Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 30 juni 2010

I Sverige är kärlek att måla huset

[Långt inlägg, cirka 6 A4-sidor]


En undersökning i tidskriften The Economist som tyder på "massdöd" i bloggosfären (DN) påminner om att folk i gemen inget har att säga. Sedan Facebook slog igenom har den breda massan hittat sin egen naturliga kommunikationsnivå - enradare som säger något trivialt om vardagslivets gilla gång. En slags överflödig undertext som kommenterar tidens rörelse mot den sista vilan.

Den här typen av kommunikation kanske kan jämställas med nutidsmänniskans tvångsmässiga fotograferande allt och inget dagarna i ända och sedan deras arrangerande av alla bilder i olika album. Gagnlösa försök att stoppa den förbiflyktande drömmen - men så ofilosofiska har dagens konsumenter blivit att de inte längre förstår varför de håller på som de gör!
I skenet av det svenska nationalhoroskopet är det särskilt träffande att läsa webbanalytikern John Kellys ord, "i Tyskland är bloggar som handlar om handtillverkade leksaker populära...och i Sverige bloggar om hur man målar hus."
Jo, att se om sitt hus är svensken bra på, att döma av all reklam för målarfärg som kastas över en från alla håll och kanter. Och analytikerns ord bekräftar faktiskt mitt förslag till en annorlunda födelsetimma för landet Sverige än den som astrologen och tyckaren Stefan Stenudd kom fram till (se ursprungligt inlägg).

Med Vågens två skålar som landets rollmask får vi en träffsäker återkoppling till typiska svenska mantran, som "Jämlikhet!" eller, "Inget till överdrift!"Men Vågens härskare Venus kan precisera de här lösa utsagorna långt bättre, genom sin tecken- och husplacering. Kärleksgudinnan Venus/Afrodite har mycket med den inre balansen att göra, och hur en individ på olika nivåer harmonierar med en annan person eller sin omgivning i stort. Jag har ofta återvänt till den tydliga kontrasten mellan den ideala kärleken, Venus i Luftelementets Vågen, och den egocentriska kärlek som regelbundet kan ses då Venus passerar Vågens naturliga motpol - Väduren.

I den senare positionen tycks uppdraget i kärleken först och främst vara att hitta fördragsamhet med sig själv, men inte sällan slutar den här placeringen som en ganska ytlig människa, utan större tålamod att utforska "den andre". Väduren är en viktig symbol och dess "uppdrag" är just att hävda sig själv i världen. Ett enda liv på jorden räcker inte till för att skaffa sig bred kompetens, men den med Venus i Väduren kan lugnt räkna med att flera liv kommer att följa...


Hur hanterar svensken i gemen sin "fixering" vi vågskålarnas motiv, den instinktiva tendensen att söka moderera i alla situationer? Vi kan naturligtvis gå bortom det nuvarande nationalhoroskopet från 1974 och notera att vår nu gällande persontyp uppenbarligen varit på gång.

(Jag vet inte riktigt vilken närmast föregående tidpunkt i Sveriges horoskop som skulle kunna gälla för förra nationalhoroskopet - att backa ända tillbaka till Vasatiden tycks mig dock väl magstarkt.)

Till exempel var Sverige åtminstone nominellt "neutralt" under Andra världskriget. Neutralitet (eller objektivitet) är en typisk egenskap för Vågen, där just måttfullhetens Saturnus är upphöjd. Justitia!Liemannen och skarprättaren Saturnus ses här tempererad genom sitt deltagande i Vågens Form. Just den här Justitia pryder taket på Rådhuset i München.

Sveriges Venus har en kuriös koppling till vad som egentligen är den upphöjda Saturnus på bilden ovan. Som land är vår rollpersonlighet (Vågascendenten) bojad till landbacken, till jorden. Venus har en relativt ointressant placering i Stenbockens tecken i nationalhoroskopet, med vilket menas att vi hittar vår jämvikt som folk enbart då vi sysslar med praktiska och handgripliga saker!

Därför är det så svårt att överleva som konstnär i Sverige (Venus/Vågen): den dominerande känslan i folksjälen är att hata allt vad som kommer ur konstnärernas själar och händer med mindre det har en övertydlig återkoppling till svenskens sociala verklighet! För att vara vackert (Venus) i svenskens ögon, måste tinget återklinga av Jordelementet, och gärna vara organiserat så att symmetrier framhävs.

Alla dessa estetiskt oskolade svenskar (konsthatarna) är troligen de som menar att ett "hederligt hantverk" består i att snickra och måla på sin stuga eller som skriver bloggar om smink och mode. Det är inte för att föremålen de skriver om är snygga som de avhandlas.

Vad skönhet är, vet svensken inte så mycket om. Vi är, med danske filosofen Søren Kierkegaards klassificering betydlig mer esteter än andliga varelser (och det i andlig medvetenhet man ser vad Skönhet är).

Venus i Stenbocken ger snarare en fenomenal känsla för vad slags för ögat tilltalande objekt som kan massreproduceras. Stenbocken är den stora systematiseraren och "The Artificer" i meningen framställare av konstlade produkter.

Därav svenskens hat-kärlek till "Hötorgskonst" som fyller väggarna i det svenska folkhemmet. (Den tillhandahålls numera av IKEA som ett begränsat antal massproducerade motiv.)

Därför allt detta modebloggande som egentligen inte är något annat än en ändlös hyllning till löpande band-tillverkade konsumtionsvaror. På denna sorgliga nivå har kärlekens och konstens gudinna fallit i det här landet. Här är Afrodite bara teknik och sexleksaker att köpa - titta i kvällstidningarna och se bedrövelsen!

*****

Det är i Venus rätt sterila placering i Stenbocken vi också hittar vårt extremt oäkta mässande om jämlikhet. Venus i just detta Jordtecken förvandlas till en legalist, en literalist och det är Jordtecknen som har den pinsamma tendensen att driva exklusivistiska linjer som söker förbjuda pluralism.

Det är denna Venus jag tycker mig ana när den manliga halvan av svenskarna beklagar sig i tidningskolumner över att svenska kvinnor gjort sex till ett förhandlingsvapen. Männen får RÄTTEN till lite sex förutsatt att de gör disken och andra jämlikhetsdoktrinära saker. Jo, nog kan Saturnus ta bort glädjen ur Venus fröjder alltid! Och i Sverige känner vi av den här sjukan. Den kom på posten med vår konstgjorda (kvoterade) jämlikhet.

Svensken tycker för övrigt inte om sitt nya mångkulturella jag -  nationalhoroskopet visar att folksjälen är rent reaktionär när det kommer till förmågan att älska! Här är Venus disponent Saturnus intressant att notera: den restriktiva planeten ligger och täpper till nionde huset för utlandet.  Saturnus bindning till "avmätta" norra månnoden tycks få svenskarna att uppfatta allt utländskt som något bestraffat, något lägre stående.

Venus i kylslagna Saturnus händer "bränner" alltså till särskilt i frågan om kärlek till utlänningar (nionde huset). Hur parodiskt att vi från inhemskt perspektiv då anser oss vara stora vänner av utlandet - i formen av ideligt lyxresande till varmare platser!

Nationalhoroskopet är minst sagt lite asymmetriskt, det som gäller andra tycks svensken inte kräva av sig själv. Sällan märks detta så tydligt som i hans negativa inställning till religion (en annan niondehusfråga) medan han själv är den mest fundamentalistiska natur jag någonsin sett. För missa inte att svensken viftar sitt sekulära baner värre än någonsin de kristna korstågsfararna. Sicken dubbelmoral i detta låglänta land.

Men värst "suger" horoskopet kanske på punkten svensken och hans förhållande till långväga resande. Är det inte till Thailand svensken reser för att befria sig från sin inhemska kärlekslöshet (Venus i ett sterilt tecken)? Och hur löser han problemet när han väl kommit utomlands? Jo, fortfarande som en Stenbock - genom att förhandla sig till köpt kärlek med thailändska prostituerade.

Som den duktiga affärsman svensken tycker sig vara genomför han en lika steril sextransaktion utomlands som hemma med sina tekniker, tidningstips och sexhjälpmedel. Det är så sant, vart man än går, har man sin skugga med sig.

Venus i Stenbocken berättar givetvis mycket även om den svenska kvinnan! Och minns att vi talar om alla och ingen - nationalhoroskopet kan sägas porträttera någon slags statistisk Medel-Svensson eller en tendens i samhällsbygget.

Den svenska snittkvinnan förevisar således maximal fokusering på sitt yttre och på sin sociala plats i hackordningen, men till Stenbockens problem hör att tecknet just bara står för ytan, samhällsytan. Den svenska kvinnans förhållande till hemmet (fjärde huset - kvinnans traditionella plats och "yrkessfär" är problematisk med Venus (identifikation) i ett sterilt tecken.

Venus i Stenbocken försakar äkta emotionell tillfredsställelse för att kunna mäta sig med världens normer. Som jag en gång tänkte om kvinnliga poliser, "de här människorna är ju mer män än männen själva". Venus i Stenbocken är inte naturlig, den är villkorad av formgivarplaneten Saturnus.

Kvinnors kamp för att slippa hemmet och bli könsneutrala produktionsenheter (minns att Saturnus äger arbetsmyrorna), blev möjlig först genom att först låtsas som om det inte finns en naturlig hackordning i skapelsen, som att allt är skapat jämlikt, och sedan likförbannat agera utifrån den saturniska hackordningens princip och börja klättra mot männens gamla höjder! Det finns mycket orimligheter i det svenska nationalhoroskopet som den duktiga svensken helst inte vill se.

Allt det här, det medges, var en väldigt lång utvikning. Frågan gällde ju svensken och hans besatta byggande på sitt lilla hem på jorden. Och det är här Venus husplacering i nationalhoroskopet sätter pricken över i. Venus befolkar som sagt den fjärde sektorn för hem och kapitalvaror.

