Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 februari 2010

Sumatraskalvet 2004Jordbävningen i Indiska oceanen utanför Sumatra som överraskade en svenskkoloni vältrande sig i sin nykolonialism, innehåller inte oväntat variationer på exakt samma stressindikatorer som skalven i januari och februari 2010 där jag snabbt prickade av överensstämmelser i det senare (nytt fönster) med det förra (dito).

Julhelgen 2004 var inte indikationen från den "wobblande månen"1 eller demonerna Rahu och Ketu lika totalt dominerande, utan fokus låg istället på en tilltagande fullmåne som lade sig från öst till väst vid platsen för jordbävningen - på samma sätt som Rahu och Ketu i år om än inte med samma kusliga "millimeterprecision".

Jag noterar hur båda illgärningsmännen Mars och Saturnus är med i leken igen. Mars angriper norra månnoden från Skorpionen medan Saturnus, vållaren av anspänning, kastar ett ont öga på Jupiter, frigöraren från anspänning, och fortsätter sitt "killing spree" genom att också sätta press på den fulla Månen.

Jag hittade en text på nätet som pekar ut Saturnus som en faktor vid jordbävningar, men givet hur löjligt många aspekter västastrologin inkluderar är det närmast en meningslös utsaga. Med den indiska astrologins betydligt färre aspekter, blir det genast mer intressant att se att samma skurkar från de två förra horoskopen faktiskt är här igen. Minns från bloggens andra inlägg hur fullständigt spegelblanka en del horoskop ser ut, i vissa fall med bara en enda (vedisk) aspekt.

Naturligtvis kan man blicka lite avundsjukt på den västerländska astrologins "problematiska" kvadratur (90°) som varenda planet "har rätt" att kasta omkring sig. I vedisk astrolog är det bara bråkmakaren Mars som skickar den turbulensen (och därtill sitt långa onda öga om 210°, dvs en variant på västastrologins 150-graders inkonjunktaspekt).

Eftersom jag inte studerat jordbävningar är jag mycket osäker på om zodiaktecknens symbolik spelar någon roll, eller om naturkatastrofer är ett subset av astrologin som bäst beskrivs i termer av planeterna och deras aspekter. Saturnus - ödesdanaren och jordbävningsfaktorn - stod i vilket fall i oceanens tecken Kräftan 2004 och ger en variant på olycksbringaren Mars i Kräftan vid årets båda skalv.

Den som söker, lär emellertid säkert hitta betydande undervattensskalv utan en aktiv vattensymbolik, även om den i det här fallet är förfärande: se hur också den onda Mars i Skorpionen skapar oreda för Venus och Merkurius, och därtill i 12e huset för lidande i världen. Den tsunamin var en formidabel massmördare, och det är kanske vad man skulle ha förutspått om horoskopet var ställt för ett nyfött barn... Antingen det eller ett dödfött barn!

Den skarpögde brittiske astrologen Charles Carter hejdade sig inte inför något utan undersökte horoskop på barn som dog vid eller kort efter förlossningen, och meddelade att han stadigt hittade BÅDA Ljusen i konflikt med ascendenten (som markör för den nya fysiska kroppen). Mot detta har jag förstås ett och annat horoskop i min samling av just ovanstående slag: fullmåne från öst till väst - människor som lever i högönsklig välmåga!

Eller gör de? Ett av fallen som jag tydligt minns var en incestdrabbad flicka som bokstavligen hamnade mellan far och mor (Sol och Måne) och där fadern under flera år använde dottern som substitut för den avvisande hustrun i ett dött äktenskap! (Solen nästan exakt på en Vågascendent och Månen i egocentriska Väduren i 7e!)

Astrologin bjuder ständigt på nya och överraskande variationer på tema - men att temat ligger där och spelar i bakgrunden, det är uppenbart för den som bryr sig om att undersöka saken.

_____

1. Efter skalvet i Stilla havet tittade jag lite på nätet och hittade snart begreppet "wobblande måne" för det faktum att dess bana ömsom lyfter den norr om solekliptikan (zodiaken) bara för att på andra halvan av sitt månatliga varv sjunka ner söder om solbanan. Demonerna Rahu och Ketu är punkterna där de två banorna korsas (ibland med sol- eller månförmörkelser som följd).

I det här inlägget redovisade jag några länkar och i slutet av dokumentet på scribd.com fanns några länkar till artiklar på nätet om den wobblande månen och dess koppling till naturkatastrofer. Men detta nämndes också i den "lättsmälta introduktionen" som jag listade överst.Om jordbävningar & andlig evolution

Det egendomliga sammanträffandet att öst/väst sammanföll med de båda månnoderna minuten för jordbävningen i Haiti och i Stilla havet utanför Chile var så kuriöst att jag tittat lite på nätet efter jordbävningar och astrologi. Visst finns det de som studerar den här frågan.

En lättsmält introduktion, här bekräftas månnodernas betydelse vid naturkatastrofer vilket jag, som aldrig använt dem i min astrologi, var fullständigt omedveten om: http://www.astrologycom.com/moonwobble.html 

(Tropisk zodiak brukas, vilket gäller nedanstående också, så vitt jag sett)

Här är en ambitiös sida: http://www.davidmcminn.com/pages/alaska.htm 

Sajten (som fokuserar sol/mån-cykler och ekonomiska fluktuationer) innehåller också en översiktssida till annan forskning om jordbävningar och planetära cykler: http://www.davidmcminn.com/pages/refsquakes.htm 

Här en liten essä som specifikt adresserar månnoderna Rahu och Ketu. Jag är inte alls säker på sidorna där författarinnan försöker skohorna in kinesiska tankar i sitt spretiga dokument. Läs kritiskt!

http://www.scribd.com/doc/14745632/The-Galactic-Centre-and-the-Nodes-of-the-Moon-cause-of-disaster-or-path-to-enlightenment 

Från sistnämnda länk noterar jag dock i en fotnot att, "Saturnus, hans tecken eller hus är alltid involverade i jordbävningar, särskilt vid aspekt till noderna...". Saturnus var, som sagt, en av de faktorer som spelade en viktig roll i båda de jordbävningshoroskop jag jämförde, fast naturligtvis inte lika iögonenfallande som noderna.

*****

Hittade också en amerikansk italienare (av den stundtals något knackiga engelskan att döma). Nick Fiorenzas sajt är fylld av material som uppenbarligen inte kommer från en nybörjares hand (länk här nedan). Samtidigt är det väldigt mycket "new age", som jag, i grunden en konservativ skeptiker som "växer långsamt men säkert" (dominant Saturnus), har svårt för. 

Visst, i grunden tror jag också att universum är en "utbildningsapparat", men varje gång en astrolog tillgriper astronomiska fakta och börjar bygga förklarande "system", blir den här förmodade evolutionsprocessen väldigt newtonsk-mekanisk.  Själlös helt enkelt.

New age-folket drar ner den andliga mognaden till teknokratens plan och pekar på muttrar och skruvar som "förklaring". MEN DET FINNS INGEN FÖRKLARING! Bara själens oändliga rikedom av föreställningar - som en del själar dessutom har ambitionen att systematisera och "objektifiera". Men Jordelementet (maximal konkretisering) är som sagt en evolutionär återvändsgränd.

Någon invänder kanske att det inte är de fysiska planeternas "frammejslande" av själslig excellens som Fiorenza och hans likar pekar på, utan "den heliga" geometrins metafysik. Likväl är pudelns kärna densamma: vad gör vi av den lilla parametern "fri vilja" eller själens frihet i ett system som tycks beskriva en deterministisk, maskinmässig produktion av "högre medvetande". 

Det är något fel i hela grundtanken! Och det gäller inte bara new age utan hela vetenskapen inklusive kosmologer och deras plockande med den "antropiska principen" - att universums ingångsvärden tycks vara så perfekt anpassade för att låta en värld och mänskligt, intelligent liv uppstå. Detta är ju också bara en föreställning!

*****

Kristendomens Johannesevangelium är en i stycken fabricerad text om Jesus - religionsforskaren Hugh Schonfield läste texten analytiskt och såg att en antisemitisk senare författare har redigerat och lagt till material som helt enkelt inte funkar. Judehatet som läcker igenom återspeglar den skärning mellan icke-palestinska kristna och de ur-kristna som uppstod någon gång efter templets fall år 70. 

Men å andra sidan finns det delar i Johannes som verkar alltigenom genuina och går direkt tillbaka på skeendena i Palestina när Jesus levde och verkade. En obskyr referens till en plats i Jerusalem t.ex. har bekräftats av arkeologin i modern tid. 

Till de genuint judiska partierna i Johannes hör säkerligen Jesus svar till Nikodemus (under ett hemligt möte "om natten") i pånyttfödelsefrågan, där läraren förklarar att Gud inte delar ut anden efter mått. Man måste känna till att esséerna (Dödahavsrullarna) använde astrologi för att "mäta" själens grad av djävulskhet eller gudomlighet för att förstå detta uttalande.

Jesus var mer än troligt väl insatt i astrologin, men valde den icke-mekanistiska ståndpunkten som jag här pekar på. Inga kartor, modeller eller "kosmiska evolutionsmekanismer" är viktigare än individens eget bästa ställningstagande. Platon hade 400 år tidigare samma åsikt.

Om sedan vissa själar fallerar på sin väg, då kan man visserligen i backspegeln tala om att universum själv har en viss programmering och kanske är konstruerat att acceptera ett visst "spill" - vissa själar håller för låg nivå och hänger inte med i evolutionsrytmen.

Men den individuella frihet som är en konstitutiv del av själen illustreras av Solen i ett horoskop, och den här planeten står för det levande nu-ögonblicket, där människan själv agerar "fritt" men ändå predisponerad utifrån sitt soltecken, sitt "livsmotiv", det hon är på jorden för att uppleva. Månen ger feedback eller en reflekterande återkoppling på de egna aktiva stegen, och om Sol och Måne samarbetar i horoskopet kan man föreställa sig en väl fungerande "fri vilja" inte mindre än möjligheten till djup självinsikt. 

