Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 31 januari 2010

Lesbisk först vid 38

Ett märkligt livsöde tecknas i Aftonbladet. Hemmafrun med konventionell uppfostran som efter en skilsmässa vid 38 inser att hon är homosexuell. 

En och annan läsare som hamnat på den här bloggen har tagit illa vid sig och kallat innehållet homofobt. Men texterna är skrivna ur ett filosofiskt reinkarnationsperspektiv. Detta perspektiv verkar, ärligt talat, ligga bortom fattningsförmågan hos många.

Kanske hörde man om det en gång i skolan på religionsundervisningen och klassar det nu som vidskepelse i efterblivna länder... Ett omskakande uppvaknande bjuder psykiatern Ian Stevenson på i sin "Children who remember previous lives", där förutom dussinet fallbeskrivingar också ett mäktigt antal kulturer som alla omfattar reinkarnationstanken listas. Som all psykiatrisk litteratur är tyvärr Stevensons böcker ganska dyra.

Oförmågan att intellektuellt distansera sig från sina egna drifter är för övrigt det typiska för både homosexuella och den enkla människan. Med bristande filosofiska och vetenskapliga förkunskaper följer att det enda ord man har är "homofobi" som förklaring till att man som gay inte automatiskt blir smekt medhårs i bloggens astrologiska analyser.

I många inlägg har jag argumenterat för att det är undertryckta tidigare liv-minnen som nästan man inte riktigt spiller över i vakenmedvetande och derangerar den normala heteroanpassningen. Den biologiska kvinnan var med andra ord man i sitt förra liv, och det är SJÄLSMINNET av detta liv som får henne att nu lystet äta andra kvinnor med sin blick! Och omvänt för de själar som är biologiska män i detta liv.


Men hur ska ett livsöde som Kristina Hultmans fattas? Varför först vid 38, och helt utan förvarningar tidigare i livet? Artikeln berättar historien bäst. Man tycker sig förstå en stockkonservativ uppväxt med borgerliga värderingar om hustruroll. Kvinnan har helt enkelt lyckats leva utan någon feedback till sitt inre och fejkat ett rollspel i många år. 

Saturnus, planeten för yttre formalism, kommer för en här, psykopatens och den konventionalistiska anpasslingens planet (men också en tillgång för dem som arbetar med stora system och arrangemang). Mycket riktigt hittar vi Saturnus opponera sig mot sexualitetens Mars vid födelsen, men dessutom kör Mars dubbla skift genom att i sin andra roll som aggressor och på plats i manlighetens Lejon teckna "ovilja mot män". 

Det här budskapet dubbleras sedan genom att Mars uttryckligen attackerar Solen - symbol för en positiv heterosexualitet. Den här Solen är nu placerad i det "feminina" Vattenelementet och könsdriftens tecken. En komplex historia ses här utveckla sig...

Man förstår hur djupgående och komplex blockeringen mot de djupare drifterna varit, eftersom kvinnan gifte sig och fostrade barn med en man! De tre inblandade tecknen kallas Tamas guna, och förknippas i indisk filosofi med en sådan rigiditet och sådana blockeringar att de t.o.m. anses framkalla vanvett, eller sjuka uppfattningar!  (Se några citat i inlägget om Cissi Elwin.)

Givet den frekvens med vilken den här bloggen mött homosexuella horoskop där Tamas-tecken dominerat eller utgjort pudelns kärna, är det nära till hands att återgå till den äldre definitionen av homosexualitet som en mental eller kognitiv störning - och som sådan påverkbar via terapi.

Hultman-horoskopet är som synes ytterligt komplicerat med den indiska astrologins mått. Här finns många aspekter mellan planeterna. Tyvärr bereder sinnelaget (Månen) på problem eftersom födelsetiden saknas. Ungefär halva dygnet ses en Måne i Fiskarna och andra halvan en Måne som gjort entré i Väduren. Vitt skilda känsloliv och reaktionsmönster! 

Jag gissar på Fiskarna här eftersom de har en förunderlig förmåga att offra sina egna känslor och bara leva via andra eller för "sitt kall". Sjuksystertypen. Det är logiskt att just den här Månen inte ger sig tid att verkligen känna var man själv står förrän långt in i livet. Hade Månen varit i demonstrativa och egocentriska Väduren hade eventuella avvikelser varit för handen från dag ett!

Månen i Fiskarna är också det psykiska kaosets placering, Fiskarna är lika identitetslös som Väduren propsar på sig själv, så på mer än ett sätt stämmer det här vagare sinnelaget in på kvinnans senkomna upptäckt av vem hon tror sig vara.

Hon identifierar sig nu troligen som en kvinna i en kvinna-kvinna-relation, men var i själva verket biologisk man i sitt föregående liv (dock inte sagt att det var det närmast föregående). När hon nu säger att hon relaterar bättre till kvinnor och deras diskussioner än till hustru-make-diskussionen har hon inte nått ett enda steg närmare den verkliga sanningen. Det är själsminnen av en föregående man i henne som uppskattar relationen till kvinnor! 

Djuppsykologer även utan själavandringsteorin skulle kanske säga att hon bara annekterat mansrollen i uppror mot könsordningarna. (Månen i Fiskarna byter en fantasivärld mot en annan!) Det är mer än en ploj men ändå bara en "fas", och efter några år kanske man genomskådar sin otympliga och överdrivet bokstavliga sätt att uttrycka traditionellt manlig autonomi.

Eftersom jag fick en chock för tio år sedan då jag återupptog kontakten med en kär väninna som över en natt hade blivit lesbisk (men efter några år bytte tillbaka igen), har jag funderat mycket över ämnet i relation till filosofin och själavandringen. Den senare är bevisad - det är verklighet att vi går från kropp till kropp och utvecklar ett tillfälligt ego per liv. Av dunkla anledningar byter vårt verkliga Jag ibland kroppstyp i syfte att lära sig något nytt. 

Ibland syns homosexualitet i en hetero kultur verka som ett "korrektivt straff" för den egna intoleransen i ett tidigare liv - för att förstå den andre i djupet finns inget bättre än att själv smaka på samma medicin. Men i andra fall, har jag spekulerat, är homosexualiteten bara spelplats i bemärkelsen minoritetsgrupp. Vilken utsatt minoritet som helst hade fungerat för att ge själen en chans att sluta fega och lära sig ta ställning för sig själv - vem eller vad man än är.

Själen valde med andra ord att spinna på en tidigare biologisk identitet som skulle utlösa sociala störningar - i syftet att tvinga fram nya personliga kvaliteter! Det är när man börjar fundera över livets dolda komplexitet man förstår det judiska ordspråket, "När människan tänker, skrattar Gud".

De kinesiska filosoferna hade ett liknande talesätt: "Varför skulle naturen behöva bekymra sig? I en enda operation förverkligar hon samtidigt tjugo olika planer!" Det är därför ganska lönlöst att söka förstå de många funktioner som en enda attityd (eller attitydlåsning överförd från ett tidigare liv) fyller i det karmiska spelet här och nu.

(Jag är en analytisk människa och älskar de här talesätten som påminner om att det finns en gräns när människans försök att "förstå sig på" blir löjeväckande. För den gudomliga verkligheten är fullständigt ogripbar för ett mänskligt intellekt. Vår art är inte konstruerad att mer än ana de större sammanhangen... )

*****

Astrologiskt ser vi återigen på denna himmel några mönster som tycks vanliga vid homosexualitet: den klassiska sociala utstötningen (Vattumannen/gruppen mot Skorpionen/sexualitet och avvisande). Notera att Vattumannens härskare Saturnus dessutom motsätter sig Skorpionens härskare Mars!

Mars i Lejonet i sin tur bildar en ömsesidig reception med Solen i Skorpionen. Livet Sol i dödens tecken och den dödsvållande Mars i Livets tecken. Är detta en total kortslutning i fråga om viljan att bejaka sin sexuella identitet? Minns att den dubbla aktiveringen av livets och dödens tecken, tecknar en dramadrottning som överdriver kontraster, dvs, tenderar mot överreaktion. Därav min misstanke att det här bara är en fas... 

Den här ömsesidiga receptionen förekom faktiskt också på Yvonne Rydings födelsehimmel! Således också hon en Sol-Skorpion, och från en intervju minns jag hur hon tryckte på sitt behov av ensamhet. Hade vi även där en sex-konversion som bara väntar på att hända?

Jag tror inte det. Den himmelen är fylld av harmoni i förhållande till den egna kvinnligheten. Kristina Hultman säger sig känna mer närhet till kvinnor, men lustigt nog syns bara hämningar i alla riktningar på hennes himmel. 

Den bokdebuterande kvinnan antyder på det mest subtila sätt att hon inte fullt ut står för det hon håller på med genom att ge alstret en lång harang till undertitel på engelska: "This morning when I woke up I felt so gay".

Hon buffrar gentemot förloppet genom att beskriva genom en roll representerat av ett annat språk! Ungefär som när psykopater övergår att tala om sig själva i tredje person. Då vet vi att "ingen är hemma", och att är ett psykologiskt komplex (eller astrologiskt "syndrom") som talar, inte individen själv.

Där skönhetsmissen hade en stark Venus med starkt formellt stöd från Saturnus, där hittar vi här istället en debil Venus. Denna klena Venus disponeras av Merkurius som står under attack från Mars. 

Hennes Mars är dock i sig förlamad av formella Saturnus, och hennes Måne troligen i ett generellt identitetslöst tillstånd i Fiskarna (attackerad av Mars-i-Lejonet - känner sig pressad av män!). Det enda positiva hon vill är egentligen att expandera (Jupiter) som ett Ego (Väduren). 

Och när barnet Väduren ska göra något så är det inte väl genomtänkt. Här ser vi Väduren/barnegot tillgripa Mars-attack mot mansvärlden (Lejonet), en attack som inbegriper könets tecken Skorpionen! Se hur kristallklart det är! Det ligger på födelsehimmelen och tydligen var det bara en fråga för prognosmakare att beräkna NÄR denna revolt skulle gå igång.

*****

I Sverige, i vår tid, valde hon den rådande genderförvirringen för att formulera sig som ett distinkt jag. I en mer intelligent kultur hade hon kanske haft tillgång till vettigare redskap för den personliga tillväxt som det här extremt identitetssvaga horoskopet1 indikerar behov av (och framgång med).

I en icke-sekulär kultur hade hon kunnat hoppa över hela den här rollspelet som homosexuell man i kvinnokropp och istället studera sig som andligt väsen! Passsera komplexen och syndromen och förstå allt allt detta bara är teatrala fantasmer. Men nu räckte hennes "goda karma" inte till en födelse i ett sådant land där djup filosofi blomstrar. 

Det här är Sverige, där bara sociala roller upplevs verkliga. Landet där själen inte officiellt existerar och där det anses anstötligt att en döings fot sticker ut under lakanet på ett storstadssjukhus (en påminnelse om att livet är verkligt). Landet som inte kan filosofera längre till följd av det biologistiska tänkandets dominans.

