Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 oktober 2010

DiLeva: Mörkret dras till Ljuset


Thomas DiLeva & Gabrielle Ahlström

Den remarkabla engelska psykiatern Arthur Guirdham skrev några böcker i 70-talets början, just som han pensionerade sig. Flera böcker fokuserar en remarkabel gruppreinkarnation som han kommit på spåren genom sitt arbete med psykiskt känsliga människor. 

Att han upptäckte hur en grupp kättarkristna som bränts på bål i Sydfrankrike på 1200-talet nu fanns återfödda som i vissa fall djupt plågade engelsmän - med minnen och drömmar av det hemska tidigare livet - berodde till del på att han själv var psykiskt lagd och tillhörde samma grupp av avrättade katharer. Det kan bitvis vara lite väl mycket gamla franska namn som pusslas fram och tillbaka men de här böckerna är ändå oerhört spännande läsning och går alltjämt att hitta här och var i boklådor på nätet (de trycktes om på 1990-talet).

Arthur Guirdham var således själv synsk - en "psychic" - och sade just att därhelst starkt Ljus skiner, där tycks det som om också det ontologiska Mörkret får ökad styrka. De kättarkristna katherna var djupt dualistiska och trodde på själens rening genom många jordeliv - själen utsatt och testad av såväl ett aktivt Ljus som ett aktivt Mörker. Läran gick stick i stäv med Katolska kyrkan men är förunderligt likt den proto-kristendom som bl.a. odlades i ett kloster vid Döda havet i Palestina.

Jesus kände med all säkerhet till gruppens ideologi, han till och med lovordar "Ljusets söner (eller barn)" i Johannesevangeliet. Dödahavsrullarna visar att detta var gruppens interna namn. De samtidiga historikernas namn, "esséer", har emellertid aldrig fått någon definitiv förklaring. Det kan vara en korruption av det hebréiska "chasidim", de fromma.

*****

DiLeva har det skrivits om igen nyligen i samband med något tv-program där han bett producenterna minimera slusken Plura Jonssons låga insinuationer (AB, Expr). 

AB:s Jan-Olov Andersson är nu ingen stor journalist. Han tycker gott DiLeva kan ta skiten från det kokainsnortande rötägget: "DiLevas musik är svårtolkad" gubevars, så då kan han gott få utstå ett påhopp om att vara en åldrande kåtbock i tv!

Den där Jan-Olov beklagade själv att han var mobbad för några år sedan, så det här är väl hans sätt att ta igen. DiLeva är lovligt byte i en idiots ögon, när väl Plura börjat. Vilka låga gubbjävlar. Mänskligt avträde.

Som jag sade i föregående inlägg om invandrarhatande Sverigedemokraternas ekonomiska talesman och hans exempellöst svaga horoskop, är starka eller svaga planeter ingen absolut garanti. Men med det enstaka undantaget kan man ändå ana vartåt det lutar om horoskopen avviker starkt från snittet i det här avseendet.

Det är därför glädjande att notera, att fastän DiLevas inre Ljus attraherar riktigt låga skitstövlar hans födelsehoroskop på det hela taget är ofattbart starkt.Den här musikern har både ett och annat gemensamt med "syntpopens fader" John Foxx, som jag nyligen återupptäckte. Foxx har alltid haft en märklig bortomjordisk ådra i sin musik, och han delar den ibland ytterligt djupa Mars i Skorpionen med DiLeva. Den här planeten är perfekt för djup själslodande musik. 

Som alltid har Skorpionen väldigt hög integritetströskel och hade bara inte Jan-Olov Andersson varit en sådan nolla i ämnet människokännedom, hade han kanske skrivit en bättre artikel om DiLeva istället för sitt senaste billiga försök att valsa vidare i den fjärt Plura släppte ur sin imbecilla själ. (Både Plura och DiLeva är intressant nog födda möts i Vågens tecken, men det är avsevärd skillnad i tyngd på deras Mars - se Pluras horoskop i länk här ovan.)

Mars i Skorpionen gör således att DiLeva är en "Sol-Våg med reservationer" om du förstår vad jag menar. Naturligtvis är Solen och Venus i kärlekens tecken en absolut autentisk Sol för olika typer av idealistisk verksamhet. Det är också en så ren bild av en konstnär man kan komma. Även John Foxx hade Venus i Vågen. 

Venus hemma i härskarläge som de högre konstarternas skyddsgudinna och så Solen som en människas "livsuppdrag". Svårare är det inte, DiLeva är en genuin artist. 

Nu är en Venus i samma tecken som Solen mycket vanlig och ytterligare bekräftelser behövs.

Den kommer genom Månen i Skytten i ett teoretiskt andliga eller visionärt tecken - även denna placering delar DiLeva med Foxx! Den som kan Foxx texter vet hur ofta han sjunger om kostymen - kanhända en metafor för den fysiska kroppen. DiLevas kostymeringar måste rimligen bottna i samma insikt om den fysiska kroppen som ett kosmiskt skämt. 

Båda artisterna är fullständigt medvetna i de signaler de sänder ut och med medvetenhet kommer också rena och tydbara budskap. Man får beklaga den säkerligen friskt vinpimplande rockjournalisten Andersson som inte plockar upp värst avancerade budskap längre...

För att korta ner en historia som kunde bli väldigt lång ska också noteras att t.o.m. kosmos två stora och grundläggande penslar, Saturnus och Jupiter, målar ett lika perfekt budskap år 1963 som de målade skevt då den invandrarfientliga ekonomiska talesmannen för SD föddes. Därtill är DiLevas Merkurius, kommunikatören, hemma i sitt härskarläge där den unikt även klassas som "upphöjd".

Vi har alltså den osannolika serien av fem av sju klassiska planeter hemma i sina starkt befästa härskarlägen: Saturnus i den fysiska utformningens Stenbock, Jupiter i den gränslöst djupa empatins Fiskarna, Venus i höga idealismens (kärlekens) Vågen och driftens Mars i den fixerade Skorpionens tecken. Och så kommunikationens Merkurius i härskarläge och upphöjd i Jungfrun.

Det är inte en liten serie av explicit talang som ligger i stjärnorna vid denna tid på året 1963! 

Men Solen i Vågen är en fallen Sol, den hävdar sig inte gärna utan tänker tvåsamhetstanken. Den söker dialog till skillnad från den "upphöjda" Solen i Väduren som vill göra allt helt själv. Själv Våg utmanades jag på skolgård många år tidigare än DiLeva men bet ifrån tillräckligt väl för att arslet inte skulle försöka sig på samma sak igen. 

Men jag kan hålla med DiLeva, att sedan är man oerhört vaken och garderad mot människor. Faktum är det detta tidiga uppvaknande som gjort mig så nyfiken på människors inneboende kvaliteter. Ett resultat av detta är den här bloggen i dess politiskt inkorrekta ambition att påminna om att inte alla människor är jämlika, att "lika barn leka bäst" och vad annat jag nu råkat säga. Jo, att själen jobbar sig hemåt mot perfektion förstås!


*****

Bonusspaning

Bland mina drygt 4.000 sparade horoskop hittade jag åtta personer från 1963 med Solen i Vågen.
 • Gabrielle Ahlström (Månen i Skytten), journalist, kåsör
 • anonym 1 (Månen i Stenbocken), introvert och excentrisk kvinna 
 • Jonas Gardell (Månen i Väduren), extrovert och "mångalen" (fullmåne)
 • Laureen Holly (Månen i Vattumannen), skådespelerska, inga uppgifter
 • anonym 2 (Månen/Rahu i Tvillingarna), manodepressiv och solitär natur, modern dog när kvinnan var liten
 • Rob Schneider (Månen i Fiskarna med Jupiter), skådespelare, Chaplin-liknande roller av den lilla människan - se Månen!
 • Tomas DiLeva - som ovan
 • Ulf Borgström (Månen/Rahu i Tvillingarna),  Gryningspyromanen (dagen efter anonym 2)

Intressant att finna Gabrielle Ahlström född samma dag som DiLeva. Henne har jag alltid hållit för att vara den intelligentaste Spanaren på radio någonsin!

Rasism maskerad som ekonomi

Sverigedemokraternas ekonomiska talesman sågas i SvD när han säger att landet skulle tjäna nio miljarder på att vi anammar hans kalkyl. Nyheten servar den här bloggen med ytterligare ett namn i kategorin rasism / främlingsfientlighet att studera.Naturligtvis kräver storkorset i Sattva guna, förändringens kvalitet, en analys. Sattva har förknippats med godhet och den upplöser föregående Tamas när den senare blivit alltför habituerad och slentrianmässig i sin utblick.

Men är det här till siffror förklädda politiska uttalandet verkligen godhet i någon bemärkelse alls? Låt oss se hur denna "upplösningens Sol" i Fiskarna står sig i förhållande till övriga horoskopet.

Även sinnelaget ligger i ett jupiteriskt tecken, Skytten så att vi har en kombination av Eld och Vatten - något av en eldsjäl för förändring. Vari förändringen bör bestå vet vi redan: bort med invandrarna från vårt sköna land.

