Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 31 augusti 2010

I Satans högborg: män som QvibergTa det här horoskopet utan nämnvärd kommentar som en bilaga till inlägget om Nasdaq-börsen (nytt fönster). Studera hur samma kombination av LIDELSE och MÖRKER dominerar. Se hur axeln Stenbock/Kräfta ännu en gång tycks ha mycket med viljan till materiellt förvärv att göra.


Och precis som i Nasdags-börsens födelsehoroskop har vi fullmåne (som just passerat maximum), vilket mer ofta än inte förvarnar att något kommer att gå åt helvete längsmed livslinjen (Måne --> Sol).

Poängen med att livsverk rasar eller livsinvesteringar som visar sig vara tom inbilskhet är, metafysiskt, att själen satte sig den här resan i förväg för att göra en väsentlig livserfarenhet. Och poängen låg inte i uppbyggnadsfasen utan just i kraschen och den eftertanke som därpå följer.

I de fall där det fullständigt saknas godhet eller medvetande (Sattva guna), som på Qvibergs födelsehimmel, är emellertid frågan om det finns kapacitet till insikt. I dessa fall handlar det, metafysiskt, om att vissa själar är på jorden för att krossas.

Det kanske behövs - och nu spekulerar jag bara - ytterligare några liv av totala motgångar innen en sådan här själ ens börjar ställa de rätta frågorna. Men när det väl sker, räkna med att inkarnationen därefter kommer att visa en smula Sattva guna på himmelen. Ett finkornigare psyke med djupare sensibiliteter har framskapats genom alla olyckor!

Så byggs själarna på jorden, genom det de är med om. Allt enligt den eviga filosofin som dagens materialister spottar på, till deras långsiktiga förlust. Västerlandets intellektuella grundare, Pytagoras, mindes sina tidigare liv, var en skarp matematiker och förordade hat mot pengar och den livsstil väst i dag representerar. Pytagoréerna arbetade i egendomsgemenskap på att vidga sina sinnen bortom idiotens egocentriska nivå.

I Pytagoras samhällsvision ingick uttryckligen att hågade föräldrar skulle undvika att sätta barn till världen under födelsehimlar som ovanstående. På den tiden kände man ännu till Ödet!

Hur kunde vi svika våra stora idégivare - Pytagoras, Platon och Plotinus - för att skapa detta destruktiva samhällssystem av idel självtjänande mentala krymplingar?


*****

Anna König Jerlmyr lamenterar "alfahannarna" i Expressen
DN: Qviberg kverulerar
SvD: Addresserar problemet för alla dem som inte alls förstod den här textenBonusspaningEn ekonomiskribent i SvD manar intresserade parter att minnas (brännmärka) dem som var skyldiga till HQ-bankens oansvarlighet. Han drar fram deras underbarn, handlaren Fredrik Crafoord.

Här finns också massor av godis för teckentydaren. Ett spektakulärt tunnelseende via Solen tätt, tätt med den fallna Saturnus (fallen som i Nasdaq-horoskopet). En hypermaterialistisk Måne som aktiverar det sataniska syndromet. Giriga Rahu med Penningens Venus och i opposition till bristande bubblan Jupiter!

Vilka underjordens barn som bereddes plats den här födelsedagen! Man undrar om alla vid denna tid var själviska klippare? Inte bara en utan två oppositioner mellan Jord och Vatten - slemma smutsiga materialister. Barn av denna världens herre.

Jag är ledsen för lilla ungmoderaten Isabella Löwengrip. Trots den trevliga Solen i Vågen pekar hennes högerkapitalistiska horoskop mot samma psykiska smitta. Där har bara Månen och onda Mars bytt positioner jämfört med Crafoords himmel.

Madonna & knarkkungen, en jämförelseEfter stickprovet på den kalla, elaka och kalkylerande danska bordellmamman följer en snabbkoll på en het latinsk knarkkung! 

Ja, stereotyperna stämmer faktiskt här! Hos Edgar Valdez Villareal råder motsatta element. Det är tydligen krigets och uppbrusandets Eld och Vatten hos en av de stora knarkkungarna som återspeglats i det intelligensbefriade mördandet i Mexiko. Faktum är att knarkkungens "sensationalism" väl illustrerar, inte bara det intelligensbefriade tillståndet i Mexikos undre värld utan också ger en perfekt bild av narkotikamissbrukarens jakt på kicken!


Visserligen står Skorpionen (Vatten) för gifter och rusmedel, men alla tre Vattentecknen är sårbara i det här avseendet. Här attackerar den primitiva Mars i Väduren med full kraft Solen i Kräftan, vilket dessutom får till följd att handelsmannen Merkurius drar snett och blir en tjuv.

Hur mycket angrepp tål Merkurius innan den fallerar och blir en falsk natur som inte binder samman Sol och Måne väl? Det beror helt på hur stark den är till att börja med, och utan klockslag saknas viktiga möjligheter till avvägning. Men så mycket kan man säga att om den här personen sysslade med handel av något slag (och Kräftor gör ofta det!) så tyder attacken från eldiga Mars på att är handel med "kickar". Madonna har samma Mars i attack mot samma Sol och hennes musik kan liknas vid knarkinjektioner. Högt danstempo är väl där Madonna överlag försöker lägga sig, och sannerligen inte mycket för den mer tänkande musiklyssnaren. Hos Madonna finns födelsetid och där ligger handelsmannen Merkurius precis vid ascendenten och likt danska bordellmamman stenhård kontrollerad av behärskade Saturnus. 

Ja, hon är företagskvinnan Madonna som säljer kickar, en slags legitim knarkkung! Båda är således totalt knutna till LIDELSEN - Rajas guna - och nog kan man säga att denna guna passar bättre in på knarkoffret eller känslomissbrukaren än någon av de andra två kvaliteterna. Men märk att de säljer skiten åt andra, själva har båda två en stark saturnisk kontroll över sin irrationella själ (Månen). De har is i magen! 

Månen och Saturnus skulle kunna vara en bra pokerfejs-kombination, den dämpar sinnes yvigheter rejält. Ibland blir det ett tydligt freudianskt överjag - samhällets (eller branschens) normer övertas helt och hållet och man blir en paragrafryttare. Jag tror kontrollfreaket Madonna tydligt visar prov på detta.

På vissa sätt tycks drogbaronen La Barbie vara intelligentare än Madonna, bortsett från att han valde livets kriminella sida. Madonnas Saturnus är inte väl placerad i Skorpionen och dessutom är åldrandets planet under attack från sin egen värd, Mars, där den står stark i unga Väduren. Ser någon hennes åldersparanoia här? Saturnus angriper dessutom kroppen (ascendenten) vilket direkt för tankarna till en hård asket som plågar sin egen kropp. 

Eftersom det är Skorpionens tystnad mot Lejonets livfullhet får vi den mest svårbegripliga sortens dramadrottning hos Madonna - ännu ett exempel på några dagar. Se inlägget om skurken Keith Cederholm och sångerskan Belinda Carlisle för två andra där dödens Skorpion drabbar Lejonets livsglädje - två ganska dystra typer, vilket jag tror Madonna är också bakom lejonets rollmask. Inte minst finns ett mästrande och härskande drag när Saturnus "bakom ridåerna" kontrollerar rollspelets ascendent. 

Saturnus i aspekt med ascendenten ger en mer eller mindre tydlig antidemokratisk tendens. Den har maktbegär att göra - eller att själen faktiskt är en reinkarnerad härskare. Om inte makten missbrukats i tidigare liv brukar själen kunna rida på samma våg om och om igen, så att det - tyvärr för vissa - är som Jesus sade, att "åt den som har ska mer vara givet". En del själar har flyt genom många liv medan andra kan sitta fast i negativa spiraler.

Jämfört med Madonnas Saturnus, illa placerad i Vatten, har den Texas-födde skurken istället en förträffligt placerad Saturnus i Luft, i handelsmannens tecken Tvillingarna. (Saturnus är till sitt innersta väsen en Luftplanet.) 

Saturnus koppling till demonerna Rahu och Ketu ger honom en internationell status eftersom Tvillingarna står för dagturer och Skytten för längre resor. Jag tror knappast alla i exportbranschen har den här "rörliga" axeln, men ingen kan säga att inte zodiaktecknens allra enklaste betydelser väldigt ofta stämmer in rent bokstavligt!

Också i fallet Madonna är det påfallande att Rahu och Ketu verkar inblandade i hennes stora framgångar. Vad gäller "färgfläckarna" uttrycker de mina funderingar över om de här komplexen ytterst är bra eller inte. Uppenbarligen här hennes hungriga Rahu med lyckoplaneten i Vågen i tredje mentalitetshuset ett skriande bud om hennes vilja att vara konstnärlig. Det är nog den här omåttliga axeln som drev henne att vilja bli skådespelerska ovanpå allt annat hon redan uppnått (med ynkliga resultat, som bekant). 