Bloggen har nu hittat ett antal homosexuella horoskop där det svenska nationalhoroskopets soltecken Vattumannen ingår, i allmänhet via den friktionsskapande mixen med Skorpionen (sociala utstötningssyndromet). Det här stöder min misstanke att landet befinner sig i kollektiv genderneuros.

Via den sympatiska samsvängning som råder mellan den svenska makrosjälen och den individuella mikroversionen ligger de med Vattumannen i horoskopet i riskzonen för att köpa in sig på hela det förvirrade sociala koncept som slagit rot i landet. 

Har någon undersökt om Sverige producerar fler homosexuella individer än andra "öppna" eller liberala samhällen? Jag misstänker det. Luftelementet (Vattumannen) är kapabelt att producera snygga skrivbordsdogmer som inte har ett dugg med verkligheten att göra. Svenskarna är experter på att leva genom godtyckliga åsiktspaket som de håller för att vara maximal upplysning och totalt förnuft! Ena året är de absolut säkra på att man ska äta massor av ägg för att nästa år anse sig ha fullgoda skäl för något rakt motsatt!

Det homosexuella fenomenet förklaras med själavandringen - närapå empiriskt bevisad men givetvis undertryckt i ett sekulärt samhälle som inget har att vinna på en så radikalt ny bild av vad en människa egentligen är.

_____
1. Notera: det är psyket som är identitetssvagt om placeringen i Fiskarna stämmer. Men på djupet finns där en rigid maskulin Sol/Mars-natur som jag tolkar som mannen från ett tidigare liv som har väntat på att få ge sig i lag med fysiska kvinnokroppar. Notera dock att denna tendens i mycket är hämmad och bunden av Saturnus "låsande" inverkan - det har tagit lång tid för denna sida att göra sig hörd.

Den negativa självidentifikationen med en förklenad Venus i Jungfrun hjälper den dolda mannen att komma tillbaka och ta över den kvinnokropp den motvilligt finner sig inlåst i. Ja, i ett perspektiv kan man faktiskt tala om att vi kan bli besatta ... av gamla versioner av oss själva! 

Jag har haft flera upplevelser i mitt liv av nära kontakt med tidigare liv, i något fall som om en tidigare person stigit in i dagmedvetandet och samexisterat med mitt nuvarande jag under några sekunder! I ett annat av dessa tidigare liv - kanske inte så förvånande givet bloggens fascination för människan och genderfrågor - var jag kvinna (jag är hetero man i detta liv).

Jag har lyckats verifiera flera "minnen" via nätet, bl.a. minnet av ett gatunamn i Pisa, Italien. Först med internets ankomst kunde jag detektivspana på de bästa (tydligaste) minnesfragmenten. Även om upptäckten att detta vägnamn faktiskt existerar just utanför staden (och ingen annanstans i Italien) inte bevisar tidigare liv, är denna detalj och flera andra som också fått sin verifikation, starkt suggestiva!

(Mitt vakenjag antog felaktigt att Strada Emilia var en gatuadress inne i själva staden, när det i själva verket var en landsväg med anor till medeltiden som löpte just utanför Pisa - vakenjaget vill inget hellre än kladda sina ogrundade åsikter över de djupa intuitionerna!)

I så måtto som homosexualiteten avkriminaliserats i Sverige, kan man förstås också tänka sig karmiskt betingade livsöden där individen väljer denna tid och plats i historien bara för att låta gammal surdeg "värka ut" ut det psykofysiska systemet.

Hultmans horoskop röjer en ofattbart undertryckt "man" som en karmisk "bakläxa" hon fått med sig in i detta liv. Det är nu den mannen skaffar sig lite stake, genom att socialisera med biologiska fruntimmer fast genom en kvinnlig kropp! Sjukt? Nej, vi själar är ena underliga varelser! 

Syndafallet har drivit oss ner i den allra märkligaste labyrint och så här - och på tusen sätt ytterligare - ser det ut när själen försöker frigöra sig ur sina karmiska komplex...

Leif GW Persson om Göran Lindberg

Lindberg var rektor för polishögskolan sedan några år tillbaka, idealist ända in i märgen och lika charmig och inställsam som ett rutigt papper. Själv var jag som vanligt besatt av enbart mina egna idéer, långt ifrån lätt att umgås och arbeta med.


Checklista för  "som vanligt besatt av enbart mina egna idéer, långt ifrån lätt att umgås och arbeta med":

 • Psyket/Månen i samma kantigt legalistiska Stenbock som Lindberg - en perfekt synergi om det inte varit för Perssons Mars som skapar en extremt solitär och bufflig natur!
 • Venus i egocentriska Väduren, kan egentligen bara kooperera med sitt eget ego och dess syn på vad som är jämvikt eller harmoni.
 • Båda ovanstående tecken bildar ett präktigt egenmäktighetssyndrom som dock pga planeternas natur i huvudsak uttrycker sig som en känslomässigt svår natur, ständigt i maktkamp med andra.
 • Solen i Vattumannen opponerad av Jupiter (uppblåsaren) i Lejonet, indikerar en intellektuell individualism (trots att Vattumannen taget för sig representerar kollektivism). 
 • Persson delar det svenska nationalhoroskopets Vattuman-Sol där tecknets härskare Saturnus också ligger i Luft, i Tvillingarna. Saturnus är en tung planet och allt graviterar mot den - likna den gärna vid Aristoteles Förste Rörare, den drar evolutionen i riktning mot det slutmål den själv gjort upp i skapelsens begynnelse (teleologi).
 • Månen/Mars är faktiskt baserad på samma Saturnus men nu i det praktiska Jordelementet, så egenmakten når här närmast patologiska nivåer. Tur att Perssons intelligens är avsevärd (Solen konfigurerad med expansionsplaneten Jupiter), i övrigt är det bara en smutsig diktator över hela himmelen!
Det är möjligt och t.o.m. sannolikt att Persson föddes mer än cirka sex timmar in på dygnet, och i detta fall har Månen hunnit in i Vattumannen för en tekniskt mer exakt nymåne. Men med denna anses Månen (psyket/reflektionsförmågan) vara "bränd", vilket gör Persson om möjligt ännu mer insjunken i och besatt av sin egen tankevärld! 

För kriminologins skull är förstås brottslingens Mars kopplad till det egna sinnelaget illustrativt, men även som en hyperluftig natur Sol och Måne i Luft med bådas disponent (Saturnus) också i Luft, bereds ämnet kriminalitet spelrum genom det kvarstående egenmäktighetssyndromet. 

Bildat genom Mars och Venus ser vi dessutom en version på "horbockssyndromet" och då det excessiva libido som tenderar mot våld - Mars kastar sitt onda öga fram mot Venus. "Kvinnovåld". 

Som extremt intellektualistisk Vattuman och med en mentalt stabil Saturnus i nyfikna och kritisk-analytiska Tvillingarna, förefaller den här våldsamma tendensen ändå inte vara del av Perssons egen person. Men som Göran Lindbergs horoskop visar, vet man aldrig! På den himmelen var det lätt att stirra sig blind på den skenbara idealismen i kvinnofrågor (Jupiters välvilja riktad mot Månen/kvinnofrågan). 

Vad man däremot kan säga om hans "egenmäktighet" är att baggen och stengeten i kombination har en klart macho stil! Anna Anka fascinerar kanhända eftersom hennes horoskop både innehåller mjuka delar i Vatten och denna "ful-i-käften" som ett Eldtecken i direkt friktion med ett Jordtecken ger. Det finns något mycket manhaftigt över en del av hennes personlighet. De här typerna är sträva och bristande i förfining. Lätt rörda till ilska och då producenter av parodiska maktdemonstrationer! Men detta verkar inte riktigt stämma på GW, och förklaringen heter Saturnus - den självkontrollerade.

Också f.d. Länspolismästaren hade ett direkt angrepp på sitt eget psyke (Månen) från krigaren Mars, fast från ett förstulet och bedrägligt läge. Perssons ev. Måne och Mars i kombination disponeras av kontrollplaneten Saturnus vilket gör Persson att tygla sig! 

Skulle Perssons Måne istället ligga i Vattumannen bryts den direkta kopplingen till Mars men Saturnus förblir sinnelagets disponent. Och jag tror inte jag vet någon person i det offentliga Sverige som är lika coolt släpig som GW! Detta är helt och hållet för att han från början till slut domineras av Saturnus, som i Indien kallas shani, Den Långsamme!
:-)


*****Apropå Saturnus som Den Förste Röraren, se det här inlägget om teleologin i fysiken. Biologin förnekar som bekant ändamålsenligheten i tillvaron och merparten av dagens sekulära människor har gått på den falska läran om alltings meningslöshet - astrologin har alltid lärt ut tanken om TELOS och det är kanske därför nattståndna grupper som Humanisterna pucklar på den av all sin kraft, samtidigt som de dyrkar biologismens deprimerande bild av människan.

lördag 30 januari 2010

Horoskop för ett "one-hit wonder"
J.D. Salingers storhet byggde på en enda bok skriver Mats Gellerfelt i SvD, men i gengäld har den sålt i över 65 miljoner exemplar. Det måste vara litteraturens motsvarighet till popindustrins oändliga genomströmning av "one-hit wonders", artisterna man aldrig hörde röken av igen. En kär väninna satte boken i händerna på mig när jag var runt tjugo, men lätt emotionellt retarderad som jag var funkade den fint för mig då också.

Astrologiskt är Salingers horoskop fascinerande endimensionellt. Framgångens Jupiter befann sig symptomatiskt nog i den juvenila ynglingens tecken Tvillingarna 1919 (planetär härskare: ungspolingen Merkurius/Hermes).

Och hur Salingers födelse "synkroniserades" för att dra maximalt från denna förmåga att expanderas på den unga människans motiv!Som syns av kartan (siderisk zodiak!) föddes han under den nymåne som brukar teckna projektstart eller början på något stort. Solen och Månen står i exakt opposition till Jupiter. Som lyckobringaren betyder detta således "särdeles framgångsrik projektstart"!

Och mer än så: Solen, Månen och pengarnas planet Venus i Skytten disponeras alla av Jupiter då den senare är vidsträckta Skyttens härskare!

Salinger hade inte kunnat följa upp den framgången, och jag tror han var medveten om det. Han hade sugit musten ur sin lyckostjärna och givit den perfekta berättelsen om ung missanpassning! Han var inte så dum att han sökte kalkera sig själv med ännu en blek uppföljare av snarlik typ.

Men oppositionen mellan Eld och Luft är ju en lysande indikator på mental rörlighet och kapacitet till förändring (Sattva guna)?

Salingers födelsetid blev aldrig känd och det hindrar enormt, men så mycket kan sägas att hans lyckoplanet Jupiter alls inte är en outtömlig källa till litterär framgång, fastän placerad i Tvillingarnas tecken - ett skribent- och kommunikationstecken. Om något talar väl hans utdragna kommunikationsvägran ett helt annat språk! Hur kan detta vara? Planeter som bygger en axel mellan Eld- och Lufttecken ska ju vara kreativa?

Nå, men se då hur Tvillingarnas härskare, kommunikatören Merkurius, har det.  Det är nämligen den här som förfogar över lyckostjärnan Jupiter som i sin tur förmerar vilken aktivitet Solen än bedriver.

