Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 31 december 2009

Whitneys sårbara zodiaktecken

Om det stämmer att Whitney Houstons beramade comeback efter år av drogmissbruk redan kraschat (AB), är det inte alls oväntat givet de tendenser till divaaktig självefterlåtenhet och extrem överkänslighet som syns i hennes födelsehoroskop.Soulsångerskan föddes under en ganska renodlat Vattenhoroskop, dvs båda de psykologiskt viktiga Ljusen (Solen och Månen) ockuperar varsitt Vattentecken. Både soltecknet Kräftan - ska vi vitsa till det och säga soultecknet? - och måntecknet Fiskarna representerar det som brukar kallas extrem femininitet - utom för butchflator och andra som blivit födda på sådana sätt att astrologin psykologiskt ser dem som mer man än kvinna.

I fallet Whitney stämmer nog hennes rollfigur i den gamla filmen Bodyguard (som gjorde henne ENORMT ENORMT RIK) ganska bra med verkligheten. Väldigt tydliga Vattenindivider beter sig ofta som prinsessan på ärten, det klämmer och skaver om allting, ingenting är till riktig belåtenhet.

Vattenelementet symboliserar mottaglighet och med känslighet följer också sårbarhet. För en riktig gnällspik med den klassiskt överkänsliga Månen/sinnelaget i Kräftan, se nyligt inslag om Marcus Birro (jämförelsehoroskop i nya fönster). Där är en känslornas poet. Och faktiskt, precis samma sak med Bob Hansson, nu en Sol i Kräftan.

Och sårbarhet, för den ömhudade, ligger redan i riskzonen för smärtstillande, alkohol och så vidare... Den här bloggen har förvånande ofta stött på Vattenelementet i horoskopet för psykopatologiska horoskop, inte minst kriminella, och det är inte svårt att se sambandet mellan kriminalitet och själsligt illamående.

Den konstnärlighet som också ligger Vattenelementet nära, kommer till ett pris. Här besannas myten om konstnären som en lidande varelse, och bättre än Solen i Kräftan - ett tecknen av LIDELSENS kvalitet (Rajas guna) blir det inte! Jag minns att det ryktades om att sångerskan Kate Bush var fast på heroin en gång i tiden och det Kräfthoroskopet är så fyllt av lidelse att jag nämnt det mer än en gång i samband med guna-läran.

Människor utan konstnärlig talang kan ha det extra svårt och här kan piller och sprit bli ett sätt att döva inre känslor man saknar redskap att ge uttryck åt. Jag pekade vid ett tillfälle på hur dominant Vatten kunde ta sig sådana patologiska uttryck som sexmissbruk, en syssla som dövar de undermedvetna störningarna för stunden.

Whitneys horoskop är faktiskt extremt, och det skulle kunna ha förutsagts när hon var barn att hon var utvald till något extra. Jag ska hålla det ytligt här: Månen + lyckoplaneten Jupiter i Vatten i 2a huset för pengar. Den kombinationen är lika mäktig som Brad Pitts "täta" andrahus eller den generella tendensen hos allmänt lystne Charlie Sheen. (Notera hans artistnamn för att dölja invandrarnamnet - "sheen", skimrande och lockande yta! Ingen garanti för någon underliggande substans alltså!)

Ett annat horoskop där allt - fast på ett problematiskt sätt - kretsade kring ägodelar, var det för Nicholas Cage. Övertydliga ekonomiomen där också.

Whitneys Sol i Kräftan disponeras nu av Månen så att ett omen om en solär yrkesbana i det närmaste har förutbestämd henne till en ekonomiskt superkarriär! Men det är samma omen i Vatten som också gör henne så divigt självefterlåten! Solen i 6e huset för hälsa ger troligen exakt den här prinsessan-på-ärten-mentaliteten som gnäller för minsta lilla - och springer till tablettburken!

Vilket tecken och planet anses mest hårdhudad och tålig? Jo, till Kräftan motsatta Stenbocken och dess sträva härskare Saturnus. Whitney har faktiskt en Vattumanascendent som är Saturnus andra tecken och det skulle ju kunna tyda på en formsäker jag-identitet (hennes formsäkerhet i sin sång kan ingen betvivla, jämför hovsångerskan Elisabeth Söderströms snygga serie av själsliga Vattenplaceringar som avrundas med Saturnus, formskaparen!)

Men Whitney Houston har ett jätteproblem här: ego- och kroppshärskaren Saturnus har klivit in i 12e huset för lidande och umbäranden! Frasen "saker man gör till sitt eget förfång" följer också med huset, och det finns en tanke i indisk astrologi att förstahushärskaren i tolfte är en varning t.o.m. för självmordstendenser. Kanske skulle man kunna kalla mångårigt drogmissbruk för ett långsamt självmord.

I Whitneys fall är det allvarligt eftersom horoskopet i övrigt är Vattendominerad, ett psykiskt och hälsomässigt känsligt element. Det tragiska är att just Vatten också är det element som saknar ryggraden att hålla sig borta från sina egna svagheter om inte Saturnus (moral och avhållsamhet) är stark. Och Whitney har den absolut klenaste placering för Saturnus som går att tänka sig! Summera resten själv.

Det finns gott om sekundära inflytanden som varnar: Mars attack mot Månen/sinnet t.ex., eller Saturnus som begränsar Solens intelligens eller förmåga att tänka nyktert över sin egen position. Den här kombinationen, mellan 12e och 6e, antyder säkert avsevärda depressioner!

Vad gäller Mars attacker, se Brittany Murphys horoskop. Allt mer tyder på att hon blev svår pillermissbrukare mot slutet av sitt liv (AB). Hos Brittany är det en enda förödande placering i Vatten - sagda Mars, i Kräftan - som angriper klena punkter i horoskopet!

Jag håller nog totalhärskaren Saturnus för att vara Whitneys akilleshäl eftersom ascendenthärskaren vinner sin titel som horoskopets totalhärskare just i kraft av att vara så uselt placerad! Ett sådant här horoskop kan sluta i tragedi, om inte redan framgångssagan Whitney Houston blivit en...

Snåljåpen & girigbuken Charlie Sheen

Nya uppgifter i AB om att Charlie Sheen försöker slippa fängelse genom att bättra på det snåla äktenskapsförord han skissat. Han är med andra ord en pekuniärt orienterad typ, vilket man förstår av uppgiften att han är USA:s högst betalde tv-skådis.

Märkligt hur ogina och snåla människor (dem man inte vill ha som vänner) alltid avspeglas i deras rikedom. De har helt enkelt gjort sitt val och de valde Mammon, penningens gud, i mytologin en demon underordnad Satan.

Den som är obekväm med begrepp som "demon", kan istället tala om transpersonella eller kanske t.o.m. bara om personliga komplex. Men i det sistnämnda fallet är vi nere på den nivå som inte heller accepterar att astrologin "fungerar". Så låt oss konstatera att det "sataniska syndromet" existerar och ibland dominerar en människa i tankemönster och uppträdande. "Hon är besatt av pengar."

Bloggen har ritat in sin "sataniska axel" mellan Oxen och Skorpionen för att illustrera den här pakten med penningen, och Charlie Sheen är förstås en av DOM. Han har framgångens Jupiter i 2a huset för pengar, och samma planet är också tillfällig härskare över 11e huset för inkomst via karriär, en karriär som för övrigt skildras via Saturnus i 10e.Saturnus som uttryck för Sheen i en publik befattning ger "gravitas" eller pondus - så uttrycker han sig i bestämmande position, och han lär vara petigt noga med hackordningar! Se hans Sol på "botten" - han har nämligen tydligen en väldigt dålig självkänsla trots att tecknet är Lejonet! Han överkompenserar genom den rigida stil Saturnus i tionde indikerar.

Jag blir mer och mer övertygad om att manusförfattarna till Två och en halv män, totalt byggt karaktären Charlie Harper på Charlie Sheens personlighet!

Han har den sataniska axeln löpande från öster till väster, aktiverad via de två månnoderna. Dessa passerar ett teckenpar på cirka 1½ år och är egentligen transpersonella krafter, men i just Charlie Sheens fall blir de uttryck för honom själv och hans person (ascendenttecknet).

Den här monetära fixeringen kommer att beröra även hans partner (7e huset). Och se vem som har den giriga halvan av Rahu/Ketu - det är Charlie Sheens ego som är kopplad till det hungrande drakhuvudet i Oxen, pengarnas tecken!

Hustrun/partnern får den avhuggna "draksvansen" - alltid en sinnebild av decimerat världsligt inflytande. Här, via noderna, syns då ett blueprint för hur Charle Sheen ser till att skriva äktenskapsförord som gynnar honom på partnerns bekostnad! Minns vad jag sade i första inlägget om hans usla Venus (pengarnas och kärlekens planet)? Här är den texten. Tyvärr verkar noderna inte bra placerade när de löper från öster till väster. Jag exkluderade dem från min astrologi i alla år, men preliminära iakttagelser i närkretsen av en nod i 1a huset visar på komplicerade livsöden!

*****

Andra kändisar som fått press just för deras girighet: sångaren Morrissey som åren efter The Smiths upplösning hatade sin forne bandledare för hans girighet. Samma axel mellan Oxen ("mina pengar") och Skorpionen ("andras pengar") även där.

Den arma kokboksförfattarinnan som hamnade i tumult under 2009 sedan det visat sig att hon storskaligt snott text ur en annan känd kokboksförfattare, var möjligen stressad inför en deadline och förlorade förmågan att känna igen sina egna ordvändningar, men det är ändå lite intressant att hon har den monetära hungern starkt inkopplad även i sitt horoskop.