Venus är problematisk i tolfte huset enligt indisk astrologi och till den sällar sig också ascendenthärskaren Solen. Även förstahusets härskare i tolfte är något indisk astrologi ringer i varningsklockan för! Så i Madonnas tolfte hus har vi egentligen en förskräckligt dålig indikation om både karriär, män och kärleken!

Horoskopet är alltför komplicerat att ge sig i kast med (ännu en gång). Avsikten var bara att jämföra en människa som kränger billiga kickar med knarkkungen.

Knarkkungens psyke flyttar sig faktiskt från Skytten till Stenbocken redan cirka 15.00 på eftermiddagen så en Måne i detriment, tillsammans med en fallen eller debil Jupiter är en klar möjlighet. Jag vet inte vilken del av dygnet som är värst för sinnets kvalitet, men Månen i Stenbocken har kallats "den hänsynslösa Månen", en okänslig gåpåartyp som bränner ut sig för att den lyssnar så illa på livets signaler, helt fast i sin inre idealföreställning. 

(Jag upprepar: den kodumma Heidi Montag och alla hennes plastikoperationer som hon så fort hon konkret sett hur de ser ut ångar alltihopa! Det här är naturligtvis den allra värsta Mån-Stenbocken, förutom då de känslokalla och äregiriga versionerna, men det är bra att illustrera med extrema exempel.)

Knarkkungens välplacerade men extremt giriga (Rahu) kontrollör Saturnus angriper Venus i Lejonet. Trots att bloggen nämnt några indiska spelregler används de sällan! Här kan noteras att Venus mottar denna aspekt från Saturnus som en vänlig kontrollör. Pengarnas planet gillar knarkkungens hantering!

(Men vad säga om Venus placering till att börja med - i Lejonet vars härskare Solen ser Venus som en lika stor fiende som den tvåsamma Venus finner den självtillräckliga Solen vara en fiende vad beträffar förförerskans agenda! Jag hoppar över denna delikata och svårbedömda placering.)

Är Saturnus mot Venus ett tecken på en väldig vilja att lägga Pengar under sig, rikedomar via kontroll av handel (Saturnus i Tvillingarna)? Läsarten är inte särskilt sökt, men astrologin har förstås många sätt att beskriva vilja att kontrollera (eller skapa) rikedomar. Indisk astrologi är faktiskt nästan besvärande tydlig när det gäller pengar ur alla upptänkliga perspektiv! (Men den vediska versionen är i mer nyanserad i alla avseenden för den som köper hela det väldiga systemet.)

Knarkkungens moral är uppenbart skadad, men bristen på klockslag gör att horoskopet inte skiljer sig från ärliga människor. Tredje och nionde husen kan inte hjälpa oss, för vi vet inte vad som finns i dem. 

Mars eller Solen skulle emellertid mycket väl kunna ligga i hörnlägen (som i det solära horoskopet här ovan), för att verkligen lyfta fram den primitiva och instinktiva karriärvägen (Solen) maximalt. En kraftfull handlingsmänniska skulle resultera. Kombinera sedan detta med en eftermiddagsfödelse där Månen hunnit in i Stenbocken för en distinkt fullmåne (och ännu mera lidelse/Rajas). Då har vi en riktigt sjukt girig människa, inte alls olik Nasdaq-börsen (fast fullmånen där var omvänd)!

*****

DN, SvD om gripandet av Valdez-Villareal.

Fåfängans zodiaktecken

Det tråkiga med en blogg är att man till skillnad från verkliga livet inte har några vittnen att bekräfta en "vad var det jag sa!"-situation. Som den här saken från Aftonbladets förstasida som fick mig att haja till: 70-årige popsångaren Cliff Richard, synbarligen i bättre skick än undertecknad (från en senare generation)! Hur är det möjligt?

Aftonbladet 100831

"Jungfruns tecken!" hörde jag genast i huvudet. Det finns inget annat zodiaktecken som intill döddagar är lika fixerad i frågor om sig själv, sin hälsa och sitt utseende. På vissa sätt är det här zodiakens lågvattenmärke, innan berättelsen från och med Vågen övergår i ett genuint intresse för jaget som en del i en större helhet. 

Med Vågskålarna kommer äntligen balansen mellan jaget och omvärlden. Det har varit en lång resa för själen och först vid halvtiden går det slutligen upp för den att livet inte handlar om det högerpartier runt om i världen påstår: att satsa på sig själv. På det här sättet var troligen 1980-talet världshistoriens sämsta årtionde, då ego-böcker översvämmade boklådorna.

Cliff Richard tillhör popidolerna åtminstone en generation innan jag började lyssna på musik så jag hade inte hans horoskop. Glädjande nog fanns födelsetimman noterat hos astrotheme.fr så ascendentecknet kan etableras.

Och jag säger det: synd att inga vittnen hörde mig säga Jungfrun innan jag gjorde beräkningen! För något mer kroppsligt fåfängt horoskop har jag aldrig skådat tidigare.


Cliff Richard, det har jag sett i intervjuer, är en korrekt och mycket städad gentleman - detta är just ladyn och gentlemannens tecken. Jungfrun representerar kultur av livets rent fysiska aspekter och det är också i detta tecken såningsmannen kastar sitt utsäde i hopp om en skörd - profit - lite längre fram under det agrara året (Skördemannen Saturnus väntar som bekant i det tredje Jordtecknet Stenbocken. Dessvärre är det också en inbyggd regel att det som sås i det materiella skördas som Död, Saturnus är också Liemannen).

I det här sammanhanget räcker det med att notera att det inte bara är en Sol-Jungfru vars livsuppdrag är att eftersträva den här obesudlade fläckfriheten som så tydligt skiljer Jungfrun från motsatta Fiskarna - ständigt infekterade med lite vad som helst. Det är påfallande hur motsatstecken ofta tycks ta över egenskaper från varandra, för i Fiskarnas tecken hittar man sjukskötaryrket där de besudlade och felaktiga behandlas. Det bor alltså en liten uppassande Jungfru inom sjukskötaren där hon/han vandrar i Fiskarnas sjukhus bland utslagna, kaos och allmän osundhet.

Att Cliff Richard är född under fullmånen antyder att han kan vara extremt uppvarvad och neurotiskt lagd i hälsofrågor. Och att hitta den här giriga Rahu med Solen i elfte huset för ideal närmast avgör saken. Cliff Richards livsideal är att hålla kroppen i trim! Nionde huset för riktigt höga ideal (andliga sådana) ger Kräftan och därmed Månen, heller inte en planet som via Vatten och här dessutom liggande i Vatten, primärt ägnar sig åt metafysik. 

Här är en parallell till Roger Moore, en annan lika behagligt korrekt engelsman vars liv i huvudsak bara handlat om bordsskick och rätt vin till rätt maträtt. Jag vill minnas att det fälldes några sarkastiska ord över Roger Moores självbiografi häromåret för dess extremt prosaiska världsbild. Det är ytterst intressant att hitta båda dessa herrar så tydligt förankrade i sinnesvärldens Jord + Vatten. Början på en sådan världsbild ges förstås av en Ascendent i Vatten hos båda två, men hos båda dessa herrar följer planeterna svit och finner sig ett hem i denna världen.

Ett tredje exempel på samma trend från bloggen (det finns åtskilliga!) är Stellan Skarsgård och hans lågmälda horoskop (se i princip alla karaktärer han gör på film! Likt framlidne Jarl Kulle skådespelar han inte utan hämtar bara från sin naturliga, extremt "jordiga" grundtyp).

Jag har visst fog för att anta att Cliff Richard i det privata obsessar pinsamt mycket över sin kropp, för detta var fallet hos en bekant som roterar Sir Cliffs fullmåne 180° och placerar sin Sol i Fiskarna och Måne i Jungfrun! Även den människan ser i verkliga livet betydligt yngre ut än sin ålder. "Obsessandet" misstänker jag har att göra med att både hon och britten har Skorpionen stigande i öster - ett tecken som lätt nojar över kroppens korruption och oundvikliga slut.

Saknas andliga aspekter i horoskopet blir det just inte mer i detta livet än en människa som dör med sin kropp efter att ha putsat på den in i det sista. Satan lyckades kapa ännu ett livsöde så att själen måste reinkarnera på samma fläck den var förra gången.

Nja, nu är jag kanske lite elak! Naturligtvis var ett "kroppsvårdarliv" just precis vad den själen bokat som sitt livsuppdrag. I omsorgen med det fysiska lär sig själen en kosmisk läxa och jag kan för väninnans vidkommande notera stor empati med sjuka och svaga och djur. Allt detta ligger dock närmare Fiskarna än Jungfrun.

*****

Cliff Richard har fortfarande en tilltagande Måne och hade oppositionen mellan Sol och Måne varit den enda, hade jag grönfärgat linjen. Men nu är Mars inblandad och månnoderna är de facto inflytanden till det onda i indisk astrologi. Som så ofta lyftes hans Sol via Rahus äregirighet till stor framgång och popularitet, så det är mixade resultat med noderna. (Richard var ju monstruöst stor, sent 50-tal/tidigt 60-tal och i Europa den enda som kunde utmana Elvis Presley.)

