Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 31 juli 2010

Ryssland belägrat av onda planeter

Dagen efter nyheten om att Pakistan genomlider de värsta regnvädren i mannaminne skiftar medierna smidigt från vatten till eld: ryssarna har inte varit så man ur huse för att släcka eld de senaste 30-40 åren. (SvD)

[SvD 100810: "Det är den värsta värme vårt land har upplevt någonsin. Varken vi eller våra förfäder har upplevt något liknande med en sådan värme under så lång tid. Det är ett unikt problem, sade Frolov."]

Min enkla fråga var då genast, "Är det ryska nationalhoroskopet underkastat samma störningar som jag tyckte mig kunna identifiera mot Pakistans födelsehoroskop?"

Ja, faktiskt. Det visar sig nämligen att det gällande ryska horoskopet också har en "fysisk kropp" betecknad av ett merkuriustecken, vilket ger de onda olycksbringarna Mars och Saturnus fritt spelrum. Men nu inte genom direkt kontakt med landets kropp (ascendenten) utan genom Saturnus långa 270-gradersvinkel (indiska aspektschemat) vilken bär med sig eldsvådornas och olyckornas Mars.Dessutom ser vi att Ryssland firar sitt första "demonjubileum", om uttrycket tillåts. Månnoderna har nu löpt ett helt varv sedan nationen återföddes 1991 men den omständigheten kan jag inte alls uttala mig om eftersom jag olyckligtvis lämnat noderna helt utanför många års observationer. 

Men det är notabelt att det nya företagsvänliga Ryssland har Solen i progressiva Skytten i en kritisk kombination med rakt ut sagt giriga Rahu. Den här extremt vitala kombinationen sporras dessutom ytterligare av stöd från Skyttens egen herre Jupiter, stark i Lejonet. Så mycket eld!

Det är elementär astrologi att detta omen, vad det än betyder, kommer att aktiveras det dryga år månnoderna repeterar sitt startläge, kanske flera gånger och på olika sätt. För närvarande passerar Solen genom Rysslands andra hus för mark (vare sig odlad mark eller vild terräng).

Det här är ingen analys, men jag tror ändå observationerna är i rätt riktning. Nu är det bara att skaffa sig evigt liv eller starta en tradition där lärjungar följer upp upp de här eldtendenserna i horoskopet och säkerställer huruvida enorma bränder kommer att återkomma i harmoni med planeternas omloppsbanor. Precis som de gamla stjärntydarna i Sumerien, som skapade en levande tradition som omsider ackumulerade insikter i hur gudarnas rådslut påverkade jorden.


Träd varligt i träsket

[Lång astroanalys, cirka 8 A4-sidor]

Låt oss träda varsamt fram här i analysen av horoskopet för en tilldragelse i Sveriges huvudstad Stockholm, lördagen den 31 juli 2010 med start klockan 13.00. Det är den så kallade Pride-veckans centrala manifestation av stolt homosexualitet, ett karnevalsliknande tåg genom staden.Läsaren utan astrologiska förkunskaper kan hoppa direkt ner till "bonusspaning", för den mellanliggande texten kräver förtrogenhet med både astrologin och mytologin - den förra ett speciellt uttryck för den antika, "platonska" världsbilden. De gamla astrologerna kallade astrologi för "tillämpad fysik", vilket är träffsäkert men obegripligt för den som skadats av materialismens chockerande inskränkta världsbild.

Den antika världsbilden såsom förmedlad via astrologin kan lite grovt sägas beskriva såväl livet i evigheten som livet för den fallna själen. Det senare tillståndet har sammanfattats i den kristna termen Arvsynden, en följd av Adams fall från Paradiset, ner i identifikation med en lägre, fysisk verklighet - den som gissningsvis 99% av svenskarna upplever som sin värld och därtill tror är den enda.

Fallet ner till inomvärldslighet motsvarar astrologins negativa polaritet, "suget" efter förkroppsligande i Vatten och Jord. "Vägen upp" samt det aldrig fallna tillståndet motsvarar astrologins positiva polaritet vars element Eld och Luft båda indikerar den supratemporala verkligheten utöver sina "lägre", inomvärldsliga manifestationer.

Vad söker då ovanstående karta beskriva för fenomen? Berättas samma historia som Pride-arrangörerna avser? Naturligtvis inte eftersom Pride-galan är hyllning till själen efter att den fallit i synd! Frågan är då i vad mån horoskopet avslöjar en falsk logik eller självmotsägelser.

Till att börja med rullar paraden igång just som Vågens tecken stiger över Stockholms östra horisont. Det gör Venus till den förhärskande planeten, även känd som Afrodite. Kärleksgudinnan är den enda bland de klassiska planeterna som anses uttrycka lidelse eller passion - Rajas guna, detta klämläge mellan Ljuset och Mörkret, mellan sann existens och falsk existens i Platons självbedrägliga grotta. Platons berömda grottliknelse syftar alltså på samma sak som kristendomen i dess tal om mänskligheten efter syndafallet.

Eftersom ett horoskop är ett kommando från den himmelska världen, den eviga normerande verkligheten, kan det förvisso tyckas upplyftande att finna Venus i Lejonet, ett tecken som tillhör den polaritet som antingen aldrig fallit eller också vandrar "Vägen hem", själar som arbetar på att återställa sin skadade och syndfulla själssubstans. 

Exkurs. Frågan om hur svårt själen skadas av att födas till jorden dryftades mycket i senantiken, och med den kunskap vi idag har om reinkarnation via bl.a. spontana hågkomster och hypnosregression kan vi svara på den frågan: Själen kan skadas enormt av sina upplevelser i tid och rum här på jorden. Det finns själar som helt tappat styrförmågan, vilket det här horoskopet från hbt-gruppen antydde. Jag påminner mig också ett äldre blogginlägg om en själ som bytt kön, ångrat sig, bytt igen och, om jag inte minns fel, ångrat sig på nytt!

Den ursprungliga astrologin satte inte krokben för sig själv och förvirrade sig i alltför mycket självmotsägelser. Ett exempel är den vanliga uppmaningen att läsa en planet bara några grader före entrén in i ett nytt hus som att den påverkar det huset. 

Men den här analogin att planetens "ljus" eller "inflytande" så att säga skulle strila över i nästa livsområde som genom en dörrspringa är bara fantasier. Den indiska astrologin vet att varje omen på himmelen är ett exakt uttalande och inte två. Istället söker indiern efter "multipla attesteringar", dvs ytterligare "exakta uttalanden" på himmelen som stärker eller försvagar ominat under observation.

Däremot beskriver avashta-läran en planets uppgång och fall, vilket inbegriper gränserna mellan ett hus (tecken) och nästa. Efter att ha konstaterat att vi har Venus i showmannatecknet Lejonet och i elfte huset för publika grupperingar samt ideologier, måste vi också notera att kärleken i 28°58' av det fria Lejonet står döende (mrita) precis här i tecknets slut. Ja, den här kärleken ska strax nå Lejonets 30e och sista grad. Det här är ett märkligt och kanske lite olycksbådande omen som jag tror inte alls matchar festivalarrangörernas tanke om stolt gayighet. Notera dock Lejonet - zodiakens kanske stoltaste djur!

*****

Denna döda kärlek måste nu undersökas djupare. Venus disponeras här av ingen mindre än Solen själv, som metafysiskt naturligtvis är Gud själv, källan till allt liv, all godhet, all skönhet. Ändå anses Venus och Solen vara planetära fiender och förklaringen till det är enkel. 

Som andemänniskans signifikator, dvs Adam före syndafallet och delningen i två kroppar (Eva), var vi hela som andliga väsen. Solen tillhör Sattva Guna, Ljusets och medvetenhetens kvalitet, men Venus är rajasisk, i lidelse, vilket inte anstår en människa med full insikt. Dessutom implicerar Venus andemänniskans fall eftersom attraktionens princip är obehövlig för den som redan "är där". 

Solen är allsmäktig, fullkomlig och en perfekt givare i sitt överflöd - att föra Venus på tal här är att inte ha förstått vad kärlek är. Kärleksgudinnan Venus är INTE kärlek, hon representerar lidelse, med vilket vi förstår lidande eller plåga.  Venus härskar över kroppslig "kärlek" i Oxen, och i Vågen lidelsen som idé eller ideal. Pride-festivalen firar alltså enligt sitt eget nyckelhoroskop ett sjukdomstillstånd i själen, celebrerar avsaknaden av kontakt med det inre (Solen) - låt vara, som sagt, den döendes jubilation.

(En teologisk nyans är att syndfallet förbereds genom Evas skapelse redan i Paradiset, som alltså är en högre dimension eller himmel än planeten jorden. Syndafallet är således också det inskrivet i berättelsen redan på "kartritningsstadiet". Detta är syndafallets eviga aspekt och det är från den här arketypiska principen vi alla ärver synden.

Djurkroppars kopulation efter fallet är inte alls poängen med kristendomens syn, utan bara en av felstegets flera följder! De andesjälar som inte mött könsuppdelningens eviga existens i himmelen har överhuvudtaget aldrig varit förkroppsligade på planeten jorden! Det är IDÈN som alstrar den fysiska verkligheten.)

