Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 31 december 2010

Misstänkta terroristers horoskop

"...[H]an är tydligtvis en sådan person som har motiv och vilja att göra någonting", säger en terroristexpert till Aftonbladet. (Expressen namnger också de misstänkta, och terroristexperten - synbarligen landets enda - säger till DN att de anhållna förefaller "garvade".)

Horoskopet för det planerade attentatets hjärna har ett grunddrag som stämmer på det inledande citatet, ett karaktärsdrag som är aningen uttjatat på bloggen: "egenmäktigheten".

Det visar sig i mer eller mindre hälsosamma former vid den samtidiga aktiveringen av egoperspektivets och stridslystnadens Vädur och makt- och auktoritetsprincipen Stenbocken. "Makt åt mig", så att säga. (Tidigt exempel: ilskna skådisen Russell Crowe.)

I Munir Awads väll är motivet dominant eftersom det är de båda Ljusen som accentuerar viljan till makt. Minns många inlägg där jag besvärat skruvat på mig i frågan om hur pass nobel en människas strävan egentligen är: Eld och Jord är varandras fiender och kampen mellan vision eller ambition och fysisk realitet har ett typiskt uttryck i idrott, men också i våldsamhet och, tydligen, revolutionära tendenser (numera omdöpt till "terrorism").


En större astrologisk utmaning är i så fall den ömsesidiga receptionen, där Vattumannens och Jungfruns härskare går på besök i den andres palats för att stärka de ömsesidiga relationerna. 

Vid vissa utbyten går det käpprätt fel eftersom motivmixen är ohelig, men mellan ett Luft- och ett Jordtecken fungerar det i allmänhet. Individerna är teoretiker (Luft) och Jordelementet leder till en uppföljning ut i det fysiska. (Nog för att vi sett några extremisthoroskop som saknat all markkontakt...)

Här erkänner jag mig ställd. Nog för att filosofins Jupiter är skadad i Jungfrun (för en empatisk känslofilosofi, tänk dess härskarläge i Fiskarna på zodiakens motsatta sida), och nog för att den neutrala intellekts-Merkurius sägs bli god bland goda och ond bland onda - dvs. i direkt kombination med krigaren Mars skapas ett krigiskt sinnelag. Men det här ser inte tillräckligt "patologiskt" ut i mina ögon.

Är de tre gunas en ledtråd? Notera hur passionen (orange Rajas) dominerar livslinjen (instinktens Måne-->medvetenhetens Sol). Men passion för vad? (Se Ola Salos horoskop där jag ställde samma fråga.) Här ser det ut som om den ömsesidiga receptionen mellan Tamas guna och Sattva guna - Mörkret och Ljuset - ger den närmast arketypiska tendens till en Ljusets krigare mot mörkrets makter!

Ur perspektiv av denna himmel blir således den ömsesidiga receptionen mellan Månens och Solens disponenter (Mars och Saturnus, de två naturliga illgärningsmännen) den spelplan uppå vilken lidelsen/passionen tar sin kurs. Och spelplanen är den klassiska, tidlösa kampen mellan Ljus och Mörker, mellan Rättfärdighet och Satans bländverk.

Den här yttersta skiljelinjen har den sekulära västvärlden vuxit ifrån, tror de. Men det är bara dissociation, en självlögn. Många människor står i medveten kontakt med det objektivt Goda (läs Platon, vår kulturs grundare!) och finner därför västerlandets urartning till värdesubjektivism ohållbar. 

Jag kan sympatisera med den häktade mannens upplevelse av sakernas tillstånd om än inte med hans metodval. Hans val av eldhärdar i världen kan jag inte kommentera - de rör hans sätt att förverkliga sitt öde i det här livet på basis av grundmaterial som etnicitet och andra faktorer. 

Men arketypiskt - via de idéer eller grundprinciper Gud givit människan att förstå sig själv genom - ser man att han arbetat på en mycket enkel uppgift: hans ego (Väduren) har velat bevisa sig vara en "spelare att räkna med" (Stenbocken). Han förefaller ha trillat dit på exakt samma egotripp som kommer att leda till västerlandets avveckling, rovkapitalismens undergång och alla de andra naturvidriga mekanismer som lurar under ytan på det glittrande väst.

Awad tillhör gårdagens människor som tror det är människan själv som kommer att åstadkomma förändringen till något bättre. Jag har en tydlig aning om att Naturen kommer att göra rent hus med den här mänskligheten och lämna återstoden att tänka ut en bättre civilisation. 

Samma typ av horoskop återfinns naturligtvis bland otaliga västerlänningar, men i den mekaniska verkstaden eller inom industrin där det gnistrar och sprakar hittar kriget mellan Eld och Jord en naturlig och legitim bullrig miljö som den rimmar väl med. Banka och slå på plåt, böja järn. Här är då Eld inte längre en symbol för Ande utan för Passion att övervinna det Motspänstiga Materialet!

*****

Jag provar också det andra namnet AB listar i sin artikel om "Terrorns ansikte" (Gud! Vilken korkad rubrik. Dagens journalister vet ingenting om att det är transpersonella, metafysiska principer som driver världsskeendet. Att välja ut några personer utan att söka leda tillbaka frågan på de grundläggande principerna är skräpjournalistik. Astrologin är den enda nu levande vetenskap som faktiskt befattar sig med livets dolda drivkrafter, vilka är av psykisk natur.) 

Detta andra "terrorhoroskop" domineras helt och hållet av den förbittrade kampen mellan Eld och Jord med dess negativa resistens.Den här gången är det inte Väduren utan Lejonet som tillhandahåller Elden men varför det här är Underhuggaren och inte Arkitekten, framgår av Solen som dock är den mäktigaste planeten. 

För där Awats Sol i Stenbocken verkligen beskriver en rationell planerartyp, där är Aboelazm en Sol-Oxe, det välkända dragardjuret. Men här är också Månen/sinnelaget i Jord - Jungfruns tecken. Vi ser därför en dubbel emfas på Underhuggaren. Jungfrun motsvarar nämligen hantverkare och serviceyrken - över vilka Stenbocken alltid bossar som det tredje och kulminerande Jordtecknet.

Här berättar inte Ljusens disponenter samma arketypiskt ideologiska berättelse om Ljus och Mörker. Sol-Oxens disponent Venus "förirrar" sig in i Tvillingarna, de unga människornas tecken. AB berättar att han ofredat småflickor sexuellt, vilket klingar rätt.

Jag har åtskilliga exempel på Oxar med Venus i ungspolingen Tvillingarna vilka tycks ha stannat av mentalt och emotionellt på en tioårings nivå. Här ska man inte missa att Underhuggarens Måne i Jungfrun är den enda psykplacering som har en statistiskt signifikant överrepresentation bland 200 brottsdömda horoskop, tidigare granskade på bloggen. Och eftersom psyket här tar order från Merkurius är vi tillbaka i Oxen som i sin tur tar order från Venus - och så är en rundgång bland motiven (ömsesidig reception) etablerad!

Märk dock att även om pedofila drag inte är helt atypiska för den här mixen av Oxe/Tvilling så är övergrepp en ovanlighet. De flesta fall utmärker sig bara genom en viss barnslighet och jag har sett vuxna som relaterar bättre till barn än jämnåriga.

Varför det i detta fall gått till ofredanden beror säkerligen på den otillfredsställande mixen av planeter i "försteälskaren" Lejonets tecken. Här finns passionen samlad, men den här hämmad (Saturnus) och förråad (Mars) och samtidigt helt överdriven och förgrovad (Jupiter och hungrande Rahu).

Rulla sedan ut en livslinje i det fattiga elementet Jord - där inget kommer gratis - och vi får ännu en aning om tendenser till egenmäktighet, fast nu med en helt annan mix av Eld/Jord än hos Awar och hans klassiska typ.

*****

Säkerligen finns det spännande egenskaper och tecken på svår friktion (materiell, andlig nöd) även i horoskopen för de andra namngivna personerna i Aftonbladet, men de här två stickproven räcker. De här ännu en gång visat hur tydligt astrologin kan urskilja "stridisens mentalitet".

Anorexia till döds - psyke föregår kropp


Isabelle Caro, anorektiker, 1982-2010
[Obs. Lång artikel, 10 A4-sidor]

Här skall fysikalismens enkla verklighetsupplevelse kontrasteras med ännu ett exempel på de antika elementen Luft och Vatten i osynk. I någon av de flera studierna av det här "syndromet" de senaste dagarna har jag nämnt min misstanke att elementkombinationens tendens till självförljugenhet kan leda till vanföreställningar om hur ens kropp egentligen ser ut. [1]

De antika fyra elementen är förunderligt deskriptiva i sin enkelhet - vi pratar här om den enkla optiska effekten där en åra förs ner under vattenytan och plötsligt ser bruten ut. I vissa psyken kan, om ämnet är infekterat, plötsligt en massa "gå förlorat i översättningen".

Den här sinnebilden kan motsvara de mer kraftfulla fallen av Luft och Vatten som tvingats samman på stjärnhimmelen och jag har indikerar att astrologin kan betrakta homosexuell vägran att acceptera den egna kroppen som en differens mellan omedvetna motiv och den fysiska verkligheten.