Praktisk astrologi visar dock att de flesta föds med ett i bästa fall rätt ljummet samspel mellan Sol och Måne. Det här är extra tydligt i det permissiva västerlandet där folk gifter sig bara för att falla sönder inom några få år. Skilsmässostatistiken visar hur illa Sol och Måne fungerar inom den enskilda människan och det drabbar förstås den objektiva verkligheten där Ljusen kan läsas som de båda partnerna.

I traditionella kulturer maskeras det faktum att de flesta människor är enkla själar på väg mot excellens genom att män och kvinnor, fastän gifta, ofta lever väldigt åtskilda liv och inte lätteligen kan skilja sig. I praktiken säger alltså astrologin, denna modell, att Jesus idealism var smått orealistisk ("Var ni fullkomliga som er Fader i himmelen är fullkomlig."). De själar som är på jorden är här av en anledning. Den som nått fullbordan (kommen full väg) - låt oss kalla det ett perfekt samspel mellan Sol och Måne, mellan Yang och Yin - har inget behov av den här skyddade verkstaden längre. 

Då gäller, som Uppenbarelseboken vill ha det: enbart dag utan natt. Detta är vad som kallas "kosmiskt medvetande" i dagens new age-kretsar.

*****

Jag fascineras av att västerlandets astrologer, sedan det gick upp för oss att den tropiska zodiaken faktiskt bygger på ett historiskt misstag nere i Alexandria, Egypten för 1800 år sedan, omedelbart börjar rationalisera detta misstag och UPPFINNER legitima skäl till att västerlänningarna varit på drift i sin ogrundade luftbubbla.

Alla moderna new age-filosofier som använder båda zodiakerna för att illustrera evolutionsprincipen bygger på ett tankefel. "Storåret" (25.000 år), och därmed en evolutionsprincip, var känt även i antiken innan senantikens astrologer i väst felaktigt band fast zodiaken vid kalenderåret (tropisk zodiak). 

Det finns alltså inget behov av att hålla fast vid den tropiska zodiaken, den här en historisk styggelse, an anomali i mänsklighetens tänkande. 

Här är emellertid Nick Fiorenzas ovanligt klara argumentation för varför dagens västerländska astrologi har anledning att hantera både den "slirande" tropiska zodiaken och den "eviga" himmelska (sideriska). Det handlar helt enkelt om hur man väljer att bygga sin mentala representation av föreställningen om att man är på väg någonstans. 

Redan detta borde dock ringa i varningsklockorna. Var det inte Platon som sade att allt tänkande som har med den ständiga tillblivelsen ("vardandet") att göra, saknar egentlig existens och är ren inbillning? Indisk filosofi har också sedan 2.000 år genomskådat dagens new age-teoretiker och deras kosmiska evolution. Allt detta är maya, inbillningar som tillhör den bedrägliga känsla av objektiv verklighet som den oegentliga mätbarhetens domän. 

Indisk filosofi är empiristens värsta mardröm! ALLT är bara tankens föreställningar. "Det diskursiva intellektet mördar allt som det nuddar vid genom att klyva det, antingen i dikotomier eller trikotomier som "då-nu-sen". Bara det odelade, eviga nuet finns.


lördag 27 februari 2010

Crocodile Dundee - mjuk machismo

 

Den som minns de fåniga men rätt charmiga filmerna med Crocodile Dundee, en förvildad vit man ute i den australiensiska bushen, och minns den här svårpratade och snustorra men ändå charmiga laglösingen, kan le igenkännande åt grundstrukturen i Paul Hogans horoskop. Här lyser verkligen filmkaraktären igenom.


Först och främst hans fåordighet men ständigt vaksamma blick: Skorpionen stiger i öster. Hur modifierar härskaren Mars berättelsen om en djup, nästan självrepressiv natur som tittar fram djupt inifrån en närmast okontaktbar själ? 

Perfekt! Mars "upphöjd" i Stenbocken beskriver en aggression som är totalt tuktad och hållen under Stenbockshärskaren Saturnus kontroll. Skorpion och Stenbock i samma horoskop ger en makalös dragning åt stajlad macho eftersom Stenbocken också representerar den roll man önskar gestalta utåt. Här sammanfaller alltså det budskapet med en skorpionpersona som är inne på samma spår. Detta är en utmärkt och helt komplikationsfri kombination av två negativt polariserade tecken (härligt att se, givet alla de psykpater som pressen ägnar utrymme åt och som därför landar också på den här bloggen).

Att Jord och Vatten handlar om naturen är ju ett som är säkert, och helt i linje med den här naturmänniskan. Och går man till de två Ljusen, Sol och Måne, så upprepas samma jordnära, "biologiserande" kombination ännu en gång. Solen i Jungfrun är nu uttalat försynt, nästan lite timid, så man kan tänka sig att också Paul Hogan själv delade lite av Crocodile Dundees försagdhet inför den charmanta kvinna som kom från storstaden för att göra ett reportage.

För det mjukt romantiska innehållet i filmerna räcker det med att konstatera att Solen fint matchas av en ytterligt mjuk och romantisk insida: Månen i Kräftan.

Inget av det här är särskilt påhittiga sidor, naturmänniskan är närmast total, men i Crocodile Dundees karaktär ingår också att han hela tiden överlistar andra -  han har en räv bakom örat. Och för den detaljen hittar man en mycket välgörande färgbrytning när plötsligt Eld och Luft skär genom horoskopet på en enda punkt: Merkurius/Hermes den listiga och finurliga, ja rent av tjuvaktiga pojkstreckaren, i opposition med den pompösa myndigheten Saturnus i ett egoistiskt och därför lätt överlistat tecken (Väduren). Här är då trickstern (Merkurius) i den vite bushmannen, han som tar parti för naturfolket gentemot överheten (Saturnus).

För en betydligt mindre inspirerande version av Merkurius och Saturnus i opposition se Tiger Woods horoskop. Det viktiga är att Merkurius styr fingerfärdighet och armarnas arbete - vilket Crocodile Dundee visar sådana prov på - och Woods med på greenen. Men där Paul Hogan var en spännande figur mitt i sitt vardagliga, där är Tiger Woods bara tillknäppt och tråkig, och jag vill föreslå att det beror på att Merkurius/Saturnus faller i negativt polariserade tecken och att Merkurius som ascendenthärskare därför gjorde honom mycket mer undfallande och "platt" än Paul Hogan, trots att också australiensaren har en massiv betoning på Jord och Vatten. Ibland behövs det bara ett litet stänk, en liten brytning av en annan kvalitet!

Det finns många andra fina ingredienser i naturmannens horoskop också, Jupiter i Fiskarna t.ex., som därmed leder till att Hogans Skorpionascendent "välsignas". Här är alltså en manlig snygging i samma liga som några andra skådespelare som har samma lyckoplanet kopplad till sitt yttre: Brad Pitt och Johnny Depp. Notera dock hur mycket strävare och tuffare Hogans alter ego Crocodile Dundee är! Skorpionen med härskaren Mars upphöjd, går knappast att bräcka i termer av torr machismo! "Kallar du det där en kniv? Det här är en kniv!" En av Crocs få repliker, men så typisk för de personatecken vi talar om här. Under ytan dock, en otroligt lågmäld Jungfru/Kräfta!


Jordbävningshoroskopet (Stilla havet)

Flera astrologiska faktorer upprepar sig från jordbävningen på Haiti (karta i nytt fönster)! Allra viktigast är att skalvet återigen inträffar när demonerna Rahu och Ketu breder ut sig från öst till väst. Mars (attacker, utbrott) angriper åter en nyckelpunkt i horoskopet och återigen är spänningsförlösaren Jupiter och den anspända Saturnus båda aktiva.


Solen och Jupiter indikerar ett magnifikt inträffande baserat på temat anspänning (Vattumannen är ett Saturnustecken) och den här skjutsen aspekterar "avsågandets" Ketu varifrån jag tycker man kan visualisera en kraft som fortplantar sig genom demonaxeln så att en våldsam Rahu manifesteras i öster EXAKT när jordbävningen äger rum. Öster är grundbulten, fokuspunkt för vad ett horoskop än handlar om.

Men olycksbringaren Mars har redan från början vanställt "det magnifika inträffandet" och "sekundvisaren" Månen med Mars i Kräftan kan, om man så vill, läsas både som att hemförhållanden kommer att beröras som att olyckan kommer från havet eller Vattenelementet (Oceanens härskare Månen "hemma" i Kräftan). 

En jämförelse med Haiti-horoskopet visar att Mars också där kickade igång expansionsplaneten Jupiter på sitt olustiga sätt! När man tittar närmare på saken inser man att kontraktiva Saturnus också då söker motverka Jupiter genom din antiexpansiva natur. Faktum är att vi tittar på exakt samma indikationer. De tunga, långsamma planeterna i fråga har inte hunnit röra sig värst mycket sedan den 12 januari... 

Vi har alltså en generellt störd himmel under en längre period då expansion och kontraktion (Jupiter och Saturnus) direkt motverkar varandras intentioner (spänningar i jordplattorna). Och det centrala i båda horoskopen är uppenbarligen den press som vid båda ögonblicken - närapå på minuten - sätts på "den bestraffade" Ketu (demonens avhuggna svans).

Notera att Månen (livets början och slut, finindelaren i faser) tycks fungera som trigger för de långsammare planetära rörelserna även denna gång och att återigen Solen har en viktig position, vid Haiti exakt i väster (dödens väderstreck) och här åkande snålskjuts på Jupiters aspekt mot väster.