Ah! Merkurius står i det tvärtysta och asociala mörkertecknet Skorpionen! Redan här ser vi också underströmmen som informerade "Räddaren i nöden". Men det som lyfte hans verk, hans enda verk, bortom andra, är förstås Rahu, måttlöshetens demon som kombinerar sig med Merkurius i dystopiska Skorpionen!

I indisk astrologisk tradition beskrivs Rahu som en Jupiter fast ur styr. Demonen hungrade efter gudarnas odödlighetsnektar och straffades tids nog för det genom att klyvas i tvenne delar. Rahu är drakhuvudet som ännu hungrar, på motsatta sidan den huvudlösa draksvansen Ketu som i brist på min står för mättnad. 

För att korta en historia maximalt: jag tror Salinger fick skrivkramp: Merkurius uppförstorad till abnormitet via Rahu men i tystnadens tecken!

På samma sätt är sinnet (Månen), vilken är omistlig för en fantasifull människa sönderbränd av Solen - det är bara timmar kvar till den exakta nymånen. Solen - Salingers stora genombrott - dödade hans reflektiva sinnelag (Månen)!

Utbränd efter en bok, en "one-hit wonder"!

Stoffet till "Räddaren" ligger i den djupt dysfunktionella kombinationen av Merkurius - den unga pojken - och den förvrängda hungerns drake. Ungdomens problem att hitta sitt uttryck. Det var den här duon som också tystade Salinger och förde honom in i enslingens mörker. Horoskopet är remarkabelt, den enormt givande axeln mellan Skytten och Månen är INTE det viktiga på denna födelsehimmel, utan Jupiter (nymånens disponent) tillfångatagen i mörkrets tecken Skorpionen!

Mäktigt och tragiskt. Salingers senare år i livet, har det skrivits, var ett enda långt span efter möjliga copyright-intrång på hans klenod och livsverk. Hur kan man förstå detta patetiska fall ner i monetärt och protektionistiskt tänkande?

Jupiter är filosofins planet, men den är långtifrån optimal i den juvenila ficktjuven Hermes tecken Tvillingarna! Hermes/Merkurius är också handelns skyddspatron. Tvillingarna är faktiskt amoralens tecken så Jupiter här skulle kunna vara en början på en lysande karriär som bedragare eller tvetungad talare!

Venus som pengar står tydligt kopplade till Solen: inkomster via lyckad karriär. Här ser vi ett mönster: ju mer pengar via bokförsäljningen (Venus/Solen), desto mer skrivkramp (Solen bränner Månen) eller kanhända allt mindre incentiv att författa något mer! 

Rahu/Ketu-axeln som knyter publiceringsbranschens Merkurius till sig, löper mellan de tecken som kan kallas inomvärldslighetens sataniska princip - i det flegmatiska "spänningsfältet" (fast här råder snarare brist på kreativ spänning) mellan orala Oxen och anala Skorpionen uppstår ofta bisarrt låga målsättningar, som t.ex. äganderättsfrågor (Oxen = pengar, Skorpionen = andra pengar). 

Jag pekade ut Rahu/Ketu-axeln som den troliga förklaringen till den svenska "kokboksplagiatören" för några månader sedan, för den som minns så lastgamla småskandaler i det meningslösa mediebruset.


Väl ämnat till jämförelse, Magnus Ugglas horoskop!

Den korrekta sideriska zodiaken tippar honom från Kräftan in i den eviga ungspolingens Tvillingarna. Bloggens obrutna serie av bekräftelser på den ursprungliga babylonisk-indiska zodiakens psykologiska träffsäkerhet bara fortsätter!

Uggla gav inte upp efter en bok! Han fortsatte vara odräglig spjuver! Och se skillnaden! Måttlöshetens demon Rahu står nu inte i den självrepressiva och tysta Skorpionen utan brassar på vilt i utagerande Eldtecknet Skytten, förstärkt av krigaren Mars och inflammerande Ugglas sinnelag (Månen).

Och allt detta händer under en FULLMÅNE där vi nu hittar Solen tillsammans med framgångsalstraren Jupiter. Hur skulle denna man kunna misslyckas under dessa säreget uppstickiga omen?


Återstår att se om svenske artisten Basshunter är ett "one-hit wonder", för vid den födelsen brände det till rejält: Jupiter hemma i sitt vidsträckta härskarläge i Skytten OCH Salingers Nymåne!

(Notera "svensk-e" - det får vara nog med det här gendermörkandet i Sverige nu, språket och människorna har blivit konstant fattigare under flera årtionden...)


Minns att Jupiter, Salingers nästviktigaste och Ugglas och Basshunters viktigaste omen är grekernas Zeus och nordbornas Tor! Sådant är lyckostjärnans signum och de skilda kulturerna har korrekt uppfattat Guds existens trots att översättningen genom naturen är en riktig sänkare. Bara människan har det i sig att dra ner rullgardinen helt och definiera sig som ateist trots alla tecken - astrologiska och andra - på att hon är inbäddad i Ren Intelligens._____

Anmärkning. Inlägget etiketteras "kreativitet" pga Sol/Måne i Eld/Luft, fastän den djupare analysen av Salinger snarare antyder livslång kreativitetstorka! För Uggla är den som synes klockren.

Sexhärvepolisens kändisparalleller

I snabbgranskningen (nytt fönster) av Göran Lindbergs horoskop drag jag slutsatsen att den förhöjda impulsiviteten med en Sol i den sideriska zodiakens Vädur (Solens upphöjda läge, på gott och ont!) troligen var en bov i dramat. Detta var dock det mest kriminellt belastade tecknet i en liten studie av 136 horoskop för brottsdömda (en studie som förtjänar en uppföljning).

Den indiska grenen av astrologin påminner hur viktig tecknets härskare är för beteendet hos eventuella planeter på besök i tecknet. Här disponerade alltså krigaren Mars över den gästande Solen men lika upphöjd som Solen är, lika fallen (eller debil) anses krigaren när den går till kvinnornas läger, Kräftan!

Mars brunst - snarlik den bagge den "råder över" och vädurens utfall med sina horn - inget av detta hör inte hemma i haremstecknet Kräftan (harem = avskild och skyddad plats för husets kvinnor). 

Med jämna mellanrum besannas denna antika insikt då tidningsrubrikerna basunerar ut att ännu en daghemspedofil ertappats med fingrarna i syltburken. Säg att den antika astrologin kodifierade vissa beteendemönster mänskligheten vid den här tiden haft århundratusenden på sig att upptäcka hos sig själv!

Den antika symboliken implicerar att män inte ska släppas in i kvinnans sfär eller befatta sig med den. Gör de det, som Thomas Bodström, Claes Borgström med flera, måste därför undermedvetna identitetsproblem misstänkas. Det finns engagemang och engagemang. Ibland gränsar engagemang åt det abnorma, åt ohälsosam identifikation med det andra könet! Särskilt radikalfemininsten Claes Borgström, född i kvinnans tecken Kräftan, visar redan här en sådan generell tendens.

Det är nu möjligt att man ska se rollen av en "ridderlig tillskyndare av kvinnans sak" i vissa fall. Men notera att gränsen går vid haremet/reviret. I samma ögonblick mannen kliver in i kvinnozonen med marsiansk avsikt signalerar astrologin ett problem.

Män födda i Kräftan, dvs Solen i tecknet, är inte ett allmänt problem - till detta Månens eget tecken hör många "könsneutrala" kvaliteter. Deras fantasi och intuition gör dem ofta till skickliga affärsmän (affärsvärldens "maggropskänsla"). Vad vi här fixerade var alltså den biologiska fortplantningsinstinkten Mars, så nära förbunden med aggressivt beteende, i dess "revirövertramp" och potentiella våldsverkan inne på de sårbara mjukdelarnas domän, Kräftan!

Som vanligt är det ett problem med att avgöra om Mars i Kräftan representerar "illvilja dold långt ner i den skyddade själen" eller om olycksplaneten står för ett psykologiskt trauma som vederbörande själv drar på sig i ett läge han/hon har garden nere i tron om att man befinner sig i en fredad zon. (Notera här att nyfödda barn redan är "märkta" med Mars i Kräftan, och astrologin alltså talar om ett öde - födelsehoroskopets omen om attack är ännu en framtida vedermöda.)

En talangfull väninna föreslog klarsynt att han använt sig av kvinnosaksverksamheten för att komma åt kvinnor, och då insåg jag hur väl den tanken stämmer med symboliken: Lyckönskaren Jupiter kontaktar Månen (kvinnofrågor) på det enbart formella planet (Jordelementet). Men samtidigt har passar den förrädiska Mars i Vatten (psykiskt element) på att "smita in" tack vare den goodwill han på ytan skapar sig. Notera att Kräftor brukar undvika öppen konfrontation och sköter sina affärer med list. Inte för inte är detta det "klassiskt feminina psyket"! Men förstulenhet kan missbrukas.

*****

Längre än att konstatera en lätt trend bland 28 celebriteter som skulle kunna föra tankarna till en latent homosexualitet, gick inte det första inlägget. Ur en databas med 2600 celebriteter (av olika dignitet) gick hittades dock inte ett enda fall med denna Sol förklenad av en svag disponent OCH ett sinnelag i hårdföra och rollspelande Stenbockens tecken (måntecknet).

Jag är inte statistiskt kunnig, men logiskt verkar det rimligt. Kombinationen Sol-Vädur med Mars-Kräfta kan förväntas upp en gång per 144 horoskop, tre överensstämmelser bara en gång per 1728 horoskop. I nästa "batch" av 2600 kändisar skulle troligen en trippelträff ha dykt upp, men tyvärr har jag inte tillräckligt mycket rådata.

Fast det är viktigt att veta hur bra en planets disponent mår återvänder vi nu till ex-polisens astrologiska ytnivå, själva planeterna i tecknen, och ser vilka andra som föddes med samma sol- och måntecken.

Sökningen ger 14 träffar vilket är något mindre än förväntat snitt på 18, men inte anmärkningsvärt. En person är en "icke-celebritet" (databasen innehöll några dussin sådana), vilken elimineras. Här är de övriga:

 • Anna Sjödin - SSU-medlemmen med krogtumultet på "Crazy Horse", Sthlm
 • Ardy Strüwer - artist, fd jobbpartner med Lasse Åberg, "svensk 70-talssynd"
 • Caroline Hofberg - "kokboksplagiatören"
 • Cristina Husmark Pehrsson - (m) minister, socialförsäkringsskandalen 2009-10
 • Harry Martinson - poet, självmord efter kritik mot Nobelpristilldelningen
 • Lars-Inge Svartenbrandt (Lars Ferm) - ärkeskurk
 • Malin Berghagen - allmän kändis
 • Marie Lindberg - "den sjungande lärarinnan"
 • Nalin Pekgul - (s) politiker
 • Ryan O'Neal - skådespelare, turbulent och problemfyllt liv
 • Stephen Baldwin - skådespelare
 • Sverker Olofsson - klagosångare
 • Torbjörn Axelman - "SVT-profilen", sluten mentalvård e. 3 mordförsök

Några kommentarer. Personligen har jag alltid funnit klago-Sverker en hård och kantig natur. Detta är inte skådespeleri för rollen, utan springer från Månen i "domartecknet" Stenbocken - det här tecknet älskar myndighetspositioner!

