Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 april 2010

Löwengrips astrologiska naivitet

Isabella 'Blondinbella' Löwengrip ligger inte längre i min folder för "skandalkändisar". Den betalda textreklamen var bara duvungens första försiktiga steg. I ett debattinlägg i AB syns det var hon ska sluta sina dagar - som marknadskrafternas annonspelare, mässande klichéer till den unga generationen i stil med "jag tror till 100 procent att drivkraft är något alla kan skapa sig". Jag sorterar henne f.o.m. nu i foldern för entreprenörer.

Men Löwengrip är aningslös i sin psykologiska naivism och hon har dessutom fel. Att hon har haft "svårt" att förklara vad det här för naturlig drivkraft som verkar genom henne är begripligt. Västvärldens vetenskap är mestadels stora vita fläckar på kartan även om dess lobbyister söker få det att se ut som om världsbilden är komplett.

Astrologin däremot, vet att Löwengrip inte är det minsta representativ för människor i stort. Det är tvärtom mycket få individer som drivs av ett kompakt mörker men alla helvetets passionseldar! De flesta människor har någon slags vilja att förstå varifrån deras inre krafter kommer. Så här ser hennes starka men avvikande födelse ut som horoskop:


Solen med kommunikatören Merkurius och skönhetens (eller pengarnas) Venus i Vågens tecken visar med all tydlighet att hon har en medfödd talang för publicistiska handgrepp. Lufttecknet är distinkt kopplat till medierna och i synnerhet då gudarnas skrivare Merkurius.

Därmed har den "dagaktiva" solära sidan av Löwengrips liv mer driv i sig än de flesta människor eftersom Vågen tillhör den materiella kvalitet som kallas Rajas guna - lidelse eller passion. 

Själv Sol/Merkurius/Mars-Våg summerade jag den här hobbybloggens första år. Vid 2.500 A4-sidor kraschade webbläsaren. På min andra blogg säkerligen 1.000 sidor ytterligare från samma period. Så ser lidelse i Luft ut i reda siffror. Löwengrip är ännu så naiv att hon inte fattar att folk i gemen inte är i närheten av en sådan produktivitet inom vilket område de än känner sig kallade till.

(Det medges att arbete i Luft bara bränner ut hjärnan, arbete i Jord skulle göra slut på kroppen ganska snabbt...)

Men som kartan visar är lidelse för mentalisering bara början på Löwengrips historia - den hon inte har en aning om orsakerna till. Hon är också född ett år då expansionens och tursamhetens Jupiter står i ett extra fruktsamt läge, Jupiter är "upphöjd" i Kräftans tecken och här välsignar den sinnelaget - Månen - vilken också råkar vara symbolen för allmänheten. 

Hon har tur och hittar en stor publik! (Månen som anonym folkmassa blir begripligare om man kontrasterar den mot Solen - distinkt ledare, kunglighet, idol, med mera.)

Och att Jupiter ingår i axeln mellan norra och södra månnoderna bara understryker att hon föddes med möjligheten till rasande stor framgång. Norra månnoden kallas i Indien den giriga demonen Rahu medan södra månnoden den avmätta Ketu. 

Jag blir inte riktigt klok på de här två noderna (sol- och månförmörkelseskaparna!) - för om nu Jupiter lovar tur och framgång i samband med avmätthet (eller återhållsamhet) inom Kräftans tecken (privata sfären), så stimulerar den samtidigt via opposition hungern, ja närapå girigheten, mittöver.

Rahus hunger i Stenbocken blir inget annat än en dialektal variant på stengetens gamla klassiska strebermentalitet. Den vill stå högst på världsberget och vara nummer ett. Löwengrip drev en tid Sveriges mest besökta blogg.

Vi har studerat den lidelsefulla Stenbocken tidigare som "imperiebyggaren" i Ingvar 'IKEA' Kamprads horoskop, så det räcker med att peka på att Löwengrip har en närmast besatt passion att bli en spelare att räkna med.

I ett mindre smickrande sammanhang har jag kallat den en "häradspåsättare" eftersom Stenbocken och Kräftan är den arketypiska mannen och kvinnan som i sin förening - Vågen - skapar barnet - Väduren. Hela zodiaken snurrar tack vare sig dessa fyra symboler i lidelsens kvalitet!

Jupiter i Kräftan - framgång kring privata eller intima och personliga ting, kring klassiskt kvinnliga ting... Ja, det är en läsart. Men vi har tidigare sett hur Jupiter i Kräftan också kan ge ljuvligt musikaliska typer, och sanslöst framgångsrika! Apropå Norah Jones och några andra har jag föreslagit att Vattenelementet som själens element ger bra musikalitet.

Att Löwengrips kläd- och sminktips vänt sig till en allmänhet missnöjd med sitt utseende, en publik som vill bli vackrare, är uppenbart eftersom Månen i Skorpionen är en klassisk missnöjesposition!

Och därmed är vi inne på den mörka delen av horoskopet, den som är helt omedveten om vilka dess underliggande drivkrafter är. Tamas guna. Med den i sig passionerade, direkta och erövringslystna Mars i det mest primitiva och materialistiska tecken som tänkas kan - Oxen - och i direkt attack mot sinnelaget i missnöjda Skorpionen, ser vi Löwengrips andliga status i detta liv.

Inget är så uselt att det inte går att rätta till genom shopping eller konsumtion. Hennes extrema drift (Rajas) underblåser det allra dummaste i publiken (Månen, allmänheten). Den "sataniska axeln" mellan Oxe och Skorpion illustrerar aningslösa försök att döva själens tomhet med mer konsumtion! Näringsliv och marknadskrafter måste älska en sådan här marionett som bara består av Rajas och Tamas - lidelse och mörker - men ingen Sattva, ingen vilja att i djupet förstå vilket spel man spelar.

Därför är Löwengrip inte det minsta typisk för folk i allmänhet. Hon har haft mycket tur, men hon kan inte använda sig själv som mått för vad andra BORDE prestera. Hon låter i mina öron redan vid tjugo som en osmaklig borgarbracka från någon gated community i en privilegierad stockholmsförort. Hon har redan tappat kontakten med folk och nu blir det spånet Kissie som för konsumismens osunda evangelium vidare till de som borde lära sig att utvärdera världsbilder i stället för klädmärken.


____
Not. "Kissie" har för övrigt också hon en överbetoning på lidelsens kvalitet samt pryl-konsumtionen som klistrad i Oxens tecken! Men hon saknar Vågens elegans som dock är ett förlösande drag hos Löwengrip. Som Vädur/Kräfta/Stenbock representerar Kissie ytterligare ett steg ner mot den totala imbecillitet som släppts fram på jorden i dessa sista år före den Stora Förändringen.

Oljekatastrofen & det sjunkna Atlantis

Den första publiceringen att notera Svanbergs maximalt olyckliga branschbyte. SvD hittade vinkeln 1½ timma senare, men här är AB:s tagning.

Edgar Cayce och - möjligen - en reinkarnerad atlantier

Den synske Edgar Cayce (1877-1945) placerade den sista återstoden av Atlantis att sjunka under havet i Mexikanska golfen. Samma plats där nu British Petroleums sjunkna oljerigg kommer att lära amerikanerna att deras älskade olja är ett tveeggat svärd. 


Det är som om Edgar Cayces tranceföreläsningar om atlantiernas högteknologi bara var tillbakadaterad science fiction vilken egentligen förutsade det västerländska rovdjurets undergång. För just i det här området menade han att atlantiernas energialstrande system av "kristaller" totalhavererade för många, många tusen år sedan och skapade en gigantisk geologisk omvälvning. Lite som släppa en atombomb mitt i skarven mellan två tektoniska plattor...

En klassisk logga för de lite äldre...

När jag kort tittade på företaget British Petroleum (BP) som Barack Obama anklagar och ställer skyldig till olyckan påminns man av dess första namn, Anglo-Persian Oil Company (1909) om den västerländska kolonialismen. Det här var slutperioden av den glada tid då den vite mannen trodde sig äga världen och att alla naturens tillgångar var till för honom att exploatera.

Inte mindre tankeväckande är omständigheterna, allmänna och astrologiska, för BP:s svenske styrelseordförande Carl-Henric Svanberg. Så korthuggna är för övrigt data på Wikipedia att det på astrologiska grunder kan tänkas vara Svanberg själv som skrivit sin egen artikel. Här nämns att han förra året skilde sig efter ett kvarts sekel, lämnade ledningsuppdraget och nu enbart förknippas med BP. Och därmed med oljekatastrofen.Jo, horoskop kan användas för att reflektera över allt och "miljön" (fattad i vidaste tänkbara bemärkelse) "in-formerar" det partikulära! Varje individ spelar en roll i ett större sammanhängande helt. Astrologin är en antik lära som bevarat tanken om den mikro- och makrokosmiska parallellism poeten och mystikern William Blake så väl förstod:
To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.
Auguries of Innocence

Som utbildad civilingenjör (tillämpad fysik) noteras hos Svanberg genast vårt svenska forte - som också är en allmänmänsklig drift. Vi är inte nöjda med naturens egna processer utan vill ingripa i hennes system och "förbättra" dem. Eller i vissa fall, bara slå mynt av dem.

Svanberg har en känsla för naturens fruktsamhetsaspekt genom ett sinne (Månen) i Kräftan. Men det finns långt viktigare indikationer på hans födelsehimmel. T.ex. kombineras en Måne i Vattenelementet med en Sol i Jordelementet för en klassisk materialist, en sådan som ägde världen på 1800-talet.