Tidigt i bloggens historia pekade jag särskilt ut Tele2-chefen som trotsade IPRED-lagen och strimlade företagets kundloggar eftersom han själv tjänar pengar på en kundstock som ägnar sig åt stöld genom att ladda ner upphovsrättsskyddad film och musik utan att betala för sig. Satan i honom också! Och så här håller det på...

Naturligtvis har astrologin ytterligare sätt att antyda snålhet eller rent av girighet, för snålhet ska man ofta se en prominent Saturnus i horoskopet. I vissa fall står den emellertid bara för en frugal livsstil så avgörandet kan vara svårt i många fall. Men den sataniska principen har slagit mig vara en rätt säker problemskapare - även om individen som "väljer världen och förlorar sin själ" inledningsvis verkar ha flytet på sin sida. Charlie Sheen är lite av ett särfall eftersom han haft "värstingtendenser" genom hela sin karriär.

Hade inte så väldigt få födelsetider för kändisar varit kända, är jag övertygad om att vi skulle se en hel del strulpettrar inom underhållningsindustrin med den giriga Rahu stigande i öster. Månnoderna har sina goda sidor också, men eftersom bloggen hämtar material från tidningsrubrikerna, dominerar de skandalösa.

*****

Extraspaning - personer med Rahu stigande i Oxen

Från min begränsade datasamling med 1170 horoskop med födelsetid (varav 200 "vanligt folk", resten publika figurer), sökte Charlie Sheens "giriga persona", och fann följande personer:

 • "Anonym" - Vacker, olycklig kvinna, bedrog maken på löpande band. Modern hade begått självmord när hon var i tonåren.
 • Auguste Comte - Sociologins grundare, ateist, positivist (har du inte sinnesdata för dina argument vägrar jag tala med dig, för jag, positivisten, klarar bara övertydligt barnspråk i mitt tänkande - hela Sverige är ett barn av Comtes socialrealistiska positivism).
 • Charles Leadbeater - Ockultist, ledare inom Teosofiska samfundet men sparkad efter upprepade anklagelser om att vara pederast med homo-intresse för unga pojkar.
 • Donovan - sångare, brittisk 60-talshippie, enormt stor i USA. Den första kändisen i England som blev arresterad för marijuanainnehav. Mentala problem i under några år.
 • Ruth Westheimer - "Dr Ruth", känd amerikansk sexrådgivare.
 • Sue Lyon - spelade den syndiga lilla Lolita i den debatterade 60-talsfilmen.
Här anas förvisso turbulens i anknytning till dessa individers person! "Stormiga öden"?

T.o.m. den harmlösa "Dr Ruth" figurerar ju i ett sammanhang som uppfattas som kontroversiellt i det moralpaniska USA! Vad som hände med Sue Lyon efter sin kritiserade filmroll vet jag inte. Donovan tillfrisknade mentalt efter några år och har nu ett marginellt musikaliskt inflytande bland sina jämnåriga, medan flera av hans hippielåtar från 60-talet nått ikonstatus och ibland kan höras i reklamsammanhang eller som soundtrack till film. Homer Simpsons nynnande, "They call me mellow yellow" - det är klassisk Donovan!

Ekonomisk girighet lyser knappast fram i den här lilla gruppen men däremot ämnet sexualitet eller obalanserad sådan! Pederastin hos Leadbeater går igen i filmen/boken Lolita, och det anonyma fallet hade en uttalad tendens att använda otrohetssex för att kompensera ett i övrigt frustrerat liv. Dr Ruth som rådgivare i sex och inte minst Donovans uttalade hippiebudskap om "fri kärlek, fritt sex" - det är 5 av de 6 träffarna.

Kan man med detta säga att vi åter har indikerat att den sideriska zodiaken är den rätta? Fysisk kärlek sorterar ju primärt under den jordbundna Venus, härskare över Oxen. Demonen Rahu skapar excesser eller problem i ämnet. Räknar vi in Charlie Sheens sexmissbrukande natur skulle vi alltså ha 6 av 7 fall där lusta spelat en dominant roll i dess koppling till individens egen person (ascendent)!

Enligt tropisk zodiak skulle de flesta av de här ha haft Tvillingascendent, vilket visserligen stämmer på pederastmotivet, men som generellt inte är något av de första två, tre tecken man tänker på i samband med sexualitet.

Tvärtom symboliserar Tvillingarna unga, prepubertala människor och dess fokus ligger på utvecklandet av abstrakta mentala operationer/logik (och skriftspråkliga färdigheter).

Det finns en indisk myt om Merkurius som avkomma till Månen (en fruktbarhetssymbol) efter dennes affär (Månen är maskulin i den här myten) med gudinnan Tara. Här syns Merkurius som den lilla gossen och inte en sexuell part.

Först långt ner i listan av illustrativa myter kommer den grekiska myten om Hermes (Merkurius) affär med Afrodite (Venus) och deras avkomma, den tvekönade Hermafroditos. Avkomman påminner om att Merkurius själv är "prepubertal", Kommunikatören Merkurius flänger hit och dit och har inte för egen del valt sida så hans son-dotter blir också "lite av varje"!

Nej, den här ministudien tycks tyda på att Oxen och den sideriska zodiaken ger "rätt" ascendenttecken för ovanstående personer.

onsdag 30 december 2009

Marcus Birro & ordvändningarna

Krönikören och poeten Marcus Birro är en person vars vardagliga betraktelser lämnar mig helt oberörd. Fast jag har Tvillingarna stigande i öster och härbärgerande Månen (mottagligheten) - och därmed borde vara den perfekta mottagaren till Birros Sol-Tvilling och vad än den kastar sitt ljus över. Men det fungerar inte.I hans senaste krönika stannar jag vid slutknorren och bara undrar...

Döden är bara en lismande halt hyena. Kärleken är alltid starkare.
Expressen
Vad? Säger inte den indiska visheten att "den som på 'här' och 'där' gör en åtskillnad, går från död till död"? Kärleken är ju döden och vice versa.

Jag ser en möjlig ingång till beskaffenheten i detta psyke i den starka dikotomisering som det här merkuriala Lufttecknet drar över allt den nuddar vid (Merkurius andra tecken, Jungfrun, har också samma teendens).

Det tillhör medvetandets logiska nivå att inte kunna se helheten utan befinna sig i en liknande position som de tre blinda människorna som fingrade på en elefant utan att få rätsida på vad de hade stött på eftersom de beskrev sina intryck på så skilda sätt (snabel, svans, buk).

De tre männen hade problem eftersom det var tre upplevande subjekt. Vi har mer tur eftersom vi är ett subjekt som relaterar till sändebudet Merkurius. Likväl kan bara förstå genom att Merkurius rör sig från en position till en annan och vår förståelse växer successivt fram genom Merkurius otaliga ögonblicksbilder. (Men de här leveranserna fordrar förstås att vår Måne fungerar som inre spelplats, så att förståelsen tar form i ett och samma kärril, på en och samma scen.)

Här gör Birro ett dubbelfel. Först genom att likställa kärleken vid fysiskt liv, något som bara en ateist skulle göra. Det säger sig självt att det ateistiska perspektiv skapar problem där inga egentligen finns.

Fascinerande nog tycks inte Jupiter hemma i härskarläge kunna avhjälpa den här tendensen till hårklyveri och split på zodiakens motsatta sida. Vad Jupiters eldar här gör är att elda upp psyket till utmattningens gräns, så att tankarna springer som skottspolar hit och dit och söker efterlikna det som för en genuin jupiterian är en enda intuitiv kognitiv akt som omedelbart fångar in och totalt förstår helheten. Jämför med andeskådaren Swedenborg som bebodde Skytten!

Det andra problemet på himmelen är det samma som gör Birros ömhudade natur till en av hans mest frekventa ämnen, vare sig han lägger ner sin blogg efter personangrepp eller liknande. Månen i Kräftan är ett "rent" budskap som säger: här är jag, måltavlan, skjut på mig, jag kommer garanterat att blöda. Kräftan är naturens sårbarhet precis som motsatta Stenbocken är fullständigt ogenomtränglig (och opsykologisk!).

Med ett sinne av typen lidelsefyllt Vatten (Rajas guna - där lidelsen också är det som ger upphov till lidandet) och såväl Sol som Merkurius i Luft, har vi uppenbart en variant på det sociala utstötningssyndromet fast dissociation eller slirandet mellan känslor och ord verkar vara den bästa beskrivningen, poet som han är. Månen i härskarläge i Kräftan är det naturligt patologiserande sinnets placering och därför måhända väl lämpat för diktare.

I just den här krönikan ser man dock bristen på kraft i ett språk som saknar verklighetskontakt: efter att ha blivit nykterist tar (sic) Birro ett återfall som varar i "sju hemska dagar". Verklighetsförankringen och känslan för uttrycket i temporala beskrivningar är inte stark för den som är alko en ynka vecka! Carl-Gustav Jung (Sol-Kräfta) odlade villigt ett psykotiskt gränslandstillstånd i SJU ÅR för att djupna som psykolog!

Birro föddes under den ljumma placeringen för Saturnus i materialistiska Oxen, vilket gör att vardagsrealisten binder det inre sinnet och känslorna till föremål och vardagliga företeelser - vilket kanske är vad som får mig att gå vidare när jag ser en Birro-krönika. Jag behöver inte både leva det trista socialrealistiska livet och sedan sitta ner och läsa om det! Alex Schulmans landning i "verkligheten" som bloggande snällpappa, är också ett vittnesbörd om hur Jord/Vatten faktiskt bildar tvättäkta vardagsrealism.