Så långt har vi egentligen bara beskrivit hela mänsklighetens predikament, men horoskopanalysen rymmer flera ytterligare steg.
Venus är som sagt döende i sin falska uppfattning om vad som är kärlek, och har parkerat i ett tecken vars herre, den perfekta kärlekens och självtillräcklighetens Sol avvisar Venus då Solen står för helhet, enhet. För att upprepa: Venus arbetar med polär attraktion, Solen är redan unifierad.

*****

I granskningen av vad denna Pride-festival egentligen handlar om, oavsett vad dess arrangörer och tillskyndare tror de håller på med, måste vi nu nysta oss djupare och uppsöka Venus disponent, Solen.

Och här händer det! Medan Venus själv ligger i den positiva polariteten, i evigheten signalerar Solen med sin placering i den sublunära sfärens primära tecken Kräftan, att hela begreppet andesjäl har underkastats syndafallet.

Solen är förmörkad och ses bara dunkelt genom Vattenelementet vilket motsvarar själen som är den tidsbundna och ständigt döende och återfödda aspekten av andevarelsen. Det är andevarelser som uppfattar världen inomvärldsligt som paraderar idag! Människor som är fångar i den irrationella själens driftliv. 

Bloggen har övertygande visat att Vattenelementet påfallande ofta förekommer i omskrivna fall av psykopatologi. Och det ligger i den fallna själens natur att hon inte längre är medveten om sin sanna identitet utan nu relaterar till livet genom sinnet eller själen, vilken som ett Janus-ansikte ständigt väver föreställningar genom att blanda inkommande data från omvärlden med bagaget (från tidigare upplevelser) i den själsliga ryggsäcken. 

I sig representerar Vatten total avskurenhet från den andliga verkligheten eftersom elementet faller. Först när det absorberas av Jordelementet kommer det att bli möjligt att vända den negativa spiralen av föreställningar och "nyktra till". Renodlade Vatten-horoskop som artisten Whitney Houstons visar hur oerhört starka instinkterna kan vara. Andevarelsen är helt begravd under liv i Vattnets tecken och hela livscykeln förspills åt att ränna efter det den irrationella instinkten bjuder en.

Sådant är problemet för den som samlats till Pride-marschen. För Solen som fallit ner i den sublunära sfären disponeras nu i sin tur av Månen som också befinner sig i ett Vatten-tecken, Fiskarna.

Det här är ett paradoxalt tecken, eftersom många traditioner knyter det till psykisk orenhet och befläckelse. Fiskens form påminner om kvinnans vagina, och eftersom det är tecknet som just föregår Väduren, det nyfödda barnet, finns det skäl att se vaginalskräck och föreställningar om kvinnors orenhet i den här symbolen. Fiskarnas livsområde är t.ex. nära knutet till sjukhus, lidanden och uppoffringar.

Här tar nu kedjan av disponenter slut, för Månen disponeras av Jupiter som i år står på hemmaplan i sitt eget negativt polariserade tecken. Skulle detta vara hela historien kan Pridefestivalen reduceras till denna motivation: Vi är lidelsefullt upptagna (startskottet Venus) av vårt tillstånd av nersmutsning till följd av en födelse genom moderlivet. Eller: Vi vet att vi är samhällets paria men vi är så drivna av vår lidelse (Venus) att vi gärna vittnar om det. (Fiskarnas tecken är kopplat till martyriet, dvs vittnesmål - vilket verkligen Pridemarschen kan kallas.)

Med andra ord, festivalen frossar i det som den ursprungliga kristendomen på sin tid betraktade som en källa till sorg, att dumma själar hoppar strömhopp ner i denna världen och där trasslar in sig i följderna av sin egen naivitet.

Ja, det gäller att ligga i religionshistoriens absoluta framkant för att känna igen det jag här säger som kristendomen. Men läs bara dödahavsrulletexten 4Q184 som varnar för "horan som snärjer dig", så skall det stå helt klart att den absolut första gruppen kristna hade en ännu mörkare syn på den skada själen lider när den börjar återfödas på jorden än Platon i vissa av sina dialoger.

"Horan" är en metafor för världen i stort eller de mest prosaiska och världstillvända människorna. Dårarna som lever och dör utan att att förstått ett dugg eftersom de bara är konsumenter av sinnesintrycken.

Som jag nämnde i ett tidigare inlägg har dagens Svenska kyrka ingenting som helst med den ursprungliga kristendomen att göra. I bejakandet av homovigslar har den för sista gången svikit den ursprungliga och med livets verkliga spelregler överensstämmande läran. Nu återstår inget utom ordet kristendom av det Jesus och de människor inom rörelsen som banade väg för honom trodde på och föreläste om. Kristendomens 2.000 åriga anpassning till "Horan" fullbordades först i Sverige av alla länder. (En del säger redan alliansen med Rom födde en sköka - Katolska kyrkan - men det räcker med att studera dess utomordentligt nära anknytning till "den eviga filosofin" för att se att detta inte stämmer.)

*****

Men horoskopet är inte riktigt klart än. För den här "vattniga" självefterlåtenheten, det här håglösa fallet ner i sina själiska, psykiska vattendjup står inte oemotsagt på himmelen. Båda astrologins naturliga illgärningsmän opponerar sig mot den här slemma och vattniga känslosamheten och här måste man först fråga sig om inte åtminstone Saturnus faktiskt söker verka som ett motgift.

Saturnus, fastän den gud som drar gränsen så att de fallna själarnas livscykler är begränsade (ett ont ur mänskligt perspektiv), representerar också moral och dygd på ett mer konventionellt sätt. Saturnus är fastmer också den som inympar respekt i oss för den somatiska form vi blivit givna, den ifrågasätter inte den värld av kroppslig form som den regerar över!

I puristiska Jungfruns tecken understryks därtill en kroppsligt ren vandel och, ja, budet att leva i kyskhet, att inte agera på sina drifter. Saturnus i tadelfria Jungfrun skulle kunna ha varit motvikten till det käpprätta fall åt helvete som hela kedjan från Venus, genom Solen och Månen och ner till självdegraderingens Fiskarna tecknar.

Men här blir jag osäker, för när jag nyligen pekat på att olycksbringaren Mars tillsammans med Saturnus var en ren naturkatastrof i vatten och gyttja i fallet Pakistan, vad är det egentligen den här axeln mellan Jungfru och Fiskar säger? Notera också att de världsliga husen båda är "onda" (dussthana och det tolfte därtill ett dödshus - i senantiken ansågs det 12e vara huset för onda andar, vilket i dagens astrologi blivit bl.a. "huset för mentalsjukhus och fängelser").

Så givet den här enorma anhopningen av ont kanske Saturnus som puristisk moralist bara var en from förhoppning? Är berättelsen i Jungfruns tecken i tolfte i själva verket historien om en människa som skändar och förorenar sig själv inte bara själsligt utan också utagerar kroppsligen (Jordelementet)? Ser man till regnhoroskopet för Pakistan kanske det är "syndafloden" vi ser som detta innersta motivet - långt bortom Pridefestivalens egna benämningar.

Detta absoluta slutbud ser häpnadsväckande likt ut ominat i Socialstyrelsens generaldirektör Holm som i sitt tal inför Pride-publiken värnade psykiskt sjuka människors rätt att bruka våld mot varandra, så kallad sado-masochism!

Även i det horoskopet ledde analysen djupast till denna störning mellan renhet/orenhet! Bloggen har också hittat många exempel på andra typer av psykiska haverier när svåra planeter byggt upp en spänning just mellan dessa tecken.


Summering.

Efter att ha spårat dispositörskapen bakåt intill Månens slutliga förankring invid Jupiter i ett identitetslöst tecken och anfäktat av nedsmustningen av den kroppsliga renhetens Jungfru, kan man inte annat än sluta sig till att paradens hyllande av Venus bottnar i en lidelse att kroppsligt agera stick i stäv med sin biologiska kropp. Kontakten med anden figurerar inte alls i horoskopets "ekvation". Jag säger lidelse eftersom viljan (Solen) är utslagen i just detta horoskop och underkastad irrationella drifter, ytterst illustrerade av oppositionen mellan Jord och Vatten.

Det intressanta är emellertid att de som skymfar sig under föreställningen att de sysslar med kärlek samtidigt arbetar längsmed två sattviska, kunskapsalstrande tecken (Jungfrun/Fiskarna). Detta kan tolkas som att utlevd homosexualitet antingen kommer att kurera de själar som på detta sätt konkretiserar sina psykopatologiska föreställningar. De ser med tiden helt enkelt sett igenom sina fantasmer och aktiviteten tappar tjusningen. Eller, man kan tänka sig att de gräver sig allt djupare in i en villfarelse som kommer att följa själen in i nästa återfödelse, och den därpå…

Kort sagt. Vi vet inte ett dugg om var de själar som idag bejakar homosexuella beteenden till följd av psykiska störningar (ofta föranledda av tidigare liv i kropp av annat kön) kommer att sluta.

Den synske psykiatern Arthur Guirdham menade att predestinationen gör varje ansträngning på jorden futil. Också syndarna kommer att friköpas den dagen den här världen stängs ner. Så märkligt mörkt för att komma från en själens doktor och ändå så hoppingivande!


*****

Bonusspaning. 

De gamla kineserna skrädde inte orden när de menade sig ha detekterat avvikelser från den gudomliga Normen (Tao). När jag provar klockslaget enligt gammal kinesisk metod ur "yang-perspektiv" (utagerande), replikerar Ho Lo Li Shu-systemet:
Bottom six:
Wandering frivolously and in pettiness.
If such is one's position [in regard to traveling],
one is selected for catastrophe! 
Parallellen med gayparaden (och särskilt kritiken mot gångna års parader) är spöklikt tydlig! Märk hur kritiken riktas mot "vandrarens" sätt att bete sig utagerande och frivolt i relation till den värdkultur där han befinner sig!

