Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 maj 2010

Tolv glamourmodeller

Efter att ha sett den brittiske lotterivinnartorsken bränna 110 miljoner kronor på "crack och horor" associerade jag (av någon anledning) till det relativt moderna uttrycket glamourmodell, dvs, forntidens lite mer oskyldiga pinuppa. En sökning bland cirka 4.000 horoskop gav 12 stycken som jag taggat med "glamourmodell":

Anna Nicole Smith
Bettie Page
Bianca Beauchamp
Danielle Lloyd
Hannah Graaf
Jenny McCarthy
Jodie Marsh
Katie Price (Infield)/Jordan
Keeley Hazell
Lucy Pinder
Magdalena Graaf
Victoria Silvstedt

Med undantag av svenskorna och Anna Nicole minns jag inte längre vilka de är eller i vilket sammanhang jag läste om dem, och dussinet är alldeles för lite för att göra statistik på. Likväl händer något här jag tittar på individernas Måne, deras psyke/inre känslosentiment. Här en snabbrepris:

Anna Nicole Smith: Månen i Vågen
Bettie Page: Månen i Tvillingarna
Bianca Beauchamp: Månen i Jungfrun
Danielle Lloyd: Månen i Väduren
Hannah Graaf: Månen i Kräftan
Jenny McCarthy: Månen i Lejonet
Jodie Marsh: Månen i Jungfrun
Katie Price (Infield)/Jordan: Månen i Skorpionen
Keeley Hazell: Månen i Fiskarna
Lucy Pinder: Månen i Tvillingarna
Magdalena Graaf: Månen i Kräftan
Victoria Silvstedt: Månen i Vågen
Not. Jag har flyttat fram Magdalena Graafs födelse till 12.20 så att Månen ska hinna in i Kräftan - hon är så lik systern så man kan misstänka samma månplacering på båda två! Samma med Katie Price: Månen nästan inne i Skorpionen vid midnatt och jag antar den placeringen.
Det intressanta här är att bara en enda kvinna som säljer sin kropp för pengar har ett sinnelag som bortom de två första segementen i zodiaken, den personalistiska typen (Väduren-Kräftan) och den individualistiska (Lejonet-Skorpionen). 

När psyket utvidgas till den avslutande universalistiska fasen, ja då försvagas intresset markant av att göra pengar på sin nakenhet. 

Är detta bara en tillfällig slump pga det magra underlaget. Kanske. Men som meningsfullt bud som det nu har nått oss, vad betyder resultatet? Fundera själv. 

Jag tror det betyder att vi här ser ett eko av ökat medvetenhet om vad man är villig att låna sig till. Framför allt personalisterna men också individualisterna har alltjämt egenintresset i centrum.

Att 4 av 12 sinnelag är merkuriala (Tvillingarna, Jungfrun) kan kanske vara en antydan om att just dessa kyligt instrumentaliserat sina kroppar och tycker det är okej att tjäna en spänn på den naturliga fysiken.

Tvillingarna troligen för att den saknar egentlig känsla för sin lekamen - "ah, what the heck!" - medan den jordnära Jungfrun troligen gör det för att hon är en "utilitarist" i bemärkelsen söker en nyttoaspekt i allt.

Jag noterar att båda kvinnorna med Månen i esteticerande Vågen båda är kända för sin vilja till extravagans: Anna Nicole och svenska Victoria. Det är faktiskt de enda två från den här gruppen som etsat sig in i mitt minne.

I ett sista sätt att skikta det här dussinet ser vi en total dominans på den individualistiska tredjedelen, Lejonet, Jungfrun, Vågen och Skorpionen: hälften av horoskopen samlade i just denna tredjedel av zodiaken.

Kan man säga att det exhibitionstiska Lejonet sätter tonen för det här segmentet?

Ett fullmånehoroskop - tursamt drägg?


Ett fantastiskt horoskop att förundra sig över, när man läser hur den förre sophämtaren som efter en jättevinst på lotteri genast satte igång med att ruinera sig på slott, lyxbilar, horor och knark! Deklarerad bankrutt tidigare i år och åter tillbaka där han var från början, en sophämtare. Aftonbladet berättar historien om Michael Carrolls uppgång och fall.

Enligt Wikipedia har den här losern inga samvetsförebråelser alls för hur han blåste hela sin förmögenhet. Detta bekräftar exakt vad bloggen noterat om Månen i Jungfrun, detta till synes harmlösa tecken som likväl uppvisade en tydlig topp i kriminella horoskop i Stora skurktestet nyligen (nytt fönster). 

Ska man spekulera lite verkar sinnelaget i detta tecken av den fysiska Jordtypen ha en avsevärd förmåga till att "merkurialt" distansera sig från sund insikt. Den tänker sig bort från verkligheten genom att likt tjänaren identifiera sig med detaljer istället för att gå på den totala gestalten. En helhetsbild som i det här fallet skulle ge sopåkaren en förödande chock... 


Man kan förstås också peka på att det är en födelse under fullmånen som berövat honom vettet... Samma fullmåne mellan Jungfrun och Fiskarna har nu dykt upp i åtskilliga horoskop för människor som saknar kontroll över sina liv och drifter. Minns morddömde norske soldaten i Kongo, minns sångerskan Fergie i Black Eyed Peas, och flera andra ännu värre fall.

Båda Ljusen i Vatten och Jord tycks kunna ge en degraderad sensualist som bara lever för sinneskonsumtion - det mönstret har bloggen sett hundra gånger nu, och här är nästa exempel på samma sak. Detta dömer ingen enskild individ, men som symbol står Vatten och Jord för människans lägre själ - den platonska "irrationella själen".

Den som faller så lågt är inte mer än ett djur eller en biologisk svulst som lever bara för att mata sina sinnen och skita och mata in ännu mer upplevelser. Just som vår typ av civilisation vill ha oss: hjärndöda konsumenter. Ett Jord/Vatten-horoskop och en födelse i västerlandet kan vara en förfärlig kombination...

Horoskopet rymmer också annat godis för bloggens återkommande läsare som nu kan identifiera ett antal olika antydningar. Jag tror mannens dumhet i princip kan härledas till Mars/Venus i Väduren och dess överenergiska attack mot Jupiter som här blir en jupiterisk, expansiv bubbla som spricker pga Vädurens ointresse av att stanna och reflektera...

Sanningen är att det inte är en faktor, fullmåne eller Vädur, som skapar en sådan här jubelidiot, utan ett flertal samtidiga detaljer. Tillsammans "stämmer de ner" himlens tonläge. Men den minnesstarka har säkert sett ungefär samma horoskoptyp dyka upp även i mer lyckade öden, så uppenbarligen saknas pusselbitar - och jag brukar ropa efter födelsetimman som det som säkert skulle vara spiken i kistan för just det här livsödet - individen relaterar genom ett ego som är suboptimalt samtidigt som övriga himmelen också är tvivelaktig.

*****

Se även den svenske "sexualupplysaren" Manne Forssberg, född samma år och dryga veckan tidigare. Samma väduriska attack mot avgrundens Skorpion men där ett helt annat sätt att uttrycka motivet!

Israel - en skurkstats horoskop?

Jag är inte road av politik och ska bara ta nyheten om Israels övervåld mot fartygskonvojen till intäkt för att demonstrera hur ett redan från början problematiskt nationellt horoskop blir än mer bekymmersamt när man väger in planeternas "onda blickar" mot enskilda hus eller livsområden.
[Tillägg 100601] Emellertid tycks ett dygns skriverier bekräfta horoskopets formidabla akilleshäl - förmågan att skilja vän från fiende. Jag noterar detta särskilt i Björn Wimans klargöranden i DN.
Här är det vedertagna världsliga horoskopet för staten Israels födelse, fast ur perspektiv av den ålderdomliga (och korrekta) sideriska zodiaken:


  
Israel är ett av de få horoskop där den tropiska zodiaken råkar ge rätt soltecken, fastän allt mer skev över tid. Naturligtvis är det är en nation i Oxens tecken - territoriets eller landets tecken! 

Syrliga kommentatorer genom åren, och ortodoxa judar, har betraktat den sekulära staten Israel som en ovärdig bluff. Ha Eretz - Landet - är inte det land som Gud lovade sitt folk utan en degraderad, dvs politisk, förfalskning.

Staten Israel föddes i den första graden av Oxen. Men det här är en ruskig zon på himlen för Solen står på rät linje med fixstjärnan Algol. (Sök "algol" med googlesök uppe till höger. Första omnämnandet, i samband med mörderskan Myra Hindley, visas av någon anledning inte.) 

Algol ligger bakom mycket förbrytelser och psykologisk förråelse, och kan födelsetimman accepteras dubbleras det onda i den skadade Solens världsliga placering av det åttonde huset för arv (andras pengar) men också fysisk degeneration och förgiftning - landet föds som en direkt följd av nazisternas gaskamrar? 

