Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 4 december 2009

Penelope Cruz lesbiska dagdröm

Penelope Cruz bikt att hon i samma rum som Meryl Streep får en obetvinglig lust att attackera och kyssa UrKvinnan men hämmas av självförebråelser, är ett lika naivt uttalande som det är astrologiskt självklart. Se bara hur en "synastri", en dubbelexponering av ett horoskop på ett annat för en partnerjämförelse, faller ut. (Aftonbladet)
Eftersom Streeps men inte Cruz födelsetid är känd, låter vi seniorens stigande Kräfta i öster (ascendenten) fixera zodiakens position. Meryls egna planeter drar sig sedan in i partnerhoroskopets inre krets och lämnar plats för Penelopes planeter i den yttre ringen.

Är Penelopes instinkt så tydlig som hon påstår skulle vi nästan kunna rekonstrurera den okända födelsetiden utifrån hennes blotta åsyn av Meryl Streeps kropp i rummet! Meryl Streeps fysiska uppenbarelse tecknas av nio grader Kräftan och Penelopes "kvinnotycke" eller känsloplanet Månen kunde kanske flyttas fram några grader från dess position vid midnatt i Kräftans första grad. Detta skulle kunna innebära att Penelope föddes framåt kvällen. 

Nå, det räcker egentligen med att konstatera att den yngre kvinnans känslor är av den arten som Meryl Streep ger ifrån sig bara genom att via Kräftans tecken förkroppsliga det "urkvinnliga idealet". Penelopes känslor (Månen) triggas av Meryl Streeps blotta i-världen-varo.

(Minns inlägget om hur den vackre och feminine Johnny Depp var begåvad med samma tecken som sin kroppsindikator och hur lyckostjärnan Jupiter favoriserade hans version av Kräftan medan Saturnus arbetade för att ge den karaktäristiska "former".)

Penelope känner inte Meryl Streep säger hon, hon har bara sett stjärnan ute i officiella sammanhang. Det verkar stämma eftersom Meryls tionde publika karriärhus, där hon signifikativt nog visar upp en officiell kvinnlighet (Månen) i "unika" Väduren, är det hus och den uppvisade kvinnlighet Penelopes rusiga Sol går igång! 

Den attackerande bagge hon är född som, en Sol-Vädur, ser alltså Streeps officiellt manifesterade kvinna, en Mån-Vädur, och sänker genast hornen för att attackera - med kyssar förstås eftersom hennes eget sinnelag är av Mån-Kräftans mjuka typ! Penelopes Sol i Eld och Måne i Vatten är ju ett klassiskt exempel på den överemotionalitet som bloggen etiketterar som "sensationalism" - man lever och går igång på sina egna sinnesintryck.

Men spanjorskan hejdar sig i katolsk skuldmedveten självförebråelse! Och begripligen: För Penelope har sin gränsdragande och moraliska Saturnus i början av Tvillingarna. Och i mötet med Meryls Streeps andevarelse Solen på nästan exakt samma ställe i Tvillingarna, är det något insiktsfullt och förnuftigt som slår till och hämmar den unga passionerade spanjorskan! Se men inte röra denna solära hjältinna! Saturnus och Solen kombineras inte bra och det är Saturnus som representerar orörligheten eller hämningen.

Vi talar nu om skeenden som ur Meryl Streeps perspektiv pågår i hennes eget tolfte hus: hemliga fiender, saker man har bakom ryggen och inte är medveten om, men också hemliga kärleksnästen och erotiska utsvävningar. 

Och det är här vi inser att Cruz kanske har en liten lesbisk crush på Streep: för i den sektor som är Streeps "blindfläck", det hon inte alls är medveten om, kopplar Penelope Cruz ännu en gång - som i impulsen att erövra närhelst hon såg Meryl visa upp sig som kvinna i det offentliga - ett "manhaftigt" grepp på Meryl, nu genom den aggressiva erövraren Mars som i Meryl hittar en Venus helt i sitt tycke! 

Men Mars i Tvillingarna, ett Lufttecken, kan lika gärna vara ett luftslott för den snackar mer än den agerar. Således pladdrar hönshjärnan Cruz på inför hela världen om att hon har dessa uppblossande inre fantasier i samband med Streep.

Smart var Penelopes uttalande knappast, men det gav ett perfekt studiematerial för en astrologisk partnerjämförelse. Hade inte Saturnus kommit in i bilden hade det kunna vara basen för en fenomenal kärleksaffär, om man är tycker det är okej med könsförvirrade människor som inte vet i vilken kropp de hamnat, vill säga. Sol möter Måne, Mars möter Venus - och det är i båda fallen Penelope som är den aktiva och pådrivande parten.


2 kommentarer:

 1. ditt -det kan inte betecknas som annat än förakt-rena homofobin- är mycket märklig avseende homosexuella människor. lämnar ett närmast besinningslöst intryck-obehagligt.är det inte så pastor phelps i usa brukar uttrycka sig?

  SvaraRadera
 2. Har du bara läst ovanstående inlägg vet du inte vad du pratar om. Har du dock sett ett antal studier av homosexuella horoskop på denna blogg borde du istället ha märkt att jag söker ge en teori till problemet, ett nytt perspektiv, med filosofiska och metafysiska bottnar. Risken är att du inte fångat in den diskursen eftersom den pågår fortlöpande över samtliga inlägg.

  I det läget talar du utifrån ett enstaka inlägg, och som alla degraderade värdesubjektivister som fått lära sig att allt "är likvärdigt", att "ingen objektiv norm existerar", har du inte något annat ord än "homofob" eftersom du saknar nödvändiga förkunskaper för att a/ ha greppat bloggens grundfilosofi och b/ genomskåda den ofattbara myt - värdesubjektivismen - som du troligen är offer för.

  Slå upp termen "The Perennial Philosophy" - varhelst denna har visat sig i världen har tänkare förklarat att det finns excellens å ena sidan och psykisk degradation å den andra.

  Den Eviga Filosofin rekommenderar andesjälen att göra sig kvitt sin smutsiga byk. I det arbetet försvinner såväl psykologisk som sexuell förvirring. Inget av detta kan du emellertid förstå av enbart ett inlägg (fast jag försöker ofta ge en kontext med risken att tråka återkommande läsare genom upprepningar).

  Pröva den rödfärgade länken "Grundantaganden" i högerspalten. Det kan bli början på en lång resa. Etiketten sexualitet/gender innehåller garanterat homosexuella horoskop där jag lägger ut teorin om könsförvirring pga själavandringen.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.