Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 30 november 2009

Horoskop om döden och pengarna


Då det begav sig. Morrissey och Marr

Djupt inne i reggaemusiken vid den tiden får jag tacka en ex till syrran att jag åtminstone fick nys om The Smiths lagom till deras sista platta Strangeways. Långt senare, fast jag egentligen vuxit ur deprimerad tonårspop köpte jag in hela serien Smiths-skivor för att det är något så märkligt sällsamt med Morrisseys melodikänsla och det sätt hans röst flöt omkring i tonernas värld. Det var också först nu jag började notera alla homosexuella anspelningar i texterna, och började se hans personliga helvete - utestängd från straight kärlek men heller inte benägen till homosex vad jag fattade det.

Jag brukade skratta åt eländet i Morrisseys låtar - ofta slog det över i ren pekoral men jag var aldrig riktigt säker på om det var oavsiktligt eller om han helt enkelt bara var "naturligt patologisk" - en beteckning som den här bloggen knutit till astrologins Vattenelement. Vatten "utgjuter" sig ständigt över det ena och det andra, det är raka motsatsen till vad den antike filosofen Herakleitos kallade den "torrlagda själen", den som lärt sig bearbeta sina motiv internt, utan att "springa läck". (I "utgjutandet" finns en liten distinktion mellan t.ex. Lufttecknens "snacksalighet".)

Men Morrisseys bekännelser (Aftonbladet), att han faktiskt kontemplerat självmord och odramatiskt ser det som en nära släkting till sömnen, visar att jag skrattade på helt fel ställen. Visst tecknade hans konstnärskap en lidande och kraftlös version av dramadrottning, men det var seriöst menat. Skrattet fastnar i halsen...

Den sideriska zodiaken - som så ofta - förklarar exakt vad som pågår men som den västerländska astrologin fullständigt missar.


Minns någon den hemska bitterheten bland The Smiths övriga medlemmar över att Morrissey var ett så girigt svin, rent ekonomiskt. Det här horoskopet förklarar allt. Det är samma Sol i pengarnas tecken Oxen i självdegraderande konflikt med ett svagt sinne (Månen) i Skorpionen som hos Tele2-direktören som gärna tjänar pengar att det flyter så mycket illegala nerladdningar som möjligt genom hans system.

Morrissey har med andra ord ett praktfullt exempel av den "sataniska axeln" som kan reducera en människas hela världsbild till enbart det påtagligt fysiska och som förslavar sinnet (Månen) till enbart vad man "känner för" det och det. Eftersom Månen är debil i Skorpionen känner man oftast avsmak och vämjelse och har en naturlig tendens att opponera sig mot vad än som presenteras! Detta är nu Morrisseys samlade låttexter upp i dagen!

Hur kan någon som studerat västs tropiska zodiak där Månen faller 1° i Skytten (eller längre in i tecknet - födelsetiden är inte officiell) för ett ögonblick inbilla sig att det vi hört från Morrissey under alla år var den sprittande entusiasmen från ett jovialiskt (Jupiter) Eldtecken?

Vad vi här är ett psyke fast (Oxen/Skorpionen = fixerad) i djup aversion mot sin biologiska eller fysiska belägenhet. Morrisseys horoskop är ett av de många homosexuella som fått mig att formulera hypotesen att homosexualitet är en psykisk sjukdom som bottnar i själavandring. Ibland återvänder själen till en kropp väldigt annorlunda än den föregående, och är det då omogna själar så kan de helt enkelt strejka och vägra sitt nya fordon! 

En liten studie av 41 homosexuella avslöjade att det var påfallande många som just föddes med Skorpionkroppar och att det här tecknet, som med dess tendens att vägra och förkasta det som erbjuds, var klart överrepresenterat. (Undersökningen var dock för liten för att säga något definitivt.)

En fluga gör ingen sommar, men finns redan en eller två antydningar i en given fråga i horoskopet blir en tredje indikation av besläktat slag nästan som att slå sista spiken i kistan. Här hittar vi Venus opponerad av den formfixerade, bundna och bindande Saturnus. 

Venus är i sig närmast förpubertal i Tvillingarna, och i kombination med en hämning från Saturnus ser vi den tydliga likgiltigheten mot sex i Morrisseys texter! Svenska kyrkans "ja" till samkönade äktenskap gjordes under en Skorpionascendent och med kärlekens Venus "stympad" av Saturnus, men där ännu värre än hos Morrissey, som dock via värdtecknens positiva (kreativa) polarisering skapar något av sin känslolåsning.

Nu till det positiva. Häpnadsväckande nog trillar det in (tack vare AB:s artikel om Morrissey) ännu ett musikerhoroskop på kort tid där exceptionella kvaliteter åtföljs av en oerhört stark serie planeter i Vattenelementet. Jag behöver inte upprepa det jag redan sagt apropå Norah Jones, Richard Hawley, Elisabeth Söderström, Ronnie James Dio eller Joakim Thåström. (Se etiketterna.)

Däremot vill jag tillägga min fantasifullt dubbelfärgade pil som märker ut den ömsesidiga receptionen mellan Mars, rätt klent placerad i Kräftan och Månen, definitivt "debil" i Skorpionen. På sitt olyckliga vis verkar denna negativa vilja till liv (Freuds Thanatos, dödsdriften?) spela in i artistens melankoliska läge och är då dels något som drar ner hans livsandar, men också en tillgång som gör hans musik så säregen.

Ja, totalt sett är det ett underligt tungt och mörkt horoskop, och "livslinjen" - från den unga lunära människan till den mogna (vid cirka 40) solära människan är en enda trög vandring i gyttja - Jord och Vatten låser oss i för mycket känslor och för lite klart andeskådande! Någon kanske invänder att de som känner mycket är mer mänskliga, men i antiken ansågs det vara en själ som fallit totalt ner i det sublunära träsket av lidande, och alla filosofier gick ut på att väcka människan till äkta liv!

Åtminstone fram till idag har den västerländska materialismen gått ut på att söva människorna med budskapet att bara sinnesnjutning återstår eftersom världen bara är död materia och vi ändå bara lever för en dag. Ja, egot får man inte ta med sig när man dör, men det innebär inte att människans dagmedvetande är hennes sanna identitet! Inget av det här klarar baktunga själar som Morrissey att på allvar ta tag i. Vissa liv på jorden är så pass negativa att man måste misstänka att de är avsedda mest för återbetalning av gamla synder... Tack för att det finns sådana som Morrissey som under den återbetalningen dessutom råkar berika sin samtid med något gott!


Tillägg 100924

Brittisk intervju. Apropå den sataniska axelns ofta extrema fixering vid pengar, så händer det, mitt i intervjun författaren håller med Morrissey:

"Do you find that you've accumulated cash?" he [Morrissey] asks me, apropos of nothing.
"I get by."
"Is that a way of saying you've got loads but you're too embarrassed to admit it?"
"How would you like it if I asked you how much you earned?"
"Not an answer."
"I earn more than I thought I would when I became a poet."

The Guardian


Nog är pandemihoroskopet sjukt


Inlägget vänder sig till den med någon förtrogenhet i det astrologiska symbolspråket - komplexiteten på himmelen den dag Världshälsoorganisationen deklarerade att svininfluensan nått det pandemiska stadiet är så total att en grundlig presentation av astrologiska elementa skulle bära för långt.

Här lyser, som SvD (scoopet, analysen) antyder, egen- eller särintresset tydligt igenom. Precis som då Socialdemokratiska Arbetarepartiet grundades aktiveras det egocentriska perspektivet (Väduren) tillsammans med viljan att ackumulera världslig rikedom och makt (Stenbocken). Problembeskrivningen i ett kommunistiskt blogginlägg jag samplar på måfå är visserligen helt riktig, men missar att våldet ligger inbyggt i själva den reduktiva materialism som vänstern bygger på!

Redan detta är en varning att WHO:s deklaration inte nödvändigtvis görs för folkflertalets väl! Vädurens tendens till alarmism och överilade initiativ är också väl känd. Bloggen började nästan sin historia i det här ämnet i samband med skådespelaren Christian Bales femminuters litania över en ouppmärksam studioman som råkat passera en kamera under pågående tagning. Apropå centraliserad styrning och egenintresse kan också horoskopet för Googles grundande nämnas - ännu ett praktfullt egenmäktighetssyndrom.