Att i fjärde huset för hem och kapitalvaror leva ut hela denna jordbundna och materialistiska Venus anala böjelse mot organisatorisk perfektion, perfekt planering etc, är kanhända det minst patologiska uttrycket för en svenskhet som inte har någon koll på djup andlighet alls.

Man måste fråga sig hur sexiga alla dessa prefabricerade kökslandskap centrerade kring spishärden svenskarna köper för dyra pengar och baxar hem till bostaden egentligen är. Är detta verkligen vad Afrodite sysslar med hos snittsvensken? Den kärlek vi förmår uttrycka gör vi genom att bygga och underhålla ett hus för den egna gruppen.

Fast egentligen, är det inte det mänskligheten alltid har gjort? Sveriges horoskop beskriver alltså den lägre gränsen för en civilisation om man ser till Venus i fjärde och Månen (hemmet) i nybörjarens tecken Väduren. Vi är som vilken beduinstam i öknen som helst, varken bättre eller sämre.

Eftersom vi är ett land av rationalister (Luft/intellektualitet men enbart applicerad på konkreta och handgripliga "Jord"-situationer), ser vi inte själva vår inskränkthet. Nationalhoroskopet tillhör den typen som har skygglapparna på och redan från början filtrerar bort information som inte direkt kan översättas i något praktiskt, inte kan relateras till den egna jordmånen.

Den här texten, till exempel, saknar all nytta för den "enbart-externe" svensken. Att jag alls skriver den, beror på att det naturligtvis föds massvis av människor hela tiden med större potential på sin himmel än nationalhoroskopets, men som inte hittar något utlopp i den nationella kultur som förvisso har lågt i alla de hustak vi hamrat ihop. (Förutom om saken gäller naturvetenskap och teknik. Se även svenskens hemelektronik - hembio och kommunikationsapparater som ännu mer av den förfallna Venus i kapitalvarornas sektor...)

Ta också t.ex. svenskarnas exempellöst dåliga filmkonst. Venus i Stenbocken igen. Samma Venus fungerar å andra sidan mycket bättre för bildhuggare eller de som skär till i tyg - eller, som sagt, köper skinande metalliska apparater.

Det är till syvende och sist en fråga om vad man vill göra i det här landet med sin kapacitet till kärlek. Prata om mat eller kläder och du har massorna med dig. Venus kanaliseras då enbart genom sinneskanalerna och ingen ser den äkta Venus. Hon kommer nämligen bara till de som börjat vakna upp till andlig medvetenhet och det - det ingår inte på programmet i det sekulära Sveriges skolning av medborgarna.

Att gå en sådan väg kan t.o.m. kosta dig en karriär, vilket jag blivit medveten genom åren då jag sökt jobb med konst- och religionshistoria i mitt cv istället för något "användbart". Svenska personalrekryterare är dummare än höns, de klarar inte ens att översätta en typ av examen till en annan och förstå vilka kompetenser som ligger inbäddade. I Sverige bockar vi av punktlistor istället för att tänka intellektuellt.

I nationalhoroskopet har "fyrkantiga" Saturnus kapat och tagit kontroll över hela fem av åtta himlakroppar! Solen, Merkurius och Jupiter i Vattumannen, Venus i Stenbocken - som det här inlägget uppehållit sig vid, samt dess täta bindning till södra månnoden Ketu. Det säger kanske något om den svenska inbundenheten och mentala ofriheten.

*****

Se också "Fetaste mannen & svensk karaktärsbrist" för en annan vinkling på Vågascendenten och dess härskare Venus i Stenbocken.

Larry King: fet karriär & sju besvikna fruar


1971: ett av Larry Kings vilda år

Stor medianyhet: tv-personligheten Larry King med sina tiotusentals kändisintervjuer under 25 år drar sig tillbaka. Hans långa pratshowskarriär har hittat vägen in i Guinness rekordbok och det är inte förvånande att finna Solen i ett fixerat tecken (Tamas guna) i fall av remarkabel uthållighet. King är t.ex. Skorpion. 

Den goda sidan hos Tamas guna är ju dess sega uthållighet, förmågan att hålla fast vid en fungerande form. Tamas-individen förmedlar en genuin känsla av "ankare" eller "klippa", och för inte länge sedan noterade jag att det säkerligen var soltecknet Oxen som gav BP:s ordförande Carl-Henric Svanberg en lång och lukrativ karriär som chefstyp - innan det olycksaliga branschbytet till olja.


Men Kings tidiga karriär i radio började illa - han drabbades av total tunghäfta vid sin debut framför mikrofonen. Den här debutskräcken kan också placeras under den fixerade kvaliteten Tamas. Dominerar den fixerande kvaliteten märks en usel kristhantering och ofta en ovilja att delta i "paradigmskiften".

Med Larry Kings Sol i 12e huset för världsligt lidande och förluster, kan man eventuellt ana en eskapistisk tendens, en vilja att gömma eller undertrycka den här låsningen/fixeringen inför hotet om negativa förändringar. Skorpionen symboliserar ju dock förändringen från liv till död! Faktiskt, genom att inte ta Skorpionen på allvar, kan man få en lättsinnigare personlighet! Den eldiga utåtvändheten i Larry Kings ascendent kan ge intrycket av att han just flyr den mörka Sol-Skorpionens livsuppdrag.

Och den som vill djuppsykologisera behöver bara skumma hans biografi för att upptäcka att fadern (Solen) dog i en pojkes kritiska elvaårsålder. Just på gränsen till puberteten föll den vägledande fadern bort! Kings skolresultat skar sig och han urartade för en tid till ung värsting. Notera härvidlag Merkurius "naturliga" ålderssegment 5-12 år. Merkurius står bränd av Solen (fadern) i förlustens tolfte hus och Skorpionen bidrar med dödssymboliken...

Likväl vände sig skutan på rätt köl igen och väl etablerad i sin karriär har King beundrats för förmågan att få intervjuobjekten att öppna upp sig och berätta ärligt om sig själva. Är man elak kan man här se en lömsk Skorpion-Sol i Larry Kings djup sitta och manipulera andra till öppenhet istället för att själv lämna ut sig till beskådan!

En genuint hemlighetsfull Skorpion i ett doldishus ger ett mycket tydligt budskap. Det är ett undantag snarare än regel att tolftehussolarna är andliga giganter. Ett mer normalt uttryck är att de blir introverter. I Kings fall motsägs emellertid detta av hans extrema övertryck i första ego-huset.

Det har sagts att hans intresse för sina intervjuobjekt var genuint, men också därför att det kretsat kring något så enkelt som celebriteternas yttre karriär snarare än djupa och uppfordrande tolftehusfrågor! Och går vi till horoskopets mest manifesta sidor, hittar vi dessa i anslutning till hörnhus, eller kendra-hus som de kallas i indisk astrologi. 

Utfransning. Har de indoeuropeiska språkrörelserna fört ordroten KND ända till oss, så att vi har fått ordet "kant", KND? Konsonanten D slår lätt över i T, precis som P, V och F, skiftar under ett ords vandring, Pater, Vater, Fader.

Förstahuset indikerar just Skyttens omättliga aptit på att göra nya upplevelser - ska man väga en "dold Sol" (i tolfte) mot den massiva emotionella överladdningen i Skytten/ego-huset, är det förstår viljan att gå vidare, från mörkret i Skorpionen (faderns traumatiska död vid elva), som dominerar Larry King som person. 

Månen i första huset anses i indisk astrologi som en klen placering - om man är man. Ska man vara lite elak har Kings hela karriär varit ett kafferepets kärringpladder i skyddad verkstad (hans tv-studio) med de inbjudna gästerna!

Men då är man elak, för Månen i Skytten, disponerad av Jupiter i realpolitiska tionde huset, har också gjort King till en slags folkets vägvisare till de stora aktualiteterna och frågeställningarna.

Skytten är dock en vägvisare eftersom den per definition ligger i framkant, nej är själva framkanten! Romerska Jupiter är i sitt grekiska original Zeus - en skapare av verklighet eftersom den borne optimisten okuvligt flyttar fram positionerna!

Vad gäller Larry Kings specialitet, att locka fram kändisen via prat om dennes yrkesliv, bekräftar horoskopet detta på ett förnämligt sätt. Den sattviska (medvetna och kunskapssökande) Skytten är som sagt Kings persona, hans spelade roll. Den här rollen disponeras av Jupiter (expansion, utforskning) som ligger i ett föga metafysiskt men istället väldigt världstillvänt Jordtecken, Jungfrun. 

Och var, rent världsligt? Jo, i sagda tionde huset för individens publika sida, hans/hennes karriärjag! Inte konstigt att King skjutit in sig på intervjuoffren via deras minst "farliga" sida. Man kan säga att King gjort med andra som han gjort med sig själv: låta den djupa och smärtsamma, men allra mest genuina historien (Sol-Skorpionen) förbli gömd i dolda tolfte huset, för att istället prata den enkla "framgångssagan"! En feg strategi men garanterad för framgång.

Men att ett ego (Skytten i första) predestinerats till karrriärframgång (disponenten Jupiter i tionde) innebär uppenbarligen inte någon genuin talang för nära och intim samvaro med en partner. Larry Kings nu åttonde hustru är väl om något ett tecken på att något är väldigt fel med horoskopet här ovan, t.o.m. mer fel än narcissisten Johnny 'Tarzan' Weismuller, OS-simmaren som "avverkade" fem hustrur, och nästan på nivå med Hollywoods femme fatale, Elizabeth Taylor och hennes åtta skilsmässor.

Det vore dock fel att skylla oförmågan att utveckla sig med en partner på Sattva guna och dess föränderliga natur. Både Weissmuller och Taylor var istället tungt låstna av den mörkläggande tamasiska kvaliteten, och jag tror snarare oförmågan till nytänkande är en större stressfaktor än benägenheten till förändring (shape-shifting!)...

Men ska man vara riktigt noggrann är det naturligtvis den fasta förbindelsen mellan två personer (och deras eventuella kantring in i en guna på bekostnad av de andra två) som kan antyda inkompabilitet på ett vagt men betydelsefullt plan. Framför allt tycks "tänkare" (Sattva) ha svårt för känslo- och attitydstyrda indvivider (Rajas, Tamas). Lyckligtvis har de flesta horoskop en smula av alla tre kvaliteter och ytterst få överbetonade på bara en enda.