Gayfolket i den heteronormativa verkligheten, någon? Ja, så här skrämmande träffsäker är den kinesiska visheten. Det folket hade förstått, till skillnad från detta taskspel som är västerlandet.

Samma tidpunkt men nu ur "yin-perspektiv" (mottagligt, "att sova på saken/reflektera lite till"), ges ett bättre omen:
Six at third:
Three persons walking by rule decrease by one person.
One person walking [alone], by rule finds his/her companion.
Det senare ominat handlar för övrigt om att få kontroll över en obalans i driftlivet!


*****


Om paraden i DN, SvD.

Pakistan belägrat av onda planeter


Först en liten nyhet på bloggen. Inlägg som vållar någon dumdryg svensk sådant blodsvall (underförstått: innehåller en obekväm sanning) att han eller hon söker förmå landets tidningsredaktioner att klippa Twingly-länken mellan artikel och blogg, kommer att premieras med denna patriotiska förtjänstmedalj.

Det är bloggaren belönar sig själv för att ha lyckats sätta fingret på en öm punkt i den svenska samtiden för landets snara bättring ifråga om densamma.

För besväret som noterats av Svenska Dagbladet över detta inlägg rörde väl knappast astrologin som verktyg för analys av pakistanskt oväder utan "bonusspaningens" paralleller till den svenska politikens fådimensionella verklighet.

*****

Pakistans informationsminister meddelar världen att landet just nu erfar den värsta översvämningskatastrofen i dess historia (SvD, DN, DN2).

AstrologyWeekly uppger landets födelse till 9.30. Nog tycks den tiden för en sammankomst av beslutsfattare fungera, särskilt under dessa dagar. Tidpunkten skulle ge Pakistan en "kropp" och "person" i formen av 5°47' av Jungfruns tecken stigande i Karachis östra horisont.


Olyckligtvis inträdde självständigheten från Storbrittanien just då krigs- och olycksplaneten Mars står i överherrens läge (tionde huset) och från 7°04' attackerar landets kropp (asc). Landet har haft en turbulent historia! Se t.ex. följande rader från Wikipedia i samband med nationens grundande:
"The controversial, and ill-timed, division of the provinces of Punjab and Bengal caused communal riots across India and Pakistan — millions of Muslims moved to Pakistan and millions of Hindus and Sikhs moved to India."
I indisk astrologi berörs hela tecknet av en planetär aspekt, men det är ändå signifikativt att den räta vinkeln avviker med mindre än 2° från exaktitud. Landet är föddes med en slags paranoia för att en krigsherre ska ta över dem! Indien?

Eller ska man läsa det här som att Pakistan själv är en skurkstat i sin politik? Den här onda Rahu i territoriella Oxen i nionde huset för pakistansk utrikespolitik. Från det här landet kom terroristerna i hotelldramat i Mumbai, Indien, för några år sedan.

Man måste notera att astrologi fungerar som den av de ansvarsovilliga svenskarna hatade hederskulturen: en syndare i ett hus drar vanära över hela huset, ett samhälle är ansvarigt för de terrorister som far i världen. [1]

I landets födelsehoroskop finns en ansträngd kombination av de planetära fienderna Solen och Saturnus i Vattentecknet Kräftan. Kombinera Mars dåliga inflytande i horoskopet med Kräftan och det är en hög risk att det här tecknet ska börja uppvisa nationalism och sekteristiskt inskränkta perspektiv. 

Det tycks som om ständiga hotbilder som kommer och går i föreställningsvärlden är Kräftans naturliga sätt att fungera, och här understryker Mars verkligen Kräftan som revirinstinktens och nationalismens tecken.

*****

Titta noga på dagshoroskopet för när informationsministern gör sitt uttalande (yttre kretsen): här hittar vi både passerande olycksbringaren Mars och Saturnus vid Pakistans viktigaste punkt, ascendenten. Båda problemhärdarna kan löst sägas vara källor till problem i nationalhoroskopet och aldrig mer så än när de - i tiden - vidrör landet vid dess mest konkreta punkt. 

Vill man associera utifrån elementens symbolik är naturligtvis Kräftan ett rajasiskt Vatten-tecken, vattenmassor drivna av lidelse. Pakistans "kropp", ascendenten, är av Jordelementet, rörlig Jord. 

Är det vatten och jordskred som målas upp som en rent fysiologisk bild av landet, eller är det bara nu, när båda illgärningsmännen samtidigt pucklar på landets kropp som symboliken går i dagen? 

Jag vet inte, men att hitta de här två så nära ascendenten i samband med en pågående naturkatastrof påminner om astrologins forntida bruk för att förutspå väder - ännu en gren jag aldrig studerat.

Eftersom ovädret pågår några dagar är det svårt att tala om exakta gradtal, men idag, när meddelandet gavs står transiterande Mars i cirka 6½ Jungfrun och Saturnus likaså. I antiken hade man inte kunnat skilja dem åt, de har just nu förenat sina krafter för maximalt ont - mot Pakistans "kropp".

Vad lära sig? Uppenbarligen "hämmar" inte restriktiva Saturnus olycksplaneten Mars det allra minsta! Man kan säga att Saturnus, nödvändighetens (ödets) planet, riktar sin stråle rakt mot Pakistan (eller dess ascendent) just nu och att olycksskaparen Mars "stämmer in i sången som en överton" genom att också lägga sig i samma linje ner till jorden. 

Men detta är bara en sinnebild, för det är naturligtvis inte ute i rymden det här skeendet inträffar som någon motorväg där olyckor kommer glidande i fil. Astrologins verkliga sätt att fungera, ja vad astrologi är, är ren metafysik, dvs högre betraktelser som ligger bortom de frågeställningar naturvetenskapen satt sig.

Se även samma planeter över Ryssland.


Spinoff.

En rolig (?) politisk parallell: Pakistans syn på makt är bestickande lik Mona Sahlins, med krigaren (och järnets, dvs industrins) Mars som ideal för en härskare. Man skulle lika gärna kunna säga en favorisering av en slugger i maktposition. Att också det personaliserande psykets Måne, tillika symbol för den helt odifferentierade folkmassan kombineras med krigaren, talar sitt tydliga språk: pöbelmakt.

Går man emellertid till den underliggande karaktären hos zodiaktecknet, är Pakistans födelse betydligt mer favoriserad än Sahlins eftersom bakgrundsfonden är Tvillingarna, ett intellektuellt tecken.

(Jfr Pakistans och Gandhis ahimsa-filosofi mot de brittiska överherrarna: icke-våldet kan här beskrivas som Mars sublimerad till Tvillingarnas intellektuella nivå! Som landets moderna historia omvittnar, har emellertid alls inte allt våld i Mars förblivit på den abstrakta Luftnivån!)

Sahlin favoriserar istället sin våldsamma mobb mot en tematisk bakgrund som kallas Oxens tecken. Oxen symboliserar materiella faktorer och deras representation i pengar.

Sällan har ett politikerhoroskop så väl beskrivet den befängda drömmen om att upphöja de sämst lämpade - en masse - till beslutsfattarposition! Och ändå är det ju Reinfeldt som tillsatte mängder av stolpskott till ministrar. Hur kan det komma sig?

Jo, hos Sahlin ser vi naturligtvis en helt annan princip i verksamhet: horoskopet tecknar drömmen om socialismens maktövertagande. Järnets planet Mars i Jordelementets Oxe är ett rent jordbrukar- eller arbetarbudskap - jordens salt vill äga Rosenbad.

Det är för att Sverige inte längre föresträdesvis har den här dunkla och oupplysta klangen Sahlin inte har några högre förtroendesiffror. De hon får med sig är rabiata feminister, vilka är ett annat uttryck för Månen + Mars (feminitet + ilska).

_____

1. När man tänker närmare på saken, saknar svenskarna intelligens eller åtminstone stringens: först ogillar de att ta individuellt ansvar, djupt indoktrinerade att ett diffust "samhälle" ska sköta allt åt dem. I nästa ögonblick beskyller de andra snarlika entiteter, t.ex. "nationen islam" för att den agerar med övertygelse på den globala arenan!

Nyckeln till den här dassiga logiken är usel personlig utveckling i kombination med nationalism. Kanske svensken och människan i stort är ödesbestämd att alltid vara en bedrövelse. Lyckligtvis är definitionen av pöbel inte identisk med den enskilde. Det går att röra sitt psyke ut ur pöbelmörkret. Desto fler medborgare som gör så, desto ljusare landets öde. Dessa är ytterst djupa metafysiska perspektiv.

torsdag 29 juli 2010

En konsthandlares död en själens befrielse

Av ren nyfikenhet slog jag upp födelsedagen för en framgångsrik svensk konsthandlar som just avlidit. Jan-Erik von Löwenadler sades ha haft en särdeles bra näsa för modern konst som skulle komma att stiga i värde.

Med dessa ledtrådar tror astrologen sig redan veta vad han kommer att finna, och i det här fallet infriades föraningen fullständigt!
 

Eftersom det skapar en så perfekt logik har jag här valt att anta en födelse exakt halvvägs in på dygnet eller senare för att få en fullmåne som tecknar den sataniska axeln - för människor som enbart samlar sina skatter i denna världen. 