Den restriktiva Saturnus 29-åriga cykel lider en svacka när den 2008-09 passerar genom det ohämmade energiutflödets tecken Lejonet (härskare: Solen). Här kan man t.o.m. tala om Saturnus som Liemannen, som stryparen av livskapacitet. Här sker dessutom det, att sinnebilden (Eldelementet) av en hämmad livsduglighet literaliseras

Bokstavliggörandet syns i att "Ordet blev kött", dvs Saturnus via sitt unika kontrollerande 3/4-delsvarv fram genom zodiaken slår klorna i den naiva realismens tecken Oxen, ett fysiskt orienterat Jordtecken. "Alla ni av kött och blod blott - det är fara för era liv! Liemannen är er i hälarna!"

En annan ingång till pandemideklarationen ges av nämnda subjektivistiska Vädur, där "horbockssyndromet" (Mars + Venus) markerar akut alarmism och att den illvilliga Mars kastar ett ont öga 90 grader framåt och träffar den avhuggna draksvansen Ketu. En dubblering av Saturnus budskap, men i lite annorlunda symbolspråk! 

Överfört på pandemideklarationen ser vi återigen ett primitivt hot: du subjektiva sate, känn dig illa berörd av det myndigheten (Saturnus) säger om influensaattacken (Mars, krig, feberliknande tillstånd) mot ditt personliga (Väduren) välmående (Venus), annars kan du bli som den "straffade" avhuggna svansen i legenden om demonen som åtrådde gudarnas eviga liv. Pandemideklarationen spinner alltså på var simplistisk människas rädsla för döden, och den demon som slagit rot inom många av oss och som åstundar evigt liv genom att sno åt oss en slurk av gudarnas odödlighetsbrygd.

Enkel och sagoliknande som berättelsen är, rimmar den väl med människans vilja att stoppa i sig allsköns preparat för att hindra det grymma livets (Liemannens) framfart med oss dödliga.

Hotet riktas mot den som är en subjektivist (Väduren) och lever subjektivistiskt och som dessutom har en överdriven betoning av protektionism i sitt undermedvetna. Hotet från Väduren (barnen!) plockas upp av Kräftan (modern!) som detta år huserar södra månnoden, den avhuggna draksvansen. Notera hur särskilt barn sagts vara i riskzonen.

Med små extrapilar på axeln som förbinder de båda månnoderna illustrerar jag hur chocken över detta sensationalistiska (Eld + Vatten) varningsrop fortplantas över till Månen som ytterst representerar hela den sublunära sfären, den värld jorden ligger inbäddad i, och sekundärt, folkmassorna. Att det är hela jordens folk ges av att Månen har en universalistisk (generell) applikation i Stenbocken. (Hur mycket människor med lust att härska över världen och nå världsbergets topp inom ett eller annat kompetensområde hittar vi inte i detta tecken?!)

Med "slutanvändaren" (världens alla folk) i Jordelementet kan vi ännu en gång konstateras att det "onda" som börjar i Eld (Väduren) återigen blir ett fundamentalistiskt, literalistiskt påbud: "Låt alla skattskriva, ursäkta, vaccinera sig"! Romersk överhöghet är materialism, vilken i förlängningen är ren stupiditet. 

Bortom jorden finns ingen förmåga till reflektion kvar alls. Därför tar världen i den antika uppfattningen slut där en människa förfaller till blind bokstavstro. Bloggen har ägnat själens syndafall genom de fyra elementen stort intresse i försöken att levandegöra hur insiktsfull de antika människorsnas psykologiska insikt var - faktiskt väl i klass med vår egen och i fråga om folkflertalet helt överlägsen.

Jordklotets hysteriska och accelererande rotation, nyheternas korta livslängd och tidsbrist förhindrar mig tyvärr från att ta itu med den verkligt intressanta frågan här - det faktum att Jordelementet alltid motsätter sig Eldens visioner i kraft av sin inneboende tröghet. Verkligheten själv synes alltså signalera falsklarm för den som inte är fjättrad vid samma kvarnsten, i samma Jordelement betraktat som "naiv realism". Men här har vi seglat ut på djupa vatten, så jag pekar bara ut den intressanta egenheten att den här resistenta Jord-Månen (!) faktiskt har som sin disponent Saturnus som ju var själva upprinnelsen till varningen! En rebus att knäcka för den så hågade.

*****  

Den nationella horisonten. 

De sorgliga svenskarna (se nationalhoroskopet) gjorde sig kvitt religionen för att deras egon skulle kunna växa sig allt större och oformligare. På kuppen började fult rashat och invandrarfientlighet smyga sig in i folkkroppen. Men i samma grad svensken närmar sig den totala oandligheten i sin fysikalism och dyrkan av biologiska faktorer ("Mind over Matter" vet ingen ens vad det står för längre), i samma grad öppnar sig svensken för en materialistisk version av just den fundamentalism han klandrar andra grupperingar för!

Vore jag enbart svensk och inte svensk och ande, skulle jag välja att tiga still och meditera på den vita väggen i sju års tid. Då skulle jag mot den vitmenade ytan börja se mina egna sjuka projektioner - och i seendet ligger genomskådandet. Sedan skulle livet bli mycket mer behagligt, oavsett antal levnadsår, materiell status och allt det efemära som tillhör den naiva realismen. Människan har nu inte bara återupprättats till en "levande själ", som det heter i Bibelns skapelseberättelse, men därtill blivit en verklig representant för homo sapiens, den visa människan.

Sverige har dock en lång väg att gå, med ett nationalhoroskop nästan så illa däran på den rent psykiska planhalvan som själva pandemideklarationen! Med en själsindikator i subjektivistiska Väduren som disponeras av den naiva, oreflekterade realismen hos en Mars i Oxen är svensken är en jordens son och dotter snarare än av de krafter som driver universum framåt.

Om SvD:s förnämliga variant på ClimateGate slog an ett djupare ackord skulle svensken vara dubbelt betjänt av avslöjandet om hur inre kretsar via sin ELD (vision) dikterar andras naiva verklighetsupplevelse - JORD - då skulle flera av det här landets andliga blindfläckar upplösas och gudomlig kreativitet (för det är därifrån den kommer) åter börja flöda.

*****

Se också "signaturen" på svininfluensan som sådan, ett horoskop baserat på det första dokumenterade dödsfallet i Mexiko.

Se också en ung artist som, född under Saturnus onda strypgrepp mot den materialistiska livsväg Solen i Oxen (oftast) tecknar, valde att begå självmord - ett snarlikt fall av hur VISIONEN av att allt är över faktiskt ledde till att kvinnan begränsade sina egna levnadsdagar. 

Astrologin är så här knepig, men att söka bekripa att symbolerna visserligen finns på plats, men ibland slår åt ett håll och ibland åt ett annat, innebär tidskrävande och djuplodande studier - och vishet är just det vårt ekonomiska system inte är villigt att betala för. Med visst fog skulle man kunna placera kapitalismen som idé under exakt samma onda aspekt som ses i både WHO-horoskopet och självspillaren: den stryper sig sakta men obönhörligt till döds eftersom den inte är i harmoni med de betingelser Moder Jord favoriserar. Att läkemedelsindustrin köpte in sig i WHO förefaller uppenbart.

Givet den soli-saturniska aspektens relativt höga frekvens i horoskop är naturligtvis tidig död långt ifrån ett givet utfall, men där den faller mellan Eld och Jord (en låsning, "hinder att lösa"), kan nog förbittrade känslor av fångenskap i en motspänstig situation leda till vettlösa företag. 

*****

AB fångar också upp nyheten.

söndag 29 november 2009

Har "gypsettare" en astrologisk signatur?

Ett kanske lite sökt reportage i DN söker sammanföra tre personer strax under 30 under ett trendbegrepp inlånat från USA. Den landsflyktiga zigenarens  ("gypsy") sorgkantade historia i Europa har här kapats bort och ordet romantiska konnotationer betonats för att beskriva en cool livsstil som ser hela världen som sitt hem och resmål. Tänk charterresenäreras överklass. För mer spännande är det egentligen inte!

Astrologiskt visste jag egentligen att det knappast finns någon minsta gemensam nämnare för en grupp som inte ens hänger samman när man läser om de tre personerna. Men jag räknade ut horoskopen för själva födelsedygnet ändå.


Klicka för läsbar bild


Mycket riktigt bryter den kvinnan av, som inte alls är någon gypsettare enligt DN:s egen definition av fullständig mobilitet: här handlar det om något så konventionellt som att i utlandet hyra ut stugor i en vintersportort. (Den nedersta av de tre kartorna) Och den stjärnhimmelen matchar detta statiska värv! Tänk det engelska ordet "landlord" - hyresvärd - och du har direkt det här horoskopet.