Undertecknad, med 5 planeter i Luft och bara 1 i Jord, upptäcker att Birros markant kommunikationsbegivna natur (4 viktiga planeter i Luft) pratar om något helt annat, om det som Mån/Saturnus-bindningen representerar. Alltså skiter det sig fast vi ser ut att vara barn av Luft båda två.

Astrologin visar att vi bildar små läger, där lika barn leka bäst. Det finns givetvis mängder av horoskop som har antenner som bättre plockar upp Birros skirt pastellfärgade vardagsbeskrivningar. Månen i Kräftan är en romantiker, och Saturnus i Oxen garanterar att den här själen inte naturligen kommer att lyfta bortom de små vardagsdikotomierna. Tvillingarna - springpojken och informatören - har tagit sig en menial uppgift här.

I dialogen Gorgias återberättar Platons en berättelse som han genom sitt språkrör Sokrates intygar att han uppfattat som en berättelse om verkliga ting, om hur saker förhåller sig. Mot Birros surrande över den nedriga döden och naiva försök att hålla kärleken obesudlad från verklighetens förhållanden, kan vi ställa orden från västerlandets store skriftställare:
Döden, det är min tro, är i själva verket inget annat än åtskiljandet av två ting från varandra, själen och kroppen. Och efter att de har separerat förblir var och en i ett skick inte mycket värre än medan person var levande. ... Om människan t.ex. hade en storvuxen kropp (medfött eller genom näringsintaget, eller bådadera) under sitt liv, kommer liket efter dödens inträde att alltjämt vara storvuxet. ... Med ett ord, hur än människan behandlade sin kropp medan hon var i livet kommer alla märken efter denna behandling, eller de flesta av dem, att vara synliga även en tid efter dödens inträde.

Och jag tror att samma sak, Kallikles, gäller också för själen. Allt som ryms i själen kommer att vara uppenbart efter att den har klätts av naken från sin kropp, både de ting som är naturliga för den och de ting som har hänt den, ting som personen kommit att härbärgera i sin själ som en följd av sin strävan efter sina olika målsättningar.

Så när de [själarna] anländer inför deras domare ... bringar denne dem till ett stopp och skärskådar var människas själ utan kännedom om vem den människan är. Mången gång har han "greppat" den store konungen, någon småkung eller potentat, och noterat att det inte funnits någon som helst sundhet i själen hos någon av dessa, utan att den hade blivit grundligt piskad och täckt av ärrvävnad, resultaten av mened och orättfärdighet, ting som inpräglats i själen som en direkt följd av den människans handlingar.

Allt var förvrängt som ett resultat av bedräglighet och tomma åtbörder, och inget var upprätt, helt och hållet för att själen hade närts utan Sanning. Och domaren såg att själen var fylld av distorsion och fulhet på grund av överdrifter och lyx, arrogans och bristande återhållsamhet i alla dess handlingar. Och när han sett det, avfärdade han den här själen i vanära och sände den till övervakningshuset, där den hade att invänta genomlidandet av sitt lämpliga öde.

Gorgias 524b-525a (min snabbövers.)
Det ska bara tilläggas att Platon såg berättelsen om själens irrfärder i grunda människors psyken och kroppar inom ramen för reinkarnationsläran.

tisdag 29 december 2009

Gene Hackman & Mark Wahlberg


Gene Hackman i sin krafts dagar och Mark Wahlberg

"The difference between a hero and a coward is one step sideways."
~Gene Hackman 
Zodiaken rymmer två uttryckliga konkurrenter om ledarrollen! Lejonet och Stenbocken. Det är därför rättvist att efter att ett flertal skådespelande Lejon i tungviktsklassen nämnts också ta fram en Stenbock - den fullständigt oefterliknelige Gene Hackman som av någon anledning i yngre år knep påfallande många roller som förste älskare fast han ärligt talat inte var speciellt stilig eller snygg.

Men det här var förstås på den tiden i Hollywood när de manliga homosexuella skådisarna abonnerade på den effeminerade typen av skönhet - tänk Johnny Depp - och det ännu fanns plats för lite mer grovt tillyxade typer, riktiga män som skötte andra typer av huvudroller. Utan att vara någon stor cineast är det uppenbart att Hackman fyllde den senare rollen.

Senare i karriären tycktes han bli alltmer humoristisk. Den oduglige utsparkade pappan i The Royal Tenenbaums som simulerar döende för att tas till nåder igen (han är luspank), är en klassiker! Men det var också en lika sunkig gubbe han gjorde något tidigare och som Sigourney Weaver sökte blåsa på pengarna i Heartbreakers (2001). Om den säger den högst rankade recensenten på IMDB:

This screwball comedy brings together some great dramatic actors in unaccustomed comedic roles.... Maxine (Sigourney Weaver) and Paige (Jennifer Love Hewitt) are two very slick con artists who find rich patsies and marry them, only to divorce them for big settlements after enticing them into indiscretions. ... The target is chain smoking billionaire William B. Tensy (Gene Hackman) who is dying before our eyes of lung disease. ...

Gene Hackman completely steals the show as the wheezy billionaire. Hackman, who is one of our national treasures as a dramatic actor, shows magnificent range, and he turns out to be the best comedian of the bunch.

Det intressanta med Hackmans horoskop att planeternas husplaceringar totalt ändrar budskapet om en knastertorr och sakligt jordnära Stenbock!


 

Det händer mycket i Jordtecknen här, men det som händer, det sker i Vattenhusen! Så låt oss göra det här riktigt intressant genom att också introducera den en gång så bespottade vita rapparen Marky Mark som på ett vidunderligt sätt uppfann sig på nytt som skådespelare och nu stadigt får beröm för sina rollprestatationer. Som syns av bilden överst påminner de om varandra inte bara via snarlika horoskopstrukturer!


Jag är troligen bara fördomsfull, men jag tycker båda männen ser väldigt "jordiga" ut, dvs lite kantiga på ett tufft men inte bildskönt sätt? (Jämför Jill Johnsons extrema Jordhoroskop och hennes rustika, stabila typ av skönhet!) Nog för att ibland strålande skönheter i Jord kan beskådas, men i teorin är Jord det element som släpper igenom minst "ljus" av samtliga fyra. Eller, för att tala gammalt filosofiskt språk, det element som är det sista som alls kan in-formeras från de platonska Formeras värld.

Efter Jord återstår bara den primala materien som också kallas icke-existensens värld. Här, i det yttre mörkret, finns ingen återvändo. Här har formerna eller idéerna helt tappat sin kraft. Astrologiskt talat, vill jag peka på att Jord faktiskt ligger i farozonen ibland. Jord plus svåra Saturnusproblem kan indikera ren stupiditet, särskilt om det tredje merkuriala huset också är skadat.

Likheterna mellan de båda horoskopen ska inte överdrivas, men det är dock Luftascendent hos båda aktörerna ("att kommunicera"). I bägge fallen råkar detta leda till ett kraftfullt 12e hus för det omedvetnas önskningar och tendenser. Båda har ett ytterligare hus som motsvarar ett Vattentecken i en aktiv nyckelroll. För Hackmans del den odiskutabelt välgörande lyckostjärnan Jupiter i Oxen men i Wahlbergs fall Mars, den mindre av de två illgärningsmännen.

Denna Mars är emellertid "upphöjd" i Stenbockens tecken, och påverkas positivt men indirekt av lyckostjärnan Jupiter som förser draksvansen Ketu med energi vilket kombineras till en rejält filosofisk natur. Och titta noga på Wahlbergs himmel och följ min tanke här: denna laddade avhuggna draksvans slussar nu insikten om att brott inte lönar sig vidare via opposition så att den "upphöjda" Mars blir informerad av ett budskap som ytterst kom från Jupiter i Skorpionen!

I detta komplexa sammanhang ser man kanske något av den unge värstingen Wahlbergs mognad! För minns, han föddes som white trash och var kriminell i ungdomen. Mars i åttonde indikerar aggression eller tumult kring andra människors pengar. Se hur aggressionen mot pengar (eller ägodelar) faktiskt dyker upp en andra gång genom Mars onda öga framåt mot Venus (pengar) i det ytterst själviska tecknet Vädur. I den teckenkombinationen har vi alltså ett egenmäktighetssyndrom av värsta sort, och Wahlberg är alltså ett levande bevis för att det går att höja sig över sin en födelsemiljö.

Men att så skedde, berodde det på att han också har goda krafter till sin hjälp? Tittar man på Svartenbrandts dotter Jackie Ferm (som ett annat exempel på en tuff start i livet), ser det inte lika ljust ut... Är det så att ens "fri vilja" delas ut i olika grad? Det förefaller rimligt för karma-lagen kräver att den som grovt berövat en annan människa hennes frihet själv måste få uppleva samma sak (i ett senare liv). För att karma ska kunna gå i uppfyllelse måste vi alltså anta att den återfödelse när det är dags att smaka på sin egen medicin sker under en himmel utan några uppenbara vägar ut...
Not. Den indiska myten om Rahu/Ketu var ju den om en girig demon som sökte mäta sig med gudarna men straffades så att norra och södra månnoden separerades genom ett svärdshugg. Södra månnoden Ketu kan tyda på mättnad och vilja att slippa världens affärer - huvudlös och därmed befriad från sin tidigare lusta alltmedan drakhuvudet Rahu ännu har kvar samma hunger.
Filosofen Jupiter kopplad till Ketu, som undertecknad också har i exakt samma obskyra huspositioner som Mark Wahlberg pga delad Tvillingascendent, får mig att förstå något om vilken underdog detta varit och hur filosofisk han blivit genom sina erfarenheter. Jupiter i Skorpionen är en underskattat "generationsplacering". Jupiter rimmar väl i Skorpionen med tecknets härskare Mars.