Eftersom Solen i Oxen också representerar det bränsle en fysisk människa (Väduren) eller ett fordon tarvar, var det möjligen först när han involverade sig i oljeindustrin som hans sanna öde och livsmission kom till uttryck.

Som Ericssons chef - telekomindustrin - stämmer inte Solen i Oxen perfekt. Zodiaktecknet representerar ren och skär primitivism: Oxen fokuserar naturtillgångar och söker exploatera dem - om det finns någon "eld" i horoskopet. Annars liknar Oxen i mycket en fastighetsförvaltare.

Oxen är också så nära man kan komma en gammaldags brutal kolonialist - en som travar rakt in på ett landområde, sätter sig ner och hävdar att arealen alltid tillhört honom. Se även Pol Pots horoskop och diktatorns försök att göra simpel dyrkan av jorden till landets rättesnöre.

Inte bara har jag hittat tecknet bland de mest brottsdömda och kommit att uppfatta det som ett psyke på ett "förpsykologiskt stadium" (stadiet innan egentlig reflektion sätter in). Inte bara visade sig 3 av 6 kannibaler vara födda Oxar - jag har också i mitt liv haft åtskilliga exempel på dess ovilja att kommunicera med andra. Man uttrycker sig så detaljerat man kan för att ge Oxen ett bra underlag för respons - och får tre ord till svar, ofta avvisande.

Att tänka drar energi och Oxen som naturens resurser är i sig ekonomiskt in absurdum. Se kommentaren till minister Sven-Otto Littorins skryt att Arbetsförmedlingen hållit på miljarder kronor i en tid när det varit perfekt att utbilda de med svårigheter på arbetsmarkanden! Så tanklösa tal producerar ibland den "förpsykologiska" Oxen. Den reflekterar inte djupt, den är slav under tankeklichéer. (Littorins extrema Ox-horoskop här.)

Liksom Walt Disneys tjuren Ferdinand vill Oxen helst av allt sitta under ett trä och lättjefullt njuta sina fem sinnens intryck. Den vill inte bli besvärad med tankelekar och diskussioner. (Däremot är den utmärkt på att själv orera länge och väl!) Oxen är den loja materialisten personifierad, konsumenten som tar från Moder Natur (och samtidigt menar sig vara hennes barn - ateism är utomordentligt förutsägbar med det här tecknet).

*****

Det är lätt att göra sig lustig över det här tecknet och peka på att Tamas guna - mörkrets och attitydfixeringens kvalitet - väl aldrig är så tydlig som via Jordelementets "satta" tecken. Men ett horoskop består av flera motiv, och det är sällan en individ blir totalt besatt av ett enda tecken, en enda arketypisk "drift". Svanbergs himmel är dock ett bra exempel på den materialistiska rationalismen, Luftelementets intellektuella natur men enbart applicerad på materialistisk/praktiska angelägenheter (Jordelementet).

Fram till det moraliska bokslut för västerlandet som mannen drogs mot att involvera sig i (på ett olyckligt sätt), hade karriären fört honom långt. Wikipedia uppger en årslön på 25 miljoner kronor. Enbart Oxens tecken skulle aldrig kunna förklara detta - den är alldeles för loj för att generera sådan pekuniär framgång.

Men horoskopet innehåller därtill en briljant opposition mellan Väduren och Vågen och Eld och Luft alstrar "varmluft" eller kreativ talang. De två planeter som bildar den här oppositionen, Jupiter och Mars, är båda själva av eldnatur och nära vänner.

Helt klart är Jupiter den starka riktningsangivaren här. I egoprincipens Vädur vill den i första hand berika sig själv, men Mars i Vågen har talangen att trigga också omvärldsaspekter. (Ytterst sett kanske ego-Väduren leder till "krig med omvärlden/de som borde varit ens allierade...)

Den här kreativa och mot expansion (Jupiter) orienterade tankeförmågan (Mars hettar upp avvägande och mentaliserande Lufttecknet Vågen) är nu inte främst en filosofisk böjelse. Se bara vart Mars styr denna avsevärda ambition! Via sin "dödsaspekt" (210°) drabbar olyckan Mars med expanderad kraft från Väduren själva naturtillgångens tecken Oxen!

Det är den levande och brinnande människan (Väduren) som i sin ambition att krama så mycket rikedom ur Moder Jord (Oxen) som möjligt introducerar Olyckan - Mars! När jag ser bilderna på brinnande olja på havet ser jag Svanbergs styrande symboler - alla placerade i zodiakens inledande och "primitiva" tredjedel: Elden som i Väduren ännu är egoistisk (självtjänande), Jorden som naturtillgångarna och Kräftan som havets eller naturens fruktsamhet.

Brinnande olja till havs i försöken att avvärja katastrofen. Svanberg fann till sist ett exakt uttryck för sin astrologiska blue-print. "Här är ditt liv", som en känd tv-personlighet skulle ha sagt.

Var Svanberg en av de rödindianer som under namnet "atlantier" förstörde Amerika/Atlantis för många tusen år sedan? Styrde hans karma honom att ta styrelseledaruppdraget hos BP just så att hans medfödda bakläxa skulle involvera honom i frågan om egot och naturen?

*****

Se också några inlägg etiketterade Edgar Cayce eller Atlantis på min andra blogg Ockulta ögat.

För Svanbergs Månen i Kräftan som patologisk anhopare av pengar (eller containerskräp, beroende på intelligens och öde), se SEB-chefen Annika Falkengrens horoskop.

Till sist: För varje girig själ finns det naturligtvis tusen andra som illustrerar de astrologiska principerna på ett mer angenämt sätt!

*****

Om oljekatastrofen:
DN: "Vädret hindrar sanering"
SvD: "Obama: BP är ansvarigt", "BP får stå för fiolerna"
Aftonbladet: "Oljan når amerikanska kusten" och "Blir rekordkatastrof"
Expressen: "Oljan når Louisianas kust"

Tillägg - 100503 ser det oförändrat illa ut. Expressen har några fakta som påminner om att vissa bara är "in it for the money" - för övrigt problemet med hela den nuvarande världsordningen.

Tillägg -  100505 adresserar, äntligen, mainstream-media direkt Svanbergs maximalt olyckliga branschbyte (SvD). En så här mäktig person som pratar om Bruce Willis-filmer i samband med teknik och oljeutvinning är rent mardrömsframkallande. Det är pojkar som styr världen!

För astrologen är hans filmreferens inte otippad, givet Oxens tecken och allmänna fokus. Jordelementet leder med lätthet till prylmänniskor, de som är allramest torsk på tidsandans "måste ha".

*****

Extra! Ny geologi stödjer tanken om Atlantis - numera den atlantiska havsbotten. Notera att geologen ansvarig för den här artikeln ser Azorerna som det sista av den atlantiska landmassan att sjunka.

*****

Oljebolagen är skumrask. Några veckor inne i katastrofen presenterar DN material som visar vad alla innerst inne egentligen vet: rovkapitalismen är det som står på tur att elimineras från jordens yta.

torsdag 29 april 2010

Mörkrets kvalitet som queer

Sirapssegt karma - ingrodda känslomönster som tillhörde en jordekropp hundra, kanske femhundra år tillbaka i tiden, förefaller gå hand i hand med vad den indiska astrologin betecknar som Tamas guna, oupplysthetens materiella kvalitet. 

Psykologiskt motsvarar Tamas en andevarelse i fullständig omedvetenhet medan vår värld - den upp-och-nedvända - ofta hyllar personer under den här kvaliteten för deras stabilitet. De söker och finner ofta fixerade myndighetspositioner där de kan känna sig säkra mot Förändringen, något som den rigida personlighetstypen fruktar djupt. Den fixerade naturen är en Förvaltare.

Det säger sig självt att Tamas guna också är benägen att rationalisera för att skapa ett mentalt status quo. De fyra fixerade tecken uttrycker sin ovilja till nytänkande på olika sätt. 

Oxen råmar och vägrar tjurigt att överhuvudtaget befatta sig med frågor som inte angår dess lilla jordlott (och det innebär att Oxen är mer ointresserat än något annat av zodiakens tecken). Lejonet ruskar sin hårman och morrar djupt. Djurens konung vet hur att med pondus freda sin zon så att han lättjefullt och ostört kan ligga kvar i auktoritetsposition. 

Skorpionen riktar in sig på emotionellt krig och dödar sina offer (eller sig själv) hellre än genomgå en transformation. I allmänhet har de en enorm resistans och tycks kunna hålla Förvandlingen borta på obestämd tid. Världen prisar detta som viljan att värna livet. Förbudet mot dödshjälp är bra exempel på den oupplysta kvaliteten som inte har vågat syna sig själv i sömmarna. 

Slutligen visar sig mörket även i den mentala luftsfären som Vattumannens rigida mentala konstrukt. Vattuman-landet Sveriges regelverk kring varje litet fenomen, ISO-standardiseringar, inflexibla byråkrater - behöver mer sägas om tankerummets "mallning" och likatänkande? Se de interaktiva kommentarspalterna. Hela svenska folket använder exakt samma fraser, grötmyndiga och duktigt vuxna allihopa. Man blir nästan mörkrädd.

Arketypiskt Mörker eller omedvetenhet är just vad Tamas i horoskopet representerar! Här är människorna som tror sig veta att just deras perspektiv är korrekt. Det representerar ett tänkande inuti lådan, men inte lateralt tänkande. Det kan vara svårt att skilja Tamas från planeten Saturnus som också drar in kärvhet och snäva gränsdragningar i person och öde.