Notera dock att även med Månen/sinnelaget i föregående - och konstrelaterade - tecken, Vågen, hade den sataniska axeln definierat mannens livsöde. Här finns ominat om en framgångsrik (Jupiter) yrkesbana (Solen) i penningens och de enklaste, mest fysiska eller konkretistiska konsternas tecken, Oxen.

Det är svårt att säga annat än att horoskopet känns harmlöst, ja t.o.m. godmodigt på sitt sensualistiska sätt. De här Ox/Skorpion-naturerna hittar snart sin form som prylmänniskor och den som kan sin zodiak måste häpna över hur perfekt det här horoskopet stämmer på en konsthandlare. 

Hur intresset kom att fokusera modern konst förklaras kanske bäst av att en äkta krämare jagar upp föremålen medan de är billiga i inköp och håller sedan på dem tills konstnären gjort sig ett namn så investeringarna ger riklig vinst. En rätt sjaskig men småslug grundstrategi, och här är precis rätt stjärnor för att lyckas rejält på den vägen.

DN nämner även hans tidiga projekt, att driva språkskola i Frankrike, och här är det förstås återigen tungomålets eller oralitetens Oxe som på ett löst sätt kombineras med Saturnus (struktur, t.ex. grammatisk) i Lufttecknet Vattumannen. Det senare har med organiserad eller strukturerad kommunikation att göra. Vattumannen anknyter också till stora grupper som t.ex. nationer och i kombination med Oxen (som rymmer Merkurius) är "språkgrupper" inte alls en sökt läsart.

Naturligtvis hade det här horoskopet klassificerats som varslande om ett Djävulens barn, ett "barn av denna världen" i en äldre tid när den judiska sekten Ljusets barn vaskade fram en tänkbar messiaskandidat genom astrologi. Världen har inte alltid varit lika förfallen som idag.

Den figur de slutligen fann och som vi känner som Jesus, återspeglade rörelsens extrema Ljus/Mörker-dualism, och den här bloggen bygger måhända på begravda tidigare liv-minnen från den remarkabla vändpunkten i mänsklighetens historia.

"Samla inte skatter på här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." (Matteus 6:19-21)


Genderproblem? Gå på unisextoalett!

Kan bara instämma i kristdemokraternas oförställda munterhet över socialdemokraten Carin Jämtins förslag att pudra över hbt-problemet i samhället (DN). Det här kommer att följa henne som orden om internet som en dagslända klibbade fast vid Ines Usman.

Hur ser en så oförställd naivitet ut astrologiskt?


Inget att rapportera angående de fyra elementen, alla ser ut att vara representerade genom tillräckligt tunga himlakroppar. 

Jag vill föreslå att det är de två elementen som ser något tunt representerade ut men som i gengäld betonas av de två viktiga Ljusen som förorsakade detta sanslöst överförenklade lösningsförslag: Solen i Kräftan (Vatten) och Månen i Oxen (Jord).

Till att börja med har vi urin och avföring ganska naturligt kopplade till de här två elementen. Särskilt den rajasiska Kräftan representerar vätskor i cirkulation.

Men den lidelsefulla och fantasirika Solen i Kräftan disponeras här av Månen i ett betydligt mer jordnära och realistiskt tecken, Oxen. Det är ju Jordtecknen som tenderar mot att se bokstavsnivån i företeelserna och här har Carin Jämtin uppenbarligen inte kommit längre i sin analys än: "könsorgan" + "identitetskris" = "bygg unisextoalett".

Men... Det kallas ju representativ demokrati, och så länge vi är redo att betala skatt för människor som är lika korkade eller värre som oss själva... Vi är långt från Platons ideal om ett samhälle där tankens specialister - filosoferna - inrättade allt till det bästa för oss hönshjärnor.

Vilka skrattar idag åt detta troskyldiga förslag? Vi går vidare till Månens disponent Venus och hittar den som "förhöjt libido" med Mars, fast i den "distorderande" månnodsaxeln. Längsmed Tvillingarna och Skytten har vi ofta väldigt kritiska, raljanta eller sarkastiska naturer, så av Jämtins naiva förslag på kiss-och-bajsnivån blir det på en högre och mer inspirerad och mentalt distanserad nivå (Eld/Luft) glädje och gamman.

Lyckligtvis kan de fyra elementen ofta umgås rätt bra, fastän de skiljer sig så radikalt i perspektiven.

Sjuka läkare & deras patienter

[Långt filosofiskt och metafysiskt inlägg, cirka 8 A4-sidor]

Jag tänkte avhålla mig från att kommentera årets Pridevecka, men nu om någonsin visar ju det sekulära samhället sin urbota okunskap om livets egentliga processer, och aldrig passar det väl bättre att påpeka detta än sedan landets högsta höns på Socialstyrelsen givit sin försäkran att vi lever i den bästa av världar.

[Läkaren och Socialstyrelsens generaldirektör] Lars-Erik Holm betonade också hur viktigt det var att transvestism, fetischism och sadomasochism nyligen plockades bort från sjukvårdens förteckning över medicinska diagnoser.

Temat för årets Pride är makt och få varianter av maktutövande är mer kränkande än när statliga myndigheter sjukdomsförklarar människor, som själva uppfattar sina liv som lyckliga och i linje med deras egen självbild.


Det är sällan astrologin slår slint. Ur sitt mångtusenåriga vishetsperspektiv gräver den långt djupare ner i tillvaron och visar vilka dolda krafter som egentligen motiverar människor än någon av de lövtunna vetenskaper mänskligheten idag hänger sig åt, vetenskaper som till sin natur enbart är kvantitativa, dvs de saknar förmåga utsäga något egentligt, något meningsfullt om sina studieobjekt. 

Allt den ateistiska, kvantfierande typen av världsbild är ge oss spaltmeter av yttre betraktelser: "vikt och höjd". Utsagor om tingens utsida för den själlösa människotyp som frodats i västerlandet under hundratals år.

Det här är inte platsen för en koncentrerad idéhistorik som ledde till det lågvattenmärke som konventionell medicin av idag står för i sin parodiska reduktion av människan till enbart en mängd aggregerade atomer med ett löst påkopplat medvetande i slutändan, ett "randfenomen" heter det, av biokemiska processer. Hur mycket data som helst motsäger den här reduktionistiska bilden av vad människan är.


Boktips (repris)


"Irreducible Mind" av Kelly & Kelly et al, är en bra början för dem med akademisk examen. Boken på avancerad engelska visar att tillräckliga rön för att diskreditera fysikalismen redan ackumulerats i väst, men inte viljan att lyfta detta aningen generande faktum.

Vad som emellertid är värt att påtala är att den "tolerante" läkaren och representanten för ett sekulärt och värderelativistiskt samhälle själv stämmer in perfekt på den astrologiska typ bloggen så ofta hittat bland sexuellt avvikande och patologiska individer. 

Det är uppenbart att Holm i sin läkargärning lyckats sublimera delar av sin sanna, arketypiska natur i studiet av människokroppens tumörsjukdomar - detta beklagliga tecken på en degenererad natur. 

Men här, som Socialstyrelsens företrädare på gayfestivalen, brister fördämningarna och hans födelsehimmels tillkortakommanden läcker igenom som en önskan att friskförklarande t.ex. viljan att tillfoga andra levande varelser smärta (sado-masochism)!

Solen och Mars i Väduren, Månen angripen av demonen Rahu, och diverse andra indikationer har förekommit i många andra inlägg, inte sällan etiketterade "mord", "psykopatologi" eller "kriminalitet". Men just i det här sammanhanget är det på sin plats att påminna om den sadistiska (och definitivt mentalstörda) markis de Sades horoskop.

*****

Genom att studera makthavarnas horoskop på detta vis kan vi sakta men säkert bli varse den sekulära människoartens gradvisa undergång i sin psykologiska förorening. Genom att likt Holm sätta dagordningen, inviteras allmänheten in i en nedåtgående spiral av perversion. Kalla det helt enkelt en tilltagande degradering av den sekulära kulturens preferenser, fast det egentligen är en djupare process.

Vad vi inte ser av den här gradvisa tillvänjningen är var själar som, så att säga, "får smak på blod" så småningom hamnar. De är våra framtida massmördare och distinkta psykopater - en eller några återfödelser fram i tiden! 

Tillägg 100731. Aftonbladet har låtit en professor på Karolinska sjukhuset uttala sig om Göran Lindbergs "hypersexualitet" med samma slutsats som reinkarnationsteorin, fast inom ramen för ett enstaka liv: perversion eskalerar över tid.

Den reduktionistiska materialismen har, som sagt, redan avhändat sig alla möjligheter att förstå det mysterium människan är, eftersom den spegelvänt hela förloppet och placerar medvetandet (själen) i slutet av en påstådd evolution istället för att, med de stora tänkarna inse att vi människor snarare är en föreställning inom våra tidlösa själar!

Grattis, du sekulära kultur som bygger allt sjukare själar vilka är framtidens Observatörer - och detta genom att normalisera sexuella mönster hos dem som inte längre kan se sina underliggande patologiska motiv - dels på grund av den egna kognitiva blindheten och dels för att sekularismens värderelativism bjuder den att degradera sig än mer ("anything goes"). 