Precis som med Jamaicas nationalhoroskop verkar landet inte stå för något nytt - i Jamaicas horoskop hörde man alltjämt spökena av kolonialismen och den extrema segregeringen med ett härskarskikt och den stora underklassen. I Israels horoskop pågår ännu det plågsamma döendet bort från någon egenskap som spelat ut sin roll.

*****

Mycket finns att säga om horoskopet, inte minst den usla kombinationen av Månen och Saturnus i Kräftan - uppe i offentliga tionde huset till allmänhetens beskådande! Men låt oss här bara titta på aggressorn Mars, starkt placerad i Lejonet.

Med det indiska aspektschemat kan Mars angripa (eller vitalisera) via konjunktion med en annan planet i samma tecken, eller via opposition, eller via framåtriktade specialaspekterna 90 samt 210 grader. I staten Israels horoskop finns inga planeter i något av de drabbade tecknen, men det innebär inte att Mars är en passiv faktor.

För det här inlägget gör jag undantaget och markerar med svagt rosa att Mars visst bedriver sin aggression mot nämnda tecken även om de inte befolkas av någon planet.

Och nu blir det intressant att se vad dessa tecken - och hus! - handlar om. Mars befinner sig själv i Lejonet - den dominanta individualisten. Men det elfte huset är ett gruppsocialt hus och inte ett individcentrerat hus. Minns från det tidiga inlägget om bl.a. hälaren (via Pirate Bay-tekniken då den används för upphovsrättsskyddat material) Peter Sunde att man ibland kan kalla ofärdiga Lejon för en version av barnet Väduren (egoprincipen) som spårat ur och blivit megalomaniskt.

Staten Israels elfte vänskapshus är således infekterat från första början och det går att nysta mycket i frågan om en förfulad typ av Lejon (Mars är här definitivt en mer råbarkad natur än tecknets herre, Solen) och hur det här uppbrusande och nyckfulla självhävdandet fungerar i en sektor som har med grannsämja och vänskap att göra...

Men historien går vidare: Mars-Lejonet kastar nu sitt första onda öga 90 grader framåt och träffar...Oxens naturliga andra hus för territorier! Är staten Israel redo att kriga, så är det över frågan om äganderätten till landet!

Mars riktar också ett oppositionellt öga 180 grader och träffar Vattumannens tecken, som står för grupptillhörighet och denna kollektiva identitet eller konception kanaliseras genom frågan om den enskilda individen: individ och kollektiv tillhörighet upprepas ännu en gång och vi inser nu att staten Israel verkar lida av ett svårt identitetsproblem.

Minns bara hur skadad den djupa identitetens Sol är av att stå i ytligt materialistiska Oxen, "demoniserad" av onda stjärnan Algol och därtill inspärrad i ett "ont" hus! Vi talar om ett störtregn av influenser som kommer via Tamas guna, den mörka och attitydfixerade kvaliteten - den hårdnackade och motspänstiga fixeringens oresonlighet. Proppar som måste forceras bort eftersom intellektet inte tränger igenom.

Slutligen kastar Mars sitt långa onda öga mot sjätte huset för de enkla tjänarnas sektor, tjänstvillighetens sektor. Israels svåra identitetsproblem gör att de inte längre vill vara Herrens lidande tjänare. Landets horoskop antyder verkligen en förfalskning av Löftet. Detta är inte det andliga Israel, detta är...något annat.

Indisk astrologi placerar också fiender i sjätte huset, så att staten Israel tycks frossa i föreställningarna om att ha fiender omkring sig. Mars-Lejonet lägger enormt krut på det sjätte fiendehuset och förvärrar därför den närmast obefintliga kontakten med sin egen ande (Solen i 8e).

Visst är detta från första minut en döende nation som borde ha aborterats eller aldrig konstituerats. Men det har skrivits tillräckligt mycket om den olyckliga halvmesyr till lösning detta var på judarnas problem i Europa. I överfallet mot Ship To Gaza-konvojen är det som om staten säger, kom någon, och ge oss nådaskottet. Är Israel en ödets aktör som vill ha ett Harmageddon på sin mark?

Shirley McLaines kända medium Kevin Ryerson har nämnt att det är franska antisemiter från Vichy-regimen som en tid har funnits reinkarnerade i israeliska regeringar. Israels hat mot sin omvärld är alltså gammalt europeiskt judehat som bara bytt måltavla sedan samma själar hamnat i just sådana fysiska kroppar som de i föregående liv såg ned på!

Reinkarnationsteorin öppnar för många häpnadsväckande perspektivskiften och bara ett kvarstår: ruttenhet är rutten från vilket håll den än emanerar. Den som är antisemit eller arabhatare är dummare än de dumma - det gäller att gå djupare och se om godhetens kvaliteter är för handen eller ej.

Övergreppet på konvojen fick åtminstone mig att inse, med judiska ortodoxa, att dagens Israel saknar all andlig legitimitet. På den ateistiska mänsklighetens förkrympta spelfält var detta ett schackdrag som pekade mot Domens dag.

*****

För fler moraliskt defekta horoskop med Solen i Oxen i 8e dödshuset, se inlägget om den sadistiske markis de Sade.

  • Om båtattacken i AB, DN, SvD 
  • Internationella protester: DN 
  • Turkiet: Statsterrorism! DN
  • Israel: "konvojen en armada av hat" (DN) - jfr nationalhoroskopets svåra problem med att bedöma vad som är en vän och vad som är en fiende!

Materialistisk vetenskap, andlig metafysik

[Lång meditation, ~2400 ord, över fallet ner i stoftet och de som resonerar kring en övernatur.]

SvD berättar om amerikanske evolutionspsykologen Michael Tomasello, chefsforskare vid tyska Max Planck-institutet, och hans studier av skillnader i beteende mellan apor och människor.

Engelska Wikipedia sammanfattar hans inriktning: 
Han har arbetat med att identifiera de unika kognitiva och kulturella processer som skiljer människorna från deras närmaste släktingar bland primaterna, de stora apdjuren.

Han studerar de stora apornas sociala kognition (varseblivning, uppfattningsförmåga)... I sin utvecklingsforskning har han fokuserat hur barn blir medlemmar i kulturella grupper och på senare år unikt mänskliga förmågor och motivation till gemensam intentionalitet: delade intentioner, delad uppmärksamhet, pro-sociala motiv och sociala normer.

Vi pratar alltså en individ som studerar ett fungerande sammanhang - bland apor eller människor. Det sociala spelfältet står i centrum. Se nu hur förunderligt väl den här tveklöst materialistiska (ateistiska) darwinistens fyra element understryker att vi enbart talar om den fysiskt iakttagbara delen av samhället här, lite som en behaviorist som sitter och stirrar på levande varelser och utifrån deras uppvisade beteende ritar en platt bild av en "struktur". Detta kallar sedan materialisten för "kunskap", vilket det i en snäv bemärkelse naturligtvis är.


Horoskopet är det senaste i en serie bloggen hittat vilken tyder på flera saker. Först och främst att Jordelementet verkligen är mer inomvärldsligt än de övriga (Vattnet bidrar till Jord så här är gränsen suddig). För det andra förvånar det inte att hitta Stenbocken som ett dominant motiv, via dess härskare har vi stark betoning av organisation i livets objektifierade, materiella substrat.

Vatten kan liknas vid "dold natur", vid levandegörande processer, så att Jord-människan via sina fem sinnen ska ha några externa "objekt" att studera. På en djupare nivå, de klassiska filosofernas, är emellertid Jordelementet bara en projektion inifrån Själen - det objektiva och konkreta föremålet en utstött slutprodukt, en Själens självalienation. Jord = horungen. 

Jorden associeras mer än något av de fyra elementen med den basala materia som naturfilosofen Aristoteles menade var så grov och primitiv att den inte ens går att uppleva med sinnena. Ren materia är formlös och därför ytterst sett en ren illusion. Detta har också modern kvantfysik visat. 

1800-talsmaterialismen som ännu styr människan i hennes vardagstänkande är en ren fantasi, ett resultat av hur hennes inre själ (Vatten) projicerar föreställningar mot en vit filmduk och en värld uppstår som genom magi. 

Hela den här processen där "verklighet tillverkas" pågår alltså i tillvarons "övervåning", men den materialistiska vetenskapen, till vilken Tomasello och evolutionsförespråkarna hör, är barn av den ateistiska positivism för vilken det som går bortom de fem sinnena (empirisk observation) inte existerar! Gud, så lätt dessa nybörjarsjälar gjort det för sig själva! Och de lurar på andra människor samma kunskap på själens förskolenivå.

*****

Låt oss minnas två andra världsberömda reduktionister av samma art som bloggen kommenterat, vår egen Carl von Linné och Charles Darwin. Med enstaka fall talar vetenskapen om anekdotiska och inte systematiska observationer, men ska man välja två naturvetare tror jag inte de kommer större och mäktigare än Linné och Darwin.

