Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 31 mars 2010

Astrostatistik som svänger vilt

Efter några resultatlösa försök att testa de interplanetära aspekterna och funderingen om himmelens budskap måste knytas till de "jordiska husen" förrän intressanta avvikelser från slumpen visar sig, sökte jag upp horoskop med mentala problem att pröva ur några enkla perspektiv: soltecken, måntecken, de fyra elementen samt Solens och Månens elementära kombination.

En del av dessa är mycket tragiska institutionaliserade fall (svåra självskadebeteenden och liknande), som jag har kännedom om. Merparten är dock officiella personer kända för mentala problem under en eller annan period av sitt liv, som t.ex. den kända episoden med Anne Heches vilda fladdrande mellan lesbianism och hetero sexualitet och personlighetsklyvningen när hon hävdade sig vara en utomjording.

Starkt bipolära individer finns med, och en del klassiska fall av livsöden som går helt överstyr, homosexuelle författaren Hemingway som drack sönder psyket in i delirium och avslutade med självmord, författaren Ezra Pound vars besatta antisemitism förde honom till mentalsjukhus. Och så vidare.

I den här gruppen ingår också merparten av de 19 självmördare jag noterade en liten trend hos nyligen i samband med en granskning av eklipsskaparna Rahu & Ketu. Jag har dock sorterat bort homosexuella, transsexuella och liknande psykologiska profiler, även om jag personligen håller dessa för att vara mentala störningar i lika hög grad som de fallen av t.ex. OCD (tvångsmässiga beteendestörningar) i den här gruppen om 56 horoskop.

Ett visst godtycke i urvalet var oundvikligt, frisören Björn Axén begick självmord efter insikten att han fått AIDS, men han ingår t.ex. inte, lika lite som en som tog sitt liv pga ekonomiskt haveri. Min "önskemål" på horoskopen är att deras innehavare varit seriöst störd mer än under en kort överstressad period, vilket gör just Anne Heche till ett gränsfall. Men när "aliens" tar över personen, då är de kandidater för den här studien!

Tecken
56 m. mentala problem
antal
%
antal
%
6 10,7 5 8,9
6 10,7 2 3,6
6 10,7 5 8,9
6 10,7 5 8,9
8 14,3 6 10,7
0 0 5 8,9
6 10,7 2 3,6
2 3,6 5 8,9

2 3,6 6 10,7
1 1,8 5 8,9
7 12,5 4 7,1
6 10,7 6 10,7
Snitt
4,66
8,33
4,66
8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5

Som synes av de grönfärgade siffrorna tycks Solen i vissa tecken mer immun mot djupgående psykologiska labilitet och att Jungfrun - detta jordnära, kritiska, sunda, om-sig-och-kring-sig och ibland för tråkig ansedda tecken helt går fri från mentala problem är både intressant och remarkabelt. För minns att Jungfrun representerar oskuldens okomplicerade liv (förrän Hades rövade bort Persefone ner till underjorden).

Lika tråkig brukar den fakta- och organisationsorienterade Stenbocken anses, men det lönar sig i vissa avseenden. Också den har en remarkabelt låg närvaro bland de psykiskt störda. Jag sorterade faktiskt bort en mentalvårdare som kom med i sökningen pga sökord som "mental", och jag noterade att det var en Sol-Stenbock.

Å andra sidan visade inte Jungfruns motpol, den "skändade" Fiskarna (kaostecknet), ingen som helst topp. Också den patriarkala Stenbockens motpol, den "naturligt patologiserande kvinnan" är INTE "nervsvag" eller hispig! Månen i Kräftan ligger inom slumpintervallet. Har vi med detta avslöjat att Stenbockens kyliga förnuft faktiskt har skapat en myt om Kräftan som hispig och "lunatisk"?

Har feminismen ändå rätt någonstans i att Stenbocken, "gubbväldet" applicerar sin syn på saker, vilken i själva verket är en förvrängande filter. Jag tror det, Stenbockens och Jungfruns remarkabla frånvaro i gruppen av mentalstörda berättar samtidigt historien om Jordelementets trista krasshet, dess materialism och reduktiva värld där enbart vetenskapligt mätbara fenomen räknas. Vårt tids gissel, scientismen, har en tydlig släktskap med både Jord och Saturnus, Stenbockens herre.

I själva verket behöver Stenbocken kanske lite mer galenskap, mer av dess kompletterande Kräftan. Ur Stenbockens tajt tillskruvade system kommer ingen kreativitet, deras förnuftsvärldar tar istället död på det liv som är värt att leva. Tecknet är analt och perfektionistiskt och räknar decimaler där Kräftan (psyket, själen) jobbar med levande föreställningar.

Vad som förvånar i Solens kolumn är förstås Solen hemma i sitt härskartecken Lejonet! Det är i tecknet som propsar på respekt för sin individualitet den mesta benägenheten till mentala problem finns! Hur går det ihop med att indisk astrologi också valt Solen som signifikator för andesjälen, det som ibland inom New Age kallas människans skyddsängel eller Översjälen? (Terminologin är dunkel och ibland vet men inte hur man ska förstå vad som avses - men det är heller inte saker man kan läsa i första bästa läkarbok om!)

Vad innebär toppnoteringen i Lejonet? Bekräftelsen på att indisk astrologi finner att andesjälens planet ytterst inte är en vän med denna, vår sublunära, fallna värld? Solen klassas i indisk astrologi som "grym", dvs, den tillhör de prövosamma "naturliga illgärningsmännen".

Detta måste naturligtvis fattas rätt eftersom en stark Sol bidrar till framgångar, viljestyrka och mycket som normalt betraktas som gott. Samtidigt ska man aldrig glömma den narcissistiska och självförhärligande tendensen i en Sol som står stark på himmelen men i ett svagt tecken eller överhopad med problematiska sekundära indikationer.

Att se hur de mentala problemen når sin topp i Lejonet och sedan Jungfrun bjuder på totalt lugn efter stormen är verkligen ett underligt "freak"-resultat! Skulle en uppföljningsstudie fortsätta att visa samma sak?

*****

Månen - psykets planet - höll sig oväntad nära slumpen/snittet i de flesta fall. Glädjande nog visar sig Månens klassiska upphöjelse i Oxens tecken, där Jordelementet och Oxens tröga natur har en välgörande inverkan på det stirriga sinnet.

Men är det verkligen Jord och Tamas guna som förklarar den notabla avsaknaden av mentala problem med den här månplaceringen? För den enda övriga placeringen som håller sig lugn är Månen i Vågen, och här har vi alltså båda de Venus-behärskade zodiaktecknen som garanter för psykisk sundhet! Det är alltså den harmoniska Venus som är skyddet mot psykiska problem, planeten som förmår hitta medelvägen mellan alla ytterligheter.

Dessa fynd är så långt mycket intressanta vad gäller klassiska astrologiska tankar kring planeterna.

*****

Nu till ett påstående jag ofta gjort i samband med olika typer av "skandalhoroskop" jag plockat ur pressen som stickprov. Det att Luft och Vatten inte blandar sig väl, men i godartade fall blir roliga "surrealister" som säger lagom skeva saker, men i värre fall blir tecken på dissociativa störningar.

Här, med en grupp där olika typer av mentala problem (mycket tvångsföreställningar och tvångsmässiga beteenden) borde väl den tesen antingen klubbas eller vederläggas. Faktiskt, bloggens kredd står lite på spel här, om man kräver hårda siffror för varje astrologiskt påstående (vilket emellertid är ett synsätt som inte fungerar med astrologins sanna natur).

Solen i elementen kombinerad med
Månen
i elementen:
56 horoskop med mentala problem
antal
%
ELD ELD 4 7,1
LUFT 2 3,6
VATTEN 6 10,7
JORD 5 8,9
LUFT ELD 4 7,1
LUFT 3 5,4
VATTEN 7 12,5
JORD 4 7,1
VATTEN ELD 4 7,1
LUFT 5 8,9
VATTEN 2 3,6
JORD 3 5,4
JORD ELD 5 8,9
LUFT 1 1,8
VATTEN 1 1,8
JORD 0 0
Snitt, 16
kombinationer
3.5
6,25
Signifikant rel.
snittet (±50%)
<=4,2 eller >=12,5

Flera signifikanta indikationer här, precis som man kunde förvänta sig. Inte minst är som synes en Sol i Jordelementet och en Måne i Jordelementet närmast en garanti mot mentala problem, exakt som man kunde ha anat. Jordelementet ansågs i antiken det tjockaste och individer i "ren negativitet" är så verklighetsanpassade att psyket inte har en chans att spela dem några spratt.

Jag vill minnas någon liknande iakttagelse i samband med homosexualitet - att dominant Jordelement tycks skapa ett passivt accepterande av den fysiska kropp andesjälen blivit tilldelad i detta liv. Som den upphöjda Månen i Oxen absorberar de oroliga psykiska vattnen, "isolerar" Jordelementet bort t.o.m. de undermedvetna ekona från tidigare liv och anpassningen till detta liv går lättare.