Utifrån de astrologiska trender bloggen redan hittat i tidigare horoskop hos människor med invandrarfientlig hållning, förvånar det inte att hitta Kräftan som horoskopets kanske svagaste punkt. Revirinstinktens tecken som har så lätt att skära ner sina sympatier till bara dem av det egna blodet! Mars är dessutom fallen i det här tecknet. 

Placeringen har empiriskt visat sig så svag att den slagit igenom med statistisk signifikans i undersökningen av 120 hbt-horoskop. Detta betyder inte att gay människor utöver alla andra problem dessutom är trångsynta rasister, bara att vi talar om skilda uttryck för en grundläggande oförmåga att öppna sig för "den andre". 

Rasister är, så att säga, homo när det kommer till utlänningar. Den här bloggens syn är för övrigt att homosexualitet är en psykisk "feljustering" som kan tränas bort precis som en invandrarfientlig kan omskolas med kunskap.

När man börjar titta närmare på ekonomens himmel är det idel klena placeringar även i övrigt. Minns dock att vi hittat mördare med upp till tre starka planetplaceringar, så inget är en garanti för något i astrologin. Till sist handlar det om att fatta ett beslut och våga göra en tolkning. 

På den här bloggen är det lite enklare - individerna som granskas har redan bekänt färg och det är bara att leta upp motsvarande symboler på himmelen och sedan under loppet av ytterligare studier fråga sig hur hållbara vissa observationer och teser är...

Hursomhelst är Jupiter en oerhört viktig planet eftersom den förfogar över både sinnelagets Måne och den solära handlingsmänniskan. Jupiter ingår i det sattviska korset men är skadad ("detriment") i sitt fall från härskarläget i Skytten till den "blott" logisk-kritiska Tvillingarna. 

Från denna kritiska placering tycks den stråla tillbaka en merkurialt kritisk kvalitet i frågor som faller under Skytten. Och det vet vi redan är frågor som har med utlandet att göra - eller människor som det står "utlandet" skrivet på!

Eftersom denna något mindre än fullt funktionella Jupiter befinner sig i Luft skär den sig i sin rationalitet med Solen i Fiskarna, där budet är självuppoffring och känslomässig empati med allt levande. Missa inte diskrepansen: Tvillingarna saknar helt empati, Fiskarna har det i övermått.

Den invandrarfientliga ekonomen får inte ihop det här med att en god stat visar välvilja och likt den barmhärtiga samariten tar emot systrar och bröder som hamnat i nöd. Vi har redan Mars i Kräftan som indikation på att det här är en människa med ett mycket litet hjärta...

Som jag läser horoskopet söker ekonomen klä sitt fula budskap i följande låga ord (Tvillingarna tillhör de mest själviska tecknen): "Svenskar, er ekonomiska lycka (Jupiter) vänds till ekonomisk förlust (Fiskarna, "loser-tecknet") om ni tar emot fler människor på drift (Fiskarna saknar fast punkt i tillvaron)."

Så till frågan om sakligheten (men redan det sagda har kallat ifråga om det inte är en gemen liten skadad Mars-Kräfta som skapar falsk och vinklad information). Saturnus är en pålitlig planet, matematisk och organiserad. Tyvärr står också den stora gränsdragaren skadad detta år och introducerar gemenhet där Lejonets gränslösa generositet bort få råda. 

Bloggen har nu råkat notera flera hela årgångar där de stora penslarna Saturnus och Jupiter inte alls målar särskilt snygga porträtt. Kan det överhuvudtaget födas riktigt goda själar under sådana omständigheter, eller är det här "tidsfönster" för medelmåttigt utvecklade själar att reinkarnera på jorden? 

Jag har inget definitivt svar, men "fundamentalism" bör inte få råda vid tolkningen. En stor själ (maha atma) kan naturligtvis gå in i den materiella naturen under vilka som helst betingelser. Där en liten själ fångas i tidsanden behåller en stor själ sin integritet. 

Den integriteten har tydligen inte Johnny - kanske var det föräldrarnas val av namn som gjorde honom till rasist. Det är väl nästan bara gansters som heter så i filmens värld.
Ja, jag glömde nästan säga att också förmågan till mogen harmoni med medmänniskorna - Venus - är kaputt på den här himmelen. Venus skadad ("detriment") i egoprincipens tecken Väduren. 

Och insikten att vi också har informatören Merkurius i egoprincipens tecken och minnet att både Merkurius och Venus disponent Mars stod fallen i det snävsynta och protektionistiska Kräftans tecken, har vi den sämsta sortens av hysteriker på plats. En som sensationalistiskt skriker att "utlänningar kostar oss för mycket" och där troligen inte alls siffrorna stämmer. 

Horoskopet visar inte ett uns av opartisk rationalitet, det är av lika låg kaliber som alla andra Sverigedemokrater som granskats hittills. Det är verkligen ett B-parti av och för B-människor.

För att summera. Vi har alltså fyra explicit underpresterande planeter och tre neutrala placeringar. Kan det bli annat än en lögnprodukt till skuggbudget, ett illa maskerat försök att sälja in rasism genom ekonomiska argument?


Den perfekta idékompositörenEn jublande DN-recension får mig att vilja kasta en blick på filmregissören Edgar Wrights astrologiska tendenser. Kan inte påminna mig ha sett något av honom, men identifierar DN-fotot på den manliga huvudrollsinnehavaren Michael Cera från den plumpa, bisarra och extremt juvenila tonårsrullen Superbad. Tillsammans med den utmärkta recensionen anade jag hur knasig film denne Wright har det i sig att göra! 

Jo, jag vet att det inte är ett rationellt argument att ta en skådespelares insats i en film som utgångspunkt för mentaliteten hos en regissör av en annan film! De som sysslar med astrologi vet emellertid att detta är ett helt giltigt förfarande eftersom merparten av vår verklighet inte följer "empiristens" lilla inrutade verklighet. Själar genomkorsar varandra på alla ledder och vissa mer så än andra. Det har att göra med våra livsuppdrag i detta livet.

Britten Wrights horoskop för tankarna åter till bloggens allra första skede när det var så roligt att färgsätta de kvadratiska indiska horoskopformerna med elementens färgkoder och reta gallfeber på hälften av alla läsare genom att reservera kreativiteten för Eld- och Luft-elementen! 

Nå, här är då samma tendens igen, och vi kan lika gärna räkna bort de passiva månnoderna här. Samtliga de sju klassiska planeterna utom en verkar ovanför den sublunära sfärens fall ner i konkret- och praktisk mentalitet. Och den "fallna" Merkurius i Fiskarna är just den jag så många gånger sökt rädda från dess tekniska fall genom att påpeka personliga möten med jätteroliga människor som haft denna. Precis som med den mörkt komiske Woody Allen, verkar det bäst att indikera timeout och rödgrön-färga den här komiska regissörens koppling mellan Tvillingarna och Fiskarna. Den skär genom alla enkla klassificeringar! Rent tekniskt är det här naturligtvis fråga om "dissociation" eller scener där "ena handen inte vet vad den andra sysslar med". 

Men, åter, uppenbarligen finns många som kan arbeta högst medvetet med motsägelsefulla signaler och framkalla komiska effekter. Samma Vatten/Luft-skärning har också noterats hos några illusionister och i något fall i ett inlägg om en materialistisk skeptiker som kallades "desinformatör". Märk dock skillnaden i vilka planeterna är!

Saturnus, essentiell Luftplanet, fungerar väl i Tvillingarna, och Mars har en förödande mental skärpa i det här tecknet. Uppenbarligen är det den regisserande och formmedvetna Saturnus som tar kontrollen över Mars här och DN:s recension (och IMDB.com) talar om en formsäker individ. Så om det på kommunikativa Merkurius sida i Fiskarna ser "rött" och galet ut, räkna med att det var avsiktligt så!

Dessutom har regissören en närmast oslagbar kombination i Vattumannen av sinnet kopplad med båda de två naturligt goda, Venus och Jupiter. Naturligtvis ser man det redan i mannens blick. Här är ett "air head" som i huvudsak lever i den kreativa tankens värld där han hittar på roliga scener! Men det är förstås den upphöjda Solen i Väduren som introducerar ett intresse och en aktiv livsgärning i samband med visuella medier. De utan nämnvärd talang, ställer sig framför kameran (Anna Anka, Sol-Vädur), men de med mer än bara känsloyra kan överväga manusförfattande eller regissörskap.

Skillnaden, jämfört med Woody Allen, ligger på idéplanet. Allen är i huvudsak en socialrealist som ibland väver in klassicistiska motiv i sina filmer. Wright tycks befinna sig oavbrutet inbegripen i dialog med kulturella fenomen. Det är så typiskt Luftelementet att hela tiden adressera just idéer. Woody Allen hade förvisso också Månen i Vattumannen men var en mycket mörkare och mer svårmodig natur, inte mins för att de två goda bytts mot den sträva Saturnus och för soltecknet Skorpionen. Kanske ska man inte överdriva skillnaden, men helt klart har Edgar Wright ett lättsammare sinnelag (Månen) och gissningsvis fler nyanser på sin palett.

