom att den lilla illgärningsmannen Mars har anslutit sig till den stora göraren av ont, Saturnus.

Eftersom vi redan har facit i hand (juridikstuderanden) är det bara att konstatera hur väl horoskopet stämmer. Lagen skulle vara obehövlig om det inte fanns riktigt råa och obildade sällar som i ren iver, okunskap eller utstuderad kyla vållar turbulens genom sina tilltag. 

Väduren är som bloggen visat via två små statistiska studier på brottsdömda den mest kriminellt belastade (tillsammans med granntecknet Oxen), och med både illgärningsmännen på plats i egotecknet har vi ett vitt spektrum av förbrytelser, allt från Mars passionerade obetänksamhet till Saturnus kallhamrade fifflare och bedragare. 

Mars saknar totalt intelligens och Saturnus också. Många förstår inte skillnaden mellan Saturnus förnuft och intelligens men jag ska inte dra den definitionen just nu. Det är bara att konstatera att Jupiter, viljan till allas väl och därmed Lagen, står inför formidabla uppgifter här.

Ytterligare pluspoänger finns i Westmans horoskop, för Solen kombineras med Venus, den lilla välgöraren. Den är dessutom helt egobefriad i Fiskarnas tecken (vilket också gäller Solen). Just den här fisken representerar således Sattva guna som strävan efter kunskap och det via ett gott och ogrumlat Vatten och där passionens eller rajasiska och venusianska Vågen härbärgerar Fiskarnas herre den sattviska Jupiter. 

Vi har således inget mindre än en ömsesidig reception mellan astrologins två välgörare! Det torde vara uppenbart att alla de goda beskeden väger tyngre än de små frågetecknen man kunde ha inför t.ex. sammantvingandet av irrationalitetens Vatten med rationalitetens Luft. Är bara Vattnet rent har inte rationaliteten något att frukta från känslolivet. Tvärtom kan en förödande intuition resultera! Se diskussionen om den synske psykiatern Arthur Guirdham.

Inte heller det faktum att Solen och Venus är naturliga fiender ska överdrivas. I praktiken resulterar ett (hos män) effeminerat sinnelag som lämpar sig väl för musik och andra konstformer. Individen kan bli särklassigt skicklig på att förnimma beröringspunkter eller "det finstilta". (Jämför för all del Westmans horoskop med aktrisen Holly Hunter som jag lovprisade för hennes inkännande förmåga - nu ser jag hon är född exakt ett Jupitervarv tidigare!)

Tänk det motsatta: den råbarkade Mars är en krigare, en vinnare - man kan skriva honom på nästan och han fattar ändå inte hur två ting är relaterade. Mars äger inte förmåga att jämka samman två olika perspektiv. Jag har sett människor starkt drivna av Mars i Väduren som inte ens kan skriva en flytande text. Varje (halvdan) mening är en helt separat tanke och det är med möda man förstår logiken som sammanbinder dessa utsagor. 

Jag tvekar inte ett ögonblick att de synske Edgar Cayce rätt, som ur djup trance förklarade vrede vara ett med sinnessjukdom besläktat tillstånd. Jag noterade AB:s Lisa Magnusson hylla ilskan i en krönika nyligen, men det var nog bara för att hon aldrig brytt sig om astrologin. Om ilska Väduren är tesen, svärdsfäktarens bryska utfall, och antitesen ligger i motparten som faller undan (Kräftan), så kommer dessa två moment samman i en fungerande syntes i Vågen, som både kan attackera och falla undan!

Därför är Vågen, märkligt nog, ett militaristiskt tecken. Den är en oöverträffad strateg som inte bara, likt Väduren, tänker på sitt utan väger in både fiendens och sina egna manövrer i ekvationen. (För den fjärde passionerade positionen, Stenbocken, se tankegången i del 1 och del 2 om flygingenjören Arthur M. Young och hans dubbelexponering av de fyra "kardinala" tecknen ovanpå ett utvecklingspsykologiskt fyrpunktsprogram.)

Också Månen (sinnet) är välplacerat i juridikstuderandens horoskop. I Lejonet är beredskapen på starkt inflödande signaler total, och Solen i Fiskarna är inte heller den något som låter egocentriska perspektiv stå i vägen vad Platon kallade Det Goda. Solen låter sig villigt disponeras av Jupiter, Lagen - Den Stora Välgöraren, kanhända Platons "Goda"!