Solen i Stenbocken är till att börja med strebern som vill klättra upp till toppen av berget, sålunda kvinnans bindning till en skidsport i franska alperna! Arketyperna slår sällan fel - vi är nickedockarna som agerar ut okända krafters agenda, varav oraklet i Delfis ord: "Känn dig själv."

Stenbocken är "the lord" - herren över denna världen och "landet" är förstås också Stenbocken. Märk skillnaden mellan Stenbocken och zodiakens första Jordtecken Oxen. Den senare representerar den lokala myllan, men när Jorden (efter mellanlandningen i Jungfrun) gör sitt tredje och sista framträdande i materiell Jord, är det som hela världens landägare.

Zodiakens fyra sista tecken visar de fyra elementen i deras "universella" eller "allmänt utbredda" aspekt. Eftersom det är fullmåne hittar vi passande nog vintersportstugorna hon hyr ut mittöver, i formen av Månen hemma i härskarläge i Kräftan, "hemmet", "stugan", "skyddet från naturens anstormningar".

Men, alltså: var är det fria vagabondlivet i att förestå en packe hyrstugor? Det enda som stämmer i den här av DN:s tre artiklar är rubriksättningens korrespondens med astrologin - när den säger "Julia vill vara herre över sitt eget liv", ser vi exakt "kontrolldåren" Stenbocken sätta sitt onda öga (Solen) och nagla fast Månen i Kräftan (den undersätsiga kvinnan i traditionalistiska kulturer).

Att hyresvärden nämner "exilen" från Sverige som en följd av föräldrarnas skilsmässa är visserligen inget skäl. Ingen sekulär människa värderar äktenskapets helgd längre, men i just detta fall stämmer det möjligen att ett trauma i förhållande till hemlandet uppstått. Fullmånen indikerar inte bara ett spänt förhållanden mellan fadern och modern, utan utlöser givetvis mildare psykiska problem (Månen) som vandrar över i hela frågan om "mitt hem" och Kräftans eviga fråga var hon kan känna sig skyddad och säker.

Att överge hemlandet är precis vad man kan vänta sig av de något primitiva Jord- och Vattenelementen eftersom dessa metod är att svetta ur sig sin psykopatologi på kroppsliga, konkreta och bokstavliga sätt. Och att skydd för det lilla personliga huset står att finna invid det höga och mäktiga berget...sättet varpå vi målar våra liv ur det omedvetnas motiv är nästan rörande. Men notera i just det här fallet Venus i Skytten: "kärlek det det som ligger långt borta" - kärleken till de avlägsna trakterna. Samtliga tre horoskop har faktiskt Skytten aktiverad.


*****

De två andra gypsettarna har emellertid något som skulle kunna kallas en minsta gemensamma nämnare för det här begreppet. Min hjälvhjärtade förhoppning innan jag räknade ut alla tre var att den rörliga kvaliteten, Sattva guna, skulle gå som en röd tråd genom alla tre. Så skedde nu inte pga hyresvärden, men det är värt att notera att den dominerande Stenbocken ("att ha kontroll över sitt eget liv" - på det enbart fysiska planet) disponeras av en Saturnus som kombinerar sig med den expansiva Jupiter och därtill i ett rörligt tecken! (Jupiter härskar över de rörliga Sattva-tecknen Skytten och Fiskarna.)

När vi tittar på de två återstående är de båda dominerade av rörlighetens kvalitet, så att vi här verkligen kan tala om denna indiska kvalitet som handlar om en ständig rastlöshet och vilja till förändring, till ny kunskap. Som den indiska filosofiska skriften "Bhagadvad Gita" (Herrens sång) säger, så är Sattva inte en kvalitet som befriar människan från återfödelsens kretslopp, den binder den också, om än på ett kanske behagligare sätt än hos dem som sitter fast i lidelse som blir till lidande när inte begären infrias (Rajas) eller dem som i sin fixering eller fundamentalism (Tamas guna) ingenstans kan gå med mindre än hela deras värld rasar samman och de först när de reser sig ur spillrorna kan se klart igen...

I det manliga fallet har jag fräckt utgått från en födelse några timmar in på dygnet så att Månen hinner in i det rörliga tecknet Jungfrun. Då har vi både en Sol och en Måne i de två merkuriala tecknen (Tvillingarna resp. Jungfrun). Merkurius är som bekant en bevingad resenär. Sammantaget befinner sig inte mindre än sex av de nio placeringar den indiska astrologin har att dela ut i just denna obundna, rörliga kvalitet.

Första gången jag påpekade friheten hos Sattva guna, var i samband med astronauten Edgar Mitchell, och sedan dess har också den svenske tyngdlösingen Christer Fuglesang, visat sig ligga kraftfullt under Sattva guna (med en reservation). Inte tillräckligt för att "bevisa" något för en skeptiker, men efter några års praktik vet astrologistudenten att hans/hennes byggbitar faktiskt fungerar.

DN:s tredje exempel på vad de kallar en gypsettar-trend är rörligheten inte alls lika klockren som hos föregående person, men Mars i Skytten indikerar en vilja att ta långtgående initiativ, är Tvillingarna en luftburen resenär är Skytten megaresenären. Även här hittar vi ett cluster av planeter i rörliga Jungfrun, inte minst sinnelagets planet Månen så att vi har 4 av 9, nästan hälften av placeringarna, i ett av de tre tillstånden.

Minsta gemensamma nämnare här är att alla är barn av samma "sub-generation": alla är födda inom de 2½ år då Saturnus, den klippfasta och gränsdragande tappat något av sin förmåga att nagla fast eftersom den passerar ett tecken som i sig representerar rörlighet och förändringsvilja. Säg att Saturnus är ett paket käpphästar och definitioner men att dessa principer låter sig transporteras - just som en zigenarkaravan som drar fram längsmed dammiga stigar...

Den här astrologiska snabbkollen gav föga mer mer än DN:s försök att hitta tre svenska exempel på det amerikanska trenduttrycket... Men övning ger färdighet och här var det hyresvärden som påminde om Stenbockens och Kräftans klassiska uttryck: härska över hus och hem. Se också Peter Wahlbeck apropå ett hemma hos-reportage där han förgäves sökte få stil på sitt hem. Här är det orosmomentet Mars inne i det skyddade hemmet (Kräftan) som motverkar hans Stenbock-Sols ambitioner att realisera hemmet som en perfekt planritad och bergfast borg.

Jag har flera fall (icke-celebriteter) med den här polariteten vars liv börjar och slutar i plockandet med det egna huset. Återigen måste det inte förekomma Stenbock och Kräfta i horoskopet för hängivna husägare, men när den typen av horisont blir allt, då finns möjligheten att man har att göra med ett sideriskt horoskop av denna typ.

Tiger & Elin Woods - arrgh!
(En horoskopstudie)

Lätet "arrgh!" uttrycker något både på engelska och svenska. Rykten på nätet säger att Tiger Woods inte alls blodade ner sig av en fjuttig krock med trädet utanför sitt hus utan för att hans svartsjuka och bedragna svenska hustru drämde ett föremål i ansiktet på honom (golfklubba?). Sorgligt skvaller av lägsta sort förvisso, men ändå råmaterial för den astrologiska förståelsen av hur problem kan finnas förutsagda i horoskop.

Här är en skvallercentral och här en mängd amerikanska folkliga kommentarer i ämnet, och ur folkdjupet kan man faktiskt höra intressanta ingångar till frågan om män och deras otrohet: "Elin kunde inte laga mat, vägen till den svarte mannens hjärta går genom magen" - en åsikt jag hörde i otaliga låtar då den västindiska reggaemusiken hade mig i sitt grepp under några år.

Så till horoskopen. Givet den svenska horisonten börjar vi med Elin, född i karriärmässigt framgångsrik familj som via faderns journalistiska utlandsuppdrag redan insett att världen ligger inom räckhåll (vi hoppar över hennes påstådda nakenposeringar här):Födelsetid saknas men mycket framgår ändå av dygnet som helhet, och dessutom sysslar vi här bara med en variant av ingenjörens "reverse engineering" - vi har redan fakta på bordet och nu behöver vi bara lista ut vilka astrologiska faktorer som tydligt påminner om det inträffade. (Det är för övrigt så astrologin växte fram som en samling omen. Först iaktta noga, sedan dra slutsatser att testa mot framtida horoskop.)

Cirka två timmar in på dygnet går Månen in i journalistikens och kommunikationens tecken Tvillingarna, så det råder knappast någon tvekan om att barndomshemmet (Månen) har vidöppna spjäll mot omvärlden, nyhetssändningar och så vidare. Att det är fullmåne och Solen i Skytten kan symbolisera en fadersgestalt från utlandet eller med utlandsuppdrag, och denna Solen alltså påverkar situationen på hemmaplan (Månen) visar hur fånigt bokstavlig astrologin ibland kan vara! Här är hela historien på journalistpappans sida.