In träder det mentaliserande Luftelementet och skapar en buffertzon, ett luftslott inom vilket saker och ting idealiseras. Ja, hela verkligheten skrivs om i fall av svår mentalsjukdom. Som en mild form av detta buffertzonsbyggande kan man uppfatta den påfallande ytliga esteticismen bland homosexuella - de lever genom en mental fantasi för att slippa närma sig den plågsamma zon där Vatten och Luft skär sig mot varandra.

Djuppsykologen James Hillman kallade Herakleitos "den första psykologen", och när jag i Aftonbladet läser Läkarförbundets tidigare ekonomichef Björn Druse, numera knuten till någon slags klinik för behandling av ätstörningar, kan jag bara notera att människans självkännedom tycks mindre nu än för 2.400 år sedan. Artikeln uppvisar alla tecken på klassisk 1800-talsmaterialism, och Druse tycks vara barn av fantasin att människan är reducerbar till kemi.

I den värld där allt kan reduceras till materia, där varken själ eller psyke existerar annat än som poetiska uttryck - det är död kemi som förklarar livet och ur fysikalismens synvinkel - finns bara en behandlingsmetod: stoppa mat (eller piller) i gnissande människan. Då blir hon frisk även i den där lilla slatten av medvetenhet som så att säga följer med som en bonus till den fysiologiska processen.

Behandlingsmetoden är genial i sin enkelhet, men det är inte praktiken jag är ute efter här, utan den kvävande förkrympta verklighetsbild Druse frammanar:

Vi menar däremot att ätstörningar är kroppsliga sjukdomar som, förvisso, ger psykiska symptom. Men för att bota patienterna krävs i första hand att man ”reparerar” kroppens funktioner. Vanligtvis läker då också de psykiska symptomen. För ätstörningar gäller att när kroppen blir sjuk, lider också själen. Läker man kroppen, blir också själen frisk. 

De här bloggen har i sina astrologiska studier åtminstone satt ifråga materialismens världsbild. För den har inget svar på varför den skadad Mars i Kräftans tecken ger en statistisk överrepresentation av homosexuella, varför Solen i intervallet Skytten/Stenbocken inte producerar några brottslingar, eller varför den repressiva Saturnus i ett Lufttecken riktad mot det omedvetna Vattenelementet är extremt underpresenterat bland Nobelpristagare i fysik men tycks fungera bra bland framstående konstnärer!

Dessa indikationer åtföljer barnets födelse till världen, men i den materialistiska och själlösa världsbilden finns det inget kitt som förbinder himmel med jord. Materialisten ser inga stora sammanhang. Allt är bara "jord" och liv identifieras med biologiska processer!

Antikens tänkare hade förstått mer, att i själva verket allt är psyke och att materialismen bara är en ovanligt liten och skyddad verkstad - en fantasi i en större verklighet. Den större verkligheten fasar västerlänningen av idag att befatta sig med!

F.d. ekonomidirektören bör också vara den första att instämma i att psyke är komplext, svårbehandlat - och därmed resurskrävande. Materia är i jämförelsen billigt, och degraderar man människans själ och ser henne som ett dresserbart husdjur, då blir kognitiv beteendeterapi den rationella lösningen för materialister och ekonomer.

Förmå anorektikern att börja äta, så vaknar till sist det kroppsliga systemet upp till sin normala aktivitet. Så långt tycks, som sagt, Druses metod, listig i sin enkelhet. Men priset - att frånkännas sin verkliga värdighet som levande varelse? Jag undviker termen "mänsklig värdighet" och säger levande varelse (jiva-atman). Den levande varelsen beaktas inte som en egen storhet i den nutida läkarvetenskapen. Spöket i maskinen har avhysts från den här planeten i de sekulära kulturerna.

Sol i Oxe (oralitet, mat), Måne i Kräfta (aptit, assimilation).
Gissa livsfilosofin.

Det är inte förvånande att slå upp läkarekonomens horoskop och hitta en stjärnhimmel som till 100% bekräftar det västerländska tankehaveriet. Allt går i den fallna själens gyttjebruna mix av Jord och Vatten. Minns hur det då och då dyker upp sådana här fall på bloggen och hur de nästan varenda gång är extrema fysikalister, anti-metafysiker eller rabiata ateister.

Första exemplet var Henrik Fexeus. Senare har "svekfulla" psykologer som hävdat Druses tes "enbart biologi" hittats med samma arma sammansättning av enbart Jord och Vatten. Inga av dessa observationer är meningsfulla för en materialist, dessa är "psykiska data" - de kommer från, och riktar sig till, den djupare nivå i människan där evaluering och meningsskapande äger rum.

Indisk astrologi kallar denna nivå Buddhi, intelligensen, och den representeras av planeten Merkurius. Symbolen Merkurius har dock sina mer prosaiska tillämpningar också, och i en fallen kultur som den västerländska får Merkurius begränsad handlingsfrihet, den blir "logik", "intellekt", "kommunikation" och andra inomvärldsliga ting.

Detta är emellertid långt från Merkurius fulla gestalt. Alkemin, en psykologisk schematik som bara obildade tölpar (skeptiker eller okunskapens apostlar Humanisterna) skulle uppfatta som ett missriktat försök att framställa fysiskt guld, ser t.ex. i Merkurius bilden av den mäktiga andesjälen i hennes fulla resning. I andra traditioner används istället ord som Översjälen, Paramatman eller Ängeln. Det är bara naturligt att det råder en viss diffushet i terminologi vid beskrivningen av realiteter ganska få har upplevt och andra bara har hört om men söker precisera i ord.

*****

Vad vi ser i den sorts horoskop där Jord och Vatten totalt dominerar är att Världssjälen, C.G. Jungs "objektiva psyke", drömmer en dröm om fysikalitet, spinner en dimslöja så att de barn som föds under en sådan Zeitgeist presenteras för en lång väg hem. Av någon anledning har de bara lämnats smulor från den rike mannens bord, men även i dessa de minsta sandkorn döljer sig hela universum.

Empirister har dock svårt att ta tanken till sig, att de arbetar i en symbolisk, mytisk värld. De tar sitt mätande och donande på största allvar och förklarar just det förfaringssättet vara det som befattar sig med "verkligheten". Lite som Druses artikel inte hyser några tvivel om att ett mål mat gör människan mer gott än psykoanalys. Med AB:s benägna bistånd är han ute och samlar proselyter.

De med hög intelligens ser igenom chimären, men majoriteten identifierar sig totalt med sin fysikalitet och blir förespråkare för biologism. Hela svenska folket ser ner på psykologi och skälet till detta är förstås nationalpsyket i Väduren, nybörjarens tecken, vars disponent Mars i Oxen indikerar identifikation med just spädbarnets orala stadium.

Det förvånar inte det minsta att hitta Druse född med sitt livsuppdrag (Solen) i Oxen, pengarnas, matens och homeostatiska balansens tecken: "Stoppa i dig lite mat så känns det bättre sen." "En sund kropp ger en sund själ." Människor med dessa floskler har ingen aning om vad de talar om när de tar ordet "själ" i sin mun. Det kan inte andesjälar på det primitivistiska stadiet av identifikation med kroppen ännu göra. De har inte utvecklad någon högre kognitiv medvetenhet ännu.

På en punkt avviker Druses horoskop från den tvättäkta troglodyten. Han föddes till en "subgeneration" som delar en faktor i den kognitiva kapacitetens Eld. Faktorn är Saturnus, formplaneten, som i det egocentriska eller personfixerade Vädurens tecken anses "fallen" och sakna korrekt blick för den kompletta formen. Väduren producerar partsinlagor men saknar känsla för den fulla sanningen och det är mer än troligt att de förnekar att det skulle finnas någon "full sanning" då de är predisponerade att mäta allt utifrån sin egen medfödda Saturnus, fallen in i myten om subjektets primat!

För ett genant fall av hur avtrubbad eller inskränkt den här placeringen kan vara i sin formkänsla eller livssyn - om den tillåts spela förstafiolen - se horoskopet för dagen då Jyllands-Posten tyckte det kunde vara kul att håna islam en smula.

Det är t.ex. ingen slump att undertecknad skriver dessa ord från Saturnus i Skytten, det avslutande tecknet i Eld där den till människa återfödda själen lär sig att ta det universella greppet om formbegreppet. (Saturnus har i sin "eldtrilogi" dessförinnan mellanlandat i Lejonet och där propsat på individualitetens form.) Och så sträcktes mig i detta jordeliv Platon och Plotinus, och jag gavs förmånen att få se hur den bespottade astrologin i själva verket går tillbaka till mänsklighetens största tänkare. Allt efter Platon, har det sagts, har bara varit fotnoter från västerlänningen. 

*****

Efter att ha sett Druses horoskop, nästan garanterat fritt från psykologiska problem pga. dess jordnära primitivism, dess bindning till sinnen och metaboliska processer (Oxe = allt går att lösa med lite mat), låt oss återvända till de inledande orden om psyken i olag, om dissonansen mellan Vatten och Luft.

Läkarekonomen uttalar sig som en helare av den materialistiska övertygelsen och gör det vältamjat - för pressen slår samtidigt upp det sorgliga fallet Isabelle Caro (AB), en anorektiker som dog vid bara 28.

Hennes horoskop bekräftar till fullo astrologins tankar om dissociation, det nämnda brytningsfenomenet i psyket som skapar en illusorisk diskontinuitet i årans form då den doppas i vatten. Det är psykiska luftslott som står på kant med sinnesvärldens data. Själen kan inte underordnas kroppen, vad än Druse inbillar sig.