Narcissism verkar vara nyckeln till Larry Kings problem att få äktenskapen att vara. Så mycket planetär energi i första ego-huset brukar bli väldigt självupptagna individer, och när de dessutom är starkt kopplade till tionde har vi via husens en analogi till det nedslående "egenmäktighetssyndromet" (samtidig aktivering av Väduren/ego och Stenbocken/"jag och mina regler"). Detta kan skapa en extremt egocentrisk människa som upphöjer sin egen vilja (eller bara nyckfullhet!) till allmän lag.
As his broadcasting success increased, his financial problems worsened. "At my most egotistical moments, of which there were many, I felt as if I owned Miami, and lived as though I did...I felt that whatever Larry King wanted, Larry King should have." By age 38 he was a self confessed addicted gambler, unemployed, broke and unable to pay IOUs totally $352,000.  (Källa)

Gamblern och chanstagaren i King från åren innan han fick sin tv-show är förstås också Skytten stigande i öster. Det här är ingen filosofisk Skytt, därom omvittnar "horbockssyndromet" - kombinationen av Mars och Venus och teckenhärskaren Jupiters påfallande "inomvärldsliga" placering i ett Jordtecken i ett Jordhus (låt vara att Jungfrun är sattvisk, dvs kunskapsorienterad).

Här är då, möjligen, berättelsen ingen talar om (fastän den ligger i öppen dager i ett hörnhus) eftersom King samtidigt är en sådan auktoritet i tv-sammanhang: att den sattviska tendensen till nyfikenhet och ombytlighet särskilt kanaliserats längsmed Venus linjer, då Venus "förgrovas" av kontakten med Mars. Det här stavar jag till amorös omväxling eller i raka ord: fullständig oförmåga att fördjupa sig någon längre stund i kärleken.

Det är samma spelregler för Larry Kings hustrur som för hans intervjuobjekt! In i studion med dem, en rasande kommunikativ urladdning och sen ut med dem igen. Venus, som sjunde äktenskapshusets karaka (signifikator), är således skadad av en prominent Mars (och Månen alldeles i närheten är en påfallande inkonstant planet).

Går man till partnerskapshusets tillfälliga härskare ger en Skyttascendent alltid Merkurius den rollen. Och budskapet om äktenskapsproblem upprepar sig, nu med tydlig hänvisning till fadern som "svek" sitt uppdrag att stadigt (tamas, fixering) stå fast vid sin roll. Merkurius är här bränd av Solen och tolfte för världsliga förluster visar, tycker jag, hur själviskt Larry King offrat (tolfte) äktenskapet (Merkurius) för sin egen karriär (Solen).

Tolfte husets förluster har å andra sidan sin tillfälliga härskare i Skorpionens Mars, och med dess förstahusplacering inser man att det är Larry Kings eget ego som skapar olyckorna i tolfte! Ja, kanske inte faderns död, men väl baksidan till Solens dagaktiva gärning (karriärvägen).

Som bekant skriver segrarna historien och jag tycker mig se att en ganska ful historia om bristen på kvalitet i det äktenskapliga livet skulle kunna skrivas utifrån det här horoskopets konfiguration - trots att dess kanske mest dominanta planet är Jupiter, den joviala och (teoretiskt) välvilliga. Men här har inte Jupiter fullt klartecken för det pågår som sagt en egenmäktighetsproblematik mellan Jord och Eld (Jungfru/Skytten).

Minns bara skandalen förra året när det uppdagades att tv-personligheten Dave Letterman hade sina hemliga kärleksnästen på arbetsplatsen! Och ja, också Letterman hade den ombytliga Skytten som ett nyckeltecken och sin Sol i tolfte huset för hemliga kärlekseskapader (en särskild 12e-husinnebörd i indisk astrologi).

Skyttar kan vara extremt ytliga i sin frivola och distinkt anti-saturniska läggning. De vill inte fastna i rutin utan söker äventyr. Åtta äktenskap är faktiskt fullt begripligt givet det här förstahuset, där dockmästaren Jupiter står i självtjänande Jungfrun på maximal karriärhöjd. 

De få gånger jag sett King på tv har jag alltid tyckt han varit en smått obehaglig människa. Hans milda och modererade stämma borde ge det motsatta intrycket. Men kanske var det hans kuriöst plirande ögon som fick mig att misstänka att han inte gav något alls av sig själv, att han i själva verket kontrollerade hela intervjun, tryggt bakom skrivbordet. Men USA är ett psykologiskt ytligt land och genomskådar inte sina "karriärpsykopater"... 

När allt kommer omkring har bestialiska dåd också utförts av individer som tekniskt sett har en klar betoning på Sattva guna i sina horoskop. Frågan om ont och gott kan inte avgöras genom att bara räkna hur mycket horoskopet har i Ljuset respektive Mörkret (eller i den lidelsefulla blandningen av dem - Rajas guna).

Jag skulle vilja påstå att King-horoskopet visar en Sol-Skorpion som aldrig velat utveckla sin egen natur eller attityd - i tolfte har Solen så att säga satts på undantag och tillåtits stå utanför verkliga livets händelser. 

Istället kan man tänka sig en Sol som för att säkra sin plats i livet (bränd av pappans tidiga död) talangfullt har använt sitt nyfikna och uppvarvade sinnelag (Månen + Mars/Venus). Sinnet har flytt BORT FRÅN det verkliga livsuppdraget: Solen och konfrontationen med livets oundvikliga död i Skorpionen.

Tolfte huset som "skyddad verkstad" kan faktiskt läsas som en överlevnadsstrategi: Larry King har avsiktligt valt att undvika livet ur dess plågsamma sida och enbart valt att spinna - och skapa sig framgång - på dess "lyckade" Jupiter-i-tionde-sida.

Den genuina naturen hittar man dock i Solen och dess guna. Skyttens sattviska nyfikenhet är bara dagjagets yttre hölje. Det är likväl den fixerade kvaliteten i en Skorpion-Sol som ligger bakom hans rekordlånga nötande av samma stol i tv-studion! 

Dave Letterman är som sagt också en Sol i 12e, och ska vi dra fram tv-personen Jay Leno också, rimmar även hans horoskop med samma antagande. Här ger Lenos kända födelsetid (2.03) en kritisk ascendent i Stenbockens 30e och sista grad (ofta en källa till osäkerhet när två zodiaktecken båda anses påverka personligheten). 

Men givet Stenbock som den faktiska ascendenten, är Jay Lenos åttonde (skorpionlika) hus höggradigt aktiverat av Månen, Mars, Saturnus. Detta ger också Lejonet en tamasisk fixering vid en position som "ska räcka livet ut". Skorpionen och åttonde är några av astrologins många onda omen, och representerar ett uppenbart problem som måste adresseras. 

Jag gissar att Larry King skorpioniskt satte ner hälarna när han fick sin tv-show och i det omedvetna mörkret upplevde att här var en plats att framhärda i intill det bittra slutet. Skorpionen är ett gåtfullt tecken som först fruktar döden så att det kämpar hårt (och själviskt) för att skapa sig en trygg miljö. Sedan, med sitt på det torra, kan Skorpionen antingen dö bort från sin själviskhet och blomma ut i altruism. Eller också inte. 

Att Larry King motiverar sin önskan att avslutna tv-showen med att han istället önskar ägna sig åt sin familj säger mig att han är omedveten om sin andliga natur (Solen) in i det sista. Efter åtta äktenskap är det uppenbart att han aldrig vetat vad "familj" är för något. Jag tror han helt enkelt noterat sina vikande tittarsiffror de senaste åren och rationaliserat "familjen" som ett mediemässigt sätt att lämna skutan som den hala råtta jag alltid upplevt honom vara.

Faktiskt, utseendemässigt liknar han en smula morddömde musikproducenten Phil Spector (nytt fönster) som också förlorade sin far i barndomen och också har ett horoskop som står och vacklar mellan skorpionisk egocentrism och skyttig expansion bortom egosvagheten! Likheten är inte av fysionomiskt slag, jag har hört ordet "råtta" i mitt undervetna i samband med dem båda. Eller snarare, och direkt på engelska, "weasel". Ja, sattviska människor har något vesslelikt över sig, deras kroppar är i ständig rörelse och detta är skälet till att Tamas är bättre på att ge intrycket av "chef"!

Den här övergången i zodiaken är viktig, för det är med Skorpionen den individualistiska fasen ska ge upp och f.o.m. Skytten anträda den avslutande tredjedelen - den universalistiska (altruistiska) perioden. 

Astrologin har så många pusselbitar att det är sällsynt att hitta någon med tung betoning på universalism som inte samtidigt uppvisar bristande sensibilitet på det personliga eller individuella planet. I själva verket finns det inget "idealhoroskop" - bara en enorm mängd ögonblicksbilder av tillfälliga "hang-ups"...


SvD: Larry King trappar ned

DN: Larry King trappar ned

AB: Larry King trappar ned 

(Vem var först med den rubriken? Den nya generationen tidningsskribenter är verkligen ett gäng oinspirerade drönare.)

Expr: Larry King lägger ned sitt program

måndag 28 juni 2010

Clooney: nästa Kapten Klänning?
I samband med rättegången mot f.d. Länspolismästaren Göran Lindberg insåg jag att han och George Clooney skulle kunna ha varit ett utmärkt par "look-alikes" om bara åldersmatchade foton funnits att tillgå!

Men till och med med dessa två bilder finns det något primitivt glödande i bådas blickar som kopplar dem till varandra. Astrologin kallar den här signalen för Rajas guna - den liderliga kvaliteten som omvittnar en själ mitt i dragkampen mellan Ljus och Mörker (Sattva respektive Tamas).