Här hittar vi visserligen inte samma renodlade fokusering av strukturen hos det iakttagbara, i den socialt organiserade delen naturen. Men en närmare granskning visar att det likväl är materie- och organisationsprincipen Saturnus (Stenbockens härskare) som styr även dessa två:


Den för sin tid i Sverige nästan unika omständigheten att födelsetid för Linné noterades är nyckeln här. Stenbocken stiger i öster och dess härskare Saturnus befinner sig också i Jordelementet och binder och låser Solens fria intelligens till "enbart Oxe", till enbart den med sinnena iakttagbara naturen. Även sinnelaget, Månen i Vattumannen, har Saturnus som sin härskare. 

Linné var alltså den första moderna svensken eftersom även vårt nuvarande nationalhoroskop vid ett närmare studium visar sig lida av rationalistsjukan, där Luftelementets intellektuella och diskursiva förmågor bojas till "bara" Jordelementets uppenbart givna fakta och sedan begår misstaget att kalla detta för en förnuftig eller rationell hållning. 

Linné spritter visserligen av Eld och Luft också, hans entusiasm inför naturstudiet måste ha varit enormt. Men det är den saturniska principen som dominerar, inte minst som formalieprincipen som gör det möjligt för oss att se strukturer ibland hamnar på kant med vår förmåga att se den verkliga Intelligensen (Solen) bakom livet. Vi förfaller och blir enbart materialistiska forskare. Samma kombination av Sol och Saturnus i det "mörklagda" Jordelementet ses på evolutionsantropolgen Tomasellos himmel här ovan.

Charles Darwin ser ut som en naturlig ättling till Carl von Linné:


Födelsetid saknas men Månen går in i Stenbocken tidigt på dygnet så att nettoresultatet är detsamma som hos Linné: de båda Ljusen i Luft och Jord - rationalisering av de fem sinnenas vittnesbörd och ingen sensibilitet alls för livets eventuellt bakomliggande verkligheter. 

Hos Darwin hittar vi Saturnus i ett ultramaterialistiskt tecken, Skorpionen, vars dödsskräck ofta hindrar det från att gå bortom sin egen känslorelaterade natur (Vattenelementet). Istället finner Skorpionen nästan regelmässigt sin plats i livet som en krigare för eller mot saker den finner förhatliga (omskrivningar för den egna dödsskräcken). 

Skorpionen är dock den symbol som representerar den materiella naturens degeneration och slutliga upplösning, samt naturens avsiktliga bruk av döden i form av gifter, för att säkra den egna arten. 

Men det är inte Jord och Vatten som ärver "himmelriket" (det högre medvetandetillståndet), det är Skytten - Eld - som representerar det andeväsen som överger den fysiska kroppen när dess förfall i timlighetens värld gjort den obrukbar.

Att ingen regel är utan sitt undantag har då och då noterats. Första gången jag noterade ett regelbrott mot den här behändiga modellen där Eld och Luft associeras till den eviga världen och de två "fallna" elementen Vatten och Jord, vilka associeras till världen som sitter fast i tidslinjen och därför tvingas födas och dö om och om igen, var vid upptäckten av den framlidne, alltigenom "jordbruna" katolska teologen Norris Clarke. 


Lite reflektion visar att teologens himmel också har sin tonvikt på Luft och Jord, vilket ger en rationalist - men här inte den inskränkta sekulära typen. Nu hittar vi Saturnus i sattviska (kunskapssökande) tecknet Tvillingarna som disponent för (ännu) en Måne i Stenbocken - tecknet som illustrerar materiens organisation eller struktur.

Ett tecken på att Jordelementet dras till den trygga, institutionaliserade religionen (ett alternativ till ateistisk naturvetenskap?), var studien av en liten grupp kristna teologer. Underlaget var alltför klent för långtgående slutsatser men ändå en bekräftelse på Norris Clarkes oerhörda förtjusning i Thomas av Aquinos metafysiska STRUKTUR med en natur krönt av en övernatur.

Tittar man noga på teologens himmel är den inte alls dum, med inte mindre än tre härskarplaceringar (Mars i Väduren, Merkurius i Tvillingarna och Jupiter i Fiskarna). Månen i Stenbocken står visserligen i sitt detriment (själen är skadad) vilket bloggen vanligen diskuterat i samband med stilikoner av ytligare slag. I samband med teologi är denna Måne dock perfekt: i denna inriktning visar själen medvetenhet om sitt "syndafall" ner i materialitet.

(För motsatsen, upphöjandet av ytan/materialiteten, se t.ex. inläggen om Neo, "gayschlager från helvetet", eller chice London-korrespondenten Andres Lokko.)

Även Venus (erotisk kärlek) är skadad i Väduren och därtill övertaggad pga energiska Mars i sitt eget härskartecken. Stenbock och Vädur ger basen för en extremt egenmäktig natur, men detta har inte inträffat i Norris Clarkes fall - han var en extremt sympatisk människa, en "stor själ", vad jag inhämtat från nätet. 

Här ska egenmäktighet istället läsas som "egen makt", dvs av egen kraft valde han celibatet och "himmelriket" och han var en älskad lärare: sinnelaget i Stenbocken som söker kontrollera den extremt libidinösa kraften i Väduren, disponeras ytterst av en mycket välplacerad Saturnus i upplysningssökande Tvillingarna, där också intellektets Merkurius är hemma i härskarläge. Månen i Jordelementet återspeglar i konkret gärning (Jord = praktik) det som dessförinnan har utspelat sig i det andliga Luftelementet (i Tvillingarna).

Saturnus och Merkurius är i sig en halvbra kombination (Merkurius fria flängande som pojkvasker och potentiell tjuv upplever Saturnus disciplin och struktur som inskränkning, formalismen i traditionen som ett hinder för nya utfärder). 

Här syns hursomhelst Clarkes långa lärargärning tydligt: en auktoritet (Saturnus) informerar (Merkurius) unga människor och ger dem logikens gåva (Merkurius period, 5-14 år, cirka). Emfas på extrem metodik med en sådan här kombination i Luft. Hans "skolbok" för vår generation om thomismen, "The One and the Many", är en fantastisk introduktion i den skarpa intellektualitet som alltid utmärkt katolska kyrkan men som det lutherska Sverige aldrig riktigt förstått.

Det finns således själar, som fastän t.o.m. sinnet (Månen) klätts i det Jordelement som mest förmörkar anden ("anden är villig men köttet är svagt"), vidmakthåller en medvetenhet om att naturen inte är sista ordet, och att det finns något därbortom - precis som den moderna kvantfysikens implikationer också säger!

Och nu kommer vi till den delikata frågan: kan en astrolog titta in på insidan i en annan människa som han/hon kanske aldrig ens träffat? Varför var Darwin så psykiskt störd men Clarke så vital fastän båda hade Månen i Stenbocken? (Evolutionspsykologen Tomasello har också Månen i Stenbocken, men där har jag inga biografiska fakta alls.)

Svaret på frågan är "kanske". Indisk astrolog kallar disponenten till en planet för dess själ. Och om vi nu studerar Månen, sinnelaget, psykets eller själens signifikator och finner den i detriment (skadad) i Stenbocken, då blir härskaren Saturnus på en och samma gång psykets disponent eller inre själ. 

Charles 'de bäst lämpades överlevnad' Darwin hade sin Saturnus i mörka nesans Skorpion och i ett generellt sociala utstötningssyndrom (han satte barn efter barn till världen och de dog som flugor pga inaveln i hans släkt, och han hade själv en del psykiska störningar). Man skulle kunna tänka att det var Darwins egna degenererade arvsanlag som inifrån ropade till honom en korrupt och sjuk fantasi om de bäst lämpades överlevnad. I dag vet evolutionsteoretiker att även synnerligen klumpiga kreatur överlever - mot åtminstone Darwins odds.

Teologen Norris Clarke, å andra sidan, har en helt annan och mycket bättre situation för sin "själens själ", här drivs Mån-Stenbocken istället av Saturnus i Tvillingarna, en bra position eftersom Saturnus essentiellt är en Luftplanet och därför står i sitt optimala element.

Visserligen kan Merkurius känna sig kväst av att ha auktoriteten och formalieprincipen intill sig, men biografiska fakta får avgöra: han var älskad av sina elever för sin lätta intellektualitet - just vad man kan förvänta sig av den vitala och snabbtänkta Tvillingarna.

Se det så här: Saturnus gästar merkuriala Tvillingarna och husets härskare Merkurius är själv hemma och tar emot sin gäst. Saturnus, själens disponent, disponeras därför i sin tur av MERKURIUS, HERMES, NEBU, THOTH - gudarnas budbärare som kommer under så många olika namn.

Här tar dispositörskapskedjan slut eftersom Merkurius är i sitt eget tecken, så vi har en entydig slutlig berättelse: bakom den till synes klena Mån-Stenbocken finns en klippfast förankring i zodiakens goda Lufttecken, sattviska Tvillingarna.

Ett födelseklockslag för Norris Clarke hade varit spännande,  för att se vad mer som styrkte tesen om att Sol och Måne i Jordelementet var en tidig och vilseledande indikation och att horoskopet djupast sett pekade tillbaka mot den eviga världen bortom jordens och vattnets knådade och korruptibla lergestalter.