C.G. Jung summerade hela världens klassiska vishet väl när han såg kropp och själ som funktioner av varandra, men i andra sammanhang står det klart att också han ansluter sig till österlandet, till Platon, till den idealistiska verklighetsbilden. Plotinus (200-talet) formulerade saken koncist: Vi har inte en själ, vi existerar inom vår själ.

Din kropp är alltså ytterst din föreställning, och Druses metod förutsätter att andesjälen är redo att spela det banala spelet som jordbundna andar spelar. Vad Druse inte säger i artikeln är att många själar inte vill spela det spelet, och har de ingen andligt vaken människan i sin närhet svälter de sig istället till döds. Andligt sovande människor som Druse kan inte rädda dessa medsjälar för han är blind inför människoväsendets faktiska design.
Vi kan lämna därhän att Isabelle Caro var född med Solen i Lejonet. Visst, hon blev anorexins "poster girl", helt i linje med showiga Lejonet. Men psykopatologin står att hitta i andra zodiaktecken, nämligen kroppsliga och självkritiska Jungfrun, allmänt kritiska och mentala Tvillingarna, och så det jag misstänker är den stora boven: Mars-Skorpionens attack mot den mentala sundheten i Tvillingarna.

Vatten attackerar de mentala luftslottskonstruktionerna och, simsalabim!, har vi en människa som lever i en fabricerad verklighet där fakta om den verkliga bilden gått förlorad. Vatten/Luft i osynk har jag också kallat "förluster vid översättningen" - och dessa förluster eller denna skräpöversättning har då att göra med psykets dissociation från visst innehåll. Är anorektiker också en variant på homosexuella som vägrar acceptera att de bytt kroppsligt kön mellan två jordeliv?

Den begränsande Saturnus i ett fysiologiskt tecken (bland husen motsvarar Jungfrun det sjätte för fysisk hälsa) kastar här en restriktiv aspekt mot Mars innan den också sänder en restriktiv aspekt mot Månen och det giriga Drakhuvudet. 

Kan dessa läsas som en självsvältstendens - den kroppsmedvetna Jungfrun inställd på Saturnus förnekelse och återhållsamhet?

Månen (aptit) och Rahu (den måttlöst hungrande) borde betyda glupande begär! Men notera alltså hur det mentala Lufttecknet dels bromsas av Saturnus i en Jord/Luft-kombination ("rationalism") och samtidigt skadats av den självdestruktiva attacken från ett omedvetet hat eller självhat (Mars i Skorpionen).

I fall som Chers dotter Chastity/Chaz Bono som opererade sig till man (bara för att börja svulla för att "göra sig kvitt" även sin nya manskropp!) har en känd födelsetid kunnat etablera självhat eftersom horoskopets första kroppshus ingick i det astrologiska komplexet. I det andra horoskopet för en könsoperation där födelsetiden är känd ("Maxwell") hittar vi intressant nog väldigt snarlika indikationer! Isabelle Caros födelsetid är okänd, men vi ser besynnerligt lika indikationer också här.

Att den avlidna fransyskans Jupiter väver in sin "tillväxtpolicy" i Tvillingarna har jag ingen förklaring till. Alla dess tre aspekter mot Tvilling-psyket (enormt mycket med tanke på hur få aspekter som rymds i det indiska schemat) innebär att åtminstone någon av dem måste ha en hörnhusplacering - men okänd födelsetimma lämnar oss i blindo. Jag tror knappast att det är Jupiter i Vågen som är grundtonen vad beträffar den självbild (det luftslott) som tog hennes liv. [2]

Jag tror Mars i negativt härskarläge i Skorpionen har en nyckelroll här, och troligen i ett "ondskefullt" hus också. För att avgöra hur seriös en störning mellan attityd (Vatten) och intellekt (Luft) är, måste sekundära faktorer vägas in.

Jag har ingen anledning att invända mig mot metoderna på den klinik Druse bereds tillfälle i AB att göra reklam för, men man kan verkligen fråga sig om Oxens simplistiska "ät en tugga till, det gör dig gott", har någon chans att nå fram i psykologiskt djupgående fall som fransyskans.

Västerlandet har mördat människans själ, förvägrat den andliga dimensionen en plats i sin verklighetsbeskrivning. Därför är alla metoder den kan tänka ut bara billiga hack som inte adresserar människans väsenskärna. Inte undra på att den biologistiska mainstreamvetenskapen har lejda hejdukar som är ute dag och natt för att diskreditera allt som luktar antik kunskap - den pillerindustrin sägs ha renderat obsolet - eller "new age-flum", vilket i vissa fall också är antik kunskap fast i ny förpackning.

Men det vet inte de tankepoliserna eftersom deras egna kunskaper är kriminellt bristfälliga. De tillhör i själva verket inte mänsklighetens långa och fantastiska historia, utan har själva fallit ner i den mörka håla Platon illustrerade så väl för 2.300 år och som så väl beskrivs av Björn Druses säreget ogynnsamma födelseögonblick.

Att det emellertid finns godhet även i Dödsriket kan ingen förneka - många av de mest sinnliga och livsbejakande människor jag mött har vara knådade just bara med jord och vatten. Men av någon anledning blåste Gud ingen livsande (Luft) in i dessa. Jag vet inte vad dessa själar är på jorden för att lära sig, men följer man bara manualen som stod skriven på himlen vid deras födelse, är det uppenbarligen inte mentala konceptioner de är här för att träna sig i, utan att leva upp till teorin, och åstadkomma något i konkret handling.

_____

1. Body Dysmorphic Disorder - tyvärr hittar jag inte resonemanget i något av de inlägg jag främst tänker på - jag kan ha strukit det för att det var en utfransning.

2.  Se magikern James Randis snarlika horoskop där via aspekt "övertryck" uppstår på en enda punkt. Det är svårt även för regelbundna läsare att i myllret av symbolisk information upptäcka de många små egenheter jag ännu inte lyft fram i eget inlägg. Men jag har under bloggandet noterat åtskilliga "dysfunktionella" horoskop där en enda punkt aspekterats trefaldigt.

torsdag 30 december 2010

President & våldtäktsman (svart Skorpion)


President och våldtäktsman är en så udda kombination att ett horoskop bara måste ritas upp! Israels förre president Katsav utmanar tydligen förre president Clinton i grenen maktens tarvlighet, och går definitivt längre - slutligen dömd för våldtäkt var det tydligen bara toppen på ett isberg av sexuella ofredanden mot arbetskollegor (DN).

Och varför blir man inte förvånad av att i samband med ett driftliv helt ur spår ännu en gång finna Vattenelementet dominera totalt? I det här fallet t.o.m. via Skorpionen, sexualitetens tecken! 

Den verkliga astrologin gör det sannerligen inte lätt för dess utövare. För det går inte längre att upprätthålla den falska egocentrerade västastrologin som slår dunster i ögonen på folk genom att göra alla 12 tecken jättebra och superschysta. Det är de inte. Vart och ett beskriver en distinkt princip och det är t.ex. logiskt att hitta mer psykopatologi i Vattentecknen där själsliga strömningar lätt kan smutsas så att symboliken tar sig abnorma uttryck.

I det här fallet är Skorpionens symbol bara halva historien för patologins rötter kryper i den försåtliga och tafsande Kräftan. Det är där vi åter hittar den fallna Mars (Skorpionens härskare), precis som i fallet kapten Klänning. 

I det här fallet är den dessutom kombinerad med diktatoriska Saturnus som aldrig ber om lov. I termer av syn på det motsatta könet slår Katsav vida horoskopet för den gay sångaren som runt jul i AB kritiserade kristendomens heteronormativa äktenskap men oavsiktligt råkade avslöja sin egen nedvärderande syn på kvinnor och hur simpel han egentligen var som inte såg annat än homoanspelningar i berättelserna om Jesus och lärjungarna.
Det här är bara själva dygnet uppritat, utan klockslag och planeternas faktiska husplaceringar. Men man kan fråga sig vilken betydelse det har att det här märkliga horoskopets enda aspekt från den sammangaddade härden av ondska (Mars och Saturnus är "naturliga illgärningsmän") går mot den orörda ungmön Jungfrun. 

Är det en mental fixering att vilja befläcka eller ta sig friheter? Jupiter, i Jungfrun, står egentligen för välvilja och expansionslusta, men här är den jovialiska planeten skadad ("detriment"), vilket antingen kan läsas som en överdriven tendens att knipa ihop eller som en ovanlig profitlystnad. Till denna rebus tillstöter så Saturnus/Mars-komplexet - som inte respekterar ett nej! Spåna själv fram implikationerna.

Obs. Jag har inte gjort någon systematisk studie av den här härvan, och det är oklokt att utgår från att alla individer med samma kombination är lagtrotsiga eller bufflar. I just det här fallet stämmer emellertid horoskopet förunderligt väl med verkligheten, precis som det brukar vara med den sideriska zodiaken.