Tabellen börjar med Solen - andesjälens "livsuppdrag" - men man kan förstås läsa den baklänges, ur sinnets eller psykets perspektiv. (Vi är i allmänhet inte medvetna på vår andes nivå, utan verkar via vårt självmedvetna ego.) Ta t.ex. det näst sista resultatet - den särdeles mentalt stabila kombinationen av ett lyhört och känsligt Vatten-psyke men ett livsuppdrag som tenderar mot det fysiska.

Här sätts alla känslor in mot en konkret uppgift, livsinvesteringen är i grund och botten materiell, vilket naturligtvis inte utesluter t.ex. praktiskt arbete för någon religiös fråga. Men arbetets natur baserar sig på känslosamhet (Vatten) och har en vision (Solen) om konkreta resultat eller något praktiskt. 

Här kan som exempel nämnas t.ex. föreningen Humanisternas biolog Patrik Lindenfors arbete på att sprida en världslig och helt biologisk syn på vad livet är, naturligtvis en värld helt utan religion eller den övervåning som Eld och Luft representerar. Jord och Vatten är en livscykel stadigt inom den sublunära sfären, den mänskligheten kallar livet.

Intressant nog tycks en Vatten-Sol kombinerad med en Vatten-Måne "cirkulera psykets strömmar" väl och hålla sig mentalt frisk! Det ger en lite annan vinkel på begreppet "naturligt patologiserande" som jag fästat vid Månen i sitt härskarläge i Kräftan. Vatten i dess Rajas guna-läge, lidelsefyllt, dvs flödande Vatten, inte instängt och hämmat Vatten (som i Skorpionen/Tamas).

Visserligen förekommer den här känsliga Kräft-Månen i ett och annat svårt problemtyngt horoskop, men är inte himmelen överhopad av problem (se t.ex. Stig Dagermans problematiska horoskop) är det psykets patologiska stunder övergående. Detta är psykets "naturliga" sätt att fungera - ömsom beslöjat av griller och inre föreställningar som inte kuggar i objektiva fakta alls, och ömsom som en blankpolerad spegel som perfekt - ja t.o.m. telepatiskt avläser både det synligt och osynligt.

Jag ska inte repetera gamla ramsor ytterligare utan bara notera att Luft och Vatten mycket riktigt är överrepresenterade vid mentala problem, men bara i ena riktningen! Det är när livsuppdraget (Solen) söker det rena intellektets domän som det uppenbarligen är problematiskt att ha ett sinne som är nere och släpar upp föreställningar ur det undermedvetna! Carl-Gustav Jung skulle, efter sin ganska misslyckade astrologiska statistik i "Synchronicity - An Acausal Connecting Principle" glädjas åt dessa djuppsykologiska bekräftelser, anspråkslösa som de är. Avvikelserna här rimmar väl med några klassiska astrologiska teser och en uppföljningsstudie är motiverad.

21 fotomodeller


1960-talet: Nico,
sedermera avantgardemusiker


Hittade 21 fotomodeller med födelseklockslag i databasen. Några gick som framgår nedan vidare till större ting - Johnny Weissmuller blev olympisk guldmedaljör i simning och Tarzan på vita duken och Carla Bruni fransk presidenthustru...
 • Audrey Hepburn
 • Bettie Page
 • Brigitte Bardot
 • Brigitte Nielsen
 • Carla Bruni
 • Carmen Electra
 • Cindy Crawford
 • Claudia Schiffer
 • Elizabeth Hurley
 • Emmanuelle Béart
 • Fabio Lanzoni
 • Isabella Rossellini
 • Ivana Trump
 • Jane Birkin
 • Joanna Lumley
 • Johnny Weismuller
 • Lauren Hutton
 • Margaux Hemingway
 • Milla Jovovich
 • Naomi Campbell
 • Nico (Christa) Päffgen

Jag har på sistone gjort flera test med de indiska interplanetära aspekterna på en grupp med 91 mördare utan att ens Månen "belägrad" av både Mars och Saturnus givit någon statistiskt intressant trend. Många av mördarna saknade födelsetid men det är inte problemet.

Aspekter mellan planeter tycks helt enkelt inte vara avgörande. Detta stämmer också med astrologiskt doktrin där det är aspekter mot husen som anses viktiga, särskilt de fyra hörnen. Samtidigt är bristen på resultat en smula bestickande, för hur ofta figurerar inte en störd Måne i problematiska livsöden! Astrologin vägrar dansa efter den här melodin som kallas "bryta loss en bit och testa den separat"! Minns regeln att man måste gå i genom samtliga omen på himmelen och avgöra om det ser ut att peka i en eller annan riktning.

Kanske påvisar de 21 modellerna astrologins inskärpande av födelsetidens betydelse (och med den planeternas placeringar i husen). Samtliga nedanstående ascendentplaceringar är statistiskt intressanta enligt den regel bloggen anammat att värden mindre än 50% under slump samt 50% eller mer över slumpvärdet är intressanta.

Element Asc Sol Måne
Eld 2 7 6
Luft 9 5 4
Vatten 8 4 5
Jord 2 5 2

I topp ligger ascendenter i Luft och Vatten. Båda överträffar kravet i förhållande till snittet 5.25 placeringar per element.

Varför blir just Luftelementet "segrare" i kategorin attraktiva kroppar? Är det för att den idealistiska kärleken tecknas av Venus i Vågen och detta också är tecknet där formgivaren Saturnus är upphöjd? Mot gemene mans ställföreträdande ascendent - Väduren eller egot i den "naturliga zodiaken" - avtecknar sig på andra sidan Vågen som "den andre", en slags idealbild vi åtrår och söker förena oss med.

Men varför Vatten som tvåa snarare än Eld eller Jord? Ingen aning. Det är lite kuriöst att Eld och Jord delar jumboplatsen med två fotomodeller vardera (här var den lägre gränsen för intressant avvikelse från slumpen 2.62) eftersom jag tidigare åberopat den antika synen på de fyra elementen där Eld anses det noblaste och Jord det mest basala. Är dessa ytterlägen helt enkelt för långt borta från "den gyllene medelvägen" som ger en attraktiv människa som "funkar" i modellsammanhang?

Här behövs verkligen ett större uppföljningstest! Jag har en smygande misstanke att dessa trender kan komma att neutraliseras då, precis som uppföljningsstudien av porrbranschmänniskor mattade av (utan att helt eliminera) den tydliga trend som syntes i den första studien. (Se "Temastudier")

*****

Anmärkning. Jag valde en bild på min favorit, Nico, som efter modellåren flyktigt var medlem i det legendariska rockbandet Velvet Underground och sedan hade en småskalig karriär som avantgardemusiker, tyngd av heroinmissbruk. Hon dog en alltför tidig död runt 50 (hjärtstillestånd) och det sades att den mångåriga narkomanin gjort slut på kroppen i förtid.

Intressant nog hade hon den allvarsamma (formplaneten) Saturnus på Fiskascendenten, Solen i Jungfrun och Månen i Kräftan.

Hon var lika depressiv som Stig Dagerman, Skorpionascendent (attackerad ovanifrån av Saturnus), Sol-Jungfru och Mån-Kräfta. Titta på ungdomsporträttet av Dagerman och jämför med Nicos dystra uppsyn.

Vad är det vi ser i ansiktena? Saturnus, Jungfrun eller Kräftan? Nästan omöjligt att säga. Jag skulle gissa att vi stirrar rakt in psykets arketypiska värld och betraktar den mörka Saturnus rätt och slätt. Svårmodet, allvaret. Saturnus går väl hand i hand med stel formalism och poserande.

Som kuriositet kan noteras att 7 modeller har en Saturnus i aspekt med ascendenten/kroppen. Eftersom Saturnus har fyra aspekter enligt indierna (0, 60, 180 och 270 grader) borde ren slumpfördelning koppla formplaneten till en tredjedel av horoskopens ascendent, dvs exakt 7 horoskop.

Dessa modeller är/var: Audrey Hepburn (tunn som en sparv - Saturnus!), Brigitte Nielsen, Claudia Schiffer, Isabella Rossellini, Jane Birkin, Naomi Campbell (vars Saturnus i debilt läge i Väduren kastar 270-gradersvinkeln mot Stenbocksascendenten - notera hur hennes extrema divighet och odisciplin under modellåren perfekt matchar detta svåra fall av egenmäktighetssyndromet). Den sjunde var Nico/Christa Päffgen.

Det gick illa för några av modellerna, Brigitte Nielsens karriär tedde sig med åren alltmer tragisk, Nico dog i sviterna av mångårigt heroinmissbruk och Margaux Hemingway följde trenden i sin släkt och begick självmord. Emmanuelle Beart (H&M-modellen vintern 2006) har agerat politiskt på ett sätt som kostade henne en position inom FN.

Lauren Hutton och Margaux Hemingway är de enda med Saturnus i 12e och kritiskt tycks det bara vara för Hemingway vars Skorpionascendent bär med sig en prominent men debil Mån-Skorpion. Dessutom har hon två planeter i 8e dödshuset och Solen står i Vattumannen för det "sociala utstötningssyndromet" som tydligen ibland kan uttrycka sig så att man "stöter ur sig själv" - men detta måste vara ett extremfall och det är som synes flera pusselbitar som samverkar till den mörka läsarten/utfallet.