*****

PS. Wright föds just som månnoderna påbörjat sin evigt retrograda rörelse genom Oxen/Skorpionen - den axel som ledde till två självmord bland svenska skådespelare i samma ålder. Det är intressant att notera hur engelsmannens övriga himmel inte alls trasslar in sig i den här dödsdriften (han har visserligen gjort en zombiefilm...). Särskilt Månen med två "goda" är ett så starkt budskap att det är svårt att se hur disponenten Saturnus, trots Mars som följeslagare, skulle kunna underminera sinnelagets hoppfulla natur. De två svenska självmorden begicks av skådespelare födda under dystrare himlavalv.

Jag vet inte om "blondiner har det roligare", men det finns en del som talar för att Eld och Luft i allmänhet är mer uppsluppna, men så tillhör de ju de "positivt polariserade" zodiaktecknen.

Blair - kreativt galen eller bara pest?

Beklagar helt tillfälliga besökare, här är en bildrebus med tillhörande resonemang som kräver en del förkunskaper.I en intervju med företagaren och före detta premiärministern Tony Blair hyllar han dårskapen. Dagens Nyheter:
Och så det där om galenskapen. Tony Blair beskriver flera av sina närmaste medarbetare som halvgalna eller personer som man blir galen av att arbeta med.
– Det finns naturligtvis galna människor som är farliga. De personer jag talar om kan vända sin galenskap till något kreativt, till styrka och uppfinningsrikedom.

I inlägget om syntpopens fader, britten John Foxx, sökte jag adressera ett missförhållande på bloggen till följd av att alltför många sjaskiga skandalkändisar granskats: Eld och Jord är förvisso varandras svurna fiender, ambitionen eller visionen går rakt in i den vägg av omutligt faktum som Jordelementet som "brutalt fysiskt faktum" ställer upp. 

Elementen stavas just kamp. Här och var är kampen dock nobel och det är eventuellt möjligt att detta gäller för förre Labour-ledaren. För Jordelementet har påfallande mycket med rent materialistiska betraktelser att göra och arbetarklassen har som enda primära målsättning förbättrade materiella villkor. Maslows behovspyramid, etc, etc.

På frågan om Blair själv besitter s.k. kreativ galenskap är mitt snabba svar nja---nej. Onekligen kan en del själar dra fördel av den kaotiska blandningen av irrationella impulser (Vatten) och logisk formulering (Luft) som indikeras av horoskopet andra färgmix. 

Men detta är samtidigt en kombination som är en hejare på att sopa igen spåren efter sin vingliga framfart, en efterhandsrationaliserare av rang. Varenda dåligt beslut finns det en förklaring till! Carl Bildts är ett svenskt prakthoroskop i det här avseendet.


Men det iögonenfallande i horoskopet är inte kreativ dårskap utan bara dåligt humör och en bufflig brutalitet som närmar sig just den "andra sorten" som Tony Blair i intervjun distanserar sig från! 

Jag tänker förstås på aggressorn Mars stigande i öster i det "förpsykologiska" och ibland vidrigt brutala Oxen. Reta aldrig en Oxe, de går in i en slags "locomotive mode" och går därefter inte att tala förnuft med. 

Mars i Oxen är den allra mest primitiva äganderättskänslan, de vill äga prylarna, äga samtalet, äga rätten att "formulera problemet". Framför allt vill de så fort som möjligt få tyst på argumentationen. Svenska nationalhoroskopet har Mars i Oxen och det är därför vi nu hör vilken otrevlig ton det finns i folkdjupet efter att tidningarna öppnat för interaktiva kommentarspalter. 

Landet som helhet var inte förberett för dialog, kunde inte de fina salongernas samtalskonst. Detta kunde lätt åtgärdas på en generation eller två, men är, som sakerna f.n. står, och med moderation som påkommen nödvändighet, ett arv från 1800-talets fattig-Sverige socialdemokratin aldrig adresserade. 

Den enkla arbetaren glorifierades och överklassen demoniserades och hela frågan om individuell kultur hamnade tids nog i de värsta av händer: den kommersiella marknaden som enbart säljer billiga ytor att trä över kroppen. Själen förblir lika rå och självisk som någonsin. Ja, marknaden tjänar på att själen förblir rå och obearbetad.

Den här blindfläcken i det gamla fattig-Sverige har smarta människor kunnat utnyttja sedan dess med resultatet att majoriteten av svenskarna är lika dragna vid näsan som någonsin av den smarta elit som snor åt sig alla pengarna. Lägst i den eviga hackordningen hittar vi numera teknokraterna, it-fascisterna, men i bakgrunden finns förstås, som alltid, landägare och storkapital. 

Nej, demokrati är inte ett styresskick som rår på den djupa strukturen och Tony Blair visar precis hur en egoistisk makttripp ser ut. Streberns kan anta vilken politisk färg som helst men det är sin egen rikedom som står dem närmast (Mars Jupiter i Blairs första hus, Månen-i-Stenbocken för en tillrättalagd yta).

*****

Vid horoskop synbarligen så konflikthärjade och motsägelsefulla som Tony Blairs, tar jag tacksamt emot en andra åsikt från den kinesiska Mingdynastin och deras Ho Lo Li Shu-metod. Dess enkla (men ändå så gåtfulla) totalbilder sätter ofta sinnet på rätt spår eftersom kineserna såg helheter och fäste sig mindre vid detaljer.

Enligt detta utlåtande är nu inte Tony Blair helt galet ute. Hans födelse beskrivs visserligen som en uttrycklig avvikelse från TAO där dock misstaget kan rättas till. Dock inte förrän han "avgår och vänder tillbaka till vändpunkten. Ska man i detta läsa in att han först som egenföretagare blir sitt tao troget, och att hela den politiska föreställningen enbart var en strebers hycklande? Att hans liv delade sig i en falsk och en sannare fas? Ja, jag väljer förstås att se min horoskoptolkning bekräftad av kineserna. Först som egenföretagande konsult talar han sanna ord! 

Notera hur Venus är upphöjd i resignationens eller offrets tecken Fiskarna och i detta avsägande också polariserar sig mot den makthungrande Saturnus. Är detta den kinesiska uppmaningen att "avgå", fast med annan dialekt?

Som så många andra komplexa människor föddes han just som en timma övergick i en annan och tilldelas därför två födelsemotiv (vilka ibland tycks närmast omöjliga att få ut en fungerande syntes av).

I det andra motivet är han ute på farliga vägar man lovas att kunna ro dem iland om han är höggradigt alert. Inget av motiven antyder emellertid någon som helst kreativitet. Däremot "galenskapen" i att till och börja med "korsa stora vatten" (krigsföretag?). 

Här ska man dock minnas att kineserna var landkrabbor, så det kan ligga en kulturell värdering inbakad i hela systemet! Kineserna var heller inte ett folk som startade krig, och det kanske är däri metoden ser något gränsande till galenskap i Blairs födelse, men något som kan trots allt, trots avvikelsen från den gudomliga Vägen (tao) kan få ett bättre avslut.

Är det den religion som han enligt DN tar på stort allvar som i detta födelseöde är förelagd honom som en möjlighet att vända ryggen till perversion och komma upp på Vägen (tao)?

(Blairs primära motiv: hexagram 24/linje 2, hans sekundära: hexagram 27/linje 6.)

*****

Anmärkning till färgkoderna. Väduren (Eld) i 12e huset (Vatten) kan synas fel om man jämför med t.ex. Vattentecknet Kräftan i 3e Lufthuset. Men jag väljer här att framhäva det ogynnsamma förhållandet att Solens häskare Mars befinner sig i ett Jordtecken. På många sätt och vis går nästan hela Tony Blairs horoskop i denna Eldens närmast vettlösa kamp mot materiella fakta. Galet vrånghuvud? Ja, kanske.

Christopher Plummer - sylvasst egoChristopher Plummer är en gammal skådespelare. Han har varit med så länge att jag inte minns en enda film där han inte spelat en distingerad äldre herre. Nästan undantagslöst har rollen skildrat en djupt korrumperad människa dold bakom en oklanderlig, ofta politiskt mäktig, yta. Han har gjort företagsledare en masse, samt den obehagliga rollen som mörkande katolsk pedofilpräst i Boston.

Att för det här inlägget söka en bild på nätet och finna ungdomsfoton var lite av en uppenbarelse - likheter finns med den militanta och mentalt snäva skolministern Jan Björklund! (Apropå hans burka-uttalanden skulle hans månplacering ytterligare kunnat förvärra statistiken för den renliga Mån-Jungfrun, men jag hade inte tillräckliga belägg för att etikettera horoskopet bland de främlingsfientliga.)