*****

Jag tror Hackman och Wahlberg demonstrerar det 12e huset när det är som bäst, för jag har noterat hur påfallande ödmjuk Wahlberg är som privatperson och det finns något i Hackmans rollprestationer som säger mig att också han är likt en simmande fisk, en föränderlig och flexibel natur.

Det tolfte huset tycks sätta sin psykologiska prägel på individer som har viktiga planeter där. Behöver bara påminna om den fantastiskt rolige tv-mannen David Letterman, i vars horoskop allt matchade den naturliga zodiaken, Vädur som 1a egohus och Solen i Fiskarna i 12e huset för vimsighet och "saker man gör till sin egen nackdel" (Letterman rädsla för de djur som zoologen Jack Hannah brukar dra in i studion är inte att ta miste på).

Hackmans och Wahlbergs drömska tiondehus blir istället en kuriös kombination av soliditet (Jordelementet) inom ett livsområde som i sig är ogripbart, nebulöst och drömskt. Faktiskt slår det mig först nu att 12e husets "skyddade verkstad" är en perfekt plats för skådespelarens "make believe"-värld.

I det skenet kan man förstå Hackman-citatet som inledde på ett helt annat sätt: Det enda steget sidledes som gör en fegis av det som annars skulle ha varit en hjälte (som stod fast i sin position och tog konfrontationen) beskriver exakt skillnaden mellan första huset/Väduren/upphöjda Solen och hjälten, kontra regressionen tillbaka in i "fega" 12e huset.

Det tolfte hyllas om avsaknaden av tydlig jag-upplevelse innebär asketens andliga uppoffring av egot för att hitta sin djupare identitet men traditionen om det tolfte som ett bestraffningens hus tycks mig starkare: här berövas man hjältens mod och viljan att pressa framåt i livet och göra en skillnad. De flesta tolftehusbetydelserna trycker på instängdhet som ett påtvingat och inte önskat förhållande.

Att som Hackman och Wahlberg hålla till just i en skyddad verkstad - Hollywoods drömfabrik - och inom ramen för de fantasier som där konstrueras (fantasin ligger 12e och Fiskarna nära!) - att i denna drömfabrik vara solida Solar av Jordelementets typ, måste också innebära solida rollprestationer! De blir klippor inom hantverket. Men tecknet är Jord och huset vattenrelaterat, så vi får lite mer fysiska typer, inga glamourskådisar som Lejonen eller Vädurarna.

*****

Inlägget låg och skräpade som ett utkast enligt ovan i nästan två månader. Sen tog lämpligt nog Mark Wahlberg tog till orda och deklarerade att paret Beckhams skapat en trash town av hans grannskap (AB). Han tycker de kan packa sig hem till England med sin ytliga livsstil.

Är det nu inte upp i dagen ett exempel på den hackmansk-wahlbergska tolftehus-natur som diskuterats? Helt inne i drömmen om den ruffigt tuffa naturen? Eller kanske ett klassiskt uttryck för primitivismen i den territoriellt "äganderättsmedvetna" Oxen: "Det är är vårt område, ge er av om ni inte gör ert på det sätt vi är vana vid här i trakten". Lite främlingsfientlig mentalitet, Hollywood style!

Wahlbergs kommentar om det ytliga brittiska paret går emellertid stick i stäv med det jag sade om hans privata ödmjukhet! Jag måste erkänna att jag inte minns några enskilda händelser på vilka jag grundat det omdömet! Det som fick mig att skriva det vara ascendenthärskaren Merkurius placering i tolfte huset (ibland en varning för morbid introvertism och t.o.m. för suicidala tendenser), där kommunikationsplaneten stryps av Saturnus till att säga bara det allra mest nödvändiga, som kan läsas som en lågmäld privat natur.

Jag har mött extremt inbundna personligheter med ascendenthärskaren (ofta också horoskopets totalhärskare) i 12e huset för "saker man säger och gör till sitt förfång" eller "omedvetna önskningar". Logiken är således: Den tillfälliga förstahushärskaren i tolfte kan antyda hemliga drömmar att vilja hålla sig själv ur vägen, eller t.o.m. röja sig själv ur vägen.

De fyra elementen & VoF:s slag av realism

Den som följt den här bloggens studium av den ursprungliga tanken om zodiaken, som levde kvar i Indien alltmedan västerlandet missfattade Claudius Ptolemaios text som att Väduren ALLTID motsvarar vårdagjämningen (trots att dagjämningens precession redan var upptäckt!) - de har nu sett tillräckligt många "anekdotiska" exempel hämtade på måfå ur mediebruset för att åter kunna identifiera de fyra elementen i en människas psykologi.

När jag därför härnedan ställer årets "förvillare" enligt förbundet VoF mot årets "folkbildare", är det därför mer än bara ett anekdotiskt exempel, det är det senaste i raden av en lång serie indikationer som på det hela taget bekräftar den antika världsbilden om en väg ner mot materialisation och en väg upp mot delaktighet i Platons idé- eller formvärld, och hur dessa kan beskrivas som den negativa resp. den positiva polariteten.

Den empiriska vetenskapen ska med rätta associeras med "vägen ned" i tid och rum och mätbarhet, Jordelementet (befruktat av Vattenelementet som också tycks representera något slags minnesbärande ontologiskt existensplan).

"Vägen upp" (uttrycken är lånade från Herakleitos) motsvarar Luft- och Eldelementet och Elden som det noblaste materiella elementet är en värdig metafor för Platons formvärld och vårt eviga andesjälv som enligt Plotinos också är en odödlig brinnande form. Vi är alla upplysta i bemärkelsen medvetna varelser och behöver inte gå genom våra yttre sinnen för att få det bekräftat!

Ingen skugga över professor emeritus Ulfstrand, vald till årets folkbildare och framhållen som ett föredöme jämfört med "villoläraren" Annika Dahlqvist. Professorns horoskop tjänar här bara som exempel på vad den här bloggens återkommande läsare har haft rikliga tillfällen att upptäcka. Så här ser den tonvikt på de fyra elementen ut som premieras för "upplysthet" i linje med "vägen ned" - den enbart fysikaliska livssynen:Det är med andra ord den världstillvända materialistiska vetenskapen som belönar sig själv genom att framhålla folk av sin egen "jordnära sort"!

Jord och Vatten premieras på bekostnad av Eld ("den Förste Röraren") och och i det här fallet även Luft (konceptualiseringen av en högre formbildande verklighet bortom den fallna sublunära skapelsen).

Intressant nog ger dock evolutionsbiologens himmel en liten fattig eloge till Elden (vision = teleologi): utan någon framåtdrivande kraft alls hade det varit svårt att ens föreställa sig något sådant som evolution!

Det är dock vettvillingen Mars - odisciplinerad och turbulent - som står för emfasen på Eld via det evolutionstiskt lagda Skytten. Kanhända är det en övertolkning att i Mars låga förstånd läsa in evolutionskraften som blind och utan mening eller mål, men läsarten är emiment logisk!

Men överlag tyngs himlen svårt av de två element som symboliserar total indifferens till högra kognitiva fakulteter och med dem Platons (och Carl-Gustav Jungs empiriskt grundade) påpekanden om existensen av en inre kunskapsväg.

*****

Jag vill åter peka på hur djupt signifikativ västerlandets dödsstörtning ner i "empiri" och förnekande av den del av verkligheten som astrologin hänvisar till genom de två positivt polariserade elementen genom att hänvisa till horoskopet för Franska revolutionen (nytt fönster).

I revolutionshoroskopet är all Eld och all Luft eliminerad och den "nya människan" föds med en så simpel självbild att västerlänningens dödskamp står tydligt inskriven redan i detta horoskop från 1789! Se hennes psyke (Månen) och Liemannen (Saturnus) sida vid sida i det ultimata offrets tecken Fiskarna! Ja, västerlandets gudlösa tilltag är dödsdömt i samma ögonblick det iscensätts. Detta är grandiost, detta är INTELLIGENS och LOGIK - i den antika människans mening!

*****Det är inte oväntat att finna Annika Dahlqvists horoskop signalera ett till professorns och zoologens horoskop exakt motsatt budskap: här finns genuin klarsynthet om ELD och LIVGIVANDE - en fast medfödd förankring i en högre "kognitiv fakultet" som platonisterna kallade INTELLIGENS (till vilket den fallna fysikalisten inte längre har något svarande begrepp).

"Fullständigt bortom den ringa människans tankeförmåga", som den konfucianska klassikern I CHING (kapitel 59) sade om de större sammanhangen, de som står att finna bortom den positivistiska världsbilden.

Hade nu de här två typerna av horoskop (och deras instantieringar i populationen) kunnat mötas på halva vägen i samarbete med Visionärerna som ledare och impulsgivare - då hade vi sett en kreativ vetenskap värd nämnet i det här landet!

Men nu gäller talesättet, "Anden är villig men köttet är svagt". VoF poserar som ljusbringare men ÄR ur Verklighetens perspektiv mörkermännen som söker binda Livet i syfta att härska över det, kontrollera det. Den sekulära människan har sedan första dag sökt leka Gud själv.

Visst kommer vi snuddande nära mytologiska berättelser här, och VoF:s utnämnanden är ett mytologiskt slag mellan Lucifers falska ljus - kunskap om Maya - och de verkliga bärarna av Liv, de som i så många myter tvingats offra sig själva för att likt fågel Fenix återfödas nästa dag som den dagens självklara sanningar (Notera hur Fenix Eld kommer åter - ur Jordelementet!)


*****

För fler exempel på genier i nivå med Annika Dalhqvist, sök igenom blogginlägg med etiketten "intelligens". De är satta vid fall av Solen med Jupiter, men etiketten "Eldelementet" kan ge intressanta fall av såväl Sol som Måne (hela den psykiska grundstrukturen) av visuell eller intelligent typ.