Jag läste nyss att indisk astrologi anser 10e och 11e huset att vara ytterst gynnsamma hus "här i världen" - båda husen sammanlänkar i den naturliga zodiaken med zodiaktecknen Stenbock och Vattuman - som har Saturnus som härskare.

Även detta är emellertid en ledtråd till att det finns vissa sataniska drag hos Saturnus, "denna världens herre", vilket jag särskilt tryckte på i inlägget om Nasdaq-börsen. Men märk väl att indisk astrologi inte uttrycker någon världsförnekande filosofi här. Hus 10 och 11 gynnar världslig framgång punkt slut.

Att samma indiska astrologi sedan anser Saturnus vara en naturligt ond planet och att den kopplar till arbetarklassen, ja det kanske man inte ska hänga upp sig på. En symbol är, med ett fint ord, multivalent. Arketyperna är som "moln" av relaterade betydelser.

För övrigt har jag diskuterat Saturnus och arbetarklassen tidigare och förslagit att Saturnus är den mäktiga arbetsgivaren som äger underklassen. Bara på så sätt kan man förstå Saturnus "naturliga" hemvist i 10e huset för publik framgång.

Vill man vara lite djupare kan man säga att det är den här banala typen av framgång som arbetarklassen strävar efter. De ser inte livet djupt utan är på botten och har inte mer fantasi än att tro toppen är tionde huset! Astrologer vet att de siktar snett. Toppen ligger i nionde huset för högre medvetande.

*****

Se också dottern till Cliff Richards konkurrent Marty Wilde på 60-talet, Kim Wilde, och hennes sätt att lösa Skorpionens koppling till det oundvikliga slutet. Eftersom Skorpionen representerar (bl.a.) fysiskt bortruttnande, är hennes stilla komposterande i trädgården en perfekt symbolisk gestaltning av harmoni med och rofylld acceptans av den biologiska livscykeln.

För...jag fuskade lite här ovan. Efter att Vågen lärt sig att inte enbart leva ur sitt eget perspektiv, följer testet i nästa tecken: Skorpionen. Det som såg ut att vara fixat och klart var det inte. Nu måste egoperspektivet dö helt och hållet för att Skytten, det universalistiska perspektivet, ska kunna födas.

Denna blogg handlar inte om vedisk astrologi

Jag sitter och mediterar över det mäktiga lärosystem som är Jyotish, den indiska astrologin, och inser åter hur lönlöst det hade varit att söka popularisera det på en blogg - även om jag hade haft många fler års erfarenhet. 

Se bara på den här, en av de arton tolkningsprinciper som de Fouw/Svoboda uppmanar studenten att memorera i sin massiva introduktionsbok "Light on Life":

Kona-husens härskare framhäver de önskvärda frågorna hos varje hus i vilket de har placerat sig eller aspekterar, försåvitt inte de samtidigt härskar över ett trik-hus (i vilket fall denna princip inte gäller). Det här är speciellt sant om kona-härskaren influeras av en naturlig välgörare utan något inflytande alls från en naturlig illgörare.

Det här är en av de enklaste principerna! Det finns sjutton till som man måste gå igenom för varje punkt i horoskopet man granskar! 

Kona-husen är 1, 5 och 9 men jag tror inte ens jag nämnt trik ("de tre") på bloggen, inte minst för att så många celebritetshoroskop saknar födelsetimma och hela resonemanget kring planetens husplaceringar utgår. 

"De tre" är de värsta av dussthana-husen 3, 6, 8 och 12, vilka är hus som åsamkar människan lidande. (Jag kan inte sanskrit men det är omöjligt att inte reagera på "thana" i ordet - jämför med Freuds thanatos, den dödsdrift han spekulerade var nedlagd i människans psyke.) 

Tredje mentalitetshuset ingår inte i trik-gänget eftersom det bara anses ett "smärre lidande" att ha mänskligt förnuft. Hus 6, 8 och 12 anses representera det som mänskligheten främst lider av. Jag ska inte dra de indiska tolv husen här, men 6e rör bl.a. hälsa, 8e andra människors tillgångar (varav dödssynden Avund) och 12e huset kan indikera allmän isolering från livet eller varför inte "sängkammarens hemliga nöjen" som en typisk indikation om en ofri själ som är uppbunden i lidelse eller lidande. Djurlivets instinkter kontrollerar individen i alltför hög grad.

Tolfte som ett "omedvetenhetens" hus indikerar väl att människan måste förvärva kunskap för att komma till tals med sitt lidande. "Känn ditt själv." För det man gör i omedvetenhet gör man till sitt eget förfång. Därav tolfte husets viktiga innebörd "världsliga förluster".

Tanken att det bara är ett "smärre lidande" att besitta mänskligt intellekt är ett fascinerande påstående i en urvattnad plattmarkskultur som den sekulära västerländska. Här känner vi inte ens till något annat än "förnuft" i dess simplistiska motsatsförhållande till oförnuft! Och den som, likt materialister, a priori stänger dörren till andra förklaringsmodeller kommer heller aldrig att ha något incentiv att ge sig ut på upptäcktsfärd. 

Man kommer för alltid att förbli fånge i denna "smärre plåga" det innebär att sitta och spalta upp livet i "falska" och "sanna" utsagor. Man kommer aldrig att komma i kontakt med sitt högre medvetande och bli mer lik gudarna.

måndag 30 augusti 2010

Danska bordellmammans horoskop


Paret Erik Damgaard och Anni Fønsby

Samhällets bottenskrap förevigade på foto - plastmänniskorna! (Själva tror de att de lever livet!) Jag ger den imponerande f.d. rymdflygsingenjören och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith alltmer rätt som i it-teknologin såg Djävulens direkta arbete! För det är väl ändå rätt uppenbart att it-miljardären Erik Damgaard, vars hustru bordellmamman parrtar med Britney Spears och Paris Hilton, varit med och hjälpt igång hennes omfattande bordellnätverk i Danmark! Han kan åtminstone inte ha varit omedveten om vad livskamraten hade för sig.

Det här kastar förstås nytt ljus över även svenska it-aktörer, som internetleverantören Bahnhofs Oscar Swartz som alltid är ute och propagerar för dunkla saker på nätet i samband med sex och minderåriga, eller för den delen Piratpartiet, som i princip nu är avslöjade som ett tillhåll där pedofiler är välkomna. Fast det var en annan person som fick gå sedan partiledaren Falkvinge råkat uttrycka sig lite...klumpigt i frågan om rätten till pedofila sexbilder.

Bland it-nördarna hittar vi alltså de allra mest psykologiskt inkrökta och störda människorna - de som inte har någon rimlig moraluppfattning kvar (eller aldrig utvecklat den) efter att ha levt för länge i den alltför begränsade verklighet som programmeringsreglerna utgör. (Jag var i branschen några år och kan vittna om den hybris dessa genuint otroende människor odlade - de trodde de var gudar bara för att de kunde sköta plåtmaskiner och fylla dem med lite kvasiintelligent beteende.)

Intressant och talande nog hittar vi hos det här äkta paret en tydlig ådra i Luftelementet - båda har såväl Sol som Måne där. Detta är intressant eftersom de som torskar på sina drifter påfallande ofta ligger och simmar i Vattenelementet. Här har vi istället "övergudarna", de som via planläggande Luft skapar situationen för torskarna.

Särskilt Anni, som är den som står åtalad som bordellverksamhetens ansvariga, har Månen i Tvillingarna - tecknet vars härskare Merkurius alltid agerar som en förbindelselänk eller kommunikatör. Merkurius "kopplar". Fascinerande nog är hennes Sol av typen Vågen, vilket i en primär betydelse signifierar sexuella unioner.

Då bloggaren själv har exakt samma Sol och Måne utan några som helst ambitioner i den här riktningen, är det uppenbart att det händer mer på danskans himmel - andra saker som sänker horoskopets gynnsamhet. Från det som kan sägas utifrån hela dygnet råder blandad konfekt på himmelen. Å ena sidan en bra aspekt från Jupiter i härskarläge i Skytten - "framgångar i utlandet" - vilken involverar Månen i Tvillingarna. Det här fartiga och positiva sinnelaget tar kraft av den märkliga månnodsaxeln. Där bidar jag min tid och studerar när den dyker upp i horoskop efter horoskop och försöker förstå dess funktion.

Uppenbarligen hjälper den ofta till kändisskap eller framgång, men den har, som sagt, ytterst dåligt rykte i indisk astrologi. Norra månnoden hotar med girighet, och här har vi både Rahu och den expansionslystna Jupiter tillsammans i Skytten. Väl mycket expansiv "bubbla"?

Visst, en läsart (i backspegeln) är parets spektakulära jetsetliv (utomlands/Skytten). Minns hur sagan Elin Nordegren/Woods också tycktes bygga på en Skytt (utlandet) som gav henne total jupiterisk framgång.