Det är mycket möjligt att en annan person inte ser någon nämnvärd likhet, för uppenbart färgades mitt intryck av att ur en samling av 4.000 horoskop först ha gjort en koppling genom herrarnas extremt lika och tämligen dysfunktionella horoskop vad gäller den utlevda manligheten (Solen).

Och det är här minnen kommer tillbaka. Hur genom åren Clooney har misstänkts i skvallerpressen för att vara homosexuell, och hur han möjligen bara poserat med kortlivade flickvänner för att tysta den typen av rykten. För en Hollyood-hunk som Clooney har ju levt på att dra hetero kvinnlig publik till sina filmer.

[Tillägg. Expressen gjorde sig mödan att kolla upp Clooney på den här punkten och finner att han har haft t.ex. ett flera år långt äktenskap. Mot vilket man förstås kan anföra Elton John, som lurade en hustru att han var straight under många år! Nu tycks det dock vara äktenskapstid igen för Clooney så det kanske är dags att droppa gammalt Hollywood-skvaller. Å andra sidan är det här skrivet med fantastisk humor!]

Faktum är att jag i horoskopgranskningen av "kapten Klänning" yttrade idén att hans sätt att förnedra kvinnor kanske bottnade i ett djupt bortträngt hat mot dem baserat på en förnekad homosexuell natur. Ska en vacker dag också George Clooneys historia komma att revideras så som har skett med kvinnornas förkämpe Lindberg?Vi har återigen exakt samma kombination av en Sol i Väduren (aggressiv och framfusig) men här "kortsluten" genom att Mars härskare (Solens disponent) står fallen (debil) i kvinnans fredade zon Kräftan.

Och ovanpå detta suspekta drama kring jaget och jag-identiteten (som i fallet "Klänning" var nog så uppenbart) hittar vi Kräftans egen planet Månen i "skadat" (detriment) läge mittöver, i Stenbocken. Där ligger den naturligtvis under attack från illvilliga skadegöraren Mars. 

Ett spektakulärt drama av nyckelplaneter som alla ligger i tecken som tillhör Rajas guna - lidelsen (eller psykiskt/kroppsligt lidande).

Ja, vad gör egentligen George Clooney när inte kameran är på?


*****


Kunde inte låta bli detta låga stycke sleaze-skriveri !! Horoskopen är i grunden så lika och det finns så uppenbara frågetecken kring Clooney! Minns också hur Clooney, precis som Lindberg, älskar att projicera en "samhällsansvarig" eller "politiskt medveten" yta - vilket förstås går tillbaka på psykets signum (Månen) i Stenbocken, realpolitikerns tecken.

Varningsklockorna för Clooney gick igång sedan en manlig bekant visat sig ha honom som någon slags vuxenidol, en bekant jag redan innan misstänkt för att i åratal ha fejkat straight för sin hustru eftersom hon försörjde honom i ett "spegelvänt" äktenskap. Plus att han hade en påfallande mängd gay musikartister bland sina favoriter och var uttalad "feminist". 

Samma man tvärnekar - som Göran Lindberg (se AB) - till det mesta han presenteras inför och saknar all känsla för sanningsenlighet så fort en debatt hettar till det minsta. Han föddes när Månen hade knappa timman kvar till entré i Stenbocken, och jag återkommer till att den här psykplaceringen kan vara närmast psykopatisk i sin instinkt att ge världen en "trovärdig show". Inte alls som den blödande och känslomässiga men genuina Månen i sitt härskartecken Kräftan.

För en, mig veterligen, väl "fungerande" Mån-Stenbock, se t.ex. den mångbegåvade aktören Val Kilmer. Men det är uppenbarligen i spelet av roller eller skapandet av texturer Mån-Stenbocken är som mest hemma. Den är på sitt sätt en konst- eller hantverksposition.

Se även DN om Lindberg: "Delar av förundersökningen släpps."

*****

PS. Samma tre planetplaceringar hittades även i en tredje individ, en jag alltid tyckt instinktivt illa om - den numera avpolletterade pratshowsvärden Conan O'Brien. Något mer torrskinnat och o-roligt får man leta efter.

Där är emellertid horoskopet lite mer komplicerat, för tillsammans med sinnelaget/Månen i torra Jordtecknet Stenbocken hittar vi också Saturnus hemma i sitt negativa härskarläge (samma som hos Clooney). Och därtill spände den komplexa månnodsaxeln ut sig mellan Stenbocken och Kräftan detta år. 

Men spontant, låter inte Månen + Saturnus i Stenbocken som universums torraste och minst roliga personlighet? Allt han måste ha gjort i tv-studion under alla år lär ha varit självmedvetet, kontrollerat och spelat. En klassisk ambitiös streber-psykopat med andra ord, om än inte av kriminell typ.

Men Clooney har ju humor?  Det måste finnas ytterligare faktorer och jag tippar att O'Briens Lejonascendent får honom att ta sig själv på för stort allvar. Clooneys distanserade Vattumanascendent (motpolen!) är dessutom ultradistanserad genom norra månnoden Ketu som tycks klippa av individen från sin omgivande miljö - minns hur länge Clooney trälade i Hollywood utan att komma någonstans.

Noderna kan jag tyvärr för lite om för att säga något mer exakt. Jag har också antytt möjligheten av en paranoid tendens hos dem som föds med södra månnoden stigande.

Obs. Det finns humor även i Saturnus domän, och det är när man tar sval saklighet till det bisarras gräns. Monty Python-gänget var mästare i det och Saturnus försök att kontrollera fundamentala delar av John Cleeses himmel i den koleriska spänningen mellan Eld/Luft går inte av för hackor!

Även hos den superbe svarta komikern Woody Allen hittar man en Saturnus i en positivt polariserad opposition: i härskarläge i Lufttecknet Vattumannen och i kombination med Månen. Båda i opposition med det stigande Eldtecknet Lejonet. Det senare skildrar, förstås, dramatikern Allen! Och det är Lejonascendenten skevt understödd av Solen i nattsvarta Skorpionen som ger det uppenbara fall av dramadrottning han är!

söndag 27 juni 2010

Astrologiskt blötdjur par excellence!


Skådespelaren Kevin Costners sideriska horoskop tillhör den grupp kristallklara födelsetidpunkter som visar hur fullständigt uppåt väggarna felaktig den västerländska astrologin är, med dess koppling av de tolv tecknen till jordklotets fyra solstånd. 

Zodiaktecknen tillhör överhuvudtaget inte oss här nere, dessa är fixerade (eviga) och objektiva "idéer" vi fått att förhålla oss till. I det gamla Babylon höll stjärntydarna blicken stint fixerad vid himmelen och följde därför hela tiden de korrekta stjärnbilderna i deras långsamma rörelse. Det var långt, långt senare mänskligheten trasslade till det för sig. Om detta har bloggen ordat tillräckligt under dess inledande fas.

Varför är Costners horoskop nu så talande på den här punkten? För att den sideriska zodiaken bäst bestyrker hans spektakulära superfiasko Waterworld - en film han uppenbarligen verkligen ville göra, komplett med gälar bakom öronen och simhud mellan tårna. 

Jag tyckte filmen var rätt bra med dess allusion till Edgar Cayces förutsägelser från 1930-talet att New York kommer att sjunka under vattnet under extrema geologiska förändringar en bit in på 2000-talet. Men filmen gick till filmhistorien som en spektakulärt kostsam kalkon - kanske pga den där simhuden...

När Costner nu visar sig ha haft mer än ett filmiskt intresse för havet, och t.o.m. har en firma som utvecklat apparatur för att rena vatten (AB), visar sig även den detaljer stämma in på hans sideriska horoskop - och inte alls på det västerländska! Se här:Det ska genast medges att också den tropiska (västerländska) zodiaken innehåller några droppar vatten, men inte tillnärmelsevis så mycket eller signifikativt som i den sideriska zodiaken. 

Vad har t.ex. Costners västerländska Måne i Skytten att göra med förgiftade vatten? Ingenting. Vad har hans korrekta sinnelag (Måne) i förgiftningens och ruttenhetens Skorpion med hans film Waterworld och intresset för vattenrening att göra? ALLT!

Och den som tittar noga på kartan ser att frågan går djupare än så. Mån-Skorpionen stöttas i sin dragning mot smutsiga vatten av tecknets härskare Mars som också befinner sig i ett Vattentecken - och bara i den sideriska zodiaken. 

Mars är naturligtvis "olyckor" och jag har mer än en gång ordat om hur den puritanska och renlighetsivrande Jungfrun har som sin polära motsats "befläckelsens" tecken Fiskarna. Under Costners redan från början mörka sinnelag döljer sig alltså en planetär disponent som också den talar om föroreningar eller olyckor mot eller i vatten. 

Minns att Vatten bara på ett mycket lågt plan är verklighetens vatten - egentligen representeras här en dold nivå i naturen, dess bakomliggande själ där drömmen om det kroppsliga  dröms.

Samtidigt finns kärlekens Venus i kombination med det skorpioniska sinnelaget, ehuru avsevärd försvagad i just detta tecken. Venus anses skadad i Skorpionen, medan indisk astrologi inte innehåller någon lära om planeters "detriment". Vi har i vilket fall klara tecken på emotionella störningar här, och det är uppenbart att Costner ägnar sig åt de fysiska vattnen i havet som en slags terapeutisk verksamhet. Det han egentligen sysslar med är att hela sig själv!

Nu förstår vi också varför han valt så många filmroller där man bara går och småler mystiskt för sig själv eller roller där han spelar en "drabbad" människa (minns svagt någon filmroll där han var en båtbyggare som gick och ältade hustruns död år efter år - se horoskopet här ovan igen!!!).

Inget av detta syns överhuvudtaget i det västerländska horoskopet som är en fullständig villoväg...

Men det som gör Costners horoskop så gott är födelseåret då Jupiters välvilja stod "upphöjd" i havets eget tecken Kräftan och knyter samman alla de andra vattenbudskapen vi noterat. Här är den moderligt veka Costner som kvinnor gillar! (Jag har aldrig hört en man uttrycka något uppskattande om den här skådespelaren.) Och det är här vi har månandet om naturen.