Etiketten "kreativitet" satte jag inledningsvis på de fall där såväl Sol som Måne befinner sig Eld och/eller Luft. Bloggen har gradvist introducerat fler parametrar och tolkningsregler och möjligen börjar de här etiketterna nu framstå som aningen begränsande.

Arbetet på att återupptäcka den av av väst demoniserade antika världsbilden har bara börjat. Den må inte bjuda på samma landskap som de empiriska vetenskapernas men den fungerar på sina egna villkor och ger inblickar i de levande varelsernas natur som väst av nödvändighet är oförmöget att förstå utifrån sin vurpa på 1800-talet ner i tillvarons vägdike: den reduktionistiska materialismen (även kallad materiell monism).

Folkbildarens självbedrägeri (astrologisk studie)

Det sekulärt materialistiska Sverige har idag skämt ut sig ännu mer i världens ögon genom att föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utkorat "Fettdoktorn" till årets förvillare 2009 enligt dess lokala förståelsehorisont (AB).

Sedan jag sett att den här ärekränkande dummerjönshatten tidigare satts på Erland Lagerroth, en utmärkt spridare av modernt filosofiskt tänkande, inser jag att det här är en skändlig förening vars goda föresatser att rädda "de menlösa" från vilka urspårade föreställningar som helst inte kan uppvägas av deras eget inskränkta grundperspektiv - mer om vilket i det följande.

Att utdela denna utmärkelse är en skam, inte för mottagaren till "priset" utan för dem som utdelar det. Detta upptåg har inget med sanningssökande att göra, utan är enbart en kugge i ett system för hjärntvätt av dem som inte på eget bevåg funderar i frågor vid vetenskapens och världsåskådningarnas framkant.

VoF är en rörelse som söker staka ut gränserna för tillåtet tänkande, mainstream-tänkande, och fyller i så måtto en legitim uppgift ur perspektivet "bevara status quo och dem som i kraft av nuvarande hackordning har mest att säga till om".

Tyvärr är det också VoF-typen av människor som brände Giordano Bruno på bål för 400 år sedan, bara för att nu själva stå vid skampålen sedan Brunos visionära om än vid den tiden knappast empiriskt belagda insikter om universums beskaffenhet visat sig sannare än den officiella kosmologin!

Det sekulära svenska samhället och dess slavorganisationer tjänar samma syfte som en gång Katolska kyrkan: att behålla monopolet över vilka tankar folket har rätt att tänka.

Förutom att företräda VoF, som tror sig äga redskapen som skiljer vetande från vidskepelse men i själva verket förankrat sig i 1800-talets rejält akterseglade positivism ("inget gäller om jag inte, i min infantilitet, kan slicka på och röra vid det"), verkar Aija Sadurskis bekläda en viktig post inom statliga Högskoleverket.

Av en snabb nätsökning framgår inte direkt vilken, men i det här sammanhanget är den kunskapen inte nödvändig. Låt oss kalla henne någon slags myndighetsperson som ställer och besvarar frågor av den här typen (eller bemyndigar dylikt utredningsarbete):
 • Myndighetsutövande - kontrollera att högskolan följer lagstiftningen
 • Bologna-anpassa svensk högskola: tydliga och jämförbara examina med gemensam referensram
 • Relationen avancerad nivå / forskarnivå - ett problem
 • Vad är ett huvudsakligt område? Hur mycket kan det variera inom en utbildning?

  Källa, HSV
  Hur kan en så här väl definierad och begränsad människotyp tänkas se ut astrologiskt? Minns att vi här inte talar "astro nomoi" - det särskilda subset av mänskligt vetande där studiet av himlen reducerats till de matematiska lagar (modeller) som förklarar rörelse, utan om den astro-logik människan sedan gammalt menat lära sig från högre höjd. Logos betydde i antiken något större än senare tiders logik och astrologin är läran om vilka typer eller platonska former som myntat oss människor och vars avbilder vi i kropp och själ är.


  Sadurskis föddes förvisso under Jupiters välsignande av Solen, vilket tecknar förhöjd intelligens. Visserligen har bloggen argumenterat för att den här aspekten i Vattenelementet snarast ska läsas som emotionell intelligens (se ett antal musikerhoroskop som under en kort tid spontant grupperade sig: Elisabeth Söderström, Norah Jones, Richard Hawley). Med detta avses då avsevärt fördjupad inlevelse i människor eller sakfrågor och där t.ex. det musikaliska uttrycket förfinas långt bortom det genomsnittliga trallandet.

  Det är uppenbarligen inte denna djupa och inkännande sida som skapat tendensen att agera polis och censurmyndighet för allt som går bortom mainstream-tänkande, dvs utanför den riktning samhället vallar sina medborgare genom mobbning ("Årets förvillare") eller via direktiv till högskolorna.

  Vad man kan utläsa ur horoskopet, är att Sadurskis saknar emotionell stabilitet och konsekvens som person, men söker skyla detta genom mental disciplin. Att arbete för VoF är tydligen hennes sätt att projicera sin minst av allt mogna själsnatur på andra och genom att "rädda dem" och så känna att hon räddat sig själv undan sin berättigade fruktan att själv vara en djupt emotionell (läs: irrationell) människa.

  Bloggen har alltför många gånger visar vilket haveri modersinstinkten Kräftan och bebisens egoperspektiv Väduren kan resultera i när de agerar utan styrning. Detta är de mest primära Vatten- och Eldtecknen och bildar en "sensationalism" som t.ex. artisten Madonna eller gaphalsen Anna Anka perfekt uttrycker i sina överemotionella livsvägar.

  Denna benägenhet att okritiskt gå upp i varv för varje sinnesintryck är alltså den människotyp som folkbildaren själv tillhör men betvingar via en självrepression vi strax ska se på. I förlängningen anser hon - via VoF - att alla andra också bör gå exakt samma väg, och nå exakt den positivistiska vetenskapens trånga synsätt.

  Det är här man inser att man inte kan säga "C" förrän man klarat av "A" och "B" - för en så primitiv känslovarelse som Sadurskis blir det logiska andra steget att disciplinera sin egen natur via mainstream-åsikternas "B". Att behärska den verkliga framkanten och metafysiken, "C", är ett orimligt steg att välja, givet de placeringar i zodiakens själva början hennes livslinje placerat henne vid.

  Hon har samma infantila psyke som snittsvensken har, enligt nationalhoroskopet, och det är denna efterblivenhet i fråga om djup reflektion som, när hennes solära livsuppgift "att mamma folk i rätt riktning" tar vid, leder henne att mata dem med samma rävgift som gjort det här landet så mentalt efterblivet. Den positivistiska soppan är inte het längre.

  Till och med astrologin "fungerar", bara man vågar gå utanför sin erbarmligt trånga "empiriska modell" och, med Wittgensteins senkomna insikt, inse att alla språkspel fungerar på deras egna villkor! VoF kämpar ett inbillat krig mot okunskap i det att de tror sin egen definition av verkligheten är den enda.

  Positivisternas sjukdom är en röta som går så djupt in i själen att jag blir matt bara av att avsmaka den. Läs den alltjämt utmanande "Re-Visioning Psychology" (1976) av arketypiske psykologen James Hillman för en analys av den särskilda sorts psykopatologi som gör en naturvetenskapare.

  Att vetenskapen gör fynd är inte ställt i fråga - problemet är att de tror deras världsbild är den enda "verkliga" och att deras rön utesluter eller falsifierar andra modeller eller språkspel. Man kunde tro att väst skulle ha lärt sig något av upptäckten av den kinesiska akupunkturen vars meridianschema inte lätteligen låter sig förklaras i termer av västerländsk fysiologi. Likväl blir alla saliga på sin tro och akupunkturen "fungerar" - trots att VoF säkert skulle ha motarbetat den om de varit där i tid.

  Nu till det deprimerande i "folkbildarens" horoskop. Vi har redan sett Solen i Kräftan antyda en kallelse till att "mamma" och vårda medmänniskan, särskilt hennes spontana och enkla sinne. Detta livsverk disponeras av Kräftans härskare Månen, och detta är som sagt en vag men dock början på själens fostran: egoperspektivet är av nödvändighet smalt, spetsigt och konfrontatoriskt - tunnelseende. Subjektivismen härskar oinskränkt: "Jag tycker...".

  Låt oss gå djupare och söka subtypen till "folkbildarens" särskilda slag av korstågsfarande inskränkthet i arbetet mot subjektivismen (fastän paradoxalt baserat på exakt samma inskränkta perspektiv) - vem disponerar eller förfogar över det här "på hugget" sinnelaget?

  Mars, krigaren, i mentala och faktaorienterade Tvillingarnas tecken. Men Mars är i det här horoskopet besynnerligt konfigurerad genom att bekriga sin nära besläktade, Jungfrun - det andra av zodiakens två merkuriala (logiska) tecken.

  Mars aktiverar på sitt råa och oförfinade sätt Censurmyndigheten, Gränsdragaren och Propsaren-på-att-representera-Verkligheten: Saturnus!

  Denna begränsande och konkretiserande kraft (för gott eller ont) kastar nu sitt "onda öga" 270° fram i zodiaken. En oändlighetsslinga skapas. Aktivering --> Gränsdragning --> Aktivering --> Gränsdragning. En tumskruv som dras åt.

  Eftersom båda zodiaktecknen är merkuriala, dvs sysslar med en analytisk (söndrande) verksamhet, saknar detta fall ner i bifurkationens vanvett en ände! Den här människotypen kan inte sluta analysera, finfördela och skjuta in allt fler graderingar i ett allt mer inflexibelt system som till sist har tappat allt sikte på vad som var det ursprungliga målet. Någonstans blev den här typen en paragrafryttare och systemfascist. På något sätt stämmer den här hiskligt ohälsosamma mentala överbyggnaden perfekt in på den primitiva emotionella basen i horoskopet.