Sådana här horoskop går ett på tusen (figurativt). Och tänk så lite så skiljer brottslingen från rättsivraren. Mars/Saturnus är en förfulande kraft och vi såg den just hos piratpartisten Christian Engström (horoskop i nytt fönster). Är det inte rätt typiskt att just han - med sina astrologiska tecken på perverterad intelligens - anser att åtalet mot Pirate Bay utmynnade i en "vansinnesdom"?

Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas: Lagen som vi idag känner den är resultatet av stjärntydarna i tvåflodslandet. Hos sumererna och de efterföljande ackaderna formulerades den moderna rättsstaten, och det var världsrymden som först gjorde människosläktet medvetet om att det existerar en Objektiv Lag i tillvaron.

Platonisterna kallade solsystemet för "den rationella själen" men exkluderade från denna Månen, planeten som introducerade bångstyrigighet, problem med avståndsbedömningar, förblindat begär och alla de andra tillkortakommanden det materialistiska livet innebär jämfört med andesjälen i dennas naturliga tillstånd i den supralunära sfären.


*****


Kanske kan någon av bloggens återkommande läsare lista ut varför jag satt etiketten "emotionell intelligens" för det här horoskopet. Det är en signifikation som innefattar tre, kanhända fyra planeter och den ibland tvivelaktiga mixen av Vatten och Luft... Av samma anledning sätter jag inte etiketten för "dissociation".

Piratpartiet: kriminella begär (Stickprov 2)

Piratpartisten och EU-parlamentarikern Christian Engström är naturligtvis inte nöjd med domslutet mot Pirate Bay som öppet signalerat att det är okej att stjäla. Från sitt perspektiv av egenartad och totalt verklighetsfrämmande idealism kallar han rättens utslag för en "vansinnesdom" (AB). Men det enda vansinne jag ser är det som hans egen födelsehimmel uttrycker. 

Här anas en hög grad av intelligens som slagit knut på sig själv. Faktum är att han är den klart smartare av partiets två ledare eftersom vi här inte, som i Rick Falkvinges fall, i första hand ser en simpel vilja att tillvälla sig makten över underhållning som andra slitit för att framställa, utan en allmän vilja att upplösa rådande verklighetsbeskrivningar. Vi ser ett storkors i Sattva guna, upplösaren av status quo.Viljan till politisk makt, eller att få in en fot i dörrspringan och ha något att säga till om, tycks uttalad i Stenbockens tecken. Både Falkvinge och vice ordföranden för Piratpartiet har samma soltecken.

Engström är dock datatekniker och matematiker och inte bara, som Falkvinge en simpel porrsurfare, och det märkt på kvaliteten på hans psyke. Månen står i den exakta logikens tecken, merkuriala Tvillingarna, och Merkurius eller Buddhi (som indierna kallar den, befinner sig också i ett Lufttecken - det systematiskt lagda Vattumannen.

Man kan notera att Engström är född ett Jupitervarv före Falkvinge så att båda möts under Jupiter i Skytten - tanken på okontrollerad (ohämmad) expansion. Det är förstås "det fria och oreglerade internet" som i vår tid klistrar sig fast vid människor med den här extrema läggningen. 

Som vi såg hos Falkvinge fungerar hans motvikt Saturnus (kontroll, ägarskap) inte alls - bevekelsegrunden var simpel i jämförelse med det högtflygande pratet om kulturella revolutioner inom media etc, även om predikandet naturligtvis är en typisk och genuin del av Skytten och särskilt dess härskare Guru/Jupiter.

Hos Engström är det ännu värre ställt, för fastän den restriktiva Saturnus och den fritt expanderande Jupiter har ett neutralt förhållande till varandra (båda så att säga erkänner den andres existensberättigande för att en värld skall kunna ta form ur det kaotiska "flödet"), återkommer den kritiska kombination av Saturnus, Mars, Venus som jag händelsevis beskrev i inlägget om Falkvinge utifrån en extremt självisk och habegärig individ. 