Dessa remarkabla snarlikheter har jag inte erfarenhet att kommentera. "Jordbävningsastrologi" inte är mitt bord. Fynden är dock minst sagt tankeväckande.

Om jordbävning/tsunami i DN, SvD, AB.

För lite apokalyps modell tyngre, se den här profetian från 1930-talet.


Tillägg 100228

Några studier av samband mellan jordbävningar och planeterna noteras i det här inlägget. Särskilt om månnoderna (demonerna Rahu och Ketu) och hur de tycks korrelera med naturkatastrofer. Detta var mer känt än jag trodde!

Och: Sumatraskalvet 2004 - samma krisindikationer igen!


Not. Koordinaterna på kartan ser lite konstiga ut, men det är inga problem. Visserligen är de för det senare skalvet 5.25 lokal tid men skillnaden är försumbar. Utan att jag märkte det matade jag in uppgiften från http://earthquake.usgs.gov som, ser jag nu, är angiven inte i grader och bågminuter utan i grader med tre decimalers precision. Det kanhända obsoleta men välgjorda gratisprogrammet Astrolog tycks dock ha svalt även det formatet.

Alan Alda: schizofren mor


 Alan Alda i M.A.S.H., 1970-talet

Någon enstaka gång får bloggen påhälsning av personer som själva har psykologiska problem och då brukar obalanserade tillmälen hagla ett tag i kommentarfältet. Typiskt nog är det bloggaren själv som förkvaras mentalt störd eller pervers.

Men anledningen att bloggen intresserar sig för mänsklighetens fulla spektrum av uttryck är ju förstås att få en bättre förståelse av hur den astrologiska symboliken uttrycker sig, vilka symboler - om några alls - som tenderar att återkomma i samband med vissa fenomen eller karaktärsdrag. Hade inte resultaten varit så övertygande hade jag för länge sedan lagt ner snabbgranskandet av känt folk!

Nu såg jag t.ex. skådespelaren Alan Aldas namn nämnas. Han är kanske mest känd som den knäppa och respektlösa fältläkaren i den långlivade tv-serien M.A.S.H. på 1970-talet. Jag kom då att tänka på att han beskrivit hur det var att leva med en schizofren mor. Jag minns inga detaljer av hans berättelse längre, men nog kunde den här faktabiten duga för en granskning av hur Månen (moderskap, bland annat) ser ut i hans horoskop.I ett försök att associera till Vattenelementet färgar jag de tre "upplösningshusen" (sanskrit: moksha) lätt grönskimrande, som Medelhavet... Det tredje huset för mentalitet går i någon slags blå-lila kulör. Luften är ju dock nära associerad med anden (andedräkt) och andevarelser och demoner. Luftelementet kan betraktas som nästa existerande "dimension" bortom vår fysiska (Jord/Vatten) värld. 

Det är just Vatten - det upplösande elementet - som verkar i båda riktningarna. Själen återvänder till vår dimension genom modervattnet och simmar "uppströms" genom Fiskarnas symbol när den lämnar vårt fallna system.

Det går att fatta sig kort om Alan Aldas horoskop. Symboliken är hur tydlig som helst. Inte minst för att han föddes med ett Eldtecken stigande i öster - Skytten - vilket gör horoskopet till rena skolboksexemplet. Eldtecken i Eldhus, Vattentecken i Vattenhus...

Det fjärde huset tillhör naturligen hemmiljön och modern. I just det här fallet ger den indiska astrologin också Månen som karaka (signifikator) för huset. (Ibland överraskar indierna, som genom att göra den stridbara Mars till signifikator för tredje huset för mental verksamhet och skriftligt språk - men i indisk filosofi förekommer ett förklarande uttryck: "mind is the slayer" och jag tror här att det bäst kan översättas som "det analytiska intellektet är en dråpare".

Merkurius logiska natur har en släktskap med dråparen Mars, och man kan nå sina syften både med pennan och svärdet som "retoriskt" hugger sig fram. Men en linjär eller seriell tankeström "mördar" verkligheten eftersom den bara gör ett vissa utsnitt av allt som finns att uppleva eller säga. Genom att formulera några ord har man döda 99,999% av den verklighet som inte ryms i den här lilla utsagan! 

Kanhända förklarar detta varför det tredje mentalitetshuset tillhör de "halvonda" i indisk astrologi (dussthana). Jag har inte redovisat indiernas syn på husen på den här bloggen men hänvisar i en länk på sidan om horoskopets form till en bra översikt (på engelska).

Hos Alan Alda ligger därför inte Mars fel i tredje mentalitetshuset. Mars ska här inte betraktas som ett problem bara för att den är "naturligt ond". Tvärtom, Mars i 3e bör ge mental spänst och ett intresse av att munhuggas. Det är bara att se med vilken frejd Aldas karaktär i M.A.S.H. sysslar med den saken!

Men det ligger viss sordin över den här hettan, dels för att Lufttecknet Vattumannen är betydligt mer restriktivt än t.ex. den ohämmade Väduren (Eld), och dels för att Saturnus, Vattumannens egen härskare, lägger ett lock på utlevelsen. Det här är en besynnerlig och inte helt positiv kombination, för det vill synas som om moltysta och rent av depressiva Saturnus förtar en del av lusten att uttrycka sig.

Jag minns från M.A.S.H. hur Alda hade en speciell ryckighet i sin mentalitet. Han tittade djupt och uppmärksamt på sin motspelare och svaren kunde dröja lite - han var här i sitt extrema saturnusläge i medvetandet. Men när han väl svarade, kom replikerna som kanonader: krigaren Mars bröt sig ur den tystande Saturnus grepp och accelererade! Man frågar sig om den här ryckigheten (som jag sett även i andra av hans filmroller och som uppenbarligen tillhör hans egen mentala rytmik) har en förlaga i den schizofrena modern.

Notabelt är att hans röstläge är nästan irriterande monotont - Saturnus vägrar dynamik och Mars energier när de bryter sig igenom leder till ett entonigt tal, och röstens klang är ofta hård. Han talar "smattrande". Det är det tredje huset som röjer detta även om jag måste erkänna mig förvirrad över den indiska kopplingen av verbal kommunikation med Oxen.

Nu har Alda en "sötad" kommunikationstyp också (Venus, sötsaker, härskar över Oxen) - nästan överdrivet len och insmilande. Notera vilken planet som stiger i öster som horoskopets "totalhärskare"! Venus. Här finns alltså två olikartade bud om kommunikationsstilen och båda kan höras, men inte samtidigt. Säg att 3e huset ger ett djupare och sannare bud om mentaliteten - Venus är dock "bara" personan, rollmasken. Alda är både talträngd och hämmad samtidigt enligt denna märkliga Saturnus/Mars-kombination.

*****

Att modern påverkat honom djupt, det är uppenbart. Månen här hemma i sitt naturliga 4e hus för "livet på insidan", i hemmet, bakom slutna dörrar, etc. Det 4e indikerar också individens eget själsliga djup. Jag har vänner som inte kan sluta politisera allt i sina liv, och har där hittat Saturnus - "man av värld", "livets utsida" placerad i denna sektor där naturligen enbart drömmedvetandet borde råda. Tänk den psykologiska tanken om barnets "oceaniska" symbiosförhållande med modern. Kräftans tecken, som korrelerar med 4e huset i den "naturliga zodiaken" (grundzodiaken) är just kopplad till oceanen, och Vattenelementet är som sagt en "upplösare" av alla de distinktioner som Luft så noga ritar upp!

Månen i Fiskarna är en djupt sensitiv placering! Och inga underligheter alls: Vatten är Vatten, känsla är känsla. Det astrologiska budskapet ser väldigt enkelt och normalt ut. Men nu har ju indisk astrologi tanken att planeten har en disponent som förfogar över den, och att det är denna vi måste gå till för att få mer information i frågan om t.ex. Alan Aldas barndomshem och känslolivet eller hans modersgestalt.

Och här händer det! Fiskarnas planet är Jupiter, välvilja och en expansiv rörelse (utåt i alla riktningar, bort från centrum). Fiskarna är det tecken som kanske mest sägs "förlora sig" i det de engagerar sig i, därav deras martyrstämpel. Men Alan Aldas mor (Månen) tecknas i djupet via en Jupiter som står i Skorpionen i Fiskarnas "naturliga" 12e hus för förluster, offer, och världsliga prövningar. Det är också sektorn för kroniskt sjuka, för institutioner som fängelser, långvård eller mentalsjukhus! De gamla grekerna kallade 12e sektorn för den onda daimonens sektor eftersom den ansågs försämra planetens effektivitet här i världen.

Huset, som alla tre Vattenhusen är klassat som "ont" och den tillfälliga härskaren är här Mars - som vi redan har haft tillfälle att studera som en signifikator för det mentala livet i det här horoskopet. Nu återkommer den alltså, och den här gången som "naturlig illgärningsman" och förfogar över moderns (Månen) själ (Jupiter)! Och minns att denna onda Mars också är belägrad av Saturnus, en restriktiv och begränsande planet.

Det kan tyckas som vi redan spårat "onda omen" om mentala problem hos modern, men det kan tilläggas att den här serien av "dispositörskap" tvingar samman Luft och Vatten och här i formen av det värsta syndromet, den sociala utstötningen som faktiskt förkastar en avvikare från gruppen. När vi nu vet vilka hus det är, tredje mentalitetshuset och förlustens tolfte, då är historien nästan skrämmande tydlig. Under Månen/4e simmar djupa budskap om att förkastas pga mentala problem!

Förstå hur Alan Alda själv måste ha brottats med frågan om sin egen mentala tillräknelighet. Kanske är det därför han valde komikern karriär, läkarna på fältsjukhuset skämtade sig grovt genom det vansinne som krig är. Här kanske Alda hittade en ventil för sina egna säkert rätt ångestladdade funderingar (Eld och Vatten kan ge mycket irrationella resultat som jag påpekat i olika lämpliga sammanhang, t.ex. Lady Gagas horoskop som så starkt klyver sig mellan Vatten och Luft).