  Horoskopet tecknar via de Merkurius-disponerade ingredienserna en nidbild av den analytiska forskaren! Och under detta förment rationella eller förnuftiga mentala haveri brinner således irrationalitetens uppflammande eldar - lämpligt projicerade på "folket vars mentala rättänkande är hotat". Ja, som representant för VoF visar "folkbildaren" att makthavare ännu bränner folk på bål, allt för att dölja hur tokgalna och helt utan blick för proportioner de själva är.

  Mycket mer kan sägas om horoskopets innehåll men det är rundgången mellan Mars (psykets härskare) och Saturnus (legalisten) som gör horoskopet så fruktansvärt osympatiskt och inhumant trots pretentionerna att det befattar sig med inympande av rätt mentala strukturer på högskolenivå men också skuggor av desamma på det obildade folkets nivå.

  Givet det svenska nationalhoroskopets vädurssinne och underliggande härskare (Mars i Oxen), har Sadurskis psyk-disponent tagit ett zodiakalt steg vidare (Mars i Tvillingarna) och indikerar nu elementär logik och kunskapstillägnelse. Men Sveriges högskola är vad en äldre visdomsbaserad kultur skulle ha kallat för en intellektets förskola.

  Nationalhoroskopets "tvärstopp" i 9e sektorn för högskolestudier (Saturnus i Tvillingarna) sammanfaller intressant nog med "folkbildarens" ambitioner (Mars i Tvillingarna).

  Jag har i det sammanhanget påpekat att det som för oss betraktas som "högre utbildning" bara är "Tvillingarna" - dvs, en elementär manipulation av data baserad på Saturnus rationalitet. Det moderna Sverige (sedan Regeringsformen 1974) är inte ett spjutspetsland för äkta högre utbildning, det är ett land där högskolan likriktar och "formpressar" alla till samma typ av förnuftstänkande. Sekulära samhällen leder alltid till medborgarnas själsliga död.

  Saturnus accepterar inte metalogisk insikt, och det är just sådan som den förhånade alternativläkaren Annika Dahlqvist satt inne med (se hennes Skytt-dominerade horoskop - nytt fönster).

  Skäms VoF för ert särskilda slag av mörker och er okunskap om från vilket idéhistoriskt skede ni sprider er form av upplysning, och för att ni inte som grupp förmått förstå den sene Wittgensteins språkspelsteori och applicera den på er egen fabel om tillvaron! För naturligtvis befinner sig verkligheten inte INUTI den empiriska metodiken! Dumma arroganta imperialister!

  Om James Hillman som påbjuden litteratur inom de naturvetenskapliga ämnena räcker för att bredda den unga naturvetarens psyke, är oklart - jordmånen i det här landet är en mardröm för stora andar, genier och banbrytare. Saturnus är tvångströjan som får oss att alltid släpa några steg efter den zon där reella upptäckter görs. Saturniern är den som släpar efter och systematiserar det andra redan sett. Saturnus ÄR mainstream. Räkna inte med några för mänskligheten betydelsefulla paradigmskiften från Svedala inom överskådlig framtid.

  För "folkbildarens" extrema sammanlänkning av Mars och Saturnus, se samma fenomen (fast via andra tecken) hos Jacques Vallee, astronom, matematiker, dataexpert och folkbildare - i UFO-frågor. Till skillnad från Aija Sadurskis inskränkta skeptikerorganisation studerade Vallee betydligt mer komplexa förhållanden mellan skeptiker och "övertroende".

  Personligen var denna medskapare av det militära ArpaNet anhängare av fenomen som VoF till följd av sin otillräckliga och förlegade positivism tvingas förneka (som t.ex. astrologi och paranormala fenomen). VoF:s problem ligger inte i att de propsar på vetenskaplig metodik utan att den underliggande världsbilden vägrar befatta sig med allt som inte följer denna människokonstruktion! En yrkeskårs arrogans kan man kalla det.


  PS. Notera etiketterna sensationalism och rationalism! Här är grundtypen för en obalanserad "korstågsfarare": att både känna för mycket för en sak och sedan vara tillräckligt negativ till allt utom "förnuft" tvingar den förbjudna känslomässigheten att komma bakvägen via förnuftsdyrkan. Fantatikermentalitet, som sagt. Kombinationen har gjort Sadurskis - eller rättare sagt den typiska mentalitet hennes horoskop representerar - till en vidrig kraft i mobbandet av en god ansats till nytänkande.

  Se - om du inte redan gjort det - hur ofattbart mycket intressantare och mer hoppingivande Annika Dahlqvists horoskop är! Jag är övertygad om att hon är viktiga saker på spåren.

  *****

  VoF:s folkbildare 2009 bildar en rungande kontrast mot Dahlqvist i termer av de klassiska fyra elementen! Se här.

  Den som vill veta mer om FoV:s funktion som kollaboratör i spelet kring bl.a. svininfluensan kan ha intresse av den faktanära sammanfattningen på Toxiska epistlar. Den är garanterat fri från metafysiska fågelperspektiv på den scientistiska mentalitetens egenart. Intressant läsning om maktkampen om monopolet på "rätt åsikt".

  Jag var inte medveten om den här vidden av VoF:s taskspel när jag författade ovanstående inlaga utifrån ett arkaiskt (förvetenskapligt) visdomsperspektiv.


  *****

  Tillägg 091230

  På förekommen anledning upprepar jag några formuleringar som skulle placerats tidigare i texten:

  "...som representant för VoF..."

  "Kombinationen har gjort Sadurskis - eller rättare sagt den typiska mentalitet hennes horoskop representerar - till en vidrig kraft i mobbandet av en god ansats till nytänkande."

  Mitt svar i kommentarfältet nedan förklarar den antika praxisen att inte skilja person från sakfråga eftersom Saken ägde en högre ontologisk dignitet och sakens bärare ansågs vara dess skräddarsydda käril. Man skulle också kunna säga att antikens tänkare upplevde personligt ansvar för det man gjorde sig till språkrör för. Många svenskar av idag, och VoF tydligen, ägnar sig mest åt att spotta på hederskulturer, famla i blindo över begreppet "ära", och söka avsvära sig allt individuellt ansvar.

  måndag 28 december 2009

  Carin Wester - textildesign i astrologin

  (Den här långa, niosidiga långa artikeln handlar om mer än enbart textildesign. T.o.m. lite filosoferande om varifrån vårt sinnesinnehåll kommer, har pressats in!)

  Först, jag kunde inte låta bli frestelsen att göra en "look-alike"-sammanställning sedan jag sett att kläddesignern Carin Wester tilldelats priset Guldknappen 2009. Jag råkade se varuhuset Åhléns foto av henne, och det var andra gången det ringde en klocka för just det här paret.


  Många minns säkert den sympatiska och lätt karismatiska nyhetsuppläsaren Anita Jekander (t.v.) som tyvärr fick en mindre stroke och försvann (vad jag vet) från det offentliga livet. De här två skickar båda häpnadsväckande snarlika "själsliga signaler" via sina ögon. Och ansiktsform och arbetet med muskulaturen kring munnen är inte helt olika, heller. Vi ska se på deras respektive horoskop till sist.

  Vad gäller Carin Wester som textildesigner ger astrologin intressanta indikationer. Här finns en hoper av de irriterande aspekter som de flesta människor föds under men gör så olika saker av!

  Två huvuddrag dominerar Wester. Först och främst är det slående hur tajt integrerad Luft som finns här, och en stadig bas i Jordtecknet Oxen: böjelsen att tänka rationellt runtomkring givna materiella faktorer.


  Jag ska inte påstå att jag kan gå in i designerns själ och se inifrån hennes ögon, men nog måste detta vara en ingrediens i hennes framgångsrika skapande: att FÖRST studera fysiska material och DÄREFTER se "strukturer" och mönster växa fram i tanken utifrån det naturgivna!

  Dvs, Jordelementet äger prioritet, precis som jag i inlägget om Charlie Sheens kritik av kvinnor (Venus i Jungfrun) påpekade att kärleken i ett urskiljande och analytiskt Jordtecken förberedde för efterföljande Vågen, där i Luftelementet den klara konceptionen om skönhet (Venus) lyser fram som självständiga mentala ideal. Luften abstraherar och rationaliserar principerna för skönhet ur konkreta "jord-manifestationer".

  Så låter nu bara ateistens syn på saken: det är vår tidsålder som påstår att inget kan finnas i tankarna som inte först har slunkit in genom våra sinnesportar ut mot yttervärlden! Detta är en lögn, och djuppsykologin har vetat bättre i hundra år, men på grund av den materialistiska tidsandan når inte kunskapen ut.

  Carl-Gustav Jung upptäckte i sina studier av institutionaliserade schizofrena att de faktiskt yttrade sig om sakförhållanden i främmande kulturer som de inte på något sätt i världen kunde känna till. Hans märkliga iakttagelser ledde honom att postulera eller rättare återintroducera en mycket gammal mänsklig föreställning: det kollektiva omedvetna - en evig pool av minnen som mänskligheten likt flitiga myror drar hem till sin stack.

  Det här minnena kan naturligtvis inte lagras lokalt i den enskilda hjärnan - de måste finnas i en "andlig dimension" av något slag. Genast ser vi hur knäckande på kant med sin materialistiska samtid Jung hamnade, där den rådande myten förklarade att minnen lagras i den enskilda människans hjärna (och blir till intet i samma ögonblick kroppen dör).