Det är samma tendens som gjort Cristina Husmark-Pehrsson till ett skällsord i många svenska hem - hon står nu som sinnebild för den omänskliga byråkraten. Stenbocken är just denna nitiska formalism som talar GENOM sina siffror och paragrafer men inte vågar visa någon genuin mänsklighet, ja knappt ens fungerar utanför det system man sålt hela sin själ till!

Att en viss turbulens tycks följa på den här fundamentala men ändå neutrala versionen av egenmäktighetssyndromet (samtidig aktivering av Vädur och Stenbock), syns i listan. En av landets kanske tre mest kända skurkar, den bråkiga f.d. SSU-ordföranden, kokboksplagiatören, turbulente och drogande Ryan O'Neal och Harry Martinsons psykbryt och självmord.

Anm. Jag kallade egenmäktighetssyndromet "neutral" eftersom det är Sol och Måne som aktiverar det. Värre varianter kan förväntas när "naturligt onda" planeter som Mars och Saturnus aktiverar beteendet.

Syndromets faktiska "neutralitet" beror dock, som sagt, i allra högsta grad på hur väl planeternas disponenter beter sig...

(Not. Syndromet står också för kampen att tillskansa sig makt, och diktatorns psykologi tycks alltid bottna i en underliggande känsla av maktlöshet.)

Intressant är att stanna en sekund inför en av de synbarligen "välartade" i listan, allmänna kändisen Malin Berghagen. Månen i Stenbocken kan antingen ange att det finns något tvingande eller normerande i barndomsmiljön i allmänhet eller kanhända över modersgestalten i synnerhet. Solen i Väduren är alltid något av ett barn, en nybörjare, en liten egocentrisk linslus. Väduren väger astrologiskt lättare än Stenbockens tecken, den "tvingande traditionen eller normen". 

Det är mycket därför "egenmäktighetssyndromet" ofta visar sig som ett forcerat sätt att agera myndighet eller myndigt (och i uppror mot någon annan man pekar ut som översitteri). Sverker Olofsson är ett perfekt exempel: hans krig mot tillverkarna av skräpprodukter måste vara ett krig mot auktoritärt tvång i barndomsmiljön han fört över i sitt krig mot dåliga leverantörer. Barnet som klandrar sina föräldrar för att de fått dåliga förutsättningar!

Från ett helt annat håll, Turkiet och islam, kommer (s)-politikern Nalin Pekgul, men barnets (Vädurens) krig mot en kontrollerande överhet som bjuder på "dålig kvalitet" vilket frustrerar det lilla egocentriska barnet som ännu saknar realism: fundamentalistisk religion.

Anm. Naturligtvis kan barnet ha rätt: "Från barn och fyllon får man höra sanningen", heter det. Naturligtvis ett vulgärt uttryck som inte alls säkert stämmer. Poängen är ju att fyllot tappar den sociala och fabricerade "stenbocksytan" och talar rakt ur hjärtat, och barnet har ännu inte lärt sig att halvljuga sig genom livet via samma fasadbyggeri.

Men att detta skulle vara "sanningen" är magstarkt - zodiaken visar tvärtom att Väduren är det mest tunnelseende av alla tecken och har minst kontakt med den objektiva situationen. Det finns ett skäl att den toppade i granskningen av brottsdömda personer.

I Malin Berghagens fall är det inte svårt att se varifrån det "normerande" och "tvingande" kommer. Mamman (Månen) Lill-Babs är ju en ikon huggen i sten (Stenbocken = form, yta, offentlighet)! Och i det här fallet gäller "barndomsmiljön" lika väl för Månen eftersom pappan Lars Berghagen är lika mycket fixstjärna i svenskt nöjesliv.

Men här krävs faktiskt ytterligare ord om varför Malin Berghagen är så påfallande välartad i detta sällskap! Att gruppera människor utifrån två kriterier, Sol-Vädur och Mån-Stenbock, ger som synes en vild spridning, även om vissa tendenser verkar skönjbara. Men Malins Mån-Stenbock (sinnelag) ter sig betydligt mjukare och trivsammare än t.ex. Husmark-Pehrssons. Och det är disponenten som gör skillnaden! 

Malin Berghagens Måne disponeras av Saturnus (formalism), men betraktad som "platshållare" är denna planet inte enbart "ond" utan i Fiskarnas tecken mer en indikation om att detta är den mer "vattnigt" eller känslosamt slag av "stenbockssinne". Dessutom kombineras Saturnus med Venus, och i termer av familjehem är det alltså Venus "upphöjd" och enormt osjälvisk i Fiskarna som har sista ordet. Här är den välkända familjära stämningen i Lill-Babska huset !!!

Att Saturnus likväl inte är starkt placerad i fiskstimmet vittnar Lill-Babs många äktenskap om... I dottern Malins horoskop kan alltså skönjas en underton av ständig föränderlighet på mödernets sida. En helt annan läsart: en som håller formen och sin inmutade roll på den offentliga scenen genom många förändringar!

(För Lill-Babs som uttryck för det svenska nationalhoroskopet, se det här inlägget om några urtypiska svenska Vattumän.)

Malins mångåriga äktenskap med Tommy Nilsson var heller inte helt lyckat och ska sanningen fram är Venus hämmad av Saturnus en rätt kylslagen och t.o.m. depressiv känsloton. Men i termer av det offentliga rollspelet (Stenbocken) är Venus i närheten förstås en artistisk tillgång! (Saturnus och Venus i olika kombinationer tycks också kunna bidra till vackert utseende!)

En sista och nästan övertydlig detalj om Malin Berghagens horoskop: hon är känd för att vara dotter till en kändis och i övrigt känd mest för att vara sig själv. Detta stämmer väl med den individualitetsutslätande disponenten till Månen och med hennes övertryck på "jag-jag-jag"-tecknet Väduren! Likt Anna Anka tycks ego-tecknet som celebritet bli det utifrån sin personlighet. (Överskottet på Vädur och "egenmäktighetssyndrom" i våra medier berättar den pinsamma sanningen om var den västerländska kulturen är på väg...)

Husmark-Pehrssons sinnelag (Månen i Stenbocken) modifieras av en Saturnus i Kräftan (hennes horoskop här - nytt fönster). Också detta en klen placering i Vatten men nu finns ingen älskvärd Venus att motverka budet om "restriktion i empatifrågor". Saturnus gör sig inte väl i den djupa inlevelseförmågans domän, och här syns något av en parallell med ex-polisen! Båda har de en av de "naturliga" illgärningsmännen parkerade i det svaga och sårbara tecknet. 

Ministerns Saturnus kastar dessutom ett "ont öga" 270° framåt i zodiaken så att auktoritetsplaneten (Saturnus) kontrollerande träffar "barnet" Väduren - och Solen - med förödande kraft. Här syns hennes eget karriärliv (Solen) nära knutet till Saturnus organisatoriska verksamhet. Man kunde säga att hennes år som socialförsäkringsminister rimmar perfekt med symboliken. Barnet, Modern/Hemmet och Myndigheten (Vädur, Kräfta, Stenbock) är alla inblandade i en repressivt kontrollerande härva som inte vinner många charmpoäng...

Och det är i det lagiska och systematiska klimatet Göran Lindberg tillbringade sitt yrkesverksamma liv. "Egenmäktighetssyndromet" visade sig här som en tendens att använda myndighetens uniform för att boosta sin egen powertrip.

"Syndromet" är egentligen ett rent nybörjarmisstag, men uppenbarligen regnar det ner själar till jorden redo att snubbla och snubbla igen i försöken att lära sig vad en människa INTE är. Hon är inte satt att vara en diktator över andra, inte satt att förhäva sitt ego, vilket ju är det absolut sämsta perspektivet på saker och ting som möjligt är!

fredag 29 januari 2010

Göran Lindberg - fd Länspolismästare

Det ligger nytt innehåll i det ursprungliga inlägget, efter att det visat sig att den tidning jag använde för åldersbestämning uppgivit fel ålder!

torsdag 28 januari 2010

Skorpionens gifttagg & substanserna
Barnen till de stora stjärnorna har det inte lätt! Nu väntar tio års fängelse för Michael Douglas son Cameron för hans affärer med droger (AB). Men pappa Michael strulade ju också till det, son till den betydligt större aktören Kirk som han var. Men det är många år nu sedan han lade in sig på avgiftning för sitt sexmissbruk.

Det är något suspekt med de kändisar som dyker upp i tidningarna - alla liknar de intill fulländning sina zodiaktecken. Jag har pekat på detta som ett uttryck för att den ålderdomliga sideriska zodiaken faktiskt alltid har fungerat, zodiakmotiven snurras sakta över tid - de sitter inte alls fastklistrade vid människans årskalender!

Cameron Douglas horoskop hamnar förstås under tecknet för droger och gifter, Skorpionen. Och inte bara det - det är fullmåne med Månen (sinnet) mittöver i det mest stimulantiapigga av alla tecken: Oxen.

Bloggen kallar människor som lägger sig raklånga utefter den här axeln som tenderar att bli helt preockuperade av frågan att konsumera (och eliminera, för att kunna konsumera ännu mer) för Satans barn. Senare började jag använda det mildare uttrycket "den sataniska principen" och underströk att det handlade om total inomvärldslighet.


Upptäckten av Cameron Douglas förfallna och till sinnestimulationen försvurna liv bekräftar återigen "syndromet", men det måste understrykas att ingen är "dömd" att bli en lättjefull slashas som vill ha pengar med minsta möjliga arbete och som lever för stimulantia! "Tele2-chefen" var en likaledes ärkegirig typ som likväl var på hugget (mycket i merkuriala Tvillingarna - kommunikationsbranschens tecken).

En liten gest mot det konstnärliga, Venus hemma i Vågen, räcker inte långt - vad har Cameron gjort? Två filmroller? Märk att Jupiters lyckönskning av Solen i Skorpionen i det här läget verkar beskriva hans ytterligt framgångsrika far (Solen)! Själv har Cameron alltså fastnat i den gyttja som bildas mellan de två passiva sol- och måntecknen, stillastående Vatten och stillastående Jord.

En andra indikation om hämningar i relation till fadern skulle kunna vara Saturnus (begränsningar) i Lejonets (den älskande faderns) tecken. I kombination med Solens (Lejonets härskare) faktiska plats i mörkrets Skorpion ges en tendens till dramadrottning, en överdrivet svart-vit syn på livet.

Och faktiskt, Månen i Oxen, plus ena månnoden i Vattumannen ger oss ännu ett horoskop vars dominerande guna (kvalitet) är Tamas - i indisk filosofi en letargisk och tröghetsskapande tendens. Titta in i mannens ögon på fotot härovan. Detta påstås vara ett foto hans agent använder för att sälja in mannen i olika sammanhang. Han ser ju knappt mentalt närvarande ut...