Men, som den brittiske mästerastrologen Charles Carter sade, apropå "onda" och "goda" planeter, "Det är Jupiter som gillar de lätta pengarna, inte strävsamma Saturnus". Anni Fønsby har definitivt en kontakt med ytlig och lättfångad rikedom genom den här ytterst kreativa aspekten mellan Jupiter och hennes personliga Måne (som därmed också kommer att återverka på hennes vardagliga liv).

*****

Expressens historia är dock en annan än berättelsen om det joviala sinnelaget. Här tecknas en ond yrkeskvinna som örfilade sina horor och röjde deras sexarbete för anhöriga i ren och skär illvillig elakhet. Och här måste tyvärr Merkurius två tecken stå till svars.

Förtal och elaka tungor ligger under Tvillingarna och Jungfrun, vilket jag helt nyligen konstaterade. Hos bordellmamman är det extra känsligt eftersom Sol-Vågen som borde ge social kompetens baserar sig på en fallen Venus i Jungfrun och som infekteras av Mars som i ett mentalt tecken kan bli vass och elak.

Den här libidinösa överladdningen som tycks ha stannat i intellektet, går lös på Jupiter/Rahu i Skytten och här bekräftas att den expansiva kombinationen inte är måttfull och balanserad. Det finns, som jag ser det, ingen chans att denna Jupiter, trots härskarläget, kan representera någon av planetens noblare sidor. Är detta religion eller filosofi är det en djupt korrumperad lära!

Därför är det bara en teknikalitet att jag ritade Jupiters opposition mot Månen som grön. Visst, den har bjudit på framgång och glamour, men sinnet (Månen) är också färgad av den mindre trevliga natur som en Jungfru med två illa placerade planeter är kapabel till. (Våldstäktsdömde Tito Beltran har f.ö. också Mars i Jungfrun, och jag lutade länge åt - från det man kunde se av horoskopet - att han var oskyldigt dömd, men jag vet faktiskt inte.)

Till sist måste man också notera att bordellmamman har den sataniska axeln mellan Oxen och Skorpionen, en väldigt negativ axel som tycks binda många till låg hedonism. Här bildas emellertid axeln av två "osexiga" planeter som ingen av dem förmår njuta, Saturnus och Merkurius. Tvärtom är det här en iskall och kalkylerande kombination som vi också såg i horoskopet för sociopaten Tiger Woods som höll masken i varje läge av skandalen med sina otrohetsaffärer.

Merkurius är förstås handelsmannen som vi redan identifierat som kopplaren i bordellverksamheten, och Saturnus är en allmän organisatör. Så planeterna beskriver, som sagt, inte en torsk utan den som tillhandahåller den sataniska världens njutningar för torskar.

Det är ganska fascinerande att Rachel Uchitel, Tiger Woods "nattklubbsvärdinna" (ska man kalla det en slags bordellmamma light?), var född samma dag, månad och år som golfproffset och således hade samma iskalla Merkurius-opposit-Saturnus, en kylig och effektiv organisatör!


*****

It-miljonären och maken Erik Damgaard visar hur lika barn leka bäst. Också hans horoskop kan sägas i dominerat av Luft och Jord, tänkande och planering, men enbart kring materiella ting. Här är emellertid det enda inslaget i Eld den giriga demonen Rahu i Lejonet. Men det kan räcka eftersom den aspekteras av ett flertal planeter i Vattumannen.

(Den närmast klockrena konjunktionen mellan en fallen Jupiter och Stenbocken inträffar f.ö. i Stenbockens andra grad. Inte heller denna Jupiter tycks ha särskilt mycket med strävan efter mänsklig nobless att göra.)

Den som känner för det kan prova den horoskopkartan mot kända fakta kring hans liv och karaktär.
Kvällsposten/Expressen skrev om det danska rättsfallet.

Satans högborg: Nasdaq-börsen
Här följer bloggens kanske viktigaste horoskopfynd. Jag har ibland känt att "sataniska axlar" och "egenmäktighetssyndrom" varit väl dramatiska och inget för det här lätt valiumsövda landets tillgjort måttfulla stil. När allt kommer omkring är nationalhoroskopets Sol i Vattumannen symbolen för en som mer lever på insidan, i begreppens värld, än genom yviga och dramatiska åtbörder. Hade svensken varit en animerad typ skulle vi haft vår Sol mittöver, i Lejonets tecken!

Men sanningen är att Nasdaq-börsens grundande den 8 feb 1971 med den födelsetimma jag hämtat härifrån, sammanfattar allt som är ondskefullt i mänsklighetens erfarenhetsvärld. Horoskopet är en provkarta på en mängd olater som bloggen hittat under sin genomgång av nu mer än 800 horoskop.

Summan av all mänsklig låghet kan behändigt sammanfattas i den mytologiska bilden att vi är i klorna på Satan, även kallad "denna världens herre" enligt Nya testamentet. NT är f.ö. en underskattad källa för den som studerar philosophia perennis, den eviga filosofi som givits människan att följa men som hon tycks benägen att smita undan så fort hon får tillfälle. En annan sanning ur NT är den att "anden är villig men köttet är svagt"...

Av den anledningen tar jag fram ovanstående bild på Djävulen själv, senast använd i inlägget om en ateistisk evolutionsbiolog vid Stockholms universitet. För vad är egentligen en aktiebörs annat än Naturens blinda och själviska kamp för den egna överlevnaden? Och därtill att överleva lite bättre än alla andra, dvs tjäna pengar på pengar.

På denna börs, denna arbetsplats där Penningen är Gud, utspelar sig dagligen det sorgespel som är skälet till att människor lider, är ointelligenta och samtidigt så hungrar efter kortsiktig vinst att världen aldrig blir bättre.

Intill Vattumannens tidsålder vill säga, då många av de själar som nu reinkarnerar på jorden kommer att rensas ut för att de vägrat arbeta på sin förädling och alltjämt själva ser ut som Nasdaq-horoskopet i sina inre tendenser...

*****Klockslaget 10.00 är så perfekt att man kunde tro att tidpunkten satts ad hoc, men jag väljer att lita på den. Den påminner f.ö. starkt om min hypotetiska tid för ett morgonmöte på SJ då en ny vd med uppgiften att tjäna pengar åt företaget (snarare än ge resenären maximal komfort) tillsattes.

Varför är tiden så perfekt? Av många skäl. Det kanske enklaste först: den blinda sexualinstinkten Mars ligger i sitt hemmaläge i Skorpionen. Detta symboliserar naturens helt medvetslösa "programmering" att fortplanta sig. Tagen för sig är motsvarar detta en fullständigt ointelligent människa som helt och hållet styrs av inre drift - en tvångsmässig och patologisk psykologi.

Som vi vet finns det faktiskt människor som närmar sig total galenskap av detta animala slag. Vi har ord som "bärsärk" för dem. Nasdaq-börsen är en företagsmiljö som tilltalar dem som är tusenfaldigt vridna i den här riktningen för Mars förstärks av expansiva (och lyckobringande) Jupiter!

Och det är tidpunkten och fixeringen av ett stigande tecken som gör att vi kan lokalisera den här blinda megadriften. Den landar i Skorpionens eget naturliga hus, den åttonde sektorn för pengar som tillhör andra, pengar som inte jag har att göra med! Det kan krävas årtionden av astrologisk erfarenhet för att få de rysningar jag känner nu när jag ser detta omen. Nasdaq handlar om att sätta spinn på andras pengar och få hela den här blinda pulsen att maximeras.

Men naturligtvis finns det andra faktorer på himmelen som skapar en struktur här. För en blind vinstmaximerarmaskin måste gynna någon. (Bob Dylan: "It may be the Devil, it may be the Lord, but you gotta serve somebody.") Det finns inget sådant som adressatlösa system, vilket materialister med sin tes om "blind evolution" söker slå i de obetänksamma.[1]

Nu kommer vi till realvärdets planet Saturnus, materialismens (men också teleologins) princip. Det här året mår Saturnus sämre än någon annan gång under sitt 29 år långa kretslopp genom zodiaken. Saturnus vilja till makt och kontroll befinner sig i första egohuset. Det är J-A-G, ego som vill tjäna pengar i Djävulens högborg Nasdaq.

Eländet fortsätter: Soltecknet är Stenbocken - mer vilja till makt och position - och pga den stigande Väduren är hela horoskopet "synkat" med den naturliga zodiaken så även Stenbocken är hemma i sitt tionde prestigefulla hus.

I en ödets ironi räcker nu inte detta utan med knapp marginal bidrar också den giriga demonen Rahu med en konjunktion där den ligger några grader fram, tidigt i 11e huset för "inkomster via karriär eller publik verksamhet". (11e är i indisk astrologi det andra räknat från det tionde karriärhuset.) Börjar det handla lite väl mycket om bara pengar nu?

Alls inte! Vi har Nasdaqs själ kvar att titta på. Månen här hemma i sitt eget härskarläge som är Kräftan och här sammanfaller sinnets instinktiva böjelse med det fjärde huset, som också har med materialistiska frågor att göra. Kapital och markegendomar t.ex. För att inte tala om att Månen i Kräftan är något av den mest hysteriskt sensitiva "tänka med maggropen" man kan tänka sig! Se bilderna inifrån en börs - folk som rusar runt och säljer och köper för att blidka sin herre Satan, vars enda krav är att du viger hela ditt liv åt att jaga ännu lite mer av det jordiska!