  Accepterar man den äldre mänsklighetens insikter - från, säg, innan Upplysningen och den nya "förnuftsmänniskan" (en dåre, om du frågar mig), så skulle Carin Westers Luft/Jord-kombination tolkas annorlunda, som att hon inom sig bär mentala mönster och former som hon projicerar mot lämpliga naturmaterial eller halvfabrikat (Jordelementet).

  Luftelementet är alltså Formens princip1 och Jordelementet har som vanligt den "enkla" rollen av fullbordad och fullt materialiserad slutprodukt. Det konkreta.

  Omvänt blir alltså Jorden ett medel för Carin Wester för att synliggöra sina mentala mönster eller kartritningar, och det är ju faktiskt för sina idéer hon får priset, inte för att juryn är fallna sensualister som dyrkar tygkänslan i sig utan för att de ser textilkonstnärens tankar bakom de färdiga plaggen! Säkert är själva utförandet en del av skälet, men väl gjorda sömmar tillhör kategorin handarbete och är inte det som förlänat henne Guldknappen.

  Det andra tydliga draget i Westers horoskop är den nästan skrämmande svåra störningen mellan Luft och Vatten. De som läst åtskilliga av bloggens inslag vet hur kritisk den här icke-mixen kan vara. Luften kan inte andas under Vatten, rationaliteten dukar under för irrationella impulser, vilka sorterar under det mer instinktiva Vattnet. Olika kombinationer av Luft- och Vattentecken ger olika "typiska" effekter och kanske värst är det sociala utstötningssyndrom som giftiga vattnet i Skorpionen kopplat till den sociala grupptillhörighetens Vattumannen (social grupp som ett mentalt koncept).

  Lustigt nog tror jag att Carin Westers Luft/Vatten-kombination av Tvillingarna och Fiskarna först nämndes i samband med Lady Gagas horoskop. Och vad är den senare känd för om inte sina märkliga kläder, designade av henne själv!

  Fiskarna representerar en fullständigt irrationell föreställningsförmåga, den lyder överhuvudtaget inte under Luftelementets logiska impulser, så räkna med lustiga - inte sällan fyndiga eller lite knasiga - uttalanden eller handlingar där Fiskarna dominerar ett horoskop. När samtidigt Tvillingarna eller Luft i allmänhet kopplas in i bilden, då kan man räkna med att själva den mentala strukturen är djupt involverad, det är alltså inte bara omedvetna utrop på kant med det förutsedda utan en människa som överlag tänker annorlunda än andra!

  Det är av den här anledningen som jag tidigare sökt precisera området där Vatten/Luft gör bäst ifrån sig: som "knasig" konstnär, som originell eller excentrisk typ. De svåraste fallen vittnar istället om mentala störningar och i en gigantisk stor gråzon som sällan eller aldrig når tidningarnas kändisspalter har vi "medelsvensson", måttlig utbildade individer som har svårt att hålla isär sak- och personfrågor. Intellektuell dimma med andra ord. Vattenelementet "läcker in" i det som borde ha varit ett rent intellekt så att individen skriver med talspråk eller talar känslospråk.
  Utvikning. Det är samma med alla blandningar av elementen. Bara i de värsta fallen blir störningen mellan Eld och Jord korstågsfarare och militanta feminister - hos den breda massan vittnar den här svåra kombinationen bara om en mild otillfredsställelse. Passionen eller begärets eld är större än vad livet medger. Man suktar över mer Jord (döda ting) än Ödet tillåter i detta liv.

  Inte sällan är detta själar som nu börjat betala tillbaka för överdriven konsumtion i tidigare liv. Och med "överdriven" menas inte att var och en varit kunglig utan helt enkelt haft ett klarare öga för det man ansett vara sin rätt än för sina skyldigheter att ge av sig själv till omvärlden.
  Tittar man noga på Carin Westers slingriga turer mellan elementen är det inte svårt att se hur lyckligt lottat hennes födelseögonblick är, trots total avsaknad av Eld. Hon slipper det egoistiska begäret som Eld i konfrontation med Jord så ofta omvittnar, och är fri att helt fokusera sin mentalitet mot Jorden. Och från det utomordentligt goda Vattnet (Månen + Venus) får hon gäckande impulser som hon söker översätta i mentala mönster.

  Givet att Jord och Vatten totalt relaterar till en inomvärldslig människa och att ingen som helst Eld blickar bortom vår jordiska värld här, utgår jag från att Wester sysslar med "art for art's sake" och inte design för att hylla Skaparen som en konstnär hade sagt för några hundra år sedan. Denna Luft/Jord-varelse designar för att det är det hon är duktig på. I motiveringen till Guldknappen 2009 nämns också Westers solida ekonomiska plan och välgrundade organisation - så många konstnärer är ju bara hönshjärnor!

  Och vem kan säga mot detta, som minns att Solen i Oxen representerar en materialistisk och monetär typ av grundinriktning, och att hon har en väldig aktivitet i granntecknet Tvillingarna, vars härskare ju är handelsmännens skyddshelgon! Och se hur lyckobringaren Jupiter verkar från mönstrens (den konceptskapande mentalitetens) Lufttecken Vattumannen, och hur Vattumannens mer övergripande tankemönster välsignar Tvillingarnas tecken där vi har det hårda arbetets Saturnus i kombination med initiativtagaren och ständigt energiske Mars.

  Saturnus är bra placerad i Lufttecknen (härskar över Vattumannen, är "upphöjd" i Vågen och alls ingen miss här i Tvillingarna). Vad den dessutom gör är lägger band och påtvingar ystra krigaren Mars en viss självdisciplin. Just som juryn menar, finns här en realism och sundhet i affärsplanen (Tvillingarna). Som hos Lady Gaga är det kanske bara Tvillingarna - ett rörligt och följsamt tecken - som har någon chans att samverka med ett rörligt och följsamt Vatten som det i Fiskarna.

  Saturnus blir inte frivol av att stå i ett rörligt tecken, i rörlig Luft får den en större mental spelplan. Jämför med härskarläget Saturnus-i-Vattumannen: detta är bilden av en dogmatiker, en som redan vet hur saker förhåller sig. I Tvillingarnas tecken sysslar man ännu med att organisera (Saturnus) frukterna av ens mentala sondering!

  Saturnus har en hemskt anspråksfull sida som egentligen bara lindras vid dess upphöjelse i Vågen där den blir "himmelsk rättrådighet" eller nåderik (tempererad av Vågens härskare den harmoniska Venus). I Tvillingarna är Saturnus lika amoralisk som dess flyktiga lille buse till härskare, Merkurius, men gör, som sagt, sitt organiserande strukturerande jobb "on the fly".

  Carin Westers Saturnus saknar dock den yttersta auktoriteten i dess tendens att organisera medan den är ute i rörelse. I det här horoskopet är det Jupiter i Vattumannen som med sin lyckospark (planetära aspekt) är en "avsändare" - från det FIXERADE KONCEPTETS tecken. Jupiter uppmuntrar Saturnus/Mars till sina Tvilling-lika utfärder. Synnerligen intressanta omen om en mental vitalitet detta, när man börjar tänka efter.

  Och, som nämnt i tidigare inlägg, fastän både Saturnus och Mars är "naturliga illgärningsmän" (Mars skadar och misslyckas han är Saturnus den yttersta gränsdragaren som gör slut på vårt liv), så gynnas situationen av att "den äldre" (Saturnus) tar ett kontrollerande grepp om "den yngre" (Mars). "Gammal är äldst" och genom hårt slit har Saturnus ändå en plan den vill konkretisera.

  Så vad Jupiter här gör är att "lyckönska" och välsigna den saturniska planen om att organisera på Tvillingarnas okonventionella sätt. Återigen: jag kan tänka mig att Saturnus hemma i härskarläge i antingen Vattumannen eller Stenbocken hade blivit en klassicist - "lillgammal" placering som gärna ansluter sig till politiskt korrekta koncept.


  Jag erkänner att jag inte systematiskt studerat om det fungerar sämre för t.ex. individer med mycket rörligt Vatten i kombination med fixerad Luft, men logiskt borde det vara så. Vattumannen (Luft) vill skapa fasta mentala ramar, men undermineras av sin egen strävan om stabilitet av irrationella underströmmar av känslor (Fiskarna) som sticker hit och dit. Det är svårt att veta vad som blir av en sådan människa - kanske en som blir alltmer rigid och förnekande till sina inre känslor tills hon spricker!

  Hos Carin Wester delar alltså Fiskarna och Tvillingarna samma guna eller kvalitet, så att hennes kvicka tanke inte är främmande för att följa upp irrationella eller oväntade känsloimpulser. Men märk dock: Jupiter i fixerad Luft. Hennes framgångar kommer genom att till sist fixera och låsa sin myllrande brain-storming i ett slutgiltigt mönster eller koncept! Människor med Jupiter i rörliga tecken hittar istället sin lycka i livet genom att upplösa eller vidareutveckla andras "fixeringar"! Det är därför världen aldrig tar slut... För varje person som skriver historia, kommer snart nog en historierevisionist och beskriver berättelsen lite annorlunda, via andra infallsvinklar...

  *****

  Varför liknar Jekander och Wester varandra? Jag tror det är en kombination av Oxen och Fiskarna som ger den här fysiskt starka utstrålningen. Jag flyttar fram Jekanders födelse några timmar efter midnatt så att Månen hinner in i Fiskarna, och simsalabim har vi den fantastiskt feminina och tilldragande kombinationen av Månen och Venus hos dem båda!

  I Oxens tecken befinner sig visserligen inte samma planeter, men Jekanders Jupiter och Westers Sol är båda planetära vänner: Solen rättigenom en eldplanet och Jupiter har en eldig sida via härskarskapet över Skytten.