Det är för att sekularismen redan nått så långt som vi vet att ett Harmageddon av något slag måste drabba västvärlden, något långt än en ekonomisk recession eller ett avstannat flyg över Europa några veckor.

*****
 
För en diskussion av Mars i Väduren i termer av att vilja "spetsa", "penetrera", "fläka upp" (läkaren Holm i lustfyllt bökande med tumörer?) se granskningen av markis de Sades våldsfantasier i inlägget De Sade - astrologin om djup degradation.

Här återger jag bara de Sades karta, sida vid sida med  sadomasochistbefriaren Lars-Erik Holms.

Kunskaper i symboltolkning förutsätts förstås, men den med ögon, han ser.
Som synes är läkarens himmel långt ifrån lika perverterad som markisens, men den extrema betoning på den mest onyanserat subjektivistiska och hämningslösa utlevnadens tecken, Väduren, borgar i allmänhet för hedonism och värderelativism och liknande symptom. Att finna en Vädur i läkarkåren närmast garanterar den fallna sekulära människans grundsyn. 

Mars i Väduren är en primitiv sexualitet i sin enkla och oartikulerade brunst - om inte Saturnus intervenerar på ett gott sätt. Inte sällan är Väduren för brutal och oförfinad för mer avancerade zodiaktecken eller astrologiska konfigurationer. Den frammanar bilder av drängsex snarare än taoistisk kärlekskonst i det gamla Kina - kärleksakter på betydligt högre medvetandenivå än genomsnittssvensken av idag besitter. (Kognitiv pixeltäthet!)

I brist på födelsetimma vet vi inte om Saturnus lägger band på generaldirektörens sexualitetshus eller hus över vilka Mars tillfälligen härskar - ovanstående är bara en karta för hela dygnet.

Givetvis understryks den sexuella primitivismen av att Afrodite/Venus är hemma i sitt sinnligt-kroppsliga härskarläge i Oxen. Notera alltså att varken Solen, Merkurius Mars eller Venus tillför horoskopet någon moralisk fiber. Så är långt kan det här vara precis vilken hedonist eller lustmördare som helst. 

Det är, som sagt, en primitiv grundton i zodiakens inledning, vilket överbetoningen på kriminalitet i just Väduren och Oxen tydligt visat. Läkare, slaktare och bödlar är inte ljusår från varandra tematiskt, bortsett från att läkarutbildningen är lång och rymmer hur mycket terminologi som helst... 

Den hippokratiska eden att värna livet kan bara med möda ses i ovanstående horoskop, men genom att minnas Holms specialitet, onkologi, kan man se hur våldsverkaren Mars blodstörst och lust att stycka kött ändå tjänar det goda genom att angripa och avlägsna tumörer!

Det perversa i horoskopet hittas även på den lunära sidan, i sinnelaget: Månen delar tecken med den hungrande demonen Rahu, en historia som får sin närmare precisering genom disponenten Saturnus opposition från Jungfrun (hälsa) till Jupiter i Fiskarna (ohälsa).  Detta skall dock troligen läsas som instinkten att söka intellektuellt bemästra fysiologiska problem.

*****

Men detta är inte ett kreativt horoskop enligt bloggens enklaste definition (båda Ljusen i Eld och/eller Luft). Med tiden har ytterligare spelregler introducerats och en planets disponent är utomordentligt viktig, som den svenska nationalsjälens Mån-Vädur disponerad av en Mars-Oxe visat. Det ljusa löftet i Väduren uppfylls inte alls av disponenten, som istället förskansar sig redan i första steget i myllan. En materialistisk nationalsjäl.

Läkaren Holms kraftfulla Vädur och Venus i Oxen harmonierar naturligtvis bra med svenskheten, och inte mindre så om man besinnar att hans Mån-Vattuman rimmar perfekt med Sveriges Sol-Vattuman. Här är med andra ord en läkare i perfekt synergi med sitt sekulära hemlands förfall vad gäller högre inblick i livets natur. 

Psykets underliggande Jord/Vatten-axel (hälsa/ohälsa) visar att budet om andlig kreativitet saknar täckning, att Holm, likt nationalsjälen gräver ner sig i ett lägre skikt av verkligheten och därifrån tror sig förstå att det inte existerar några objektiva rättesnören för friska psyken och sjuka, för sund sexualitet och sådan som avslöjar psykiska problem. Läkaren tillhör den nya tidens "upplysta" människa, hon som fått för sig att hon är alltings mått.

Detta stämmer visserligen, men det är gudamänniskan som är måttet, inte den ringa inomvärldsliga förnuftsmänniskan. Västerlandets stora förespråkare för den individuella odödligheten, Plotinus, refererar till den eviga gudamänniskan som själen som inom sig bär föreställningen om att hon är en människa av kött och blod. Vilken fantastisk bild!

Klipp nu bort Observatören och upplev beckmörkret i ditt - och materialisternas - "syndafall". Hela din värdighet som levande varelse har nu tagits ifrån dig. Du är bara en slemmig kroppsklump utan några chanser till någon form av överlevnad. Så hatisk och djävulsk är den svenska kultur du fötts till. Och den är vida spridd i många västländer.

Tagen på sina egna villkor, som den sekulära och därmed andraklassens varelse detta är, fungerar förstås Holms horoskop prima. Solen upphöjd, Mars i härskarläge, Venus i härskarläge och Jupiter i härskarläge. Det har ramlat in en och annan mördare trots denna tekniska gynnsamhet, men överlag tycks många starka placeringar skänka framgång inom det valda yrkesfacket.

*****

Under eller inom sinnelaget (Månen) med dess dragning åt det perversa eller monstruösa (Rahu), hittar vi alltså en opposition mellan Saturnus och Jupiter i tecken i två hälsorelaterade tecken som preciserar den förra iakttagelsen. I Jupiter i Fiskarna tycker man sig se Vattenelementets kravlösa och från moraliska betraktelser frikopplade empati med precis alla uttryckssätt och varelser. Fiskar saknar karaktär och förändras hela tiden och Saturnus, normativ, sätter inte emot i Jungfrun eftersom detta också är ett tecken under ständig förändring. 

Inom Holms sinnelag, så nära kopplat till sundhet/osundhet kan vi på djupet spåra en konsoliderad Jupiter i sitt negativa hemmaläger Fiskarna och en principplanet (Saturnus) som, tyvärr, baserar sig på Merkurius i egocentriska och subjektivistiska Väduren. Det är här vi hittar generaldirektörens andliga synd och oförmåga att se vad som egentligen är friskt och sjukt. Hans Vädur driver den agenda han själv föredrar. Och det är därför jag har valt att placera honom sida vid sida med en sexuell sadist.

Läkaren i Holm gör inte tillräcklig åtskillnad på kärlek, sex och våld, han är av precis samma låga standard som juristen Rolf Hillegren som gjorde bort sig genom en avslöjande kommentar om kvinnor och våldtäkt. Generaldirektör Holm avger emellertid sin åsikt på Pride-festivalen och kommer därför undan med sin attityd, eftersom hela galan är politiskt korrekt, tillägnad det psykopatologiska tillståndet som det kan betraktas genom vissa sexuella beteendestörningar.

Men mot detta alltså Jupiter i Fiskarna, medkänslan med allt sjukt liv. Men tror verkligen Holm att det sjuka livet kommer på fötter igen genom att förklara det för normalt? Jag har antytt vad jag tror händer den själ som fått blodvittring. För vänd på steken: varifrån kommer de, dessa fullständigt vidriga människor som djuppsykologen James Hillman med rätta kallade "födda rötägg". Jag lovar, världen har inte så många årtionden kvar nu, innan reinkarnationen blir accepterad.

T.o.m. i det horribla svenska läkarklimatet sägs en tredjedel av svenskarna uppleva teorin som rimlig. Och den är mycket mer än en teori. Men den är också slutet på det sekulärt jolmiga daltandet med avarter eftersom man som materialistisk reduktionist är helt blind för de större lagar och förordningar som ligger bakom livets rent fysiska och biologiska mekanismer. Våga värdera. Svensken slätar över och normaliserar så man blir rent sjuk av det.

Min spådom är att de psykologiska störningar som summeras som hbtq (en ny lobbygrupp har sett till att ett "q" adderats i pressen sedan en tid) kommer att försvinna från det att psykiatrin lär sig behandla själen och inte egot. Men tills dess kommer vi att se fler sorgliga människoöden där man tar till operationskniven och byter kön - en bisarr åthäva för dem som fullständigt tappat bort den psykologiska rörligheten och - i linje med vår kriminellt insiktslösa tidsålder - reducerar ett psykiskt problem till en naturens "glitch".

Tills dess är vi värda allt förakt som så föraktar den underliggande logiken till varför saker är som de är.

Stickprov på folkdjupet: missbruk av intellektet

I det första av några numrerade "stickprov" på folkdjupet fångade jag upp en röst som gärna ville framstå som en förstarangens folkbildare men vars budskap var skäligen substanslöst.

I ett andra stickprov råkade metkroken (eller ska vi säga mätkroken) fastna i en av de här slemma svenskar som fått problem med toleransen, en både ateistisk och invandrarfientlig röst. En riktigt ful fisk som jag genast kastade tillbaka till hans förorenade psykiska ocean.

I ett tredje fast onumrerat stickprov på folkdjupet blev det full utdelning. Båda Aftonbladets intervjuobjekt visade sig ha det svenska nationalhoroskopets "själsmarkör" (Mån-Vädur disponerad av Mars-Oxe), och naturligtvis var ämnet det ytligast tänkbara: solbränd kropp och sexlust. 