Gender-polisens paradoxala horoskopHoroskopet som ursprungligen presenterades i detta inlägg byggde på ett detektivarbete som utgick från åldern 60 år i november 2007 (källa) samt angivelsen "bor idag i stockholmsområdet" (källa).

Efterforskningen resulterade i ett riktigt illa tilltygat horoskop, som inte alls rimmade illa med en Jekyll och Hyde-natur. Tyvärr var Sydöstrans uppgift om åldern ett år fel! Dagen efter finner jag denna födelseuppgift, vilket förändrar hela stjärnkartan. Ett nytt horoskop presenteras därför.Ett ord här räcker: "egenmäktighetsyndromet". Vad rimmar bättre med en vuxen som utnyttjar en minderårig. Faktum är att syndromet är konstruerat av Stenbocken, myndighetspersonen, och Väduren, barnet. Bloggen är helt nerlusad av personer med denna etikett, och jag borde ha använt den mer sparsamt, för enbart de tydligaste fallen.

Jag har nämnt baggens korstiktiga passioner många gånger, och även stengetens latinska namn: Capricornus - "de nyckfulla stångande hornen". Tillsammans skapas här ibland ohyggligt odisciplinerade och impulsdrivna individer. Både Sol och Måne står i lidelsens kvalitet, Rajas guna.

Solen i Väduren gör tecknets härskare Mars viktig. På denna himmel hittar vi krigaren Mars - skadegörare, olycksdrabbad men också libido - debilt placerad i Kräftans tecken, sårbarhetens och kvinnans tecken, symbol för skyddade och fredade revir.

Så remarkabelt att båda säga sig föra kvinnors talan och sedan innanför det skyddade höljet angripa dem! Och här är då öknamnet "kapten Klänning" - eller en del av det.

Lindberg försökte få manliga poliser med rakat huvud att spara ut hår på hjässan: Väduren är huvudsvålens tecken och Mars i Kräftan kan läsa som impuls mot att skydda eller dölja något - "täcka huvudet" kanske. Kapten Klänning ville inte se skallen som ett ollon på männen!

Här börjar man nu ana extrema könsidentitetsproblem på himlen, och det kommer nog att sluta med insikten om polisen är en homosexuell natur under allt tramset med att klä upp offren till barn. Om hans inblandning i en pervers krets där man pissar förödmjukande på kvinnor bekräftas, torde det vara så gott som säkert. Han hyllade kvinnor i offentliga livet, men hatade och generade dem bakom stängda dörrar. Mars i Kräftan betyder faktiskt "våld innanför de dörrar som borde ha skyddat de sårbara".

Solens "upphöjelse" i Vädurens egocentriska och lustfyllda tecken är således ett distinkt problem eftersom den defekta Mars är dess dess disponent. Men åter: i Solens handlingsprogram ser man både hans jämlikhetsprat och den utagerande baggen som vill skada kvinnor!

Vad disponenten till en Sol i Eld-läge i Vatten ger, är också det typiska "sensationslismsyndromet" - att vara torsk på snabba känslokickar. Det här lyckades han dock gömma eftersom sinnelaget (Månen) i Stenbocken är en torr och saklig typ.

Men Mars attack mot psyket i formalistiska Stenbocken visar att den debila Mars här har för mycket inflytande - den kontrollerar på ett olyckligt sätt båda Ljusen.

Olycklig är också Saturnus onda och kontrollerande grepp på en debil intelligens (Merkurius), och där dessutom svårigheten att få ihop Luft (rationalitet) och Vatten (instinkt) aktualiseras.

Horoskopet innehåller inget som inte bloggen redan redovisat i dussintals fall av psykopatologi. Skillnaden är nu bara att horoskopinnehavaren hade en betydelsefull karriär. Om något ser man här exempel på vilken hycklare Stenbocken kan bli om den inte har sunt stöd i övriga horoskopet.

Tankarna går till en annan av svenska folket just nu hatad person: Cristina Husmark-Pehrsson (för den okänslighet varmed sjuka förts över till Arbetsförmedlingarna). Hos henne hittar vi samma iskalla Måne i formalistiska Stenbocken involverad i egenmäktighet via samma samtidiga betoning av Solen i Väduren. Även hos henne störningar riktade mot Månen/psyket.

Som politiker och myndighetspersoner ska man passa sig för de egenmäktiga i lika hög grad som när de är larmande och våldsbenägna skådisar. Minns två tidiga exemplet på syndromet i Russell Crowe och Christian Bale. Att den senare gjorde psykopaten i American Psycho (och har figurerat i flera störda roller), blir extra pregnant när vi också hittar f.d. polischefen med samma sjukliga behov av ego-makt...

Att f.d. polischefen duperat omvärlden kan bara tillskrivas den framgångsskapande Jupiter i Jord som NOMINELLT (Jordelementet handlar bara om faktisk konkret handling, men säger mycket lite om sinnelaget), först ger Månen (kvinnor) en judaskyss, och sen går rakt på pengarna - Venus (pengar) i starkt härskarläge i Oxen. Jag är helt förundrad över denna grönfärgade "gräddfil" till kvinnofrågor (Månen och Venus!) - borde detta inte innebära en genuin kvinnornas vän?

Horoskopet är förbryllande, men kanske finns det en logik i att ovanstående karta signalerar en hel del framgång (kanaliserad via Månen i ett formalistiskt och legalistiskt tecken) - Lindberg har ju talat fina saker om jämställdhet ända in i FN-huset.

I jakten på vad som skulle visa sig vara fel födelseår, mötte jag en åsikt på nätet om att man ska vara vaksam på dem som gapar högst i genderfrågorna. Det har jag alltid noterat, för här finns de värsta mentala obalanserna. Det var med olust jag en gång i vänkretsen noterade ett (manligt) horoskop som var högljutt feministiskt och som innehöll en vanvettig störning mellan en "död" Måne (psyke) i Skyttens 30e grad (man kan lika gärna kalla den 0° Stenbock) disponerad av en Saturnus hemma i härskarläge i Stenbocken, och till detta en aggressiv Mars i Väduren.

Saturnus (som påverkar Månen) fanns i 4e kvinnohuset och Mars i 7e partnerhuset. Mannens extrema trångsynthet och gapiga stil gjorde hustrun sjuk (eller triggade en underliggande svaghet hos henne). Denna totalt hemmablinda man tror sig vara kvinnans försvarare, men ser inte att han projicerar sitt inre aggressiva barn på människor runt honom (Mars i fasta kontakternas 7e hus). Det är omvärlden som är ond och hård, inte han själv!

Av detta fall kan man dra den föga djärva slutsatsen att f.d. polischefen troligen också lider av en EXTREM KOGNITIV STÖRNING. Han har, som Vädurar så ofta har, noll distans till sina egna förehavanden. Men det räcker förstås inte som förklaring. Det är mer som felar här.

Stenbockens vilja att demonstrera sin makt får aldrig underskattas. Tecknet kan vara parodiskt simpelt i sin vilja till att mäta sig och överträffa andra med formella medel. Genom att luta sig mot hackordningar ("Länspolischef") kan de kompensera det som saknas i personlig tyngd. Som nybörjartecknet Väduren är det speciellt tydligt hur man kan falla för frestelsen att "vara någon genom uniformen". (Stenbocken = externa markörer, formalism, betonande av konkreta data.)

*****

När rapporterna nu börjar läcka ut (Expressen), ser man alla pusselbitar hamna på rätt plats: polischefens fixering vid att hans offer skulle spela "barn" (Väduren) via lämpliga tillbehör (Stenbockens kostymformalism).

SvD om sexuella avvikare i privata nätverk.

Vittne träder fram i AB: "Det var inte normalt sex. Det var rollspel där han ville att jag skulle lyda. ... Han ville att man skulle spela att man skulle ut och äta och låtsas som att man inte känner varandra."

Stenbockspsyket (Månen) och "kostymformalismen"! Den f.d. prostituerade berättade om hans hotfulla natur - Mars opposit Månen, en underström av agg... Minns att också Solen - handlingsmänniskan - drivs av denna Måne som förråar psyket. Infektionen genomsyrar hela horoskopet.

*****

Vädurscelebriteter med Solens disponent debil i Kräftan

Jag lutar åt att en stor del av polischefens problem ligger i dålig impuls/passionskontroll (kanske som utbrott i revolt mot Stenbockens tendens till självrepression).

Av 2600 celebriteter (alla utan födelsetid) hittade jag följande 28 med en stark Sol med klen disponent.
 • Camilo Jose Cela - Nobelpris litteratur
 • Candice Bergen - eldfängd och intensiv skådespelare
 • Dave Mason - rockmusiker med djupa drogproblem
 • David Hume - drinkare, filosof, ateist
 • Deborah Kara Unger - skådespelare
 • Ewa Bjorling - (m) handelsminister, kritiserad av Afrika för kolonialism
 • Fredrick Federley - (c) minister, motionerade om legalisering av prostitution
 • Fredrik Neij - dömd hacker (Pirate Bay)
 • Graham Gouldman - låtskrivare, medlem i 10cc
  (10cc = mått på en sädesavgång - distinkt homovarning? japp. Namnet skapades av gruppens första producent Jonathan King som senare fängslades för homosex med minderårig.)
 • Gunilla Carlsson - (m) biståndsminister
 • Gunnel Arrbaeck - f.d. chef för svenska filmcensuren
 • Herbert Spencer - ateistisk evolutionsfilosof
 • Jane Roberts (Seth Speaks) - medial
 • Jess Stearn - journalist, skrev om new age-fenomen och om homosexualitet
 • Jet Li (aka Li Lianjie) - skådespelare, martial arts-mästare
 • Johan Stael von Holstein - riskkapitalist
 • John Waters - homo, "king of trash"
 • Jurgen Riegen - rik jurist med nazidrömmar. Nordisk spermabank!
 • 'Kate Pierson - sångare i B-52s 
 • Lisa Marie Caputo Nowak - astronaut, försökte sig på kidnappning!
 • Marianne Scheja - pianisthustru
 • Martine McCutcheon - skådespelare. Hugh Grants kärleksintresse i Love Actually
 • Otto Rank - psykiater
 • Paul Davies - matematiker, fysiker
 • Richard S. Fuld, Jr - girig bankchef (Lehman Brothers)
 • Tomas Transtromer - poet
 • Umar ISLAM - spärrade banktillgångar efter terrorbomberna i London 2005
 • Wladyslaw Reymont - Nobelpris litteratur

Noterade någon ett antal kuriösa kopplingar till manlig sperma och gayighet? På svenska språket fungerar ingenting, men givet att Väduren fysiologiskt står för toppen på huvudet, kan man här tänka sig kopplingen till engelskans "give head" och samtidigt minnas att Mars är den rent biologiska brunstens planet.

Det var den kopplingen jag var inne på med polisens aversion mot det rakade huvudet här ovan. Väduren abonnerar på inget vis på den homosexuella störningen, men jag minns faktiskt ett suspekt Vädurs-horoskop, den s.k. sexualupplysaren som skrev boken "Kukbruk". En Vädur med diverse störningar på himmelen.