   

  Jag finner det talande att Jekander saknar Westers Luft men istället har Solen upphöjd i Väduren - huvudets tecken. Hon producerade inga egna tankar i sin karriär som journalist men var det huvud svenska folket såg tala till dem varje gång de knäppte på sin nyhetssändning. Väduren är, som sagt, något av en linslus som upplever att den blir sedd bara om den personligen utmärker sig.

  Eftersom hallåor och nyhetsankare nu bara har ett kameraöga framför sig i studion är det passande att den här väduriska egokicken är kombinerad med det fantasifulla Vattenelementet, så att de faktiskt har en kick av att i inbillningen veta att det finns en publik framför dem. Den kombinationen av Vatten och Eld har Jekander via sin Sol-Vädur och djupt fantiserande Mån-Fisk.

  Kombinationen av Eld och Vatten ger "sensationalism" och lite elakt talat, vad är egentligen kvällsnyheterna för de svenska soffpotatisarna bänkade framför tv:n annat än sensationalism - sprakande gnistor levererade till sinnena utifrån stora världen? Hur många säljer villa och bil och går ut i revolution efter att ha fått sin kvällssil flyktiga rapporter av eländet? Hela medieindustrin är ett Vatten/Eld-fenomen, ett enda långt narkotiskt rus av sinnesstimulans. Ett  vanebildande preparat som blockerar människan från hennes inre kreativitet. Folk rationaliserar sitt missbruk genom att kalla det "att vara omvärldsorienterad". Nys!

  Från detta badande i bilder och känslor är Carin Wester långt borta - och egentligen Anita Jekander också under sina nyhetsuppläsarår - hennes klipplika bas i Oxen får inte missas! Jupiter i Oxen: "framgång som stabilt ankare".  (Likväl var det "sensationalism" som drog henne till nyhetsjournalistiken.)

  Westers brist på Eld är gåtfull eftersom hon inte tycks det minsta intresserad av att "synas" eller "glänsa". Hon jobbar med sina mentala modeller och sina material, och med stor framgång dessutom! Det är lite förvånande hur det visuella Eld-elementet saknas, men med Eld hade hon kanske varit fotograf eller bildkonstnär och inte "material-konstnär". Det finns något djupt rimligt i att "känna och plocka" med tyger inte ligger under Eld utan under Jord - och så tankarna (Luft) för att ge form åt materialet.

  Wester är ett exempel på hur bloggens tidiga uppdelning av Eld/Luft som "kreativitet" och Vatten/Jord som "materialism" (eller konsumtion av andras skapande) känns lite förenklat, om än inte helt fel. Det är inte Jord som kreerar här utan Luft.

  Faktum är att "sensationalismen" - där Eld ingår - redan från bloggens början var en hybridform som i vissa fall uttrycker sig som upplevelsenarkomani men i andra fall brinnande och sprakande artisteri (som Madonnas påfallande Eld- och Vattendominerade horoskop). Det typiska för den senare är att de konsumerar med samma begär som de kreerar!

  Smaka dock på "känslan" i elementen - Madonnas yrväder via Eld/Vatten är en helt annan verklighet än Carin Westers dämpade drama. För den senare, som jag föreställer mig, rätt kolugna och jordnära naturen, når dramatiken där Luft och Vatten rörs upp aldrig utsidan. När intrycken från den fysiska världen (Jordelementet) skvalpat runt i det registrerande inre sinnet (Månen/Vatten) och rört upp tankar och idéer, gestaltar hon sig via sin aktiva livsvägs Oxe: via solid och stabil konkretion. Horoskop helt utan Eld är aldrig särskilt dramatiska, vilket nog säkert känns rätt lugnt och skönt!


  _____
  1. Detta är en förenkling. Som jag f.n. förstår den gamla platonska filosofin, bjuder Eldelementet den bästa analogin till världen av Former (gudomliga, levande Intelligenser enligt Platon). Men vi människor skapar oss via Luftelementet konceptioner eller medvetna uppfattningar om det vår ande (själv av samma art som Formerna) direkt kan beskåda.

  I den här meningen saknar Wester direkt kontakt med andevärlden och är därför en "materialisk ande" - Solen i Oxen engagerar sig i andevärldens fysiska manifestationer, andens död för att ting i denna världen ska kunna uppstå. Hennes Luft är mer länkad ner och in i världens verkligheter ("rationalism") än upp och ut i lyssnande efter andra världar. Och det är just det som gör henne till en textilkonstnär istället för "andeskådare" eller "medium"!

  söndag 27 december 2009

  Kampusch kidnappare: hygientok
  Natascha Kampusch, kidnappad åtta år i en källare (horoskop med födelsetid här), har berättat en detalj om livet med kidnapparen som är GULD värt. Enligt Aftonbladet var han en hygienneurotiker.

  Just en sådan detalj hjälper oss att klarlägga födelsehoroskopet, som saknar födelsetid. Så besvärligt eller oroligt är det här dygnet, att såväl Solen som Månen byter tecken under de 24 timmarna. Först är det Månen som under förmiddagen lämnar Lejonet och går in i Jungfrun, och sedan, någon gång efter 15.00, byter Solen från Väduren till Oxen - allt enligt den sideriska zodiaken enligt indiska statens norm ("Lahiri-korrektionen").

  Vi vet att Fiskarna representerar befläckelse och att Jungfrun mittemot står för orörd "jungfrulighet". I spänningen mellan dessa två tecken uppstår många kroppsliga "nojor" och jag har just föreslagit hygienneuroser i något tidigare inlägg.  Det lutar starkt åt en födelse efter halvnio på morgonen för ett psyke eller sinnelag i Jungfruns tecken eftersom detta innebär att olycksbringaren Mars får "klar sikt" att kasta ett opponerande öga mot den jungfruliga kvinnan i Jungfrun. Här är då Priklopils vansinnesutbrott över att hon "smittade" ner han bostad med hårstrån och liknande.

  Det är Jord och Vatten som möts här, och Mars talar om turbulens och kanske ett äckel inför de bakterier som särskilt Vattenelementet är en kanal för. Hela branschen med sanitetsprodukter, dambindor med mera, spinner på människans ogenomtänkta förhållande till den här axeln mellan Jungfrun och Fiskarna, hygien och "slampighet"! Både män och kvinnor drabbas således av samma polaritet och kan tappa proportionerna i dessa frågor.

  Intressant är frågan om Solen hunnit lämna Väduren ännu (c 15.45). För om inte, har vi ytterligare ett fall av det nästan uttjatade "egenmäktighetssyndromet" på kidnapparens himmel. Och ännu en gång visar det sig i så fall att planeter hemma i härskarlägen alls inte garanterar ett friskt beteende. Solen upphöjd i Väduren och Saturnus i negativt härskarläge i Stenbocken har i så fall likväl samverkat till egenmäktigt förfarande, och i det här fallet är det inte lätt att peka på vad som fått mannens förstånd att spåra ur... (Se just föregående inlägg om underhållaren Bing Crosby.)

  Saturnus står invid södra månnoden Ketu, den avhuggna draksvansen (straffad för den eklipsskapande demonens girighet i indisk tradition). Möjligen skulle man kunna kombinera egenmäktigheten (Vädur/Stenbock samtidigt aktiverade) med denna indikation och dra slutsatser om en derangerad vision (Solen i Väduren är dock ett visuellt Eld-tecken). Motståndet från Jord-elementet (Stenbocken) kan skapa en distorderad och i omgivningens ögon mycket märklig typ av ambition.

  Jag tror emellertid inte att den iakttagelsen är tillräcklig. Åter riktas blickarna mot den mycket instabila oppositionen mellan Månen och Mars - ingen av planeterna är särdeles bra placerade. Däremot vittnar Kampusch om att han aldrig förgrep sig på henne sexuellt, och historien är faktiskt bara underlig!

  Frågan blir om han var en kvällsfödelse med en Sol i Oxen (och Månen i Jungfrun). Att ha båda Ljusen i Jord (plus Stenbocken i härskarläge i Jord) skulle kunna ge en snustorr människa som agerade ut en Sol-Oxes ibland förunderligt primitiva livsmål: att "roffa åt sig" något och "äga det" - i det här fallet föremålet för hans "icke-sexuella" Jungfru-psykes dröm om en ren kvinna (dvs en liten flicka). Sedan byggde han henne ett dockskåp och likt en typisk Oxe som vill ha alltid lugnt och statiskt, "förfogade" han passivt över henne tills dess hon rymde.

  Det är något som undgår oss här och födelsetiden hade varit behjälplig. Rimligen bör t.ex. det tredje huset för mentalitet (mentala processer) vara skadat, exempelvis genom att motta en ond aspekt från Mars, Saturnus/Ketu eller kanske Rahu, norra månnoden. Men den exaktare kunskapen kommer nog aldrig att bli given, och här har vi således ett fall som genom ett försiktigt antagande om en Mån-Jungfru bekräftar hygienneurosen som detta tecken under störning kan börja uppvisa.

  En Måne i Lejonet (baserad på Vädurs-Solen) hade förvisso berättat (via disponenten) ett tydligt budskap om att egenmäktigt - likt ett barn - vilja dominera i en maktposition, men något säger mig ett den veka bild som framtonat av Priklopil bättre rimmar med Månen i Jungfrun. Hade ett Mån-Lejon baserad på en maktgalen Vädurs-Sol kunnat låta bli att våldföra sig på den lilla flickan? Helt säker man inte vara men jag lägger min slant på en Jungfrus petnoga och omsorgsfulla mentalitet här, och det är Kampusch egen berättelse som pekar i den riktningen.