Låt den här iakttagelsen återknyta till öppningshoroskopet, evolutionsantropologen Tomasello. Chockerande många planeter i Stenbocken och däribland psykets "skadade" Måne. Här är Saturnus egen belägenhet verkligen A och O! 

Och var hittar vi den om inte i Lejonet, Solens eller Livets eget tecken. Lejonet är också arketypen för Människan, den individualiserade jiva-atman (andevarelsen). Men Jord och Eld står för den mörkaste och den ljusaste principen bland elementen och ofta tvärkrockar de och låser sig.

Se den här psykologens arbete med att bevisa hur mycket bättre människan är som gruppsocial varelse än aporna som en djupt fallen själs snubblande försök att formulera en andlig sanning! 

Han kanske aldrig når insikt om att hans forskning är själens patologiserande och inte alls vetenskap som dagens ateister gärna kallar sina försök - inget som a priori utesluter möjligheten av en meningsfull organisation av det synliga ett steg bortom det synliga kan sägas syssla med förutsättningslöst vetenskapande - men Tomasello (och andra) under tvärlåsningen mellan Eld/Jord kämpar åtminstone för att rena sina själar från den materiella besmittelse som kan ha styrt deras kommande och gående i hundratals jordeliv. 

Eld/Jord är en av de mest osäkra kombinationerna av element, som jag upplever det. Ibland blir det lysande hjältar som kämpar mot materiellt mörker, ibland blir det bara självtjänande äckel som söker berika sig för att deras ande (Eld) degenererat till billig lusta eller passion. Se t.ex. horoskopet för "historiens största svindlare", Bernard Madoff, där problemet synbarligen kan summeras som "Eldens kamp för att övervinna Jordelementets begränsningar men bara för att komma över mer Jord/materia."

Inlägget om Madoff skrevs rätt tidigt i bloggens historia och med den ökade detaljrikedom vi nu förfogar över, kan noteras att hans förhöjda libido (Mars + Venus) inte är rent som den genomlysta Elden som hos teologen Clarke, utan har grottat ner sig i det pekuniära och materiella Jordtecknet Oxen.

Och på denna grund bygger vi sedan upp en kropp där båda Ljusen och handelsmannen och här tjuven Merkurius befinner sig i egenintressets tecken Väduren.

Det är alltså Solens och Månens disponent ("själens själ") som utgörs av denna vanvettigt förhöjda girighet (Mars + Venus). Vårt svenska nationalhoroskop har bara en bråkdel av det här problemet (Mars i Oxen disponerar över vår själsliga Mån-Vädur) men problemet var ändå tillräckligt tydligt för att Gunnar Myrdal skulle fälla ord om "fiffelsvensken".

Sveriges nationalhoroskop avslöjar, tyvärr, att det landet saknar sann moral. Och det är just därför svenskarna bröstar sig så och spelar världssamvete och alltid vet lite bättre än andra. Vi är faktiskt lögnaktiga psykopater, var till mans och det tydligaste tecknet på en äkta psykopat är att han verkligen tror på sin roll. Svensken tror verkligen att han är högre utvecklad än t.ex. en människa som kommer från en "hederskultur", fastän "sekulära" svenska män slår sina fruar gula och blå. Jag upprepar: sekularismen har skapat en national av självrättfärdiga psykopater.

Därmed blir andlighet ett begrepp som den här nationen inte ens kan stava till (längre), och än mindre föreställa sig vad det är - stöpta i 1800-talsmaterialismen som våra enkla sinnen är. Det är därför läkare och naturvetare breder ut sig så ohejdat i vårt samhälle och anses stå för Sanningen. Det förhåller sig precis tvärtom.

Spegelvänd utmärkelsen "årets förvillare" och "årets folkbildare" som föreningen VoF delar ut. Då kommer du den verkliga verkligheten närmare. VoF talar bara ur en liten bur bestående av Jord och Vatten. De vet ingenting om den atemporala högre verklighet Platon, Plotinus och västcivilisationens största tänkare har lyckats betrakta så väl, just för att vi äger ett inneboende högre sinne (bortom Månen).

söndag 30 maj 2010

Lenas synk med kvällshimlenKvällshimmelen visar en sällsynt synergi med den unga tyska som i ett spektakulärt personligt genombrott vinner årets eurovisionsschlager.Solen i Oxen är ett oralt tecken och känt för att vara bra för sångare. Nu hade Lena inte mycket till röst men desto mer ung, nervös energi. Den hittar man i en extremt underlig födelse som Mars libido i själsliga Kräftan - en vanligen rätt nervsvag och lättexalterad position.

Den här ytterliga "under huden-nerven" tusenfaldigas vid Lenas födelse av förstärkaren (och lyckobringaren!) Jupiter - bara för att hämmas eller riktas från kontrollplaneten Saturnus på motsatta sidan! Kramp/spänningslösning i envig.

Och hennes kroppsliga utspel var extremt hämmat och slutet - en fantastisk exemplifikation av hur dessa motsatta principer bygger ett övertryck som väntar på sitt utbrott (se flera jordbävningshoroskop på sistone).

Märkligt nog upprepar sig samma laddade opposition på himmelen för tillfället - och suger in Lenas medfödda psyke (Månen) i det förloppet.

Man kan säga att transiterande Saturnus - koncentration, fokus (och genuin merit!) - ligger på den unga sångerskans själsliv/sinne (Månen) och att denna konkretiserande faktor välsignas av lyckobringaren Jupiter.

Det är också så att Jupiter på himmelen i år ligger i harmoni (via Vattenelementet) med Lenas medfödda lycko-Jupiter! Detta var hennes år - fast Jupiters "lyckocykler" följer förstås inte kalenderåret.

Fler kopplingar: transiterande broadcast-planeten (Merkurius) över hennes medfödda placering i den unga och friska Väduren - leder via Merkurius tillfälliga disponent Mars ännu en gång vår uppmärksamhet mot Lenas medfödda kombination av Mars och lyckobringaren Jupiter.

Och inte minst, Venus i prepubertala, ungdomligt sprittiga Tvillingarna kopplad till ena månnoden (skapar mega-fenomen) i födelsehoroskop. Exakt samma kombination som på tävlingskvällens himmel!

Med födelsetid på debutanten hade mer kunnat sägas, men jag betvivlar att det fanns någon annan tävlande med samma märkliga harmoni med kvällens himmel. Lena var Världssjälens perfekta "medium" den här kvällen.

"Mein Gott! Ist es wirklich?"

Om finalen i DN, AB, Expr
...och efter en lång, skön sovmorgon, SvD

*****

"Bonusspaning"


Finns det inte en liten "look-alike"-varning mellan legendariska aktrisen Greta Garbo och Lena? I så fall är det här ännu ett exempel på hur man kan flytta runt planeterna en smula, men är samma tecken hos båda aktiva uppstår i slutändan en snarlikhet. Detta tyder på att själva zodiaktecknet på något sätt är verksamt.

Garbo: Solen i Jungfrun, Månen i Väduren, Jupiter i Oxen
Lena: Månen i Jungfrun, Merkurius i Väduren, Solen i Oxen

lördag 29 maj 2010

Total fattigdom, total rättfärdighet


Vivian Jackson 1975 och årtionden av gettoliv senare.

Till skillnad från när den degraderade bassisten i Slipknot lämnade in med sina förmörkade låtar om alltings meningslöshet, gick det ett litet sting av saknad när jag flera månader senare upptäckte att en av mina reggaehjältar från 70-talet lämnat den här planeten. Det skedde i januari i år. 

Jag har aldrig sett någon förklaring till varför Vivian Jackson kallade sig Yabby You, så jag håller fast vid min teori att det var en ordlek: "Jah Be You" - "Du må vara Gud" - helt i linje med Jesus yttrande i Bibeln, "Vet ni då inte om att ni är gudar i vardande?" Jackson var något så sällsynt som en jamaicansk rastafarian som bekände sig till Jesus snarare än att betrakta Etiopiens kejsare Haile Selassie som en inkarnation av Gud på jorden.

Horoskopet uppfyller exakt idén om ett utarmat liv i extrem fattigdom - precis som Jacksons livsöde såg ut. Men det beror förstås på den astrologiska symbolikens töjbarhet, på att t.ex. ett zodiaktecken har åtskilliga uttryckssätt. Tveklöst måste det väl ha fötts åtminstone något barn till en privilegierad miljö det här dygnet! Eller...?

Den korta artikeln på Wikipedia är en riktig snyfthistoria om en man så sjuk och fattig att han redan i tonåren drabbats av ledgångsreumatism och (i en lite mer komplett biografi) förstört sina lungor i ett hälsofarligt arbete. Han var tydligen svag och sjuklig hela sitt liv igenom, men slet i två år för att få råd att köpa ett rullband att spela in sin första sång på. 