Detta drag stannar nu inte som oduglig sentimentalitet - mannen har faktiskt låtit uppfinna anordningar. Och det är här hans två enormt viktiga placeringar i konkretiserande Jordelementet kommer in: Solen i Stenbocken och Jungfruascendenten.

Den sideriska zodiaken ÄR Platons egna Idéer. Straffbelägg alla västastrologer som producerar oriktiga analyser som ibland knappt ens vidrör individens väsen!

:-)

Det är glädjande att hitta en riktigt bra människa under Vattenelementet. Bloggens bevakning av slaskpressens rubriker har tyvärr visat exakt hur psykisk sjukdom har med det här elementet att göra - precis som det ska vara enligt det antika schemat där själen särskilt knutits till Månen i härskarläge i Kräftan (kardinalt/huvudsakligt Vatten).

*****

Anmärkning. Den tropiska (väst-) zodiaken ger t.ex. Costner den halsstarriga och hetlevrade Mars i Väduren. Det finns inte ett spår av den naturen hos honom, Mars i Fiskarna är en fullständigt perfekt beskrivning av hans närmast obefintliga aggressivitet! 

Detta gör också hans fallna (debila) Mån-Skorpion till en mycket trevligare upplevelse än många av de rötägg vi hittat i tidningarna med denna placering för psykplaneten. 

Det vatten som dock finns i det västerländska horoskopet inskränker sig till två "generationsplaceringar" som således inte alls är särskilt definierande för Costner själv, Saturnus i Skorpionen och Jupiter (här också) i Kräftan. De två kommer inte i närheten av den verkliga Kevin Costners totala bindning till havets och psykets element!

Sveriges egen nära döden-doktor

"Ljuset" (100626) var ett bra avsnitt av P1:s serie Livet & Döden. En serie som Sveriges Radio obegripligt utannonserar som "Livet & döden med Eric Schüldt" - som vore journalisten själva dragplåstret och inte ämnesvalen! Här anas djup omedvetenhet i samma andetag som programmet utlovar medvetandegörande!

Läkaren Göran Grip återkom för vem vet vilken gång i ordningen i svenska medier och berättade om sin nära döden-upplevelse i barndomen och hur länge och hårt han senare i livet som rationell läkare fick slita med att acceptera upplevelsens äkthet.

Senare i programmet beskriver han sin agnosticism - han vägrar blankt att bygga en trosföreställning på sin egen upplevelse och hänvisar till den geocentriska världen för argumentet att tro (eller föreställningar) garanterat alltid kommer att visa sig vara felaktiga. Läkaren tar med andra ord inte sin egen nära döden-upplevelse till intäkt för en föreställning om ett liv bortom den fysiska kroppen.

Göran Grips horoskop är mycket intressant om man betraktar det, inte som hans horoskop, utan som en allmän utsaga över Paulus dictum, att "anden är villig, men den fysiska kroppen är svag". 

I astrologin har av de fyra elementen Eld och Jord en metaforisk släktskap till ande och kropp respektive. Skälet till detta är den antika tanken att tillvaron som helhet återspeglas i vart enskilt ting, och att det transparenta elementet, Eld eller ljuset, ses som den naturliga källan till livet. 

Jordelementet är den kroppslighet som blir synlig och verkliggjord när det träffas av ljuset. Jag har ofta kommenterat den rivighet som tycks uppstå när både Eld och Jord spelar framträdande roller på en himmel. Elden - det andliga ögat - ser och fastnar på mångahanda materiella förhållanden och antingen degraderas andligheten i en kamp för materiella faktorer eller - i sällsynta fall - kvarstår den andliga insikten trots att "den fysiska kroppen är svag" i bemärkelsen en mörk och ogenomtränglig belastning.

De kinesiska mystikerna sade för över 2.000 år sedan: "Jag lider därför att jag har en kropp (är ett förkroppsligat väsen). Hade jag ingen kropp, vilket lidande skulle då kunna befalla mig?"


Som principskiss för en agnostisk livshållning - trots de mest remarkabla upplevelser - är Görans Grips horoskop helt perfekt.

Notera till att börja med överbetoningen av Jordelementet, det dunkla och kroppsliga elementet som så ofta bojar människor i negativ materialism, i pragmatism och ointresse för teorier. Bindningen till det fysiska synes total i det här fallet eftersom Jupiter från Jord välsignar både Sol och Måne i Jord så att en närmast oupplöslig bindning till den sinnesfixerade, kroppsliga människan uppstår. 

Det här brukar man kunna beteckna som de andligt blinda varelserna om himmelen inte målar någon räddande intervention. Vi har sett Jorden boja människan vid fysikalism i åtskilliga extremt agnostisk/ateistiska horoskop. Jag vill minnas att "kroppsmanövreraren" (kroppsspråksspecialisten) Henrik Fexeus var det första - en typisk, svensk PK budbärare för ren och skär fysikalism: "människan är bara sina enskilda fysiska beståndsdelar".

Men Göran Grip var destinerad för en "vertikal" intervention i sitt liv. Se oppositionen (gulfärgad) mellan två tecken av typen Sattva guna - ljusets och insiktens kvalitet. Man skulle kunna säga att Jordelementet uppvisar vissa likheter med Tamas guna - mörkrets och attitydmässighetens kvalitet och att sattva mer liknar Eld. 

Detta är som två hel olika scheman med lite olika konnotationer som samexisterar i astrologin. De hittas inom hinduismens filosofiska gren - som den religionshistoriska mästaren, amerikanen Huston Smith kallat den mest psykologiskt insiktsfulla religionen på jorden (tillsammans med buddhismen).

Det saknar inte sitt intresse att det är Tvillingarna och Skytten som är aktiverade via en extremt kraftfull opposition - de korta rutinresornas och de stora upptäcktsresornas tecken, respektive. 

Skytten med hästens underkropp, en människas övre kroppshalva men också den "eldpil" den släpper ifrån sig i formen av nästa utvecklingssteg - en fri andesjäl oberoende av såväl den djuriska irrationella själen (Vatten) som mänskligt förnuft (Luft) är den av zodiakens tolv arketyper (skapelsens grundprinciper) som är helt identisk med ut ur kroppen- och nära döden-upplevelser!

Studerar man Solen i Stenbocken, ett tecken helt försvuret åt den manifesterade verklighetens strukturer (se bl.a. inlägget om Linné), undermineras det här stabila hälleberget på ett mycket intressant sätt! Solens disponent Saturnus befinner sig nämligen i "korta dagresornas Tvillingarna", vilket egentligen borde ha inneburit att hela Grips solära karriärliv skulle ha vigts åt att flacka runt och sprida ett extremt världsligt budskap som kanske i sig skulle ha haft med kommunikation att göra, eller möjligen - färgat av ett sinnelag i Oxen - med fysiskt välbefinnande.

Men Saturnus (Stenbocks-Solens inre själ) ifrågasätts här från högre ort, från Skyttens tecken varifrån en närapå aggressiv intervention (Mars, krigaren, banbrytaren) utgår. Man kan notera att Skyttens egen herre, Jupiter, befinner sig i just det av de tre Jordtecknen där det finns en möjlighet att åstadkomma förändring - det sattviska Jungfrun. 

Försök rubba en Oxe (fixerad Tamas) eller reformera en Stenbock vars lidelse till denna världen och dess system har väckts (passionerad Rajas) - det går inte! Den enda av de tre tecknen som "fallit ner i materialismen" och som likväl håller sitt medvetande öppet, är Jungfrun. Ponera att Grip istället haft Jupiter i Oxen - ett mörkt tamas-tecken. Är det då troligt att han överhuvudtaget lyckats återkalla minnet av barndomens ut ur kroppen-upplevelse? I teorin är det ytterst tveksamt.

*****

Som jag sade, Grips horoskop har en transpersonell innebörd, precis som alla våras horoskop och vi själva i våra liv och uttalanden har en innebörd som övergår vår fattningsförmåga! Vi är alla tecken för varandra. Det här kommer vi att förstå, inte med förnuftet utan i djupet av vårt väsen den dag vi vaknar upp ur de fjättrar som Jordelementet och Tamas guna (och diverse andra indikationer) symboliserar. Inte bara astrologins byggbitar utan även vi själva är vägmärken för varandra - vi korrigerar varandra när vi kört vilse och pekar ut när vägen är rätt.

Det är därför helt logiskt att Göran Grip, sin upplevelse till trots, inte blev troende. Det ingick inte i hans färdplan med all denna Jord på himmelen. Men Ljuset injicerade en upplevelse i hans barndom och gjorde honom till en motvillig budbärare för en högre sanning om livet. Och för att nå fram i ett Sverige som kan vara en av jordklotet mest oandliga arealer, duger det inte att skina som en sol. 

Ska man nå genom jantelagen med ett budskap här, gäller det att vara lite uttryckslös som nationalhoroskopet avslöjar den svenska folksjälen vara. Grips brist på lyskraft och jordmurrighet är i själva verket en perfekt förklädnad för att nå fram med en sällsam berättelse som åtminstone väcker en smula förundran hos den äktsvenska lyssnaren.

I själva verket bebor lyckobringaren och expansionsplaneten Jupiter (den högre medvetenhetens, religionens och filosofins planet) just det Jordtecken som tillhör rörlighetens och medvetandegörandets sattviska kvalitet. Detta har redan noterats.

Jag valde emellertid att inte färga den här sektorn jordbrun och ljus-gul, utan ger Jordens förmörkande bruna färg företräde. "Anden är villig men den fysiska kroppen är svag". Grip var inte kontaktbar fullt ut, utan stannade av som agnostiker.

På något sätt tycker jag att man kan se det av ovanstående stjärnkarta. Hans argument för att förbli avvaktande, att varje världsbild med tiden (Saturnus/Kronos) falsifieras i vår relativistiska värld, omvittnar hur lång väg han har kvar till förståelse. 