Schopenhauer, själv ett Naturens felskapta, homosexuella freak insåg (till skillnad från dagens politiskt korrekta fjollor) att det var något fel inte bara på honom utan Naturens hela system. Med buddhismen såg han de snart korrumperade livscyklernas fåfänglighet, Naturens själviska försöka att vinna sig mer liv. Han såg att det saknas intelligens i Naturen och att människan ytterst är destinerad att växa sig större än det som aktie- och värdepappersklipparna håller på med.

Det är på börsgolvets skälvande och lyssnande små aktiehandlare man ser Naturen i dess allra mest primitiva skepnad. En dåraktig mänsklighet som dragit in de allra sämsta mönster de funnit i naturen och gjort dem till handlingsmaxim för sin egen civilisation!

****

Och, åter, alla dessa små slavar, bojade till sin herre och uppdragsgivare!


Det är fullmåne i Nasdaq-horoskopet, så Solen står på maximal höjd och dikterar åt slavarna nere på börsgolvet - verkstadsgolvet - att jobba FOR THE MAN. Satan lever bara så länge vi matar honom med vår fulla uppmärksamhet. Den dag mänskligheten började fundera över sin situation skulle planeten jorden sakta börja tömmas.

Allt fler skulle ge upp den blinda sexdriften och omvänt skulle människans högre, gudomliga medvetande på allvar göra sig förmärkt, det som f.n. bara är en evoutionär potential. Fler och fler skulle i den här processen få bättre minne - de skulle börja komma ihåg alla tidigare gånger de varit på den här planeten utan att göra något vettigare än skrapa hop till brödfödan eller bygga sig allt flottare hus. Folk kommer att börja bita sig i tungan när de ser vilken ignorant livslinje de ritat över årtusenden.

Den här tiden för ett uppvaknande kommer, tro inget annat. Den kritiska massan saknas dock ännu. F.n. sägs bara en tredjedel av svenskarna tro på själavandring - ändå en överraskande hög siffra som inte alls korrelerar med mainstreamkulturens massivt materialistiska indoktrinering.

*****

En viktig aspekt av Nasdag-horoskopet är kvaliteten på det solära direktivet - själva essensen av vad den här verksamheten Nasdaq egentligen vill uppnå. Det är därför oerhört tråkigt att meddela att dess ambition beskrivs via det extremt själviska egenmäktighetssyndromet: Solen i Stenbocken i maktställning disponeras av en fallen och ovärdig Saturnus i egoposition.

Viljan till makt och världens alla rikedomar baserar sig på Vädurens tunnelseende och subjektivism. Satan härskar genom att söndra och lura folk att tro att deras egenintresse är det primära. Vi ser här världshistoriens kanske dystraste och mest utsiktslösa horoskop. Det är i princip helt och hållet drivet av blind lidelse (Tamas = mörker, Rajas = passion)

I horoskopet ser vi ekon av gudshatande evolutionsbiologer i darwinistiska naturalisten Stenbocken och bankchefer som Annika Falkenberg i ständigt bunkrande Kräftan (en kvinna vars horoskop jag kallat uttalat girigt). Och här hittar vi också samma vridna driftliv som man ofta hittar hos massmördare. Allt detta samlas i ett horoskop som perfekt illustrerar det samhällssystem västvärlden hyllar under namnet marknadskapitalism.

När det här system talar om "produktförädling" är det alltid försämringar. Finesser försvinner från produkterna med varje årsmodell, man upptäcker att bokens andra tryckning sker på avsevärt sämre papperskvalitet än första tryckningen, osv. Profithungern gör t.o.m. människorna till urholkade skitar.

Vår kultur kommer att ha självdött pga dess i grunden felaktiga värderingar och mekanismer för att implementera dessa värderingar innan vi förstår att islam hade rätt som såg mot USA och genast såg bilden av "Den Store Satan". Nasdaq-horoskopet instämmer, och det inte på någon religiös grund utan genom en strikt analys av vilka symboler som ingår och hur de relaterar till en dold "fantombild".

*****

Inför valet den 19e september är det kanske väl tidigt att fråga vilket jordklot och vilken mänsklighet och vilket system man vill återfödas till om, säg, 2-300 år. Frågan är annars viktig eftersom det är människans val här och nu som sakta bygger den kollektiva dröm som vi själva i våra barnbarns barns kroppar kommer att skörda en bit in i framtiden. Men det finns ännu inte ett enda svenskt politiskt parti som nåtts av det kosmiska inflytande från Vattumannens tidsålder, och detta trots att nationalhoroskopet har Solen i detta tecken!

Detta visar, som jag ser det, hur Månen - psyket - effektivt kan filtrera bort sanningens ljus så att den jordbundna människan köper "omvända världar". Nationalhoroskopets Måne är degraderad eftersom "den kognitiva höjden" i Vädurens tecken kapas av disponenten Mars fall ner i myllan, i Oxens/materialismens tecken.

Och bakom hörnet gnuggar den bockfotade händerna av förtjusning över tillflödet av psykisk energi från undersåtarna. Låg, låg teutonisk energi i den svenska folksjälen.


*****Så vad säga om en svensk kvinna som jobbat sig upp till vice vd-position vid  en av Nasdaq-börsens filialer - något annat av husen som Gud glömde.

I ett personporträtt i SvD talar chefen om ut om glädjen att åtminstone se två av hennes världsbilds tre ben (familj, jobb, vänner) fungera hjälpligt.

Återkommande bloggbesökare och symbolkunniga ser direkt hur väl hon, en Oxe (pengarnas tecken), hittat sin predestinerade arbetsgivare i livet. Notera hur Månen symboliskt tecknar en som sålt sin själ för att vinna världen: Månen i Stenbocken svarar perfekt på Nasdaqs, New York, perverterade Sol i Stenbocken. Ja, kvinnans Venus t.o.m. älskar penningegoismen som Nasdags sataniskt fallna Saturnus tecknar i dess världsligt mest prominenta position i öster.

Lika barn leker verkligen bäst!

Den ömsesidiga receptionen mellan penningens Venus (som disponerar över hela Oxens innehåll) och driftlivets Mars är svårt störd genom att Elden i Väduren korrumperas av det låga Jordelementet i Oxen. Denna omständighet  förklarar mer än väl varför hon fått göra avsteg från drömmen om att jonglera alla tre bollarna samtidigt.

Ego och materialism (Väduren och Oxen) är zodiakens sämsta kombination och ett tecken på att denna världens herre viskat övertygande i det sinistra örat. Det är därför bloggens försök att testa astrologin rent kvantitativt hittat bl.a. funnit en överrepresentation av dömda brottslingar i den här regionen.

Kalla gärna vice vd:n för samma andas barn, men bara snäppet mer intelligent (se Merkurius och Jupiter i krämarens tecken Tvillingarna). Hon har manövrerat sig fram till de här sataniska högborgarnas insida istället för att stå på utsidan och karva åt sig brottstycken av utanpåverket.

*****

Se även I Satans högborg: män som Qviberg

_____

1. Samma slumpmässiga evolution vittnar samtidigt om intelligens eftersom den på något sätt lyckas registrera och återanvända de lyckade mutationerna - har ni tänkt på det? Evolutionismens ansträngning att hålla en intelligent eller gudomlig princip ute ur bilden är inte helt lyckad.

Varför tänker evolutionister som spån? Därför att de inte är förutsättningslösa - det viktigaste för dem är att till varje pris hävda att medvetande kommer sist i en evolutionär utveckling över tid och inte är en pre-kosmisk, pre-temporal grund för alla skeenden i tiden. Systemteoretikern Ervin Laszslo är bara en i en växande skara topptänkare som genomskådat fysikalismens bakvända resonemang.

Denna vägran att befatta sig med möjligheten av att medvetande är tillvarons grundkateori är ett av Satans mest distinkta uttryck. Författaren Milton knöt Djävulens avund gentemot Gud till hans fall från nåd (integration med livet). I filmen SEVEN sker något oväntat när mördarens egen avund vävs in i utvecklingen! 


Jurist i astrologiskt töcken

Ett intressant stickprov ur medieflödet. En jurist i AB har med stigande oro sett enstaka tidningsnyheter om fula övergrepp mot kvinnor. Han lägger ihop dessa med Sveriges remarkabelt stegrade våldtäktsstatistik under de senaste åren. 

Stegringen är sådan är siffrorna är problematiska på ett annat sätt än juristen tänkt sig. Har verkligen den svenske mannen helt klappat ihop och blivit en dynghög, eller visar siffrorna en neuros bland feministförgiftade kvinnor som ångrar sig dagen efter lättvindigt sex och skyller på våldtäkt i skammen över att leva ett så modernt och lågt liv? Är det en kombination? Är det helt enkelt så att det svenska nationalhoroskopets Venus är så usel att vi inte klarar av relationer i det här landet?