Lauren Hutton har med sin Saturnus i 12e lustigt nog också en Måne i Vatten stigande i förstahuset men i Kräftan, Månens eget tecken. Om Stig Dagerman sade jag att den Månen inte tycktes ha kunnat stå emot världens problem, men Lauren Hutton, har varken Dagermans hemska attacker mot ascendenten eller Margaux Hemingways aktiva åttonde hus.

Istället är Hutton en Sol-Skorpion och en extremt kvinnlig och feminin typ, men mig veterligen helt utan några av Vattnets "patologiserande tendenser". Nå, hon är inte helt politiskt korrekt, utan uttalade sig kritiskt om homosexualitet eller daltandet med den (minns inte så noga) för några år sedan.


Lauren Hutton, 1980-talet


Som jag antytt tidigare är horoskop som kraftfullt domineras av den negativa polariteten ett potentiellt problem. Negativiteten påminner om att själen för närvarande befinner sig i "syndafallet", i en trend av tilltagande förvärldsligande och identifikation med det fysiska. Vattnet står i det här läget för en sensualistisk orientering, en betoning av sinnena.

De senantika grekerna hävdade att det var den del i människovarelsen som stod under naturens kontroll som ödet (avbildat i astrologin) rådde över. Figurativt är det Vatten och Jord som relaterar till naturen och den irrationella själen. Eld och Luft tillhör människans högre, eviga själ. Den tanken kanske man ska ta med en nypa salt.

måndag 29 mars 2010

Hubbard & springpojken Travolta


 
L. Ron Hubbard och hans vetenskapliga religion


En Hollywood-regissör ber offentligt om ursäkt för att ha haft sin hand med i årtiondets sämsta film (DN). Men gradvis framgår det att skälet till att filmen blev något helt annat än regissören själv tänkt sig är scientologen "John Travolta med vänner" som redan hade en fix idé om hur filmen skulle se ut.

Och den idén var inte ens Travoltas egen - hans roll vara mer att realisera de detaljerade regianvisningarna från själve Ron Hubbard, scientologikyrkans grundare, vars science fiction-roman "Battlefield Earth" baserade sig på.

Det här öppnar för en snabb granskning av ämnet "springa andras ärenden". Några sekunders studium av Travoltas födelsehoroskop dubbelexponerat på det för Hubbard visar direkt vad det är skeptikerna går miste om som aldrig ens bryr sig om att studera astrologin innan de avfärdar den! 

Den här typen av mönster upptäckte jag tidigt när jag började märka att folk gillade artister som hade samma horoskop som dem själva och därför i själva verket inte alls avlade några objektiva värdeomdömen. Det är självidentifikation (självkärlek) som leder oss att favorisera den eller den musikartisten!

Samma typ av nepotism gjorde sig här Travolta skyldig till då han saknade muskler eller individualitet nog att häva Hubbards tankekontroll över honom!

Att Travolta till att börja med sökte sig till scientologerna förklaras förstås också av den här kusliga överlappningen av två stjärnhimlar. Hubbard och hans pre-destinerade springpojke!


Kartans notering om Travolta som Kräfta och Hubbard som Skorpion syftar förstås på tecknet som stiger i öster (ascendenten), den viktigaste av horoskopets "tre pelare" (Sol, Måne, Asc).

Hur illa det kan gå om man slaviskt följer (dåliga) detaljplaneringar avslöjar horoskopen också genom att de båda sorterar tungt under den kvalitet som kallas Tamas guna, mörkrets eller rigiditetens kvalitet. Båda är har de Vattumannen som soltecken (i likhet med den svenska nationen) och båda är de därför rationaliserande principdårar.

Båda har de sinnelagets Måne i dramatiserande Lejonet vilket innebär en överspänd fullmåne som förtydligar det stela och byråkratiskt mekaniska som finns i Tamas (tecknen i Tamas ligger i korsform). Mina tankar går till ordföranden för en svensk "förnuftsförening", Humanisterna, och hans illa tilltygade Sol i Lejonet som rationalismens Saturnus i motsatta Vattumannen tar ett strypgrepp om. Det blir lätt "den enda vägen" från en regelivrande klichéspottare.

I Hubbards scientologi ser man samma orealistiska fabrikation till ideologi som hos Humanisterna (såsom speglade via ordförandens horoskop). Det här visar att fundamentalism alltid är fundamentalism, vare sig den kallar sig religiös eller ateistisk.

Dessvärre lär detta oss också att vårt eget Vattuman-land är fundamentalistiskt, även om man måste analysera bortom rena soltecknet för att förstå varför vi hamnar i bråk internationellt på byfånens nivå över en nidbild på en kulturellt viktig individ. (Lars Vilks horoskop dubbelexponerat på Sveriges här.)

Det krävs rejält mycket Tamas guna (mörker, ointelligens) i ett horoskop för att inte kunna välja sina strider bättre än så! (Här är ett exempel på extrem Tamas.)

Någon mer som anat att Travolta troligen är rätt korkad i sin fullständiga oförmåga att konsekvent göra smarta rollval för sin filmkarriär? Nu vet ni svaret: han är ungefär lika fri och skapande i sitt tänkande som en genomsnittssvensk, dvs han tänker inte alls utan går i mentala schabloner. Tamas guna, när den manifesterar sig via Luftelementet (dvs som Vattuman) älskar blanketter och systematik så till den grad att den inre själen faller i träda!

Se bara hur Vattumannen Hubbard lade upp scientologin som någon slags pseudorationell vetenskap med "tester" av hur den inneboende andesjälen ("thetanen") mår och har det. Översätt det till svenska hälsovårdsmyndigheter (eller välj valfri myndighet själv!) - det är i princip samma historia.

*****

För alla Vattumän som nu tagit anstöt för att de missat bloggens ärende - att visa att 80% av er egentligen är Stenbockar - finns den lösningen (om ni nu tillhör de 20% som faktiskt är Vattumän): läs inlägget en gång till och notera att soltecknet inte är den viktigaste faktorn. Finns bara någon rörlighet på annat ställe i horoskopet, brukar den här tendensen mot schablonmässighet och t.o.m. översittartänkande (besserwissrande) ofta lösa sig. 

I svenska nationalhoroskopet däremot följs soltecknet i fixeringens kvalitet av ett nationellt psyke (Månen) i lidelsens kvalitet (Rajas) men där än mer fixering sedan stöter till som en komplikation. Det gör svenskan mindre anpassningsbar till globala förhållanden än många andra nationaliteter ("den svenska stelheten"). Men den historien har berättats mer än en gång i andra blogginlägg.

Cineasten som kom hit via DN-länken och som blivit nyfiken på astrologi kan chockintroducera sig i astrologins symbolvärld genom den helt nyliga studien av den vackra replikanten Rachel i sci fi-klassikern (eller framtidsdystopin) "Bladerunner" - dvs Sean Young - och studera hur hennes mentala svaghet fanns antydd redan på födelsehimmelen. Jämförelser görs där med självspillaren Stig Dagermans likaledes svåra horoskop. 

Den här bloggen greppar hela mänsklighetens snubblande och strävan med zodiakens ultrapotenta språk!

*****

För en annan smått bisarr parallell med svenskheten, se Jennifer Love Hewitt, Vattuman, bekänna sin kärlek till kontorsmaterial - sådant man ORGANISERAR och KONTROLLERAR kaos med! Jag säger bara - astrologin fungerar (särskilt om man använder rätt zodiak)!

_____

Data:
John Hubbard - 13/3 1911 2.01 Tilden, Nebraska
John Travolta - 18/2 1954 14.53 Englewood, New Jersey

Kyliga känslor och heta

Jag har kommenterat den indiska astrologins få aspekter men hur dessa i gengäld tycks bete sig mer meningsfullt och uppenbart än den uppsjö av olikfärgade linjer som fyller ett västerländskt horoskop. 

Jag är av den bestämda åsikten att västerlandets så kallade "valfrihet" i själva verket är en förbannelse. Folk tänker hellre fritt än rätt och det under det vidriga postmodernistiska antagandet att "alla perspektiv är lika sanna". Naturligtvis är det inte så. Redan Platon klargjorde det i sina skrifter.

Antingen är västerlänningen så duperad av sina egna honnörsord att han inte ens märker hur marknadskrafterna lurar på honom samma vara i olika förpackningar eller med de mest obetydliga kosmetiska skillnader, eller också - som i astrologin - skapar den heliga valfriheten en sådan inflation av alternativ att det viktiga spårlöst försvinner in i träsket av variabler. 

Inte för inte är det enkla det geniala. I så fall lyckades Indien bevara sin astrologi mer ren och tydlig än västerlandet, trots att även Jyotish innehåller en förvirrande mängd traditioner, varav en del i direkt konflikt med varandra...

I bakgrunden av detta västerländska drama hör vi de arketypiska Saturnus och Jupiter i samspel. Västerlänningen verkar livrädd för Saturnus nuförtiden och vill bara ha den expanderande och väggrenande Jupiter. Se bara hur feminismen - kvinnor som kidnappade män - slår och hugger mot alla fenomen som luktar det allra minsta patriarkat. Saturnus är Patriarken! Garanten för stabilitet, för en form som ger sinnet (Månen) stöd och struktur. 