Yrkesmusiker tyckte låten var fascinerande, ställde upp gratis och gav Jackson en stund i skivstudion. Resten är reggaehistoria, sjutumssingeln Conquering Lion från 1972, djup, djup rastareggae med Jesus i fokus som det erövrande lejon alla världens nationer ska knäböja inför! 

Mystisk och mäktig musik från en högre himmel. Här är vi långt från filosofiska resonemang om Kristus som universums Logos-princip (eller t.o.m. Nous, det kosmiska medvetandet), men ämnet är likväl detsamma.

Att vi pratar getto och tredje världen syns inte minst av den första LP-skivan från 1975 där Jackson samlade ihop en serie vinylsinglar han hunnit släppa under de gångna åren. Inte ens det enkla efternamnet lyckas tryckeriet få rätt! Och ingen tyckte det var värt besväret att rätta det, heller (bilden är från andra pressningen, 1977)!


När tiden var kommen för andra albumet (Chant Down Babylon Kingdom), ja då lyckades britterna helt missuppfatta smeknamnet Yabby You och skrev det som Yabba Youth. När tredje albumet dök upp samma år, 1977, rådde fortfarande förvirring. I England missuppfattade någon nu ett uttryck i en tidigare releasetext, och kallade artisten "The Yabby You Vibration"! Först med fjärde skivan (Jah Jah Way, 1980) blev det rätt.

*****

På vad sätt indikerar horoskopet fattigdom och underklass? Jo, på flera sätt, och det är det som är viktigt. En enstaka indikation innebär inte mycket, men här upprepas flera signaler som alla talar om "den lilla människan". Låt oss lista dem.

Solen i Kräftan sätter sitt livsuppdrag i den lilla eller nära sfären. Att Sol-Kräftan Barack Obama är USA:s president kan direkt tyckas som en motsägelse, men med hans födelsetid vet vi att Jupiter (expansion) och Saturnus (kontroll) stiger i öster i en makthungriga Stenbocken. Det här budet är viktigare än Obamas Sol-Kräfta, även om den senare är sjunkande i väster och likt Mona Sahlins sjunkande Sol tycks indikera en problematisk karriär (Obama-haussen förbyttes ju i baksmälla.)

Kräftan representerar också de maktlösa, till skillnad från motsatta Stenbocken som, som sagt, representerar hunger efter ära och kontroll.

Saturnus är den kontrollerande och begränsande planeten och den är inte på god fot med Solen. Här är Saturnus skadad (detriment) genom placeringen opposit sitt eget härskarläge och den snäva och snåla patriarken gör livet svårt för det lilla folket (Kräftan). Saturnus naturliga ogillande av den "slösaktigt" strålande Solen innebär därför också frågetecken för horoskopinnehavarens hälsa. Och Solen i Kräftan anses vara en ganska känslig placering, hälsomässigt.

Men direkt påvert blir det när man ser Saturnus kasta sin begränsande 60-gradersascpekt mot Jungfrun, den undersätsiga tjänarens tecken! Också Jungfrun symboliserar "den lilla människan" och i tecknet hittar vi en enorm upprördhet över pengar - Venus - som lider sitt fall (debilitet) i detta tecken. Mars aggression knyter an till Venus och de rika människornas orättfärdighet var ständigt återkommande inslag i Yabby Yous texter.

"Covetousness (naturligtvis felstavat som Covetiousness) - that's all I see!"

"...the big fish feeding on the small fish..."

Den fallna kärleksgudinnan Venus "upphettad" av burdusa Mars hörs också i låten Anti-Christ, där den rättfärdige profeten förklarar att han ser de kristna förespråka ett fromt liv men själva "live like a whore".

"See dem deh, dem favour sheep, but dem a wolf! See dem deh, dem favour Christ but dem a Anti-Christ!"

Tidigt 70-tal men skulle ha passat utmärkt i samband med katolska kyrkans pedofilskandaler!

Det tydliga med artisten är hans extremt höga moral och kanske också moraliserande stil. Det är Saturnus som skapar kärva och sträva naturer och här kontrollerar han hela Jungfrun med allt dess innehåll. "Horbockssyndromet" eller den förhöjda libidon (Mars/Venus) hålls alltså under strama tyglar och i fråga om filosofi eller religion (Jupiter) är det också här Saturnus asketiska preferens som färgar Jupiter i Jungfrun.

Saturnus närhet till Merkurius gör det naturligt för honom att kommunicera just denna valör och det var också det som var hans "livsmission" - Solen i Kräftan kom ju komplett med dessa tilläggsbudskap.

Återstår att fundera över Månen i Vattumannen, en intellektuell och ideologisk typ av sinnelag, ganska sval eftersom Luft primärt tar vägen genom tänkande. I Eld och Vatten skildrar Månen ofta en företrädesvis känslomässig personlighetstyp, men här AGERAR Jackson ut sina känslor genom sången (Solen i Vatten), medan hans sinne hela tiden vilar i en doktrin eller ideologi som i hans fall kallades religionen rastafari. 

Sinnet i ett saturniskt tecken tar oss en sista gång tillbaka till den klent placerade men kärva planeten för försakelser. I indisk astrologi är Saturnus den låga arbetarklassens planet. Magsäckens Måne, baserad på den fattiga Saturnus i matsmältningens tecken Kräftan... 

Det är på något sätt inte förvånande att hans biografi beskriver en människa som nästan svälte ihjäl. Det rimmar perfekt med det här horoskopet, som man kan ta som ett skolexempel på ett hårt och strävsamt livsöde. 

I vad mån Månen i Luft baserad på en Saturnus i Vatten hade några oönskade effekter i termer av "dissociation" eller språk- eller tankefel, kan jag inte avgöra. Precis som med många andra gettoartister är låttexterna klantigt skrivna med många grammatiska fel. 

Den jamaicansk-engelska dialekten är i sig en riktig soppa, och det är möjligt att man kan se den här ganska flagranta störningen mellan Luft/Vatten i de här termerna. (Måne/Sol upprepar ju en Luft/Vatten-dissonans en andra gång.)

Jacksons sista år i livet innan han dog i hjärnblödning bestod i att söka bekämpa pirater som givit ut all hans musik på cd-skiva, och få tillbaka kontrollen över sin sångskatt. Ingen rast och ingen ro för de fattiga! Ett strävsamt liv som säkert gav många pluspoäng i himmelen och meriterar honom för en mäktig reinkarnation - om han skulle önska det.


Yabba Youth (sic) - Chant Down Babylon Kingdom (1977)


PS. Se föregående inlägg om Edward Teller, "mänsklighetens fiende", om att pröva att läsa ett livsöde för vilket födelseklockslaget saknas som en symbol i sig, att låta den "naturliga zodiaken" få berätta sitt.

Gör vi sammalunda med Vivian Jackson är det uppenbart att hela hans liv binder ihop det fjärde och sjätte huset - det fjärde för en undanskymd och tillbakadragen natur (eventuellt djup och själslig) och det sjätte för enkelt tjänande i statusbefriade sammanhang. Notera också det sjättes koppling till hälsa eller hälsoproblem - högst adekvat i detta fall. Klen Saturnus "hämmar" sjätte hälsohuset.

Sammantaget blir det här Vivian Jackson i ett nötskal!

Månen - själen eller sinnelaget - svävade dock högt, i elfte tecknet för ideal och ideologier!

Mänsklighetens fiende - astrologiska antydningar


Kärnfysikern Edward Teller. En trivialitet, men inte helt olik Olof Palme.
Båda var födda med Solen i Stenbocken.

SvD har en intressant artikel om den ungersk-judiske atomfysikern Edward Teller som, utvandrad till USA på flykt undan europeisk antisemitism och nazism, förordade en så massiv militär rustning mot den gamla värld han närde ett pyrande hat mot att han faktiskt bidrog till att det kalla kriget tog slut. 

SvD drar slutsatsen att historien givit hans hökaktiga syn och fanatiska intresse för bomber rätt. Här vill jag istället söka astrologiska bekräftelser på dels hans korrupta geni, tecken på den svekfullhet artikeln också tillskriver honom, samt tecken på epitetet "mänsklighetens fiende". (Han kallades också "vätebombens fader", vilket han inte var förtjust i).Eftersom födelseklockslaget inte är känt, får vi nöja oss med de allmänna drag som "låg i tiden" på himlen. Och direkt blir det problem: runt fem på eftermiddagen lämnar Månen Oxen och går in i Tvillingarna.

Det går att argumentera för båda typerna av sinnelag, men eftersom Oxen gäller merparten av dygnet, väljer jag den. Det här grundläggande (bokstavligen!) Jordtecknet rimmar också alldeles utmärkt med naturvetenskap och fysik, om det finns något annat i horoskopet som söker nå praktiska resultat genom att förstå och kontrollera den materiella naturen (Jordelementet).

Och här måste verkligen Solen i Stenbocken sägas ge den böjelsen - detta Jordtecken är direkt kopplat till naturvetenskapen genom dess härskare Saturnus som söker (och finner) systematik i det fysiska.