Detta är alltså den svenska genomsnittsmentaliteten fast vi haft stora tänkare, filosofer och andliga ledare med oss i tusentals år på jorden! Genomsnittsmänniskan är likväl bara intresserad av sin kropp. Det måste finnas dolda intressenter som har något att vinna på en sådan kapital inskränkthet och banal individualism.

*****

Nyss föll mina blickar på en Newsmill-rubrik som förvirrade, "Ny-hädarna finns bland de djupt troende". Det var tillräckligt krumbuktigt för att jag skulle misstänka ännu en svensk religionshatare. Hur jag bedrog mig! 

Artikeln, skriven av en Anders Björnsson, historiker och chefredaktör, var en stilstudie i logisk perfektion, perfekt uppbyggd i sina resonemang och fylld av tillämpliga liknelser. Dessutom var den, till skillnad från mycket smörja på Newsmill, välstavad.

Artikeln rekommenderas, men mitt astrologiska inlägg föranleddes av en av Björnssons kommentatörer. Det var den värsta sörja av uppblåst orddiarré jag sett. Kommentatorn ser saker i texten som inte finns där och när jag noterar namnet, Mats Forssblad, inser jag att jag reagerat på den här kuriösa åsiktsmaskinen på Newsmill förr. Han skriver inte en enda artikel i eget namn men är desto flitigare som marginalantecknare. Alltid med en religionsfientlig ton.

Låt oss granska denna halvexistens i folkdjupet! När jag läser hans självpresentation på Newsmill ler jag lite, det är en "rationalist" och dataprogrammerare. 
Exkurs. Själv lånade jag några år av mitt liv till it-branschen under guldgrävaråren innan bubblan sprack 2001. Det var en intressant period men i backspegeln inser jag att mitt liv var ett moraliskt lågvattenmärke i sällskap av tjuvar till chefer och ett verkstadsgolv fyllt av unga struntviktiga programmerare helt okunniga om allt utom popkultur och en snäv matematik enbart fokuserad på mjukvarutillämpningar.

Ja, och så de enfaldiga ekonomerna i mittskiktet, även de utan annat än samtidskultur i bagaget och enbart kapabla när det kom till att hantera miniräknaren. Små tidsstudiemän, ynkliga svenska byråkrater med uppgiften att vaka över rutnätet som kontrollerade verksamhetens lönsamhet. 

Projektledarnas och ekonomernas uppgift var naturligtvis omöjlig eftersom chefsskiktet bestod av tjuvar, i branschen enbart för att återlåta företaget och sko sig själva så mycket som möjligt! Med några undantag är detta en korrekt grundbild av folk innan den här branschen vid den här tiden, och också förklaringen till att it-bubblan sprack.

IT-människor är ensidiga rationalister, obalanserat dragna åt vänster hjärnhalva och garanterat isolerade från det kompletta psykets djupare dimensioner. I den mån de alls kan känna empati måste de först politisera sin kognition via sina ofta men trångt fokuserade mentala gåvor. 

De är alltså prima kanditater för den här bloggens s.k. dissociationssyndrom där intellekt och känsla råkat i olag och ingenting ur det omedvetna kan accepteras som det är utan förnuftets våldsamma censur- och omstuvningsmekanismer. Som en del kan ha märkt är intelligenta människor ibland likväl ofattbart omdömeslösa, ja ibland rena galningar.

Hela det västerländska "framsteget" hänger ju på en ständigt fortgående bifurkation där varje observation förkastas. Substanser eller essenser har ju bannlysts från vår moderna världsbild. Vi måste underkasta allt en negativ, kritisk analys. Det "måste" finnas en bakomliggande orsak, någon ännu mindre partikel att förklara allting - men materialisten tror å andra sidan inte på "stora berättelser" eller "absoluta förklaringar" längre, så att det sekulära väst har spårat ur kan t.o.m. medelmåttor se.

Vetenskap i den västerländska stilen är egentligen en mardröm av oändlig regress där drömmaren av sitt förnuft sedan länge tappat bort sig eftersom han, ateisten, inte kan erkänna att det finns en värdeobjektiv grundgestalt mot vilken man prövar sina tankar. Den som fallit in i den kritisk-reduktiva analysen är tillspillogiven att desorienterad snubbla runt i mentala världar i relativistiska luftslott. Ibland blir man helt instängd i sig själv. Sattva guna har blivit dysfunktionell. Individen har degraderat till ett "air head" om inte värre.

Och värre är det i detta fall. För visst har vi ännu ett fall av en vandrande desinformatör, av samma typ som den rationalistiska propagandisten Göran Isaksson (Vetenskap och Folkbildning) som fick mig att diskutera informations- och datateknikstecknet Tvillingarna och dess härskare Merkurius i lägen då irrationalitetens Fisk degraderar det rena intellektet.

Religionshataren Forssblads himmel uppvisar snarlika drag och som vanligt är det således den egna irrationaliteten som inte kan accepteras utan projiceras på fullständigt legitima tankar och människor. 

I Forssblads fall avlastar han sig den egna psykiska obalansen på religionerna och deras alla övertramp, en populär form av "bashing" i Sverige hos den här populationens många problemfyllda människor. De här forssbergska utfallen är inte mycket att säga om eftersom gruvligheter ju begåtts i alla tider under alla slags fanor. En del hatar kommunistiska folkövergrepp, andra väljer någon annan favoritfiende.

Det är först i sitt frispelande svammel över Anders Björnssons välskrivna artikel man inser att något inte står helt rätt till, att det här faktiskt är ännu ett fall av den psykiska obalans som Vatten + Luft kan medföra hos dem som inte hittar konstruktiva uttryckssätt.

Not. Den aggressionshämmade oppositionen Saturnus mot Mars borttappad.

Jag har kolorerat kvaliteten Sattva i ljust gul, och frågan inställer sig förstås: Kan de tre gunas vara kontraindikativa? 

(Se förra inlägget som ånyo tog upp Sahlin och Reinfeldt ur perspektiv av deras storkors i Mörkrets kvalitet Tamas.)

Ja, naturligtvis! Sattva kan beskrivas som "godhet", "medvetande" eller "upplysthet" bara om vissa kriterier är uppfyllda. I många inlägg om sattviskt dominerade individer har jag antytt en mental rörlighet i olag genom att tala om den rörliga kvaliteten som överrörlighet. Den har blivit en "shape-shifter" som inte respektierar gränser och kanske är så uppvarvad att den inte längre ser skogen eller gestalten för alla träd som den sattviska uppmärksamheten oavbrutet registrerar och bränner av.

Kombinera bara någon form av grundläggande attitydlåsning (Tamas) med en mental överrörlighet, då har vi rättshaverister av alla de slag. Varenda klädesplagg klämmer och irriterar! Det är bara en smakfråga vad de ska hitta att kverulera och ondgöra sig över.

Det här horoskopet uppvisar klara problem i Sattva guna och jag tänker inte fördjupa mig i varje ljussatt skrymsle här utan enbart lista några iakttagelser. Den så hågade kan själv knyta ihop "mätpunkterna" till en egen gestalt eller helhetsbild. Men jag ska ge min skiss.

Merkurius (intelligens) är fallen (debil) Fiskarnas tecken. Merkurius representerar i sin mest världsliga uttydning bara tankeflykt eller i bästa fall seriell logik. Den forssar fram och trär upp ord på rad till tankar,  förhoppningsvis å ena sidan tydligt förankrad i ämnet som ska förmedlas för att unvika svammel eller lögn/desinformation. 

Merkurius, här alltså fallen, rubriceras i indisk astrologi dessutom som fientligt inställd till Månen, det underliggande sinnet eller spelfältet för Merkurius skytteltrafik. Här forceras en redan fallen Merkurius samman med en Måne den inte tycker om. Elementet är känslodrivet Vatten.

Det som tycks omöjliggöra ett gott omdöme om den här kombinationen av intellekt och känsla är att båda dragits in i den demoniska månnodsaxeln (Rahu/Ketu).

Den här axeln är vid tillfället vanartig pga angreppet från Saturnus, den torra och rationalistiska kontrollplaneten. Själv född samma år, med samma Saturnus som kontrollerar Rahus girighet, ser jag absolut goda kvaliteter i denna distinkt rationella grundton. Saturnus/snusförnuftet som efterfrågar objektiva argument stävjer i okänd utsträckning Rahus demoniska dårskap och irrationella vilja att förhäva sig. 

Eller gör den? 

Jag brottas själv med ett tonläge som hörs så tydligt hos Forssblad: en arrogant besserwisser som vet sig ha svaret. Men jag har hittat ett motsatt svar: enbart genom att acceptera att det finns högre kognitiva nivåer bortom förnuftet (religionens kärnämne) kan man råda bot på den mänskliga hybris och övertro på förnuftet som en prominent Saturnus leder till.

Hos undertecknad är det en ändå relativt lyckad placering för Solen i Skaparens femte hus och en ömsesidig reception med Solens disponent Venus i Skaparens tecken Lejon (i tredje huset för intellekt) som öppnar för en högre kognition än den snåla apartheidplaneten Saturnus. (Studera denna sydafrikanska rasist och jämför med Forssblads horoskop, notera bl.a. Månens koppling till demonerna samt trycket på Väduren som här innefattar aparheidplaneten.) 