Merparten av dessa 28 offentliga namn var förstås "städade" och normala, men upptäckten av några distinkt udda fall som tangerar polischefens sexproblem, var ändå intressant. Kanske hade några sådana dykt upp i vilket sammanhang som helst...

(Ingen av dessa 28 hade därtill polischefens Måne i Stenbocken.)

Se även några andra kändisparalleller till ovanstående horoskop.

Udda & låg rockartist (Mån-Skorpionen)
Någon nämnde gruppen Magnetic Fields - mer av en individ, vad jag förstår, som jobbar med "projekt" varav ett är sagda grupp. Sedan skrev DN om samma Stephin Merritt och några biografiskt udda detaljer gav impulsen att titta på horoskopet. Men först Wikipedia, där fler tecknen på en avvikande personlighet gavs.

Så här är några faktabitar:
 • Citat: "Abba är den grekiska tragedins budbärare inom popmusiken"
 • "Svartsynt kärlekssångare"
 • Tenderar mot ojämnt material
 • Barnslig charm/dråpliga scenarion
 • Faderlös, avkomma till en groupieartad snabbis mellan fadern/folksångaren och sin hippie-buddhistiska mor.
 • Homosexuell
 • Hans hund döpt efter kompositören Irving Berlin ("White Christmas")
 • Fascination för vampyrer och de odöda
 • Känd för en torr personlighet
 • "Rockbranschens mest depressiva personlighet"
Man skulle kunna lyfta fram fler punkter, om än inte från DN så väl från Wikipedia-artikeln, men det här räcker för de poänger jag vill dra.


Enligt den västerländska zodiaken skulle Merritt alltjämt varit född med Solen i Stenbocken, känd för att vara zodiakens "torraste personlighet". Stenbocken är den klassiska faktaorienterade typen, fast mer fakta i deras systematiska sammanhang än t.ex. Jordtecknet Jungfrun som tar faktadillet ner till mikroskopiska nivåer, och intresserar sig för enstaka ord eller utsnitt av cellvävnad. Merritt tillhör alltså de 20% där den tropiska zodiaken alltjämt råkar ge rätt soltecken (en siffra som om 200 år krympt till 0%).

Men den västerländska astrologins metodfel går i öppen dager med Månens placering. Som sinnelagets indikator är Månen mycket viktigare för personligheten än Solen, så den nyssnämnda "torrheten" och orden om "rockbranschens mest depressiva personlighet" måste kunna härledas till Månens placering.

Och hur fel blir det inte mes västzodiaken att hitta Månen i Skytten, ett utåtriktat och positivt tecken! Med den sideriska zodiaken och det debila (förklenade) psyket i Skorpionen faller återigen alla pusselbitar på plats. Nu plötsligt hittar vi i detta svarta dödstecken artistens dragning mot blod, så att både fascinationen för vampyrer och de odöda, hamnar i skarpt fokus.

Handen på hjärtat, du eventuella läsare som fortfarande tror att den västerländska zodiaken på postmodernistiskt vis är likvärdig den ursprungliga sideriska - vad i hela världen har vampyrism - en negativ utsugande tendens som Vattenelementet indikerar - med ett positivt zodiaktecken som Skytten att göra?

Den kraftfullt betonade Stenbocken må introducera Jordelementets omvittnade "torrhet" i personligheten, men det är inte i första hand Solen utan Månen i dystra Skorpionen som tillsammans med Solen i tungsinnets tecken Stenbocken skapar "rockbranschens mest depressiva personlighet". Både Sol och Måne i den negativa polariteten och Jord/Vatten indikerar den "låga" tendensen i människans själ, hennes tendens att fixera sig vid enbart inomvärldsliga ting. Lustigt nog liknar detta moderns buddhism, vars enda budskap egentligen är att "livet är lidande", "lösgör dig ur kretsloppet".

Och så kommer den oundvikliga frågan om homosexualiteten tillbaka igen. Sedan jag började blogga kring mediernas kändisar har mängden homosexuella horoskop formligen exploderat och det beror naturligtvis på att den här brutna människotypen söker sig till ytterligheter som showbiz eller artisteri eftersom hon inte har något varmare mottagande i den friska majoriteten att förvänta sig. Även den som är trygg i sin könstillhörighet märker snart att det pågår undertoner och utspel från den som smyger med sin gayighet, jag har i flera fall blivit varse detta i mitt liv (men så är jag också en ovanligt perceptiv typ av man, med Månen stigande i öster: Månen = receptivitet).

Stephin Merritts homosexualitet och kopplingen till könets Skorpionen börjar nu bli påfrestande vanlig bland blogginläggen. Och det är inte enbart Skorpionen utan "den sociala utstötningen" som återigen ger en nyckel. Vattumannen står för gruppideologi men Skorpionen är en syndare, en nej-sägare som inte vill leka den leken. De här två tecknen tycks vara ett återkommande "undertema", vilket får mig att börja fundera över flera bekanta med den här räta vinkeln i sina horoskop och vars äktenskap ser besynnerligt torftiga och formella ut...

Det är faktiskt bara några dagar sedan ett stickprov på en ståuppare med sexuella övergreppsfasoner gav samma Måne i Skorpionen (+ Vattumannen) och i det inlägget pekade jag tillbaka mot fallet med Chers dotter och byggde om sig till en manskropp.

Att Månen ligger i linje med den kluvna demonen, Rahu och Ketu (drakhuvudet och draksvansen), är visserligen en komplikation som säkerligen en oförståndig anhängare av den tropiska zodiaken skulle framhålla som ett skäl till att artisten inte sprudlar som en Mån-Skytt borde göra.

Men dylika nödförklaringar beror på att zodiaken så totalt kollapsat i den västerländska astrologin att ingen ens längre försöker verifiera den (matematikern Michel Gauquelin försökte men misslyckades helt) - tecknen stämmer inte längre på levande människor! Den sideriska Mån-Skorpionen hos den här artisten blir bara mer pregnant av den avmätta (och därmed dova) Ketus närvaro.

Och Ketu förklarar inte på minsta vis hans dragning till vampyrism och de odöda! Den sideriska zodiaken låter oss återigen påminna oss om VAD som hör hemma under vilka zodiaktecken!

Etiketten "den sataniska principen" (inomvärldslighet) har vilat ett tag, men axeln Oxen/Skorpionen är uppenbart viktig här, och lyckans Jupiter i orala Skorpionen bestrålar könsorganets Skorpion på ett sätt som, givet tendensen till socialt avvikande och den debila Månen, antyder manlig homoerotik.

Innan den sideriska zodiaken började TALA (för den är verkligen tydlig) tillbringade jag 25 år med den tropiska zodiaken och blev aldrig ett dugg klokare på zodiaktecknen. Nu beskrivs verkligen med tydlighet "korrumperade själar" och därför går det inte att praktisera en fungerande astrologi utan att samtidigt ha en livsfilosofi. Varför föds en del med den mentala sjukdom man måste hävda att homosexualitet är? Här finns bara ett svar: reinkarnation. Det vi är i det här livet är frukten av orsaker som vi byggt upp under många tidigare liv.

Och är det inte lustigt att där en ytlig schlagerfjolla lever på en färgglad och totalt opsykologisk yta av smink och "barnslig charm", där lyckas de homosexuella då och då bottna i sig själva, och de inser att deras liv faktiskt är tragik - se hur Merritt plockar fram gay-ikonerna ABBA och tillskriver dem kvaliteter liknande grekiska tragöder som Aeschylus, Sofokles eller Euripides.

Att jämföra ABBA med de stora grekiska pjäsförfattarna är om något "over the top", men poängen är att det här extremt negativt polariserade horoskopet har börjat förnimma att något är fel med hans liv, och i dragningen mot de "odöda" visar han att han har en dunkel aning om att något som borde ha dött och lagt ner inte har gjort så! Hans nuvarande fysiska kropp och liv som avvikande amerikan är frukten av att något har levt vidare inom hans själ.

Enligt den tes jag driver här och på bloggen Ockulta ögat är här Merritts "odöda" den kvinna han själv varit i ett föregående liv, och vars roll han fortsätter att upprepa genom detta så att han söker kärleken i andra män.

Anm. Här är en artikel av psykiatern Ian Stevenson om evidensen för reinkarnation. Se också den här tunga luntan "Irreducible Mind" av psykiatriker i framkant vilka konstaterar att det är empiriskt bevisat att psyket är oberoende av kroppen.

Här vaknar naturligtvis också den konventionella psykologin till liv och noterar att fadersgestalten HELT saknats (Merritt har inte ens försökt sökta upp honom, fast de båda är i musikbranschen!), och även en läsning av horoskopet som "ett liv enbart, detta liv" avslöjar en sjuklig bindning till modersgestalten: Månen i det fixerade tecknet Skorpionen.

Man skulle därför även utan själavandring kunna peka på Merritts homosexualitet som ett psykologiskt problem: han har hela sitt liv förblivit under modersskuggan (och Mån-Skorpionen kastar en mycket mörk skugga, lägger mycket stora områden i omedvetet mörker), alltmedan hans Sol-Stenbock indikerar en formalisering av den manliga principen. Stenbockar hugger statyer och upprättar monument (inte minst fallosaktiga pyramider och obelisker) - formella representationer som dock inte är det representerade.

I så måtto symboliserar Solen i Stenbocken alltid en fabricerad livsyttring, men uttrycker sig via formalism istället för att tala rakt ur Solen/Hjärtat/Andesjälvet. Stenbocken, eller Saturnus, motsvarar hantverkarguden (Demiurgen) som fabricerar en fysisk avbild av de Former han under kontemplation ser i en högre verklighet.

Av någon anledning tycks Stenbocken (och vissa typer av "saturnier") fastna inuti denna lägre spatio-temporala avbild av Verkligheten, och det är också här vi hittar naturvetenskapen som sätter sig för med att väga och inordna i ett system allt det hittar i universum.

Merritt tycks också ha detta säreget distanserade förhållningssätt till sin musik - han talar opersonligt (som en psykopat) om musiken som "projekt", och han hoppar vilt mellan olika kategorier. Jag ser här den "torra Stenbocken" som går från fält till fält och bekantar sig med och klassificerar faunan - och reproducerar sedan de upptäckta musikstilarna i sitt eget arbete.

DN-artikeln uttrycker beundran för hans musik, men i mycket låter det här som en copycat, vilket är just vad Demiurgen är! Platons världsskapare är inte en kreatör utan en hantverkare, en som jobbar med en redan existerande modell framför ögonen! I något inlägg har jag kallat skapandekraften i Jord och Vatten som att den ligger närmare dem som gör collage av redan befintligt material.

De är den systematiserande Carl von Linné-typen som tar vid där kreatörerna brutit ny mark och antingen putsar på organisationsschemat eller också, som här, skapar trogna avbilder av "Jesus & Mary Chains debutskiva" eller "medeltidsballader".

Inte tu tal att Merritt har fått en egenartad psykologi, givet dessa två komplexa zodiaktecken.