*****

Senaste exemplet på Tamas är nästan ännu tydligare än de förra som jag från tid till annat korat som bloggens senaste skolexempel på habituerad mentalitet. Tittade in på Aftonbladets kultursida eftersom Virginia Woolf förekom i en rubrik - en av dem jag godtyckligt valde ut för att se vad man kunde lära sig om feminismen utifrån några kända horoskop.

En kvinnlig poet mästrar någon som "tagit Herrans namn i förgänglighet" och ber att få behålla Woolf i sin egen homosexuella hörna - ingen får tafsa på poetens föreställning om vem eller vad Woolf var.

Inte oväntat innehåller horoskopet det stora korset i Mörkrets guna, och därtill är astrologins allra viktigaste faktorer involverade:

Sol och Måne (i en rigid fullmåneopposition) samt, i andra ledden, den sataniska axeln för extrem bindning till inomvärldsliga betraktelser. Så här ser det ur:
Bloggen har inspekterat den här celesta grundtypen ofta nog, så låt oss som omväxling stämma av poetens egen text mot de astrologiska förutsägelserna för vad slags mentalitet som skulle utvecklas ur denna tid.
Jag är hopplöst upptagen av min underordning.
Saturnus, hackordningens planet, kastar sin långa kontrollaspekt om 270° från jämviktens tecken Vågen och den hårda handen griper Kräftans tecken som i SIN naturliga opposition till patriarken Stenbocken representerar den underkastade kvinnan - men bara för den som inte förstår båda principernas likaberättigande och del i ett sammanhängande helt.

Men eftersom Saturnus här är "upphöjd" i kärlekens tecken Vågen saknas egentligen alla patriarkala eller härskartendenser. Så vad är problemet? 

Jag ser två svar. För det första är Saturnus disponent Venus bränd av Solen i Lejonet som inte vill ha någon andra utöver sig själv! Lejonets hybris förstör rättrådigheten i Saturnus omdömen. Det här är en korrupt gränsdragare, en autokrat. Saturnus och Solen är dessutom bittra fiender så redan här finns varningar för någon som inte har det lätt med auktoritetsfrågor.

För det andra degraderas Vågen (hetero harmoni) av Mars aggression eller irritation i Kräftan. Den planet som virilt borde syssla med prokreation eller banbrytande har här hamnat i defensivt och negativt läge, Mars hålls för att vara "debil" i Kräftan och den söker bara värna sitt. Alternativt: skadan sitter under skinnet, i själen! Poeten refererar emellertid till sin färgade hy och det är rätt typiskt Saturnus att inte gå ner på djupstrukturerna. Mars skada i själen går man hellre runt och söker rationalisera med till buds stående ismer.

Aggressorn Mars i själsliga Kräftan har setts i åtskilliga dysfunktionella horoskop på bloggen och inget var väl värre än den fejkade kvinnoräddaren Kapten Klänning som bara gömde sig bland kvinnfolkets kjolar med sin egen hemliga agenda! Ateisten Christer Sturmarks överhettade debatteknik var ett annat exempel på psykopatologisk lidelse.

I en studie nyligen noterade jag bl.a. en signifikant överrepresentation av Mars i Kräftan i hbt-horoskop. I ovanstående horoskop beter sig driftlivets Mars på detta sätt.

Här skapas en oändlig ond cirkel mellan Mars till Saturnus och Saturnus till Mars. Luft och Vatten antyder dissociation på det sätt som så ofta tecknar känslor och försök att förklara via rationalisering.

*****

Mars maskerar sin primära lust till kvinnor genom att själv kasta ett krigiskt öga (90°) mot Saturnus som den här demoniserar som en patriarkal förtryckare som konkurrerar om de kvinnor den här homosexuella placeringen tydligen vill ha för sig själv: 
...Du kan få universalism och kanonisering, hela kungariket om du vill. Men Virginia Woolf simmar här med oss partikulära och skriver en litterär revolution av just sin underordning. Henne får du aldrig.
I citatet hörs rösten av en grov själ som i sitt förra liv själv måste ha varit en översittande patriarkal man, mycket möjligt ägnade han sig åt lustfulla övergrepp på kvinnor. Nu har själen återfötts i en kvinnas kropp, och se resultaten! Samma patriarkala härskarteknik läcker igenom under den tunna hinnan av feministisk jargong. Så ofta man hör distinkt manliga härskarröster genom så kallade feminister!

Tamas guna är extremt äganderättslig och poeten gör här barocka äganderättsanspråk på en författare som nu tillhör litteraturhistorien. Hon nämner t.o.m. Orlando men synbarligen utan att fatta ett dyft av det nödtorftigt maskerade reinkarnationsmotivet! Övermått av Tamas innebär som sagt låg intelligens och en literalistisk utblick. Tamas grovt fysikaliska fibrer  omöjliggör en sensibel analys.
Varje dag frossar jag i den [min underordning] som i en prinsesstårta, ägnar mig åt skamlösa undersökningar av vad patriarkatet och rasismen gör med min mörka lesbiska kropp.
I det här citatet hörs Saturnus igen, nu som det mentaliserande Överjaget riktad mot Mars i Kräftan - det senare ett rasismens tecken, vilket granskningen av svenska rasbiologer antydde (se "Temastudier"). Och det saturniska överjaget är, som vi sett, disponerat av Solen i Lejonet en överspänd Sol som psyket Månen söker göra sig kvitt (saker och ting i Tamas tenderar att spricka när rigiditeten når smärtgränsen). 

Det är inte "The Man" poeten egentligen vill fördriva utan sin egen del i den manliga Arketypen. Men det skulle innebära självmord, för vi talar nu om andevarelsen som är vårt djupaste Själv.

Vågen och Kräftan fungerar inte väl eftersom Luft och Vatten skapar dissociativt tänkande som väljer bort sådant som inte passar. I värsta fall får man psykiskt ohälsosamma obalanser. 

Saturnus 270-gradersvinkel till Mars i Vatten är verkligen en fiktiv mentalisering av något ordlöst, något ont på själsnivå. Hade inte militant queerfeminism funnits hade individen hittat något annat sätt att patologisera genom.

Vatten och Luft är ofta en ohälsosam och mentalt oklar kombination. Se t.ex. Judith Butlers queerfeministiska horoskop. Återigen har Luft (rationalitet) och Vatten (irrationalitet) svårigheter med varandra och här via den kanske mest homosexuella signaturen av alla: det sociala utstötningssyndromet där sexuella Skorpionen hatar de sociala konstrukten (Vattumannen). 

Butlers dilemma fanns också hos homo Elton John och könsbytaren Chastity/Chaz Bono och en htb-präst av den mer paranoida sorten. Troligen är många andra fall av det här utstötningssyndromet som visar sig som mobbare garderobshomos. 

Självhat indikeras även i poetens fall, men lägligt har hon hittat en socialkonstruktionstisk syndabocksideologi som rationaliserande överbyggnad (Månen i konceptuella Vattumannen). Den verkliga förklaringen är således att hon själv är "gubbsvinet", återfött för att nu via hatobjekten se objektivt på sin egen historik (i ett eller flera tidigare liv). Ett klassiskt fall och planeterna är entydiga!

Även om egot inte fattar, förstår själen på djupet - nere i det omedvetna Mörkret. Ja, helvetet är på jorden och det är under Tamas guna man lär genom låsningar.

Att poeten fötts färgad gör bara saken extra pikant. Ofta hoppar slavar och slavägare mellan vita och färgade roller över liven. Jag har själv fragmentariska minnen av både en marockansk slavhandlare följda av inte mindre än två skilda liv som slav/egendom under det senaste årtusendet. 

Det är signifikativt att ett mellanliggande liv utvecklades i formen av en muslimhatande holländsk godsägare. Hans eget marockanska förflutna åt honom invärtes och han gav sig ut på korståg för att slåss mot sitt forna själv - nu projicerat på "de jävla muslimerna"!

Det är mina uppvaknande tidigare liv-minnen över 30 år som fått mig att se vilken fruktansvärt självlögn dagens feminister, homosexuella och åtskilliga andra "skyddade verkstäder" lever i - värst är nästan politiska människor vars världsbild tillhör en mental krymplings. 

Men extremistgruppernas självlögner är inte den den stora skurken - de är alla bara subset av den sekulära västkulturens övergripande mentala fiktion som baserar sig på materialistisk monism - en gudlös tillvaro som inte känner de karmiska faktorer som enbart kan förklara varför den här poeten angjorde tid och rum med så mycket attitydlåsningar som kartan visar.

Detta har då varit en liten del av bloggens mission - att påminna om att flertalet kulturfolk på jorden redan känner till något som inte ens existerar i det officiella Sveriges antropologi och världsbild. Tack för det materialister! Små, outvecklade själar med små och outvecklade verklighetsbilder.

Men folket i stort är klokare, en tredjedel av svenskarna sägs tro på själavandring, även om troligen mycket få knutit den föreställningen till vad astrologin kan berätta (på sitt skelettartade sätt) eller till frågor om hur mycket naturvetenskaperna egentligen har svar på...


För mer information, se psykiatern Ian Stevensons livsverk, dokumenterat bl.a. i böcker som "Where Reincarnation and Biology Intersect".