Och vad om modern Barbro Holmberg, på sistone i blåsväder (minst sagt) i frågan om de apatiska flyktingbarnen? Hur väl stämmer inte dotterns anspända förhållande med utlandet in även på horoskopets moderssida (Månen)?

Det sägs nu att en olycka sällan kommer ensam så nu har hon dotterns elände i utlandet att beklaga också... Allt detta syns redan i dotterns horoskop, via spänningen mellan Sol och Måne, mellan man och kvinna, mellan "de korta resorna" (Tvillingarna) och "de långväga resorna" (Skytten). Hade vi inte haft Elis vägval i livet klara för oss hade man kunnat tro att det var moderns arbete i flyktingfrågor vi studerade!

Kanske var Elins val av en färgad make en variant på moderns sysslor, dotterns tjusning över att kunna överbrygga den rasmässiga klyftan vit/svart (eller mer allmänt anspänningen i frågor om "utlänningar")? En slags undermedvetet försök att lösa moderns arbete med invandrarfrågor - genom att utvandra!?

Nej, jag bara låter huvudet spinna här! Fullmånen mellan Eld- och Lufttecken ska först och främst tolkas som en brinnande aptit på nya erfarenheter, ny kunskap, kopplat med en fördomsfri grundsyn i fråga om Sol och Måne i bemärkelsen den grundläggande dikotomin Man & Kvinna.

Solen i Skytten är den som är mest villig att upptäcka okända horisonter och låga och basala frågor som hudfärg är helt oviktiga. Rasism hittar vi i andra horoskoptyper, tydligen finns en liten varningsflagga för Månen i Kräftan - ultrakänslig, protektionistisk och ibland regionalt begränsad. Även Oxen, grundläggande sinnlighet och symbol för hembygden, verkar benägen till snäva preferenser.

Vad som dock står klart i horoskopet är att Elin har drag som för tankarna till en lycksökerska. Pengarnas planet Venus befinner sig i det hierarkiskt observanta tecknet Stenbocken och disponeras därmed av materialismens egen herre Saturnus.

Denna befinner sig i sin tur i Jordtecknet Jungfrun som nästan alltid har dubbla motiv bakom sin tjänstvillighet och här söker den ett hem (Månen) att färga med sin speciella önskan om att agera från världsbergets topp. Kärlek intar en sekundär position när Venus befinner sig i detta Jordtecken som mäter kärlek i termer av pengar eller samhällsstatus, och Saturnus motsäger inte denna iakttagelse eftersom också den befinner sig i ett "smart" och jordbundet tecken.

Saturnus 270-graders "kontrollaspekt" mot symbolen för hus och hem tar oss tillbaka till det tidigare resonemanget om ett hem som blickar mot utlandet efter en fadersgestalt eller en hjälte eller någon allmänt framgångsrik. Solen kan representera alla dessa ting, och en fullmåne sätter allting på sin spets: kvinnans (Månens) åtrå efter en på något sätt övertydlig mansgestalt är nu maximal, och i Elins fall betydde det att gå över nations- och rasgränser för att nå den status som för henne symboliserade kärlek.

Samma berättelse upprepas via den ofattbart framgångshungrande konstellationen av tre planeter i Lejonet, vars huvudmotiv är att vara nummer ett eller stå på scenen, agera en viktig centralfigur. Kanhända är det återigen fadersgestalten, en "viktig" utlandskorrespondent som kan anas i den här bilden.

Eller också var Elin helt enkelt bara förutbestämd - oavsett vilka faktiskt förebilder hon skulle snappa upp i sitt unga liv - att dras mot extraordinärt "lejonlika" män. Kombinationen kopplar via framgångens Jupiter  an till Solen i "utländska" Skytten, och det här är Eld till Eld och indikerar visionernas realiserande.

Problemet är bara att viljan till storhet och dominans inte är ren. Jupiter är allvarligt smutsad av illgärningsmannen Mars och den rent ut sagt osmakligt giriga demonen Rahu. Därför är det här horoskopet från första minut i livet varslet om att det kommer att bli en lycksökerska, beredd till nästan vad som helst för att nå en position.

Liknar inte den här typen väldigt mycket de lottlösa människor som flyr främmande land och söker ett nytt och bättre liv i de västeuropeiska välfärdsstater som det ryktats om? Så här har vi då dottern till en kvinna involverad i invandrarfrågor som föds med samma girighet efter ett bättre liv som driver de mest företagssamma andarna att bryta upp från sin naturliga hemmiljö för att börja om i en annan världsdel.

*****Tiger Woods horoskop kan sammanfattas via två av födelsehimmelens komplex. Dels en pesthärd i hemmet vi återkommer till, och dels den sällsynt framgångsskapande "trippeln" Jupiter-Saturnus-Månen/Venus, där lyckans och expansionens Jupiter är stark ("hemma" i härskarläge) i Fiskarnas tecken.

Placeringen i 7e partnerhuset varnar emellertid för att Tiger är en klassisk typ som inte kommer att slå av på sin expansion bara för att han gifter sig med ett "kap" eller en troféhustru. Fiskarna är likt Skytten enbart sin jupiteriska princip trogen, och kommer att fortsätta grena ut sig och söka nya erfarenheter. Otrohetsvarningen är faktiskt skriven redan här, men astrologin kräver alltid en bekräftelse på ett omen. Och en sådan finns.

Samtidigt är Tiger Woods Jupiter en del av ett komplex som ligger bakom hans otroliga serie av vinster inom golfen. För det första som Jupiter välsignar är Saturnus (kontroll) i det själsliga tecknet Kräftan. Egentligen är det här en mycket ofördelaktig placering för Saturnus, för Kräftan står för sinnesrörelse och empati - själsdjup - och Saturnus "plattar till" psyket och gör individen ytlig och världslig.

Den allmänna uppfattningen verkar vara att Tiger är en som svikit sin hudfärg och satsat på den vite mannens livsstil - Golf! Vit troféhustru! Här är allt som avslöjar bilden om en "neger", en andra klassens samhällsmedborgare som bevisar sig själv genom att konkurrera på den vite mannens eget område och vinna där! Jag noterade ett skvaller från en amerikansk, troligen färgad kvinna, att han tidigare sänt Beyonce blommor men hon, svart och medveten, vägrade att ta emot dem från honom:
Msthickchickdiva


[EXPLETIVE] Tiger Woods not because he dates white chicks, because i could really care less about that, but because he denies who he is. he is clearly of some blk ethnic group but does not claim shiz-nit. thats why Beyonce didnt accept his flowers (laffin my azz off) good i hope they both take him whatever he has.
Sant eller inte, rasproblematik tycks lätt tendera mot Kräftan och här har vi dessutom en opposition till Stenbocken som står för kroppens yttre konturer, kroppens yttre skinn, och hackordningen i samhället. Saturnus onda mörker befinner sig i Kräftan men åtrår sin hemmaarena mittöver och importerar tankar om att prestige kommer bara man lyckas kommunicera sig i "rätt värld".

Saturnus är en klippa och stabilisator och den har uppenbarligen att göra med Tiger Woods stadiga och exakta hand- och armrörelser som golfare - den kontrollerar ju via opposition Merkurius (arbete med armar/händer) i Stenbocken. Många praktiska talanger som avståndsbedömning med mera träder fram mellan dessa två värdtecken som tillsammans beskriver den objektiva verkligheten.

Tiger Woods är riktigt hemma på greenen och ser och mäter upp (Saturnus) hur landet ligger med kuslig precision! Märk hur Merkurius står för en matematisk eller numerisk typ av analytisk precision och den jobbar fint ihop med den kontrollerande och stabiliserande Saturnus. Den gör också individen fullständigt världstillvänd när elementen är Jord och Vatten...

Efter att ha ingjutit sina välsignelser i Tiger Woods rent praktiska intellekt och motoriska färdigheter (välsignade Merkurius också är "totalhärskaren" över horoskopet då den styr ascendenttecknet Jungfrun - det exakta handarbetets tecken), kulminerar Jupiters generösa dag i Skorpionen. Här finns båda de kvinnliga planeterna Venus och Månen, där Venus som nämnt representerar pengar, lyx och komfort. "Välsignat iskallt sinne ger pengar och komfort."