Men hur vet man att det är modern och inte horoskopägaren själv som är offer för den här undertonen av mentala problem? Nej, det är en stötesten - att försöka lista ut om en antydan har tagit rent objektiv gestalt (via omgivningarna) eller om den har en rot i det egna psyket.

Men det finns tumregler i astrologin och jaget (och den egna kroppen) signifieras av ascendenten och 1a huset, ett "hörnhus" vilket flyttar fram och objektifierar andesjälen - klär den i en egen kropp så att säga. Alan Alda föddes med Venus i första huset vilket väl om något är ett "normaliserande" budskap om hans eget jag.

Månen står också i ett hörnhus och indikationerna är helt "rena", moderns planet i moderns hus - och därtill det "feminina" Vattenelementet. Det finns goda skäl här att ge klartecken för Aldas egen hälsa medan Månen faktiskt har ett djupt sorgens besked över sig, inte minst via disponentens tolftehusplacering.Tito & rättsväsendets svek (astrologi)

Astrologin är basen för det mänskliga rättsmedvetandet, både Hammurabis lag, det första kodifierandet av ett i vår mening modernt rättsmedvetande och astrologin sprang från tvåflodslandet. Den här bloggen studerar öde och karaktär ur perspektiv av den gamla zodiaken från Sumerien, vilken sedermera övertogs av indierna. Västerlandet rörde till det för sig och begick ett metodfel med sin zodiak, inkrementellt vrids "tiden allt mer ur led". Nedanstående diskussion bygger på de korrekta arketypiska motiven (tecknen).

*****

Tito Beltran åkte dit på att han var utlänning, var juristen Jesus Alcalás rubrikförslag - ändrat av Newsmill - till en glasklar artikel. Den efterföljande diskussionen i kommentarspalten gav också prov på en lite högre snitt-IQ än vad som är vanligt på det apberget. (Titos partner, även hon jurist, har helt nyligen valt en annan infallsvinkel på samma forum.)

Jag brottades med Beltrans horoskop både då mediedrevet pågick som värst, och återvände till det sedan fängelsedomen fallit. Visst syns ett enormt kvinnotycke, och visst var de dominerande elementen Jord och Vatten, vilka oftare än Eld och Luft "gyttjar till det för sig" i sinnliga livsstilar som kretsar kring konsumtion av sinnesintryck. Men godheten dominerade i horoskopet, så långt man kunde bedöma det utan den avgörande födelsetimman. De själsligt översvallande tendenserna på himlen tecknade ju perfekt den musikaliska själen hos operasångaren!

Omvänt blev jag riktigt förskräckt när jag såg den nitiska och pådrivande f.d. polisen och sexbrottsutredaren Monica Dahlström-Lannes tendenser på födelsehimmelen. Där rådde i så fall större tvivel om omdömesgillheten!

Visst syns sexproblematiken och den typiska tendensen hos Sattva guna att vilja nå förståelse och klarhet. Men allt det onda i horoskopet, var det enbart "sexbrottslingarna" hon jagade och inte på något sätt en distorsion i hennes egen utblick på saker och ting?

Jag påminde mig att de två brottmålsjurister jag tidigare tittat på (när de var i luven på varandra) också hade vissa inslag som gjorde dem svåra att skilja från brottslingar, rent astrologiskt. Är det så lite som skiljer - att den ena jobbar med brott och därför kan två sina händer fria och deklarerar sig som en av det goda fastän niten i deras brottsbekämpandet egentligen springer ur samma störningar som drivit förövarna över gränsen?

Jag läser Platons sokratiska dialoger just nu, och det är inte en vacker bild han ger av sofisterna, drivna retoriker som alltid landar på fötterna fast de uppenbarligen tillhör universums patrask eftersom de gjort det till sin livsuppgift att schackra med Sanningen.

Ur reinkarnationsperspektivet är livet som t.ex. åklagare troligen en senare reinkarnation där samma själ nu söker neutralisera sina egna felsteg från ett kriminellt tidigare liv. Likt katten runt het gröt börjar den kriminellt belastade själen med att inspektera sina gamla felsteg i ett tidigare liv som objektifierade illdåd - utförda av annan part i det här livet.

I den mån vi ser ondska och illvilja i juristens omdöme, är det uppenbart att det kanske inte räcker med ett enda "korrektivt liv" för att återställa själens moraliska fiber. Tidningarna dignar av avslöjanden om människor som bedyrar det ena eller det andra, och sedan ertappas med fingrarna i syltburken.

*****

För den astrologiintresserade publiceringar jag båda kartorna som jämförelse. Ingen födelsetid alltså, och därmed ingen möjlighet att uttala sig utifrån de numrerade husen (livsområdena).


Hos Tito: den enda skuggan jag kan se är den hungrande Rahu (norra månnoden) som kombineras med den likaledes expansionslystna och framgångsskapande Jupiter i Oxen. Detta är oralitetens och den verbala kommunikationens tecken och dels ett fenomenalt tecken på en stor sångare, men möjligen också någon form av fartblindhet å det sinnliga.

Jupiter aktiverar den s.k. sataniska axeln (Oxe/Skorpion) som drar individen ner mot sinnevärlden och dess njutningar. Kombinerar man detta motiv med den andra iögonenfallande ingrediensen - Månen och Venus i kvinnans tecken Kräftan - får man en möjlig läsart som lyder "besatthet av kvinnor" och att bokstavligen "smaka på" eller beröra kvinnor"! Jord är det taktila elementet.

Men det är ingen tvekan om att grundtonen är "god": Månen hemma i sitt emotionella tecken och fylld av Venus godhet. T.o.m. kommunikatören Merkurius (så känd för sina lögner under press) står här i det godas (Venus, konsten) tjänst. Illgärningsmannen har en närmast obefintlig funktion på himlen, medan den andra "naturligt onda", Saturnus, är en faktor vi ska återkomma till senare i samband med "utstötningssyndromet".

*****

Hos Monica: Notera först den upphöjda kvinnoplaneten Venus i Fiskarnas (vaginans) tecken. Det här är emellertid också besmittelsens tecken, eftersom motpolen Jungfrun representerar den orörda kvinnan. Den här axeln har jag funnit ovanligt ofta förekommande vid skriverier om olika psykopatologiska förvirringstillstånd, inklusive sexualmissbruk. Tecknen är av typen sattva - vilket betyder att de söker erfarenhet och förståelse, men elementen är Vatten och Jord (gyttja) vilket indikerar att de försöker förstå sig på sinnevärlden snarare än idévärlden (Eld och Luft).

Den amorösa kärlekens Venus är verkligen i stridens hetta i det här horoskopet. Till att börja med attackeras den av båda de naturliga illgärningsmännen Mars och Venus, där jag särskilt singlat ut kombinationen med Mars på den här bloggen och kallat "hor- eller horbockssyndromet", en överdriven vilja till sexualitet.

Å andra sidan är den andra naturligt onda planeten Saturnus en iskall och patologiskt förslagen planerare i sina kriminella stunder. Saturnus är egenmäktig på påtvingar andra sin vilja på ett dominant sätt, ofta i kraft av en formell titel eller pga sin högre ålder. Mars är glödande het och Saturnus kyligt kontrollerande.

Denna Afrodite har verkligen dragit på sig hela spektrat av fula fiskar! Det är en skändad prostituerad vi ser, och till dess hjälp rusar nu Monicas Jupiter, lagens och juridikens välvilliga planet. Är Monica född före lunch är hennes sinnelag (Månen) i Jungfruns tecken och tar personlig ställning för det "jungfrueliga", dvs det orörda och oskuldsfulla i alla de rättsfall (Jupiter) som kommer på hennes bord. Hon utgår med andra ord från att Afrodite enbart har blivit attackerad av någon av illgärningsmännen (eller båda, i en kombination av libidinöst färgad vilja till maktdemonstration = våldtäkt).

Kort efter lunch byter emellertid den personligt färgande Månen till Vågens tecken och då kommer sexutredarens sinnelag att direkt färgas av en ny disponent, Venus (som är Vågens härskare). Låt oss hoppas att Monica föddes innan Månen nådde Vågen, för den här personligheten är inte räddrådig! Hon tar subjektivt parti för kvinnan i alla lägen och ser alla inviter som sexattacker helt utan hänsyn till att Afrodite själv bjuder ut sig i Fiskarnas tecken!

En födelse tidigt på dygnet ger en betydligt bättre omdömesförmåga för här disponeras sinnet (Månen) av Jungfruns härskare, den exakta och logiska Merkurius som verkligen finner ut fakta och gör så i kvadrat, pga den expansiva Jupiters närvaro. Dessutom skulle sinnelaget här dra personlig nytta av den ömsesidiga reception mellan Merkurius i Stenbocken (saturnusbehärskad) och Saturnus i Tvillingarna (merkuriusbehärskad) vilket indikerar en höggradigt rationell (och kritisk) mentalitet.

Av vad jag läst om sexutredarens tillvägagångssätt är det i mina ögon 50/50 vilken av dessa två helt olika personlighetstyper som driver henne. Morgon- och förmiddagsmänniskan är rättrådighet, eftermiddags- och kvällsmänniskan är en enda partsinlaga för kvinnors principiella oskuld i alla lägen, en hemsk människa att släppa fram till sexbrottsutredande arbete...

Horoskopet är oändligt komplext och för dess möjliga tendens att vinkla data på oegentliga sätt, se syndromet "dissociation" som här löper vilt i störningen mellan logiska Tvillingarna och irrationellt-emotionella Fiskarna. Det finns alltid en risk att detta inte enbart är "skurkarnas" problem utan också en sida av sexutredarens egen personlighet.