Uppenbarligen har han inte ens kommit på tanken att integrera sin upplevelse med "den eviga filosofin" (se Aldous Huxley). Hans barndomsupplevelse har förtingligats, blivit till en anekdot han reser runt och förevisar för andra. Och det är det fina med Jord-människorna, genom att helt och hållet bli objektiva tjänar de bättre än några andra som vägvisare åt oss andra! Jordelementet är sannerligen mer än något annat ett offrets element ety det isolerar från alla upplevelser som kommer direkt via själen. Jord "är" den värld de fem sinnena indikerar, punkt slut. 

Och det är här, när själens fall är maximalt, vi hittar alla rörelser som bär dumstruten - VoF, Humanisterna och andra materialistiska lobbygrupper som alla tror deras värld är den enda och den korrekta. Det är på den nivån av förblindad relativism Grip talar när han ser en världsbild bytas mot en annan och tar det som intäkt för att slippa "tro". Ytterst saknas logik i Grips uttalande. 

Varför överhuvudtaget turnera med den här ankedoten om den inte förpliktar ens till övertygelse? Har han kunnat missa vilken lång och ärorik historia ut ur kroppen-upplevelsen har? Alla kulturer har varit med om detta! Och ändå vågar Grip inte "tro". Sade någon att Stenbockens tecken är fullständigt steril mitt i sin lidelse att framskapa avkomma att befolka sin värld med?

Detta betyder inte att Grip är i djupet oandlig. Indisk filosofi känner fyra vägar att närma sig Gud och den fjärde vägen, karma yoga, "gärningarnas sätt att länka samman med det högre" torde perfekt motsvara Jordelementets praktiska "hands-on" mentalitet. 

Grip har översatt flera amerikanska böcker om nära döden-fenomenet och försitter ingen chans att få tala om upplevelsen och sin typiskt jord-negativa kamp för att inse att han faktiskt var med om något. På så sätt har han omvandlat hela sin upplevelse till ett material han missionerar med. Detta är karma yoga.

Och vem vet om han inte halvljuger om sin agnosticism också! Som den kinesiska vishetsklassikern Förvandlingarnas bok säger, kan budbäraren ibland tvingas spela helt galen för att nå fram med sitt budskap om mottagarlandet är närapå bortom räddning (I Ching, kapitel 36, om att "dölja sitt ljus").

*****

Anmärkning. Jag glömde rita en dubbelriktad grön koppling mellan Merkurius och Jupiter - här pågår ett ömsesidigt mottagande mellan härskarna över Jungfruns och Skyttens palats! Men bandet som byggs är mellan Eld och Jord - dessa ytterligheter som, som jag sade, så ofta bereder individen problem. Uppenbarligen kan inte Grip tro, ens sedan han haft en upplevelse.

Den skicklige Charles Carter noterade hur slitigt mötet mellan Jungfruns hysteriska ordningssträvan och Skyttens expansiva upptäcktsfärder kan vara. Den trosvissa Skytten möter en räddhågsen och negativ Jungfru som försöker binda och arrangera den mottagna visionen till något "hanterbart".

Man anden kan varken mätas eller kontrolleras, för den tillhör en högre ontologisk ordning - den tillhör den verkliga Verkligheten, den som empirikerna inte har en susning om, inte kan uppleva eftersom de kastat sin lott med den lägre (empiriska) verkligheten och som konsekvens ömsom demoniserar och ömsom förnekar.

För att se dårskapen i den "värld" Humanisterna (och andra) försöker sälja på oförberedda människor, se boktipset "The Quantum Enigma", skriven av matematikern och fysikern Wolfgang Smith. Ämnad för den allmänbildade har en introduktion till kvantmekanikens formler placerats sist, som en bilaga (mycket riktigt långt över mitt icke-matematiska huvud).

lördag 26 juni 2010

Midsommarvåld: kortsynta "tror" på vädret

SvD skriver, "Stockholm fick kanonväder på midsommarafton. Det tros vara en av orsakerna till polisens hektiska natt."

Notera "det tros" - en lämpligt vag formulering för att dölja en skribents lösa gissningar. 

För egen del har jag för många år sedan från polisman i tjänst fått bekräftat att fullmånen är en varulvsvarning, precis som traditionen säger. Mer stök och polisingripanden sker under den här klassiska astrologiska indikationen. 

Och visst gäller exakt fullmåne igår och idag enligt den antika indiska metoden att räkna hela zodiaktecken. Dessutom en fullmåne i linje med månnodsaxeln för några extra urspårade dagar i Världssjälen. Det är de matematiska noderna som indikerar var förmörkelser inträffar - omen av djup symbolisk betydelse för de som har fått gåvan att förstå att livet är en levande undervisningsinrättning eller har intelligens nog att själva finna svaren.

Av extra intresse kanhända att fullmånen betonade det stora kors i SATTVA GUNA som sedan en tid ligger fast på himmelen. När rörlighet övergår i överrörlighet kan man tänka sig en bild av en drucken dödsgud Shiva dansande över de som har ett övermått av inre demoner (psykologiska komplex).

*****

För egen del noterade jag den uppseglande turbulensen i kosmos strax före midsommarafton då en väninna med en historia av mentala problem ringde och avbröt vår tjugofem år långa bekantskap med hänvisning till att hon inte kände att den "utvecklades" någonstans. En märkligt kravfull inställning till vänskap, och fullständigt oväntat (men kanske ändå inte, givet den mentala instabilitet jag sett prov på förr).

Värt att notera var att helgens fullmåne föregåtts av två dygn med Månen i psykiskt låsta Skorpionen, attackerad av sin egen disponent Mars - för närvarande i transit genom Lejonet. Lejon och Skorpion, liv och död - dramadrottnings-problematik! 

Samma två tecken är djupt involverade i störningar i sagda persons födelsehoroskop och hon är även i friska stunder en dramadrottning. Det måste ha varit en sjusärdeles mardrömslik midsommar inne i den här människans psyke, överkänslig för planeternas rörelser "där ute" och med allsköns inre demoner behändigt projicerade mot lämpliga syndabockar i omvärlden.

Det är av den här anledningen "den mörke" filosofen Herakleitos deklarerade att "den torrlagda själen är den bästa". Sanningen är dock att mänskligheten är fallen och läcker som ett såll. Reinkarnationsprocessen renar några, men jag vet inte hur många. En del individer kanske faktiskt bara tillhör jorden men inget därutöver...


Om midsommarvåldet även i DN.

Piraterna växer upp, de med

Tidningarna meddelar att Piratbyrån stänger igen "för eftertanke". Och vad annat att vänta? Den tekniska streaminglösningen Spotify har rönt stor framgång, dom mot diverse pirater har fallit.

Dessa och andra faktorer har gjort det seriöst ohippt att vara självisk småtjuv under den falska förevändningen att "storbolagen är onda parasiter" och alla de hundra och en argument som anfördes för att skyla den simpla kärnan i problemet: en ung generation växte upp med ett nät där köpvaror fanns att få gratis.

Hur snabbt kan inte en människa korrumperas i själen! Särskilt om individen har en utpräglat materialistisk böjelse i sin själ och inte praktiserar någon högre mentalisering kring sin egen livsföring.

Jag misstänkte alltid att det antingen var extremt obegåvade eller mycket unga människor som agerade inom den nu sönderfallna svenska piratrörelsen, men DN-artikeln gav möjligheten att kolla upp horoskopet för en av byråns grundare. 

Mycket riktigt. Födelseåret 1981 och en livscykel om höggradigt symboliska 7 år för Piratbyrån indikerar en ung och driftig människas första försök att profilera sig i samhället.

Och hur typiskt är det inte att hitta ett fullständigt materialistiskt horoskop i den jordbruna kulören och därtill en Sol i Stenbocken! Dessa stengetter som alltid ska upp på berget och stångas om vem som har makten. 

Härmed har den unge Kaminskis födelsedatum bidragit till vår förståelse av hur parodiskt ytliga bevekelsegrunderna för den här folkrörelsen av tjuveri var. För som franske statistikern Michel Gauquelin sade, är det en rörelses eller yrkeskårs mest prominenta medlemmar som uppvisar statistiskt intressanta resultat.

Anhängarskaran, "me too"-slöddret, har aldrig horoskop som uppvisar en distinktion av nytta för den astrologiska studenten. Det är från de prominentas horoskop vi bäst kan lära oss hur stjärnhimlen "talar" till människan.

Här, däremot, har vi ett perfekt exempel på hur en riktigt primitiv människa ser ut, och det är hedrar Kaminski att han (och de andra) dragit sig tillbaka för att tänka efter vad de egentligen höll på med:


Det är inte alls oväntat att hitta en så massiv tonvikt på Stenbocken efter bloggens (mycket) tidiga studier av de tre dömda Pirate Bay-individerna. Faktum var att Stenbocken är en av ingredienserna i "egenmäktighetssyndromet" som jag diskuterade redan februari 2009, i samband med Peter Sunde.

Fascinerande nog föll domen mot Pirate Bay en dag när samma egenmäktighet tornade upp sig på himlen! Här är det mundana horoskopet som borde ha betonats tydligare på bloggen, det utgör en fascinerande bekräftelse på att tiden själv från dag till dag berättar vad som står på dagordningen - i det här fallet lågt, egocentriskt självtjänande!

Piratbyrån lägger alltså ner efter symboliska sju år. Alla astrologer vet här är att det är Saturnus (eller Kronos) cykel som ses verka. Dess kvarter är nu inte exakt 7 år långa men avrundat är Tidens Herre just den som öppnar och stänger hela kapitel i livet och som ackumulerar erfarenhet som till sist möjliggör "tid för eftertanke".

Ingen mer exakt uppgift än 2003 för byråns grundare tycks finnas, men de två första veckorna i januari och sedan f.o.m. andra veckan i maj (och 2½ år framåt) befann sig Saturnus i Tvillingarnas tecken. Saturnus - makt- och kontrollhungrig - i mediernas och kommunikationens tecken. Tvillingarna är Luft och mycket digital.