I det förgångna har jag röd- och grönfärgat aspekter lite impressionistiskt och om man inte funderar över planeternas samverkan utan nöjer sig med schablonen "rött = kritiskt, grönt = bra" kan det lätt bli fel. 

F.o.m. nu ska jag försöka respektera de "naturligt goda" planeternas aspekter och grönfärgar därför oppositionen som "goda" Jupiter kastar mot Stenbocken mittöver. I det förgångna har alla oppositioner blivit röda av ren slentrian. 

Å andra sidan indikerar ju en opposition en spänning av något slag, och många gånger är det en personlig åsikt om man anser spänningen vara utvecklande (god och "grön") eller problematisk ("röd"). Ur "gudarnas" (planeternas) perspektiv finns inget ont och gott som den komfortsökande människan definierar dem!

Jämför med "onda" Mars 90-gradersaspekt mot norra månnoden Rahu som "utlöser" en rödfärgad axel till södra månnoden Ketu. Här är tre naturliga "illgärningsmän" aktiva och en rödfärgning är helt logisk. 

Han förlorade för övrigt en fot i ungdomen och haltade resten av sitt liv fram på protes: en stilren illustration av Mars och Saturnus i fötternas tecken Fiskarna!

Svekfullheten och epitetet "mänsklighetens fiende" (pga fysikerns vurmande för att bygga mer och mer vapenmakt för att hålla den "onda" delen av mänskligheten i schack) förefaller komma från samma ställe på himmelen: den långt ifrån lyckade kombinationen av två naturliga illgärningsmän i katastrof- eller förlusttecknet Fiskarna. 

Som zodiakens sista anhalt är detta en naturlig alstrare av apokalyptiskt tänkande och föreställningar om domedagar och slutet. Dess motsvarande tolfte hus kallades i senantiken den onda ängelns hus - en sektor på himmelen varifrån man kunde räkna med allsköns elände!

Resonerar vi utifrån den "naturliga zodiaken" pga saknad födelsetimma, kan vi lika gärna löpa linan ut och betrakta Edward Tellers liv och öde som en rent symbolisk tilldragelse. I så måtto hittar vi den naturliga livsviljans Mars (Väduren/första huset) "kollapsad" i Fiskarna i tolfte för självmord.

Den här tendensen till självhat gentemot sin plats i denna världen förstärks av att också den hårda och känslokalla Saturnus blockerar Mars med sin blotta närvaro. Mars/kriget hamnar i något slags skruvstäd där den maktsökande Saturnus har yttersta kontrollen. 

Nu är Saturnus i Fiskarna i sig en problematisk placering och som rör hela "sub-generationer" av individer. För om Saturnus representerar kontroll och gränsdragning är den på fel ställe: Fiskarna är rinnande vatten och tecknar stark själslig föränderlighet. Saturnus kan här bidra till depressiva och ineffektiva individer, usla strategier och rent fantiserande.

Totalt sett är den här negativa klumpen i Fiskarna en utmärkt indikation på en vindflöjel, en "svekfull" natur, och särskilt när man inser att denna tolftehusindikation direkt disponerar över fysikerns Sol i Stenbocken i den yttre aktivitetens tionde hus. Stenbockar framstår som garanter för ordning i världen men i det här fallet är det något själsligt ont i det omedvetna som degraderar Stenbockens normala rättrådighet.

Eftersom Teller uppenbarligen var höggradigt intelligent vittnar horoskopet (inte det första!) om att teorin om "bränd planet" inte är helt trovärdig. Med intellektets Merkurius bara en grad framför Solen, och en Sol disponerad av en herre (Saturnus) själv illa placerad och dessutom fientligt inställd till Solens naturliga frihet, skulle det här verka som extremt bekymmersamma omständigheter för Merkurius. Och ändå hade han ett knivskarpt intellekt!

Men det är då vi kommer till den grönfärgade oppositionen från Jupiter, expansionens planet, som det här året ligger "upphöjd" i Kräftans tecken. När Jupiter "välsignar" Solen betraktas det som en distinkt intelligenshöjare och jag kan bara se det som att Jupiters välsignelse av både Solen och Merkurius är en viktigare faktor än att Solen "bränner" Merkurius, dvs, visuellt osynliggör Merkurius som inte kan urskiljas på himmelen så här nära ljuskällan Solen.

Här är det viktigt att minnas att Merkurius visst kan visa tecken på skador i dess yttre bemärkelser, medan den inte alls blir korkad på "insidan" pga bränningen. Exempel på yttre skador, skulle kunna vara alla frågor om förflyttningar, frågor kring elementär skolgång (intill högskola) eller frågor som handlar om hur man kommunicerar.

När Solen "bränner" Merkurius betyder det alltså inte att intellektet (Merkurius "insida") trubbas av, för en långsam tankeutveckling ska man istället studera Merkurius kombinerad med Saturnus. (Men även den senare kombinationen har en spännvidd från ren stupiditet till långsam men metodisk och extremt fokuserad tanke!)

Emellertid är allt detta "ytan" av Tellers intelligens, för på djupa omedvetna nivåer har vi fortfarande det faktum att Sol/Merkurius i Stenbocken "disponeras" av den usla Mars/Saturnus-kombinationen i ett irrationella och opåtlitliga Fiskarna. 

När jag kallar Fiskarna irrationella och opålitliga så gäller det just det här horoskopet! Det är Mars och Saturnus närvaro som "degraderar" fisksymbolen i just det här fallet. En Fisk med sin härskare Jupiter hemma skulle istället vara den "empatiska och självuppoffrande fisken". Alla faktorer påverkar och modifierar varandra upphörligt!

Men man kan gå ännu ett steg djupare och fråga sig om den dystra, flängiga och nästan illvilliga tendensen inifrån Fiskarna är det sista ordet kring fysikerns aktiva livsväg (Solen)? Nej, för även Mars och Saturnus hopplösa aggression och hämning, hetta och kyla, "tar order". 

Båda ligger i händerna på Fiskarnas härskare Jupiter, och den, som vi sett, är en höjdare i horoskopet, med en tydlig vilja att säkerställa och trygga i försvarsprincipens tecken Kräftan. Så det är alltså revirtänkande Kräftan som är ultrastark här via den expansiva Jupiter som ligger under fysikerns intresse för domedagsvapen (Mars/Saturnus)!

Ska man därför med SvD säga att historien gav Teller rätt? Att en extremt uppförstorad instinkt till säkerhet på den egna fronten eller för den egna klanen (Jupiter i Kräftan) rättfärdigar domedagsbomber som ett sätt för en Sol-Stenbock att visa vem som är en mäktigaste stengeten med de farligaste bockhornen? Se hur nära den här oppositionen ligger Tellers egna ord: "Jag kände en plikt (Stenbocken) att göra vad jag kunde för att försvara friheten (Jupiter) i mitt nya hemland (Kräftan)".

Här når man områden där frågan vad som är gott och ont inte längre har några entydiga svar. Den som förstår att Teller upplevde problem i sin barndom (hans fader advokaten ifrågasattes under antisemitiska strömningar i Ungern) ser hur hans öde formades till denna övertaggade parodi på ordningsväktare.

Barndomen, ja. Månen är som sagt ett osäkerhetsmoment, men antar man Oxens tecken, och vi fortsätter att betrakta hans livsöde som en ren arketyp eller symbol, så anger det andra huset för pengar att hans ungerska barndomsmiljö var välbärgad. Detta rimmar med faderns yrke. Venus (pengar) i Vattumannens första grad motsäger inte detta. Luft och Jord knyts amman via disponent och disponerad och vi får "rationalismens syndrom", vilket passar perfekt för ett intellektuellt juristhem.

När vi på detta sätt använder den naturliga zodiaken blir Solen i Stenbocken också ett tecken på en fadersgestalt som har med gränsdragningar att göra, inte helt fel med tanke på juridiken. Lagen som sådan ligger dock under Jupiter, och denna planet bestrålade som sagt Solen!

Månen i Oxen disponerad av Venus i Vattumannen ser klippfast och oföränderlig ut (sinne i Tamas guna disponerad av Venus i Tamas guna). Ett rationalistiskt och stabilt sinne. Men går vi till tredje nivån och söker disponentens disponent är vi ännu en gång tillbaka vid den horribelt klena Saturnus i Fiskarna infekterad av Mars i dess "suicidala" läge (om man minns att Mars är förstahusets persona-indikator).

Jag har ingen klar åsikt om hur man ska hantera dessa budskap som ligger två nivåer under den nominella berättelsen om en "trygg och lugn barndom/Måne i Oxen", men det är ofta intressant att följa disponentkedjor hela vägen - det kan ge nya och oväntade tankar.

Till sist, resultatet av att den paranoide Teller insinuerat att kollegan Oppenheimer hyste vänstersympatier under McCarthy-eran, blev att "majoriteten av hans vänner och kollegor vände honom ryggen; han blev persona non grata i många akademiska kretsar".