*****

Poeten Farrokhzad nämner August Strindberg som en uppflugen på sitt patriarkala berg. Lustigt nog granskade jag hans horoskop helt nyligen apropå den klättrande stengetens perspektiv.

Chavez bluddriga horoskop, och andras
En rolig trivia-nyhet i DN som skulle ha passat bra i slaskpressen: vänsterpresidenten Hugo Chavez ska börja kommunicera genom imbecillens format "twitter", meddelandesystemet som bara tillåter neanderthalarens enkla tankeutveckling. "Uh, äta pasta idag. Uh, gillar pasta."

Skribenten, som själv ser bortom grottmänniskans konkretistiska one-liners, har ett förslag på hur Chavez ska förbigå 140-teckensgränsen, men på den här bloggen gläds vi istället över hur klockrent den gamla sideriska zodiaken beskriver honom.

Chavez är berömd för att hålla tal som Fidel Castro själv, ord, ord, ord... Och vilket är kommunikationens tecken? Och vilket är tecknet för det oändliga själsläckaget? Japp, Chavez placerar sig solitt i både Tvillingarna och Kräftan!


Missa inte att himlen tecknar en i något avseende extrem kommunikatör här, för 1954 löpte den "derangerade" månnodsaxeln mellan Tvillingarna och Skytten, och på den ambitiösa sidan (norra månnoden) hittar vi den aggressiva och vitala Mars i Skytten. Hos Tvillingarna mittöver blir det således akut varning för total kommunikationsdiarré!

Dygnets avslutande fjärdedel ser emellertid ett psyke (Månen) som anslutit sig till Solen i Kräftan - tecknet som ständigt utgjuter sin själ, och den möjligheten är också tacksam. För i det här läget uppstår en starkt känslodriven natur och glappet mellan Luft (rationalitet) och Vatten (sentiment) kan hos "enkla människor" leda till ett fullständigt okontrollerat pladdrande. 

Chavez många anklagelser och "konspirationsteorier" kan lika väl placeras hos den protektionistiska Kräftan (alltid vaksam mot revirövertramp) som i axeln för internationella förbindelser (Tvillingarna och Skytten).

Att det är någon form av opraktisk idealism som driver honom, syns tydligt av den totala bristen på Jordelementet. Se Madonnas horoskop för en besläktad eldsjäl.

I mina ögon är Chavez ytterst sett en sympatisk människa, och till skillnad från motorsågsmördaren (nytt fönster) med hans många tekniskt starka planeter (som i praktiken inte hjälpte ett dugg) är vänsterpresidentens Merkurius hemma i härskarläge i Tvillingarna utmärkt behjälpt av Jupiter i samma tecken. 

Oppositionen från Mars mittöver är här inte ett tecken på derangerad mentalitet eftersom Eld och Luft är en kreativ och skapande opposition, och Jupiter med Merkurius håller stånd mot den fiktiva eller verkliga opponenten Mars - aggressorn i annat land (USA). 

Chavez må vara "over the top" och obegriplig för en mentalt och emotionellt kväst europé, men han har väldigt bra budskap i Eld och Luft. Se bara den upphöjda Saturnus i Vågen som kontrollerar Mars på ett flexibelt men hängivet sätt. Ser man för ögonblicket inte Mars som fienden utan som hans egen kämpaglöd finns här ett rättspatos inbyggt i Chavez visionära Mars-Skytten.

Man skulle kunna säga att Rahu/Ketu (månnoderna) här i stor utsträckning lyfter honom upp på den internationella arenan snarare än att skada hans intellektuella gåvor.

För fall där månnoderna istället distinkt tycks ha bidragit till psykopatologi eller problem i det egna ödet, se t.ex. massmördaren Ted Bundys inflammerade Skorpion, eller Melanie Klein, psykolog som specialiserade sig på Freuds dödsdrift.

Tillägg 100430. Jag glömde väga in att den upphöjda Saturnus i Luft inte mixar väl med Solen i Vatten! Detta kan också vara ett skäl till Chavez benägenhet att se hotbilder mot reviret (Kräftan = fredad zon). Av en ren händelse råkade jag skriva om en queerfeminist just efter detta inlägg med samma Saturns/Sol. Parallellen med hennes hat mot föreställningen om yttre (manliga) motståndare är slående! 

*****

Eftersom jag var dum nog att ignorera månnoderna under årtionden som astrologiintresserad är det nu ett jättearbete på att bygga upp förtrogenhet med hur dessa två "knutar" beter sig. Beter sig t.ex. noderna annorlunda när de, som hos Chavez, faller mellan positivt polariserade tecken, jämfört med Bundy, Klein med flera, när de ligger i negativa (inomvärldsliga, sinnesrelaterade) tecknen?

Och på vad sätt relaterar i så fall en skillnad till med de senantika filosofernas tanke att ödet (heimarmene) enbart verkar på en individ via Jord och Vatten (negativitet, den sublunära sfären)? Att Eld och Luft så att säga är "homefree" eller immuna mot planeternas ringdans, att ödet inte "klibbar fast" eller "sätter sig" i dessa mer eteriska skikt i livet?

Att detta inte stämmer, såg vi redan i föregående inlägg med motorsågsmördaren, vars galenskap jag tyckte mig se i Vattnet som degraderade det påstått immuna Luftelementet! Möjligen kan man säga att det inte är Luftens fel att en människa blir vansinnig utan just en följd av det ödesbundna lägre Vattenelementets oregerliga (irrationella) natur. Eld och Luft är i sig inte trälbundna, men de påverkas förstås av våndorna i den lägre, oförlösta delen av skapelsen.

Detta föranleder i sin tur berättelser om hur blåa själar från högre höjd går ner på jorden - avatarer - för att söka rädda mänskligheten från sig själv. Chavez skulle kunna vara en avatar, men de verkligt fallna själarna är i allmänhet så materialistiska och självtjänande att de ser rött så fort något luktar "vänster".

*****


För trender - alltid dubbelkolla. 

Jag föreslog att Chavez hämtat sin ledarstil med oändliga tal från Fidel Castro. Hur ser då den kubanske ledarens födelsehimmel ut?


Det här var otippat! Ur minnet hörde jag "Vågen" men det var inte alls rätt. Eller det kanske just rätt det var! Fidel Castro föddes som synes ett saturnusvarv tidigare, så att vi återigen har en ovanligt idealistisk gränsdragare och diktator på himmelen! Och kubanen är också Sol-Kräfta, som Chavez och har också månnoderna i samma "internationella förbindelser-axel". Är det här en slags grundmodell av latinsk vänsterledare vi råkat upptäcka?

(En annan ingång till "falskindikationen" från med undermedvetna kan vara hur mina "merkuriala" antenner ligger i ligger i Vågens 27e grad - att jämföra med Castros nobla och upphöjda Saturnus i Vågens 27e grad! Det är en gåta i sig hur intuition fungerar.)

Frågan om Fidel Castros födelsedata är intressant - se AstroDatabank (nytt fönster). Argumentet om blindtarms- (mag-) besväret rimmar perfekt med Mars attack mot Kräftan (mage, tarmar) i horoskopet.

Accepterar vi dessutom klockslaget som ger en Tvillingascendent, framgår med all önskvärd tydlighet att vi har ännu en pratmakare med förmågan till långa tal!

Behövs fler tecken på att Tvillingarna är zodiakens kommunikatör? Pröva då vår egen åsiktsmaskin Bert Karlsson!


Ett helt otroligt horoskop. Ren kreativitet, pur intelligens. Mannen är faktiskt inte materialist, han jobbar bara för glädjen att kreera! Som Gud själv.

Men eftersom Tvillingarna är kända för att amoraliskt flytta sig mellan ståndpunkter förstår man hur han slant åren då han med rätt eller orätt började lukta rasism eller åtminstone invandrarfientlighet. Hans förhöjda libido (Mars + Venus) står dock i ett primitivt tecken och psyket (Månen) i balanskänsliga Vågen kan dra snett under den jagiska kraften.

Å andra sidan ger kartan en lysande inblick i psyket på en som direkt kan höra vad som är en hitlåt !!!

Skillnaden mellan Berts pinsamma politiska klavertramp ("Ny demokrati") och Castro/Chavez idealism å folkets vägnar kan, tror jag, bäst avläsas i kvalitetsskillnaden mellan en Saturnus i amoraliska Tvillingarna (Karlsson) och en gränsdragare som verkar på basis av kärleken eller idealitet om proportionalitet (Castro/Chavez). Tvillingarnas ständiga skytteltrafik från en punkt till nästa medger inte den avvägda överblick som är Vågens adelsmärke. (Karlsson har också Vädurens tunnelseende som en potentiellt degraderande tendens.)

Ta t.ex. undertecknads horoskop, där Tvillingarna stiger i öster vilket skulle kunna ge en springig och osammanhängande natur. Men härskaren Merkurius själv befinner sig i Vågen, vilket ger t.ex. just en sådan vilka att avväga och se helheten som det här inlägget ger uttryck för!

I det avseendet är jag Bert Karlssons överman :-) - samtidigt som Vågen ännu inte nått den fixerade ståndpunkt som utmärker det sista Lufttecknet Vattumannen och som är en distinkt antites till springiga informatören Tvillingarna!

Livshjulet går runt, runt...

Prima planeter - ändå motorsågsmördareAftonbladet bifogar förtjänstfullt en länk till rapporten från Denverpolisen i Texas där födelsedatum anges för såväl mördaren som hustrun, som han levande kapade huvudet på med en motorsåg. 