Kombinationen Venus och Månen, där den senare är klen i Skorpionen, är extremt tveeggad! Att han, framgångsrik golfare, skulle lyckas fånga sig en "troféhustru" och ett hem (Månen) av yppersta rang, säger sig självt, planetkombinationen är helt logisk. Däremot luktar det alltid lite tragedi med Månen i Skorpionen eftersom detta också är Tiger Woods eget sinnelag, och psykets planet avslöjar mycket om hur vi ser på oss själva, hur vi känner och vad vi åtrår i omvärlden.

Är det något som eggar Tiger Woods som är det viljan att bräda andra (Mars, krigaren) ute på öppna fältet (Oxen, landområden) och dra hem kopiösa summor pengar i det arbetet. Så låg och simpel är den här ambitionsnivån att oppositionen mellan Mars (illa placerad i Oxen, samma som i det svenska nationalhoroskopet) och Venus, trots att det handlar om en ovanlig ömsesidig reception där härskarna till två tecken "går på visit" hos varandra, får en röd dubbelriktad pil.

För på en enda gång lyckas här Tiger Woods dra på sig både horbockens syndrom (Mars och Venus konstellerade) och också aktivera den sataniska axeln som enbart är intresserad av konsumtion av denna världens goda. Eftersom det här lågvattenmäkret råkar utspela sig mellan lägre "klipskhet" (3e huset) och högre medvetande och samvete (9e) - det senare också filosofins hus - kan ingen betvivla att den här mannen inte har någon som helst ambition med sitt liv annat än njuta av sina fem sinnen. En hedonistisk livsfilosofi, om han nu ens kan stava till det ordet.

När dessutom en "debil" Månen i Skorpionen ingår i detta drama finns det inte mycket att säga. Horoskopet rymmer en uttalad kris som har att göra med hans eget sinnelag och dess orientering. Kombinera sedan detta med otrohetsaspekten i sjunde äktenskapshuset och skandalösa och aggressiva scener inom äktenskapet och innanför hemmets fyra väggar är närmast givna! (Mars attackerar Månen, det privata samt äktenskapets karaka eller signifikator Venus.)

Så låg och sunkig är Tiger Woods kvinnosyn ("en statuspryl" och spegling av hur högt man nått på samhällsstegen). Det är klassisk Satan hela vägen här, och givetvis inte för att han är färgad, utan för att hela horoskopet rymmer för mycket framgångspotential (Jupiter) redo att förverkliga det som i slutändan (Månen och Venus i Skorpionen, degraderad av Mars) är alltför banala ambitioner!

Den "trevliga" killen Tiger Woods var bara en yttre mask, baserad på den propra och välartade Jungfruascendenten, vars härskare ligger i Stenbocken, ett riktigt rövslickartecken om dess vilja att stiga i hierarkin stöttas av andra budskap, som här. Som så ofta är det Månen - sinnet - som ger den djupare bilden av vad en individ orienterar sig mot och känner inför.

Det kan tilläggas att Tiger Woods Sol i Skytten disponeras av Jupiter så att hans karriär direkt främjas av den lyckliga stjärnan och de välsignelser men ultimata fiasko vi här har nystat oss igenom. Illgärningsmannen Mars drabbar också Solen via en 210-gradersaspekt, vilket neutralt kan läsas som att hans karriär handlat om Mars-Oxens arbete på marken/fältet (golfgreenen).

Men naturligtvis är den här olycksbringaren också en tidsinställd bomb! Under vissa tider i livet (som man får övergå till olika prognossystem för att säkerställa), finns risk för "krig" eller olyckor i fråga om den officiella stjärnstatusen hos Tiger Woods. Det tycks som om han skadat sitt anseende rejält i otroheten mot sin vita hustru.

Inte minst inför den sorgligt lågutbildade färgade delen av Amerika som tycker hans framgångar i den vite mannens värld varit mönsterbildande och något att ta efter. (Alltid detta halmstrå: "Har han/hon lyckats betyder ju det att ja också har en chans!" Så resonerar den enkla människan som tar allting alldeles för bokstavligt.)

Men återigen, hudfärg har egentligen inget med saken att göra, födelsehoroskopet visar en sällsynt skicklig hantverkare (Merkurius = händerna) med låg eller obefintlig moral, en hycklare. Och är de inte sådana, nästan alla nyrika? Sinnet i ruttenhetens Skorpionen och Venus/pengar och disponenten Mars i aggressiv attack mot sitt eget tecken. Hur kunde den här kärlekssagan ha slutat annorlunda?

Sista ordet är förstås inte sagt. Kanske lappar de ihop sitt äktenskap. Men kände Elin till makens horoskop borde hon ta ut skilsmässa, nu har hon fått se - i sanningsspegeln - hur mycket hennes eget lycksökande var värt.

Filosofen Platon sade: de mer avancerade själarna bryr sig inte ens om det parodiska sökande efter makt och framgång som yngre själar är besatta av. Tilläggas kan att det inte är så enkelt som antalet reinkarnationer på jorden, utan något så orättvist som att de som turligen tog några goda steg sedan kan skörda dessa i tusentals år. De som tog dåliga steg har istället kanske 5-6 liv av problem innan de samlat nog erfarenhet att neutralisera sitt dåliga karma. Själavandringen verkar vara en näranog organisk process, inte olikt den myllrande växtligheten här på jorden. Själar "växer" lite hur som helst och antar de mest skiftande former. Precis som födelsehoroskopen berättar!

I svensk press: SvD (polisen fick inte träffa paret), DN (samma tema), Expr (paret i fokus för första gången) AB/golf (Tiger tiger).


*****

Tillägg 091129.

Tiger Woods uttalande under söndagen om att få lämnas i fred i sin enskilda familjeangelägenhet förvånar knappast. I tredje kommunikationshuset ryms den hysteriskt privatistiska Skorpion som, så vitt jag kan uppfatta födelsehimmelen, rymmer hans moraliskt svaga punkt, hans akilleshäl.

Den skuld han tar på sig, utan att konkretisera något i sitt uttalande (utan snarare få det att verka handla om bara själva bilkrocken), skulle kunna ses som att han negativt (som hans negativa axel i horoskopet) "suger åt sig" och tar på sig ansvaret för, möjligen, ett hustruns våldsamma vansinnesutbrott. Och vad säger man? "Ingen rök utan eld."Tillägg 091130

Vad gäller aggression i Elins horoskop räcker det med att upprepa den här trippeln: Mars (aggression), hyperförstärkt av det onda drakhuvudet Rahu och välsignat av expansionsplaneten Jupiter. Samma kombination som  besinningslöst söker lyckan är också den som tappar proportionerna då tycks gå i kras.

De fixerade tecknen (Lejonet, Oxen, Skorpionen och Vattumannen) tål inte nederlag, och kanhända var detta en betydande nyckel till varför Tiger Woods vann så mycket! En patologisk aversion mot att vara nummer två!

Det är ofta en mycket olycklig mix när två i huvudsak fixerade horoskop möts i en relation, de hamnar snabbt i slentrian och zombieliknande, repetitiva beteendemönster! (De fixerade tecknen vill ha det så, så ingendera märker när livet övergår i vana.) I så måtto rymmer Elins horoskop en svår självmotsägelse, fullmånen är "överrörlig" medan Lejonet patologiskt fixerad i sin vilja att vara central. Utöver besinningslös svartsjuka tror jag i den här konstellationen att vi - i Elins infekterade Lejon - också ser något av Tiger Woods psyke!

*****

Medan svenska medier under söndagen valde att konfliktskyggt återge den tvättade versionen, har skvallersajten tmz.com uppgifter att den amerikanska polisen har tillräckligt mycket motsägelser i fallet för att misstänka brott inom hemmets fyra väggar. Också det är i linje med den debila Månen i Skorpionen hos golfstjärnan.

Nya fakta om unga bloggaren Isabella Löwengrip har framkommit sedan jag elakt avfärdade henne på basis av ett ultramaterialistiskt horoskop - bl.a. informatinon om att hon mottagit dödshot. Det är säkerligen inte utan betydelse att också hon föddes under Tiger Woods föga avundsvärda "sataniska" axel mellan Oxen och Skorpionen. Den är dessutom aktiverad av samma planeter: aggression och privatliv!

Ofta nog aktiverar Mars i Oxen kreaturets drift att förvärva det enda som skänker det sinnesfrid: föda (och överfört på människans värld: pengar). Men varför jag betecknat detta som radiostyrning från Satan är att de sålt sin själ för att få ett stycke av denna världen att dyrka (bearbeta). De borrar som strutsen huvudet i myllan och glömmer att det kommer att behövas en själ när resan bortom jorden blir aktuell.