Och digital (sifferbetonad) är också det andra merkuriala tecknet Jungfrun, där Saturnus befann sig då Kaminski föddes. Man kan säga att han radiostyrdes av tidens och kontrollbehovets Saturnus att grunda en protest mot att hans "gratis" livsstil nu allvarligt hotades av skivbolagens ökade aktivitet mot piratismen.

Saturnus i tiden attackerade sig själv i Kaminskis födelsehoroskop och utlöste frågor om vem som "äger" - i ordets normala och vulgära mening. Det var ett gäng unga vulgon som tyckte de ägde det de laddade ner bara för att de skolats in nätet.

Men sju år efter Piratbyråns grundande når Saturnus sitt första skarpa läge där den står i rak vinkel (90°) med startpunkten. Saturnus är skördemannen och skörden av sju års piratande var så mager att byrån stängde igen då nästa merkuriala medietecken aktiverades av Saturnus.

Det tål att påminnas om att Merkurius, härskare över både Tvillingarna och Jungfrun, också är tjuvens symbol. De som ligger nära tjuveriet själva är de första att klaga på att bolagen skinnflår konsumenterna! Sannerligen, Kaminski har själv Månen i Jungfrun som jag upptäckte var tydligt överrepresenterad bland brottsdömda.

Och Kaminski är själv djupt involverad i Saturnus rörelse eftersom han nu, sju år efter Piratbyråns grundande, upplever hur hans Saturnus kommer "hem" till sitt startläge efter ett fullbordat varv. Detta, gott folk, är den ökända 30-årskrisen då Liemannen frågar, "Nå, var det detta du ville med ditt liv?"

Som synes är födelsehoroskopet svårt handikappat i dess brist på såväl Eld och Vatten. Men att stänga ner "för eftertanke" vittnar om att det faktiskt går att hanka sig genom ett liv på enbart Saturnus i Jord också. Insikterna må komma trögt och sent, men alla fyra elementen har sin egen "intellektuella stil". För det är naturligtvis inte så att t.ex. ett extremt Vattenhoroskop skulle sakna all förmåga till logisk slutledning. Däremot skulle det kanske teckna en preferens för fantasi.

Kaminskis jordbruna dominans omvittnar en människa som är här på jorden för att lära sig "hands on". Min mor brukade alltid säga, "det man inte har i huvudet får man ha i benen". Dominant Jord i horoskopet kan tyda på att själen återvänt till planeten jorden för att som en sista (?) chans nöta in vissa principiella Sanningar på det mest övertydliga sättet: via kroppen eller genom konkreta handlingar.

Minns elementens fallande ordning från det själen tappat greppet om den andliga världen: Eld, Luft, Vatten och Jord. Bortom det fysikaliska (Jord) väntar bara "det yttre mörkret" - fattar man inte tingens natur när deras FORMER tar grovfysisk gestalt, kommer man aldrig att fatta överhuvudtaget.

Det är som sagt ett gott tecken att Kaminski under Saturnus krisartade "väx upp-läge" fått en förnimmelse Jordelementets konkreta tecken på feedback (eller brist på sådan) och nu lägger ner hela piratgrejen. Den var så fullständigt i strid med de kosmiska Sanningar vilka återspeglas mer eller mindre väl i ett givet samhällsskick.

Naturligtvis är inte pirater de enda som fallit offer för en normlös sekulär modernism. Men astrologin avslöjar i viss utsträckning vilka som torskar värst på en tidsandas intellektella begränsningar, och som gör samtidens värderingar till sina egna, utan att ens undersöka om det finns högre Sanningar.

*****

Anmärkning. Bloggen använder som bekant de indiska planetaspekterna. Enligt dessa kastar Saturnus en 60-gradare och en 270-gradare framåt, förutom den klassiska oppositionen och konjunktionen.

Enligt detta resonemang anade Kaminski inte oråd 2003, eftersom hans medfödda Saturnus i Jungfrun enligt indisk astrologi inte stördes av någon aspekt från sig själv just då. Men f.o.m. september 2009, då Saturnus nådde hem till startpositionen i Jungfrun, skiftade "klimatet".

Å andra sidan kastar nu Saturnus, i transit genom Jungfrun, sitt "långa onda öga" 270° framåt och ifrågasätter dess eget startläge från 2003 då Piratbyrån grundades!

Saturnus: skördemannen och den långsamma mognadens herre!

fredag 25 juni 2010

Greider - mörkrets apostel fastän nominellt kristen?

En miljöpartist uttalar sig:

Göran Greider [(s)] målar i sin artikel här på Newsmill upp en mörk bild av företagare och entreprenörer. Och det är klart, om man som Greider ser även "krigsherrar, smugglare och skattebedragare" som entrepreörer så är det lätt att förstå hur Greider kommer fram till den uppfattningen.
Källa

Jag har (äntligen) börjat läsa rymdflygsingenjören Wolfgang Smiths uppföljare till sina mäktiga analyser av den samtida, sekulära scientismen. Här fördjupar han perspektivet genom de traditionella kosmologiska perspektiven.Den moderna vetenskapen är en fullständigt obegriplig myt tills man brukar det traditionalistiska, kosmologiska perspektivet (representerat av alla världsreligioner samt klassisk filosofi) för att förstå detta mänsklighetens "avfall" från en rimlig världsuppfattning. I det traditionella (kompletta) perspektivet existerar både den horisontella och den vertikala dimensionen.

Naturligtvis, säger den i besittning av logik. Självklart är det något ruttet över en världsbild som eliminerar höjddimensionen (hierarki) och ensidigt fokuserar plattmarken och predikar alltings "jämlikhet". 

Det formligen stinker pseudovetenskap om världsbilder baserade på en sådan partiell mörkläggning av helheten. De sociala vetenskaperna sysslar per definition enbart med plattmarksperspektivet och är särskilt benägna att tappa greppet om den helhetsbild som behövs för att t.ex. förstå vad som är vettiga och mindre vettiga samhällsmodeller.

Wolfgang Smith citerar Theodore Roszak som observerat att,

"Vetenskapen är vår religion eftersom de flesta inte med någon livfull övertygelse klarar att se runt den".

En så mäktig tänkare som Smith (född redan 1930) drar sig faktiskt inte för att ge en smula kredd åt new age-folk och ockultister, inklusive astrologer, och noterar att de bästa representanterna för dessa nyandliga riktningar förefaller ha brutit genom de insnävande skygglappar som sekulär scientism representerar.

Intelligens (IQ) har med saken att göra. Folkmassan har per definition en snitt-iq på 100. Detta räcker inte för att "se runt" den scientistiska myten. Istället inrättar gemene man sin självtjänande sekulära livsstil på basis av auktoritetsfigurer som gjort tankejobbet. Eventuellt kryddar man den sekulära smeten med lite "ädla åsikter" om solidaritet med de fattiga, etc. Som dagens socialdemokrati.

Det finns således goda skäl att ta astrologin på allvar - genuint förankrad i en äldre mänsklighets kosmologi avslöjar den aspekter av tillvaron som den sekulära myten försöker stänga ute för att inte själv framstå som en imbecillens världsbild. (Därav all hetspropagande från grupper som Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning plus individuella insatser i samma anda.)

Granskar man t.ex. Göran Greider enligt den klassiska zodiaken från Babylon (innan västerlandet sjabblade till teorin om stjärnbilderna), bekräftas fullständigt det inledande citatet från miljöpartisten, som i Greiders tankar ser en mörk demonisering av egenföretagandet.

Greiders horoskop lutar sig nämligen tungt mot det allra mörkaste och mest demoniserande av alla tecken: SKORPIONEN. Ego-syndens och därmed dödens tecken! Inte konstigt att Greider ser varje individuellt jags brytande av den kollektivistiska cirkeln med oblida ögon. Kanhända jämställer Greidner numera individuell företagsamhet med Lucifers trots mot gudsstaten?Jantelagen kan ses som en miljöfaktor. Har den nyfödda (reinkarnerande) själen inte några större ambitioner för sitt kommande liv än att flyta med i huvudströmmen och för detta anammar PK åsikter som tjänar till skydd mot angrepp utifrån, då internaliseras jante och blir ett kognitivt filter.

Man hämmar sig själv inifrån och hämmar andra i omvärlden. Man blir en propp i det sociala maskineriet och tjänar reaktionärt till att "stanna tiden" och hålla allt i en segt status quo. Varje världsbild som förnekar individens essens är ett brott mot de verkliga mänskliga rättigheterna - inte de falska mänskliga rättigheter som sekularister har för vana att åberopa.

Oraklet i Delfi sade, "Känn dig själv". Den som söker skall finna sig själv som rent medvetande, obesudlad av psykisk smet. Sådant har i alla tider varit den eviga filosofins och världsreligionernas centrala budskap. 

Och detta fnyser svensken åt. Vad säger det om det här landets intellektuella vitalitet? Men till all lycka: Bildning botar. Men välj - för Guds skull - litteratur som hjälper dig se runt den scientistiska myten, inte litteratur som befäster den mentala och andliga krymplingens världsbild.

tisdag 22 juni 2010

Times Square-bombaren: mörkt psykeDen misslyckade Times Square-bombaren som inte fick sitt dödsvapen mot oskyldiga att fungera, och därtill lämnade tecken på sin identitet i den apterade bombbilen, erkänner sig skyldig. Han är i krig med USA för deras orättfärdiga utrikespolitik, förklarar han enligt Aftonbladet.

Bloggen har nu växlat ner och går på sparlåga. Att fortsätta hårdbevaka tidningsrubrikerna leder om och om till samma typer av horoskop, låt vara med intressanta variationer. Det har varit en lärorik resa att se hur kvaliteten på olika typer av kändisskap väl överensstämmer med ett antal astrologiska signaturer.