Här når astrologin kanhända sin gräns. Enbart dygnets lokala himmel men inget klockslag för att fingranska var gott och ont kommer att komma till uttryck.
Faktum är att man slå ur hågen alla föreställningar om att en planet i sitt hemmaläge på minsta sätt skulle göra en människa bättre eller godare. För se Jose Coronas imponerande serie av "starka" placeringar:

 • Månen i Kräftan - härskarläge
 • Merkurius i Tvillingarna - härskarläge
 • Venus i Oxen - härskarläge
 • Jupiter i Skytten - härskarläge

Fler än hälften är vid första påseendet hemma och "fria" att uttrycka sin egen natur, utan någon disponent och "beteendeförändrande" inverkan från ett "främmande" värdtecken.

Är det kanske just det som är problemet? Att för många planeter i hemmaläge ger en serie av förenklade, närmast klichémässiga förhållningssätt? Minns att jag ibland kallat planeter i hemmaläge för tautologier. "Merkurius i kommunikatörens Tvillingarna: snacka sig ur varje situation." "Månen i Kräftan: låta känslorna flöda ohämmade." "Venus i Oxen: total identifikation med kroppens lust- och olustförnimmelser."

Här framkastar jag bara tanken att alltför många planeter i hemmaläge kan ge psykologisk imbecillitet. Eftersom planeterna är "trygga" i sina hemlägen utför var och en sin uppgift på ett "klichémässigt" sätt. Mer komplexa horoskop avslöjar en mer komplex kognition/intellektualitet. En studie av detta påstående skulle kräva emellertid ett gigantiskt dataunderlag och får anstå.

I skrivande stund kommer jag bara på sångerskan Robyn (nytt fönster) som har en snarlik serie planetära härskarlägen i zodiakens första, personalistiska tredjedel. När jag skrev om henne, var det i anslutning till en minst sagt destruktiv (och "personalistisk") tidningsrubrik:


*****

Från latinarens karta kan jag bara peka på en misstänkt detalj. Det är Merkurius, tekniskt stark i sitt positiva tecken Tvillingarna. Texas-koordinaterna och tidzonen visar att kommunikatören "nått sitt hem" exakt vid midnatt (00:00 Tvillingarna).

Därmed blir intellektets (tankeredans) planet föremål för en direkt attack från våldsmannen Mars som från Fiskarna kastar en 90-gradersaspekt och aktiverar den kanske svåraste kombination av element: det irrationella eller undermedvetna Vattnet "tränger på" och infekterar det rationella Luftelementet!

Det är hög tid att bättre definiera etiketten "dissociation" på bloggen, och kanske dela upp den i flera nya "syndrom"! För Fiskarna/Tvillingarna är t.ex. inte samma sak som Skorpionen/Vattumannens "utstötning". Här är vad Charles Carter, som formade mitt tänkande över astrologin, sade om den förra kombinationen:

Det skulle kunna föreslås att den räta vinkeln mellan Tvillingarna och Fiskarna är av mindre allvarligt slag eftersom de [rörliga]* tecknen alltid har möjligheten att skingra sina svårigheter genom prat och diskussion, och att den fixerade och inbäddade kvaliteten i "komplexet" [Luft/Vatten] mest troligt uppstår under de fixerade tecknen.

Men omständigheter då prat är omöjligt uppstår, nämligen vid ensamhet, och författaren har mött svåra fall av fruktan för solituden (och för mörkret - symboliserande negatitivet). Mexikos drottning, som förlorade förståndet efter makens avrättning och utvecklade en fruktan för gift, hade kvadraturen i kombination med andra extremt svåra stresspunkter.

C.E.O. Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1947, s.87-8)

Om Carters teorin för folk som tappar vettet av att vara med sig själva en kort stund i Jose Coronas fall, är förstås omöjligt att säga.  Men att han kan ha ett svagt och ostyrigt intellekt ses också av den andra "naturliga" illgärningsmannen Saturnus som från Skytten opponerar sig mot Merkurius.

Då ska man notera att Saturnus redan tagit kontroll över (eller "kapat") Jupiter i sin närhet. Så att dess vilja till begränsning yttrar sig genom expansion eller överdrift. (Därmed har Jupiters "fina" härskarläge blivit kraftigt stukat.)

Denna säregna historia av undertryckt tillväxt och förstärkning av undertryckandet in-formerar sedan Merkurius som således i sin allra första "nyfödda" grad i Tvillingarna knappast kan anses vara ett färdigformat intellekt.

En dubbelt angripen Merkurius är en varningssignal för moraliska blindfläckar och avashta-teorin om planetens mognadsstadier skulle här kunna den sista lilla indikationen på att mannen var intellektuellt otillräknelig.

Lägg till det att Månen i Kräftan är "naturligt patologiserande" och benägen att gå igenom korta men intensiva perioder av fritt fabulerande. Månen är dock det inre sinnet där vi formar våra föreställningar om vad som pågår "där ute" efter att vi blandat sinnesdata med våra tidigare erfarenheter.

Bara ett soltecken ska man inte säga för mycket om, men det är ändå så att Väduren och Coronas Oxe som alltjämt huserar de mest kriminella Solarna. I synnerhet Oxen slår mig mer och mer vara kopplad till riktigt bestialiska våldsbrott, sådana som har med kraftig åverkan på offrets kropp. Nyligen visade sig 3 av 6 granskade kannibaler vara födda i matens och ätandes Oxe!

*****

Andra bloggstudier av Fiskarnas störning mot det rena intellektets Tvillingarna:
 • Garvarn alias Hans Isaksson - fanatisk materialist/scientist som anses vanställa fakta. Mars i Fiskarna attackerar fyra (!) planeter i Tvillingarna
 • Fredrik Neij - medskapare till Pirate Bay, en teknik som i praktiken används till att stjäla underhållning. Ömsesidig reception: Jupiter i Tvillingarna och Merkurius i Tvillingarna. Domstolsfolk har misstänkt honom för att dra valser i rätten, vilket är exakt vad "dissociation" som "avsiktligt mörkande" kan ses som.

*****

En snabb kontroll av mitt dataunderlag med känd födelsetid (drygt 1200, varav knappt 1000 celebriteter) ger följande Mars-Fiskarna i attack mot Tvillingarna när en eller flera planeter gästar den senare:
 • Angelina Jolie - aktris med våldsamt fadershat, lesbisk (?), "superadoptivmamma"
 • anonym - institutionaliserad, svår adhd & asperger, borderline-diagnos
 • anonym - allt-i-allo-jobbare med paranoida tendenser
 • Charles Dickens - författare
 • Cilla Black - popsångerska
 • Cyril Fagan - astrolog, introducerade den sideriska zodiaken i väst
 • Elisabeth Kübler-Ross - studerade döden och nära döden-upplevelser
 • Eric Satie - kompositör, "dubbelnatur", bodde i två stadsdelar i Paris och korresponderade med sig själv mellan gatuadresserna!
 • anonym - mentala bortträngningar, troligen av homosexualitet (fanns inom familjen)
 • George III - mentalt instabil kung, slutade på dårhus
 • Harvey Milk - mördad homo-aktivist
 • Johanne Hildebrandt - journalist, krigskorrespondent
 • John Forbes Nash - schizofren matematiker
 • John Hurt - aktör, ansedd ha en "svår" personlighet
 • anonym - karaktärssvag kvinna på ständig avgiftning för olika pillerberoenden
 • Juliette Lewis - aktris, spelar enbart white trash i alla filmer, rocksångerska
 • Karl Pribram - världsberömd forskare och neurolog
 • Kevin Costner - aktör, uppträder numera även som country-artist
 • anonym - neurotisk kvinna, bi-polär?
 • Kurt Russell - aktör, typisk amerikansk vapenfetischist
 • Lois Rodden - vigde sitt liv åt att samla korrekta födelsedata för celebriteter
 • Margaux Hemingway - aktris, epileptiker, depressiv, självmord
 • anonym - vårdbiträde, vänlig, inoffensiv
 • Maurice Maeterlinck - författare, Nobelpris i litteratur
 • Melanie Brown - popsångare i Spice Girls, vulgär-lesbian
 • Michelangelo di Lodovico Buonarroti - allkonstnär, geni
 • Monica Lewinsky - Bill Clintons ökända sex-praktikant
 • Nicolas Sarkozy - sekulär president, intolerant mot islamsk kultur, säger sig vilja utländska kvinnors befrielse bara för att sedan trälbinda dem i västerländsk horkultur
 • Paul Simon - sensitiv och legendarisk sångare och låtkompositör, möjligen depressiva anlag
 • Pete Townshend - rockartist, hävdade incestuösa angrepp som barn
 • Priscilla Presley - aktris, kändishustru (Elvis Presley)
 • anonym - extremt aggressiv och neurotisk kvinna, alkoholist
 • Russell Brand - programledare, idiot och ful i mun - sparkad av flera arbetsgivare (MTV, BBC), fd drog- och sexmissbrukare
 • Ruth Westheimer, "Doctor Ruth" - känd amerikansk sexualrådgivare
 • Simone Beauvoir, de - författare, feminist
 • Ursula Andress - aktris, sexsymbol
 • Vincent Gogh, van - artist, depressiv, antas ha varit bi-polär eller autistisk
 • anonym - vänlig projektledare, laktosintolerant

Genom åren har jag godtyckligt samlat data, dock med viss övervikt på musiker (musiken var tidigare ett intresse) men framför allt på skådespelare eftersom dessa hyllas i den sekulära kulturen lika mycket som yrket ansågs vara ett tillhåll för outvecklade eller ringare karaktärer i en äldre tid.