I Saturnus frånvaro uppstår fullständig hypersubjektivism och ibland groteskt banala naturer, de där som inte kan lyfta tanken högre än att yttra "Man J-A-G tycker...". Notera hur den här mentaliteten ofta understryker jagets betydelse. 

Indisk astrologi påminner t.o.m. hur oviktigt jaget är genom att kalla ascendenttecknet för ahamkara - det falska egot. (Likväl är ascendenttecknet det viktigaste för att förstå ett visst horoskop.)

Efter att ha upptäckt hur skådespelare, min största yrkesgrupp med kända födelsetider, hade ett statistiskt intressant överskott på heta känslor (Mars/Venus kopplad till Solen), ville jag pröva samma tanke ur en annan synvinkel, dvs den uttryckligt kyliga Saturnus mot den hetlevrade Mars.

Eftersom jag just lärt mig hur man använder programmet ZET för att söka efter de vediska specialaspekterna (där t.ex. illgärningsmannen Mars är ensam om att kasta den inom astrologin så välkända kvadraturen), ville jag pröva dessa planetära motpoler på skådespelarnas sinnelag.

När en skådespelare agerar ut en rollgestalt är det förstås Solen hos honom/henne vi ser, men naturligtvis finns Månen samtidigt där. I varje moment måste alla människor kunna avväga sina utspel (Solen) mot reaktionerna och för att varsebli omgivningen krävs en lyhörd Måne som fångar upp signalerna. 

Man kan säga att Månen ibland också kan övervaka personens egna utspel så att Sol och Måne utgör en komplett helhet inom personens psykologi. Detta är ju idealet, men som en regissör sade angående f.d. aktrisen Sean Young, saknade hon den förmågan att reglera sig själv. Hon hade både Sol och Måne i Vatten, till det just föregående inlägget om Young vill jag här understryka att hennes problem inte var Vattnet i sig, utan det faktum att Solen hamnat i en Vatten/Luft-konflikt.

Detta förklarar bäst varför Hollywood stängde dörrarna för henne. I pingpongspelet mellan Sol och Måne derangerades alltså Sean Youngs solära utspel så att när hennes Måne (i Kräftan) sökte stämma av effekterna så är det något som inte stämmer. 

Om Sol och Måne båda ligger i Vattenelementet och deras resp. disponenter ger klartecken, ska teoretiskt inte det som hände Sean Young behöva inträffa, för då pingpongspelar Sol och Måne på ett "rent" sätt via det intuitiva Vattnet. 

Elementet är förstås fortfarande "naturligt patologiserande", dvs Vatten "ältar" och "grottar ner sig" känslomässigt i frågor ("kvinnlig stil"). Men det är just så själen bearbetar upplevelser i detta element. I Luft tänker man sig igenom sina intryck i stället, flyttar över dem till ritbordet och inspekterar dem via logiken!

Detta för oss slutligen till det nya minitestet på skådespelargruppen. Den logiska eller förnuftiga Saturnus i koppling till Månen jämfört med den passionerat svallande Mars i aspekt till samma Måne.

Jag sökte genom en grupp med 288 skådespelare efter dem där Saturnus faller in mot psyket/Månen via sin unika 60-gradersaspekt. Jag vågar inte säga om sinnelaget förblir friare när Saturnus insisterar på sin kontroll via "extern" aspekt än när den fullständigt belägrar Månen genom att ligga i samma tecken och insistera på total kontroll över sinnesrörelserna. Men något säger mig att det är så.

Inte minst gav en sökning efter min intuitiva definition av den totalt själsdöda människan en kuslig bekräftelse i Charles Manson - ett av ondskans ansikten. Se det inlägget här.

Skådespelare med känsloliv tenderande mot kyla och seriositet:
 • Audrey Hepburn
 • Barbra Streisand
 • Bette Davis
 • Brendan Fraser
 • Britt Ekland
 • Bruce Willis
 • Charles Heston
 • Christopher Reeve
 • Don Johnson
 • Grace Kelly
 • Greta Garbo
 • Irene Jacob
 • Jeff Goldblum
 • John Hurt
 • Karen Allen
 • Kate Winslet
 • Kim Basinger
 • Meg Ryan
 • Melanie Griffith
 • Robert Downey Jr
 • Sylvester Stallone
 • Tom Selleck

Ingen regel utan (några) undantag, men inse hur klockren den här listan ändå är. Här haglar det "isdrottningar". Jag säger bara, Greta Garbo! Samt Irene Jacob med det mest kylslagna leende jag kan tänka mig - hon ser alltid sorgsen ut! Här hittar vi också Kim Basingers, alltid lika krampaktigt sluten i sitt utspel, utnyttjad i nästan hela sin karriär för sin kropp (banala roller där hon utnyttjats enbart för sina fysiska företräden), och, inte att glömma, hennes eget erkännande hur oändligt låg självkänsla hon alltid hade i filmbranschen.

Audrey Hepburn är en annan klassisk Saturnus-typ, sval, tydlig i konturerna! Barndomen svårmodig, som man kan misstänka i många fall av dessa MÅNEN (barndom) kopplad till den utmärglande Saturnus.

Och se bara Kate Winslets förmåga att gestalta den där brittiska frigiditeten där allt filtreras genom det torrt kyliga förnuftet. Bara ord, ord, ord men helt inbundna känslor!

Bland männen reagerar jag direkt på John Hurts svalka - en brittisk motsvarighet till Kate Winslet! "Stålmannen" Christopher Reeves frostiga och känslolösa utspel var också något i särklass - och minns bara hans retreat som Stålmannen vid frigida Nordpolen - Saturnus iskyla!

Vidare har Jeff Goldblum verkligen nischat sig som en disträ professorstyp som verkar omedveten om allt som pågår eftersom han är så självinnesluten i sin värld. Hans leenden på vita duken är extremt korta och ser otroligt tillkämpade ut. Exakt samma som Sylvester Stallone. Den senare ser bara ut som han hånler när han söker le! Saturnus bundenhet igen.

Visst slåss och svär Bruce Willis i sina actionroller, men allra mest ser han gräsligt allvarlig och sammanbiten ut: Saturnus fokus, den presterande kämpen. Willis är på sin hemmaplan när det handlar om hjältar som tar enormt med stryk (faktiskt exakt som Stallones Rocky!) men med Saturnus extrema seghet gradvis tillskansar sig övertaget och går segrande ur striden. Tonvikt på Saturnus som hållbar över tid. Trägen vinner.

Hur någon kan tycka Willis har komisk talan övergår dock mitt förstånd, de gånger jag sett honom på Dave Letterman har han alltid sysslat med löjeväckande practical jokes, bland annat genom att komma utstyrd i underliga prylar och manicker - Saturnus som lutar sig mot konkreta/objektiva ting igen.

Ett undantag i listan tycks vara den extremt rastlösa Robert Downey Jr, men här avslöjar horoskopet direkt hans "problem". Han tycks bipolär i det att Månen visserligen kyls ner av Saturnus medan samtidigt Mars angriper Saturnus via opposition! Det här kan vara ett av tecknen på adhd-liknande fenomen (vilket jag lättsinnigt antydde i inlägget om honom och Robert Wells, apropå deras snarlika utseende).

*****

Efter Saturnus "korta" aspekt Mars dito, dvs dess nittiogradare när den riktas mot sinnelaget. Ska vi hitta mer tydligt "uppbrusande" eller hetlevrade skådisar. Om Bruce Willis löper maraton, är Mars en hundrameterssprinter!
 • Brad Pitt
 • Carrie Fisher
 • Catherine Zeta-Jones
 • Clint Eastwood
 • Courteney Cox
 • Donald Sutherland
 • Fran Drescher
 • Grace Kelly
 • Jack Lemmon
 • James Arness
 • James Dean
 • Jerry Lewis
 • John Hurt
 • John Malkovich
 • Julie Delpy
 • Karen Allen
 • Kate Winslet
 • Kim Basinger
 • Kurt Russell
 • Larry Hagman
 • Marlon Brando
 • Michael Douglas
 • Michael Palin
 • Nicole Kidman
 • Patricia Arquette
 • Sean Connery
 • Susan Sarandon
 • Terry Jones
Nu blir uppgiften genast mer delikat, för bland dessa 28 återkommer några av namnen från den "frigida" gruppen (som var 22 till antalet). Och några nya namn som i mina ögon är lika svala som Robert Downey Jr var omväxlande hett intensiv och kyligt betraktande, fast han stod på "kalla listan" - vad sägs om John Malkovich som flera gånger skapat den perfekta psykopaten på film, iskall och beräknande som den värsta sortens Saturnus?

Jo, sanningen är att hans horoskop ligger extremt nära de värsta typerna bloggen hittat i skandalskriverierna. Dels har han Månen och Rahu i kalla Stenbocken - samma kombination som hos Charles Manson. Och Malkovich Sol står i Skorpionen och disponeras av Mars i Vågen - samma "wacko" kombination som blev Sean Youngs fall i Hollywood! Och nu börjar vi se skillnaderna: Sean Young hade den känsliga och sårbara Månen i Kräftan, Malkovich har den fullständigt kylslagna och äregiriga Månen i Stenbocken - en hårdhudad natur!