*****

Bonusspaning

För att åtminstone få några träffar bland 4.500 sparade horoskop förenklade jag den israeliska ex-presidentens kritiska signatur något och sökte enbart på den miserabla kombinationen av Mars och Saturnus i Kräftan som bas för en Sol i Skorpionen. De fem resulterande träffarna var faktiskt intressanta!
  • Bette Middler
  • Björn Eriksson
  • Cornell Campbell
  • Goldie Hawn
  • Marianne Samuelsson
Förre Rikspolischefen Eriksson påminner oss om att det är svårt att förutsäga på vilken sida av gränsen mellan gott och ont ett horoskop befinner sig! Uppenbarligen har ex-presidentens bedrövelse i Björn Erikssons fall varit hans arbete att hålla efter kriminella element. Dvs, andra faktorer i hans horoskop indikerar rimligen att han inte var bärare av patologin själv utan snarare adresserade den! (Samtidigt sökte han upp dessa djupa psykiska motiv för en karriär...)

Vad gäller Bette Middler, som i brist på skönhet brukar kallas "stark" eller "rolig", förstår jag varför hon valt roller som hon gjort. Här finns något av vulgariteten som i ex-presidentens fall ledde till en fullt utvecklad våldtäktsman!

Aktrisen Goldie Hawn har också spelat så mycket på sin (i mina ögon ringa) sexualitet att hennes stjärtvickande i alla filmer nästan blev till en parodi. Helt klart skorpionvittring i det horoskopet med.

Cornell Campbell är likt polischefen en av "de goda", en religiös reggaesångare från Jamaica. Jag har dock påpekat en uppenbar blindfläck hos honom i det här inlägget. Arketyperna tenderar att komma grupperade, så inlägget om sångaren börjar med en annan figur - en studie i sexuell degradation och mord!

Samuelsson, till sist, är den sparkade landshövdingen från strandtomtsskandalen 2009. Den har kommenterats, apropå Mars/Saturnus och Kräftan, vattenbryn och privata ägor. Minns också att Samuelsson sen blev sexbrottsutredare! Båda inläggen här.

Det tycks som om vi hittat ett astrologiskt mönster som röjer en sämre variant av Skorpionen, även om man som Rikspolischefen kan välja att ta strid mot förruttnelsen.

Berns vd & astrologisk desinformation

Redan tidigt i bloggens historia upptäckte jag att den låga graden av samverkan mellan Vatten- och Luftelementet tog sig allsköns uttryck. Således har en något oformlig tolkningsparameter resulterat. Ibland har den gått under namnet "social utstötning" eller "marginalisering", ibland har den kallats "dissociation". Stundom deskriptivt, som "förluster vid översättningen". Men också som fullt medveten och avsiktlig "desinformation". Eller på hederlig svenska: en lögnare.

VD:n för underhållningsetablissemanget Berns salonger i Stockholm har ett horoskop som upprepar samma mönster som fick mig att för andra gången inkludera ordet desinformation i en rubrik: skeptikern Garvarn. (I det första fallet, Wikipedias grundare, var "syndromet" generellt, som ett bakgrundsbrus, snarare än specifikt via en direkt planetaspekt som sammanbinder ett Luft- och ett Vattentecken).

Jag hörde faktiskt rocksångaren Plura Jonsson med ett praktfullt dissociationshoroskop slingra sig undan frågor om kokaindomen på morgonradion. Han krönte sin hala och slemma insats genom att prata om en publik som sjöng med i refrängen fast de aldrig hört låten! Så låter den mytomani som inte ens bemödar sig att vara logisk. 

Plura: Mars i Vatten attackerar psyket i Luft - se även rockartisten Sean Tyla i inlägget Identitetsmyter & Identitetsångest - samma lindriga mentala störning och samma fallenhet för urbota ointelligent mytomani. Från Tylas repertoar kan t.ex. nämnas en höjdare ("Tropical Love", 1978) där sångaren förklarar att enda skälet att tjejen inte fått upp ögonen för honom är att "våra ögon ännu inte mötts"! Men naturligtivis. Helt klart Plura-nivå på den logiken.

Vad om Bernschefen som uppenbarligen ljuger (AB, blogg) om de slavvillkor bakom kulisserna hon låtas ovetande om? Så här ser det haveriet mellan de logiskt formulerade orden (Luft) och instinkten (Vatten):Det är Mars som från Fiskarna (samhällets olycksbarn) underminerar trovärdigheten hos kommunikatören Tvillingarna. Jag har inte i detalj studerat alla varianter som kan uppstå, men det slår mig att måhända Merkurius (logik, kommunikation) hemma i Tvillingarna hade blivit en bättre lögnare än Venus, som dock är en emotionell planet. 

Här skapas således en överhettning mellan Mars och Venus (förhöjd libido) men glappet mellan det emotionella Vattnet och den intellektuella Luften ger "förluster vid översättningen". Precis som jag sade om den gay sångaren som "råkade" välja "fallna kvinnor" för att blamera det kristna (heterosexuella) äktenskapet tycks information läcka ut bakvägen ur det här astrologiska syndromet - saker faller bort eller sanningen kommer oavsiktligt fram trots mörkläggningsförsök.

Som sagt, det finns en uppsjö av intressanta och yttringar där Vatten och Luft kommer samman. Ofta relaterar de till den logiska kapaciteten eller, på ett djupare plan, till individens känsla för sanningen. Luft och Vatten kan skapa sig formidabla kulissväggar för att slippa krypa till korset och är den kanske mest psykopatologiska av de fyra elementens kombinationer. Det kan ge människor i total självlögn, tills sammanbrottet räddar sanningen ur kidnappningsdramat.

*****

I horoskopet ovan introducerar jag också en mix av färgkoder som egentligen relaterar till två olika tolkningsplan: den grönblå Vatten/Luft-störningen är en intressant sida i horoskopet. Men här pågår också, på ett annat plan, en ful störning i Tamas guna, Mörkrets kvalitet. Det luktar lögn och mörkläggning även från den här konflikten, som involverar tre tecken och den sataniska axeln (100% inomvärldslighet). 

Jämför t.ex. chefens Saturnus med den hos unga utbytesstudenten Amanda Knox som skar halsen av sin rumskamrat och sedan blånekade. Hon har naturligtvis en värre attack från Saturnus i dödens tecken riktad mot Lejonet, men det intressanta här är kvaliteten Tamas - de ger perfekta pokeransikten. Det går aldrig att få ett ärligt ord ur dem, om det inte ligger i deras eget intresse. 

Se t.ex. BP:s Svanberg som har samma Måne i Kräftan som Bernschefen. Dvs, en revirinstinkt som är perfekt för en som har till uppgift att spjärna mot insyn i Kräftan (Det Privata) och verksamhetens inre förhållanden intill döden. Naturens blinda försvarsmekanismer är exakt det som gör planeten Jorden till helvetet. Det är här saker proppar till sig för att folk väljer egenintresset före sanningen (sanning är frihet). 

Som rekryteringsverktyg är Astrologin alltför vasst, för den ser fläckarna människans ego dissocierat sig så effektivt från att hon individuellt - eller kollektivt, som med svenskarna - faktiskt tror sig vara förträffligast i världen!
:-)

Likväl, den instämmer i att det i Stockholm arbetar slavdrivare i kvinnokroppar. Det är sanningen bakom desinformationen från Berns. Hade företaget varit helt ärbart hade det återspeglats i felfria horoskop hos ledningen.


Spektors spektakulära horoskop


Jag har inte hört mycket av Regina Spektors musik, men köpte ett av hennes senaste album på den lösliga jämförelsen med Tori Amos (som i sig är en karbonkopia av min ungdomsfavorit Kate Bush, låt vara med intressanta variationer). Jag blev mycket belåten. Intelligent och intressant musik.

Horoskopet är inte sämre det, och de som surar över att jag kallat Eld- och Lufttecknen för "de kreativa" (snarare än Jord och Vatten), måste repetera astrologins grundtankar.

Här är snabbreprisen. I antiken gick tudelningen mellan livet på jorden, den sublunära världen av biologisk men ack så förgänglig blomstring, och den supralunära sfären - världen ovanför himlakroppen månen. Den högre världen representerade evigheten. Antikens tänkare var naturligtvis inte dumma, "himmelen" var inte den fysiska rymden, men planeterna i Världssjälen var synliga markörer för en annan nivå, oåtkomlig för den sinnesbundna människan. 

Kreativitet i den här bloggens bemärkelse innebär bara att en idé "från andra sidan" alltid föregår det konkreta utförandet. Idéer sorterar under det abstrakta, osynliga Luftelementet, medan konkret handling i en fysisk kropp tillhör Jordelementet. Att med sina ögon titta på en bild och rita av den med egen hand är inte kreativitet. Processen ligger inom sinnesvärlden.

Den ursprungliga kartan utbytt 161120
efter att födelsetidpunkt tillkommit
AstroDatabank

Men en människa född i soluppgången kommer per automatik att bli bärare av mycket "livsande" (Eld) även om zodiaktecknet är Jord eller Vatten. Och en födelse med Merkurius stigande - som i fallet Madonna - skapar en oerhört aktiv mentalitet och känsla för publicitet och PR. 

Faktiskt, Madonna kan upplevas som mer av affärskvinna (Merkurius = merkantilism) än som artist. Hon lägger ner energi på att snappa upp trender och omge sig med rätt folk för att hålla sin show aktuell. 

Om det bara var driften att synas som styrde i början av karriären har hon nu blivit just det Lejon som älskar konsoliderade positioner med inflytande - jämför med Lejonascendenten hos Mona Sahlin, politikern som föll i sömn i sin position och egentligen bara ville vara ledare för evigt. Samma typ av problematik har drabbat både allsångaren Anders Lundin och schlagergeneralen Christer Björkman, båda Sol-Lejon. 