Men ännu mer påminner Plummers iskalla stålblick om Ulf Lundells utan att de för den sakens skull är porträttlika. Men det visade sig finnas ett skäl till att jag genast tänkte Lundell när jag såg det här fotot.

"Fungerar" zodiaktecknen? Ett positivt svar på den här frågan fick jag först när jag återvände till den ursprungliga zodiaken, den som inte är knuten till solkalenderns fyra årstider utan årligen justeras en smula för att kompensera för jordaxelns märkliga beteende. Återigen tycktes de nyckelord som knutits till de olika tecknen stämma.

Ännu ett testbart uttalande, om skådespelaren Christopher Plummer, dök just upp i AB
Skälet till att han inte vunnit någon Oscarstatyett anses vara hans skarpa tunga och tydliga egenkärlek. En gång ska han ha sagt om sig själv: Inget annat är värt min uppmärksamhet på samma sätt.
Väduren är egots princip och Skorpionen sticker hårt och skär djupt. Plummers horoskop domineras av båda! Solen i Skorpionen och skorpionhärskaren Mars i sitt negativa hemmaläge. Och sinnelagets Måne hos Plummer står i egotecknet Väduren och disponeras därför av den vassa och stickande Mars! Astrologin är ett häpnadsväckande tillförlitligt instrument.

Facit till de vaga parallellerna med två oförsonliga och "svartvita" svenskar: Jan Björklunds soltecken är Väduren. Ulf Lundell har Solen i Skorpionen. Båda är typiska allt-eller-inget-naturer, vilket har att göra med att planeten Mars härskar över båda tecknen. 

Och Mars, som jag nämnt tidigare, var en kraft romarna inte ens ville ha in bland civiliserat folk i staden. Krigsgudens altare placerades på en äng utanför! Är det därför Plummer, "dubbel-martian", aldrig hedrats med en Oscar? Branschfolket vill helt enkelt inte ha in en genuin själ från helvetet i de fina salongerna? Är han lite för "verklig" för att Drömfabriken ska känna sig lugn med personen Plummer?


Åsa Linderborg finner en ful fläck

Aftonbladets Åsa Linderborg storstädar inför redaktionsflytten och hittar i ett gammalt tidningsnummer tidiga varsel om att människoföraktande attityder rotat sig i Malmötrakten - årtionden innan dagens uppblossade främlingsfientlighet bland de socialt inkompetenta och de med ett mindre hjärta än normalt.

Jag tror det är närmast 100% säkert att hon inte studerar den här bloggens och dess trevande funderingar över fabrikationen av en Zeitgeist - frågan om planeternas kretslopp faktiskt kan utsträckas bortom egopsykologin och bringas att tala om olika tidsandor eller faktiska kvalitetsskillnader mellan olika generationer av människor!

Frågeställningen är så politiskt inkorrekt något kan bli i ett land som pådyvlat sina medborgare den modernistiska myten om alltings jämlikhet och socialvetenskapens enahanda prat om miljöfaktorn. Vem, sedan Upplysningen, har väl egentligen trott på Tiden som sådan som en formativ kraft? För det är ju det den antika astrologin hävdar.

Efter att ha noterat vissa återkommande indikationer hos främlingsfientliga horoskop som samlats på bloggen (intill den 22 september 2010), blev jag nyfiken på att ställa ett horoskop för den 2 december 1961 - dagen för den ledare i Aftonbladet som varslade för att kontintental nynazism hade rotat sig i den skånska myllan.

Den minnesgoda kan påminna sig att Christer Sandelin nyligen kommenterades inom ramen för en granskning av just årgång 1961 såsom en potentiell svacka i historien. Märk hur jag lägger in "potentiell" för att inte stöta mig med någon enskild. Som karaktären Hari Seldon säger i Isaac Asimovs mäktiga Stiftelse-triologi: hans vetenskap "psykohistoria" kan korrekt förutsäga massans rörelser om än inte den enskilda individen. 

Vetenskapsmannen och författaren Asimov talar här om den statistiska verkligheten kontra den enskildes fria vilja att bryta sin egen väg visavi den mätbara och därför blinda massrörelsen. Statistik som den ringa människans flyktväg undan det hotfulla oförutsägbara livet. Vi ska återkomma till den ringa människan längre fram, när vi ordar något om den sk scientismen.

Anm. Stiftelsen är ett av mina bestående pojkboksminnen! Dess filosofiska kärna med gåtfullt tal om ett kunskapens säte i galaxens centrum förberedde säkerligen för ett senare intresse för metafysik!

Givet det som redan sagts om året 1961 (länk ovan), måste vi nu gå ett steg ytterligare och fråga oss varför årets begränsningar i fascistoid riktning kom i tydligt fokus just den 2 december. (Förutnämnda inlägg påpekade att filosofins och välviljans Jupiter var djupfryst hela det året under passagen genom den kyligt teknokratiska och sifferexakta Stenbockens tecken.)

I samma ögonblick beräkningen fullbordats står svaret klart:Det här är så skrämmande att få kan förstå vilka "typologiska" linjer astrologin målar upp. Horoskopet har en naturlig släktskap med den sekulära mentalitetens inträde i västvärlden vid den tidpunkt som man på goda grundar kan sätta vid dagen då borgarna stormade Bastiljen och den falska läran om allas jämlikhet i tiden planterades i västerlandet.

Man kan säga att denna dag är frukten och det samhälleliga korrelatet till en tids rationalism och upplysningstänkande. Vad som helst gick an utom tankar om inbegrep Gud, eftersom varje tanke om makt eller intelligens högre än människan utlöste spasmer i de borgerliga råtthjärnorna som associerade gudsföreställningen till de gamla härskarna i den högsta kasten. De var "brända". Tyvärr är trauman och affekt en dålig grund för rationellt tänkande.

Med Franska revolutionen fick västvärlden det nya nivellerade samhället där allt var idel plattmark och inget liv bortom humusskiktet fick lov att existera. I hundratals år har västerlänningen levt inuti en liten skokartong av totalt tyranni hon lärt sig kalla "frihet". Inte undra på att folk är vulgärare än någonsin i världshistorien. När inte "övervåningen" finns kvar som löfte eller kanske hot ("Gud ser dig"), då är människan fri att degradera ungefär hur lågt som helst!

AB-ledaren från december 1961 är bara ett stickprov på denna nedförsbacke mot total imbecillitet. Men det är fascinerande att artikelns astrologiska representation exakt återkallar det franska revolutionshoroskopet genom att enbart bestå av Jord och Vatten. Denna oinspirerande gyttja ger som värst svin som ligger och vältrar sig i sin fysikalitet enbart - det som återstår sedan man med materialisterna portförbjudit Eld- och Luftelementet, signifikatorerna på den högre aspekt av tillvaron varifrån kreativiteten i människan kommer.

(Jag har tidigare argumenterat för att det läggs pussel med redan befintliga bitar i Jord och Vatten, Heureka-ögonblickets rena kreativitet - "som en blixt från klar himmel" - kräver Eld och Luft.)

Västerlandets frihet blev, som vi nu alla vet, bara friheten att dompteras att bli duktiga konsumenter för att Industrisystemets hjul skulle rulla och dra in pengar åt dem som likförbannat bildar en överklass - oaktat tompratet om jämlikhet och denna riggade skendemokrati. Jord och Vatten, allt styrs inifrån Jord och Vatten i vår tid. 

Det är därför ingen slump apropå Rovkapitalismens frontman Nya moderaterna att det är i det här partiet vi hittar alla demoraliserade skandalministrar. Och det är ingen slump att de flesta av dem hade problem med just Jord och Vatten i sina horoskop. Littorin, Stegö-Chilò och Arkelsten lider alla av den "akuta materialismen" eller "det sataniska syndromet". (Se tillämpliga inlägg etiketterade "vanära (politik)".)

Deras rekryterare, statsministern själv, är om möjligt ännu värre däran: helt uppbunden i Jord och Vatten och därtill slav under det stora korset i Dårskapens kvalitet Tamas guna. Det ska till en helt mörklagd människa att kalla svenskarna "det sovande folket"!

Och förstå sedan hur illa det står till med landet när folk faktiskt röstar på en man som ser ner på dem, kanske t.o.m. hatar dem. En fascistoid grundvärdering gömd bakom lock och pock om sänkta skatter. Beckmörker i den svenska "förnuftsdrivna" själen!

Det är egofixeringen - att främst vilja se om sitt eget hus - som gör människor så här ofattbart korkade. Vi ser inte oss själva när vi sakta glider ner mot inhumanitetens träsk eftersom vi enbart har vårt ego som måttstock!

Men frågan varför den 2 december 1961 har inte fått något svar. Här kommer det, och helt kort:

Vi är nu inne i Skorpionens tecken (som ju enligt den korrekta sideriska zodiaken inte är knuten till årskalendern utan ligger still som en fixpunkt i universum, alltmedan vi på jorden instabilt wobblar med vår axel så att zodiaken förefaller slira ett helt varv under 25.000 år.