Här lyfts den här ultrakritiska trippeln nu upp på universalistisk nivå, så att Engström sällar sig, ser det ut, till den skara som tjatat den slitna harangen "information longs to be free" en längre tid nu. Vi har alltså ett klassiskt anarki-horoskop här som känner kallelsen att likt dödsguden Shiva dansa drucken över den döende gamla världen och dess bopålar. Ur den gamla världen - och nuvarande lagstiftning - är Engström bara en rättshaverist och tjuv. Själv ser han sig säkert som en visionär. Vem vet om han får rätt? 

Horoskopet antyder att han har fel. Grupperingen av planeter i Skytten måste finstuderas, så viktig är detta frihetsdyrkande block. Inte minst för att häri ingår Saturnus som är disponent över hans solära handlingssida, den maktsträvande aktivisten Stenbocken. Och inte minst: sinnelaget/Månen i Tvillingarna är via kreativ opposition fylld av de flera motsägelsefulla budskapen som ses verksamma i gränstöjandets tecken Skytten.

Eftersom exakt tidpunkt saknas är alla sådana här studier ganska skakiga. Naturligtvis kan man studera planeternas inbördes mognad (avashta) - men då måste man minnas att den parametern är "millimeterskalan" jämfört med de för oss okända husplaceringarna. Med solära horoskop (utan födelsetid) får man nöja sig med de måttstockar som står till buds...

Vad kan avashta-parametern säga oss? 

Atma karaka - själens signifikator är en lös observationspunkt i vedisk astrologi (i ett av deras flera olika system). Själens signifikator är den planet i horoskopet som hunnit längst i sitt tecken jämfört med de andra. Men också här påminns vi om betydelsen av exakt klockslag, för vid midnatt är det Mars som med två ynka bågminuter leder loppet vid 23:56 Skytten jämfört med Solen i Stenbocken. 

I senantiken fanns inte ens precisionen att avgöra ledaren och jag förmodar att Mars och Sol hade varit delade atma karakas. Med dagens precision ser man emellertid att Solen gått förbi redan klockan fyra på morgonen, vilket skulle göra att andesjälens egen signifikator Solen också "driver" horoskopet. Det solära livsuppdraget stämmer således med vad andesjälen föresatt sig att göra i detta jordeliv. 

Minns horoskop med känd födelsetid och deras dharma-hus ("det du måste göra för att vara din natur trogen i detta liv") - här kan man tala om att matematikerns atma karaka i Stenbocken motsvarar ett dharma-omen. Han har hittat rätt i sitt liv med böjelse mot organisation och rationell struktur som Stenbocken indikerar och som går igen i matematik och datalogi. 

Även logikens Merkurius agerar utifrån den saturniska valören, och det faktum att Saturnus själv befinner sig i framåtblickande Skytten indikerar nu inte tygellöshet men väl en vilja att flytta om gränsdragningar, vidga eller förnya systematiken bakom vår gemensamma värld. 

Hade inte fakta om horoskopinnehavaren varit kända hade man lätt kunnat tro att det här var en begärsfylld arbetare av samma snitt som SAP-horoskopet med dess Jupiter-i-Skytten ("rikedomens universalisering"). Att det även i detta fall (fast inte lika tydligt som i Falkvinges fall, eller som i SAP-horoskopet) är en egoistisk bevekelsegrund, framgår av att matematikerns sinnelag "bara" befinner sig i Tvillingarna, i zodiakens första personalistiska tredjedel.

Universalismen är således även här en påklistrad fasad och via Mån-Tvillingarna och dess disponent Merkurius i Vattumannen hittar vi på tredje nivån en Saturnus i en fruktansvärt ful kollaboration med brottslingen Mars. Mellan sig klämmer de åt Venus, pengarnas och nöjeslivets gud(inna). 

Det här ser i mina ögon bara ut som en simpel utpressare med en mer än lovligt svart lucka i sitt samvete (Skytten är samvetets röst - om inte den eller dess härskare Jupiter - är förorenad). Jag har själv Månen i amoraliska Tvillingarna och föddes, tydligen, med en lätt kriminell själ - greps för snatteri som barn och lärde mig, lyckligtvis, livslärdomen tidigt. 