Juristen är naiv och problematiserar inte statistiken. Istället ser han dna-test av alla män som lösningen. Det här registret på alla män från Mars ska verka avskräckande och hindra lösa kanoner från att förgripa sig på de sårbara kvinnorna.

Horoskopet är belysande för juristens problemanalys och lösningsförslag. Eftersom han ändå måste sägas tillhöra de goda kan vi här studera Tamas guna, den fixerade och attitydlåsta kvaliteten uttrycka sig som ett "vi naglar fast alla" så att ingen vågar röra sig. Det här är visserligen Lagen, men i en parodiskt krum och omogen tillämpning. Vilken kaliber har vi då på Jupiter (Lagen) och Saturnus (verkställande, begränsande, förebyggande) i horoskopet?


Först en kommentar om sinnelaget/psyket eller Månen. Jag utgår från en födelse runt 7 på morgonen eller senare så att Månen hinner in i Oxens tecken. Den gör sig egentligen inte bättre i Väduren heller i det här horoskopet, men Månen i Oxen är speciellt benägen till ganska enkla och polisiära metoder för att få lugn i kvarteret Oxen patrullerar. En del polismän har till och med satt sig på den arresterade och (olyckligtvis) råkat kväva denne! 

Varför sinnet passar så bra i Oxen är att detta tecken som bara vill ha lugn och ro i omgivningen här ofredas av Mars i Skorpionen mittöver. Mars i härskarläge ger en ren bild av blind sexuell drift och logiken är perfekt om kvinnoplaneten Månen ligger mittemot och drabbas av denna nidbild av bestialisk lusta. Notera att Mars i Skorpionen inte i sig beskriver en urartad sexualitet, det är när planeter börjar aspektera varandra som särskilda historier uppstår. 

Eftersom vi nu kan tänka oss att juristen själv inte är en våldtäktsman blir den här "sataniska axeln" i stället hans projektion på skurkarna av sin egen latenta driftsnatur, den han inte kan bejaka eftersom Månen i Jord och Solen i Eld tyder på blockeringar. Sol-Lejonet, zodiakens store älskare, har alltså kommit på kant med psyket i samma kropp. Nå, det är en bisak. Vad om de juridiska indikationerna på den här himmelen, så långt de kan utläsas av ett horoskop för hela dygnet?

Intellektet (Merkurius) är utmärkt skarpt och vaket på detaljer hemma i sitt eget jordnära och sakliga tecken Jungfrun. Se hur många siffror juristen lyckas fylla debattartikeln med! (obs, ironi) Men ser han skogen för alla träd? En annan av dessa hypersiffriga Jungfrur var filosofen Charles Sanders Peirce (se etikettlistan) som först efter sin död uppmärksammades för den stora matematiker han varit. Han hackade brasved av det mesta och intellektualiserade sönder det, som är Jungfruns vana.

Med även Månen i Jord, ser Solen i Lejonet - helhetens tecken - ut att ha svårt att nå ut här, helhetsbilden som Lejonen älskar att ge ut åt världen är möjligen ett hafsigt collage av små pusselbitar. Jag köper t.ex. inte alls den simpla additionen av en handfull våldtäktsfall med en lös hänvisning till en problematisk statistik. Juristen blandar äpplen och päron för att kunna avlossa sitt billiga legalistiska lösningsförslag.

Jupiter - Lagen - lider sitt detriment i Jungfrun. Den är inte illa skadad men å andra sidan långt från den andliga höjd där man tydligt förnimmer principerna i deras rena andliga natur (Jupiter i härskarläge i Skytten). Jupiter i Jord är ett väldigt svagt återsken av den gudomliga Lagen! 

Likväl ska inte den goda viljan missas: Jupiter vill gynna kvinnan (Månen) - särskilt den obefläckade kvinnan (Jungfrun) - allt enligt vårt antagande om Månens position. Vi har en modern, politiskt korrekt man som är mer kvinna än käringarna själva. Detta bekräftas även av en blödig emotionalitet (Venus) i Kräftans tecken. De manliga planeterna, å andra sidan, har bara bekymmer på den här himmelen!

När det gäller exekutiv eller verkställande makt, eller Lagens praktiska tillämpningar ("dna-registrera alla män"), spårar det ut helt. Här har vi ännu en person från den period cirka 68-71 då Saturnus "faller" in i tunnelseendets tecken Väduren. 

Man kan faktiskt säga att en aktivering av Stenbockens tecken ("makt") är överflödig här. Det räcker med att ha Stenbockens härskare i Väduren ("ego") för att egenmäktighetssyndromet ska gå igång på himmelen och varna för orealistiska idéer eller idéer som grundats på subjektiva omdömen. Låt aldrig egenmäktighetssyndromet förekomma hos människor med makt, risken är akut för despotiskt godtycke.

Saturnus husaspekter vet vi inget om eftersom klockslag saknas, på den här himmelen aspekterar den som synes inga andra planeter.

Utan att vara det minsta intresserad av integritet eller individuella rättigheter (överskattade frågor som bara fördjupar mänsklighetens egocentriska sidor och gör individerna hopplöst snäva och stingsliga), förefaller ändå juristens förslag gå stick i stäv med andra rättsliga principer.

Märk här hur Saturnus, Tillämparen eller Praktikern, baserar sig på en grundsyn som inte bara är trångt subjektivistisk utan även på en kolsvart syn på sexualiteten! För i Väduren är det ju Mars som förfogar över de konkreta åtgärdernas Saturnus. Och hur den planeten mår, låst i ett storkors av idel hämningar och låsningar gentemot sann intellektualitet, det har vi redan sett.

Pytagoras, en av det västerländska rättsmedvetandets stora portalfigurer skulle ha gråtit åt västerlandet och sådana här lösningsförslag efter att klockan redan slagit tolv. 

Det här är långt ifrån horoskopet för en stjärnjurist - inte för att de heller alltid verkar helt klara över att de valt att representera Gudomlig Lag på jorden! Se analysen av Leif Silberskys horoskop, där vi, lustigt nog, också hittar "den sataniska axeln" mellan Oxen och Skorpionen samt ett problem i Väduren.

Skurk eller stjärna - hårfina skillnaderEtt ovanligt sammanträffande inträffade igår när jag studerade några "look-alike"-ansikten och växlade in på ett stickspår om "fyrkantiga" typer som ledde till ordande om sångerskan Belinda Carlisle. Hon hade en del personliga problem, bl.a. narkotikamissbruk. 

Jag hade tidigare på dagen sett det gripande fotot (taget av Krister Hansson, se ovan) av avlidna skurken Keith Cederholm på Aftonbladets förstasida. Jag tänkte på hur väl ansiktsuttrycket stämde med underrubriken, "Han var ledsen över hur hans liv blev". Cederholm var straffad men dömdes oskyldig till mord och hann bli narkotikaberoende under fängelsevistelsen innan Jan Guillou ingrep i ärendet.

Jag läste artikeln först dagen efter och beslöt att granska horoskopet för någon som ändå inte var mer förtappad än att ha kunna se tillbaka på ett livsverk och ångra det.

Det är då jag upptäckte att han och Belinda Carlisle var födda samma år och med bara cirka två veckors mellanrum. Och faktum är att sångerskan under sin korta storhetstid på 1980-talet sällan såg lycklig ut på foto. Tvärtom verkade de flesta fotografer ha sett hennes själ och valde en stilla gränsande till melankolisk presentation. När hon tvingas le och skina som en sol ser det inte sällan krystat ut. 

(Jag har varit inne på forcerade leenden i samband med fashionistan Elin Kling - jämför gärna hennes horoskop med det som följer i denna text, inte för att det är samma motiv utan för att "alla vägar bär till Rom".)

Hur väl stämmer inte detta avsigkomna hjärtats leende med dödens Saturnus som angriper livets Sol i Lejonet! Detta gäller således samtliga födslar i Lejonet av årsmodell 1958! Detta är nog det mest otypiska variant av Lejon man kan tänka sig, och av dramadrottningen då Eld och Vatten kolliderar blir bara ett självkvävt kvidande (eller kanske förråad nyanslöshet).

Hur kunde då Belinda Carlisle ha popmusikens råaste och rivigaste röst?

Jo, lägg ihop Saturnus kvävande kontroll av Solens fria expressivitet men addera därtill en vild och okontrollerad Mars/Rahu i Väduren som attackerar Kräftan och du har ännu ett Eld- och Vattenkrig. Emotionalismen ("sensationalismen") lyckas tränga igenom Saturnus blockeringar!

Men uttrycket blir rivigt och sargat för Saturnus är den som äger Solen (den direkta, utagerande människan). Belinda Carlisle hade förmånen eller turen eller det goda ödet som samlats i tidigare liv att få uttrycka sin själs problem via sångrösten. Keith Cederholm fick ingen som helst rätsida på samma komplicerade astrologiska förhållanden.

OBS! Båda horoskopen har felritad Mars-aspekt.
Krigaren i Väduren kastar sitt öga mot Kräftan
i indisk astrologi, inte Lejonet.