Vissa säger 24.000 - men ingen vet egentligen om "systemet" (universum) som helhet reglerar jordaxelns wobblande. Olika tidsåldrar skulle kunna vara olika långa! Så mycket för vår västerländska så kallade "upplysthet" (och förnuftstro).

Med en s.k. skadad Venus i Skorpionen ("detriment) i horoskopet för 2 december 1961 har vi faktiskt en underförstådd opposition mellan planeten för dragningen till det materiellt goda och dess hemmatecken, den lokala myllans Oxe. Dvs, den "sataniska axeln" finns i horoskopet utan att ens en opposition ritats ut.

Vi har sett åtskilliga dysfunktionella horoskop som inbegriper såväl Skorpionen som Stenbocken - minns att vi har årgångssvackan i den senare. Titta gärna på den 23-årige Örebromannen för en tankeväckande variant på detta Vatten- och Jordtecken när de gör sin gemensamma grej på ett dysfunktionellt sätt.

Någon enstaka läsare har kanske lagt ihop 2 + 2 och sett vilken slutklämmen är, varför den 2 december, bildar ett bottennapp under året i termer av subhumant tänkande, skitideologier, et cetera. Dessa smarta läsare minns från den handfull mundana jordbävnings-, olycks- eller dödsfallshoroskop att Månen kan betraktas som en sekundvisare.

Månen indikerar när en svaghet kan tänkas gå i dagen. I det här världsliga horoskopet används den för att karaktärisera innehållet i tidningsledare. Månen antar då sin naturliga roll som indikation på själen i människan (eller företeelsen).

Och det är här jag, tyvärr för alla "normalt funtade" människor med Månen i Jungfrun måste påminna om att det var just denna psykplacering som statistiskt signifikant lyste fram vid "Stora skurktestet" och även återkom vid genomgången av de invandrarfientliga och/eller rasistiska horoskop som så långt samlats på bloggen.

Här är den således igen, den bakterie- och föroreningsrädda Jungfrun. Den har uppenbarligen väldigt nära till ideologier som förespråkar "renhet". Den projicerar all sin ångest för "smitta" på motsatta tecknet Fiskarna som får bli zodiakens "pesthärd" och "sociala förlorare"! Det är ingen slump att den otäcka och fullständigt självduperade föreningen Humanisterna har ett antal språkrör med Månen i Jungfrun.

Det är bara svenskens egen obildning som förblindar honom/henne så att han inte förstår vad Humanisterna egentligen säger. Under allt som kommer ur munnarna på dessa Humanister hör vi egentligen Jungfruns undertext: Jag eftersträvar renhet. Fascinerande nog tycks ateistsektens ordförande regelmässigt presentera falska påståenden i samband med just sådana sakfrågor som hotar den s.k. scientistiska världsbilden (vetenskapliga rön upphaussade bortom sans och proportion).

Därvidlag följer han troget sin idol, den i teologiska spörsmål extremt okunniga zoologen Richard Dawkins, som likväl tror sig kunna "debunka" religionen som en mer primitiv världsbild än hans egen extremt mytologiska darwinism, vars grundidé, om någon missat det, har en släktskap med nazistiska ideal: den bäst lämpades överlevnad. Dawkins inledde sin karriär som folkförvillare med vidlyftiga spekulationer över den "själviska genen" - material vi nu lite i backspegeln lätt inser är ren mytologi för den sekulära människan.

Den här bloggen har spekulerat i att många återfödda nazister från Andra världskriget har sökt sig till antingen den här rörelsen med "humanistiska" vetenskapsdyrkare, eller också till Sverigedemokraterna. De tror de har en ideologi men aningslöst är det en gammal Zeitgeist som bäddats in i deras själar och som de nu kommer att behöva flera jordeliv att rena sig från.

Att anklaga andra raser för ovärdighet (nazism) eller invandrare som ett störningsmoment för den lokala sociala myllan ("sverigedemokrati") eller människor med religiös tro som oupplysta är inte ens början på en lösning ur det helvete som lever inuti dessa förorenade själar.

De måste börja med, att med djuppsykologen James Hillman, "återkalla sina projektioner". Intill dess måste vi andra betrakta dem som de undermänniskor de för närvarande är. Det här lärde vi oss som barn redan på skolgården: "Den som sa' de', va' de'"

Tänk att så många inte tog med sig barndomens lärdomar vidare i livet, inte har gjort några medvetna kopplingar alls i sina liv och därmed inte ser sammanhangen för sig själva. Inte undra på att reinkarnationen behövs för att ingjuta lite vett i det här släktet. Eller, med agnostiske biologen Thomas Henry Huxleys ord: "Only the theory of reincarnation could give us a picture of life that was just."

*****

Bonusspaning

Ur min samling på drygt 4.000 horoskop (alla utom 240 offentliga eller celebra personer), hittar jag bara fem namn födda under den kritiska skorpionperioden 1961. Ingen av dem upprepar säkert "pricken över i:et", den kräsna renhållningsarbetaren Mån-Jungfrun.

 • Armin Meiwes (Månen i Lejonet) - bisexuella kannibalen som skaffade sig en maträtt via internet!

  Faktum är att en födelse efter lunch skulle ge mördaren en Måne i Jungfrun och därmed perfekt illustrera den "sjuka nazimentaliteten". I inlägget argumenterar jag mot den placeringen, men det är möjligt att bloggens senare observationer kallar argumentationen ifråga!

 • Mariel Hemingway (Månen i Oxen) - tillhörig den djupt depressiva och suicidala Hemingway-klanen. Inga närmare uppgifter.

 • anonym 1 (Månen i Skytten) - minns inte personen, men i minnesanteckningarna står att läsa om mannen: "reserverat högdragen", "en besserwisser" - det tillhör Skyttens sämre sidor att undervisa alla och envar och när individen själv är tillräckligt korkad berättar han/hon bara plattityder eller kommer med fakta som redan är allmänt kända.

 • Meg Ryan (Månen i Fiskarna) - skådespelare som från att ha varit "Americas sweetheart" alltmer förvärrade sitt rykte (blev "svår"). Sitt livs fall från nåd kanske med intervjun med tv-celebriteten Parkinson, där hennes fientliga grundattityd var under all kritik. Parkinson mindes själv detta som den kanske sämsta tv-intervju han någonsin gjort.

 • anonym 2 (Månen i Fiskarna) - sex appeal som Meg Ryan (minst!) men en grälsjuk och allmänt antagonistisk grundton.

lördag 30 oktober 2010

Massmördare & giriga politiker


Äsch då. Det skulle ni inte se.

Bloggen kan nu introducera en ny "look-alike"-kategori: kvinnor med för mycket näsa för pengar som hamnar i blåsväder. Obs, man måste vara politiker för att platsa i kategorin.

Det är förstås den sataniska axeln som noterades hos Arkelsten och en annan av Reinfeldts handfull fifflarministrar. Jag har låtit Sahlins horoskop få pusta ut en tid nu, men naturligtvis finns en aktiverad axel mellan Oxen (konsumtion) och Skorpionen (elimination av slagg) också här.

Eftersom Sahlins födelsetid är känd ser vi hur illa hon drabbades av den näriga typen av Oxe (den måste stå under press för att urarta till "närighet") - olycksplaneten Mars mitt i tionde huset för publikt anseende.

Arkelstens födelsetimma är okänd, men man måste misstänka att också hennes stjärnhimmel ska roteras så att Oxe/Skorpion hamnar i något av de fyra prominenta hörnhusen...

Men även utan födelseklockslag står det allt mer klart efter mediernas granskningar av lägenhetsklipp hur man ska tolka denna anspänning mellan "lätta pengar" (Jupiter i Oxen) och mörka krafter i Skorpionen på Arkelstens himmel.

Shell är inte den första onda kraft hon villigt samarbetat med, det började redan med svarta hyresvärdar. Oj så svart Skorpionen är i detta horoskop. Får Mona att framstå som ett riktigt normalt svenska dygdemönster.

*****

Till jämförelse Ted Bundy som var på väg in i den amerikanska politiken innan han kände sitt rätta kall och blev massmördare:Här är det inte Oxen i termer av pengar eller sinnesnjutning i sig som lockar. Snarast tvärtom! Hans sataniska komplex är det omvända genom att psyket (Månen) har fallit i Skorpionen och han söker förinta den onda lustan! Och med vilken pervers illvilja han mördade sina offer!

Notera hur återigen den sataniska axeln är placerad längsmed prominenta hörnhus. Reinfeldt är listigare, han gömmer sitt mörker i de s.k. kadenta husen (3, 6, 9, 12) vilket antingen gör honom till jordens mest aningslösa och naiva politiker eller till en utstuderad rökridåspridare.

Jag hade helt glömt Ted Bundys horoskop när jag i det här inlägget aviserade att Arkelsten måhända var en eldsjäl, men att hon brann för fel saker. När jag nu tar fram massmördaren visar han sig i än högre grad styrd av passionens Rajas (orange) men vad som triggar passionen är den svarta energin (Tamas).