*****

Jfr gärna Lena Endres märkliga försvarsattityd mot förekomsten av sextrakasserier på Dramaten. Också det horoskopet kombinerar Jord/Luft för en rationaliserande tendens och Luft/Vattnets märkliga förmåga till blindfläckar och bortträngningar av för ärendet viktiga fakta...

Dissociationen är dubbelrubricerad och kallas också "(social) utstötning" på den här bloggen. Det är knappast förvånande att i Tito Beltrans horoskop hitta just kombinationen av "folkmassa" och "giftpilar" (Vattumannen/Skorpionen) som leder till ett samhälles (eller ideologiskt systems) mobbningstendens av en avvikande minoritet - eller kanske bara en enskild individ som skiljer sig från mängden. (Se Sven Hedins mobbingtendens.).

Jesus Alcalá har sannolikt helt rätt i den rubrik Newsmill tog sig friheten att ändra innan publicering.

Svenska spioners horoskop

DN:s faktaartikel om svenska spioner genom tiderna (och uppgiften om en dansk spion) var en direkt uppmaning av att söka en astrologisk signatur - om någon sådan nu finns - på svensk bedräglighet. Eventuellt med ett särskilt öga på Merkurius - informatören. På engelska betyder "informer" också golare eller skvallrare och anknyter direkt till Merkurius/Hermes som amoralisk (eller variabel) astrologisk indikator.

Och faktiskt, här uppstod en vag men skönjbar trend bland de namn som kunnat kopplas till ett födelsedatum (via nätsökning).

Måne Sol
Hilding Andersson Vågen Skorpionen
Fritiof Enbom Jungfrun Lejonet
Hugo Gjersvold* Jungfrun Skytten
Stig Wennerström Jungfrun Lejonet
Stig Bergling Vågen Vattumannen
Bertil Ströberg Stenbocken Fiskarna
* Källa. Givet namnets ovanlighet tror jag det är jackpot här.

Av de olika elementära kombinationer som jag kallat syndrom (nytt fönster) är det ett enda som står ut Eld som (försöker) ingå allians med det materiella och pragmatiskt lagda Jordelementet. Men elementen är nästintill oförenliga och Jord anses grumla eller distordera förmågan att förstå det sanna och moraliskt rätta. (Not. Ograverad Eld kan nå sublima höjder som andlig klarsyn och/eller filosofisk eller religiös mognad.)

Föga smickrande för den ateistiska förnekaren av i naturen nedlagda objektiva moraliska riktlinjer, Humanisten Christer Sturmark, hittar vi hela två landsförrädare med hans kombination av Solen i ledaren Lejonet för en lämpligt grandios självbild, medan det faktiska sinnelaget silar kameler och sväljer mygg i den tjänande (och lika ofta självtjänande) Jungfruns tecken.

För kammarjungfruns påpasslighet och vilja att vistas nära de stora (som Jungfrun gränsar till Lejonet i zodiaken), se hans lobbande bland de stora och mäktiga som IT-specialist. Som ordförande för en ganska bullrig ateistförening har Sturmark - sitt soltecken troget - seglat upp som ett fenomen "större än livet" och har blivit mer av en gestaltning av en arketyp (om inte rent av en typ) än individ. Därför använder bloggen det horoskopet som ett av flera återkommande "referensobjekt". 

Det är viktigt att minnas att filosofisk idealism i första rummet ser oss människor som instantieringar av eviga principer. Jag förklarade i detta inlägg om en medlem av föreningen för Vetenskap och Folkbildning varför man astrologiskt kan använda ett personhoroskop för att granska en hel företeelse. Den gamla antika sanningen om att en persons synd drabbar hela huset är sann, och dessutom i båda riktningarna: en ondskefull eller halvdan ideologi smittar var individ som tar den till sitt hjärta och den individen blir en ondskans eller mediokritetens agent!

Titeln på en biografi om spionen Fritiof Enbom säger nästan allt om Jungfruns självtjänande när hon kombineras med Lejonet i en och samma mänskliga kropp: "Chef för Grupp Norr: en dagdrömmares fantasier i skuggan av det kalla kriget". Jo, det finns en påfallande parallell med de här spionernas springande mot öster för att tjäna Herrar (Solen) där, just för att de troligen bär en föreställning om sin egen överdrivna betydelse.

Det ska noteras att Enbom och Gjersvold, Jord/Eld båda två, ingick i samma spionhärva. Jag noterade något liknande i samband med teamet Pirate Bay och påpekade att väl sammansvetsade grupper ofta röjer en god synergi mellan de medlemmarna i termer av de fyra elementen.

Att två spioner prickar in sinnelaget Månen i tecknet som följer på Jungfrun, Vågen, får mig att fundera två sekunder över den faktiska stjärnhimlen där Vågens 30 grader i verkligheten till största delen upptas av Jungfruns stjärnbild som breder ut sig mer än många andra... Faktum är att det ibland är svårt att skilja Jungfru och Våg åt, båda utstrålar klass och stilmedvetenhet... 

Elementen Jord och Luft är heller inga fiender till varandra. Praktiskt tänkande och abstrakt tänkande är inte fullständigt skilda. Jungfrun må föredra att jobba med de redan givna orden och sätta dem i meningsfulla sammanhang, men Vågen är egentligen inte den som myntar nya begrepp, den heller.

För den senare egenskapen, se den elisabetanske poeten Edward de Vere, en eldig Vädur med sinnelaget i litterära och luftiga Vattumannen. Det är bl.a. de många egensinniga ordbilderna i hans bevarade korrespondens som fått vissa litteraturforskare att notera snarlikheter i Shakespeares pjäser, där det också flödar av neologismer.

Skillnaden mellan Jungfrun och Vågen syns bl.a. i deras härskare: Merkurius respektive Venus. Jungfrun satsar på ord med exakt innebörd, Vågen den estetiska skönhetsupplevelsen. Jungfrun separerar i sin logiska kritik, Vågen förenar i sin venusianska böjelse mot kärlek och förening. Men ytligt kan båda för ett ögonblick verka snarlika...

*****

Merkurius som astrologins tjuv och överlöpare går inte att detektera genom en så primitiv metod som att bara tabulera hur många planeter den och de andra gudarna disponerar eller förfogar över. Likväl var nyfikenheten för stor för att låta bli!


Sol och Måne härskar bara över ett tecken vardera. De slås här samman som två sidor av samma mynt för att kunna jämföras med de övriga som härskar över två tecken var (och de planeter som vistas däri). Betrakta alltså Sol-Månen som en disponent i tabellen. (Not. En planet i härskarläge i sitt eget tecken är alltså disponent över sig själv):

Sun

Moo

Mer

Ven

Mar

Jup

Sat

Andersson 0 0 1 1 3 2 1
Enbom 3 1 2 1 0 0 0
Gjersvold 1 1 2 0 1 2 0
Wennerström 1 2 3 0 0 0 1
Bergling 0 0 0 1 2 2 2
Ströberg 0 1 0 1 1 2 2
10
8 4 7 8 6


De sex spionernas sammanlagt 42 planeter delat på 6 disponenter bör ge ett snitt på 7 undersåtar (disponerade) under den planetära principen i fråga. Även om toppen på Sol/Måne bara höjer sig 43% över förväntat snitt, är det symboliskt intressant att detta är herre/undersåte-duaden. Lika mycket under förväntat snitt ligger Venus (trohet/kärlek) med sina 4 placeringar. En indikation om att de som bygger band (Venus) mer sällan bryter banden i osolidariskt svek. En vag, vag bekräftelse på Venus essentiella natur, alltså! Informatören Merkurius utmärkte sig inte på något sätt.

Även bortsett från det otillräckliga dataunderlaget kan man inte "göra astrologi" på det empiriska sättet. Det här lekfulla testet är närmast löjeväckande i hela sitt upplägg om man ser till astrologins egen grundtanke. Astrologi är en komplex, "konstnärlig" bedömning av en hel landskapsbild och en noggrann utvärdering av hur huruvida vissa indikationer i skenet av kontraindikationer alltjämt kan sägas vara en "frisk" indikation eller en perverterad indikation. Så många avväganden måste göras innan man bestämmer sig för vilken "fantombild" man betraktar! 

Det finns således ingen möjlighet att rigga "empiriska experiment" eftersom dessa enbart testar atomära data, skilda från sin kontext. Astrologi är en tillämpning av den s.k. hermeneutiska cirkeln och en humanvetenskap! (I själva verket inte heller det, men vår nuvarande världsbild är för trång för att kunna acceptera Psyke som en självsubsistent, ontologisk kategori.)

På grund av astrologins holistiska grepp kan nämnda Venus i ogynnsamma förhållanden faktiskt bli en brytare av band, särskilt om kärleksguden förgrovas till följd av mellanhavanden med illgärningsmannen Mars! Komplexiteten är av den arten att begränsade positivister (Karl Popper) hellre blockerar sig mot astrologin helt och hållet än befattar sig med den. 

Vetenskapen lever ännu i skyddad verkstad, men begrepp som "komplexa system" kanske indikerar att den nu är på väg att återerövra det djupare perspektiv mänskligheten uppenbarligen ägde på den tid astrologin tog form i vår historia i svunna högcivilisationer. Att läsa i Platon att siaren rankades högre än vetenskapsmannen i det gamla Grekland är material som vår tid bara filtrerar bort - "Det där såg jag inte!" - eftersom vi är på drift i vår godtyckliga luftbubbleslott av föreställd verklighet.


Tillägg (senare på dagen)

Någon enstaka gång noterar jag indirekt i bloggens loggfiler anmälningar till länksystemet Twingly, vilket tydligen föranleder någon administratör att ta sig en titt på inlägget ifråga.

2No referring link
1admin.twingly.com/UserPages/Abuse.aspx

Dessa är uppenbara försök att få bloggen bortkopplad - censurerad - från tidningsartikeln. Men vem eller vilka ägnar sig åt sådana odemokratiska försök att underminera vår yttrandefrihet och rätt till satir, nyttjande "psudovetenskap" med den "äkta" vetenskapens grundliga metodik?