Keith Cederholms födelsetid saknas, men som framgår av Belindas horoskop står tursamhetens planet Jupiter i tionde huset för ära och offentlighet. Ta Mona Sahlins Mars i tionde huset, så skulle Keith Cederholms offentliga hus kunna ha sett ut. 

Det svenska folkets låga kollektivintelligens gör att de bara kan se Sahlins yttre person med denna skönhetsfläck i sitt publika rykte, och når inte till hennes Sol-Vattuman som beskriver framtidens filosofi för planeten jorden: den att alla människor binds samman genom att rättvist "kitt". Folk i gemen är nollor och tittar bara på ytan. 

Jag tror det är därför Belinda Carlisles popularitet i mycket byggde på utseendet. Hon var en tjejernas artist men jag har kollat med de få grabbar i rätt ålder som befattade sig med sångerskan. Det var sällan för musiken utan mer för att hennes ansikte sålde! Jag hittade vinylskivorna i femkronorsbackar många år senare, och köpte dem - just bara för att omslagen var vackra!

Så typiskt: kvinnan var född med Stenbocksascendent, tecknet som ägnar sig åt tingens yttre struktur (snarare än själen eller den djupa "meningen"). Gissa om det bäddar för inre olycka - att ingen ser en!

Den som tittar noga på Keith Cederholm ser också en vacker människa under slitaget, men lika tydlig är svårmodets Saturnus som fullständigt kontrollerar den där aktiva livsvägen. I ett horoskop som Cederholms är det viktiga att veta var en planet som aspekterar Solen befinner sig. Detta visar ett livsområde eller faktorer som bidrar (eller subtraherar) från den aktiva livsgärningen.

I den här frågan är Belinda Carlisles horoskop remarkabelt. Hon var en stor stjärna under cirka två år, men slocknade totalt. Fiaskot med fjärde albumet (det bästa så långt!) tog udden av hennes karriärflyt och det blev inte en enda hitlåt ytterligare. Det är notabelt att Solen i åttonde mörka skorpionhuset inte alls egentligen styrker en lysande karriär och det måste vara den extremt lyckosamma Jupiter i tionde som upphöjde henne till stjärna.

Kanske är hennes solära livsväg på ett omvänt sätt jämförbar med Cederholms, vars "femton minuter i rampljuset" istället var den felaktiga morddomen och celebriteten som följde. Sen kom åren i mörkret, Saturnus kroniska stryptag mot det som annars hade varit en fri och regerande lejonkung?

Det medeltida talesättet säger ju, "Ödet styr över Hoppet", och understryker med detta att i denna världen är det Saturnus obönhörlighet som sätter agendan. Lyckans och hoppfullhetens Jupiter ges fri lejd endast inom den givna Formen. I så måtto är Saturnus kontrollerande och begränsande aspekt mot Solen det tyngre budskapet. 

När allt kommer omkring är lyckosamma Jupiter i Vågen djupt destabiliserad av den egocentriska och opålitliga Mars i Väduren i båda dessa horoskop. (Cederholms Mars avslutar vistelsen i Väduren cirka 20.00 på kvällen, så han har den högst sannolikt, han med.) 

Den framgång som bygger på en sådan placering är möjligen inte särskilt hållbar. Väduren är bara ett fräscht nytt ansikte en säsong. Nästa år har vi en ny IDOL som ser likadan ut och låter likadant. Människan som förbrukningsvara i den kapitalistiska industrin, denna civilisationsform som är skapad av Djävulen själv för dumma människor som inte vet bättre.

För en riktigt störd version av samma Mars-Vädur i samma libidinösa attack mot känsliga balansplaneten Venus i Kräftan, se markis de Sade och hans mentalsjuka fantasier om att tillfoga kvinnor skada under sexualakten. (Sällan ser man primitivismen i Mars i härskarläge i Väduren så väl som här!)

Markisen var naturligtvis ett extremfall och jag nämner det bara eftersom det tydligen finns en djupt olycklig historia bakom den unga Belinda Carlisle som ytlig 80-talsflicka i Kalifornien och, tillstod hon, några år av sexuell förvirring (lesbiska utvikningar). Det är Saturnus som drar hela denna generation Lejon mot spektakulärt mörker och svårligen kurerade fixeringar. Även om planeten blockerar fritt uttryck blir det ändå någon form av kväst dramadrottning.

*****

Det slumpar sig så att Cederholms och Carlisles horoskop möts på ännu ett sätt: deras själar kompletterar varandra via opposition: Belinda har den nätta och perfekta Mån-Jungfrun, inte sällan en indikation om en självmedveten människa som putsar på sitt yttre som människan som likt katten kråmar sig. (Fast här såg vi inre demoner hos Belinda - särskilt en Eld-Sol i åttonde Vattenhuset vilket kan ge ett "svårt humör", i åttonde huset bryts otjänliga attityder ner - kalla det gärna Skärseldens hus!)

Cederholm, som tillbringade merparten av sitt liv bakom lås och bom, hade typiskt nog Månen i Fiskarna, som i den naturliga zodiaken korrelerar med 12e huset för fängelser och slutna institutioner.

*****

Om Cederholms bortgång även i DN (läsvärt), SvD (nödtorftigt)

*****

Tillägg. 

Våra idiosynkratiska liv. Jag noterar på Wikipedia att Belinda Carlisle sedan 2007 kallar sig buddhist, samtidigt som hon blivit talesperson för ett bantningspreparat! Är det någon mer som ser den fullständiga inkongruensen här?

Solen i åttonde huset för korruptionen som föregår döden stämmer väl med buddhismens avståndstagande från en materialistisk livsyn (Buddha: "Alla sammansatta ting går obönhörligt mot deras upplösning") medan hennes självmedvetna psyke (Månen i Jungfrun) fortsätter vårda kroppen - via bantningsmedel!

Någon kanske invänder att kroppen är själens tempel. Men det är inte buddhism, det är sentiment från flum-kristendom! (Den ursprungliga kristendomen liknade buddhismen mycket mer, och fann likt Platon kroppen vara ett själens fängelse och inget att yvas över.)

Någon kanske invänder: "Men buddhistmunkar och kampsport?" Historiskt var detta bara för att kunna försvara sig mot rånare. Hade alls inget med vår samtida egocentriska pseudoreligion "fitness" att göra.

söndag 29 augusti 2010

"Look-alike"-faktorer i Lejonet & Jungfrun

Ingen filosofi, ingen diskussion om själens fall ner under Måne och fångenskap i Djävulens domän. Bara ett ovanligt tydligt "look-alike"-par som jag hittade när jag ströläste rollistor på imdb.com. 

Plötsligt föll min blick på en amerikansk skådespelerska (om vilket jag inte vet något alls) som såg precis ut som den illa sjungande men charmiga tyskan som vann Eurovisionsschlagern  i år. Titta bara på det här bildkollaget jag snabbt klippte ihop. Enstaka foton kan alltid råka lika varandra, men tittar man på en hel serie visar det sig bättre om två individer verkligen är snarlika.

Klicka på bilden för större storlek

Här finns flera astrologiska beröringspunkter och kanske är det just flera överlappningar adderade som gör att ett "look-alike"-par uppstår. Jag behöver knappast säga att jag först tyckte mig se paralleller och sedan upptäckte att detta även gällde astrologiskt.


Anmärkning. Jag antar en födelse några timmar in på dygnet för Alison Lohman, så att Månen hinner in i Lejonet för en fantastisk gruppering, väl lämpad för Lejonet som dramatiker/skådespelare.

Men där de båda överlappar är förstås i "glöden", Mars i Kräftan hos båda två och därtill mindre än på 3° avstånd (det förefaller ibland som gradexakta överensstämmelser ger tydliga likheter, men jag har ingen uppfattning om fallen där det skiljer några få grader).

Men det jag tror är utlösande faktor här är att Lena Meyer-Landrut har en Måne i Jungfrun som så att säga återkastar ljuset från en sådan Sol i Jungfrun som Alison Lohman besitter. När jag såg den senare såg jag så att säga "den äkta varan". Tid för tyskan saknas så Månen kan ligga alltifrån Jungfruns 5e grad och framåt förbi halva tecknet. Det är naturligtvis ohyggligt frestande att gissa på en morgonfödelse så att Månen håller sig amerikanskans planeter i 7-9 graden av tecknet!

Men sedan ska man inte glömma den allmänna jordbruna tonen hos tyskan (Solen i Oxen och Månen i Jungfrun med Saturnus i Stenbocken) och hur den generellt anknyter till amerikanskans kraftfulla, kraftfulla trippelkonjunktion i Jungfrun!

Det finns skillnader i kranieuppbyggnaden mellan dem, och den mer "lådlika" formen hos skådespelaren Lohman kan ibland ses hos de rigida tecknen (Tamas guna) till vilka Lejonet hör. 


Den extremt skickliga singer-songwritern Maria McKee (bilden tagen från hennes hemsida) illustrerar de fasta tecknens tendens mot fyrkantighet eller stabilitet (se definitivt också Fredrik Reinfeldts kranieform). 