Finns det då något större hos Forssblad som kan hålla hans förnufts- och segrationsfascist i schack?

Nej. Och det trots att initialt en upphöjd Anna Anka-Sol i Väduren skulle tyda på en vital kognition. Men Solens disponent Mars håller inte måttet. 

Den här himmelen degraderas ytterligare av att Mars i starkt dikotomiserande Tvillingarna också den angriper nodaxeln. Innan vi går vidare på den vägen ska sägas att Sol i Eld backad av Mars i Luft är en indikation på en stridbar om än extremt kritisk natur. 

Med en Måne som förlorar sig i de vilda föreställningarnas Vatten inser man vilken sensationalist det rör sig om, vilken sjudande kittel av uppdämda känslor som söker uttrycka sig genom den självcentrerade Vädus-Solen.

Effekterna av båda illgärningsmännens (Saturnus och Mars) angrepp mot nodaxeln är svårförutsägbar, men ett är säkert: den haltande kombinationen av Merkurius och Måne drabbas - både intellekt och känsloliv tar stryk. Och Saturnus misshandel och strypning av den Mars-Tvilling som i sig skulle tala om elakt men skarpt intellekt, är inte en trevlig syn! Det här talar om inskränkthet intill imbecillitetens rand. 

Eftersom han faktiskt kan dataprogrammera ser jag, med samma bakgrund, exakt var skon klämmer. Det handlar om ett autismliknande horoskop där fokus är så ofattbart smalt att människan bara fungerar intelligent när uppgifterna är tydligt angivna. Religion - eller det gränslösa sinnets (Månen) domän - detta är rent fasaväckande ämnen för den här typen av mentalitet.

Uppenbarligen är censurmekanismen Saturnus (ordningsmakt och rationalalist och upprätthållare av en "pk" världsbild) och Mars i skeptisk-kritiska Tvillingarna för mycket av "det goda". Människan saknar totalt övergripande koll. Om Saturnus som sådan indikerar blick för FORM är Mars i Tvillingarna vägran att acceptera det givna eller en dikotomisering av varje positiv utsaga. En kverulant och nejsägare av rang således.

Hur förvirrad denna himmel är inser man att Forssblad, enligt sin presentation på Newsmill, säger sig vara fiende till allt "pk tänkande. Det kan vi instämma i om vi själva hade bara en råtthjärna och uppelvde att Mars attack mot Saturnus helhetsbilder är hela vårt kognitiva universum. Men vidgar vi bilden och ser helheten har vi hittat ett fantastiskt exempel på en politiskt korrekt åsiktspolis!

Därtill är hans vilja att hålla Rahus irrationalitet borta kombineradmed Mars i ett intellektuellt elakt läge. Han är rent illvillig i sina presentationer av religionen och enbart intresserad av att presentera myntets ena sida. Han vill skada sådana tankeyttringar som enligt honom "girigt" (Rahu) förhäver sig mot hans syn på rationalitet. Mars i Tvillingarna, vars disponent Merkurius är fallen i Vatten, indikerar således en ren lögnare, ett genuint offer för det bloggen kallar "bortträngning" eller "dissociation"! Vi såg en liknande signatur hos en annan dataprogrammerare, brottsdömde Fredrik Neij.

Det är, som synes, en ren soppa. Den rikliga förekomsten av Sattva till trots, är detta en stilstudie i missbruk av intellektet. Det händer att sådana här människor återföds som grovt förståndshandikappade i sitt nästa liv. Själen fick mycket av det goda och missbrukade det. Karmalagarna kommer därför att balansera upp Forssblads nuvarande problem för ett lyckligare slut än det man kunde anta är hans om detta vore det enda liv vi har.

Pga av antyda motsättningar på himmelen kan hans kommentar till Anders Björnssons välskrivna och klartänkta artikel än tydligare ses för vad det är: ett enda aktstycke av mental urspårning, en löjlig stilövning i pseudoanalys av det egna derangerade psyket.

Forssblad kunde inte fixera sin budbärare Merkurius vid Björnssons faktiska artikel utan hemfaller åt fritt psykopatologiserande. Välskrivet måhända, men utan något samband med sakfrågan.

Och det mest fantastiska är att Forssblad berättar den sorgliga sanningen om sitt mentala tillstånd redan i första meningen, via projektion:
"Anders Björnsson ger i denna artikel intryck av att leva i en alternativ verklgihet, där allting är fullständigt tvärtom och uppochner."
I rest my case.


*****

Se även Hollywoods vänligaste skådis. Åter ett storkors i Sattva guna. Det kan vara så små detaljer som skiljer en elak och illvillig människa från en god och harmonisträvande!


Slutanmärkning. Forssblad beskriver sig själv på Newsmill som rationalist. Detta finner bara ett svagt stöd i horoskopet och etiketten "rationalism" används därför inte.

Mars-Tvillingarna konfigurerad med Saturnus-Skytten skulle kunna tas som en förvanskad version av rationalism eftersom Saturnus ju är materialismens signifikator medan Tvillingarna är Luft. Mars sorterar dock under tunga och tröga Tamas, dvs Mars i detta tecken ger ytterst en otymplig intellektsstruktur som inte förmår lyfta sig till sublimitetens höjder.

Men, som nämndes, bara en människa med obefintlig självinsikt skulle kalla sig en rationalist på enbart denna grund. På ovanstående himmel råder främst en påfallande störning i förhållande till det omedvetna (Vatten).

onsdag 28 juli 2010

Mer om de tre gunas... och om meditation


De tre gunas

På bloggen används ett mycket enkelt och traditionellt sätt att bilda sig en uppfattning om en individs grundnatur: genom enkel addition av antalet himlakroppar i t.ex. Eld får man en uppfattning om individens grad av extrovertism eller kanske "hjärtevärme".

Men som många horoskop visat krävs fler observationer. Vad om de här eldbaserade planeternas egna disponenter inte alls stöder det första intrycket? Eller disponenterna till eldteckenbaserade planeter kanska alla ligger i Vatten? I just detta fall får vi något annat än bara Eld - vi får en riktigt yvig människa, en lätt uppbrusande "sensationalist"! Det är betydligt mer än bara "hjärtevärme".

Det går att väga fram och åter in i absurdum eftersom, säg, 4 eldbaserade planeter troligen berättar olika historier redan vid jämförelsen med deras bakomliggande disponenter.

Till det kommer frågan om prominens. Det är klassisk astrologisk lära att det inte är någon akut eldbrist om så horoskopet inte innehåller en enda placering i detta element, förutsatt att en eldplanet som Solen, Mars eller Jupiter stiger i öster. Den planeten anses genast vara världsligt prominent och lyfts fram i betydelse.

När därför bloggen använt en del extremt obalanserade horoskop, som t.ex. de med enbart Jord och Vatten, för att beskriva en typisk böjelse, har detta varit utan att känna till det östra tecknet annat än i undantagsfall. För den pedagogiska poängens skull har också det primära intrycket av, "Oj, bara Jord och Vatten!", få stå oemotsagt. Och skälet till det är ju att även den bakomliggande disponenten (t.ex. Venus i fallet av en Måne i Oxen) per definition måste stämma in i den negativt polariserade grundtypen.

*****

Efter den här inledningen om elementen kan sägas att tre gunas eller kvaliteterna omges av en egen, snarlik problematik. För de sju klassiska planeterna är klassificerade som rajasiska, tamasiska eller sattviska i indisk astrologi. Här en indisk astrologisida som ger de nio planternas guna-tillhörighet. Jag snabblistar associationerna här:

Solen: Sattva
Månen: Sattva
Merkurius: Sattva
Venus: Rajas
Mars: Tamas
Jupiter: Sattva
Saturnus: Tamas
Rahu: Tamas
Ketu: Tamas

Intressant nog tillhör bara den "vägande" eller "harmonierande" Venus Rajas, den kvalitet som "väger" fram och åter mellan Ljus och Mörker (Sattva och Tamas)! Venus/Afrodite får alltså ensam i gruppen stå för "lidelsen"!

En annan intressant iakttagelse är att Solen anses "naturligt ond" och både Månen och Merkurius är variabla beroende på omständigheter, medan det här schemat menar att alla dessa tre nyckelaktörer tillhör Sattva, den enda kvalitet som kan leda människan mot ökad klarhet och förståelse.

*****

Om jag t.ex. konstaterat att landets två politiska blockledare Sahlin och Reinfeldt båda dignar under det stora korset i den tröga Tamas kvalitet, men det vid närmare inspektion visar sig att det bara är Sahlin som har den sattviska Solen i ett Tamas-tecken medan Reinfeldt har sin sattviska Sol i ett Rajas-tecken, hur förändrar detta berättelsen? 

Jag tror alla kan se skillnaden. Visst finns det något naturligt tungt och trögt över Reinfeldt, men inte lika släpigt som hos Sahlin. Ibland blixtrar han till i snabba och både elaka och vassa stickningar. Det är hans sattviska (lätta) Jungfruascendent som kompenserar för det tröga storkorset samtidigt som hans Sol i Kräftan är rajasisk, dvs en lidelsefull mix av Ljus och Mörker. 

Jämför detta med Sahlin som inte bara har den sattviska Solen i Tamas utan även den sattviska Månen i ett mörkt tecken och dessutom tillsammans med en naturligt tamasisk planet, Mars, i ett Tamas-tecken. För att toppa det hela är t.o.m. ascendenten, den personliga rollen, tamasisk via Lejonet! Ingenting som lättar upp.