För en mer elakartad version av samma axel, på många sätt motpolen till Tiger Woods version, se Joakim Thåström där istället den vresigt trotsiga negationen till allt materiellt dominerar! Svårigheten för båda att uttala sig om sitt privatliv är dock densamma.


Se också en särstudie av vad som utgör styrkan i Tiger Woods horoskop.


lördag 28 november 2009

Tysklands väg till Förintelsen
Jag noterar en sajt som begagnar den västerländska tropiska zodiaken och hur tyska astrologer inte vill kännas vid 1871 års horoskop för tidpunkten då preussiske kungen Vilhelm I proklamerade det tyska riket i Versailles, Frankrike. Istället är konsensus att ett tidigare skeende den 1 januari samma år ger en med verkligheten mer överensstämmande bild.


Vad tyskarna inte gillar med Versailles-horoskopet vet jag inte, men i den tropiska versionen innehåller det en Tvilling-ascendent, en Måne i Skytten och slutligen en Sol i Vattumannen. Och detta utpräglade Eld- och Luft-horoskop liknar förstås föga den mer murriga, teutoniska tyska själen!

Varför föredrar då tyska astrologer det några veckor tidigare horoskopet? Jo, här dyker plötsligt det jordbruna upp, som senare skulle bli till den tyska brunskjortan! Nu är både Solen och Månen i ett Jordtecken, Stenbocken respektive Oxen!

Men hade västerlandet inte tappat bort kunskapen om vårdagjämningens precession och zodiaktecknens långsamma glidning över tid, hade de tyska astrologernas missnöje med det officiella ögonblicket (Vilhelms förkunnande) aldrig behövt uppstå. Horoskopet, om det upprättas med den sideriska zodiaken, innehåller nämligen allt det som gradvis byggdes upp i Tyskland och som exploderade i nazismen med dess hämningslöst materialistisk-biologiska synsätt på över- och undermänniskor, inhemska, "bra" individer, och "besmittande" andra folkslag. Se här:


Jag är alltför okunnig i historia för att ens övergripande jämföra de dispositioner horoskopet uppvisar med Tysklands väg mot sin egen totala undergång i och med Tredje rikets fall. Därför vill jag bara peka ut de olyckliga signaler som syns här, när de tyska små kungadömena sent omsider enades till en nationalstat.

Det mest uppenbara ligger i öster: "den uppstigande" eller pånyttfödda nationen är en Oxe. Kreaturet som är fixerat vid den egna jorden, marken den ockuperar och kallar sin egen eftersom Jordelementet leder till en identifikation med det fysiska, det kroppsliga. Redan i den allra första parametern ges den teutoniska andan!

Men därtill stiger Jupiter i öster, expansionens planet, och med den följer... du gissade det: viljan att expandera och lägga mer mark under sig! Det var Hitler som lite senare i landets historia skulle komma att ta upp den tråden.

Från Jupiter utgår en distinkt idé om just detta, i det att utvidgningens planet kastar ett välsignande öga mot Solen, en ledare eller Führer som tar sin kvalitet från Stenbocken, det mest hackordningsmedvetna och äregiriga av alla tecknen. Det är sannerligen ingen slump att jag råkade välja ordet "imperialist" till inlägget om Stenbocken Ingvar Kamprad bygge av IKEA. Det är heller inte konstigt att han i ungdomen föll för nazismen. En jämförelse mellan hans horoskop och det tyska ger intressanta paralleller.

Men innan vi har kommit så långt som att notera Tysklands vilja att lägga mer mark under sig och utvidgas, hände det något intressant på halva vägen. Det är återigen den indiska astrologins avklarnade aspektschema som genom att vara så återhållsamt faktiskt berättar mer.

Om Oxen är den enkla materian, jorden, blir nästa Jordtecken Jungfrun de handgrepp med vilka människan kultiverar sin mark. Det är kultivationen av jorden som det tredje och avslutande Jordtecknet Stenbocken basar över såsom jordägare eller feodalherre. I modern tid har symbolerna vagt bytt ut nyckelorden så att Jungfrun inte längre primärt är stataren och Stenbocken jordägaren. Istället används de mer neutrala "arbetstagare" (eller "service") och "arbetsgivare" (eller "status" eller "makt").

Mars i de flinka händernas tecken (Jungfrun) är faktiskt ett snäpp över det moderna svenska horoskopets primitiva Mars i Oxen, men båda ländernas energi är primärt riktad nedåt, mot det fysiska. Och i det tyska horoskopet sker nu en klyvning. Mars bistår med sin aggressiva och tunnelseende energi Jupiter och "spetsar" den allmänna viljan att utöka sina jordägor och pekar i sin tur vidare mot en Sol i 9e huset för filosofi. Det krävs ingen Einstein för att se att här målas en bild av en filosofi som handlar om "mig och min territoriella maktutvidgning via aggression". Nionde huset faller väldigt kort om vad man förväntar sig av en nobel filosofi! (Den tyska romantiken och idealismen tillhör nu det förgångna.)

Men Mars är inte bara en länk i den här rent materialistiska kedjan, den initierar själv en ytterligare giv i formen av den röda disharmoniska aspekten. Här kan noteras att krigaren Mars disponeras av Merkurius, här "bränd" pga sin närhet till Solen. 

Vi måste alltså betrakta Solen som den direkta ordergivaren som inte ens bryr sig om att kommunicera (Merkurius) sina intentioner. Tysklands "livsuppdrag" (soltecknet) är inte fullt friskt, och dess direkta aktioner på basis av sin nationella filosofi är inte vacker, trots Venus närvaro i soltecknet: 9e huset med Solen i Stenbocken för tankarna till en allsmäktighetens och världsherraväldets filosofi. 

Merkurius sönderbrända tillstånd rimmar förunderligt väl med att krigets uppblossande eldar ligger den merkuriala Jungfrun - här skapas ett subtilt egenmäktighetssyndrom eftersom ting av eldnatur inte fungerar med ting av jordisk natur. Jord är alltid trögare än Eld och därmed övergår Eld i aggressiv erövringslystnad.

Men jag vill påstå att det är Mars framåtriktade onda öga mot Skyttens tecken som illustrerar fröet till all jävelskap denna plats på jorden snart skulle komma att göra sig skyldig till. Antisemitism hade visserligen alltid funnits i Europa eftersom judarna beskyllts för att vara "gudamördare". (Jesus korsfästelse på palestinsk mark, och judendomens förnekande - säkerligen trängda av den romerska ockupationsmakten - att Jesus skulle ha varit den judiske kung de väntat på.) 

Men i det tyska horoskopet får ogillande av utlänningar och det "långväga och främmande" ett tydligt ansikte, för vad är mottagaren av Mars illvilja om inte zodiaktecknet för det som kommer långväga från? Skytten är inte bara våra egna charterresor till utlandet, utan givetvis också allt som har sin hemmahörighet långt från "vår egen Oxe", vår eget lokala hemmaplan!

Om man sedan besinnar att Månen som drabbas av denna illvilja också symboliserar folkdjupet eller folksjälen och därifrån folk eller folket som en distinkt biologisk grupp, och sedan väger in att de befinner sig i bortdöendets åttonde hus (Skorpionens hus), då kanske någon börjar se den akut stegrade främlingsfientlighet som föddes i Tyskland vid denna tid och som slutade i Förintelsen av alla främmande (och "underlägsna") raser. Det här vidriga åttondehus-ominat går hand i hand med horoskopets vilja att bringa tillväxt till det egna, det lokala (Jupiter i öster i Oxen)!

Som synes av horoskopet är berättelsen om det första försöket att skapa en tysk mentalitet långt ifrån slut här. Månen i åttonde står kombinerad med den onda liemannen Saturnus - här är symboliken så tydlig att vi lika gärna kan dumpa finliret om Saturnus som gränsdragare och kalla honom vid hans värsta namn: en bödel, en slaktare! (Måne + Saturnus = i värsta fall sjuk okänslighet och kallsinne.) Och det är alltså det exotiska elementet (Skytten) som utgör den folkgrupp (Månen) som måste gallras bort.

Vad säger detta om den här stillbilden av den tyska nationalsjälen? Jo att den inte så mycket identifierar sig positivt med något, utan enbart lever på sin iskyla och sitt hat mot främmande element i det egna folkdjupet! Det är som om nationen inte har något eget alls att berömma sig av och bygga vidare på, ingen utom en fruktansvärt iskall vilja att iscensätta vissa principer (Saturnus = princip). 

Notera här att Solen - viljan och dagsverket disponeras från denna själsliga saturnism i åttonde dödszonen! "Känslan" (eller vad vi ska kalla en så här störd Måne) ligger till grund för HANDLING (Solen)!