Så klart att han - men inte hon! - gått i land med att nischa sig som excentriker (Luft/Vatten-dissociation på den solära sidan). Detta har inget med manschauvinismen i samhället att göra (som en feminist troligen skulle hävda); Malkovich har även privat en äkta psykopats kombinationer! Han spelar roller i djupet av sin själ (Månen), så att han tror på det själv!

Här kan man faktiskt argumentera för att Månen i Stenbocken, som jag kallat ytlig i andra inlägg, faktiskt är att föredra framför den djupt empatiska Mån-Kräftan, åtminstone i det avseendet att den senare har väldigt lätt att komma på deken och helt tappa greppet om den objektiva yttervärlden.

De skådespelare som direkt verkar stämma på ett sinnelag uppeldad av en frejdlig och lagom skränig Mars är förstås Fran 'Nanny' Drescher och Larry 'JR' Hagman (tv-serien) Dallas. "Ebullient" är ett engelskt ord (urspr. latin) för en översvallande stil som tillhör den direkta och okonstlade Mars. Ser du ett sjudande vatten, vet du att där brinner en eld (Mars) någonstans under ytan!

Detta särdrag ses också tydligt, tydligt hos Catherine Zeta-Jones - som intressant nog delar detta eldfängda psyke med sin make Michael Douglas. Han är emellertid en man där snarare stridisk irritation och ett tvärt humör ligger just under ytan i närapå varenda roll han spelat, från avslöjande reporter i Kinasyndromet till den otäcke Wall Street-yuppien Gecko. Minns också hans sexmissbruk tidigare i karriären - Mars signifierar ju bl.a. libido. (Douglas har Solen och Mars i 12e huset för "sängkammarens hemliga nöjen".)

Även Jack Lemmons nervigt uppvarvade humor klargörs väl av att han har Mars eldar i sitt sinne. Även han hade f.ö. en roll i Kinasyndromet (1979), en politiskt färgad film om mörkläggning av kärnkraftsolyckor. "Olyckan" Mars även på den punkten, således. Och ska man tala screwball-komiker kan man förstås inte blunda för att också Jerry Lewis "King of Comedy" har Månen under attack från Mars! Fysisk komedi passar lika väl som beteckning för det han höll på med, apropå Mars närhet till kroppslig utlevelse.

Courtney Cox ser så mager och späd ut att man lätt missar henne totalt, men hennes ragata till reportern Gale i ungdomsfilmerna "Scream" vittnar faktiskt om att också hon dras till en bufflig, "martiansk" typ av utlevelse och har någon slags opolerad humor. Jag har alltid tyckt mig se humor i henne, även om de roller jag är medveten om inte givit henne mycket att arbeta med. (Alternativt: Hon är egentligen en medioker skådis...)

Att Susan Sarandon tillhör den liderliga sidan av Mars är bara alltför uppenbart och Mars koppling till sport och fysikalitet kom till uttryck när hon startade en pingpong-klubb för kändisar i USA och hyllade svenske J-O Waldner!

*****

Annars medger jag villigt att listan med Mars 90° Månen inte klingade fullt lika rent som Saturnus 60° Månen, mest för att flera namn återkom på "heta listan" vilka redan visat sig på "kalla listan".

Ska man dra en slutsats av detta är att GAMMAL ÄR ÄLDST - geriatrikens Saturnus segrar när den ställs tillsammans med hetlevrade ungspolingen Mars!

Därmed påminns vi återigen om "egenmäktighetssyndromet", när Väduren/Mars och Stenbocken/Saturnus går igång i samma horoskop och det typiska beteendet verkar vara ett ganska barnsligt och egocentriskt bråkande över frågan om vem som ska ha sista ordet, vem som egentligen är auktoriteten (Stenbocken) och som bestämmer var skåpet ska stå.

Om något har de här två sökningarna på två skilda temperament påmint om hur komplext ett horoskop är och hur illa den empiriska metoden som söker reducera fenomen till deras minsta beståndsdelar för att "ha kontroll" över experimentet, hur illa den metoden fungerar på den komplexa verkligheten.

Astrologin, är man frestad att säga, är en kartritning över verkligheten som är ljusår längre kommen än naturvetenskapen - i sitt slag. Det kanske är därför den skickades ut i kylan efter "Upplysningen". Ett nytt lass omogna själar började inkarnera på jorden och som alla barn ville de upptäcka saker på nytt, på sitt eget vis...Tillägg

Mars långa 210-gradersaspekt och Saturnus långa 270-gradersaspekt skulle ge ett annat urval skådespelare, men troligen skulle det övergripande bilden bli snarlik: Saturnus i psyket skapar individer som väljer - eller blir kända för - stilrena, svala eller allvarliga roller. Mars ger mer yviga, direkta och turbulenta typer - kanske med en tendens mot situationskomik.

I detta ögonblick kommer Charlie Chaplins tidiga, akrobatiska stumfilmer för mig med all deras slapstick och situationskomedi. Och mycket riktigt, han har den närmast tumultuösa Mars (och Venus) i eldiga Väduren i opposition till Månen i balanskonstnären Vågen! Jaget i obalans med omvärlden! Behöver mer sägas - symboliken är kristallklar!

Jag ska vid ett senare tillfälle till den potentiellt ruskiga "rundgångsaspekten" där Saturnus kastar sitt "långa onda öga" 270 grader fram i zodiaken och träffar just Mars, där den senare av nödvändighet kastar sitt korta "onda öga" 90 grader framåt och träffar Saturnus!

En halvt fördold variant på den här rundgången noterades i samband med Farrah Fawcett, en av originalmedlemmarna i tv-serien Charlies Änglar. Inte ett horoskop att studera för dem med dödskräck!

söndag 28 mars 2010

Sean Young & Vattenelementets naturliga patologi


Sean Young som Rachel i Bladerunner (1982)

''When I hired her for Cousins, I got a lot of phone calls from people saying I was crazy,'' recalls director Joel Schumacher, but he enjoyed working with her nonetheless. ''Sean is an artist, and she doesn't know how to monitor herself. She will pour out her emotional road map of the day to you, and it can be quite frightening.'' A Hollywood agent puts it bluntly: ''The perception of her is that she is unstable.''

Entertainment Weekly

Att upptäcka att personer man i princip glömt försvann från scenen för att de spårade ut är förstås både tråkigt och olustigt. Här upptäckte jag en sak om en kvinna vars karriär blev kortlivad men som komplettera och kastar extra ljus över historien om Stig Dagerman och hans självdestruktiva födelsehimmel (öppnar i nytt fönster).

Aktrisen Sean Young har ett känt födelseklockslag och det är bara tack vare det man kan spåra en snarlik - fast mildare - problematik till den som anfäktade den svenske författaren.Till att börja med har de samma typ av själsliv - Månen i den "naturligt patologiserande" Kräftan. Att Månen här är hemma i härskarläge bara understryker hur sårbar själen är i sitt fallna sublunära tillstånd! Det är ingen slump att antikens astrologer såg Månen som upphöjd när de psykiskt stirriga vattnen absorberades av Moder Jord, som tecknad via Oxens tecken. I Oxens fixerade kvalitet bringas sinnets oformlighet åtminstone temporärt till halt. 

Det här är alltså antika idéer, men dagens naturdyrkare - en liten lek som utspelar sig inom ramen för en ateistisk grundsyn - skulle aldrig kunna förstå att Naturen inte är det högsta goda utan bara en liten del i en större ordning. Naturvetenskapen har grundligt lyckats hjärntvätta massorna att människans enda hem är här på jorden. Antikens tänkare placerade emellertid andra världar bortom den sublunära kretsen, men ska man studera inomvärldslighet kan man lika gärna börja med Månen - "kontrollcentralen som knyter samman de fem sinnena" - som något annat.

Sean Young faller in i ett alltför vanligt mönster som jag ärligt talat inte räknade med att finna när jag började blogga om den sideriska zodiaken för ett år sedan. Men Vattenelementet visar sig gång på gång relatera till psykiska problem sedan den felaktiga västerländska zodiaken korrigerats för att återspegla den ursprungliga stjärnhimmel under vilken personhoroskopen först såg dagens ljus.

Den f.d. aktrisen har både Sol och Måne i Vatten, och för Youngs uppseendeväckande och underliga beteende som kostade henne en karriär i Hollywood kan man kanske speciellt peka på Solen i Skorpionen. I problemfall går den från sammanbiten integritet och faller ut som en rättshaverist eller allmän sociopat.

Bloggen har hittat oräkneliga fall med den enkla omständigheten att Lufttecknet Vattumannen (social integration) är aktiv på himmelen samtidigt med Skorpionen. Genast yttrar sig Skorpionen som någon form av social missanpassling! (I sanningens namn ska sägas att den i några fall är ett offer från vrånga sociala mönster och i något fall på tusen faktiskt med rätta slåss mot felaktiga värderingar. Men oftare tycks den ha rollen av en svart och irrationell attitydlåsning som blockerar den från nyktert tänkande.)