Av dessa 38 celebriteter och okända människor med Mars i Fiskarna och någon eller flera planeter i Tvillingarna ser det rent spontant ut att vara ovanligt många med mentala problem!

Samtidigt finns det några eminenta genier här, inte minst Michelangelo och den ikoniska John Nash, matematikern vars horoskop jag ägnat ett inlägg. Han kan sägas förkroppsliga det folkliga talesättet att "geni ligger nära dårskap".

Folket skulle emellertid komma sanningen ännu närmare om de sade att Luft och Vatten är en påfallande ohelig allians. Den gutturala psyksmeten ur det omedvetna möter den blå världens delikata strukturer. Ibland springer den mentala skutan läck.

onsdag 28 april 2010

Silbersky, djävulens advokat
Fastän försvarsadvokatens uppgift är given i det skådespel som kallas jordisk rättvisa går det rysningar genom kroppen att läsa i AB och Expr om fallet där kände Silbersky invänder sig mot "hård dom" för den best som nästan lyckats misshandla sin flickvän till döds. Det är det fallet som jag nyligen tog till intäkt för att fundera lite över naturens inbyggda brutalitet.

Samtidigt försvarar den tvångsmässigt drivna Silbersky storförskingraren af Donner och söker friköpa honom från hans gärningar.

Vad är egentligen försvarsadvokaten för slags lägre stående själsart? Svaret var inte långt borta. Jag noterar på svenska Wikipedia att Silbersky redan på 1960-talet aktivit bidragit till landets moraliska förfall genom att få den tidens porrkungar frikända. Samtidigt kallar han sig religiös (om än inte särskilt kyrk- eller synagogegående) för den som får ihop den ekvationen.

Nu vet redan bloggens luttrade besökare vilka astrologiska signaturer vi kommer att få se, eller hur?

Mycket riktigt. Här är en hel serie av de "syndrom" som brukar förekomma bland riktiga skitstövlar. Silbersky har rubbet.


Egenmäktighet. Mars i härskarläge i Väduren och rättrådighetens och Lagens Jupiter debil i legalistiska Stenbocken! En bra början på den usla typen av lagvrängare.

I en mycket läsvärd DN-artikel medger Silbersky adrenalinkicken han får av rättsprocesser och att han är en dålig förlorare. Jag vill upprepa: samvetets planet Jupiter är debil i Stenbocken och egohävdelsen i Väduren total! Stenbocken står här för "window dressing" - inte vad ett ting är utan hur det har presenterats för offentlig "konsumtion". Det är en nidbild av rättvisa (Jupiter = Lagen) som den egenmäktige här producerar.

Linslusen i honom kan också enkelt härledas till denna subhumana Mars i Väduren i lösligt tandem med Jupiter som här vill vara en stenbocksauktoritet och för det är redo att sälja ut sanningen och smyga in en "officiell och tillrättalagd version" av den. "Jag och min rättspraktik" - sällan har väl en Mars-Vädur och Jupiter-Stenbock avgivit så tydliga resultat.

Satans axel. Den sträcker sig mellan orala (muntligt debatterande) Oxen och anala Skorpionen, ett syndrom som 1938 är rent ruskigt eftersom vi har de demoniska månnoderna på exakt samma sätt som vi fann dem i horoskopet för de svenska skådespelarna Sällström och Forselius som begick självmord med några års mellanrum. 

I det fallet nämnde jag också freudianen Melanie Kleins specialisering på Sigmunds thanatos - dödsdriften. Det räcker med att gå igenom boktitlarna på Silberskys bibliografi på Wikipedia. Det finns knappt ett gott ord i någon bok han givit ut, "Ont blod", "Dina dagar är räknade", "Gå i döden", "Hämnden är aldrig rättvis" - och så vidare.

Saturnus, liemannen, griper hårt om Silberskys i sig stabila Måne i Oxen, men inte förrän den dödat den i sig upphöjda Venus i empatiska Fiskarna. Det är uppenbarligen så att Silbersky är FÖDD med Stockholmssyndromet. Hans födelsehoroskop visar att han snart nog ska börja ta parti för förövarna.

Sådana här horoskop kan bara förklaras med att vedervärdiga tidigare liv, och jag antydde just den mest bisarra bakgrund som tänkas kan: Silberskys tidigare kropp på jorden som ett mordoffer, och därtill någon som identifierat sig med gärningsmannen och vill försvara hans illdåd! Eller är han så i djupet ond att han faktiskt är en före detta mördare som i nästa liv fortsätter att hjälpa sina "bröder" och söka fria dem från deras gärningar?

Att Silbersky själv undrar (enligt DN-intervjun) hur han kan avböja att försvara narkotikalangare men ta sig an mördare är inget problem för astrologen. Notera hur den avvisande Ketu kopplar till födoämnesfixerade Oxen medan den hungrande Rahu står i dödstecknet Skorpionen.

Nu är det visserligen Skorpionen som är förknippad med toxiska ämnen, men jag vill påstå att Månen i Oxen i kombination med avvisande Ketu gör Silbersky till en av de gnälliga och fordrande gourmeter som lever för sina smaklökar. Han projicerar helt enkelt sina konsumtionspreferenser på de tänkbara klienterna.

Han kan identifiera sig med mördares sak men inte med sådant som (i hans tycke) bereder olustiga orala smakupplevelser. Oxen är en enkel fysikalist - tänker ofta i floskler som "en sund kropp i en sund själ". På den barockt ogenomreflekterade nivån befinner sig Silbersky när det kommer till frågan om att sila mygg och svälja kameler!

Det sataniska syndromet är verkligen djupt ingrott på den här himmelen via Saturnus kroniska kontroll (60°) över själen, psyket eller Månen. Och denna kallhamrade Måne involverar sig sedan i Satans axel! Tripp-trapp-trull och fallen är själen.

Den här axeln för mina tankar till "sexualupplysaren" Manne Forssberg som heller inte har någon som helst kontroll över vilka beteenden han stödjer i sin homouppmuntrarbok "Kukbruk". Notera i hans horoskop hur samma sub-humana drift - Mars i Väduren - återigen kontaktar en "villighet" i dödens tecken Skorpionen och hur den sataniska axeln drar ner honom på en moralisk nivå långt under genomsnittsmänniskan. 

Den sekulära människan - till vilken Silbersky per automatik hör med dessa graverande indikationer - är per definition oförmögen att kliva ur sin uppsättning (godtyckligt sammanfogade) värdeomdömen. Hon skulle tappa fotfästet i tillvaron.

Hon kan därför inte se sitt avgrundslika förfall som det ser ut ur den eviga visdomens perspektiv. Hon fortsätter ackumulera dåligt karma tills ett liv kommer som är så vederstyggligt att vi inte ska tala om den saken här. Sägas kan bara att också brottsoffer har tidigare liv i bagaget...

Det är notabelt att Silbersky har Solen i rationella Lufttecknet Vattumannen och Månen i materialistiskt rationella Jordtecknet Oxen. Den Eld han förfogar över är bara den infernaliska (jfr Mars i Väduren hos markis de Sade). Han hans andliga medvetenhet kan därför starkt ifrågasättas, åtminstone ur de fyra elementens perspektiv.

Nu saknas födelsetid och därmed kan t.ex. inte nionde huset för filosofi och religion studeras, men givet de störningar som uppdagats - och hans faktiska val i livet !! - torde det nionde huset vara svårt skadat.

Silbersky gjorde juristutbildningen blixtsnabbt, säger Wikipedia. Häri ligger också hans förmåga att leva i två världar där han inte har en aning om vem han egentligen är, utan tvärtom är fullt kapabel till en samhällsroll som intellektuell vid sidan av den omedvetna kartritning som han gödslar med sitt val av att försvara samhällets skräp.

Horoskopet är inte påfallande dissociativt (Vatten skär sig mot Luft), utan en Luft-Sol med en Jord-Måne omvittnar tvärtom en människa som är rätt bekväm med sina "rationella val".

Jag funderar också på den intressanta ömsesidiga receptionen mellan Saturnus och Jupiter som skapar en schackspelarmentalitet på hög nivå. (Se t.ex. instrumentaliserande Saturnus kontroll över den flexande Venus upphöjd i Fiskarnas tecken - för normal kärlek tror jag inte på den här kombinationen men den kan absolut ha speciella talanger.)

Hög IQ skapar exceptionellt bra sociopater eftersom de processar så många fler variabler per tidsenhet och hinner formulera närapå sömlös Lögn.

Jag skulle vilja föreslå en jämförelse mellan Silberskys och Bobby Fischers horoskop (öppnar i nytt fönster). Notera hur i stort samma tecken förekommer hos båda, men med planeter omkastade. Eftersom Fischers tid är känd kan en skorpionkomponent adderas också där, i formen av ett befolkat 8e hus! (Det åttonde svarar mot Skorpionen i den "naturliga zodiaken".)

Det finns en enda typ av själ på jorden som kan genomskåda sociopaterna som stigit rakt upp från Helvetet, och det är Saturnus vänner - de som frivilligt dött bort från sina egon. Den här gruppen exkluderar per definition alla födslar med Mars i Väduren och flertalet andra horoskop med ego-träningens tecken aktivt.