Det är den tröga Tamas guna som dominerar Lejonet och gör dem till pösmunkar om man låter dem sitta för länge i samma position!

Likväl: Madonnas Merkurius stigande i öster representerar mentalt arbete, även om Eldtecknet Lejonet drar mot chefstypens tänkande: sätter sig bara in i frågan i lösa drag och delegerar sedan till en Jonas Åkerlund eller någon annan underhuggare.

Men eftersom jag dubbat Vattenelementet till själens och musikalitetens element, förvånar det inte att hitta Regina Spektors två mesta själsplaneter samlade i Vatten! Konstnärlighetens Venus är t.o.m. "upphöjd" i Fiskarna och den blandas fint med sinnelagets Måne. Viktigt här är att begrunda vem som förfogar över detta djupsinne - det är Jupiter, mer om vilken strax. Saturnus, mittemot Fiskarna, "jordar" via händernas tecken Jungfrun och hon är en skicklig pianist. 

Här blir det intressant att jämföra med Nina Perssons horoskop. Hon gillade aldrig att sitta ner vid pianot och låta händerna göra jobbet. Men hon var också Spektors raka motsats i fråga om soltecknet: hon var född Lejon, tecknet som gärna vill ha sin person i centrum och uttrycka sin individualitet. Regina Spektor är, som det svenska nationalhoroskopet en Sol-Vattuman som gärna tar ett steg tillbaka men istället är den som tänker ut hela planen, konceptet.

I det avseendet är Regina Spektor är nästan skrämmande intelligent, en typisk intellektuell - hennes Sol förstärks av den starkt placerade Jupiter i storskaliga Lejonet, och med den hetlevrade Mars bildas här en hetta som utvidgar Vattumannens rymd till ett omfång långt bortom den normala typen. Vad har vi här, IQ 160? 

Det är detta jag menar med att kreativiteten kommer till oss jordbundna andar från himmelen, från den osynliga världen. Vi är helt omedvetna om att allt som äger rum, gör så genom att intelligent skapande föregått manifestationen. Glöm Darwins blinda slump, den myten är från 1800-talet då människorna hade hybris och ville döda Gud för gott. Det blev tvärtom, fysiken började upptäcka att materien i själva verket är elektromagnetism, vilket bland annat kan uttrycka sig som ljus. 

Därmed var vi plötsligt tillbaka exakt vid samma bilder all världens religioner alltid använt. Och Regina Spektor, det hörde jag direkt på den enda skiva jag köpt hittills, är helt medveten på den nivån. Hon är en av de "seende" - titta bara på hennes utforskande blick på fotografierna i DN-intervjun.


Hånfullhetens religionsterror (astrologisk analys)

Jag är den sista som vill ha självmordsbombare på mina gator. Men glömmer inte svenska medier en inte helt obetydlig detalj apropå gårdagens avslöjande av en mordkomplott mot danska Jyllands-Posten? Att de var de derangerade sekulära danskarna som utdelade första slaget i det "religionskrig" som nu startat!

Det handlar egentligen inte om religion, det är den europeiska kolonialkulturen vars psykologiska Skugga brutit sig fri, pådriven av 11 september-dramat. Dessa bombislamister är inte del av islams religiösa värld utan är "half-breeds" - bristfälligt integrerade spillror som nu helt fallit ur det orättfärdiga västerländska ekonomiska systemet.

På grund av sin nymornade sekularism har väst struntat i att bearbeta sina historiska synder och ideologiska feltänk. Istället för att rena och fullkomna kristendomen övergavs den helt. Nu har inte ens folk adekvat terminologi för att möta den verkliga världen som förvisso ännu känner till att livet är mer än materia. Som kognitivt handikappade blir vi istället aggressiva och snäva - likt danskarna. Dessa så kallade militanta islamaister ska mer korrekt betraktas som frukten av vår skevhet.

Sverige må ha fått Sverigedemokrater på halsen som ytterligare ett sjukdomssymptom, men ytterst är det den borgerliga majoriteten som skapat sin egen mardröm. Just för kälkborgarens önskan att slippa ansvar för helheten, för sin lättköpthet då oetiska krafters nickedocka Reinfeldt viftar med några hundralappar i skattelättnad framför åsnans nos.

Borgaren är den åsnan och hon har skapat sig en terrorsituation genom att följa imbecilla vägledare! Detta är vad den indiska filosofin kallar "karma" på högsta nivå, på kultur- om inte rent av civilisationsnivå.

Beviset, skulle en äldre kultur som ännu kunde läsa Guds tilltal på himlarna, se i själva dygnet då Jyllands-Posten publicerar sina nidbilder. Jag hade aldrig sett dem förrän denna morgon då jag sökte och fann datumet 30 september. Jag förstår hur intrycket av den här tidningssidan drabbar en människa i den bildlösa muslimska kulturen (även judendomen: "Du ska inte göra avgudabilder.")

När kommer ett nummer av en tidning ut? På goda logiska grunder och med astrologiska prejudikat sätter jag midnatt för horoskopet. Det ger oss en högintressant ascendent eller persona för det här numret!

Den som inte sett bloggens tidigare inlägg etiketterade rasism / främlingsfientlighet har ingen möjlighet att höja på ögonbrynen här. Men det är samma zodiaktecken som utmärker sig ännu en gång för deras snäva gränsdragning, provinsialism och frankt talat, kapitala ointresse av allt utanför den egna lilla vardagsgläntan. 

Bloggen har t.o.m. hittat en liten tendens att protektionismens blinda instinkt, Kräftan, och den fördomsfullt kritiska Jungfrun, hänger samman med främlingsfientlighet. Jag har redogjort för de svaga punkterna i dessa tecken åtskilliga gånger redan.

Det är heller ingen munter syn att se en skadad formalieplanet (Saturnus) stiga i den klaniska och ängsligt tillslutna Kräftan vid "födelsen", särskilt som den kvalificerat omdömeslösa krigaren Mars i sitt hypersubjektivistiska härskarläge i Väduren från maktens tionde hus agerar stormobbare mot denna lilla klan som Kräftan symboliserar

(Gör här en femsekunders avstickare och se horoskopet för och vad som dominerar hennes Persona eller "gränssnitt" mot omvärlden!)

Vi ser alltså en sensationalistisk och krigshetsande aspekt som via Kräftan också illustrerar den lilla klan eller minoritet som islam i väst utgör. Horoskopet visar att detta nummer av Jyllands-Posten är en ren skitstövels angrepp på en liten grupp människor. Att tidningen beseglar sitt öde här, råder ingen tvekan om.

För notera hur karma-registratorn Saturnus svarar: genom att skriva in övergreppet i Livets bok och i retur hugga tag i förbrytaren Mars (via trekvartsvarv). Från den 30 september har nu den kosmiska klockan programmerats för Vedergällningens Rätta Tid. För Saturnus är inte bara Shani i indisk terminologi - Den Långsamme - han är också den långsinta, den som inget glömmer.

Det Saturnus/Kronos skrivit in i Livets bok kan inte raderas ut. Den här noden är nu "öronmärkt" och vid någon retur kommer Synden att kräva återbetalning. Horoskopet visar att båda de naturliga illgärningsmännen Mars och Saturnus har blivit låsta i en envig. (Se dubbelmörderskan Kveldstad för ett horoskop med tydliga paralleller.)

Grattis danskar, ni gjorde det.

(Allusion: Apornas planet, 1968)

Bloggen har sedan länge noterat vilken avgrundsstank som står från det danska nationalhoroskopet. Dess framväxande sekularism tycks tydligt förutspådd redan i kartan från 1849. (Gissningsvis är det synden förorsakad av den danska kolonialismen och slavhandeln som genljuder genom det karaktärslösa horoskopet.)

*****

Några fördjupande noteringar. 

Som synes koinciderade Jyllands-Postens publicering av nidbilderna med att aggressorn Mars befann sig i sitt sämsta läge, döende i Vädurens 30e och sista grad och just kommen i kontakt med stjärnan Algol i början av Oxen. Stjärnan har en hemsk tradition i astrologin och här förbinder våldets Mars och mörka Algol Eld och Jord - en slitig och svårförenlig elementkombination även i normala fall.

Det finns konstnärliga aspekter på himmelen. Venus och Jupiter är de två "goda" och de har här samlats i artistiska Vågen. Men de uttrycker sig via 4e huset som står för privata angelägenheter medan husets karaka (signifikator), Månen, själv befinner sig i manifesterande Lejonet, tecknet som dramatiserar och blåser upp saker.

Det här segmentet av horoskopet visar att det fanns en artistisk vilja att "återspegla" (Månen) i Vågen, men Vågens artistiska sensibilitet, avvägning och mentala omdömesförmåga kan verkligen ifrågasättas då en Mars/Algol stressar den. Det är inte konst, inte artisteri, det är bara demonisering. Och tidningen kastade handsken på grund av samma kapitala omdömeslöshet som den här himlen generellt beskriver. 