Saturnus i sin tur kastar sitt långa onda öga tre fjärdedelar fram genom zodiaken och ger därmed krigaren Mars order - notera den sinnessjuka rundgången här! Som ett ont kretslopp som utgår ur dödshuset och återvänder dit och därför till sist kommer att förgöra sig själv - attack/strypning, ny attack/ny strypning. Här är "blueprintet" till nazisternas slutgiltiga lösning i flera etapper.

Jag noterade det här slutna kretsloppet först hos astronomen och datateknikern Jacques Vallée, och visste inte vad att göra av en så vidrig dubbelförbannelse. Mannen var ju en hyperintelligent och högt ansedd forskare. Men jag noterade att den i hans fall tycktes ha tagit sig uttryck i en trettio år lång besatthet av UFO-fenomenet och där han i sin forskning särskilt lyfte fram dess vidriga effekter på människor som varit med om en "kontakt". Den franske vetenskapsmannen hade alltså "sublimerat" sin böjelse mot det onda, och det ska också noteras att det rörde sig om andra tecken och husplaceringar.

I det första tyska nationalhoroskopet finns inga förmildrande omständigheter. Ett monster hade fötts och tids nog skulle det locka till sig fler andevarelser av synnerligen låg kaliber.

*****


Bara dygnet efter detta inlägg publicerar DN en artikel om bl.a. skälet till att det nya Tyskland inte ger sig i jakten på naziförbrytare. Det Tyskland, med sitt horoskop, är förstås en helt annan historia!

Se också detta inlägg (nytt fönster) där Adolf Hitlers horoskop kan beskådas, dock utan tolkning. Horoskopet för dödsängeln dr Mengele granskades dock flyktigt i början av bloggens historia, och sedan dess har slumpen velat det så att fler demoraliserade horoskop med just hans typ av fullmåne tittat fram i medierna. T.ex. den ene av de två dödsdömda (rasistiska) norrmännen. 

Fall som sångerskorna Susan Boyle och Fergie visar dock att en enstaka indikation visserligen kan antas verka som ett komplex, men att det är den astrologiska helhetsbilden som avgör "var dammen brister". I fallet Boyle "förklaras" den krisande himlen av hennes förskräckligt olyckliga och mobbade barndom.

torsdag 26 november 2009

Prisad för långt och troget gnällSedan konsumentupplysaren Sverker Olofsson tilldelats ett hederspris (AB, Expr, SvD) vid sidan av Stora Journalistpriset för sin envishet, tittade jag mig lite runt och hittade en tidig blogg som 2006 berättade att verbet "sverka" myntats.
Detta sprillans nya verb är uppkallat efter Sverker Olofsson, programledare för SVT:s konsumentprogram Plus. Och det betyder förstås att "klaga på inköpt vara som man är missnöjd med".
Källa

Jag har aldrig hört ordet och kanske slog det inte an. Men saken är den att ordet missnöje är skrivet över hela Sverker Olofssons födelsehimmel. Följ med i den här korta utredningen:


Här har vi först och främst en ettrig födelse i Vädurens tecken. Nog är det något linslusigt över hela Sverkers uppenbarelse! Lutar han sig nästan in i kameran för att vara så tydligt i bild som möjligt? Jag ser inte programmet, men har svaga minnesbilder kvar från anno dazumal. Mannen har ju hållit på en evighet!

Och just envisheten som låg inbäddad i motiveringen till priset är typisk för Stenbocken - geten som aldrig ger sig utan gnetar på tills den får sin vilja fram, får sista ordet eller når bergets topp. Här har vi sinnelagets Måne i detta jordnära och därmed materialistiska tecken som har allt i världen att göra med konkreta föremål - "prylar". Stenbocken är stolt över sin hantverksskicklighet så det är alltid en fråga om kvalitetskontroll när det här tecknet spelar in i ett horoskop.

Redan nu kan den återkommande läsaren se att sol- och måntecknet tillsammans bildar "egenmäktighet" - tendensen att själv ikläda sig rollen av enväldig domare! Hur passande är inte detta på den livstidsroll Olofsson snittat sig!

Den här egenmäktigheten kan bli riktigt snuskig, rent psykologiskt, så det är befriande att notera att Solens resp. Månens disponenter, Vädurens härskare Mars och Stenbockens härskare Saturnus båda är placerade i det inoffensiva Vattenelementet, i Fiskarna respektive Kräftan.

Och nu börjar "gnället" bli synligt. För de tre Vattentecknen representerar alla sorg där Eldtecknen står för all livsglädje! Astrologen Charles Carter uttryckte saken pregnant om t.ex. modern Kräftan, som gråter över sina barn sedan de blivit vanartiga efter att hon, protektionismens princip, överbeskyddat dem och slätat över alla deras brister. 

Fiskarna är också ett tecken som beklagar sig jämnt och ständigt, hela det här zodiaktecknets tradition vittnar om uppoffringar av denna världens goda och också om martyrrollen. Och märk då att med martyrium menas en som vittnar om sin upplevelse. Sverkers linslusande Sol-Vädur (stark!) baserar sig alltså på Mars som vittnar om sina negativa upplevelser! Och för att ingen ska missa poängen ligger Solens (yrkesvägens) disponent sida vid sida med kommunikationens Merkurius, och den är i sig "debil" i Fiskarna.

På Månen, formell signifikator för den känslomässiga sidan, är det också idel besvikelser. Månen är inte optimalt placerad i det tecken som har allra minst med emotioner att göra, men är desto mer uppslukad av prylar och tingestar. Man kan säga att frågor om kvalitet, rangordning eller status har ätit sig djupt in i sinnelaget när Månen befinner sig på den arrangerande och konstruerande Saturnus domän. Minns den grundliga genomgången av bygg-det-själv-kungen Ingvar Kamprad - en klassisk Stenbock!

Hur beter sig nu Sverkers sinnelag eller känsloliv (i så måtto man kan tala om känslor med Månen i detta tecken - det är den ultimat reserverade och självkontrollerade Månen vi talar om här)? 

Jo, här inträffar den ovanliga ömsesidiga receptionen som innebär att två planeter avlägger besök i varandras hemmatecken. Så Månen som är så djup och sentimental i Kräftan har gått över till stenansiktets tecken medan Saturnus placerat sig i sårbara Kräftan. 

I indisk astrologi står Kräftans fjärde hus inte bara för hemmet utan också för dyrare kapitalvaror som permanent förvaras i hemmet, så det är ännu en poäng att Sverkers horoskop är så fixerat vid dessa två tecken: kvalitet och prylar i hemmet! 

Humoristen Peter Wahlbeck röjde nyligen en väldigt prylig sida av sig själv i ett hemma hos-reportage och där figurerar en väldigt stark laddning mellan Stenbocken och Kräftan. Samma anspänning i artisten Kate Bush som efter många tysta år gjorde en oväntad comeback 2005 med en skiva som förstås var inspirerad av det hemmafruliv hon numera levde! Vad sägs t.ex. om en låt om en tvättmaskin som får henne att drömma sig bort! Blir det mer Kräftan (Vatten) och kapitalvara?

Sverker Olofsson har dessutom det som i västastrologin visualiseras som en stortrigon, tre planeter på 120° avstånd från varandra. I Indien kan bara den stora välgöraren Jupiter bilda en triangel och den byggs som en framåtriktad 120-gradare följd av en 240-gradare. 

I öst som i väst indikerar detta en överdrift av detta element, och vi såg nyss en liknande (men mycket, mycket mer harmonisk) version av denna Vatten-triangel hos framlidna operasångerskan Elisabeth Söderström. Men hon hade Månen på "rätt" ställe, i härskarläge i Kräftan, och såg aldrig lika spyfärdig ut som Sverker Olofsson när han öser galla över någon undermålig grej eller kvider besviket över vilseledande förpackningar och ser ut som en sårad hund.

Likväl har jag färgat den ömsesidiga receptionen "röd/grön" för det är uppenbart att den gagnat Sverker Olofsson i hans liv och karriär. Han ÄR den evigt besvikna materialisten som köper och köper men aldrig kommer till Lyckolandet! Ett minne av den gamla svensken som skulle shoppa sig sin kopia av det genomsnittliga Folkhemmet.

Ronnie Dio - sångrösten

Ronnie Dio i sin krafts dagar,
cirka 1976 

Visst stinger till det lite när den sista hårdrocksångaren jag köpte en platta av (med vilken jag vid 17 konstaterade att jag vuxit från den genren) rapporteras (AB) ha fått magcancer. Nästa reaktion var tanken, "Nå, men vad har han då i Kräftans tecken?"