Jämför McKee med bilden på en osminkad Alison Lohman i montagets nedre vänstra hörn - det är lite syskonkänsla över de två också. Men nu är det alltså (gissningsvis) Lejonets arketyp vi känner av!


I det här fallet kommer Månen under dagen att lämna Skorpionen lokal Los Angeles-tid, men McKee kom från en bruten familj och har själv brottats med svåra drogproblem, så bloggens återbesökare ser lätt det mönster vi hittar med hjälp av den korrekta sideriska zodiaken. Rimligen är detta en Måne i Skorpionen som frestas till substansmissbruk via den "sataniska axeln" som börjar i Jupiter i Oxen (fixerad/fyrkantig) och dess lätt karaktärslösa dragning efter saker att stoppa i sig. 

Som synes skulle horoskopet med en Mån-Skorpion tillhöra dem som har "storkorset" i mörkrets kvalitet. Fast jag älskar den här sångerskan är hon ibland så dyster att musiken inte passar närsomhelst. Skivorna har spelats mindre än de egentligen är värda.

En annan, fantastiskt formsäker version av den "lådlika" eller robusta ansiktstypen ses på det här fotot från 1987 på sångerskan Belinda Carlisle:Likt Maria McKee också hon född i Los Angeles och även hon med en period av drogmissbruk bakom sig. Det kanske helt enkelt har med att Solen i Lejonet i dess enklare versioner just bara är ett nöjes- och njutningstecken. Belinda Carlisle har emellertid en ful Saturnus i Skorpionen som kastar en hämmande (eller fokuserande?) aspekt mot Lejon-Solen. Popbranschens rivigaste röst? 


För hennes karismatiska skönhet finns naturligtvis flera indikationer här: Venus är väl placerad i Kräftan och i opposition till en ascendent i Stenbocken. Den senare för genast tankarna till den grundläggande formen. 

Mars i härskarläge i Väduren är en erkänt stark placering och i opposition med Jupiter välplacerad i Vågen finns chanser till karisma. Alla fyra lidelsefulla Rajas-tecknen är aktiva, som hos en annan extremt karismatisk sångerska från 70- och 80-talet, brittiskan Kate Bush.

Belinda Carlisle har berättat att hon lidit av dåligt självförtroende, och inte konstigt med Månen i Jungfrun.

Det kritiska lunära sinnet hackar sönder allt i småbitar och missar ofta den stora bilden - "the big picture". Det här kan bli särskilt smärtsamt då Solen i Lejonet faktiskt i sig står för den kompletta bilden. Sol och Måne i de här lägena må beskriva "herre och undersåte" men inom en och samma person kan "internkommunikationen" bli lidande.

Se en längre diskussion i jämförelsen av filosofen C.S. Peirce med ateisten Christer Sturmark. Otvivelaktigt är det samma konfiguration som gör att den senare inte klarar att se helheten - varav ateismen. 

En annan faktor som kan sänka självkänslan är Stenbocken som ascendenttecken, och särskilt som dess härskare här attackerar självkänslans Sol! Vad blir det då av dramadrottningssymptomet - Lejon/Skorpion - om Saturnus ingår, den som är så aversiv mot all spontanitet?! 

Och av samma anledning som Sturmark inte lyckas se vad religionen pekar mot - de indirekta tecknen i tillvaron på en ordnande intelligens - lyckades inte heller Belinda Carlisle nå sin fulla lejonpotential som sångerska. Hon var egentligen Artist, men landade i den billiga kommersiella snurren. 

Detta visade sig när hon efter många många års tystnad, nu emigrerad till Frankrike, skapade ett ganska så ljuvligt album med modernt (men väldigt pedantiskt) arrangerade tolkningar av kända franska standardnummer - lite knaggligt sjunget på det nya hemlandets språk. (Fast jag talar inte franska och är inte rätt person att uttala mig om uttalet.)


Vesuvius år 79 & dagshoroskopet

Redan den västerländska vetenskapens anfader Pytagoras studerade vulkanutbrott och jordbävningar via numerologiska metoder eller möjligen astrologi - ingen vet säkert längre.

Ska man börja söka "vulkanutbrottets signatur", vad lämpligare än att utgå från horoskopet för Vesuvius utbrott den 24 augusti år 79, då Pompeji begravdes under aska?

 Jag har inte för avsikt att bli naturkatastrofsastrolog så det här blir kort (med bloggens mått mätt). Men förvisso är båda kartorna intressanta.

För Vesuvius har jag för ovanlighets skull valt att använda Månen som ascendent, Chandra lagna i indisk terminologi. Det är en fuskmetod när tidpunkten saknas. Detta ger oss samma mönster som först noterades i horoskopet för Haitis katastrofala jordbävning: den restriktiva Saturnus och den spänningsförlösande Jupiter aspekterar båda ascendenten eller platsens "fysiska kropp".

Med vulkanen Sinabung finns exakt tid för utbrottet (via indonesisk press): 00.15 på morgonen. Stigande tecknet är Oxen, förvisso moder jords tecken om någon finner det ominat talande. Men den som vid teckentydning förfaller till fundamentalism kommer inte att komma långt. Som de gamla kineserna konstaterade om sitt mäktiga spådomssystem I Ching: "Här är det enbart förändring som verkar, utan fasta regler."

Det ankommer alltså människan att våga lyssna på livet självt när det berättar - symbolerna är bara bärvågor vilka öppnar mot intuitionen. Detta är något helt annat än empiriker som rännskiter i fruktan över tillvarons makt och genast söker kontrollera den genom "upprepade mätningar". På så vis lyckas empirikern förvisso skapa sig en annan sorts begriplig värld, men framför allt illusionen av att han har kontroll. Men den här världsbilden som resulterar är bara en skyddad verkstad som inte har med den riktiga verkligheten att göra. Den har troligtvis mindre med verkligheten att göra än den antika kosmologin (som förvisso även den resulterade ur observation - men både INRE och YTTRE observation).

Vetenskapsmannen i antik bemärkelse var en större själ, som lyssnade till tillvaron eftersom man vid den här tiden ännu förstod att universum är vid liv, besjälat, intelligent. Om vetenskapsmannen och mystikern Pytagoras berättades det att han inte bara mindes sina tidigare liv på jorden utan också klärvoajant kunde skåda tio generationer tillbaka i landets historia!

Dagens eländen till naturvetare vet inte ens vad en sådan utsaga betyder, för de är barn av Kronos, det ultimata syndafallet ner i tiden. I hatet över att ha dragit nitlotten "dödlig" vägrar de uslaste själarna t.o.m. att acceptera att det finns en andedimension bakom den här tunna hinnan av fenomenvärld!

Eftersom den dimensionen är fullständigt oberoende av vår värld, bunden i tid och rum, säger det sig själv att allt kan hända, var som helst och när som helst. Det skulle vara en fullständig idiot att försöka hitta absoluta regler för hur ett vulkanutbrott ser ut astrologiskt. (Jesus: "Gud delar inte ut anden efter mått.")

Se bara vädertjänsten och deras fabulösa famlande med prognoser som inte sällan är fullständigt uppåt väggarna fel. Problemet är inte determinism eller komplexa system utan just det faktum att den andra sidan är helt fri visavi våra rigida modeller av verkligheten.

Tar man emellertid vetenskapen och den astrologiska konsten för vad de båda är, människans synliggörande av sina egna tankar om tillvaron, då kan man ägnat sig åt bådadera utan att sakna i intellektuell trovärdighet. Väljer man dessutom att ta sistnämnda konstart på allvar, då kan man på sikt aktivera sin blockerade kontakt med andejaget.

Sinabungs utbrott inträffade då Jupiter och Saturnus under ett helt år opponerar varandra - jämför resonemanget om Haiti igen.

Vid den exakta tiden indikeras vulkanens kropp av 26°54' Venus (Oxens härskare), som med två grader passerat konjunktionen med turbulenta Mars. Månen är "sekundvisaren" i horoskop för världsliga händelseförlopp och den låg just efter midnatt i  25°12' Fiskarna efter att ha lämnat en konjunktion med Jupiter. Här knyts alltså det dubbla dramat av spänning/spänningsförlossning till Venus eller platsens fysiska kropp.

Och vi har dessutom en Mars med i spelet för den som önskar något av krigshetsarens abrupta natur. Mars låg faktiskt och spelade mot Jupiter i Haiti-horoskopet också.

Men, dessa är bara lösa observationer. Det har samlats några mundana horoskop från jordbävningar och vulkanutbrott på bloggen, men för den som vill sätta tänderna i just vulkaner hittade jag en riktig nördartikel här:

Galactic Centered Astrology and the Worst Volcanic Eruptions in History

Där listas de tio värsta vulkanutbrotten någonsin. Jag har inte läst texten så jag vet inte om den lever upp till den bombastiska rubriken eller vilken zodiak den arbetar utifrån.

*****

Om Sinabung i AB, DN, SvD, Expr.