Sean Young har, som man kunde misstänka, inte en normal och fungerande Skorpion utan en där härskaren Mars underminerar sitt eget tecken genom att placera sig i ett Lufttecken (Vågen). Dvs, en variant som är besläktad med det "sociala utstötningssyndromet". Därmed utlöser Solen och dess disponent ett mindre väl fungerande "samarbete.

Jag minns på rak hand också "Bitterfittan" - Maria Svelands horoskop som ett där Solen i Skorpionen förgäves försöker förstå sig på kön och gender men där Mars i Vågen skapar derangerade dimslöjor. Ett annat besläktat fall är Carolina Gynning, men nu är det den debila Månen i Skorpionen som inte fungerar maximalt med en disponent i det radikalt annorlunda Luftelementet. Här blir det mentala problem istället som hos Sveland en flummig och irrationell genderfilosofi.

Sveland och Sean Young har alltså det gemensamt att det är i deras solära utagerande som man ser underligheterna medan Gynning huserar demonerna på insidan (i det lunära). Naturligtvis blir omgivningen varse dem också eftersom Månen ligger till grund för den agerande Solen!

Och dessutom - och nu kommer parallellen mellan Sean Young och Stig Dagerman: olycksbringaren Mars befinner sig högst uppe i offentliga karriärhuset (tionde) och kastar därifrån sitt "onda öga" ner mot Sean Youngs eget rollspel, hennes persona, hennes ascendenttecken (här: Stenbocken).

Att hon till skillnad från Dagerman inte tagit livet av sig, utan bara blamerat sig irreparabelt inom branschen, ska hon tacka, inte någon lycklig stjärna - för det har hon ingen - utan det faktum att hon slipper Dagermans ytterligare katastrofaspekter. Med Mars attack mot det personliga utspelet, stannar hennes historia av.

Ja, egentligen inte. För hon har ascendenthärskaren Saturnus i 12e huset för världsliga förluster - ännu en intressant parallell till Dagerman. Men för Sean Young skulle detta kunna vara en kritisk aspekt för jag har läst att indisk astrologi ser ascendenthärskaren i förlustens hus som en varning för suicidala tendenser. Låt oss säga att hon begick självmord på sin karriär - notera hur Stenbocken och Saturnus har en tendens att handla om individers yttre eller statusmässiga aspekt snarare än om hela individen.

*****

Vad kan man lära sig av jämförelsen mellan Youngs och Dagermans himlar? Jo, först att Månen i Kräftan som sinnelagets planet är helt hjälplös att avstyra sekundära problem. Dagerman hade inget uppenbart problem med sin Mån-Kräfta, inga illgärningsmän aspekterade den, och den låg dessutom i nionde huset för högre utbildning eller samvete.

(Fast den här bloggen representerar förenklad astrologi, i den indiska versionen finns ytterligare verktyg för att bedöma t.ex. Dagermans Mån-Kräfta. Men jag har bedömt att den här bloggen blir helt obegriplig för en tillfällig läsare och håller mig till en uppsättning metoder som jag tror är rätt intuitivt lätta att förstå: Eld och Vatten bekrigar varandra vid kontakt, typ.)

Sean Youngs Måne sjunkande i väst (symboliskt döende) är visserligen sin egen (hemma i sitt tecken), men 7e partnerhusets karaka (husets naturliga signifikator) gör att sinnelaget påverkas ovanligt mycket av relationer. Det sägs vara efter en uppslitande relation med James Woods (som båda förnekade att de haft) som hon tappade förståndet!

Hur ser då Venus ut i horoskopet? Den är debil (fallen) i Jungfruns tecken och dessutom i kombination med den hungrande norra månnoden Rahu, en av de naturliga "illgärningsmännen" i astrologin. Dessutom är Venus tredubbelt skadad eftersom Saturnus inifrån det omedvetna 12e huset angriper Jungfrun.

Givet att det är nionde huset som är spelplanen för detta eländiga drama kan man lätt inse att kvinnan totalt saknar kontakt med det som kallas "det högre medvetandet". Hon är patologiskt samvetslös.

Ja, fast Solen kombinerar med Jupiter (symbol för högre utbildning och högre medvetande), måste man bedöma 9e-hushaveriet som det avgörande, särskilt som Venus har stort inflytande över Månen i 7e, dvs hennes eget psykiska välbefinnande!

Solen/Jupiter i 11e huset för inkomst via karriär (2a huset räknat från 10e karriärhuset), tyder på att hon blev rik på Bladerunner och Nowhere To Run (mot Kevin Costner) - de enda stora framgångar hon var med i.

Ännu en gång visar sig den jovialiska och "goda" Jupiter ha varit oförmögen att rädda från horoskopets problematiska sidor, vilket är exakt vad indisk astrologi hävdar! Inte ens Jupiters välsignelse av Månen i Kräftan eliminerar den härd av elände som Rahu/Ketu-axeln antyder mellan tredje huset för mentalitet och nionde huset för högre medvetande/samvete.

Här börjar man se skillnaden mellan hennes och Stig Dagermans horoskop, för han hade dock en torr och rationell sida via Jungfrun, vilket gagnade honom som författare och skribent. Hos Sean Young är det verkligen blötdjurens dag och det var troligen den här typen av själ som filosofen Herakleitos vände sig mot på 400-talet fvt, när han hävdade att "den kontinenta (torrlagda) själen är den bästa".

Ingen historiker har länge en aning hur tidigt de fyra elementen introducerades i astrologin. De flesta verkar placerad det som ett tillägg flera hundra år in i vår tideräkning. Detta tror jag är rent nys, givet att fyrelementsläran fanns redan på Herakleitos tid. Det förefaller orimligt att det skulle ha tagit, säg, 800 år för någon att ens komma på tanken att väva in de fyra elementen i den tolvdelade zodiaken!

Sean Young in på rehab för alkoholmissbruk 2008 -
Vattenelementet, inte minst giftets Skorpionen!


*****

Som extra kuriös koppling ser jag att Sean Young tillhör gruppen Skorpioner från hösten 1959, som jag tidigare flaggat för att de verkat lite extra labila. Se bl.a. internetoperatören Bahnhofs vd som vill låta gubbarna fortsätta sexsnaska sig med unga flickor på olika chatforum. Han föddes knappa två veckor efter Sean Young. Rubriken till det inlägget, "När människan blir värd för sin drift", passar fånigt bra in på vad regissören Schumacher sade i inlindade ord om att Young är en "artist" och därför inte herre över sina irrationella impulser!

Posta detta till alla skeptiker ni känner! Det är dags att det sekulära väst börjar förstå att en större verklighet väntar dem - bara de växer upp och vågar fatta att livet är intelligens från början till slut. Vi är alla barn av något större, precis som antikens filosofer och astrologer så tydligt hade noterat. Hur kunde västerlandet tappa bort sig så fullständigt?

Själen som ren spegel av världen

Vid sidan av den debila Mån-Skorpionen har Mån-Stenbocken ibland tyckts mig erbjuda uppseendeväckande fall av svältfödda själ som behöver "nödimportera" stoff från omvärlden. 

Är det för att dess underliggande herre Saturnus är så snål? Saturnus är underklassens planet i Indien. I grekisk mytologi är Kronos/Cronus så snål att han hellre åt upp sina barn än släppte fram en yngre generation gudar...

Mån-Stenbocken är som att säga att den själsliga visthusboden är tom när själen återföds som människa. Varför kan man bara spekulera över... Den här torftigheten tenderar också att fortplanta sig över i barnets föräldrahem där strikt förnuft råder och där "var sak har sin plats" (Saturnus och organisationsdillet.)

Jag föddes med Månen opposit Saturnus och i vad mån jag själv lider av snålhet vet jag inte. Vad jag vet är att jag kämpat mot (opposition) snåla gränsdragningar i mitt liv, samtidigt som jag lärt mig mycket om hur "realpolitik" fungerar.

Av de knappa tusen celebriteterna med känd födelsetid jag samlat under några år, gav sig följande märkliga trio tillkänna vid sökning på Månen i offentligt orienterade (invärtes tomma) Stenbocken. Jag ville se ett psyke dubbelt felfördelat genom att också krävde att Månen var placerad i anti-lunära saturniska 10e huset. 

Dvs vi talar om en själ maximalt hängiven åt den yttre världen.
 • Charles Manson, mördare: Månen + Saturnus + Rahu.

  -Wow, den trippeln var inte vacker!
 • Robert F. Kennedy, mördad amerikansk senator: Månen + Ketu.

  Notabelt: sjunkande i väster angriper den otäcka kombinationen Mars och Saturnus 10e huset, dvs Saturnus går till attack mot sitt eget tecken med hjälp av den för Mars unika 90-gradaren. Månen som "livets början och slut" aktiveras - mitt ute i offentlighetens 10e hus.
 • Ron Howard, regissör: Månen + Rahu.

  Om Howard har jag sedan längre reagerat på att alla hans filmer är rent pro-amerikanska hyllningar ("Apollo 13") snälla (menlösa) och totalt politiskt korrekta. Detta var ungefär exakt det jag hade i tankarna när jag visualserade effekten av Månen i Stenbocken i 10e!