Vad Saturnus gör med dem som frivilligt erkänner att han är temporalitetens herre, är att skänka dem en försmak av tidlösheten. Som i asiatisk kampsport kan du nå en sådan koncentration i nuet att tidsfaktorn fullständigt elimineras. Glider du inte ut i evigheten har du i vart fall flera gånger så mycket subjektiv tid på dig att fullborda din avsikt. Du ser din fiendes första ansats redan i dess linda.

Det är således Saturnus som ligger bakom alla dessa actionscener i slow-motion i dagens underhållningsvåld på film och tv. Slow-motion-förfarandet är symboliskt och samtidigt ett försök till grafisk realism. Det är en djup tanke att tiden går långsammare när Döden står för dörren. När Döden är ett faktum stannar klockorna helt. Den som inte är i tiden blir herre över den. Jag och Döden en och samma djupa intelligens.

Det är för att Saturnus vänner har evigheten inom räckhåll som de har god tid på sig att inspektera även en snabbpratande djävul som Silbersky och höra att han inte tillhör de goda. Inte ännu. Kanske i ett annat liv

All religion har alltid handlat om att frivilligt dö bort från den här världens banala sysslor och inte låta Döden komma och ta en medan men befinner sig i samma medvetandenivå som tjusar Silbersky så: i det hormonstinna och uppvarvade mentala snabbprocessandet. Hans IQ är resultatet av snabba mentala operationer och en rationalisering av fenomenen till ett underliggande spelbräde. Så tragiskt att se en ängel arbeta för Mörkret.

Tre av fyra Tamas-tecknen är aktiva på stjärnadvokatens himmel (Tamas: fasthet > rigiditet > vansinne > arketypiskt Mörker). Jag valde att bara märka ut den sataniska axeln eftersom Mars kastar sin dödsaspekt mot Skorpionen för en synnerligen tydlig indikation på djup, djup andlig perversion. Var Silbersky någon obetydlig figur i Caligulas följe som fick smak för det onda?

Ja, hur gamla är våra böjelser? I hur många liv har vi arbetat på att skapa oss de preferenser som byggt våra liv här och nu? Jag vet att jag gjort väldiga bokslut de senaste tusen åren. Silbersky och vissa andra Tamas-horoskop tecknar betydligt mer "ingrodda" själar. De kan ha väldigt lång tid kvar på jorden för att bli acceptabla bortom sandlådan. Uppenbarligen finns en sida i Silberskys natur som faktiskt vill umgås med bestar som så när lyckas i sitt uppsått att misshandla unga kvinnor till döds.

*****

Se också inlägget om åklagarna Hillegren och Leijonhufvud i en annan reflektion över var gränsen går mellan förövarna och "the good guys".

Astrologin om tiden för "Tobleronepolitik"

Det är bara att inse oavsett politiskt läger - någon myntade en språkklassiker igår! Bara en svensk, med en svensk historik, kan skratta så varmt åt och med den arma Mona vars politiska ambition långt överskridit hennes kompetens. Historien vi skriver finns alltid kvar och redo att titta fram igen. Och gårdagshoroskopet visar detta.


I zodiakbältet ser vi cirka halvnio på urtavlan Lejonet stiga via den något indragna beteckningen ASC(endenten) - Monas födelseögonblick. 

Ännu i andra sektorn för pengar ska lyckoplaneten Jupiter snart ta ascendenten i besittning. Men för någon annan än Mona. Hennes planeter ligger lokaliserade i husen som framgår av den inre planetkretsen.

I den yttre kretsen gårdagens himmel då det bevingade yttrycket myntades. Jag såg bara uppgiften att Odell sagt det till "TT på morgonen", men tidpunkten spelar mindre roll för den här jämförelsen av Monas födelsehoroskop, dess akilleshäl, och hur I RÄTTAN TID ens hoptjänande öde reaktiveras. Vad knappt en själ i landet längre vet, är att ödet existerar och att det här är Monas rendezvous med en av sina ofrånkomliga korsvägar.

"Vad är tiden liden" denna den 27 april 2010?

Jo, hennes monetärt färgade (2a huset) Jupiter har på sin eviga vandring nått en position där den direkt opponerar sig mot hennes själva existens, hennes Persona i ledarskapets eller Lejonets tecken!

Jupiter som vid hennes födelse låg i andra huset för pengar har sagts älska lätta pengar (det är Saturnus som sliter hårt för att ens komma en meter fram).

En politisk astrolog hade närapå kunnat förutsäga att det här var en period i livet då frågor om finanser eller ekonomi skulle segla upp i hennes liv via 7e huset - frågor om att ingå allians med någon. "Vill du gifta dig med den här människan i termer av hennes finansiella situation" är det budskap Jupiter i 7e ger, givet dess läge då Mona föddes.

Det här skulle kunna ha varit ett hoppfullt budskap (Jupiter eller Jove är jovialitetens och hoppets "stjärna"). Men nu föregicks transiterande ("T") Jupiters inglidande i opposition av en mer djupgående transit. Det är Gränsdragaren och Objektifieraren Saturnus (Kronos) som når fram till Monas medfödda ("N", natala) öde i monetära frågor!

Saturnus ger företeelserna deras permanenta form. Det är för att "Tobleronepolitik" svarade mot ett sant och objektivt förhållande som begreppet blixtsnabbt slog an i folkmun. Saturnus gav en yttre och synlig form åt Monas medfödda "lätta vind-för-vågpengar" i 2a ekonomihuset!

Faktum är att den astronomiska precisionen knappast kunde ha varit större - se dessa positionsangivelser med tolvtimmarsintervaller för en känsla av planeternas rörelse. Notera att "R" representerar en planet som skenbart backar tillbaka i zodiaken - en extra kraftfull planet säger den indiska astrologin. Men det är precisionen i gradtalen som intresserar oss här:

T-SAT
(VIR)
N-JUP
(VIR)
 T-JUP
(AQU)
N-ASC
(LEO)
T-MAR
(CAN)
N-VEN
(AQU)
100427 00.00 4:46R 4:39R 28:57 26:50 16:53 16:30
100427 12.00 4:45R 29:03 17:04
100428 00.00 4:43R 29:09 17:16


Det är först i vår tid precisionen nått ett sådant "overkill" att vi kan tala om enskilda bågminuter och ännu mindre delar (60 bågminuter på en grad av zodiakcirkeln). Låt oss bara notera vad en senantik astrolog kunnat konstatera:

Någon gång vid denna tid då den passerade Ödesmästaren Saturnus - han som visar vad vi tjänat ihop till - för första gången började gå retrograd i Jungfrun sedan sin ankomst där förra sensommaren, och just som han anträdde 5e graden, kickade igång Monas medfödda ekonomiberättelse i densamma femte grad!

*****

Redan den 17 april hade samma överoptimistiska ekonom Jupiter lagt sig i position för att opponera, inte sitt eget startläge (i 2a pengahuset) men väl handhaverskan av dessa förhållanden - Lejon-kvinnan Mona själv!

Och slutligen ännu en transit som tycks anknyta till Monas personliga öde, olycksbringaren Mars som redan legat och tryckt mot det svenska nationalhoroskopet i månader (sök "nationalneuros" eller "nationalpsykos" på den här bloggen via funktionen uppe till höger).

Även Mona är född Vattuman (som soltecken) och Venus som pengarnas signifikator häri är förstås inte oviktig sedan Jupiter sedan en tid gått in i tecknet och därför dubbelt signifierar ekonomiska spörsmål.

Som synes hade Mars egentligen redan något dygn tidigare nått sin exakta "dödsaspekt" (210°) i förhållande till Monas medfödda Venus.

Och Jupiter opponerade sig den 27e gradens Lejonindivider redan en tid innan. Varför kom det klassiska tillmälet först den 27e?

Man kan spekulera att vi har ett flertal samtidiga transiter över känsliga punkter i Monas horoskop. Vilket dygn står alla transiterna perfekt balanserade? Vilket är ögonblicket när SNITTET av alla de verksamma faktorerna talar om att KARMA förfaller i den ekonomiska frågan?

Det är fullständig överkurs och sanningen är att jag inte vet. Men man kan tänka sig att "tiden var ännu inte kommen", eftersom Fader Tid själv - Kronos eller Saturnus som mäter ut ögonblicken - ännu inte nått fram till Monas "lätta pengar" i 2a huset!

Och vem är Saturnus samarbetspartner i den fysiska sfären om inte (via Stenbockens naturliga komplement Kräftan) Månen. Jag noterar att Månen återigen ha verkat som "sekundvisaren" som prickar in tidpunkten för ett inträffande.

Visserligen hade inte retrograda Saturnus hunnit till en exakt konjunktion med Monas natala Jupiter (se tabellen ovan), men i perspektiv av denna duad var den 27e den PERFEKTA DAGEN. Månen passerade Jungfrun sedan dagen innan och skulle runt lunch gå över i Vågen. Saturnus och Månen tillsammans i Jungfrun är en fenomenal "trigger"!

För andra exempel på bloggen med Månen som "trigger" eller "sekundvisare", se tonåringen Tim Kretschmer som massmördade på tysk skola under en kritisk månkonfiguration. Eller episoden om när min kinesiska astrologiblogg attackerades runt själva min födelsedag. Eller när polske presidenten och en mängd politiker dödsstörtade nyligen. Etiketten "transiter" bör leda till alla dessa.

Det är en bra arbetshypotes att se Månen, som ännu befinner sig i Monas 2a ekonomihus med den hårde men sanningsenlige Saturnus, som gudomlig inspiratör till att Odell fäller det bevingade och med Ödet och Sanningen överensstämmande ordet. Månen är den närmaste "rådaren" över vår värld - den sublunära sfären.