Tamas söker förse sig själv, den är en energiparasit och kan vara en fiende till det allmänna goda. Sattva bryter upp koagulerad energi och är mänsklighetens välgärningsmän. Rajas är passion som kan dra i endera riktningen, söka sig vidare mot kunskap (Sattva) eller tappa idealen [1] och bygga sitt eget paradis på jorden (Tamas).

Hade vi i Sverige haft något som ens liknade ett samhällsbygge på korrekt grund (se Platons Staten) hade den här typen av horoskop gallrats bort direkt. Alla är inte kallade till det politiska yrket. Jag har bara hittat svenska två horoskop som håller måttet enligt de högre krav på ledarskap som ställdes i antiken!

Vilka de är ser du om du klickar på etiketten "vanära (politik)" och ögnar igenom trettiotalet inlägg (de dyker upp bland de första tjugo). Ingen av dem står högt i kurs hos svenskarna, vilket visar hur mörklagt folkmedvetandet avslöjas vara då man använder objektiva kriterier som astrologin för att se vad som pågår bland folk.


AB, Expr, om Arkelstens lägenhetsklipp.

_____

1. Idealet har alltid varit följande: Rävarna har sina lyor och fåglarna sina bon, men Människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Den politiker som vid förhör visar sig okunnig om sitt västerländska kulturarv, som t.ex. denna klassiska tanke, bör frånträda sitt ämbete med omedelbar verkan. Vad betyder då rebusen och varifrån kommer den? Som svar på den första frågan är den inte olik den röde mannens tankar om människan och frågan om någon kan göra anspråk på att äga mark (eller bör tillåtas göra lägenhetsklipp).

Politisk naivitet medfödd kvalitet?

DN bjuder på en fördjupad analys av vari problematiken i Arkelstens till synes aningslösa agerande mot de rävsluga långsiktigt planerande storföretagen ligger. 

Tyvärr kan DN, trots kritiken mot politikern, själv ha varit en aning naiv. För samtidigt har AB börjat nysta i Arkelstens lägenhetsaffärer så att det frankt talat verkar som om Arkelsten häromdagen sökte ljuga sig ur en knepig sits. AB behövde bara gräva några år bakåt i tiden för att höra en Arkelsten säga något helt annat i samma fråga!

Ja, naivitet är en medfödd kvalitet enligt den uråldriga indiska filosofi och kosmologi, vars praktiska gren är astrologin. De gamla grekerna rubricerade astrologi som techne - en tillämpning av grundprinciper. Ordet är förstås vårt teknik, men tyvärr också teknokrat.

Naivitet kan sägas vara en lindrig form av den indiska filosofins "Tamas guna", mörkrets rep. Människor eller ting tvinnade med denna grovhet må imponera genom sin stabilitet (Arkelsten: "Jag avgår inte"). Det finns onekligen en ledarkvalitet av en viss typ hos de individer som imponerar genom sin blotta "bulk", sin tröga massa! 

Men mörkrets kvalitet resulterar också i en bakåtsträvare, en konservativ läggning. Det här är inga "early adopters" som företagsekonomerna säger. Tamas folk är de sista att gå över till en ny produkt. Ibland ger historien dem rätt eftersom PR-kampanjer och hajpar ligger som en rökridå över allting i denna tid. De tröga människorna låter de mer äventyrliga göra de förhastade köpen.

Olika människor är tamasiska på olika områden i sina liv. Bara ett fåtal är närmast totalt rigida. Dessa blir de människor som aldrig tänker utanför lådan, genuint konservativa människor som bara ser en enda väg, nämligen den som finns i den skokartong i vilken de själva lever, socialt och tankemässigt.

Det är här de Nya moderaterna är så underhållande att beskåda. En sällan sedd ström av avhopp från regeringsposition pga blindhet och omoral. Och så många av deras horoskop hade just tydliga problem i mörkrets kvalitet!

Jag noterade att den "sataniska axeln" som Oxe och Skorpion tecknar förekom hos två av Reinfeldts skandalkvinnor, och att både Borelius, Stegö-Chilò och Arkelsten hade tamasiska Skorpionen involverad. 

Och detta gällde förstås i allra högsta grad Littorin som så snabbt gjorde politisk sorti till följd av Skorpionens mest kända tema, sexualitet, och Oxen, pengar. "Sexköp" är en av de läsarter som med lätthet kunde ses på den födelsehimmelen. Och Arkelsten lät sig köpas av RFSU - numera gaysexlobbyister om jag förstått saken rätt.

Tidigare partisekreteraren Ulrica Schenström hade också ett påfallande problem i de tamatiska tecknen Oxe och Vattuman - om min hypotes om födelsetiden stämmer. Däremot inte Ulf Kristersson, men skurkar kommer naturligtvis inte enbart under Tamas guna - passionens Rajas eller t.o.m. ljussökande Sattva har också sin del av urspårningar.

Men det är bara Tamas som kan beskrivas som politiskt naiva - helt enkelt eftersom de aldrig ifrågasätter sina egna motiv eller tankar. Den indiska filosofin kan därmed ha rätt i att detta är en kvalitet som introducerar en lägre intelligens än hos de rajasiska och sattviska typerna. Men mig veterligen har aldrig gjorts något försök att korrelera den indiska typologin med intelligenstester av västerländskt snitt.

Tråkigt för nationen Sverige, själv under Tamas mörka hölje, är vi därmed oförmögna att höra hur vi själva låter eller att ta en distanserad blick på våra egna föreställningar. Det är en stor anledning till att Sverige om och om igen tvingas inse hur grötmyndigt fåniga vi är.

Jag lovar, om några år är t.ex. Humanisternas ateistpropaganda ett minne blott, bara vi får folkhopen (oss själva) upp ur denna bottenlösa okunskap om hur nära vetenskapen idag ligger uråldriga religiösa tankar om Gud. (Här ett fascinerande studiematerial i den debatten.) Ordföranden själv är f.ö. ännu ett exempel på Tamas natur.

Inom överskådlig framtid kan man också hoppas att svenskarna slutar välja politiker som utstrålar Tamas mörker, vilket en förståndsförmörkad befolkning väljer att läsa naivt och godvilligt, som att, "han/hon verkar ju stabil och trovärdig".

Den värsta sol-och-vårare betydande delar av befolkningen tagit till sitt hjärta är nuvarande statsministern. Hans horoskop formligen dignar under den aningslösa Tamas. Och hans typ av horoskop är den värsta sorten, för mörkret ligger dolt bakom en spelad yta av Sattva, eller kvick uppfattningsförmåga! 

Det finns således föga hopp om att Reinfeldt kommer att mogna och börja ta ansvar för sin blindhet i fråga om valet av ideologi och sina ministrar. Livsinvesteringen är gjord och nu återstår bara vandringen hem. Tung, tung har själen blivit som svept sig i tamasiska lindningar.

För hur skulle Reinfeldt, som delar samma mörker, gränsande till medfödd korruption, som blivit flera av hans ministrars fall, kunnat ana vad som var å färde? Vilket bokslut - detta manfall - för en statsminister! Vilken svart - tamastisk - fläck i landets politiska historia.

Det fanns stillastående tider i historien när de stabila och trygga Tamas-typerna kom bättre till sin rätt. Kanske kommer de ha få sin dag igen så småningom. De är utmärkta i fasta positioner som mer handlar om att förvalta ett system. Men de ser själva inte hur korruptionen spirar hos den som främst söker konsolidera eller flytta fram sin egen position.


Se även några inlägg om de tre gunas (Tamas, Sattva, Rajas).

fredag 29 oktober 2010

Örebromannens horoskop - igen

Det händer för lite i världen. Här råkar jag efter Örebromannens fortsatta erkännanden (AB) skriva ett nytt inlägg om honom lyckligt omedveten om att jag redan gjort det! Jag memorerar verkligen inte rötäggens horoskop vilket är synd. Det man inte registrerar på djupet är missade chanser att lite längre fram se samband!

Visserligen leder Väduren och Oxen statistiken över brottsdömda soltecken på bloggen. Men Skorpionens tecken tittar påfallande ofta fram vid sexualmissbruk eller -brott eller män som Swartz, grundare till ett telekombolag och fanaatisk förespråkare för sex på nätet. 

Häromdagen noterade jag att alla tre Arkelstens bjudresor innefattade hennes "sataniska axel", Shell och RFSU var skorpionändan (olja och sex). Finlandsresan till ett kärnkraftverk förefaller också representeras Skorpionens nedbrytning av materiella partiklar - här klyvningen av atomkärnor för att alstra energi. Inte så väsensskilt från Skorpionen som komposthögen!

Det är den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionens och Stenbockens härskare som ännu en gång ser misstänkt ut! Problemet är att jag inte memorerat vilka andra rötägg och problemhoroskop som haft den.

Jag hade redan tidigare skrivit om Örebromannen och färgkodat elementen för att indikera bristen på Eld. Den här gången färgar jag de tre kvaliteterna. Här är båda kartorna.Logiken bakom det potentiella problemet med den här ömsesidiga receptionen är begriplig: Saturnus drar en snäv gräns i sexualitetens tecken, vilket kan skapa frustration.