Det här inlägget leder i två riktningar, den ena något troligare än den andra. Försåvitt inte någon anhörig till någon av spionerna tycker släktnamnet får lite väl mycket uppmärksamhet.
:-)

fredag 26 februari 2010

Ett anspråklöst förslag (astrologi)

Radioproducenten bakom Ekots enkät där var tredje kvinna i teaterbranschen upplevt sextrakasserier frågar sig hur skådespelaren Lena Enda kunnat spatsera gatan fram i trettio år och mena sig aldrig ha sett motsvarigheten till det som undersökningen lyfter fram. Jesper Lindau kommer i en DN-artikel inte till något annat svar än att det rör sig om blindhet.


Genom en färgglad astrokarta på förstaklassarens uppfattningsnivå vill jag peka på att den här blindheten har beteckningar som fanns inom astrologin, troligen från långt innan psykologin som vetenskap såg dagens ljus på 1700-talet.

I senantiken kanske man använde en främmande terminologi - "besatt av en gud" och liknande - men djuppsykologen James Hillman har betygat den "mörke" (obskyre, dunkle) filosofen Herakleitos (400-talet fvt) sin vördnad och kallat honom västerlandets förste psykologiskt medvetne tänkare. Från samma århundrade kommer också världens äldsta bevarade personhoroskop (Kaldéen).

Födelsetiden avgör om kartan är korrekt färglagd eller inte - någon gång efter klockan ett på eftermiddagen lämnar Psyke (Månen) jordbruna Stenbocken över gör entré i lufttecknet Vattumannen. Men jag vill tro på en tidig födelse här eftersom detta ger ett sinnelag i direkt opposition till den dramatiserande krigaren Mars, här ultrasensitiviserad av förstärkaren och lyckoplaneten Jupiter. Tecknet är det själsligt djupa Kräftan medan en Måne i Stenbocken skulle indikera en total fokusering på objektifiering, åskådliggörande av psykets innehåll i konkreta (Jordelementet!) fysiska åtbörder.

Givet att Stenbockens härskare, den formalistiska och exakt avgränsande Saturnus befinner sig "upphöjd" (firad, extra nobel) i konstarternas Lufttecken Vågen uppstår nu det första av två generella psykologiska motiv: rationalismen. Luft mentaliserar, tänker och uttalar sig, men den som i vår kultur kallas rationell gör det enbart på basis av fysiska fakta - JORD - sådant som kan ses av alla och envar. Endre har alltså inte sett röken av det tafsande och kladdande (och värre) som alla andra i branschen vittnar om. 

Jag menar att Endre rationaliseringar den höga skattning hon har för konsten (Vågen) och dess ledande män - för minns att Saturnus och Stenbocken är klassisk patriarkalism. Den som står högst i hackordningen skriver verkligheten. Därför har Endre inte sett något alls, hennes själ (Månen) verkar som en förlängning av den sublima (patriarkala) diktatorn, regissören eller dirigenten Saturnus! Hon skönmålar sin arbetsplats.

Men hur skulle en så känd människa stå upp och blåljuga alla rätt i ansiktet? Jag tror inte hon ljuger, utan hon sysslar, som artikelförfattaren säger, med en 31-årig blindhet. Och det för oss till horoskopets andra färglagda sektor, området Tvillingarna och Kräftan som respektive tillhör Luft- och Vattenelementet.

De här två elementen låter sig inte blandas, Luftens logisk-exakta mentalisering är något helt annat än det omedvetna Vattnets känslomässiga verklighet. Tvillingarna är den exakta fraseringens och kommunikationens tecken och Kräftan den djupt kännande själens domän. Konstnärer tycks gärna uppehålla sig i gränslandet mellan de här två elementen och hemligheten är förstås utmaningen att översätta känslor i ett språk, i just den här zonen kanske särskilt att gestalta känslor via kommunikation (Tvillingarna och dess härskare Merkurius är kommunikatörer i största allmänhet).

En kritisk effekt av misslyckandet att förmedla hela stoffet från ett element till ett annat kallar bloggen dissociation i ett direkt lån från psykologin. Jag har ibland återvänt till filmtiteln "Lost in translation" som säger så mycket, men i samband med sällsynt förhärdade lögnare och missrepresentatörer har jag också talat om avsiktlig dissociation. 

Nu tvingas inte Tvillingarna och Kräftan samman på ett akut sätt här (genom att t.ex. deras härskare Merkurius och Månen båda besöker den andres hemtecken), men att Endres blindhet hör hemma i ett spektrum av dissociativa uttryck är ändå uppenbart.

Den akuta vägran att se verkligheten finns faktiskt på himlen då hon föddes, men inte mellan de här två angränsande tecknen utan på grund av den brutala brottslingen Mars fega och nesliga angrepp på den sårbara kvinnan mitt när hon trodde sig vara säker i sitt eget revir (Kräftan = harem, beskydd av det sårbara). Och attacken ligger sammanlänkad med...ingen annan än en framstående, "upphöjd" regissör - Saturnus i konstarternas Vågen. 

Det förefaller därför inte osannolikt att Endre själv utstått övergrepp, kanske från någon mycket känd arbetsledare och har råkat i akut dissociation och nu har mörklagt ett stort stycke av sin kognitiva karta - med den märkliga effekt som Jesper Lindau noterar.

Eller också är det bara Månens prestigemedvetna placering i Stenbocken i kombination med idealiseringen av konsten som får Endre att kasta sin lott med sin egen rationalisering av verkligheten hellre än sina drabbade arbetskollegor. Ett horoskop enbart ställt för dygnet som sådant tillåter inte ett närmare synande än så här.

Givet de nämnda motiven ska man dock inte negligera Solens placering. Det kuriöst duala Tvillingarnas tecken är faktiskt desinformatör lika ofta som en informatör! Som de två länkade horoskopen (i nya fönster) visar, kan det räcka med en Vatten/Luft-kris för att informationen ska börja slira...

För Mars klena läge i Kräftan, se också f.d. Länspolischefen Göran Lindberg och hans "feministiska förehavanden" - återigen en Mars i kvinnotecknet Kräftan som angriper en Mån-Stenbock och spelar dubbla roller! Jag har flera gånger påpekat att just sinnelaget i Stenbocken är en byggbit för den perfekta sociopaten för vilket det allra viktigaste i livet är att inte det yttre anseendet skadas. Följriktigt blånekar Lindberg nu till alla anklagelser, och Endre har väl sina skäl till att inte ha sett något...


Not. Den dissociativa störningen Kräftan/Vågen kvarstår även vid en födelse senare på dagen, då Månen nått Vattumannen, men en Stenbocks-Måne under attack från Mars dubblerar symboliken, så kallad multipel attestering av tema.

Leva eller dö i tarmcancer? (Astrologi)

Aftonbladet kör en harmlös "då och nu" för folkets distraktion. En något större intellektuell utmaning är det att fråga sig vem mer än Peggy Lipton som dragit på sig tarmcancer nyligen, och om astrologin i så fall skulle kunna hitta någon minsta gemensam nämnare mellan Lipton och en eller flera paralleller.

Mina tankar går direkt till Farrah Fawcett, en av de ursprungliga tjejerna i Charlies änglar (som ännu en gång visar hur meningslösa remakes är). Hon dog ju förra året efter en utdragen kamp med samma sjukdom.

Peggy Lipton 1960-tal, Farrah Fawcett 1970-tal

Och nog darrar astrologen till en smula av upptäckten att båda var födda nära varandra i tiden, under en period då liemannen Saturnus passerade genom cancerns tecken Kräftan och då, händelsevis, båda kvinnorna har viktiga planeter i det åttonde huset för fysisk degeneration (och ibland döden)!


Båda kvinnorna var skönhetssymboler på sin tid, och tar vi Peggy Lipton först, är det bara att konstatera att Vågens tecken, vars härskare är konstens och skönhetens Venus, ofta tycks göra susen.

Det går inte att hitta en finare kombination än Månen ("kvinnlighet") lyckönskad av Jupiter i Vågen. T.o.m. den debilt placerade Venus i Jungfrun i tecknets 30e och sista grad ligger så nära Jupiter i Vågens början att den också tar del av välsignelsen. 

Och som jag konstaterade under "Det vackra folket" (Johnny Depp och Brad Pitt) verkar det vara något med den här lyckoplaneten när den välsignar tecknet som stiger i öster (ascendenten).

Farrah Fawcett har som synes en variant på tema. Månen stigande i öster sätter visserligen hennes själsliga kvaliteter (ofta uppfattade som något feminint) i förgrunden, och Månen är i sig inte någon utseendeskapare. Men det är ofta nog Venus, och här sjunker den i väster vid födelsen och aspekterar därför både "ängelns" kvinnliga Måne såväl som hennes ascendenttecken, dvs fysiska kropp.

Den "naturligt goda" Jupiter missar dock aspekten mot ascendenten (som i fallen Lipton, Depp och Pitt), men träffar istället Saturnus i Kräftan vilken råkar vara disponenten som förfogar över Farrah Fawcetts viktiga Sol (den aktiva levnadsbanan). Det här kanske inte är en utseendeaspekt i första hand, men välsignelsen av formaliaplaneten Saturnus i kvinnlighetens tecken tycks från hennes födelse utlova precis det som sedan skedde: hon blev en av Amerikas mest älskade ikoner för en ultrakvinnlig stil. 