  Som några minns slog han igenom som ung skådis i tv-serien Gänget och jag, som var ett helt "saturniskt" programidé: som Saturnus klänger sig fast vid det förflutna, återupplivades här det amerikanska 50-talet (tidigt 60-tal?) på samma klichéartade sätt som några år senare filmen Grease.

  Det vill säga, den amerikanska, tvättade och tillrättalagda historiska bilden av vilka de var på den tiden. Så klassiskt Stenbocken: historia och historiens tendens att renodla linjerna, förenkla och behålla bara ett urval av det oöverskådligt myllrande nuet...

  En annan berömd Mån-Stenbock, George Clooney, gjorde sin regidebut just med en film som från början till slut stödde sig på REKVISITA, materialistiska former. (Har f.n. glömt titeln.) Det här var också helt i linje med Stenbockens sätt att investera psykisk energi i yttre ting, och tittar man noga på Clooneys rollval verkar han gå efter filmer där pengar eller prylar spelar en viktig roll. Möjligen har han börjat släppa den här räddhågsna tendensen hos en Mån-Stenbock att nödgas stå på egna ben, utan materiellt stöd eller "props".

  Clooney har Månen, Jupiter och Saturnus i Stenbocken i 12e huset för materiella försakelser - han sägs vara generös med dricks på restaurang, men ännu mer generös mot sig själv när det gäller att samla på slott i Europa... För en spinoff på den tanken, se horoskopet för en annan som impulsköpt för många slott, Nicholas Cage, och jämför hur Stenbocken beter sig där.

För att förstå vad jag vill komma åt i det här lilla inlägget, ber jag återkommande läsare minnas att jag ofta kallat Månen i Kräftan (dess härskarläge) för en "naturligt patologiserande" placering.

I extremfallet signifierar denna Måne en individ som helt lever instängd i sina egna fantasier, ungefär som en människa i en mörklagd vattentank börjar producera hallucinationer och inre fantasier efter att ha varit avstängda från alla yttre stimuli några timmar.

Mån-Stenbocken, misstänker jag, ser till att ALDRIG råka ut för den obehagliga utsikten att bli offer för sin egen inneboende subjektivitet! Den här typen av sinnelag ser till att ALLTID ha tillgång till information från omvärlden att konsumera. Det är härskaren Saturnus som driver ett sådant sinnelag ut mot världen, mot objektiviteten, mot kylslagen rationalitet - sagda realpolitik.

Månen är inte Saturnus fiende i det indiska schemat, men intressant nog upplever "kontrolldåren" Saturnus Månen som sin fiende! I detta omaka förhållande ligger djup vishet dold!


Tillägg

I en Expressen-artikel läser jag just att sångerskan Amy Winehouse spenderar för mycket pengar och "älskar allt från 50-talet". Ja, Fonzie och Gänget och jag, var det. Amy har inte en enda planet i Stenbocken, men se hur finurligt astrologin berättar historien den här gången:

Saturnus (bakåtsträvaren, traditionalisten) står här "upphöjd" i esteticerande Vågen och kastar därifrån sin långa indiska 270-gradersaspekt fram genom zodiaken tills den når det förhöjda libidots Mars+Venus i Kräftans tecken.

Och Kräftan är precis lika nostalgisk som Stenbocken, där möts dessa två poler som tillsammans (som patriark och matrona) bygger den materiella verkligheten!

Astrologin & verifierbarheten

Jag gick igenom 288 skådespelare med födelsetid och testade deras Sol och Måne (Ljusen) i de 12 husen (livsområdena).

Såväl Sol som Måne, tagna var och en för sig, har en helt slumpmässig fördelning på de tolv husen. Inget enskilt hus i kombination med antingen Sol eller Måna indikerar skådespelaryrket.

Kräftans tecken, som steg påfallande ofta i öster (hus 1) i horoskopen för skådespelare skiljer sig alltså från sin härskare Månen.

Efter det fyndet är det kanske lite överraskade att inte finna någon antydan att vare sig Måne (fantasi) eller Sol (expressivt utagerande) är för handen för dessa yrkesmänniskor som använder sin egen kropp (hus 1) som instrument!

Skiljer sig Kräftans "skyddade verkstad" och "djupa inre" på något sätt från Månen i 1a, eller varför inte i dess naturliga hemmaläge i 4e? Ännu en påminnelse att inte urskillningslöst flytta över innebörder mellan tecknen och deras planetära härskare eller vice versa.

*****

På kanhända lite dunkel teoretisk grund provade jag också att se om kombinationen Sol och Måne båda i angulära, åtföljande (fixerade) eller kadenta hus (västastrologin), skulle ge någon tydlig topp.

Idén var att angulära (hörn-) hus gynnar "objektiv manifestation", vilket skulle knyta an positivt till Ljusens grundläggande innebörder av inre fantasi och utagerande i världen.

Så var inte fallet Sol/Måne delade sig tre perfekt lika stora grupper över de tre typerna av hus. Här är det intressant att påminna sig att den indiska astrologin har en helt annan och betydligt mer komplex syn på de 12 husen. För att inte tala om att trenden i väst just nu är att söka sig åter till den riktigt gamla hellenistiska astrologin från vår tideräknings början. Och på den tiden var husen rejält annorlunda jämfört med vår tids astrologi.

Kanske är det som en del säger, västastrologin av idag är fullständigt körd i botten, inte bara har den drivit snett med den felaktiga tropiska zodiaken, inte ens dess 12 hus fungerar längre! Men det är att vara väl hård. Indisk astrologi påminner i sina yogas (kombinationer av flera planeter och hus) om att "bara" femte huset för "kreativitet och nöje" i sig säger föga.  Saturnus i femte skulle kunna antyda en hämmad kreativitet men en desto större kärlek för att montera foton i fotoalbumet, men detta skulle inte vara sista ordet förrän man inspekterat alla faktorer på himlen.

"Gestalterna" tar alltså form först när man kombinerar flera faktorer, ungefär som jag mjukstartade bloggen med flera enkla "syndrom". Väduren/Stenbocken, "egenmäktighet", fick snart sitt perfekta ansikte i Anna Anka som en bättre version av t.ex. den surmulne och arrogante Christian Bale.

Likväl kretsar allt i Anna Ankas värld om Anna Anka på ett hackordningsaktigt sätt. Hon började genast positioner sig själv i relation till de övriga två Hollywood-fruarna. En enkel Vädur hade bara varit "ego", men när Stenbocken introduceras, blir individen plötsligt intresserad av sin egen position RELATIVT andra på stengetens strebrande världsberg!

Angående de 288 skådisarna borde frågan kanske först ha ställts: Har skådespelarkonsten något eget "hus"? Eller är detta gestaltningens yrke en kombination av flera hus? Minnet från den extrema 12e husmänniskan Gene Hackman (förträfflig och mångsidig skådespelare) borde ha varnat för att testets upplägg kanske var felaktigt och alltför enkelt formulerat!

*****


Och så...napp!

Jag bytte spår helt och valde att betrakta skådespelaryrket som en legitim plats att leva ut starka känslor som ibland svårligen skulle ha någon plats i "vanliga livet". Kräftan som skyddad verkstad igen, så att säga, fast nu med fokus på en affekterad Sol (utagerande).

Jag testade den överladdade kombinationen av Solen, Mars och Venus på skådespelargruppen och sedan på kontrollgruppen. Mars och Venus i samma tecken ger som bekant förhöjd libido och när vi blandar in Solen uppstår egenheten att libido dels höjs ännu mer (synergi mellan eldplaneterna Solen och Mars) men också det potentiella problemet att Venus hamnar med Solen, och dessa betraktar varandra som fiender! I Solens värld finns bara Solen och "äkta partnern" Vågen som alltid vädjar om kooperation är en barlast för en självgående Sol.

Venus finner å sin sida Solen oönskad, just för den bossar där Venus representerar tvåsamhetens princip. En annan sida av saken är att män med Venus med Solen ofta blir effeminerade. Inte sällan finns smått narcissistiska drag redan i denna kombination eftersom Solen och Venus kan läsas som "självkärlek" så att den viktigaste partnern är en själv.

Metafysiskt är detta korrekt, andevarelserna vi är saknar kön, de är kompletta eller androgyna. Kanhända ligger denna insikt bakom det indiska schemat där Venus anses vara Solens - andesjälens - fiende. Venus blotta natur implicerar att syndfallet ner i könens tudelning redan ägt rumt och där Venus är attraktionen som söker förena dem, åtminstone så länge kärleksakten varar.

Här är grundidén till det nya skådespelartestet: Solen (aktiv manifestation) är ett givet. Addera nu "libido"-faktorn (Mars och Venus) till Solen - den senare har ju också att göra med att gestalta identitet, och jag vill frankt påstå att detta är vad hela skådespelaryrket handlar om: individer som söker och finner och fördjupar sig i sin egen identitet via de roller de väljer/tilldelas.

Här synes alltså vara en fruktbar, tvådelad definition på skådespeleri.

*****

Venus bana runt Solen gör att den aldrig är mer än 48° från Solen i zodiaken, dvs vi har bara fem zodiaktecken att välja på för Venus (i dess relation till Solen). Oddsen är alltså 1/5.