De främlingsfientliga tecknen Jungfrun och Kräftan spelar in, men det är bara i skenet av åtskilliga astrologiska studier man kan urskilja hur "korrekt" den här miserabla kartan är för det den danska tidningen startade, i "yttrandefrihetens" namn. Notera hur "megafoneffekten" från Drakhuvudet i den globala nionde sektorn ("utlandet") opponerar sig mot det tredje huset för kommunikation ("yttrandefrihet")! 

Dumma danskar, dumma svenskar. Dumma sekularister som så skurit ner sin allmänbildning att det skulle komma till detta. 

Jag menar att vi lätt kan hitta de skyldiga propagandisterna. T.ex. föreningen Humanisterna och deras antireligiösa kampanjande som driver fram ångest hos redan marginaliserade nysvenskar som griper efter muslimska symboler i ren instinktiv protektionism. 

Ifrågasätt hela vår sekulära värdeskala, fråga varför västerlandets främsta vetenskapsmän inte får medieutrymma att berätta varför materialismen inte längre har stöd i fysikens gåtfulla nya värld. Vetenskapsnyheterna berättar om korrelerade fotoner i hastigheter över ljusets, men aldrig ett ord i svenska medier om den filosofiska eller kosmologiska implikationen av detta! 

Och det är begripligt. För det verkar, tvärtemot det sekulära evangeliet, som att vår värld är konstruerad på ungefär det sätt som religionen alltid sagt. Svaret varför astrologin verkligen fungerar står att finna en bit längre fram i avtäckandet av den nygamla världsbild kvantfysiken åter hittat fram till.

Ska man tro att väst har så mycket som tjugo år av genuin självrannsakan på sig? Den här civilisationen behöver förstå vilken värld som tolererar dess parasitiska närvaro. Se vidare Per Gahrtons genuina miljöhoroskop.


Se även den här intressanta artikeln från en seniorastrolog om stjärnan Algol, astrologins råbuse. (Artikeln skriven utifrån tropisk zodiak och resonemangen inkluderar planeterna utanför Saturnus.)

*****

Om det kvästa försöket till vedergällning mot Jyllands-Posten i medierna:

AB: Krönika
SvD: Expert: Allvarlig händelse
DN: Hur Säpo bevakade männen i månader

Har någon mer noterat att yttrandefrihetens förespråkare Expressen inte tillåter blogglänkar i ideologiskt viktiga situationer? Då regredierar tidningen till ett överhetens gammelmedium med envägskommunikation från högre ort. Avsaknaden av länkmöjligheter stämmer väl med tidningens chefredaktör Mattsons enväldiga horoskop: "demokrati, men på mina villkor."

onsdag 29 december 2010

Astrologiska varsel om risktagare

En ekonomiartikel i Expressen blir extra läsvärd genom att påminna om vilken bedrövlig nivå det västerländska kartläggandet av sina egna beteendemönster fallit till. Nivåförlusten sedan "den förste psykolgen" Herakleitos, Platon och hela den astrologiskt påverkade nyplatonska skolan är ofattbar. 

Carl-Gustav Jung sökte återintroducera en djupare och mer sann bild av det mänskliga väsendet, men 1900-talet var en mörk och materialistisk tid. Positivismen, idag helt förkastad, regerade i Europa. Mirakulöst har ändå en liten del av hans mäktiga tankeverk hittat in på allmänningen och Jungs psykologiska typologi ligger till grund för Briggs-Myers personlighetstest som i hur olika utföranden används världsvida vid personalrekrytering.

Författaren går igenom flera modeller som inte tycks hjälpa finansvärlden att styra förbi de värsta galningarna men samtidigt hitta trygga ledare som åstadkommer vad bankvärlden vill: låta pengar tjäna in mera pengar.

Naturligtvis ingår inte astrologin som ett verktyg vid den sållningen. Astrologin tillhör en äldre världsbild där ännu moral existerade och som därför återspeglar moraliska värderingar i hela sin uppbyggnad. Astrologin kan därför knappast fungera i finansvärlden. De goda människorna är nämligen inte kapitalister. 

Trots att alla metoders metod utelämnats är det fascinerande att läsa finansforskarens farhågor att "Lehman-galningar" även kan framträda i kvinnliga tappningar - teorier om könsskillnader fungerar inte med de extrema typer som ger sig in i finansmarknaden! Jag noterar roat att just Lehman-bossen Richard Fuld har något av det mest störda horoskop bloggen tittat på. 

Jag noterar också att den betydelsefulla banksvenskan Annika Falkengren, fastän tydligt driven av irrationella begär enligt astrologin, med all säkerhet aldrig kommer att kallas "lös kanon" eller ertappas med en orimligt risktagande. Hennes horoskop smälter perfekt samman med den psykiska sjukdom finansvärlden som helhet uttrycker. Båda kartorna har tidigare granskas men jag ska söka säga något nytt om horoskopen.Till skillnad från tidigare färgar jag nu även aspekten från rikedomens Jupiter till pengarnas Venus "röd", för att indikera en ohälsosam fixering vid det monetära. Jupiter, en rikedomssignifikator kunde annars tyckas välplacerad i det tecken vi lärt känna som Jungfrun som odlar sitt fält inte för ros skull utan för att göra sig en profit.

Men Jupiter anses "skadad" här, och bloggen har hittat tendenser på att tecknet har en självtjänande sida. Bland 200 brottsdömda var det bara psyket (Månen) i Jungfrun som visade en statistiskt signifikant topp och vid det tillfället funderade jag om dess härskare, Merkurius, här visade sin mindre trevliga sida: Merkurius/Hermes som tjuven. 

Richard Fuld har också Jungfruns härskare Merkurius skadad i motsatta tecknet så att vi har en "ömsesidig reception" som tycks sakna sunt omdöme. Inte minst som Saturnus (kontrollplaneten) är extrem i sin koppling till giriga Rahu och i Luft tenderar att undertrycka och vanställa handelsmannen Merkurius i det irrationella eller känslostämda Fiskarnas tecken. 

När jag skrev om exakt denna amoraliska Saturnus-Tvilling och dess attack mot Fiskarna i samband med en homosexuell sångares kristendomskritik, kom ovanligt mycket korkade och insiktslösa kommentarer på bloggen från människor som överhuvudtaget inte kunde göra en logisk åtskillnad mellan personhopp (som de trodde texten var) och en analys av en ytterst grumlig debattext i skenet av astrologiska teorier. 

Det var som om den homosexuella sångarens alla anhängare led av precis samma störningar mellan känslor och förnuft som vi ser här ovan i Fulds horoskop. I ett senare test visade jag att av 187 av världens största snillen, Nobelpristagare i fysik, var underrepresentationen av den här "mentala" aspekten mellan Luft/Vatten graverande. 

Fysik kräver extrem klartänkthet och apropå risktagande inom finansvärlden kan man helt klart likna Fulds omdömeslöshet vid den gay sångarens slarvigt skrivna artikel där han oavsiktligt genom dåliga valda exempel råkade ge prov på den manliga homosexualitetens kvinnohat. 

De astrologiska symbolerna är så pass allmänna att man får räkna med att de kan ta sig vitt skilda uttryck!
I övrigt ser man också en vettvilling genom Fulds fallna (kraftigt försvagade) Mars som ligger i de otyglade begärens tecken Kräftan. Eftersom den ovanligt starka Solen i Väduren baseras på din disponent Mars har vi fullt Eld/Vatten-krig här, något som ofta associeras med vettvillingar eller risktagare.

Dessutom attackerar Mars i Vatten Fulds psyke (Månen) i Luft för en andra indikation om att intellekt (Luft) och känsla (Vatten) inte fungerar i harmoni. En slags finansvärldens motsvarighet till homosexualitet med andra ord. Expressen-artikelns författare nämner också den ensidiga pengafixering man hittar bland människorna i finansvärlden. Homo i frågan om Mammon, typ.

*****Falkengrens himmel har jag redan kommenterat syrligt, men i jämförelse med Fulds måste jag mildra orden. Visst är Månen och giriga Rahu i Kräftan en patologisk placering - Kräftan tecknar den eviga osäkerhet som kräver mer och mer påfyllning i plånboken, mer och mer kläder i garderoberna och allt större och stiliga villor.

Kräftan, Månens tecken, betecknar en djup liggande insikt om alltings förgänglighet men mången gång förvandlas detta till en tvångsdriven jakt på materiell trygghet. Det här året stod materieprincipens Saturnus hemma i sitt eget Jordtecken och indikerar att det alltid går att stapla lite mer materiellt gott ovanpå de tidigare ackumulationerna.

Likväl finns här en återhållsamhet och en prosaisk men klipsk realism i görandena. Saturnus håller t.ex. i rätt vettlösa Fiskarna för att t.ex. motverka dess tendens till världsliga förluster och fiaskon. 

Det är en enorm skillnad i kvalitet på Falkengrens saturniska kontroll av Fiskarna och det falska luftslottsbygge som Fulds Luft-Saturnus skapar när den så att säga lever i två verkligheter samtidigt i dess försök att hålla Fiskarna undertrycka. Som en vaginasymbol var det så typiskt hos den homo sångaren att han tog fram två exempel på fallna, "smutsiga" kvinnor i sin text. De var hans dolda psykologiska skugga. 

Annika Falkengren har ett bättre handlag med symbolen för irrationella tilltag, men faktum är att hon därmed använder en politiskt korrekt Saturnus (i Stenbocken alltid lika mån om att presentera sig som en välstruken mönstermedborgare) för att ta död på sin egen andliga natur! I psykologiska termer är Solen mäns och kvinnors inre animus, den andliga och rationella sidan som alltid avbildas i maskulina termer. 