Jag har ett annat fall (anonymt) med Sol och Måne i ombytta positioner. Mannen är inte gay (Månen i Stenbocken är inte debil, här saknas "socialt utsötningssyndrom" och Rahu/Ketu infekterar inte). Men han bar under många år remarkabelt benägen till homofoba kommentarer.  Återigen ser vi alltså Stenbocken dra mot formalistiska bestämningar, alltmedan Skorpionen uttrycker ett ryggande eller ogillande.

Man kan bara förmoda att Stenbocken och Skorpionen även i det fallet befann sig i en gråzon av frågor kring den kropp knådad av lera (Jord + Vatten) som denna andesjäl iklätt sig, men att till sist det nuvarande kroppshöljet accepterades. Stenbock och Skorpion är en ytterst typisk kombination för alla former av arbete med biologi.

Jag misstänker att andra "vampyrer" och älskare av "de odöda" går att finna i obduktionssalar! Kombinationen är sannerligen mer död än levande, och det är ju i Skorpionen själen till sist måste konfrontera sitt syndafall innan det nästföljande tecknet Skytten ser en "pånyttfödd" och mer expansiv och andlig natur i Eld påbörja erövringen av Nästa Värld bortom vårt fysiska kosmos.

I Skorpionen dör den människa som är slav under de yttre sinnesintrycken, och Merrritts Måne här visar att han ännu inte är "homefree". Så "transpersonell" och fixerad vid objektiv gestaltning (eller objektifiering) som Stenbocken än är, är det den debila Månen som "förklarar" varför och vad artisten söker objektifiera som han gör.

Hur Sol och Måne betingar varandra, är en av astrologins mest fundamentala symboliska omen om livsvandringen som helhet. Här har jag knappt börjat problematisera frågan, och återkommande bloggläsare kan notera att Solens och Månens disponenter (Saturnus och Mars) inte ens nämndes, fast de är enormt viktiga.

(För ett trivialt exempel på Stenbockens/Saturnus formexperiment, notera att han - eller hans föräldrar - inte kunde låta förnamnet Stephen stå som det är, utan ändrade stavningen. Jag misstänker att det är Stephin själv som sökt efterlikna ändelsen hos feminina namn, jfr till exempel Josephine...)


onsdag 27 januari 2010

Astrologin: Ja, pengarna styrde.Horoskopet för dagen då Världshälsoorganisationen utfärdade pandemivarningen tyder verkligen på att det här var riggat av läkemedelsindustrin då de såg en lukrativ möjlighet öppna sig. (Se artikel i SvD.)

Tillfälliga bloggbesökare kan inte se vidden av det moraliska haveri och den gränslösa girighet som horoskopet beskriver. Dess infekterat röda infärgning är visserligen en liten vink, men säger egentligen inte mycket.

Låt mig få peka ut några av de olika bölder som samverkar till något som faktiskt inte verkar handla så mycket om att behandla sjukdom som om Penningen som sjukdom i sin egen rätt!

En astrologisk tolkning kan vara extremt komplex, men för allmänt bruk och för den med någon kunskap om astrologin, redovisar bloggen bara grova riktlinjer. Som t.ex. att den välvilliga läkar- och helarplaneten Jupiter tiger still på denna himmel.

Från Jupiter utgår inte någon gynnande aspekt alls denna dag. Istället mottar den i sin naturliga välvilja en begränsande kontakt från Lejonet. Den senare är en chef eller nyckelaktör i något avseende. I Lejonets tecken befinner sig vidare kontrollören Saturnus, här illa placerad eftersom Lejonet står för en spontan slösaktig generositet, motsatsen till planetens karaktär.

Saturnus står i Lejonet, ett tecken som skulle kunna symbolisera den goda och faderliga läkaren, men planeten är en slug kalkylerare ("den stora bringaren av illvilja") och söker lägga beslag på den kapacitet till förmerande (vinst) som Jupiter har det i sig (Saturnus som annekterare).

Jupiters godhet har fått en parasit på sig, godheten instrumentaliseras. Som härskare över Skytten/Cheiron (den sårade helaren/läkaren) kan man säga att läkarkåren denna dag manipuleras via formella (Saturnus) medel från ett "Lejon" som inte är odelat gott. Är Lejonet en markör för en uppdragsgivare - läkemedelsindustrin?

Vad vi istället hittar utan några om eller men, är ett sjusärdeles fult EGENMÄKTIGHETSSYNDROM skrivet mellan den självtjänande Väduren och den legalistiska och världsliga maktens Stenbocken. Hela himmelen ropar ut att vad som än deklareras av en världslig auktoritet (Stenbocken) denna dag, görs inte av ett altruistiskt (Jupiter) syfte, utan tvärt om med en mycket angelägen enskild part.

Bloggen arbetar med den psykologiskt mer exakta zodiaken som uppfanns i Babylon och fördes vidare till Indien innan grekerna strulade till allt (så att vi i väst i dag ligger nästan ett helt zodiaktecken snett). Enligt den arketypiska zodiaken låg Mammon bakom pandemivarningen: Solen passerade penningens tecken Oxen (vilken förvisso också symboliserar kroppsligt välbefinnande).

Det inbjuder förstås till mothugg att blankt påstå att Oxen i det här fallet syftar på vilja att sätta sig på en stor säck pengar, men granskar man tecknets härskare Venus (pengar, välmående, kärlek, etc), finner den faktiskt i Väduren en självtjänande och egoistisk inställning. Och generösa Jupiter kan inte ge något motbud eftersom den hålls kort av den instrumentaliserande Saturnus. Lägsta betyg för Venus alltså.

Det som avgör saken är att Venus här degraderas från sin afroditiska roll som tillhandahållare av fröjder, till en frankt talat, vidrig rovkapitalist. För Venus ramlar här rakt i klorna på Vädurens härskare, hemma i sitt eget tecken och därmed en grym kraft för egoistiska och självtjänande initiativ! (Pandemideklarationen är i sig ett rent exempel för Väduren som initiativtagare, påbörjare, startsignal, etc.)

Den här kombinationen av Mars och Venus betecknas som "hor- eller horbockens signatur" på bloggen, och från fall till fall avgörs om vederbörande lyckats kanalisera denna överenergi i någon annan riktning än vara ute och hora efter andras pengar på gator och torg.

Eftersom Månen (sinnelaget, en subjektiv planet) passerar genom zodiakens egen mr Scrooge, det samlande lägga-på-hög-tecknet - en riktigt snål Joakim von Anka - och den här viljan till makt eller ackumulation är fullständigt barock via kombinationen med den giriga demonen Rahu OCH denna indikation stämmer in i det egoistiska och monetära motivet i Väduren med EGENMÄKTIGHETSSYNDROMET som följd, ser vi här bloggens hittills mest katastrofala illustration av storskalig girighet.

Till skillnad från horoskopet (nytt fönster) för det som kallades det första konstaterade dödsfallet (i Mexiko), har vi inte ens något anmärkningsvärt problem i Vattenelementet här, det element som borde vara i totalt kaos för en verklig global katastrof. Vatten är ett "smittspridande element".

Inte ens Googles grundande (nytt fönster) under en liknande diktators-konfiguration var lika avskyvärt låg som det här horoskopets allmänna nivå. På Google såg man faktiskt Jupiter göra en del gott (folk gillar Google och struntar i dess monopoliserande tendens)!

Nej, det här tycks vara läkemedelsindustrins och ytterst det kapitalistiska samhällets eget horoskop. Grattis. Baggen och bocken kombineras i ett lågt, lågt kreatur som bara söker positionera sig själv högst på världsberget. En Joakim von Anka på toppen av en pengahög. Jag kan bara se att detta beskriver läkemedelsindustrin bakom frontmannen WHO.Tillägg. Just klar med texten och jagande länkadresserna upptäckte jag att pandemideklarationen redan kommenterats, och det så sent som 30 november 2009. Det hade jag helt glömt! Den texten andas samma skepsis, för den som vill läsa en variation på tema (en något längre text).

Astrologin om: Ideologins vådor

[Tillägg 100212] Svenske Anders Högström, avhoppad naziledare, har gripits sedan Polen efterlyst honom för stölden av skylten från koncentrationslägret Auschwitz (DN, DN2, f.d. bekant uttalar sig.)


Åldern på Högström i en artikel i Aftonbladet ger bara en träff på Birthday.se. Horoskopet är därför med största säkerhet för rätt person.

Givet att naziideologins totala brist på verklighetsförankring inbjuder Högströms födelsehimmel till ytterligare funderingar över det hälsosamma i att leva hela sitt liv genom Luftelementet, dvs via mentala konstruktioner. (Se t.ex. den danske islamhataren Kurt Westergaards horoskop).

Det här är inte första fallet på bloggen där ett extremt Luft-dominerat horoskop antyder fullständigt verklighetsfrämmande föreställningar! Har Högström verkligen lämnat nazismen (jag saknar ambition att gå till grunden i frågan), är han lyckligt lottad.

Runt mig har jag sett hemska exempel på "air heads" som helt enkelt inte klarar att tänka utanför sin egen mentala luftkonstruktion. (En klurig mening där, för hur skulle tanken kunna existera bortom sig själv?! Detta besvaras av Tvillingarnas symbol - för den med öron att höra.)

Naturligtvis kan dogmatiker och "tjurskallar" tecknas på fler sätt än via Luft, vad om en stark Oxe t.ex?


Solens disponent Venus är förklenad ("debil") i Jungfruns tecken, kärlek visas via kritik. Den här sub-typen av Vågar kanske dras mot fabricerade styrke- eller maktdemonstrationer, där nazistflum om övermänniskor bara är den mest extrema versionen av Jungfruns tydliga iver för kroppar i bra fysiskt skick.

I Högströms fall händer nu det intressanta att den omåttliga och hungrande demonen Rahu går samman med Solen. Precis som i fallet med Vågarna Viggo Mortensen och Dolph Lundgren har vi alltså en direkt antydan om karriär eller en särprägel i den här människans aktiva livsgärning.

Och som med massmördaren Ted Bundys Sol + Rahu i dödens tecken Skorpionen ser vi här en obalans. Men där mördaren befann sig djupt under vattenytan med sin demon (Skorpionen = Vatten) och sålunda var en ren psykopat, handlar det i den f.d. naziledaren om en demonisk ideologi (Luft)!

Att det verkligen finns mentala avvikelser syns av att den onda Mars i kunskapstecknet Tvillingarna som bekrigar Venus i det andra faktaorienterade tecknet Jungfrun - jämför det ovanligt flitigt kommenterade inlägget där jag frågade om våldsamma dataspel gav potentiella våldsnaturer ett legitimt utlopp för en underliggande våldsnatur.

Även där hade vi "horbocken" (Mars + Venus) men där Mars istället för att förgrova och fylla Afrodite med en djurisk lusta istället verkar slåss MOT kärleken/tvåsamheten. Där Mars i Tvillingarna attackerar Jungfrun (med eller utan planeter i tecknet), har jag mer än en gång sett en förödande mental snabbhet, och hårda klippande ord. Märkliga hang-ups kring den egna kroppen och dess hygien tycks också förekomma.