Mars i omloppsbana utanför Jorden kan därför befinna sig i vilket zodiaktecken som helst i förhållande till Solen, dvs oddsen är 1/12.

Eftersom skådespelarna är 288 medan den stående kontrollgruppen är 300 får vi göra två separata beräkningar.

Oddsen 1/5 och 1/12 multiplicerade ger 1/60. 300 slumpdatum delat med 60 ger 5 horoskop. Detta är alltså antalet horoskop vid ren slump.

Samma procedur med de 288 skådespelarna ger 4,8 horoskop när bara slumpen råder.

Avvikelser ±50% relativt slumpen är intressanta. För slumpdatumen skulle det vara intressant att hitta 2,5 eller färre horoskop eller 7,5 eller fler horoskop med Solen, Venus och Mars i samma tecken.

För skådisarna gäller 2,4 eller färre eller 7,2 eller fler horoskop.

Det verkliga utfallet blev 6 horoskop i kontrollgruppen och 9 horoskop i skådespelargruppen. "Gemene man" är inte predisponerad för detta hypotetiska "utlevelseyrke" som vi definierat det för ögonblicket. De 9 funna skådishoroskopen var emellertid ett statistiskt intressant resultat! Det finns signifikant fler hetlevrade typer inom skådespeleriet än i en snittbefolkning!

Bara om ni undrar varför de här människorna håller sig för sig själva och super på sina egna krogar... De är lite av känslojunkies, de kanske varit med om något traumatiskt i ett tidigare liv (för att de skulle födas under extra intensiva stjärnor). Därmed behöver de "särbehandling" eller söker till sig ställen där det bjuds tillfälle att arbeta med starkare känslor.

Och vad är scenkonst om inte att förstärka känslor så att de syns även på bakersta bänkraden? Skådespelaren får sitt och publiken (nästan garanterat utan "extra libido" i sina egna horoskop) kan konsumera det energiöverskott skådespelaren läcker.

Allt stämmer, och astrologin har fått en liten men dock verifikation att testas och testas om igen ... till den dagen man ser hur fånig den empiriska vetenskapens kontrolldille är, att också detta är bara en myt, en slags mental fixering, ett sätt att vara.

lördag 27 mars 2010

Dagerman: extremsuicidalt horoskopOm Dagermans författarskap vet jag inget. Jag bara samlar på typiska livsöden, tar notis om några karaktäristiska drag och jämför med födelsehoroskopets indikationer.

Jag känner Dagermans start i livet som adoptivbarn, modern som försvann, hans politiserande författarskap, hans gudlösa ateism, hans skrivkramp och slutliga självmord (bilavgaser var det väl?). 

Vad än historierevisionism som flaggas i en SvD-artikel är detta det material som lyser fram på födelsehimmelen, där emellertid jag måste erkänna att jag glömt från vilken källa jag fångade upp födelsetiden för säkert tjugo år sedan. 

Men det är klockslaget som ger hela nyckeln via den dystra Skorpionen stigande i öster över Stockholm och under vrångast tänkbara attack från TRE ILLGÄRNINGSMÄN - Saturnus och Mars, där den senare är i maskopi med den obalanserade demonen Rahu som ville räkna sig som en av gudarna enligt indisk mytologi. 

Men i den traditionen "tar man inte himmelriket med storm" ostraffat. Alla dessa krafter riktar ont mot den dödsmärkta Skorpion som stiger i öster. Dagermans självhat måste ha varit ofattbart. Inte undra på att han blev ateist.


Jag nämnde bara häromdagen det sämre utfallet av horoskop som ser en kombination av Jungfrun och Kräftan (tecken som dessutom var ganska så frånvarande i mina studier av filosofer nyligen). Det var i samband med Craig Venter (nytt fönster) som ville profitera för egen del på kartläggningen (och patenterandet) av det mänskliga arvsanlaget. Även där spelade de materialistiska (eller biologistiska) tecknen Jungfrun, Kräftan och Skorpionen centrala roller.

Det var bloggens första antagande vid start för dryga året sedan att Jord och Vatten ger en oinspirerad inomvärldslighet ("lergegga") som står kallsinnig för andliga betraktelser. Fastän undantag regelbundet dyker upp vid stickprovskontroller av folk som skapar tidningsrubriker, har det gångna året bekräftat många av astrologins "grundtyper". Mot detta prosaiska står Dagermans dramadrottning, mer om vilken strax. Det är troligen också den senare indikationen som förklarar haussen kring honom som person under hans livstid, nämnda i SvD-artikeln.

Den allvarligaste varningen för suicidala tendenser på Dagermans födelsehimmel - om man ska välja bara en - är Mars direkta attack mot Skorpionen. Vi har sett den så ofta i problemöden! Det är dödstecknet Skorpionens planetära härskare som stinger sitt eget tecken från Lejonet - livets tecken!

I många fall ger samtidigt Lejon och Skorpion bara "dramadrottningar" med deras överdrivna kontrasterande, men här, med känd födelsetid, kan man med större precision se hur excessen ser ut, och vilken riktning den kan tänkas ta sig.

Det är ego-indikatorn (Mars/ascendenthärskaren) som EGENMÄKTIGT, från tionde officiella huset, och stött av det vanvettiga begäret efter en auktoritetsposition, terminerar den fysiska skorpionkroppens liv. Att han gasade ihjäl sig är signifikativt eftersom Skorpionen representerar just toxiska tillstånd.

Vad gäller författarskapet kan jag inte uttala mig. Konstarternas Venus är debil (klen) i Jungfruns tecken och därtill extremt fantasilös via socialrealistiska Saturnus i ett jordnära tecken.

Men Merkurius, skribenten, är i "upphöjt" läge i samma tecken och här finns förvisso också Solen, markören av det dagaktiva gärningen. Elfte huset är ett gruppsocialt och ideologiskt hus, i den "naturliga zodiaken" Vattumannens hus (Luft).

Vi har därför en stark betoning av materialistisk Jord i ett hus som kan klassificeras som "luftigt" och med detta följer den typiska svenska dygden - eller förbannelsen? - rationalism. Att sätta sitt eget förstånd högst och vägra lyssna i stillhet efter eventuella högre kognitiva nivåer. De här människorna har så lågt i sitt mentala tak att de aldrig ens klarar att öppna sig för de världar där inspirationen flödar fritt.

Dagerman är ett perfekt exempel på djuppsykologen Carl Jungs ofta upprepade varning om att de gudar man stänger ute kommer tillbaka genom bakdörren som psykisk ohälsa. Jag skulle vilja påstå att Dagermans skrivkramp och självmord var en direkt funktion av hans ateism. Det han dessförinnan producerat var i mycket en effekt av Jungs "bakdörr".

Tankarna öppnar för svåra frågor om ödet. För horoskopet visar ju att han inte hade någon värst potential i detta liv, och historien om en torftig mentalitet i kamp mot det omedvetnas protester och som kulminerar i självdestruktivitet, tycks vara inskriven i pjäsen redan från början.

Är vi bara passiva medresenärer till ett determinerat drama, som de materialistiska förespråkarna av medvetandet som ett hjärnans epifenomen hävdar? Eller skiljer sig olika människors livsöden åt, så att en del är på "the downbound train" i vissa liv och föds med extremt hårt beskurna möjligheter? (Se t.ex. Mickey Rourkes vederstyggligt problematiska horoskop i förra inlägget - återigen en degraderad gyttjegröt av Jord och Vatten.)Tillägg

En snabbkoll av Wikipedias biografi visar att han gjorde flera självmordsförsök i sitt liv. Jag nämnde inte Månen/psyket i texten, men dess härskarläge i sensitiva Kräftan är naturligtvis en invit till trauma och överkänsliga tillstånd. Dess världsliga läge i nionde huset för filosofi mixar tyvärr inte bra med 9e husets signifikator Jupiter i 12e huset för "self-undoing" som britterna benämner saker man gör till sitt eget förfång, ja till och med självmord.

Däremot stämmer den klent placerade Jupiter bra med att modern (Månen) försvann, samt även med hans labila psyke.

Debutromanens titel, Ormen, är självförklarande, utifrån Skorpionen som hans nyckeltecken. Skräck och ångest är psykiska tillstånd vilka sorterar under Vattenelementet - notera hans Måne/psyke i det grundläggande Vattentecknet Kräftan - lidelsefyllt och lidande Vatten - "den naturliga psykopatologins" signum. Kräftan söker orosmoment för att kunna utveckla sin protektionistiska roll.

Wikipedias beskrivning av den ångesthärjade uppföljaren De dömdas ö, antyder att vi måste titta noga på den frankt talat vidriga kombinationen av Mars och Rahu på himmelen - i attackläge mot hans ego-punkt (ascendenten). Den kände brittiske astrologen Charles Carter talade om dessa signaturer som "would be masters" som anfäktade individen som om de kom från hög höjd för att tillvälla sig makten över individen. Dagermans just föregående liv måste ha terminerats på ett fasansfullt sätt. Alternativt, den som sätter självmord i system har öppnat en dörr för att upprepa samma mönster i liv efter liv efter liv...