Därtill stryper den Mars som befinner sig på Stenbockens saturniska domän. Tidigt i bloggens historia kommenterade jag att Mars "upphöjdhet" i Stenbocken just berodde på att dess naturliga tendenser till enkla lösningar (våld) hölls i schack genom vistelsen i "övervakaren" Saturnus fysiska tecken.

Sanningen är nog att det är svårt att av bara dessa faktorer avgöra om Saturnus representerar en moralisk självkontroll eller om den står för "sexuell fixering" i detta tecken, eller som "naturlig översittare i sexuella ting". När den psykiskt sjuka sedan grips förvandlas istället Saturnus till "lagens långa arm och begränsning bakom lås och bom". 

Det saknas uppenbarligen information via födelsetimman, eftersom soltecknet ser harmlöst ut (en fallen Sol och Venus i härskarläge, därtill gynnad av Jupiter i en neutral placering i Vattumannen).

Men på det som finns skulle jag tro att vi ännu en gång ser "korruption vid översättningen" från det instinktiva Vattenelementet till individens medvetna och rationella världsbild (Luftelementet). Det är Månen med giriga Rahu som i Vatten disponeras av Jupiter i Luft.

Det finns med andra ord ett ansenligt "luftslott" eller kraftfulla mentala anfäktelser (Jupiter överladdar Sol-Vågen), samtidigt som den fysiologiska hämningen eller vad det nu är i Skorpion/Stenbock söker förneka sexuell utlevelse.

Horoskopet är underligt, men jag hade säkert missat det om inte redan mannens mentalt förvrängda världsbild varit känd. Ännu ett fall där två "astrologiska komplex" verkar till synes isolerat på var sitt håll i horoskopet men som tillsammans skapar något helt annat! 

De här fallen är viktiga att fundera över, för jag misstänker att det är här även rätt skickliga astrologer går bet, som i testet där de skulle bedöma en människas lämplighet med barn och där testarna förrädiskt bjöd dem att bese barnamördaren John Gacy! (För övrigt med den i mina ögon allt mer suspekta Månen i Fiskarna - det här känslolivet kan det bli vad som helst av!)

Naturligtvis syntes kopplingar till barn och astrologerna bekräftade en tendens till "hand med barn". Men de blev lurade av experimentledaren att bara titta efter det positiva! 

Det skulle inte vara svårt att i ovanstående horoskop se en fantastisk älskare. Jupiter välsignar Venus plus Solen i alliansens tecken. Men budskapet i Skorpion/Stenbock tyder på något helt annat. Tidpunkten hade troligen avslöjat vilken av de här två tendenserna som dominerar, och en inte särskilt vågad gissning är att den saturniska repressionen dominerar. Det som kommer ut ur en sådan är förvrängd lusta.

*****

SvD: "Lilla sinnesundersökningen" på Örebromannen.

torsdag 28 oktober 2010

Andra moderata skandalministrar


Nya moderaterna - så skyldig Reinfeldt ser ut nästan jämt!
Och med rätta - de är hycklare, lögnare och klippare hela bunten.

I uppradandet av horoskopen för tre av Reinfeldts skandalkvinnor hade jag helt glömt hans tidigare partisekreterare, där återigen det lilla problemet att kvinnan gått på krogen medan hon hade jourtjänst först förringades, men sedan inte gick att nonchalera sedan storleken på krognotan blivit känd. 

Det finns nu ett tydligt mönster hos Reinfeldt att först neka så länge som möjligt och sedan svära sig fri när skandalen är ett faktum. Jag vill inte vara företrädd av en sån här löskokt hycklare. Det kallas visst politik, men det här är bara dålig sådan. Grekerna skulle ha beklagat att retoriken sjunkit så lågt som den gjort i Sverige. 

Jag upprepar: vår statsminister försöker skamlöst ljuga sig ur alla besvärliga situationer och när inte det håller, står han direkt där och ser skenheligt beklagande ut. Jag har aldrig sett ett så ryggradslöst kryp i den positionen. Lögnen är institutionaliserad i den svenska politiken och det äcklar.

Hur höga oddsen än var mot att Reinfeldt skulle ha plockat in tre individer med en renodlad symbolik för korruption hände ändå det osannolika. Att tro på mer skorpionisk röta en fjärde gång gjorde inte ens jag då jag räknade ut horoskopet för Ulrica Schenström. 

Här byter emellertid Månen tecken efter lunch, vilket skapar osäkerhet. Men jag föreslår en sen födelse eftersom det är då vi får en saftig skandalindikation: den fallna Mars i Kräftan i attack mot den konceptuella klarhetens Vattuman. Den Vatten/Luft-konflikt kan här med lätthet anpassas till situationen av oredlighet under arbetstid. Vatten i dess mest primitiva form som irrationalitet som stör Luften, förmågan att göra sitt intellektuella arbete.

En Måne i Vattumannen skulle också som få andra indikationer belysa Reinfeldts bedrövliga sjätte hus för undersåtar som just går i Vattumannens tecken och från vilket Saturnus attackerar tredje Lufthuset för mental redighet! Jag noterade i efterordet till det här inlägget vilken usel indikation detta är för hans förmåga att i chefsposition hitta bra underordnade!

*****Ulf Kristersson (t.h. på bilden ovan) verkar vara en alltigenom falsk klippartyp, som hade stora besvär 2008 när han skulle förklara varför han tillskansat sig en lägenhet hos en diakonistiftelse som borde ha gått till en hjälplös kvinna i samhället. Detta är samma man som i kapacitet av lokalpolitiker kriminellt sålde ut allmännyttiga bostäder till en bekant!  Som reste till Kina för 100.000 på skattebetalarnas bekostnad. Nnotera Solen i "fjärran" Skytten för utlandskopplingar - i detta fall via hustrun.

Och som dessutom, medan den förra lägenhetsskandalen pågick redan hade en annan lägenhet i centrala Stockholm - händelsevis bara några meter från Arkelstens. Här luktar det klassiskt moderatsvin som bollar med bostäder för att dra in extra pengar till ett liv med guldkant.

Ännu en moderat som mer liknar en självisk klippare än en politiker, även om han friades från misstankar om oegentligheter i samband med diakonilägenheten. Tidningen Kommunalarbetaren beskrev i oktober väl vad det bar för kaliber på den här hala ålen.

Här upprepar sig osäkerheten från förra horoskopet - Månen står i ett Jordtecken till en början men övergår senare under dagen till ett Lufttecken. Ännu en gång spekulerar jag i en eftermiddagsfödelse för att få en riktig sol & vårarkombination: fullmånen mellan "de lätta klippens" Skytten (ett expansivt och chanstagande tecken) och Månen i Tvillingarna, ett amoraliskt tecken.Här är oegentligheterna rätt tydliga, eftersom Rahu och Ketu är inblandade och Mars i Skytten på inget sätt kan sägas vara bra för lycksökaren Jupiter i förlustens tecken Fiskarna. Jag läser Saturnus i Stenbocken "grönt" - som att diktatorn kan stjäla från de fattiga. Jupiter i Fiskarna borde betyda empati med de svaga, men den här klipparen hade inte något mot att sno en lägenhet som borde ha gått till en av samhällets svaga!

*****

Utan att jag tänkte på det grupperade sig även de här horoskopen, som jag missade i första omgången av Reinfeldts rekryteringsmissar (vilket vi nu inser inte alls är några missar - partiet är under all kritik, de representerar den sämsta sortens människor, råegoisterna).

I själva verket finns två tydliga överlappningar: båda har Merkurius, Mars och den "straffade" avhuggna draksvansen i kombination. Jag tror detta är en mycket viktig ledtråd. Merkurius är medier, Mars är stridens hetta, men den avhuggna svansen måste rimligen vara sista spiken i kistan för mediala eller utbasunerade (Merkurius) skandaler! Jag ska ta mig denna iakttagelse testa dess hållbarhet.

För det andra delar båda temat "förflyttningar" - axeln Tvillingarna/Skytten. Av Birthday.se kan man se att Ulf Kristersson alltjämt har en bostadsadress i en svensk småstad alltunder han bollar med lägenheter i kungliga huvudstaden och säljer ut den bofasta befolkningens gemensamma egendom. 

Ett gatlopp i tjära och fjäder och sen ut ur stan med honom hade varit det rätta! I Expressen sägs han emellertid redan ha backat hem till sin stad. Den axel mellan Tvillingarna och Skytten som råder vare sig Månen hunnit in i bedragarens tecken eller ej (Tvillingarna kan urarta till desinformatörer under negativ påverkan), är inte vacker och kanske indikerar alla denna rörlighet i boendefrågan.

När jag funderar på vilken ytterligare sunkig moderat i Skyttens tecken jag nyligen beräknade slår det mig att det var Tobias Billström, han som vill köra ut romer utan att ens bry sig om det djupare problemen den här folkgruppen har i Europa.