Med det här horoskopet går nu direkt tankarna till nazismens hang-up kring "renlighet" i termer av ras, och även rörelsens perverterade fixering vid ett oklanderligt och propert yttre. Det är Jungfrun som står för renlighet, men som under stress (som t.ex. genom attack från Mars) börjar uppvisa tvångsmässiga föreställningar.

Satirikern och estradören Olof Buckard (1933-...) som man inte hört mycket om på många år (medierna verkar numer ha tagits över av 25-åringar som sär skriver vart och vartannat ord, och som inte intresserar sig för något annat än sitt eget ålderssegment) blev till sist nästan mest känd för att han pratade om sina tvångsmässiga beteenden i varenda intervju. Samma typ av monomana upprepningar som Jack Nicholsons författare i "As Good As It Gets" (mot Helen Hunt).

Buckard har inga planeter i Jungfrun, men intressant nog det tecknet som motiverar Jungfrun till sin ordningsamhet, opposita Fiskarna, symbol för oreda och nedsölning. Där hittar vi inte bara viljan att vara ren via Solen som bränner Venus (man ser inte harmonin i yttervärlden, och kanske tvättar och tvättar sig, kollar spisen och kollar spisen...)

Dessutom har Buckard Jungfruns härskare Merkurius i Fiskarna och där anses den "debil". Jag har också sett remarkabelt städ- och hygienmaniska horoskop med enbart Solen i Fiskarna, så den här axeln mellan de två aktiva och rörliga tecknen i Sattva-kvaliteten, men "fallna" i den "smutsiga" lägre världen av Vatten och Jord, verkar kunna putsa och feja sig genom livet. Tvångsmässiga beteenden kan astrologiskt läsas som en perfektionism som löper amok.

I rättvisans namn ska sägas att Hitler, som var vegetarian, kämpade med tarmförstoppningar, och överhuvud verkar ha haft en fullständigt skevt förhållande till begreppet renhet, inte hade planeter i vare sig Jungfrun eller Fiskarna. I gengäld är hans horoskop ungefär lika sjukt som Socialdemokratiska arbetarpartiets horoskop, grundat bara tre dagar från Hitlers födelse.

Man behöver inte ens tala astrologispråk här, till publikation på Newsmill knåpade Alexander Bard faktiskt ihop en riktig habil liten historisk exposé över socialismens historiska kopplingar till italiensk fascism och kommunismen.

I Hitlers och den tidiga socialismens horoskop tycker man sig förstå att självhat över en lortig och insignifikant position förklarar det som ännu i dag är socialdemokratins fixering vid hela kläder och lagade tänder. Det här är en mentalitet som fastnat i yttre betraktelser, en rörelse utan intellektuellt/andligt djup. "Människan lever inte enbart av vatten och bröd."

På morgonradion P1 hörde jag den mest patetiska diskussion om "vanvård" av ruttnande döda kroppar på storsjukhusen. Det kunde lukta! En döings fot kunde sticka ut från under lakanet! Sånt här ska inte de efterlevande behöva se!

Som om döden någonsin var vacker eller deodorerad!

Här är återigen svenskens kapitala svek mot sig själv: hans vägran att leva i verkligheten, ointresset för en livsfilosofi värd namnet, hans byråkratiska och antireligiösa försök att gömma livets realiteter i slutna salar, kort sagt "parfymera" bort livet självt. Det gjorde mig förstummad att höra röster för begravningsföretaget Fonus och andra på fullaste allvar underblåsa den svenska orealismen, våra vanställda föreställningar!

Och därmed är cirkeln till f.d. naziledaren sluten. För också Sveriges nationalhoroskop går i Luftens tecken, om än inte lika extremt som Högströms. Ex-nazisten kan med fördel jämföras med t.ex. den välkänt Scientologi-sekteristiske Tom Cruise vars himmel likaledes domineras av planeter i samtliga tre Lufttecken.

Från samma år och med samma tre betoningar på Luft har jag ett anonymt fall som är ett av de mest socialdemokratiskt hjärntvättade fall jag någonsin varit med om. Hela tankeapparaten består av nogsamt intränade klichéer som klumpigt monteras samman till parolliknande utsagor.

Där har Partiet lyckats över all förväntan. Det är en mental zombie man möter, och, som jag nämnde inledningsvis som ett typiskt exempel på överdriven eller dysfunktionell Luft: fullständigt ointresserad av att ens för ökad kunskap sätta sig in i några andra modeller än det Luftslott man själv klivit in i.

Ett annat extremt ideologhoroskop är det för kände klärvoajanten Edgar Cayce. Återigen är det nästan bara Eld och Luft över hela himmelen, och då åtminstone de sista tjugo åren av hans tranceföreläsningar dikterades och daterades, uppstår det häpnadsväckande att man kan hitta "läsningar" för samma klienter gjorde med många års mellanrum, och senare läsningar inleddes med en hypnotiserad Cayce i halvmumlande repetition av uppgifter han givit klienten flera år tidigare.

Ett ingående studium av fenomenet Cayce ger ordet "fotografiskt minne" en helt ny innebörd. Likt RainMan memorerade han allt han sagt till varje människa och kunde under hypnos återkalla vad av historien han så långt hunnit berätta.

Men RainMan memorade ju det han läste inte det han själv sade?

Faktum var att Cayce själv hade upplevelsen att det han sade i trance direkt hämtades ur ett "kosmiskt bibliotek", halva hans berättarröst i hypnos (han talade alltid i vi-form) var på besök i ett gåtfullt bibliotek i en annan dimension varifrån den hämtade berättelser om klientens (andesjälens) förehavanden i tidigare liv.

Det var dessa förehavanden som i en del fall röjdes i allt större detalj genom uppföljningar flera år senare. Cayce tyckts visualisera det hans horoskop visar som en massiv koncentration på den konceptuella Luftens tecken Vattumannen som ett bibliotek - han kallade det akasha-krönikan (av sanskritordet akasha, "rum" eller "eter"). (Enbart horoskopet i eget fönster.)

Inte oväntat missar den västerländska zodiaken fullständigt detta solklara rum av fixerad, arrangerad Luft (Vattumannen) i Cayces horoskop, vilket jag i en replik till en kommentator på annat ställe löst identifierat med Nous (förnuftet).

Faktum är att den tropiska zodiaken reducerar Cayce till i grund och botten en Jord + Vatten-människa, men räddar sig ur det dilemmat genom att åberopa Uranus stigande i öster men i 12e huset (dock bara fyra grader ovanför Lejonascendenten), samt Pluto på MC. Märkligt nog kan den antika astrologin berätta mer med bara 7 planeter och fungerande fyra element.

Låt oss betrakta de senast tillkomna (upptäckta) planeterna Uranus, Neptunus och Pluto som exempel på att den själ som fallit ner i materialism bara fortsätter att falla djupare och djupare tills dess hon bottnar i sig själv och börjar använda DET HON HAR på ett intelligent sätt. Skall något gott säga om Luftelementet är det att alla faktiskt blir saliga på sin tro! Tom Cruise blev faktiskt kvitt sin dyslexi eftersom han helt och hållit gick in i det luftslott, den ideologi som kallas Scientologi!

Sedan finns det själar av en annan art, som ännu befinner sig i fritt fall och ännu inte bottnat i sin egen essens. Dessa själar alstrar på "vägen ned" genom Vatten och in i Jord bara fler och fler pusselbitar. De tycks dragna mot ökad komplexitet, mot allt större och mer ogenomträngliga labyrinter. Detta är just den förbannelsens resa den västerländska naturvetenskapen är ute på. Den västerländska astrologin är ett barn av sin värdkultur och har gjort exakt samma fel.

"Sanning", lär det postmodernistiska hånet mot verkligheten, är i det här skedet bara tomt ord utan bakomliggande substans. För dessa själar finns f.n. bara ett ändlöst systembyggande för byggandets skull. I Jordelementet ser man bara objektiva fakta, men kan inte relatera dem till sig själv trots att de är produkter av det egna psykets projektion, för i själva förtingligandet av t.ex. solsystemet och dess planeter, lever nu själen ut en falsk dröm att upptäckten av nya planeter och saknade "övergångsformer" mellan arterna skulle innebära framsteg.

Framsteg i drömmen om faktakontroll, ja! Men fakta har inget med Verklighetens egen natur att göra. Så icke-matematiker jag är, ger jag mer för metafysiken på den kanten. Världen som en matematisk formel! Rimmar bättre med Platons lära om Formerna och deras instantieringar i lägre grader av verklighet.

I själva verket är det själen som för varje "evolutionär" upptäckt regredierar allt mer från Sanningen; så länge själen inte tar sig och sin position på allvar fortsätter syndafallet och allt fler detaljer anmäler sig och pockar på att bli lagda i ett allt mer oöverskådligt pussel. Detta förlopp i det fysiska återverkar då på överbyggnaden, Luftslottet, och ses där som Mörkrets fullständiga uppror mot Ljuset, Elden - Gud! Gud behöver inte kasta ner dessa själar i lägre helvetesvärldar - de bygger själva in sig i mentala fabrikationer via sin bokstavstro på det materiella och materiens skiftande former över tid. Jordelementet är timlighet, Eld (Ljuset) symboliserar evighet.

Det går således att närma sig frågan av Ideologier på många sätt, och jag ska bara avrunda med påminnelsen att en ideologi inte är samma sak som Platons värld av Idéer eller Former. Dessa väsen lever i ljuset och är själva ljus, ideo-logi är, som framgår av ordet, människans systematisering av sina intryck på den lägre Luftnivån.

Idealister skådar rakt in i ljuset och systematiserar utifrån det de ser och hör (se Swedenborgs karta i eget fönster). Realister går runt i naturen och söker skönja sammanhang från vad kineserna kallade "de tiotusen tingen". Det säger sig självt att det är bättre att gå till källan och studera Formerna direkt än att bygga sitt Luftslott från betraktelser av stoftet.

Jag läste att det finns Former (nu i bemärkelsen matematiska funktioner) som inte ens kan representeras i vår materiella värld men som ändå existerar på ett reellt sätt för matematiker (Sir Eddington, Einsteins popularisator i England, citerad i Ken Wilbers "Quantum Questions", 1983).

De som slagit in på naturlärans olika områden tycker förstås inte om att höra att deras val av Jordelementet bara ger dem sekunda data, och därför den motsättning mellan evolutionsbiologer och astrofysiker som fysikern Tipler nämner i detta inlägg (med mer om Jordelementet).

I Luftens dimension (motsvarande astralkroppen i ockulta traditioner) finns fortfarande frihet att förstå det godtyckliga i de egna mentala konstrukten (mindre så om Vattumannens fixerade Luft dominerar). Men från det att vi landat "stadigt" i Jordelementet har vi tappat kontakten med vårt skira medvetenhetshölje och befinner oss i en betydligt mer kategorisk och sluten värld (Jungfrun är det rörliga Jordtecken som har potentialen att bryta ner sin bokstavstro!).

Ja, den ultimata illusionen är att världen är deterministisk till sin natur och att här verkar både naturvetenskapens fem krafter inte mindre än karma-lagarna med matematisk precision.