Låt oss åter betrakta fysikern som något mindre - och mer - än en människa av kött och blod, som en evig arketyp och använda den naturliga zodiakens budskap. Det elfte huset är vänskapens hus. Det korrelerar naturligen med Vattumannens gruppsociala eller gruppideologiska tecken. Här hittar vi vid första påseendet kärlekens och adaptionens Venus (dock bara i tecknets "nyfödda" första femtedel - se "avashta").

Här rasar emellertid horoskopet sönder ganska direkt eftersom den här anpassbarheten i rigida Vattumannen inte har något stöd från disponenten Saturnus som tvärtom är fientlig, präglad av Mars - och en som stöter dolkar i ryggen på de närstående!

Här har vi också för första gången den ökända problematiken med att få Luft och Vatten (förnuft och omedvetet) att fungera tillsammans. Vänskapshuset bara ser ut att vara vänligt - under ytan hittar vi Fiskarna som här är så destruktiva och självdestruktiva. Syndromet kallas "dissociation" på bloggen. Galet geni, var ordet!

*****

Se även Wikipedias artikel om Edward Teller för fler intressanta detaljer ur ett hispigt livsöde - så typiskt för den svaga nyckelpunkt jag tror vi har identifierat här, Mars och Saturnus i Fiskarna.

fredag 28 maj 2010

Recept för schlager-Annas rehabilitering

En femsidors reflektion om att vinna världen men tappa kontakten med sin själ. Ett allvarligt inlägg som i djupet analyserar de problem Månen i Stenbocken kan medföra. Placeringen kallas "skadad" ("detriment") i västerländsk astrologi. Indisk astrologi saknar beteckning för en planet mittemot dess "hemmaläge" (härskarläge).

Inlägget må utgå från Anna Bergendahls horoskop men den vakna läsaren förstår snart att vi diskuterar svenskhet här. Det gör också den mentala coachen som språkar i AB apropå den snöpliga floppen i schlagersemin.

Hon tar sig fram på gruset med sina höga klackar och i armkrok med Melodifestivalgeneralen Christer Björkman. Anna, med stöd av hela svenska delegationen, ska göra intervjuer i en buss som sedan ska ta henne tillbaka till tryggheten på hotellrummet. (AB)

När jag läser de här raderna apropå 18-åriga Anna Bergendahls begripliga akutdepp efter att ha missat schlagerfinalen, är det något som kickar in. 

Två läggs till två och i en intuitiv aha-upplevelse fattar jag plötsligt varför hon är ute och dummar sig i pressen med flörtar mot den homosexuella kretsen. Schlager-Anna har redan börjat lära sig vuxenvärldens falska och instrumentella sätt att arbeta med ord och uttalanden. 

Hon vet att gayfjollorna som hon tillbringat tid med i samband med eurovisionsschlagern är första anhalten på en karriärväg, så just nu är hon inte dummare än att vara öppen för lesbiska relationer - bara veckor efter att ha i pressen sagt sig vara singel och redo för en pojkvän! Det enda alternativet till denna tanke är att kvinnan saknar fungerande kontakt med sin själ, ett alternativ som kommer att beröras i det följande.

Vid så här unga år saknas ofta långsiktig konsekvens i uttalandena. Själen ännu håller på att hitta DEN FORM SOM DEN BESTÄMT SIG FÖR I DETTA LIVET. President Abraham Lincoln sade en gång att ingen kunde vara så bra på att ljuga att självmotsägelserna inte gick i dagen, förr eller senare.

Jag vill inte kalla Annas fladdrande mellan två positioner för lögn, men likväl är det en avsaknad av ärlighet man hör - det kan vara ett kontrollerat förnuft som spelar en roll för att uppnå vissa syften, men tyvärr brister i långsiktighet så att motsägelserna lyser tydligt för dem som minns längre än tio minuter tillbaka.

Astrologiskt är det Annas Måne (sinne) kombinerad med Saturnus i Stenbocken som spökar. Månplaceringen ger potentiellt zodiakens värsta hycklare (tillsammans med Månen i Jungfrun) eftersom den väljer ut objektiva saker ur världen att återspegla och förverkliga. Stenbocken är mer långsiktig men Mån-Jungfrun är en bedragare och instrumentalist i det lilla, den klassiska smartingen som med rörligt sinne manipulerar ord eller statistik för att vända saker till sin fördel.

Det märkliga är att stenbockstypen av sinne, som totalt importerar "yttre former" och levandegör i sin själ, själva upplever att de verkligen är vad de fokuserar i sin fantasi. "Behold and become!"

En dominant Saturnus i ett horoskop lockar ofta till det literalistiska felslutet, som gör att man börjar ta en föreställning som bokstavlig sanning. 

Låt mig beskriva fenomenet från den av Banverket kritiserade scenen i Annas video, där hon går på tågrälsen. Den scenen var vald utifrån textraden om "the old beaten track", men videoregissörens engelskkunskaper var inte toppen.

Spåret i frasen syftar inte alls på tågräls utan på en uppröjd stig i vildvuxen terräng! (För att bana sig väg genom snåren använder man en "beater"). Exemplet är inte perfekt, det är egentligen en kombination av dålig engelskkunskap och en literalisering.

Bokstavliggörandet eller den direkta imitationen (som svenskarna ägnat sig så mycket åt för att bli duktiga på att göra internationellt klingande pop) beror på att vi är otränade i frågor om vår själ. De flesta inte ens tror människan är något annat än en materiell maskin som drivs av kemiska och elektriska processer. Vi studerar istället fenomenen från utsidan, likt ingenjörer, och "mind-mappar" det som vi sedan vill kopiera. 

Vi internaliserar föremålen, men Stenbocken är i sig det "yttre", det "objektiva", och därför antyder en Måne i detta tecken problem med att ASSIMILERA. Det som kommer ut ur internaliseringsprocessen är precis samma sak som man absorberade!

Den egna själen har inte moddat ingående data i nämnvärd utsträckning. Mån-Stenbocken är därför perfekt på fotoexakta kopior och det är naturligtvis en talang i sig. Man alltför ofta upplever man själstypen som grund, som att den inte tillför situationen värst mycket utan bara återspeglar exakt samma sak en gång till.

En aspekt av detta är att Anna menar sig vilja vara verklig och inte som artisten som har en clown med i sitt nummer (DN). Men genuinitet är också bara en myt, det är Stenbockens fantasi om att vara seriös, att äga substans! Det är därtill den mest själlösa, fantasidödande myten. 

Svenskarna, för att fortsätta lite mer på temat själen, har dessutom en historisk rädsla för "psykiska saker" eftersom vår enda distinkta koppling till psyket (själen) är vårt rasreningsprogram under 1900-talet, då vi försökte sterilisera bort "dåliga arvsanlag" ur "folkkroppen". Redan då hade vi torskat på den materialistiska myten om människan som en biokemisk maskin. 

När en individ inte längre verkar inifrån sin själ, en själ man alltså inte är medveten om att man ÄR, då är allt fabrikation och milt psykopatiskt beteende. Man sneglar på sin granne och jämför sig med tusen och en yttre hållpunkter. Man är aldrig trygg i sig själv.

Denna beklagliga efterblivenhet går igen i nationalhoroskopets Mån-Vädur som inte alls funkar optimalt med sin disponent Mars i ett Jordtecken. Vi har en aggressiv och störd bindning till vårt "materiella substrat" - vi tenderar att betrakta själen i materialistiska termer (svensk pillerindustri).

Schlager-Annas kritiska och grunda psyke kan ses som avkomman till vissa tillkortakommanden i den svenska nationalsjälen. Själens objektifikation via materiella attribut placerar henne bland dem som söker konkretisera sig själv i termer av sådana "objektiva värden" man till och börja med importerat från omvärlden via observationer av "vad allt handlar om". 

Månen i världslighetens tecken är kanske det psyke som minst låter sitt äkta själsbagage färga. Sinnelaget är strikt inriktat på att kopiera och perfekt återge den yttre Form man studerat. Månen i Stenbocken är mer produkt av sin miljö än kanske något annan månplacering. 

I fallet när även Saturnus ingår i det psykiska skiktet (Månen) talar vi dessutom om en importerad miniatyrvärld som i princip börjar och slutar med den egna positioneringen inom densamma. "This is MY life" sjöng Anna med tonvikten på "mej". 

Detta är livets mirakel som gör att kaka finner maka: fastän låten inte var skriven av Anna, illustrerar den exakt den trångsynta själviskhet som tecknas av ett psyke direkt kontrollerat av auktoritetsfantasins Saturnus.

Ett bistert men nyttigt uppvaknande för schlager-Anna att livet är mycket större än de egna fantasierna om sin betydelse. Hon "kan inte ta på sig ansvaret" för misslyckandet, säger hon enligt en artikel. Ett uttalande så typiskt för Saturnus fantasier om att vara den allena härskande, den enda som betyder något, den som har hela världen i sin hand! 