Det går utmärkt väl att plocka fram Sveriges egen Yvonne Ryding här, och jämföra hur "Venus-, Måne- och Saturnusinfekterat" också hennes horoskop är. Kanhända har vi här tre nyckelingredienser för "skönhetsikoner". Faktum är att också Peggy Lipton har den formgivande Saturnus som en viktigare än genomsnittlig planet: den är nämligen härskare över hennes Vattumanascendent och därför nära knuten till fysiologisk utformning. Saturnus ger ofta väldigt proportionerliga kroppsbyggnader, men nästan utan undantaget väldigt magra eller tunna människor. 

En snabb sökning på gamla bilder på Peggy Lipton visade att hon var smal som en skrika på 60-talet. Men det där var tiden för självsvältande modellen Twiggy så man kanske inte ska dra för stora växlar på den saken. Säg bara att Saturnus sedan antiken dragits med historien att den åt upp sina barn, vilket också kan läsas som att den tär på allt den kommer i kontakt med.

*****

Tarmcancern då? Jag är inte kunnig i medicinsk astrologi och därför inte kvalificerad att säga så mycket. Men Skorpionens tecken står för kön och anus, samt tarmslutet. Det är Skorpionen som korrelerar med det åttonde huset i den "naturliga zodiaken" och det är tarmarnas nedbrytande verksamhet som kanhända går igen i den här livssektorns innebörd av "organisk förruttnelse".

Den välmatade introduktionsboken i vedisk astrologi, "Light on Life", beskriver det åttonde huset:
Accidents, bankruptcy, death, excretory orans (including the colon), external sexual organs, inheritance, litigation, mystery, occult, plots, poison, theft (s140)
Det åttonde är ett ondskefullt hus enligt indisk astrologi, men som alltid spretar effekterna åt flera olika håll. Ibland har jag hittat rent fysiologiska problem, men oftare psykologiska problem (typ, humörsvängningar och dragning mot depression eller dåligt humör) - mer än sällan finns orsaken till besvären i den sociala miljön. Apropå skorpionisk "degeneration" till följd av personer i den sociala miljön hade Farrah Fawcett fasliga problem med en ovanligt besvärlig stalker.

Att inte bara upptäcka att båda har dödsbringaren Saturnus i cancerns tecken utan att båda också har olycksplaneten Mars i ett hus som relaterar till tarmarna, det är att pressa koincidensen lite väl hårt, tycker du inte? Särskilt som cancern tycks ha dykt upp när båda var ungefär lika gamla. 

Likväl dog en och en (Peggy) tycks åtminstone för ögonblicket ha överlevt. Ett djupare studium av båda stjärnhimlarna innehåller säkerligen tecken på att en av dem har nitlotten, men det vore återigen att börja gräva sig in i medicinsk astrologi som man inte bör prata för mycket om i den händelse man inte är säker på sin sak... 

Jag kan dock inte låta bli att notera att Farrah, som dog, har en Mars i 8e som kastar sitt onda öga mot liemannen i Kräftan - från ruttnandets sektor "muckar" krigaren med liemannen! Var det därför hennes cancer inte kunde botas? Peggy Liptons Mars i åttonde beter sig inte lika illa, och framför allt är den inte disponerad av liemannen själv. 

För notera: Farrah Fawcett har en slags rundgång i sitt drama mellan Mars i Stenbocken, som alltså disponeras av gränsdragaren Saturnus. Samtidigt attackerar Mars sin egen disponent - sågar av den gren den sitter på. Farrahs Sol (livskraft) ser också hotad ut i åttonde i kombination med Mars som hackar mot det åttonde husets tillfälliga härskare (Stenbockens härskare Saturnus) och denna, som sagt, också angrips direkt av Mars samt befinner sig i tecknet Kräftan som inte bara kan symbolisera cancer, men också "livets början och slut".

(Peggy har märkligt också en sammandrabbning mellan de två "naturligt onda", Mars och Saturnus, men här är det istället Saturnus som angriper Mars! Dock inte med samma rundgångseffekt.)

Det är faktiskt ganska många dödssymboler samlade i Farrah Fawcetts horoskop, och med det följer att hon kan ha varit med om olyckor i tidigare liv också. Trauma som inte är bearbetade tenderar att migrera mellan flera liv. Det är upp till själen att lära känna sig själv, karmalagarna bara fortplantar det vi sopar under mattan - tills vi i något liv bestämmer oss att ta ta i problemet! Och då ofta bara som en föresats att ändra på oss. Den föresatsen slår sedan igenom i ett nästföljande liv - någon annan, vårt framtida jag, kommer att visa på gott gry.

De här djupa nivåerna i horoskopen tycks ofta kunna förklara varför vissa saker bara inte går att lösa, inte här och nu. Horoskopet är utsiktslöst. Detta är naturligtvis inget kosmiskt misstag, utan exakt den tripp som själen redan innan den föddes hade bestämt sig för. Ett öde som bjuder på möjligheter för nytänkande i djupet.

Alla dör, men otimligt tidig död eller synnerligen smärtsam död har okända orsaker som går tillbaka på tidigare liv. Sånt är inget indisk astrologi ens höjer på ögonbrynen över. Karma är ett ofattbart komplext system som reglerar allt i den värld av mentala föreställningar vi kallar den fysiska verkligheten. Vi tror på den så starkt att vi till och med tycker oss blöda när vi ramlar och skrubbar knäet. I själva verket är vi andevarelser som projicerar den här showen tillsammans!

De fyra elementen & homosexualitet

Här följer ett sjusidigt försök till systematisk studie av elementen som gav en viss, men ändå rätt mager utdelning. Den har ändå sitt intresse för teoretiserandet kring astrologi och dess tveksamma släktskap med empirisk vetenskap. Sporre till studien var en inte helt intellektuellt uppriktig debattör i samband med inlägget om HTB-prästen, som helt sonika vägrade att diskutera inom ramen för det språkspel som är astrologisk diskurs.

Att se Gestalten bortom det materiella


I en liten undersökning av 41 celebra (eller ökända) homosexuella personer där födelsetiden är känd, visade sig intressant nog Skorpionens tecken dominera tydligt. Intressant, eftersom tecknet alltsedan antiken representerat sexualitet, död och elände och fysiologiskt förknippats med könsorganet och anus.

Den här arketypen fokuserar alltså och påminner om den biologiska fortplantningsdriften som ett problem. Filosofen Schopenhauer, homosexuell, talade om världens blinda vilja till liv och var i detta tydligt påverkad av den indiska filosofin som började bli vitt känd i Europa på 1800-talet genom ett intensifierat översättningsarbete. 

Födelsetiden är viktig, den ger åtkomst till den allra mest personliga delen av horoskopet och omvittnar personens jag-uppfattning och upplevelse av att vara en fysisk kropp. Indisk filosofi kallar ego-nivån ahamkara, och avser med detta ett "falskt jag" då den kroppsliga identifikationen (som pluggas stenhårt i vår kultur!) snedvrider människans medvetande och ger en falsk självbild.

Det är just därför betoningen av könets Skorpion som ascendenttecken blir intressant för den homosexuella gruppen. Fyndet tycktes vagt bekräfta den homosexuella störning som jag utläste som en vägran av den reinkarnerande själen att acceptera sin kropp om dess kön ("polaritet") skulle ha ändrats från ett föregående liv till detta.

Det är härvid inte oviktigt att minnas Skorpionens konstruktion: dess element är Vatten, vilket symboliserar individens psykiska eller själsliga substrat, men här ett psyke som via Tamas guna, den fixerade kvaliteten, "frusit fast". Själen propsar på sin nu obsoleta identitet från ett tidigare liv och väljer att leva kvar i fantasin att den alltjämt är man eller kvinna trots att återfödelsen i en ny kropp nu signalerar ett nytt fysiologisk uppdrag. Här kommer Skorpionen som symbol för död och korruption in: homosexualitet är, som kristendomen hävdar utan att förstå de djupa skälen, ett trots mot den gudomliga naturens ordning.

*****

I den här ministudien, utan några vetenskapliga anspråk pga det magra underlaget, backar jag ut från det högintressanta fyndet och tittar på 85 homosexuella horoskop, de förutnämnda samt ytterligare en grupp där födelseklockslag saknas. Frågan nu är om en enkel granskning av de två Ljusens (Sol & Måne) fördelning på de fyra elementen kommer att avslöja någon intressant trend och vad denna i så fall kan tänkas innebära, ur perspektiv av astrologisk doktrin.

Element Solen Månen
Eld 21 30
Luft 20 19
Vatten 19 19
Jord 25 17
Total 85 85

Med ett förväntat genomsnitt på 21,25 placeringar per element, överraskar här psykets (Månen) placering i Eld en smula genom att överskrida snittet med 41%. Märk dock att den här avvikelsen inte riktigt når den här statistiska granskarens föreslagna minimigräns för intressant avvikelse från förväntad slumpfördelning. 

Det bekymrar oss emellertid inte eftersom den här undersökningen enbart drivs av nyfikenhet. Astrologin spränger nämligen hur som helst ramarna för en snäv definition av vad som utgör vetenskap. Dess utsagor handlar om realiteter ingen positivistisk vetenskapsman accepterar eftersom han/hon a priori förkastar hela den världsbild som astrologin uppstod i tandem med.

(För att definiera sig själv som "up to date" tvingas positivisten förringa om inte rent håna hela mänsklighetens tidigare historia och alla de förklaringsmodeller våra förfäder formulerade. Den moderna scientisten kan vara den lägsta människotyp som universum hittills frambringat! Hans "exakthet" har vunnits till priset av en chockerande inskränkthet och brist på konstnärlig och andlig medvetenhet.)