Den ska i Jungs psykologi förenas med människans anima, den själsliga (och alltid representerad i feminina termer). Jag uppskattar neojungianen James Hillman som påpekat att båda könen - självklart! - har både en animus och en anima i sig. Jung var inte riktigt klar på den punkten.

Att Falkengren är i våldet på sitt sociala överjag (Saturnus i Stenbocken) och har en hämmad animus, innebär dock inget för frågan om risktagande. Men fokus flyttar från Solen till Saturnus. Det är den långsamma, trovärdiga och konservativa Saturnus som dominerar. 

I någon mån kanske det respektsökande överjagets Saturnus lägger band på den irrationella girigheten mittemot -  psykets inflammerade Rahu-begär. Notera att detta inte är en moraliskt baserad återhållsamhet utan bara spel för gallerierna. Saturnus saknar helt samvete (Jupiter), Saturnus är en realpolitiker och dess moral är konventionell, dvs. den bygger inte på egen andlig medvetenhet utan på "laglydig" följsamhet.

Jag kanske i tidigare kommentar dömde SEB-chefens Mån-Rahu för hårt. Samtidigt är det en gränslöst materialistisk kombination som likt Kräftan klibbar sig fast och steg för steg tillskansar sig mer. Sett ur denna extremt "behovsfyllda" själs perspektiv jobbar själen hela tiden mot motivet Saturnus, dvs kylig och rationell - och materiell! - kontroll. Stenbocken och Kräftan är "som gjorda för varandra" och den här Jord/Vatten-axeln är som den sataniska axeln. 

Varför jag inte kommit på något irriterande namn på den, är att Oxen/Skorpionen så tydligt berättar den gamla historien om att "syndens lön är döden", medan det kring Patriarken och Världshärskaren Stenbocken och hans underkastade hustru Kräftan, Hemmets och Hushållsekononomins härskarinna, inte finns något att säga. Det är en så alldaglig dimension att man inte tänker på den. 

Utefter den här axeln utkämpas nästan alla debatter i tidningar, det är pladder om makt, om könskrig, om hackordningar och "förtryckande patriarkala strukturer" från morgon till kväll. Det är väl kanhända här de riktigt unga själarna börjar sin vandring. I det förvrängda väst har Stenbocken felaktigt knutits fast vid årets mörkaste dag, vintersolståndet (egentligen föds det Skyttar vid denna tid på året och det kan vara den sataniska chimären som förmörkar sinnena och binder folk vid simpla analyser av strukturer. Expressens skribent fastnar också i odugliga system som inte ger några svar och tvingas - vilket hon förtjänstfullt gör - tänka "utanför lådan" eftersom specialisterna inget har att komma med.

Samtidigt vill jag återvända till Falkengrens Måne med den kriminellt hungriga Rahu: det kan inte sägas vara ett friskhetstecken att vålla folkstorm i egna landet över perversa fallskärmar och aktieutdelningar. Det är ett vittnesbörd om en korrupt eller skev verklighetsbild, om än långt ifrån lika uttalat sinnessjuk som Fulds horoskop vittnar om. Den korkade massan behöver bara höra att hon är märkvärdig i stora världen, figurerar som en av de viktiga i Forbes, för att glömma hur de hatade henne som en personifikation av girigheten inte länge dessförinnan.


Kveldstad & astrologins lidelse


En enkel astrologisk kommentar till dubbelmörderskan Martina Kveldstad, tydligen medicinmissbrukare som mördade för att komma över receptbelagda tabletter.

Det vore den enklaste sak i världen att peka ut storkorset i lidelsens kvalitet Rajas. När allt kommer omkring var 80-talsartisten Kate Bush den första med ett sådant kors som bloggen pekade ut, och i hennes texter uttrycks enorma mängder av uppdämd aggression och passion. "Mother will hide the murderer (in me)", sjunger Bush lent och trosvisst. I Kveldstad har vi istället kvinnan som mördar sin egen mor!

(Se för övrigt fotot på Kate i hennes inlägg - är det inte en liten likhet i "attityden" eller uppsynen hos båda kvinnorna?)

En delmängd i det lidande storkorset är Väduren och Stenbocken, vilka tagna tillsammans kan indikera en häpnadsväckande oförfining och egenmäktighet - utan takt eller ton tror de att de kan diktera världens villkor. Ibland passar det bättre att tala om "egen makt" när råbusefasonerna hålls i schack och sublimeras till en duglig kämpaanda (för en god sak). Ingen kan väl missa poängen i att dubbelmörderskan arrangerade båda morden så att det skulle se ut som om de var gjorda av egen makt - dvs. självmord!

Men jag skulle vilja föreslå alla symbolintresserade en hela annan faktor i horoskopet som den utlösande. Vid första påseendet ser den helt harmlös ut och t.o.m. som en personlig tillgång.Jag tänker på den ömsesidiga receptionen mellan sinnliga Oxen och lika sinnliga Fiskarna - de båda "goda" Venus och Jupiter avlägger artighetsvisiter i den andras härskartecken!

Detta är skälet bakom morden, menar jag: så väl fungerar den här gyttjan av Jord och Vatten och så stark blir tendensen att vilja söka stoppa i sig lugnande "föda" (Oxen = oralitet, inmundigande) att planetaspekten i själva verket beskriver en karaktärsbrist, en vilja att fly livet. Vad symboliserar Fiskarnas tecken om inte sömnen och det var också för lugnande preparat kvinnan var beredd att mörda sina närmaste!

Naturligtvis hade hon aldrig gått så långt med enbart den ömsesidiga receptionen, och det är här storkorset i Rajas med dess genant usla placeringar kommer in. Men själva motivet - begäret att bringa lugn åt en stirrig fysisk kropp (Jord + Vatten = materialism, biologiska processer) - den hittar vi i den bara tekniskt gynnsamma kopplingen mellan Venus och den förstärkande Jupiter.

Att mörda sin egen mor kanske man kan få en vink om genom att ansvarsplaneten Saturnus också fungerar som Liemannen i ogynnsamma fall och att den här står i moderns tecken Kräftan. Det här blir nu akut endast när en sekundär bekräftelse dyker upp i formen av Saturnus "onda" aspekt mot Kräftans/moderns planet Månen förhållandevis klent placerad i det egocentriska perspektivets Vädur. 

Döden står alltså i Moderns tecken och stryper därifrån själva disponenten (Månen) för moderssymboliken. Lägg till det en "upphöjd" våldsplanet Mars som från Stenbocken också angriper kvinno- och modersplaneten Månen. Även Mars angriper det tecken den är härskare över! Värt att fundera länge över. 

Hur har andra födda dessa 2 dygn då Månen driver fram ett akutläge som generellt tecknas av de två illgärningsmännen Saturnus och Mars lyckats lösa sin aggression? Skulle en granskning av alla födslar i världen dessa två dygn korrelera med en förhöjd närvaro i brottsregistren? Har några av dem blivit "actionskådespelare"? 

För minns, att, "i en mästares händer är inget material otjänligt" - inte ens en så här tekniskt klen himmel! Själen är en dold faktor som inte syns i horoskopet, bara de "kvaliteter" den valt att ikläda sig under detta jordeliv. Naturligtvis påminner dubbelmörderskans astrologiska indikationer om dem man kan tänka sig för själar som faktiskt bokat en syndbocksroll i livet. Utan att de vet om det själva är de instrument i en större plan. 

Här är filosofins svåraste fråga: kan någon vara predestinerad till ondska? Jag tror det är så, och inte bara för att den exceptionella psykologen (och filosofen) James Hillman menade det i sin enda storsäljare "Själens kod". Men frågan om tiden och evigheten och om hela kosmos i hela dess förlopp var uttänkt redan i begynnelsen, är en väl stor fråga att ta sig an just här!

Utifrån individers enskilda "big bangs" (födelse) får man emellertid en klar idé om att allt som sker, det sker utifrån en bakomliggande plan. Bara människor med mycket att dölja hävdar att tillvaron är slumpmässig och ytterst sett meningslös. 

*****
Hela historien, inklusive den spektakulärt ointelligenta upprepningen av mordmetoden:

DN: Livstid för maskerade mord
AB: Dödade två - för tabletter
Expr/Kvällsposten: Hon är extremt farlig


Per Gahrtons genuina miljöhoroskop

Miljömedvetne Per Gahrton skriver väl, visionärt och sant. På Newsmill upprepar han att den enda väg som återstår för västmedborgaren är att vakna upp ur sin konsumtionsgalenskap och nyktra till.

I så måtto vi nu talar om en rent inomvärldslig aktivist - hur placerar sig Gahrton i förhållande till den generella tudelningen mellan astrologins positiva och negativa polaritet? Minns bloggens identifikation av den negativa polariteten, motsvarande Jord- och Vattentecknen, med den sublunära sfären - vår av sinnesintryck sammansatta verklighetsupplevelse.

Gahrton citerar Konungen, som hittat den fenomenala liknelsen av världen som ett äpple där det biologiska livet ligger som känslig morgondagg ovanpå det tunna skalet. 