I fallet Faisal Shahzad reagerade jag först, som flera gånger tidigare på att terroristmentaliteten tycks knuten till en kreativ personlighetstyp, dvs elementen Eld och Luft ska dominera. Det kan de lugnt sägas göra när de båda Ljusen faller i den positiva polariteten. Särskilt i Luft hittar vi den idédrivna människan och Shahzad är den typiskt politiska typen med åsikter om hur ett land driver sin politik. Att soltecknet är Tvillingarna - kommunikation och transportmedel - kan ha sin poäng i hans val av en bil med bomber i. Att zodiaktecknets härskare Merkurius går tillbaka på grekernas budbärare Hermes eller Nebu i det gamla Babylon, associerar förstås till änglar som budbärare. Här då en dödsängel in spe. 

Paradoxalt nog är mannens Merkurius kombinerad med välviljans Jupiter, detta år "upphöjd" i den lilla människans tecken Kräftan. Uppsåtet är alltså gott, men vad är fel med horoskopet eftersom han inte ser något fel i att försöka döda oskyldiga människor för att få fram sitt budskap?

Det kanske minst uppenbara först: Merkurius står sjunken i fantasins element Vatten och bildar en minst sagt sank mark för Solens luftiga natur. Vatten och Luft är väldigt olika naturer. "Dissociationssyndromet" där fantasi och förnuft kan skapa underliga hybridprodukter! Bra för konstnärer, potentiell katastrof för politiker och andra som ger sig in i en strikt rationell diskussion. 

Logiken slirade och han misslyckade tre gånger att fyra av sin preparerade bombbil. Allmän inkompetens kan ibland härledas just till störningar mellan Vatten och Luft, där irrationellt (känslomässigt) Vatten bildar logiska luckor som i slutändan blir till missförstånd. Han byggde sin bomb fel.

Men det som formligen skriker från den här himmelen är förstås mörkrets och imbecillitetens kvalitet, Tamas guna. I rimliga mängder ger den stabilitet och ledarskap. Men se här vilka planeter dras samman i denna mörklagda och icke-reflekterande zon! 

Jag behöver inte förklara den gröt Psyke (Månen) är indragen i... Sinnelaget påverkas via kombination av Saturnus, vilket ger en total passionslös natur - brist på empati skulle man säga. Och det redan innan attacken från Mars i materialistiska Oxen får oss att förstå att vi har med mänsklighetens bottenskrap att göra. Med attacken från Mars urartar Månen/Saturnus och den senare blir helt klart den onda gränsdragaren, Liemannen som tror sig kallad att skörda offer för sin sak.

Dessa är avgjort tecken på ett sinnelag som härbärgerar förvridna värderingar om liv och död. I termer av tecknen har Mars-Oxens attack mot ledarskapets Lejonet kunnat ses åtskilliga gånger i kriminella horoskop eller i horoskop för människor som känner sig kallade att attackera missförhållanden. 

Oxen och Lejonet signifierar, respektive, pengar eller landägor samt ledarskap. Det här är en typisk bas för människor som slåss om vem som ska ha sista ordet om "resurserna", detta ord vi materialister har myntat för att dölja för oss själva hur fula vi är som bara tänker i pengar från morgon till kväll. 

Tyvärr, Shahzads horoskop tecknar inte en vacker själ, trots den fina medkänslan med den lilla människan (Kräftan). Men vad nytta är det att pga solidaritet med det lilla förbryta sig mot helheten? Det tyder på en sjuklig inskränkthet.

torsdag 17 juni 2010

För ordnings skull...

Bloggen har nått en naturlig kulmen i granskandet av x antal faktorer, och det är inte möjligt att gå längre utan att göra texterna helt obegripliga för den tillfälliga besökaren. Strödda kommentarer har visat att det inte saknas läsare helt ur stånd att inför oklarheter göra en innehållsanalys för att förstå vilka språkliga kategorier som brukas och hur de brukas.

Nå, här ännu ett fall av hbt-störning som är fascinerande just för att reinkarnationsfenomenet så uppenbart ligger bakom. Aftonbladet uppger att Warren Beatty är upprörd över att hans 18-åriga dotter Kathlyn är helt bestämd att låta operera om sig till en man.

Just typiskt, förresten, att Hollywoods kanske värsta sexmissbrukare attraherar en själ som snart nog börjar uppvisa egna avvikelser från normen. "Kaka söker alltid maka" och det måste vara en sällsynthet att avancerade själar frivilligt föds till svårt problematiska föräldrar. Kanhända en eller annan äldre själ som önskar hjälpa de tillfälliga föräldrarnas själar vidare...

(Se vidare hypnoterapeuten Michael Newton och hans intressanta experiment som lät antyda att själar föds i klungor och med förplanerade agendor för sig själva och sina närmaste! Allt "det här" är arrangerat innan vi går in i Tiden. Det som händer nu är bara en transportsträcka av "upplevelser".)


Vem som studerat bloggens övriga htb-horoskop, uppsnappade via rubriker i medierna, kan förvånas över den här himmelen?

Ännu en gång det "sociala utstötningssyndromet" (Vattumannen/gruppen, Skorpionen/apartheten, sexualiteten), låt vara i mildare form än ofta annars -  det är tydligen de feminina planeterna Månen och Venus som är källan till Kathlyns upplevda "sociala störning". Hon känner sig socialt utstött som kvinna!

Det här finns det nu sätt att reparera - terapi! - men sitter problemet i att just föregående liv var i manlig kropp kanske konventionell materialism ("du har ingen själ") inte har så mycket att säga...

Eftersom sinnelaget (Månen) i Vattumannen disponeras av gränsdragande Saturnus "hemma" i fysikalistiska Jordtecknet Stenbocken ser vi den allra mest primitiva responsen på det mentala problemet med den kvinnliga identiteten: här ska byggas om i det fysiska ropar Stenbocken, den ständige hantverkaren! Det duger inte att vara homo, utan hela kroppen skall "ompolariseras"! Det är inte mina attityder som är felaktiga, det är världen som inte är konstruerad som jag anser att den ska vara.

Att det här är en uppenbart manlig själ tycker jag beskrivs väl av den hysteriskt starka kraften i Eldelementet. En mäktig ömsesidig reception mellan Solen och Jupiter! Och det är framgångs- och lyckoplaneten som från manliga Lejonet säger: blir jag bara man kommer lyckan att le mot mig!

Jag har inte längre några tvivel om att indisk astrologi har haft rätt: de två månnoderna är inte alls att leka med. De är inte bara inblandade i fall av spektakulär framgång utan lika ofta i störningar av olika slag. Se hur kvinnans tonvikt på den fixerade Tamas guna skapar en löjlig stress på psyket (Månen) från viljan att vara ett dominant Lejon.

Jupiters välsignelse av Skytten (ett föränderligt och förändringsbenäget tecken), är således "lätta vägen" så att de ogenomtänkta och omedvetna attityderna från själens förra upplevelse i manlig kropp inte ska behöva lyftas upp till ytan (och förlora sin makt). Notera hur månnoderna tycks ge en pervers nidbild av sund filosofisk insikt - Solen kopplad till Jupiter i Eld skulle annars kunna vara kandidat till ett fantastiskt livsuppdrag.

Men kanske är Jupiter i individfixerade Lejonet en alltför "outvecklad" station för att höja Sol-Skytten till dess optimala kapacitet. Jupiter har inte utvecklats lika långt som Solen som livsuppdrag indikerar.

Eller säg så här: hela Kathlyns livsmission (Solen) handlar om att utforska (Skytten) sätt att vinna framgång (Jupiter) som auktoritet (Lejonet). Om det så krävs att hon byter till en "auktoritetskropp" (manlig kropp) för att bli hörd! Man anar extrema problem med pappa Warren här, den vattniga sexmissbrukaren (se horoskop i länk här ovan).

Detta är ännu en enkel själ vars ego håller på att förstöra det livsuppdrag som själen faktiskt ändå satte sig genom att byta till kvinnokropp. Mitt deltagande till alla fallna själar så störda att de inte ens klarar att bygga upp en "livsmission" för sitt kommande jordeliv och sedan genomföra projektet när de väl kommer hit...

Jämför med t.ex. läkaren Albert Schweizer som visste exakt vad han skulle bli som barn och sedan gick som på räls. Men åter: kanske har vissa själar som väljer att bli hbt-problem på jorden vald just detta. Inte för att få knulla runt med den partnertyp de vant sig vid (i ett tidigare liv)  utan för att t.ex. lära sig stå upp för en sakfråga.

HBT är ändå bara en av många minoritetsfrågor räddhågsna själar kan välja ut för sitt kommande liv för att träna sig i civilkurage. Faktum är att själavandringen är så komplex att det blir trivialt när man söker beskriva ett bakomligande system. När människan tänker, skrattar Gud! (judiskt ordspråk)

*****

Se även de båda andra "operationshoroskop" bloggen hittat, det för Chers nu omgjorda dotter Chaz Bono samt en viss "Maxwell". I båda fallen är födelsetiden känd och båda har påfallande störningar mellan mörklagda och attitydlåsta Tamas. I båda båda fallen involveras egot/den fysiska kroppen i denna ovilja att tänka om. (Hos Maxwell måste man gå till disponenten Mars för ascendenthärskaren Kräftan för att se låsningarna.).

Jag säger det igen: detta är tröga själar som vägrar att anpassa sig till sitt nya jordeliv. Och detta kan bäst rubriceras som psykiska störningar, homosexualiteten är, som det ansågs förr, ett psykopatologiskt tillstånd.

Men vad reinkarnationsteorin kan göra, är att förklara hur det kom att bli så här illa och alienerat. Och kanske gör Sanningen en eller annan individ fri. Svåra syndare har dock ett liv i lidande inplanerat. Enligt hypnoterapeuten Michael Newton är det inte ens möjligt för de svartaste själarna att få full inblick ens under hypnos. "Översjälen" kan ha satt en gräns för vad som får grävas i. Själen kan ha valt just lidande i detta liv för att "mjuka upp sig". Senare, i ett framtida liv, kommer själen att börja förstå och se de stora sammanhangen.

Men försök säga detta i Sverige år 2010! Det är ofattbart att ändå en tredjedel av svenskarna sägs tro på själavandring. Så låter det inte om man följer medierna, dessa språkrör för en materialistisk, marknadsorienterad samhällstyp.