I det här fallet ser vi Merkurius fullständigt underminerad av den egoistiska och kontrollystna attacken de två illgärningsmännen tillsammans utför mot Venus. Merkurius disponent sysslar således med saker som gör att vi kan misstänka handelsmannen Merkurius själv för att vara en tjuv - eller kanske rättare - en fienden till den mänskliga civilisationens grundbult: ärligt varuutbyte mellan produktiva människor. Matematikern, klipskheten i Sattva guna till trots, är ännu bara en simpel tjyv.

Men märk att detta är ett uttalande i avsaknad av exakt klockslag. Jag har själv samma Saturnus i Skytten, i samma vilja att via dess 270-gradersaspekt kontrollera den hungriga demonen Rahu (drakhuvudet) i profitlystna Jungfruns tecken. Och jag är ingen vän av Rovkapitalismen. Dessutom delar jag matematikerns Mån-Tvilling i direkt opposition med gränsdragningens Saturnus! Varför är då inte jag en vän av illegal fildelning? 

Förmodligen för att min Saturnus ligger i 7e huset där den utövar sitt världsligt starkaste läge (t.o.m. starkare än i 10e status- och makthuset). I någon mån kanske man kan likna Saturnus i sjunde vid Saturnus i Vågen (husets naturligt motsvarande tecken), och den placeringen har bloggen redan utrett. Det är indikationen om objektiv Rättvisa - Justitia. 

Rättvisan är blind, heter talesättet som vittnar om att få tänkt igenom vad de säger. Gudinnan har förbundna ögon helt enkelt för att hon inte går på de yttre sinnenas ofta vilseledande vittnesbörd utan vänder sinnet inåt, mot den rena Intelligensens värld där ärendets styrande principer (Platons Former) kan undersökas i deras sanna natur.

Saturnus klassas som upphöjd i Vågen eftersom den där disponeras av Venus, som alltid ser till båda partnerna i ett argument. Denna Stenbock, som Engström och Falkvinge utgör delmängder eller instantieringar av, har tyvärr ingen rättvisa i sin kroppsliga Form. Tecknet representerar tvärtom autokrati eller diktatur i dess strävan mot toppen. Den kan vara den extrema arketyp som Darwin såg för mycket av pga egna blindfläckar. 

Därför sade jag i inlägget om Falkvinge att det luktar av subhuman kommunism - proletariatets diktatur - om honom. En sjaskig vilja att tillskanska sig underhållning men ingen vilja att betala för den. 

När man läser att den typiska nerladdartjuven är en låginkomsttagare och ser uppgiften att programsviten med Photoshop kostar 14.000, måste man fråga sig om piraterna inte är riktigt låga människor. Den fattiga arbetarklassen på 1800-talet ville uppror och förändring av egendomsförhållandena, ja. Men det var för att inte svälta ihjäl! Photoshop är ett yrkesverktyg och jag tror knappast att vi hittar de illegalt nerladdande "låginkomsttagarna" inom den grafiska industrin. 

Vad det handlar om är enbart att folk i gemen är primitiva och begärsfyllda offer för sina sinnen. Allt de ser vill de lägga fingrarna på. (Jesus: "Om ditt öga förleder dig, slit då ut det.") Deras status som låginkomsttagare är inte i sig ett tecken på andlig korruption, men den visar sig definitivt i att de är fyllda av för mycket "vill ha" i förhållande till "vad kan jag tillföra". 

Jag har dessvärre sett exempel även på höginkomsttagare som samlar på upphovsskyddade saker av olika slag bara för den gamla vanliga kicken som personligt ägande ger. "Mycket vill ha mer". Dessa själar blir ännu strängare straffade efter döden eftersom den virtuella girigheten är så enkel att den, hade den varit översatt till fysisk girighet, representerat hela bindgalna tjuvar som kastar sig över människor och tillhörigheter i varje gathörn. 

Sådana kräk är alltså nerladdarsvenskarna på insidan! Tänk efter döden - när dessa giriga missbildningar i själen förvandlas till deras "fantomkroppar". De kommer att skämmas något så in i helvete över sin fulhet att det är just till helvetet de självmant förflyttar sig. 

Se föregående inlägg, Harvey Keitel på permission från helvetet?, för tankar om Skärseld och Helvetet som själens egna konstruktioner, vilka tar över den dag den fysiska kroppen gjort sitt.