Se president Obama för samma ansvarstagar- och auktoritetsfantasi: hans Saturnus stiger i exakt i öster i sitt renodlat världsliga läge i Stenbocken vid födelsen (faktum är att också Jupiter är i stigande i öster).

Senast hörs denna arketypiska, zodiakstyrda fantasi från Obama när han söker plocka politiska poäng genom att "ta ansvar från dag ett" för BP-katastrofen. Så låter en som gått in i den saturniska fantasin in absurdum.

Varför ryggar då Anna tillbaka från samma ansvar som är inbyggt i hennes fantasiliv att ta? (Vi bortser från att det naturligtvis inte var hennes ansvar.)

Psykologiskt vet hon att hon gjorde sin grej bra, och det hon inte kan ta ansvar för är att röstresultatet inte blev det HON tänkt sig. Hon separerar sin insats från semifinalens utgång. Och detta är rätt.

Men Månen med Saturnus i Stenbocken indikerar faktiskt en överseriositet och brist på fantasi som lever till onödiga sammanbrott när saker inte går som tänkt. I Stenbockens tecken bearbetar man maktfantasier, och den kombination Anna föddes med tyder på en medfödd fixering vid att "vara någon betydelsefull". 

Hon har mer än troligt återfötts från ett tidigare liv i något europeiskt hov, men tyvärr inte en intellektuell aristokrat utan just en sådan som tar sin objektiva status på alltför blodigt allvar. 

Det är något übermedvetet och kalkylerat över den här gitarren hon hänger på sig för syns skull och hur hon låtsas klä sig lite slashasigt. Den myckna betoningen på formalian kastar ett tvivel även över "hjärtekänslan" i framförandet - är också detta bara en imitation av äkta själslig innerlighet?

Nej, Solen i Skorpionen visar att hon gestaltar de importerade beteendena på Vattennivån (själslig nivå).

Likväl avslöjar horoskopet att det finns en dold manipulatör (Saturnus) djupt inne i Annas själ som ingen skulle kunna ana fanns där, eftersom hon ser så ung, söt och oskyldig ut. Astrologin ser igenom ytan. Musikern Niklas Frisk (om jag minns rätt) satte oavsiktligt fokus på denna Saturnus i ett uttalande inifrån skivstudion. Han sade att man inte upplevde henne som en tonåring i arbete utan som en äldre kvinna, jag tror han kallade henne en trettioåring.

Ja, jag har många horoskop med Månen kombinerad med Saturnus där individerna varit "lillgamla" - på väg mot det där ansvaret och den här auktoritetspositionen redan från späd ålder! Och aldrig blir det väl tydligare än i Jordelementets tredje tecken - där Stenbocken just representerar den som härskar i termer av ålder. ("Gammal är äldst")

Så var är receptet för rehabiliteteringen ur deppet över den snöpliga förlusten? Den låg i hela resonemanget här ovan! Det är bara att spegelvända texten och medvetandeorienteringen! Djup yoga väcker även stelfrusna själar till liv.


I det här inlägget tittade jag på Annas Måne + Saturnus ur ett något annorlunda perspektiv - utifrån hennes omdiskuterade gympaskor.

Det stormar kring schlagergeneralen Christer Björkman idag. Här analyserade jag hans horoskop och de problem som kan tillstöta med Lejonets tecken.

Schlagermiss, jordbävning, tågolycka. Det är bara fullmåne, gott folk!

En intressant iakttagelse. Timmarna efter den fräcka juvelkuppen i Stockholm inträffade ett kraftigt jordskalv i Stilla havet, men utan vålla skada eller utlösa en tsunami. Vi har alltså en fullmåne i luften just nu.

En stor tågolycka i Indien i natt kan eventuellt också kopplas till denna deprimerande fullmåne som utspelar sig längsmed den sataniska axeln som drar ner i "fysikalitet enbart". Karma (orsakslagarna) i dess mest kännbara, rent kroppsliga aspekt.

Stämmer teorin att maoistrebeller låg bakom har vi i kommunistassociationen en tydlig återspegling av vänsterns graverande materialism och vägran att acceptera livets högre (andliga) lagar. Just en sådan låg förståelsehorisont som Oxe/Skorpion, när den dominerar, tecknar. (Det är så här astrologi jobbar - med underliggande valörer i fenomenen.)

Det är därför inte förvånande att nyheten om ett gigantiskt mutbrott inom svenska kriminalvården dyker upp just under en sådan här fullmåne! Låg materialism.

Kanske kan kopplingen utsträckas även till Sveriges misslyckande på torsdagskvällen att nå final i Eurovisionsschlagern. Här kan man notera att representanten Anna Bergendahl föddes med en kraftfull samling planeter i Skorpionen: Solen i 25e graden, Merkurius i 20e graden (retrograd) samt Mars i 15e graden.

Klockan 23 i går kväll (när det svenska nederlaget var ett faktum), var fullmånen så gott som exakt: Solen i Oxens 13e grad, och Månen i Skorpionens 12e grad. Den här fullmånen nuddade inte Anna Bergendahls Sol, som hon (och andra) hade hoppats: att stiga fram som en solär idol eller klart lysande centralgestalt. Istället föll fullmånen närmast hennes olycksplanet Mars!

Sverige har för övrigt sin olycks-Mars i Oxens 7e grad och den förfogar över den svenska nationalsjälen (Månen i Väduren). Folket var således också ganska tätt indraget i denna sörjiga och oinspirerade fullmåne.


Åter till jordbävningen i Stilla havet.

Planeterna har naturligtvis bara hunnit röra sig marginellt sedan juvelkuppen i Stockholm. Men deras positioner på himmelen på platsen för jordbävningen har nu roterat ett kvarts varv, så att vi återigen har de överspända och rigida Tamas-tecknen (redo att spricka) i prominenta hörn i horoskopet.


Här "hugger" onda attackplaneten Mars från upphöjdheten i tionde huset mot sitt eget tecken Skorpionen som i denna karta representerar platsen i fråga. Och platsen (Stilla havet) beskrivs ytterligare av en stigande Måne i de "djupa vattnens Skorpion" ("Still waters run deep").

Och, för att upprepa mig från inlägget om juvelkuppen: det är en trippelattack mot Månen denna fullmåne, och vid jordbävningen är det havens planet Månen som tjänar som fokuspunkt för VEM som är med om något dramatiskt. Ja inte bara havet förstås, för fullmånen knyter samman med Oxen som står för jorden/markytan.

Nu stämmer orden i juvelkuppsinlägget (nytt fönster) om stressamlaren Saturnus och stresslösaren Jupiter perfekt: båda aspekterar platsens "fysiska kropp", det uppstår en urladdning.

Men detta är också astrologi i ett nötskal: med facit i hand finns de logiska nycklarna på plats, men vem vågar säga VAR på jorden man hittar "kedjans svagaste punkt" vid varje sådant här tillfälle?

*****

Jämför med hur Jupiter/Saturnus båda aspekterade öster (ascendenten) i horoskopet för jordbävningen i Haiti (och hur faktiskt också Mars var inblandad genom att koppla till Jupiter).

Eller, jämför med jordbävningen i Indiska havet utanför Sumatra just som svenska kolonialisterna i Thailand sov sitt julfrossande ur kroppen (eller hade hunnit ner för att steka vid stranden):Det här magnitud nio-skalvet krävde 284.000 människors liv. "Som vanligt" är det fullmåne, Solen är prominent (som vid några flygolyckor nyligen). Jag noterar särskilt hur ondskefulla Mars i härskarläge i Skorpionen (i 12e huset för olyckor och lidande) kastar sitt långa dödsöga (talvärde 8) mot Månen/oceanen som ligger i väster.

Månen symboliserar bl.a. "livets början och slut" och descendenten "är" dödens inträffande (minns hur Skorpionens åttonde hus är den gradvisa degeneration som till sist leder till döden).

Här, som i horoskopet för jordbävningen i Haiti, är månnodsaxeln aktiverad, och återigen är både stresskaparen och stresslösaren involverade.

Allt detta sägs förstås utifrån det "snåla" indiska aspektschemat och jag påstår ingenting. Det här är min egen upptäcktsfärd mellan olika horoskop för naturkatastrofer.

Surfar man nätet finns betydligt mer tvärsäkra astrologer som enligt sina aspektscheman vet precis hur signaturen för en jordbävning ser ut. Jag skulle inte vara så tvärsäker. Att bara tala om räta vinklar (90°) känns lite väl ... fyrkantigt.

Jag tror den hermeneutiska "inlevelsen" i planeternas karaktär (t.ex. Saturnus = stressamlare) kan vara en t.o.m. mer "levande" ingång till att förstå hur planeterna beskriver t.ex. en jordbävning i ett kodat språk. Problemet är att samma sak kan sägas på lite olika sätt.

Om den svenska schlagerfloppen i DN, SvD, AB, Expr

Om den indiska tågolyckan i DN, DN2, SvD

Om den harmlösa jordbävningen i DN, SvD

Om mutbrottet inom kriminalvården i DN, SvD