Och så kom det sig, att jag för första gången sedan jag köpte Rainbows monumentala skiva "Rising" när den kom ut 1976 upptäckte att Ronnie Dio var född med Solen i Tvillingarna (mitt måntecken för perfekt matchning mellan den enes givande och den andres uppfattande), och har ett horoskop som ger en intressant variation på nyligen avlidna hovsångerskan Elisabeth Söderström (horoskop i nytt fönster).

Ännu en gång har vi den dubbla betoningen på röstkvalitetens och den muntliga förmedlingens Oxe och luftvägarnas Tvillingarna. Typiskt nog tvingade Dios föräldrar honom att spela valthorn som barn - och där lärde han sig exakt den teknik som till stor del tecknas mellan Oxens mun/munhåla och Tvillingarnas luftvägar.

Birgit Nilsson, vår andra världsstjärna inom opera, hade för övrigt en mäktig Sol/Jupiter i Oxen, en extremt "libidinös" friktion mellan Mars och Venus, och en Saturnus som höll Merkurius - luftvägarnas representant - i ett fast grepp. Värdtecknen för de två senare var Kräftan resp. Väduren, båda passionerade - Rajas guna - annars skulle Saturnus grepp om Merkurius kunna ha inneburit "tunghäfta"!

Och om Dio sades det redan på 70-talet att han var den enda sångaren inom rocken som klarade att fylla en spellokal med sin röst - utan att ta till mikrofonen! Rockskröna eller ej, jag har ibland undrat om det var hans obeskrivliga röst i den magnifika "Stargazer" som sju år senare exploderade i ett intresse för astrologi.

Se förresten det magiskt sjutalet! Jag läste min första astrologibok 1983, sju år efter att ha fått kalla kårar av "Stargazer" - som samtidigt blev mitt farväl till hårdrocken. Saturnus rör sig i sjuårscykler och är känd som Liemannen -  Skördaren och Såningsmannen!

(Association: Missa inte symbolen för Saturnus i Blue Öyster Cults logga: "Harvester of Eyes". Inte otippat domineras Buck Dharmas horoskop totalt av en kombination av Mars kombinerad med Saturnus i sårbarhetens Kräftan. Mer om Kräftans koppling till hårdrocken följer.)Och, apropå magcancern - visst hade Ronnie Dio olycksbringaren Mars i Kräftans tecken... Det här innebär inte att alla födda med Mars i Cancer (latin för kräfta) kommer att sluta sina dagar i, eller ens drabbas av, cancer. Men tittar man på horoskopet ser man att detta är en del i ett lite större sammanhang som, taget som helhet, möjligen är en varning eller mer än så. Men inte ens här går det att vara säker, för sångarens födelsetid är inte känd, och därmed vet vi inget om sjätte hälsohuset eller det första (som också påverkar hälsan).
Det "större sammanhanget" som understryker olycksvarningen (Mars) för magproblem (eller känslolivet, eller det privata), ligger i att olyckan Mars faktiskt disponeras av Kräftans härskare Månen!

Och Månen själv är under attack från Saturnus, den andra illgärningsmannen, och denna i sin tur angriper Kräftan och därmed Mars! Vilken rundgång! Inte undra på att Dio hatade sina år i Katolsk skola och i sinom tid hittade den satanistiska hårdrocken som sitt idiom. Tittar man på Månen > Solen som en livslinje börjar livet med Månen pressed av den restriktiva Saturnus. Men hans mål var Solen (mognaden, livsuppdraget), och där hittar vi det motsatta budskapet: frihet från restriktioner, dvs expansion. Jupiter! Och som alltid med Solen + Jupiter är detta ett löfte om framgång vars like inte står att finna, bara man agerar på sin medfödda potential.

Speciellt det feminina och sårbara Kräftans tecken kan hos unga män (och även äldre) leda till att de skaffar sig en stil att skydda sig bakom - de kryper in bakom ett kräftskal. Men kvinnor ser genom sleaze-faktorn hos rockarna och noterar att det är rädda/sensitiva män som kamouflerat sig med den klassiskt "kvinnliga" strategin, att bygga en reserverad försvarsmur. (Kvinna är här synonym med Naturens egna metoder.) Och minsann, blir inte de moderliga (Kräftan) flickorna kära i de "läskiga hårdrockarna"!

Min gissning, baserad enbart på astroLogik, är att det borde finnas gott om rockare som döljer en Månen i Kräftan - ett sentimentalt känsloliv - och som "hittas" och blir omhändertagna av modersgestalter till flickvänner som har Solen i samma tecken. De här relationerna kraschar utan undantag eftersom det inte går att leva omedvetet, via undermedvetna motiv (zodiaktecknen är arketyper och bildar med planeterna komplex som kan leda människan både rätt och fel - det gäller att bli medveten om vilka de inre motiven är).

Jag noterar att Dios andra hustru är djupt involverad i verksamheter för att skydda barn i USA från att bli prostituerade. I så måtto Månen i ett manligt horoskop säger något om den hustru han tar sig, har vi faktiskt här Månen i "upphöjt" läge, och om inte de instabila och flyktiga känslorna stillas här till något liknande den goda kvartersdoktorns förmåga att ingjuta trygghet, så gör den uttryckligen fixerande och frysande Saturnus resten av jobbet. Här tecknas också stödet i magen som behövs för att få drag i piporna. Den sista delen som skapar en verkligt stor sångare! Dio har alla pusselbitarna.

Visserligen ger Saturnus på Månen en tryckande känsla av ofrihet och troligen ett dystert sinnelag, men när dessutom Oxens härskare Venus är hemma i sitt eget tecken är det godhet som dominerar. Det där med satanismen i rocken är nog inte så äkta i Dios fall! Tvärtom ser vi istället en puritan (Saturnus "steril", "anal") så att samma myndiga fostran i Katolsk skola han själv avskydde är nu den typ av ansvarstagande (Saturnus) som hans hustru riktar mot barn i riskzonen för att säljas som sexobjekt.

Samma komplex som troligen ligger bakom Dios magcancer är således historian om att vilja värna och blockera barn från "skada mot deras själar" (Mars inne i själens/sårbarhetens region.) Problemet med den läsningen är att skadan redan är skedd - åtminstone för Dios del. Han föddes ju med Mars inte hotande i närheten av Kräftan utan redan inne i det som borde vara det skyddade och fredade hemmet. Jag ett fall av den här placeringen där tryggheten i hemmet sägs (ett av barnens uppgifter) av en kolerisk far som viftade med pistol och utgjorde en oroshärd. 

Här märks dock avsaknaden av födelsetid och korrekta husplaceringar för de nio grabbarna (planeterna kallas så på sanskrit, graha - en som griper tag i människan). Uppenbarligen finns det något väldigt speciellt att säga om det livsområde som rymmer södra månnoden Ketu i Vattumannen - inte mindre än tre planeter aspekterar den! Frustrerande nog kan jag inte säga något om den saken.

Precis som med båda de världsberömda svenska operasångerskorna har vi en lycko- och framgångsplanet av bästa sort, helt utan några störningar. Elisabeth Söderström hade ju en fullständigt fenomenal serie som började med Jupiter i Fiskarna (härskarläge) som knöt an till psyket/fantasin i härskarläge i Kräftan, och som avrundades med den formsäkra Saturnus i Skorpionen. Birgit Nilssons lyckobringare var direkt anknuten till Solen i Oxen, munnens, munhålans och vokaliseringens tecken.

Dios lyckoplanet kopplar till Solen i luftvägarnas Tvillingarna och eftersom det här tecknet har mycket med barnåren från 5 och upp till, säg pubertetens inledning, är det förstås andningsträningen med det här förhatliga valthornet som återspeglas i den här framgångsindikationen.

Jag har etiketterat Dio med "intelligens" pga att Jupiter välsignar hans Sol. I någon mån kanske man ska reservera sig för att nämna honom i samma andetag som stora genier pga att sinnet snävas in genom kombinationen av Måne och Saturnus. Det senare är en typisk nördeffekt som ger en extrem trohet mot vissa ämnen (nja, säg hellre fanatism!), men kan lämna nästan allt utom det man gillar därhän. Själv med en Måne opposit Saturnus (visserligen i kunskapstörstande Sattva-tecken), är jag medveten om att jag fullständigt ignorerat hela områden i mitt liv som det hör till allmänbildningen att åtminstone veta något om - som t.ex. politik, cellbiologi och annat som hör till den fallna människans - materialistens - världsbild.