Fascinerande nog är Billström född tio år senare när återigen månnoderna vulgariserar Solen, fast nu omvända jämfört med Kristersson. Jag säger inte att noderna måste skapa förvrängda versioner av stora män/kvinnor (Solen - viktiga människor, Månen - den lilla människan). 

Men minns legenden om Månens girighet förevigad i den matematiska punkt som signalerar att Månen förhäver sig över det plan som solekliptikan (zodiaken) tecknar. Svenskarna är dumma i huvudet som tror sig vara ensamma om ordet "lagom". Varenda kultur har en motsvarande tanke. Kinesernas "gyllene medelväg", astrologins föreställning om att solens plan är det rimliga måttet och att rörelser upp mot nordliga latituder är en förhävelse och styggelse!

I fallet månnoderna ligger alltså nidbilden av en genuin människa, en ädel människa, inte långt borta... I extremfall som massmördaren Ted Bundy, kan man se hur långt från en rimligt resonerande en individ kraftigt under en av noderna är. Obs. Jag jobbar alltjämt på att bättre förstå dessa noder och de förekommer tveklöst också i goda horoskop. 

Men jag lutar mycket mer åt den indiska traditionen som ser dem som kritiska punkter än den västerländska som har en typiskt rosenfärgad aningslöshet över sig. Västastrologin ser inte problemen mänskligheten brottas med, för västerlandet är en självförljugen egokultur och det mörkret drabbar även astrologin!

RFSU, Shell & Skorpionens tecken

Fallet Arkelsten är en sensation för astrologin. Många människor svarar på någon aspekt av den symboliska verkligheten. Men vad som än grävs fram om henne verkar kunna återföras på den förteget dominanta Skorpionen - den arketypiska syndaren som "inte ångrar sig" (DN), som hon själv uttrycker det.

Det är just bristen på självinsikt och botfärdighet som gör det mänskliga avfallet samlas här, enligt 1900-talets mest skarpsynta brittiska astrolog, Charles Carter.

Också den senaste uppgiften sorterar således direkt under Skorpionen, sexualitetens tecken:

Under sin tid som riksdagsledamot var hon även i Tanzania på RFSU:s bekostnad. (Expr)

Tittar man statistiskt på Reinfeldts tre mindre lyckade kvinnliga rekryteringar, häpnar man. Alla har Skorpionens olycksplanet Mars i eller i kontakt med sitt eget tecken! Den ringa sannolikheten att anställa sådant folk Reinfeldt ändå gjort ger honom troligen Sveriges bästa näsa för att hitta självtjänande egoister - dvs, perfekta moderater (många f.d. sossar av samma enkla natur finns numera i det här lägret).

Måtte himlarna förkorta den här eran så att svensken snarast nyktrar till och börjar fundera på vad det goda livet egentligen är för något. En ledtråd: det handlar inte om att konsumera för egen del.

*****


Inlägget som jämför de tre skandalkvinnorna samt påpekar Skorpionens koppling till olja.

Det allra första inlägget, som förutspådde en dunkel orientering mot "mörker" (materialism) för då helt nytillträdda partisekreteraren.

Jordbävningen i Indonesien

Inget nytt under solen. Det är samma indikationer som vanligt.En intressant påminnelse om att astrologi - och kvantifiering i exakta tal överhuvud - bara är en karta till verkligheten, är den tvetydiga ascendenten i detta horoskop. USGS (United States Geological Survey) anger första 7,7-skalvet till 21.42.43 lokal tid vilket ger Oxen stigande i dess 30e och sista grad. 

Horoskopet ligger därmed så nära man kan komma det mönster som visat sig i flera andra jordbävningshoroskop: demonerna Rahu/Ketu kopplade till första och sjunde hörnhusen. Jordbävningen inträffade bara en dryg minut "för tidigt"!

Att inte Rahu/Ketu hinner placera sig i 1a/7e spelar nu ingen roll, för de typiska tecken på stressansamling och stresslösning finns i samband med det faktiska zodiaktecknet också: 

Saturnus stramar åt och skapar spänningar, och Jupiter befriar. Båda aktiverar Ox-ascendenten - symbol för själva landmassan - genom en tredje part, en trigger. 

Denna trigger är olycksplaneten Mars, i rak opposition mot det stigande tecknet. Saturnus skapar spänningar i dess sök att kontrollera Mars medan Jupiter säger åt Mars att "befrielse" från jordplattestressen är det rätta.

Båda illgärningsmännen Mars och Saturnus aspekterar dessutom södra "straffade" månnoden som bara var någon minut eller så från att bli det dominanta budskapet - se t.ex. horoskopet för jordbävningen på Haiti.


onsdag 27 oktober 2010

Reinfeldts kvinnor ("statistik")


På den tid politikerna ännu hade moralisk resning
var astrologin ett viktigt instrument

Vid närmare eftertanke är Reinfeldts tre skandalkvinnor (nytt fönster) verkligen en "vinnande" serie! Följ det här resonemanget och avgör själv graden av förunderlighet.

Astrologin kände i klassisk tid 7 planeter och 12 zodiaktecken. 

Sannolikheten att något tecken ska ockuperas av någon planet är 7/12 eller ~58%.

Sannolikheten för en annan planet i ett annat tecken är ungefär densamma (~55% eftersom vi nu har sex planeter kvar och 11 tecken).

Sannolikheten att det andra ockuperade tecknet är just det opposita till det första är 1/11 eller cirka 9%.

Vad tidiga läsare av förra inlägget om Reinfeldts kvinnor inte såg var en observation som lades till: alla tre hade olycksplaneten Mars i eller i aspekt till korruptionens tecken Skorpionen! 

Med den indiska astrologins fyra Marsaspekter (kombination, opposition, 90 samt 210 grader) är sannolikheten att Mars aspekterar vilket som helst tecken en på tre eller ~33%. 

Sannolikheten att det just är Skorpionen som aspekteras av Mars är en på tolv eller ~8%.

Multiplicerar vi dessa fem kritierier resulterar oddsen 1319:1. 

Efter 1.319 rekryteringar borde Reinfeldt således ha dragit nitlotten och fått en självefterlåten och olycksbenägen person på halsen.

Han har inte rekryterat tillnärmelsevis den staben, men har alltså redan sugit åt sig två med samma konfiguration - som dessutom karaktäriserats som indikation på materialistisk självefterlåtenhet, den "sataniska axeln". 

Och att samtliga Reinfeldts tre kvinnor hade Mars i eller i aspekt till "bortruttnandets" Skorpion kan också lätt beräknas: 0,33 x 0,33 x 0,33 x 0,08. 

Oddsen för att dra tre sådana horoskop på raken är 347:1. Reinfeldt tycks ha ett osvikligt öga för att rekrytera folk märkta med "syndens tecken" i horoskopet! (Minns dock att en mygga inte gör någon sommar i astrologin.)

Om jag inte begått ett metodfel [1] förefaller team Reinfeldt vara katastrofalt dåligt på att viruskontrollera fast det bedyrat att nyrekryteringarna skulle vara neutrala politiker.

*****

Lena Mellin i AB nöjer sig med att indikera avgång som det naturliga för Reinfeldts senaste kvinna. Märkligt att hon inte framför misstroendevotum mot den ständigt skuldfria och ovetande statsministern.

Är det i själva verket så att dagens höger är en fullständigt vettlös samling människor som förmår maskera sig enbart därför att svensken i gemen köper klichéartade fraser i parti och minut?

Se t.ex. politiska bloggaren "jinge": "Arkelstens ökenvandring". Visst är det skönt att känna igen sig i bekanta fraser - man tycker att man "förstår". Men fundera som omväxling på hur habituering förblindar och utestänger den andliga faktor som kallas intelligens!


PS.

Det romerska myntet ovan tecknar Stenbocken som kejsar Augustus dominanta zodiaktecken (se kommentar här). Stenbocken är händelsevis motsatt det soltecken Sveriges nuvarande statsminister föddes under.

Stenbocken tecknar omdöme och principfasthet. Augustus bannade de mer välbeställda romarna för deras moraliska urholkning och jakt på lyx och billiga nöjen. Reinfeldt vägrar ens uppge vilka som finansierar hans "tänk som ett ego"-politik.


*****
 • Om Arkelsten i DN - tidningshistoriens torftigaste faktaruta?
 • Arkelstens eskapader, även DN 
 • Om fluffprat, se DN, SvD (när hade INTE Reinfeldt "förtroende" för en egen?)
 • Åklagargranskning, se Expr 
 • Om bud och motbud från moderaterna eller "konsten att rationalisera utan att påhitten märks", se Expr
 • Andra försök att belägga astrologin kvantitativt - trots att den sorterar under kategorin metafysik!


_____

1. Det är infaktoreringen av sannolikheten för just oppositionstecknet till ett godtyckligt första tecken och den för just ett visst tecken för planetaspekten jag är fundersam över. Det tycks logiskt men kommentar från statistikkunnig mottas tacksamt!