Här får man då en något fördjupad bild av varför Sahlin verkar "sjunka" hela tiden och de facto bara sjunkit i popularitet sedan hon tog över partiet. Hon är mer tamasisk än genomsnittsbefolkningen och, på sätt och vis, ickerepresentativ för genomsnittssvensken. Men detta är ju tänkt att vara en representativ demokrati! Att Sahlin inte är "snabb" nog att representera snittsvensken känner de flesta av. Därav de låga opinionssiffrorna. 

Hade det inte varit Toblerone-historien hade det alltjämt varit frågan om kvaliteten i tanke och personligt uttryck. Alla vet att Sahlin representerar Mörker (precis som den materialistiska f.d. arbetarfilosofi som (s) en gång stod för). Intressantare är då Reinfeldt som verkar vara en sattvisk och upplyst människa (Jungfruascendenten), men där bara astrologen eller den visa människan ser hur mycket mörker han bär inom sig. 

Sedan kan diskuteras (vilket jag gjort i ett tidigare inlägg) huruvida hans undanträngda Tamas alls påverkar honom. De tamasiska tecknen ligger ju i hans horoskop i de hus som i västerländsk astrologi kallas slumrande eller kadenta (3, 6, 9, 12), vilket sägs reducera deras inverkan på den faktiska handlingsmänniskan. I indisk astrologi är emellertid även dessa hus väldigt viktiga, och ingen kan väl förneka betydelsen av tredje huset för en människas tankestil och hur hon uttrycker sig!

*****

Här en kul text om de tre gunas inom meditationen - jag saxar bara en bit, men läs gärna hela berättelsen:


Beginning Meditation

It is sometimes said that the first stages of the meditaion process are the most difficult. The first distraction is the physical body. Sometimes there is real pain in sitting, and sometimes the ego just tries to distract us by creating itches we will want to scratch. Sometimes there is hyperawareness of the physical body: heartbeat, the breathing apparatus, blocked sinuses, digestive discomfort, or some other pain in the physical body. When the body relaxes, sometimes the head fails forward or backward.

The second obstacle is the mind, which is accustomed to flowing outward and often resents the effort and discipline required to turn our attention inward-it creates all kinds of excuses about why we should be doing something else. Or, instead of being too rajasic, the mind becomes tamasic. Occasionally students report that when sitting for meditation they become unconscious and remember nothing of the experience. The mind becomes quiet and falls into a kind of unconscious sleep, instead of going into dhyana or samadhi.

People who experience this state usually describe it as something like this. "I went away somewhere, but don't know where. I don't remember anything. I don't think I was asleep, but. . . ." Baba Hari Dass has described this state as a kind of yoga nidra, related to deep sleep. When the person wakes up again the mind will go back to the object of meditation automatically. The aspirant has been successful in the attempt to quiet the mind, but there is too much tamas guna present.

Although the person may feel rested afterwards, the feelings of peace, clarity, and well-being associated with dhyana and samadhi are absent. Vigorous pranayama practice before meditation, and conforming strictly to a yogic diet (one that excludes meat, fish, eggs, garlic, onions, mushrooms, alcohol, and any type of sedative substances), as well as regularly practicing yoga asanas, usually correct the situation.

Som framgår nämndes inte Sattva guna här. Den kvaliteten tillhör en meditation som fungerar och når sitt syfte.

Islamabad, flygkraschens horoskop

(En teknisk granskning.)
Den nysslidna fullmånen (Solen i Kräftan/Månen i Stenbocken) syntes mig lite blek. Svenska tidningsskriverier om "orgasmdagen" syntes inte nå upp till den fulla potentialen hos en ny- eller fullmåne om man påminner sig några kraftfulla jordbävningar och hemska flygkrascher som hopat sig kring Solens och Månens viktigaste möten under gångna månade.

För all del, två bekanta på hemresa från Danmark själva fullmånedygnet lyckades hamna direkt i skottgluggen. Den vuxna personen var själv född med Månen i det ena av de två aktiva zodiaktecknen och med sin reseplanet Merkurius för närvarande opponerad av samma Merkurius i transit.

Redan i resans början tappades nycklarna till hemmet bort och på Köpenhamns flygplats var det dags igen. Nu hade flygpersonalen slarvat bort parets barnvagn. Och för att kröna en dålig dag förseningar så att undertecknad fick stå och vänta en bra stund med reservnycklar i hand. Hur träffsäkert den här fullmånen nu påminde vederbörande om att aldrig påbörja en resa när man har planeterna mot sig, var det ändå inte mycket att göra ett blogginlägg om, förrän nu.

För dagens flygkrasch i Pakistan just när ett plan skulle avsluta sin tvåtimmarsflygning (väldigt snarlikt kraschen i Indien jag skrev om senast), påminner om att Sol och Måne inte måste stå konjunkt eller i opposition för att det ska hända saker på jorden. Kartan ovan talar nästan för sig själv.

Tiden 9.45 är inte exakt på minuten. Säg att planet kraschade kanske tio minuter tidigare. Reduktionen av den stigande Jungfruns tecken med 2 grader ger oss fortfarande ett horribelt olycksomen i första huset - här signifikator för hela frågan/flygkraschen.

Signifikator är olycksbringaren Mars tillsammans med Saturnus som skoningslös Lieman - och därtill i ett tecken som har med extremiteter att göra (armarna).

Den här gången uppehöll sig nyhetsrapporteringen just vid åsynen av "avslitna lemmar". Månen, baserad på Saturnus, kopplar i Vattumannen förstås till benen från knäna och nedåt. Liemannen Saturnus ses inte minst i Tarotkortleken skörda lemlästade kroppsdelar, så visst stämmer symboliken.

[Rättelse: Jag blandade ihop de merkuriska tecknen. Det är förstås Tvillingarna som är kopplade till armarna, inte Jungfru. Se förslagsvis istället Liemannen Saturnus i sin 270-gradersvinkel mot "den avhuggna" draksvensen i Tvillingarna.]


Kombinationen av båda de onda Mars och Saturnus lyckas här med ovanligt mycket förödelse: Först ut är Mars som via sin särskilda 90-gradersvinkel aktiverar demonerna Rahu och Ketu, som i år ockuperar två tecken som har med resor att göra.

Därnäst bildar båda illgärningsmännen en opposition mot Jupiter i Fiskarnas tecken, "den expansiva" Jupiter bidrar således till att göra vad än Mars och Saturnus har i görningen "större" än normalt. Den enda trösten, som jag sagt tidigare i samband med flygolyckor, är att Jupiter är bubblor som spricker snabbt. Jupiter befriar från detta livet i ett kick.

Efter det kastar Saturnus sin särskilda 270-gradersvinkel mot norra månnoden Ketu (den "straffade", från drakhuvudet avskilda drakkroppen/svansen) innan olycksplaneten Mars sedan avslutar denna magnifika tour i elände runt zodiaken med sin dödande 210-gradersvinkel, riktad mot Solen i Kräftan. Solen symboliserar stora tilldragelser och här ligger den i "folkets" (nationens) hus. Landssorg har utlysts i Pakistan.

Som jag tycker mig minnas från andra flygolyckor hittar vi resandets planet Merkurius i 12e huset för "världsliga försakelser" - ett "ont" hus som hotar med förluster och oåterkalleliga händelser.

Att det här ändå är en typ av fullmåne (fastän något försenad) kan man säga utifrån kedjan av disponenter. Den stora tilldragelsen - Solen i Kräftan - disponeras av Månen, en planet som också är en resenärsplanet och därtill generellt står för "livets början och slut". Under den exakta fullmånen passerade Månen genom Stenbocken och låg i händerna på Saturnus. Och det gäller även idag eftersom även Vattumannen är saturnisk.

Våra blickar flyttas alltså tillbaka till den fula kombinationen av Saturnus och Mars som vid olycksögonblicket låg i första huset, otroligt nära (om inte rent av vid) ascendentgraden i Jungfrun.

Jungfrun är i sig ett merkurialt, rörligt tecken, och indirekt förknippad med transportindustrin (jag skulle vilja säga själva de fysiska farkosterna snarare än resandet genom elementen i sig, som tillhör Merkurius i Luft-Tvillingarna).

Medan olyckan tornar upp sig i öster i horoskopet ligger denna Merkurius förpassad i 12e huset för umbäranden och disponeras av Solen i Kräftan, för tillfället i den sociala gruppens 11e hus och därför saturniskt färgat, samt disponerad av samma Saturnus till följd av Månens egen placering.

Det är en stor cirkel av disponenter som är involverad och jag känner inte till några regler för att tolka så här komplexa sammanhang. Men ett är säkert: det är sannerligen inte en trevlig kedja vi ser här! Och allt cirkulerar kring Liemannen och Olyckan i öster.

Jämför gärna med andra flygkraschhoroskop - det finns beröringspunkter.


*****

Rapporter i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet

*****

Horoskopet upprättat utifrån följande uppgifter från yahoo news:

The plane left the southern city of Karachi at 7:45 a.m. for a two-hour scheduled flight to Islamabad and was trying to land during cloudy and rainy weather, said Pervez George, a civil aviation official.

*****

Trivia. Som en bisarr twist på min minnessvacka där jag tillskrev Jungfruns tecken armarna, meddelar DN nästa dag att en människoarm påträffats på en badstrand.