Så sårbar är vår existens - som morgondagg. Och så nära den här liknelsen ligger den antika bilden av Jorden inbäddad i en droppe Vatten. Detta är emellertid också Platons värld av vardande - tid passerar förbi och inget permanent står att finna. Ytterst sätt pratar Gahrton om den "felande sfären", en anomali i kosmos!

Först den som slutar "falla ner" på jorden - i liv efter liv - vinner evigheten och sin odödliga själ. Den sådan varelse tillhör istället zodiakens "positiva polaritet" eller, överfört på vår fantasi om kosmos, den supralunära sfären eller himmelen. Allt knådat av Jord och Vatten tillhör moder Jord. Varelser av Eld och Luft signalerar att de tillhör en annan skapelseordning, en om vilken begriplig not materialismen inget har att säga och till och med förnekar. (Se den parodiska klubben Humanisternas tjafsande över människor som tror på änglar - en definitivt existerande skapelseordning bortom det violetta ljuset.)

*****

Så var befinner sig Gahrton i detta spektrum av mer eller mindre beständiga verklighetsuppfattningar? 

Är han en människa totalt identifierad med det materiella elementet (åskådliggjort genom Moder Jord och allt vi erfar genom våra sinnen) eller är han en "frisjäl" som visionärt betraktar jordklokets ångest över den vita rasen lite ovanifrån? Båda vägarna syns mig rimliga ingångar till miljömedvetenhet, och i Gahrtons fall är båda ungefär lika starka.


Intressant nog saknas helt placeringar i Vatten. Det är kanske därför Gahrton tänder på alla cylindrar inför Konungens morgondaggsmetafor. Men med den sublunära Vattenplaneten Månen i Eld och angripen av Eldplaneten Mars, finns en akut varning för utbrändhet till följd av överhettning. (Det feminina Vattnet är ett kallt eller svalkande element enligt de gamla grekerna - det gränsar till den iskalla Jorden i vissa scheman). 

Och detta sinne i brand står i ett intressant och talande zodiaktecken: det är Skytten, den ohämmade expansionens tecken, som avslöjar vad som skulle få morgondaggen att dunsta från äpplets ytskikt. Skytten (och dess härskare Jupiter) känner inga gränser, sådana ankommer det Saturnus att sätta.

Månen + Mars har jag haft lite roligt åt i samband med aggressiva feminister. Här kan vi neutralisera eller bredda det omdömet lite och konstatera att Månen med Mars representerar alarmister, visselblåsare och aktivister. De är hetlevrade och impulsiva, ilskna och mycket hänger på övriga horoskopet om det blir en tänkande aktivist eller en rättshaverist eller en ren upprorsmakare eller, som man säger numera, terrorist.

Gahrtons horoskop är intressant i termer av jordbundenhet, för aldrig är väl människan så materialistisk som de år då Saturnus passerar genom ett Jordtecken. I det här fallet ligger den i Oxen, symbol för ren, förpsykologisk identifikation med det fysiska substratet. 

Kombinera detta budskap med att filosofi- och religionsplaneten Jupiter anses skadad ("detriment") i Tvillingarna - här blir det alltså Saturnus som får sista ordet. Lyckligtvis, med tanke på den andra tendensen, den som pekar mot utbrändhet!

Filosofin sjunker i nivå och kommer att kretsa kring den människa som är identifierad med sina fysiska villkor. Denna Jupiter är förstås fortfarande en välgörare och sparrar eller eggar den redan från början aggressiva grundtonen i känslan (Månen/Mars). Horoskopet visar verkligen en individ med passion.

Jag har en svag aning om att Jupiter i Tvillingarna så expanderar det kritiska intellektet (benar upp separerar ut exakta fakta) att de här människorna ofta tappar förmågan till bävan inför tillvarons mysterium. Dvs, en skadad filosofiplanet i Tvillingarna lånar sig lätt till ateistiska eller skeptiska förhållningssätt. De här typerna är inte ens intresserade av att ge upp sitt diskriminerande intellekt för att pröva påståendet att det finns ett större medvetande därbakom. Därtill är de alltför upptagna av att spela specialister och besserwissers.

Likväl indikerar blomstringens Jupiter i Tvillingarna intellektuell vitalitet och Gahrton tänker rent och exakt. I termer av sunt förnuft höjer han sig skyhögt över många politikerhoroskop. Och det tror jag beror på den ömsesidiga receptionen mellan principplaneten Saturnus och anpassningens Venus, Oxens och Vattumannens härskare som här utväxlar position med varandra. 

Jord och Luft drar båda mot tänkande (Eld och Vatten mot kännande), och etiketten "rationalism" måste sättas på det här horoskopet. Inte minst för att Saturnus också förfogar över den viktiga motorn Solen i Jordtecknet Stenbocken. Jo, nog drar det här himmelen neråt, mot det fysiska. Men väl fallen så lågt i medvetenhet man kan komma är stengetter mer än de flesta fyllda av lidelse när det kommer till frågan om vem som ska bestämma och dra upp riktlinjerna för denna världen. Det är ett maktorienterat tecken och det tror på Tiden. 

I Stenbocken hittar vi många som tror på evolutionsmyten och därmed avslöjar sig sakna sensibilitet för att de idéer som susar genom våra hjärnor är eviga, och att "primitiv" och "utvecklad" bara är föreställningar som den fallna själen sedan älskar att placera som punkter på en fiktiv utvecklingsskala.

Adolf Hitler och nazismen påminner oss om denna evolutionsbiologiska vanföreställning. Senast idag hörde jag på morgonradion att ateistiska evolutionsbiologer i Oxford (den galna religionshataren Richard Dawkins hemkvarter) samlat ihop en större mängd gamla djurkranier för att "bevisa" att sociala djur - som hästar - har större hjärnor en enstörningar - katter - just pga en evolutionsfaktor. (Notera hur exakt den arketypiska eller platonska idén "expansion" kopplar till Skytten som i sin tur är hästens tecken!)

Av den typen är de myter som Stenbocken eller den saturniska (Kronos = Fader Tid) människan älskar att bädda in sig i. Myter som ställer upp strukturer eller perspektiv som den deklarerar vara rationella. Det är just tidsperspektivet som avslöjar Gahrtons myt. Hans Måne/Mars ser en värld i brand, sådant är hans förhållande till Platons eviga/tidlösa värld av Idéer. Genom genom att introducera tidsperspektivet Saturnus/Kronos som en dominant arketyp blir han därför en alarmist som varnar för vad dagens orättfärdighet får för konsekvenser över tid. 

Men jag tror han har rätt, för den här himmelen är inte en dåres himmel, där de astrologiska indikationerna skevar eller stöter bort varandra. Här är budskapen distinkta och samverkar ytterst till en vision. Gahrton klarar att lägga ihop två plus två.

*****

Gahrtons sinnelag svävar högt i Eld, i en skådande värld och han ser helvetet på jorden - Världsbranden. Ur hans lägre medvetandetillstånd är han en jordnära människa. Saturnus i Oxen, som andesjälens disponent, har hänvisat honom en tidig och enkel livsuppgift i detta liv: att identifiera sig med Tellus eller kanske Gaia, och föra hennes talan.

Utifrån Gahrtons text är det svårt att se att bristen på Vatten skulle innebära en brist på djup i reflektionen, men det är klart, själens djup behövs inte om man är materialist och enbart ägnar sig åt frågor kring livets yttre betingelser, miljö på det där fattiga svenska socialrealistiska sättet, det som gjort sig ett hem i världen och inte ens äger ett ordförråd som denoterar något därutöver.

I vilket fall är Gahrtons ett utmärkt horoskop som visar flera dedikerade drag. Jag grönfärgar axeln mellan Rahu och Ketu eftersom den förra, Drakhuvudet i Lejonet, är en megafon för Solen, vars disponent är så starkt lierad med anpassningsförmågans Venus. Gahrton är helt för att mänskligheten måste anpassa sig till Moder Jord, och han ger hals i den saken. Han är själv helt ett barn av Kronos, av identifikationen med drömmen om den biologiska livsprocessen.

Att hans filosofi (Jupiter) är skadad eller defekt i den kritiska Tvillingarnas tecken - att hans identifikation med de materiella faktorerna bara är en illusionens slöja som dragits över hans andesjäl - det får man leva med. Uppenbarligen är högre filosofi en uppgift andesjälen inom kroppen Gahrton har planerat för ett annat liv på jorden. Eller vem vet - kanske han redan gjort det livsuppdraget i tidigare liv och i detta knyter samman teori (Luft) och praktik (Jord)? 

Eftersom västerlandets tankebyggnation har urartat kan han därför inte utgå från andra resonemang än den kolonialistiska 1800-talsmentalitet som alltjämt verkar som en förbannelse inom den konsumistiska europén. Tillväxtsamhällets filosofi är och leder till döden för den här planeten. 

72% av svenskarna har i nuläget identifierat sig med Reinfeldts sorgsna och håglösa blick utan att förstå att det är Döden inneboende i hans system som lyser fram. Kodumma svenskar borde skaffa sig en introduktionsbok i klassisk filosofi för att få igång ett tänkade som skapar perspektiv till det egna lilla livet. 

Det tar några år att lära sig tänka nytt och tänka rätt, och är det verkligt tunt bakom pannbenet kanske ett liv som inte bygger på ständig konsumtion, ständigt nöjesresande, verkar väldigt blekt. Dessa själar är långt på efterkälken och bara att beklaga.