Här är samtliga 16 elementära kombinationer av Sol och Måne:

Solen Månen Antal
Eld Eld 8
Luft 7
Vatten 5
Jord 1
Luft Eld 7
Luft 3
Vatten 4
Jord 6
Vatten Eld 8
Luft 1
Vatten 4
Jord 6
Jord Eld 7
Luft 8
Vatten 6
Jord 4
Total 85

Här skulle varje elementär kombination av Sol och Måne ge ett genomsnitt av 5 1/3 förekomster och enligt den föreslagna avvikelsen om 50% eller mer är bara resultaten 0-2 förekomster under snitt samt 8 eller fler förekomster över snitt intressanta för den som gjort den illusionära kontrollens domän Maya till sin avgud.
Filosofisk exkurs. Jämför Johannesevangeliet 3:34, "Gud delar inte ut anden efter mått", där kristendomen helt tycks ha tappat bort i vilken kontext uttalandet fälldes. Den första kristendomen sysselsatte sig nämligen med astrologi och fastän den historiske Jesus bara skymtar genom de bevarade texterna, inte minst Thomasevangeliet som Rom av politiska skäl förkastade men som troligen är det mest äkta evangeliet av alla, är det svårt att se vilken position han intog i frågan.

Johannesevangeliet är en extremt redigerad text som bibelforskaren Hugh Schonfield visade ("The Original New Testament", "Those Incredible Christians"), och det är svårt att veta om detta uttalande verkligen motsvarar Jesus sentiment eller tillhör en kristen författare minst en generation efter Jesus själv. Dödahavsrullarna visar att de proto-kristna definitivt trodde att man kunde bedöma en människas ande efter de måttangivelser som himlarna angav!

Minns också Platon som hävdade att en upplyst, rationell människa står ovanför planeternas öde ÄVEN OM HANS KROPPSLIGA OCH PSYKISKA FUNKTIONER ALLTJÄMT STYRS AV KOSMOS.

I termer av de fyra elementen som ontologiska stationer eller nivåer är Eld och Luft undantaget Ödet, medan den varelse som är alltigenom fallen ner i den sublunära sfären - illustrerad som en köttslig (biologisk) varelse knådad av Jord och Vatten - även till sitt tankeliv är ofri och "radiostyrd" av heimarmene, av planeternas eviga vävande och upplösande av tillfälliga strukturer.
Det magra underlaget gör att vi bara roat kan nicka åt några kombinationer som enligt 50%-regeln är intressanta:
  • Båda Ljusen i Eld (8)
  • Solen i Eld/Månen i Vatten (8)
  • Solen i Jord/Månen i Luft (8)
  • Solen i Eld/Månen i Jord (1)
  • Solen i Vatten/Månen i Luft (1)
Tre kombinationer som tycks mest disponerade till homosexualitet och två kombinationer som mycket sällan leder till homosexualitet.
Hur relaterar dessa kombinationer till bloggens föreslagna "syndrom"?

Eld/Eld = kreativitet
Eld/Vatten = sensationalism
Jord/Luft = rationalism

Inget i detta relaterar på minsta vis relaterar till de resonemang som i det förgångna förts i diskussionerna kring olika homosexuella horoskop! De här överrepresenterade syndromen ställer sig helt neutrala till de homosexualitetens tänkbara astrologiska mönster jag där tagit notis om. Syndromen här ovan tycks med ett undantag inte relatera till frågan, och det sambandet är dessutom negativt:

Vatten/Luft som "dissociation" eller mental förvrängning av oönskade känslor visar sig här vara mycket ovanligt i homosexuella horoskop när enbart Sol och Måne beaktas.

Men Vatten/Luft har flera gånger återkommit vid beräkningen av kända homosexuella i pressen, fast inte via de två Ljusen!

Minns t.ex. Chaz Bono (könsbyte) eller Elton John - i båda dessa fall gav en "hatisk Skorpionascendent" negativ feedback till den egna kroppen pga bortstötningssymptomet i det fall av Vatten/Luft där det senare elementet representerades av Vattumannen (mentala konceptioner). Lady Gagas sexuella ambivalens sågs i den identitetslösa Fiskarna som "störde sig" mot Tvillingarna - båda är "dubbeltecken". Och så vidare.

Uppenbarligen har vi i föreliggande test gått allt för långt ut på allmänningen! Man kan säga att astrologin visar framfötterna dåligt när man tittar på alltför generella pusselbitar. Elementen måste kombineras (och börja bygga fenomenvärlden) innan det blir riktigt intressant.

Och detta är ju astrologins eget försvar gentemot empiristerna. Den tittar inte på atomistiska data utan söker i delarnas kaotiska fluktuation efter en Gestalt - som specialeffekterna i Hollywood några år snöade in helt på att låta den mumifierade översteprästen visa sitt ansikte genom att kontrollera de yrande sandmolnen eller vattenmassorna. Hollywood påminde där om en djupare och äldre världsbild, den där det existerar något bakom materien...

Det skulle ha varit intressantare att sammanställa de faktiska fenomenen i de homosexuella horoskop som bloggen via tidningsrubrikerna slumpat sig på och se om vissa minsta gemensamma mönster förekommer ofta nog för att intressera den empiriskt lagde (med reservation för att det perspektivet inte är hur astrologin själv ser sig).

*****

En liten tanke kring fyndet dock: det är mycket ovanligt att hitta en homosexuell med Solen i Eld och Månen i Jord. Vad skulle det innebära om vi följer tanken om elementens fall från det renaste (Eld) till det mest dunkla (Jord)? Jo att människor med det lägre sinnet (Månen) är mer normalanpassade och hör mindre av sin ande (Solen) än alla andra kombinationer.

Skulle denna ande därför ha tillbringat sitt förra liv i kropp av annat kön slår det inte igenom i den "tjocka" som ett sinne tillverkat av ett så grovt element som Jord. Detta element är perfekt för att hålla Ljuset från anden borta, men anpassar sig ganska enkelt till sin nya fysiska kropp och är inte medveten om någon polaritetsändring jämfört med föregående kropp!

Än Solen i Vatten med Månen i Luft, då? Här skulle man kunna tillgripa ett kombinerat argument som består i Luft/Vatten-tendensen till "dissociation" samt Solen som "mission statement" vilket i Vatten indikerar att identifiera sig med sitt biologiska blueprint (Vatten är en osynliga modellen moder Natur väver och som ligger just under den fysiska kroppen). Solen i Vatten indikerar alltså en fokusering på just den kroppstyp man kommer att ha i detta liv - fast på föreställningens nivå (den sublunära sfären).

Andesjälen är här identifierad med sin kropp på blueprint-nivån och i den händelse denna framväxande kropp inte är av samma kön som förra livet, kommer en "mismatch" mellan elementen för Sol och Måne att mörka att en förändring skett. Månen i Luft har benägenheten att rationalisera på basis av Vattnet (det omedvetna, instinkter, m.m.), dvs de själar som byter kön mellan två liv lyckas effektivt borttränga detta faktum via dissociation!

Har vi då här via grovsållning hittat några hypoteser att testa för framtiden?

Den uppmärksamme svarar förstås "nej". Vi har här noterat två typer som tenderar att klara sig genom ett könsbyte mellan två liv, men eftersom dessa båda är helt omedvetna om att ett sådant kan ha skett går resultatet inte att använda! :-)

Som bäst kan vi ur en stor population sålla fram dessa och säga: "kanhända har dessa bytt kön mellan två liv men deras elementsammansättning skyddar dem från att märka det!" Det tyder förvisso på gott karma att kunna röra sig mellan andetillstånd och materietillstånd utan att vara slav under sitt förflutna...

Dock kan de tre överrepresenterade kombinationerna ligga till grund för en hypotes att testa på framtida fall.

*****

En materialistisk reduktionist vägrar ens befatta sig med de fyra elementen eftersom han anser att de inte har med den verifierbara verkligheten att göra. Men om vi ponerar att han ändå uttalat sig på sitt Karl Popperska sätt, skulle han nu kanske säga att astrologin (eller åtminstone en av dess teser) saknar stöd i den empiriska verkligheten. Fast kanske ändå inte, för man förmodar att han är klok nog att minnas vi inte gick in i studien med någon hypotes, så ingenting har egentligen falsifierats!

Min tanke här: Undersökningen saknar koppling till enskilda människokroppar (ascendenttecknet) och att det verkar som om, precis som Platon sade, de enskilda elementen tagna för sig är en hopplös abstraktion - deras sanna natur är att alltid blanda sig med varandra och hela tiden transformeras.
Särskilda predispositioner hos de fyra elementen i ett födelsehoroskop är således bara en ögonblicksbild för hur blandningen såg ut i vår del av kosmos just vid den tidpunkten. Som den filosofiska idealismen hävdar är sedan det bar som då föddes inte verkligt, utan bara en frusen avbild ("image") av det ögonblicket.

Enligt astrologisk doktrin kommer denna avbild kommer sedan att "knådas och bearbetas" av de planetära rörelserna under hela dess livstid i den ytterst sett overkliga Maya-världen av evigt vardande (aldrig reell existens), denna värld som empiristerna gjort till sitt hem och som därför av nödvändighet föder depression och misstro mot högre ting. 
Jesus sade: "Bli förbipasserande."
(Thomasevangeliet)
Människan äger full frihet att tänka större och mer rätt än dessa förkrympta själar, men det är ett ödets ironi att de dominerar denna världens mainstream-åsikter om hur saker ligger till. De är Satans språkrör, denna världens ande. Satan vill ha publik och mer resenärer till sitt universum och det ligger i hans egenintresse att hylla sinnesnjutningen som det högsta och enda för människan. I vetenskaplig språkdräkt blir Satans budskap, precis som VoF och ateismen annonserar: "intuition existerar inte".

Men det är här den nya kvantfysiken bjuder på problem, med dess upptäckt av atompartiklar som kan kommunicera med varandra snabbare än ljuset och därför signallöst - bortom materialistens nödvändiga spelregel kausaliteten! Rumtiden är därför inte det sista svaret och materialismen som förklaring till vår värld är falsifierad. I den mån man baserar sin ateism på materialism har kvantfysiken underminerat skälen att ignorera de stora frågorna till förmån för ett liv vigt åt njutningen.