När Littorin plagierar uttrycket "fyra timmar senare" (enligt någon tidningsuppgift) har Månen gått över i harmonierande eller körsjungande Vågen! Littorin hade givetvis hört Odell och plankade i linje med sin begränsade intelligens bara det perfekta uttrycket.

*****


Ett urval av artiklarna som följde:

DN redogör för händelserna.
Lena Mellin (AB) kallar det hela "trick".
Gun Hedlund, statsvetare (Expr): "dåligt debattsätt"
(S) kräver ursäkt (SvD)
Ett sömnpiller på Newsmill kallar uttrycket för "gubbigt maktspråk" - såå originellt tänkt.

Indiska astrologer om framtidsprognoser

Even "interest" let alone vested interest, is bound to cloud one's judgement.

"Till och med 'intresse' - för att inte tala om ett förtäckt intresse - fördunklar av nödvändighet ens omdömesförmåga."
Intressant att på ett vediskt forum (med internationella röster) följa en kort diskussion om träffsäkerheten hos framtidsprognoser (som den här bloggen inte sysslar med). 

Upprinnelsen var att dataspecialisten och tillverkaren av det utmärkta vediska astrologiprogrammet Jagannatha Hora, Narasimha Rao, misslyckades att förutsäga utgången av ett indiskt val. (Electional astrology - tror inte termen har någon svensk motsvarighet.)

En och annan valhänt hantering av engelska språket i tråden, men helt klart begåvade röster som funderar över vad framtid och förutsägelse ställer för krav på individen själv.


PS. Jag gillar Ashoks succinta lilla föreläsning i filosofisk idealism! Universum är det universella medvetandets konstrukt. Det finns inga prylar att gripa tag i - din trygga värld är bara dina kryckor du stöttar dig på tills du är mogen att gå.

PS 2. Höjdarcitat i annan tråd:
"The signs of the zodiac are karmic patterns; the planets are the looms; the will is the weaver.
~Author Unknown"

tisdag 27 april 2010

Astrologen som säkrade Elisabets väldeI ärlighetens namn var jag lite för gammal för Blurs popmusik när den kom. Pliktskyldigt har jag köpt skivorna men influenserna för det brittiska 60-tal jag på 70-talet lutade mig tillbaka i var så tydliga att rysningen uteblev.

Motvilligt har jag dock gått med på att Damon Albarn är en skicklig figur och när han nu enligt DN tar sig samma att göra opera om drottning Elisabets ockulte hovastrolog John Dee signalerar han att tillväxthormonerna börjat kicka in!

Vilken skillnad mot Sverige där barnen till de potatisodlande fattighjonen inte ens kan stava på sitt moders mål längre, och än mindre i vår ingenjörs dominerade monokultur förstå vad astrologi är! 

Att Soundtracks of our Lives-Ebbot läser ockultism (rätt uppenbart av låttexterna att döma) är undantaget som bekräftar den allmänna regeln. Med små punktinsatser har lobbyorganisationer med försänkningar i industri-Sverige fått en hel befolkning att tror att det är ett tecken på bildning att ha kopiösa kunskapsluckor i huvudet och möta upptäckten av dessa med hånfullhet. 

Skrapa bort vårt internationellt inte helt klara mattekunnande och kvar är bara ett invandrarfientligt bonnhål som utmärker sig i de enklare sammanhangen. Kocken Jamie Oliver lyfter fram svensken som ett proffs på att supa och tycker folkets snapstradition är det roligaste landet har att bjuda på... 

Med Ernst Kirschenstrudel hamrar vi på våra stugknutar. Men därefter är det tvärstopp för kulturen. Ja, några steg bortom klackarna i taket blir svensken rent av avog till allt vad kultur heter. Så ser fattig-Sverige ut fast vi inte skriver sent 1800-tal längre.

På brittiska Skyscript.co.uk finns en fin artikel om drottning Elisabets rådgivare John Dee. Tydligen fanns samma pack som i dag återfötts som svenskar i England vid den tiden, för det slutade med att mobben förstörde den stora kartografens och astrologens exklusiva boksamling. 

Även den historiskt medvetna sajten älskar sitt 1600-tal (inklusive den redan då rejält skeva västerländska zodiaken), finns mycket intressant att läsa.

Här vill jag istället rita upp horoskopet för John Dee på det sätt det borde ha sett ut om inte de gamla grekerna gjort ett tankefel som började märkas mer och mer med århundradenas gång.Mycket lämpligt för en stor ockultist stiger den hemlighetsfulla och mysteriösa Skorpionen i öster på eftermiddagen och hemma i tecknet dess härskare Mars. Här vänder sig elden inåt mot djupen... Fullmånen mellan Kräftan och Stenbocken påminner om hans intresse för kartografi. Medan Mars aspekt mot åttonde dödshuset återigen påminner om livets esoteriska sida.

Solen i Kräftan i nionde huset för filosofi är en intressant placering givets Vattentecknens fascination för det ockulta - särskilt som det är fullmåne.  (Notera hur fullmånen som inbegriper hackordningsmedvetna Stenbocken kan indikera en spänning mellan den bildade överklassen och det obildade packet.)

Mars attack mot Tvillingarna knyter Vatten till Luft och borde resultera i "dissociation" enligt den här bloggens bruk av begreppet. Men jag har alltid låtit det vara en i grunden öppen fråga om den här svårkombinerade duon symboliserar mentala störningar eller helt avsiktlig manipulation av fakta. I fallet John Dee torde inga tvivel råda: han hemlighöll mycket av sina förehavanden, givet att han riskerade dödsstraff för en del av sina aktiviteter...

Som rituell magiker (theurgos) passar hans Måne i Stenbocken utmärkt! Det är en sida som knappt har nämnts om denna Måne som ofta fastnar i förvärldsligade banaliteter och därför figurerat i en del blogginlägg om skäligen ytliga kändisar. I den händelse bloggen gav sig i kast med mystiker tror jag att vi strax skulle hitta fler intressanta exemplar av denna Måne.

Ytterst handlar den om att i sitt psyke realisera världen för att därigenom transcendera den, gå bortom slaveriet under Tiden och dess "event". För andra gången samma dag nämner jag brittiska sångerskan Kate Bush, som förvisso har mystiska och gåtfulla teman i en del texter. Samma fullmåne som hos John Dee. Sol-Kräfta och Mån-Stenbock.

För nyssnämnda "hackordningsmedvetenhet" gjorde Kate Bush en turné inför publik och sedan aldrig mer! Så "förmer" kan Stenbocken vara i sin egen uppfattning att den hellre importerar världen i sin fantasi och jobbar med den därifrån än går ut och faktiskt deltar i livet. Månen i Stenbocken tycks mig faktiskt vara en ibland nästan sjukligt introvert placering för sinnelaget. I fantasin kan ingen ifrågasätta ens behov att äga en herremans position.

Samtidigt har jag pekat på att Saturnus och/eller Stenbocken är ett intressant tecken för frågan om vardandet i tiden, dvs ytterst sett om astrologins praktiska sida: Saturnus som fader Tid eller Kronos. Skyscript nämner ett hårresande exakt exempel på John Dees prediktiva förmåga.

Var John Dee "homefree" - en gammal och "färdig" själ? Knappast. Saturnus debil i omstartens Vädur och i sjätte huset för fiender omvittnar potentiellt livsfarliga fiender. Som indikation på hans eget karma och som disponenten över hans saturniska psyke har säkerligen Skyscript rätt: en melankoliker, ehuru en inspirerad sådan!
 
Anm. Engelskan har t.o.m. adjektivet saturnine - av Saturnus - för att "vara låg" - "my saturnine moods". Svenskan äger inga planetära associationer vad jag kan påminna mig på stående fot.


*****

Bonusspaning

Måste bara addera Damon Albarns eget horoskop efter att jag såg parallellerna med Dees.Bara några få timmar in på dygnet går Månen in i hovastrologens position i Stenbocken. Detta stämmer perfekt med Albarns meritokratiska uttalande om skräpkultur från 2007 (DN) - och lustigt nog med min saturniskt inspirerade litania över svensk bonnighet och brist på högre, astral kultur!

Detta är inget annat än den saturniska hackordningsmedvetenheten som talar hos Albarn (och undertecknad). Samtidigt var fösta Gorillaz-skivan ren skit i undertecknads öron - ett simplistiskt och krasst kommersiellt syftande sidoprojekt med musik lagom för sjuåringar...

Även om födelsetid saknas är det påfallande hur driven av Vatten även detta horoskop är. Nu inte Kräfta eller Skorpion utan Fiskarna.

De båda männens energiplacering (Mars) koinciderar också på ett visst sätt, Damon Albarn har även han Mars i härskarläge, men nu Mars i dess utåtriktade "erövra världen-läge" i Väduren.

Intressant nog är hans tendens att plagiera gångna tiders mästare (Kinks, Who och nu skriva musik ÅT John Dee): Solen i Fiskarna är i sig identitetlös, men i sitt härskarläge Lejonet har Solen all önskvärd egen identitet.

Unikt nog överbryggar himmelen detta genom en ömsesidig reception: Fiskarnas härskare Jupiter gästar Lejonet och binder samman Sol och Framgång över Eld och Vatten. Den resulterande "sensationalismen" sprakar livligt och är en tillgång för alla i underhållningsbranschen.